Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S Holsted Park Næstved CVR-nr Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem og hvad er dækket? 15 Hvordan beregnes erstatningen 2 Hvor dækker forsikringen? 16 Fællesbestemmelser 16.1 Generelle undtagelser Hvad omfatter forsikringen og hvilke 16.2 Besigtigelse skader er dækket? 16.3 Risikoændring 16.4 Hus under opførelse 3 Bygningsbrand 16.5 Ejerskifte 4 Storm, vand og anden vejrskade m.m Anmeldelse af skade 5 Anden bygningsskade 16.7 Forsikring i andet selskab 6 Glas- og sanitetsskade 16.8 Forsikringens betaling 7 Svamp- og insektskade 16.9 Indeksregulering 8 Rådskade Selvrisiko 9 Skjult rør- og kabelskade Forsikringens ophør 10 Stikledningsskade Ændring af forsikringsbetingelser m.v. 11 Udvidet vandskade 17 Klageinstans - Ankenævn 12 Udvidet bygningsskade 18 Fortrydelsesret 13 Husejeransvarsforsikring 19 Tilsyn og garantifond 14 Retshjælpsforsikring 20 Provision

2 Betingelsesnr. VILLA Betingelsesnr. VILLA Side 2 af 37

3 1 Hvem og hvad er dækket? 1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Hvis ejendommen er ejet af en virksomhed, er virksomheden ikke dækket af Retshjælpsforsikringen. 1.3 Personer, som hjælper med at passe ejendommen, er kun dækket af husejeransvarsforsikringen. 1.4 Forsikringen dækker skader, der er opstået og konstateret efter forsikringen er trådt i kraft. 1.5 Ny ejer af huset er dækket af forsikringen, indtil en ny forsikring er købt, dog højst i 4 uger efter den nye ejer har overtaget ejendommen. 2 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker det forsikringssted, der er nævnt i policen. 3 BYGNINGSBRAND 3.1 Hvad omfatter forsikringen? Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonterede sædvanlige bygningsdele. Hårde hvidevarer, der er anbragt på deres blivende plads. Tæpper er dækket, hvis de er limet fast til underlaget eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. Fastmonteret installationer, herunder skjulte rør og kabler samt stikledninger. Fastmonteret anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg (se maks. beløb i pkt ), solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. Bygningernes fundamenter og pilotering. Bygninger under opførelse, hvis det fremgår af policen, at denne dækning er valgt, se punkt Byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet. Pergolaer, plankeværker, stakitter, flagstænger og murede hegn. Drivhuse med glas, som alene anvendes til hobbybrug (se maks. beløb i pkt ). Antenner. Udendørs nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer samt svømmebassinets dug/liner. Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet mindst en af bygningens faste installationer. Haveanlæg, belægninger, haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen (se maks. beløb i pkt ): a. Haveanlæg, f.eks. stensætninger, beplantning og springvand b. Belægninger, f.eks. træbelægninger, fliser, natursten og perlesten c. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen d. Haveskulpturer, solure, fuglebade, der står fast i haven som udendørs e. udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. Betingelsesnr. VILLA Side 3 af 37

4 Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. 3.2 Hvilke skader er dækket? Brand Brand er løssluppen og flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft. Skader forårsaget af stikflammer, hvor tingen ikke selvstændigt bryder i brand, er således ikke dækket Tilsodning Pludselig tilsodning, som kommer fra fyringsanlæg, pejse eller brændeovne. Det er en betingelse, at anlægget er installeret og indrettet korrekt Eksplosion Eksplosion er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler stærk varme og danner et voldsomt tryk, der til sidst får luften til at udvide sig Direkte lynnedslag Elskade Der er tale om direkte lynnedslag, når der på forsikringsstedet kan ses skade på bygningen og/eller bygningsdele, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkninger i forbindelse med lynets afledning til jorden. Ved elskade forstår vi skade på de elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr) eller overspænding (fejl i el-forsyningen) Tørkogning Tørkogning af kedler til rumopvarmning Nedstyrtning fra eller af fly 3.3 Forsikringen dækker ikke: 1. Skader, der er opstået ved svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand, f.eks. gløder fra tobak, pejse eller ildsteder. 2. Sodskader, der ikke er en følge af en brandskade, f.eks. sod fra stearinlys, petroleums- eller olielamper og gryder. 3. Skader forvoldt af løbesod. 4. Elskade, som er en følge af fejlmontering, fejltilslutning, forkert udført reparation eller ulovlige installationer. 5. Elskade, der sker under reparation. 6. Elskade, der sker i skjulte elkabler til rumopvarmning. Betingelsesnr. VILLA Side 4 af 37

5 Kortslutning, overspænding eller lignende i skjulte elkabler til opvarmning af rum er ikke dækket, medmindre du har valgt dækningen Skjult rør- og Kabelskade. 4 STORM, VAND OG VEJRSKADE M.M Hvad omfatter forsikringen? Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonterede sædvanlige bygningsdele. Hårde hvidevarer, der er anbragt på deres blivende plads. Tæpper er dækket, hvis de er limet fast til underlaget eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. Fastmonteret installationer, herunder skjulte rør og kabler samt stikledninger. Fastmonteret anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg (se maks. beløb i pkt ), solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. Bygningernes fundamenter og pilotering. Bygninger under opførelse, hvis det fremgår af policen, at denne dækning er valgt, se punkt Pergolaer, plankeværker, stakitter, flagstænger og murede hegn. Drivhuse med glas, som alene anvendes til hobbybrug (se maks. beløb i pkt ). Antenner. Udendørs nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer samt svømmebassinets dug/liner. Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet mindst en af bygningens faste installationer. Haveanlæg, belægninger, haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen (se maks. beløb i pkt ): a. Haveanlæg, f.eks. stensætninger, beplantning og springvand b. Belægninger, f.eks. træbelægninger, fliser, natursten og perlesten c. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen d. Haveskulpturer, solure, fuglebade, der står fast i haven som udendørs e. udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. 4.2 Følgende dele er ikke dækket 1. Byggematerialer 2. Hus under opførelse er alene dækket af storm jf. pkt Skade på haveanlæg, belægninger, kunstnerisk udsmykning på bygningen og haveskulpturer er alene dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade. Forsikringen dækker ikke skade som følge af sky- eller tøbrud samt påkørsel på haveanlæg m.v. 4.3 Det er en forudsætning, at skade på solcelleanlæg ikke skyldes fejlmontering. Betingelsesnr. VILLA Side 5 af 37

6 4.4 Hvilke skader er dækket? Stormskade Forsikringen dækker skade på det forsikrede som følge af storm samt eventuel nedbørsskade, der opstår som en direkte og umiddelbar forlængelse af stormskaden på bygningen. Ved storm forstås vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr. sekund. Det er en forudsætning at skade på pergolaer, plankeværker, stakitter, murede hegn, antenner og hobbydrivhuse inkl. glas ikke skyldes manglende fundering Frostsprængning i rør og installationer Frostsprængning af bygningens indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme samt indvendige installationer hertil, når årsagen er et tilfældigt svigt i varmeforsyningen Sne og hagl Skader sket ved snetryk, sneskred og hagl, der beskadiger de forsikrede bygninger Sky- og tøbrud Skade som følge af at vandet efter voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. Ved skybrud forstås usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på minimum 15 mm inden for 30 minutter. Ved tøbrud forstås en stigning i lufttemperaturen fra frostgrader til mindst 5 plusgrader opstået inden for 12 timer således, at korrekt dimensionerede afløbssystemer ikke kan fjerne vandet. Får du en vandskade i din kælder, som er dækket af forsikringen, skal reetablering ske uden brug af organiske materialer, f.eks. trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge samt gipsvægge og glasvæv. Genoprettes det beskadigede med organiske materialer, er disse genstande ikke dækket ved fremtidige vandskader. Eventuelle merudgifter til reetablering med ikke organiske materialer er ikke dækket af forsikringen. Der gælder en obligatorisk selvrisiko på kr. (2013) ved enhver sky- eller tøbrudsskade. Har forsikringen en højere selvrisiko, er det denne der gælder Udstrømning af væsker og damp Skade forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp. Betingelsesnr. VILLA Side 6 af 37

7 Det er en betingelse, at udstrømningen sker fra: Røranlæg. Installationer, som er knyttet til røranlæggene, f.eks. amerikanerkøleskabe. Akvarier og andre beholdere på 20 liter og derover Påkørsel Væltende eller nedstyrtende genstande Væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygninger og øvrige omfattede genstande på ejendommen. 4.5 Forsikringen dækker ikke: 1. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. Vandskader efter vand fra tagrender og nedløbsrør, der er sket, fordi tagrender og/eller afløb ikke er korrekt vedligeholdt, dimensioneret eller monteret medmindre det er en følgeskade af en dækket sky- eller tøbrudsskade. 3. Skade efter dryp eller udsivning, medmindre du har valgt dækningen Udvidet vandskade. 4. Skade sket ved opfyldning eller aftapning fra olietank, køle- eller fryseanlæg, akvarier samt andre beholdere. 5. Skade på haveanlæg og belægninger efter olieudstrømning fra en nedgravet olietank. 6. Frostsprængning i lokaler, der er utilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Tilfældig svigtende varmeforsyning er forhold, som hverken ejer eller bruger har haft indflydelse på. Det er ikke tilfældigt, at den svigtende varmeforsyning skyldes f.eks. manglende oliebeholdning. 7. Frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering. 8. Frostsprængning af udekøkkener og tilhørende installationer. 9. Skader, der opstår som følge af frostsprængning på: a. udvendige udsmykninger på bygningerne, f.eks. vægmalerier og relieffer. b. medforsikret svømmebassin eller udendørs spa med tilhørende faste installationer samt på svømmebassinets dug/liner. c. haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger o.l. 10. Udgifter til reparation af tærede røranlæg, samt hermed forbudne udgifter til lokalisering af skaden og reparation af bygningsdele. 11. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. 12. Skade, der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion, hvis forsikringstageren vidste eller burde have haft kendskab til forholdet. 13. Skade som følge af snetryk, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering af solcelleanlæg. Er fejlen begået, før sikrede overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede ikke vidste, eller burde vide, at der var fejlkonstruktion eller fejlmontering. 14. Følgeskader i form af svamp eller råd medmindre du har valgt dækningerne Svamp- og insektskade, og Rådskade. Betingelsesnr. VILLA Side 7 af 37

8 15. Glas og sanitet medmindre du har valgt dækningen Glas og sanitetsskade. 16. Opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud eller du har valgt dækningen Udvidet vandskade 17. Tab af vand, olie og gas, medmindre du har valgt dækningen Udvidet vandskade. 5 ANDEN BYGNINGSSKADE 5.1 Hvad omfatter forsikringen? Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonteret sædvanlige bygningsdele. Hårde hvidevarer, der er anbragt på deres blivende plads. Tæpper er dækket, hvis de er limet fast til underlaget eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. Fastmonteret anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg (se maks. beløb i pkt ), solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. Bygningernes fundamenter og pilotering. Fastmonteret installationer Pergolaer, plankeværker, stakitter, flagstænger og murede hegn. Drivhuse med glas, der alene anvendes til hobbybrug. Antenner. Udendørs nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer samt svømmebassinets dug/liner. Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet mindst en af bygningens faste installationer. Haveskulpturer, solure, fuglebade (se maks. beløb i pkt ). Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. 5.2 Følgende dele er ikke dækket 1. Bygninger under opførelse, se punkt Byggematerialer 3. Skjulte rør, kabler og stikledninger Haveanlæg, som f.eks. beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange er alene dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade. Skade som følge af tyveri, hærværk og påkørsel er dækket, hvis forsikringen er udvidet med dækningen Udvidet bygningsskade. 5.3 Hvilke skader er dækket? Tyveri og hærværk Tyveri og hærværk, som er begået af personer uden lovlig adgang til de forsikrede bygninger. Hærværk på hobbydrivhuse eller tyveri af eller hærværk på haveanlæg, Betingelsesnr. VILLA Side 8 af 37

9 belægninger, haveskulpturer og kunstneriske udsmykning på bygningen er kun dækket, hvis forsikringen er udvidet med Udvidet bygningsskade Anden pludselig skade Pludselige skader, som ikke kan henføres til forsikringens øvrige dækninger, undtagelser og begrænsninger. Ved en anden pludselig skade skal skadevirkningen være øjeblikkelig og uventet. Den skete skadevirkning skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Dækningen omfatter kun skade, der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket under pkt. 3, 4 eller Forsikringen dækker ikke: 1. Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. Skade, der kun består af ridser, skrammer, afskalning, tilsmudsning, dryp fra malerpensler og bøtter samt spild og stænk af væske herunder vand, olie, kølevæske o.l. samt fødevarer, selvom skaden er opstået pludseligt. 3. Skade forvoldt af dyr, som gnaver, forurener, bygger rede m.m., medmindre forsikringen er udvidet med dækningen Udvidet bygningsskade, se punkt Skade som følge af frostsprængning. 5. Sætningsskade, rystelser fra trafik o.l. 6. Skade, som følge af bygge- og reparationsarbejde. 7. Skade, som følge af manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. slid, rust og tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere m.v. 8. Årsagen til skaden, hvis det skyldes fejlmontering, eller fejlkonstruktion. Dog dækkes følgeskaden. 9. Skader, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering af solcelleanlæg, f.eks. skade som følge af solcelleanlæggets øgede vægtbelastning på taget. 6 GLAS- OG SANITETSSKADE Hvis dækningen ANDEN BYGNINGSSKADE er valgt, er denne GLAS- OG SANITETSSKADE automatisk også meddækket. 6.1 Hvad omfatter forsikringen? Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonteret sædvanlige bygningsdele. Hårde hvidevarer, der er anbragt på deres blivende plads. Fastmonterede anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg (se maks. beløb i pkt ), solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. Fastmonteret installationer. Glas i drivhuse, der alene anvendes til hobbybrug, dog ikke skade som følge af hærværk medmindre du har valgt dækningen Udvidet bygningsskade. 6.2 Følgende dele er ikke dækket 1. Udendørs nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer Betingelsesnr. VILLA Side 9 af 37

10 samt svømmebassinets dug/liner. 2. Udendørs spa- og boblebade. 3. Haveanlæg, som f.eks. beplantning, stensætning, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. 4. Byggematerialer. 6.3 Hvilke skader er dækket? Brud på glas og sanitet Glas og sanitet, f.eks. glas, spejle eller lignende materialer i vinduer, døre, brusekabiner, indbyggede skabe, kogeplader, ovne og indmurede spejle samt håndvaske, toiletkummer, badekar, bideter, cisterner, køkkenvaske o.l., som bliver ubrugeligt på grund af brud, ridser eller afskalning. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endelig monteret på deres blivende plads i bygningen. 6.4 Kosmetiske forskelle Ved kosmetiske forskelle forstår vi, at der efter en skade er opstået en forskel mellem det erstattede og det ubeskadigede sanitet. Ved en dækningsberettiget skade dækker forsikringen 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget glas og sanitet. Dækningen for sanitet gælder i det toilet eller baderum, hvor skaden er sket. Dækningen omfatter ikke ubeskadigede indmuret badekar eller fodbadekar. Dækningen for glas gælder for det vindues- eller dørparti, hvor skaden er sket. Det er en betingelse, at det ikke er muligt skaffe samme farve og/eller mønster og/eller konstruktion, der er identisk med det ødelagte. 6.5 Forsikringen dækker ikke: 1. Misfarvning og krakelering. 2. Punkterede termoruder, uanset årsagen. 3. Skader, der sker i forbindelse med ombygning, tilbygninger, vedligeholdelse, montering, demontering eller reparation af den skadede genstand. 7 SVAMP- OG INSEKTSKADE Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen. 7.1 Hvad omfatter forsikringen? Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonteret sædvanlige bygningsdele. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler samt stikledninger. Betingelsesnr. VILLA Side 10 af 37

11 Bygningernes fundamenter. 7.2 Følgende dele er ikke omfattet: 1. Bygninger, der ikke er opført på muret, støbt sokkel eller sokkelsten. 2. Tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. 3. Kælderbelægninger af træ, f.eks. gulve, vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. 4. Fastmonteret anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg, solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 5. Udsmykninger på bygningerne f.eks. vægmalerier og relieffer. 6. Plankeværker, stakitter, pergolaer m.m. 7. Bygninger under opførelse, se punkt Særligt udsatte bygningsdele, som er udsat for vind og vejr, f.eks. verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer, svalegange og lignende åbne trækonstruktioner. Derudover pilotering af træ, sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende, uafdækkede spær-, bjælke- og remender Skade på haveanlæg, belægning, kunstnerisk udsmykning på bygningen og haveskulpturer er alene dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade. 7.3 Hvilke skader er dækket? Insekter Svamp Aktive angreb af insekter, der ødelægger træværk samt bekæmpelse af husbukke. Skade på træ- og murværk som følge af aktivt træødelæggende svampeangreb. Ved svampeangreb forstås skader på træ, der er forårsaget af træødelæggende svampe, hvor nedbrydningen er karakteriseret ved en hurtigt forløbende ødelæggelse i forhold til konstruktionens forventede levetid. Angrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden. 7.4 Forsikringen dækker ikke: 1. Skade, der konstateres på eller udbreder sig på eller fra bindingsværk og pudset træydervægge. 2. Skade af kosmetisk art, det vil sige skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, f.eks. blåsplint eller skimmelbelægninger. 3. Insektangreb, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. 4. Bekæmpelse af insekter, der ødelægger træværk, med undtagelse af aktive angreb af husbukke. 5. Murbier, som ødelægger murværk, og bekæmpelse af disse. 6. Rådborebilleangreb og bekæmpelse af disse. 7. Skader, der er opstået som følge af tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger. Betingelsesnr. VILLA Side 11 af 37

12 8. Skade forårsaget af myrer, medmindre der er tale om træødelæggende myrer, der har forårsaget en svækkelse af træets funktionsevne. 9. Følgeskader i form af råd, medmindre du har valgt dækningen Rådskade, se punkt Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering af solcelleanlæg. Er fejlen begået, før sikrede overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede ikke vidste, eller burde vide, at der var fejlkonstruktion eller fejlmontering. 8 RÅDSKADE Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen. 8.1 Hvad omfatter forsikringen? Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonteret sædvanlige bygningsdele. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler samt stikledninger. Bygningernes fundamenter Skade på haveanlæg, belægning, kunstnerisk udsmykning på bygningen og haveskulpturer er alene dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade. 8.2 Følgende dele er ikke omfattet: 1. Bygninger, som ikke er opført på muret, støbt sokkel eller sokkelsten. 2. Tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. 3. Kælderbelægninger af træ, f.eks. gulve vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. 4. Fastmonteret anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg, solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 5. Hårde hvidevarer 6. Udsmykninger på bygningerne f.eks. vægmalerier og relieffer. 7. Plankeværker, stakitter, pergolaer m.m. 8. Bygninger under opførelse, se punkt Særligt udsatte bygningsdele, som er udsat for vind og vejr, f.eks. verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer, svalegange og lignende åbne trækonstruktioner. Derudover pilotering af træ, sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende, uafdækkede spær-, bjælke- og remender. 8.3 Hvilke skader er dækket? Råd beskrives som skader på træ, der skyldes svampe og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet. Rådskaden skal have betydning for træets funktions- eller bæreevne. Reparation af vinduer og døre dækkes uden dette krav. Angrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden. Betingelsesnr. VILLA Side 12 af 37

13 8.4 Forsikringen dækker ikke: 1. Skade, der konstateres på eller udbreder sig på eller fra bindingsværk og pudsede ydervægge. 2. Skade af kosmetisk art, det vil sige skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, f.eks. blåsplint eller skimmelbelægninger. 3. Skader, der skyldes overfladeråd, som opstår i træ, som er udsat for høj fugtighed og er en langsom forløbende proces, der er begrænset til træets yderzoner. 4. Skader, der er opstået som følge af tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger. 5. Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering af solcelleanlæg. Er fejlen begået, før sikrede overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede ikke vidste, eller burde vide, at der var fejlkonstruktion eller fejlmontering. 9 SKJULT RØR- OG KABELSKADE Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen. 9.1 Hvad omfatter forsikringen? Skjulte rørinstallationer i bygning. Skjulte elvarmekabler til rumopvarmning. Fastmonteret anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg (se maks. beløb i pkt ), solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg Skade på haveanlæg, belægninger, kunstnerisk udsmykning på bygningen og haveskulpturer er alene dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade. 9.2 Følgende dele er ikke omfattet: 1. Rørinstallationer som ikke er i drift. 2. Hårde hvidevarer. 3. Udendørs nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer samt svømmebassinets dug/liner. 4. Udendørs spa- og boblebade. 5. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, antenner, hobbydrivhuse m.m. 6. Bygninger under opførelse, se punkt Byggematerialer. 9.3 Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved utætheder i rørinstallationer og i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer samt funktionsfejl i elkabler til rumopvarmning. Skjult betyder, at der ikke er direkte adgang til installationerne uden brug af værktøj. Det kan f.eks. være installationer, der er støbt ind i eller skjult i gulve, kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum o.l. Betingelsesnr. VILLA Side 13 af 37

14 Installationer, der kun er dækket af isolering, er ikke skjulte Udgifter til at finde fejlen eller utætheden, hvis det er godkendt af selskabet Følgeskade på bygninger efter en dækket utæthed eller fejl. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at forsikringstager har vedligeholdelsespligten for rørene eller kablerne. 9.4 Kosmetiske forskelle Ved kosmetiske forskelle forstår vi, at der efter en skade er opstået en forskel mellem de erstattede og de ubeskadigede vægfliser/-kliner, gulvfliser/-klinker i samme rum, hvor skaden er. Ved en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker i badeværelse, toilet, køkken og bryggers. Hvis der er ens fliser/klinker i både gulv og væg, vil både gulv og væg være omfattet af dækningen. Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede. Forsikringen dækker ikke ubeskadigede, indmuret badekar eller fodbadekar. Vælger du ikke denne løsning, vil kun de beskadigede fliser/klinker i et afgrænset areal, f.eks. gulv eller væg bliver udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker magen til. 9.5 Forsikringen dækker ikke 1. Skade på olie-, jordvarme-, og gasfyrsunits og varmevekslere samt på rørene i de omtalte anlæg. 2. Skade på andre kedler, tanke og beholdere samt på rørene i de omtalte anlæg. 3. Skade på rør i solfangere. 4. Skader som følge af frostsprængning. 5. Udgifter til rottebekæmpelse. 6. Tab af vand, olie og gas, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet bygningsskade, se punkt Følgeskader i form af svamp og råd, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter disse dækninger. 9.6 Der gælder en obligatorisk selvrisiko på kr. (2013). Har forsikringen en højere selvrisiko, er det denne der gælder. 10 STIKLEDNINGSSKADE Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Hvad omfatter forsikringen? Betingelsesnr. VILLA Side 14 af 37

15 Ledninger, kabler og rør i luft og jord samt den del af fællesledninger, som forsikringstageren har vedligeholdelsespligten for. Stikledninger til udendørs nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer samt svømmebassinets dug/liner. Stikledninger til udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet mindst en af bygningens faste installationer. Fastmonteret anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg (se maks. beløb i pkt ), solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg Skade på haveanlæg, belægninger, kunstnerisk udsmykning på bygningen og haveskulpturer er alene dækket hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget stikledningsskade Følgende dele er ikke omfattet: 1. Stikledninger som ikke er i drift. 2. Hårde hvidevarer. 3. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, antenner, hobbydrivhuse m.m. 4. Bygninger under opførelse, se punkt Byggematerialer Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved utætheder og fejl i de rørinstallationer og kabler, som forsikringstager selv har pligt til at vedligeholde. Utætheder og fejl på udvendige afløbsinstallationer i jord herunder kloakledninger og brønde dækkes kun, hvis det medfører funktionssvigt eller skade på bygningen bliver konstateret som fejlklasse 3- eller 4-skader. Ved en tv-inspektion af afløbsledninger bruges et klassificeringssystem for at kategorisere fejlenes skadevirkning. Fejlklasse 1 eller 2 er mindre fejl, hvor afløbsrørets funktion ikke er væsentlig berørt. Typisk kan det afhjælpes med almindelig vedligeholdelse, f.eks. spuling. Fejlklasse 3 eller 4 er der, hvor funktionen er væsentlig nedsat eller blokeret Udgifter til at finde fejlen eller utætheder, hvis det er aftalt med selskabet Følgeskade på bygninger efter en dækket utæthed eller fejl. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at forsikringstager har vedligeholdelsespligten for stikledningen Forsikringen dækker ikke 1. Drænrør og faskiner, herunder eventuelle rør i disse. 2. Skade på rensningsanlæg, tanke og beholdere i jord, der er mere end 20 år gamle. 3. Skader som følge af frostsprængning. 4. Udgifter til rottebekæmpelse. Betingelsesnr. VILLA Side 15 af 37

16 5. Tab af vand, olie og gas, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet bygningsskade, se punkt Følgeskader i form af svamp og råd, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter disse dækninger. 7. Signalforstyrrelser i eget ledningsnet. 8. Skade, der kan forhindres ved normal vedligeholdelse, f.eks. spuling af kloak. 9. Skade, der skyldes at afløbsledningen er lagt med for lidt fald. 10. Lunker Der gælder en obligatorisk selvrisiko på kr. (2013). Har forsikringen en højere selvrisiko, er det denne der gælder. 11 UDVIDET VANDSKADE Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Hvad omfatter forsikringen? Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonteret sædvanlige bygningsdele. Hårde hvidevarer, der er anbragt på deres blivende plads. Tæpper er dækket, hvis de er limet fast til underlaget eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. Fastmonteret installationer, herunder skjulte rør og kabler og stikledninger. Fastmonteret anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg (se maks. beløb i pkt ), solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. Bygningernes fundamenter og pilotering. Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper Skade på haveanlæg, belægninger, kunstnerisk udsmykning på bygningen og haveskulpturer er alene dækket hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade Følgende dele er ikke dækket: 1. Bygninger under opførelse se punkt Byggematerialer. 3. Pergolaer, plankeværker, stakitter, flagstænger og murede hegn. 4. Drivhuse med glas, der alene anvendes til hobbybrug. 5. Antenner. 6. Nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer samt Svømmebassinets dug/liner. 7. Udendørs spa- og boblebade Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved følgende andre skader, der ikke ellers er nævnt som dækket eller ikke dækket i betingelserne: Skade efter vand, der udefra trænger ind i bygningen gennem utætheder/åbninger. Betingelsesnr. VILLA Side 16 af 37

17 Skade efter opstigning af grund- og kloakvand, som ikke er en følge af sky- eller tøbrudsskade Skade efter fygesne, hvor loftet ikke umiddelbart tilgængeligt på grund af bygningskonstruktionen. Det kan være loft- og skunkrum, hvor der ikke er en lem eller anden adgangsmulighed eller loft- og skunkrum, hvor der ikke er en gangbro, og det ikke er muligt at træde på spærfod/bjælker, da der er isoleret hen over. Eller på dele af loft- og skunkrum hvor adgange er blokeret af skorsten, ventilationsrør eller lignende faste bygningsdele Skade efter udsivning fra synlige installationer, f.eks. en radiator eller fra akvarier og beholdere med et rumindhold på mere end 20 l I forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger dækker forsikringen dokumenteret tab af vand, olie og gas Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres/udbedres straks efter skaden. Disse udgifter dækkes ikke Selvrisiko Der gælder en obligatorisk selvrisiko på kr. (2013). Har forsikringen en højere selvrisiko, er det denne der gælder Forsikringen dækker ikke 1. Skade, som er en følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. Udbedring af årsagen til, at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen, f.eks. reparation af revner i fundamentet eller etablering af manglende omfangsdræn. 3. Vand, der trænger ind i bygningen gennem åbne vinduer og døre. 4. Skade, som skyldes kondens eller grundfugt. 5. Udgifter til vand, olie og gas, som andre refunderer. 6. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 7. Lugtgener. 8. Vand der trænger ind i bygningen på grund af fejlkonstruktion eller fejlmontering af solcelleanlæg. Er fejlen begået, før sikrede overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede ikke vidste, eller burde vide, at der var fejlkonstruktion eller fejlmontering. 12 UDVIDET BYGNINGSSKADE Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen. Forsikringen omfatter: Byggematerialer jf. pkt Mekanisk funktionsfejl i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer jf. Betingelsesnr. VILLA Side 17 af 37

18 pkt Skade forvoldt af dyr jf. pkt Haveanlæg og hobbydrivhuse jf. pkt BYGGEMATERIALER Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen dækker byggematerialer og bygningsdele, som skal monteres i og på de eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet - dog maks. 3 måneder fra leveringsdatoen Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden på og ved: Tyveri og hærværk jf. pkt Anden pludselig skade jf. pkt Frostsprængning i rør og installationer jf. pkt Sne og hagl jf. pkt Sky- og tøbrud jf. pkt Udstrømning af væsker jf. pkt Påkørsel jf. pkt Væltende eller nedstyrtende genstande jf. pkt Forsikringen dækker med de undtagelser og begrænsninger, som er nævnt i de anførte punkter Hvor dækkes Uden for bygning dækker forsikringen materialer til tagbelægning, mursten, isolering, cement, træ til konstruktion, f.eks. spær, taglægter, remme o.l., haveflise og grus. I forsvarligt aflåst container, bygning eller garage/udhus dækkes alle andre byggematerialer, bygningstilbehør og bygningsdele, f.eks. gulvbelægning, køkkenelementer, vvs-elementer, hårde hvidevarer eller vinduer og døre Forsikringssum Ved en dækningsberettiget skade på bygningsmaterialer eller bygningsdele kan erstatningen højst udgør kr. pr. skade, dog maks kr. i en 12 måneders periode. Beløbene bliver ikke indeksreguleret Dokumentation Det er en betingelse for at få erstatning, at der kan fremvises dokumentation for, hvornår materialerne er købt, hvornår materialerne er leveret/afhentet. Betingelsesnr. VILLA Side 18 af 37

19 12.2 MEKANISK FUNKTIONSFEJL I FASTMONTEREDE ELEKTRISKE BYGNINGSINSTALLATIONER Hvad omfatter forsikringen? De fastmonterede elektriske bygningsinstallationer - f.eks. centralvarmefyr, centralstøvsuger, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser, varmepumper og elektrisk tilbehør til medforsikret svømmebassin/spabad/jazucci Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker funktionsfejl i de fastmonterede elektriske bygningsinstallationers normalfunktion, hvis mekaniske eller elektriske svigt gør, at installationen ikke kan bruges til dets oprindelige formål. De elektriske bygningsinstallationerne er dækket til nyværdi i 4 år fra installationernes første købsdato. Når en installation er ældre end 4 år, ophører dækningen Forsikringen dækker ikke 1. Skader, der skyldes slidtage, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. 2. Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, fejlbetjening. 3. Fejl i eller tab af software, data m.v. samt pixelfejl. 4. Skade, som er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til de køberetlige regler. 5. Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet. 6. Funktionsfejl i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer, der er forårsaget af andre dyr end gnavere SKADE FORVOLDT AF DYR Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter alene de forsikrede bygninger, der anvendes til beboelse Hvilke skader er dækket? Ved skade lavet af dyr, f.eks. flagermus, mår og gnavere, dækker forsikringen reparation eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelsen og forebyggelsen sker, inden bygningsdelene repareres. En dækningsberettiget skade er f.eks. rotter som har gnavet sig ind i huset og som derved har ødelagt gulve og karme. Forsikringen dækker reparation af gulve og Betingelsesnr. VILLA Side 19 af 37

20 karme, når rotterne er bekæmpet Forsikringen dækker ikke 1. Skade på bygninger der har været ubeboet i mere end 2 måneder. 2. Skader lavet af husdyr, f.eks. hunde og katte. 3. Skader lavet af insekter, f.eks. murbier og rådborebiller. 4. Kosmetiske skader, f.eks. skjolder, ridser og skrammer. 5. Lugtgener, fjernelse af ekskrementer m.m. 6. Skade på stråtag. 7. Genhusning, huslejetab m.m. 8. Bekæmpelse og forebyggelse, dog dækker forsikringen 50% af udgifterne til anskaffelse af rottespærre inkl. montering. Erstatningen kan højst udgøre kr. pr. skade. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Drift og vedligeholdelse er ikke dækket HAVEANLÆG OG HOBBYDRIVHUSE Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter haveanlæg, som f.eks. beplantning, stensætning, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. Glas på hobbydrivhuse Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg og belægninger samt hærværk på hobbydrivhuse inklusiv glas. Erstatning for hobbydrivhus med glas kan højst udgøre kr. (2013) pr. skade Forsikringen dækker ikke 1. Tyveri af og hærværk på haveanlæg og belægninger, hvis skaden er forvoldt af forsikringstageren eller en person i dennes husstand, hushjælp, lejere, logerende eller andre personer, der med forsikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig på forsikringstagerens private område. 2. Påkørsel af haveanlæg og belægninger, af en person, der er ejer eller bruger af ejendommen. 13 HUSEJERANSVARSFORSIKRING (I tilknytning til Anden bygningsskade) 13.1 Hvornår er man ansvarlig Efter gældende ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl, forsømmelse eller undladelse er skyld i den skete skade. Med andre ord er man ansvarlig, når man "kan gøre for det". Er man uden skyld i skaden, kan der være tale om et hændelig uheld, eller at andre har skylden. I disse situationer er man ikke Betingelsesnr. VILLA Side 20 af 37

21 erstatningsansvarlig, og derfor må skadelidte selv bære tabet. Sker der en skade, skal forsikrede altid overlade det til selskabet at tage stilling til, om denne er erstatningsansvarlig for den skete skade. Anerkender forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer forsikrede selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for selskabet Hvilket ansvar er dækket Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, dyr og ting - efter gældende retspraksis - som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom - er blevet erstatningsansvarlig for, mens forsikringen er i kraft Forsikringen dækker også erstatningsansvar for skade forvoldt af personer i forbindelse med deres arbejde for forsikrede ved pasning af ejendommen Hvilket ansvar er ikke dækket Aftale Ansvar, der udelukkende er støttet på ordlyden i en kontrakt, lejeaftale eller andet aftalegrundlag Egne ting Ansvar for skade, der sker på ting eller dyr, som forsikrede ejer Have- og arbejdsredskaber med motor Hunde Ansvar for skade, der sker ved brug af have- og arbejdsredskaber med motor, hvis motorydelsen overstiger 25 hk. Skade på selve have- eller arbejdsredskabet er heller ikke dækket. Ansvar for skade, der er forvoldt af hunde. Som hundeejer skal man købe en lovpligtig hundeansvarsforsikring Selvforskyldt beruselse og narkotika m.v. Ansvar for skade, der sker som følge af selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika, eller lignende giftstoffer eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler. Dette gælder uanset skadevolders sindstilstand Varetægt Ansvar for skade, der sker på ting, som forsikrede bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, låner, lejer, har sat sig i besiddelse af eller af andre grunde end de anførte har i dennes varetægt - med eller uden ejerens tilladelse Virksomhed på ejendommen Betingelsesnr. VILLA Side 21 af 37

22 Ansvar for skade, der sker i forbindelse med, at der bliver drevet erhvervsvirksomhed på forsikringsstedet. Det gælder uanset virksomhedens art og størrelse Særlige regler Anlægs- og byggearbejde. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, der er sket i forbindelse med anlægs- og byggearbejde ved: udgravning grundforstærkning pilotering nedbrydning grundvandssænkning brug af sprængstoffer Personskader er dog dækket Forsætlig skade Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er forvoldt med forsæt. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er forvoldt af personer under 14 år, eller af personer som på grund af sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftigt. Forsikrede, som på grund af sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftigt, skal kunne dokumentere dette i form af en speciallægeerklæring Forurening Forsikringen dækker ikke skader, der er opstået i forbindelse med forurening af jord, luft eller vand, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet eller ved pludselig uheld, og sikrede har overholdt de offentlige forskrifter, som gælder for området Bortfald af erstatningsansvar Efter reglerne i erstatningsansvarsloven skal det forsikringsselskab, der har bil, hus, indbo- eller ulykkesforsikring for skadelidte, behandle den skete skade på skadelidtes forsikring. Det gælder, også selvom en af de forsikrede er erstatningsansvarlig for skaden Forsikringssum Forsikringen dækker med indtil 10 millioner kr. ved personskade og med indtil 2 millioner kr. ved skade på dyr og ting. Summerne bliver ikke indeksreguleret Forsikringen betaler også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, hvis det er efter aftale med os, selv om forsikringssummerne bliver overskredet. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er dækket af forsikringen Forsikringen betaler også de sagsomkostninger, der kan bliver tale om, hvis nogen Betingelsesnr. VILLA Side 22 af 37

23 uberettiget kræver erstatning af forsikrede. 14 RETSHJÆLPSFORSIKRING (I tilknytning til Anden bygningsskade) 14.1 Hvad dækker forsikringen? Retshjælpsforsikringen dækker dine udgifter til sager, der med rimelig grund kan løse visse private retstvister, f.eks. køb og salg af ejendom, byggeentrepriser på ejendommen, naboretlige konflikter. Forsikrede skal være involveret i sagen som privatperson, og tvisten må ikke have forbindelse til dennes erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine sagsomkostninger Domstolene skal kunne afgøre sagen. Hvis et godkendt klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet kan behandle sagen, er forsikrede forpligtiget til først at benytte denne mulighed For at opnår retshjælp skal sikrede være ejer af den forsikrede ejendom eller bruger af ejendommen i sin helhed Anmeldelse af skaden Ved anmeldelse af skaden, skal sikrede kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal herefter anmelde sagen til selskabet Hvis sagen bliver behandlet under småsagsprocessen, kan sikrede selv anmelde skaden til selskabet. Dette er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Forsikringen dækker ikke advokatbistand under sagens forberedelse, men kun i forbindelse med hovedforhandlingen Forsikringssummer og selvrisiko Fremgår af betingelserne for retshjælp Forsikringen dækker ikke 1. Arbejds- eller lønspørgsmål. 2. Skatte og afgiftssager. 3. De fleste familieretlige spørgsmål. 4. Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber. 5. Skiftesager. 6. Sager, der kan blive behandlet og afsluttet ved et godkendt klagenævn. 15 HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN? 15.1 Vi betaler erstatning, når det beskadigede er blevet repareret eller genopført, og vi har modtaget en regning. Betingelsesnr. VILLA Side 23 af 37

24 Erstatningen opgøres som nyværdi, undtagen ved: Nyværdi Skade på de genstande, som er nævnt i tabellerne under punkt 15.2 Erstatningen udregnes efter tabellerne. Rådskader, se punkt Skade på solcelleanlæg, se punkt Skade på udvendig udsmykning og haveanlæg se punkt Skade på hobbydrivhuse m.m., se punkt Skader på bygninger, der er under renovering/modernisering, se punkt Skader på bygninger, der skal rives ned, se punkt Udregning af erstatning til fri rådighed, se punkt Erstatning efter nyværdi betyder, at skaden opgøres på grundlag af de beløb, som det på skadestidspunktet vil koste, at genoprette det beskadigede i nutidig byggemåde, på samme sted og til samme faktiske anvendelse. Erstatningen kan ikke baseres på dyrere eller specielt fremstillede byggematerialer og tilbehør end det beskadigede, eller på byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, som ikke er almindeligt brugt på det tidspunkt, skaden er sket Hvis det, der er blevet skadet, ikke kan genanskaffes, opgøres erstatningen ud fra, hvad det vil koste at skaffe noget tilsvarende i samme standard, og som er almindeligt brugt på det tidspunkt, skaden skete Vi betaler ikke erstatning på grund af farveforskelle/andre forskelle mellem det beskadigede og ubeskadigede, der opstår ved reparation i forbindelse med en skade. Det gælder selvom det ikke har været muligt at skaffe samme materialer, som de skadede I forbindelse med en skade, f.eks. på badeværelset, vil der kun blive udskiftet fliser/klinker i et afgrænset areal, som svarer til det gulvareal eller den væg, hvor skaden er sket. Se dog afsnit om dækket kosmetisk skade på Glas- og sanitetsskade, punkt 6.4 samt Skjult rør- og kabelskade, punkt Der er ikke dækning for eventuelle formuetab på grund af forskellene Erstatninger efter tabeller Alt efter hvor gammelt det beskadigede var på tidspunktet for skaden, udregner vi et fradrag i nyværdierstatningen. Erstatningen udregnes efter tabellerne i dette afsnit. Fradraget beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden, det vil sige inklusiv arbejdsløn m.m. Ved reparation betaler vi fuldt ud, dog højest den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi. Betingelsesnr. VILLA Side 24 af 37

25 Olie-, gas- og biobrændselsfyr, samt varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere. Alder Erstatning 0-10 år 100% år 70% år 50% år 40% Herefter 20% Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader, ovnglas og el-drevne genstande Alder Erstatning 0-2 år 100% 2-3 år 85% 3-4 år 75% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% Herefter 20% Antenner med tilbehør og tagbelægning af plast og pvc samt dug/liner til swimmingpool Alder Erstatning 0-5 år 100% 5-7 år 70% 7-10 år 40% Herefter 20% Tagbelægning af pap, pvc, undertage af plast og lignende materialer samt moduler til solcelleanlæg Alder Erstatning 0-15 år 100% år 80% år 50% Herefter 20% Tagbelægning af strå, rør og græs Alder Erstatning 0-20 år 100% år 80% år 50% Herefter 20% Gulvbelægninger i form af tæpper Betingelsesnr. VILLA Side 25 af 37

26 Alder Erstatning 0-5 år 100% 5-10 år 80% år 60% år 50% Herefter 20% Vinduer, døre og facadepartier af træ (kun ved svampe og rådskader) Alder Erstatning 0-20 år 100% år 60% år 40% Herefter 20% Erstatningen vil blive opgjort pr. vindue, dør eller facadeparti af træ. Fradrag for værdiforringelse kan maksimalt udgøre kr. (2013) pr. genstand Svampe-, råd- eller insektskade Ved svampeskade, herunder råd eller angreb af træødelæggende insekter, betaler vi for nødvendig udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk Solcelleanlæg Ved en dækningsberettiget skade på solcelleanlæg, kan erstatningen højst udgøre kr. pr. skade inkl. reparations- og håndværkerudgifter Tab af garanti og reklamationsret i forbindelse med udskiftning eller reparation af solcelleanlægget er ikke dækket af forsikringen Hvis en dækningsberettiget skade på solcelleanlægget har medført, at mindst 50% af solcellemodulerne, der er tilsluttet samme inverter/vekselretter skal udskiftes, kan du vælge at få nedrevet de ubeskadigede eller brugbare solcellemoduler og få opsat et nyt solcelleanlæg. Erstatning for solcellemodulerne og inverten/vekselretteren vil blive opgjort efter tabeller i punkterne og Det er en betingelse for betaling af erstatningen, at anvendelige solcellemoduler bliver nedtaget, og at nyt solcelleanlæg bliver monteret samme sted. Vælger du at få monteret et nyt solcelleanlæg, dækker forsikringen også nødvendige udgifter til nedtagning og fjernelse af anvendelige solcellemoduler, inverter/vekselrettere m.v Haveskulpturer, kunstnerisk udsmykning og haveanlæg Udvendig udsmykning som vægmalerier, relieffer på den forsikrede bygning samt haveskulpturer, solure og fuglebade, der står fast i haven, og som ikke er til at flytte indenfor, er dækket for deres håndværksmæssige værdi, det vil sige, det beløb det Betingelsesnr. VILLA Side 26 af 37

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-4 August 2016 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage,

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9

Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9 Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

vilkår for husforsikring

vilkår for husforsikring DF20104-5 Oktober 2015 vilkår for husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring /S Vilkår for Husforsikring DF20104-5 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 Vilkår for Husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Betingelser for Husforsikring November 2016

Betingelser for Husforsikring November 2016 Betingelser for Husforsikring 6301 November 2016 Aftalegrundlaget Din husforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne. Forsikringsaftalen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 18T1 Gælder fra 15.01.2018 TJM 1801-1 (01.18) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/20 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Villaforsikring

Forsikringsbetingelser for Villaforsikring Forsikringsbetingelser for Villaforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0032 Gælder fra 01.04.2003 TJM 90996-10 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kolonihavehusforsikring

Kolonihavehusforsikring Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk.

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 5-05

Husforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 5-05 Husforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5-05 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse Husforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke genstande er omfattet...3 3 Forsikringen dækker...4

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Vilkår for Hus DF November 2007

Vilkår for Hus DF November 2007 Vilkår for Hus DF20104-1 November 2007 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P Indholdsfortegnelse. Fælles bestemmelser. Udvidet dækning. Husejeransvar og retshjælp

Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P Indholdsfortegnelse. Fælles bestemmelser. Udvidet dækning. Husejeransvar og retshjælp Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-03 Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem og hvor dækker forsikringen 2 2. Hvad omfatter og dækker forsikringen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring Bornholms Brandforsikring A/S CVR-nr. 15465972 Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Internet www.bornholmsbrand.dk E-mail info@bornbrand.dk Vilkår for Hus og Fritidshus

Læs mere

Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03

Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03 Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03 Gældende fra september 2010 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Alka Fritidshusforsikring

Alka Fritidshusforsikring Alka Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser FH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings Aktieselskabet Alka CVR nr.

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-04

Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-04 Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-04 Gældende fra marts 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus Forsikringsvilkår for Fritidshus Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 16.06.2016 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Forsikringsbetingelser for Husforsikring Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere