DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Hospitalsbyggeriet på godt og ondt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Hospitalsbyggeriet på godt og ondt"

Transkript

1 Nr. 3 april årgang DRIFT & ARKITEKTUR ISSN Nr FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR læs inde i bladet Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Psykologiske processer er vigtige for effektive hospitaler Bæredygtigt universitetshospital Marzahn Hospital Gulve skal også være bæredygtige

2 THE NEXT GENERATION OF MARMOLEUM THE NEXT GENERATION OF MARMOLEUM Ny linoleumskollektion

3 Ansvarshavende redaktør John Vabø, cand.polit. Fagredaktion: FSTA Kaj Jensen, Formand FSD Svend Christiansen, formand Redaktion/FSTA Chefredaktør John Vabø FSTA Jan Christensen, formand, FSTA Jesper Bo Jensen, FSTA Thorkild Vandborg, Redaktion/FSD FSD Henning Pedersen, FSD Lars Grønager, FSD Benny Henning Eilstrup, Redaktionsudvalg: FSTA s bestyrelse: Formand: Kaj Jensen Tidligere Sygehus Vensyssel Næstformand: Mogens Thrane Rigshospitalet Kasserer: Henrik Munch Sørensen NNEPharmaplan, Sekretær: Claus Berenthsen Region Sjælland Bestyrelsesmedlem Jan Christensen Balslev Bestyrelsesmedlem Thorkild Vandborg Hospitalsenheden Vest, Bestyrelsesmedlem Finn Sørensen Creo Arkitekter, Redaktionens adresse: Indlæg og kommentarer kan mailes til Redaktionen: Synspunkt: Forum for debat er åben for sundhedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig af redaktionens holdning. Annoncer: Niels Rudolfsen Tekst: Ib Erik Christensen Abonnement: 9 udgaver pr. år inkl. moms & porto: Danmark dkk 335,- Europa, Færøene & Grønland: dkk 550,- Løssalg: dkk 45,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Udgiver SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf: Fax: ISSN Nr Administration: Tina Brage Vabø, Layout og tryk: Scanprint a s Kontrolleret af INDHOLD 3/2013 ARKITEKTUR & BYGGERI IT KVALITET LOGISTIK MILJØ & ENERGI PROGRAMMERING RÅDGIVNING TEKNIK FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR IFHE Digest Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Af Finn Sørensen, Arkitekt m.a.a 5 Psykologiske processer er vigtige for effektive hospitaler Af journalist Ib Erik Christensen 8 Bæredygtigt universitetshospital Af C.F. MøLLER 12 Gør sig mere gældende i medicinsk healthcare Af journalist Ib Erik Christensen, Cypress kommunikation 16 Munters reducerer fugtproblemer i Europas første 80 C frysehus Af Country Manager, Kirsten ToLSTRUP 18 Styr energiforbruget fra lænestolen Af journalist, cand. scient. Birger PEDERSEN 20 Sundt indeklima bedre trivsel Af Palle SUNDDAL 22 BV Aqua og Guldager sammen om rent vand Af: Journalist, Ib Erik CHRISTENSEN 24 Gulve skal også være bæredygtige Af journalist cand. scient. Birger PEDERSEN 26 Mere plads omkring patienterne med foldeskærme 33 NYT FRA FSD 36 nora gummigulve er løsningen til: Stærke gulve Nem og billig rengøring/vedligeholdelse Bedre ergonomi Behagelig akustik Ring nora systems på tlf for mere information og rekvirér vor hospitalsbrochure nora systems Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar juni _Anz_nora_Gesundh_123x35_DK.indd 1 hospital drift & arkitektur 9:59:28 Uhr 3 3

4 IFHE Digest 2014 Guidance for authors The IFHE Digest 2014 will examine a wide range of topics covering the optimal running of healthcare facilities. Authors considering contributing an article should, in the first instance, a synopsis, in English, of about 200 words to the editor at Step Communications The synopsis should be received no later than 30 May When the go-ahead for contributing has been given, the author must confirm that the article deadline (30 June 2013) will be met. Confirmation should be sent to The full article must be written in English with a length of between 1,500 and 2,500 words. Brand/company names should not be mentioned repeatedly. Article text should be typed using double line spacing with wide margins on each side of the page and with a space between each paragraph. The completed article, saved in a Microscoft Word document, should be sent to ifhe. with relevant illustrations these should be high-resolution jpeg images (minimum of 300 dpi and at least 75 mm wide) or contained within a Microsoft PowerPoint file. A biographical note, of about 100 words, for each author should be submitted together with a high-resolution photograph of each author. References must be listed in sequential order. If a published article is the subject of a reference, the surname and initials of each author must be included, along, as applicable, with the year of publication, the title of the article, the name of the publication (in full and italicised), the volume number, the part number (in brackets) and the page numbers. For example: Tennant R., Marsh P.L., Smitherson T.A New approaches to hospital ventilation International Journal of Hospital Ventilation 19 (4) IFHE Digest 2014 Contents headings Acoustics / noise reduction Architecture / building design Building management systems Catering (equipment and services) Construction (including modular build) Decontamination Emergency strategies Energy (management, efficiency, power generation, green technologies, reduction of emissions) Facilities management (reflecting latest trends) Fire safety Indoor air quality Infection control / isolation facilities Information technology Lighting Maintenance Medical gases Operating theatres (design and maintenance) Patient communication / entertainment Radiology (implications of technology advances for facilities) Security Storage (optimising and new approaches) Sustainability Training Ventilation Washrooms Waste handling and streaming Water systems Wayfinding

5 Orientering Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Af Finn Sørensen, Arkitekt m.a.a Ansvarlig Partner for Hospitalsplanlægning i Creo Arkitekter A/S Medlem af bestyrelsen i FSTA Når man skuer baglæns, så bemærker man sig som arkitekt, et historisk forløb, hvor der i perioder har været en massiv byggeaktivitet indenfor et eller andet område. De helliges katedraler. Kejserne og kongernes paladser, og senest, indenfor det forrige århundrede, har både de demokratiske og udemokratiske sat deres monumenter. Dén udvikling er ikke slut! I Lars Løkkes kejsertid, var der igen behov for at manifesterer sig og skabe et eftermæle som en stor statsmand. En kommunalreform, og reorganisering af et, i stor udstrækning, nedslidt sygehusvæsen var et tiltrængt og populært område, og så gik arbejdet i gang. Hvor helhjertet tankerne om kommunalreformen var, kan diskuteres, men planlægningen af moderniseringen af de danske hospitaler og væsenet blev sat på skinner. Overliggeren sat højt på alle områder med en køreplan, der ikke efterlod tvivl om vilje og handlekraft. Der er tidligere både talt og skrevet meget om overliggerens højde i forhold til de midler der blev stillet til rådighed. Senest i en artikel i december nummeret her i bladet af Ingeniør Jan Christensen fra Balslev. Jan Christensen påpegede og dokumenterede, at de af regeringens ekspertudvalg udmeldte dimensionerende nøgletal for både brutto / nettofaktor, samt de tilhørende økonomiske rammer, ikke vil give det nødvendige boost til vores sygehusbyggerier, idet disse rammebetingelserne ikke giver mulighed for et sygehusvæsen, der lever op til de markedsførte visioner. Der er evidens for, at der er flere afgørende faktorer, der er nødvendige for at sikre driftsoptimeringer og besparelser, bl.a.: investeringer i høj kvalitet med lave vedligeholdelsesomkostninger. investeringer i bæredygtighedstiltag. investering i automatiseringsløsninger. Det er desværre de pinde der først kommer i skudlinjen, når projektøkonomierne skal prioriteres i samråd med hospitalernes ledelser og byggeorganisationer. Da der er sat et hierarki af hidtil ukendt omfang (Bygherrerådgivere, Det tredje Øje og sidst Rigsrevisionen), til at sikrer at økonomien overholdes, må man formode, at det er disse pinde (og driftsøkonomien), der taber. Sygehus Lillebælt Kolding hospital drift & arkitektur 3 5

6 Men planen kører for fuld fart, eller mere end det. På rådgiverside er aktiviteten mærkbar. Aktiviteten er høj både med projektkonkurrencer og med projektering af de afsluttede projektkonkurrencer. De enkelte regioners og hospitalers udbygningsplaner er for længst godkendte. Generalplanerne er på plads, og aktuelt er vel nok det størst sete antal projekter sat i søen indenfor en kort periode. Bl.a. følgende projekter er under projektering eller i den opstartende byggefase: DNU, Udbygning på Skejby af Aarhus Universitetshospital. Byggeri påbegyndt nyt Universitetshospital i Odense. Indledende projekteringsfase Gødstrup. Nybygning. Indledende projekteringsfase nyt Universitetshospital i Aalborg. Indledende projekteringsfase Viborg Sygehus Udbygning. Entrepriseudbud i gang randers Sygehus udbygning. Entrepriseudbud i gang rigshospitalet, Projekt Nordfløj og Ny Regional Sterilcentral. Indledende projekteringsfase herlev Hospital. Indledende projekteringsfase slagelse Hospital FAM og Psykiatrisk Afdeling. Projekteringsfase sygehus Lillebælt Kolding. Entrerpiseudbud i gang sygehus Syd Aabenraa Somatik. Byggeri i gang (Psykiatri). Indledende projekteringsfase Aktuelt er der, der ud over udskrevet bl.a. følgende projektkonkurrencer, som for tiden er under afvikling: Køge Hospital hvidovre Hospital Bispebjerg Hospital Glostrup Hospital sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk afdeling Slagelse Sygehus Aabenraa Sygehus etape 2. Det er massive planlægnings- og anlægsarbejder, for over 40 mia. kr. der skydes i gang samtidig. Det er påskønnelsesværdigt, at man politisk har prioriteret opdatering og fornyelse af hospitalerne højt. Det har længe været tiltrængt. Udbygningen kommer belejligt i en lavkonjunktur, hvor det er fornuftigt, at iværksætte fornyelse af samfundets bygningsanlæg, og samtidig rette op den faldende beskæftigelse indenfor byggebranchen. Det er før gjort med succes. Innovation og nytænkning skal være i fokus, og uanset de forannævnte rammebetingelser, så lægges der meget energi i nye ideer og løsninger. Bl.a. omkring Nyt OUH og Gødstrup, hvor der er oprettet mock up laboratorier til afprøvning af nye ideer. Ingen roser uden torne. Mange af ideerne er gennemtænkte, men mange er uafprøvede i et længerevarende forløb i et klinisk miljø. Ikke desto mindre bliver de implementerede i flere projekter indenfor samme tid. Nyt Aalborg Universitetshospital

7 Der kræves af kvalitetsfondsprojekterne en driftsmæssig optimering, uden der foreligger klare retningslinjer for hvordan denne optimering måles, og i forhold til hvilket tidspunkt de ny ibrugtagne hospitaler måles. Problemet med den store samtidige aktivitet indenfor områder er dog flere: i de første år er der et større efterspørgsel af sygehusplanlæggere, arkitekter og ingeniører, end der er til rådighed på markedet. iværksættelsen af den massive aktivitet giver først på et mangeårigt sigte beskæftigelse i entrepriseleddet. Generalplaner, forberedelse til projektkonkurrencerne, og afholdelse heraf tager omkring 2½ år. Herefter skal der afholdes brugermøder, projekteres, afholdes entrepriseudbud m.v. så fra en plan om et nyt hospital fødes til de er entreprenører på banen, går de adskillige år. når entrepriseudbuddene kommer i gang landet over, må det forudses, at byggemarkedet går fra at være i lavkonjunktur, til at komme på kogepunktet, med påvirkning af prisniveau og inflationen generelt i samfundet. Det er tidligere i sådanne situationer set, at der kommer et statsligt byggestop, for at dæmpe aktiviteten og styre økonomien. sidst men ikke mindst, uanset hvor godt man gennemtænker nye ideer og løsninger, så vil der naturligvis være ideer og løsninger, der ikke står mål med forventningerne, man har stillet til disse. Der vil derfor ikke være mulighed for erfaringsopsamling fra reelle kliniske driftssituationer, og for korrektion af ideerne og løsningsforslag. Bl.a. er det en rigtig samfundsinvestering at der udelukkende satses på enestuer, hvilket giver øgede anlægsudgifter og større driftsudgifter? Som aktør i byggebranchen er det rart med god aktivitet, og med de aktuelle hospitalsudbygninger er det for en sygehusarkitekt og hospitalsplanlægger en spændende tid lige nu, uanset det høje tempo. På ønskesedlen står der dog: Et mere langtidsholdbart tempo på realiseringen af den nationale plan for opdatering af hospitalerne. Mindre snærende rammebetingelser for areal- og økonomistandarder, så der bliver overensstemmelse imellem visioner og mulighed for realisering af disse. FOREX A/S Indretning af MEDICINRUM SINTEK: unikt indretningssystem. Øger patientsikkerheden. Op til 50% bedre gulvudnyttelse. Udføres med Hæve/Sænk. Med FOREX modulsystem gøres indretningen praktisk og enkel. Rådgivning, Indretning, Inventarlevereance og montage Forex hjælper dig hele vejen. FOREX A/S Ørstedsvej Silkeborg Tlf Rigshospitalet nordfløjen hospital drift & arkitektur 3 7

8 Orientering Psykologiske processer er vigtige for effektive hospitaler FORCE Technologys Afdeling for Anvendt Psykologi tænker indretning indefra og ud ved at sætte brugernes oplevelser og adfærd i centrum. Hospitalerne designes, så både personale, patienter og pårørendes psykologi imødekommes optimalt. Det styrker arbejdsglæden, effektiviteten og helbredelsen Af journalist Ib Erik Christensen Cypress kommunikation Indretning af nye hospitaler er ikke blot et spørgsmål om at nogle arkitekter og ingeniører trækker deres streger på nogle plantegninger. Et godt hospitalsmiljø kræver også en dyb forståelse for, hvordan indretning og design påvirker brugernes indre oplevelser efterfølgende. En arkitektonisk indretning kan være uhensigtsmæssig funktionelt og procesmæssigt for både personale og patienter. Det er et vigtigt, men oftest overset arbejdsfelt, som FORCE Technology som de eneste i Danmark besidder en helt særlig og stor psykologisk ekspertise inden for. Erfaringerne fra en række danske projekter har dokumenteret, at FORCE Technology kan afdække skjulte årsager til uhensigtsmæssigheder og svigt, som personalet og patienterne er ubevidste om årsagerne til. Når de rettes kan arbejdsglæde og effektivitet atter blomstre i fuldt flor og give alle en positiv oplevelse. Vi er de eneste der er nået så langt i Danmark. Andre faggrupper som antropologer og sociologer arbejder med i arkitekt- og ingeniørfirmaer og har opnået stor popularitet ud fra deres perspektiver, men mange af deres svar er etableret viden man kan slå op. Det siger psykolog, cand. psych., human factors specialist Thomas Koester, teamleder i Anvendt Psykologi, der har oparbejdet en stor ekspertise i krydsfeltet mellem mennesker, teknologi, bygninger og arbejdsprocesser. Jeg vil påstå, at vi graver et spadestik dybere med vor psykologiske viden om, hvordan mennesker reagerer og kommunikerer via psykologiske processer. Den psykologiske dimension er vigtig at få i spil i anbefalinger og vejledninger, når man ombygger og indretter hospitaler. Vores mål er at bidrage med psykologisk viden og metoder, så vi kan få bygninger med apparatur, teknologi, anlæg og processer til at fungere bedst muligt i samspil med hospitalspersonalet, patienter og deres pårørende. Velbefindene både hos personale og patienter FORCE Technology har et bredt kendskab fra sit arbejde med en lang række sikkerhedskritiske industrier som skibsfart, jernbaner, kontrolrum i kraftværker, olie- og gasinstallationer i Nordsøen. Hospitaler falder naturligt ind under denne kategori da det er helt essentielt, at patienterne altid sikres den korrekte behandling, også i perioder med stort tidspres. Afdelingen blev grundlagt i Kgs. Lyngby ved DTU i 1959 som en division der skulle betjene den maritime industri med tekniske rådgivning. I januar 2004, da loven om patientsikkerhed trådte i kraft, kom FORCE Technology ind i hospitalssektoren. I starten arbejdede FORCE Technology med processer der kunne sikre størst mulig patientsikkerhed og underviste i dette. Siden udvikledes ydelserne til at omfatte de fysiske rammer, medicinsk udstyr og medicinsk teknologi med rådgivning i optimalt design ud fra et psykologisk synspunkt.

9 Psykologien bruges i dag til at forebygge fejl, indrette arbejdspladser optimalt etc. Om det er en skibsbro, en operationsstue eller et kontrolrum i kraftværker, så er problemstillingen den samme: Alle disse steder arbejder man under tidspres og de samme psykologiske elementer går igen. Afdelingen for Anvendt Psykologi råder over fire psykologer og en sygeplejerske. Den arbejder nu med at indrette hospitaler, så personalet sikres de bedste arbejdsvilkår og patienterne den højeste sikkerhed mod fejlbehandling. FORCE Technologys arbejde er grundlagt på en filosofi om, at hvis patienterne synes hospitalet har et rart miljø, føler de sig mindre syge, bliver lettere at kommunikere med og behandle. Overbevisende turnarounds Ofte er man som patient og pårørende følelsesmæssigt ængstelig, bekymret og stresset. Det stiller krav til designet som arkitekterne ikke nødvendigvis besidder. Vi er psykologer og kan hjælpe arkitekterne med at udluse fejltagelser og gøre hospitalet til et sted, patienter føler der er rart at være. FORCE Technology har mange overbevisende resultater. En af dem stammer fra en afdeling på Roskilde Hospitals ambulatorium for blodprøver, der led under et højt stressniveau og mange langtidssygemeldinger. Vi var derude en enkelt dag: Ambulatoriet havde et meget elementært design og en vægdekoration med et kubistisk mønster. Det lignede en pil der pegede til venstre. Når patienterne gik ud, fulgte de ubevidst pilen selv om udgangen var til højre. De forvildede sig derved ned til kontorerne og laboratorierne, hvor personalet konstant blev afbrudt i deres arbejde. Der opstod mange fejl, mange opgaver skulle laves om, produktiviteten faldt drastisk og medarbejderne blev syge af stress. Det var vægdekorationen, der gav patienterne en uhensigtsmæssig adfærd, som personalet hele tiden skulle ind og korrigere for. Pilen på væggen pegede den forkerte vej. Da problemet blev løst, forsvandt forstyrrelserne og fejlene i laboratoriet. Personalet fik igen overskud og arbejdsglæde. De var så meget en del af miljøet, at de ikke selv opdagede problemet. Løsningen krævede at nogen kom udefra og opdagede årsagen til patienternes uhensigtsmæssige adfærd. Et andet eksempel er et medicinrum på Fredericia Sygehus der var indrettet, så personalet følte klaustrofobi og ubehag ved at opholde sig i rummet. Efter en ombygning som vi var rådgiver på gav de udtryk for, at det var blevet en anderledes behagelig oplevelse. De føler nu, at rummet understøtter deres arbejdsprocesser. Så mange kom fra andre hospitaler for at se rummet, at de måtte have en fast medarbejder til at vise det frem. Begejstringen var faktisk så overvældende, at det kom til danne model for god indretning af medicinrum på andre hospitaler. Psykologien skal med i designet Jeg synes, at vi har succes og opnået gode resultater. Mange projekter kunne nyde gavn af FORCE Technologys kompetencer. Hospitalernes første indfald er at kontakte arkitekter, når indretningen fungerer dårligt. I mange tilfælde kan vi yde dem en meget effektiv hjælp. Arkitekterne tænker udefra og ind. Store bygninger skal fyldes med kontorer, skyllerum, sengestuer, operationslokaler etc. Vi går den modsatte vej og arbejder indefra og ud. Vi tager udgangspunkt i arbejdsprocesser og ser på, hvordan patienter og personale agerer. Først til sidst beslutter vi, hvordan bygningerne skal indrettes og se ud. Det er indretning på brugernes præmisser. Vi skal helst ind så tidligt som muligt. Når arkitekterne har slået deres streger, er det oftest for sent at ændre indretningen. Der er stigende interesse for vort arbejde. Det amerikanske FDA der godkender medicinsk udstyr, har fremsat mange myndighedskrav, der gør vore ydelser stadig mere påkrævet, så det er et område i klar vækst. hospital drift & arkitektur 3 9

10 Pressemeddelelse Ribe Jernindustri satser på ingeniør-rådgivning Ny rådgivningsfunktion hos Ribe Jernindustri gør det muligt for ingeniører at spare tid i projektfasen. Hvilke radiatorer er bedst at bruge i forskellige byggerier? Hvor skal radiatorerne placeres for at blive bedst udnyttet? Hvordan sikrer man lavest mulige varme-forbrug? Det lyder måske enkelt, men ingeniører, som er med til at rådgive i byggeprojekter ved, at spørgsmålene ikke er så nemme endda. Ofte bruges der lang tid på at finde de mest optimale løsninger, som tager hensyn til energiforbrug, økonomi og arkitektur. Men fremover kan ingeniørerne spare tid og ressourcer. Ribe Jernindustri har nemlig opgraderet sin organisation med en ingeniør-rådgiver. Vores rådgiver kan tidligt i projektfasen give ingeniørerne de informationer, de har brug for og rådgive dem om den mest optimale brug af varmekilder i deres byggeprojekter. Ingeniørerne undgår dermed at bruge mange timer på selv at søge informationer frem og sortere i disse, fortæller Lars Brandt, der er nordisk salgschef hos Ribe Jernindustri. Populært sagt er ingeniørrådgiveren tragten, som sikrer, at ligegyldige informationer sorteres fra tilbage er essensen; det ingeniørerne har brug for. Det er René Kallmayer, der er ansat som ingeniørrådgiver. Han har et indgående kendskab til Hudevad og RIO-produkterne, som firmaet fører. Med høj faglighed er han klar til at give ingeniørerne kompetent rådgivning, som styrker dem i deres arbejde. Mange kunder kender i forvejen René, da han har været ansat i Ribe Jernindustri som salgskonsulent. René Kallmayer har et indgående kendskab til de to produktlinjer Hudevad og RIO, som begge er dansk designede radiatorer med fokus på kvalitet og funktionalitet og design. - Vi tror på, at i en branche, hvor der er mange nye informationer og energi-krav, er det nødvendigt med en rådgiver, som kan hjælpe de rådgivende ingeniører allerede tidligt i byggeprojekternes fase. Og ingeniørerne har taget godt imod vores nye tiltag. Godt en måned efter lanceringen af den nye funktion kan vi konstatere, at mange har lagt billet ind på besøg af vores rådgiver, siger Lars Brandt. Ind til videre fungerer ingeniørrådgiveren på det danske marked, men Ribe Jernindustri er klar over, at mange danske ingeniører arbejder med nordiske projekter, og derfor er rådgiveren også klar til det. Ansættelsen af ingeniørrådgiveren er i øvrigt et synligt bevis på, at Ribe Jernindustri igen oplever fremgang. Oprindeligt var planen, at ingeniørrådgiveren skulle gå i luften i slutningen af 2013, men på grund af markedets udvikling, er ansættelsen rykket frem til begyndelsen af året. Vi kan se, at vi har et potentiale i markedet, og vi ønsker at give vores bidrag til, at ingeniørerne kan udføre deres rådgivende arbejde i forbindelse med byggeprojekter så nemt som muligt, siger Lars Brandt. Ribe Jernindustri har i forvejen en arkitektrådgiver ansat, som rådgiver om valg af radiator-produkter. FAKTA: René Kallmayer Ribe Jernindustri har 165 års erfaring med design, udvikling og rådgivning gennem alle år har fokus været på kvalitet og funktionalitet. Firmaet producerer, designer og rådgiver i dag om panelradiatorer. De to brands Hudevad og RIO udgør produktporteføljen. RIO er et standard radiatorprogram, som oftest bruges i store byggerier, mens Hudevad er designet med fokus på arkitektur og indretning. Du kan se mere om Ribe Jernindustri på og

11 Hospital, drift, arkitektur - Saveris, B180xH128_Layout :09 Side 1 We measure it. Dokumentation og kvalitetssikring Der er ingen grund til at gøre temperaturmålinger mere komplicerede end nødvendigt. Vælg Saveris og få trådløs overvågning, dokumentation og alarmering i ét. Hassellunden 11A DK-2765 Smørum Tlf.: Educational WORKSHOP Invitation 14 May 2013 Hilton Hotel Copenhagen Airport Denmark Waterborne Infection Master Class Prevention - The only real cure Info: office: +44 (0) Internet: C O P E N H A G E N The focus of this Master Class is Water Quality in Hospitals, with particular emphasis on waterborne nosocomial infections within healthcare premises and the provision of safe water for high risk patients. Hospitals are treating a higher proportion of patients who are immunocompromised or immunosuppressed, including those receiving solid organ or bone marrow transplants, chemotherapy, burn patients or are HIV positive, for which waterborne nosocomial infections are increasingly recognised. Topics include: Current guidelines Micro-organisms found in hospital water systems e.g. - Pseudomonas spp. - Legionella spp. - Cryptosporidium spp. - Myco-bacterium spp. Clinical relevance in haematology, oncology and ICU Prophylactic prevention and outbreak control measures. Attendance and refreshments are free of charge. Agenda 09:00-09:30 Registration and Coffee 09:30-09:40 Welcome by Chair: Dr Leif Percival Andersen, MD, Consultant, Head of Dept. of Infection Control, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet 09:40-10:40 The last meters before the tap: Where drinking water is at risk. Prof H-C Flemming, University of Duisburg-Essen, Germany 10:40-11:00 Coffee break 11:00-12:00 The risk to neonates and augmented care patients from P.aeruginosa and other waterborne opportunistic pathogens. Dr Tom Makin, Independent Consultant, Makin & Makin Consultancy Ltd 12:00-12:30 Water Treatment Solutions - A preventative approach Dr Catherine Whapham, Global Water Portfolio Manager - PALL Medical 12:30-13:30 Lunch & refreshments 13:30-14:15 Pseudomonads in Hospital Water - a review of the evidence. Prof Kevin Kerr, Consultant Microbiologist, Harrogate District Hospital 14:15-15:00 Legionella and Pseudomonas in a New Hospital Water System. Dr M Weinbren, Consultant Microbiologist, University Hospital of Coventry and Warwickshire 15:00-15:30 Coffee break 15:30-16:15 Strategies and Guidelines to Reduce Endemic Pseudomonas aeruginosa Infections on ICU Prof. Dr. med. Matthias Trautmann - Institutsleiter, Klinikum Stuttgart 16: Questions and close from chair pital denmark Save the date: 14 May 2013 Hilton Hotel Copenhagen Airport Denmark We would like to take this opportunity to welcome you, and any of your team, to this event. As spaces are limited, please respond to this invitation as soon as possible. Full information and registration forms on our website: e: CPD points have been applied for. t: +44 (0) The seminars and catering are supported by educational grants from Medical HEJ_mm D:180 H:130

12 BÆREDYGTIGT UNIVERSITETSHOSPITAL Kan man tænke bæredygtighed ind i et projekt, der skal skabe et komplekst universitetshospital på størrelse med en dansk provinsby, og hvor der planlægges med indlagte patienter og patienter til ambulante behandlinger hvert år? Af C.F. Møller Danmarkshistoriens største hospitalsopgave, Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), skal bygges sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby til et samlet hospitalskompleks på m 2. Projektet repræsenterer fremtidens krav og forventninger til et universitetshospital i Danmark, og teamet bag det nye hospital arbejder på at gøre det så bæredygtigt som muligt både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel, hvor det er enkelt for brugerne at orientere sig. Projektet er foregangsprojekt for udviklingen af Helende Arkitektur i sygehussektoren, bl.a. ved at anvende evidensbaseret design. Hospitalet er tegnet til fleksibelt at kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Og det vil betyde et væsentligt kvalitativt løft for både patienternes oplevelse og for personalets arbejdsforhold. Evidensbaseret design En række undersøgelser i de senere år har dokumenteret, at æstetikken og de fysiske omgivelser har betydning for helbredelsen. Det er fx dagslys, gode lydforhold, enestuer, løsninger som understøtter empowerment og god ergonomi, kunst og grønne omgivelser. Den viden hjælper sundhedsplanlæggerne og arkitekterne med at finde svar på de praktiske indretningsspørgsmål. Det kaldes evidensbaseret design. På DNU er evidensbaseret design brugt til at skabe helbredende miljøer, der fremmer fysisk og psykisk velbefindende og helingsprocesser, understøtter deltagelse fra de pårørende, gør personalet mere effektivt og reducerer stress og belastninger. De designmæssige beslutninger er baseret på den bedste foreliggende viden fra forskning og projektevalueringer og vurderet i forhold til de unikke betingelser for DNU. Bedre arbejdsmiljø via brugerinddragelse Gennem en omfattende brugerinddragelse af hospitalsansatte, patienter Foto: Rådgivergruppen DNU

13 og pårørende har vi indsamlet viden om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøhensyn indgår systematisk i planlægningen og projekteringen af hospitalet. Formålet er at minimere belastninger og risici og at fremme sikkerhed og sundhed, når hospitalet tages i brug. Det primære fokus ligger på, hvordan afdelinger, funktioner og rum skal disponeres og indrettes. En ambitiøs arbejdsmiljøpolitik fastsætter desuden målsætninger for arbejdsmiljøforholdene på selve byggepladserne. Skærpede krav til akustikken Støj og akustik er reguleret af det danske Bygningsreglement. Men vi har gjort en yderligere indsats på de områder, som ikke er direkte reguleret af Bygningsreglementet, eller hvor kravene skærpes i forhold til at skabe optimalt arbejdsmiljø og akustisk forbedrede behandlings-, rekreations- og opholdsmiljøer. Vi har bl.a. skærpede krav til akustikken i sengeafdelinger, behandlingsrum og offentlige arealer, og arbejder med reduktion af støj fra hospitalsudstyr i sengeafdelinger og behandlingsfunktioner. Det sker fx ved at afskærme eller flytte støjende medicoteknisk udstyr og ved at vælge støjsvage kalde- og alarmsystemer. Fremtidssikring og fleksibilitet Behandlingsformerne i sundhedsvæsenet er i kontinuerlig rivende udvikling, og hospitalsvæsenet er underlagt krav om løbende optimering og effektivisering af driften. Et væsentligt designmål er derfor at sikre, at Det Nye Universitetshospital i Aarhus kan imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Vi har indarbejdet en række løsninger i projektet, der understøtter dette. For eksempel er bygningsstrukturen, installationerne, rumtyperne og udrustningen standardiserede, så de kan anvendes til alle tænkelige funktioner. Udvidelser er mulige overalt i bygningen, materialerne er bæredygtige og der er tænkt i energioptimerende løsninger. Hospitalet er også forberedt til en digital fremtid med fuldautomatiserede varetransportsystemer og fulddigitaliserede bestillingsrutiner. Energieffektivisering Hospitalet projekteres, så det lever op til energikravene i Det danske bygningsreglement BR2015 lavenergiklasse 1. Vi har desuden udviklet et kombineret varme- og køleproduktionsanlæg, der reducerer energiforbruget i den løbende drift, og udnytter overskudsvarmen fra bl.a. belysning og medicoteknisk udstyr til at dække kølebehovet. Bygherre: Region Midtjylland Bygherrerådgiver: NIRAS A/S Ingeniør: Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Arkitekt: C.F. Møller i samarbejde med Cubo Arkitekter A/S Landskab: Schønherr Landskab A/S Andre samarbejdspartnere: Nosyko AS (N), Lohfert & Lohfert AS Adresse: Skejby, Aarhus, Danmark Omfang: m² nybyg, m² ombyg = m² Grundareal: ca m², 797 senge, 43 dialysepladser, 80 hotelsenge År: Foto: Rådgivergruppen DNU hospital drift & arkitektur 3 13

14 Hospitalet kommer til at anvende ventilationsanlæg med såkaldte rotorvekslere til varmegenvinding (overførsel af varme fra udsuget luft til den indblæste). Rotorvekslere sparer energi, fylder mindre, har en lavere anskaffelsespris og skaber bedre indeklima end alternativerne. Bæredygtighedsscore for DNU Spørgsmålet om, hvor bæredygtigt DNU kan og skal blive, er udover ambitioner om bæredygtighed også et spørgsmål om økonomi. Den anlægsøkonomiske ramme for projektet er blevet kraftigt reduceret, men uden at ændre på de behandlingsmæssige kapacitetskrav og rumstørrelser. Det har bl.a. medført reducerede midler til specifikke bæredygtighedsformål. Vi har beregnet en bæredygtighedsscore for projektet ud fra BREEAM-systemet, der viser en score på 45-50%. Til sammenligning skal offentlige sygehusbyggerier flere steder i England med udgangspunkt i denne målemetode opnå en score på 70% benævnt excellent for at leve op til kravet om bæredygtighed. Men da bæredygtighed på mange områder er en synliggørelse af almindelig sund fornuft, driftsmæssige fordele og miljøhensyn, er bæredygtigheden overordnet sikret ved at udvise omtanke og omhu i planlægningen og projekteringen og koster således ikke ekstra i anlægsudgifter. Foto: Rådgivergruppen DNU Foto: Rådgivergruppen DNU Læs HDA på nettet

15 Stærke el-løsninger Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre Tlf U-B-Let A/S har et bredt udvalg af el-drevne transportløsninger til hospitalssektoren - både til person og varetransport. Alle køretøjer og vogne er forsynet med et trinløst speeder/bremsesystem, der gør kørslen enkel. Alle kan betjene dem. El-drevne køretøjer er miljøvenlige og støjfri. Forskellen ligger i detaljen Uanset om du har brug for filtre til kritiske områder, eller til almindelig rumventilation, så vil vores filterløsninger levere hvad du har brug for. Kontakt os, eller besøg vores hjemmeside, for nærmere information. Vi stiller os meget gerne til rådighed for at finde et produkt, der passer netop til jeres behov. Friis Hansens Vej Vejle Tlf FORCE Technology Afdeling for Anvendt Psykologi Hospital Drift & Teknologi Vi rådgiver bygherrer, hospitalsejere og arkitekter om de psykologiske aspekter inden for Hospitalsindretning- og arkitektur Indretning af medicinrum Adfærdsregulering gennem arkitektur og indretning Vores mål er at opnå Bedre interaktion mellem menneske og arkitektur/miljø Øget komfort og velbehag Nem og intuitiv vejfinding Bedre processer og større effektivitet Bedre læring i læringsmiljøer Større tryghed og behagelige og gode oplevelser Design der understøtter adfærd, processer og effektivitet Vi har erfaring med arkitektur og miljø, herunder blandt andet med: Nyt hospitalsbyggeri Ændring og ombygning af eksisterende hospitalsbyggeri Pladser, torve og rekreative miljøer For yderligere information: Marie Koch, salgschef

16 Virksomhedsprofil Gør sig mere gældende i medicinsk healthcare Virksomheden AGA A/S, Linde Healthcare fortsætter sin udvikling som total leverandør af medicinske gasser og tilbehør med en bred vifte af serviceydelser som undervisning, support, rådgivning og opdatering. Fokus er at opnå den højeste sikkerhed for personale og patienter, samt agere partner for det danske sundhedssystem Af journalist Ib Erik Christensen Cypress kommunikation Tværsnit af et hospital med alle afdelinger/områder hvor AGA Linde Heath Care tilbyder at hjælpe sine kunder Det er ikke altid at der bliver talt om patienter når emnet er medicinske gasser. Patientsikkerhed er et stort fokusområde for AGA Linde Healthcare, der tilbyder hospitalerne stadigt flere serviceydelser og rådgivning ud over de medicinske gasser. Medicinske gasser som ilt, lattergas, CO 2 og medicinsk luft samt håndteringen af dem er ifølge landechef i Danmark Michael Steen Amundsen en central del af hospitalernes drift og patientbehandling. AGA Linde Healthcare har nu gennem flere år udviklet sig til at være en førende partner for sygehusene og en kompetent leverandør af hjemmeilt og rådgivning direkte til patienter på deres hjemmeadresse. Vi har bevidst et meget bredt syn på sygehuse og patienter og derfor ansat både teknikere, ingeniører, lægemiddelkonsulenter og sygeplejersker, der besøger og rådgiver afdelingerne, siger Michael Steen Amundsen. I forbindelse med anvendelse og håndtering af medicinske gasser, ser Aga Linde Healthcare sig i en vigtig rolle som ekspert og rådgiver, da medicinske gasser er et lægemiddel og skal håndteres efter gældende regler fra Sundhedsstyrelsen (GMP & GDP reglerne) Det er væsentligt at sygehusene opretholder og bliver opdateret på denne viden, da reglerne blandt andet skal sikre patienterne. Derfor bruger AGA Linde Heathcare megen tid på undervisning og rådgivning af personalet på de tekniske og kliniske afdelinger, så risici for patienter minimeres og behandlingen optimeres. Eksempelvis skal medicinsk oxygen i flasker leveres på en bestemt måde jf. GDP reglerne til sygehusenes varemodtagelse, så det sikres, at de ikke udsætter patienter med eksempelvis åbne sår eller nedsat immunforsvar for unødig smitterisiko. Flaskerne skal ved levering være forseglede, så personalet med sikkerhed kan identificere brugte flasker. Der er masser af betingelser, leverandører af medicinske gasser og hospitaler skal leve op til. Det handler om at sikre den rette håndtering af medicinske gasser, til gavn for personalets og patienternes sikkerhed, understreger han. Risikoanalyser En af de services AGA Linde Healthcare tilbyder hospitalerne, er en analyse af deres gasinstallationer og systemer. Det afklares om der er fuld overensstemmelse med gældende regler og

17 standarder, samt om der kan optimeres/ effektiviseres. Der er fokus på effektiviseringskravet til hospitalerne, påpeger Michael Steen Amundsen: Derfor tilbyder vi en række serviceaftaler, hvor vi servicerer og overvåger installationer i tæt samarbejde med hospitalets tekniske afdeling, så de får bedre tid og ressourcer til deres primære drift. Vi holder os gode til det tekniske, håndteringen af medicinske gasser, og tilbyder at holde personalet opdateret iht. gældende regler, så arbejdsmiljø og patientsikkerhed optimeres på sygehusene. Effektiv E-learning Medicinske gasser er lægemidler, der skal håndteres som sådan: Det er derfor vigtigt at hospitalerne har kendskab til det omfattende regelsæt, vi ved, at personalet har travlt og er under stort arbejdspres. Derfor investerer vi megen energi i at formidle reglerne og i at støtte personalet med opdateret produkt-og behandlingsviden. Michael Steen Amundsen, Head of health care-denmark & Iceland Vi forsøger at bidrage til, at personalet effektivt holder deres viden ajour. Derfor har vi udviklet et e-learning modul i korrekt håndtering af medicinske gasser, der fleksibelt kan gennemgås på ca. halvanden time. Derudover tilbyder vi med jævne mellemrum korte undervisningsdage, vel vidende at personalet ofte ikke har tid til at deltage i heldagskurser. Her opdaterer vi dem med nye, effektive værktøjer, rådgiver og tilbyder ydelser der hjælper hospitalerne på områder, hvor de mangler viden og skal gøre noget for sikkerheden for personale og patienter. Senest er der indenfor reglerne for håndtering af lægemiddelgasser kommet vigtige ændringer, så ansvaret for håndteringen er ændret mellem læger, teknisk personale, depoter, sygeplejersker og farmaceuter. Det er afgørende for sikkerheden og effektiviteten at denne viden formidles og implementeres lokalt på sygehusene, siger Michael Amundsen. Tæt partnerskab og øget livskvalitet Udover at levere medicinske gasser til de store afdelinger på hospitalerne, rådgiver og leverer AGA Linde Healthcare også til børneafdelinger, og tilbyder smertebehandling til børn. På den måde kan man undgå unødvendige smerter, angst og anæstesi. Det kan være børn der har slået sig, bandager der hænger i sår, mindre smertefulde indgreb og tilsvarende. Lattergasblandingen LIVOPAN og tilhørende behandlingsrådgivning og undervisning bruges til smertebehandling. Produktet og behandlingen er blevet modtaget meget positivt af førende læger på landets børneafdelinger. Vi er også en af de absolut førende udbydere af hjemmeilt til patienter, der behøver behandling i hjemmet. Vi forsyner, servicerer og besøger flere tusinde patienter om året, i et tæt samarbejde med de lungemedicinske afdelinger på sygehusene. Dermed sikres en sammenhængende behandling for den enkelte patient, til stor gavn for patienternes livskvalitet og for hospitalernes udfordring med økonomi og sengekapacitet. Verdensomspændende gruppe Linde Healthcare er en business unit, inden for The Linde Group, som har hovedkontor i Mûnchen i Tyskland, medarbejdere og en omsætning på over 110 milliarder kr. om året. Der investeres betydelige ressourcer indenfor forskning og udvikling. Den danske organisation Linde Healthcare hører under AGA A/S. Linde Healthcare er en af verdens største leverandører af medicinske gasser samt tilhørende services og rådgivning og er repræsenteret i over 100 lande i alle verdensdele. Fremtiden byder på tættere samarbejde mellem AGA Linde Healthcare og de enkelte hospitalsafdelinger, kommuner, rådgivende virksomheder og Danske Regioner, er Michael Steen Amundsen helt overbevist om: Vi ønsker at blive betragtet som en kompetent partner til dem vi samarbejder med eksempelvis i forbindelse med etablering/ombygning af de nye store sygehuse, offentlige private partnerskaber (OPP), patientsikker hjemmeiltbehandling i primærsektoren og i forskningsprojekter om eksempelvis nye behandlingsformer, siger Michael Steen Amundsen. hospital drift & arkitektur 3 17

18 Orientering Munters reducerer fugtproblemer i Europas Første 80 C frysehus Nyt 350 m 2 frysehus på Odense Universitets Hospital er det første 80 C lager til opbevaring af vævsprøver i Europa. Hospitalet sikres en energibesparelse på ca. Kr. 2 mio om året. Af Country Manager, Kirsten Tolstrup Odense Universitets Hospital (OUH) har for nylig indviet et ultra-lavtemperaturfrostrum til langtidsopbevaring af vævsprøver. Det ca. 350 m 2 store frostrum er designet til 80 C rumtemperatur og Johnson Controls Køleteknik har stået for den samlede leverance. Centralt frysehus til vævsprøver Vævsprøver, celleprøver, blodprøver etc., der bl.a. anvendes til forskning har hidtil været opbevaret i mere end 100 kummefrysere spredt ud over hospitaler i hele Region Syddanmark. Alle nedfrosne vævsprøver mv. for Region Syddanmark samles nu i det centrale frysehus på OUH. Efter etableringen af frysehuset, vil kummefrysere kun findes på de respektive afdelinger, hvor de anvendes til indfrysning af nye prøver og til opbevaring af de prøver der pt. arbejdes med. Langtidsopbevaring af prøverne vil fremover ske i det nye frysehus, der dermed overflødiggør langt de fleste kummefrysere. Da kummefryserne har haft et relativt højt energiforbrug og man derudover skulle fjerne varmen fra kummefryserne efterfølgende via et energikrævende ventilationsanlæg, er der beregnet en energibesparelse på ca. kr. 2 mio. om året ved at anvende det nye frysehus. Yderligere undgås fremtidige investeringer i nye kummefrysere. Tekniske udfordringer Den 110 C store temperaturforskel mellem fryserummets 80 C og op til +30 C udenfor om sommeren, har været anledning til mange tekniske overvejelser og udfordringer. Bl.a. er alle sider i fryserummet er opbygget af stålpaneler i en længde, der ikke bøjer og som arbejder ens når rummet nedkøles. For at undgå permafrost under rummet anvendes varmen fra køleanlægget bl.a. til opvarmning af bygningens gulvvarme system. Da indholdet i rummet er uerstatteligt er der stor fokus på at sikre at temperaturen på 80 C altid kan holdes. Der er derfor installeret et nødkøleanlæg samt en nødgenerator og batteri backup hvis der skulle opstå et svigt i elforsyningen. Kold luft møder varmere luft og kondensproblemer opstår Udover temperaturforskellen ville forskellen på vandindholdet i den koldere og varmere luft også give anledning til problemer. Når døren åbnes kommer kulden væltende ud fra 80 C rummet og møder den 5 C kolde luft i det ca. 50 m 2 store forrum. For at minimere problemer med is og rimdannelser forårsaget af det højere Sådan fungerer sorptionsaffugtning: Munters sorptionsaffugtningsteknik er baseret på svenske Carl Munters opfindelse af den ekstremt fugtabsorberende silicagelrotor, som han opfandt og patenterede i 50 erne. Rotorprincippet, som senere er kopieret af producenter over hele verden, arbejder udfra princippet om materialers evne til at absorbere og afgive fugt. Sorptionsprincippet adskiller sig fra den almindelig kendte kondensaffugtningsteknik bl.a. ved ikke at arbejde med en indbygget køleflade. Dette gør, at en sorptionsaffugter er helt uafhængig af omgivelsestemperaturen og kan affugte effektivt selv i minusgrader. Desuden slipper man med en sorptionsaffugter også for miljøbelastende kølemidler og kompressorer. Selve rotormaterialet fremstilles og videreudvikles stadig på Munters egne fabrikker i Sverige og USA. Rotorstrukturen kan sammelignes med strukturen i en bikube og strukturen tjener det formål at skabe en så stor overflade som muligt. Den fugtabsorberende imprægnering opsuger fugten fra luften, mens rotoren drejer langsomt rundt. Typisk ca omdr./timen. I en afgrænset og isoleret zone føres en opvarmet og modsatrettet luftstrøm igennem rotoren. Denne varmere luft kan indeholde mere fugt og vil derfor

19 vandindhold i denne varmere luft, er der i forrummet installeret en Munters sorptionsaffugter type ML1100. Affugteren sørger for at luften i forrummet holdes så tør som overhovedet muligt (ønsket dugpunkt 30 C) og dermed begrænser kondensdannelser (der i frostrummet vil ses i form af sne i luften, is og rim på gulve og på køleanlæggets fordampere). Sorptionsaffugteren fjerner så betydelige mængder fugt, at køleanlægget skal afrimes mindre hyppigt og dermed sikres en bedre energieffektivitet. Desuden forhindrer affugtningsanlægget isglatte og farlige gulve ligesom den kolde luft føles mindre kold i forhold til en på samme tid både kold og fugtig luft. OUH har med det nye frysehus markeret sig på verdenskortet med en avanceret, energiøkonomisk og driftsikker løsning, der med stor sandsynlighed vil vise vejen for andre hospitaler verden over. opsuge fugten fra rotoren. Den varme, og nu våde luft, føres ud af affugteren og til det fri. Affugtere i dag er udstyret med forskellige typer varmegenvindingszoner, så den mængde varme, der skal tilføres for at regenerere rotoren begrænses mest muligt og affugtningen dermed bliver mere energieffektiv. Mens den varme våde luft føres til det fri føres den affugtede luft til lokalet, der ønskes affugtet. Ofte fordeles luften via kanalsystem til hele lokalet, i andre tilfælde føres luften ind i produktionsanlæg, f.eks. frysetunneller. Selve affugteren kan placeres enten i det affugtede lokale eller udenfor, ligesom regenereringsluften kan være udeluft eller en recirkuleret luftstrøm. Dette afhænger bl.a. af applikationen og hvor tør den affugtede luft skal være. Munters koncernen er i dag en af verdens ledende leverandører af energieffektive luftbehandlingsløsninger (affugtning, befugtning, køling) med egne selskaber i 30 lande. På sorptionsaffugtningsområdet er Munters verdens førende leverandør med mere end installationer på verdensplan. Fødevareog medicinalindustrien er de største aftagere men også museer, forsvaret, transportsektoren og forsyningssektoren er store kundegrupper. hospital drift & arkitektur 3 19

20 Styr energiforbruget fra lænestolen Mere end private og offentlige ejendomme, virksomheder og institutioner bruger i dag EnergiDatas internetbaserede energistyring program MinEnergi til at overvåge energiforbruget og sikre minimalt forbrug med maksimal effekt. AKTIV Styring indført på Psykiatrien Region Sjælland Af journalist, cand. scient. Birger Pedersen Krisen kradser, den glade tid med overforbrug af enhver art er slut. Der skal spares, hvor der spares kan. Det gælder heldigvis også på energiområdet, hvor enhver virksomhed eller institution med respekt for sig selv gør alt for at sætte en effektiv stopper for unødvendigt energispild. Til glæde for både naturen, miljøet og beholdningen i pengekasserne. Et af de firmaer, der er helt i front på energibesparelsesområdet er Energi- Data i Køge. Mere end både private og offentlige ejendomme, virksomheder og institutioner bruger i dag EnergiDatas internetbaserede energistyringsprogram MinEnergi til at overvåge energiforbruget og sikre minimalt forbrug med maksimal effekt, til at reducere energiomkostningerne og til at reducere CO 2 - udledningen, skåne miljøet og opnå en grønnere profil Energistyring for alle MinEnergi er Danmarks første rent internetbaserede energistyringsprogram, og programmet byder på utallige opsætningsmuligheder lige fra en enkelt bruger med en enkelt ejendom med en enkelt måler, der indberettes manuelt, til omfattende integrerede fjernaflæsningsløsninger for hundredvis af ejendomme med automatisk logning af kvartersværdier. EnergiData udviklede i 1998 Danmarks første internetbaserede energistyringsværktøj på baggrund af mere end 15 års praktisk erfaring med energistyring via traditionelle PC programmer. Med internettets udbredelse var det oplagt at udnytte dette medies muligheder til indsamling og formidling af forbrugsregistrering og nøgletal på en brugervenlig måde, og MinEnergi er i dag markedsleder mht. funktionalitet, hastighed og brugervenlighed. Nyeste skud på stammen er AKTIV energistyring med MinEnergi I/O, hvor der er endnu større muligheder for besparelser. Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland, Køge, har som et eksempel benyttet sig af sidstnævnte. Psykiatrien havde primo 2012 konverteret et dampanlæg med nyt varmeanlæg og opnået mere end en halvering af varmeudgiften. Samtidig ønskede man yderligere en automatisering af varmeog ventilationsanlæg, som enten kunne ske via centralt CTS, eller som valget faldt på, en mere enkel installation, som blev energistyringssystemet Min- Energi med automatisk dataopsamling og EnergiData s AktiveStyring. Vi kan nu se deres forbrug på timeniveau og dermed kan vi se, hvornår der bruges energi til fx opvarmningen, fortæller maskinmester og energikonsulent Niels Kristensen fra EnergiData. De forventede besparelser for installeringen af AktivStyring ligger i omegnen af 25 % og vi regner med, at installationen i Køge betaler sig tilbage på under 3 år, tilføjer Niels Kristensen. Man overraskes over de besparelser, der rent faktisk er at hente ved bevidst energistyring. Faktum er, at op til 25 % af energiforbruget i Danmark i dag formodentlig er uopdaget spild, og det er et helt unødvendigt merforbrug, når der findes lette løsninger til at undgå det! MinEnergi I/O er et helt nyt koncept, hvor den almindelige energistyring nu udvides med aktiv funktionalitet, der re-

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Produktudvikling med OPI som springbræt. Hvem er vi? Blak & Sørensen Holding 50% Peter Sørensen 50% Daniel Blak. FagTek A/S Ventilation og service

Produktudvikling med OPI som springbræt. Hvem er vi? Blak & Sørensen Holding 50% Peter Sørensen 50% Daniel Blak. FagTek A/S Ventilation og service Hvem er vi? Blak & Sørensen Holding 50% Peter Sørensen 50% Daniel Blak Ejendomsselskab FagTek A/S Ventilation og service Noles A/S Legepladser Her startede ideen i 2009 1 Hvordan opstod kontakten? Første

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Tid til en tryggere hverdag

Tid til en tryggere hverdag Tid til en tryggere hverdag www.airliquide.dk Du har ikke råd til at spilde minutter, når hvert sekund tæller Tryghed handler om mange ting, når det gælder gas inden for sundhedsvæsnet. Du skal være sikker

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Hvordan bygger man et nyt hospital...?

Hvordan bygger man et nyt hospital...? - til over 300.000 indbyggere... Herning Oplandsforening december 2007 Hvem er jeg, at jeg kan sige noget om emnet? - sygeplejerske - leder med et stramt budget - sundhedspolitiker - cand. scient. i sundhedsvidenskab

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere