Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK"

Transkript

1 Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK pr. 1. september 2013 National Sundheds-it Indholdet i nærværende dokument udgøres af et udtræk af de pr. 1. september 2013 aktuelle sygehus-afdelingsposter med samt specialeangivelser, som disse er angivet i SHAK. Indholdet svarer derfor stort set til de tidligere årligt udgivne bøger fra Munksgaard. Både offentlige og private institutioner indgår og disse er alle indordnet i forhold til de 5 regioner. Denne indordning er rent strukturel og medfører ikke i sig selv ændringer i forhold til de oprindelige SHAK-koder. De offentlige institutioner er indplaceret under regionerne i henhold til angivelserne fra de respektive regioners internetsider. De private institutioner er inddelt i områder svarende til de oprindelige amter og er igen placeret under disse områders respektive regioner. Dette kan for amter, der er blevet delt mellem to regioner betyde, at de er indplaceret under en forkert region, men dette udgør som nævnt ovenfor udelukkende et strukturelt problem. National Sundheds-it, SOA Statens Serum Institut

2

3 Klassifikationens opbygning Sygehus-afdelingsklassifikationen klassificerer hospitaler og andre sundhedsrelaterede institutioner, samt afdelinger og afsnit i det danske sundhedsvæsen, herunder Grønland og Færøerne. Denne klassifikation anvendes bl.a. ved indberetning til Landspatientregisteret. Sygehus-afdelingsklassifikationen indgår som en selvstændig del af applikationen til Sundhedsvæsenets Organisationsregister -SOR-og vedligeholdes via denne. Klassifikationsstruktur Klassifikationen er hierarkisk opbygget med tre niveauer: 4-karakters sghafd-koder: Sygehuse og andre sundhedsinstitutioner 6-karakters sghafd-koder: Afdelinger 7-karakters sghafd-koder: Afsnit "Hierarkiet" i klassifikationen opbygges ud fra sghafd-koderne, hvor en afdelingskode siges at være hierarkisk underordnet en sygehuskode, når den starter med sygehuskodens 4 karakterer og en afsnitskode siges at være hierarkisk underordnet en afdelingskode, når den starter med afdelingskodens 6 karakterer. Kodestruktur: 4-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNN' 6-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNNAN' 7-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNNANA' hvor 'N' er en numerisk karakter (0..9) og 'A' er en alfanumerisk karakter (0..9, A..Z) Ud over den rent hierarkiske information, der er indeholdt i kodestrukturen, er der ingen semantisk information indbygget i denne.

4

5 Specialebetegnelse Til hver afsnitskode er der tilknyttet ét hovedspeciale samt eventuelle (fra 0 til 3) bispecialer. Angivelsen af speciale(r) er et udtryk for, inden for hvilke områder et givet afsnit udfører aktiviteter. Det er kun hovedspecialet, der anvendesved statistiske opgørelser fra central side, mens bispecialerne kan anvendes til lokale formål. Listen over specialer nedenfor tager sit udgangspunkti den gældende bekendtgørelse nr af 'Bekendtgørelse om speciallæger', men er suppleret med yderligere "specialer" for at være dækkende i forhold til alle relevante aktiviteter, der udføres på afsnitsniveau. Dette gælder f.eks. 098 fysio-og ergoterapi. Derudover er der på listen indført visse "blandingsspecialer" (000 blandet medicin og kirurgi og 001 intern medicin) for at kunne håndtere afsnit, der populært sagt laver lidt af hvert. Kode Speciale Kode Speciale 000 blandet medicin og kirurgi 040 neurokirurgi 001 intern medicin 042 ortopædisk kirurgi 002 geriatri 044 oftalmologi 003 hepatologi 046 oto-, rhino-, laryngologi 004 hæmatologi 048 tand-, mund- og kæbekirurgi 005 infektionsmedicin 050 psykiatri 006 kardiologi 052 børne- og ungdomspsykiatri 007 medicinsk allergologi 060 klinisk biokemi 008 medicinsk endokrinologi 061 klinisk fysiologi og nuclearmedicin 009 medicinsk gastroenterologi 062 klinisk immunologi 010 medicinsk lungesygdomme 063 klinisk mikrobiologi 011 nefrologi 064 klinisk neurofysiologi 012 reumatologi 065 patologisk anatomi 014 palliativ medicin 066 diagnostisk radiologi 015 akut medicin 067 klinisk farmakologi 018 dermato-venerologi 068 klinisk genetik 020 neurologi 080 pædiatri 022 onkologi 084 anæstesiologi 026 obsolet 086 arbejdsmedicin 028 obsolet 087 miljømedicin 030 kirurgi 090 almen medicin 031 karkirurgi 091 samfundsmedicin 032 kirurgisk gastroenterologi 092 retsmedicin 033 plastikkirurgi 098 fysio- og ergoterapi 034 thoraxkirurgi 099 ikke klassificeret speciale 035 urologi 038 gynækologi og obstetrik 039 sexologi Sygehus-afdelingsklassifikation Side 5/119

6 Sygehus-afdelingsklassifikation Side 6/119

7 Region Hovedstaden Offentlige institutioner, Region Hovedstaden 1301 Rigshospitalet Rigshospitalet, Anæstesiologisk Klinik, AN Anæstesi-/operationsklinik, ABD Anæstesi-/operationsklinik, opvågningsafsnit, ABD Anæstesi-/operationsklink, JMC Anæstesiologisk klinik AN, smerteklinik A Henteambulance, HOC B Hyberbar iltbehandling, HOC C Lægeambulance D Anæstesi Allergi, HOC E Anæstesi-/operationsklinik, HOC F Akut Lægehelikopter, HOC Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, B Hjertemedicinsk klinik B, heldøgn Hjertemedicinsk klinik B, kardiologisk laboratorium Hjertemedicinsk klinik B, ambulatorium Rigshospitalet, Klinik for Diagnostisk Radiologi, X Radiologisk afdeling X Rigshospitalet, Klinik for Rygmarvsskader, TH Klinik for rygmarvsskader TH, heldøgn Klinik for rygmarvsskader TH, ambulatorium E Klinik for rygmarvsskader TH, ergo F Klinik for rygmarvsskader TH, fys Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik, L Hæmatologisk klinik L, heldøgn Hæmatologisk klinik L, ambulatorium Rigshospitalet, Hepatologisk Klinik, A Hepatologisk klinik A, heldøgn Hepatologisk klinik A, ambulatorium Rigshospitalet, Reumatologisk / Allergologisk Klinik, TA Rigshospitalet, Flyvemedicinsk Klinik, FK Flyvemedicinsk klinik Rigshospitalet, Klinisk Immunologisk Afdeling, KI Kl. immunol. afd. KI, blodbank Kl. immunol. afd. KI, vævstypelab Rigshospitalet, Klinik for Fysiologi og Nuklearmedicin, KF Klin. fys/nuklearmed. klinik KF Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling, KB Klinisk biokemisk afdeling KB Rigshospitalet, Neurofysiologisk Klinik, NF Neurofysiologisk klinik NF Rigshospitalet, Neurokirurgisk Klinik, NK Neurokirurgisk klinik NK, heldøgn Neurokirurgisk klinik NK, heldøgn Neurokirurgisk klinik NK, amb Rigshospitalet, Neurologisk Klinik, N Neurologisk klinik N, heldøgn Neuroanæstesiologisk klinik NAN, int. terapiafsnit Neuroanæstesiologisk klinik NAN, smertecenter Neurologisk klinik N, skleroseambulatorium Neurologisk klinik N, epilepsiambulatorium Neurologisk klinik N, hukommelsesklinik Neurologisk klinik N, ambulatorium M Neurologisk Klinik N, Neuromuskulært Ambulatorium P Neurologisk Klinik, Amb. (N) U Neurologisk klinik N, Udgående hospital Rigshospitalet, Øjenklinikken, E Øjenklinikken E, heldøgn Øjenklinikken E, ambulatorium B Øjenklinikken E, børn, heldøgn 044 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 7/119

8 Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, T A Klinik for Ergo- og Fysioterapi. T, ergoterap B Klinik for Ergo- og Fysioterapi. T, fysioterap Rigshospitalet, Ortopædkirurgisk Klinik, U Ortopædkir. klinik U, semiintensiv sengefunktion Ortopædkirurgisk klinik U, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, håndkirurgi, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, børnekirurgi, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, ambulatorium A Ortopædkirurgisk klinik U, tumorkirurgi, heldøgn B Ortopædkirurgisk klinik U, alloplastikkir., heldøgn C Ortopædkirurgisk klinik U, rygkirurgi, heldøgn Rigshospitalet, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik, F Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, heldøgn Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, børn, heldøgn Øre-, næse- og halskir. klinik F, foniatrisk lab Øre-, næse- og halskir. klinik F, audiologisk lab Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, amb Rigshospitalet, Respirationscenter Øst, RCØ Respirationscenter Øst, heldøgn Respirationscenter Øst, heldøgn int. Terapiafsnit Respirationscenter Øst, ambulatorium Rigshospitalet, Traumecenter og Akut Modtagelse, TC Traumecenter og Akut Modtagelse TC, Visiteret skadestue Rigshospitalet, Pædiatrisk Klinik, GGK Børnekardiologi, GGK heldøgn Børnekirurgi GGK, heldøgn Børnekirurgi GGK, ambulatorium Børnekardiologi, GGK, ambulatorium A Enhed for børn, sengeafsnit B Børne hæm/onk, GGK heldøgn C Intensiv pædiatri, GGK heldøgn D Børnemodtagelsen Indlagte, GGK H Hæmofili, GGK, ambulatorium I Pædiatrisk dagafsnit, GGK K Klinisk genetik ambulatorium L Enhed for børn, ambulant M Immunologisk børneambulatorium, GGK N Neuro børneambulatorium, GGK O Hæm/onk børneambulatorium, GGK P Psykologi, GGK Q Børnemodtagelsen, GGK R Reumatologisk børneambulatorium, GGK S Center for Sjældne Sygdomme ØST T Nefrologisk Gastroenterologisk Ambulatorium U Ernæringsenhed, GGK W Lungeambulatorium børn, GGK Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik, RK Karkirurgisk klinik RK, heldøgn Karkir. klinik RK, heldøgn - Gentofte Karkir. klinik RK, amb. - Gentofte Karkirurgisk klinik RK, ambulatorium Rigshospitalet, Thoraxkirurgisk Klinik, RT Thoraxkirurgisk klinik RT, heldøgn Thoraxanæstesiologisk klinik RT Thoraxkirurgisk klinik RT, ambulatorium Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Urologisk klinik D, heldøgn Urologisk klinik D, ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 8/119

9 Rigshospitalet, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, C Kirurgisk gastroenterologisk klinik C, heldøgn Kir. gastroent. klinik C, transplant. kl., heldøgn Kir. gastroent. klinik C, transplant. kl., amb Kirurgisk gastroenterologisk klinik C, amb Rigshospitalet, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, Z Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, heldøgn Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, Dagkirurgi Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, amb V Odontologisk Videnscenter, Z amb Rigshospitalet, Nefrologisk Klinik, P Nefrologisk klinik P, heldøgn Nefrologisk klinik P, ambulatorium Læbe-Ganespalte Centret Læbe-Ganespalte Centret, Ambulatorium Rigshospitalet, Neonatal Klinikken, GN Neonatal klinikken GN, heldøgn Neonatal klinikken GN, ambulatorium Rigshospitalet, Patologiafdelingen, PA Patologiafdeling PA Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Q Klinisk farmakologisk afd. Q Rigshospitalet, Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y Obstetrisk klinik Y, heldøgn Gynækologisk klinik Y, heldøgn Klinisk genetik, kromomlab Fertilitetsklinikken Obstetrisk klinik Y, ambulatorium Gynækologisk klinik Y, ambulatorium A Center for voldsofre, heldøgn L Center for voldtægtsofre U Føtalmedicin og Ultralydskanning Rigshospitalet, Klinik for Vækst og Reproduktion, GR Klinik for vækst og reproduktion GR Rigshospitalet, Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, CA Med. gastroenterologisk klinik CA, heldøgn Med. gastroenterologisk klinik CA, amb RH, Kl for Plastikkir., Brystkir. og Brandsårsbehandl., PBB Klinik for Plastikkirurgi PBB, heldøgn Klinik for Læbe-gane kirurgi PBB, heldøgn Klinik for Brystkirurgi PBB, heldøgn Klinik for Brystkirurgi PBB, ambulatorium Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandl. PBB, amb Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 9/119

10 Rigshospitalet, Finsenlaboratoriet Finsenlaboratoriet, Strandboulevarden Rigshospitalet, Laboratorium for Genterapiforskning Laboratorium for genterapiforskning Rigshospitalet, Medicinsk Endokrinologisk Klinik, PE Medicinsk endokrinologisk klinik PE, heldøgn Medicinsk endokrinologisk klinik PE, amb Rigshospitalet, Onkologisk Klinik, ONK Onkologisk klinik ONK, heldøgn Onkologisk klinik ONK, EKSP, heldøgn Onkologisk klinik ONK, radioterapi Onkologisk klinik ONK, amb D Onkologisk klinik ONK, EKSP, amb E Onkologisk Klinik ONK, Palliativt ambulatorium F Onkologisk Klinik ONK, Palliativt hjemmebesøg Rigshospitalet, Patienthotel, PHO Patienthotel PHO Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk mikrobiologisk afd Rigshospitalet, Infektionshygiejnisk Enhed Infektionshygiejnisk enhed Rigshospitalet, Kl. for Infektionsmedicin og Reumatologi, IR Reumatologi IR, heldøgn Infektionsmedicin IR, heldøgn Infektionsmedicin Trope IR, ambulatorium Reumatologi IR, ambulatorium Infektionsmedicin IR, ambulatorium C Cystisk fibrose IR, heldøgn W Cystisk fibrose IR, ambulatorium Rigshospitalet, Klinisk Genetik, KG G Kennedy Centret, Klinisk Genetik, amb L Kennedy Centret, Genetisk laboratorium P Kennedy Centret, PKU, ambulatorium R Kennedy Centret, Rett Syndrom, ambulatorium S Kennedy Centret, Øjenklinikken, ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 10/119

11 1309 Bispebjerg Hospital Røntgenafd., Bispebjerg Hospital Røntgenafdeling Reumatologisk afd. H, Bispebjerg Hospital Reumatologisk afdeling H Ortopædkirurgisk afd. M, Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk afd. M Inst.for Idrætsmed./Ort.kir Ortopædkirurgisk amb. M Klinisk fysiologisk afd., Bispebjerg Hospital Klinisk fysiologisk afdeling Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Hospital Klinisk biokemisk afdeling Neurologisk afd. N, Bispebjerg Hospital Neurologisk afdeling N Neurologisk dagafdeling N Neurologisk ambulatorium N, foniatrisk klinik Neurologisk ambulatorium N U NEUROLOGISK AMB. UDGÅENDE HOSP Patologisk afd., Bispebjerg Hospital Patologisk afdeling Dermato-Venerologisk afd., Bispebjerg Hospital Dermato-Venerologisk afd Videncenter for sårheling Videncenter for sårheling, amb. S Dermato-venerologisk amb. D Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital Kardiologisk afdeling Y Kardiologisk laboratorium Kardiologisk ambulatorium Y U KARDIOLOGISK AMB. UDGÅENDE HOSP Skadestue, Bispebjerg Hospital Audiologisk amb., Bispebjerg Hospital Audiologisk amb Øjenklinik FH, Bispebjerg Hospital Øjenklinik udefunktion FH Geriatrisk afd. G, Bispebjerg Hospital Geriatrisk afdeling G Geriatrisk ambulatorium G Akut modtageafd. AMA, Bispebjerg Hospital Akut modtageafd. AMA Skadestue Skadestue ambulatorium Mave-Tarm-Overafdeling K Kirurgisk Sengeafdeling K Medicinsk Ambulatorium K Kirurgisk Ambulatorium K D Diagnostisk Enhed K S Medicinsk Sengeafdeling K Medicinsk afd. I, Bispebjerg Hospital Medicinsk afdeling I Tværsektoriel udredningsenhed Diagnostisk Enhed Medicinsk ambulatorium I U MED. AMB. I, UDGÅENDE HOSPITAL Palliativ afd. P, Bispebjerg Hospital Palliativ afdeling P Palliativ dagafdeling P Palliativ ambulatorium Arbejds- og Miljømedicinsk Overafdeling, Bispebjerg Hospital Socialmedicinsk Enhed Arbejds- og miljømedicinsk klinik 086 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 11/119

12 Institut for Sygdomsforebyggelse, KH, Bispebjerg Hospital Institut for Sygdomsforebyggelse, KH Ergo- og fysioterapi, Bispebjerg Hospital Ergoterapi, somatisk område Fysioterapi, somatisk område Anæstesi, Bispebjerg Hospital Anæstesi Anæstesi og operation Anæstesi og opr. smerteklinik Lungemedicinsk overafdeling Lungemedicinsk afdeling Lungemedicinsk Amb. - Elektiv Lab Lungemedicinsk ambulatorium Centralvisitation Byen Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 12/119

13 1330 Hvidovre Hospital Dermatologisk konsulent Dermatologisk konsulent Røntgenafdeling, Hvidovre Hospital Røntgenafdeling Gastroenterologisk afdeling, Hvidovre Hospital Kir.gastroenterologisk afsnit Kir. gastroenterol. operation Kir.Gastro dagkirurgi Kir.gastroenterologi dagafsnit Kir. gastroenterologisk amb A Med. gastroenterologisk afsnit D Med. gastroenterologisk, dagafsnit E Gastroenterologisk, endoskopiafsnit H HNPCC afdeling (Heriditær Non Polypose Colon Cancer) M Med. gastroenterologisk amb N Endoskopiafsnit, udefunktion Amager Afd.f.klin.fysio/nuklearmedicin, Hvidovre Hospital Afd.f.klin.fysio/nuklearmed Klinisk biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital Klinisk biokemisk afdeling A Klinisk Biokemisk Afdeling AH Klinik for neurorehabilitering, Hvidovre Hospital Apopleksi, sengeafdeling Traumatisk hjerneskade, sengeafsnit Neurorehabilitering, ambulatorium Apopleksi, ambulatorium D Apopleksi, dagafdeling U Apopleksi, udgående hospital Oftalmologisk konsulent, Hvidovre Hospital Oftalmologisk konsultation Otologisk konsulent, Hvidovre Hospital Otologi, konsulent Patologisk afdeling, Hvidovre Hospital Patologisk afdeling Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital Gyn.-obst. afd. /gynækologi Gyn.-obst. afd. /obstetrik Gyn./obstetrisk operation Gyn.-obst. afd. /børn Gynækol. afd.,ultralydafsnit Gynækologisk ambulatorium Gyn.-obst. skadeafsnit Obstetrisk ambulatorium A Gynækologisk udefunktion, Amager Hospital D Gynækologisk dagkirurgi F Fertilitetsklinikken Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital Ortopæd-kirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk operation Ortopædkirurgisk dagkirurgi Ortopæd-kirurgisk ambulatorium A Ortopædkir. amb. udefunktion Amager B Ortopædkir. udefunktion Amager Dagkirurgisk Afdeling Dagkirurgisk operation Dagkirurgisk funktion Akut modtageafdeling, Hvidovre Hospital Akut modtageafdeling Geriatrisk funktion 002 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 13/119

14 Klin. neurofysiol. konsulent, Hvidovre Hospital Kl. neurofysiol. konsultation Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Klinisk mikrobiologisk afd MRSA Videnscenter Klin.immunologi og blodbank, konsulent, Hvidovre Hospital Blodbank Kl.immunol.og blodbank,konsult Centraloperationsafdeling, Hvidovre Hospital Centraloperationsafdeling Overafdeling Odontologisk konsultation Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Anæsthesiologisk afdeling Palliativt sengeafsnit Anæst.assist.centrale op.afsn Palliativt Ambulatorium Anæstesiol.afd.,ambulatorium A Anæstesiologisk afdeling AH Overafdeling Klinisk Immunologi, forskningsenhed Fysio- og ergoterapi, Hvidovre Hospital Fysioterapi Ergoterapi Overafdeling Copenhagen HIV Programme (CHIP) Nefrologisk HEH-Udefunktion Overafd Nefrologisk HEH-Udefunktion Amb Palliativ Enhed Palliativ ambulatorium Overafdeling Intern medicinsk klinik Reumatologisk afdeling, Hvidovre Hospital Rheumatologisk afdeling Rheumatologisk ambulatorium Hjerte-og lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital Hjerte- og lungemedicinsk sengeafsnit Hjerte- og lungemedicinsk sengeafsnit Hjerteinsufficiensklinik Hjerterehabiliteringsklinik Kardiologisk ambulatorium D Lungemedicinsk daghospital H Lungemedicinsk Rehabiliteringsklinik L Lungemedicinsk ambulatorium U Lungemedicin, udgående hospital V Vestegnens Lungeklinik Medicinsk afdeling/endokrinologi, Hvidovre Hospital Med. afd./endocrinologi Endokrinologi, dagafsnit Osteoporoseenheden Med. afd./endocrinologi, amb E Ernæringsenheden F Fodterapien Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital Infektionsmedicinsk afd Diagnostisk Enhed Indvandrermedicinsk klinik Infektionsmedicinsk amb Geriatrisk afdeling, Hvidovre Hospital Geriatrisk afdeling Geriatrisk dagafdeling Geriatrisk ambulatorium 002 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 14/119

15 Børneafdeling, Hvidovre Hospital Børneafdelingen Børneafd. neonatal afsnit Børneneurologisk klinik Børneafdelingen, Dagafsnit Børneafdelingens ambulatorium MR-videncenter, Hvidovre Hospital Mr-videncenter Skadestue, Hvidovre Hospital Skadestuen Familieambulatorium, Hvidovre Hospital Familieambulatorium, Herlev Hospital Familieambulatorium, Rigshospitalet Familieambulatorium, Hillerød Hospital Familieambulatoriet Overafdeling H:S Enhed for Patientsikkerhed Centralvisitation Syd (AH,Glo,HvH) Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 15/119

16 1351 Amager Hospital Ortopædkirurgisk afd., Amager Hospital Ortopædkirurgisk dagafdeling Ortopædkirurgisk ambulatorium Akut medicinsk modtagelse, Amager Hospital Kardiologisk klinik, Amager Hospital Kardiologisk klinik Kardiologisk ambulatorium Apoplexi klinik, Amager Hospital Apoplexi klinik Apoplexi ambulatorium Geriatrisk klinik, Amager Hospital Geriatrisk klinik Geriatrisk ambulatorium Terapi Overafdeling Ergoterapi Fysioterapi Anæstesiologisk afd., Amager Hospital Anæstesiologisk afdeling Røntgenafd., Amager Hospital Røntgenafdeling Klinisk biokemisk afd., Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling Klinisk biokemisk ambulatorium Skadestue, Amager Hospital Alkoholamb. udefunktion HH, Amager Hospital Alkoholamb. udefunktion HH Medicinsk Gastroenterologisk overafdeling Intern medicin, sengeafsnit Intern medicin, daghospital/ambulatorium Lungemedicinsk overafdeling Lungemedicinsk Afdeling Lungemedicinsk Ambulatorium Endokrinologisk Overafdeling Endokrinologisk Ambulatorium Central Medicinsk Visitation Overafdeling Akut Modtagelse Overafdeling Akut Modtagelse Observation Akutmodtagelse Skader Akut Modtagelse Opfølgning Apopleksi/Geriatri Overafdeling Apopleksi/Geriatri Sengeafdeling Apopleksi/Geriatri Ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 16/119

17 1401 Frederiksberg Hospital Anæstesiologisk klinik Anæst.klinik intensiv terapi Anæstesiologisk operation Anæstesiologisk ambulatorium Røntgenafdeling Røntgenafdeling Gynækologisk/Obstetrisk klinik Urologisk klinik Urologisk klinik Urologisk operation H:S stencenter Urologisk ambulatorium Klin. fysiologisk/nuklearmedicinsk afd Klin. fysiol./nuklearmed. afd Klinisk fys./neuklearmed. ambulatorium Klinisk kemisk afdeling Klinisk kemisk afdeling Øjenklinikken Øjenklinik Øjenoperation Øjenklinik, ambulatorium Ortopædkirurgisk klinik Ortopædkirurgisk klinik Ortopædkirurgisk operation Ortopædkirurgisk idrætsklinik Ortopædkirurgisk ambulatorium Operationsgang Operationsgang Dagkirurgisk center Blodbanken Blodbank Reumatologisk afdeling H Apopleksi Senge Reum. Afdeling H, Reum. senge Apopleksi Amb Reum, Afdeling H, Osteoartroseamb Reum. Afdeling H, Reum. Amb Fysio - og Ergoterapi Afdeling T Fysio - og Ergoterapi Afdeling T Rehab. Klinik H, Neuro. Optræning Rehab. Klinik H, Neuro. Optræn Medicinsk afdeling M Intern med. senge Geriatri. Senge Coronar med. senge Endo. - kard. med senge MMO/AMA senge MMO/AMA Amb Hjerte-Endo. med amb Geriatrisk amb Gastro-Lunge med. amb P Medicinsk afdeling M U Udgående med. amb Medicinsk akutmodtager MMO Skadestue amb Skadestue Koordinerende Forskningsenhed Synkope Center INNC Innova Center Parkter Instituttet Parker instituttet ambulatorium 012 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 17/119

18 1500 Region Hovedstadens Psykiatri 1500A1 Psyk. Center Amager, overafd. 1500A10 PCA, Psyk. sengeafd A18 PCA, Psyk. skadestue A19 PCA, Psyk. ambulatorium A1A PCA, Distr.psyk., AMB team A1B PCA, Distr.psyk, AMB team A1C PCA, Distr.psyk., AMB team A1P PCA, OP-team A1Q PCA, OP-team A1R PCA, Gerontopsykiatrisk Udeteam A1S PCA, OPUS-Amager B1 Børne- & Ungdomspsykiatrisk Overafd., Bispebjerg 1500B10 Psykiatrisk døgnafd., børn og unge, Bispebjerg B13 Specialamb. for ptt. med spiseforstyrrelser, Bispebjerg B17 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Bornholm B19 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Bispebjerg B2 Børne- og Ungdomspsykiatrisk overafdeling, Glostrup 1500B20 Psykiatrisk døgnafsnit, børn og unge, Glostrup B29 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Glostrup B3 Børne- og Ungdomspsykiatrisk overafdeling, Hillerød 1500B30 Psykiatrisk Døgnafsnit, børn og unge, Hillerød B33 Specialamb. for ptt. med spiseforstyrrelser, Hillerød B39 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Hillerød C1 Psyk. Center København, Overafd. N - Nørrebro-afdelingen 1500C10 PCK, Psyk. sengeafd. Nørrebro-afdelingen C19 PCK, Psyk. ambulatorium Nørrebro-afdelingen C1A PCK, Distr. psyk. Nørrebro C1P PCK, OP-team, Nørrebro C1R PCK, OPUS-team C1U PCK, Ældreteam C2 PC København, Overafd. B - Bispebjerg-afdelingen 1500C20 PCK, Psyk. sengeafd. Bispebjerg-afdelingen C29 PCK, Psyk. ambulatorium Bispebjerg-afdelingen C2B PCK, Distr. psyk. Bispebjerg C2P PCK OP-team, Bispebjerg C2Q PCK, Akut OP-team, Bispebjerg C3 PC København, Overafd. A - Akutafdelingen 1500C30 PCK, Psyk. sengeafd. Akutafdelingen C38 PCK, Psyk. skadestue C39 PCK, Psyk. ambulatorium Akutafdelingen C4 Psyk Center København, Overafd. O - Østerbro og Indre By 1500C40 PCK, Psyk. Sengeafd. Østerbro og Indre By C43 PCK, Amb. for anoreksi C44 PCK, Amb. for affektiv behandling C45 PCK, Amb. for sexologi C46 PCK, Amb. for militærpsykiatri C49 PCK, Psyk. Ambulatorium Østerbro og Indre By C4A PCK, Distriktspsykiatri Østerbro og Indre By C4P PCK, OP-team Østerbro og Indre By C4Q PCK, OPUS Østerbro og Indre By E1 Psyk. Center Bornholm, overafd. 1500E10 BOR, Psyk. sengeafdeling E19 BOR, Psyk. ambulatorium 050 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 18/119

19 1500F1 PC Frederiksberg, overafd. 1500F10 PCF, Psyk. sengeafd F18 PCF, Psyk. Akutmodtagelse F19 PCF, Psyk. ambulatorium F1A PCF, Distr. Psyk. Øst F1B PCF, Distr. Psyk. Vest F1C PCF, Distr. Psyk. Vanløse F1E PCF, Ergoterapi, psykiatri F1F PCF, Fysioterapi, psykiatri F1G PCF, Distr.psyk. Geronto F1P PCF, OP-team F1Q PCF, OP-team F1R PCF, OPUS H1 PC Hvidovre, overafd. 1500H10 PCH, Psyk. Sengeafd H18 PCH, Psyk. Skadestue H19 PCH, Psyk. Ambulatorium H1B PCH, Distr.psyk. Gammel Kongevej H1E PCH, Ergoterapi, psykiatri H1F PCH, Fysioterapi,psykiatri H1P PCH, OP-team Vesterbro H1Q PCH, OP-team Valby H1R PCH, OPUS-team H1S PCH, Gerontopsykiatrisk team H1T PCH, Akut OP-team K1 Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. R 1500K10 Sct. Hans, Retspsykiatrisk sengeafd. R K19 Sct. Hans, Retspsykiatrisk afd. R`s ambulatorium K1Q Sct. Hans, Retspsykiatrisk afd. R's OP-team K2 Sct. Hans, Psyk. overafd. M 1500K20 Sct. Hans, Psyk sengeafd. M K23 Sct. Hans, Psyk. afd. M`s specialamb. for stofmisbrugere K29 Sct. Hans, Psyk. afd. M`s ambulatorium K2P Sct. Hans, Psyk. afd. M`s OP-team K9 Sct. Hans, Centrallaboratoriet, overafd. 1500K9L Sct. Hans, Centrallaboratoriet L1 Børne- og Ungdomspsyk. Center Hillerød, overafd. 1500L10 BUC HIL, Psyk. sengeafd., unge L13 BUC HIL, Specialambulatoriet for spiseforstyrrelser L14 BUC HIL, Psyk. ambulatorium, børn L15 BUC HIL, Psyk. ambulatorium, unge L19 BUC HIL, Psyk. Ambulatorium for børn og unge M1 Psyk. Center Ballerup, overafd. Ballerup 1500M10 PCB, Psyk. sengeafd M13 PCB, Landsfunktion for Døvepsykiatri M18 PCB, Psyk. skadestue M19 PCB, Psyk. ambulatorium M1B PCB, Distr. psyk. Ballerup (BEH) M1C PCB, Distr. psyk. Gladsaxe/Værløse M1F PCB, Fysioterapi, psykiatri M1P PCB, Gerontopsykiatrisk team M1Q PCB, OPUS-team M1R PCB, OP-team Gladsaxe M2 Psyk. Center Ballerup, Overafd. Gentofte 1500M23 PCB, Spiseforstyrrelsesklinik M24 PCB, Traumeklinik for flygtninge M25 PCB, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri M2A PCB, Distr.psyk. Gentofte M2B PCB, Distr.psyk. Virum 050 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 19/119

20 1500N1 Psyk. Center Nordsjælland, overafd. 1500N10 PCN, Psyk. sengeafd. Nordsjælland N15 PCN, Psyk. ambulatorium, Helsingør N16 PCN, Psyk. ambulatorium, Frederikssund N18 PCN, Psyk. skadestue N19 PCN, Psyk. ambulatorium, Hillerød N1A PCN, Distr. psyk. Hillerød N1B PCN, Distr. psyk. Helsingør N1C PCN, Distr. psyk. Frederikssund N1P PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team Hillerød N1Q PCN, OPUS-team Hillerød N1R PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team, Helsingør N1S PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team, Frederikssund O1 Psykoterapeutisk Center Stolpegård, overafd. 1500O13 PCS, Ambulatorium for spiseforstyrrelser O19 PCS, Psykoterapeutisk ambulatorium P1 Psyk. Center Glostrup, overafd. 1500P10 PCGl, Psyk. sengeafd P18 PCGl, Psyk. skadestue P19 PCGl, Psyk. ambulatorium P1A PCGl, Distr. psyk. Glostrup P1B PCGl, Distr. psyk. Ishøj P1P PCGl, OP-team Ishøj P1Q PCGl, OPUS-team P1R PCGl, Gerontopsykiatrisk team P1S PCGl, Oligofrenipsykiatrisk team P1T PCGl, OP-team Glostrup P1U PCGl, Akut OP-team P2 Psykiatrisk Center Glostrup, Retspsyk. Overafdeling 1500P20 PCGl, Retspsyk. Sengeafd P29 PCGl, Retspsyk. Ambulatorium P2P PCGl, Retspsyk. OP-team Q1 Børne- og Ungdomspsyk. Center Glostrup, overafd. 1500Q10 BUC GLO, Psyk. sengeafd., unge Q11 BUC GLO, Psyk. sengeafd., børn Q14 BUC GLO, Psyk. ambulatorium, unge Q15 BUC GLO, Psyk. ambulatorium, børn V1 CVI Psykiatri, RegionH 1500V2 CVI Børne- og Ungdomspsykiatri Region H Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 20/119

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

B - sekretariat 31. Kælder. B - Hjertemedicinsk ambulatorium, Kælder 44. B Hjertemedicinsk Ambulatorium, 2. etage. B - Kardiologisk Laboratorium 44

B - sekretariat 31. Kælder. B - Hjertemedicinsk ambulatorium, Kælder 44. B Hjertemedicinsk Ambulatorium, 2. etage. B - Kardiologisk Laboratorium 44 A - ambulatorium 44 A - Brystkirurgisk Center 5 A - Kirurgisk Afdeling A Penthouse/ A - Operationsafsnit A 5 Vest - sengeafsnit 4 A 5 Øst - sengeafsnit 4 A 6 - sengeafsnit 3 Afdeling for Biokemi, Farmakologi

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012.

Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012. Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyseteam 16. juli 2012 Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012. Figur- og Tabelsamling baseret på Maj-afregningen

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014

UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014 UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014 SST: Revision af Specialeplan 2014 - udpegninger til specialegennemgange. Januar og februar 2014. 1. Anæstesiologi Carin Engel Gentofte Hospital Dorte Söderberg Anæstesisygeplejerske

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

DASYS UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014

DASYS UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014 DASYS UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014 SST: Revision af Specialeplan 2014 - udpegninger til specialegennemgange. Januar - marts 2014. 1. Anæstesiologi Carin Engel Gentofte Hospital Dorte Söderberg

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland. 7-6-2012 Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Indlagte patienters vurdering af universitetshospitaler i Sverige og Danmark

Indlagte patienters vurdering af universitetshospitaler i Sverige og Danmark Indlagte patienters vurdering af universitetshospitaler i Sverige og Danmark Center for Kvalitetsudvikling 2007 Om Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling arbejder med opgaver inden

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Bilag 1 - Side -1 af 29 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Aalborg Universitetshospital Nord

Aalborg Universitetshospital Nord Ladegårdsgade Rampe Flaskedepot Aalborg Universitetshospital Nord Nedkørsel til -kælder Brandvej Stengade L Brandvej A I E Urbansgade G D R F Jernbanen Sct. Jørgensgade O M H S Ø K C T B komprimator Affalds

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk afdeling, Hillerød Hospital (1.år) Røntgenafdelingen, Funktions- og billeddiagnostisk

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13

Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13 Idébank Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13 Tema på valgkursus: 1 Patientforløb: Apopleksipatienten i fase 1 og 2 Neurorehabilitering Esbjerg 652 og Grindsted 300 Afdeling/indhold: På

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer April 2014

Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer April 2014 Titel Navn Hospital og afdeling Telefon E-mail Anæstesiologi Kim Michael Skovsgaard Larsen Anæstesiologisk afdeling Mogens Kim Skadborg Anæstesiologisk afdeling Niels Juul Anæstesiologisk afdeling Peter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere