Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune"

Transkript

1 Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra til Det er det første fald i en periode på over 10 år. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet fra til personer. På trods af, at fattigdommen for første gang i et årti er faldet, har en fjerdedel af kommunerne fortsat en stigende fattigdom. af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers og stud.scient.oecon Troels Lund Jensen 18. juli 2014 Analysens hovedkonklusioner Siden 2002 er antallet af ét-års fattige danskere steget med 50 pct., og antallet af økonomisk fattige er mere end fordoblet. Der er sket et mindre fald i antallet af fattige fra 2011 til En fjerdedel af kommuner har fortsat stigende økonomisk fattigdom fra 2011 til 2012, det gælder bl.a. Høje-Taastrup, Tønder, Aabenraa, Slagelse, Lemvig som i forvejen har høj økonomisk fattigdom. Men også i kommuner som Furesø, Gribskov, Kerteminde, Assens, Skanderborg, der normalt kun har få fattige. Både ét-års fattigdom og økonomisk fattigdom var i 2002 mest udbredt i Hovedstaden og i Jylland. I løbet af 00 erne er der derimod sket en forskydning, så region Sjælland i 2012 havde en lige så stor andel ét-års fattige og økonomisk fattige som region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Kontakt Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fordobling af økonomisk fattige siden 2002 Siden 2002 er antallet af ét-års fattige steget med 50 pct., og antallet af økonomisk fattige, dvs. personer der falder under fattigdomsgrænsen i mindst 3 år i træk, er mere end fordoblet. Figur 1A og figur 1B viser udviklingen i henholdsvis ét-års fattigdom og økonomisk fattigdom i perioden 2002 til Figur 1A. Étårs-fattige i Danmark Figur 1B. Økonomisk fattige i Danmark Personer Personer Personer Personer Ét-års fattige Økonomisk Fattige Anm: Udvikling i antal ét-års fattige. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er opgjort. Anm: Udvikling i økonomisk fattige. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er opgjort. I 2002 var næsten danskere berørt af fattigdom. 10 år senere var tallet oppe på danskere, det viser figur 1A. Det er en stigning på 50 pct., og det betyder at 3 pct. af alle danskere var berørt af fattigdom i I samme periode er antallet af økonomisk fattige steget fra ca personer til personer i 2012, som det fremgår af figur 1B. Det er mere end en fordobling. Det betyder at 0,8 pct. af alle danskere i 2012 var berørt af fattigdom igennem tre år. I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra til , blandt andet fordi S-R-SF regeringen i 2012 afskaffede de såkaldt fattigdomsydelser. Det er det første fald i en periode på over 10 år. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet fra til personer. I 2002 udgjorde økonomisk fattige 18 pct. af det samlede antal fattige. I 2012 var det tal 26 pct. Fattigdommen stiger fortsat i en fjerdedel af Danmark På trods af, at fattigdommen for første gang i et årti er faldet, har en fjerdedel af kommunerne fortsat en stigende økonomisk fattigdom, jf. tabel 1. Stigningen i økonomisk fattigdom har blandt andet ramt kommuner som Høje-Taastrup, Tønder, Aabenraa, Slagelse, Lemvig som i forvejen har høj økonomisk fattigdom. Men også i kommuner som Furesø, Gribskov, Kerteminde, Assens, Skanderborg, der normalt kun har få fattige. 2

3 Tabel 1. Kommuner med stigende økonomisk fattigdom i Antal 2011 Antal 2012 Vækst i andelen (pct.) Langeland ,5 Norddjurs ,9 Gribskov ,7 Hørsholm ,8 Thisted ,2 Odder ,5 Høje-Taastrup ,1 Haderslev ,9 Varde ,5 Guldborgsund ,9 Furesø ,5 Skanderborg ,8 Assens ,6 Tønder ,4 Holstebro ,9 Vallensbæk ,9 Ringkøbing-Skjern ,6 Frederiksberg ,3 Glostrup ,6 Lemvig ,5 Kerteminde ,4 Sønderborg ,1 Nyborg ,3 Tårnby ,8 Rudersdal ,8 Slagelse ,9 Aabenraa ,7 Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. Ét-årsfattigdommen var også faldende fra 2011 til 2012, blandt andet på grund af at S-R-SF regeringen afskaffede fattigdomsydelserne, her har hele 15 kommuner fortsat en stigende ét-årsfattigdom, jf. tabel 2. Blandt de kommuner, der fortsat har stigende ét-årsfattigdom i 2012 er kommuner der allerede er hårdt ramt, som eksempelvis Frederiksberg, Vesthimmerland, Varde, Lemvig og Gladsaxe, som alle blandt den fjerdedel af kommunerne med størst andel ét-årsfattige i Danmark. Den stigende fattigdom fra 2011 til 2012 har også ramt en række af de kommuner med kun lille fattigdom, som eksempelvis Hørsholm, Kerteminde, Rudersdal og Favrskov. 3

4 Tabel 2. Kommuner med stigende ét-års fattigdom i Antal 2011 Antal 2012 Vækst i andelen (pct.) Varde ,8 Kerteminde ,7 Glostrup ,4 Gladsaxe ,9 Frederiksberg ,2 Assens ,2 Faxe ,8 Hørsholm ,5 Lemvig ,0 Favrskov ,9 Fredensborg ,6 Rudersdal ,9 Tårnby ,4 Vesthimmerlands ,3 Ikast-Brande ,3 Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. Fattigdommen er steget mest på Sjælland og i Hovedstaden de sidste 10 år Fra 2002 til 2012 er antallet af både ét-års fattige og økonomisk fattige steget i hele landet, men nogle områder er blevet ramt hårdere end andre. Fordelt på regioner er antallet af fattige danskere især steget i regionerne Sjælland og Hovedstaden. Både ét-års fattigdom og økonomisk fattigdom var i 2002 mest udbredt i Hovedstaden og i Jylland. I løbet af 00 erne er der derimod sket en forskydning, så region Sjælland i 2012 havde en lige så stor andel ét-års fattige og økonomisk fattige som region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Tabel 3 viser, hvordan andelen af ét-års fattige har udviklet sig fra 2002 til 2012, fordelt på regioner. Tabel 3. Udvikling i ét-års fattige, fordelt på regioner Fattige 2002 Andel Fattige 2012 Andel Tilvækst, faktor Ændring Hovedstaden , ,7 1,60-2,6 Sjælland , ,6 1,65-7,5 Syddanmark , ,8 1,44-4,4 Midtjylland , ,6 1,39-4,3 Nordjylland , ,7 1,33-6,0 Hele landet , ,0 1,50-4,2 Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. Ser vi på udviklingen i økonomisk fattigdom, er det det samme billede, der viser sig. Tabel 4 viser udviklingen i økonomisk fattigdom i perioden 2002 til 2012, fordelt på regioner. Som det fremgår, er over dobbelt så mange danskere økonomisk fattige i 2012 som i Den største stigning er sket i Region 4

5 Hovedstaden og Sjælland, hvor andelen af økonomisk fattige er mere end fordoblet. I Hovedstaden med en faktor 2,24 og i Region Sjælland, med en faktor 2,55. I samme periode er andelen af økonomisk fattige lige knap fordoblet i Region Syddanmark og Midtjylland, mens Region Nordjyllands andel økonomisk fattige har haft den mindste stigning, med en faktor 1,67. Tabel 4. Udvikling i økonomisk fattige, fordelt på regioner Fattige 2002 Andel Fattige 2012 Andel Tilvækst faktor Ændring i andele Hovedstaden , ,0 2,24-2,7 Sjælland , ,7 2,55-6,0 Syddanmark , ,7 1,92-1,9 Midtjylland , ,7 1,99-3,1 Nordjylland , ,7 1,67-6,4 Hele landet , ,8 2,09-3,3 Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. 5

6 Boks 1. Opgørelse af økonomisk fattige De officielle tal for økonomisk fattige opgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I 2012 skønnes tallet at være godt økonomisk fattige i Danmark, jf. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter AE har baseret denne analyse på datamateriale fra Danmarks Statistik. Der er en række forskelle mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets og Danmarks Statistiks metoder til at opgøre indkomster og dermed fattigdom. I analysen er der korrigeret for en række af disse forskelle, dog er der fortsat forskelle. Antallet af økonomisk fattige er i AE s opgørelse af fattigdom godt personer i Generelt er udviklingen i økonomisk fattigdom ens i to opgørelsesmetoder. Økonomi- og Indenrigsministeriet definerer økonomisk fattige som personer, der tre år i træk har: - Disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten - Nettoformue pr. voksen i familien på under kr. - At ingen over 17 år i familien er studerende. I denne analyse indgår desuden begrebet ét-års fattige. Ét-års fattige defineres som personer, der falder ind under ovenstående fattigdomsdefinition, men blot i det pågældende år. I nedenstående beskrives de korrektioner, der er lavet i Danmarks Statistiks registre for at tilnærme analysen til det officielle lovmodel datagrundlag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er foretaget følgende korrektioner: Boligstøtte: Danmarks Statistik opgør boligstøtte som et vægtet gennemsnit af boligstøtte i december og boligstøtte i december året før. Dette har betydning for opgørelsen 2012, fordi regeringen i 2012 valgte at afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser. Fattigdomsydelserne var netop udmøntet som et loft over boligstøtten. For at indregne denne lovændring fuldt ud i analysen, er det valg at opgøre boligstøtte udelukkende som den boligstøtte, der er udbetalt samme år. Børnefamilieydelse Danmarks Statistik opgør børnefamilieydelsen som et vægtet gennemsnit af børnefamilieydelsen i fjerde kvartal og børnefamilieydelsen i fjerde kvartal året før. Dette har betydning for opgørelsen 2012, fordi regeringen i 2012 valgte at afskaffe loftet over børnefamilieydelsen. For at indregne denne lovændring fuldt ud i analysen er det valg at opgøre børnefamilieydelsen udelukkende som den børnefamilieydelse, der er udbetalt samme år. Lejeværdikorrektion: I Lovmodellen tillægges den disponible indkomst 4pct. af den beregnede lejeværdi af egen bolig beregnet i forhold til den offentlige vurdering. DST benytter en stigende procentsats, som følger lejeværdiopgørelsen i nationalregnskabet, og som i 2012 var 5,2 pct.. Dette er der korrigeret for i beregningerne. Korrektion af private pensionsindbetalinger: Samlede indbetalinger til privattegnede pensioner er fratrukket den disponible indkomst, da dette ligeledes gøres i ekspertudvalgets beregninger af økonomisk fattige. Nettobeløb indsat i virksomhedsordning Beløb indsat i virksomhedsordninger (netto) er ligeledes fratrukket den disponible indkomst. Grøn check Grøn check er et skattefradrag, som gives til personer, som opfylder kriterierne for grøn check, jf. Denne er medregnet som et lump-sum tillæg til den disponible indkomst. Denne korrektion er foretaget, da grøn check ikke indgår i DST s indkomstdata. Familiebegreb Ydermere er der korrigeret for forskelle i familieopgørelsen, da familier i Lovmodellen opgøres ved d-familier og familier i DST opgøres ved e-familier. Derudover er der ligeledes brugt et treårigt glidende gennemsnit for medianindkomsterne fremskrevet med forbrugerprisindekset, hvilket er nærmere beskrevet i ekspertudvalgets rapport, s. 58: Der ses ligeledes bort fra studerende samt personer, der er i familie med studerende. Dette gør sig gældende for begge definitioner. Derudover slettes personer som: Har haft bopæl i Danmark i mindre end 350 dage på et år Personer som i løbet af året er blevet enker eller enkemænd Anbragt barn under 18 år Personer som ikke er skattepligtige eller begrænset skattepligtige Personer med en ækvivaleret indkomst på 0 kr. Personer i familie med personer fra ovennævnte grupper 6

7 Boks 2. Antallet af økonomisk fattige ved forskellige opgørelser Korrektionerne af Danmarks Statistiks datagrundlag i forhold til den officielle grænse betyder, at antallet at økonomisk fattige ligger på et lavere niveau, og således falder antallet af økonomisk fattige fra at udgøre til at udgøre godt , jf. tabel 1.B. Tabel 1.B. Effekter af indkomstkorrektioner Uden korrektioner Effekt D-familier Lejeværdi korrektion Pensionsindbetalinger Virksomhedsindbetalinger Grøn check Boligstøtte og børneydelser* Anm: I datagrundlaget er kun anvendt oplysninger for 4. kvartal/december Effekt er angivet i antal personer. Korrektionerne i forhold til Danmarks Statistik medfører desuden en mere afdæmpet udvikling i antallet af økonomisk fattige. Således vil der med Danmarks Statistiks datagrund fortsat være en stigning i antallet af fattige fra 2011 til 2012, jf. figur 1.B. Ses på antallet af étårsfattige, er der et fald fra 2011 til 2012 både i Danmarks Statistisk datagrundlag og i grundlaget for den officielle fattigdomsgrænse. Det er således primært fra 2009 og frem, at udviklingen afgiver markant, jf. figur 2.B. Figur 1.B. Økonomisk fattige Figur 2.B. Étårs-fattige Antal pers Økonomisk fattige AE 2011 Antal pers Antal pers. Antal pers Étårs-fattige AE 2011 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Der er fortsat forskelle mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af økonomisk fattige og AE s opgørelse på baggrund af Danmarks Statistiks datamateriale. Blandt andet er datamaterialet for Boligstøtte og Børnefamilieydelse fortsat mere nuanceret i Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelser. Dette har historisk betydet, at Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer en lidt lavere fattigdom end AE. Dog forventes forskellene at have mindre betydning for udviklingen. 7

8 Bilag 1. Ét-års fattige fordelt på kommuner, rangeret efter højeste andele i Antal 2002 Andel 2002 i % Antal 2012 Andel 2012 i % Vækst i % Vækst i % København , ,7 45,5-2,4 Albertslund 729 2, ,8 88,5-4,4 Ishøj 567 2, ,2 55,8-3,5 Brøndby 652 1, ,9 106,6-1,3 Høje-Taastrup 803 1, ,7 111,6-2,6 Lolland , ,6 61,9-7,3 Tønder , ,6 26,2-0,8 Odense , ,5 48,4-3,8 Frederiksberg , ,4 47,2 3,2 Slagelse , ,4 65,1-6,5 Haderslev , ,3 69,6-1,2 Århus , ,3 40,7-3,3 Aabenraa , ,3 72,2-6,7 Rødovre 612 1, ,2 93,4-1,3 Helsingør , ,2 86,3-2,4 Varde , ,1 41,7 7,8 Vordingborg 918 2, ,1 56,1-8,9 Hvidovre 958 1, ,1 61,2-3,5 Esbjerg , ,1 52,4-1,5 Hjørring , ,1 31,7-4,1 Vesthimmerlands , ,1 11,4 0,3 Thisted , ,0 30,1-9,1 Lemvig 514 2, ,0 37,2 2,0 Fredericia 630 1, ,0 132,3-3,6 Gladsaxe 836 1, ,0 123,6 3,9 Norddjurs 621 1, ,0 66,3-2,3 Morsø 492 2, ,9 34,2-15,7 Randers , ,9 50,2-5,3 Guldborgsund , ,9 65,0-5,7 Langeland 339 2, ,8 19,8-5,5 Sønderborg , ,8 77,6-0,9 Holbæk , ,8 64,1-10,3 Aalborg , ,8 58,6-3,4 Vejen , ,8 14,1-6,6 Struer 490 2, ,8 30,6-4,5 Holstebro , ,8 25,5-6,1 Fredensborg 524 1, ,7 105,2 1,6 8

9 Herning , ,7 44,6-0,4 Ringkøbing-Skjern , ,7 30,1-3,6 Mariagerfjord 961 2, ,7 20,1-1,6 Glostrup 245 1, ,7 124,4 4,4 Faxe 486 1, ,6 84,1 2,8 Svendborg , ,6 18,5-6,0 Gentofte , ,6 59,0-4,6 Horsens , ,6 64,4-2,4 Skive 945 1, ,6 35,5-3,6 Kalundborg 864 1, ,6 45,1-8,2 Vallensbæk 77 0, ,6 316,7-6,9 Tårnby 461 1, ,6 122,2 0,4 Ringsted 503 1, ,6 55,0-3,0 Vejle , ,6 34,7-5,6 Næstved , ,5 65,1-3,4 Brønderslev 707 2, ,5 26,6-7,7 Odsherred 570 1, ,5 43,2-12,3 Herlev 489 1, ,5 37,6-7,8 Frederikshavn , ,5 26,0-9,0 Billund 459 1, ,5 39,2-4,1 Ballerup 607 1, ,5 87,6-5,9 Viborg , ,4 24,8-8,1 Jammerbugt 824 2, ,4 14,1-14,6 Halsnæs 480 1, ,4 49,7-6,5 Bornholm 924 2, ,4 13,0-9,5 Kolding , ,4 29,2-14,7 Ikast-Brande 756 1, ,3 19,4 0,3 Roskilde , ,3 77,9-7,0 Køge 600 1, ,3 102,1-7,2 Assens 727 1, ,2 27,2 3,2 Nyborg 507 1, ,2 33,7-6,9 Silkeborg , ,2 49,4-10,6 Gribskov 569 1, ,2 54,5-4,0 Faaborg-Midtfyn 931 1, ,2 19,0-7,3 Sorø 433 1, ,1 36,1-15,5 Hørsholm 287 1, ,1 76,6 2,5 Kerteminde 312 1, ,1 53,9 4,7 Stevns 234 1, ,1 91,7-6,1 Greve 513 1, ,1 94,6-12,1 Frederikssund 483 1, ,1 85,8-6,9 Rebild 595 2, ,1-2,5-10,5 9

10 Nordfyns 426 1, ,1 37,0-12,5 Rudersdal 701 1, ,0 52,5 0,9 Hillerød 571 1, ,0 49,9-17,7 Furesø 487 1, ,0 49,3-2,4 Syddjurs 637 1, ,9 20,9-5,1 Lyngby-Taarbæk 537 1, ,9 84,9-11,8 Hedensted 518 1, ,9 59,7-16,4 Lejre 271 1, ,8 70,6-4,0 Odder 324 1, ,8 15,0-2,5 Middelfart 489 1, ,7 23,4-18,9 Dragør 144 1, ,7 52,8-10,4 Solrød 216 1, ,6 48,0-20,7 Favrskov 477 1, ,6 32,6 1,9 Skanderborg 585 1, ,5 31,2-3,5 Allerød 158 0, ,2 76,4-13,7 Egedal 290 0, ,1 45,8-13,9 Anm: Andele er gjort op ift. befolkningen i kommunen ultimo 2002 og Se boks 1 for hvordan fattigdom er gjort op. Kommunerne Fanø, Læsø, Ærø, Samsø og Christiansø er udeladt. 10

11 Bilag 2. Økonomisk fattige fordelt på kommuner, rangeret efter højeste andele i Antal 2002 Andel 2002 i % Antal 2012 Andel 2012 i % Vækst i % Vækst i % København , ,6 102,8-2,3 Ishøj 112 0, ,2 127,4-11,6 Albertslund 166 0, ,2 110,4-10,2 Høje-Taastrup 163 0, ,2 234,1 10,1 Brøndby 152 0, ,1 152,1-13,6 Tønder 340 0, ,1 34,1 5,4 Odense 767 0, ,0 144,1-1,1 Slagelse 247 0, ,9 186,9 0,9 Lolland 233 0, ,9 100,1-15,1 Varde 274 0, ,9 70,6 9,5 Lemvig 98 0, ,9 114,1 3,5 Rødovre 106 0, ,9 209,8-0,4 Frederiksberg 379 0, ,9 116,1 4,3 Langeland 73 0, ,9 74,7 23,5 Aabenraa 243 0, ,9 118,2 0,7 Helsingør 196 0, ,9 172,8-4,2 Thisted 244 0, ,9 67,8 11,2 Norddjurs 121 0, ,9 148,7 22,9 Struer 83 0, ,9 139,3-16,1 Hvidovre 188 0, ,9 127,1-6,1 Vordingborg 160 0, ,8 138,9-10,8 Morsø 105 0, ,8 79,4-3,1 Hjørring 402 0, ,8 40,5-8,3 Århus , ,8 126,3-3,3 Esbjerg 421 0, ,8 115,7-7,4 Haderslev 196 0, ,8 116,2 9,9 Randers 314 0, ,8 137,9-3,6 Vallensbæk 19 0, ,8 400,0 4,9 Guldborgsund 151 0, ,8 222,3 8,9 Fredericia 119 0, ,7 202,8-3,7 Jammerbugt 179 0, ,7 59,1-4,0 Odsherred 115 0, ,7 106,1-7,2 Sønderborg 157 0, ,7 245,8 3,1 Ballerup 106 0, ,7 212,6-3,0 Vesthimmerlands 248 0, ,7 12,8-10,3 Mariagerfjord 220 0, ,7 37,8-3,2 Fredensborg 103 0, ,7 168,2-0,5 Holbæk 207 0, ,7 119,3-3,0 Ringkøbing-Skjern 259 0, ,7 55,2 4,6 11

12 Tårnby 82 0, ,7 232,3 1,8 Vejen 247 0, ,7 14,7-4,4 Holstebro 288 0, ,7 34,2 4,9 Gladsaxe 155 0, ,7 170,8-8,8 Brønderslev 129 0, ,7 81,0-4,5 Herning 330 0, ,7 62,5-3,4 Frederikshavn 234 0, ,6 79,7-13,4 Næstved 174 0, ,6 186,4-2,4 Gentofte 193 0, ,6 129,2-3,2 Skive 189 0, ,6 67,0-10,4 Svendborg 219 0, ,6 71,7-2,2 Vejle 387 0, ,6 68,5-5,9 Kalundborg 145 0, ,6 110,3-17,6 Viborg 336 0, ,6 65,5-4,5 Aalborg 510 0, ,6 136,8-7,9 Ikast-Brande 164 0, ,6 49,2-12,7 Glostrup 41 0, ,6 212,2 3,6 Billund 91 0, ,6 75,8-8,4 Ringsted 86 0, ,6 112,9-1,2 Horsens 217 0, ,6 106,0-4,6 Roskilde 154 0, ,6 192,4-7,6 Bornholm 137 0, ,6 84,0-17,6 Halsnæs 104 0, ,6 64,7-6,3 Greve 75 0, ,6 267,2-3,6 Hørsholm 63 0, ,6 119,2 18,8 Odder 81 0, ,6 45,6 10,5 Køge 94 0, ,6 224,3-7,8 Herlev 104 0, ,6 47,1-8,6 Hillerød 104 0, ,6 130,3-5,8 Silkeborg 177 0, ,6 159,6-7,8 Kolding 270 0, ,6 75,0-16,3 Rebild 139 0, ,5 11,1-10,6 Faxe 77 0, ,5 132,7-3,7 Gribskov 130 0, ,5 63,2 22,7 Nyborg 104 0, ,5 54,5 2,3 Faaborg-Midtfyn 198 0, ,5 33,4-4,6 Lejre 38 0, ,5 248,6-4,2 Rudersdal 105 0, ,5 161,5 1,8 Lyngby-Taarbæk 76 0, ,5 243,8-2,2 Furesø 89 0, ,5 108,6 8,5 Hedensted 69 0, ,5 205,4-6,5 12

13 Nordfyns 111 0, ,5 18,3-15,3 Sorø 65 0, ,5 97,6-17,5 Syddjurs 88 0, ,5 103,0-18,3 Middelfart 66 0, ,4 132,8-8,8 Assens 110 0, ,4 61,1 5,6 Frederikssund 84 0, ,4 122,8-23,0 Dragør 19 0,1 57 0,4 180,8-13,7 Solrød 34 0,2 86 0,4 142,8-28,3 Stevns 36 0,2 86 0,4 136,6-1,0 Kerteminde 51 0,2 93 0,4 76,5 3,4 Skanderborg 99 0, ,4 93,6 5,8 Favrskov 49 0, ,3 160,7-2,1 Allerød 11 0,0 56 0,2 394,3-21,2 Egedal 32 0,1 89 0,2 154,6-42,1 Anm: Andele er gjort op ift. befolkningen i kommunen ultimo 2002 og Se boks 1 for hvordan fattigdom er gjort op. Kommunerne Fanø, Læsø, Ærø, Samsø og Christiansø er udeladt. 13

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere