Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/"

Transkript

1 Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014

2 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/

3 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag Projektets vision og formål Overordnet beskrivelse af projektet Ydre og indre Arkitektur 1.2 Projektorganisation 1.3 Overordnede arealkrav 1.4 Budgetramme 1.5 Tidsplan 2.0 Stamoplysninger 2.1 Beliggenhed og grundens data 2.2 Areal forhold 2.3 Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Brandmæssige forhold, trafikmyndigheder, arkæologi Juridiske forhold samt tinglysning 2.4 Forsyningsmæssige forhold Varme Vand El Afløb Køling Luftarter Sprinkling 2.5 Oplysninger om eksisterende forhold Forsyningsmæssige forhold Bygningsmæssige forhold Terræn, veje og landskab 2.6 Trafikale forhold 3.0 Funktionelle krav 3.1 Nybyggeriets placering på grunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje, flugtveje og evakueringskoncept Tilkobling af eksisterende hospital Parkeringsanlæg / Kælder Sti og cykelnet Til- og frakørsel for ambulancer, besøgende i privatbil, taxi, bus Adgangsforhold servicefaciliteter Brandvej beredskab Helikopter 3.2 Logistik Dimensioneringsgrundlag Varegrupper Koncepter Kapacitetskrav for funktionerne 3.3 Patientsikkerhed 3.4 Hygiejne s. 10 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 16 s. 17 s. 17 s. 19 s. 20 s. 20 s. 20 s. 20 s. 20 s. 21 s. 21 s. 21 s. 21 s. 22 s. 22 s. 22 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 24 s. 24 s. 28 s. 28 s. 30 s. 33 s. 33 s. 34 s. 34 s. 35 s. 35 s. 35 s. 35 s. 36 s. 36 s. 37 s. 38 s. 44 s. 46 s. 47

4 Nyt Hospital Hvidovre/ 4/ 3.5 Funktionelle forhold Akutmodtagelsen Generel beskrivelse af FAM akutmodtagelse Forløb i Afdelingen Funktioner og rum FAM Akutsenge-afsnit Generel beskrivelse af afdelingen Forløb i Afsnittet Funktioner og rum Børneafdeling Generel beskrivelse af afdelingen Forløb i Afdelingen Funktioner og rum Neonatal afdeling Generel beskrivelse af afdelingen Forløb i Afdelingen Funktioner og rum Kardiologisk afdeling Generel beskrivelse af afdelingen Forløb i Afdelingen Funktioner og rum Obstetrisk sengeafsnit Generel beskrivelse af afsnittet Forløb i Afsnittet Funktioner og rum Øvrige faciliteter Foyer Hovedreception Standardisering af funktioner Standard for indretning i sengeafsnit Standard for indretning af ambulatorium/dagafsnit Fleksibilitet imellem patientværelser og undersøgelse/behandlingsrum Standard-rum Patientværelser Undersøgelse/behandlingsrum Modtagelse og Vagtstation Personalerum Kontorområder udenfor klinik Fællesområder, ophold-venteområder Birum Multifunktionsrum Standard for kravsspecifikation af rum (RFP rumfunktionsprogram) Personflow Fællesarealer, gange og trapper 3.6 Tilgængelighed og tilgængelighedsrevision 3.7 Bæredygtighed 3.8 Miljørigtig projektering 3.9 Indeklima Generelt Termisk indeklima Atmosfærisk indeklima s. 47 s. 48 s. 49 s. 51 s. 52 s. 58 s. 58 s. 58 s. 58 s. 60 s. 61 s. 62 s. 63 s. 68 s. 69 s. 70 s. 71 s. 74 s. 75 s. 76 s. 77 s. 80 s. 81 s. 82 s. 83 s. 86 s. 87 s. 87 s. 90 s. 90 s. 90 s. 90 s. 91 s. 91 s. 92 s. 92 s. 94 s. 95 s. 95 s. 96 s. 97 s. 98 s. 99 s. 99 s. 103 s. 105 s. 106 s. 106 s. 106 s. 107 s. 107

5 5/ Nyt Hospital Hvidovre/ Dokumentation Statisk elektricitet Lys og dagslys Akustisk indeklima 3.10 Drift og vedligehold Driftsmæssige forudsætninger Drifts- og vedligeholdsprincipper Krav til aflevering af drift og vedligeholdelsesvejledninger 3.11 Arbejdsmiljø 4.0 Tekniske krav 4.1 Energikrav Bæredygtighed Energiforsyning og koncept Energiramme Tæthed Energistyring Forbrugsmåling Dokumentation 4.2 Teknik generelt Kvalitet Teknikrumsprincip - føringsveje 4.3 Bygningsdele Generelt Bygningsbasis Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Generelt Ydervægge, komplettering Indvendig komplettering Mørklægning Indervægge, komplettering Birum og vådrum Indvendige døre m.v Dæk, komplettering Trapper, komplettering Lofter, komplettering Tage, komplettering samt ovenlys Overflader Generelt overflader Udvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader Gulve, overflader generelt Trapper og ramper, overflader Lofter, overflader generelt Belægninger og beplantninger i gårdrum Tage og overflader 4.4 Afløb i terræn Afledning af overfladevand Afledning af spildevand og kritisk spildevand 4.5 Ventilation og VVS Forsyninger VVS-anlæg terræn s. 107 s. 107 s. 107 s. 108 s. 110 s. 110 s. 110 s. 111 s. 112 s. 116 s. 116 s. 116 s. 116 s. 116 s. 117 s. 117 s. 117 s. 117 s. 117 s. 117 s. 118 s. 118 s. 118 s. 118 s. 119 s. 119 s. 119 s. 120 s. 120 s. 120 s. 120 s. 121 s. 121 s. 121 s. 121 s. 121 s. 121 s. 122 s. 122 s. 122 s. 122 s. 122 s. 123 s. 123 s. 123 s. 123 s. 124 s. 124 s. 124 s. 124 s. 124 s. 124

6 Nyt Hospital Hvidovre/ 6/ Afløb og sanitet Vandinstallation i bygning Køling Varmeinstallation i bygning Luftarter - gasser Vandtågeanlæg Ventilation Ventilation - rumoversigt 4.6 El og mekaniske anlæg Elforsyning - hovedforsyning El - anlæg i terræn Belysning indvendigt og udvendigt Kraftinstallationer Lyn- og overspændingsbeskyttelse IT Kommunikationssystemer herunder teleslyngeanlæg AV installationer Møde- og konferencerum Patientunderholdning Elektronisk skiltning - Dynamisk skiltning og wayfinding Sikringsstrategi, sikringsanlæg samt overvågningsanlæg Bygningsautomatik 4.7 Inventar i terræn Definition af inventar i terræn Installationer for inventar i terræn Interessenter for inventar i terræn 4.8 Inventar og Udstyr Løst Inventar Definition af Løst Inventar Installationer for Løst Inventar Fast Inventar Definition af Fast Inventar Installationer for Fast Inventar Teknisk Udstyr Definition af Teknisk Udstyr Installationer for Teknisk Udstyr Medicoteknisk Udstyr Definition af Medicoteknisk Udstyr Installationer for Medicoteknisk Udstyr. 4.9 Øvrige bygningsdele Tavler og skilte Kunstnerisk udsmykning 4.10 Brandforhold Lovgrundlag Acceptkriterier/sikkerhedsniveau Brandmæssige adskillelser og konstruktioner Elevatorskakte Strømforsyning ABA-anlæg AVA-anlæg AVT-anlæg s. 124 s. 125 s. 126 s. 126 s. 127 s. 127 s. 127 s. 128 s. 128 s. 128 s. 129 s. 129 s. 130 s. 130 s. 130 s. 131 s. 132 s. 132 s. 132 s. 132 s. 132 s. 134 s. 135 s. 135 s. 135 s. 135 s. 135 s. 135 s. 135 s. 136 s. 136 s. 136 s. 136 s. 136 s. 136 s. 136 s. 137 s. 137 s. 137 s. 137 s. 137 s. 138 s. 138 s. 138 s. 138 s. 138 s. 138 s. 138 s. 139 s. 139 s. 139

7 7/ Nyt Hospital Hvidovre/ ABDL-anlæg Flugtvejs, nød -og panikbelysning Vandfyldte slangevinder Særlige forhold Den videre proces 5.0 Administrative krav 5.1 Budget 5.2 Tidsplan 5.3 Totaløkonomisk vurdering 5.4 Udbudsstrategi 5.5 Risikostyring 6.0 Bilag 6.1 Servitutter 6.2 drofus-rumskemaer 6.3 Bæredygtighedsstrategi 6.4 Heating and coolingsprinciples 6.5 Elforsyning 6.6 Ventilationsprincip 6.7 Logistik-koncepter 6.8 Tilrettet konkurrenceforslag / valgt scenarie - Udgår 6.9 Jordbundsundersøgelse 6.10 Risikolog 6.11 Plan for kvalitets og miljøledelse 6.12 Landinspektørplaner 6.13 BBR oplysninger 6.14 VVM anmeldelse 6.15 Procestidsplan, myndighedssamarbejde 6.16 Tegningsliste / oversigt, tegninger eksisterende forhold 6.17 Hovedtidsplan s. 139 s. 139 s. 140 s. 140 s. 140 s. 144 s. 144 s. 146 s. 150 s. 150 s. 150 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 155 s. 155

8 Nyt Hospital Hvidovre/ 8/ illustartion

9 9/ Nyt Hospital Hvidovre/ 1.0 Basis beskrivelse

10 Nyt Hospital Hvidovre/ 10/ Grundlag Efter regiondannelsen i 2007, besluttede Region Hovedstaden at udarbejde en ny hospitalsplan for Region Hovedstaden, en hospitalsplan der viser udviklingen af hospitalerne i region hovedstaden frem til år Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020 beskriver en fremtidig fordeling af opgaverne på hospitalerne, heraf en nødvendig udvidelse af Hvidovre Hospital. På denne baggrund blev der fra afholdt en projektkonkurrence omhandlende forslag til udvidelse af hospitalet. Projektkonkurrence blev vundet af arkitektfirmaerne aarhus arkitekterne as & Schmidt Hammer Lassen med underrådgiverne Søren Jensen Rådgivende Ingeniører med Royal Haskoning samt landskabsarkitekterne Kragh & Berg-lund. Konkurrenceprogrammet og konkurrenceforslaget samt efterfølgende dialog-proces med projektledelsen for Nyt Hospital Hvidovre samt brugergrupper fra de afdelinger der repræsenterer de enkelte funktionsområder i nybyggeriet er grundlaget for sammenfatningen af byggeprogrammet Byggeprogrammet beskriver intentioner, kvalitetsniveau samt krav til nybyggeriet set i forhold til overordnede fastsatte rammer og værdier for nybyggeriet - herunder blandt andet bygningsvolumen, arkitektur og teknik, funktionsindhold, logistik, anlægsøkonomi og hovedtidsplan. Nybyggeriet vil i fremtiden indeholde, akutmodtagelse, kardiologi, børneafdeling, Neonatal, obstetrik, samt øvrige nødvendige fælles funktioner og tekniske arealer. Projektets vision og formål På Hvidovre Hospital er det højt prioriteret at sygehuset drives og udvikles så borgerne har adgang til de bedste mulige ydelser med vægt på: Kvalitet, tryghed og sammenhæng med patienten i centrum Robusthed Nedenfor fremgår uddrag fra konkurrenceprogrammets Bind 1 Visionen, projektkrav og betingelser som udgør et særligt væsentligt grundlag for pro-jektet. Citat : Region Hovedstadens vision er et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor arbejdes der hele tiden med at udvikle sundhedsvæsenet, så det bedst mulige tilbud til borgerne ydes. Uanset hvad man fejler, og hvor man bor, skal borgerne være sikre på at blive behandlet med en høj faglig kvalitet. Sund-hedsvæsenet i dag er af høj kvalitet med borgerne er i centrum og det skal fortsætte. Region Hovedstaden har vedtaget et politisk grundlag for byggeri. I det politiske grundlag fokuseres der på en række områder, som er særligt relevante i forhold til kvalitetsfondsbyggerierne, blandt andet funktionalitet, fl eksibilitet, tilgængelighed, sikkerhed, uddannelse, hygiejne og bæredygtighed. Herudover er der vedtaget en række strategier, politikker, planer og standarder som understøtter regionens vision. De kan fi ndes på regionens hjemmeside. Nyt Hospital Hvidovre Inden for rammerne af Region Hovedstadens vision, og med denne som fun-dament, har vi som medarbejdere på Hvidovre Hospital sammen med repræ-sentanter for patienter og pårørende formuleret visionen for Nyt Hospital Hvidovre. Her i begyndelsen af konkurrenceprogrammet vil vi gerne fortælle jer lidt om visionens betydning for opgaven. Patienten er det centrale for os på Hvidovre Hospital. Vi ønsker at optimere samspillet mellem bygninger, teknologi og vores adfærd for at skabe de bedst tænkelige patientforløb. Ambitionen er ikke ny - men den skal udfoldes under væsentligt andre forhold og med en anden radikalitet end tidligere. Ved at sætte patienten i centrum kan vi sammenfatte tre væsentlige hensyn, nemlig til den gode arbejdsplads, det effektive hospital og patientens oplevelse.

11 11/ Nyt Hospital Hvidovre/ Det er patienten i centrum, der skaber den gode arbejdsplads fordi vi som ansatte er her for at gøre en forskel. Det er patienten i centrum, der sikrer effektivt fordi en tryg, informeret og deltagende patient hurtigere bliv er rask. Det er patienten i centrum, der gør, at både den lægefaglige og ople-vede kvalitet set fra brugerens side er optimal. Projektkrav for Nyt Hospital Hvidovre er at der etableres et moderne fremtidssikret hospital, hvor patienten er i centrum, hvor den gode arbejdsplads er medvirkende til at skabe et effektivt sammenhængende flow, der samtidig sikre et trygt patientforløb. Projektets løsninger skal opfylde krav til robusthed og fleksibilitet, således at hospitalet er fremtidssikret, således at nye behandlingsformer kan implementeres i takt med tiden og generel udvikling. Blandt andet skal Innovation indenfor tekniske løsninger tages i betragtning og vurderes set i forhold til nødvendighed for at opnåelse generel fremtidssikring. Endvidere formulerer konkurrenceprogrammet principper for at være onstage og offstage. Det er to begreber, der hænger sammen - og som der i planlægningen og indretningen af fremtidens Hvidovre hospital, skal tages højde for: Når personalet er onstage, er personalet på, tilgængelige for patient og pårørende når personalet er offstage, er det for at koncentrere sig om f.eks. kontorarbejde, eller for at lade op, før personalet igen er onstage med patienten i fokus. Konkurrenceprogrammet sætter bl.a. også fokus på robusthed, forstået som fleksibilitet, elasticitet og generalitet i forhold til funktionaliteten. En robust bygning er egnet til at tilpasse sig til, modstå eller rumme skiftende omstæn-digheder, som ikke har kunnet forudses på tidspunktet for planlægningen og opførelsen af bygningen. Robust forstås gennem anvendelsen af følgende tre begreber: Fleksibilitet Bygningens evne til at tilpasse sig til ændringer i funktionen gennem mindre tilpasninger af de fysiske rammer, der kan ske uden at forstyrre den øvrige drift. Elasticitet Bygningens evne til at udvide eller indskrænke areal, enten eksternt gennem en udvidelse af bygningens areal eller internt gennem indskrænkning af en funktions brugsareal og/eller tilsvarende udvidelse af en anden funktions brugsareal også uden at påvirke den øvrige drift. Generalitet Bygningens evne til at tilpasse sig til ændringer i funktionen uden at skulle tilpasses de fysiske rammer. Alle tre begreber kan optræde i kombination med hinanden på flere forskellige bygningsmæssige skalaer, fra den enkelte bygningsdel til det samlede bygningskompleks, og med varierende tid til tilpasning, fra sekunder til år. Som eksempler på robusthed kan nævnes: Løbende og naturlig foranderlighed af lokaler og områder skal kunne pågå og planlægges i forhold til de fysiske rammer, inventar og generel anvendelse, uden store bygningsmæssige og konstruktive konsekvenser. Byggeriet skal være konstruktivt forberedt til at der kan foretages forandringer som nødvendige tiltag i forbindelse forandringer i behandlingsformer, ny teknologi mv. Funktionsændringer skal kunne fortages uden at selve hovedkon-struktionerne påvirkes. Det konstruktive princip skal afspejle let frem-kommenlighed. Inventar skal planlægges som fleksible komponenter der kan indgå, som elementer i flere forskellige sammenhænge og funktioner. Vægge skal kunne flyttes, installationer skal kunne omlægges og til-passes fremtiden. Arealstandarder for de enkelte funktioner i det nye hospitalsbyggeri tillægges stor betydning i forbindelse med sikringen af robuste fysiske rammer og tillige minimering af rådgivningsarbejdet som følge af gentagelseseffekt. Standardiserede rum, herunder ensartede størrelser og indretninger er relevant indenfor funktioner som; operationsstuer, undersøgelsesrum, sengestuer, intensivstuer, billeddiagnostiske rum og diverse birum.

12 Nyt Hospital Hvidovre/ 12/ Indretningen skal sikre en intern logistik med optimale flowmønster for hospi-talets brugere, optimal placering af drifts- og servicefunktioner, principper for forsyninger mv. Der skal også skabes gode vertikale og horisontale adgangsforhold mellem hospitalets enkelte funktioner. Den eksterne logistik og infrastruktur skal ligeledes være optimal og logisk i forhold til den daglige drift. Såvel intern som ekstern logistik skal være robust overfor kommende udvidelses- og udbygningsmuligheder. Implementering af - Visionen, projektkrav og betingelser I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet har projektgruppen arbejdet med visionen. Smith Innovation har gennemført interviews hos HvH samt hos totalrådgiver for afdækning af værdigrundlag til brug i fælles værdiworkshops. Resultat af værdiworkshops fremgår i Rapport omkring resultat af vision og værdiforløb, februar April Rapporten sætter afslutningsvis ord og beskrivelse på fællesværdierne som vil indgå i det videre arbejde: Fællesværdier: En menneskelig maskine, ligeværdigt inkluderende, trygt, robust, naturligt, effektivt på tværs. Hvidovre hospital er ikke kold eller fremmedgørende eller samlebånd uden plads til forskellighed. Hvidovre Hospital er folkelig, nærværende og et sted næsten som hjemme Overordnet beskrivelse af projektet Nyt Hospital Hvidovre er en brutto m2, stor udvidelse af Hvidovre Hospital, placeret vest for det eksisterende hospitalskompleks. Den fireeta-gers høje hospitalsudvidelse rummer akutmodtagelse, neonatal, børneafde-ling, obstetrikafdeling og kardiologi. Det tilstræbes at der skabes en arkitektonisk dialog mellem det eksisterede hospital og den nye udvidelse. Hospitalsudvidelsen føjer sig til det eksisterende byggeri, ved at tage afsæt i de grundlæggende bygningsmæssige principper. Den eksisterende base af beton videreudvikles, så den retvinklede geometri fastholdes og fortsættes på en organisk og indlevet formgivning. Over basen placeres sengeafsnittene som en skulpturel struktur, der bugter sig omkring de nye grønne haverum. Den primære fysiske forbindelse etableres i etage 04 og 05 i forlængelse af det eksisterende hospitals centrale hovedkorridor og vandrehal. Fra krydset på Kettegårds Allé, hvor alle trafikanter ankommer, ledes man ligeværdigt via forpladsen, som skråner ind mod hospitalet, videre ind under bygningen hvor grønne haverum fungerer som pejlemærker, der lader dags-lyset trænge helt ned i parkeringsniveau. Haverummene fungerer som foyer for henholdsvis den ny fælles indgang og indgangen til akutmodtagelsen. Nyt Hospital Hvidovre indgår i en overordnet helhedsplan som samlet anviser kvadratmeters udvidelse. Logistikprincip i huset tager udgangspunkt i det eksisterende hospitals logi-stik: Forsendelse af forsyninger og mad samt borttransport af affald fore-går med hospitalets automatiske transportanlæg på niveau 02 Niveau 03 indeholder foyerrum, parkering, samt servicetunnel, der kobler det nye byggeris elevatorer sammen med servicekorridoren i det eksisterende byggeri. Gående ankommer til hovedindgangen og fordeles horisontalt på ni-veau 04, der indeholder Akutmodtagelsen samt Neonatal afdeling og Kardiologi i forlængelse af vandrerhallen. Niveau 05, 06 og 07 indeholder sengeafsnit, der på niveau 05 kobles på vandrehallen i det eksisterende hospital. Gående, senge- og godstransporter anvender de lodrette elevatorfor-bindelser. Der bygges videre på wayfinding-principperne fra det ek-sisterende hospital med vertikale (eventuelt farvekodede) elevatorfor-bindelser. Se bla. afsnit 3.2

13 13/ Nyt Hospital Hvidovre/ Ydre og indre Arkitektur Dette afsnit redegør for en række egenskaber ved konkurrenceprojektet, som i videst muligt omfang vil blive indarbejdet i det endelige forslag. Den ny udvidelse af Hvidovre Hospital er udformet under hensyntagen til den eksisterende bygning med hensyn til hovedstruktur, den horisontale lagdeling, ankomst til byggeriet under terræn som udgangspunkt for bevægelsen op i huset, det ovenliggende bordurmønster som sengebygningen aftegner, samt centrale flowlinjer i en samlende rygrad. Nybyggeriet struktureres i den nye del omkring et tværgående panoptisk rum, der på alle etager fungerer dels som en offentlig fordelingsåre til de enkelte funktioner og afsnit og dels som den samlende, fleksible hovedfærdselsåre, der forbinder de enkelte afsnit med hinanden. Panoptisk rum skal forstås som et rum der giver overblik, primært etagevist, sekundært via kig gennem trappeåbninger og via åbninger i facader til andre etager. Det panoptiske rum er flankeret af en række attraktive gårdrum, der forbinder alle bygningens etager og tilfører dagslys til- og fremmer orienteringsevnen i den nye bygning. Ud mod og langs det panoptiske rum, er de mere offentlige og fælles funktioner placeret så som receptioner, kontorer, vente- og opholdsfaciliteter, mens de mere private rum såsom patientværelser og behandlingsrum, er placeret i rolige omgivelser - tilbagetrukket fra det centrale panoptiske rum. Etagevist skal det forsøges at understøtte en klar wayfinding, samtidig med at der skabes rolige områder for patienternes heling. Over basen bearbejdes volumenet i overensstemmelse med placering af sengeafdelingerne. Facaderne tilstræbes at have et slægtskab med den eksi-sterende arkitektur som en præfabrikeret løsning, der fastgøres direkte til råhus konstruktionen. I de åbne gårdrum vil den lukkede væg mod teknikrummene blive begrønnet. Indvendigt kan fladerne suppleres med lyse og venlige træpartier på gulv og vægge, hvor funktionen tillader det. Det tilstræbes at der skabes en arkitektonisk dialog mellem det eksisterede hospital og den nye udvidelse. Hospitalsudvidelsen føjer sig til det eksisterende byggeri, ved at tage afsæt i de grundlæggende bygningsmæssige principper. Den eksisterende base af beton videreudvikles, så den retvinklede geometri fastholdes og fortsættes på en organisk og indlevet formgivning. Over basen placeres sengeafsnittene som en skulpturel struktur, der bugter sig omkring de nye grønne haverum. Ankomstfladen skråner ind mod hospitalet og leder videre ind under bygnin-gen, hvor grønne haverum fungerer som pejlemærker, der lader dagslyset trænge helt ned i parkeringsniveau. Haverummene fungerer som foyer for henholdsvis den ny fælles indgang og indgangen til akutmodtagelsen. Trafikflowet er entydigt. Kører man ned af rampen, er der til højre adgang til parkeringspladserne under de eksisterende bygninger og lige frem, lader gårdrummenes udstrålende dagslys den besøgende forstå, at disse koncen-trerede og dog spaciøse rum samtidigt er rum for ankomst og opstigning. Der er plads til afsætning omkring dem, der er rummeligt og robust vindfang og der er eskalatorer, der transporterer den besøgende op i bygningen. Det første rum, er for den generelle hovedankomst i forbindelse med den gen-nemgående hovedfærdselsåre, det bagvedliggende giver adgang til akutmodtagelsen. Fodgængere kan gå ad særskilt bro direkte op til hoveddøren under en karaktergivende fremskudt baldakin/ portico. På etage 04 er receptions- og venteområde placeret i en afslappet nærmest loungeagtig atmosfære. Hér foregår det offentlige liv, der er adgang til ambulatorierne, adgang til det eksisterende hospital, og der er balkoner og spændende kig på tværs alt i et begrønnet, behageligt og afbalanceret dagslysmiljø. Strategisk velplacerede elevatorkerner bringer personale, patienter og besøgende længere op i bygningen, hvor man altid mødes af umiddelbart synlige receptionsområder og vagtstationer, man skal ikke lede efter dem rundt om hjørnet og nede ad gangen. Og tilsvarende, vil man altid kunne relatere sig til de gennemgåen-de/allestedsnærværende gårdrum. De giver karakter og identifikationsmuligheder - letter orienteringen.

14 Nyt Hospital Hvidovre/ 14/ 1.2 Projektorganisation Projektet er organiseret omkring HvH Byggeafdeling med følgende organise-ring: Organisationsdiagram: HVH Byggeafdeling

15 15/ Nyt Hospital Hvidovre/ Totalrådgiveren er organiseret som projektorganisation med følgende struktur: Projektledelse: Arkitekter og totalrådgivere aa-a og SHL Projektchef: Mikael Sterr Sørensen, aa-a Projekteringschef: Mads Kaltoft, SHL Ingeniør - underrådgiver Frands W. Andersen, Søren Jensen Designfaglig styregruppe: Mette Dan Weibel, Partner aa-a Kim Holst Jensen, Partner SHL Kasper Heiberg Frandsen, ass. Partner SHL Hans Kragh, Partner Kragh og Berglund Frank Jensen, Adm. direktør Søren Jensen Rådgivergruppe: Arkitekt, aa-a og SHL Jette Sandberg, aa-a, sagsarkitekt, sundhed Mads Kaltoft, SHL, sagsarkitekt, projekt Mikkel J. Manuel, aa-a, Arkitekt, bruger/funktioner/inv. & udst. projekt Sally Rudgaard Jessen, SHL, Arkitekt, bruger/design/projektering Nanna Wohlfeldt, SHL, Arkitekt og konstr. design/projektering Lotte Bigum Eriksen, aa-a, Arkitekt og konstr. bruger/projektering Rikke Bastholm, Facilitering Landskabsarkitekt, Kragh og Berglund Kim Madsen, sagsarkitekt Karen Tovgaard, landskab/projektering Christina Mathiesen, projektering Rasmus Laub Andersen Projekteringsfaglig støttegruppe: Nils Jacobsen, aa-a, økonomi Marianne Friis, SHL, IKT koordinator David Fink, SHL, BIM ansvarlig Tom Dynnes Hansen, aa-a, kvalitetschef Peter Ulriksen, SHL, miljøkoordinator Martin Wentzer, aa-a, risikostyring Søren Sti Andersen, aa-a, drofus Per Lindrup, aa-a / Stine Kalmose Jacobsen, SHL (kontraktforhold/juridiske forhold) Lars Kirkegaard, aa-a, videndeling Ingeniør, Søren Jensen Jens Peter Arnung, statiker Michael Heuer, VVS/indeklima Jacob Spliid Bech, designansv. el Kenneth S. Jaquet, designansv, brand Alex M. jørgensen, designansv, IT/sikkerhed Elisabeth Larsen, medicoteknik Andrev Khoudi, designansv. logistik Ulla Madsen Thau, designansv. bæredygtighed/energi Tonni Elkær, designansv. IKT/BIM Ingeniør, Royal HaskoningDHV Eduard Bonstra, direktør Henk Kunst, designansv. byggeri Eddy Holla, designansv. konstruktioner Henk Kunst, designansv. VVS/indeklima Erik Tober, VVS/indeklima Gerhard Zuidema, IT/sikring Harry Posthuma, el Henk Kunst, økonomi Daan Jansen, brand Organisationsdiagram: Rådgivergruppe

16 Nyt Hospital Hvidovre/ 16/ 1.3 Overordnede arealkrav Overordnede arealkrav på baggrund af konkurrenceprogrammet udgør brutto m2. Brutto/Netto-faktoren er 2,0, af hvilke 0,4 er afsat til logistik og teknik. Konkurrenceprogrammets er udarbejdet af Hvidovre Hospital i samarbejde med Bygherrerådgiver. Konkurrenceforslaget har dannet udgangspunkt for udarbejdelse af byggeprogrammet. I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet er der gennemført en række mindre arealjusteringer indenfor de enkelte funktionsområder. Nettorareal m 2 Bruttoareal B/N 1,6 NHH1 SAMLET Kliniske Funktioner I alt Fælles Akutmodtagelse Akutmodtagelse Sengeafsnit Børneafdelingen Ambulatorie- og Dagafsnit Sengeafsnit Neonatal Sengeafsnit Kardiologisk Afdeling Ambulatorie- og Dagafsnit 980 Sengeafsnit Obstetrisk Sengeafsnit Øvrige Funktioner Logistik og Teknik som angivet i NHH1_D1_A2_B01_dimensionering Arealoversigt: NHH1 Samlet Som det fremgår er der en programmeret udvidelse af arealrammen på brutto 195 m2. Der vil i dispositionsforslagsfasen forsøges at optimerer arealudnyt-telsen, så både økonomi, arkitektur og funktion hænger sammen. Udvidelsen består at dimensioneringsændringer på brutto 110 m2; rumæn-dringer på brutto minus 34 m2, samt ændringer grundet individuelle rumare-alspecificeringer på 119 m2.ændringer er udspecificeret i dokumentet NHH1_C05-K01-C05.3_B02-01_Log-rumændringer.

17 17/ Nyt Hospital Hvidovre/ 1.4 Budgetramme Med udgangspunkt i konkurrenceforslaget samt efterfølgende forhandling, er anlægsbudgetrammen for udvidelsen af Hvidovre Hospital fastsat til i alt 940mio.kr. ved PL indeks 100, svarende til byggeomkostningsindeks 120,3 1.5 Anlægsbudgetrammen er pr. 3kvt i alt 1009 mio. kr. ved PL indeks107,40 Arealudvidelsen andrager i alt m2 brutto. ( se afsnit 1.3 ) Anlægsudgifterne indeholder håndværkerudgifter inkl. fast inventar, samt bygherreomkostninger inkl. udgifter til medicoteknisk udstyr, løst inventar, uforudselige udgifter, reservepulje og risiko. Budgettet er fastlagt iht. retningslinjer for udregning af budget på baggrund af fastsatte m2 priser for kvalitetsfondsprojekter. Budgettet bearbejdes og opdateres løbende og afstemmes i forhold til de enkelte projektfaser som angivet i styringsmanualen for NHH Der henvises til afsnit 5.1 Tidsplan Tidsplan for projektet fremgår af hovedtidsplan dateret , med følgende hovedmilepæle: Projektering, August 2014 August 2016 Etape 1: Udførelse af byggemodning, etablering af byggeplads, December 2015 marts 2016 Etape 2: Udførelse af Nybyggeriet, februar 2016 marts 2019 Aflevering, Marts 2019 Indkøring og Idriftsætning, April 2019 september 2019 Ibrugtagning, Oktober - december 2019

18 Nyt Hospital Hvidovre/ 18/

19 19/ Nyt Hospital Hvidovre/ 2.0 Stamoplysninger

20 Nyt Hospital Hvidovre/ 20/ 2.0 Stamoplysninger Beliggenhed og grundens data Det nye projekt placeres på 11 bz, Hvidovre by, Hvidovre, Kettegård alle30, 2650 Hvidovre. og grænser ind over 11 a, hvor det eksisterende Hospital er placeret. Areal forhold Grundstykket er delt på 2 matrikler 11bz og 11a på i alt henholdsvis: 11bz - areal i alt m2 11a areal i alt m2 Myndighedsforhold Bygningsmyndighed er Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre: Kontaktpersoner er: Steffen Kuld Hansen, Teamleder Henrik Nielsen, lokalplan Beredskabsinspektør Søren B. Hansen, Brand Preben Mac og Helle Buus, Miljøforhold. Peter W. Knudsen koordinerer Vej og parkforhold Aspekter omkring myndighedsforhold skal følges nøje gennem projekteringsforløbet blandt andet gen-nem løbende myndighedskontakt. I det efterfølgende projekteringsforløb færdiggøres procesplan for myndighedssamarbejdet. Møder med Hvidovre Kommune refereres og procesplan over myndighedsar-bejdet opjusteres jævnligt for opfølgning af de myndighedskrav der indarbejdes i projektet. I forbindelse med planlægning af byggepladsforhold samt udarbejdelse af PSS involveres Hvidovre Kommune. Forhold og forudsætninger i forbindelse med byggetilladelse koordineres og følges op. HvH har til hensigt at følge møder med Hvidovre Kommune med henblik på at varetage projektets interesser og sikre en smidig og god relation til Hvidovre Kommune. I forbindelse med projektets gennemførelse skal der sikres inddragelse af relevante myndigheder: Arbejdstilsynet, Postboks København C Tlf Hvidovre Politi, Bytoften Hvidovre, Tlf Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1059 København K, Tlf Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej København S, Tlf Fødevarestyrelsen, Stationsparken Glostrup Tlf Byplan og lokalplanmæssige forhold Lokalplan udarbejdes af Hvidovre Kommune udarbejder i samarbejde med HvH. Lokalplanarbejdet er startet forår 2014, og forventes afsluttet juni Grundlag for udbygning af Hvidovre Hospital fremgår af Kommunalplanlægningen. Hvidovre Kommunes planlægning forventes at være rummelig og fleksibel ift. at sikre en udbygning af Hvidovre Hospital iht. helhedsplanen fra vinderforslaget. VVM redegørelse og evt. miljøvurdering baserer sig på konkurrencebesvarelsen og håndteres af HvH. HvH samt TRG har afholdt indledende møder med Hvidovre Kommune, hvor kommende samarbejde samt proces er drøftet. Der er udarbejdet procesplan for myndighedsbehandling dateret Denne vil blive opdateret løbende. Der henvises til bilag 6.15 Brandmæssige forhold, trafikmyndigheder, arkæologi Brandmæssige forhold: Myndigheden er Hvidovre Kommune i relation til byggeloven og Hvidovre kommunes Redningsbered-skab i relation til beredskabsloven. Der skal i byggeprogramfasen og efterfølgende faser etableres en dialog mellem TRG s brandingeniø-rer og ovennævnte myndighed således at brandstrategirapporten løbende bliver gennemgået for myn-dighederne.

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Hvidovre. Konkurrenceprogram. Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Hvidovre. Konkurrenceprogram. Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser Region Hovedstaden ½ 1 Nyt Hospital Hvidovre Konkurrenceprogram Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser 1 Vision 4 1.1 Region Hovedstaden 5 1.2 Nyt Hospital Hvidovre 5 2 Opgaven 8 2.1 Helhedsplan 11

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Vision for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre

Vision for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre Vision for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre Resultat af visionsproces gennemført oktober december 2011 21. december 2011 Mikkel A. Thomassen, partner i Smith Innovation Indledning Denne beskrevne

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Albertslund Lille Skole, Projektforslag

Albertslund Lille Skole, Projektforslag Albertslund Lille Skole, Projektforslag Projektforslag vedrørende om- og tilbygningsarbejder på Albertslund Lille Skole 30.01.13 Albertslund Lille Skole Projektforslag udarbejdet i forbindelse med ønske

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013

Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013 Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013 Emne Mødested Dronninggårds Allé 24-26, Nyt Støtte- og Aktivitetscenter, samt almene boliger. Mødelokale 03, Rådhuset i Holte. Mødedato Tirsdag d. 15/01-2013

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE Indholdsfortegnelse. 1.0 Bygherren og projektorganisation 1 2.0 Det Aktuelle projekt 2 3.0 Bygningsmæssig status

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere