Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/"

Transkript

1 Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014

2 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/

3 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag Projektets vision og formål Overordnet beskrivelse af projektet Ydre og indre Arkitektur 1.2 Projektorganisation 1.3 Overordnede arealkrav 1.4 Budgetramme 1.5 Tidsplan 2.0 Stamoplysninger 2.1 Beliggenhed og grundens data 2.2 Areal forhold 2.3 Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Brandmæssige forhold, trafikmyndigheder, arkæologi Juridiske forhold samt tinglysning 2.4 Forsyningsmæssige forhold Varme Vand El Afløb Køling Luftarter Sprinkling 2.5 Oplysninger om eksisterende forhold Forsyningsmæssige forhold Bygningsmæssige forhold Terræn, veje og landskab 2.6 Trafikale forhold 3.0 Funktionelle krav 3.1 Nybyggeriets placering på grunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje, flugtveje og evakueringskoncept Tilkobling af eksisterende hospital Parkeringsanlæg / Kælder Sti og cykelnet Til- og frakørsel for ambulancer, besøgende i privatbil, taxi, bus Adgangsforhold servicefaciliteter Brandvej beredskab Helikopter 3.2 Logistik Dimensioneringsgrundlag Varegrupper Koncepter Kapacitetskrav for funktionerne 3.3 Patientsikkerhed 3.4 Hygiejne s. 10 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 16 s. 17 s. 17 s. 19 s. 20 s. 20 s. 20 s. 20 s. 20 s. 21 s. 21 s. 21 s. 21 s. 22 s. 22 s. 22 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 24 s. 24 s. 28 s. 28 s. 30 s. 33 s. 33 s. 34 s. 34 s. 35 s. 35 s. 35 s. 35 s. 36 s. 36 s. 37 s. 38 s. 44 s. 46 s. 47

4 Nyt Hospital Hvidovre/ 4/ 3.5 Funktionelle forhold Akutmodtagelsen Generel beskrivelse af FAM akutmodtagelse Forløb i Afdelingen Funktioner og rum FAM Akutsenge-afsnit Generel beskrivelse af afdelingen Forløb i Afsnittet Funktioner og rum Børneafdeling Generel beskrivelse af afdelingen Forløb i Afdelingen Funktioner og rum Neonatal afdeling Generel beskrivelse af afdelingen Forløb i Afdelingen Funktioner og rum Kardiologisk afdeling Generel beskrivelse af afdelingen Forløb i Afdelingen Funktioner og rum Obstetrisk sengeafsnit Generel beskrivelse af afsnittet Forløb i Afsnittet Funktioner og rum Øvrige faciliteter Foyer Hovedreception Standardisering af funktioner Standard for indretning i sengeafsnit Standard for indretning af ambulatorium/dagafsnit Fleksibilitet imellem patientværelser og undersøgelse/behandlingsrum Standard-rum Patientværelser Undersøgelse/behandlingsrum Modtagelse og Vagtstation Personalerum Kontorområder udenfor klinik Fællesområder, ophold-venteområder Birum Multifunktionsrum Standard for kravsspecifikation af rum (RFP rumfunktionsprogram) Personflow Fællesarealer, gange og trapper 3.6 Tilgængelighed og tilgængelighedsrevision 3.7 Bæredygtighed 3.8 Miljørigtig projektering 3.9 Indeklima Generelt Termisk indeklima Atmosfærisk indeklima s. 47 s. 48 s. 49 s. 51 s. 52 s. 58 s. 58 s. 58 s. 58 s. 60 s. 61 s. 62 s. 63 s. 68 s. 69 s. 70 s. 71 s. 74 s. 75 s. 76 s. 77 s. 80 s. 81 s. 82 s. 83 s. 86 s. 87 s. 87 s. 90 s. 90 s. 90 s. 90 s. 91 s. 91 s. 92 s. 92 s. 94 s. 95 s. 95 s. 96 s. 97 s. 98 s. 99 s. 99 s. 103 s. 105 s. 106 s. 106 s. 106 s. 107 s. 107

5 5/ Nyt Hospital Hvidovre/ Dokumentation Statisk elektricitet Lys og dagslys Akustisk indeklima 3.10 Drift og vedligehold Driftsmæssige forudsætninger Drifts- og vedligeholdsprincipper Krav til aflevering af drift og vedligeholdelsesvejledninger 3.11 Arbejdsmiljø 4.0 Tekniske krav 4.1 Energikrav Bæredygtighed Energiforsyning og koncept Energiramme Tæthed Energistyring Forbrugsmåling Dokumentation 4.2 Teknik generelt Kvalitet Teknikrumsprincip - føringsveje 4.3 Bygningsdele Generelt Bygningsbasis Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Generelt Ydervægge, komplettering Indvendig komplettering Mørklægning Indervægge, komplettering Birum og vådrum Indvendige døre m.v Dæk, komplettering Trapper, komplettering Lofter, komplettering Tage, komplettering samt ovenlys Overflader Generelt overflader Udvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader Gulve, overflader generelt Trapper og ramper, overflader Lofter, overflader generelt Belægninger og beplantninger i gårdrum Tage og overflader 4.4 Afløb i terræn Afledning af overfladevand Afledning af spildevand og kritisk spildevand 4.5 Ventilation og VVS Forsyninger VVS-anlæg terræn s. 107 s. 107 s. 107 s. 108 s. 110 s. 110 s. 110 s. 111 s. 112 s. 116 s. 116 s. 116 s. 116 s. 116 s. 117 s. 117 s. 117 s. 117 s. 117 s. 117 s. 118 s. 118 s. 118 s. 118 s. 119 s. 119 s. 119 s. 120 s. 120 s. 120 s. 120 s. 121 s. 121 s. 121 s. 121 s. 121 s. 121 s. 122 s. 122 s. 122 s. 122 s. 122 s. 123 s. 123 s. 123 s. 123 s. 124 s. 124 s. 124 s. 124 s. 124 s. 124

6 Nyt Hospital Hvidovre/ 6/ Afløb og sanitet Vandinstallation i bygning Køling Varmeinstallation i bygning Luftarter - gasser Vandtågeanlæg Ventilation Ventilation - rumoversigt 4.6 El og mekaniske anlæg Elforsyning - hovedforsyning El - anlæg i terræn Belysning indvendigt og udvendigt Kraftinstallationer Lyn- og overspændingsbeskyttelse IT Kommunikationssystemer herunder teleslyngeanlæg AV installationer Møde- og konferencerum Patientunderholdning Elektronisk skiltning - Dynamisk skiltning og wayfinding Sikringsstrategi, sikringsanlæg samt overvågningsanlæg Bygningsautomatik 4.7 Inventar i terræn Definition af inventar i terræn Installationer for inventar i terræn Interessenter for inventar i terræn 4.8 Inventar og Udstyr Løst Inventar Definition af Løst Inventar Installationer for Løst Inventar Fast Inventar Definition af Fast Inventar Installationer for Fast Inventar Teknisk Udstyr Definition af Teknisk Udstyr Installationer for Teknisk Udstyr Medicoteknisk Udstyr Definition af Medicoteknisk Udstyr Installationer for Medicoteknisk Udstyr. 4.9 Øvrige bygningsdele Tavler og skilte Kunstnerisk udsmykning 4.10 Brandforhold Lovgrundlag Acceptkriterier/sikkerhedsniveau Brandmæssige adskillelser og konstruktioner Elevatorskakte Strømforsyning ABA-anlæg AVA-anlæg AVT-anlæg s. 124 s. 125 s. 126 s. 126 s. 127 s. 127 s. 127 s. 128 s. 128 s. 128 s. 129 s. 129 s. 130 s. 130 s. 130 s. 131 s. 132 s. 132 s. 132 s. 132 s. 132 s. 134 s. 135 s. 135 s. 135 s. 135 s. 135 s. 135 s. 135 s. 136 s. 136 s. 136 s. 136 s. 136 s. 136 s. 136 s. 137 s. 137 s. 137 s. 137 s. 137 s. 138 s. 138 s. 138 s. 138 s. 138 s. 138 s. 138 s. 139 s. 139 s. 139

7 7/ Nyt Hospital Hvidovre/ ABDL-anlæg Flugtvejs, nød -og panikbelysning Vandfyldte slangevinder Særlige forhold Den videre proces 5.0 Administrative krav 5.1 Budget 5.2 Tidsplan 5.3 Totaløkonomisk vurdering 5.4 Udbudsstrategi 5.5 Risikostyring 6.0 Bilag 6.1 Servitutter 6.2 drofus-rumskemaer 6.3 Bæredygtighedsstrategi 6.4 Heating and coolingsprinciples 6.5 Elforsyning 6.6 Ventilationsprincip 6.7 Logistik-koncepter 6.8 Tilrettet konkurrenceforslag / valgt scenarie - Udgår 6.9 Jordbundsundersøgelse 6.10 Risikolog 6.11 Plan for kvalitets og miljøledelse 6.12 Landinspektørplaner 6.13 BBR oplysninger 6.14 VVM anmeldelse 6.15 Procestidsplan, myndighedssamarbejde 6.16 Tegningsliste / oversigt, tegninger eksisterende forhold 6.17 Hovedtidsplan s. 139 s. 139 s. 140 s. 140 s. 140 s. 144 s. 144 s. 146 s. 150 s. 150 s. 150 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 154 s. 155 s. 155

8 Nyt Hospital Hvidovre/ 8/ illustartion

9 9/ Nyt Hospital Hvidovre/ 1.0 Basis beskrivelse

10 Nyt Hospital Hvidovre/ 10/ Grundlag Efter regiondannelsen i 2007, besluttede Region Hovedstaden at udarbejde en ny hospitalsplan for Region Hovedstaden, en hospitalsplan der viser udviklingen af hospitalerne i region hovedstaden frem til år Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020 beskriver en fremtidig fordeling af opgaverne på hospitalerne, heraf en nødvendig udvidelse af Hvidovre Hospital. På denne baggrund blev der fra afholdt en projektkonkurrence omhandlende forslag til udvidelse af hospitalet. Projektkonkurrence blev vundet af arkitektfirmaerne aarhus arkitekterne as & Schmidt Hammer Lassen med underrådgiverne Søren Jensen Rådgivende Ingeniører med Royal Haskoning samt landskabsarkitekterne Kragh & Berg-lund. Konkurrenceprogrammet og konkurrenceforslaget samt efterfølgende dialog-proces med projektledelsen for Nyt Hospital Hvidovre samt brugergrupper fra de afdelinger der repræsenterer de enkelte funktionsområder i nybyggeriet er grundlaget for sammenfatningen af byggeprogrammet Byggeprogrammet beskriver intentioner, kvalitetsniveau samt krav til nybyggeriet set i forhold til overordnede fastsatte rammer og værdier for nybyggeriet - herunder blandt andet bygningsvolumen, arkitektur og teknik, funktionsindhold, logistik, anlægsøkonomi og hovedtidsplan. Nybyggeriet vil i fremtiden indeholde, akutmodtagelse, kardiologi, børneafdeling, Neonatal, obstetrik, samt øvrige nødvendige fælles funktioner og tekniske arealer. Projektets vision og formål På Hvidovre Hospital er det højt prioriteret at sygehuset drives og udvikles så borgerne har adgang til de bedste mulige ydelser med vægt på: Kvalitet, tryghed og sammenhæng med patienten i centrum Robusthed Nedenfor fremgår uddrag fra konkurrenceprogrammets Bind 1 Visionen, projektkrav og betingelser som udgør et særligt væsentligt grundlag for pro-jektet. Citat : Region Hovedstadens vision er et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor arbejdes der hele tiden med at udvikle sundhedsvæsenet, så det bedst mulige tilbud til borgerne ydes. Uanset hvad man fejler, og hvor man bor, skal borgerne være sikre på at blive behandlet med en høj faglig kvalitet. Sund-hedsvæsenet i dag er af høj kvalitet med borgerne er i centrum og det skal fortsætte. Region Hovedstaden har vedtaget et politisk grundlag for byggeri. I det politiske grundlag fokuseres der på en række områder, som er særligt relevante i forhold til kvalitetsfondsbyggerierne, blandt andet funktionalitet, fl eksibilitet, tilgængelighed, sikkerhed, uddannelse, hygiejne og bæredygtighed. Herudover er der vedtaget en række strategier, politikker, planer og standarder som understøtter regionens vision. De kan fi ndes på regionens hjemmeside. Nyt Hospital Hvidovre Inden for rammerne af Region Hovedstadens vision, og med denne som fun-dament, har vi som medarbejdere på Hvidovre Hospital sammen med repræ-sentanter for patienter og pårørende formuleret visionen for Nyt Hospital Hvidovre. Her i begyndelsen af konkurrenceprogrammet vil vi gerne fortælle jer lidt om visionens betydning for opgaven. Patienten er det centrale for os på Hvidovre Hospital. Vi ønsker at optimere samspillet mellem bygninger, teknologi og vores adfærd for at skabe de bedst tænkelige patientforløb. Ambitionen er ikke ny - men den skal udfoldes under væsentligt andre forhold og med en anden radikalitet end tidligere. Ved at sætte patienten i centrum kan vi sammenfatte tre væsentlige hensyn, nemlig til den gode arbejdsplads, det effektive hospital og patientens oplevelse.

11 11/ Nyt Hospital Hvidovre/ Det er patienten i centrum, der skaber den gode arbejdsplads fordi vi som ansatte er her for at gøre en forskel. Det er patienten i centrum, der sikrer effektivt fordi en tryg, informeret og deltagende patient hurtigere bliv er rask. Det er patienten i centrum, der gør, at både den lægefaglige og ople-vede kvalitet set fra brugerens side er optimal. Projektkrav for Nyt Hospital Hvidovre er at der etableres et moderne fremtidssikret hospital, hvor patienten er i centrum, hvor den gode arbejdsplads er medvirkende til at skabe et effektivt sammenhængende flow, der samtidig sikre et trygt patientforløb. Projektets løsninger skal opfylde krav til robusthed og fleksibilitet, således at hospitalet er fremtidssikret, således at nye behandlingsformer kan implementeres i takt med tiden og generel udvikling. Blandt andet skal Innovation indenfor tekniske løsninger tages i betragtning og vurderes set i forhold til nødvendighed for at opnåelse generel fremtidssikring. Endvidere formulerer konkurrenceprogrammet principper for at være onstage og offstage. Det er to begreber, der hænger sammen - og som der i planlægningen og indretningen af fremtidens Hvidovre hospital, skal tages højde for: Når personalet er onstage, er personalet på, tilgængelige for patient og pårørende når personalet er offstage, er det for at koncentrere sig om f.eks. kontorarbejde, eller for at lade op, før personalet igen er onstage med patienten i fokus. Konkurrenceprogrammet sætter bl.a. også fokus på robusthed, forstået som fleksibilitet, elasticitet og generalitet i forhold til funktionaliteten. En robust bygning er egnet til at tilpasse sig til, modstå eller rumme skiftende omstæn-digheder, som ikke har kunnet forudses på tidspunktet for planlægningen og opførelsen af bygningen. Robust forstås gennem anvendelsen af følgende tre begreber: Fleksibilitet Bygningens evne til at tilpasse sig til ændringer i funktionen gennem mindre tilpasninger af de fysiske rammer, der kan ske uden at forstyrre den øvrige drift. Elasticitet Bygningens evne til at udvide eller indskrænke areal, enten eksternt gennem en udvidelse af bygningens areal eller internt gennem indskrænkning af en funktions brugsareal og/eller tilsvarende udvidelse af en anden funktions brugsareal også uden at påvirke den øvrige drift. Generalitet Bygningens evne til at tilpasse sig til ændringer i funktionen uden at skulle tilpasses de fysiske rammer. Alle tre begreber kan optræde i kombination med hinanden på flere forskellige bygningsmæssige skalaer, fra den enkelte bygningsdel til det samlede bygningskompleks, og med varierende tid til tilpasning, fra sekunder til år. Som eksempler på robusthed kan nævnes: Løbende og naturlig foranderlighed af lokaler og områder skal kunne pågå og planlægges i forhold til de fysiske rammer, inventar og generel anvendelse, uden store bygningsmæssige og konstruktive konsekvenser. Byggeriet skal være konstruktivt forberedt til at der kan foretages forandringer som nødvendige tiltag i forbindelse forandringer i behandlingsformer, ny teknologi mv. Funktionsændringer skal kunne fortages uden at selve hovedkon-struktionerne påvirkes. Det konstruktive princip skal afspejle let frem-kommenlighed. Inventar skal planlægges som fleksible komponenter der kan indgå, som elementer i flere forskellige sammenhænge og funktioner. Vægge skal kunne flyttes, installationer skal kunne omlægges og til-passes fremtiden. Arealstandarder for de enkelte funktioner i det nye hospitalsbyggeri tillægges stor betydning i forbindelse med sikringen af robuste fysiske rammer og tillige minimering af rådgivningsarbejdet som følge af gentagelseseffekt. Standardiserede rum, herunder ensartede størrelser og indretninger er relevant indenfor funktioner som; operationsstuer, undersøgelsesrum, sengestuer, intensivstuer, billeddiagnostiske rum og diverse birum.

12 Nyt Hospital Hvidovre/ 12/ Indretningen skal sikre en intern logistik med optimale flowmønster for hospi-talets brugere, optimal placering af drifts- og servicefunktioner, principper for forsyninger mv. Der skal også skabes gode vertikale og horisontale adgangsforhold mellem hospitalets enkelte funktioner. Den eksterne logistik og infrastruktur skal ligeledes være optimal og logisk i forhold til den daglige drift. Såvel intern som ekstern logistik skal være robust overfor kommende udvidelses- og udbygningsmuligheder. Implementering af - Visionen, projektkrav og betingelser I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet har projektgruppen arbejdet med visionen. Smith Innovation har gennemført interviews hos HvH samt hos totalrådgiver for afdækning af værdigrundlag til brug i fælles værdiworkshops. Resultat af værdiworkshops fremgår i Rapport omkring resultat af vision og værdiforløb, februar April Rapporten sætter afslutningsvis ord og beskrivelse på fællesværdierne som vil indgå i det videre arbejde: Fællesværdier: En menneskelig maskine, ligeværdigt inkluderende, trygt, robust, naturligt, effektivt på tværs. Hvidovre hospital er ikke kold eller fremmedgørende eller samlebånd uden plads til forskellighed. Hvidovre Hospital er folkelig, nærværende og et sted næsten som hjemme Overordnet beskrivelse af projektet Nyt Hospital Hvidovre er en brutto m2, stor udvidelse af Hvidovre Hospital, placeret vest for det eksisterende hospitalskompleks. Den fireeta-gers høje hospitalsudvidelse rummer akutmodtagelse, neonatal, børneafde-ling, obstetrikafdeling og kardiologi. Det tilstræbes at der skabes en arkitektonisk dialog mellem det eksisterede hospital og den nye udvidelse. Hospitalsudvidelsen føjer sig til det eksisterende byggeri, ved at tage afsæt i de grundlæggende bygningsmæssige principper. Den eksisterende base af beton videreudvikles, så den retvinklede geometri fastholdes og fortsættes på en organisk og indlevet formgivning. Over basen placeres sengeafsnittene som en skulpturel struktur, der bugter sig omkring de nye grønne haverum. Den primære fysiske forbindelse etableres i etage 04 og 05 i forlængelse af det eksisterende hospitals centrale hovedkorridor og vandrehal. Fra krydset på Kettegårds Allé, hvor alle trafikanter ankommer, ledes man ligeværdigt via forpladsen, som skråner ind mod hospitalet, videre ind under bygningen hvor grønne haverum fungerer som pejlemærker, der lader dags-lyset trænge helt ned i parkeringsniveau. Haverummene fungerer som foyer for henholdsvis den ny fælles indgang og indgangen til akutmodtagelsen. Nyt Hospital Hvidovre indgår i en overordnet helhedsplan som samlet anviser kvadratmeters udvidelse. Logistikprincip i huset tager udgangspunkt i det eksisterende hospitals logi-stik: Forsendelse af forsyninger og mad samt borttransport af affald fore-går med hospitalets automatiske transportanlæg på niveau 02 Niveau 03 indeholder foyerrum, parkering, samt servicetunnel, der kobler det nye byggeris elevatorer sammen med servicekorridoren i det eksisterende byggeri. Gående ankommer til hovedindgangen og fordeles horisontalt på ni-veau 04, der indeholder Akutmodtagelsen samt Neonatal afdeling og Kardiologi i forlængelse af vandrerhallen. Niveau 05, 06 og 07 indeholder sengeafsnit, der på niveau 05 kobles på vandrehallen i det eksisterende hospital. Gående, senge- og godstransporter anvender de lodrette elevatorfor-bindelser. Der bygges videre på wayfinding-principperne fra det ek-sisterende hospital med vertikale (eventuelt farvekodede) elevatorfor-bindelser. Se bla. afsnit 3.2

13 13/ Nyt Hospital Hvidovre/ Ydre og indre Arkitektur Dette afsnit redegør for en række egenskaber ved konkurrenceprojektet, som i videst muligt omfang vil blive indarbejdet i det endelige forslag. Den ny udvidelse af Hvidovre Hospital er udformet under hensyntagen til den eksisterende bygning med hensyn til hovedstruktur, den horisontale lagdeling, ankomst til byggeriet under terræn som udgangspunkt for bevægelsen op i huset, det ovenliggende bordurmønster som sengebygningen aftegner, samt centrale flowlinjer i en samlende rygrad. Nybyggeriet struktureres i den nye del omkring et tværgående panoptisk rum, der på alle etager fungerer dels som en offentlig fordelingsåre til de enkelte funktioner og afsnit og dels som den samlende, fleksible hovedfærdselsåre, der forbinder de enkelte afsnit med hinanden. Panoptisk rum skal forstås som et rum der giver overblik, primært etagevist, sekundært via kig gennem trappeåbninger og via åbninger i facader til andre etager. Det panoptiske rum er flankeret af en række attraktive gårdrum, der forbinder alle bygningens etager og tilfører dagslys til- og fremmer orienteringsevnen i den nye bygning. Ud mod og langs det panoptiske rum, er de mere offentlige og fælles funktioner placeret så som receptioner, kontorer, vente- og opholdsfaciliteter, mens de mere private rum såsom patientværelser og behandlingsrum, er placeret i rolige omgivelser - tilbagetrukket fra det centrale panoptiske rum. Etagevist skal det forsøges at understøtte en klar wayfinding, samtidig med at der skabes rolige områder for patienternes heling. Over basen bearbejdes volumenet i overensstemmelse med placering af sengeafdelingerne. Facaderne tilstræbes at have et slægtskab med den eksi-sterende arkitektur som en præfabrikeret løsning, der fastgøres direkte til råhus konstruktionen. I de åbne gårdrum vil den lukkede væg mod teknikrummene blive begrønnet. Indvendigt kan fladerne suppleres med lyse og venlige træpartier på gulv og vægge, hvor funktionen tillader det. Det tilstræbes at der skabes en arkitektonisk dialog mellem det eksisterede hospital og den nye udvidelse. Hospitalsudvidelsen føjer sig til det eksisterende byggeri, ved at tage afsæt i de grundlæggende bygningsmæssige principper. Den eksisterende base af beton videreudvikles, så den retvinklede geometri fastholdes og fortsættes på en organisk og indlevet formgivning. Over basen placeres sengeafsnittene som en skulpturel struktur, der bugter sig omkring de nye grønne haverum. Ankomstfladen skråner ind mod hospitalet og leder videre ind under bygnin-gen, hvor grønne haverum fungerer som pejlemærker, der lader dagslyset trænge helt ned i parkeringsniveau. Haverummene fungerer som foyer for henholdsvis den ny fælles indgang og indgangen til akutmodtagelsen. Trafikflowet er entydigt. Kører man ned af rampen, er der til højre adgang til parkeringspladserne under de eksisterende bygninger og lige frem, lader gårdrummenes udstrålende dagslys den besøgende forstå, at disse koncen-trerede og dog spaciøse rum samtidigt er rum for ankomst og opstigning. Der er plads til afsætning omkring dem, der er rummeligt og robust vindfang og der er eskalatorer, der transporterer den besøgende op i bygningen. Det første rum, er for den generelle hovedankomst i forbindelse med den gen-nemgående hovedfærdselsåre, det bagvedliggende giver adgang til akutmodtagelsen. Fodgængere kan gå ad særskilt bro direkte op til hoveddøren under en karaktergivende fremskudt baldakin/ portico. På etage 04 er receptions- og venteområde placeret i en afslappet nærmest loungeagtig atmosfære. Hér foregår det offentlige liv, der er adgang til ambulatorierne, adgang til det eksisterende hospital, og der er balkoner og spændende kig på tværs alt i et begrønnet, behageligt og afbalanceret dagslysmiljø. Strategisk velplacerede elevatorkerner bringer personale, patienter og besøgende længere op i bygningen, hvor man altid mødes af umiddelbart synlige receptionsområder og vagtstationer, man skal ikke lede efter dem rundt om hjørnet og nede ad gangen. Og tilsvarende, vil man altid kunne relatere sig til de gennemgåen-de/allestedsnærværende gårdrum. De giver karakter og identifikationsmuligheder - letter orienteringen.

14 Nyt Hospital Hvidovre/ 14/ 1.2 Projektorganisation Projektet er organiseret omkring HvH Byggeafdeling med følgende organise-ring: Organisationsdiagram: HVH Byggeafdeling

15 15/ Nyt Hospital Hvidovre/ Totalrådgiveren er organiseret som projektorganisation med følgende struktur: Projektledelse: Arkitekter og totalrådgivere aa-a og SHL Projektchef: Mikael Sterr Sørensen, aa-a Projekteringschef: Mads Kaltoft, SHL Ingeniør - underrådgiver Frands W. Andersen, Søren Jensen Designfaglig styregruppe: Mette Dan Weibel, Partner aa-a Kim Holst Jensen, Partner SHL Kasper Heiberg Frandsen, ass. Partner SHL Hans Kragh, Partner Kragh og Berglund Frank Jensen, Adm. direktør Søren Jensen Rådgivergruppe: Arkitekt, aa-a og SHL Jette Sandberg, aa-a, sagsarkitekt, sundhed Mads Kaltoft, SHL, sagsarkitekt, projekt Mikkel J. Manuel, aa-a, Arkitekt, bruger/funktioner/inv. & udst. projekt Sally Rudgaard Jessen, SHL, Arkitekt, bruger/design/projektering Nanna Wohlfeldt, SHL, Arkitekt og konstr. design/projektering Lotte Bigum Eriksen, aa-a, Arkitekt og konstr. bruger/projektering Rikke Bastholm, Facilitering Landskabsarkitekt, Kragh og Berglund Kim Madsen, sagsarkitekt Karen Tovgaard, landskab/projektering Christina Mathiesen, projektering Rasmus Laub Andersen Projekteringsfaglig støttegruppe: Nils Jacobsen, aa-a, økonomi Marianne Friis, SHL, IKT koordinator David Fink, SHL, BIM ansvarlig Tom Dynnes Hansen, aa-a, kvalitetschef Peter Ulriksen, SHL, miljøkoordinator Martin Wentzer, aa-a, risikostyring Søren Sti Andersen, aa-a, drofus Per Lindrup, aa-a / Stine Kalmose Jacobsen, SHL (kontraktforhold/juridiske forhold) Lars Kirkegaard, aa-a, videndeling Ingeniør, Søren Jensen Jens Peter Arnung, statiker Michael Heuer, VVS/indeklima Jacob Spliid Bech, designansv. el Kenneth S. Jaquet, designansv, brand Alex M. jørgensen, designansv, IT/sikkerhed Elisabeth Larsen, medicoteknik Andrev Khoudi, designansv. logistik Ulla Madsen Thau, designansv. bæredygtighed/energi Tonni Elkær, designansv. IKT/BIM Ingeniør, Royal HaskoningDHV Eduard Bonstra, direktør Henk Kunst, designansv. byggeri Eddy Holla, designansv. konstruktioner Henk Kunst, designansv. VVS/indeklima Erik Tober, VVS/indeklima Gerhard Zuidema, IT/sikring Harry Posthuma, el Henk Kunst, økonomi Daan Jansen, brand Organisationsdiagram: Rådgivergruppe

16 Nyt Hospital Hvidovre/ 16/ 1.3 Overordnede arealkrav Overordnede arealkrav på baggrund af konkurrenceprogrammet udgør brutto m2. Brutto/Netto-faktoren er 2,0, af hvilke 0,4 er afsat til logistik og teknik. Konkurrenceprogrammets er udarbejdet af Hvidovre Hospital i samarbejde med Bygherrerådgiver. Konkurrenceforslaget har dannet udgangspunkt for udarbejdelse af byggeprogrammet. I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet er der gennemført en række mindre arealjusteringer indenfor de enkelte funktionsområder. Nettorareal m 2 Bruttoareal B/N 1,6 NHH1 SAMLET Kliniske Funktioner I alt Fælles Akutmodtagelse Akutmodtagelse Sengeafsnit Børneafdelingen Ambulatorie- og Dagafsnit Sengeafsnit Neonatal Sengeafsnit Kardiologisk Afdeling Ambulatorie- og Dagafsnit 980 Sengeafsnit Obstetrisk Sengeafsnit Øvrige Funktioner Logistik og Teknik som angivet i NHH1_D1_A2_B01_dimensionering Arealoversigt: NHH1 Samlet Som det fremgår er der en programmeret udvidelse af arealrammen på brutto 195 m2. Der vil i dispositionsforslagsfasen forsøges at optimerer arealudnyt-telsen, så både økonomi, arkitektur og funktion hænger sammen. Udvidelsen består at dimensioneringsændringer på brutto 110 m2; rumæn-dringer på brutto minus 34 m2, samt ændringer grundet individuelle rumare-alspecificeringer på 119 m2.ændringer er udspecificeret i dokumentet NHH1_C05-K01-C05.3_B02-01_Log-rumændringer.

17 17/ Nyt Hospital Hvidovre/ 1.4 Budgetramme Med udgangspunkt i konkurrenceforslaget samt efterfølgende forhandling, er anlægsbudgetrammen for udvidelsen af Hvidovre Hospital fastsat til i alt 940mio.kr. ved PL indeks 100, svarende til byggeomkostningsindeks 120,3 1.5 Anlægsbudgetrammen er pr. 3kvt i alt 1009 mio. kr. ved PL indeks107,40 Arealudvidelsen andrager i alt m2 brutto. ( se afsnit 1.3 ) Anlægsudgifterne indeholder håndværkerudgifter inkl. fast inventar, samt bygherreomkostninger inkl. udgifter til medicoteknisk udstyr, løst inventar, uforudselige udgifter, reservepulje og risiko. Budgettet er fastlagt iht. retningslinjer for udregning af budget på baggrund af fastsatte m2 priser for kvalitetsfondsprojekter. Budgettet bearbejdes og opdateres løbende og afstemmes i forhold til de enkelte projektfaser som angivet i styringsmanualen for NHH Der henvises til afsnit 5.1 Tidsplan Tidsplan for projektet fremgår af hovedtidsplan dateret , med følgende hovedmilepæle: Projektering, August 2014 August 2016 Etape 1: Udførelse af byggemodning, etablering af byggeplads, December 2015 marts 2016 Etape 2: Udførelse af Nybyggeriet, februar 2016 marts 2019 Aflevering, Marts 2019 Indkøring og Idriftsætning, April 2019 september 2019 Ibrugtagning, Oktober - december 2019

18 Nyt Hospital Hvidovre/ 18/

19 19/ Nyt Hospital Hvidovre/ 2.0 Stamoplysninger

20 Nyt Hospital Hvidovre/ 20/ 2.0 Stamoplysninger Beliggenhed og grundens data Det nye projekt placeres på 11 bz, Hvidovre by, Hvidovre, Kettegård alle30, 2650 Hvidovre. og grænser ind over 11 a, hvor det eksisterende Hospital er placeret. Areal forhold Grundstykket er delt på 2 matrikler 11bz og 11a på i alt henholdsvis: 11bz - areal i alt m2 11a areal i alt m2 Myndighedsforhold Bygningsmyndighed er Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre: Kontaktpersoner er: Steffen Kuld Hansen, Teamleder Henrik Nielsen, lokalplan Beredskabsinspektør Søren B. Hansen, Brand Preben Mac og Helle Buus, Miljøforhold. Peter W. Knudsen koordinerer Vej og parkforhold Aspekter omkring myndighedsforhold skal følges nøje gennem projekteringsforløbet blandt andet gen-nem løbende myndighedskontakt. I det efterfølgende projekteringsforløb færdiggøres procesplan for myndighedssamarbejdet. Møder med Hvidovre Kommune refereres og procesplan over myndighedsar-bejdet opjusteres jævnligt for opfølgning af de myndighedskrav der indarbejdes i projektet. I forbindelse med planlægning af byggepladsforhold samt udarbejdelse af PSS involveres Hvidovre Kommune. Forhold og forudsætninger i forbindelse med byggetilladelse koordineres og følges op. HvH har til hensigt at følge møder med Hvidovre Kommune med henblik på at varetage projektets interesser og sikre en smidig og god relation til Hvidovre Kommune. I forbindelse med projektets gennemførelse skal der sikres inddragelse af relevante myndigheder: Arbejdstilsynet, Postboks København C Tlf Hvidovre Politi, Bytoften Hvidovre, Tlf Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1059 København K, Tlf Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej København S, Tlf Fødevarestyrelsen, Stationsparken Glostrup Tlf Byplan og lokalplanmæssige forhold Lokalplan udarbejdes af Hvidovre Kommune udarbejder i samarbejde med HvH. Lokalplanarbejdet er startet forår 2014, og forventes afsluttet juni Grundlag for udbygning af Hvidovre Hospital fremgår af Kommunalplanlægningen. Hvidovre Kommunes planlægning forventes at være rummelig og fleksibel ift. at sikre en udbygning af Hvidovre Hospital iht. helhedsplanen fra vinderforslaget. VVM redegørelse og evt. miljøvurdering baserer sig på konkurrencebesvarelsen og håndteres af HvH. HvH samt TRG har afholdt indledende møder med Hvidovre Kommune, hvor kommende samarbejde samt proces er drøftet. Der er udarbejdet procesplan for myndighedsbehandling dateret Denne vil blive opdateret løbende. Der henvises til bilag 6.15 Brandmæssige forhold, trafikmyndigheder, arkæologi Brandmæssige forhold: Myndigheden er Hvidovre Kommune i relation til byggeloven og Hvidovre kommunes Redningsbered-skab i relation til beredskabsloven. Der skal i byggeprogramfasen og efterfølgende faser etableres en dialog mellem TRG s brandingeniø-rer og ovennævnte myndighed således at brandstrategirapporten løbende bliver gennemgået for myn-dighederne.

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Åboulevarden 70 8000 Århus C Telefon 86 12 26 11 Telefax 86 12 41 16 www.sj.dk

Åboulevarden 70 8000 Århus C Telefon 86 12 26 11 Telefax 86 12 41 16 www.sj.dk Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport teknikarealer Analyse af arealstandarder for tekniske anlæg, Udarbejdet af Søren Jensen, rådgivende ingeniører (bilag til rapport

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Faserne 2011-2012 Brugerinvolvering Hvad er et byggeprogram? Kick off seminar for Byggeprogramfasen, Nyt OUH den 15. september 2011 1 Fokus på de dele

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Projektforslag MAPPE 1 Beskrivelse. NHH1_C08-01_B02-01_Projektforslag-MAPPE 1-Beskrivelse dato 2016.03.09 vers./rev.

Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Projektforslag MAPPE 1 Beskrivelse. NHH1_C08-01_B02-01_Projektforslag-MAPPE 1-Beskrivelse dato 2016.03.09 vers./rev. Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Projektforslag MAPPE 1 Beskrivelse NHH1_C08-01_B02-01_Projektforslag-MAPPE 1-Beskrivelse dato 2016.03.09 vers./rev. 0 projekt nr. 2012-056 godkendt/udført. MKA/lbo Side 2/147

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Allerød Genoptræningscenter

Allerød Genoptræningscenter Allerød Genoptræningscenter Indholdsfortegnelse Ide Baggrund Funktion Arkitektur Tilgængelighed Materialer og konstruktion Installationer Brandstrategi Udearealer Arealer 1 Ide Ideen er at skabe et nyt

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge NOTAT www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Troels Wissing Tlf. +45 55 67 68 13 Mail tmf@koege.dk Dato Klik her for at angive tekst. Plan Hvidbog over høringssvar på Lokalplan

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

DNU Projekt og gennemførelsesplan

DNU Projekt og gennemførelsesplan DNU Projekt og gennemførelsesplan Faglig chef Svend G. Hvid Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus Rådgivergruppen DNU I/S Konsortium bestående af: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 1 Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 2 Visioner for kvalitetsfondsprojektet på Sct. Hans Øge antallet af lukkede retspsykiatriske

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Notat. 3 Solrød Kommunes visioner Solrød Kommune har vedtaget nedenstående pejlemærker for denne udvidelse af Christians Have Plejecenter (3.

Notat. 3 Solrød Kommunes visioner Solrød Kommune har vedtaget nedenstående pejlemærker for denne udvidelse af Christians Have Plejecenter (3. Notat Vedr.: Emne: Solrød Kommune - Udvidelse af Christians Have Kort beskrivelse af projektet Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Fra: Fejl! Peter Der Gottlieb er ikke

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Sydvestjysk Sygehus P-hus på remisegrunden Oktober 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende resume er et udpluk af de

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere