MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr April 41. årgang Løgene Udenpå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå"

Transkript

1 MOK Issn info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr April 41. årgang Dumt Design Nye beviser på at Gud ikke findes - illustreret ved Lars Løkke... Løgene Udenpå - Hvorfor lægge mandens vigtigste reproduktionsrekvisit UDENFOR kroppen, i noget så ubeskyttet som en sæk hud... Panda-Lars Sort og hvid camouflage i en bambus-skov!? Ydermere, hvorfor leve af det mest næringsfattige bambus? Pandaen kan ikke løbe fra en skovbrand, uden at dø af underernæring... Trachea Forrest - og Oesophagus bagved!? Maden og luften skal krydse hinanden på vej ned, og så kan man få frikadellen galt i halsen... måske til jul. Koala-Lars Et dyr vis forsvarsmekanisme overfor fjender er at lægge sig til at dø, er da bare dumt.

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: TLF: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2008/2009 Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, -Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Jannie & Mia fra MOK Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Denne MOK nr 24, årgang 41 udkommer Månedsmøde for Kristne Medicinere kl 17 Sehatreception i MiaJoe skal til Påskefrokost Forårsrengøring i Odder kommune MOK's DEADLINE Studenterklubbens generalforsamling i klubben kl Florentius dag Markus slutter sit kødcølibat redaktion

3 Ugens Quiz Svaret på den sidste basale quiz i forrige uge var naturligvis radiokarpalleddet. Svaret på den diagnostiske quiz var ganske som et par stykker af jer skev til os hypercholesterolæmi Vi siger stort tillykke til: Viktoria Poulsen og Jákup Andreas Thomsen. v, MiaJoe/MOK Den basale quiz: I denne uge skal vi bevæge os ind i muskelverdenen. Vi leder efter en muskel med to buge, der grundet forskellig oprindelse innerveres af to forskellige nerver. Det drejer sig om n. facialis og n. mylohyoideus. Ugens Piet Van Deurs MOK har ganske i Piet Van Deurs' ånd fundet en masse gamle ting fra her og hisset frem. Derfor synes vi I, kære læsere, skulle stilles på en en række prøvelser indenfor jeres fuldstændige ubrugelige viden. Vi kommer i de følgende uger til at bringe billeder af en række genstande, og så er det jeres job at gætte hvad genstandene er til. Hvis vi ikke får nogle helt rigtige svar vil det allerbedste svar blive belønnet. I første omgang har vi valgt en genstand fra husholdningen, og billedet er naturligvis vist sammen med en lineal, så I har en fornemmelse af størrelsen. Mia Joe/MOK SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Hanne Buchwald B (Bacheloropgave - tidl. OSVAL I) Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-RH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Mandag - torsdag kl Fredag lukket Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH) Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre. Tlf: Mail: Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent Marianne Sørensen Træffetid: Hver dag fra Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Den diagnostiske quiz: I denne uge skal vi til en sygdom som sidst er blevet registreret i et udbrud i 1977 i Somalia. Derudover er sygdommen i 1970 blevet afprøvet af sovjetiske forskere i fri luft på en Ø i Aralsøen, hvilket resulterede i 3 dødsfald og vaccination af op mod mennesker for at stoppe smittespredningen Symptomologien er som følger: Indledningsvis klager patienter over udtalt hovedpine, rygsmerter og feber. Efter 2-3 dage fremkommer der rødme af tungen og mundslimhinden, hvorefter et rødligt småprikket udslæt breder sig på kroppen. Udslættet har et forløb, hvorunder de enkelte elementer undergår forandringer omtrent samtidigt til væskeholdige blærer, udtørring, skorpedannelse og afskalning (efter 3-4 uger) samt ardannelse. Udslættet breder sig perifert til centralt. I sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer eller hjernebetændelse. Hvis du har et bud, så send det til Hvad er det? GØGL Skriv dit svar til 3 Kære læser Så er MOK tilbage igen. Faktisk har vi slet ikke været væk vi holdt bare påskeferie i sidste uge, ligesom du nok også gjorde. MOK er således ikke i økonomisk krise dette var naturligvis en aprilsnar. Det samme var selvfølgelig historierne om at der skal bygges et Panum2, og at eksamensformen på 9. semester laves om til at man skal diktere sin besvarelse. Vi fortsætter hvor vi slap, og laver MOK hver uge fra nu af til og med uge 23 (sidste deadline i år er derfor d. 1/6 kl ) hvorefter vi så holder læse-/sommerferie. Jannie / MOK VIDEN OM Den eletriske guitar......blev opfundet af Adolf Rickenbacker i samarbejde med George Beauchamp og Paul Berth i Den almindelige opfattelse er dog oftest at den blev opfundet af Les Paul fordi han kom rendende lidt senere og lavede en bedre en. Adolf Rickenbacher emigrerede i øvrigt fra Schweiz til L.A. i 1928, hvor han bosatte sig i detamerikanske for at opfinde en guitar, som han aldrig blev rigtig kendt for at have opfundet. Men han foretog nogle andre gode valg i sit liv. Efter 2. Verdenskrig havde han det lidt dårligt med at han havde et så tysk klingende navn. Derfor ville han gerne ændre det til noget, der var lidt mere engelsk. Han ændrede det så til Adolf Rickenbacker... (ja, der er en forskel...) Flot tænker man... mia joe / mok.red.

4 4 NOTAT GODKENDTKORT RESUMÉ AF MØDE I UN- DERVISNINGSUDVALG FOR SEMESTER D. 26. JANUAR 2009 TILSTEDE GODKENDELSE AF DAGSORDEN GODKENDELSE AF RESUMÉ FRA D. 02. DE- CEMBER 2008 GENNEM- GANG AF TO- DO -LISTE - HERUNDER BEHANDLING AF CR S OPLÆG TIL MODEL TIL KLINISK OPLÆRING AF MEDICINSTUD- ERENDE STYRENDE ORGANER Henrik Arendrup, Charlotte Ringsted, Jesper Eldrup, Lise Nørrekjær Hansen, Jes Bruun Lauritzen, Ulrich Knigge, Line Malmer, Michael Stoltenberg, Rita Dalhammer, Susan Post (Ref.)Afbud fra: Torben Schroeder, Majken Krabbe Hjort, Nina Weis, Susanne Holck Godkendt med et par punkter under evt. Godkendes med kommentar om, at HA har modtaget liste fra SKU-HEH med lektorer og professorer på Region Sjaelland Det godkendte resume- uden TO-DO -listen, sendes til: Underviserne på 7. og 9. semester via de tre sekretariater - SP Absalon (HA har oprettet streng i Absalon Undervisningsudvalg, hvor HA vil lægge de godkendte resuméer) MOK - SP Listen gennemgået og opdateret se venligst denne.følgende emner er færdigbehandlede og fjernes fra listen: Handlingsplan Målbeskrivelser Kandidatstudieplan 2009 samt læsevejledning vedlægges resumé. Gamle læringskontrakter CR: Model til klinisk oplæring af medicinstuderende: Oplæg er udsendt i sidste uge vedlægges resumé. CR gennemgår modellen. Der er enighed om at eksamensdelen umiddelbart kan implementeres fra F2009 efter afprøvning i marts. Der påregnes 2 ugers pilotprojekt i fire afdelinger. Afdelinger der bruges vil være: HA s, JBL s, TS og MS Der skal til forsøg bruges en interventionsgruppe samt et kontrol-gruppe. Der skal her være en ligelig fordeling af kir. Og med i beg-ge grupper. Generel respons til CR vedr. modellen senest på søndag d Overslag over økonomi i forbindelse med pilotprojekt omdelt på mødet. NYT FRA STUDIENÆVNET Nyt fra studienævnsmøde 31. marts Af Steven Andersen, MR s repræsentant i studienævnet for medicin Evalueringer Jørgen Hedemark, der er evalueringskonsulent i PUCS, præsenterede efterårets evalueringer. Evalueringerne viser både gode nyheder og knapt så gode nyheder. Jørgen Hedemark fokuserede på problematisk evaluerede eksaminer, problematisk evaluerede forelæsninger og på 1. semester. Evalueringerne blev gennemgået og en del af de kvalitative kommentarer blev brugt til at illustrere, hvor det var at skoen trykker. Da 1. semester bliver lagt helt om går studienævnet ikke nærmere ind i dette semesters evaluering af kemikurset førend det nye kursus er kørt i gang. Der blev kigget en del nærmere på evalueringen af 5. semesters eksaminer og på evalueringen af 9. semesters OSCE eksamen. Generelt er svarprocenterne høje, men det kunne være bedre især på de senere semestre. Så husk at svare vi bruger i allerhøjeste grad evalueringerne og de kvalitative kommentarer i studienævnet til at identificere problemerne og forbedre kurserne. Hvorfor stopper folk på studiet? Dorte Kristiansen har lavet en stor undersøgelse om hvilke faktorer der har betydning for studieophør på medicinstudiet i København. Dette er ret interessant for studienævnet, da man måske kan arbejde på at mindske ophøret. De frafaldne kan generelt opdeles i to kategorier: dem som aktivt vælger studiet fra og dem som bliver valgt fra. Især den sidste gruppe er problematisk, da vi gerne skulle sikre et godt studiemiljø, som gør at alle føler sig velkomne. Dorte har i sit studie også spurgt de ophørte om deres forslag til forbedringer, og her er en hel række ting studienævnet kan arbejde videre med for eksempel studiestart, studievejledning, kursusforbedringer og mere klinik på basisdelen. EVT. MØDER FOR F2009 Regler for forplejning i forbindelse med afholdelse af møder: JBL/SP undersøger reglerne for ovenstående. Fællessekretariat: Udvalget orienteres om status for de tre SKU. Den aktuelle situation drøftes i udvalget. Selvarrangerede ophold for, specielt tyske studerende: Sagsnotat er fremsendt af TS. Udvalget orienteres om retningslinier. Notatet vedlægges resumé. Fælles håndbog: Udkast til Institutternes fælles håndbog, er udsendt til nyansatte lektorer og professorer i forbindelse med Stormøde d. 20. januar CR poienterer, at oplysninger om CESU ikke er korrekte. CR sørger selv for at få rettet fejlene. Afholdelse af tentamen: JBL oplyser, at det har været nødvendigt at dumpe en 7. sem. studerende til den nys afholdte tentamen. Den studerende har haft klinisk ophold i Holland og kunne ikke opfylde kravene for at bestå. Alle møder planlagt til at foregå på Rigshospitalet, HA s afdeling, kl Møder aftalt som nedenstående: Torsdag d. 26. marts 2009 Torsdag d. 14. maj 2009 National bachelor Vi har gennem et stykke tid arbejdet med de andre lægeuddannelser i landet om en national bachelor for at løse overflytningsproblematikken mellem bachelor og kandidatdelen. Overflyttere til KU s kandidatstudieordning har potentielt set huller, fordi undervisningen er tilrettelagt forskelligt i de forskellige byer. Desværre lykkedes det ikke på det nationale møde at få håndslag på en fælles national fordeling af kurser på hhv. bachelor- og kandidatdelen. Kompromiset blev at man ville arbejde videre med at lave en national kompetence profil. På dette studienævnsmøde drøftede vi indledende fordele og ulemper og hvordan den videre proces skal køre. Eksamen på 9. fra kl ? De studerende i studienævnet bragte sagen omkring 9. semesters eksamen op. I kampens hede har nogen placeret eksamen på 9. semester den 24. juni fra klokken 16 til 22 henover spisetid og sengetid (for A-mennesker). Dette finder vi problematisk, og studielederen har lovet at finde ud af om der kan findes en løsning, så eksamen kan foregå på et mere realistisk tidspunkt. Vi følger sagen tæt! FORELØBIG DAGSORDEN TIL NÆSTE MØDE Foreløbig dagsorden til næste møde. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af resumé fra d. 26. januar Gennemgang af TO-DO-liste der vedlægges ad hoc materiale til div. Punkter. 4. Evalueringer for E semesters eksamen Majken Hjort 6. Har CEKU plan for hvordan man håndterer evt. fund under den nye ultralydsundersøgelses øvelse? Majken Hjort 7. Evt. Punkter til dagsorden, bedes være undertegnede i hænde senest en uge før mødet. SKU-HVH /

5 Forår 2009 Studievejledningen for Medicin Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Onsdag 15/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Onsdag 15/ Theis Skovsgaard Medicin Torsdag 16/ Jesper Marsner Hansen Medicin Mandag 20/ Theis Skovsgaard Medicin Onsdag 22/ og Jonas Vestergaard Iversen Medicin Onsdag 22/ Gro Askgaard Medicin Torsdag 23/ Jesper Marsner Hansen Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid, og afvente et ledigt tidsrum, imellem de allerede bestilte tider. Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver mandag Eva Maryl International Hver torsdag Eva Maryl International Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. Orienter dig på inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 11. sem : Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: STUDIEVEJLEDNINGEN 5 UDLANDS-OPHOLD FOR MEDICINSTUDERENDE Nyhed: Sommer Forskningsprogram 2009 for udenlandske studerende Universitetet i Tokyo udbyder et ophold for udenlandske studerende gennem Medical System Innovation through Multidisciplinary Integration (CMSI) i perioden 30. juni til 25. august Benyt ansøgningsskemaet, som du kan finde på vores hjemmeside: Bemærk at ansøgningsfristen er den 16. april Rejseudgifter, kost og logi bliver betalt af CMSI. Yderligere information: Ms. Kiyoko Jarnes - Summer Research Program for Foreign Graduate Students CMSI a Global COE for Medical System Innovation The University of Tokyo Hongo, Bunkyo-ku Tokyo Tel: ; Fax: Med venlig hilsen Eva Maryl International medarbejder Tel: ; Dir: ; Fax: Lokale VORES NYE PARTNERUNIVERSITET I POZNAN, POLAND, TILBYDER ET GRATIS VALGFRIT OPHOLD I ONKOLOGI ECCO - the European CanCer Organisation - tilbyder europæiske studerende (24 i alt) et valgfrit ophold i onkologi ved universitetet i Poznan, Polen, i perioden den 10. august til den 21. august (begge dage inkl.). Kost, logi samt rejseudgifter bliver betalt af ECCO - rejseomkostninger må dog ikke overstige EURO 500. Ansøgningsfrist: 31. maj 2009 For yderligere information samt ansøgningsskema: Elective-course-2009/page.aspx/1340 Af: Anne Østergaard Ifigenia i Aulis Så blev det tirsdag og jeg skulle med to veninder ind og se Ifigenia i Aulis, en græsk tragedie, og vi havde vist alle tre glemt hvor lange monologer kan være... Anyway, Ifigenia i Aulis er historien om kong Agamemnon, som vi (måske) alle husker fra sandal filmen Troy, hvor Helena er stukket af med prins Paris, kong Menelaos kone. I Ifigenia i Aulis møder vi i åbningsscenen Ifigenias far, Agamemnon, hærfører af den græske hær, som skal føre slaget til Troja, der er bare en enkelt ting som mangler; vind. Ingen arme, ingen småkage; den mægtige flåde kan ikke sejle uden. Nå, nu er gode dyr rådne, så Agamemnon går til præsterne datidens vismænd som siger at han skal ofre datteren Ifgenia til guderne for at få skub i vinden igen meteorologi har ændret sig en del siden Den gode Agamemnon står nu i en lidt vanskelig situation; han vil gerne vise sig som den store hærfører han er men er samtidig betænkelig ved at ofre sin datter, som også er den førstefødte. I første omgang er Klytaimnestra (Agamenmoms kone, som er Helenas søster og som Agamemnon skal hente hjem de må ha haft nogle interessante familie fester dengang) og Ifigenia blevet lokket hid, fordi Agamemnon har sagt, at Ifigenia skal giftes med Achilleus I ved ham med de svage ankler. Samtidig har Agamemnon skrevet BASISGRUPPER et hemmeligt brev til Klytaimnestra, hvor man afblæser besøget, for at skåne datteren. Dette brev når brormand Menelaos at snuppe inden det bliver sendt, og bliver lettere muggen. Dette resulterer i, at kone og børn ankommer glade og forventningsfulde for at se deres far og kommende mand/svigersøn. Da den lille familie ankommer, er Agamemnon først lidt afvisende, hvorefter han bliver meget rørstrømsk. Vi spoler lige lidt, for her begynder den første monolog Klytaimnestra møder Achilleus og begynder straks og snakke om bryllup, hvorefter helten med det svulmende brystparti kigger undrende på hende; han skal aldeles ikke giftes. Og Klytaimnestra står tilbage med en lidt flad smag i munden nogen har holdt hende for nar. Spole spole spole, Klytaimnestra konfronterer sin mand med det ikke eksisterende bryllup og hærføreren må tilstå, at det er en helt anden skæbne der er bestemt for Ifigenia i Aulis. Klytaimnestra er forfærdet, og her følger en meget lang monolog om hvordan han kan gøre det! Vi spoler lige igen. Ifigenia overhører en samtale, hvor hun finder ud af, at det er hende som skal ofres så skibene kan sejle igen, og bliver forfærdet. Herefter følger en dialog mellem far og datter, mens mor ser på, hvordan han kan gøre det? Det ender dog med at hun indser, at dette er hendes chance for at gå ind i historien; hun kan gøre noget for hæren. Som sagt så gjort og Ifigenia bliver lagt på alteret, hvorefter det ser ud til, at hun fortryder, imens tæppet farer ned; hun skriger i hvert fald en del. Og her har vi så den scene, som gjorde det stærkeste indtryk på mig. Scenetæppet er nærmest lavet af brædder, som kører ned og lukker sammen, bang, bang, bang, indtil hele scenen er lukket af; Mens alle karaktererne er blevet lukket inde bag tæppet, har Klytaimnestra ligget ude forrest på scenen, og vågner nu og bevæger hænderne søgende hen over den lukkede væg. Imens begynder der at løbe blod ud under tæppet, først en lille smal stribe, som ender med at fosse ud. Den stakkels kvinde tager Ifigenias tørklæde, og skriver Agamemnon med Ifigenias blod på tæppet. En meget stærk og sigende slutning; Agamemnon har ødelagt familien, som man også vil se, hvis man kender til den videre historie Lyset bliver slukket og klapsalverne brager igennem Skuespilhuset, fantastisk slutning! KultMeds kommende aktiviteter: APRIL Mandag 20. April Stuk/Skuespilhuset Fredag 27. April Alt om min mor/folketeatret MAJ Onsdag 6. Maj - Manden der ønskede sig en havudsigt/ Gladsaxe ny teater Fredag 15. Maj Forbrændt/Skuespilhuset Onsdag 20. maj Yamaz!/Cafeteatret Tirsdag 26 maj Max Ernst/Lousiana Fredag 29 maj Symfoni koncert nr.4/ koncerthuset i DR byen JUNI Tirsdag 2. Juni Vesper/Husets teater Onsdag 10. Juni - Tristan og Isolde/Operaen Spørgsmål/tilmelding til program: Skuespil/Skuespil_08_09/Ifigenia.aspx For kun 50 kr. kan du også blive medlem og drage nytte af KultMeds netværk og deltage i spændende arrangementer. Flere oplysninger kan ses på

6 6 BASISGRUPPER INDKALDELSE TIL STU- DENTER-KLUBBENS OR- DINÆRE GENERAL-FOR- SAMLING d. 20/ kl. 16:30 i studenterklubben. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere SIMS WORKSHOP: Undersøgelse, diagnostik og behandling af akutte idrætsskader Onsdag d. 29/ kl på Panum ( tandlægernes miniauditorier). Kom og lær hvordan man behandler akutte idrætsskader af fysioterapeuterne og osteopatstuderende Jesper Birkedal og Kim Dudek. Målet med workshoppen er at man selv skal tage fat og lære grebene! Vi har valgt at fokusere på følgende områder: 1) Forstuvet ankel hvad gør man akut hvad kan man give af øvelser RICEM hvad gør man når den skadede skal i gang igen hvad er vigtigt for at undgå recidiv 2) Knæproblemer - en indsigt i hvilke skader der er hyppige i et knæ. hvordan undersøger man hvad kan man gøre hvem skal man sende folk til 3) Rygproblemer nemme screeningstest til rygsmerter test af bækken for skævheder Desuden lidt generelt om de akutte skader, hvad man stiller op når skaden sker, test for frakturer og ledbåndsskader osv. Tilmelding til senest d. 27/ KRISTNE MEDICINERE INVITERER April månedsmøde Torsdag d. 16. april er der møde hvor Peter Øhrstrøm kommer fra Det Etiske Råd. Han vil holde et foredrag over Aktuelle temaer i forbindelse med arbejdet i Det Etiske Råd Vi mødes i den Lille Mødesal hvor vi starter kl 17:00. Bagefter vil der være kaffe/aftensmad hjemme hos en lokal KM er. Peter Øhrstrøm er professor ved Inst. for Kommunikation, Aalborg Universitet, hvor han bla. har forsknings interesser indenfor Etik, videnskab og livssyn, og medlem af Det Etiske Råd Alle er velkomne ORGANISATIONSARBEJDE I AFRIKA OG RWANDISKE VENNER FOR LIVET - NOGET FOR DIG? Vil du (måske) til Rwanda i forårssemesteret 2010? Her sender IMCC Rwanda to studerende af sted for at køre og afslutte vores projekt dernede. Projektet er et samarbejde mellem IMCC i Danmark og MEDSAR (medical students association of Rwanda) i Rwanda omhandlende Health and Human Rights. Læs mere på under grøn gruppe TROPEMEDICINSK KURSUS! Afholdes i weekenden d maj på Århus Universitet, og nu kan du tilmelde dig. Skriv en mail til: senest d. 20. april. Skriv i mailen, om du har brug for overnatning, så vil vi være behjælpelige. Programmet består bl.a. af oplæg om tropiske sygdomme, besøg fra Læger uden Grænser og en gynækolog med gode råd. Herudover et praktisk kursus i sårpleje, information om rejsesikkerhed og en antropolog, der vil fortælle om mødet med en anden kultur. Kurset er relevant for medlemmer af PIT, Etiopiengruppen og alle andre, der har interesse i at komme ud i verden. Alle er velkomne først til mølle! Pris: 50 kr. for medlemmer af PIT eller Etiopiengruppen og 100 kr. for andre. Vi sørger til gengæld for frokost begge dage, aftensmad + kaffe og kage. Med venlig hilsen Tropemedicin PIT - Århus 4. Beretning fra bestyrelsen 5. Fremlæggelse af regnskab og budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter 7. Valg af revisor, hvor den ene skal være statsautoriseret. 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Mvh. Bestyrelsen Nu går vi i gang med at skrive ansøgningen der gør det muligt at sende dig af sted! Kom og vær med til at planlægge dine fire fede måneder i Rwanda. Mødedatoer: Mandag d. 6 april kl.16: her vil der være introduktion til projektet og skriveprocessen går i gang, der er allerede et forslag fra MEDSAR der skal arbejdes videre på. Onsdag d.22 april kl.17: intro hvis der kommer nye og skriveprocessen fortsætter Tirsdag d.28 april kl.17: videre skrive proces Herudover holder vi månedsmøde mandag d. 27 april. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til at blive udsendt at du har været med til et eller flere af disse møder Kontakt: tlf.: Vi glæder os til at se dig PIT SØGER NYE HOSPI- TALER Har du forbindelse til et hospital i et 3. verdens land, som du kan anbefale til andre medicinstuderende? Så send en mail til så vi kan tage kontakt til dem og sende noget lægehjælp derned. Hilsen PIT

7 KREDSFORENINGEN 7 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag, tirsdag & onsdag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl & Web: Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: 2200 København N kl FADL tilbyder... Torsdag den 23. april kl afholder FADL whiskysmagning. I modsætning til traditionelle whiskysmagninger, der primært omhandler en bestemt slags whisky fra en bestemt region, vil denne smagning omhandle forskellige fad-typer. Der vil altså være whisky fra hele verden og måske også en enkelt rom, der alle har ligget på forskellige slags fade. Der vil være en ekspert tilstede, som vil fortælle om de forskellige typer, samt en masse smagsoplevelser. Smagningen finder sted hos Juul s Vin og Spiritus på Værnedamsvej 15 på Frederiksberg. Prisen for arrangementet er 50 kr., og du kan tilmelde dig i FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 26. Det kræver selvfølgelig, at du er medlem af FADL. Der er kun et begrænset antal pladser, så skynd dig. Nyt tilbud fra NYFORM Klip ud og træn! KUN 199 kr. Pr. måned Inkl. 1 måned GRATIS til din ven! Eller maksimalt 3 gratis prøvegange pr. person. Studerende uden gyldig FADL id kan træne 1 gang gratis HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT FADL ID/STUDIE-KORT FITNESSCENTER FOR FADL NYFORM.DK/FADL Tlf Gyldig indtil 15/4-09 Ekstra tjeneste for lægevikarer På Slagelse Sygehus, Intern Medicinsk Afdeling, er der nu indgået en aftale om ekstra tjeneste for arbejde i et journalvagtlag mellem kl Man aflønnes med 300 kr. i timen plus feriepenge. Aftalen erstatter tidligere ensidigt fastsat aflønning med 250 kr. i timen alt inklusive. Medlemmerne vil blive efterreguleret til den ny sats. En psykiatri i verdensklasse FADL deltog den 23. marts 2009 ved Danske Regioners lancering af deres fælles nationale strategi for hvor psykiatrien skal bevæge sig hen i fremtiden. Målet er en psykiatri i verdensklasse, ligesom målene er for sundhedsvæsenet generelt. For at nå dette mål kræves prioritering, politisk vilje og interesse; og det i en virkelighed, hvor psykiatrien lige som resten af sundhedsvæsenet står over for en akut mangel på personale, som ikke ser ud til at bedres før om mindst 10 år. Ifølge Psykiatrifondens skøn rammes op mod hver femte dansker af en psykisk sygdom i løbet af livet, og hver anden dansk familie kommer på et tidspunkt i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Lige nu skønnes der at være f.eks.: Mindst mennesker med en depression Mindst mennesker med angst Cirka mennesker med en spiseforstyrrelse Cirka mennesker som har svære psykoser Psykiatriplanen bygger med udgangspunkt i de allerede opnåede resultater i psykiatrien, på de fem psykiatriplaner som regionerne udarbejdede i 2007 og Danske Regioners psykiatriudspil bygger på 8 visioner: 1. Vi vil skabe øget viden om og forståelse for psykisk sygdom 2. Vi vil være bedre til at forebygge psykisk sygdom Kommende aktiviteter» 20. maj - Repræsentantskabsmøde 26. marts 2009 Vi vil behandle alle med behov for specialiseret psykiatrisk hjælp Vi vil helbrede flere Vi vil gøre psykiatrien mere tilgængelig Vi vil mindske overdødeligheden blandt mennesker med psykisk sygdom Vi vil have den nødvendige teknologi og velfungerende fysiske rammer Vi vil have hænder nok og bruge dem bedst muligt. Specielt på rekrutteringssiden kommer de lægestuderende ind over. FADL har således i 2008 sikret den fremtidige adgang for lægestuderende til at tage FADL-vagter i psykiatrien ved at tilpasse SPV-kurset efter de retningslinjer, som vi aftalte med Danske Regioner på dette område. FADL har en aktiv kontakt til psykiatrien på såvel lokalt plan som overordnet på regionsplan, for på den måde at sikre de bedst mulige betingelser for lægestuderende til at arbejde i psykiatrien på FADL-vagter eller i lægevikariater. Der tales også om at brande psykiatrien bedre i fremtiden. Også her ser FADL en god mulighed for at være med til at skabe succeshistorier og give et mere nuanceret billede af de udviklingsmuligheder, faglighed, professionalitet og arbejdsglæde, der rent faktisk eksisterer i psykiatrien. Ønsker du at vide mere om FADL og vores tiltag på psykiatriområdet, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.

8 8 FADL - pamperi og vendekåberi? KREDSFORENINGEN For to og et halvt år siden spurgte min ven Nikolaj, om jeg ville stille op til FADLs repræsentantskab. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle tænke. Det eneste billede jeg havde af FADL, var på det tidspunkt vagtarbejde specielt de weekendaftner, hvor jeg håbede, at min telefon ikke ville ringe, så jeg i stedet kunne liste i byen. Men jeg sagde ja til at stille op. Pga. den manglende interesse for at deltage i FADLs arbejde var det lig med en automatisk plads i repræsentantskabet. Af hensyn til privatliv og studier har jeg nu droslet mit engagement ned, men jeg har været utrolig glad for min tid i foreningen Fællesskabet er afgørende Kort efter at jeg kom med i FADL, oplevede vi Aalborgsagen (plan om tvangsflytning af Århusianske studerende) og indførelsen af fireårsreglen. I begge sager blev FADL et samlingspunkt, hvor vi som studerende blev hørt og set som en samlet og stærk gruppe. Det fællesskab, jeg følte i søauditoriet under Aalborgsagen og på Christiansborg Slotsplads under fireårsdemoen, var super fedt. At se et hav af engagerede ansigter og mærke lyden af flere hundrede lægestuderende, der stod sammen om en fælles sag var stort! Det fællesskab, der illustreres i disse sager, gennemsyrer i virkeligheden hele FADL også på det vagtområde, der nu bliver kritiseret så voldsomt. FADL er de lægestuderendes fællesskab. Det fællesskab kan kun eksistere, hvis alle medlemmerne støtter op om det. Vedtægterne Derfor har det været umådelig træls at lægge øre til den seneste tids ret aggresive angreb på FADL og til tider personligt på de frivillige. Selve problemstillingen om, hvorvidt det skal være tilladt at arbejde for andre vikarbureauer end FADL, skal jeg ikke gå så meget ind i her det er blevet gjort grundigt af både Morten og Kristin fra Hovedforeningen. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at det ser ud til, at hospitalerne i den kommende tid lukker af for brugen af eksterne vikarer. De eneste, der får lov at fortsætte, er FADL. Hvorfor? Fordi FADL gennem ihærdigt arbejde fra flere generationer af lægestuderende har skabt et enestående stærkt fællesskab, der taler med én stemme. Ironisk nok er det netop denne konstruktion, der i øjeblikket kritiseres så voldsomt. Det er min opfattelse, at vi vil svækkes markant som gruppe hvis man afskaffer de kollegiale vedtægter eller ligefrem deler FADL. Jeg har desuden svært ved at se fordelene i, at vi som lægestuderende afgiver vores indflydelse i vagtbureauerne. Det er ikke småting, der står på spil. Endelig vil jeg understrege, at vores kollegiale vedtægter er stemt igennem på demokratisk vis. Derfor strider de selvfølgelig heller ikke - som påstået af et par skingre stemmer i debatten - mod hverken grundlov eller menneskerettigheder. Da vore kritikere vedblivende stillede sig skeptiske over for denne kendsgerning, har FADL for anden gang måttet betale en advokat for at undersøge og afkræfte disse anklager. Vedtægterne er til for at gavne de studerende som gruppe og ikke FADL som forening. Jeg mener, at de opfylder det formål. Misforståelser og mistænkeliggørelse Jeg føler, at jeg er nødt til at knytte en kommentar til måden kritikken er blevet fremsat på. Ikke fordi folk ikke skal sige, hvad de mener, og bestemt ikke fordi jeg er ked af den pludselige interesse for FADLs arbejde, som kritikken er udtryk for, men fordi kritikken på alt for mange måder er baseret på misforståelser og på mistænkeliggørelse af de frivillige i FADL. Vi er blevet beskyldt for at være en flok pampere, der lukrerer på godtroende medicinstuderende (uagtet at vi selv er medicinstuderende). I et anonymt(!) acuta-indlæg er en medstuderende i højtflyvende formuleringer gået så vidt som til at bruge ordene skruebrækkeri og vendekåberi. Det er ærlig talt ikke sjov læsning. De der kender f.eks. Torben, Nis, eller Jannie fra repræsentantskabet i København, ved hvor mange ulønnede timer de (og mange andre) lægger i FADL-arbejdet. Når man f.eks. bruger sine weekender og sidder op i mod syv timer i et IC3 på at holde møder om hvordan vi fremmer de lægestuderendes vilkår, så synes jeg ærligt talt, det er anstrengende at man bliver anklaget for pamperi, bare fordi FADL dækker ens togbillet og sponserer en sandwich til hhv. frokost og aften. Jeg undrer mig over at der er nogen der vil være bekendt at argumentere på den måde. Oven i købet kommer de aggresive udmeldinger ofte til at dække over manglende saglige argumenter. Det virker som om kritikerne ikke har gjort sig den umage at sætte sig ind i FADLs arbejde, før de har fremsat deres beskyldninger. Også de usmagelige udfald der ind imellem bliver rettet direkte mod foreningens formand, Kristin, støder mig. Jeg undres over det groteske i, at man først afkræver hende svar for derefter - gentagne gange - at angribe hende for at forholde sig til hvad man selv har fremført. På den måde saboterer kritikerne muligheden for en saglig debat. Åben og demokratisk forening hvis man gider... En anden pointe er, at det virker som om kritikken kun kommer fra nogle enkelte studerende, og heldigvis ikke er udtryk for flertallets holdning. Men kritikken og specielt tonen koster meget energi, energi vi ærligt talt hellere ville bruge på at arbejde for bedre vilkår for alle jer medlemmer af FADL. Til de der er utilfredse, vil jeg gerne sige: I stedet for at hælde galde ud i tasterne på Facebook og i diverse studieblade, så mød op til generalforsamlingerne. Mød op og hils på jeres repræsentantskabsmedlemmer og medstuderende. Mød op og deltag i en konstruktiv debat. Det er tilmed muligt for jer at stille op og håbe på at et flertal vælger jer ind. Så kan I præge vores fælles beslutninger direkte. Også vores repræsentantskabsmøder er åbne for medlemmer, så kom dog og gør jeres meninger gældende! FADL er medlemmernes organisation. FADL er vores, de lægestuderendes organisation. FADL er så demokratisk opbygget at det er muligt for alle at komme til orde og få direkte indflydelse. Ansvar for fremtiden Jeg har svært ved at forstå, at vi igennem diverse medier skal diskutere, hvorvidt vi skal holde fast i vores fællesskab. Både når det gælder sikring af studierelevant arbejde, muligheden for politiske udmeldinger, forhandling af forsikring og bankaftaler, sikring af billige bøger og alt det andet, FADL står for (tag et kig på Efter næsten 3 år i FADL kender jeg foreningen rigtig godt. Jeg kender det store arbejde der bliver udført, og de resultater vi har nået. Det er jeg stolt af at have været en del af. Lige nu går mine tanker på hvor synd det vil være at gøre skade på alt det. Det kan hverken vi eller fremtidens lægestuderende være tjent med der er alt for mange udfordringer at løfte. Mikkel Fode, FADL Århus Kredsforening

9 VAGTBUREAUET 9 EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl Torsdag: kl Fredag: kl EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Charlotte Frølund) FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 A N N O N C E R VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV INTENSIV AFDELING Herlev intensiv afdeling vil gerne have et fast hold af erfarne ventilatører Holdet skal dække AV og NV alle ugens dage og dagvagter i weekenden. Bliver holdet ikke stort nok til at dække så mange vagter bliver det primært nattevagter som skal dækkes. Man arbejder sammen med specialuddannede sygeplejersker, so.su.ass.. Afdelingen har speciallæge i vagt. Holdets primære arbejdsopgaver bliver At passe intermediær patienter Passe patienterne med peep, cpap, Hudson maske eller NIV Sårpleje samt personlig pleje. Er der ingen intermediære patienter hjælper man til hos andre patienter. Det bliver ikke fast vagter og man skal regner med at passe forskellige patienter i hver vagt. Vi tilbyder God klinisk uddannelse i observation, pleje og behandling af den intermediære patient. Krav: Medlemskab af FADL Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Min. 200 VT-timer Gyldigt akkrediteringskort Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin vil bliver prioriteret. Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen når holdet er samlet. Ansøgningsfrist: Mandag den 20. april 2009 kl Søg via For medlemmer tilmelding til hold Mærket Herlev intensiv Løn: VT-holdløn Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid R. Bruun tlf eller mail HOLD HJEMMEDIALYSEHOLD Da en af vores medlemmer gennem flere år bliver kandidat til sommer søger vi nu et nyt medlem til vores hyggelige hjemmedialysehold. Vi er et lille og stabilt hold, som dialyserer en meget rar kvinde i hendes hjem i Ølstykke. Vi dækker samlet vagter/måned, idet patienten dialyserer man-ons-fre. Mødetiden aftales med patienten fra gang til gang, således at man for eksempel kan møde efter en dag i klinik. Holdet består normalt af 2-4 medlemmer, alt afhængig af hvor mange vagtønsker de aktuelle medlemmer har. Vi er dermed et meget fleksibelt hold, og en mulighed for dem som ønsker færre end 4 vagter/måned. Da holdet de sidste år stort set ingen sygemeldinger har haft, er man heller ikke belastet af bagvagter. Arbejdet går ud på at starte maskinen op, køre 3½ times dialyse med et par blodtryksmålninger, og så afslutte. Patienten lægger selv nålene, og dialysen kører som regel helt uden en eneste alarm. Hun sidder i eget værelse, mens vi er i stuen og gør, hvad vi har lyst til. Vi er heldige at have adgang til at lave kaffe, the, og bruge hendes bærbare computer med trådløs internet, TV med mere. Hvis man har børn, må de også gerne følge med! Det aflønnes meget generøst, idet der gives løn for 2,5 times transporttid og 6 timers HD. Lønnen er DIA/CARDløn plus hold-, pulje-, hjemme- og kitteltillæg. Man finder ikke mange jobs, hvor man kan læse uforstyrret flere timer i træk samtidigt med, at man passer sit job ansvarligt og samvittighedsfuldt. Der gives 1-2 betalte følgevagter. For at søge stillingen bør du: Have erfaring i form af 300 dialysetimer og have arbejdet med AK100/200 Være fleksibel og villig til at tage 2 vagter/måned eller flere Have et gyldigt akkrediteringskort Hvis du har spørgsmål, vil vide mere, eller gerne vil følge med ud og se, hvor godt vi har det, er du meget velkommen til at kontakte holdleder Carin Køhlberg på mail: Ansøgningsfrist: Den 27 april kl Tilmelding via - for medlemmer tilmelding til hold hold 4223 NYT HÆMODIALYSEHOLD PÅ HOLBÆK SYGEHUS Om Afdelingen: Vi er en del af den medicinske afdeling på Holbæk sygehus. I øjeblikket har vi 23 behandlingsplader. Til centraldialysen i Holbæk er der 92 patienter tilknyttet og til satellit afdelingen i Slagelse er der tilknyttet 30 patienter. Vi dialyserer på det nefrologisk sengeafsnit og på intensiv afdeling. Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i hæmodialyse og blive i stand til at arbejde selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige fod med dialysesygeplejeskerne. Der hvor vi behøver hjælp er i Holbæk Oplæring: Din oplæring vil være ca. 10 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens rutinerede dialyse sygeplejersker. Afdelingen betaler dig under din oplæring, og derfor forventer vi også at du planlægger at blive på holdet en længere periode. Arbejdstider: mandag-fredag og lørdag og søndag Ingen nattevagter Da vi godt ved at transporten til Holbæk kan være besværlig er det muligt at planlægge med 12-times vagter. Skulle man ønske to vagter i træk er det muligt at overnatte i et vagtværelse. NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . Krav: Du skal have bestået 7. semester Have min. 200 VT-timer. Gyldigt akkrediteringskort Løn: Dia-holdløn, samt der betales for transport til Holbæk. Ansøgningsfrist: Mandag den 20. april 2009 kl via for medlemmer- ledige hold mærke dialyse Holbæk. Ansættelsessamtaler i uge Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte adm. Sygeplejerske Astrid Bruun tlf eller HOLD 1607 Stikkerhold på Hillerød Hospital søger 1 nyt medlem. Ansøgningsfrist: mandag den 20. april kl Blodprøvetagningshold 1607 Hillerød. Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode arbejdstider? Få betalt dit klippekort samt løn for transporttiden? Stikkerholdet på Klinisk-Biokemisk Afdeling på Hillerød Hospital søger 1 nyt medlem med ansættelse pr. 1. juni Arbejdet foregår i ambulatoriet og på hospitalets afdelinger. Mandag-Fredag er vi to på dagvagt ( ) og én på aftenvagt (16-23). Vi dækker desuden dagvagter i weekenden. I dagtimerne i hverdage tager vi blodprøver og måler blodsukker. I aftenvagterne tager vi også EKG. Betingelser for ansættelse: Min. 200 SPV-timer. Gyldigt akkrediteringskort Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden Du skal have lyst til at blive på holdet i en længere periode. Du skal kunne deltage i holdmødet, som vi afholder en hverdag i uge 20 Du skal kunne tage 6 følgevagter i uge 20 eller 22 Stikkererfaring er ikke nødvendig, men velkommen. Du vil blive oplært i både blodprøvetagning og EKG. Oplæringen vil være 6 lønnede følgevagter. Ansøgning sker via Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at skrive til at kontakte Gry Orkelbog eller skrive til holdleder Pia Larsen

10 10 VAGTBUREAUET HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, NEURO-INTENSIV AFD Vi er et lille hold på ca 12 vagttagere som arbejder på neurokirurgisk intensivafdeling på Riget. Lige nu søger vi 1 ny medlem per 1 juni 2009 for at være fuldtallige. Arbejdet går ud på at passe intensive og opvågningspatienter sammen med sygeplejerskerne på afdelingen. Bl.a. skal vi: GCS (Glasgow Coma Skala) score af børn og voksenpatienter Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ekstremiteter m.v.) Tage A-gasser/ A-punkturer Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår og intrakranielle blødninger Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikeldræn Modtage patienter efter operation Beregne væskebalance Sætte drop op, sikre at CVK fungerer Alm. observation og pleje af intensivpatienter Hjælpe med at modtage intensive patienter Hjælpe i akutte situationer Deltage i oprydning, rengøring, opfyldning og afprøvning af udstyr. Afdelingen har 10 intensive sengepladser, samt en opvågningsstue med 4 sengepladser. Holdet dækker flg. vagter: Nattevagt alle ugens dage, aftenvagt fredag, dagvagt lørdag ulige uge og så er vi 2VT på arbejd i weekendnattevagt. Udover dette er det muligt at få ekstravagter. Oplæring kommer til at bestå af 1 følgevagt i opvågningen og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. Vi bruger computersystemerne Care Vue og Orbit hvilke du også bliver oplœrt i. Krav: Min. 200 timers erfaring som ventilatør Vagtkrav på 5 vagter om måneden de første to måneder, hvorefter du kan nøjes med 4 vagter om måneden. Du skal have lyst til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med afdelingens øvrige plejepersonale. Gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: den 20/4-09 kl 10 - søges via www. fadlvagt.dk for medlemmer - ledige hold- mærket 4408 Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler. Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls vagtbureau eller eller holdleder Charlotte Stenqvist på eller på mobil: STUDENTERPOLITIK VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET Søger 2 nye medlemmer med start i maj Vores opgave består i at observere og registrere eventuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtidsvideo-eeg-overvågning med henblik på udredning af epilepsi og evt. kirurgisk behandling. Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til observation ad gangen, og det er generelt fredelige og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder plejeopgaver. Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8¼ time. Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, i påsken og i sommerferien. Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske. Vi er et velfungerende hold, der går meget op i at alle får vagter der passer deres kalender. Krav: 100 VT-timer Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned Gyldigt akkrediteringskort. Skal kunne deltage i holdmødet 5/ kl Ansøgningsfrist: den 20. april 2009 kl. 10 Ansøgningen sendes via ww.fadlvagt.dk København tilmelding til hold For yderligere oplysninger kan holdleder Christine Thorsen kontaktes på mail: SundRådet Indkaldelse til SundRådsmøde! Mandag 21. april 2009 kl i Medicinerhuset, 1. sal Dagsorden: 1. Formalia 2. Præsentation af ny bestyrelse 3. Kantineudvalg 4. Basisgruppebar 5. Byggeudvalg 6. Evt. SundRådet Samlestedet for de studerende på SUND! SundRådet består af en bestyrelse, med studerende fra SUNDs forskellige studier (medicin, odontologi, molekylær biomedicin ). Bestyrelsens sammensætning afspejler SundRådets formål, som er at samle de studerende på SUND på tværs af studieretninger. Men udover selve bestyrelsen, består SundRådet også af DIG, den enkelte studerende på SUND! SundRådet er en paraplyorganisation for alle basisgrupper og for størstedelen af fagråd på SUND. Man kan indenfor SundRådet således beskæftige sig med enten studentersociale aktiviteter (f.eks. Studenterhus, Basisgruppebar, studiemiljø, kantinen, etc.) eller studenterpolitik på fakultetsniveau (Studenterforum, Akademisk Råd, StudenterRådet ved KU, etc.) eller begge, hvis man lyster. Kom til SundRådsmøde og hør mere! Kommende SundRåds møder: 18. maj kl. 16

11 ANNONCER RASKE FORSØGSPERSONER SØGES som har type 2 sukkersyge i familien Vi er ved at udforske årsagerne til type 2 sukkersyge, og til dette har vi brug for din hjælp. At have familiemedlemmer med sukkersyge øger risikoen for selv at få sukkersyge, og vi vil undersøge en af årsagerne til dette. Forsøget består af 5 dages behandling med binyrebarkhormon, hvor du skal undersøges 3 gange før og 3 gange efter behandlingen, i alt 6 undersøgelser. Hver undersøgelse varer ca. 4 timer. Du skal desuden screenes for at kunne deltage. For at deltage skal du: Være mellem 20 og 50 år Ikke selv have sukkersyge Have to nære slægtninge med type 2 sukkersyge (Fx din mor og far, eller din mor og mormor). Til undersøgelse 1 skal du spise et måltid mad. Til undersøgelse 2 skal du drikke sukkervand. Til undersøgelse 3 får du lagt et sukkerdrop. Du kan til alle undersøgelserne sidde og se tv Alle deltagere modtager en skattepligtig godtgørelse på 3000 kr. (B-indkomst). Herudover dækkes alle transportomkostninger. Vil du gerne deltage eller blot høre nærmere, er du velkommen til at kontakte scholarstipendiat David H. Jensen på tlf alle hverdage mellem kl. 10 og 14, eller på David_hebbelstrup_ Undersøgelserne foregår på Bispebjerg Hospital, Medicinsk afdeling I s laboratorium, ved overlæge, dr. med. Thure Krarup. Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden. RASKE FORSØGSPERSONER SØGES Formålet med studiet er at undersøge blod- og urinkoncentrationer af salbutamol efter henholdsvis inhalation og indtag af tablet med salbutamol. 1) Raske mandlige forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg om astmamedicin og doping. Vi ønsker at undersøge hvordan man i en dopingkontrol kan skelne mellem behandling med astmamedicin og doping med astmamedicin. Man kommer til 2 besøg á 8 timer, hvor der er rig mulighed for at læse. Forsøget indebærer 2 besøg på Bispebjerg Hospital á 8 timer. Forsøget er risikofrit og honoreres med kr ) I Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital søger vi raske kontrolpersoner til et videnskabeligt forsøg om astmamedicinen Ventoline (salbutamol). Man for lavet et grundigt astma/allergi tjek. Der tages blodprøver og opsamles urinprøver. Forsøget er risikofrit. Der gives honorar på kr Hvis det har din interesse eller for yderligere information kontakt Jimmi Elers Læge, klinisk assistent Mail: Tlf DET MEDICINSKE SELSKAB I KØBENHAVN OSVAL PRIS 2009 Det Medicinske Selskab i København har indstiftet OSVAL-prisen i 2006, som uddeles en gang årligt til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der gennem OSVAL2 opgaven har vist udprægede videnskabelige evner. Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til formål at styrke interessen for videnskabelig forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt samt at virke for den offentlige sundhedspleje. OSVAL-prisen vil derfor blive uddelt til forfatteren af de OSVAL2 opgaver, der det forløbne år på bedste vis har bidraget jf. selskabets formål. Prisen består af en 1. pris på kr., en 2. pris på kr. og en 3. pris på kr. samt til alle prismodtagere Egon Matthiesens børnebog: Aben Osvald. Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen indsendes af forfatteren til Det Medicinske Selskab i København, Domus Medica, Kristiniagade 12, 2100 København Ø, att.: Werni Lindegaard inden den 1. juli Foruden selve opgaven skal der vedlægges et kort dansk resumé på max 300 ord, egnet til offentliggørelse samt et kort CV fra ansøgeren. For at komme i betragtning skal opgaven være bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni i året for indlevering. Vinderne forventes at præsentere deres projekter ved et 10 minutters foredrag i Det Medicinske Selskab i København (www.dmsk.dk) i forbindelse med selskabets møderække. FORSØGSPERSONER SØGES! 20 stk. kvindelige/mandlige forsøgspersoner raske ingen Depression en epidemi i udbrud? medicin søges. Invitation til Forskningens Døgn i Region Hovedstadens Psykiatri D. 23. april. kl Auditorium 2 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, Kbh. Ø Deltagelse er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig Program Velkomst Depression stress, sorg eller psykisk sygdom? Er lykkepiller lykken? Kan du tænke dig lykkelig? kognitiv terapi og depression v. vicedirektør Annette Gjerris v. professor Lars Kessing v. professor Per Bech v. psykolog Irene Oestrich Forskertorv Besøg forskerne i deres stande på forskertorvet og få ny viden om: Hvad sker der, når krise og traume bliver til depression? v. ph.d.-stud. og psykolog Mette Jensen og stud.med. Anna Braae Kan søvnløse nætter behandle depression? v. læge og ph.d. Klaus Martiny Forsøget: Saltstandardiseret måltider (udleveres af os) spises i 7 dage med forskellig saltindhold. Møde på laboratoriet 3.dagen kl.8.00 påmontering af døgnblodtryksapparat og udlevering af dunk til opsamling af døgnurin(varighed 15min.). 4. dagen møde til blodprøvetagning, genåndning (Innocor ), echokardiografi og udlevering af ny døgnurindunk (varighed 30min. ). Dette gentages på dagen, men på 6.dagen påmonteres også døgnblodtryksapparat. Forsøget gentages 3gange. Honorar 3 gange kr Hvordan kan vi forebygge selvmord? v. læge og ph.d. Lars Søndergård 10 bud fra professorerne: Undgå at stress bliver til depression v. professorerne Per Bech og Lars Kessing Kan du tænke dig fra en depression? v. psykolog Irene Oestrich Alle er velkomne vi glæder os til at se dig Henvendelse: Jakob Utzon-Frank P.Norsk laboratorium Tel

12 12 ANNONCER April 2009 STIPENDIUM UDBYDES TIL PROJEKTET: UNDERSØGELSE AF DEN BIOKEMISKE MARKØR HLA-G VED HUMAN REPRODUKTION (HERUNDER INFERTILITETS- UDREDNING) Er du en forskningsinteresseret og engageret medicinstuderende? Så kan vi tilbyde både et interessant projekt og et stipendium. HJERNEFORSKNING Har du lyst til grundvidenskabelig hjerneforskning, så tjek vores hjemmeside via Google eller for ledige projekter. Eller ring til Bente Pakkenberg på og hør nærmere. Vores laboratorium ligger på Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. INTRODUKTIONS- STIPENDIER Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er 3. august De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2009 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster. Baggrund: Studier tyder på, at Humant Leukocyt-Antigen (HLA)-G har betydning for modulering af den gravide kvindes immunsystem og dermed accept af det semi-allogene og vævsfremmede foster. HLA-G kan påvises allerede hos blastocysten (det helt tidlige fosteranlæg), og har sandsynligvis betydning for implantationen af dette i livmoderen. Foreløbige studier tyder på, at HLA-G er involveret i visse graviditetskomplikationer, samt måske genetisk prædisposition herfor. Således er HLA-G-ekspressionen fundet signifikant nedsat i blodet og i placenta ved præeklampsi (svangerskabsforgiftning). Der er også fundet visse sammenhænge mellem HLA-Ggenpolymorfi og HLA-G-niveau i blodet og risiko for spontane aborter. Vi har foreløbige resultater, der tyder på, at HLA-G også findes i sædplasma, hvilket muligvis har en biologisk betydning. Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af såkaldt soluble (shla-g) i sædplasma, for at se om der er en association til HLA-G-genpolymorfi hos den enkelte mand. Dette ønskes undersøgt på et normalmateriale (sæd fra sæddonorer), samt i sæd fra en gruppe mænd, der sammen med deres partner kommer til udredning for infertilitet og fertilitetsbehandling på en fertilitetsklinik. Soluble HLA- G-koncentrationen i en almindelig blodprøve bestemmes også hos begge partnere, der kommer til infertilitetsudredning i et fastsat tidsrum på en fertilitetsklinik. Derudover undersøges også her for HLA-G-genpolymorfi. Hypoteserne bag projektet er, at shla-g i sædplasma kan have betydning for modulering af kvindens immunsystem i perioden inden og lige før implantationen. Niveauet af shla-g i blodet hos kvinden kan også have betydning for implantationen og graviditetens forløb. Der kan være individuelle forskelle i niveau af shla-g både i blodet og i sædplasma, og der kan være en sammenhæng mellem variation i HLA-G-genet og shla-gkoncentration. Hvis du er interesseret i at medvirke til gennemførelsen af ovennævnte projekt, kontakt da venligst Thomas Hviid, som er projektkoordinator, på nedenstående adresse. Projektet vil også kunne indgå i en OSVAL-opgave. Projektstart gerne sommer Ansøgningsfrist: Den 11. maj Projektet er godkendt af det videnskabsetiske komitésystem. Kontakt: Thomas Hviid, overlæge, ph.d., dr.med. E - m a i l : t v r e g i o n s j a e l l a n d. d k ( e l l e r Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13 DK-4000 Roskilde INVITATION TIL RECEPTION Sehat Reception 17. April 2009 Basisgruppen Sehat indkalder denne gang til en reception! Hvis du tidligere har hørt om Sehat, men aldrig haft muligheden for at deltage i nogen af vores fantastiske arrangementer, så får du nu en enestående mulighed Kom og mød menneskerne bag Sehat, og gør din indflydelse gældende hos en forening i forrygende udvikling! Sehat reception skal markere at vi igen ønsker at bidrage aktivt til at forbedre sundhedstilstanden blandt de etniske minoriteter og til at forbedre studiemiljøet for studerende på Panum. SEHAT RECEPTION Hvad er Sehat? Hvad er meningen med Sehat? Hvad sker der i løbet af året i Sehat? - Konkurrence - Kom og sæt dit personlige præg. - Mulighed for debat og stille spørgsmål. - Forfriskninger - Lækre Sandwich Serveres! Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via Søg støtte fra forskningsrådet på Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf , Henriette Thorseng, tlf eller på Sidste ansøgningsfrist er mandag den 3. august Alle interesserede er velkomne til Receptionen. Receptionens indhold vil være målrettet studerende og færdiguddannede indenfor sundhedssektoren, andre med interesse for emnet, er selvfølgelige også hjerteligt velkommen. For yderligere oplysninger om arrangementet, kontakt os på eller tlf Vel mødt! Bestyrelsen - SEHAT

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden.

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden. INVITATION LILLESKOLETRÆF 2017 Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på og

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

CEKU. Kursus i Sundhedsvidenskabelig Universitetspædagogik og Didaktik (2. del af Adjunktpædagogikum) V/Pædagogisk konsulent, Kirstine Dahl, CEKU

CEKU. Kursus i Sundhedsvidenskabelig Universitetspædagogik og Didaktik (2. del af Adjunktpædagogikum) V/Pædagogisk konsulent, Kirstine Dahl, CEKU Kursusoversigt ((Efftteerråårreett 22001111)) Forr VIP aanssaattttee vveed SUND og lægeerr l i Reegi ion Hovveedssttaadeen Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 29.08-02.09 (1. del af Adjunktpædagogikum)

Læs mere

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Kirvil Haugland Næs, Juliane Zickert, Solvej V, Andersen, Priyanka Pagh, Nina Margrethe Raunkjær, Cecilie Lind, Mikkel Thagaard,

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Navn: Karen Sloth, email: 98402@viauc.dk, Viborg Sygeplejeskole. Holdnr. 98402. UTAS University of Tasmania. Concord Hospital, Sydney. Operations afdeling fra den

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Kære filosofistuderende anno 2016!

Kære filosofistuderende anno 2016! Kære filosofistuderende anno 2016! Velkommen på Filosofistudiet! I denne ruspjece finder du de relevante informationer om dit skema for Rus-ugen, vigtige telefonnumre og alle de praktiske oplysninger,

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

MR-møde d. 20/ kl i Festsalen i bygning 1150

MR-møde d. 20/ kl i Festsalen i bygning 1150 MR-møde d. 20/5-2010 kl. 17-19 i Festsalen i bygning 1150 Tilstede: David, Steen, Nina, Mads Dam, Simon Møller, Ronnie, Tine B, Michael, Morten, Henrik, Lene Marie, Eva, Nadja, Tine G, Kasper, Simon Mylius,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet

Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet 1 Valg af referent Tommy Vestergaard Hansen valgte sig frivilligt til posten. 2 Godkendelse af referat fra mødet d. 8.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia

Læs mere

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter Hold Øje uge 4-2015 Torsdag formiddag var skolens børn og voksne samlet til projekt- fortællinger. Det går i sin enkelthed ud på, at vi sammen lytter til en af projektgruppernes arbejde fra projekttimerne.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere