Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK"

Transkript

1 Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK pr. 1. september 2013 National Sundheds-it Indholdet i nærværende dokument udgøres af et udtræk af de pr. 1. september 2013 aktuelle sygehus-afdelingsposter med samt specialeangivelser, som disse er angivet i SHAK. Indholdet svarer derfor stort set til de tidligere årligt udgivne bøger fra Munksgaard. Både offentlige og private institutioner indgår og disse er alle indordnet i forhold til de 5 regioner. Denne indordning er rent strukturel og medfører ikke i sig selv ændringer i forhold til de oprindelige SHAK-koder. De offentlige institutioner er indplaceret under regionerne i henhold til angivelserne fra de respektive regioners internetsider. De private institutioner er inddelt i områder svarende til de oprindelige amter og er igen placeret under disse områders respektive regioner. Dette kan for amter, der er blevet delt mellem to regioner betyde, at de er indplaceret under en forkert region, men dette udgør som nævnt ovenfor udelukkende et strukturelt problem. National Sundheds-it, SOA Statens Serum Institut

2

3 Klassifikationens opbygning Sygehus-afdelingsklassifikationen klassificerer hospitaler og andre sundhedsrelaterede institutioner, samt afdelinger og afsnit i det danske sundhedsvæsen, herunder Grønland og Færøerne. Denne klassifikation anvendes bl.a. ved indberetning til Landspatientregisteret. Sygehus-afdelingsklassifikationen indgår som en selvstændig del af applikationen til Sundhedsvæsenets Organisationsregister -SOR-og vedligeholdes via denne. Klassifikationsstruktur Klassifikationen er hierarkisk opbygget med tre niveauer: 4-karakters sghafd-koder: Sygehuse og andre sundhedsinstitutioner 6-karakters sghafd-koder: Afdelinger 7-karakters sghafd-koder: Afsnit "Hierarkiet" i klassifikationen opbygges ud fra sghafd-koderne, hvor en afdelingskode siges at være hierarkisk underordnet en sygehuskode, når den starter med sygehuskodens 4 karakterer og en afsnitskode siges at være hierarkisk underordnet en afdelingskode, når den starter med afdelingskodens 6 karakterer. Kodestruktur: 4-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNN' 6-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNNAN' 7-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNNANA' hvor 'N' er en numerisk karakter (0..9) og 'A' er en alfanumerisk karakter (0..9, A..Z) Ud over den rent hierarkiske information, der er indeholdt i kodestrukturen, er der ingen semantisk information indbygget i denne.

4

5 Specialebetegnelse Til hver afsnitskode er der tilknyttet ét hovedspeciale samt eventuelle (fra 0 til 3) bispecialer. Angivelsen af speciale(r) er et udtryk for, inden for hvilke områder et givet afsnit udfører aktiviteter. Det er kun hovedspecialet, der anvendesved statistiske opgørelser fra central side, mens bispecialerne kan anvendes til lokale formål. Listen over specialer nedenfor tager sit udgangspunkti den gældende bekendtgørelse nr af 'Bekendtgørelse om speciallæger', men er suppleret med yderligere "specialer" for at være dækkende i forhold til alle relevante aktiviteter, der udføres på afsnitsniveau. Dette gælder f.eks. 098 fysio-og ergoterapi. Derudover er der på listen indført visse "blandingsspecialer" (000 blandet medicin og kirurgi og 001 intern medicin) for at kunne håndtere afsnit, der populært sagt laver lidt af hvert. Kode Speciale Kode Speciale 000 blandet medicin og kirurgi 040 neurokirurgi 001 intern medicin 042 ortopædisk kirurgi 002 geriatri 044 oftalmologi 003 hepatologi 046 oto-, rhino-, laryngologi 004 hæmatologi 048 tand-, mund- og kæbekirurgi 005 infektionsmedicin 050 psykiatri 006 kardiologi 052 børne- og ungdomspsykiatri 007 medicinsk allergologi 060 klinisk biokemi 008 medicinsk endokrinologi 061 klinisk fysiologi og nuclearmedicin 009 medicinsk gastroenterologi 062 klinisk immunologi 010 medicinsk lungesygdomme 063 klinisk mikrobiologi 011 nefrologi 064 klinisk neurofysiologi 012 reumatologi 065 patologisk anatomi 014 palliativ medicin 066 diagnostisk radiologi 015 akut medicin 067 klinisk farmakologi 018 dermato-venerologi 068 klinisk genetik 020 neurologi 080 pædiatri 022 onkologi 084 anæstesiologi 026 obsolet 086 arbejdsmedicin 028 obsolet 087 miljømedicin 030 kirurgi 090 almen medicin 031 karkirurgi 091 samfundsmedicin 032 kirurgisk gastroenterologi 092 retsmedicin 033 plastikkirurgi 098 fysio- og ergoterapi 034 thoraxkirurgi 099 ikke klassificeret speciale 035 urologi 038 gynækologi og obstetrik 039 sexologi Sygehus-afdelingsklassifikation Side 5/119

6 Sygehus-afdelingsklassifikation Side 6/119

7 Region Hovedstaden Offentlige institutioner, Region Hovedstaden 1301 Rigshospitalet Rigshospitalet, Anæstesiologisk Klinik, AN Anæstesi-/operationsklinik, ABD Anæstesi-/operationsklinik, opvågningsafsnit, ABD Anæstesi-/operationsklink, JMC Anæstesiologisk klinik AN, smerteklinik A Henteambulance, HOC B Hyberbar iltbehandling, HOC C Lægeambulance D Anæstesi Allergi, HOC E Anæstesi-/operationsklinik, HOC F Akut Lægehelikopter, HOC Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, B Hjertemedicinsk klinik B, heldøgn Hjertemedicinsk klinik B, kardiologisk laboratorium Hjertemedicinsk klinik B, ambulatorium Rigshospitalet, Klinik for Diagnostisk Radiologi, X Radiologisk afdeling X Rigshospitalet, Klinik for Rygmarvsskader, TH Klinik for rygmarvsskader TH, heldøgn Klinik for rygmarvsskader TH, ambulatorium E Klinik for rygmarvsskader TH, ergo F Klinik for rygmarvsskader TH, fys Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik, L Hæmatologisk klinik L, heldøgn Hæmatologisk klinik L, ambulatorium Rigshospitalet, Hepatologisk Klinik, A Hepatologisk klinik A, heldøgn Hepatologisk klinik A, ambulatorium Rigshospitalet, Reumatologisk / Allergologisk Klinik, TA Rigshospitalet, Flyvemedicinsk Klinik, FK Flyvemedicinsk klinik Rigshospitalet, Klinisk Immunologisk Afdeling, KI Kl. immunol. afd. KI, blodbank Kl. immunol. afd. KI, vævstypelab Rigshospitalet, Klinik for Fysiologi og Nuklearmedicin, KF Klin. fys/nuklearmed. klinik KF Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling, KB Klinisk biokemisk afdeling KB Rigshospitalet, Neurofysiologisk Klinik, NF Neurofysiologisk klinik NF Rigshospitalet, Neurokirurgisk Klinik, NK Neurokirurgisk klinik NK, heldøgn Neurokirurgisk klinik NK, heldøgn Neurokirurgisk klinik NK, amb Rigshospitalet, Neurologisk Klinik, N Neurologisk klinik N, heldøgn Neuroanæstesiologisk klinik NAN, int. terapiafsnit Neuroanæstesiologisk klinik NAN, smertecenter Neurologisk klinik N, skleroseambulatorium Neurologisk klinik N, epilepsiambulatorium Neurologisk klinik N, hukommelsesklinik Neurologisk klinik N, ambulatorium M Neurologisk Klinik N, Neuromuskulært Ambulatorium P Neurologisk Klinik, Amb. (N) U Neurologisk klinik N, Udgående hospital Rigshospitalet, Øjenklinikken, E Øjenklinikken E, heldøgn Øjenklinikken E, ambulatorium B Øjenklinikken E, børn, heldøgn 044 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 7/119

8 Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, T A Klinik for Ergo- og Fysioterapi. T, ergoterap B Klinik for Ergo- og Fysioterapi. T, fysioterap Rigshospitalet, Ortopædkirurgisk Klinik, U Ortopædkir. klinik U, semiintensiv sengefunktion Ortopædkirurgisk klinik U, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, håndkirurgi, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, børnekirurgi, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, ambulatorium A Ortopædkirurgisk klinik U, tumorkirurgi, heldøgn B Ortopædkirurgisk klinik U, alloplastikkir., heldøgn C Ortopædkirurgisk klinik U, rygkirurgi, heldøgn Rigshospitalet, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik, F Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, heldøgn Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, børn, heldøgn Øre-, næse- og halskir. klinik F, foniatrisk lab Øre-, næse- og halskir. klinik F, audiologisk lab Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, amb Rigshospitalet, Respirationscenter Øst, RCØ Respirationscenter Øst, heldøgn Respirationscenter Øst, heldøgn int. Terapiafsnit Respirationscenter Øst, ambulatorium Rigshospitalet, Traumecenter og Akut Modtagelse, TC Traumecenter og Akut Modtagelse TC, Visiteret skadestue Rigshospitalet, Pædiatrisk Klinik, GGK Børnekardiologi, GGK heldøgn Børnekirurgi GGK, heldøgn Børnekirurgi GGK, ambulatorium Børnekardiologi, GGK, ambulatorium A Enhed for børn, sengeafsnit B Børne hæm/onk, GGK heldøgn C Intensiv pædiatri, GGK heldøgn D Børnemodtagelsen Indlagte, GGK H Hæmofili, GGK, ambulatorium I Pædiatrisk dagafsnit, GGK K Klinisk genetik ambulatorium L Enhed for børn, ambulant M Immunologisk børneambulatorium, GGK N Neuro børneambulatorium, GGK O Hæm/onk børneambulatorium, GGK P Psykologi, GGK Q Børnemodtagelsen, GGK R Reumatologisk børneambulatorium, GGK S Center for Sjældne Sygdomme ØST T Nefrologisk Gastroenterologisk Ambulatorium U Ernæringsenhed, GGK W Lungeambulatorium børn, GGK Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik, RK Karkirurgisk klinik RK, heldøgn Karkir. klinik RK, heldøgn - Gentofte Karkir. klinik RK, amb. - Gentofte Karkirurgisk klinik RK, ambulatorium Rigshospitalet, Thoraxkirurgisk Klinik, RT Thoraxkirurgisk klinik RT, heldøgn Thoraxanæstesiologisk klinik RT Thoraxkirurgisk klinik RT, ambulatorium Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Urologisk klinik D, heldøgn Urologisk klinik D, ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 8/119

9 Rigshospitalet, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, C Kirurgisk gastroenterologisk klinik C, heldøgn Kir. gastroent. klinik C, transplant. kl., heldøgn Kir. gastroent. klinik C, transplant. kl., amb Kirurgisk gastroenterologisk klinik C, amb Rigshospitalet, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, Z Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, heldøgn Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, Dagkirurgi Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, amb V Odontologisk Videnscenter, Z amb Rigshospitalet, Nefrologisk Klinik, P Nefrologisk klinik P, heldøgn Nefrologisk klinik P, ambulatorium Læbe-Ganespalte Centret Læbe-Ganespalte Centret, Ambulatorium Rigshospitalet, Neonatal Klinikken, GN Neonatal klinikken GN, heldøgn Neonatal klinikken GN, ambulatorium Rigshospitalet, Patologiafdelingen, PA Patologiafdeling PA Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Q Klinisk farmakologisk afd. Q Rigshospitalet, Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y Obstetrisk klinik Y, heldøgn Gynækologisk klinik Y, heldøgn Klinisk genetik, kromomlab Fertilitetsklinikken Obstetrisk klinik Y, ambulatorium Gynækologisk klinik Y, ambulatorium A Center for voldsofre, heldøgn L Center for voldtægtsofre U Føtalmedicin og Ultralydskanning Rigshospitalet, Klinik for Vækst og Reproduktion, GR Klinik for vækst og reproduktion GR Rigshospitalet, Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, CA Med. gastroenterologisk klinik CA, heldøgn Med. gastroenterologisk klinik CA, amb RH, Kl for Plastikkir., Brystkir. og Brandsårsbehandl., PBB Klinik for Plastikkirurgi PBB, heldøgn Klinik for Læbe-gane kirurgi PBB, heldøgn Klinik for Brystkirurgi PBB, heldøgn Klinik for Brystkirurgi PBB, ambulatorium Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandl. PBB, amb Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 9/119

10 Rigshospitalet, Finsenlaboratoriet Finsenlaboratoriet, Strandboulevarden Rigshospitalet, Laboratorium for Genterapiforskning Laboratorium for genterapiforskning Rigshospitalet, Medicinsk Endokrinologisk Klinik, PE Medicinsk endokrinologisk klinik PE, heldøgn Medicinsk endokrinologisk klinik PE, amb Rigshospitalet, Onkologisk Klinik, ONK Onkologisk klinik ONK, heldøgn Onkologisk klinik ONK, EKSP, heldøgn Onkologisk klinik ONK, radioterapi Onkologisk klinik ONK, amb D Onkologisk klinik ONK, EKSP, amb E Onkologisk Klinik ONK, Palliativt ambulatorium F Onkologisk Klinik ONK, Palliativt hjemmebesøg Rigshospitalet, Patienthotel, PHO Patienthotel PHO Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk mikrobiologisk afd Rigshospitalet, Infektionshygiejnisk Enhed Infektionshygiejnisk enhed Rigshospitalet, Kl. for Infektionsmedicin og Reumatologi, IR Reumatologi IR, heldøgn Infektionsmedicin IR, heldøgn Infektionsmedicin Trope IR, ambulatorium Reumatologi IR, ambulatorium Infektionsmedicin IR, ambulatorium C Cystisk fibrose IR, heldøgn W Cystisk fibrose IR, ambulatorium Rigshospitalet, Klinisk Genetik, KG G Kennedy Centret, Klinisk Genetik, amb L Kennedy Centret, Genetisk laboratorium P Kennedy Centret, PKU, ambulatorium R Kennedy Centret, Rett Syndrom, ambulatorium S Kennedy Centret, Øjenklinikken, ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 10/119

11 1309 Bispebjerg Hospital Røntgenafd., Bispebjerg Hospital Røntgenafdeling Reumatologisk afd. H, Bispebjerg Hospital Reumatologisk afdeling H Ortopædkirurgisk afd. M, Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk afd. M Inst.for Idrætsmed./Ort.kir Ortopædkirurgisk amb. M Klinisk fysiologisk afd., Bispebjerg Hospital Klinisk fysiologisk afdeling Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Hospital Klinisk biokemisk afdeling Neurologisk afd. N, Bispebjerg Hospital Neurologisk afdeling N Neurologisk dagafdeling N Neurologisk ambulatorium N, foniatrisk klinik Neurologisk ambulatorium N U NEUROLOGISK AMB. UDGÅENDE HOSP Patologisk afd., Bispebjerg Hospital Patologisk afdeling Dermato-Venerologisk afd., Bispebjerg Hospital Dermato-Venerologisk afd Videncenter for sårheling Videncenter for sårheling, amb. S Dermato-venerologisk amb. D Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital Kardiologisk afdeling Y Kardiologisk laboratorium Kardiologisk ambulatorium Y U KARDIOLOGISK AMB. UDGÅENDE HOSP Skadestue, Bispebjerg Hospital Audiologisk amb., Bispebjerg Hospital Audiologisk amb Øjenklinik FH, Bispebjerg Hospital Øjenklinik udefunktion FH Geriatrisk afd. G, Bispebjerg Hospital Geriatrisk afdeling G Geriatrisk ambulatorium G Akut modtageafd. AMA, Bispebjerg Hospital Akut modtageafd. AMA Skadestue Skadestue ambulatorium Mave-Tarm-Overafdeling K Kirurgisk Sengeafdeling K Medicinsk Ambulatorium K Kirurgisk Ambulatorium K D Diagnostisk Enhed K S Medicinsk Sengeafdeling K Medicinsk afd. I, Bispebjerg Hospital Medicinsk afdeling I Tværsektoriel udredningsenhed Diagnostisk Enhed Medicinsk ambulatorium I U MED. AMB. I, UDGÅENDE HOSPITAL Palliativ afd. P, Bispebjerg Hospital Palliativ afdeling P Palliativ dagafdeling P Palliativ ambulatorium Arbejds- og Miljømedicinsk Overafdeling, Bispebjerg Hospital Socialmedicinsk Enhed Arbejds- og miljømedicinsk klinik 086 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 11/119

12 Institut for Sygdomsforebyggelse, KH, Bispebjerg Hospital Institut for Sygdomsforebyggelse, KH Ergo- og fysioterapi, Bispebjerg Hospital Ergoterapi, somatisk område Fysioterapi, somatisk område Anæstesi, Bispebjerg Hospital Anæstesi Anæstesi og operation Anæstesi og opr. smerteklinik Lungemedicinsk overafdeling Lungemedicinsk afdeling Lungemedicinsk Amb. - Elektiv Lab Lungemedicinsk ambulatorium Centralvisitation Byen Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 12/119

13 1330 Hvidovre Hospital Dermatologisk konsulent Dermatologisk konsulent Røntgenafdeling, Hvidovre Hospital Røntgenafdeling Gastroenterologisk afdeling, Hvidovre Hospital Kir.gastroenterologisk afsnit Kir. gastroenterol. operation Kir.Gastro dagkirurgi Kir.gastroenterologi dagafsnit Kir. gastroenterologisk amb A Med. gastroenterologisk afsnit D Med. gastroenterologisk, dagafsnit E Gastroenterologisk, endoskopiafsnit H HNPCC afdeling (Heriditær Non Polypose Colon Cancer) M Med. gastroenterologisk amb N Endoskopiafsnit, udefunktion Amager Afd.f.klin.fysio/nuklearmedicin, Hvidovre Hospital Afd.f.klin.fysio/nuklearmed Klinisk biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital Klinisk biokemisk afdeling A Klinisk Biokemisk Afdeling AH Klinik for neurorehabilitering, Hvidovre Hospital Apopleksi, sengeafdeling Traumatisk hjerneskade, sengeafsnit Neurorehabilitering, ambulatorium Apopleksi, ambulatorium D Apopleksi, dagafdeling U Apopleksi, udgående hospital Oftalmologisk konsulent, Hvidovre Hospital Oftalmologisk konsultation Otologisk konsulent, Hvidovre Hospital Otologi, konsulent Patologisk afdeling, Hvidovre Hospital Patologisk afdeling Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital Gyn.-obst. afd. /gynækologi Gyn.-obst. afd. /obstetrik Gyn./obstetrisk operation Gyn.-obst. afd. /børn Gynækol. afd.,ultralydafsnit Gynækologisk ambulatorium Gyn.-obst. skadeafsnit Obstetrisk ambulatorium A Gynækologisk udefunktion, Amager Hospital D Gynækologisk dagkirurgi F Fertilitetsklinikken Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital Ortopæd-kirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk operation Ortopædkirurgisk dagkirurgi Ortopæd-kirurgisk ambulatorium A Ortopædkir. amb. udefunktion Amager B Ortopædkir. udefunktion Amager Dagkirurgisk Afdeling Dagkirurgisk operation Dagkirurgisk funktion Akut modtageafdeling, Hvidovre Hospital Akut modtageafdeling Geriatrisk funktion 002 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 13/119

14 Klin. neurofysiol. konsulent, Hvidovre Hospital Kl. neurofysiol. konsultation Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Klinisk mikrobiologisk afd MRSA Videnscenter Klin.immunologi og blodbank, konsulent, Hvidovre Hospital Blodbank Kl.immunol.og blodbank,konsult Centraloperationsafdeling, Hvidovre Hospital Centraloperationsafdeling Overafdeling Odontologisk konsultation Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Anæsthesiologisk afdeling Palliativt sengeafsnit Anæst.assist.centrale op.afsn Palliativt Ambulatorium Anæstesiol.afd.,ambulatorium A Anæstesiologisk afdeling AH Overafdeling Klinisk Immunologi, forskningsenhed Fysio- og ergoterapi, Hvidovre Hospital Fysioterapi Ergoterapi Overafdeling Copenhagen HIV Programme (CHIP) Nefrologisk HEH-Udefunktion Overafd Nefrologisk HEH-Udefunktion Amb Palliativ Enhed Palliativ ambulatorium Overafdeling Intern medicinsk klinik Reumatologisk afdeling, Hvidovre Hospital Rheumatologisk afdeling Rheumatologisk ambulatorium Hjerte-og lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital Hjerte- og lungemedicinsk sengeafsnit Hjerte- og lungemedicinsk sengeafsnit Hjerteinsufficiensklinik Hjerterehabiliteringsklinik Kardiologisk ambulatorium D Lungemedicinsk daghospital H Lungemedicinsk Rehabiliteringsklinik L Lungemedicinsk ambulatorium U Lungemedicin, udgående hospital V Vestegnens Lungeklinik Medicinsk afdeling/endokrinologi, Hvidovre Hospital Med. afd./endocrinologi Endokrinologi, dagafsnit Osteoporoseenheden Med. afd./endocrinologi, amb E Ernæringsenheden F Fodterapien Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital Infektionsmedicinsk afd Diagnostisk Enhed Indvandrermedicinsk klinik Infektionsmedicinsk amb Geriatrisk afdeling, Hvidovre Hospital Geriatrisk afdeling Geriatrisk dagafdeling Geriatrisk ambulatorium 002 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 14/119

15 Børneafdeling, Hvidovre Hospital Børneafdelingen Børneafd. neonatal afsnit Børneneurologisk klinik Børneafdelingen, Dagafsnit Børneafdelingens ambulatorium MR-videncenter, Hvidovre Hospital Mr-videncenter Skadestue, Hvidovre Hospital Skadestuen Familieambulatorium, Hvidovre Hospital Familieambulatorium, Herlev Hospital Familieambulatorium, Rigshospitalet Familieambulatorium, Hillerød Hospital Familieambulatoriet Overafdeling H:S Enhed for Patientsikkerhed Centralvisitation Syd (AH,Glo,HvH) Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 15/119

16 1351 Amager Hospital Ortopædkirurgisk afd., Amager Hospital Ortopædkirurgisk dagafdeling Ortopædkirurgisk ambulatorium Akut medicinsk modtagelse, Amager Hospital Kardiologisk klinik, Amager Hospital Kardiologisk klinik Kardiologisk ambulatorium Apoplexi klinik, Amager Hospital Apoplexi klinik Apoplexi ambulatorium Geriatrisk klinik, Amager Hospital Geriatrisk klinik Geriatrisk ambulatorium Terapi Overafdeling Ergoterapi Fysioterapi Anæstesiologisk afd., Amager Hospital Anæstesiologisk afdeling Røntgenafd., Amager Hospital Røntgenafdeling Klinisk biokemisk afd., Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling Klinisk biokemisk ambulatorium Skadestue, Amager Hospital Alkoholamb. udefunktion HH, Amager Hospital Alkoholamb. udefunktion HH Medicinsk Gastroenterologisk overafdeling Intern medicin, sengeafsnit Intern medicin, daghospital/ambulatorium Lungemedicinsk overafdeling Lungemedicinsk Afdeling Lungemedicinsk Ambulatorium Endokrinologisk Overafdeling Endokrinologisk Ambulatorium Central Medicinsk Visitation Overafdeling Akut Modtagelse Overafdeling Akut Modtagelse Observation Akutmodtagelse Skader Akut Modtagelse Opfølgning Apopleksi/Geriatri Overafdeling Apopleksi/Geriatri Sengeafdeling Apopleksi/Geriatri Ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 16/119

17 1401 Frederiksberg Hospital Anæstesiologisk klinik Anæst.klinik intensiv terapi Anæstesiologisk operation Anæstesiologisk ambulatorium Røntgenafdeling Røntgenafdeling Gynækologisk/Obstetrisk klinik Urologisk klinik Urologisk klinik Urologisk operation H:S stencenter Urologisk ambulatorium Klin. fysiologisk/nuklearmedicinsk afd Klin. fysiol./nuklearmed. afd Klinisk fys./neuklearmed. ambulatorium Klinisk kemisk afdeling Klinisk kemisk afdeling Øjenklinikken Øjenklinik Øjenoperation Øjenklinik, ambulatorium Ortopædkirurgisk klinik Ortopædkirurgisk klinik Ortopædkirurgisk operation Ortopædkirurgisk idrætsklinik Ortopædkirurgisk ambulatorium Operationsgang Operationsgang Dagkirurgisk center Blodbanken Blodbank Reumatologisk afdeling H Apopleksi Senge Reum. Afdeling H, Reum. senge Apopleksi Amb Reum, Afdeling H, Osteoartroseamb Reum. Afdeling H, Reum. Amb Fysio - og Ergoterapi Afdeling T Fysio - og Ergoterapi Afdeling T Rehab. Klinik H, Neuro. Optræning Rehab. Klinik H, Neuro. Optræn Medicinsk afdeling M Intern med. senge Geriatri. Senge Coronar med. senge Endo. - kard. med senge MMO/AMA senge MMO/AMA Amb Hjerte-Endo. med amb Geriatrisk amb Gastro-Lunge med. amb P Medicinsk afdeling M U Udgående med. amb Medicinsk akutmodtager MMO Skadestue amb Skadestue Koordinerende Forskningsenhed Synkope Center INNC Innova Center Parkter Instituttet Parker instituttet ambulatorium 012 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 17/119

18 1500 Region Hovedstadens Psykiatri 1500A1 Psyk. Center Amager, overafd. 1500A10 PCA, Psyk. sengeafd A18 PCA, Psyk. skadestue A19 PCA, Psyk. ambulatorium A1A PCA, Distr.psyk., AMB team A1B PCA, Distr.psyk, AMB team A1C PCA, Distr.psyk., AMB team A1P PCA, OP-team A1Q PCA, OP-team A1R PCA, Gerontopsykiatrisk Udeteam A1S PCA, OPUS-Amager B1 Børne- & Ungdomspsykiatrisk Overafd., Bispebjerg 1500B10 Psykiatrisk døgnafd., børn og unge, Bispebjerg B13 Specialamb. for ptt. med spiseforstyrrelser, Bispebjerg B17 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Bornholm B19 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Bispebjerg B2 Børne- og Ungdomspsykiatrisk overafdeling, Glostrup 1500B20 Psykiatrisk døgnafsnit, børn og unge, Glostrup B29 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Glostrup B3 Børne- og Ungdomspsykiatrisk overafdeling, Hillerød 1500B30 Psykiatrisk Døgnafsnit, børn og unge, Hillerød B33 Specialamb. for ptt. med spiseforstyrrelser, Hillerød B39 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Hillerød C1 Psyk. Center København, Overafd. N - Nørrebro-afdelingen 1500C10 PCK, Psyk. sengeafd. Nørrebro-afdelingen C19 PCK, Psyk. ambulatorium Nørrebro-afdelingen C1A PCK, Distr. psyk. Nørrebro C1P PCK, OP-team, Nørrebro C1R PCK, OPUS-team C1U PCK, Ældreteam C2 PC København, Overafd. B - Bispebjerg-afdelingen 1500C20 PCK, Psyk. sengeafd. Bispebjerg-afdelingen C29 PCK, Psyk. ambulatorium Bispebjerg-afdelingen C2B PCK, Distr. psyk. Bispebjerg C2P PCK OP-team, Bispebjerg C2Q PCK, Akut OP-team, Bispebjerg C3 PC København, Overafd. A - Akutafdelingen 1500C30 PCK, Psyk. sengeafd. Akutafdelingen C38 PCK, Psyk. skadestue C39 PCK, Psyk. ambulatorium Akutafdelingen C4 Psyk Center København, Overafd. O - Østerbro og Indre By 1500C40 PCK, Psyk. Sengeafd. Østerbro og Indre By C43 PCK, Amb. for anoreksi C44 PCK, Amb. for affektiv behandling C45 PCK, Amb. for sexologi C46 PCK, Amb. for militærpsykiatri C49 PCK, Psyk. Ambulatorium Østerbro og Indre By C4A PCK, Distriktspsykiatri Østerbro og Indre By C4P PCK, OP-team Østerbro og Indre By C4Q PCK, OPUS Østerbro og Indre By E1 Psyk. Center Bornholm, overafd. 1500E10 BOR, Psyk. sengeafdeling E19 BOR, Psyk. ambulatorium 050 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 18/119

19 1500F1 PC Frederiksberg, overafd. 1500F10 PCF, Psyk. sengeafd F18 PCF, Psyk. Akutmodtagelse F19 PCF, Psyk. ambulatorium F1A PCF, Distr. Psyk. Øst F1B PCF, Distr. Psyk. Vest F1C PCF, Distr. Psyk. Vanløse F1E PCF, Ergoterapi, psykiatri F1F PCF, Fysioterapi, psykiatri F1G PCF, Distr.psyk. Geronto F1P PCF, OP-team F1Q PCF, OP-team F1R PCF, OPUS H1 PC Hvidovre, overafd. 1500H10 PCH, Psyk. Sengeafd H18 PCH, Psyk. Skadestue H19 PCH, Psyk. Ambulatorium H1B PCH, Distr.psyk. Gammel Kongevej H1E PCH, Ergoterapi, psykiatri H1F PCH, Fysioterapi,psykiatri H1P PCH, OP-team Vesterbro H1Q PCH, OP-team Valby H1R PCH, OPUS-team H1S PCH, Gerontopsykiatrisk team H1T PCH, Akut OP-team K1 Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. R 1500K10 Sct. Hans, Retspsykiatrisk sengeafd. R K19 Sct. Hans, Retspsykiatrisk afd. R`s ambulatorium K1Q Sct. Hans, Retspsykiatrisk afd. R's OP-team K2 Sct. Hans, Psyk. overafd. M 1500K20 Sct. Hans, Psyk sengeafd. M K23 Sct. Hans, Psyk. afd. M`s specialamb. for stofmisbrugere K29 Sct. Hans, Psyk. afd. M`s ambulatorium K2P Sct. Hans, Psyk. afd. M`s OP-team K9 Sct. Hans, Centrallaboratoriet, overafd. 1500K9L Sct. Hans, Centrallaboratoriet L1 Børne- og Ungdomspsyk. Center Hillerød, overafd. 1500L10 BUC HIL, Psyk. sengeafd., unge L13 BUC HIL, Specialambulatoriet for spiseforstyrrelser L14 BUC HIL, Psyk. ambulatorium, børn L15 BUC HIL, Psyk. ambulatorium, unge L19 BUC HIL, Psyk. Ambulatorium for børn og unge M1 Psyk. Center Ballerup, overafd. Ballerup 1500M10 PCB, Psyk. sengeafd M13 PCB, Landsfunktion for Døvepsykiatri M18 PCB, Psyk. skadestue M19 PCB, Psyk. ambulatorium M1B PCB, Distr. psyk. Ballerup (BEH) M1C PCB, Distr. psyk. Gladsaxe/Værløse M1F PCB, Fysioterapi, psykiatri M1P PCB, Gerontopsykiatrisk team M1Q PCB, OPUS-team M1R PCB, OP-team Gladsaxe M2 Psyk. Center Ballerup, Overafd. Gentofte 1500M23 PCB, Spiseforstyrrelsesklinik M24 PCB, Traumeklinik for flygtninge M25 PCB, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri M2A PCB, Distr.psyk. Gentofte M2B PCB, Distr.psyk. Virum 050 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 19/119

20 1500N1 Psyk. Center Nordsjælland, overafd. 1500N10 PCN, Psyk. sengeafd. Nordsjælland N15 PCN, Psyk. ambulatorium, Helsingør N16 PCN, Psyk. ambulatorium, Frederikssund N18 PCN, Psyk. skadestue N19 PCN, Psyk. ambulatorium, Hillerød N1A PCN, Distr. psyk. Hillerød N1B PCN, Distr. psyk. Helsingør N1C PCN, Distr. psyk. Frederikssund N1P PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team Hillerød N1Q PCN, OPUS-team Hillerød N1R PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team, Helsingør N1S PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team, Frederikssund O1 Psykoterapeutisk Center Stolpegård, overafd. 1500O13 PCS, Ambulatorium for spiseforstyrrelser O19 PCS, Psykoterapeutisk ambulatorium P1 Psyk. Center Glostrup, overafd. 1500P10 PCGl, Psyk. sengeafd P18 PCGl, Psyk. skadestue P19 PCGl, Psyk. ambulatorium P1A PCGl, Distr. psyk. Glostrup P1B PCGl, Distr. psyk. Ishøj P1P PCGl, OP-team Ishøj P1Q PCGl, OPUS-team P1R PCGl, Gerontopsykiatrisk team P1S PCGl, Oligofrenipsykiatrisk team P1T PCGl, OP-team Glostrup P1U PCGl, Akut OP-team P2 Psykiatrisk Center Glostrup, Retspsyk. Overafdeling 1500P20 PCGl, Retspsyk. Sengeafd P29 PCGl, Retspsyk. Ambulatorium P2P PCGl, Retspsyk. OP-team Q1 Børne- og Ungdomspsyk. Center Glostrup, overafd. 1500Q10 BUC GLO, Psyk. sengeafd., unge Q11 BUC GLO, Psyk. sengeafd., børn Q14 BUC GLO, Psyk. ambulatorium, unge Q15 BUC GLO, Psyk. ambulatorium, børn V1 CVI Psykiatri, RegionH 1500V2 CVI Børne- og Ungdomspsykiatri Region H Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 20/119

Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK

Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK pr. 1. januar 2016 Sundhedsdatastyrelsen Indholdet i nærværende dokument udgøres af et udtræk af de pr. 1. januar 2016 aktuelle sygehus-afdelingsposter med samt specialeangivelser,

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Svarprocent. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 160.763 planlagt ambulante patienter fra perioderne 18. august til 31. august, 17. september til 30. september og

Læs mere

Kontaktperson Ambulante maj 2012

Kontaktperson Ambulante maj 2012 Kontaktperson Ambulante maj 2012 Region H samlet Gennemført Ja 84,2% 84,2% Nej 15,8% 15,8% 2053 2053 Amager Hospital 05.9 kardiologisk 08.9 geriatrisk 28.9 medicinsk gastroentrologisk 29.9 lungemedicinsk

Læs mere

Svarprocent. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 158.847 planlagt ambulante patienter fra perioderne 18. august til 31. august, 17. september til 30. september og

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88. Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6. Dist.psyk. Kirkegård 164 93 71 157 7

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88. Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6. Dist.psyk. Kirkegård 164 93 71 157 7 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 164

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

i Midtbyen, der dækker lokalområderne Østerbro, City, Vesterbro, Valby i Nord, der dækker lokalområderne Nørrebro, Bispebjerg, Vanløse, Brønshøj

i Midtbyen, der dækker lokalområderne Østerbro, City, Vesterbro, Valby i Nord, der dækker lokalområderne Nørrebro, Bispebjerg, Vanløse, Brønshøj Navne på kliniske undervisningssteder Primær/Kommuner SOF - Midt - Østerbro, City, Vesterbro, Valby SOF - Nord - Nørrebro, Bispebjerg, Vanløse, Brønshøj SUF KBH Kommune/AMG, Amager SUF KBH kommune/bin,

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: politik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 21. maj 2012 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

01.12.2013. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.12.2013. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.12.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

04.01.2016. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

04.01.2016. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 04.01.2016 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

05.01.2015. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

05.01.2015. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 05.01.2015 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

1500 A1S Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58. AMB team 1 133 61 72 116 17. AMB team 2 173 95 78 153 20

1500 A1S Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58. AMB team 1 133 61 72 116 17. AMB team 2 173 95 78 153 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 133 61 72 116 17 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 173 95 78 153 20 1500

Læs mere

01.11.2014. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

01.11.2014. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 01.11.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Er der i journalen angivet navnet på den sundhedsfaglige kontaktperson senest ved det 3. ambulante besøg?

Er der i journalen angivet navnet på den sundhedsfaglige kontaktperson senest ved det 3. ambulante besøg? Kontaktperson Ambulante november 2012 Region Hovedstaden, samlet Gennemført Ja 1828 79,4% Nej 473 20,6% 2301 100,0% Amager Hospital 05.9 kardiologisk amb 08.9 geriatrisk amb 28.9 medicinsk gastroentrologisk

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sagsnr. 2014-7633 Doknr. 133400 Dato 10-04-2014 FolketingetsSundheds-

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 23. maj 2013 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

(Indlagte) B1 & B2 20 20 100 % 12 12 100 % M1, M2, & M3 21 21 100 % 10 10 100 % Himmerland i alt: 41 41 100 % 22 22 100 %

(Indlagte) B1 & B2 20 20 100 % 12 12 100 % M1, M2, & M3 21 21 100 % 10 10 100 % Himmerland i alt: 41 41 100 % 22 22 100 % (Indlagte) Skema for indberetning af ordningen efter ny opgørelsesmetode Indlagte patienter Andel af patienter med på 3. dagen Andel af patienter med særlige aktions- eller bidiagnoser tidligere end 48

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Rapport 2 Anvendelse af erytrocytkomponenter Amts-, sygehus- og afdelingsniveau 2001 DTDB juli 2003 - 2 - DTDB - Rapport 2 Indholdsfortegnelse side Indledning...3 Data...4 Indikator

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 1. Sygehus Himmerland Indberetning af ordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 Andel af patienter med på 3. dagen trukne Far. Medicinsk Afdeling 8005 031 15 15 100% 15 Hob. Medicinsk Afdeling 8005 032

Læs mere

7. appendiks DETALJER VEDR. DATAGRUNDLAG 86 FORKLARING VEDR. DEFINITION OG KOBLING AF FORLØB I LPR 178 BEREGNINGSREGLER FOR INDIKATORER I DRKOL 181

7. appendiks DETALJER VEDR. DATAGRUNDLAG 86 FORKLARING VEDR. DEFINITION OG KOBLING AF FORLØB I LPR 178 BEREGNINGSREGLER FOR INDIKATORER I DRKOL 181 7. appendiks DETALJER VEDR. DATAGRUNDLAG 86 FORKLARING VEDR. DEFINITION OG KOBLING AF FORLØB I LPR 178 BEREGNINGSREGLER FOR INDIKATORER I DRKOL 181 LÆSEVEJLEDNING: VEJLEDNING I FORTOLKNING AF RESULTATER

Læs mere

Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som alle henvisningerne skal sendes til alle andre når ikke frem.

Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som alle henvisningerne skal sendes til alle andre når ikke frem. IT IT-Konsulent Annemarie Gammelgaard Frandsen Direkte +4597649621 angf@rn.dk Oktober 2017 Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger Vigtig information:

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

DETALJER VEDR. DATAGRUNDLAG

DETALJER VEDR. DATAGRUNDLAG 77 8. APPENDIKS Detaljer vedr. datagrundlag 78...Tabel 1. Antal ambulante besøg/kontakter med KOL-diagnose i alt 78...Tabel 2. Antal ambulante besøg/kontakter på KOL-ansvarlige ambulatorier 90...Tabel

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Kontaktbioanalytikerliste Klinisk Biokemi KLINIK AKUT KLINIK ANÆSTESI KLINIK DIAGNOSTIK

Kontaktbioanalytikerliste Klinisk Biokemi KLINIK AKUT KLINIK ANÆSTESI KLINIK DIAGNOSTIK KLINIK AKUT SkKi(Aa) Akutmodtagelse og Traumecenter Annie Winther Nielsen AMA1(Aa) Akut Medicinsk Modtage Afsnit AMA1 Annie Winther Nielsen AMA2(Aa) Akut Medicinsk Modtage Afsnit AMA2 Annie Winther Nielsen

Læs mere

journaler journaler journaler

journaler journaler journaler Region Nordjylland - Opgørelse for indlagte patienter som skal have tildelt, Efterår 2013 Sygehus Thy-Mors Indlagte patienter i den almindelige gruppe som skal have tildelt efter 48 timer indenfor 48 timer

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL KLINIK AKUT Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Enhed Socialmedicinsk Enhed Socialmedicin Socialmedicinsk Enhed Socialmedicinsk

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Oversigt over TR struktur fordelt på faglige organisationer på sygehuse og i Psykiatrien Aalborg Universitets Hospital:

Oversigt over TR struktur fordelt på faglige organisationer på sygehuse og i Psykiatrien Aalborg Universitets Hospital: Oversigt over TR struktur fordelt på faglige organisationer på sygehuse og i Psykiatrien Aalborg Universitets Hospital: Yngre Læger : Aftalt: Fællestillidsrepræsentant/formand for yngre lægerådet, Tillidsrepræsentant

Læs mere

B - sekretariat 31. Kælder. B - Hjertemedicinsk ambulatorium, Kælder 44. B Hjertemedicinsk Ambulatorium, 2. etage. B - Kardiologisk Laboratorium 44

B - sekretariat 31. Kælder. B - Hjertemedicinsk ambulatorium, Kælder 44. B Hjertemedicinsk Ambulatorium, 2. etage. B - Kardiologisk Laboratorium 44 A - ambulatorium 44 A - Brystkirurgisk Center 5 A - Kirurgisk Afdeling A Penthouse/ A - Operationsafsnit A 5 Vest - sengeafsnit 4 A 5 Øst - sengeafsnit 4 A 6 - sengeafsnit 3 Afdeling for Biokemi, Farmakologi

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Model for afregning af hurtig forundersøgelse i 2012

Model for afregning af hurtig forundersøgelse i 2012 Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 11357 Dato: 7. december 211 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631665 C:\Documents and Settings\g2ulma\Local

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Rigshospitalets takster 2016 januar 2016

Rigshospitalets takster 2016 januar 2016 Rigshospitalets takster 2016 januar 2016 Fulde takster 2016-P/L Rigshospitalet Budgetvarenummer Telemedicin 1234567 TELEMEDICIN 1.404 Hjertecentret Budgetvarenummer Cardiologi B og thoraxkirurgi RT Heldøgn

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK

Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK pr. 1. juli 2016 Sundhedsdatastyrelsen Indholdet i nærværende dokument udgøres af et udtræk af de pr. 1. juli 2016 aktuelle sygehus-afdelingsposter med samt specialeangivelser,

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Holstebro. Anbefalet parkeringsmulighed: Nørreport-Centret Nørregade Holstebro

Holstebro. Anbefalet parkeringsmulighed: Nørreport-Centret Nørregade Holstebro Holstebro nbefalet parkeringsmulighed: Nørreport-Centret Nørregade 58 7500 Holstebro Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tel. 9912 5000 fdelinger/afsnit: Indgang: fdelinger/afsnit:

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Rapport 3 Vurdering af indberettede data for 2002: Anvendelse af er på Amts-, sygehus- og afdelingsniveau Hoftealloplastik DTDB november 2004 2 3 Indholdsfortegnelse: Side: 1.

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 20. november 2014 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

7007 Afdelingen for Budget og Data 1 AMG - ingen afsnit

7007 Afdelingen for Budget og Data 1 AMG - ingen afsnit Oversigt over AMO struktur OUH pr 11. august 2014 Oversigten indeholder de enkelte afdelingers arbejdsmiljøgrupper og deres tilhørsforhold til afdelingernes LMU er eller personalemøde med MEDstatus. De

Læs mere

(Indlagte) Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

(Indlagte) Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode (Indlagte) Skema for indberetning af ordningen efter ny opgørelsesmetode Indlagte patienter Andel af patienter med på 3. dagen Andel af patienter med særlige aktions- eller bidiagnoser tidligere end 48

Læs mere

Medicinsk afdeling C Gentofte Hospital Niels Andersens Vej Hellerup. Telefon Sengeafsnit for gigt- og.

Medicinsk afdeling C Gentofte Hospital Niels Andersens Vej Hellerup. Telefon Sengeafsnit for gigt- og. Medicinsk afdeling C Telefon 39 77 32 34 Sengeafsnit for ældresygdomme Opgang 4, 2. sal Sengeafsnit for apopleksi Opgang 4, 2. sal Sengeafsnit for gigt- og rygsygdomme Opgang 5, 2. sal Medicinsk sengeafsnit

Læs mere

Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 01-10-2016 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektroniske henvisninger og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

over modtagne henvendelser fra lægevidenskabelige selskaber, organisationer m. fl.

over modtagne henvendelser fra lægevidenskabelige selskaber, organisationer m. fl. Oversigt over modtagne henvendelser fra lægevidenskabelige selskaber, organisationer m. fl. Selskab Dato Emne Dansk Kirurgisk Selskab 03.04.00 Ønsker speciale i kirurgisk gastroenterologi og ikke kirurgi

Læs mere

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger Patientforløb Planlægning AC Fuldmægtig Maj-Britt Madsen Direkte +4521169444 majbritt.madsen@rn.dk 04.05.2017 Notat vedr. udeblivelser og aflysninger 1. Indledning I forlængelse af orienteringen til Regionsrådet

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 48, 2012

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 48, 2012 1. Sygehus Himmerland Far. Medicinsk Afdeling 8005 031 20 5 25 20 5 25 Hob. Medicinsk Afdeling 8005 032 21 14 67 8 6 75 Far. Palliationsafsnit 8005 261 20 20 100 - - - Himmerland i alt: 61 39 64 28 11

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010.

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 6 Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010 1 bilag Region Hovedstaden Status for implementering

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 20. maj 2014 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Forslag til specialenavne på baggrund af test

Forslag til specialenavne på baggrund af test Forslag til specialenavne på baggrund af test Speciale Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk Radiolog Gynækologi - Obstetrik Intern Medicin Endokrinologi Gastroenterologi

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere