Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK"

Transkript

1 Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK pr. 1. september 2013 National Sundheds-it Indholdet i nærværende dokument udgøres af et udtræk af de pr. 1. september 2013 aktuelle sygehus-afdelingsposter med samt specialeangivelser, som disse er angivet i SHAK. Indholdet svarer derfor stort set til de tidligere årligt udgivne bøger fra Munksgaard. Både offentlige og private institutioner indgår og disse er alle indordnet i forhold til de 5 regioner. Denne indordning er rent strukturel og medfører ikke i sig selv ændringer i forhold til de oprindelige SHAK-koder. De offentlige institutioner er indplaceret under regionerne i henhold til angivelserne fra de respektive regioners internetsider. De private institutioner er inddelt i områder svarende til de oprindelige amter og er igen placeret under disse områders respektive regioner. Dette kan for amter, der er blevet delt mellem to regioner betyde, at de er indplaceret under en forkert region, men dette udgør som nævnt ovenfor udelukkende et strukturelt problem. National Sundheds-it, SOA Statens Serum Institut

2

3 Klassifikationens opbygning Sygehus-afdelingsklassifikationen klassificerer hospitaler og andre sundhedsrelaterede institutioner, samt afdelinger og afsnit i det danske sundhedsvæsen, herunder Grønland og Færøerne. Denne klassifikation anvendes bl.a. ved indberetning til Landspatientregisteret. Sygehus-afdelingsklassifikationen indgår som en selvstændig del af applikationen til Sundhedsvæsenets Organisationsregister -SOR-og vedligeholdes via denne. Klassifikationsstruktur Klassifikationen er hierarkisk opbygget med tre niveauer: 4-karakters sghafd-koder: Sygehuse og andre sundhedsinstitutioner 6-karakters sghafd-koder: Afdelinger 7-karakters sghafd-koder: Afsnit "Hierarkiet" i klassifikationen opbygges ud fra sghafd-koderne, hvor en afdelingskode siges at være hierarkisk underordnet en sygehuskode, når den starter med sygehuskodens 4 karakterer og en afsnitskode siges at være hierarkisk underordnet en afdelingskode, når den starter med afdelingskodens 6 karakterer. Kodestruktur: 4-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNN' 6-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNNAN' 7-karakters sghafd-koder: kodemaske 'NNNNANA' hvor 'N' er en numerisk karakter (0..9) og 'A' er en alfanumerisk karakter (0..9, A..Z) Ud over den rent hierarkiske information, der er indeholdt i kodestrukturen, er der ingen semantisk information indbygget i denne.

4

5 Specialebetegnelse Til hver afsnitskode er der tilknyttet ét hovedspeciale samt eventuelle (fra 0 til 3) bispecialer. Angivelsen af speciale(r) er et udtryk for, inden for hvilke områder et givet afsnit udfører aktiviteter. Det er kun hovedspecialet, der anvendesved statistiske opgørelser fra central side, mens bispecialerne kan anvendes til lokale formål. Listen over specialer nedenfor tager sit udgangspunkti den gældende bekendtgørelse nr af 'Bekendtgørelse om speciallæger', men er suppleret med yderligere "specialer" for at være dækkende i forhold til alle relevante aktiviteter, der udføres på afsnitsniveau. Dette gælder f.eks. 098 fysio-og ergoterapi. Derudover er der på listen indført visse "blandingsspecialer" (000 blandet medicin og kirurgi og 001 intern medicin) for at kunne håndtere afsnit, der populært sagt laver lidt af hvert. Kode Speciale Kode Speciale 000 blandet medicin og kirurgi 040 neurokirurgi 001 intern medicin 042 ortopædisk kirurgi 002 geriatri 044 oftalmologi 003 hepatologi 046 oto-, rhino-, laryngologi 004 hæmatologi 048 tand-, mund- og kæbekirurgi 005 infektionsmedicin 050 psykiatri 006 kardiologi 052 børne- og ungdomspsykiatri 007 medicinsk allergologi 060 klinisk biokemi 008 medicinsk endokrinologi 061 klinisk fysiologi og nuclearmedicin 009 medicinsk gastroenterologi 062 klinisk immunologi 010 medicinsk lungesygdomme 063 klinisk mikrobiologi 011 nefrologi 064 klinisk neurofysiologi 012 reumatologi 065 patologisk anatomi 014 palliativ medicin 066 diagnostisk radiologi 015 akut medicin 067 klinisk farmakologi 018 dermato-venerologi 068 klinisk genetik 020 neurologi 080 pædiatri 022 onkologi 084 anæstesiologi 026 obsolet 086 arbejdsmedicin 028 obsolet 087 miljømedicin 030 kirurgi 090 almen medicin 031 karkirurgi 091 samfundsmedicin 032 kirurgisk gastroenterologi 092 retsmedicin 033 plastikkirurgi 098 fysio- og ergoterapi 034 thoraxkirurgi 099 ikke klassificeret speciale 035 urologi 038 gynækologi og obstetrik 039 sexologi Sygehus-afdelingsklassifikation Side 5/119

6 Sygehus-afdelingsklassifikation Side 6/119

7 Region Hovedstaden Offentlige institutioner, Region Hovedstaden 1301 Rigshospitalet Rigshospitalet, Anæstesiologisk Klinik, AN Anæstesi-/operationsklinik, ABD Anæstesi-/operationsklinik, opvågningsafsnit, ABD Anæstesi-/operationsklink, JMC Anæstesiologisk klinik AN, smerteklinik A Henteambulance, HOC B Hyberbar iltbehandling, HOC C Lægeambulance D Anæstesi Allergi, HOC E Anæstesi-/operationsklinik, HOC F Akut Lægehelikopter, HOC Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, B Hjertemedicinsk klinik B, heldøgn Hjertemedicinsk klinik B, kardiologisk laboratorium Hjertemedicinsk klinik B, ambulatorium Rigshospitalet, Klinik for Diagnostisk Radiologi, X Radiologisk afdeling X Rigshospitalet, Klinik for Rygmarvsskader, TH Klinik for rygmarvsskader TH, heldøgn Klinik for rygmarvsskader TH, ambulatorium E Klinik for rygmarvsskader TH, ergo F Klinik for rygmarvsskader TH, fys Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik, L Hæmatologisk klinik L, heldøgn Hæmatologisk klinik L, ambulatorium Rigshospitalet, Hepatologisk Klinik, A Hepatologisk klinik A, heldøgn Hepatologisk klinik A, ambulatorium Rigshospitalet, Reumatologisk / Allergologisk Klinik, TA Rigshospitalet, Flyvemedicinsk Klinik, FK Flyvemedicinsk klinik Rigshospitalet, Klinisk Immunologisk Afdeling, KI Kl. immunol. afd. KI, blodbank Kl. immunol. afd. KI, vævstypelab Rigshospitalet, Klinik for Fysiologi og Nuklearmedicin, KF Klin. fys/nuklearmed. klinik KF Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling, KB Klinisk biokemisk afdeling KB Rigshospitalet, Neurofysiologisk Klinik, NF Neurofysiologisk klinik NF Rigshospitalet, Neurokirurgisk Klinik, NK Neurokirurgisk klinik NK, heldøgn Neurokirurgisk klinik NK, heldøgn Neurokirurgisk klinik NK, amb Rigshospitalet, Neurologisk Klinik, N Neurologisk klinik N, heldøgn Neuroanæstesiologisk klinik NAN, int. terapiafsnit Neuroanæstesiologisk klinik NAN, smertecenter Neurologisk klinik N, skleroseambulatorium Neurologisk klinik N, epilepsiambulatorium Neurologisk klinik N, hukommelsesklinik Neurologisk klinik N, ambulatorium M Neurologisk Klinik N, Neuromuskulært Ambulatorium P Neurologisk Klinik, Amb. (N) U Neurologisk klinik N, Udgående hospital Rigshospitalet, Øjenklinikken, E Øjenklinikken E, heldøgn Øjenklinikken E, ambulatorium B Øjenklinikken E, børn, heldøgn 044 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 7/119

8 Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, T A Klinik for Ergo- og Fysioterapi. T, ergoterap B Klinik for Ergo- og Fysioterapi. T, fysioterap Rigshospitalet, Ortopædkirurgisk Klinik, U Ortopædkir. klinik U, semiintensiv sengefunktion Ortopædkirurgisk klinik U, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, håndkirurgi, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, børnekirurgi, heldøgn Ortopædkirurgisk klinik U, ambulatorium A Ortopædkirurgisk klinik U, tumorkirurgi, heldøgn B Ortopædkirurgisk klinik U, alloplastikkir., heldøgn C Ortopædkirurgisk klinik U, rygkirurgi, heldøgn Rigshospitalet, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik, F Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, heldøgn Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, børn, heldøgn Øre-, næse- og halskir. klinik F, foniatrisk lab Øre-, næse- og halskir. klinik F, audiologisk lab Øre-, næse- og halskirurgisk klinik F, amb Rigshospitalet, Respirationscenter Øst, RCØ Respirationscenter Øst, heldøgn Respirationscenter Øst, heldøgn int. Terapiafsnit Respirationscenter Øst, ambulatorium Rigshospitalet, Traumecenter og Akut Modtagelse, TC Traumecenter og Akut Modtagelse TC, Visiteret skadestue Rigshospitalet, Pædiatrisk Klinik, GGK Børnekardiologi, GGK heldøgn Børnekirurgi GGK, heldøgn Børnekirurgi GGK, ambulatorium Børnekardiologi, GGK, ambulatorium A Enhed for børn, sengeafsnit B Børne hæm/onk, GGK heldøgn C Intensiv pædiatri, GGK heldøgn D Børnemodtagelsen Indlagte, GGK H Hæmofili, GGK, ambulatorium I Pædiatrisk dagafsnit, GGK K Klinisk genetik ambulatorium L Enhed for børn, ambulant M Immunologisk børneambulatorium, GGK N Neuro børneambulatorium, GGK O Hæm/onk børneambulatorium, GGK P Psykologi, GGK Q Børnemodtagelsen, GGK R Reumatologisk børneambulatorium, GGK S Center for Sjældne Sygdomme ØST T Nefrologisk Gastroenterologisk Ambulatorium U Ernæringsenhed, GGK W Lungeambulatorium børn, GGK Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik, RK Karkirurgisk klinik RK, heldøgn Karkir. klinik RK, heldøgn - Gentofte Karkir. klinik RK, amb. - Gentofte Karkirurgisk klinik RK, ambulatorium Rigshospitalet, Thoraxkirurgisk Klinik, RT Thoraxkirurgisk klinik RT, heldøgn Thoraxanæstesiologisk klinik RT Thoraxkirurgisk klinik RT, ambulatorium Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Urologisk klinik D, heldøgn Urologisk klinik D, ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 8/119

9 Rigshospitalet, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, C Kirurgisk gastroenterologisk klinik C, heldøgn Kir. gastroent. klinik C, transplant. kl., heldøgn Kir. gastroent. klinik C, transplant. kl., amb Kirurgisk gastroenterologisk klinik C, amb Rigshospitalet, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, Z Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, heldøgn Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, Dagkirurgi Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik Z, amb V Odontologisk Videnscenter, Z amb Rigshospitalet, Nefrologisk Klinik, P Nefrologisk klinik P, heldøgn Nefrologisk klinik P, ambulatorium Læbe-Ganespalte Centret Læbe-Ganespalte Centret, Ambulatorium Rigshospitalet, Neonatal Klinikken, GN Neonatal klinikken GN, heldøgn Neonatal klinikken GN, ambulatorium Rigshospitalet, Patologiafdelingen, PA Patologiafdeling PA Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Q Klinisk farmakologisk afd. Q Rigshospitalet, Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y Obstetrisk klinik Y, heldøgn Gynækologisk klinik Y, heldøgn Klinisk genetik, kromomlab Fertilitetsklinikken Obstetrisk klinik Y, ambulatorium Gynækologisk klinik Y, ambulatorium A Center for voldsofre, heldøgn L Center for voldtægtsofre U Føtalmedicin og Ultralydskanning Rigshospitalet, Klinik for Vækst og Reproduktion, GR Klinik for vækst og reproduktion GR Rigshospitalet, Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, CA Med. gastroenterologisk klinik CA, heldøgn Med. gastroenterologisk klinik CA, amb RH, Kl for Plastikkir., Brystkir. og Brandsårsbehandl., PBB Klinik for Plastikkirurgi PBB, heldøgn Klinik for Læbe-gane kirurgi PBB, heldøgn Klinik for Brystkirurgi PBB, heldøgn Klinik for Brystkirurgi PBB, ambulatorium Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandl. PBB, amb Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 9/119

10 Rigshospitalet, Finsenlaboratoriet Finsenlaboratoriet, Strandboulevarden Rigshospitalet, Laboratorium for Genterapiforskning Laboratorium for genterapiforskning Rigshospitalet, Medicinsk Endokrinologisk Klinik, PE Medicinsk endokrinologisk klinik PE, heldøgn Medicinsk endokrinologisk klinik PE, amb Rigshospitalet, Onkologisk Klinik, ONK Onkologisk klinik ONK, heldøgn Onkologisk klinik ONK, EKSP, heldøgn Onkologisk klinik ONK, radioterapi Onkologisk klinik ONK, amb D Onkologisk klinik ONK, EKSP, amb E Onkologisk Klinik ONK, Palliativt ambulatorium F Onkologisk Klinik ONK, Palliativt hjemmebesøg Rigshospitalet, Patienthotel, PHO Patienthotel PHO Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk mikrobiologisk afd Rigshospitalet, Infektionshygiejnisk Enhed Infektionshygiejnisk enhed Rigshospitalet, Kl. for Infektionsmedicin og Reumatologi, IR Reumatologi IR, heldøgn Infektionsmedicin IR, heldøgn Infektionsmedicin Trope IR, ambulatorium Reumatologi IR, ambulatorium Infektionsmedicin IR, ambulatorium C Cystisk fibrose IR, heldøgn W Cystisk fibrose IR, ambulatorium Rigshospitalet, Klinisk Genetik, KG G Kennedy Centret, Klinisk Genetik, amb L Kennedy Centret, Genetisk laboratorium P Kennedy Centret, PKU, ambulatorium R Kennedy Centret, Rett Syndrom, ambulatorium S Kennedy Centret, Øjenklinikken, ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 10/119

11 1309 Bispebjerg Hospital Røntgenafd., Bispebjerg Hospital Røntgenafdeling Reumatologisk afd. H, Bispebjerg Hospital Reumatologisk afdeling H Ortopædkirurgisk afd. M, Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk afd. M Inst.for Idrætsmed./Ort.kir Ortopædkirurgisk amb. M Klinisk fysiologisk afd., Bispebjerg Hospital Klinisk fysiologisk afdeling Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Hospital Klinisk biokemisk afdeling Neurologisk afd. N, Bispebjerg Hospital Neurologisk afdeling N Neurologisk dagafdeling N Neurologisk ambulatorium N, foniatrisk klinik Neurologisk ambulatorium N U NEUROLOGISK AMB. UDGÅENDE HOSP Patologisk afd., Bispebjerg Hospital Patologisk afdeling Dermato-Venerologisk afd., Bispebjerg Hospital Dermato-Venerologisk afd Videncenter for sårheling Videncenter for sårheling, amb. S Dermato-venerologisk amb. D Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital Kardiologisk afdeling Y Kardiologisk laboratorium Kardiologisk ambulatorium Y U KARDIOLOGISK AMB. UDGÅENDE HOSP Skadestue, Bispebjerg Hospital Audiologisk amb., Bispebjerg Hospital Audiologisk amb Øjenklinik FH, Bispebjerg Hospital Øjenklinik udefunktion FH Geriatrisk afd. G, Bispebjerg Hospital Geriatrisk afdeling G Geriatrisk ambulatorium G Akut modtageafd. AMA, Bispebjerg Hospital Akut modtageafd. AMA Skadestue Skadestue ambulatorium Mave-Tarm-Overafdeling K Kirurgisk Sengeafdeling K Medicinsk Ambulatorium K Kirurgisk Ambulatorium K D Diagnostisk Enhed K S Medicinsk Sengeafdeling K Medicinsk afd. I, Bispebjerg Hospital Medicinsk afdeling I Tværsektoriel udredningsenhed Diagnostisk Enhed Medicinsk ambulatorium I U MED. AMB. I, UDGÅENDE HOSPITAL Palliativ afd. P, Bispebjerg Hospital Palliativ afdeling P Palliativ dagafdeling P Palliativ ambulatorium Arbejds- og Miljømedicinsk Overafdeling, Bispebjerg Hospital Socialmedicinsk Enhed Arbejds- og miljømedicinsk klinik 086 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 11/119

12 Institut for Sygdomsforebyggelse, KH, Bispebjerg Hospital Institut for Sygdomsforebyggelse, KH Ergo- og fysioterapi, Bispebjerg Hospital Ergoterapi, somatisk område Fysioterapi, somatisk område Anæstesi, Bispebjerg Hospital Anæstesi Anæstesi og operation Anæstesi og opr. smerteklinik Lungemedicinsk overafdeling Lungemedicinsk afdeling Lungemedicinsk Amb. - Elektiv Lab Lungemedicinsk ambulatorium Centralvisitation Byen Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 12/119

13 1330 Hvidovre Hospital Dermatologisk konsulent Dermatologisk konsulent Røntgenafdeling, Hvidovre Hospital Røntgenafdeling Gastroenterologisk afdeling, Hvidovre Hospital Kir.gastroenterologisk afsnit Kir. gastroenterol. operation Kir.Gastro dagkirurgi Kir.gastroenterologi dagafsnit Kir. gastroenterologisk amb A Med. gastroenterologisk afsnit D Med. gastroenterologisk, dagafsnit E Gastroenterologisk, endoskopiafsnit H HNPCC afdeling (Heriditær Non Polypose Colon Cancer) M Med. gastroenterologisk amb N Endoskopiafsnit, udefunktion Amager Afd.f.klin.fysio/nuklearmedicin, Hvidovre Hospital Afd.f.klin.fysio/nuklearmed Klinisk biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital Klinisk biokemisk afdeling A Klinisk Biokemisk Afdeling AH Klinik for neurorehabilitering, Hvidovre Hospital Apopleksi, sengeafdeling Traumatisk hjerneskade, sengeafsnit Neurorehabilitering, ambulatorium Apopleksi, ambulatorium D Apopleksi, dagafdeling U Apopleksi, udgående hospital Oftalmologisk konsulent, Hvidovre Hospital Oftalmologisk konsultation Otologisk konsulent, Hvidovre Hospital Otologi, konsulent Patologisk afdeling, Hvidovre Hospital Patologisk afdeling Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital Gyn.-obst. afd. /gynækologi Gyn.-obst. afd. /obstetrik Gyn./obstetrisk operation Gyn.-obst. afd. /børn Gynækol. afd.,ultralydafsnit Gynækologisk ambulatorium Gyn.-obst. skadeafsnit Obstetrisk ambulatorium A Gynækologisk udefunktion, Amager Hospital D Gynækologisk dagkirurgi F Fertilitetsklinikken Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital Ortopæd-kirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk operation Ortopædkirurgisk dagkirurgi Ortopæd-kirurgisk ambulatorium A Ortopædkir. amb. udefunktion Amager B Ortopædkir. udefunktion Amager Dagkirurgisk Afdeling Dagkirurgisk operation Dagkirurgisk funktion Akut modtageafdeling, Hvidovre Hospital Akut modtageafdeling Geriatrisk funktion 002 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 13/119

14 Klin. neurofysiol. konsulent, Hvidovre Hospital Kl. neurofysiol. konsultation Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Klinisk mikrobiologisk afd MRSA Videnscenter Klin.immunologi og blodbank, konsulent, Hvidovre Hospital Blodbank Kl.immunol.og blodbank,konsult Centraloperationsafdeling, Hvidovre Hospital Centraloperationsafdeling Overafdeling Odontologisk konsultation Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Anæsthesiologisk afdeling Palliativt sengeafsnit Anæst.assist.centrale op.afsn Palliativt Ambulatorium Anæstesiol.afd.,ambulatorium A Anæstesiologisk afdeling AH Overafdeling Klinisk Immunologi, forskningsenhed Fysio- og ergoterapi, Hvidovre Hospital Fysioterapi Ergoterapi Overafdeling Copenhagen HIV Programme (CHIP) Nefrologisk HEH-Udefunktion Overafd Nefrologisk HEH-Udefunktion Amb Palliativ Enhed Palliativ ambulatorium Overafdeling Intern medicinsk klinik Reumatologisk afdeling, Hvidovre Hospital Rheumatologisk afdeling Rheumatologisk ambulatorium Hjerte-og lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital Hjerte- og lungemedicinsk sengeafsnit Hjerte- og lungemedicinsk sengeafsnit Hjerteinsufficiensklinik Hjerterehabiliteringsklinik Kardiologisk ambulatorium D Lungemedicinsk daghospital H Lungemedicinsk Rehabiliteringsklinik L Lungemedicinsk ambulatorium U Lungemedicin, udgående hospital V Vestegnens Lungeklinik Medicinsk afdeling/endokrinologi, Hvidovre Hospital Med. afd./endocrinologi Endokrinologi, dagafsnit Osteoporoseenheden Med. afd./endocrinologi, amb E Ernæringsenheden F Fodterapien Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital Infektionsmedicinsk afd Diagnostisk Enhed Indvandrermedicinsk klinik Infektionsmedicinsk amb Geriatrisk afdeling, Hvidovre Hospital Geriatrisk afdeling Geriatrisk dagafdeling Geriatrisk ambulatorium 002 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 14/119

15 Børneafdeling, Hvidovre Hospital Børneafdelingen Børneafd. neonatal afsnit Børneneurologisk klinik Børneafdelingen, Dagafsnit Børneafdelingens ambulatorium MR-videncenter, Hvidovre Hospital Mr-videncenter Skadestue, Hvidovre Hospital Skadestuen Familieambulatorium, Hvidovre Hospital Familieambulatorium, Herlev Hospital Familieambulatorium, Rigshospitalet Familieambulatorium, Hillerød Hospital Familieambulatoriet Overafdeling H:S Enhed for Patientsikkerhed Centralvisitation Syd (AH,Glo,HvH) Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 15/119

16 1351 Amager Hospital Ortopædkirurgisk afd., Amager Hospital Ortopædkirurgisk dagafdeling Ortopædkirurgisk ambulatorium Akut medicinsk modtagelse, Amager Hospital Kardiologisk klinik, Amager Hospital Kardiologisk klinik Kardiologisk ambulatorium Apoplexi klinik, Amager Hospital Apoplexi klinik Apoplexi ambulatorium Geriatrisk klinik, Amager Hospital Geriatrisk klinik Geriatrisk ambulatorium Terapi Overafdeling Ergoterapi Fysioterapi Anæstesiologisk afd., Amager Hospital Anæstesiologisk afdeling Røntgenafd., Amager Hospital Røntgenafdeling Klinisk biokemisk afd., Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling Klinisk biokemisk ambulatorium Skadestue, Amager Hospital Alkoholamb. udefunktion HH, Amager Hospital Alkoholamb. udefunktion HH Medicinsk Gastroenterologisk overafdeling Intern medicin, sengeafsnit Intern medicin, daghospital/ambulatorium Lungemedicinsk overafdeling Lungemedicinsk Afdeling Lungemedicinsk Ambulatorium Endokrinologisk Overafdeling Endokrinologisk Ambulatorium Central Medicinsk Visitation Overafdeling Akut Modtagelse Overafdeling Akut Modtagelse Observation Akutmodtagelse Skader Akut Modtagelse Opfølgning Apopleksi/Geriatri Overafdeling Apopleksi/Geriatri Sengeafdeling Apopleksi/Geriatri Ambulatorium Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 16/119

17 1401 Frederiksberg Hospital Anæstesiologisk klinik Anæst.klinik intensiv terapi Anæstesiologisk operation Anæstesiologisk ambulatorium Røntgenafdeling Røntgenafdeling Gynækologisk/Obstetrisk klinik Urologisk klinik Urologisk klinik Urologisk operation H:S stencenter Urologisk ambulatorium Klin. fysiologisk/nuklearmedicinsk afd Klin. fysiol./nuklearmed. afd Klinisk fys./neuklearmed. ambulatorium Klinisk kemisk afdeling Klinisk kemisk afdeling Øjenklinikken Øjenklinik Øjenoperation Øjenklinik, ambulatorium Ortopædkirurgisk klinik Ortopædkirurgisk klinik Ortopædkirurgisk operation Ortopædkirurgisk idrætsklinik Ortopædkirurgisk ambulatorium Operationsgang Operationsgang Dagkirurgisk center Blodbanken Blodbank Reumatologisk afdeling H Apopleksi Senge Reum. Afdeling H, Reum. senge Apopleksi Amb Reum, Afdeling H, Osteoartroseamb Reum. Afdeling H, Reum. Amb Fysio - og Ergoterapi Afdeling T Fysio - og Ergoterapi Afdeling T Rehab. Klinik H, Neuro. Optræning Rehab. Klinik H, Neuro. Optræn Medicinsk afdeling M Intern med. senge Geriatri. Senge Coronar med. senge Endo. - kard. med senge MMO/AMA senge MMO/AMA Amb Hjerte-Endo. med amb Geriatrisk amb Gastro-Lunge med. amb P Medicinsk afdeling M U Udgående med. amb Medicinsk akutmodtager MMO Skadestue amb Skadestue Koordinerende Forskningsenhed Synkope Center INNC Innova Center Parkter Instituttet Parker instituttet ambulatorium 012 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 17/119

18 1500 Region Hovedstadens Psykiatri 1500A1 Psyk. Center Amager, overafd. 1500A10 PCA, Psyk. sengeafd A18 PCA, Psyk. skadestue A19 PCA, Psyk. ambulatorium A1A PCA, Distr.psyk., AMB team A1B PCA, Distr.psyk, AMB team A1C PCA, Distr.psyk., AMB team A1P PCA, OP-team A1Q PCA, OP-team A1R PCA, Gerontopsykiatrisk Udeteam A1S PCA, OPUS-Amager B1 Børne- & Ungdomspsykiatrisk Overafd., Bispebjerg 1500B10 Psykiatrisk døgnafd., børn og unge, Bispebjerg B13 Specialamb. for ptt. med spiseforstyrrelser, Bispebjerg B17 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Bornholm B19 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Bispebjerg B2 Børne- og Ungdomspsykiatrisk overafdeling, Glostrup 1500B20 Psykiatrisk døgnafsnit, børn og unge, Glostrup B29 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Glostrup B3 Børne- og Ungdomspsykiatrisk overafdeling, Hillerød 1500B30 Psykiatrisk Døgnafsnit, børn og unge, Hillerød B33 Specialamb. for ptt. med spiseforstyrrelser, Hillerød B39 Psykiatrisk ambulatorium, børn og unge, Hillerød C1 Psyk. Center København, Overafd. N - Nørrebro-afdelingen 1500C10 PCK, Psyk. sengeafd. Nørrebro-afdelingen C19 PCK, Psyk. ambulatorium Nørrebro-afdelingen C1A PCK, Distr. psyk. Nørrebro C1P PCK, OP-team, Nørrebro C1R PCK, OPUS-team C1U PCK, Ældreteam C2 PC København, Overafd. B - Bispebjerg-afdelingen 1500C20 PCK, Psyk. sengeafd. Bispebjerg-afdelingen C29 PCK, Psyk. ambulatorium Bispebjerg-afdelingen C2B PCK, Distr. psyk. Bispebjerg C2P PCK OP-team, Bispebjerg C2Q PCK, Akut OP-team, Bispebjerg C3 PC København, Overafd. A - Akutafdelingen 1500C30 PCK, Psyk. sengeafd. Akutafdelingen C38 PCK, Psyk. skadestue C39 PCK, Psyk. ambulatorium Akutafdelingen C4 Psyk Center København, Overafd. O - Østerbro og Indre By 1500C40 PCK, Psyk. Sengeafd. Østerbro og Indre By C43 PCK, Amb. for anoreksi C44 PCK, Amb. for affektiv behandling C45 PCK, Amb. for sexologi C46 PCK, Amb. for militærpsykiatri C49 PCK, Psyk. Ambulatorium Østerbro og Indre By C4A PCK, Distriktspsykiatri Østerbro og Indre By C4P PCK, OP-team Østerbro og Indre By C4Q PCK, OPUS Østerbro og Indre By E1 Psyk. Center Bornholm, overafd. 1500E10 BOR, Psyk. sengeafdeling E19 BOR, Psyk. ambulatorium 050 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 18/119

19 1500F1 PC Frederiksberg, overafd. 1500F10 PCF, Psyk. sengeafd F18 PCF, Psyk. Akutmodtagelse F19 PCF, Psyk. ambulatorium F1A PCF, Distr. Psyk. Øst F1B PCF, Distr. Psyk. Vest F1C PCF, Distr. Psyk. Vanløse F1E PCF, Ergoterapi, psykiatri F1F PCF, Fysioterapi, psykiatri F1G PCF, Distr.psyk. Geronto F1P PCF, OP-team F1Q PCF, OP-team F1R PCF, OPUS H1 PC Hvidovre, overafd. 1500H10 PCH, Psyk. Sengeafd H18 PCH, Psyk. Skadestue H19 PCH, Psyk. Ambulatorium H1B PCH, Distr.psyk. Gammel Kongevej H1E PCH, Ergoterapi, psykiatri H1F PCH, Fysioterapi,psykiatri H1P PCH, OP-team Vesterbro H1Q PCH, OP-team Valby H1R PCH, OPUS-team H1S PCH, Gerontopsykiatrisk team H1T PCH, Akut OP-team K1 Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. R 1500K10 Sct. Hans, Retspsykiatrisk sengeafd. R K19 Sct. Hans, Retspsykiatrisk afd. R`s ambulatorium K1Q Sct. Hans, Retspsykiatrisk afd. R's OP-team K2 Sct. Hans, Psyk. overafd. M 1500K20 Sct. Hans, Psyk sengeafd. M K23 Sct. Hans, Psyk. afd. M`s specialamb. for stofmisbrugere K29 Sct. Hans, Psyk. afd. M`s ambulatorium K2P Sct. Hans, Psyk. afd. M`s OP-team K9 Sct. Hans, Centrallaboratoriet, overafd. 1500K9L Sct. Hans, Centrallaboratoriet L1 Børne- og Ungdomspsyk. Center Hillerød, overafd. 1500L10 BUC HIL, Psyk. sengeafd., unge L13 BUC HIL, Specialambulatoriet for spiseforstyrrelser L14 BUC HIL, Psyk. ambulatorium, børn L15 BUC HIL, Psyk. ambulatorium, unge L19 BUC HIL, Psyk. Ambulatorium for børn og unge M1 Psyk. Center Ballerup, overafd. Ballerup 1500M10 PCB, Psyk. sengeafd M13 PCB, Landsfunktion for Døvepsykiatri M18 PCB, Psyk. skadestue M19 PCB, Psyk. ambulatorium M1B PCB, Distr. psyk. Ballerup (BEH) M1C PCB, Distr. psyk. Gladsaxe/Værløse M1F PCB, Fysioterapi, psykiatri M1P PCB, Gerontopsykiatrisk team M1Q PCB, OPUS-team M1R PCB, OP-team Gladsaxe M2 Psyk. Center Ballerup, Overafd. Gentofte 1500M23 PCB, Spiseforstyrrelsesklinik M24 PCB, Traumeklinik for flygtninge M25 PCB, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri M2A PCB, Distr.psyk. Gentofte M2B PCB, Distr.psyk. Virum 050 Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 19/119

20 1500N1 Psyk. Center Nordsjælland, overafd. 1500N10 PCN, Psyk. sengeafd. Nordsjælland N15 PCN, Psyk. ambulatorium, Helsingør N16 PCN, Psyk. ambulatorium, Frederikssund N18 PCN, Psyk. skadestue N19 PCN, Psyk. ambulatorium, Hillerød N1A PCN, Distr. psyk. Hillerød N1B PCN, Distr. psyk. Helsingør N1C PCN, Distr. psyk. Frederikssund N1P PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team Hillerød N1Q PCN, OPUS-team Hillerød N1R PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team, Helsingør N1S PCN, Opsøgende Psykiatrisk Team, Frederikssund O1 Psykoterapeutisk Center Stolpegård, overafd. 1500O13 PCS, Ambulatorium for spiseforstyrrelser O19 PCS, Psykoterapeutisk ambulatorium P1 Psyk. Center Glostrup, overafd. 1500P10 PCGl, Psyk. sengeafd P18 PCGl, Psyk. skadestue P19 PCGl, Psyk. ambulatorium P1A PCGl, Distr. psyk. Glostrup P1B PCGl, Distr. psyk. Ishøj P1P PCGl, OP-team Ishøj P1Q PCGl, OPUS-team P1R PCGl, Gerontopsykiatrisk team P1S PCGl, Oligofrenipsykiatrisk team P1T PCGl, OP-team Glostrup P1U PCGl, Akut OP-team P2 Psykiatrisk Center Glostrup, Retspsyk. Overafdeling 1500P20 PCGl, Retspsyk. Sengeafd P29 PCGl, Retspsyk. Ambulatorium P2P PCGl, Retspsyk. OP-team Q1 Børne- og Ungdomspsyk. Center Glostrup, overafd. 1500Q10 BUC GLO, Psyk. sengeafd., unge Q11 BUC GLO, Psyk. sengeafd., børn Q14 BUC GLO, Psyk. ambulatorium, unge Q15 BUC GLO, Psyk. ambulatorium, børn V1 CVI Psykiatri, RegionH 1500V2 CVI Børne- og Ungdomspsykiatri Region H Sygehus-afdelingsklassifikation 4. februar 2013 Side 20/119

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2012 Indberettende virksomhed Overskrift på donation eller tilskud Navn(e) på hospital og/eller afdeling(er) Hvad donation eller tilskud ydes

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsinformatik 17. marts 2011 Denne rapport

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Overfølsomhedssygdomme i almen praksis 2005/2006 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Flemming Bro og Anders Munck Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk

Læs mere

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 2-2009 Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose se side 5 Læs om den lange udredning, der forhindrer patienter i at søge

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Rds-3-2006 Rds-4-2007, Rds-7-2009 og Rds-8-2010 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet

Læs mere