STENHUS GYMNASIUM & H F / 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15"

Transkript

1 STENHUS GYMNASIUM & H F / 15

2 8 gode grunde 8 gode grunde Hvorfor vælge? STENHUS Gymnasium & HF 3 Vælg din egen fremtid På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det arbejde og den fremtid du gerne vil have. Forstå din verden Din uddannelse vil give dig forståelse for hvad der sker i verden: fra efterløn til lykkepiller og den globale udvikling. Venner for livet Tryghed og udvikling skabes for den enkelte gennem gensidig respekt, engagement og en god omgangstone. Det giver god grobund for fællesskab og venskaber. Ud-af-huset Nye elever får et helt særligt introduktionsprogram, så du hurtigt lærer dine klassekammerater, fagene og skolen at kende. Alle elever kommer på ekskursioner og mindst en studierejse til udlandet. Disse ud-afhuset-arrangementer giver faglig fordybelse på en anderledes måde, og styrker sammenholdet i klassen. Arkitekturen De fysiske rammer er helt i top på Stenhus. Skolen er om- og nybygget i en moderne og lys arkitektur, som giver plads til alle former for studieaktivitet. Bevægelse & kreativitet Alle elever har idræt og et kunstnerisk fag. Det giver en praktisk dimension i din uddannelse. Efter skoletid Når den almindelige undervisning er forbi, kan du på tværs af klasserne fx lave lektier, deltage i frivillig idræt, billedkunst, en naturvidenskabelig studiekreds eller spille i et band. Der er flere tilbud til dem der bare ikke kan få nok. Stenhus after dark Når mørket sænker sig over skolen, skrues der op for lyden til de mange sociale arrangementer, som elever er med til at planlægge. Skolen har ry for at holde byens bedste fester. 4

3 Sådan er gymnasiet bygget op 3-årig gymnasieuddannelse fagene 3-årig gymnasieuddannelse - forløbsoversigt 1/2 års GRUNDFORLØB Obligatoriske fag Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb 2 1/2 års STUDIERETNINGSFORLØB Obligatoriske fag 3 studieretningsfag Op til 3 valgfag/niveauer Studieretningsprojekt Gymnasietiden er delt op i 1., 2. og 3.g. De tre år består af et 1/2 års grundforløb i første halvdel af 1.g, efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 1/2 år. I grundforløbet har du, ud over de obligatoriske fag, almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Disse to forløb introducerer til sprogvidenskab og naturvidenskab og giver dig et solidt fundament til det videre arbejde i sprogfagene og de naturvidenskabelige fag. I alle 3 år har eleverne den tværfaglige disciplin almen studieforberedelse. Efter det første halve års grundforløb begynder du på din studieretning. Studieretningerne ligger inden for et af de fire områder: Det naturfaglige, samfundsfaglige, sproglige eller musiske. Almen studieforberedelse alle fag indgår i forskellige kombinationer 1 g 2 g dansk A historie A engelsk på mindst B idræt C matematik på mindst C samfundsfag på mindst C 2. fremmedsprog begynder A eller fortsætter B kunstnerisk fag C biologi C dansk A historie A engelsk på mindst B idræt C oldtidskundskab C religion C 2. fremmedsprog begynder A eller fortsætter B 3g dansk A historie A engelsk på mindst B idræt C fysik C 2. fremmedsprog begynder A kemi C eller naturgeografi C i enten 2. eller 3.g Mindst et af fagene: biologi B, fysik B, kemi B eller naturgeografi B i enten 2. eller 3. g. Almen studieforberedelse alle fag indgår i forskellige kombinationer! 4 Skemaet viser, hvilke obligatoriske fag du skal have i din gymnasietid, og hvornår de ligger placeret i det 3-årige forløb. Fagene er delt op i A-B-C- niveau, med A som det højeste. 5

4 Inden du begynder på gymnasiet Når du tilmelder dig gymnasiet - skal du foretage 3 valg 1 Vælg Studieretning Vælg et 2. fremmedsprog Her er der to muligheder: a) b) enten et fortsættersprog B fransk, tysk eller kinesisk fra folkeskolen eller et begyndersprog A fransk, kinesisk eller spansk Vælg et kunstnerisk fag: Billedkunst, dramatik, mediefag eller musik. I studieretning 8 skal du ikke vælge et kunstnerisk fag, da musik A indgår i studieretningen. Studieretningsvalget er ikke bindende. Det endelige valg træffer du i december. Du må dog regne med at skulle gøre en ekstra indsats i forbindelse med et omvalg. Vi udbyder 14 studieretninger, som er delt op i naturvidenskab, samfundsfag, musik og sprog. En studieretning har tre studieretningsfag, som arbejder tæt sammen. På vores website kan du se en grafisk oversigt over netop din fagkombination (under beskrivelsen af hver enkelt studieretning). Du kan også læse om optagelseskravene under ny elev optagelse. Vi udbyder både begynder og fortsætter kinesisk. Vi vil på Stenhus gerne styrke de kontakter vi allerede har i Kina. Ved bl.a. at lave elevudveksling mellem Danmark og Kina. 6 7

5 Studieretninger Naturvidenskab Matematik A fysik A kemi B Studieretningen for dig, der både har interesse for naturvidenskab og et ønske om at fordybe dig i naturvidenskabens udforskning af grundlæggende sammenhænge og fænomener i naturen i bredeste betydning. Udover at se på den rolle, som fagene matematik, fysik og kemi spiller i menneskets udforskning af verden omkring os, behandler vi også disse fags anvendelser i den teknologiske udvikling i samfundet og i din hverdag. Vi arbejder med alt fra universets mindste dele til de største. Fra elementarpartikler og atomer til stjerner og galaksehobe. Vi ser på grundstoffer, molekyler og kemiske reaktioner, og industriens fremstilling af nye materialer, lægemidler, fødevarer osv. Laboratorieøvelser og større eksperimentelle projekter, hvor du selv udforsker, spiller en stor rolle på denne studieretning fordi et vigtigt element i naturvidenskab netop er kombinationen af teori og eksperiment. En del af arbejdet kan udføres på uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder, som skolen har kontakt med. Matematik A fysik B filosofi C I denne studieretning lægger vi vægt på naturvidenskab samt en filosofisk og historisk forståelse af naturvidenskaben. Matematik er et sprog, der kan beskrive naturen. Fysikken undersøger naturen og bruger matematikkens sprog. Og for rigtigt at kunne forstå fysikken og matematikken er det vigtigt også at studere deres udvikling historisk og måden at erkende og forstå virkeligheden på. Det kan filosofi hjælpe med til. Filosofi kan bl.a. bidrage med forskellige metoder, mennesket har brugt til at undre sig over og forstå sin ofte uregerlige omverden. Er verden logisk i sit væsen? Er livet præget af forudsigelighed, kaos eller frie valg? Hvad har man gennem tiderne ment, verden var lavet af og hvad er universets centrum? Matematik A kemi B biologi B Biologi, miljø og medicinalindustrien er nogle af de områder hvor dansk forskning og industri kan gøre sig gældende på verdensplan. Denne studieretning beskæftiger sig bl.a. med disse emner. Du får mulighed for at fordybe dig i moderne naturvidenskabelig forskning, både via teori og eksperimenter. Biologi og kemi supplerer hinanden, hvilket giver et godt grundlag for at tage stilling til nogle af de etiske og samfundsmæssige spørgsmål, som forskningen rejser. Vi vil fx behandle industriens, landbrugets, fiskeriets og skovbrugets virkninger på miljøet og studere emner inden for kroppens funktioner. Du kan supplere med fysik på B-niveau, hvis du ønsker direkte adgang til en række naturvidenskabelige videregående uddannelser. Matematik A - bioteknologi A fysik B Denne studieretning har en bred naturvidenskabelig profil med fokus på bioteknologi. Faget, der indeholder elementer fra både biologi og kemi, retter sig mod moderne naturvidenskabelige uddannelser inden for sundhed, medicin og miljø, der har at gøre med levende teknologi. Undervisningen varierer mellem teori, praktiske forsøg i laboratoriet samt besøg uden for skolen. Vi vil behandle emner som fx gensplejsning, fremstilling af aktive stoffer ved gæring og udvikling af miljøvenlig teknologi. Sammensætningen af fag i denne studieretning giver direkte adgang til de fleste videregående naturvidenskabelige uddannelser. Studieretninger Biologi A matematik B idræt B Denne studieretning henvender sig til dig der er interesseret i natur, sundhed, idræt og fysisk aktivitet. Du får mulighed for at fordybe dig i moderne naturvidenskabelig forskning. Og du får et godt grundlag for at tage stilling til nogle af de etiske og samfundsmæssige spørgsmål, som forskningen rejser. Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem praktik og teori, fx med fysiologiske test og teoretiske modeller, og du vil på egen krop erfare, hvordan muskler arbejder, mad fordøjes og meget mere. Vi kan også arbejde med forholdet mellem fysiske præstationer og psykologiske og sociale forhold. Samfundsfag Samfundsfag A matematik B erhvervsøkonomi C De samfundsfaglige problemstillinger er bærende for denne studieretning. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets umiddelbare omgivelser. Derfra ser vi på, hvordan mennesket påvirkes af økonomi, politik, medier og globalisering. Op igennem gymnasiet vil du kunne tale mere og mere med om det samfund, vi lever i: hvorfor samfundet er, som det er, hvordan samfundet påvirker den enkelte og hvordan det enkelte menneske selv har mulighed for indflydelse. Matematik anvendes som nødvendigt redskab til at forstå nogle af de modeller, der anvendes og erhvervsøkonomi stiller skarpt på erhvervslivet. Engelsk A samfundsfag B psykologi C Fokus for denne studieretning er kultur, samfund og identitet i en globaliseret verden. I takt med at vi rejser mere, kommunikerer over Internettet med folk på den anden side af kloden og bosætter os i andre lande, ændrer vilkårene sig for det enkelte menneske og samfundet. Vi arbejder med, hvordan mennesket og grupper påvirkes af økonomi, politik og medier, personlighedens udvikling og kommunikation mellem mennesker. Vi beskæftiger os også med arbejdsforhold, udvikling og ledelse. Med engelsk på højt niveau vil du endvidere få styrket din evne til at kommunikere internationalt. Engelsk A- medie B - samfundsfag B Hvis du er interesseret i både at arbejde teoretisk og praktisk med engelsk sprog og kultur, med medierne og deres rolle og det samfund vi er den del af, så læs mere her: I studieretningsfagene er der fokus på de forskellige medier og deres betydning for samfundet, litteraturen og det enkelte individ. Hvilken rolle spiller medierne i en globaliseret verden? Hvilken betydning har de for den politiske beslutningsproces og for den enkelte borgers mulighed for at påvirke beslutninger? Du kommer til at beskæftige dig med forskellige film- og TV-genrer, retorik og formidling i ord og billeder. Du kan supplere med matematik på B-niveau, hvis du ønsker direkte adgang til en række videregående uddannelser. Interesseret? A engelsk A filosofi C Det er vigtigt at understrege, at der ikke er krav om specielle forkundskaber i musik, men du skal have interesse for og lyst til at beskæftige dig med musik både praktisk og teoretisk. Sang og sammenspil spiller nemlig en stor rolle, både i undervisningen, og når vi skal optræde ved forskellige arrangementer på skolen. er omdrejningspunktet for en lang række tværfaglige samarbejder om kulturelle, samfundsmæssige og filosofiske elementer i musik. Vi kan fx arbejde med musikkens og kulturens påvirkning af hinanden, engelske og amerikanske subkulturers brug af musik, og mediernes udnyttelse af folks ønsker om berømmelse og rigdom. 8 9

6 Studieretninger Sprog A - niveau Valgfag i gymnasiet Engelsk A tysk fortsætter A samfundsfag B Engelsk A fransk begynder A samfundsfag B Studieretning 10, 11 og 12 er humanistiske og samfundsvidenskabelige studieretninger for dig med interesse for moderne sprog, kultur og samfundsforhold. 12 Engelsk A spansk begynder A samfundsfag B Vi kan eksempelvis arbejde med Europas stilling i den globaliserede verden, ungdomskultur, familieformer, journalistik og de politiske systemer i Danmark og de engelsk-, tysk-, fransk- eller spansktalende lande. Biologi Engelsk Fransk fortsætter Fysik Kemi Kinesisk fortsætter Matematik Samfundsfag Tysk fortsætter Sprogbeherskelse, sprogforståelse og kommunikation spiller en central rolle, når vi skal studere de enkelte landes samfundsforhold og kultur via sagprosa, litteratur, film og massemedier. Hvis du ønsker tre fremmedsprog, har du mulighed for at få tysk fortsætter B som valgfag, hvis du vælger studieretning 11 eller 12. Billedkunst Biologi Dramatik Filosofi Fysik Idræt Kemi Matematik Mediefag Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag B - niveau Billedkunst Dramatik Erhvervsøkonomi Filosofi Kemi Mediefag Naturgeografi Psykologi Retorik C - niveau 10 11

7 Kunstneriske fag Dramatik Dramatik består af tre dele. For det første vil vi skabe og spille dramatik. Vi arbejder med skuespil, instruktion eller scenografi, lyd, lys og kostumer. For det andet lærer du at iagttage og vurdere både de små spil, holdet selv skaber og professionelle forestillinger, vi ser uden for skoletid. Den tredje del er teaterhistorie og teori. Vi skal fordybe os i to teaterhistoriske perioder, fx naturalismen, og arbejde med dramaturgiske modeller. Mediefag Kunstneriske fag Mediefag beskæftiger sig med film og tv. Vi studerer filmhistorie og filmgenrer, og lærer i shot to shot-analyser om de filmsproglige virkemidler: kameraarbejde, klipning og lyd. Et filmtema studeres grundigt. Desuden studerer vi tv-historie og tv-genrer, bl.a. faktion - blandingen mellem fakta og fiktion. Også et tv-emne studeres over nogle uger. Det praktiske arbejde foregår i grupper. Grupperne laver små optageøvelser med videokamera, som siden redigeres. Senere i forløbet produceres en kort film. Kunstneriske fag Billedkunst I billedkunst arbejder vi både teoretisk og praktisk, men det er ikke et krav, at du kan tegne eller male; interesse og motivation rækker. Vi arbejder med kunst, arkitektur og kunsthistorie. Vi analyserer forskellige former for kunst, både ældre og helt moderne værker, fx malerier, skulpturer, installationer, bygningsværker og video-kunst. Eksempler på emner er politisk kunst, boligformer gennem tiden og menneskekroppen. IT er en del af faget, og vi arbejder både med billedbehandlingsprogrammer, Internettet og power point.! I de kunstneriske fag kan du i gymnasiet komme til eksamen, mens du skal til eksamen på HF I musik lærer du om musik fra nær og fjern og fra forskellige perioder. Du synger og spiller selv, og arbejder her specielt med stemmen og basal teknik på trommer, bas, klaver og guitar. Du behøver ikke at kunne spille et instrument. Lyst til at spille og synge er det vigtigste. Teknologi indgår i musik på mange måder. Du kan fx indspille din egen CD, lære at skrive flotte noder, træne hørelære eller spille flotklingende numre

8 STENHUS 14 Faglighed Fremtid Venskaber Dannelse Fællesskab Studiekompetencer 15

9 2-årig HF uddannelse Obligatoriske fag Nogle af de obligatoriske fag er grupperet med henblik på tværfagligt samarbejde: historie, religion og samfundsfag danner en kultur- og samfundsfagsgruppe, og biologi, geografi og kemi udgør en naturvidenskabelig faggruppe. Valgfag Du vælger først dine valgfag nogle måneder inden udløbet af 1. HF, og forinden valget får du en grundig orientering om fagene af faglærerne. Det eneste fag, du skal vælge samtidig med din tilmelding, er det praktisk/musiske fag. Adgangsgivende til de videregående uddannelser Det betyder, at du med en HF-eksamen har mulighed for at læse videre ved en lang række uddannelsesinstitutioner, som fx universiteter, Handelshøjskolen, lærerseminarier, pædagogseminarier, sygeplejeskoler, fysioterapeutskoler og laborantskoler. De fleste HF ere vælger at tage en mellemlang videregående uddannelse. Langt de fleste kommer i gang med en uddannelse umiddelbart eller et par år efter en HF-eksamen. 2 år med mulighed for supplering HF er den eneste gymnasiale ungdomsuddannelse, der kan tages på 2 år. Nogle videregående uddannelser (f.eks. uddannelserne til ingeniør og læge) kræver, at den adgangsgivende eksamen skal indeholde fag på bestemte niveauer. Hvis du ikke har disse krævede niveauer i din hfeksamen, kan du efter eksamen følge suppleringskurser i disse fag. Det vil typisk være A og B-niveauer i matematik, fysik, kemi og engelsk. HF indeholder A-niveau i dansk, og mulighed for at vælge engelsk på A-niveau. Projekter I uddannelsen indgår både i 1. og 2. HF projektperioder. I 3. semester er der afsat en uge til, at du skal skrive en større skriftlig opgave. Du kan vælge at skrive opgaven inden for en række fag, og du vælger selv det overordnede tema. I slutningen af uddannelsen skal du i en sådan periode udarbejde et eksamensprojekt. Introduktion De første måneder er en introduktionsperiode. Her får du en undervisning, der lægger vægt på, at alle får et godt fagligt udgangspunkt for uddannelsesforløbet. Er der nogle områder, hvor du trænger til at blive ajourført, har du muligheden i denne periode. Gode studievaner Til at hjælpe dig gennem studiet får du en tutor. Det er en af dine lærere, der bliver din støtteperson, og som hjælper dig med at blive bedre til at studere. Du har individuelle samtaler med din tutor, og du får hjælp og råd med hensyn til hensigtsmæssige arbejdsmetoder og ajourføring af studiebogen. I hele forløbet indgår skemalagt værkstedsundervisning, hvor der fokuseres på studiemetoder og eksamenstræning. Karakterer Du får løbende igennem uddannelsen råd, støtte og evaluering af dine lærere og din tutor. I HF får du ingen terminskarakterer og årskarakterer, der tæller med i gennemsnittet. Du skal til eksamen i alle fag, bortset fra obligatorisk idræt. Karaktererne til eksamen gives individuelt. Du får karakter for den større skriftlige opgave i 3. semester. Optagelse På vores hjemmeside under ny elev optagelse er der et link til optagelseskravene. Obligatoriske fag dansk A engelsk B kultur- og samfundsfagsgruppen (historie B, samfundsfag C, religion C) matematik C idræt C kunstnerisk fag C naturvidenskabelig faggruppe: (biologi C, kemi C, geografi C) Engelsk Sådan er HF bygget op Uddannelsen består af en række obligatoriske fællesfag og 2-3 valgfag 1 HF 2 HF Valgfag HF A-niveau 1. og 2. HF studieværkstedsordning og projekt B-niveau Billedkunst Biologi Dramatik Filosofi Fransk begynder Geografi Idræt Kemi Matematik Mediefag Psykologi Religion Samfundsfag Spansk begynder Tyrkisk begynder Tysk fortsætter Obligatoriske fag dansk A engelsk B kultur- og samfundsfagsgruppen (historie B, samfundsfag C, religion C) 2-3 VALGFAG PÅ NIVEAUERNE B+B B+C+C A+B A+C+C C-niveau Billedkunst Dramatik Erhvervsøkonomi Filosofi Fysik Kemi Mediefag Oldtidskundskab Psykologi Retorik 16 17

10 Vi glæder Vi os til at se dig glæder os til at se dig 1. HF STENHUS G Y M N A S I U M & HF 19 20

11 Vil du vide mere? STENHUS GYMNASIUM & H F STENHUSVEJ HOLBÆK TLF

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 6 / 17

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 6 / 17 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 6 / 17 8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2007 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2007 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2007 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B psykologi C 5: Matematik B fysik C 7: Musik B mediefag C 8: Spansk B 10: Hf-eksamen uden

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ CG 2018

STUDIERETNINGER PÅ CG 2018 STUDIERETNINGER PÅ CG 2018 Generelt om CG s studieretninger: CG s ni studieretninger præsenteres på de følgende sider: tre naturvidenskabelige, tre sproglige, to samfundsfaglige og én kunstnerisk. Fælles

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX 2019 International studieretning med 6 ugers ophold i USA Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Idræt B Psykologi C 5: Matematik B Fysik C 6: Musik B Drama C 7: Billedkunst

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere