MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr April 41. årgang Løgene Udenpå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå"

Transkript

1 MOK Issn info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr April 41. årgang Dumt Design Nye beviser på at Gud ikke findes - illustreret ved Lars Løkke... Løgene Udenpå - Hvorfor lægge mandens vigtigste reproduktionsrekvisit UDENFOR kroppen, i noget så ubeskyttet som en sæk hud... Panda-Lars Sort og hvid camouflage i en bambus-skov!? Ydermere, hvorfor leve af det mest næringsfattige bambus? Pandaen kan ikke løbe fra en skovbrand, uden at dø af underernæring... Trachea Forrest - og Oesophagus bagved!? Maden og luften skal krydse hinanden på vej ned, og så kan man få frikadellen galt i halsen... måske til jul. Koala-Lars Et dyr vis forsvarsmekanisme overfor fjender er at lægge sig til at dø, er da bare dumt.

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: TLF: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2008/2009 Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, -Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Jannie & Mia fra MOK Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Denne MOK nr 24, årgang 41 udkommer Månedsmøde for Kristne Medicinere kl 17 Sehatreception i MiaJoe skal til Påskefrokost Forårsrengøring i Odder kommune MOK's DEADLINE Studenterklubbens generalforsamling i klubben kl Florentius dag Markus slutter sit kødcølibat redaktion

3 Ugens Quiz Svaret på den sidste basale quiz i forrige uge var naturligvis radiokarpalleddet. Svaret på den diagnostiske quiz var ganske som et par stykker af jer skev til os hypercholesterolæmi Vi siger stort tillykke til: Viktoria Poulsen og Jákup Andreas Thomsen. v, MiaJoe/MOK Den basale quiz: I denne uge skal vi bevæge os ind i muskelverdenen. Vi leder efter en muskel med to buge, der grundet forskellig oprindelse innerveres af to forskellige nerver. Det drejer sig om n. facialis og n. mylohyoideus. Ugens Piet Van Deurs MOK har ganske i Piet Van Deurs' ånd fundet en masse gamle ting fra her og hisset frem. Derfor synes vi I, kære læsere, skulle stilles på en en række prøvelser indenfor jeres fuldstændige ubrugelige viden. Vi kommer i de følgende uger til at bringe billeder af en række genstande, og så er det jeres job at gætte hvad genstandene er til. Hvis vi ikke får nogle helt rigtige svar vil det allerbedste svar blive belønnet. I første omgang har vi valgt en genstand fra husholdningen, og billedet er naturligvis vist sammen med en lineal, så I har en fornemmelse af størrelsen. Mia Joe/MOK SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Hanne Buchwald B (Bacheloropgave - tidl. OSVAL I) Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-RH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Mandag - torsdag kl Fredag lukket Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH) Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre. Tlf: Mail: Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent Marianne Sørensen Træffetid: Hver dag fra Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Den diagnostiske quiz: I denne uge skal vi til en sygdom som sidst er blevet registreret i et udbrud i 1977 i Somalia. Derudover er sygdommen i 1970 blevet afprøvet af sovjetiske forskere i fri luft på en Ø i Aralsøen, hvilket resulterede i 3 dødsfald og vaccination af op mod mennesker for at stoppe smittespredningen Symptomologien er som følger: Indledningsvis klager patienter over udtalt hovedpine, rygsmerter og feber. Efter 2-3 dage fremkommer der rødme af tungen og mundslimhinden, hvorefter et rødligt småprikket udslæt breder sig på kroppen. Udslættet har et forløb, hvorunder de enkelte elementer undergår forandringer omtrent samtidigt til væskeholdige blærer, udtørring, skorpedannelse og afskalning (efter 3-4 uger) samt ardannelse. Udslættet breder sig perifert til centralt. I sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer eller hjernebetændelse. Hvis du har et bud, så send det til Hvad er det? GØGL Skriv dit svar til 3 Kære læser Så er MOK tilbage igen. Faktisk har vi slet ikke været væk vi holdt bare påskeferie i sidste uge, ligesom du nok også gjorde. MOK er således ikke i økonomisk krise dette var naturligvis en aprilsnar. Det samme var selvfølgelig historierne om at der skal bygges et Panum2, og at eksamensformen på 9. semester laves om til at man skal diktere sin besvarelse. Vi fortsætter hvor vi slap, og laver MOK hver uge fra nu af til og med uge 23 (sidste deadline i år er derfor d. 1/6 kl ) hvorefter vi så holder læse-/sommerferie. Jannie / MOK VIDEN OM Den eletriske guitar......blev opfundet af Adolf Rickenbacker i samarbejde med George Beauchamp og Paul Berth i Den almindelige opfattelse er dog oftest at den blev opfundet af Les Paul fordi han kom rendende lidt senere og lavede en bedre en. Adolf Rickenbacher emigrerede i øvrigt fra Schweiz til L.A. i 1928, hvor han bosatte sig i detamerikanske for at opfinde en guitar, som han aldrig blev rigtig kendt for at have opfundet. Men han foretog nogle andre gode valg i sit liv. Efter 2. Verdenskrig havde han det lidt dårligt med at han havde et så tysk klingende navn. Derfor ville han gerne ændre det til noget, der var lidt mere engelsk. Han ændrede det så til Adolf Rickenbacker... (ja, der er en forskel...) Flot tænker man... mia joe / mok.red.

4 4 NOTAT GODKENDTKORT RESUMÉ AF MØDE I UN- DERVISNINGSUDVALG FOR SEMESTER D. 26. JANUAR 2009 TILSTEDE GODKENDELSE AF DAGSORDEN GODKENDELSE AF RESUMÉ FRA D. 02. DE- CEMBER 2008 GENNEM- GANG AF TO- DO -LISTE - HERUNDER BEHANDLING AF CR S OPLÆG TIL MODEL TIL KLINISK OPLÆRING AF MEDICINSTUD- ERENDE STYRENDE ORGANER Henrik Arendrup, Charlotte Ringsted, Jesper Eldrup, Lise Nørrekjær Hansen, Jes Bruun Lauritzen, Ulrich Knigge, Line Malmer, Michael Stoltenberg, Rita Dalhammer, Susan Post (Ref.)Afbud fra: Torben Schroeder, Majken Krabbe Hjort, Nina Weis, Susanne Holck Godkendt med et par punkter under evt. Godkendes med kommentar om, at HA har modtaget liste fra SKU-HEH med lektorer og professorer på Region Sjaelland Det godkendte resume- uden TO-DO -listen, sendes til: Underviserne på 7. og 9. semester via de tre sekretariater - SP Absalon (HA har oprettet streng i Absalon Undervisningsudvalg, hvor HA vil lægge de godkendte resuméer) MOK - SP Listen gennemgået og opdateret se venligst denne.følgende emner er færdigbehandlede og fjernes fra listen: Handlingsplan Målbeskrivelser Kandidatstudieplan 2009 samt læsevejledning vedlægges resumé. Gamle læringskontrakter CR: Model til klinisk oplæring af medicinstuderende: Oplæg er udsendt i sidste uge vedlægges resumé. CR gennemgår modellen. Der er enighed om at eksamensdelen umiddelbart kan implementeres fra F2009 efter afprøvning i marts. Der påregnes 2 ugers pilotprojekt i fire afdelinger. Afdelinger der bruges vil være: HA s, JBL s, TS og MS Der skal til forsøg bruges en interventionsgruppe samt et kontrol-gruppe. Der skal her være en ligelig fordeling af kir. Og med i beg-ge grupper. Generel respons til CR vedr. modellen senest på søndag d Overslag over økonomi i forbindelse med pilotprojekt omdelt på mødet. NYT FRA STUDIENÆVNET Nyt fra studienævnsmøde 31. marts Af Steven Andersen, MR s repræsentant i studienævnet for medicin Evalueringer Jørgen Hedemark, der er evalueringskonsulent i PUCS, præsenterede efterårets evalueringer. Evalueringerne viser både gode nyheder og knapt så gode nyheder. Jørgen Hedemark fokuserede på problematisk evaluerede eksaminer, problematisk evaluerede forelæsninger og på 1. semester. Evalueringerne blev gennemgået og en del af de kvalitative kommentarer blev brugt til at illustrere, hvor det var at skoen trykker. Da 1. semester bliver lagt helt om går studienævnet ikke nærmere ind i dette semesters evaluering af kemikurset førend det nye kursus er kørt i gang. Der blev kigget en del nærmere på evalueringen af 5. semesters eksaminer og på evalueringen af 9. semesters OSCE eksamen. Generelt er svarprocenterne høje, men det kunne være bedre især på de senere semestre. Så husk at svare vi bruger i allerhøjeste grad evalueringerne og de kvalitative kommentarer i studienævnet til at identificere problemerne og forbedre kurserne. Hvorfor stopper folk på studiet? Dorte Kristiansen har lavet en stor undersøgelse om hvilke faktorer der har betydning for studieophør på medicinstudiet i København. Dette er ret interessant for studienævnet, da man måske kan arbejde på at mindske ophøret. De frafaldne kan generelt opdeles i to kategorier: dem som aktivt vælger studiet fra og dem som bliver valgt fra. Især den sidste gruppe er problematisk, da vi gerne skulle sikre et godt studiemiljø, som gør at alle føler sig velkomne. Dorte har i sit studie også spurgt de ophørte om deres forslag til forbedringer, og her er en hel række ting studienævnet kan arbejde videre med for eksempel studiestart, studievejledning, kursusforbedringer og mere klinik på basisdelen. EVT. MØDER FOR F2009 Regler for forplejning i forbindelse med afholdelse af møder: JBL/SP undersøger reglerne for ovenstående. Fællessekretariat: Udvalget orienteres om status for de tre SKU. Den aktuelle situation drøftes i udvalget. Selvarrangerede ophold for, specielt tyske studerende: Sagsnotat er fremsendt af TS. Udvalget orienteres om retningslinier. Notatet vedlægges resumé. Fælles håndbog: Udkast til Institutternes fælles håndbog, er udsendt til nyansatte lektorer og professorer i forbindelse med Stormøde d. 20. januar CR poienterer, at oplysninger om CESU ikke er korrekte. CR sørger selv for at få rettet fejlene. Afholdelse af tentamen: JBL oplyser, at det har været nødvendigt at dumpe en 7. sem. studerende til den nys afholdte tentamen. Den studerende har haft klinisk ophold i Holland og kunne ikke opfylde kravene for at bestå. Alle møder planlagt til at foregå på Rigshospitalet, HA s afdeling, kl Møder aftalt som nedenstående: Torsdag d. 26. marts 2009 Torsdag d. 14. maj 2009 National bachelor Vi har gennem et stykke tid arbejdet med de andre lægeuddannelser i landet om en national bachelor for at løse overflytningsproblematikken mellem bachelor og kandidatdelen. Overflyttere til KU s kandidatstudieordning har potentielt set huller, fordi undervisningen er tilrettelagt forskelligt i de forskellige byer. Desværre lykkedes det ikke på det nationale møde at få håndslag på en fælles national fordeling af kurser på hhv. bachelor- og kandidatdelen. Kompromiset blev at man ville arbejde videre med at lave en national kompetence profil. På dette studienævnsmøde drøftede vi indledende fordele og ulemper og hvordan den videre proces skal køre. Eksamen på 9. fra kl ? De studerende i studienævnet bragte sagen omkring 9. semesters eksamen op. I kampens hede har nogen placeret eksamen på 9. semester den 24. juni fra klokken 16 til 22 henover spisetid og sengetid (for A-mennesker). Dette finder vi problematisk, og studielederen har lovet at finde ud af om der kan findes en løsning, så eksamen kan foregå på et mere realistisk tidspunkt. Vi følger sagen tæt! FORELØBIG DAGSORDEN TIL NÆSTE MØDE Foreløbig dagsorden til næste møde. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af resumé fra d. 26. januar Gennemgang af TO-DO-liste der vedlægges ad hoc materiale til div. Punkter. 4. Evalueringer for E semesters eksamen Majken Hjort 6. Har CEKU plan for hvordan man håndterer evt. fund under den nye ultralydsundersøgelses øvelse? Majken Hjort 7. Evt. Punkter til dagsorden, bedes være undertegnede i hænde senest en uge før mødet. SKU-HVH /

5 Forår 2009 Studievejledningen for Medicin Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Onsdag 15/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Onsdag 15/ Theis Skovsgaard Medicin Torsdag 16/ Jesper Marsner Hansen Medicin Mandag 20/ Theis Skovsgaard Medicin Onsdag 22/ og Jonas Vestergaard Iversen Medicin Onsdag 22/ Gro Askgaard Medicin Torsdag 23/ Jesper Marsner Hansen Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid, og afvente et ledigt tidsrum, imellem de allerede bestilte tider. Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver mandag Eva Maryl International Hver torsdag Eva Maryl International Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. Orienter dig på inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 11. sem : Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: STUDIEVEJLEDNINGEN 5 UDLANDS-OPHOLD FOR MEDICINSTUDERENDE Nyhed: Sommer Forskningsprogram 2009 for udenlandske studerende Universitetet i Tokyo udbyder et ophold for udenlandske studerende gennem Medical System Innovation through Multidisciplinary Integration (CMSI) i perioden 30. juni til 25. august Benyt ansøgningsskemaet, som du kan finde på vores hjemmeside: Bemærk at ansøgningsfristen er den 16. april Rejseudgifter, kost og logi bliver betalt af CMSI. Yderligere information: Ms. Kiyoko Jarnes - Summer Research Program for Foreign Graduate Students CMSI a Global COE for Medical System Innovation The University of Tokyo Hongo, Bunkyo-ku Tokyo Tel: ; Fax: Med venlig hilsen Eva Maryl International medarbejder Tel: ; Dir: ; Fax: Lokale VORES NYE PARTNERUNIVERSITET I POZNAN, POLAND, TILBYDER ET GRATIS VALGFRIT OPHOLD I ONKOLOGI ECCO - the European CanCer Organisation - tilbyder europæiske studerende (24 i alt) et valgfrit ophold i onkologi ved universitetet i Poznan, Polen, i perioden den 10. august til den 21. august (begge dage inkl.). Kost, logi samt rejseudgifter bliver betalt af ECCO - rejseomkostninger må dog ikke overstige EURO 500. Ansøgningsfrist: 31. maj 2009 For yderligere information samt ansøgningsskema: Elective-course-2009/page.aspx/1340 Af: Anne Østergaard Ifigenia i Aulis Så blev det tirsdag og jeg skulle med to veninder ind og se Ifigenia i Aulis, en græsk tragedie, og vi havde vist alle tre glemt hvor lange monologer kan være... Anyway, Ifigenia i Aulis er historien om kong Agamemnon, som vi (måske) alle husker fra sandal filmen Troy, hvor Helena er stukket af med prins Paris, kong Menelaos kone. I Ifigenia i Aulis møder vi i åbningsscenen Ifigenias far, Agamemnon, hærfører af den græske hær, som skal føre slaget til Troja, der er bare en enkelt ting som mangler; vind. Ingen arme, ingen småkage; den mægtige flåde kan ikke sejle uden. Nå, nu er gode dyr rådne, så Agamemnon går til præsterne datidens vismænd som siger at han skal ofre datteren Ifgenia til guderne for at få skub i vinden igen meteorologi har ændret sig en del siden Den gode Agamemnon står nu i en lidt vanskelig situation; han vil gerne vise sig som den store hærfører han er men er samtidig betænkelig ved at ofre sin datter, som også er den førstefødte. I første omgang er Klytaimnestra (Agamenmoms kone, som er Helenas søster og som Agamemnon skal hente hjem de må ha haft nogle interessante familie fester dengang) og Ifigenia blevet lokket hid, fordi Agamemnon har sagt, at Ifigenia skal giftes med Achilleus I ved ham med de svage ankler. Samtidig har Agamemnon skrevet BASISGRUPPER et hemmeligt brev til Klytaimnestra, hvor man afblæser besøget, for at skåne datteren. Dette brev når brormand Menelaos at snuppe inden det bliver sendt, og bliver lettere muggen. Dette resulterer i, at kone og børn ankommer glade og forventningsfulde for at se deres far og kommende mand/svigersøn. Da den lille familie ankommer, er Agamemnon først lidt afvisende, hvorefter han bliver meget rørstrømsk. Vi spoler lige lidt, for her begynder den første monolog Klytaimnestra møder Achilleus og begynder straks og snakke om bryllup, hvorefter helten med det svulmende brystparti kigger undrende på hende; han skal aldeles ikke giftes. Og Klytaimnestra står tilbage med en lidt flad smag i munden nogen har holdt hende for nar. Spole spole spole, Klytaimnestra konfronterer sin mand med det ikke eksisterende bryllup og hærføreren må tilstå, at det er en helt anden skæbne der er bestemt for Ifigenia i Aulis. Klytaimnestra er forfærdet, og her følger en meget lang monolog om hvordan han kan gøre det! Vi spoler lige igen. Ifigenia overhører en samtale, hvor hun finder ud af, at det er hende som skal ofres så skibene kan sejle igen, og bliver forfærdet. Herefter følger en dialog mellem far og datter, mens mor ser på, hvordan han kan gøre det? Det ender dog med at hun indser, at dette er hendes chance for at gå ind i historien; hun kan gøre noget for hæren. Som sagt så gjort og Ifigenia bliver lagt på alteret, hvorefter det ser ud til, at hun fortryder, imens tæppet farer ned; hun skriger i hvert fald en del. Og her har vi så den scene, som gjorde det stærkeste indtryk på mig. Scenetæppet er nærmest lavet af brædder, som kører ned og lukker sammen, bang, bang, bang, indtil hele scenen er lukket af; Mens alle karaktererne er blevet lukket inde bag tæppet, har Klytaimnestra ligget ude forrest på scenen, og vågner nu og bevæger hænderne søgende hen over den lukkede væg. Imens begynder der at løbe blod ud under tæppet, først en lille smal stribe, som ender med at fosse ud. Den stakkels kvinde tager Ifigenias tørklæde, og skriver Agamemnon med Ifigenias blod på tæppet. En meget stærk og sigende slutning; Agamemnon har ødelagt familien, som man også vil se, hvis man kender til den videre historie Lyset bliver slukket og klapsalverne brager igennem Skuespilhuset, fantastisk slutning! KultMeds kommende aktiviteter: APRIL Mandag 20. April Stuk/Skuespilhuset Fredag 27. April Alt om min mor/folketeatret MAJ Onsdag 6. Maj - Manden der ønskede sig en havudsigt/ Gladsaxe ny teater Fredag 15. Maj Forbrændt/Skuespilhuset Onsdag 20. maj Yamaz!/Cafeteatret Tirsdag 26 maj Max Ernst/Lousiana Fredag 29 maj Symfoni koncert nr.4/ koncerthuset i DR byen JUNI Tirsdag 2. Juni Vesper/Husets teater Onsdag 10. Juni - Tristan og Isolde/Operaen Spørgsmål/tilmelding til program: Skuespil/Skuespil_08_09/Ifigenia.aspx For kun 50 kr. kan du også blive medlem og drage nytte af KultMeds netværk og deltage i spændende arrangementer. Flere oplysninger kan ses på

6 6 BASISGRUPPER INDKALDELSE TIL STU- DENTER-KLUBBENS OR- DINÆRE GENERAL-FOR- SAMLING d. 20/ kl. 16:30 i studenterklubben. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere SIMS WORKSHOP: Undersøgelse, diagnostik og behandling af akutte idrætsskader Onsdag d. 29/ kl på Panum ( tandlægernes miniauditorier). Kom og lær hvordan man behandler akutte idrætsskader af fysioterapeuterne og osteopatstuderende Jesper Birkedal og Kim Dudek. Målet med workshoppen er at man selv skal tage fat og lære grebene! Vi har valgt at fokusere på følgende områder: 1) Forstuvet ankel hvad gør man akut hvad kan man give af øvelser RICEM hvad gør man når den skadede skal i gang igen hvad er vigtigt for at undgå recidiv 2) Knæproblemer - en indsigt i hvilke skader der er hyppige i et knæ. hvordan undersøger man hvad kan man gøre hvem skal man sende folk til 3) Rygproblemer nemme screeningstest til rygsmerter test af bækken for skævheder Desuden lidt generelt om de akutte skader, hvad man stiller op når skaden sker, test for frakturer og ledbåndsskader osv. Tilmelding til senest d. 27/ KRISTNE MEDICINERE INVITERER April månedsmøde Torsdag d. 16. april er der møde hvor Peter Øhrstrøm kommer fra Det Etiske Råd. Han vil holde et foredrag over Aktuelle temaer i forbindelse med arbejdet i Det Etiske Råd Vi mødes i den Lille Mødesal hvor vi starter kl 17:00. Bagefter vil der være kaffe/aftensmad hjemme hos en lokal KM er. Peter Øhrstrøm er professor ved Inst. for Kommunikation, Aalborg Universitet, hvor han bla. har forsknings interesser indenfor Etik, videnskab og livssyn, og medlem af Det Etiske Råd Alle er velkomne ORGANISATIONSARBEJDE I AFRIKA OG RWANDISKE VENNER FOR LIVET - NOGET FOR DIG? Vil du (måske) til Rwanda i forårssemesteret 2010? Her sender IMCC Rwanda to studerende af sted for at køre og afslutte vores projekt dernede. Projektet er et samarbejde mellem IMCC i Danmark og MEDSAR (medical students association of Rwanda) i Rwanda omhandlende Health and Human Rights. Læs mere på under grøn gruppe TROPEMEDICINSK KURSUS! Afholdes i weekenden d maj på Århus Universitet, og nu kan du tilmelde dig. Skriv en mail til: senest d. 20. april. Skriv i mailen, om du har brug for overnatning, så vil vi være behjælpelige. Programmet består bl.a. af oplæg om tropiske sygdomme, besøg fra Læger uden Grænser og en gynækolog med gode råd. Herudover et praktisk kursus i sårpleje, information om rejsesikkerhed og en antropolog, der vil fortælle om mødet med en anden kultur. Kurset er relevant for medlemmer af PIT, Etiopiengruppen og alle andre, der har interesse i at komme ud i verden. Alle er velkomne først til mølle! Pris: 50 kr. for medlemmer af PIT eller Etiopiengruppen og 100 kr. for andre. Vi sørger til gengæld for frokost begge dage, aftensmad + kaffe og kage. Med venlig hilsen Tropemedicin PIT - Århus 4. Beretning fra bestyrelsen 5. Fremlæggelse af regnskab og budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter 7. Valg af revisor, hvor den ene skal være statsautoriseret. 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Mvh. Bestyrelsen Nu går vi i gang med at skrive ansøgningen der gør det muligt at sende dig af sted! Kom og vær med til at planlægge dine fire fede måneder i Rwanda. Mødedatoer: Mandag d. 6 april kl.16: her vil der være introduktion til projektet og skriveprocessen går i gang, der er allerede et forslag fra MEDSAR der skal arbejdes videre på. Onsdag d.22 april kl.17: intro hvis der kommer nye og skriveprocessen fortsætter Tirsdag d.28 april kl.17: videre skrive proces Herudover holder vi månedsmøde mandag d. 27 april. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til at blive udsendt at du har været med til et eller flere af disse møder Kontakt: tlf.: Vi glæder os til at se dig PIT SØGER NYE HOSPI- TALER Har du forbindelse til et hospital i et 3. verdens land, som du kan anbefale til andre medicinstuderende? Så send en mail til så vi kan tage kontakt til dem og sende noget lægehjælp derned. Hilsen PIT

7 KREDSFORENINGEN 7 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag, tirsdag & onsdag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl & Web: Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: 2200 København N kl FADL tilbyder... Torsdag den 23. april kl afholder FADL whiskysmagning. I modsætning til traditionelle whiskysmagninger, der primært omhandler en bestemt slags whisky fra en bestemt region, vil denne smagning omhandle forskellige fad-typer. Der vil altså være whisky fra hele verden og måske også en enkelt rom, der alle har ligget på forskellige slags fade. Der vil være en ekspert tilstede, som vil fortælle om de forskellige typer, samt en masse smagsoplevelser. Smagningen finder sted hos Juul s Vin og Spiritus på Værnedamsvej 15 på Frederiksberg. Prisen for arrangementet er 50 kr., og du kan tilmelde dig i FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 26. Det kræver selvfølgelig, at du er medlem af FADL. Der er kun et begrænset antal pladser, så skynd dig. Nyt tilbud fra NYFORM Klip ud og træn! KUN 199 kr. Pr. måned Inkl. 1 måned GRATIS til din ven! Eller maksimalt 3 gratis prøvegange pr. person. Studerende uden gyldig FADL id kan træne 1 gang gratis HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT FADL ID/STUDIE-KORT FITNESSCENTER FOR FADL NYFORM.DK/FADL Tlf Gyldig indtil 15/4-09 Ekstra tjeneste for lægevikarer På Slagelse Sygehus, Intern Medicinsk Afdeling, er der nu indgået en aftale om ekstra tjeneste for arbejde i et journalvagtlag mellem kl Man aflønnes med 300 kr. i timen plus feriepenge. Aftalen erstatter tidligere ensidigt fastsat aflønning med 250 kr. i timen alt inklusive. Medlemmerne vil blive efterreguleret til den ny sats. En psykiatri i verdensklasse FADL deltog den 23. marts 2009 ved Danske Regioners lancering af deres fælles nationale strategi for hvor psykiatrien skal bevæge sig hen i fremtiden. Målet er en psykiatri i verdensklasse, ligesom målene er for sundhedsvæsenet generelt. For at nå dette mål kræves prioritering, politisk vilje og interesse; og det i en virkelighed, hvor psykiatrien lige som resten af sundhedsvæsenet står over for en akut mangel på personale, som ikke ser ud til at bedres før om mindst 10 år. Ifølge Psykiatrifondens skøn rammes op mod hver femte dansker af en psykisk sygdom i løbet af livet, og hver anden dansk familie kommer på et tidspunkt i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Lige nu skønnes der at være f.eks.: Mindst mennesker med en depression Mindst mennesker med angst Cirka mennesker med en spiseforstyrrelse Cirka mennesker som har svære psykoser Psykiatriplanen bygger med udgangspunkt i de allerede opnåede resultater i psykiatrien, på de fem psykiatriplaner som regionerne udarbejdede i 2007 og Danske Regioners psykiatriudspil bygger på 8 visioner: 1. Vi vil skabe øget viden om og forståelse for psykisk sygdom 2. Vi vil være bedre til at forebygge psykisk sygdom Kommende aktiviteter» 20. maj - Repræsentantskabsmøde 26. marts 2009 Vi vil behandle alle med behov for specialiseret psykiatrisk hjælp Vi vil helbrede flere Vi vil gøre psykiatrien mere tilgængelig Vi vil mindske overdødeligheden blandt mennesker med psykisk sygdom Vi vil have den nødvendige teknologi og velfungerende fysiske rammer Vi vil have hænder nok og bruge dem bedst muligt. Specielt på rekrutteringssiden kommer de lægestuderende ind over. FADL har således i 2008 sikret den fremtidige adgang for lægestuderende til at tage FADL-vagter i psykiatrien ved at tilpasse SPV-kurset efter de retningslinjer, som vi aftalte med Danske Regioner på dette område. FADL har en aktiv kontakt til psykiatrien på såvel lokalt plan som overordnet på regionsplan, for på den måde at sikre de bedst mulige betingelser for lægestuderende til at arbejde i psykiatrien på FADL-vagter eller i lægevikariater. Der tales også om at brande psykiatrien bedre i fremtiden. Også her ser FADL en god mulighed for at være med til at skabe succeshistorier og give et mere nuanceret billede af de udviklingsmuligheder, faglighed, professionalitet og arbejdsglæde, der rent faktisk eksisterer i psykiatrien. Ønsker du at vide mere om FADL og vores tiltag på psykiatriområdet, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.

8 8 FADL - pamperi og vendekåberi? KREDSFORENINGEN For to og et halvt år siden spurgte min ven Nikolaj, om jeg ville stille op til FADLs repræsentantskab. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle tænke. Det eneste billede jeg havde af FADL, var på det tidspunkt vagtarbejde specielt de weekendaftner, hvor jeg håbede, at min telefon ikke ville ringe, så jeg i stedet kunne liste i byen. Men jeg sagde ja til at stille op. Pga. den manglende interesse for at deltage i FADLs arbejde var det lig med en automatisk plads i repræsentantskabet. Af hensyn til privatliv og studier har jeg nu droslet mit engagement ned, men jeg har været utrolig glad for min tid i foreningen Fællesskabet er afgørende Kort efter at jeg kom med i FADL, oplevede vi Aalborgsagen (plan om tvangsflytning af Århusianske studerende) og indførelsen af fireårsreglen. I begge sager blev FADL et samlingspunkt, hvor vi som studerende blev hørt og set som en samlet og stærk gruppe. Det fællesskab, jeg følte i søauditoriet under Aalborgsagen og på Christiansborg Slotsplads under fireårsdemoen, var super fedt. At se et hav af engagerede ansigter og mærke lyden af flere hundrede lægestuderende, der stod sammen om en fælles sag var stort! Det fællesskab, der illustreres i disse sager, gennemsyrer i virkeligheden hele FADL også på det vagtområde, der nu bliver kritiseret så voldsomt. FADL er de lægestuderendes fællesskab. Det fællesskab kan kun eksistere, hvis alle medlemmerne støtter op om det. Vedtægterne Derfor har det været umådelig træls at lægge øre til den seneste tids ret aggresive angreb på FADL og til tider personligt på de frivillige. Selve problemstillingen om, hvorvidt det skal være tilladt at arbejde for andre vikarbureauer end FADL, skal jeg ikke gå så meget ind i her det er blevet gjort grundigt af både Morten og Kristin fra Hovedforeningen. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at det ser ud til, at hospitalerne i den kommende tid lukker af for brugen af eksterne vikarer. De eneste, der får lov at fortsætte, er FADL. Hvorfor? Fordi FADL gennem ihærdigt arbejde fra flere generationer af lægestuderende har skabt et enestående stærkt fællesskab, der taler med én stemme. Ironisk nok er det netop denne konstruktion, der i øjeblikket kritiseres så voldsomt. Det er min opfattelse, at vi vil svækkes markant som gruppe hvis man afskaffer de kollegiale vedtægter eller ligefrem deler FADL. Jeg har desuden svært ved at se fordelene i, at vi som lægestuderende afgiver vores indflydelse i vagtbureauerne. Det er ikke småting, der står på spil. Endelig vil jeg understrege, at vores kollegiale vedtægter er stemt igennem på demokratisk vis. Derfor strider de selvfølgelig heller ikke - som påstået af et par skingre stemmer i debatten - mod hverken grundlov eller menneskerettigheder. Da vore kritikere vedblivende stillede sig skeptiske over for denne kendsgerning, har FADL for anden gang måttet betale en advokat for at undersøge og afkræfte disse anklager. Vedtægterne er til for at gavne de studerende som gruppe og ikke FADL som forening. Jeg mener, at de opfylder det formål. Misforståelser og mistænkeliggørelse Jeg føler, at jeg er nødt til at knytte en kommentar til måden kritikken er blevet fremsat på. Ikke fordi folk ikke skal sige, hvad de mener, og bestemt ikke fordi jeg er ked af den pludselige interesse for FADLs arbejde, som kritikken er udtryk for, men fordi kritikken på alt for mange måder er baseret på misforståelser og på mistænkeliggørelse af de frivillige i FADL. Vi er blevet beskyldt for at være en flok pampere, der lukrerer på godtroende medicinstuderende (uagtet at vi selv er medicinstuderende). I et anonymt(!) acuta-indlæg er en medstuderende i højtflyvende formuleringer gået så vidt som til at bruge ordene skruebrækkeri og vendekåberi. Det er ærlig talt ikke sjov læsning. De der kender f.eks. Torben, Nis, eller Jannie fra repræsentantskabet i København, ved hvor mange ulønnede timer de (og mange andre) lægger i FADL-arbejdet. Når man f.eks. bruger sine weekender og sidder op i mod syv timer i et IC3 på at holde møder om hvordan vi fremmer de lægestuderendes vilkår, så synes jeg ærligt talt, det er anstrengende at man bliver anklaget for pamperi, bare fordi FADL dækker ens togbillet og sponserer en sandwich til hhv. frokost og aften. Jeg undrer mig over at der er nogen der vil være bekendt at argumentere på den måde. Oven i købet kommer de aggresive udmeldinger ofte til at dække over manglende saglige argumenter. Det virker som om kritikerne ikke har gjort sig den umage at sætte sig ind i FADLs arbejde, før de har fremsat deres beskyldninger. Også de usmagelige udfald der ind imellem bliver rettet direkte mod foreningens formand, Kristin, støder mig. Jeg undres over det groteske i, at man først afkræver hende svar for derefter - gentagne gange - at angribe hende for at forholde sig til hvad man selv har fremført. På den måde saboterer kritikerne muligheden for en saglig debat. Åben og demokratisk forening hvis man gider... En anden pointe er, at det virker som om kritikken kun kommer fra nogle enkelte studerende, og heldigvis ikke er udtryk for flertallets holdning. Men kritikken og specielt tonen koster meget energi, energi vi ærligt talt hellere ville bruge på at arbejde for bedre vilkår for alle jer medlemmer af FADL. Til de der er utilfredse, vil jeg gerne sige: I stedet for at hælde galde ud i tasterne på Facebook og i diverse studieblade, så mød op til generalforsamlingerne. Mød op og hils på jeres repræsentantskabsmedlemmer og medstuderende. Mød op og deltag i en konstruktiv debat. Det er tilmed muligt for jer at stille op og håbe på at et flertal vælger jer ind. Så kan I præge vores fælles beslutninger direkte. Også vores repræsentantskabsmøder er åbne for medlemmer, så kom dog og gør jeres meninger gældende! FADL er medlemmernes organisation. FADL er vores, de lægestuderendes organisation. FADL er så demokratisk opbygget at det er muligt for alle at komme til orde og få direkte indflydelse. Ansvar for fremtiden Jeg har svært ved at forstå, at vi igennem diverse medier skal diskutere, hvorvidt vi skal holde fast i vores fællesskab. Både når det gælder sikring af studierelevant arbejde, muligheden for politiske udmeldinger, forhandling af forsikring og bankaftaler, sikring af billige bøger og alt det andet, FADL står for (tag et kig på Efter næsten 3 år i FADL kender jeg foreningen rigtig godt. Jeg kender det store arbejde der bliver udført, og de resultater vi har nået. Det er jeg stolt af at have været en del af. Lige nu går mine tanker på hvor synd det vil være at gøre skade på alt det. Det kan hverken vi eller fremtidens lægestuderende være tjent med der er alt for mange udfordringer at løfte. Mikkel Fode, FADL Århus Kredsforening

9 VAGTBUREAUET 9 EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl Torsdag: kl Fredag: kl EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Charlotte Frølund) FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 A N N O N C E R VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV INTENSIV AFDELING Herlev intensiv afdeling vil gerne have et fast hold af erfarne ventilatører Holdet skal dække AV og NV alle ugens dage og dagvagter i weekenden. Bliver holdet ikke stort nok til at dække så mange vagter bliver det primært nattevagter som skal dækkes. Man arbejder sammen med specialuddannede sygeplejersker, so.su.ass.. Afdelingen har speciallæge i vagt. Holdets primære arbejdsopgaver bliver At passe intermediær patienter Passe patienterne med peep, cpap, Hudson maske eller NIV Sårpleje samt personlig pleje. Er der ingen intermediære patienter hjælper man til hos andre patienter. Det bliver ikke fast vagter og man skal regner med at passe forskellige patienter i hver vagt. Vi tilbyder God klinisk uddannelse i observation, pleje og behandling af den intermediære patient. Krav: Medlemskab af FADL Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Min. 200 VT-timer Gyldigt akkrediteringskort Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin vil bliver prioriteret. Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen når holdet er samlet. Ansøgningsfrist: Mandag den 20. april 2009 kl Søg via For medlemmer tilmelding til hold Mærket Herlev intensiv Løn: VT-holdløn Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid R. Bruun tlf eller mail HOLD HJEMMEDIALYSEHOLD Da en af vores medlemmer gennem flere år bliver kandidat til sommer søger vi nu et nyt medlem til vores hyggelige hjemmedialysehold. Vi er et lille og stabilt hold, som dialyserer en meget rar kvinde i hendes hjem i Ølstykke. Vi dækker samlet vagter/måned, idet patienten dialyserer man-ons-fre. Mødetiden aftales med patienten fra gang til gang, således at man for eksempel kan møde efter en dag i klinik. Holdet består normalt af 2-4 medlemmer, alt afhængig af hvor mange vagtønsker de aktuelle medlemmer har. Vi er dermed et meget fleksibelt hold, og en mulighed for dem som ønsker færre end 4 vagter/måned. Da holdet de sidste år stort set ingen sygemeldinger har haft, er man heller ikke belastet af bagvagter. Arbejdet går ud på at starte maskinen op, køre 3½ times dialyse med et par blodtryksmålninger, og så afslutte. Patienten lægger selv nålene, og dialysen kører som regel helt uden en eneste alarm. Hun sidder i eget værelse, mens vi er i stuen og gør, hvad vi har lyst til. Vi er heldige at have adgang til at lave kaffe, the, og bruge hendes bærbare computer med trådløs internet, TV med mere. Hvis man har børn, må de også gerne følge med! Det aflønnes meget generøst, idet der gives løn for 2,5 times transporttid og 6 timers HD. Lønnen er DIA/CARDløn plus hold-, pulje-, hjemme- og kitteltillæg. Man finder ikke mange jobs, hvor man kan læse uforstyrret flere timer i træk samtidigt med, at man passer sit job ansvarligt og samvittighedsfuldt. Der gives 1-2 betalte følgevagter. For at søge stillingen bør du: Have erfaring i form af 300 dialysetimer og have arbejdet med AK100/200 Være fleksibel og villig til at tage 2 vagter/måned eller flere Have et gyldigt akkrediteringskort Hvis du har spørgsmål, vil vide mere, eller gerne vil følge med ud og se, hvor godt vi har det, er du meget velkommen til at kontakte holdleder Carin Køhlberg på mail: Ansøgningsfrist: Den 27 april kl Tilmelding via - for medlemmer tilmelding til hold hold 4223 NYT HÆMODIALYSEHOLD PÅ HOLBÆK SYGEHUS Om Afdelingen: Vi er en del af den medicinske afdeling på Holbæk sygehus. I øjeblikket har vi 23 behandlingsplader. Til centraldialysen i Holbæk er der 92 patienter tilknyttet og til satellit afdelingen i Slagelse er der tilknyttet 30 patienter. Vi dialyserer på det nefrologisk sengeafsnit og på intensiv afdeling. Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i hæmodialyse og blive i stand til at arbejde selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige fod med dialysesygeplejeskerne. Der hvor vi behøver hjælp er i Holbæk Oplæring: Din oplæring vil være ca. 10 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens rutinerede dialyse sygeplejersker. Afdelingen betaler dig under din oplæring, og derfor forventer vi også at du planlægger at blive på holdet en længere periode. Arbejdstider: mandag-fredag og lørdag og søndag Ingen nattevagter Da vi godt ved at transporten til Holbæk kan være besværlig er det muligt at planlægge med 12-times vagter. Skulle man ønske to vagter i træk er det muligt at overnatte i et vagtværelse. NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . Krav: Du skal have bestået 7. semester Have min. 200 VT-timer. Gyldigt akkrediteringskort Løn: Dia-holdløn, samt der betales for transport til Holbæk. Ansøgningsfrist: Mandag den 20. april 2009 kl via for medlemmer- ledige hold mærke dialyse Holbæk. Ansættelsessamtaler i uge Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte adm. Sygeplejerske Astrid Bruun tlf eller HOLD 1607 Stikkerhold på Hillerød Hospital søger 1 nyt medlem. Ansøgningsfrist: mandag den 20. april kl Blodprøvetagningshold 1607 Hillerød. Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode arbejdstider? Få betalt dit klippekort samt løn for transporttiden? Stikkerholdet på Klinisk-Biokemisk Afdeling på Hillerød Hospital søger 1 nyt medlem med ansættelse pr. 1. juni Arbejdet foregår i ambulatoriet og på hospitalets afdelinger. Mandag-Fredag er vi to på dagvagt ( ) og én på aftenvagt (16-23). Vi dækker desuden dagvagter i weekenden. I dagtimerne i hverdage tager vi blodprøver og måler blodsukker. I aftenvagterne tager vi også EKG. Betingelser for ansættelse: Min. 200 SPV-timer. Gyldigt akkrediteringskort Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden Du skal have lyst til at blive på holdet i en længere periode. Du skal kunne deltage i holdmødet, som vi afholder en hverdag i uge 20 Du skal kunne tage 6 følgevagter i uge 20 eller 22 Stikkererfaring er ikke nødvendig, men velkommen. Du vil blive oplært i både blodprøvetagning og EKG. Oplæringen vil være 6 lønnede følgevagter. Ansøgning sker via Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at skrive til at kontakte Gry Orkelbog eller skrive til holdleder Pia Larsen

10 10 VAGTBUREAUET HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, NEURO-INTENSIV AFD Vi er et lille hold på ca 12 vagttagere som arbejder på neurokirurgisk intensivafdeling på Riget. Lige nu søger vi 1 ny medlem per 1 juni 2009 for at være fuldtallige. Arbejdet går ud på at passe intensive og opvågningspatienter sammen med sygeplejerskerne på afdelingen. Bl.a. skal vi: GCS (Glasgow Coma Skala) score af børn og voksenpatienter Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ekstremiteter m.v.) Tage A-gasser/ A-punkturer Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår og intrakranielle blødninger Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikeldræn Modtage patienter efter operation Beregne væskebalance Sætte drop op, sikre at CVK fungerer Alm. observation og pleje af intensivpatienter Hjælpe med at modtage intensive patienter Hjælpe i akutte situationer Deltage i oprydning, rengøring, opfyldning og afprøvning af udstyr. Afdelingen har 10 intensive sengepladser, samt en opvågningsstue med 4 sengepladser. Holdet dækker flg. vagter: Nattevagt alle ugens dage, aftenvagt fredag, dagvagt lørdag ulige uge og så er vi 2VT på arbejd i weekendnattevagt. Udover dette er det muligt at få ekstravagter. Oplæring kommer til at bestå af 1 følgevagt i opvågningen og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. Vi bruger computersystemerne Care Vue og Orbit hvilke du også bliver oplœrt i. Krav: Min. 200 timers erfaring som ventilatør Vagtkrav på 5 vagter om måneden de første to måneder, hvorefter du kan nøjes med 4 vagter om måneden. Du skal have lyst til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med afdelingens øvrige plejepersonale. Gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: den 20/4-09 kl 10 - søges via www. fadlvagt.dk for medlemmer - ledige hold- mærket 4408 Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler. Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls vagtbureau eller eller holdleder Charlotte Stenqvist på eller på mobil: STUDENTERPOLITIK VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET Søger 2 nye medlemmer med start i maj Vores opgave består i at observere og registrere eventuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtidsvideo-eeg-overvågning med henblik på udredning af epilepsi og evt. kirurgisk behandling. Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til observation ad gangen, og det er generelt fredelige og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder plejeopgaver. Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8¼ time. Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, i påsken og i sommerferien. Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske. Vi er et velfungerende hold, der går meget op i at alle får vagter der passer deres kalender. Krav: 100 VT-timer Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned Gyldigt akkrediteringskort. Skal kunne deltage i holdmødet 5/ kl Ansøgningsfrist: den 20. april 2009 kl. 10 Ansøgningen sendes via ww.fadlvagt.dk København tilmelding til hold For yderligere oplysninger kan holdleder Christine Thorsen kontaktes på mail: SundRådet Indkaldelse til SundRådsmøde! Mandag 21. april 2009 kl i Medicinerhuset, 1. sal Dagsorden: 1. Formalia 2. Præsentation af ny bestyrelse 3. Kantineudvalg 4. Basisgruppebar 5. Byggeudvalg 6. Evt. SundRådet Samlestedet for de studerende på SUND! SundRådet består af en bestyrelse, med studerende fra SUNDs forskellige studier (medicin, odontologi, molekylær biomedicin ). Bestyrelsens sammensætning afspejler SundRådets formål, som er at samle de studerende på SUND på tværs af studieretninger. Men udover selve bestyrelsen, består SundRådet også af DIG, den enkelte studerende på SUND! SundRådet er en paraplyorganisation for alle basisgrupper og for størstedelen af fagråd på SUND. Man kan indenfor SundRådet således beskæftige sig med enten studentersociale aktiviteter (f.eks. Studenterhus, Basisgruppebar, studiemiljø, kantinen, etc.) eller studenterpolitik på fakultetsniveau (Studenterforum, Akademisk Råd, StudenterRådet ved KU, etc.) eller begge, hvis man lyster. Kom til SundRådsmøde og hør mere! Kommende SundRåds møder: 18. maj kl. 16

11 ANNONCER RASKE FORSØGSPERSONER SØGES som har type 2 sukkersyge i familien Vi er ved at udforske årsagerne til type 2 sukkersyge, og til dette har vi brug for din hjælp. At have familiemedlemmer med sukkersyge øger risikoen for selv at få sukkersyge, og vi vil undersøge en af årsagerne til dette. Forsøget består af 5 dages behandling med binyrebarkhormon, hvor du skal undersøges 3 gange før og 3 gange efter behandlingen, i alt 6 undersøgelser. Hver undersøgelse varer ca. 4 timer. Du skal desuden screenes for at kunne deltage. For at deltage skal du: Være mellem 20 og 50 år Ikke selv have sukkersyge Have to nære slægtninge med type 2 sukkersyge (Fx din mor og far, eller din mor og mormor). Til undersøgelse 1 skal du spise et måltid mad. Til undersøgelse 2 skal du drikke sukkervand. Til undersøgelse 3 får du lagt et sukkerdrop. Du kan til alle undersøgelserne sidde og se tv Alle deltagere modtager en skattepligtig godtgørelse på 3000 kr. (B-indkomst). Herudover dækkes alle transportomkostninger. Vil du gerne deltage eller blot høre nærmere, er du velkommen til at kontakte scholarstipendiat David H. Jensen på tlf alle hverdage mellem kl. 10 og 14, eller på David_hebbelstrup_ Undersøgelserne foregår på Bispebjerg Hospital, Medicinsk afdeling I s laboratorium, ved overlæge, dr. med. Thure Krarup. Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden. RASKE FORSØGSPERSONER SØGES Formålet med studiet er at undersøge blod- og urinkoncentrationer af salbutamol efter henholdsvis inhalation og indtag af tablet med salbutamol. 1) Raske mandlige forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg om astmamedicin og doping. Vi ønsker at undersøge hvordan man i en dopingkontrol kan skelne mellem behandling med astmamedicin og doping med astmamedicin. Man kommer til 2 besøg á 8 timer, hvor der er rig mulighed for at læse. Forsøget indebærer 2 besøg på Bispebjerg Hospital á 8 timer. Forsøget er risikofrit og honoreres med kr ) I Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital søger vi raske kontrolpersoner til et videnskabeligt forsøg om astmamedicinen Ventoline (salbutamol). Man for lavet et grundigt astma/allergi tjek. Der tages blodprøver og opsamles urinprøver. Forsøget er risikofrit. Der gives honorar på kr Hvis det har din interesse eller for yderligere information kontakt Jimmi Elers Læge, klinisk assistent Mail: Tlf DET MEDICINSKE SELSKAB I KØBENHAVN OSVAL PRIS 2009 Det Medicinske Selskab i København har indstiftet OSVAL-prisen i 2006, som uddeles en gang årligt til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der gennem OSVAL2 opgaven har vist udprægede videnskabelige evner. Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til formål at styrke interessen for videnskabelig forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt samt at virke for den offentlige sundhedspleje. OSVAL-prisen vil derfor blive uddelt til forfatteren af de OSVAL2 opgaver, der det forløbne år på bedste vis har bidraget jf. selskabets formål. Prisen består af en 1. pris på kr., en 2. pris på kr. og en 3. pris på kr. samt til alle prismodtagere Egon Matthiesens børnebog: Aben Osvald. Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen indsendes af forfatteren til Det Medicinske Selskab i København, Domus Medica, Kristiniagade 12, 2100 København Ø, att.: Werni Lindegaard inden den 1. juli Foruden selve opgaven skal der vedlægges et kort dansk resumé på max 300 ord, egnet til offentliggørelse samt et kort CV fra ansøgeren. For at komme i betragtning skal opgaven være bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni i året for indlevering. Vinderne forventes at præsentere deres projekter ved et 10 minutters foredrag i Det Medicinske Selskab i København (www.dmsk.dk) i forbindelse med selskabets møderække. FORSØGSPERSONER SØGES! 20 stk. kvindelige/mandlige forsøgspersoner raske ingen Depression en epidemi i udbrud? medicin søges. Invitation til Forskningens Døgn i Region Hovedstadens Psykiatri D. 23. april. kl Auditorium 2 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, Kbh. Ø Deltagelse er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig Program Velkomst Depression stress, sorg eller psykisk sygdom? Er lykkepiller lykken? Kan du tænke dig lykkelig? kognitiv terapi og depression v. vicedirektør Annette Gjerris v. professor Lars Kessing v. professor Per Bech v. psykolog Irene Oestrich Forskertorv Besøg forskerne i deres stande på forskertorvet og få ny viden om: Hvad sker der, når krise og traume bliver til depression? v. ph.d.-stud. og psykolog Mette Jensen og stud.med. Anna Braae Kan søvnløse nætter behandle depression? v. læge og ph.d. Klaus Martiny Forsøget: Saltstandardiseret måltider (udleveres af os) spises i 7 dage med forskellig saltindhold. Møde på laboratoriet 3.dagen kl.8.00 påmontering af døgnblodtryksapparat og udlevering af dunk til opsamling af døgnurin(varighed 15min.). 4. dagen møde til blodprøvetagning, genåndning (Innocor ), echokardiografi og udlevering af ny døgnurindunk (varighed 30min. ). Dette gentages på dagen, men på 6.dagen påmonteres også døgnblodtryksapparat. Forsøget gentages 3gange. Honorar 3 gange kr Hvordan kan vi forebygge selvmord? v. læge og ph.d. Lars Søndergård 10 bud fra professorerne: Undgå at stress bliver til depression v. professorerne Per Bech og Lars Kessing Kan du tænke dig fra en depression? v. psykolog Irene Oestrich Alle er velkomne vi glæder os til at se dig Henvendelse: Jakob Utzon-Frank P.Norsk laboratorium Tel

12 12 ANNONCER April 2009 STIPENDIUM UDBYDES TIL PROJEKTET: UNDERSØGELSE AF DEN BIOKEMISKE MARKØR HLA-G VED HUMAN REPRODUKTION (HERUNDER INFERTILITETS- UDREDNING) Er du en forskningsinteresseret og engageret medicinstuderende? Så kan vi tilbyde både et interessant projekt og et stipendium. HJERNEFORSKNING Har du lyst til grundvidenskabelig hjerneforskning, så tjek vores hjemmeside via Google eller for ledige projekter. Eller ring til Bente Pakkenberg på og hør nærmere. Vores laboratorium ligger på Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. INTRODUKTIONS- STIPENDIER Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er 3. august De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2009 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster. Baggrund: Studier tyder på, at Humant Leukocyt-Antigen (HLA)-G har betydning for modulering af den gravide kvindes immunsystem og dermed accept af det semi-allogene og vævsfremmede foster. HLA-G kan påvises allerede hos blastocysten (det helt tidlige fosteranlæg), og har sandsynligvis betydning for implantationen af dette i livmoderen. Foreløbige studier tyder på, at HLA-G er involveret i visse graviditetskomplikationer, samt måske genetisk prædisposition herfor. Således er HLA-G-ekspressionen fundet signifikant nedsat i blodet og i placenta ved præeklampsi (svangerskabsforgiftning). Der er også fundet visse sammenhænge mellem HLA-Ggenpolymorfi og HLA-G-niveau i blodet og risiko for spontane aborter. Vi har foreløbige resultater, der tyder på, at HLA-G også findes i sædplasma, hvilket muligvis har en biologisk betydning. Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af såkaldt soluble (shla-g) i sædplasma, for at se om der er en association til HLA-G-genpolymorfi hos den enkelte mand. Dette ønskes undersøgt på et normalmateriale (sæd fra sæddonorer), samt i sæd fra en gruppe mænd, der sammen med deres partner kommer til udredning for infertilitet og fertilitetsbehandling på en fertilitetsklinik. Soluble HLA- G-koncentrationen i en almindelig blodprøve bestemmes også hos begge partnere, der kommer til infertilitetsudredning i et fastsat tidsrum på en fertilitetsklinik. Derudover undersøges også her for HLA-G-genpolymorfi. Hypoteserne bag projektet er, at shla-g i sædplasma kan have betydning for modulering af kvindens immunsystem i perioden inden og lige før implantationen. Niveauet af shla-g i blodet hos kvinden kan også have betydning for implantationen og graviditetens forløb. Der kan være individuelle forskelle i niveau af shla-g både i blodet og i sædplasma, og der kan være en sammenhæng mellem variation i HLA-G-genet og shla-gkoncentration. Hvis du er interesseret i at medvirke til gennemførelsen af ovennævnte projekt, kontakt da venligst Thomas Hviid, som er projektkoordinator, på nedenstående adresse. Projektet vil også kunne indgå i en OSVAL-opgave. Projektstart gerne sommer Ansøgningsfrist: Den 11. maj Projektet er godkendt af det videnskabsetiske komitésystem. Kontakt: Thomas Hviid, overlæge, ph.d., dr.med. E - m a i l : t v r e g i o n s j a e l l a n d. d k ( e l l e r Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13 DK-4000 Roskilde INVITATION TIL RECEPTION Sehat Reception 17. April 2009 Basisgruppen Sehat indkalder denne gang til en reception! Hvis du tidligere har hørt om Sehat, men aldrig haft muligheden for at deltage i nogen af vores fantastiske arrangementer, så får du nu en enestående mulighed Kom og mød menneskerne bag Sehat, og gør din indflydelse gældende hos en forening i forrygende udvikling! Sehat reception skal markere at vi igen ønsker at bidrage aktivt til at forbedre sundhedstilstanden blandt de etniske minoriteter og til at forbedre studiemiljøet for studerende på Panum. SEHAT RECEPTION Hvad er Sehat? Hvad er meningen med Sehat? Hvad sker der i løbet af året i Sehat? - Konkurrence - Kom og sæt dit personlige præg. - Mulighed for debat og stille spørgsmål. - Forfriskninger - Lækre Sandwich Serveres! Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via Søg støtte fra forskningsrådet på Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf , Henriette Thorseng, tlf eller på Sidste ansøgningsfrist er mandag den 3. august Alle interesserede er velkomne til Receptionen. Receptionens indhold vil være målrettet studerende og færdiguddannede indenfor sundhedssektoren, andre med interesse for emnet, er selvfølgelige også hjerteligt velkommen. For yderligere oplysninger om arrangementet, kontakt os på eller tlf Vel mødt! Bestyrelsen - SEHAT

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

RUSSER REDDER LIV! AFSLØRING ... PÅ GRUND AF RUSTUR. rekonstruktion! Nr. XVI Nr. XVII

RUSSER REDDER LIV! AFSLØRING ... PÅ GRUND AF RUSTUR. rekonstruktion! Nr. XVI Nr. XVII Nr. XVI Nr. XVII 13. feb. 2. 13. feb.. årgang. årgang 2 7-2 8 2 7-2 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RUSSER REDDER

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Tilstede: Nikolaj, Jakob, Mikkel, Søren, Jill, Marianne, Louise, Sofie, Anne, Betty. MR: Peter Dalsgård,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Issn 1903-3400 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 25 22. april 41. årgang 2008-2009

Issn 1903-3400 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 25 22. april 41. årgang 2008-2009 MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 25 22. april 41. årgang 2008-2009 Hovsa... 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere