Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type"

Transkript

1 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00 Navn Kåre Svendsen Adresse Rællingvej 2 Telefon Mobil Kort beskrivelse Udvidelse til 3540 mink hos Grinderslev Mink, Rællingvej 2.

2 1 GENERELLE FORHOLD Ejer- og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Ikke-teknisk resumé 5 2 ANLÆGGET Dyrehold og management Lokalisering Faste afstands Landskabet og planforhold Energiforbrug Vandforbrug Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniaktab Påvirkning af natur BAT/Ammoniaktab 28 3 AREALERNE Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 40 Bilag kort: Samlet visning (automatisk) Bilag kort: afsnit og opbevaringslagre (automatisk) Side 2 / 41

3 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations- adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Kåre Svendsen Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Kåre Svendsen Ejerlav Grinderslev By, Grinderslev Grinderslev By, Grinderslev Matrikel nummer 6c 8g CHR på ejendom Kåre Svendsen CHR Ansøger Kåre Svendsen Rællingvej Roslev Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Landbo Limfjord v. Jan Haarbo Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger Grinderslev Mink ApS Rællingvej Roslev CVR nummer: Side 3 / 41

4 : 1.2 Godkendelsespligt Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : 1.3 Godkendelsens omfang Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Projektets omfang Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Tidligere godkendelser Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Biaktiviteter Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Side 4 / 41

5 1.3.4 Husdyrbrugets ophør Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Offentlighed og høring Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Ikke-teknisk resumé Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Side 5 / 41

6 2 Anlægget 2.1. Dyrehold og management Beskrivelse af anlægget: Grinderslev Mink Oversigt over dyretyper og stalder der indgår i ansøgningen Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og stalder (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og stald (stald) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. Navn på dyretype og stald over 32 cm, ingen til halm, / ansøgt Antal dyr Antal DE , ,07 Produktionsoversigt med angivelse af for dyrekategori Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. r er forklaret i den ovenstående tabel.tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. navn Godk. pligtig renovering / ansøgt Antal dyr Antal Stipladser Evt. vægt kg /alder mdr. Sum 42,48 122,07 Ændring alle produktioner: 79,59 Ind Ud Evt. mælkeydelse EKM /ændret fravænningsvægt i alt per årsso* Hal 6 Nej , ,07 Hal 7 Nej , ,62 Hal 5 Nej , ,10 Hal 4 Nej , ,10 Hal 3 Nej , ,10 Hal 2 Nej , ,10 Hal 1 Nej , ,10 Hal 12 Nej , ,90 Hal 8 Nej , ,72 Hal 9 Nej , ,90 Hal 10 Nej , ,90 Hal 11 Nej , ,90 Hal 13 Nej , ,17 Hal 14 Nej , ,17 Hal 15 Ja , ,07 Hal 16 Nej , ,07 Hal 17 Nej 0 0 0, ,07 Hal 18 Nej 0 0 0, ,07 Antal DE Side 6 / 41

7 navn Godk. pligtig renovering / ansøgt Antal dyr Antal Stipladser Evt. vægt kg /alder mdr. Ind Ud Evt. mælkeydelse EKM /ændret fravænningsvægt i alt per årsso* Hal 19 Nej 0 0 0, ,07 Hal 20 Nej 0 0 0, ,07 Hal 21 Nej 0 0 0, ,90 Hal 22 Nej 0 0 0, ,90 Pelseri lager Nej Ingen data Maskinhus Nej Ingen data Hal 23 Nej 0 0 0, ,00 Hal 24 Nej 0 0 0, ,00 Hal 25 Nej 0 0 0, ,00 Sum 42,48 122,07 Ændring alle produktioner: 79,59 * Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved fravænning - 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N-normer (dvs. ets standardtal). Antal DE Der er ingen udegående dyr Oplysninger om mink navn Hal 6 Hal 7 Hal 5 Hal 4 Hal 3 Hal 2 Hal 1 Hal 12 / Ændringer i forhold til valgte stald Proteinindhold Rendebredde Tilførsel af halm Udmugningshyppighed 36,00 36,00 Side 7 / 41

8 navn / Ændringer i forhold til valgte stald Proteinindhold Rendebredde Tilførsel af halm Udmugningshyppighed Hal 8 Hal 9 Hal 10 Hal 11 Hal 13 Hal 14 Hal 15 Hal 16 Hal 17 Hal 18 Hal 19 Hal 20 Hal 21 Hal 22 Hal 23 Ingen Krav. 0,00 Ingen Krav. 1 gang om ugen. Hal 24 Ingen Krav. 0,00 Ingen Krav. 1 gang om ugen. Hal 25 Ingen Krav. 0,00 Ingen Krav. 1 gang om ugen. Side 8 / 41

9 Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. navn / Foder total¹ Protein² Fosfor³ Proteinprocent Antal Fravænningsvægt ansøgt i mælk / kg æg fravænnede per høne fjerkræ grise per årsso / kg tilvækst per enhed fjerkræ Hal 6 Hal 7 Hal 5 Hal 4 Hal 3 Hal 2 Hal 1 Hal 12 Hal 8 Hal 9 Hal 10 Hal 11 Hal 13 Hal 14 Hal 15 Hal 16 Hal 17 Hal 18 Hal 19 Hal 20 Hal 21 Hal 22 Pelseri lager Ingen data Maskinhus Ingen data Hal 23 Hal 24 Hal 25 1) "Foder total" angiver for dyretyperne; svin, kødkvæg, tyrekalve og ungtyre samt andre dyr antal FE/dyr. For dyretyperne; malkekøer (tung race) og jersey angiver "foder total" kg. fodertørstof/årsko og for dyretyperne; mink og fjerkræ angiver "foder total" kg. foder/dyr. 2) "Protein" angiver for dyretyperne; svin, kødkvæg, tyrekalve og ungtyre samt andre dyr gram råprotein/fe. For dyretyperne; malkekøer (tung race) og jersey angiver "protein" gram råprotein/kg. fodertørstof og for dyretypen fjerkræ angiver "protein" protein % i foder. 3) "Fosfor" angiver for dyretyperne; svin, kødkvæg, tyrekalve og ungtyre samt andre dyr gram fosfor/fe. For dyretyperne; malkekøer (tung race) og jersey angiver "fosfor" gram fosfor/kg. fodertørstof og for dyretypen fjerkræ angiver "fosfor" fosfor % i foder. Bedste tilgængelige foderteknologi Side 9 / 41

10 navn ProduktionsID Hal 6 PR Hal 7 PR Hal 5 PR Hal 4 PR Hal 3 PR Hal 2 PR Hal 1 PR Hal 12 PR Hal 8 PR Hal 9 PR Hal 10 PR Hal 11 PR Hal 13 PR Hal 14 PR Hal 15 PR Hal 16 PR Hal 17 PR Hal 18 PR Hal 19 PR Hal 20 PR Hal 21 PR Hal 22 PR Pelseri lager Ingen data Maskinhus Ingen data Hal 23 PR Hal 24 PR Hal 25 PR Bedste tilgængelige foderteknologi Produktioner fordelt på dyrekategorier Dyrekategorier /ansøgt drift Antal Dyreenheder Kvæg 0,00 0,00 Ændring Kvæg 0,00 Fjerkræ og andre dyr 42,48 122,07 Ændring Fjerkræ og andre dyr 79,59 Svin 0,00 0,00 Ændring Svin 0,00 Sum 42,48 122,07 Ændring I alt 79,59 : 2.2. Lokalisering Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Side 10 / 41

11 2.2.1 Faste afstands Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Landskabet og planforhold Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Energiforbrug Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Vandforbrug Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Lugt Samlet resultat af lugtberegning Bebyggelse Model Ukorrigeret geneafstand ansøgt Ukorrigeret geneafstand nudrift Korrigeret geneafstand ansøgt Korrigeret geneafstand nudrift Kumulation Vægtet Bortscreenet gennemsnitsafstand Genekriterie overholdt + Nørremarksvej 31 0 NY 211,15 107,34 211,15 107,34 418,23 Ja Ja + Grinderslevvej 1 0 NY 342,31 175,67 342,31 175, ,56 Ja Ja + Breum By, Grinderslev 1 NY 426,56 217,73 445,76 227, ,38 Ja Ja 0.00* = Geneafstand kunne ikke beregnes da samlet antal dyr falder under spredningskurven. Bemærk for mink udregnes geneafstand kun med NY, hvorved FMK vil give 0.00 hvis der kun er mink i stalden. Side 11 / 41

12 Forklaring til tabel "Samlet resultat af lugtberegning". I tabellen vises geneafstanden til den stald, der begrænser produktionen mest. For at lette overskueligheden er der tilføjet en farve til linjen, der viser begrænsningen til det indtastede nabopunkt. I oversigten prioriteres staldene i følgende rækkefølge rød, gul, hvid, grøn. Således er der aldrig røde, gule eller hvide linjer gemt, hvis linjen er markeret med grøn. Rød: Genekriterie er ikke overholdt. Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation. Hvid: en er ikke bortscreenet, men genekriterie er overholdt. Grøn: Afstanden til nabo er så stor, at alle stalde er bortscreenet. + Tryk på plus for at få det fulde overblik over de beregnede geneafstande til et udpeget nabopunkt. Når tabellen er foldet ud, vil staldene blive listet i en rækkefølge, således at den stald der er tættest på nabopunktet listes først, og stalden der er længst væk, listes sidst. Bebyggelsestyper Enkeltbolig Enkeltbolig forstås som en enkelt beboelsesbygning, som ikke er del af en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og heller ikke er ejet af driftsherren for det ansøgte anlæg. Samlet bebyggelse Ved samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Byzone Byzone forstås som et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit I nedenstående tabeller er de valgte bebyggelser angivet. Afstanden (m) angiver afstanden fra det vægtede punkt i staldafsnittet til den udpegende bebyggelse. Bortscreenet for ny og FMK angiver om staldafsnittet er bort screenet eller ej. Enkeltbolig: Nørremarksvej 31 afsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK Maskinhus 319,34 Nej Ja Ja Pelseri lager 344,63 Nej Ja Ja Hal 6 358,71 Nej Ja Ja Hal 7 381,17 Nej Ja Ja Hal 5 384,90 Nej Ja Ja Hal 4 388,02 Nej Ja Ja Hal 3 392,26 Nej Ja Ja Hal 2 396,31 Nej Ja Ja Hal 1 399,60 Nej Ja Ja Hal ,51 Nej Ja Ja Hal ,24 Nej Ja Ja Hal ,91 Nej Ja Ja Hal ,58 Nej Ja Ja Hal 8 425,19 Nej Ja Ja Hal 9 427,73 Nej Ja Ja Hal ,45 Nej Ja Ja Hal ,04 Nej Ja Ja Hal ,83 Nej Ja Ja Hal ,65 Nej Ja Ja Hal ,57 Nej Ja Ja Hal ,67 Nej Ja Ja Hal ,15 Nej Ja Ja Side 12 / 41

13 Hal ,13 Nej Ja Ja Hal ,17 Nej Ja Ja Hal ,14 Nej Ja Ja Hal ,01 Nej Ja Ja Hal ,44 Nej Ja Ja Samlet bebyggelse: Grinderslevvej 1 afsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK Pelseri lager 1.230,08 Nej Ja Ja Maskinhus 1.237,45 Nej Ja Ja Hal ,29 Nej Ja Ja Hal ,69 Nej Ja Ja Hal ,21 Nej Ja Ja Hal ,80 Nej Ja Ja Hal ,01 Nej Ja Ja Hal ,60 Nej Ja Ja Hal ,05 Nej Ja Ja Hal ,46 Nej Ja Ja Hal ,11 Nej Ja Ja Hal ,48 Nej Ja Ja Hal ,58 Nej Ja Ja Hal ,12 Nej Ja Ja Hal ,43 Nej Ja Ja Hal ,02 Nej Ja Ja Hal ,08 Nej Ja Ja Hal ,51 Nej Ja Ja Hal ,41 Nej Ja Ja Hal ,90 Nej Ja Ja Hal ,83 Nej Ja Ja Hal ,31 Nej Ja Ja Hal ,60 Nej Ja Ja Hal ,47 Nej Ja Ja Hal ,11 Nej Ja Ja Hal ,18 Nej Ja Ja Hal ,17 Nej Ja Ja Byzone: Breum By, Grinderslev afsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK Hal ,85 Ja Ja Ja Hal ,46 Ja Ja Ja Hal ,01 Ja Ja Ja Hal ,34 Ja Ja Ja Hal ,06 Ja Ja Ja Hal ,41 Ja Ja Ja Hal ,91 Ja Ja Ja Hal ,13 Ja Ja Ja Side 13 / 41

14 Hal ,41 Ja Ja Ja Hal ,25 Ja Ja Ja Hal ,02 Ja Ja Ja Hal ,99 Ja Ja Ja Hal ,11 Ja Ja Ja Hal ,00 Ja Ja Ja Hal ,24 Ja Ja Ja Hal ,02 Ja Ja Ja Hal ,30 Ja Ja Ja Hal ,26 Ja Ja Ja Hal ,78 Ja Ja Ja Hal ,88 Ja Ja Ja Hal ,37 Ja Ja Ja Hal ,20 Ja Ja Ja Pelseri lager 1.271,57 Ja Ja Ja Hal ,50 Ja Ja Ja Hal ,05 Ja Ja Ja Hal ,14 Ja Ja Ja Maskinhus 1.297,11 Ja Ja Ja Lugtemission fra produktioner Nedenfor ses forudsætningerne til den beregnede lugtemission med værdierne LE og OU. Hvis der er anført en lugtreducerende teknologi på stald, vil dette fremgå af effekt af teknologi, og det samlede output for LE og OU ses under faktisk lugt[le][ou]. Under tabellen fremgår den vejledende konsekvenszone. Bemærk at den beregnede værdi for vejledende konsekvenszone for pelsdyr ikke er retvisende, da konsekvenszonen beregnes på grundlag af LE, og pelsdyr har ikke normtal for LE. drift afsnit Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder Lugt [LE] udegående Lugt [OU] Effekt af teknologi [%] Faktisk lugt [LE] Faktisk lugt [OU] Hal ,00 0 0, ,50 0,00 0, ,50 Hal ,00 0 0, ,00 0,00 0, ,00 Hal ,00 0 0,00 585,00 0,00 0,00 585,00 Hal ,00 0 0,00 585,00 0,00 0,00 585,00 Hal ,00 0 0,00 585,00 0,00 0,00 585,00 Hal ,00 0 0,00 585,00 0,00 0,00 585,00 Hal ,00 0 0,00 585,00 0,00 0,00 585,00 Hal ,00 0 0,00 923,00 0,00 0,00 923,00 Hal ,00 0 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 Hal ,00 0 0,00 357,50 0,00 0,00 357,50 Hal ,00 0 0,00 357,50 0,00 0,00 357,50 Hal ,00 0 0,00 357,50 0,00 0,00 357,50 Hal ,00 0 0,00 409,50 0,00 0,00 409,50 Hal ,00 0 0,00 409,50 0,00 0,00 409,50 Hal ,00 0 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 Hal ,00 0 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 Hal ,00 0 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 Hal ,00 0 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 Side 14 / 41

15 Hal ,00 0 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 Hal ,00 0 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 Hal ,00 0 0,00 357,50 0,00 0,00 357,50 Hal ,00 0 0,00 357,50 0,00 0,00 357,50 Hal ,00 0 0, ,00 0,00 0, ,00 Hal ,00 0 0, ,00 0,00 0, ,00 Hal ,00 0 0, ,00 0,00 0, ,00 Pelseri lager Maskinhus Ingen produktioner Ingen produktioner SUM ,00 0, ,00 0, ,00 Vejledende konsekvenszone: 1,6 * 0,00 0,6 = 0,00 meter afsnit Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder Lugt [LE] udegående Lugt [OU] Effekt af teknologi [%] Faktisk lugt [LE] Faktisk lugt [OU] Hal ,00 0 0, ,50 0,00 0, ,50 Hal ,00 0 0, ,50 0,00 0, ,50 Hal ,00 0 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 Hal ,00 0 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 Hal ,00 0 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 Hal ,00 0 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 Hal ,00 0 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 Hal ,00 0 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00 Hal ,00 0 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 Hal ,00 0 0,00 292,50 0,00 0,00 292,50 Hal ,00 0 0,00 292,50 0,00 0,00 292,50 Hal ,00 0 0,00 292,50 0,00 0,00 292,50 Hal ,00 0 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 Hal ,00 0 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 Hal ,00 0 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 Hal ,00 0 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hal ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelseri lager Maskinhus Ingen produktioner Ingen produktioner SUM ,00 0, ,00 0, ,00 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt Side 15 / 41

16 Nedenfor ses de anførte lugtreducerende teknologi på stald som indgår i lugtberegningen. navn ansøgt drift Supplerende teknologi Indtastet lugt effekt Driftstimer pr. år Resulterende reduktion % Hal 6 Ingen data. Hal 7 Ingen data. Hal 5 Ingen data. Hal 4 Ingen data. Hal 3 Ingen data. Hal 2 Ingen data. Hal 1 Ingen data. Hal 12 Ingen data. Hal 8 Ingen data. Hal 9 Ingen data. Hal 10 Ingen data. Hal 11 Ingen data. Hal 13 Ingen data. Hal 14 Ingen data. Hal 15 Ingen data. Hal 16 Ingen data. Hal 17 Ingen data. Hal 18 Ingen data. Hal 19 Ingen data. Hal 20 Ingen data. Hal 21 Ingen data. Hal 22 Ingen data. Pelseri lager Ingen data. Maskinhus Ingen data. Hal 23 Ingen data. Hal 24 Ingen data. Hal 25 Ingen data. Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) Nedenfor ses oplysninger om ventilation, disse oplysninger indgår ikke i lugtberegningen. navn Naturlig ventilation Hal 6 Ingen data Hal 7 Ingen data Hal 5 Ingen data Hal 4 Ingen data Hal 3 Ingen data Hal 2 Ingen data Hal 1 Ingen data Hal 12 Ingen data Hal 8 Ingen data Hal 9 Ingen data Hal 10 Ingen data Hal 11 Ingen data Hal 13 Ingen data Hal 14 Ingen data Hal 15 Ingen data Hal 16 Ingen data Hal 17 Ingen data Hal 18 Ingen data Hal 19 Ingen data Hal 20 Ingen data Hal 21 Ingen data Hal 22 Ingen data Pelseri lager Ingen data Maskinhus Ingen data Hal 23 Ingen data Hal 24 Ingen data Hal 25 Ingen data Drifts effekt % Driftstimer pr. år Højde på afkast Side 16 / 41

17 Afkasttype og øvrige bemærkninger Nedenfor ses oplysninger om afkast, disse oplysninger indgår ikke i lugtberegningen. Hal 6 Hal 7 Hal 5 Hal 4 Hal 3 Hal 2 Hal 1 Hal 12 Hal 8 Hal 9 Hal 10 Hal 11 Hal 13 Hal 14 Hal 15 Hal 16 Hal 17 Hal 18 Hal 19 Hal 20 Hal 21 Hal 22 Pelseri lager Maskinhus Hal 23 Hal 24 Hal 25 navn Afkast type Type og øvrige bemærkninger : Støj Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Lys Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Side 17 / 41

18 2.4.4 Fluer og skadedyr Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Støv Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Transport Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Restvand Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Husdyrgødning og foder Oversigt over opbevaringslagre Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager Gylletank Detaljer om opbevaringslagre Navn på opbevaringslager Nyt/eksisterende opbevaringslager Gylletank Eksisterende Flydende husdyrgødningslager drift Flydende husdyrgødningslager Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet [ton] Sum 845,0 845,0 845,0 Side 18 / 41

19 Navn på opbevaringslager Detaljer om fast lager Nyt/eksisterende opbevaringslager Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet [ton] drift 845,0 Navn på opbevaringslager Drifttype Lagerandel fast i % Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned Gylletank 0,00 0 0,00 0 Detaljer om flydende lager Navn på opbevaringslager Drifttype Lagerandel Virkemiddel flydende i % Gylletank 100,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende drift 100,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende : Affald og kemikalier Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. : Ammoniaktab Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktions Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej Er det generelle om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfylde et -797,11 kgn/år Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på stalder og opbevaringslagre (kgn/år) Ammoniaktab fra stalder mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktions: 0 Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktions, men eksisterende uændret produktion: 1260,70 Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktions (etableringer udvidelser, ændringer): 2469,95 Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 123,42 Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 0,00 Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) Samlet faktisk ammoniaktab fra stald og lager i ansøgt drift (hele anlægget): 3854,07 kgn/år Samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT: 5841,01 kgn/år Er samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT overholdt?: Ja Difference mellem samlet faktisk ammoniaktab og samlet vejledende ammoniaktab ved anvendelse BAT: -1986,94 kgn/år Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau navn Kode for stald Ammoniaktab fra Ammoniaktab fra Effekt af valgt Effekt af valgt Effekt af miljø Effekt af foder Effekt af miljøtiltag Faktisk ammoniak Sum 2041, ,80 8,83 0,00 634,09 42, , , ,25 0, ,56 123, ,10 Side 19 / 41

20 reference stald kgn/år valgt stald kgn/år stald kgn/år stald % teknologi kgn/år optimering m.m. kgn/år lager kgn/år tab fra stald og lager kgn/år Hal 6 306,57 305,25 1,32 0,43% 0,00 75,24 6,28 223,74 339,71 338,25 1,46 0,43% 0,00 83,37 6,96 247,92 Hal 7 293,31 292,05 1,26 0,43% 0,00 94,48 6,18 191,39 318,17 316,80 1,37 0,43% 0,00 102,49 6,71 207,61 Hal 5 124,29 123,75 0,54 0,43% 0,00 40,03 2,62 81,10 149,14 148,50 0,64 0,43% 0,00 48,04 3,14 97,32 Hal 4 124,29 123,75 0,54 0,43% 0,00 40,03 2,62 81,10 149,14 148,50 0,64 0,43% 0,00 48,04 3,14 97,32 Hal 3 124,29 123,75 0,54 0,43% 0,00 40,03 2,62 81,10 149,14 148,50 0,64 0,43% 0,00 48,04 3,14 97,32 Hal 2 124,29 123,75 0,54 0,43% 0,00 40,03 2,62 81,10 149,14 148,50 0,64 0,43% 0,00 48,04 3,14 97,32 Hal 1 124,29 123,75 0,54 0,43% 0,00 40,03 2,62 81,10 149,14 148,50 0,64 0,43% 0,00 48,04 3,14 97,32 Hal ,86 198,00 0,86 0,43% 0,00 64,05 4,19 129,76 235,31 234,30 1,01 0,43% 0,00 75,80 4,96 153,55 Hal 8 66,29 66,00 0,29 0,43% 0,00 21,35 1,40 43,25 82,86 82,50 0,36 0,43% 0,00 26,69 1,75 54,07 Hal 9 74,57 74,25 0,32 0,43% 0,00 24,02 1,57 48,66 91,14 90,75 0,39 0,43% 0,00 29,36 1,92 59,47 Hal 10 74,57 74,25 0,32 0,43% 0,00 24,02 1,57 48,66 91,14 90,75 0,39 0,43% 0,00 29,36 1,92 59,47 Hal 11 74,57 74,25 0,32 0,43% 0,00 24,02 1,57 48,66 91,14 90,75 0,39 0,43% 0,00 29,36 1,92 59,47 Hal 13 82,86 82,50 0,36 0,43% 0,00 26,69 1,75 54,07 104,40 103,95 0,45 0,43% 0,00 33,63 2,20 68,12 Hal 14 82,86 82,50 0,36 0,43% 0,00 26,69 1,75 54,07 104,40 103,95 0,45 0,43% 0,00 33,63 2,20 68,12 Hal 15 82,86 82,50 0,36 0,43% 0,00 26,69 1,75 54,07 99,43 99,00 0,43 0,43% 0,00 32,03 2,10 64,88 Hal 16 82,86 82,50 0,36 0,43% 0,00 26,69 1,75 54,07 99,43 99,00 0,43 0,43% 0,00 32,03 2,10 64,88 Hal 17 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43 99,00 0,43 0,43% 0,00 32,03 2,10 64,88 Hal 18 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43 99,00 0,43 0,43% 0,00 32,03 2,10 64,88 Hal 19 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43 99,00 0,43 0,43% 0,00 32,03 2,10 64,88 Hal 20 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43 99,00 0,43 0,43% 0,00 32,03 2,10 64,88 Hal 21 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 91,14 90,75 0,39 0,43% 0,00 29,36 1,92 59,47 Hal 22 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 91,14 90,75 0,39 0,43% 0,00 29,36 1,92 59,47 Pelseri lager Ingen data Maskinhus Ingen data Hal 23 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 961,14 957,00 4,14 0,43% 0,00 309,59 20,25 627,16 Hal 24 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 961,14 957,00 4,14 0,43% 0,00 309,59 20,25 627,16 Hal 25 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 961,14 957,00 4,14 0,43% 0,00 309,59 20,25 627,16 Sum 2041, ,80 8,83 0,00 634,09 42, , , ,25 0, ,56 123, ,10 Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed navn Kode for stald Ammoniaktab pr. produktionsenhed kgn/år * Ammoniaktab pr. DE kgn/år Hal 6 1,21 35,07 1,21 35,07 Hal 7 Side 20 / 41

21 navn Kode for stald Ammoniaktab pr. produktionsenhed kgn/år * Ammoniaktab pr. DE kgn/år Hal 5 Hal 4 Hal 3 Hal 2 Hal 1 Hal 12 Hal 8 Hal 9 Hal 10 Hal 11 Hal 13 Hal 14 Hal 15 Hal 16 Hal 17 0,00 0,00 Hal 18 0,00 0,00 Hal 19 0,00 0,00 Hal 20 0,00 0,00 Hal 21 0,00 0,00 Hal 22 0,00 0,00 Pelseri lager Ingen data Maskinhus Ingen data Hal 23 0,00 0,00 Hal 24 0,00 0,00 Hal 25 0,00 0,00 * Ammoniaktab pr. produktionsenhed er ikke type 1 og type 2 korrigeret. Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi) navn drift Hal 6 Ingen data Hal 7 Ingen data Hal 5 Ingen data Hal 4 Ingen data Hal 3 Ingen data Hal 2 Ingen data Hal 1 Ingen data Hal 12 Ingen data Hal 8 Ingen data Hal 9 Ingen data Supplerende teknologi Indtastet ammoniak effekt % Driftstimer per år / Benzoesyre gr Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Side 21 / 41

22 navn drift Hal 10 Ingen data Hal 11 Ingen data Hal 13 Ingen data Hal 14 Ingen data Hal 15 Ingen data Hal 16 Ingen data Hal 17 Ingen data Hal 18 Ingen data Hal 19 Ingen data Hal 20 Ingen data Hal 21 Ingen data Hal 22 Ingen data Pelseri lager Ingen data Maskinhus Ingen data Hal 23 Ingen data Hal 24 Ingen data Hal 25 Ingen data Supplerende teknologi Indtastet ammoniak effekt % Driftstimer per år / Benzoesyre gr Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise navn Kode for stald Hal 6 Ingen data Hal 7 Ingen data Hal 5 Ingen data Hal 4 Ingen data Hal 3 Ingen data Hal 2 Ingen data Hal 1 Ingen data Hal 12 Ingen data Hal 8 Ingen data Hal 9 Ingen data Hal 10 Ingen data Hal 11 Ingen data Hal 13 Ingen data Hal 14 Ingen data Hal 15 Ingen data Hal 16 Ingen data Hal 17 Ingen data Hal 18 Ingen data Hal 19 Ingen data Hal 20 Ingen data Hal 21 Ingen data Hal 22 Ingen data Pelseri lager Ingen data Maskinhus Ingen data Hal 23 Ingen data Hal 24 Ingen data Hal 25 Ingen data drift FE Gram råprotein pr. FE Gram P pr. FE Antal fravænnede grise Fravænningsvægt Effekt foderoptimering Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud) Gylletank Lagernavn Lager type Flydende husdyrgødningslager Flydende husdyrgødningslager drift Tiltag Indtastet emmisions effekt % Andel af dybstrøelse direkte ud Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Overdækning fast 50,00% 0,00 43,00 Overdækning fast 50,00% 0,00 123,00 : Side 22 / 41

23 Påvirkning af natur Nøgletal emission Samlet emission fra stald og lager: 3.854,07 kgn/år Meremission fra stald og lager: 2.498,21 kgn/år Oversigt over naturpunkter Navn Kategori Opretter Kumulationen Ruhed natur Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Mose Nord 3 Ansøger En ejendom S +0,1 0,2 Mose NØ 3 Ansøger En ejendom S +0,1 0,1 Skov 3 Ansøger En ejendom S +0,1 0,1 Sø SØ 3 Ansøger Nul ejendomme S +0,4 0,5 SØ S 3 Ansøger Nul ejendomme S +0,9 1,1 Sø V 3 Ansøger En ejendom S +5,1 9,4 Sø SV 3 Ansøger En ejendom S +1,5 1,9 Naturpunkt: Mose Nord Kategori: 3 Opretter: Ansøger Kumulationen: En ejendom Ruhed natur: S Merdeposition: +0,1 kgn Totaldeposition: 0,2 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Hal 6 0,0 0,0 L S: Hal 7 0,0 0,0 L S: Hal 5 0,0 0,0 L S: Hal 4 0,0 0,0 L S: Hal 3 0,0 0,0 L S: Hal 2 0,0 0,0 L S: Hal 1 0,0 0,0 L S: Hal 12 0,0 0,0 L S: Hal 8 0,0 0,0 L S: Hal 9 0,0 0,0 L S: Hal 10 0,0 0,0 L S: Hal 11 0,0 0,0 L S: Hal 13 0,0 0,0 L S: Hal 14 0,0 0,0 L S: Hal 15 0,0 0,0 L S: Hal 16 0,0 0,0 L S: Hal 17 0,0 0,0 L S: Hal 18 0,0 0,0 L S: Hal 19 0,0 0,0 L S: Hal 20 0,0 0,0 L S: Hal 21 0,0 0,0 L Side 23 / 41

24 S: Hal 22 0,0 0,0 L S: Pelseri lager 0,0 0,0 L S: Maskinhus 0,0 0,0 L O: Gylletank 0,0 0,0 L S: Hal 25 0,0 0,0 L S: Hal 24 0,0 0,0 L S: Hal 23 0,0 0,0 L Naturpunkt: Mose NØ Kategori: 3 Opretter: Ansøger Kumulationen: En ejendom Ruhed natur: S Merdeposition: +0,1 kgn Totaldeposition: 0,1 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Hal 6 0,0 0,0 L S: Hal 7 0,0 0,0 L S: Hal 5 0,0 0,0 L S: Hal 4 0,0 0,0 L S: Hal 3 0,0 0,0 L S: Hal 2 0,0 0,0 L S: Hal 1 0,0 0,0 L S: Hal 12 0,0 0,0 L S: Hal 8 0,0 0,0 L S: Hal 9 0,0 0,0 L S: Hal 10 0,0 0,0 L S: Hal 11 0,0 0,0 L S: Hal 13 0,0 0,0 L S: Hal 14 0,0 0,0 L S: Hal 15 0,0 0,0 L S: Hal 16 0,0 0,0 L S: Hal 17 0,0 0,0 L S: Hal 18 0,0 0,0 L S: Hal 19 0,0 0,0 L S: Hal 20 0,0 0,0 L S: Hal 21 0,0 0,0 L S: Hal 22 0,0 0,0 L S: Pelseri lager 0,0 0,0 L S: Maskinhus 0,0 0,0 L O: Gylletank 0,0 0,0 L S: Hal 25 0,0 0,0 L S: Hal 24 0,0 0,0 L S: Hal 23 0,0 0,0 L Naturpunkt: Skov Kategori: 3 Opretter: Ansøger Kumulationen: En ejendom Side 24 / 41

25 Ruhed natur: S Merdeposition: +0,1 kgn Totaldeposition: 0,1 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Hal 6 0,0 0,0 L S: Hal 7 0,0 0,0 L S: Hal 5 0,0 0,0 L S: Hal 4 0,0 0,0 L S: Hal 3 0,0 0,0 L S: Hal 2 0,0 0,0 L S: Hal 1 0,0 0,0 L S: Hal 12 0,0 0,0 L S: Hal 8 0,0 0,0 L S: Hal 9 0,0 0,0 L S: Hal 10 0,0 0,0 L S: Hal 11 0,0 0,0 L S: Hal 13 0,0 0,0 L S: Hal 14 0,0 0,0 L S: Hal 15 0,0 0,0 L S: Hal 16 0,0 0,0 L S: Hal 17 0,0 0,0 L S: Hal 18 0,0 0,0 L S: Hal 19 0,0 0,0 L S: Hal 20 0,0 0,0 L S: Hal 21 0,0 0,0 L S: Hal 22 0,0 0,0 L S: Pelseri lager 0,0 0,0 L S: Maskinhus 0,0 0,0 L S: Hal 23 0,0 0,0 L S: Hal 24 0,0 0,0 L S: Hal 25 0,0 0,0 L O: Gylletank 0,0 0,0 L Naturpunkt: Sø SØ Kategori: 3 Opretter: Ansøger Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: S Merdeposition: +0,4 kgn Totaldeposition: 0,5 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Hal 6 0,0 0,0 L S: Hal 7 0,0 0,0 L S: Hal 5 0,0 0,0 L S: Hal 4 0,0 0,0 L S: Hal 3 0,0 0,0 L S: Hal 2 0,0 0,0 L S: Hal 1 0,0 0,0 L S: Hal 12 0,0 0,0 L Side 25 / 41

26 S: Hal 8 0,0 0,0 L S: Hal 9 0,0 0,0 L S: Hal 10 0,0 0,0 L S: Hal 11 0,0 0,0 L S: Hal 13 0,0 0,0 L S: Hal 14 0,0 0,0 L S: Hal 15 0,0 0,0 L S: Hal 16 0,0 0,0 L S: Hal 17 0,0 0,0 L S: Hal 18 0,0 0,0 L S: Hal 19 0,0 0,0 L S: Hal 20 0,0 0,0 L S: Hal 21 0,0 0,0 L S: Hal 22 0,0 0,0 L S: Pelseri lager 0,0 0,0 L S: Maskinhus 0,0 0,0 L S: Hal 23 +0,1 0,1 L S: Hal 24 +0,1 0,1 L S: Hal 25 +0,1 0,1 L O: Gylletank 0,0 0,0 L Naturpunkt: SØ S Kategori: 3 Opretter: Ansøger Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: S Merdeposition: +0,9 kgn Totaldeposition: 1,1 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Hal 6 0,0 0,0 L S: Hal 7 0,0 0,0 L S: Hal 5 0,0 0,0 L S: Hal 4 0,0 0,0 L S: Hal 3 0,0 0,0 L S: Hal 2 0,0 0,0 L S: Hal 1 0,0 0,0 L S: Hal 12 0,0 0,0 L S: Hal 8 0,0 0,0 L S: Hal 9 0,0 0,0 L S: Hal 10 0,0 0,0 L S: Hal 11 0,0 0,0 L S: Hal 13 0,0 0,0 L S: Hal 14 0,0 0,0 L S: Hal 15 0,0 0,0 L S: Hal 16 0,0 0,0 L S: Hal 17 0,0 0,0 L S: Hal 18 0,0 0,0 L S: Hal 19 0,0 0,0 L S: Hal 20 0,0 0,0 L Side 26 / 41

27 S: Hal 21 0,0 0,0 L S: Hal 22 0,0 0,0 L S: Pelseri lager 0,0 0,0 L S: Maskinhus 0,0 0,0 L S: Hal 23 +0,3 0,3 L S: Hal 24 +0,2 0,2 L S: Hal 25 +0,2 0,2 L O: Gylletank 0,0 0,0 L Naturpunkt: Sø V Kategori: 3 Opretter: Ansøger Kumulationen: En ejendom Ruhed natur: S Merdeposition: +5,1 kgn Totaldeposition: 9,4 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Hal 6 +0,1 1,2 L S: Hal 7 0,0 0,6 L S: Hal 5 0,0 0,3 L S: Hal 4 0,0 0,3 L S: Hal 3 +0,1 0,3 L S: Hal 2 +0,1 0,3 L S: Hal 1 +0,1 0,4 L S: Hal 12 +0,1 0,7 L S: Hal 8 0,0 0,1 L S: Hal 9 0,0 0,1 L S: Hal 10 0,0 0,1 L S: Hal 11 0,0 0,1 L S: Hal 13 0,0 0,1 L S: Hal 14 0,0 0,1 L S: Hal 15 0,0 0,1 L S: Hal 16 0,0 0,1 L S: Hal 17 +0,1 0,1 L S: Hal 18 +0,1 0,1 L S: Hal 19 +0,1 0,1 L S: Hal 20 +0,1 0,1 L S: Hal 21 +0,1 0,1 L S: Hal 22 +0,1 0,1 L S: Pelseri lager 0,0 0,0 L S: Maskinhus 0,0 0,0 L S: Hal 23 +1,4 1,4 L S: Hal 24 +1,2 1,2 L S: Hal 25 +1,1 1,1 L O: Gylletank +0,2 0,3 L Naturpunkt: Sø SV Kategori: 3 Opretter: Ansøger Side 27 / 41

28 Kumulationen: En ejendom Ruhed natur: S Merdeposition: +1,5 kgn Totaldeposition: 1,9 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Hal 6 0,0 0,0 L S: Hal 7 0,0 0,1 L S: Hal 5 0,0 0,0 L S: Hal 4 0,0 0,0 L S: Hal 3 0,0 0,0 L S: Hal 2 0,0 0,0 L S: Hal 1 0,0 0,0 L S: Hal 12 0,0 0,0 L S: Hal 8 0,0 0,0 L S: Hal 9 0,0 0,0 L S: Hal 10 0,0 0,0 L S: Hal 11 0,0 0,0 L S: Hal 13 0,0 0,0 L S: Hal 14 0,0 0,0 L S: Hal 15 0,0 0,0 L S: Hal 16 0,0 0,0 L S: Hal 17 0,0 0,0 L S: Hal 18 0,0 0,0 L S: Hal 19 0,0 0,0 L S: Hal 20 0,0 0,0 L S: Hal 21 0,0 0,0 L S: Hal 22 0,0 0,0 L S: Pelseri lager 0,0 0,0 L S: Maskinhus 0,0 0,0 L S: Hal 23 +0,4 0,4 L S: Hal 24 +0,4 0,4 L S: Hal 25 +0,4 0,4 L O: Gylletank 0,0 0,0 L : BAT/Ammoniaktab Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-et skærpes i takt med en voksende produktion. Produktionsstørrelsen for nye stalde beregnes med udgangspunkt i den omregningsfaktor mellem antal dyr og DE, som var gældende i 2011, da det er denne, der ligger til grund for proportionalitetsvurderingen af teknologier og dermed for fastlæggelsen af BAT-niveauet. Side 28 / 41

29 Samlet ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelse af BAT Ammoniaktab for hele anlægget total for alle produktioner 5.841,01 Det samlede ammoniaktab pr. år opnåelig for anlægget ved anvendelse af BAT efter Miljøstyrelsen BAT-standardvilkår. Der mulighed for at indtaste et alternativt til grænseværdien for ammoniaktab for hele anlægget, og skrive en begrundelse herfor. Beregninger af grænseværdier for ammoniaktab opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde Ansøgningen indeholder ikke produktioner hvor BAT niveau bestemmes ud fra antal DE. Grænseværdier for ammoniaktab () opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde afsnitnavn Navn på dyretype og stald ved Ny stald ved Eksisterende stald enhed Hal 6 over 32 cm, ingen til halm, Hal 7 over 32 cm, ingen til halm, Hal 5 over 32 cm, ingen til halm, Hal 4 over 32 cm, ingen til halm, Hal 3 over 32 cm, ingen til halm, Hal 2 over 32 cm, ingen til halm, Hal 1 over 32 cm, ingen til halm, Hal 12 over 32 cm, ingen til halm, Hal 8 over 32 cm, ingen til halm, Hal 9 over 32 cm, ingen til halm, Side 29 / 41

30 afsnitnavn Navn på dyretype og stald ved Ny stald ved Eksisterende stald enhed Hal 10 over 32 cm, ingen til halm, Hal 11 over 32 cm, ingen til halm, Hal 13 over 32 cm, ingen til halm, Hal 14 over 32 cm, ingen til halm, Hal 15 over 32 cm, ingen til halm, Hal 16 over 32 cm, ingen til halm, Hal 17 over 32 cm, ingen til halm, Hal 18 over 32 cm, ingen til halm, Hal 19 over 32 cm, ingen til halm, Hal 20 over 32 cm, ingen til halm, Hal 21 over 32 cm, ingen til halm, Hal 22 over 32 cm, ingen til halm, Hal 23 over 32 cm, ingen til halm, Hal 24 over 32 cm, ingen til halm, Hal 25 over 32 cm, ingen til halm, Tabellen viser de vejledende grænseværdier for ammoniaktab () pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for både nye og eksisterende stalde for alle produktioner på anlægget. Hvis der ikke står en værdi i en af -kolonnerne, betyder det, at der ikke findes Side 30 / 41

31 en grænseværdi for ammoniaktab for den pågældende produktion. I disse tilfælde anvendes normtallet for ammoniaktab for valgt stald i beregningen af ammoniaktabet () for den pågældende produktion. Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT Herunder vises udregningerne af grænseværdien for ammoniaktab () pr. år pr. husdyrtypeenhed, anvendte korrektioner samt den vejledende sum, opnåelig ved anvendelse af BAT, for hver af de dyretyper på anlægget hvor der er om anvendelse af BAT. Hal 6 PR Mink ,25 Hal 7 PR Mink ,80 Hal 5 PR Mink ,50 Hal 4 PR Mink ,50 Hal 3 PR Mink ,50 Hal 2 PR Mink ,50 Side 31 / 41

32 Hal 1 PR Mink ,50 Hal 12 PR Mink ,30 Hal 8 PR Mink 50 82,50 Hal 9 PR Mink 55 90,75 Hal 10 PR Mink 55 90,75 Hal 11 PR Mink 55 90,75 Hal 13 PR Mink ,95 Side 32 / 41

33 Hal 13 Hal 14 PR Mink ,95 Hal 15 PR Mink 60 99,00 Hal 16 PR Mink 60 99,00 Hal 17 PR Mink 60 99,00 Hal 18 PR Mink 60 99,00 Hal 19 PR Mink 60 99,00 Side 33 / 41

34 Hal 20 PR Mink 60 99,00 Hal 21 PR Mink 55 90,75 Hal 22 PR Mink 55 90,75 Pelseri - lager: Ingen produktioner er tilknyttet staldafsnittet. Maskinhus: Ingen produktioner er tilknyttet staldafsnittet. Hal 23 Ny/Renoveret stald PR Mink ,00 Hal 24 Ny/Renoveret stald PR Mink ,00 Hal 25 Ny/Renoveret stald PR Mink ,00 Forklaring af forkortelser brugt i beregningerne Side 34 / 41

35 BAT på fosfor Herunder gøres der rede for BAT et til fosfor. Ansøger tekst: Font Name Real : Refresh Side 35 / 41

36 3 Arealerne 3.1 Markoplysninger Fra 1. marts 2017 skal der ikke længere træffes afgørelse for udbringningsarealer i tilladelser, godkendelser og anmeldelser, og vilkår, der er fastsat for udbringningsarealer, bortfalder fra 1. august Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Nej Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD-: 0,00 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha 1 0 2,18 Nej JB4 Nej K10 K2 0,00 0,00 2,18 0,00 0,32 2,18 0,00 0,00 0, ,38 Ja JB4 Nej K2 K2 0,00 0,00 8,38 0,00 0,00 5,78 0,00 2,60 0,00 Total 10,56 0,00 0,00 10,56 0,00 0,32 7,97 0,00 2,60 0,00 Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? 11 6,21 Ja Ja 13 2,34 Ja Ja 12 6,93 Ja Ja 14 1,69 Ja Ja 15 6,41 Ja Ja 16 8,22 Ja Ja Total 31,80 : Side 36 / 41

37 3.2 Gødningsregnskab Fra 1. marts 2017 skal der ikke længere træffes afgørelse for udbringningsarealer i tilladelser, godkendelser og anmeldelser, og vilkår, der er fastsat for udbringningsarealer, bortfalder fra 1. august Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Fjerkrægylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Svinegylle 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 Ingen adresse Kvæggylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Minkgylle 5526, ,12 70,00 0,00 42,48 Ingen adresse Dybstrøelse 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Ingen adresse Fast gødning 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Ajle 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Nørremarksvej Roslev CVR: Minkgylle 5203, ,23 70,00 0,00 40,00 Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Minkgylle 322,84 77,89 0 2,48 Total 322,84 77,89 0 2,48 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Fjerkrægylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Svinegylle 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 Side 37 / 41

38 Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Kvæggylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Minkgylle 15921, ,43 70,00 0,00 122,06 Ingen adresse Dybstrøelse 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Ingen adresse Fast gødning 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Ajle 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ingen adresse Dybstrøelse 676,50 163,31 45,00 0,00 15,86 Ingen adresse Minkgylle 4527, ,92 70,00 0,00 106,19 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr 13 % ændres til dybstrøelse Minkgylle 15921, ,43 70,00 0,00 122,06 CVR: Nørremarksvej 23 Dybstrøelse 341,24 82,38 45,00 0,00 8,00 CVR: Biogas anlæg Dybstrøelse 335,26 80,93 45,00 0,00 7,86 CVR: Nørremarksvej 23 Minkgylle 1364,30 329,35 70,00 0,00 32,00 CVR: Biogasanlæg Minkgylle 2685,96 648,77 70,00 0,00 63,00 CVR: Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Minkgylle 477,07 114, ,19 Total 477,07 114, ,19 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Udbringningsteknologi : Side 38 / 41

39 3.3 Nitrat (overfladevand) Fra 1. marts 2017 skal der ikke længere træffes afgørelse for udbringningsarealer i tilladelser, godkendelser og anmeldelser, og vilkår, der er fastsat for udbringningsarealer, bortfalder fra 1. august Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Dyretryk DE/ha Udvaskning kg N/ha DE max : DE reduktionsprocent: 65,00 % 0,91 56,9 DE reel 1,06 55,7 Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug 56,4 Merudvaskning fra husdyrbrug 0,7 Beregning af maksimal nitratudvaskning på bedrifter med arealer, hvor der er om udvaskning svarende til et plantebrug. Vægtet maksimal udvaskning på bedriften beregnes som et arealvægtet gennemsnit af udvaskning fra arealer med om udvaskning svarende til et plantebrug og arealer uden om udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskningen ved det maksimale dyretryk (DE max ) på arealer med om udvaskning svarende til et plantebrug anvendes i vægtningen i de tilfælde hvor denne er lavere end udvaskning svarende til et plantebrug. Maksimalt Dyretryk DE/ha Udvaskning kgn/ha Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer uden om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 65,00 % Omfatter: 100,00 % af arealet 0,91 56,9 Udvaskning svarende til et plantebrug: 0 % af arealet 0,0 Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer med om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 0,00 % Omfatter: 0,00 % af arealet 0,00 0,0 Vægtet maksimal udvaskning på bedriften 56,9 : 3.4 Nitrat (grundvand) Fra 1. marts 2017 skal der ikke længere træffes afgørelse for udbringningsarealer i tilladelser, godkendelser og anmeldelser, og vilkår, der er fastsat for udbringningsarealer, bortfalder fra 1. august Beregning af N-udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN. Mark Nr. Areal ha mg nitrat/l Merbelastning mg nitrat/l Udvaskning svarende til et plantebrug mg nitrat/l 50% reduktion af husdyrgødning NK3 mg nitrat/l Side 39 / 41

40 Mark Nr. Areal ha mg nitrat/l Merbelastning mg nitrat/l Udvaskning svarende til et plantebrug mg nitrat/l 50% reduktion af husdyrgødning NK3 mg nitrat/l 1 0 2, : 3.5 Fosfor Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. Fra 1. marts 2017 skal der ikke længere træffes afgørelse for udbringningsarealer i tilladelser, godkendelser og anmeldelser, og vilkår, der er fastsat for udbringningsarealer, bortfalder fra 1. august Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før situation Efter situation = Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor Pt 4,0 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor 7,97 ha 0,0 kg P/ha/år 23,8 kg P/ha/år 0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 4,0 kg P/ha/år 2,60 ha 0,0 kg P/ha/år 2,0 kg P/ha/år 0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år Krav om P-overskud overholdt: Ja Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde et: -293,0 kg P. Maksimalt tilladt P-overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 18,4 kg P/ha/år. P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 10,9 kg P/ha/år. P-fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 20,2 kg P/ha/år. P-overskud/ha/år for ansøgt projekt: -9,3 kg P/ha/år. : 3.6 Ammoniak fra udbringning Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. Fra 1. marts 2017 skal der ikke længere træffes afgørelse for udbringningsarealer i tilladelser, godkendelser og anmeldelser, og vilkår, der er fastsat for udbringningsarealer, bortfalder fra 1. august : 3.7 Gener fra udbringning Ansøger har efterladt dette afsnit tomt. Fra 1. marts 2017 skal der ikke længere træffes afgørelse for udbringningsarealer i tilladelser, godkendelser og anmeldelser, og vilkår, der er fastsat for udbringningsarealer, bortfalder fra 1. august Side 40 / 41

41 : Side 41 / 41

42 Samlet visning (automatisk) 2-0 Sø SV Maskinhus Pelseri - lager Hal Hal Hal Hal Hal Gylletank 11 Hal Hal Hal Hal 22 Sø V 15 SØ S m

43 afsnit og opbevaringslagre (automatisk) Maskinhus Pelseri - lager Hal 6 Hal 7 Hal 5Hal 4 Hal Hal 3 2Hal 1 Hal 12 Hal 25 Hal 24 Hal 23 Hal Hal 8 Hal 9 Hal Gylletank Hal 13 Hal 14 Hal 15 Hal 16 Hal 17 Hal 18 Hal 19 Hal 20 Hal 21 Hal m

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 83997 Version 0 Dato 08-01-2016 00:00:00 Navn Solvang I/S Adresse Hejlskovvej 25 Telefon 23412356 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 87628 Version 1 Dato 13-05-2016 00:00:00 Navn Anders Rasmussen Adresse Mygindvej 8 Telefon 64791022 Mobil 20662422 E-Mail mygindgaard@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90587 Version 1 Dato 02-08-2016 00:00:00 Navn Thomas Rasmussen Adresse Lindhovedvej 17 Telefon 64771347 Mobil 20810455 E-Mail thomas@stenbaekgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75766 Version 1 Dato 18-02-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel. Ansøger

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 94972 Version 2 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Poul Jacobsen Adresse Akkerupvej Telefon 12345678 Mobil 20821639 E-Mail dkjpj55@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75581 Version 5 Dato 13-01-2016 00:00:00 Navn Susanne Holm Adresse Krogårdsvej 6 Telefon 11111111111 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 75744 Version 3 Dato 28-04-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 80625 Version 1 Dato 30-09-2015 00:00:00 Navn Klaus Sørensen Adresse Stenkærvej 8 Telefon 75781250 Mobil 24480860 E-Mail mk@energipost.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85254 Version 1 Dato 16-03-2016 00:00:00 Navn Pilegaard Slagtesvineproduktion I/S Adresse Lundbovej 10 Telefon 61367364 Mobil E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88078 Version 3 Dato 20-10-2016 00:00:00 Navn Michael Mulvad Madsen Adresse Vihøjvej 2 Telefon 21270846 Mobil E-Mail michael@vihojgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68692 Version 2 Dato 20 11 2014 00:00:00 Navn NM Vestergaard Adresse Stevning Gade 17 Telefon 23938703 Mobil E Mail nis1604@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 70270 Version 1 Dato 28 10 2014 00:00:00 Navn Skærbækgård I/S Adresse Solbuen 8 Telefon 75895102 Mobil 40895175 E Mail skaerbaekgaard@dlgmail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89130 Version 1 Dato 30-06-2016 00:00:00 Navn Robert Beck Adresse c/o LandboSyd, Peberlyk 2 Telefon 21271427 Mobil 21271427 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85201 Version 3 Dato 08-08-2016 00:00:00 Navn Flemming Pedersen Adresse Vesterlaugsvej 15 Telefon 64752564 Mobil E-Mail hf-pedersen@mail.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88656 Version 1 Dato 02-06-2016 00:00:00 Navn Peder Rasmussen Adresse Hovmuren 5 Telefon 86230842 Mobil 20714542 E-Mail elevgard@post10.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 93174 Version 1 Dato 12-12-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 102215 Version 1 Dato 31-07-2017 00:00:00 Navn Ole Skaarup Nielsen Adresse Orte Byvej 24 Telefon 64451088 Mobil 40133088 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 56590 Version 1 Dato 27 02 2014 00:00:00 Navn Steen Østerholm Hansen Karlsfeldt Adresse Hovedgårdsvej 3 Telefon 54442574 Mobil

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85576 Version 0 Dato 25-02-2016 00:00:00 Navn Christian og Per Therkildsen Adresse Mejlbyvej 658 Telefon 26447423 Mobil 26447423

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88989 Version 4 Dato 18-09-2017 00:00:00 Navn Martin Pedersen Adresse Krovej 4, Næsbjerg Telefon 75267778 Mobil 22310033 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 72780 Version 3 Dato 02-07-2015 00:00:00 Navn Rubenlund Agro A/S v. Ulrik Bremholm Adresse Korsvej 3 Telefon 62591181 Mobil 20201285

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 62326 Version 5 Dato 19-04-2016 00:00:00 Navn Søfælde I/S Adresse Grøftebjergvej 7 Telefon 29615068 Mobil E-Mail soefaeldeis@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 91874 Version 0 Dato 21-09-2016 00:00:00 Navn Erling Gert Nielsen Adresse Lemmervej 12 Telefon 86974004 Mobil 51240319 E-Mail egn@fibermail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 92371 Version 1 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Lars Staugaard Bertram Adresse Snogbæk Nederby 26 Telefon 74469246 Mobil 40869246

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold Page 1 of 18 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations-e-mail Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: hbw@sraad.dk Ejendomme og ejendomsnumre

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78518 Version 1 Dato 30-06-2015 00:00:00 Navn Henry Jørgensen Adresse Kjeldgårdsvej 9 Telefon 97596177 Mobil 23325962 E-Mail henry@hmkjeldgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 64974 Version 2 Dato 08 10 2014 00:00:00 Navn Lars Rasmussen Adresse Nr. Ramsingvej 4 Telefon 97564717 Mobil Ingen E Mail bthorgaard@ofir.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 81793 Version 5 Dato 26-04-2016 00:00:00 Navn Kjeld Sørensen Adresse Betrykvej 1 Telefon 97568352 Mobil ingen E-Mail kjeldslisbeth@forum.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85619 Version 2 Dato 11-05-2016 00:00:00 Navn Skovgård I/S Adresse Skovgårdsvej 4 Telefon 86372120 Mobil 22435266 E-Mail sorenlybye@hotmail.com

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00 Navn Pauli Riis Adresse Vilevej 9 Telefon 97731600 Mobil 61384933 E Mail pauliriis@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: 27-08-2007 Navn Lene Voldgaard Jensen Adresse Langehede 14, Serup, 5471 Søndersø Telefon 64891265 Mobil 61995104 E-Mail SerupVoldgaard@privat.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 69318 Version 2 Dato 16 01 2015 00:00:00 Navn Jens Gudike Fly Christensen Adresse Holmhuse 22 Telefon 21662427 Mobil 21662427 E

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89432 Version 3 Dato 18-10-2016 00:00:00 Navn Henrik Gregersen Adresse Sønderskovvej 6 Telefon 86398282 Mobil 20123008 E-Mail henrik@dybdalsgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 8 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 8 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 41015 Version 8 Dato 06-04-2016 00:00:00 Navn Kresten Bjerre Adresse Hedegyden 10 Telefon 62252564 Mobil 20456564 E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60928 Version 2 Dato 07 08 2014 00:00:00 Navn Kresten Wrang Rasmussen Adresse Assensvej 319 Telefon 62261118 Mobil 20481179 E Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6145 Version 3 Dato 26-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen Ansøgning i husdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af

Læs mere

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej Løgstør

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej Løgstør Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej 13 9670 Løgstør 2017-07-21 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, Stengårdsvej 13, 9670 Løgstør Agri Nord Henrik Engemann,

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 58562 Version 1 Dato 19-11-2013 00:00:00 Navn René Laursen Adresse Guldforhovedvej 38 Telefon 86861875 Mobil 22837667 E-Mail guldforhoved@gmail.com

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Introduktion til husdyrgodkendelse.dk

Introduktion til husdyrgodkendelse.dk Introduktion til husdyrgodkendelse.dk Godkendelser og tilladelser ( 16 a og b) Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, der omfatter krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78566 Version 1 Dato 8-6-215 :: Navn Tommy Matthiesen Adresse Dianalundvej 1 Telefon 216192 Mobil E-Mail Kort beskrivelse Kopi:

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 15767 Version 1 Dato 10-12-2010 Navn Niels Aage og Julius Arve IS Adresse Krannestrup 1, 8530 Hjortshøj Telefon 86999117 Mobil

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget Landområdet J.nr. Ref. GUIDE til kommunerne vedrørende IT-ansøgningssystemet Den 20. september 2007 Ansøgnings- og ejerforhold Der oplyses om navne og adresser. Såfremt ansøgningen anvendes til testberegninger

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro

10 tilladelse. til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro 10 tilladelse til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro Tilladelsesdato: 21. november 2016 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. CHR. nr. 10064 CVR.

Læs mere

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget GUIDE til kommunerne vedrørende IT-ansøgningssystemet Landområdet J.nr. Ref. Den 21. juni 2007 Ansøgnings- og ejerforhold Der oplyses om navne og adresser. Såfremt ansøgningen anvendes til testberegninger

Læs mere

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Nørregårdsvej Tønder

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Nørregårdsvej Tønder 10 TILLADELSE til husdyrbruget Nørregårdsvej 2 6270 Tønder Nørregårdsvej 2, 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Afgørelse om tilladelse...3 2 Vilkår...4 2.1. Generelt...4 2.2. Lugtgener...4 2.3. Støjgener...4

Læs mere

T Brugervejledning BATberegning

T Brugervejledning BATberegning Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen husdyrgodkendelse.dk T0150 - Brugervejledning BATberegning Version: 1.0 Status: 05 - Godkendt Godkender: Poul Lundsby Forfatter: Morten Lange Kirkegaard Copyright

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen 1 Ansøgningihusdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af anlæg

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63604 Version 2 Dato 14 04 2014 00:00:00 Navn Henning Jakobsen Adresse Diernæsvej 192 Telefon 21226460 Mobil 21226460 E Mail elbjerg@c.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Martin Rasmussen Svanemosevej 1, 4270 Høng Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Martin Rasmussen Svanemosevej 1, 4270 Høng Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 21954 Version 4 Dato 16-02-2011 Navn Martin Rasmussen Adresse Svanemosevej 1, 4270 Høng Telefon 58268643 Mobil 22368653 E-Mail

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Gammel Toftlundvej Toftlund

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Gammel Toftlundvej Toftlund 10 TILLADELSE til husdyrbruget Gammel Toftlundvej 8 6520 Toftlund Gammel Toftlundvej 8, 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Afgørelse om tilladelse...3 2 Vilkår...4 2.1. Generelt...4 2.2. Husdyrbrugets

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere