MERE LIV I PIGEKVARTERET. Tilskudspulje til vejprojekter i Pigekvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MERE LIV I PIGEKVARTERET. Tilskudspulje til vejprojekter i Pigekvarteret"

Transkript

1 MERE LIV I PIGEKVARTERET Tilskudspulje til vejprojekter i Pigekvarteret

2 Tænk, hvis man kunne... Vidste du d, at: t t Område elsen de e se de e se de e se V V V V V st tede st tede st tede st tede st tede i efter e te e te e te e te året 2009, v vi i di g med en sse je der i kv teret, at finde ud hvad I s tes k e gøre kv teret til et bedre sted at Her pegede ge jer p at gade e i Pigekv teret er meget kedelige og triste, og ønskede at ga de e ev skø et og gj t mere ind dende at færdes i. De satte de elsen 3 mi k i kv terp en til en vejp je. De e p je er udviklet til p jen Mere liv i Pigekv teret, s du k læse her i kat get.

3 Vision: Mere liv i Pigekvarteret Kære beboere i Pigekvarteret Områdefornyelsen Gl. Valby vil gerne hjælpe til med at omdanne de lange, tomme gader i Pigekvarteret til grønne og hyggelige gader, som er rare at færdes og opholde sig i. Men skal forholdene på vejene forbedres, skal I også være med! Næsten alle vejene i Pigekvarteret er nemlig private fællesveje, og det betyder, at I som grundejere har mulighed for at forbedre forholdene på vejen ved jeres ejendom. Vi ved, at det kan være et uoverskueligt arbejde for en mindre ejendom at kaste sig ud i en dyr og tidskrævende omlægning af en vej. Derfor har vi oprettet tilskudspuljen Mere liv i Pigekvarteret, som skal gøre det let og billigt for jer, der bor i Pigekvarteret, at forbedre forholdene på jeres veje. Puljen giver tilskud til at anlægge et eller flere af de vejprojekter, som er beskrevet her i kataloget; den støtter både anlægsarbejdet og en rådgiver, der kan hjælpe jer med at føre projekterne ud i livet. I dette katalog kan I læse om puljen og se hvilke vejprojekter, I kan søge tilskud til at anlægge foran jeres ejendom. I kan også få overblik over, hvordan processen vil se ud, fra I sender en ansøgning, til vejprojektet står færdigt. Bagerst i kataloget finder I ansøgningsskemaet. Vi håber, I vil være med til at skabe mere liv i Pigekvarteret! Venlig hilsen Områdefornyelsen Gl. Valby

4

5 Indhold Områdefornyelsen Gl. Valby 4 Fakta om tilskudspuljen 6 Vejprojekterne 8 Indgangspartier 10 Hjørnepladser 34 Vejtræer 52 Skråparkering 58 Supplerende elementer 72 Træer og planter 74 Vilkår for tilskudspuljen 88 Processen 92 Ansøgningsskema 97

6 Områdefornyelsen Gl. Valby Måske ved du allerede, at der er et områdefornyelsesprojekt i gang i dit kvarter? Områdefornyelsen Gl. Valby er et seksårigt kommunalt projekt, som dækker det centrale Valby. Frem til 2015 skal vi sammen med jer, der bor i kvarteret, bruge 18 mio. kr. til at lave projekter, som gør Gl. Valby til et sted, hvor det er endnu bedre at bo og opholde sig, end det er i dag. Vi arbejder bl.a. for, at Gl. Valby får flere indbydende gademiljøer, gode byrum og grønne oaser, som skal skabe rammerne for et varieret byliv og invitere til ophold og fysiske aktiviteter året rundt. Vi arbejder også for, at Gl. Valby får flere trygge sti- og vejforbindelser, som skal binde kvarteret sammen og invitere flere til at færdes til fods i Gl. Valby. Og vi er allerede godt på vej. Ved Gadekærvej er en storbyhave på tegnebrættet og ved Langgade Station har du måske allerede set den nye plads med asfaltbakker og et bordtennisbord. Før var det blot et sted, man hastede forbi. I dag er der mange, der stopper op, tager et hvil på bænken, et slag bordtennis eller kommer forbi med deres børn, som synes det er sjovt at cykle på bakkerne. Pladsen skaber byliv, og lige nøjagtig bylivet er en vigtig del af den gode by og en vigtig del af Gl. Valbys udvikling. Alle Områdefornyelsens projekter er beskrevet i vores kvarterplan. Kvarterplanen er lavet i samar bejde med beboere og interessen ter i Gl. V Kom forbi Lang gade Station og få et eksemplar!

7 Gl. Valby afgrænses mod nord af kom munegrænsen til Frederiksberg; mod syd af banelegemet ved Valby Station indtil dette krydser Valby Langgade; mod vest af Skellet og mod øst af Skovbogårds Allé. 7 Områdefornyelsen er et 6-årigt kommunalt projekt finansieret af Københavns Kommune og Socialministeriet. Områdefornyelsens op gave er at lave projekter i Gl. V som løfter kvarteret fysisk, socialt og kulturelt, i samarbejde med beboere og interes senter i kvarteret. Der er afsat 18 mio. kr. til projekter og 50 mio. kr. til bygningsfornyelse og fæl les gårdhaver i Gl. V Områdefornyelsen har et lokalt sekretariat, som har kontor på Langgade Station. Sekretaria tet har det overordnede ansvar for, at Områdefornyelsens pro jekter bliver ført ud i livet. Områdefornyelsen har en styre gruppe, som bl.a. består af bebo ere fra kvarteret og repræsentan ter fra kommunens forvaltninger. Det er styregruppen, som tager de overordnede beslutninger om Områdefornyelsens projekter.

8 Fakta om tilskudspuljen Tilskudspuljen Mere liv i Pigekvarteret er på 3 mio. kr. Alle grundejere (andelsforeninger, ejerforeninger, private udlejningsejendomme og almene boligforeninger) af ejendomme i Pigekvarteret, der har en mørkegrå farve på kortet til højre, kan søge tilskud fra puljen. Puljen giver et tilskud på max 30% eller max 75% af anlægsudgifterne til et vejprojekt afhængigt af, hvilken type vejprojekt I søger støtte til at anlægge. Desuden giver puljen et tilskud på kr. (dog max 50% af den reelle udgift) til en landskabsarkitekt, der kan hjælpe jer med at gennemføre projektet. Der er ansøgningsfrist til puljen den 1. maj De vejprojekter, puljen giver tilskud til, er præsenteret her i kataloget under fem kategorier: Indgangspartier, Hjørnepladser, Vejtræer, Skråparkering og Supplerende elementer. Vejprojekterne indeholder træer og planter, bænke og opholdsmøbler, cykelstativer, skråparkering, fartdæmpende fortovsudbygninger, belysning og skraldespande. Vidste du, at: I efteråret 2010 holdt Områdefornyelsen et møde med bestyrelsesmedlemmer fra ejendommene i Pigekvarteret. Målet med mødet var at finde ud af, hvordan vi bedst kunne hjælpe jer, der bor i kvarteret, med at sætte gang i projekter, der forbedrer forholdene på vejene. Bestyrelsesmedlemmerne ønske de først og fremmest økonomisk støtte til mindre projekter, som skulle være lette at gennemføre. Projekterne skulle gøre vejene grønnere, dæmpe bilernes hastighed, forbedre parkeringsforhol dene og gøre det mere attraktivt at opholde sig i gaderne.

9 Vidste du, at: Næsten alle gader i Pigekvarteret er private fællesveje. Det betyder, at du som grundejer er ansvarlig for at vedligeholde den vej, du bor på, sammen med de andre grundejere på vejen. Men det betyder også, at du har mulighed for at for bedre forholdene på vejen. 9 Cæciliavej Lauravej Horsekildevej Gadekærvej Lukretiavej Gåsebæksvej Beatevej Blankavej Valborg Allé Beatevej Sylviavej Valby Langgade Vidste du, at: Kvarteret, der er omkranset af gaderne Gå sebæksvej, Cæciliavej, Valby Langgade og Gadekærvej, bli ver kaldt Pigekvarteret, fordi mange af gaderne er opkaldt efter pigenavne.

10 Vejprojekterne Inden for hver af de fem kategorier af vejprojekter er der forskellige typer, I kan vælge mellem. Vejprojekterne er designet specielt til Pigekvarteret, så de kan være med til at understrege, at Pigekvarteret er et særligt sted med en særlig identitet. Designet tager udgangspunkt i det særlige karakteristika for Pigekvarteret teglstensbygningerne. Derfor er teglklinker et gennemgående materiale i alle projekterne. Ud over at teglklinkerne i vejprojekterne skal give Pigekvarteret et sammenhængende særkende, så understreger materialet også kvarterets eksisterende karakter. Indgangspartier Supplerende elementer Læs mere om Supplerende elementer på s Områdefornyelsen støtter Supplerende elementer med op til 30% af anlægsudgifterne. Supplerende elementer kan kun tildeles støtte som supplement til et vejprojekt. Læs mere om Indgangspartier og se de forskellige typer med tilhørende prisoverslag på s Områdefornyelsen støtter Indgangspartier med op til 30% af anlægsudgifterne.

11 11 Skråparkering Vejtræer Læs mere om Skråparkering og se de forskellige typer med tilhørende prisoverslag på s Områdefornyelsen støtter Skråparkering med op til 75% af anlægsudgifterne. Læs mere om Vejtræer og se de forskellige typer med tilhørende prisoverslag på s Områdefornyelsen støtter Vejtræer med op til 75% af anlægsudgifterne. Hjørnepladser Læs mere om Hjørnepladser og se de forskellige typer med tilhørende prisoverslag på s Områdefornyelsen støtter Hjørnepladser med op til 75% af anlægsudgifterne.

12 Indgangspartier Hvad er Indgangspartier? Et Indgangsparti er et lille grønt sted omkring hoveddøren til en opgang. Indgangspartierne indeholder et lille træ eller planter og en belægning i teglklinker, der skiller sig ud fra vejens asfaltarealer. Nogle Indgangspartier indeholder også en bænk. Hvad vil Indgangspartier betyde for oplevelsen af Pigekvarteret? Indgangspartierne skal først og fremmest gøre det til en rar og tryg oplevelse at komme hjem. Derudover bidrager Indgangspartierne til, at vejene bliver mere indbydende og spændende at færdes i, da de lange, brede fortove bliver brudt op med grønne bede, træer, nye materialer og bænke som giver mulighed for at stoppe op og tage et lille hvil på vejen. Hvor ligger Indgangspartierne? Indgangspartierne placeres i det areal, som ligger mellem fortovets betonfliser og ejendommens facade. Hvor stort er tilskuddet til Indgangspartier? Områdefornyelsen støtter Indgangspartier med op til 30% af anlægsudgifterne.

13 13

14 14 Hvilke Indgangspartier har I mulighed for at anlægge? Hvis farven på jeres fortov fx er på kortet til højre, har I mulighed for at søge tilskud til de Indgangspartier, som er markeret med under beskrivelsen af de enkelte Indgangspartier på s Hvad koster Indgangspartier? Farverne på kortet til højre refererer til afstanden mellem facade og fortovslinje: <1 m. 2 m. 3 m. >5 m. De forskellige afstande betyder, at Indgangspartierne vil få forskellige størrelser og dermed forskellig anlægspris, afhængigt af hvor de anlægges. For at I får den mest præcise indikation af udgiften til et indgangsparti ved jeres ejendom, har Områdefornyelsen beregnet et overslag på priserne for de forskellige størrelser, som I finder under beskrivelsen af det enkelte Indgangsparti. Priserne er eksklusiv udgiften til en landskabsarkitekt. Har I mulighed for at sætte et træ, når I anlægger Indgangspartier? Hvis jeres ejendom har et grønt mønster, har I med stor sandsynlighed mulighed for at plante et træ, når I anlægger jeres Indgangsparti. Hvis jeres ejendom mangler det grønne mønster, er det sandsynligvis ikke muligt på grund af placeringen af kloakledninger, elledninger mv. i jorden. Men så kan I sætte prydplanter i bedet i stedet for et træ.

15 15 Cæciliavej Lauravej Horsekildevej Lukretiavej Gadekærvej Gåsebæksvej Beatevej Blankavej Valborg Allé Beatevej Sylviavej Valby Langgade

16 16 Sådan kan et indgangsparti på Lauravej se ud, hvis Indgangsparti #1 anlægges her. Indgangsparti #1 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder: Belægning foran hoveddøren i teglklinker. Et bed i teglklinker med en klatreplante på wire. En muret bænk. Planter, I kan vælge mellem: Klatreplanter s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: kr kr kr kr kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

17 17 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Min. afstand til cykler: 0,8 m. Muret bænk Teglklinkebelægning: 1,9 m. Højbed i teglklinker med klatreplante: 0,8 m. Min. afstand til cykler: 0,8 m. 1 m. 5 m.

18 18 Sådan kan et indgangsparti på Lauravej se ud, hvis Indgangsparti #2 anlægges med bunddække her. Indgangsparti #2 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder: Belægning foran hoveddøren i teglklinker. Et bed i teglklinker med bunddække eller prydplanter og et bed med en klatreplante på wire. Planter, I kan vælge mellem: Klatreplanter s og bunddække s eller prydplanter s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: kr kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

19 19 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Min. afstand til cykler: 0,8 m. Højbed i teglklinker med bunddække eller prydplanter: 0,8 m. Teglklinkebelægning: 1,5 m. Højbed i teglklinker med klatreplante: 0,8 m. Min. afstand til cykler: 0,8 m. 1 m. 5 m.

20 20 Sådan kan et indgangsparti på Lauravej se ud, hvis Indgangsparti #3 anlægges med bunddække her. Indgangsparti #3 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder: Belægning foran hoveddøren i teglklinker. Et højbed i teglklinker med bunddække, stauder eller prydplanter. Planter, I kan vælge mellem: Bunddække s eller prydplanter s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: kr kr kr kr kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

21 21 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Min. afstand til cykler: 0,8 m. Højbed i teglklinker med bunddække eller prydplanter: 1,0 m. Teglklinkebelægning: 1,5 m. Min. afstand til cykler: 0,8 m. 1 m. 5 m.

22 22 Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #4 anlægges med bed af græsser her. Indgangsparti #4 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder Belægning foran hoveddøren i teglklinker. Et plantebed med 5 cm høj kant i teglklinker. I bedet er der enten et træ i slotsgrus eller prydplanter. En hæk eller klatreplanter på espalier i plantebed med 5 cm kant i teglklinker. Planter, I kan vælge mellem Hække s eller klatreplanter s til det nordvendte bed og små træer s eller prydplanter s til det sydvendte bed. Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr kr kr kr kr kr. Prisoverslag er beregnet for anlæg af hæk; anlæg af espalier med klatreplante vil betyde en merpris på ca kr. for grundejer.

23 23 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Min. afstand til cykler: 0,8 m. Kant om bed: Teglklinker Bed med hæk eller med espalier og klatreplante: 1,2 m. Teglklinkebelægning: 1,5 m. Bed med slotsgrus og et lille træ eller med prydplanter: 2,3 m. Min. afstand til cykler: 0,8 m. 1 m. 5 m.

24 24 ny ill. Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #5 anlægges med et lille træ her. Indgangsparti #5 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder Belægning foran hoveddøren i teglklinker. Et plantebed med 5 cm høj kant i teglklinker. I bedet er der enten et træ i slotsgrus eller prydplanter. En muret bænk. Planter, I kan vælge mellem Små træer s eller prydplanter s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr kr kr kr kr kr.

25 25 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Min. afstand til cykler: 0,8 m. En muret bænk Teglklinkebelægning: 1,9 m. Bed med slotsgrus og et lille træ eller med prydplanter: 2,3 m. Kant om bed: Teglklinker Min. afstand til cykler: 0,8 m. 1 m. 5 m.

26 26 Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #6 anlægges med et bed af græsser her. Indgangsparti #6 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder Belægning foran hoveddøren i teglklinker. Et plantebed med 5 cm høj kant i teglklinker. I bedet er der enten et træ i slotsgrus eller prydplanter. En hæk eller klatreplanter på espalier i plantebed med 5 cm kant i teglklinker. En muret bænk. Planter, I kan vælge mellem Hække s eller klatreplanter s til det nordvendte bed og små træer s eller prydplanter s til det sydvendte bed. Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr kr kr kr kr kr. Prisoverslag er beregnet for anlæg af hæk; anlæg af espalier med klatreplante vil betyde en merpris på ca kr. for grundejer.

27 27 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Min. afstand til cykler: 0,8 m. Kant om bed: Teglklinker En muret bænk Bed med hæk eller med espalier og klatreplante: 1,2 m. Teglklinkebelægning: 1,9 m. Bed med slotsgrus og et lille træ eller med prydplanter: 2,3 m. Min. afstand til cykler: 0,8 m. 1 m. 5 m.

28 28 Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #7 anlægges med et lille træ her. Indgangsparti #7 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder Belægning foran hoveddøren i teglklinker. Et plantebed med 5 cm høj kant i teglklinker. I bedet er der enten et træ i slotsgrus eller prydplanter. En hæk eller klatreplanter på espalier i plantebed med 5 cm kant af teglklinker. En muret bænk. Planter, I kan vælge mellem Hække s eller klatreplanter s til det nordvendte bed og små træer s eller prydplanter s til det sydvendte bed. Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr kr kr kr kr kr. Prisoverslag er beregnet for anlæg af hæk; anlæg af espalier med klatreplante vil betyde en merpris på ca kr. for grundejer.

29 29 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Min. afstand til cykler: 0,8 m. Kant om bed: Teglklinker Bed med hæk eller med espalier og klatreplante: 1,2 m. Teglklinkebelægning: 1,5 m. Bed med slotsgrus og et lille træ eller med prydplanter: 2,3 m. En muret bænk Min. afstand til cykler: 0,8 m. 1 m. 5 m.

30 30 Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #8 anlægges med et lille træ og bunddække her. Indgangsparti #8 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder Belægning foran hoveddøren i teglklinker. Et højbed i teglklinker. I bedet er der enten et træ og bunddække eller prydplanter. Et træsæde på kanten af højbedet. En hæk eller klatreplanter på espalier i plantebed med 5 cm kant af teglklinker. Planter, I kan vælge mellem Hække s eller klatreplanter s til det nordvendte bed og små træer s og bunddække s eller prydplanter s til det sydvendte bed. Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: kr kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag er beregnet for anlæg af hæk; anlæg af espalier med klatreplante vil betyde en merpris på ca kr. for grundejer.

31 31 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Min. afstand til cykler: 0,8 m. Kant om bed: Teglklinker Bed med hæk eller med espalier og klatreplante: 1,2 m. Teglklinkebelægning: 1,5 m. Et træsæde på kanten af højbedet Muret højbed i teglklinker med bunddække og et lille træ eller med prydplanter: 2,3 m. Min. afstand til cykler: 0,8 m. 1 m. 5 m.

32 32 Sådan kan et indgangsparti på Blankavej Beatevej se se ud, ud, hvis Indgangsparti Træet, højbedet #9 anlægges og hækken her. anlægges her. Indgangsparti #9 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder Belægning foran hoveddøren i teglklinker. En muret bænk. To havearealer med 5 cm høj kant i teglklinker. Planter, I kan vælge mellem Små træer s eller prydplanter s , hæk s og bunddække s eller græs. Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr kr kr kr kr kr. Prisoverslag er beregnet ud fra en afstand på 11 m mellem 2 hoveddøre i ejendom.

33 33 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Forhave med hæk, et lille træ og bunddække / græs eller prydplanter. Kant om have: Teglklinker. Muret bænk Teglklinkebelægning: 3,5 m. Evt. cykelparkering: 2,1 m. Forhave med hæk, et lille træ og bunddække / græs eller prydplanter. Kant om have: Teglklinker. 1 m. 5 m.

34 34 Sådan kan et indgangsparti på Beatevej se ud, hvis Indgangsparti #10 anlægges her. Indgangsparti #10 Kan søges til fortove markeret med på kortet s. 13. Projektet indeholder Belægning foran hoveddøren i teglklinker. En muret bænk. To havearealer med 5 cm høj kant i teglklinker. Planter, I kan vælge mellem Små træer s eller prydplanter s , hæk s og bunddække s eller græs. Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr kr kr. Prisoverslag er beregnet ud fra en afstand på 11 m mellem to hoveddøre i ejendom. I projektet ændres det eksisterende fortovsareal til privat have med udgang fra stuelejligheder. Områdefornyelsen Gl. Valby yder ikke tilskud til etablering af havedør og trappe.

35 35 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Privat have med hæk, et lille træ og bunddække / græs eller prydplanter. Kant om have: Teglklinker. Havedør og trappe. Muret bænk Teglklinkebelægning: 3,5 m. Evt. cykelparkering: 2,1 m. Privat have med hæk, et lille træ og bunddække / græs eller prydplanter. Kant om have: Teglklinker. 1 m. 5 m.

36 Hjørnepladser Hvad er Hjørnepladser? En Hjørneplads er en lille plads på et hjørne med træer eller bede, bænke eller et stort møbel, som inviterer til leg og ophold. Hjørnepladsen har en belægning af teglklinker, så den skiller sig ud fra vejens asfaltarealer, og den kan enten fylde det samme som hjørnet i dag eller udvides, så Hjørnepladsen bliver større, vejen smallere og bilisterne må sænke farten. Hvad vil Hjørnepladser betyde for oplevelsen af Pigekvarteret? Hjørnepladserne skal være de særlige steder i Pigekvarteret, hvor du får lyst til at standse op i fem minutter, tage et hvil, få en hyggesnak med naboen eller se barnebarnet klatre på det sjove møbel. De store træer og planter skal give Pigekvarteret en grøn og levende atmosfære, hvor du mærker årstidernes skiften, og de anderledes møbler skal gøre Hjørnepladsen til en lille attraktion i kvarteret. Hvor ligger Hjørnepladserne? Hjørnepladser placeres på Pigekvarterets eksisterende hjørner, hvor de vil udfylde hele fortovsarealet fra facade til kantsten. Hvor stort er tilskuddet til Hjørnepladserne? Områdefornyelsen støtter Hjørnepladser med op til 75% af anlægssummen.

37 37

38 38 Hvilke Hjørnepladser har I mulighed for at anlægge? Hvis farven på jeres hjørne fx er på kortet til højre, har I mulighed for at søge tilskud til de Hjørnepladser, som er markeret med under beskrivelsen af de enkelte Hjørnepladser på s Farverne refererer til mulige placeringer af et vejtræ på hjørnet: intet træ træ i fortov træ i vej træ i vej og på fortov Principielt kan de udvidede Hjørnepladser #4, #5 og #6 anlægges alle steder i Pigekvarteret. Men hvis jeres vej er markeret med tallet 7 på kortet til højre, er vejen kun bred nok til, at I kan udvide et hjørne i vejens ene side. Derfor er det en god idé at snakke sammen med jeres genbo om deres planer, før I søger tilskud. Hvad koster Hjørnepladser? Hjørnepladserne vil have forskellig størrelse og dermed forskellig anlægspris afhængigt af afstanden mellem facade og fortovslinje, som I kan se på kortet s. 13. For at I har den mest præcise indikation af udgiften til en Hjørneplads ved jeres ejendom, har Områdefornyelsen beregnet et overslag på prisen for de forskellige størrelser. Prisoverlagene finder I under beskrivelsen af den enkelte Hjørneplads. Prisoverslagene er eksklusiv udgiften til en landskabsarkitekt.

39 Cæciliavej Lauravej Lukretiavej Gåsebæksvej Beatevej Horsekildevej Gadekærvej 7 7 Blankavej Valborg Allé Beatevej Sylviavej Valby Langgade

40 40 Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #1 anlægges med et bed af græsser her. Hjørne #1 Kan søges til hjørner markeret med på kortet s. 37. Projektet indeholder Et højbed i teglklinker med et lille træ og bunddække eller prydplanter. Et træsæde på kanten af højbedet. Belægning på hjørnet i teglklinker. Planter, I kan vælge mellem Små træer s og bunddække s eller prydplanter s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: kr kr kr kr kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

41 41 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Eksisterende grænse for P. forbliver uændret Teglklinkebelægning på hjørnet. Højbed i teglklinker bunddække og et lille træ eller prydplanter. Træsæde. Eksisterende grænse for P. forbliver uændret 1 m. 5 m.

42 42 Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #2 anlægges med et lille træ her. Hjørne #2 Kan søges til hjørner markeret med på kortet s. 37. Projektet indeholder Et plantebed med træ i slotsgrus og 5 cm høj kant i teglklinker. En muret bænk i kanten af plantebedet. Belægning på hjørnet i teglklinker. Planter, I kan vælge mellem Små træer s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: Områdefornyelsens tilskud: kr kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

43 43 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Eksisterende grænse for P. forbliver uændret Teglklinkebelægning på hjørnet. Bed med slotsgrus og et lille træ eller med prydplanter. Kant om bed: Teglklinker. Muret bænk. Eksisterende grænse for P. forbliver uændret 1 m. 5 m.

44 44 Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #3 anlægges her. Hjørne #3 Kan søges til hjørner markeret med på kortet s. 37. Projektet indeholder Et opholdsmøbel (se s. 50). Belægning på hjørnet i teglklinker. Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

45 45 Eksisterende kantsten Eksisterende fortov Eksisterende facade Eksisterende grænse for P. forbliver uændret Teglklinkebelægning på hjørnet. Opholdsmøbel. Eksisterende grænse for P. forbliver uændret 1 m. 5 m.

46 46 Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #4 anlægges her. Hjørne #4 Kan søges til hjørner markeret med på kortet s. 37. Projektet indeholder: To store træer i plantebede med slotsgrus og 5 cm høj kant i teglklinker. Et opholdsmøbel (se s. 50). Udvidelse af eksisterende hjørne med belægning i teglklinker. Planter, I kan vælge mellem: Store træer s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

47 47 Eksisterende fortov Eksisterende facade Teglklinkebelægning på hjørnet. Opholdsmøbel. Eksisterende kantsten Nye eller genanvendte kantsten Plantebed med slotsgrus og et stort træ. 5 cm kant i teglklinker omkring bedet. Ny grænse for P. Eksisterende grænse for P. rykkes fremad. Udvidelse af hjørnet: 2 m. 1 m. 5 m.

48 48 Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #5 anlægges her. Hjørne #5 Kan søges til hjørner markeret med på kortet s. 37. Projektet indeholder: To højbede i teglklinker med små træer og bunddække eller prydplanter Et opholdsmøbel (se s. 50). Udvidelse af eksisterende hjørne med belægning i teglklinker. Planter, I kan vælge mellem: Små træer s og bunddække s eller prydplanter s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

49 49 Eksisterende fortov Eksisterende facade Teglklinkebelægning på hjørnet. Opholdsmøbel. Træsæde på kanten af bedet. Eksisterende kantsten Nye eller genanvendte kantsten Muret højbed med bunddække og et lille træ eller prydplanter. Ny grænse for P. Eksisterende grænse for P. rykkes fremad. Udvidelse af hjørnet: 2 m. 1 m. 5 m.

50 50 Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #6 anlægges her. Hjørne #6 Kan søges til hjørner markeret med på kortet s. 37. Projektet indeholder: Tre plantebede med store træer i slotsgrus og 5 cm høj kant af teglklinker. En muret bænk i kanten af et plantebed. Udvidelse af eksisterende hjørne med belægning i teglklinker. Planter, I kan vælge mellem: Store træer s Prisoverslag Farver henviser til størrelser på kortet s. 13. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

51 51 Eksisterende fortov Eksisterende facade Teglklinkebelægning på hjørnet. Muret bænk. Eksisterende kantsten Nye eller genanvendte kantsten Plantebed med slotsgrus og et stort træ. 5 cm kant i teglklinker omkring bedet. Ny grænse for P. Eksisterende grænse for P. rykkes fremad. Udvidelse af hjørnet: 2 m. 1 m. 5 m.

52 52 Opholdsmøbler Hvis I ansøger om tilskud til at anlægge Hjørnepladserne #3, #4 eller #5 beslutter I selv hvilket opholdsmøbel, der skal placeres på hjørnepladsen. Områdefornyelsen stiller dog visse krav til møblet, bl.a. at det skal henvende sig i flere retninger og give mulighed for ophold og/eller leg som udfordrer sanserne lidt mere end en almindelig bænk. På billederne til højre kan I se eksempler på møbler, som lever op til kravene. I skal først tage stilling til, hvilket opholdsmøbel I ønsker, efter I har modtaget tilsagn om tilskud. Det betyder, at I har mulighed for at drøfte valget af møbel med den landskabsarkitekt, I vælger som rådgiver på jeres projekt.

53 53 Balkenbrücke im Lennépark, Britta Aumüller Playsea, Playscapes Hemisphere, Formalandscapes The Rock, Outsider

54 Vejtræer Hvad er Vejtræer? Vejtræer er en udbygning på fortovet, der strækker sig ca. 2 m ud i det eksisterende vejareal, hvori der står et træ. I kanten af udbygningen, ind mod fortovet er der integreret en muret bænk. Hvad vil Vejtræer betyde for oplevelsen af Pigekvarteret? Vejtræer skal gøre gaderne grønne og indbydende at færdes i og skabe en levende atmosfære, hvor man mærker årstidernes skiften. Vejtræerne skal desuden give nye opholdsmuligheder og lyst til at tage et lille hvil under trækronen. Desuden skal Vejtræer gøre det mere trygt at færdes på vejene. Det kan de, fordi udbygningen og træerne gør vejen smallere og derfor påvirker bilisterne til at sætte farten ned. Hvor ligger Vejtræer? Vejtræer placeres langs kanten af vejen. Hvor stort er tilskuddet til Vejtræer? Områdefornyelsen støtter Vejtræer med op til 75% af anlægssummen.

55 55

56 56 Har I mulighed for at anlægge Vejtræer? Principielt kan Vejtræer anlægges alle steder i Pigekvarteret. Men den præcise placering afhænger af vejens bredde, placeringen af ledninger i jorden og selvfølgelig af jeres ønsker til, hvor træet skal stå. Hvad koster Vejtræer? For at I har en indikation af udgiften til et Vejtræ ved jeres ejendom, har Områdefornyelsen beregnet et overslag på prisen, som I finder under beskrivelsen af projektet Vejtræ #1. Har I mulighed for at sætte et træ, når I anlægger Vejtræer? Hvis jeres ejendom har et grønt mønster på kortet til højre, har I med stor sandsynlighed mulighed for at plante et stort træ i udbygningen. Hvis jeres ejendom ikke har det grønne mønster, er det sandsynligvis ikke muligt på grund af placeringen af kloakledninger, elledninger mv. i jorden. Men så kan I i stedet anlægge udbygningen som et højbed med et mindre træ.

57 57 Cæciliavej Lauravej Horsekildevej Lukretiavej Gadekærvej Gåsebæksvej Beatevej Blankavej Valborg Allé Beatevej Sylviavej Valby Langgade

58 58 Sådan kan vejkanten på Blankavej se ud, hvis Vejtræ #1 anlægges med et stort træ her. Vejtræ #1 Projektet indeholder En 2 m udbygning i vejen. Et plantebed i udbygningen med et stort træ i slotsgrus og 5 cm høj kant i teglklinker. Alternativt et højbed i teglklinker med et lille træ og bunddække. En muret bænk i kanten af bedet. Træer, I kan vælge mellem Plantebed: Store træer s Hvis udbygningen anlægges som et højbed: Små træer s og bunddække s (Højbedet vil i princippet se ud som på illustrationen af Skråparkering #1, s. 65). Prisoverslag Ved anlæg af plantebed med et stort træ: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Ved anlæg af højbed med et lille træ og bunddække: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

59 59 Eksisterende fortov Eksisterende facade Nye eller genanvendte kantsten 2 m. bredt plantebed med 5 cm kant i teglklinker, slotsgrus og et stort træ eller højbed med bunddække og et lille træ. Muret bænk. 2 m. udbygning. Eksisterende kantsten 1 m. 5 m.

60 Skråparkering Hvad er Skråparkering? Skråparkering er udbygninger på fortovet, hvorimellem bilerne kan parkere på skrå frem for langs med vejen, som de gør de fleste steder i Pigekvarteret i dag. Udbygningerne strækker sig ca. 2 m ud i det eksisterende vejareal. I udbygningerne er der træer og bænke. Etablering af Skråparkering kræver, at den eksisterende kantsten og evt. betonfliserne i fortovsarealet flyttes ca. 2 m nærmere bygningens facade, så parkeringsarealet bliver bredt nok til, at bilerne kan holde på skrå. Hvad vil Skråparkering betyde for oplevelsen af Pigekvarteret? Skråparkering skal gøre gaderne grønnere og mere trygge at færdes i. Udbygningerne gør vejen smallere og vil derfor påvirke bilisterne til at sætte farten ned, og desuden skaber udbygningerne små opholdspladser som gør det sjovere at gå og opholde sig i gaden. Sidst med ikke mindst vil omdannelsen fra længeparkering til skråparkering skabe flere parkeringspladser. Hvor der ved længdeparkering kan holde ca. 10 biler pr. 60 m, kan der ved 45 o skråparkering holde ca. 17 biler pr. 60 m. Hvor ligger Skråparkering? Skråparkering placeres langs kanten af vejen. Hvor stort er tilskuddet til Skråparkering? Områdefornyelsen støtter udbygningerne Skråparkering #1, #2, #3 og #4 med op til 75% af anlægssummen. Flytning af kantsten og fortovsfliser samt ny asfalt på skråparkeringsarealet og evt. øvrige udgifter til anlæg af dette støtter Områdefornyelsen ikke.

61 61

62 62 Hvordan planlægger I Skråparkering? Hvis I ønsker at anlægge Skråparkering, skal I anlægge projekterne #1, #2, #3 og #4 parvis ; de kan sammensættes som vist på tegningen til højre. Mellem projekterne skal den eksisterende kantsten og evt. betonfliserne i fortovsarealet flyttes ca. 2 m nærmere bygningens facade. I beslutter selv på hvor lang en strækning kantstenen skal flyttes, og dermed hvor mange skråparkeringspladser I vil få. Hvad koster Skråparkering? Udgiften til anlæg af Skråparkering vil være afhængig af: Bredden på det eksisterende fortovsareal. Om det er nødvendigt at flytte brønde og kloakriste. Hvor mange meter kantsten og fortov, der skal flyttes. For at I har en indikation af udgiften til Skråparkering ved jeres ejendom, har Områdefornyelsen beregnet et overslag på priserne, som I finder under beskrivelsen af den enkelte udbygning i Skråparkering, samt for flytning af kantsten og fortovsbelægning pr. løbende meter, som er angivet under tegningen til højre. Prisoverslagene er eksklusiv udgiften til en landskabsarkitekt. Når I skal beregne et samlet prisoverlag for anlæg af Skråparkering ved jeres ejendom, skal I lægge prisoverlagene for de to ønskede udbygninger sammen med prisen for det antal meter fortovsareal, hvor kantsten og fortov skal flyttes.

63 63 #3 #1 #3 #1 Xm Xm Xm Xm #4 #2 #2 #4 Husk, at: I skal anlægge projekterne Skråparkering #1, #2, #3 og #4 parvis. Det er nødvendigt at flytte kantsten og evt. fortovsfliser ind mod facaden for at skabe plads til skråparkering. Prisen for det arbejde er bl.a. afhængig af, om det er nødvendigt at udskifte bærelaget under den eksisterende belægning. Der kan holde ca. 17 biler pr. 60 m. ved 45 o skråparkering. Ved længdeparkering (parallelt med kantstenen) kan der holde ca. 10 biler pr. 60 m. Prisoverslag pr løbende meter inklusiv flytning af kantsten og fortov med opbrydning af belægning og anlæg af nyt bærelag, pr. løbende meter: kr.

64 64 Har I mulighed for at anlægge Skråparkering? Principielt kan Skråparkering anlægges alle steder i Pigekvarteret. Men den præcise placering og udformning afhænger bl.a. af vejens og fortovets bredde. Vil I gerne søge tilskud til at etablere skråparkering foran jeres ejendom, så kom forbi Områdefornyelsen. Vi vil gerne hjælpe jer med at kigge på forholdene foran jeres ejendom og med at finde ud af, hvilke muligheder I har. Har I mulighed for at sætte et træ, når I anlægger Skråparkering? Hvis jeres ejendom har et grønt mønster på kortet til højre, har I med stor sandsynlighed mulighed for at plante et stort træ i udbygningen. Hvis jeres ejendom ikke har det grønne mønster, er det sandsynligvis ikke muligt på grund af placeringen af kloakledninger, elledninger mv. i jorden. Men så kan I i stedet anlægge udbygningerne som højbede med små træer.

65 65 Cæciliavej Lauravej Horsekildevej Lukretiavej Gadekærvej Gåsebæksvej Beatevej Blankavej Valborg Allé Beatevej Sylviavej Valby Langgade

66 66 Sådan kan vejkanten på Horsekildevej se ud, hvis Skråparkering #1 anlægges med et højbed her. Skråparkering #1 Projektet indeholder En 2 m udbygning i vejen. Et plantebed i udbygningen med et stort træ i slotsgrus og 5 cm høj kant i teglklinker eller et højbed i teglklinker med bunddække og et lille træ. Planter, I kan vælge mellem Plantebed: Store træer s Hvis udbygningen anlægges som et højbed: Små træer s og bunddække s Prisoverslag Ved anlæg af plantebed med et stort træ: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Ved anlæg af højbed med et lille træ og bunddække: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

67 67 Eksisterende fortov Eksisterende facade Nye eller genanvendte kantsten Plantebed med 5 cm kant i teglklinker, slotsgrus og et stort træ eller højbed med bunddække og et lille træ. Skråparkering 45 o 2 m. udbygning. Eksisterende kantsten Fx 2,4 m. indrykning af kantsten og evt. fortovsfliser. 1 m. 5 m.

68 68 Sådan kan vejkanten på Horsekildevej se ud, hvis Skråparkering #2 anlægges med et stort træ her. Skråparkering #2 Projektet indeholder En 2 m udbygning i vejen. Et plantebed i udbygningen med et stort træ i slotsgrus og 5 cm høj kant i teglklinker eller et højbed i teglklinker med bunddække og et lille træ. En muret bænk i kanten af bedet. Planter, I kan vælge mellem Plantebed: Store træer s Hvis udbygningen anlægges som et højbed: Små træer s og bunddække s Prisoverslag Ved anlæg af plantebed med et stort træ: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Ved anlæg af højbed med et lille træ og bunddække: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

69 69 Fx 2,4 m. indrykning af kantsten og evt. fortovsfliser. Eksisterende facade 2 m. udbygning. Eksisterende kantsten Skråparkering 45 o Plantebed med 5 cm kant i teglklinker, slotsgrus og et stort træ eller højbed med bunddække og et lille træ. Nye eller genanvendte kantsten Muret bænk. Eksisterende fortov 1 m. 5 m.

70 70 Sådan kan hjørnet se ud, hvis Skråparkering #3 anlægges med et højbed her. Skråparkering #3 Projektet indeholder 2 m udvidelse af eksisterende hjørne med belægning i teglklinker. Et stort træ i plantebed med slotsgrus og 5 cm høj kant i teglklinker eller et højbed i teglklinker med bunddække og et lille træ. En muret bænk i kanten af bedet. Planter, I kan vælge mellem Plantebed: Store træer s Hvis udbygningen anlægges som et højbed: Små træer s og bunddække s Prisoverslag Ved anlæg af plantebed med et stort træ: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Ved anlæg af højbed med et lille træ og bunddække: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

71 71 Ny grænse for P. Eksisterende grænse for P. rykkes fremad. Nye eller genanvendte kantsten Eksisterende fortov Belægning på hjørne: Teglklinker Muret bænk. Plantebed med 5 cm kant i teglklinker, slotsgrus og et stort træ eller højbed med bunddække og et lille træ. 2 m. udbygning. Skråparkering 45 o Fx 2,4 m. indrykning af kantsten og evt. fortovsfliser. Eksisterende kantsten Eksisterende facade 1 m. 5 m.

72 72 Sådan kan hjørnet se ud, hvis Skråparkering #4 anlægges med et stort træ her. Skråparkering #4 Projektet indeholder 2 m udvidelse af eksisterende hjørne med belægning i teglklinker. Et stort træ i plantebed med slotsgrus og 5 cm høj kant i teglklinker eller et højbed i teglklinker med bunddække og et lille træ. En muret bænk i kanten af bedet. Planter, I kan vælge mellem Plantebed: Store træer s Hvis udbygningen anlægges som et højbed: Små træer s og bunddække s Prisoverslag Ved anlæg af plantebed med et stort træ: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr. Ved anlæg af højbed med et lille træ og bunddække: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 75% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

73 73 Skråparkering 45 o Eksisterende kantsten Eksisterende facade Plantebed med 5 cm kant i teglklinker, slotsgrus og et stort træ eller højbed med bunddække og et lille træ. Muret bænk. Belægning på hjørne: Teglklinker Nye eller genanvendte kantsten Eksisterende fortov 2 m. udbygning. Fx 2,4 m. indrykning af kantsten og evt. fortovsfliser. Ny grænse for P. Eksisterende grænse for P. rykkes fremad. 1 m. 5 m.

74 Supplerende elementer Når I søger om tilskud til at anlægge et vejprojekt, har I mulighed for samtidig at søge om tilskud til at etablere cykelstativer, skraldespande og belysning ved jeres ejendom. Områdefornyelsen støtter indkøb og montering af supplerende elementer med op til 30% af anlægsprisen. Cykelstativ Cykelstativer beskytter facaden mod slid, giver plads til flere cykler på et mindre areal og skaber orden langs facaden. I et cykelstativ kan der stå cirka 5 cykler pr. 2,5 m. Da cykelstativer er pladskrævende, har I kun mulighed for at søge tilskud til cykelstativer, hvis der er minimum 2,0 meter mellem facade og fortovslinje ved jeres ejendom (se farvekoderne 2 m 3 m >5 m på kortet s. 13). De cykelstativer, som Områdefornyelsen Gl. Valby støtter, skal være robuste. Derfor vil vi bl.a. stille krav om, at cykelstativerne monteres på nedstøbte pullerter eller på facaden. Prisoverslag på et cykelstativ med 5 pladser inklusiv opsætning: Prisoverslag total inkl. moms: kr. Områdefornyelsens tilskud: kr. dog max 30% af anlægsprisen Grundejers anslåede udgift: kr.

75 75 Skraldespand Skraldespande giver jer og forbipasserende mulighed for at komme af med affaldet på en ordentlig måde, så gaden holdes ren. På den måde lettes arbejdsbyrden for jer som grundejere, da I nu kan tømme skraldespanden frem for at samle skraldet op fra gaden. De skraldespande, som Områdefornyelsen Gl. Valby støtter, skal være robuste. Derfor vil vi bl.a. stille krav om, at skraldespandende fastgøres på et fundament eller monteres på facaden. Lampe Lys over hoveddøren skaber større tryghed i gaden og gør det rart og trygt at komme hjem til hoveddøren i de mørke timer. De lamper, som Områdefornyelsen Gl. Valby støtter, skal være udhængte og monteres på facaden. De skal placeres oven over eller umiddelbart ved siden af hoveddøren, så lyset falder ned mod ankomstarealet. Desuden skal lamperne være robuste.

76 Træer og planter Træer og planter er smukke at se på og gør os glade. De giver oplevelser af årstiderne og vejrets skiften gennem farver, bevægelse og lyd. Men derudover gør træer og planter også luften renere, danner levested for dyr og fugle, opsuger regnvand og afkøler byen. Derfor indeholder næsten alle de projekter, du kan søge tilskud til at anlægge, enten træer, klatreplanter, hække, bunddække eller stauder. De træer og planter, I kan vælge mellem til jeres vejprojekter, kan I se på de følgende sider. De er alle hårdføre, trives i byklima og er ikke truede af sygdomme. Derfor har de optimale muligheder for at vokse sig frodige og har et begrænset behov for pleje. I skal være særligt opmærksomme på, om jeres vejprojekt skal anlægges på et nordvendt areal; her er det nemlig vigtigt at vælge de træer og planter, som trives i skygge. I skal først beslutte, hvilke træer og planter I ønsker at anvende, efter I har modtaget tilsagn om tilskud. Det betyder, at I har mulighed for at drøfte valget af træer og planter med den landskabsarkitekt, I vælger som rådgiver på projektet.

77 77

78 78 El Robinia Bredbladet perlerøn Store træer De store træer, I kan vælge mellem, bliver relativt høje og vil derfor fremstå markante i gaderummet. De er generelt ikke til gene for allergikere, og de forårsager ikke skade på belægninger eller biler, sådan som det ofte opleves med fx lind og kastanje. Plejebehov De første tre år skal de store træer vandes en gang om ugen fra april til september; hvis I undlader at vande, er der stor sandsynlighed for, at træerne vil gå ud. Vandingen bliver mest jævn og derfor bedst for træerne ved brug af vandingssække. Efter tre år er det ikke længere nødvendigt at vande. Træerne skal beskæres af en gartner cirka hvert tredje år, så kronen holdes i en højde af 450 cm over vejens niveau og 280 cm over fortovets niveau, for at træerne ikke er til gene for bilister og fodgængere. Beskæringen skal også sikre, at kronen ikke vokser for tæt på en bygnings facade og at løsthængende grene fjernes. Desuden skal træernes blade fejes sammen ved løvfald. Udgifterne til pleje af et stort træ beløber sig til ca kr. pr. år.

GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET

GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET C Livingwalls (også omslag) Indhold: Introduktion side 0 Til dit fortov side 09 Kort A-E side - Priser og pakker side 8-9

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

AB Mosegaarden, Valby

AB Mosegaarden, Valby AB Mosegaarden, Valby R E O V E R I G A F F O R T O V E - A B O H Ø R I G 20.3.2015 gaardrum.dk FORSKØELSE AF AB MOSEGAARDES FORTOVE - ABOHØRIG AB Mosegaarden (Blankavej 18-28, Beatevej 12-32, Cæciliavej

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \961bbe6b-1c6d-43...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \961bbe6b-1c6d-43... Page 1 of 1 From: Jan E. Jørgensen Sent: 08-04-2015 11:33:01 To: Pia Dittmer Subject: Fwd: VS: Vedrørende bymiljø ved Rathsacksvej Attachments: ATT00001.htm; ATT00002.htm; Rathsacksvej.pdf; ATT00003.htm

Læs mere

Beskæring af vejens træer. - en vejledning

Beskæring af vejens træer. - en vejledning Beskæring af vejens træer - en vejledning FORORD I 2009 besluttede Vejlauget, at gøre en ekstra indsats for, at vi kan få en endnu flottere og harmonisk Håbets Allé og Karlstads Allé med fine nauer vejtræer.

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR leverer spændende og funktionelt byrumsinventar. ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i holdbare,

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen BESLUTNING Bilag 2 FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. Den fælles gårdhave etableres af Teknik-

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København Forvaltningen har udarbejdet en plan for, hvordan 100.000 nye træer kan plantes over

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup?

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Smukke omgivelser tiltrækker ressourcestærke nytilflyttere Træerne vil skjule grimme facader langs vejen, så byen opleves som smuk, istedet for grim og nedslidt

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen.

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Allerød Kommune SKOVVANGSKOLEN Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Ændring af adgangsforhold for handicappede

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Odins Tværgade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Odins Tværgade-karréen BILAG 2 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Odins Tværgade-karréen Adresse: Jagtvej 119-125, Odinsgade 2-6, Odins Tværgade 2-6 og P.D Løvs Allé 1-5 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 2016 at sende dette forslag

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen Øresundsvej 27 37, Rødegård 2 18, Lyongade 24 38, Spaniensgade 21 27 Borgerrepræsentationen har XX.YY.2012 godkendt Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 30. januar 2009 Afrapportering af projekt - Renovering af Orangeri i De Gamles By Orangeriet i De Gamles By har i lang tid trængt til en renovering, for at tilpasse beboernes/brugernes

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

2 af 10 - Uderum for alle til alle

2 af 10 - Uderum for alle til alle Uderum for alle til alle Opholdsplads v P-plads kan godt være hyggelig når Pplads er grøn! (Uglevang DAB) Halvprivat zone som beboere bruger (sibeliusparken DAB) Uderum skal have forskellige rum Det kan

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Kirkevænget

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 4 beboere. 1 repræsentant fra Freja ejendomme,

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen BILAG 5 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet byfornyelsesbeslutning om indretning af

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Rugtoften, og Rådgiver EnviDan Mødedato: 28/8 Deltagere: Kristian Kilsgaard Østertoft (EnviDan), Simon Toft Ingvertsen (EnviDan), samt beboere fra de fire veje i delområdet,, Lupinmarken,

Læs mere

KLIMASIKRING AF GEDVAD I GLADSAXE Hørmarken Oldmarken Kornmarken

KLIMASIKRING AF GEDVAD I GLADSAXE Hørmarken Oldmarken Kornmarken KLIMASIKRING AF GEDVAD I GLADSAXE Hørmarken Oldmarken Kornmarken Gedvad, LAR-projekt, Luftfoto af området Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe Gedvad, LAR-projekt Velordnet rækkehusbebyggelse med stort grønt

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 2 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag i høring.

Læs mere

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps København E47 E47 E55 E55 Næstved Ny Næstvedvej Rønnede Rødby Drive-in Restauranter Tankstation Hotel Pylonskilt Mod Rønnede Golfbane Borupvej Ny Næstvedvej Mod Næstved Restaurant 3 STOP 37 Rønnede Opholdsareal

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Oplæg til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade har været

Læs mere

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 BILAG 3 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgårds Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42.

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgårds Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42. BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgårds Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42. Borgerrepræsentationen har d xx. xx. 2014 truffet byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. Den

Læs mere

Aktivitetshus planskitser

Aktivitetshus planskitser Aktivitetshus planskitser Aktivitetslokale 1 Aktivitets- Aktivitetslokale 2 lokale 3 Dobbelthøjt Dobbelthøjt 1.salsplan 1:200 Ind Depot Teknik Toilet Vindfang Ejd. kontor Frokoststue Pers. toil. G. Toilet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG /MARTS 2015 HVIDOVRE KOMMUNE 1100015209 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KIRKEFORPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

2. skitsemøde: sidst i august/i starten af september 2015 indkaldelse følger Svarfrist for kommentarer til skitseforslaget: 3.

2. skitsemøde: sidst i august/i starten af september 2015 indkaldelse følger Svarfrist for kommentarer til skitseforslaget: 3. Notat fra 1. skitsemøde 24. juni 2015, BK 322 Korsikavej Til stede: Beboere Susanne Møller Ditte Dibber Henriette Jagd Iben Stadi Lissie Jensen Susannah K Clara Waage Eirikur Einarsson Michael Hansen Janne

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

GÅRDHAVEPROJEKT - GRÆSSER & STEN -

GÅRDHAVEPROJEKT - GRÆSSER & STEN - GÅRDHAVEPROJEKT - GRÆSSER & STEN - A/B Tagenshave, Tagensvej 30-38, 2200 København N, matrikel 5863 Lavet af Kristian Mousten Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Udgangspunkt Side 2 Målsætning Side 2

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej

Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej Midterhellen på Hvidovrevej mellem Baunebakkevej og Toft Sørensens Vænge. Udarbejdet af Teknisk Forvaltning Juni 2012 Indhold

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere