Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus"

Transkript

1 Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling Resultater af behandlingerne IVF (reagensbehandling) Kriterier for henvisning til IVF-behandling IVF-behandling ICSI (mikroinsemination) Sædudtagning (TESA) Ultralydsskanninger Graviditet Ventetid til IVF behandling Patientinformationer Personale Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) i samarbejde med Holbæk Fertilitetsklinik. Desuden udføres udredning af ufrivilligt barnløse (infertile) par og enlige kvinder, kirurgisk behandling af infertile kvinder samt hormonstimulation og inseminering. En vigtig funktion er udredning af kvinder med gentagne aborter i samarbejde med Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Derudover foretages udredning og behandling af kvinder med hormonforstyrrelser (PCOS) samt endometriose. Klinikken blev oprettet i november Der udføres ca. 200 IVFbehandlinger om året samt ca.130 inseminationsbehandlinger, desuden ca. 40 fertilitetsoperationer (endometriose, aflukkede æggeledere, cyster, muskelknuder og lignende). Henvisning til Fertilitetsklinikken Par og enlige kvinder henvises fra egen læge eller praktiserende speciallæge i gynækologi. Der kræves forudgående undersøgelser i form af: Hos manden: En sædprøve, som kan udføres via egen læge. En blodprøve til undersøgelse af hepatitis og HIV: Anti HBc, HCV, HIV (1+2). Fertilitetsklinikken Region Sjælland, Normale sædceller med hurtige fremadrettede bevægelser.

2 Side 2 af 5 Hos kvinden: En blodprøve til undersøgelse af hepatitis og HIV samt hormoner og røde hunde: Anti HBc, HCV, HIV (1+2), FSH, LH. Blodprøven skal tages på cyklusdag. Røntgenundersøgelse af passageforholdene i æggelederne hos kvinden. Denne undersøgelse skal kun udføres, hvis mandens sædprøve er normal! Smear (celleprøve mhp. udelukkelse af livmoderhalskræft, bør være udført inden for de sidste 3 år). Undersøgelse for røde hunde (Rubella). Kun par og enlige, der ikke har et (fælles) barn i forvejen, kan henvises. Før behandlingerne indledes, skal parret/kvinden have underskrevet en såkaldt samtykkeerklæring, hvor man skriver under på, at man ønsker behandling med kunstig befrugtning. Manden skriver samtidigt under på, at han vil være far til det/de børn, der kommer ud af behandlingen. Sekretærer i Fertilitetsklinikken. Gentagne aborter (abortus habitualis) Par, hvor kvinden har aborteret spontant 3 gange eller mere, kan henvises til videre undersøgelse via egen læge. Parret vil få tilsendt et spørgeskema. Man vil undersøge parret i form af kromosomundersøgelse (blodprøve til undersøgelse af arveanlæggene) samt udføre en gynækologisk undersøgelse og en vandskanning hos kvinden mhp. de anatomiske forhold. Desuden undersøges kvindens blod mhp. hormonbalancen og immunstatus samt blodets størkningsevne. Når resultaterne foreligger, tages stilling til, om der er indikation for behandling, samt om der skal henvises til Rigshospitalets Abortus habitualis-klinik, som vi har et tæt samarbejde med. Se også: us/afdelinger/gynaekologisk-obstetriskafdeling/documents/fertilitetsklinikken/prak sisinfo/info%20om%20abortus%20habituali s%20klinikken.pdf Insemination (IUI): Står for intrauterin insemination, hvilket betyder oplægning af sæd i kvindens livmoder på ægløsningstidspunktet. Kvinden har forinden gennemgået en let hormonbehandling. Anvendes til par, hvor man ikke har nogen forklaring på barnløsheden, eller par, hvor problemet er manglende ægløsning, samt par, hvor manden ikke har nogen sædproduktion, og hvor der derfor må anvendes donorsæd; desuden til enlige kvinder og kvinder i lesbisk forhold. Fertilitetsklinikken Region Sjælland,

3 Side 3 af 5 Ultralydsbillede af en stimuleret æggestok med ægblærer. Æggene kan ikke ses, da de kun måler 1/10 mm. Ventetid til inseminationsbehandling: Når undersøgelserne er færdige, og du/i har været til informerende samtale i ambulatoriet, er der ingen ventetid. Resultaterne af inseminationsbehandlingerne jan.-sept. i 2011 Mandens sæd Antal beh. Antal graviditeter % grav. /insem ,5 % Donorsæd % I alt % Disse resultater er fuldt på højde med resultaterne på andre fertilitetsklinikker. I kan læse mere om insemination på klinikkens hjemmeside under patient info delinger/gynaekologisk-obstetriskafdeling/sider/patientinfo-praksisinfo.aspx IVF-behandling/reagensglasbehandling Der udføres IVF samt IVF/ICSI og TESE behandling, se neden for, desuden behandling med anvendelse af befrugtede æg, der har været frosset ned. Se neden for. Parrene/kvinderne udredes via henvisning, spørgeskemaer og ambulante samtaler og undersøgelser, således at alle har været til ambulant samtale med nøje information om IVF-behandlingen, både mundtligt og skriftligt. Enkelte har været igennem et operativt indgreb. Alle kvinder har fået udført en vaginal ultralydsskanning. En særlig udførlig patientinformation om IVF behandlingen kan ses under patientinformation på hjemmesiden. Kriterier for IVF behandling Tilbud om IVF behandling til at få i alt 1 fælles barn. Der skal være medicinsk indikation - dvs. en lægefaglig begrundelse for behandlingen. Behandlingen afsluttes, når kvinden fylder 40 år. Nedfrosne æg holdes nedfrosne efter gældende lovgivning - p.t. 5 år. Enlige kvinder og kvinder i lesbisk forhold kan også behandles. IVF står for in vitro fertilisation, som betyder befrugtning uden for kroppen. Kvindens æg udtages og befrugtes i laboratoriet med mandens sæd eller donorsæd, og et eller 2 befrugtede æg lægges op i kvindens livmoder. Fertilitetsklinikken Region Sjælland,

4 Side 4 af 5 ICSI står for intracytoplasmatisk sperm injection, også kaldet mikroinsemination eller sædcelleinjektion, og består i, at der sprøjtes en sædcelle ind i hvert æg. Denne behandling er forudgået af en IVFbehandling som ovenfor anført og udføres i tilfælde, hvor mandens sædkvalitet er meget nedsat, eller hvor æggene ikke er blevet befrugtet ved almindelig IVF. ICSI/ sædcelle-injektion Befrugtning og deling af æg. Befrugtet æg dag 1 2 celler dag 2 8 celler dag 3 4 celler dag 2 TESE står for testicular sperm extraction, hvilket betyder, at man udtager sæden fra mandens testikler i lokalbedøvelse. Metoden anvendes i tilfælde, hvor manden har aflukkede sædveje, men normal sædproduktion. Behandlingen er forudgået af IVF-behandling af kvinden. Sædudtagningen foregår ofte dagen før ægudtagningen og udføres på klinikken i Holbæk. Fertilitetsklinikken Region Sjælland, En sædcelle indføres i ægcellen med glaspipette. Ultralydsskanninger. Når IVFbehandlingen er i gang, kommer kvinden til ultralydsskanning ca. 4-5 gange i Fertilitetsklinikken, beliggende i Gynækologisk Ambulatorium, (RS), mens ægudtagning og ægoplægning foregår på Fertilitetsklinikken i Holbæk. Blodprøve til bestemmelse af graviditetshormonet tages på RS. Er prøven positiv, udføres tillige graviditetsskanning i 8.graviditetsuge på RS. Drejer det sig om tvillinger, tilbydes en ekstra skanning i 10.uge. Der kan udføres nakkefoldsskanning på RS, typisk i graviditetsuge. Ventetid til IVF-behandling Fra henvisningstidspunktet til behandlingen er i gang, kan der gå fra 1-2 måneder, afhængigt af det planlagte undersøgelsesprogram,

5 Side 5 af 5 som er individuelt. Der er således ikke tale om en egentlig ventetid, men om en periode, som anvendes til videre undersøgelse og evt. behandling samt information forud for iværksættelse af IVF-behandlingen. I forbindelse med undersøgelse og samtale i udførlig informationsskrivelse til alle, der skal i IVF-behandling. Resultater af IVF behandlingerne. Her henvises til hjemmesiden på Holbæk Fertilitetsklinik. delinger/fertilitetsklinikkenholbaek/sider/default.a spx Resultaterne er på højde med de øvrige offentlige fertilitetsklinikker i landet, og samarbejdet med Holbæk Fertilitetsklinik forløber helt tilfredsstillende. De sidste år har politikken været, at så mange som muligt får oplagt et enkelt befrugtet æg for at nedsætte antallet af tvillingegraviditeter. Dette har medført, at de 2 fertilitetsklinikker i Region Sjælland er blandt de klinikker, der har lavest tvillingerate. Dette afspejler sig imidlertid i graviditetsraterne, hvorfor der arbejdes på, at man i tilfælde, hvor der kun er oplagt eet befrugtet æg uden opnåelse af graviditet, gives mulighed for at få en ekstra behandling ud over de 3 behandlinger, der normalt tilbydes af det offentlige. Fertilitetsklinikken i Roskilde udfører ca. 1/3 af alle IVFbehandlinger i Region Sjælland. Klinikken modtager par og enlige fra hele regionen, da der er frit sygehusvalg. Oplysninger om Fertilitetsklinikken i Holbæk, se ovenfor. Ledelse og personalet Klinikken ledes af overlæge Anette Lindhard, som er ekspertuddannet i behandling af uønsket barnløshed. Desuden er tilknyttet Linda Holst Bille, sygeplejerske. Mette Karlsen, sygeplejerske Janne Majken Knudsen sygeplejerske Lillian Gjurup, sekretær Anita Ladefoged, sekretær En 1.reservelæge Klinikken er lokaliseret i Gynækologisk Ambulatorium i stueetagen ved elevatorerne, opgang 15 og 16. Venlig hilsen Personalet Fertilitetsklinikken Region Sjælland Fertilitetsklinikken Region Sjælland, Patientinformationer Der henvises til Patient informationer på hjemmesiden.

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING?

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene Patientvejledning Cyster på æggestokkene Kvinden har to æggestokke (ovarier), som har form og størrelse som en stor mandel. De ligger på hver sin side af livmoderen i tæt kontakt med æggelederne. Æggestokkenes

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere