Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog NIBE SMO 05"

Transkript

1 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK

2 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 12. Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at når du står i udgangspositionen i hovedmenuen trykke to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 18. For midlertidigt at øge mængden af varmt vand (hvis der er en varmtvandsbeholder installeret med din SMO 05), trykker du først en gang på nedknappen for at markere menu 2 (vanddråben) og trykker derefter to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 30. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 44 for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 SMO 05 Et godt valg 7 2 Styremodulet husets hjerte 8 Styremodulets funktion 8 Kontakt med SMO 05 9 Vedligeholdelse af SMO SMO 05 til tjeneste for dig 17 Indstilling af indeklimaet 17 Indstilling af varmtvandskapaciteten 29 Få information 34 Tilpasning af varmepumpen 35 4 Afvigelse af ønsket temperatur 43 Håndtering af alarm 43 Fejlsøgning 44 Kun tilskud 47 5 Tekniske oplysninger 48 6 Ordliste 49 Stikordsregister 53 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Anlæggets data Produkt SMO 05 Serienummer Installationsdato Montør Type af sammenkobling Akkumuleringstank/varmtvandsbeholder Varmepumpe/effektstørrelse Tilskudstype/effekt Nr. Benævnelse Indstillet Fa- br.- indst varmekurve (forskydning/kurvehældning) 0/7 Serienummer skal altid oplyses Det erklæres hermed, at installationen er foretaget iht. anvisningerne i NIBEs installatørhåndbog samt gældende regler på området. Dato Underskrift 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 Sikkerhedsinformation På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning Dette tilbehør er CE-mærket og opfylder IP20 (rumenheden) samt IP21 (styreboksen). CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CEmærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP20 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på over eller lig med 12,5 mm ikke kan trænge ind og forårsage skade. Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Serienummer Serienummeret finder du på den ene langside af dækslet til styreboksen. LEK HUSK! Opgiv altid produktets serienummer, når du anmelder en fejl. 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk FI GB Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo PL RU SE Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kapitel 1 Vigtig information 5

8 Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 6 Kapitel 1 Vigtig information

9 SMO 05 Et godt valg SMO 05 er et styremodul, der er udviklet til så effektivt som muligt at forsyne dit hus med billig og miljøvenlig varme. Sammen med en NIBE luft-/vandvarmepumpe og akkumuleringstank/varmtvandsbeholder fås en driftsikker og økonomisk varmeproduktion. Tilskudsvarme (f.eks. el-/olie-/gasfyr) kan gå i gang automatisk, hvis der sker noget uforudset, eller som nøddrift. SMO 05 udmærker sig ved følgende egenskaber: Tydeligt display På rumenheden er der et tydeligt display med let forståelige menuer, der letter indstillingen af et behageligt indeklima. Let at installere SMO 05 er let at installere sammen med NIBE F2015/F2025/F2016/F2026/F2300. Ved installation sammen med disse kobles styremodulet sammen med varmepumpen, hvilket gør, at man kan se eventuelle varmepumpealarmer i SMO 05. Todelt konstruktion SMO 05 består af en rumenhed og en styreboks. Rumenheden kan placeres, hvor den er let tilgængelig for brugeren, og styreboksen kan placeres et andet sted sammen med resten af udstyret i dit system. Kapitel 1 Vigtig information 7

10 2 Styremodulet husets hjerte Styremodulets funktion SMO 05 er et enkelt styremodul, som sammen med en NIBE luft-/vandvarmepumpe, akkumuleringstank/varmtvandsbeholder og tilskudsvarme (f.eks. el- /olie-/gasfyr) danner et komplet anlæg. 8 Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte

11 Kontakt med SMO 05 Rumenhed Til SMO 05 findes der en rumenhed, som du benytter til at styre dit anlæg. Det er her, du: indstiller indeklima og varmt vand og tilpasser varmepumpen efter dine ønsker. får information om indstillinger, status og hændelser ser forskellige alarmtyper og får anvisninger om, hvordan de skal afhjælpes A B C Display På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Standby-knap Med standby-knappen kan rumenheden sættes i standby-tilstand. Varmepumpens drift påvirkes ikke af tryk på knappen. Tilbage-knap Tilbage-knappen anvendes til at: Gå tilbage til forrige menu. Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet. Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte 9

12 D E OK-knap OK-knappen bruges til følgende: Bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi. Op- og nedknapper Med op- og nedknapperne kan du: Flytte rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer. Øge eller reducere værdierne. Skifte side i flersidevisninger Menusystem Når rumenheden startes op, kommer du til informationsmenuen. Her vises visse grundlæggende oplysninger om dit systems status. Tryk på en vilkårlig knap for at komme til hovedmenuen. 10 Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte

13 Informationsmenuen vises: ved opstart ved tryk på tilbageknappen i hovedmenuen efter 15 minutter uden aktivitet. Ved alarm vises et symbol på displayet sammen med alarmens nummer. Se side 44 for instruktioner. I de andre menuer vises alarmsymbolet nederst i højre hjørne. Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte 11

14 Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 INDEKLIMA Indstilling af indeklimaet. Se side 17. VARMT VAND Indstilling af varmtvandsproduktionen. Se side 29. Denne menu vises kun, hvis varmtvandsbeholderen er aktiveret i menusystemet. INFO Visning af temperatur og andre driftsinformationer. Se side 34. MIT ANLÆG Valg af driftsindstilling m.m. Se side 35. Betjening For at flytte markøren trykker du på op- eller nedknappen. Den markerede position er lys og/eller har en opadvendt fane. Valg af menu Vælg en undermenu for at komme videre i menusystemet ved at markere den med op- eller nedknappen og derefter trykke på OK-knappen. 12 Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte

15 Vælg alternativ I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben. Vælg et andet alternativ: Marker ved hjælp af op- eller nedknappen det alternativ, du ønsker. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt). Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben. Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte 13

16 Indstilling af en værdi Indstilling af en værdi: Marker den værdi, du vil indstille, ved hjælp af op- eller nedknappen. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. Tryk på opknappen for at øge værdien eller nedknappen for at mindske værdien. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på tilbageknappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. 14 Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte

17 Vedligeholdelse af SMO 05 Regelmæssige eftersyn Din varmepumpe kræver minimal vedligeholdelse fra dig efter igangsætning. Det anbefales dog at efterse anlægget regelmæssigt. For yderligere information vedrørende vedligeholdelse af varmepumpe og/eller akkumuleringstank/varmtvandsbeholder, se den pågældende manual. Hvis der sker noget unormalt, vises meddelelse om driftsforstyrrelse i form af forskellige alarmtekster på displayet. Se alarmhåndtering på side 43. Sparetip Din varmepumpeinstallation skal give varme og varmt vand. Det vil den gøre ud fra de foretagne styreindstillinger. Faktorer, der påvirker energiforbruget er f.eks. indetemperatur, varmtvandsforbrug, hvor godt huset er isoleret, samt om huset har mange store vinduesflader. En anden faktor er husets placering, er der f.eks. meget vind på stedet. Tænk også på, at der anvendes mindre energi, hvis du aktiverer "Varmtvand Økonomi". El-forbrug Når indetemperaturen øges en grad, stiger el-forbruget med ca. 5%. Husholdning Man har længe antaget, at en gennemsnitlig husholdning har et omtrentligt elektricitetsforbrug på ca kwh pr. år. I dag ligger tallet ofte mellem kwh/år. Apparat Normal effekt (W) Skønnet årsforbrug (kwh) Drift Standby Fladskærms-tv (drift: 5 t/døgn, standby: 19 t/døgn) Digitalboks (drift: 5 t/døgn, standby: 19 t/døgn) Dvd (Drift: 2 t/uge) Spillekonsoller (Drift: 6 t/uge) Radio/stereo (drift: 3 t/døgn) Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte 15

18 Apparat Normal effekt (W) Skønnet årsforbrug (kwh) Computer inkl. skærm (drift: 3 t/døgn, standby 21 t/døgn) Glødelampe (drift 8 t/døgn) Spotlight, Halogen (Drift 8 t/døgn) Køleskab (drift: 24 t/døgn) Fryser (drift: 24 t/døgn) Komfur, kogeplader (drift: 40 min./døgn) Komfur, ovn (drift: 2 t/uge) Opvaskemaskine, koldtvandstilslutning (drift: 1 gang/døgn) Vaskemaskine (drift: 1 gang/døgn) Tørretumler (drift: 1 gang/døgn) Støvsuger (drift: 2 t/uge) Motorvarmer (drift: 1 t/døgn, 4 måneder om året) Kabinevarmer (drift: 1 t/døgn, 4 måneder om året) Disse værdier er omtrentlige eksempelværdier. Eksempel: En familie med 2 børn bor i en villa med 1 fladskærms-tv, 1 digitalboks, 1 dvd-afspiller, 1 spillekonsol, 2 computere, 3 stereoanlæg, 2 glødepærer på toilettet, 2 glødepærer på badeværelset, 4 glødepærer i køkkenet, 3 glødepærer udendørs, vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab, fryser, komfur, støvsuger, motorvarmer = 6240 kwh el til husholdningen/år. Energimåler Gør det til en god vane at aflæse energimålerne regelmæssigt, gerne en gang om måneden. På den måde vil du hurtigt opdage, om el-forbruget ændrer sig. 16 Kapitel 2 Styremodulet husets hjerte

19 3 SMO 05 til tjeneste for dig Indstilling af indeklimaet Oversigt Undermenuer Til menuen INDEKLIMA er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. temperatur Indstilling af temperatur til klimaanlæg. Statusinformationen viser de indstillede værdier for klimaanlægget. avanceret Indstilling af varmekurve, justering med ydre kontakt, min.-værdi for fremløbstemperatur og rumføler. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 17

20 Menu 1.1 temperatur Indstilling af temperaturen (med rumføler installeret og aktiveret): Indstillingsområde: 5-30 C Fabriksindstilling: 20 Værdien på displayet vises som en temperatur i C, hvis varmesystemet styres af en rumføler. Rumtemperaturen ændres ved at indstille den ønskede temperatur på displayet ved hjælp af op- og nedknapperne. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Den nye temperatur vises til højre for symbolet på displayet. Indstilling af temperaturen (uden aktiveret rumføler): Indstillingsområde: -10 til +10 Fabriksindstilling: 0 Displayet viser den indstillede varmeværdi (kurveforskydning). For at øge eller sænke indetemperaturen skal du øge eller reducere værdien på displayet. Anvend op- og nedknapperne til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Det antal trin, som værdien skal ændres for at medføre en grads forandring af indetemperaturen, afhænger af husets varmeanlæg. Med gulvvarme kræves der måske et trin, mens et radiatoranlæg kræver tre trin. Indstil den ønskede værdi. Den nye værdi vises på højre side af symbolet på displayet. 18 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

21 HUSK! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Åbn derfor termostatventilerne helt, bortset fra i de rum, hvor du ønsker en lavere temperatur, f.eks. i soveværelset. TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin i menu 1.9.1, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin i menu 1.9.1, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Hæv værdien et trin i menu 1.1, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk værdien et trin i menu 1.1, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 19

22 Menu 1.9 avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. varmekurve Indstilling af varmekurvens hældning ekstern justering Indstilling af varmekurvens forskydning, når ydre kontakt er tilsluttet. min. fremløbstemp. Indstilling af den mindst tilladte fremløbstemperatur. rumfølerindstillinger Indstillinger for rumføleren. 20 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

23 Menu varmekurve varmekurve Indstillingsområde: 1-15 Fabriksindstilling: 13 forskydning Indstillingsområde: -10 til +10 Fabriksindstilling: 0 I menuen varmekurve kan du indstille den såkaldte varmekurve for dit hus. Varmekurvens opgave er at sikre en ensartet indetemperatur uanset udetemperaturen og dermed energibesparende drift. Det er ud fra denne varmekurve, at varmepumpens computerstyring fastlægger temperaturen på vandet til varmesystemet, fremløbstemperaturen, og dermed indetemperaturen. Du Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 21

24 kan her vælge varmekurve og også aflæse, hvordan fremløbstemperaturen ændres ved forskellige udetemperaturer. C 70 Brantare kurvlutning C UTETEMPERATUR Kurvehældning Varmekurvens hældning viser, hvor mange grader fremløbstemperaturen skal øges/sænkes, når udetemperaturen falder/stiger. En kraftigere kurvehældning medfører en højere fremløbstemperatur ved en bestemt udetemperatur. Den optimale kurvehældning afhænger af stedets klimaforhold, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt huset er isoleret. Varmekurven indstilles ved installation af varmeanlægget, men skal eventuelt efterjusteres. Derefter behøver varmekurven normalt ikke ændres. HUSK! Ved finjustering af indetemperaturen skal varmekurven i stedet forskydes op- eller nedad, og det gøres i menu 1.1 temperatur. C 70 Förskjuten värmekurva Kurveforskydning En forskydning af varmekurven betyder, at fremløbstemperaturen ændres lige meget for alle udetemperaturer, f.eks. at en kurveforskydning på +2 trin øger fremløbstemperaturen med 5 C ved alle udetemperaturer C UTETEMPERATUR Indstilling af varmeautomatik med diagram I diagrammerne går man ud fra stedets dimensionerede udetemperatur og klimaanlæggets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. 22 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

25 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (-2) VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 23

26 VÄRMEKURVA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+2) UTETEMPERATUR C Maximivärde Minimivärde Fremløbstemperatur maks.- og min.-værdier Da fremløbstemperaturen ikke kan beregnes højere end den indstillede maks.-værdi eller lavere end den indstillede min.-værdi, flader varmekurven ud ved disse temperaturer C UTETEMPERATUR HUSK! Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem 35 og 45 C. Forhør dig om maks. overfladetemperatur for dit gulv hos din montør/gulvleverandør. Anvend op- og nedknapperne til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Valg af en anden varmekurve (kurvehældning): 1. Tryk på OK-knappen for at åbne for indstillingen. 24 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

27 2. Vælg en ny varmekurve. Varmekurverne er nummereret fra 1 til 15, idet et højere tal giver kraftigere hældning og højere fremløbstemperatur. 3. Tryk på OK-knappen for at afslutte indstillingen. TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Øg kurveforskydningen et trin, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens forskydning et trin, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 25

28 Menu ekstern justering klimaanlæg (med rumføler installeret og aktiveret) Indstillingsområde: 5-30 C Fabriksindstilling: 20 klimaanlæg (uden aktiveret rumføler) Indstillingsområde: -10 til +10 Fabriksindstilling: 0 Ved at tilslutte en udvendig kontakt, f.eks. en rumtermostat eller et koblingsur, kan man midlertidigt eller periodisk hæve eller sænke rumtemperaturen. Varmekurvens forskydning ændres med det antal trin, der er valgt i menuen, når kontakten er slået til. Hvis rumføleren er installeret og aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur ( C). 26 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

29 Menu min. fremløbstemp. klimaanlæg Indstillingsområde: C Fabriksindstilling: 15 C Her indstiller du den laveste temperatur på fremløbtemperaturen til klimaanlægget. Det betyder, at SMO 05 aldrig beregner en lavere temperatur end den indstillede. TIP! Hvis man f.eks. har en kælder, hvor man altid vil have lidt varme på, også om sommeren, kan man øge værdien. Det kan også være nødvendigt at hæve værdien i "stop af varme" menu "autoindstilling". Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 27

30 Menu rumfølerindstillinger faktor system Indstillingsområde: 0,1-6,0 Fabriksindstilling: 2,0 Her kan du aktivere rumføler til styring af rumtemperaturen. Du kan også indstille en faktor, der bestemmer, hvor meget fremløbstemperaturen skal påvirkes af forskellen mellem den ønskede rumtemperatur og den aktuelle rumtemperatur. En højere værdi giver en større forandring af varmekurvens indstillede forskydning. 28 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

31 Indstilling af varmtvandskapaciteten Oversigt Undermenuer Til menuen VARMT VAND er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. midlertidig luksusindst. Aktivering af midlertidig forøgelse af varmtvandstemperaturen. Statusinformationen viser "fra" eller hvor lang tid der er tilbage af den midlertidige temperaturforøgelse. komfortdrift Indstilling af varmtvandskomfort. Statusinformationen viser, hvilken indstilling der er valgt, "økonomi", "normal" eller "Luksus". avanceret Indstilling af periodisk forøgelse af varmtvandstemperaturen. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 29

32 Menu 2.1 midlertidig luksusindst. Indstillingsområde: 1, 3, 6 og 12 timer, samt position "fra" Fabriksindstilling: "fra" I tilfælde af et midlertidigt øget varmtvandsbehov kan du vælge at øge varmtvandstemperaturen til luksusindstillingen i en periode i denne menu. HUSK! Hvis komfortdrift "Luksus" er valgt i menu 2.2, kan der ikke foretages yderligere forøgelse. Funktionen aktiveres direkte, når en tidsperiode vælges og bekræftes ved at trykke på OK-knappen. Tiden til højre viser tilbageværende tid med den valgte indstilling. Når tiden er gået, går SMO 05 tilbage til den indstillede position i menu 2.2. Vælg "fra" for at slukke for midlertidig luksusindst.. 30 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

33 Menu 2.2 komfortdrift Indstillingsområde: økonomi, normal, Luksus Fabriksindstilling: normal Forskellen mellem de forskellige indstillinger er temperaturen på det varme brugsvand. En højere temperatur medfører, at det varme vand rækker længere. økonomi: Denne indstilling giver mindre varmt vand end de øvrige, men er samtidig mere økonomisk. Denne indstilling kan anvendes i mindre husholdninger med et lavt varmtvandsbehov. normal: Den normale position giver mere varmt vand og passer til de fleste husholdninger. Luksus: Luksusindstillingen giver størst mulig mængde varmt vand. I denne indstilling kan el-patronen til dels anvendes til opvarmning af det varme vand op, hvilket giver øgede driftsomkostninger. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 31

34 Menu 2.9 avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. Menu periodisk forøgelse periode Indstillingsområde: 1-90 dage Fabriksindstilling: 14 dage For at forhindre bakterietilvækst i varmtvandsbeholderen kan kompressoren og el-patronen regelmæssigt øge temperaturen på det varme vand. Du kan indstille, hvor lang tid der skal gå mellem forøgelsen af varmtvandstemperaturen. Tiden kan indstilles mellem 1 og 90 døgn. Fabrik- 32 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

35 sindstillingen er 14 døgn. Fjern flueben ud for "aktiveret" for at slå funktionen fra. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 33

36 Menu 3.1 Få information serviceinfo Her får du information om varmepumpens aktuelle driftsstatus (f.eks. aktuelle temperaturer osv.). Der kan ikke foretages ændringer. Informationen vises på flere sider. Tryk på op- og nedknapperne for at bladre mellem siderne. 34 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

37 Tilpasning af varmepumpen Oversigt Undermenuer Til menuen VARMEPUMPE er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. driftsindstilling Aktivering af manuel eller automatisk drift. Statusinformationerne viser den valgte drift. nulstilling af alarm Her kan du nulstille eventuelle alarmer. avanceret Indstillinger af varmepumpens funktion. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 35

38 Menu 4.2 driftsindstilling driftsindstilling Indstillingsområde: auto, manuelt, kun tilskudsvarme Fabriksindstilling: auto funktioner Indstillingsområde: kompressor, tilskudsvarme, varme Varmepumpens driftsposition er normalt indstillet i "auto". Du kan også indstille varmepumpen i "kun tilskudsvarme", hvis der kun anvendes tilskudsvarme, eller "manuelt", hvor du selv vælger de tilladte funktioner. Skift driftsindstilling ved at markere den ønskede position, og tryk på OKknappen. Når en driftsindstilling er valgt, vises valgbare alternativer til højre. For at vælge, hvilke valgbare funktioner der skal tillades eller ej, markerer du funktionen ved hjælp af op- og nedknapperne og trykker på OK-knappen. Driftsindstilling auto I denne driftsindstilling kan du ikke vælge, hvilke funktioner der skal tillades, da det håndteres automatisk af varmepumpen. Driftsindstilling manuelt I denne driftsindstilling kan du selv vælge, hvilke funktioner der skal tillades. Du kan ikke fravælge "kompressor" i manuel drift. 36 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

39 Driftsindstilling kun tilskudsvarme HUSK! Hvis du vælger "kun tilskudsvarme", bliver kompressoren fravalgt og du får øgede driftsomkostninger. I denne driftsindstilling er kompressoren ikke aktiv, og kun tilskudsvarme benyttes. Funktioner "kompressor" er den, der producerer varmt vand og varme til huset. Fravælges "kompressor" vises dette med et symbol i hovedmenuen på varmepumpesymbolet. Du kan ikke fravælge "kompressor" i manuel drift. "tilskudsvarme" er det, der hjælper kompressoren med at varme huset og/eller det varme vand op, når den ikke kan opfylde hele behovet alene. "varme" medfører, at huset opvarmes. Funktionen kan fravælges, når du ikke vil have varmen til at køre. HUSK! Hvis du fravælger "tilskudsvarme" kan det medføre, at du ikke får nok varmtvand og/eller varme i huset. Menu 4.8 nulstilling af alarm Denne menu er kun tilgængelig, hvis en alarm er forekommet. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 37

40 Her kan du nulstille eventuelle alarmer, som er opstået i SMO 05 eller varmepumpen. HUSK! Ved nulstilling af alarm startes styresystemet om i varmepumpen. Menu 4.9 avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. 38 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

41 Menu driftsprioritering driftsprioritering varmt vand / varme Indstillingsområde: 0 til 180 Fabriksindstilling: 20 Her vælger du, hvor lang tid varmepumpen skal køre for hvert behov, hvis der opstår to behov samtidig. Hvis der kun er ét behov, arbejder varmepumpen med det behov. Vælges 0 minutter, medfører det, at behovet ikke er højtprioriteret, men at systemet kun aktiveres, når der ikke er noget andre behov. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 39

42 Menu autoindstilling stop af varme Indstillingsområde: 0 40 C Fabriksindstilling: 20 stop af tilskudsvarme Indstillingsområde: C Fabriksindstilling: 15 filtreringstid Indstillingsområde: 0 48 h Fabriksindstilling: 24 h Når driften er indstillet til "auto", vælger varmepumpen selv, afhængigt af middeludetemperaturen, hvornår start og stop af tilskudsvarme og varmeproduktion skal tillades. I denne menu vælger du disse middeludetemperaturer. Du kan også indstille, hvor lang tid (filtreringstid) middeltemperaturen skal måles. Hvis du vælger 0, betyder det, at den aktuelle udetemperatur anvendes. HUSK! "stop af tilskudsvarme" må ikke indstilles højere end "stop af varme". 40 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

43 Menu gradminutindstilling aktuel værdi Indstillingsområde: start kompressor Indstillingsområde: Fabriksindstilling: -60 start tilskudsvarme Indstillingsområde: Fabriksindstilling: -400 stop tilskud Indstillingsområde: Fabriksindstilling: -230 Gradminutter er et mål for det aktuelle varmebehov i huset, og dette mål bestemmer, hvornår kompressor eller tilskudsvarme skal starte/stoppe. HUSK! Højere værdi på "start kompressor" giver flere kompressorstarter, og det giver øget slitage på kompressoren. For lav værdi kan give uensartet indetemperatur. Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig 41

44 Menu fabriksindstilling bruger Her kan du stille alle indstillinger, som er tilgængelige for brugeren (inkl. avanceret-menuerne), tilbage til fabriksværdierne. HUSK! Efter fabriksindstillingen skal personlige indstillinger som f.eks. varmekurve osv. indstilles igen. 42 Kapitel 3 SMO 05 til tjeneste for dig

45 4 Afvigelse af ønsket temperatur I de fleste tilfælde udløser varmepumpen alarm i tilfælde af driftsforstyrrelse og viser instruktioner om afhjælpning på rumenhedens display. Se side 43 for oplysninger om, hvordan du håndterer en alarm. Brug følgende fejlsøgningsskema, hvis driftsforstyrrelsen ikke vises på displayet, eller hvis displayet er slukket. Håndtering af alarm Ved alarm er der opstået en eller anden driftsforstyrrelse, og det vises via en alarmklokke på rumenheden. Alarm Ved alarm er der sket en driftsforstyrrelse, som SMO 05 ikke selv kan afhjælpe. På displayet kan du se, hvilken type alarm det drejer sig om. Hvis alarmen ikke nulstilles, skal du kontakte montøren for yderligere oplysninger om afhjælpning. BEMÆRK Opgiv altid varmepumpens, styremodulets og evt. akkumuleringstanks serienummer, når du kontakter din montør. Kapitel 4 Afvigelse af ønsket temperatur 43

46 Alarmliste Alarm AA25:## (hvor ## er et ciffer) betyder, at alarmen er opstået i SMO 05. Alarm EB100:## (hvor ## er et ciffer) betyder, at alarmen er opstået i varmepumpen (se varmepumpens manual). Føleralarm BT1/BT6/BT25: Føleren er sandsynligvis gået i stykker eller har mistet kontakten med tilbehørskortet. Alarmen nulstilles automatisk et stykke tid efter korrekt tilkobling. Kontakt montøren. Kommunikationsalarm varmepumpe Varmepumpen har mistet kontakten med tilbehørskortet. Kontakt montøren. Kommunikationsalarm tilbehørskort Rumenheden har mistet kontakten med tilbehørskortet. Kontakt montøren. Nulstilling af alarm Nulstilling af alarm kan ske på to måder. 1. Vælg "ja" i menu Omstart af SMO 05 (spændingen til SMO 05 slås fra/til). Ved alarmnulstilling startes styresystemet om i varmepumpen, og eventuelle alarmer i SMO 05 nulstilles. BEMÆRK Kontakt din montør, hvis alarmen opstår igen. Fejlsøgning Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises på displayet, kan følgende tip benyttes, eller se alternativt i manualen til varmepumpen. Grundlæggende forholdsregler Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder: At varmepumpen er i drift, og at forsyningskablet til SMO 05 er tilsluttet. 44 Kapitel 4 Afvigelse af ønsket temperatur

47 Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. Lav temperatur på det varme vand eller manglende varmt vand Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis varmepumpen er sammenkoblet med en varmtvandsbeholder. Varmepumpen i forkert driftsindstilling. Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "tilskudsvarme". Stort varmtvandsforbrug. Vent til det varme vand er blevet opvarmet. En midlertidig stigning i varmtvandskapaciteten (midlertidig luksusindst.) kan aktiveres i menu 2.1. For lav varmtvandsindstilling. Gå ind i menu 2.2, og vælg drift med højere komfort. For lav eller ingen driftsprioritering af varmt vand. Gå ind i menu 4.9.1, og øg tidsrummet for, hvornår varmtvand skal driftsprioriteres. Lav rumtemperatur Lukkede termostater i flere rum. Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som muligt. Juster rumtemperaturen på menu 1.1 i stedet for at slukke på termostaterne. Anlægget er i forkert driftsindstilling. Gå ind i menu 4.2 Hvis positionen "auto" er valgt, vælg så en højere værdi på "stop af varme" i menu Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "varme". Hvis det ikke er nok, vælg da også "tilskudsvarme". For lavt indstillet værdi på varmeautomatikken. Gå ind i menu 1.1 (temperatur) og øg varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er lav i koldt vejr, kan det være nødvendigt at opjustere kurvens hældning i menu (varmekurve). For lav eller ingen driftsprioritering af varme. Gå ind i menu 4.9.1, og øg tidsrummet for, hvornår varme skal driftsprioriteres. Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kapitel 4 Afvigelse af ønsket temperatur 45

48 Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. 46 Kapitel 4 Afvigelse af ønsket temperatur

49 Høj rumtemperatur For højt indstillet værdi på varmeautomatikken. Gå ind i menu 1.1 (temperatur) og sænk varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er høj i koldt vejr, kan det være nødvendigt at nedjustere kurvens hældning i menu (varmekurve). Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Kun tilskud Hvis du ikke kan afhjælpe fejlen, og der ikke er varme på i huset, kan du, mens du afventer hjælp, sætte SMO 05 i indstillingen "kun tilskudsvarme. Det medfører, at SMO 05 kun anvender tilskud til opvarmning af huset og brugsvandet. Indstil SMO 05 til tilskudsvarme 1. Gå til menu 4.2 driftsindstilling. 2. Marker "kun tilskudsvarme"ved hjælp af betjeningsknapperne, og tryk derefter på OK-knappen. 3. Tryk på Tilbage-knappen for at gå tilbage til hovedmenuerne. Kapitel 4 Afvigelse af ønsket temperatur 47

50 5 Tekniske oplysninger Du kan finde detaljerede tekniske data for dette produkt i installatørhåndbogen ( 48 Kapitel 5 Tekniske oplysninger

51 6 Ordliste Afvigelse af ønsket temperatur Komfortforstyrrelse er ensbetydende med uønskede ændringer i varmtvandskomforten/indeklimaet, f.eks. hvis det varme vands temperatur er for lav, eller hvis indetemperaturen ikke ligger på det ønskede niveau. En driftsforstyrrelse i varmepumpen kan nogle gange mærkes i form af en komfortforstyrrelse. I de fleste tilfælde udløser varmepumpen alarm i tilfælde af driftsforstyrrelse og viser instruktioner om afhjælpning på displayet. Beregnet fremløbstemperatur Den temperatur, som varmepumpen beregner, at varmesystemet skal bruge for, at det skal blive rimeligt varmt i huset. Jo koldere det er udenfor, jo højere bliver den beregnede fremløbstemperatur. Blandingsventil En ventil, der blander koldt vand med det varme vand, som forlader varmtvandsbeholderen. Cirkulationspumpe Pumpe, som cirkulerer væske i et rørsystem. COP Hvis der står, at en varmepumpe har COP 4, så betyder det i princippet, at hvis der puttes el for én krone ind i varmepumpen, så får man varme svarende til en værdi på 4 kroner ud. Det er altså varmepumpens virkningsgrad. Denne måles ud fra forskellige måleværdier, f.eks.: 7/45 hvor 7 er udetemperaturen, og 45 står for, hvor mange grader fremløbstemperaturen har. DUT, dimensioneret udetemperatur Den dimensionerede udetemperatur afhænger af, hvor man bor. Jo lavere den dimensionerede udetemperatur er, jo lavere værdi skal man vælge ved "valg af varmekurve". Kapitel 6 Ordliste 49

52 Ekstravarme Tilskudsvarme er den varme, der produceres ud over det, kompressoren i din varmepumpe leverer. Tilskudsvarme kan f.eks. være el-patron, el-kassette, solanlæg, gas-/olie-/pille-/fastbrændselsfyr eller fjernvarme. El-tilskudsvarme Det er den el, som f.eks. en el-patron bidrager med på årets absolut koldeste dage for at dække det opvarmningsbehov, som varmepumpen ikke kan dække. Filtreringstid Angiver den tid, middeludetemperaturen beregnes på. Fremløb Den ledning, som transporterer det opvarmede vand fra varmepumpen ud til husets varmesystem (radiatorer/varmeslanger). Fremløbstemperatur Temperaturen på det opvarmede vand, som varmepumpen sender ud i varmesystemet. Jo koldere det er udenfor, jo højere bliver fremløbstemperaturen. Klimaanlæg Klimaanlæg kan også kaldes varmesystem. Huset opvarmes ved hjælp af radiatorer (elementer), slanger i gulvet eller blæserkonvektorer. Kompressor Komprimerer (sammentrykker) det gasformige kølemedie. Når kølemediet sammentrykkes, stiger trykket og temperaturen. Kondensator Varmevekslere, hvor det varme gasformige kølemedie kondenserer (nedkøles og bliver til væske) og dermed afgiver varmeenergi til husets varme- og varmtvandssystem. Omskifterventil En ventil, der kan sende væske i to forskellige retninger. Det er en omskifterventil, der sikrer, at væske sendes til klimaanlægget, når varmepumpen producerer varme til huset, og til varmtvandsbeholderen, når varmepumpen producerer varmt vand. 50 Kapitel 6 Ordliste

53 Pressostat Trykovervågningen, der udløser alarm og/eller stopper kompressoren, hvis trykket i systemet går ud over de tilladte værdier. En højtrykspressostat udløses, hvis kondenseringstrykket er for højt. En lavtrykspressostat udløses, hvis fordampningstrykket er for lavt. Radiator Et andet ord for element. For at kunne anvendes sammen med SMO 05 skal de være fyldt med vand. Returløb Den ledning, der transporterer det opvarmede vandet tilbage til varmepumpen fra husets varmesystem (radiatorer/varmeslanger). Returløbstemperatur Temperaturen på det vand, der vender tilbage til varmepumpen, efter at have afgivet varmeenergi til radiatorer/varmeslanger. Rumføler En føler, der er placeret indendørs. Denne føler registrerer for varmepumpen, hvor varmt det er indenfor. Sikkerhedsventil En ventil, der åbnes og slipper lidt væske ud, hvis trykket bliver for højt. Udeføler En føler, der er placeret udendørs. Denne føler registrerer for varmepumpen, hvor varmt det er udenfor. Varmebærer Varm væske, ofte almindeligt vand, der sendes fra varmepumpen til husets klimaanlæg og opvarmer huset. Varmebæreren opvarmer også det varme vand via en tank med dobbelt kappe eller en slangetank. Varmebærersiden Rør til husets klimaanlæg samt kondensatoren udgør varmebærersiden. Kapitel 6 Ordliste 51

54 Varmefaktor Mål for, hvor meget varmeenergi varmepumpen afgiver i forhold til den elenergi, den behøver til driften. Et andet ord herfor er COP. Varmekurve Varmekurven afgør, hvor meget varme varmepumpen skal producere, bl.a. afhængig af udetemperaturen. Valg af en høj værdi medfører, at varmepumpen skal producere meget varme, når det er koldt udenfor, for at det bliver rimeligt varmt indendørs. Varmeveksler Anordning, der overfører varmeenergi fra et medium til et andet uden at blande medierne. Varmt brugsvand Det vand man f.eks. anvender til brusebad. Varmtvandsbeholder Beholder, hvor brugsvandet opvarmes. Sidder uden for varmepumpen. Virkningsgrad Et mål for, hvor effektiv varmepumpen er. Jo højere værdi, jo bedre. 52 Kapitel 6 Ordliste

55 7 Stikordsregister A Afvigelse af ønsket temperatur, 43 Anlæggets data, 2 E El-forbrug, 15 F Fejlsøgning, 44 Få information, 34 H Håndtering af alarm, 43 I Indstilling af indeklimaet, 17 Indstilling af varmtvandskapaciteten, 29 K Komfortforstyrrelse Fejlsøgning, 44 Håndtering af alarm, 43 Kun el-tilskudsvarme, 47 Kontaktinformation, 5 Kontakt med SMO 05, 9 Menusystem, 10 Rumenhed, 9 Kun el-tilskudsvarme, 47 M Menusystem, 10 O Ordliste, 49 R Regelmæssige eftersyn, 15 Rumenhed, 9 S Serienummer, 4 SMO 05 Et godt valg, 7 SMO 05 til tjeneste for dig, 17 Få information, 34 Indstilling af indeklimaet, 17 Indstilling af varmtvandskapaciteten, 29 Tilpas mit system, 35 Sparetip, 15 El-forbrug, 15 Styremodulet husets hjerte, 8 Styremodulets funktion, 8 T Tekniske oplysninger, 48 Tilpas mit system, 35 V Vedligeholdelse af SMO 05, 15 Regelmæssige eftersyn, 15 Sparetip, 15 Vigtig information, 2 Anlæggets data, 2 Kontaktinformation, 5 Serienummer, 4 SMO 05 Et godt valg, 7 Kapitel 7 Stikordsregister 53

56 54 Kapitel 7

57 Kapitel 7 55

58 56 Kapitel 7

59

60 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK LEK Brugerhåndbog F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1508-1 231144 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsforskrifter Serienummer Kontaktoplysninger F2300 - Et

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1428-4 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Brugerhåndbog METROAIR F

Brugerhåndbog METROAIR F LEK Brugerhåndbog F8, F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1512-3 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer METROAIR F - Et godt valg 2 Varmepumpen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brugerhåndbog 8, 12, 16, 20 Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1648-3 331396 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Landespecifik information F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen

Læs mere

Brugerhåndbog METROSAVER MB

Brugerhåndbog METROSAVER MB Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1112-1 431109 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1308-2 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 13. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK AHB DK 1018-1 031616 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1436-2 231745 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul UHB DK

Brugerhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul UHB DK Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1524-5 231170 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1431-3 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-5 231743 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1644-6 231520 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1613-4 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1155

Brugerhåndbog NIBE F1155 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1614-5 231554 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK MOS DK 1231-6 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Sikkerhedsforskrifter Håndtering... 3 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1607-3 231608 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere