Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30"

Transkript

1 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år. 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Orientering om valg af regionsformand og -næstformand, jf Valg af medlem(mer) til dbio s hovedbestyrelse, jf Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf Valg af delegerede og suppleanter til dbio s kongres, jf Evt. - herunder overrækkelse af dbio s arbejdsmiljøpris og jubilæumsgaver til medlemmerne. Ligeledes får vinderne af dbio s medlemskonkurrence overrakt deres præmier. Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er d. 3. marts på dbio s hjemmeside. dbio s formand Bert Asbild og dbio s næstformænd Martina Jürs og Solveig Dein Kjeldgaard er gæster på generalforsamlingen. Der vil være orientering om OK15 på generalforsamlingen. 2

3 Indholdsfortegnelse Dagsorden... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Regionsbestyrelsen... 4 Forord... 5 Beretning... 6 Sammenlægning af afdelinger og ændringer i ledelsesstrukturen... 6 Fortolkning af overenskomst, aftaler, samarbejde med organisationerne... 8 Lønforhandlinger... 9 Ledergruppen MED Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantområdet Medlemsarrangementer Kommunikation Hovedbestyrelsen Det ske Sundhedskartel FTF Region PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige Danske Sundhedsorganisationers A-kasse/DSA ledighed Medlemsdata for dbio Nyt domicil i Borup Ansættelsesjubilæer Medlemsjubilæer

4 Regionsbestyrelsen Anne Sørensen Regionsformand Kontakt til medlemmer og andre organisationer Hovedbestyrelsesmedlem Medlem af TR/AMiR-udvalget og Kommunikationsudvalget Lisbeth Holde Regionsansvarlig på arbejdsmiljøområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget Kontakt til ledere Udtrådt af bestyrelsen pr. august 2014 Anja Aakeson Regionsansvarlig på tillidsrepræsentantområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget 2. suppleant til Hovedbestyrelsen Jenny Heinrichs Næstformand Hovedbestyrelsesmedlem Ansvarlig i forhold til MED-området Birgitte Bjørn Kasserer Kontakt til ansatte i praksis Solveig Rosendahl Kontaktperson til bioanalytikerundervisere Medlem af aktivitetsudvalget Annette Jakobsen Medlem af kommunikationsudvalget Sekretær ved bestyrelsesmøder Medlem af aktivitetsudvalget 1. suppleant til Hovedbestyrelsen Carina Foldager WEB-ansvarlig for hjemmesiden Formand for kommunikationsudvalget Sidsel Nørskov Wessel Regionsansvarlig på arbejdsmiljøområdet fra august 2014 Medlem af kommunikationsudvalget Gitte Byriel Laage-Petersen Medlem af aktivitetsudvalget Indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem fra august 2014 Udvalgsmedlemmer, som ikke er bestyrelsesmedlemmer Lars Rønsholt Olsen Medlem af aktivitetsudvalget Medlem af TR/AMiR udvalget Hanne Normann Rasmussen Medlem af aktivitetsudvalget 4

5 Forord Kære medlem. Generalforsamlingen i 2015 har en ganske særlig status. Det er året, hvor der er valg til bestyrelsen. Der er valg til alle poster regionsformand, regionsnæstformand, hovedbestyrelsesmedlem, suppleanter til Hovedbestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer og delegerede. Det er også i 2015, hvor vi med sikkerhed kan sige, at dbio får ny formand og ny næstformand. Mangeårige formand, næstformand, tidligere kredsformænd Anne Sørensen og Jenny Heinrichs genopstiller ikke til bestyrelsen. Jenny fortsætter indtil kongressen som hovedbestyrelsesmedlem og som observatør i den nye regionsbestyrelse sådan er vedtægterne. Ligeledes genopstiller mangeårigt medlem af regions- og tidligere kredsbestyrelse Solveig Rosendahl heller ikke. De afgåede medlemmer af bestyrelsen vil rigtig gerne sige farvel og tak til jer på generalforsamlingen, så vi håber, at rigtig mange medlemmer vil komme og gøre dagen til noget særligt. Vi glæder os til at se dig! Vel mødt. På regionsbestyrelsens vegne Anne Sørensen Regionsformand 5

6 Beretning Indledning En del af bestyrelsens arbejde hænger sammen med det, der besluttes på kongressen, og efterfølgende med Hovedbestyrelsens behandling af de beslutninger. Regionsbestyrelsen har i 2014 gjort status på de afledte opgaver/fokusområder, som har været en konsekvens af de beslutninger, der blev truffet på kongressen og i Hovedbestyrelsen. Vi brugte bl.a. vores to dages seminar på Hotel Præstekilde i oktober til at gå i dybden med nogle emner, og til at få samlet op på de fokusområder og opgaver, vi har haft i kongresperioden. Men opgaverne er tæt forbundet med mange af de faste opgaver, der er i regionerne, så det er ikke altid så nemt, at skille tingene ad. Mange af fokusområderne er underliggende værdier for bestyrelsens arbejde. Ikke kun beslutninger taget i dbio s Hovedbestyrelse og på kongressen påvirker bestyrelsens arbejde, men også politiske beslutninger i Region har rigtig stor indflydelse på, hvad bestyrelsen arbejder med og på hvilken måde. Denne beretning er ikke en opgørelse over alle de opgaver, dbio har været en del af i 2014/2015, men den vil, sammen med den mundtlige beretning på generalforsamlingen, give et bredt indtryk af bestyrelsens arbejde. Sammenlægning af afdelinger og ændringer i ledelsesstrukturen I den forløbne generalforsamlingsperiode har strukturændringer fyldt rigtig meget i dbio s arbejde, og har været meget tidskrævende. Når der f. eks. sker sammenlægninger af afdelinger indenfor specialerne, eller der på anden måde sker forandringer i ledelsesog eller sygehusstrukturen, ændres de ansattes arbejdsvilkår ofte. Hvis det er væsentlige ændringer, der er tale om, skal den ansatte have et varsel og have mulighed for at udtale sig, inden ændringerne kan træde i kraft, ligesom dbio skal orienteres og have mulighed for at forhandle løn og vilkår for den enkelte medarbejder. 1, fusion - patologiområdet I 2014 blev de tre patologiafdelinger i regionen lagt sammen under afdelingsledelse i Roskilde. Selvom der ikke fysisk blev flyttet på afdelingerne, referer alle tre afsnit nu til sygehusledelsen for Roskilde Køge sygehuse. Sammenlægningen betød, at der skete væsentlige ændringer på løndelen for medarbejderne i Slagelse og Næstved, idet medarbejderne dér skulle være omfattet af lokallønsaftalerne, der var forhandlet for Roskilde Sygehus. dbio var ikke enig i, at det var optimalt, at medarbejderne i Slagelse og Næstved skulle omfattes af Roskildes forhåndsaftaler. Der var imidlertid ikke realistisk mulighed for at 6

7 føre lokallønsaftalerne for Næstved og Slagelse videre, da forhåndsaftaler altid kan opsiges af begge parter med 3 mdr. s varsel. 2. fusion - Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk område Lægemangel var nok en væsentlig årsag til, at der også skete sammenlægning af de 3 klinisk fysiologisk nuklearmedicinske afdelinger i Næstved, Holbæk og Køge. Den nye har rigtig gode kompetencer, der gør, at vi med fordel bør ansættes indenfor klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk område. De fleste afdelinger indenfor specialet i de andre regioner er også ledet af bioanalytikere. På to af de tre afdelinger har der indtil fusionen været en oversygeplejerske i afdelingsledelsen. dbio er meget tilfreds med, at der nu er en ledende overbioanalytiker i afdelingsledelsen for hele den regionale enhed og en ledende bioanalytiker i Holbæk som afsnitsleder. I Køge og Næstved er der sygeplejersker som afsnitsledere. Ved fusionen på klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk område skulle afdelingsledelse har hovedsæde i Køge, og alle tre afsnit er under samme afdelingsledelse. Et ekstra plus er så, at Lone Harkønen, som var ledende overbioanalytiker i Klinisk Fysiologisk Afdeling i Holbæk, er blevet ledende overbioanalytiker i den nye regionale afdelingsledelse. Regionsformand Anne Sørensen havde i sammenlægningsforløbet en dialog med Region og gjorde opmærksom på, at vi som bioanalytikere de forhåndsaftaler, der var gældende for Køge, hvor den nye afdelingsledelse har hovedsæde, også gælde for de to afdelinger, der blev fusioneret. Det betød for nogle medarbejdere en reel lønnedgang. Det er meget utilfredsstillende, men vi har gjort vores bedste i forhandlingerne for at minimere lønnedgangen. Samarbejde med tillidsrepræsentanterne dbio havde i hele forløbet med sammenlægningen af patologiafdelingerne og de klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk afdelinger tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Det har været meget værdifuldt, og tillidsrepræsentanterne gjorde et stort arbejde med at have kontakt til kolleger, svare på spørgsmål og komme med værdifulde oplysninger i forhandlingsforløbet. Tusind tak for det! Laboratoriet på Psykiatrihospitalet Der sker konstant større eller mindre ændringer på sygehusområdet i regionen, og dermed også på det ledelsesmæssige område. I 2014 blev det besluttet, at laboratoriet på Oringe ledelsesmæssigt skulle underlægges afdelingsledelsen for det klinisk biokemiske område for Slagelse, Næstved, Ringsted og Nykøbing Falster, og medarbejderne skulle referere til den ledende bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling i Nykøbing Falster. Endvidere skulle de om- 7

8 fattes af lønaftalerne for Nykøbing Falster, men det betød ikke lønnedgang for bioanalytikerne heldigvis. Henvendelser til dbio brug os vi stikker (heller) ikke Omstruktureringer i en afdeling eller på et laboratorieområde skaber ofte usikkerhed hos medarbejderne. I det forløb er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne, der er dbio på arbejdspladsen, er velinformerede, og at der er et godt samarbejde både med ledelsen og med dbio /regionsformanden. Der kan være rigtig mange spørgsmål, der skal besvares, og der har da også været en del henvendelser fra medlemmer, der har ønsket at få mere at vide om deres rettigheder i forbindelse med deres situation. Både menige medlemmer og repræsentanter er meget velkomne til at kontakte dbio, hvis man sidder med spørgsmål eller har behov for en snak. dbio er til for medlemmerne, så brug os. Kan vi ikke selv svare, kan vi altid undersøge nærmere eller henvise til andre, der kan svare på eventuelle spørgsmål. Fortolkning af overenskomst, aftaler, samarbejde med organisationerne dbio - har ikke altid været enige med Region i, hvordan overenskomster eller retningslinjer skulle tolkes. Heldigvis har det dog også været sådan, at Region, efter nogen betænkningstid, har givet dbio ret i tolkning af overenskomsten i en konkret sag. Det har bl.a. vist sig i forhold til en sag omkring barns 1. og 2. sygedag. Andre sager er stadig ikke løst, og i disse tilfælde har det været nødvendigt at lave uenighedsreferater, så vi har mulighed for at bringe sagerne videre i det fagretslige system. dbio s sekretariat er, ud over samarbejdet med næstformanden, en vigtig sparringspartner for dbio s formand ved bl.a. fortolkningssager om overenskomstspørgsmål. De har den juridiske ekspertise og kender ligeledes historikken, når det handler om, hvad der er foregået under en overenskomstforhandling. Det kan have betydning for en fortolkningstvist. Samarbejde med andre organisationer omkring diverse sager og på politisk plan Også andre organisationer end dbio er udfordret på tolkning af overenskomst, regler m.v. Det har bevirket, at der er etableret et formelt forum, hvor de faglige organisationers sagsbehandlere mødes 3 4 gange årligt, udveksler erfaring med forskellige sager, hvor Region er part m.v. Der er efterhånden udviklet et stærkt sammenhold mellem organisationernes sagsbehandlere, og det er rigtig vigtigt i forhold til de sager, vi alle bokser med i regionen. dbio s formand Anne Sørensen deltager i møderne, da formanden, ved siden af det politiske arbejde, varetager sagsbehandling af medlemssager. De faglige organisationers politikere/formænd har ligeledes jævnlige møder, hvor vi drøfter, hvordan vi rent politisk agerer i forhold til regionens politiske ledelse. Vi har i 2014 haft et par 8

9 møder med regionsformand Jens Stenbæk for bl.a. at drøfte, hvor vi som faglige organisationer kan bidrage positivt til aktuelle temaer. I juni 2014 havde vi således et møde med Jens Stenbæk, hvor Region gennemgik sygehusplanen og procedurer ved forandringsprocesser. Ligeledes redegjorde Region for den bod på kr., som regionen fik for at udøve ledelsesretten uretmæssigt ved at kræve, at medarbejdere, i forbindelse med en besparelsesrunde, skulle kontra opsige deres stillinger som betingelse for, at de kunne omplaceres til en anden stilling. På møderne med det politiske niveau har organisationerne mulighed for at komme frem med deres budskaber og holdninger, og så kan vi håbe, at det samlet set kommer jer som medlemmer til gode. Sundhedspolitisk Dialogforum Et andet tværfagligt og politisk udvalg, hvor regionsformand Anne Sørensen sidder med i, er Sundhedspolitisk Dialogforum. Repræsentanter fra Regionsrådet og repræsentanter fra de sundhedsfaglige organisationer har mulighed for at drøfte sundhedsmæssige emner og udveksle informationer og ideer, såvel regionale som nationale. Høringssvar på Sundhedsaftalen i Region En af arbejdsopgaverne for regionsbestyrelsen er at drøfte politiske tiltag i regionen på sundhedsområdet og i den forbindelse komme med evt. høringssvar, når det er relevant. dbio afgav i 2014 høringssvar på regionens sundhedsplan for Nogle af de områder Region har særligt fokus på, er inddragelse af patienten i behandlingen, sammenhæng i indsatsen på kronikerområdet, tværsektorielt samarbejde og kvalitet. Det er alle indsatser, som passer rigtig godt i forhold til bioanalytikere som diagnostiske samarbejdspartnere og ligeledes sammen med budskabet Brug os. Vi stikker ikke". Vi er verdensmestre i at tage prøver, analysere og finde de rigtige svar. 80 % af alle diagnoser stilles på baggrund af vores analyser. Vores viden om prøveforløb, effektivisering og kvalitetssikring kan bruges meget mere til gavn for både patienter og kolleger, og det har vi givet flere bud på i vores høringssvar på Sundhedsplanen. Lønforhandlinger Vanen tro har dbio anmodet om lønforhandling for vores medlemmer for Det var en aftale ved lønforhandlingerne for 2013, at der skulle være et møde inden sommerferien, hvor vi skulle se på alle forhåndsaftaler. Dette møde har ikke fundet sted. Da dbio anmodede HR afd./regionen om lønforhandling, gjorde vi samtidig opmærksom på, at vi havde en hænger i forhold til en gennemgang af forhåndsaftaler. Nogle forhåndsaftaler bruges ikke mere, og andre kunne måske ændres til noget andet eller der kunne ske en harmonisering. Regionen meddelte, at den ikke var parat til en revision nu, så det afventer stadig. 9

10 Lønforhandlingerne er afsluttet med et beskedent resultat. Region havde hurtigt meldt ud, at der ikke var nogen penge at forhandle om. Det viste sig dog lige inden vores første forhandling, at afdelingerne gerne måtte bruge en lille smule op til 0,3 % - af budgettet til lønforhandlingerne, hvis der kunne findes råderum til det. dbio har dog det indtryk, at man i langt de fleste afdelinger ikke har kunnet finde ret meget at forhandle om, og det står langt fra mål med det arbejde, der bliver lagt i forberedelse af lønforhandlingerne. Hver eneste ansættelse er at betragte som en lønforhandling. Alle lønaftaler bliver sendt til regionsformanden, der så undersøger, om det pågældende medlem har tidligere ansættelse i regionen, om der har været en henvendelse fra TR eller den pågældende nyansatte i forbindelse med ansættelsen. Målet er, at den nyansatte får den bedst tænkelige løn i forhold til stillingsindhold, kompetencer m.v. Derfor er det rigtig vigtigt, at TR opfordrer ansøgere til at ringe til dbio og at ansøger selv stiller lønkrav ved ansættelsessamtalen. Alle lønaftaler bliver forhandlet og godkendt af regionsformanden, og det fylder en del i det daglige arbejde. Ledergruppen For dbio er det vigtigt, at lederne føler sig som en del af organisationen. Der er flere muligheder for at deltage i forskellige møder og kursusaktiviteter kun for ledere. Der bliver fra centralt hold arrangeret lederforum, og rigtig mange ledere her fra vores region deltager. Tilbagemeldinger på dbio s lederundersøgelse i efteråret 2014 pegede på, at afdelingsbioanalytikerne efterlyste et regionalt netværk. På det grundlag prøvede dbio at etablere nogle netværksmøder med en konsulent fra dbio s sekretariat som tovholder. Desværre viste det sig, at tilslutningen ikke var stor nok, til at vi kunne gennemføre møderækken. En af årsagerne kan have været, at Region som en 2 årig forsøgsordning har etableret et tværfagligt netværk, som en del ledere naturligt nok havde tilmeldt sig. I slutningen af februar 2015 har dbio arrangeret et halvdagsmøde for ledergruppen. Lederne har meget at byde ind med i forhold til dbio s arbejde og den indsats, vi gør på flere fronter. På mødet i februar skal vi drøfte lokale lønforhandlinger, lokale arbejdstidsaftaler, OK15 og erfaring omkring ledelsesstruktur. Vi vil også meget gerne høre fra lederne, hvor vi/dbio kan gøre en forskel. MED dbio - har en intention om, at alle tillidsvalgte søger indflydelse i MED-udvalgene på alle niveauer eller som minimum på afdelingsniveau. Det er i MED-udvalgene, ledere og medarbejdere drøfter alt, der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 10

11 Alle medarbejdere har ret til medbestemmelse og medindflydelse på egne arbejdsforhold eller på rammerne for arbejdet. Det skal foregå enten direkte i samarbejde med lederen eller via de valgte repræsentanter i MEDudvalgene. dbio - er stadigvæk repræsenteret i rigtig mange MED-udvalg på alle niveauer. Det er formanden og næstformanden, der er udpeget af de lokale organisationer til det øverste MED-udvalg, som henholdsvis suppleant og næstformand i MED-Hovedudvalget. MED-Hovedudvalget Valgperioden for MED-Hovedudvalg ophører ved udgang af året Fra januar 2015 starter en ny valgperiode med nyvalgte medlemmer. MED-Hovedudvalget holdt sit sidste møde mandag den 15. december På sædvanlig vis havde MED-Hovedudvalget ved decembermødet lejlighed til at drøfte status for regionens virke med den politiske ledelse forud for starten af et nyt budgetår. I samme anledning blev der gjort status på MED-Hovedudvalgets resultater i valgperioden. Arbejdet i MED-Hovedudvalget har været præget af, at Region s organisation er under forandring. Der er i perioden implementeret ny organisations- og ledelsesstruktur af fremtidens sygehusvæsen i Region, hvor Region gik fra 3 til 5 sygehuse og fra 3 til 1 på det administrative område. Denne ændring gav anledning til flere drøftelser i MED-Hovedudvalget tilbage i 2011 og I de seneste år er der med henvisning til sygehusplanen sket sammenlægning af afdelinger på sygehusene i et antal, det ikke er set tidligere. Sammenlægning af afdelinger - og forandringsprocesserne i den forbindelse - er forankret i enhedernes MED-udvalg, jf. Region s personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger, men MED- Hovedudvalget har i samme takt godkendt oprettelse og nedlæggelse af en række MED-udvalg, så MED-strukturen på afdelingsniveau kunne følge med Region s udvikling. I budgetaftale 2013 blev der besluttet at indføre et fælles koncept med serviceassistenter på alle regionens sygehuse, og Serviceassistentprojektet blev igangsat mhp. realisering af denne beslutning. MED-Hovedudvalget har i hele perioden fulgt serviceassistentprojekt tæt og er således løbende blevet orienteret og har drøftet status for projektet. De seneste års indsats i MED-Hovedudvalget på det personalepolitiske område har været præget af at forankre og anvende de mange politikker og retningslinjer, som MED- Hovedudvalget vedtog i Region s første år ( ). Nogle politikker er også blevet justeret - blandt andet Region s rygepolitik. På arbejdsmiljøområdet har MED-Hovedudvalgets årshjul indbefattet arbejdsmiljødrøftelse, drøftelse af APV og trivselsmåling samt godkendelse af ansøgninger til arbejdsmiljøpuljen. 11

12 Hvert år har MED-Hovedudvalget kunnet konstatere, at der foregår et stort og solidt arbejde på arbejdsmiljøområdet på Region s arbejdspladser - en indsats der bliver båret af mange ildsjæle i arbejdsmiljøgrupperne og de 10 mio. kr., som Regionsrådet hvert år har bevilget til arbejdsmiljøindsatsen (arbejdsmiljøpuljen). MED-Hovedudvalget har også understøttet Regionsrådets beslutninger via midlerne fra arbejdsmiljøpuljen. Blandt andet via projekt Mening og Sundhed, der har søsat en række initiativer, der medvirker til, at sygefraværet i Region nedbringes. Arbejdet i Mening og Sundhed når meget bredt ud i organisationen, og der er igangsat en kulturændring med fokus på det fælles ansvar og egetansvaret i forhold til arbejdsglæde og nærvær. MED- Hovedudvalget er overbeviste om, at indsatsen med Mening og Sundhed gør en forskel. I 2013 kom tillid på dagsordenen i Region, som en del af Regionsrådets Vision og Handleplan Regionsrådet iværksatte projekt Tillid og Samarbejde der blandt andet rummer en lang række konkrete og tillidsunderstøttende initiativer, der kan være med til at styrke samarbejdet om kerneopgaven på arbejdspladen. Indholdet i projekt Tillid og Samarbejde er løbende blevet drøftet i MED-Hovedudvalget. En valgperiode er normalt 2 år. Det nuværende MED-Hovedudvalg har siddet i 4 år, fordi forhandlingerne om Region s nye MED-aftale trak ud. Fra årsskiftet skal den nye MEDaftale endelig udfoldes i alle enheder, med nyvalgte medlemmer, og en MED-struktur, der matcher Region s organisations- og ledelsesstruktur. Det betyder blandt andet, at nogle koncernenheder fra årsskiftet får eget (formelt) MED-udvalg. MED-aftalen og MEDstukturen skal medvirke til at styrke medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse samt sikre fokus på arbejdsmiljøet i MED-udvalgene. MED-Sundhed MED-Sundhed har holdt et møde i 2014, resten er blevet aflyst af ledelsen med henvisning til, at de ikke havde nogen punkter til mødet. Det er meget svært at forstå, at der ikke er sager til drøftelse i et MED-udvalg, som dækker hele sundhedsområdet, når der sker så meget på området. Der er Psykiatri-, Sygehus- og Specialeplan, der er byggeri på næsten alle sygehusene, især nybyggeri er meget omfattende med et nyt Universitetssygehus i Køge og et ny Psykiatrihospital i Slagelse. På mødet i MED-Sundhed blev der drøfter udpegning af medlemmer til brugergruppen og til arbejdsgrupperne på Køge Sygehus i forbindelse med byggeriet af det nye Universitetssygehus i Køge. Der blev også drøftet påbud fra Arbejdstilsynet inden for sundhedsområdet. Under punktet gensidig orientering, gav ledelsen orientering om NASA, udbud af Sundhedsplatformen, vejledning om implementering af Politik om fuld tid, forhandling af ny MED-aftale, status for sygehusbyggeri og rapporten om Langtidsfriske i Region et grundlag for læring. Det var orientering om sager, der var berettiget 12

13 til at være et selvstændigt punkt på dagsorden i MED-udvalget, men det vurderede ledelsen ikke. MED-Sundhed er ikke længere et MED-udvalg i den nye MED-aftale, fordi det ikke matcher regionens ledelsesstruktur. Der er i stedet aftalt et underudvalg til MED-Hovedudvalget, hvor opgaver og sammensætning drøftes inden nedsættelsen af udvalget. Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantområdet Tillidsrepræsentanterne har været til en fælles temadag om OK-15 for hele Sundhedskartellet i juni måned. Lisbeth Holde, som var arbejdsmiljøansvarlig, valgte efter sommerferien at træde ud af regionsbestyrelsen, så Sidsel Nørskov Wessel er efterfølgende blevet arbejdsmiljøansvarlig. Der har i det forgangne år været afholdt 4 ordinære møder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der har været mange gode debatter, og specielt erfaringsudveksling er populært og lærerigt. Vi har været inde over mange områder, lige fra dårlige EKG-vogne, der giver arbejdsskader, til barn syg procedure. På mødet i maj havde vi besøg af næstformand Camilla Bjerre. Camilla fortalte om den arbejdsmiljøundersøgelse, dbio havde udsendt til 1500 medlemmer. Der var fokuseret på 4 indsatsområder: Ensidigt gentaget arbejde (EGA), vold og trusler om vold, mobning og arbejdspres og stress. Derefter var der en drøftelse af resultatet. Det sidste møde i år, var med julefrokost fra kl. 12, hvor julefrokostudvalget havde sørget for noget meget lækker mad, et lille bankoeventyr og til sidst selvfølgelig pakkeleg november blev Årskursus for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter afviklet. Denne gang blev det afholdt i København på Crowne Plaza. For første gang var begge dage fælles for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Dag 1 startede med et indlæg af formand Bert Asbild, der fortalte om de kommende overenskomstforhandlinger. Derefter var der sat tid af til, at repræsentanterne kunne stille spørgsmål til forretningsudvalget. Derefter tog vi hul på dagenes overordnede emne, der var robusthed. Her var der taget udgangspunkt i, at man som repræsentant ofte føler sig presset eller stressramt og til tider utilstrækkelig. Det var foredragsholder Birgitte Dam Jensen, der styrede os gennem temaet. Vi lærte om stressrespons, som er kroppens medfødte evne til at generere store mængder af energi og forberede os på handling, men at kroppen også derved kræver enorme fysiske ressourcer. Derfor er det ikke meningen, at stressrespons skal køre over længere tid, men være fungerende til at håndtere akutte kriser. Vi lærte om det modsatte, ro/hvile responsen, der er kroppens dæmpende system, der sørger for restitution og reparation af krop og hjerne. Birgitte Dam Jensen fortalte, hvad robusthed egentlig er, en persons fysiske og psykiske evne til klare stressede perioder med en stabil personlighed og ved klar 13

14 logisk tænkning uden at blive nedslidt, syg, udmattet og deprimeret. Desuden blev der sat fokus på at lære at skelne og prioritere, over de ting/situationer, man kan have kontrol over, og hvad man reelt har indflydelse på. Man skal simpelt hen lære at skelne mellem store og små problemer, og prioritere, hvor du vil bruge dine kræfter. 2. dag blev afsluttet med en workshop om vores branding år, som blev ledet af skuespilleren Jens Arentzen. Det var en del af kampagnen Brug os. Vi stikker ikke. Jens fortalte om succesfuld mundtlig kommunikation, og hvad det gør ved os. I januar 2015 afholdt dbio en arbejdsmiljøkonference for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Den blev afholdt 2 steder i landet en i Østdanmark (på Hvidovre Hospital) og en i Vestdanmark. Her fra regionen deltog 6 bioanalytikere alle arbejdsmiljørepræsentanter og regionsformand Anne Sørensen stod for velkomst m.v. som politiker. Programmet for dagen handlede om vold og trusler, om vold og fysisk trivsel på arbejdspladsen. To dygtige konsulenter Sidsel Westi Kragh, Videncenter for Arbejdsmiljø rejseholdet, og Birgitte Brasch, Socialt Udviklingscenter,var undervisere på dagen. Det var en rigtig god dag, og deltagerne fik noget med hjem, de kunne bringe videre til deres kolleger. Medlemsarrangementer 29.april 2014 var der fyraftensmøde for praksisbioanalytikere Bioanalytikere ansat i praksis i Region deltog i fyraftensmøde. Mødet blev afholdt i Lægecenteret på Omøvej i Næstved. Overlæge Lennart Friis-Hansen fortalte om baggrunden for den landsdækkende screening for tarmkræft, og om de foreløbige resultater og praktiske problemer som KBA i Næstved har oplevet. I hver region er der en klinisk biokemisk afdeling, der varetager analysering af prøverne, samt et sekretariat der sørger for resultatformidling og booking af tid til coloskopi til de borgere, der skal til nærmere udredning. Der var stor spørgelyst fra de fremmødte. Efter et let traktement var der rundvisning i lægecenterets laboratorium, der har dejligt store og lyse lokaler til rådighed. 14

15 26. maj 2014 deltager dbio- med en gruppe friske ladies i "Ladywalk" i Skælskør glade kvinder mødtes til Ladywalk i Skælskør. Ud af disse havde 29 friske bioanalytikere valgt at gå med. Der blev gået 7 eller 12 km til støtte for en god sag; Hjerteforeningen og Scleroseforeningen. Humøret var højt og vejret var med os. Solen skinnede fra en sky frihimmel og det gav sved på panden. Alle havde helt sikkert en dejlig aften. 10. juni 2014 i foredragssalen på Næstved Sygehus var emnet: "Stamcelletransplantation" Ca. 30 bioanalytikere mødtes til en hyggelig og lærerig aften, hvor overlæge i Transfusionscentret Susanne Sækmose dels fortalte generelt om de forskellige stamceller, stamcellehøstmetoder og anvendelsesmuligheder, og dels om Transfusionscentrets arbejde med hjemtag af autolog stamcellehøst og forarbejdning. Dette helt fra planlægning, byggefase og godkendelse af stamcellelaboratoriet og frem til nu, hvor laboratoriet anvendes rutinemæssigt til forarbejdning og kvalitetssikring af stamcelleprodukterne. Overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus Lars Munksgaard berettede om patientbehandlingen fra udvælgelse af, hvilke patienter, der kan have gavn af autolog stamcelletransplantation til tilrettelæggelse af forløb og gennemførelse af stimulation, høst, højdosis kemoterapi og senere infusion af stamceller. Lars gennemgik 2 forskellige patient-cases, dels en patient med myelomatose, og dels en patient med T- celle lymfom. Alt i alt en utroligt spændende aften. 8. september 2014 i foredragssalen på Næstved Sygehus var emnet: "HPV og livmoderhalskræft" Ca. 30 bioanalytikere var samlet i foredragssalen for at høre bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen og bioanalytiker Karina Brudlykke fortælle om HPV og Livmoderhalskræft. Susanne fortalte om Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. livmoderhalskræftscreening fra Susanne fortalte om prøvens gang på Patologiafdelingen fra prøvetagning til diagnose. Susanne kom kort ind på den videre udredning efter en diagnose med celleforandringer. At kvinden kommer til kolposkopi, og hvis der er svære celleforandringer, bliver hun tilbudt en keglesnitsoperation. Herefter fortalte Susanne om HPVvaccinen, hvor der i Danmark gives piger og unge kvinder tilbud om en HPV-vaccine; Gardasil-vaccinen, der dækker lav-hpv-typerne 6 og 11, der kan give kønsvorter, og høj-risiko- 15

16 typerne 16 og 18, der er årsagen til 70% af cervixcancerne. Men allerede nu overvejer man en ny vaccine, med flere af højrisiko-hpv-typerne. Efter pausen fortalte Karina Brudlykke om cervixcancer fra patientens synspunkt. Hun fortalte sin historie. Om at få den 2. cancerdiagnose inden hun fyldte 30 år. Hendes kamp for at komme på rette kurs igen, og nu hendes kamp mod systemet, da hun aldrig har fået det første prøvesvar, der kunne have gjort, at hun var kommet i behandling meget tidligere. Endelig sluttede Susanne aftenen af med hendes anbefalinger: Fortsæt med at gå til screeningsundersøgelserne på trods af vaccine. Der er stadig høj-risiko-hpv-typer, der ikke vaccineres for. Styrk immunforsvaret. Spis fornuftigt. Der var stor debat og spørgelyst, ligesom der blev vist stor interesse for et evt. senere arrangement, hvor Susanne tilbød at tale om, hvordan man kunne styrke sit immunforsvar. 18. november 2014 i foredragssalen på Næstved Sygehus forsøgte vi igen med et særligt studerendearrangement: "Karrierevalgmuligheder" Bioanalytikere med mange forskellige jobfunktioner og karriereveje ville holde et lille oplæg, hvorefter de studerende ville få lejlighed til at gå rundt og få mere information, om de jobtyper, som de var særligt interesserede i. Desværre måtte arrangementet igen aflyses, da der var for få tilmeldte. Vi har nu opfordret de tilmeldte studerende til at komme med gode idéer og aktivt deltage i tilrettelæggelse af evt. arrangementer for studerende medlemmer af dbio. 19.november 2014 i auditoriet på Køge Sygehus var emnet: Mindfulness Et pænt antal bioanalytikere ønskede at blive klogere på mindfulness og nærværende opmærksomhed. Oplægsholder Johanne Andersen, der er uddannet arbejds- og organisationspsykolog, øste af sine mange års erfaring med afholdelse af mindfulness kurser for mennesker, som har udviklet stressreaktioner. Johanne gav en medrivende introduktion til mindfulness som metode og tænkning dels gennem teorioplæg krydret med eksempler, bl.a. fra hendes erfaringer i arbejde indenfor sygehussystemet, og dels gennem små øvelser, så vi alle også fik prøvet metoden på egen krop. Der var stor opmærksomhed og spørgelyst, og vi fik ideer 16

17 til øvelser med hjem, som vi kan bruge både på arbejdet eller privat. Alt i alt en spændende aften, hvor vi er sikre på, at mange fik inspiration til også at anvende mindfulnessmetoden fremover. 3. marts 2015 på Roskilde Sygehus arbejdet i Klinisk Molekylærbiologisk enhed Det sidste arrangement i denne generalforsamlingsperiode handler om molekylærbiologiske rutinemetoder og udvikling, og status på dette arbejde i den nye Klinisk Molekylærbiologisk Enhed på Roskilde Sygehus under Klinisk Biokemisk Afdeling. Molekylærbiologiske metoder anvendes på mange forsknings- og rutinelaboratorier rundt om i Danmark, og det har revolutioneret patientbehandlingen i en grad, der ikke tidligere er set. Temaaftenen vil omhandle nogle af disse aktiviteter, og der vil blandt andet blive fokuseret på basal genetik, metodelære og metodernes anvendelse, analysernes brugbarhed i klinikken, arbejdet i enheden og fremtidsperspektiver. Det er afdelingsbioanalytiker Peter Böhm, Klinisk Molekylærbiologisk enhed, Roskilde Sygehus, der er oplægsholder. I skrivende stund er foredraget ikke afholdt, men dbio ser frem til en spændende aften. Fælles for alle arrangementerne er, at vi mødes ca. ½ time inden foredragene, hvor vi starter med en let anretning. Snakken går, og det er hyggeligt at mødes med kolleger på tværs af geografierne. Afledt af tilbagemeldinger fra tidligere har vi i det forløbne år forsøgt ud over de faglige arrangementer også at afholde mere sociale og motionsprægede arrangementer. Efter flytning af regionskontoret til Borup, har vi fået mulighed for at afholde arrangementer i disse lokaler, hvilket regionsbestyrelsen har besluttet at afprøve. Kommunikation Hjemmesiden På dbio s hjemmeside kan du som medlem blive opdateret på hvilke arrangementer, du kan deltage i. På hjemmesiden findes også referater og billeder fra de arrangementer regionsbestyrelsens aktivitetsudvalg afholder. Endvidere er det her muligt at tilmelde sig de foredrag, der afholdes. Kommunikationsudvalget lavede før jul en konkurrence for medlemmerne i dbio -, hvor medlemmerne havde mulighed for at vinde en julekurv, hvis de kunne finde det rigtige antal røde dbio-ord på vores hjemmeside. Vi fik 8 besvarelser, hvoraf der var 6 medlemmer, der havde svaret rigtigt. Der blev trukket lod mellem de seks, der havde svaret rigtigt. Vinderen blev Dorthe Laursen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus. 17

18 Nyhedsbrevet I 2014/15 har regionsformanden udsendt nyhedsbreve til alle medlemmer. Der orienteres om, hvad der er af aktuelle emner. I 2014 er nyhedsbrevet også blevet brugt til at gøre opmærksom på generalforsamlingen og valget til den nye bestyrelse. Vi håber, at Nyhedsbrevet har været med til at synliggøre, hvad vi i bestyrelsen arbejder med, og måske skubbe til nogle af jer, så I har fået mod på at være med i det arbejde. Nyhedsbrevet kan også bruges til at skrive en artikel om et kursus, du har været på, lidt om ens arbejdsplads eller andre ting, du har på hjertet. Så bestyrelsen vil gerne igen opfordre til, at du sender artikler m.v. til dbio, og så skal vi nok bringe det i Nyhedsbrevet eller på hjemmesiden. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen er dbio's øverste ledelse i perioden mellem kongresserne. Den består af 17 medlemmer. Alle regionsformænd er automatisk valgt til Hovedbestyrelsen. Der ud over har alle regioner et vist antal hovedbestyrelsesmedlemmer alt efter, hvor mange medlemmer, der er i den enkelte region. Ud over formanden har dbio 1 hovedbestyrelsesmedlem. Der er 7-8 møder årligt, hvoraf flere er todages møder. dbio s bestyrelsesmøder plejer at ligge umiddelbart før hovedbestyrelsesmøderne, så relevante punkter på hovedbestyrelsesdagsordenen kan drøftes på regionsbestyrelsesmødet. Regionsbestyrelsen kan bidrage med holdninger og meninger, så hovedbestyrelsesmedlemmerne føler sig bedre rustet til drøftelserne i Hovedbestyrelsen. Ekstraordinær kongres Som afslutning på strukturprojektet blev der d. 8. maj afholdt ekstraordinær kongres. Det har været et stort arbejde at få vendt hele dbio s struktur, men det har været en god proces. Mange medlemsgrupper har været involveret, og der er lavet en afrapportering af hele projektet. Hovedbestyrelsen kom frem til, at der ikke var behov for at ændre på den struktur, vi har nu. Det, der var behov for, var, at regionerne mere fleksibelt kunne bestemme størrelsen på bestyrelserne, samt at der så heller ikke skulle vælges suppleanter. Det blev vedtaget på kongressen, at bestyrelserne kunne bestå af 7 11 medlemmer uden suppleanter, og det har virkning her ved generalforsamlingen i Som en sidste del af strukturprojektet arbejder Hovedbestyrelsen med at se på opgaveløsning, udvalgsstruktur m.v., men der var ikke umiddelbart behov for kongresbeslutninger i den forbindelse. Borgernær bioanalytiker og Folkemødet på Bornholm I den forløbne generalforsamlingsperiode har Hovedbestyrelsen haft fokus på borgernære bioanalytikere og hvordan, bioanalytikere kan bidrage til forebyggelse, monitorering og behandling tæt på borgeren. Folkemødet på Bornholm var et sted, hvor budskabet kunne nå ud til rigtig mange mennesker. 18

19 Det var næsten hele Hovedbestyrelsen, der deltog i Folkemødet. Budskabet om borgernær bioanalytiker blev taget godt imod, der blev talt med rigtig mange politikere, borgere og andre organisationsfolk. Det var nogle rigtig spændende dage, men også hårdt arbejde. Lægedage Hovedbestyrelsen besluttede, at vi også i 2014 skulle repræsenteres på Lægedage, som er de praktiserende lægers største efteruddannelsesbegivenhed. Der har dbio mulighed for at komme i kontakt med de praktiserende læger, praksisbioanbalytikere og konsultationssygeplejersker. Vi kan komme ud med vores budskab Har I overvejet en bioanalytiker?. Der deltog hovedbestyrelsesmedlemmer, næstformand Martina Jürs, laboratoriefaglige konsulenter, praksisbioanalytiker og konsulenter fra dbio. Det var en succes igen i 2014, og nogle praktiserende læger overvejer måske at ansætte en bioanalytiker næste gang budskabet blev solgt godt! Fagbevægelsens udfordringer hvordan overlever vi som fagforening? MSI undersøgelse I både medier og hos fagbevægelsen selv tales der meget om, hvordan vi takler de udfordringer, fagbevægelsen er oppe imod. FTF s formand Bente Sorgenfrey gæstede Hovedbestyrelsen i 2014, og kom med sit bud på, hvad man som faglig organisation skal være opmærksom på. Det er vigtigt i hele diskussionen om fagbevægelsens berettigelse, at tillidsrepræsentanter og medlemmer på arbejdspladserne deltager aktiv i de drøftelser, der måtte være på arbejdspladserne. Fagforeningerne skal tilpasse sig medlemmernes behov og den opgaveløsning, der er i den forbindelse. dbio s Hovedbestyrelse besluttede at lave en ny medlemsundersøgelse i efteråret Der arbejdes løbende med at tilpasse organisationen de ønsker og behov, medlemmerne har, og en spørgeskemaundersøgelse er en del af det arbejde. Tilbagemeldingerne fra undersøgelsen var meget positiv, og den viser, at der er stor tilfredshed blandt medlemmerne med den service, der gives på alle niveauer. Der blev ligeledes lavet en lederundersøgelse, og svarprocenten kunne have været bedre. Der kan ikke drages nogle egentlige konklusioner af undersøgelsen, men tilbagemeldingerne indgår i Lederrådets arbejde med en revision af politikpapiret på ledelse. Forhandlingsfællesskabet og OK15 Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne OK15 startede allerede i foråret Det var klart for Sundhedskartellet og KTO, at et forhandlingsfællesskab kunne gavne organisationerne, og 19

20 vi ville stå stærkere overfor arbejdsgiverne i forhandlingerne. 52 medlemsorganisationer med medlemmer er med i Forhandlingsfælleskabet, som det blev døbt. Hovedbestyrelsen har drøftet medlemsskabet indgående, men en enig Hovedbestyrelse har stået bag beslutningen om at gå med. dbio s formand Bert Asbild er valgt til det permanente forhandlingsudvalg sammen med Sundhedskartellets formand Grete Christensen, og forhandlingschef fra dbio Joy Strunck er med fra sekretariatet, så vores forhandlinger er i gode hænder. Ligesom vi på arbejdstagerside har fusioneret, så har arbejdsgiverside også talt om at fusionere. Det forlyder, at Kommunernes Landsforening og Danske Regioner lægges sammen til en organisation. Er det første skridt på vej til at nedlægge regionerne? Hovedbestyrelsen er løbende blevet orienteret om udviklingen i overenskomstforhandlingerne på både det statslige, private og offentlige arbejdsmarked og på praksisområdet, og det fylder rigtig meget. Alle dbio s 5 regionsformænd sidder sammen med formandsskabet i dbio med i Arbejdsmarkedsudvalget, som er Hovedbestyrelsens forhandlingsudvalg. Vi holder møder 5-6 gange årligt, eller når der er behov f.eks. i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Det lykkedes at få en overenskomst i hus med de praktiserende læger, men resultatet var noget magert. Det har været et langt forløb med flere møder i forligsinstitutionen og møder med praksisansatte ude i regionerne. Overenskomsten skulle fornys i 2013, så det er helt urimeligt overfor de ansatte i lægepraksis, at det først lykkedes at blive enige i slutningen af Men det har været forhandlinger, der har været præget af, at de praktiserende læger mente, at de var meget klemt på deres indtjening, og derfor ikke har haft råd til lønstigninger m.v. Forhåbentlig bliver det bedre næste gang. Arbejdsmiljøindsatsen På baggrund af arbejdsmiljøundersøgelsen i 2013 besluttede Hovedbestyrelsen 4 indsatsområder ensidigt gentaget arbejde, vold og trusler om vold, mobning og arbejdspres og stress. Der har allerede været gang i flere initiativer og aktiviteter, og det bliver udbygget løbende også i dbio. Temadrøftelser i Hovedbestyrelsen Arbejdsformen i Hovedbestyrelsen er baseret på både temadrøftelser, for at komme lidt mere i dybden med et emne, og den traditionelle mødeform, med mere slavisk behandling af dagsordenpunkterne. Temadrøftelserne har udviklet sig, så der er flere emner, der drøftes på den måde. I 2014/15 har Hovedbestyrelsen haft temadrøftelser om bl.a. repræsentanterne, strukturprojektet, emblem og emblem til repræsentanter/studerende og laboranter. Resultaterne fra temadrøftelserne munder ofte ud i, at der kan arbejdes videre med emnet i sekretariatet ud fra de kvalificerede input. 20

21 Det ske Sundhedskartel Formændene for de regionale afdelinger af Dansk Sygeplejeråd, Jordmoderforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Radiografrådet, Kost og Ernæringsforbundet og Danske Bioanalytikere mødes formelt 3 4 gange årligt på skift hos hinanden. Her i 2014/2015 har vi bl.a. udvekslet erfaringer omkring diverse sager, forberedt fællesmøde for tillidsrepræsentanter, talt om ledelse af andre faggrupper, udpegning til MED udvalg og OK15. I den forbindelse har vi brugt en del tid på at koordinere konfliktforberedelse. Vi har et rigtig godt og inspirerende samarbejde, og det er et vigtigt led i forståelsen for hinandens arbejde og gensidig respekt for faggrænser m.v. FTF Region Regionsformand Anne Sørensen er valgt til FTF Region s bestyrelse. Der sidder i bestyrelsen desuden formænd/repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening, BUPL, Ergoterapeutforeningen, Konstruktørforeningen og Uddannelsesforbundet, så det er en broget flok. På trods af - eller måske netop derfor - er bestyrelsesarbejdet meget inspirerende og fungerer rigtig godt. Der er 5-6 møder årligt samt et todages seminar. Bestyrelsen arbejder med beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, MED- området og arbejdsmiljøområdet, og arrangerer en række fyraftensmøder m.v. Temaerne i 2014 har bl.a. været ytringsfrihed, tillidsreformen og sociale medier. Fyraftensmøderne plejer også at kunne tiltrække bioanalytikere, og der kan kun opfordres til, at man deltager. Det plejer at være en god oplevelse. Under bestyrelsen er et par udvalg, som beskæftiger sig lidt mere konkret med arbejdsområderne. Næstformand Jenny Heinrichs er sammen med Anne Sørensen med i Arbejdsliv udvalget, som har med MED-området at gøre, og Anne deltager også i Uddannelsesnetværket. Uddannelsesudvalget for bioanalytikeruddannelsen på UCSj Hovedbestyrelsen i dbio vedtog i 2014, at det er regionsformændene, der skal indgå i uddannelsesudvalgene på skolerne på en FTF plads. I de regioner, hvor FTF har 2 pladser i uddannelsesudvalget, er det regionsbestyrelsen, der vælger et medlem til den anden plads. Her i regionen sidder koordinerende bioanalytikerunderviser Marianne Pedersen på den anden FTF plads i uddannelsesudvalget. Arbejdet i udvalget er meget spændende, men også tidskrævende. Uddannelsesudvalget for bioanalytikeruddannelsen rådgiver University College s bestyrelse og ledelse om uddannelsens indhold, profil, kvalitet, relevans og om den regionale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om bioanalytikeruddannelsens stu- 21

22 dieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse. Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne. Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op. Her i 2014 har der været fokus på hele uddannelsesrevisionen af sundhedsuddannelserne, og der har været et spændende møde lige efter nytår, hvor man på tværs af uddannelserne skulle komme med forslag til at anskue hele uddannelsesforløbet på en lidt anderledes måde. Det er sundt en gang imellem at få vendt bøtten rundt bare det ikke sker for tit, så eventuelle ændringer ikke når at fungere. Men det er spændende, hvad der kommer ud af uddannelsesrevisionen. Den forventes implementeret i FTF Region s Vinterkonference - Hvorfor er det så svært at komme fra viden til handling? Det er FTF Region, der står for den nok så berømte Vinterkonference på Kobæk Strand. dbio s regionbestyrelse besluttede, i lighed med de senere år, at betale for at 10 repræsentanter kunne deltage i konferencen. Der deltog over 40 bioanalytikere og laboranter i Vinterkonferencen i januar Vi var den faggruppe, der havde langt den største repræsentation set i forhold til vores størrelse. Konferencen er en arbejdsmiljøkonference, og der er altid aktuelle temaer på programmet. Ud over spændende oplæg er der også tid til hyggeligt samvær. Snakken går livligt, og det er tydeligt at se, at der måske er noget, der skal indhentes. Konferencen lever på mange måder op til ordet arbejdsmiljø og er et dejligt afbræk i en travl hverdag. PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige I hver region er der valgt et antal delgerede til at varetage det regionale arbejde omkring pensionskassen, og alle kan stille op til dette valg. Man er valgt for en 4-årig periode, og næste valg er i Man er som delegeret bindeleddet mellem pensionskassen og medlemmerne. I Region er følgende valgt som delegerede: Agnete Van Der Aa Kühle (Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde Sygehus), Anne Sørensen (regionsformand), Bo Christensen (Klinisk Biokemisk Afd., Holbæk Sygehus), Jenny Heinrichs (Klinisk Biokemisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus), Majbritt Fallesen (Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus) og Marianne Pedersen (Patologiafdelingen, Roskilde Sygehus). Der er mulighed for, at de delegerede eller en eller flere afdelinger kan arrangere medlemsmøder, hvor PKA kommer ud og fortæller om de forskellige ordninger og muligheder, der er for medlemmerne. I 2014 havde Marianne Pedersen arrangeret et medlemsmøde i samarbejde med PKA for medlemmer på Roskilde, Køge og Holbæk sygehuse. PKA arrangerer også forskellige medlemsmøder om de muligheder, du har som medlem af PKA. 22

23 Det er rigtig vigtigt, at du er opmærksom på, at mange forskellige situationer i dit familie- og arbejdslig har betydning for din pension. PKA kan hjælpe dig på forskellig måde, og du skal måske træffe nogle vigtige beslutninger. Så hvis du er blevet arbejdsløs, bliver alvorligt syg, er på orlov, går op eller ned i tid, eller der sker andre ændringer i dit familie- eller arbejdsliv, så kontakt PKA og få råd og vejledning. Det kan måske have betydning for din pension eller de muligheder, du har i en aktuel situation. PKA har en rigtig god hjemmeside, hvor der er samlet mange nyttige informationer. Den er et besøg værd, og den er rimelig overskuelig. dbio rådgiver ikke i pensionssager det har vi eksperterne i PKA til! Danske Sundhedsorganisationers A-kasse/DSA ledighed Der er heldigvis meget få ledige bioanalytikere i Region. Rigtig mange studerende har fået ansættelse allerede inden de er færdiguddannede. Fremadrettet kunne der, med den afgang, der bliver fra faget, se ud til at blive mangel på bioanalytikere. Hvor meget den teknologiske udvikling vil påvirke manglen på bioanalytikere, er svær at spå om. Strukturen i sundhedsvæsenet og på laboratorieområdet samt den sundhedspolitiske dagsorden får givetvis også en vis indflydelse på en evt. mangel på bioanalytikere. Det er en udvikling, som regionsbestyrelsen og ligeledes Hovedbestyrelsen følger tæt. Antal ledige bioanalytikere på landsplan - tal fra DSA: Ledige fordelt på regioner 23

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Skriftlig udgave af mundtlig beretning

Skriftlig udgave af mundtlig beretning Skriftlig udgave af mundtlig beretning Kære medlemmer Dette er min anden beretning som regionsformand for Kost &Ernæringsforbundet i Region Nordjylland. Jeg har nu været på posten i snart seks år, og ih

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Beretning 2014-15 Regionsbestyrelsen Regionsformand og Hovedbestyrelses-medlem Britta Mølgaard, Sofiendalsvej 3, Aalborg Næstformand og hovedbestyrelses-medlem

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN

BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN I denne beretning kan du læse om de aktiviteter, som regionsbestyrelsen og vores to udvalg har gennemført. Vi er fået 181 flere medlemmer siden marts 2013

Læs mere

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Regionale Organisationers Samarbejde, ROS. Forhandlingsudvalg for faglige organisationer med medlemmer i Region Nordjylland samt struktur

Læs mere