IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen"

Transkript

1 Pesticidafprøvning 2008 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF Markbrug nr. 140, s IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen I 2008 er der bl.a. fokuseret på en målrettet anvendelse af svampemidlerne i kartofler og betydningen af en rettidig indsats i forhold til infektionstidspunkt. Metode Kartoffelforsøgene er anlagt på Forskningscenter Flakkebjerg (JB 5-6) samt på Jyndevad Forsøgsstation (JB 1). Forsøgene er udført med tilfældig parcelfordeling og 4 gentagelser. Parcelstørrelse er 36 m2 (brutto)/21 m2 (netto). Kartoflerne blev lagt maj og spirede frem ca. 1. juni. Sprøjtning blev startet ved rækkelukning og gentaget med 7 dages intervaller i de fleste forsøgsplaner. Den anvendte sprøjteteknik er 300 l vand/ha, Hardi ISO LD 025 dyse og 3 bar. Der er foretaget høst af hver parcel enkeltvis og bestemt indhold af tørstof (vægt i vand). Stivelses-% er beregnet som tørstof-% 5,75. Angreb af knoldskimmel er bedømt på 100 knolde pr. parcel efter lagring ca. 1 måned. Der blev udbragt kunstig smitte (sporangiesuspension) af kartoffelskimmel i Bintje den 25. juni (præventiv/kurativ forsøg) og igen den 10. juli på enkeltplanter af sorten Bintje ud for hver parcel i smitterækker midt i forsøget. Angreb i smitterækkerne blev konstateret den 16. juli og i forsøgene den juli. Der blev vandet 1-2 gange (30-60 mm vand). I forsøgene med kartoffelskimmel er der anvendt sorterne Folva, Dianella, Oleva og Kuras. Kartoffelskimmel 2008 En relativ kølig og tør maj samt efterfølgende kølig juni forhindrede tidlige angreb af kartoffelskimmel. På Flakkebjerg blev de første forsøg i Bintje smittet kunstigt med kartoffelskimmel den 25. juni, og der udviklede sig et Forsøgsmarken på Flakkebjerg den 6. august Imellem hver række af forsøgsparceller er der anlagt rækker med Oleva og Bintje, som blev smittet den 10. juli. Første angreb i smitterækkerne blev set den 16. juli, og fra slutningen af juli udviklede angrebet sig hurtigt. kraftigt angreb i denne sort, men ikke i de andre sorter i forsøgsmarken (figur 1). Den 10. juli blev de øvrige forsøg med andre sorter smittet. Det fald sammen med gunstige forhold for kartoffelskimmel, og der udviklede sig et kraftigt angreb i sorterne. I august var skimmelangrebet på Flakkebjerg meget kraftigt (figur 1). Til sammenligning kan nævnes, at forsøgene på Flakkebjerg i 2007 blev smittet kunstigt med kartoffelskimmel den 20. juni, og allerede den 25. juni kunne de første symptomer på angreb ses. Herefter gik det stærkt, og i ubehandlede forsøgsparceller af de modtagelige sorter var 80-90% af planterne ødelagte af skimmel efter første uge af juli. 71

2 Figur 1. Udvikling i angreb af kartoffelskimmel 2008 i ubehandlede forsøgsparceller på Flakkebjerg i sorterne Folva, Dianella, Bintje og Oleva samt ved Boeslunde (10 km vest for Flakkebjerg) i Dianella. Der blev smittet den 10. juli på Flakkebjerg. Resultater 2008 I det følgende bringes resultaterne af forsøgene Ved forsøg over flere år henvises der til tidligere publicerede resultater af afprøvninger ved DJF 1. Rapporterne kan hentes på www. planteinfo.dk under kartoffelskimmel. 1 Nielsen. B. J Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Pesticidafprøvning Landbrugsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning Rapport nr. 101 (2004), Markbrug, Nielsen. B. J Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Pesticidafprøvning 2004 Landbrugsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning Rapport nr. 112 (2004), Markbrug, Nielsen. B. J Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Pesticidafprøvning 2005 Landbrugsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning Rapport nr. 118 (2005), Markbrug, Tidlig sprøjtning mod kartoffelskimmel I visse år kan der forekomme meget tidlige angreb af kartoffelskimmel f.eks. som følge af smitte fra oosporer i jorden eller tidlig fjernsmitte. I 2008 blev der anlagt forsøg ved Flakkebjerg, hvor de første tre behandlinger (ABC) blev startet den 17. juni med Ranman, Tyfon, Curzate M68 og Revus (led 3-6, tabel 1). Den næste blok (DEF) blev startet den 10. juli (led 7-10, tabel 1). Angreb af kartoffelskimmel kom først fra midten af juli, og der var i ingen effekt af en tidlig sprøjtning (ABC), derimod kunne der ses en svag bedre bekæmpelse af den sene blok med tendens til bedst virkning af Revus (led 10, ikke signifikant). Forsøgene fortsættes 2009, da vi mangler erfaring med bekæmpelse af meget tidlig smitte. Nielsen. B. J Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) og kartoffelbladplet (Alternaria solani & A. alternata). Pesticidafprøvning 2006 Landbrugsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning Rapport nr. 129 (2006), Markbrug, Nielsen. B. J Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Pesticidafprøvning Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF Markbrug nr. 133 (2007),

3 Tabel 1. Tidlig sprøjtning mod kartoffelskimmel. Oleva, Flakkebjerg % angreb af kartoffelskimmel AUDPC % knold- merudbytte skimmel hkg/ha 1 Ubehandlet 2,63 27,5 53, ,3 1,3 462,1 17,3 (0,0%) (100,0%) 2 Dithane NT 2 kg/ha ABCDEFGHIJKL 0,08 a 0,21 a 1,1 ab 75 ab 1486 abc 0,5 a 125,2 a 18,2 12,0 (63,1%) (127,1%) 3 Ranman 0,2 l/ha ABC 0 a 0,34 a 2,8 a 73,5 ab 1540,6 ab 0,3 a 124,2 a 18,3 12,0 Additiv til Ranman 0,15 l/ha ABC (61,7%) (126,9%) Dithane NT 2 kg/ha DEFGHIJKL 4 Tyfon 2 l/ha ABC 0,01 a 0,15 a 1,8 ab 77,5 ab 1536,3 ab 0 a 132,3 a 18,7 12,8 Dithane NT 2 kg/ha DEFGHIJKL (61,8%) (128,6%) 5 Curzate M68 WG 2,2 kg/ha ABC 0,01 a 0,15 a 2 ab 79,3 ab 1559 ab 0,3 a 138,7 a 19,0 13,5 Dithane NT 2 kg/ha DEFGHIJKL (61,3%) (130,0%) 6 Revus 0,6 l/ha ABC 0 a 0,15 a 1,4 ab 68,8 ab 1411,4 bc 0 a 137,4 a 19,2 12,0 Dithane NT 2 kg/ha DEFGHIJKL (64,9%) (129,7%) 7 Dithane NT 2 kg/ha ABC 0,04 a 0,25 a 1,1 ab 62,5 ab 1331,3 bc 0,3 a 143,9 a 18,8 12,0 Ranman 0,2 l/ha DEF (66,9%) (131,1%) Additiv til Ranman 0,15 l/ha DEF Dithane NT 2 kg/ha GHIJKL 8 Dithane NT 2 kg/ha ABC 0,03 a 0,13 a 1,4 ab 72,5 ab 1459,1 bc 0 a 105,7 a 18,6 12,8 Tyfon 2 l/ha DEF (63,8%) (122,9%) Dithane NT 2 kg/ha GHIJKL 9 Dithane NT 2 kg/ha ABC 0 a 0,23 a 1,8 ab 86,3 a 1726,4 a 0 a 110,1 a 18,5 13,5 Curzate M68 WG 2,2 kg/ha DEF (57,1%) (123,8%) Dithane NT 2 kg/ha GHIJKL 10 Dithane NT 2 kg/ha ABC 0 a 0,06 a 0,6 b 57,5 b 1257,7 c 0 a 157 a 18,4 12,0 Revus 0,6 l/ha DEF (68,8%) (134,0%) Dithane NT 2 kg/ha GHIJKL LSD (P=.05) 0,08 0,24 1,1 15,3 172,7 0,4 46,3 1,0 Ranman, Tyfon, Curzate M68 WG og Revus er sprøjtet i blokke af 3 behandlinger. Første blok (behandling ABC) startede 17/6. Anden blok (sprøjtning DEF) startede 10/7. Sidste behandling (L) 5/9. I alt 12 behandlinger, sprøjtning med ugeinterval. Kunstig smitte 10/7. BI = Behandlingsindeks. Knoldskimmel opgjort som % angrebne knolde. AUDPC er areal under sygdomskurven. % bekæmpelse er beregnet på basis af AUDPC og er anført under værdierne for AUDPC. Der er angivet merudbytte (hkg/ha) og % forøgelse i forhold til ubehandlet. % stivelse BI 73

4 Forsøg med bekæmpelse af kartoffelskimmel i nytilvækst af kartoffelblade. Første blad (top), andet blad og tredje blad seks dage efter sprøjtning. På sprøjtetidspunktet var første blad kun en lille knop eller lille bladanlæg. Bintje, Flakkebjerg Bekæmpelse af kartoffelskimmel i nyudviklede blade I ugen efter en sprøjtning vil de blade, der er meget små, eller som kun er i knopstadie ved svampebehandlingen, udvikle sig og danne et lille blad. Hvor meget svampemiddel, der er på disse blade, og hvor godt de er beskyttet, afhænger af de produkter, der er anvendt ved selve sprøjtningen. Midler, hvor det virksomme stof optages i bladet, kan yde en beskyttelse, mens det ikke umiddelbart forventes, at rene kontaktmidler yder en særlig god beskyttelse. I 2008 blev der anlagt forsøg ved Flakkebjerg, hvor det blev undersøgt, hvor godt nytilvæksten kan beskyttes ved en sprøjtning med forskellige svampemidler. I forsøget blev der den 19. juni sprøjtet med Tyfon, Curzate M68, Proxanil (cymoxanil+propamocarb) og Ridomil, samt Tyfon, Curzate M68, Proxanil og Ridomil Ubehandlet Figur 2. Virkning af præventiv behandling på nye blade (top) og ældre blade bedømt som % angreb af kartoffelskimmel. Sprøjtning 19. juni 6 dage før kunstig smitte (25. juni) med Tyfon 2 l/ha (propamocarb + fenamidon), Tyfon + Ranman (cyazofamid) 1 l/ha + 0,1 l/ha, Curzate M68 (cymoxanil + mancozeb) 2,2 kg/ha, Proxanil (propamocarb + cymoxanil) 2,0 l/ ha, Proxanil + Ranman 1,0 l/ha + 0,1 l/ha, Ridomil Gold (metalaxyl + manoczeb) 2 kg/ha og Ridomil Gold + Ranman 1,0 kg/ha + 0,1 l/ha. Der blev udtaget blade om morgenen den 25. juni fra blad 1 (top), blad 2 samt blad 3 som blev smittet i laboratorium og inkuberet ved 16 C indtil bedømmelse for % angreb den 1. juli. Markforsøg i Bintje, Flakkebjerg

5 Figur 3. Virkning af kurativ behandling bedømt som % angreb af kartoffelskimmel. Sprøjtning 33 timer efter kunstig smitte (25. juni) med Tyfon 2 l/ha (propamocarb + fenamidon), Tyfon + Ranman (cyazofamid) 1 l/ha + 0,1 l/ha, Curzate M68 (cymoxanil + mancozeb) 2,2 kg/ha, Proxanil (propamocarb + cymoxanil) 2,0 l/ha, Proxanil + Ranman 1,0 l/ha + 0,1 l/ha, Ridomil Gold (metalaxyl + manoczeb) 2 kg/ha og Ridomil Gold + Ranman 1,0 kg/ha + 0,1 l/ha. Bedømt 7. juli på hele planten i marken. Markforsøg i Bintje, Flakkebjerg Gold i halv dosering + halv dosering Ranman (se tekst under figur 2). Efter seks dage blev der den 25. juni udtaget småblade om morgenen fra top (øverste blad, der ved sprøjtningen den 19. juni kun var en knop eller meget lille bladanlæg), niveau 2 (blad 2) og niveau 3 (blad 3). Alle blade blev smittet i laboratorium med en opløsning af sporangier og inkuberet ved 16 C indtil bladene blev bedømt for % angreb af kartoffelskimmel. Resultaterne fremgår af figur 2, og det ses, at produkter som Curzate M68 og Ridomil Gold gav en god beskyttelse af de nye blade op til en uge efter sprøjtning, mens virkningen af Tyfon og Proxanil var aftaget kraftigt efter seks dage. Det bemærkes i figur 2, at der i de forsøgsled, hvor der er tilsat 0,1 l Ranman til halv dosering af Tyfon, Proxanil og Ridomil Gold, blev opnået en betydelig forbedring af den præventive virkning og beskyttelse af nytilvæksten. I et andet forsøg på Flakkebjerg med tilsvarende opsætning blev der opnået en god beskyttende virkning af nytilvæksten seks dage efter sprøjtning med Ranman og Revus (resultater ikke vist her), og resultaterne bekræfter tidligere danske og udenlandske erfaringer, at produkter som Ranman (kontaktmiddel), Revus (en vis translaminær optagelse), Curzate M68 (translaminær) og Ridomil Gold (systemisk) kan give en ekstra beskyttelse af de nye blade seks dage efter sprøjtning. Det danske forsøgsarbejde indgik i det grundlag, som førte til justering af karakteren for beskyttelse af nytilvækst. Vurderingen af den europæiske arbejdsgruppe kan findes på dk. Virkning af kurativ behandling. I samme forsøg, som omtalt ovenfor (figur 2.), blev nye forsøgsparceller smittet med en sporangieopløsning om aftenen den 25 juni. Efter smitte blev forsøgsparcellerne dækket over med fiberdug den følgende nat for at fremme angreb. Der blev sprøjtet med svampemidler (se tekst til figur 2) 33 timer og 5½ dag efter smitten for at undersøge, hvor god effekt der var af de forskellige midler, når de blev anvendt på forskelligt tidspunkt i svampens infektionsproces. Efter 33 timer er svampens vækst godt i gang i bladet, men der kan ikke ses symptomer. Efter 5½ dag kunne der i 2008 ses svage læsioner men ingen sporulering. Resultater af forsøget fremgår af figur 3 og figur 4. 75

6 Forsøgsparcellerne 17. juli Bintje. Forsøget viste en god kurativ virkning efter sprøjtning med Tyfon, Proxanil og Ridomil Gold 33 timer efter infektion af kartoffelskimmel. Virkningen af Curzate M68, der indeholder den translaminære komponent cymoxanil, er dog knap så god i dette forsøg. En sprøjtning tættere på infektionstidspunktet ville muligvis have en højere effekt. Det ses tydeligt, at hvor dosering af den kurative komponent (Tyfon, Proxanil, Ridomil Gold) er blevet halveret, er effekten svækket. Tilsætning af 0,1 l Ranman har ikke kunnet forbedre den kurative virkning (figur 3, sammenlignet med figur 2, hvor tilsætning af halv dosering Ranman forbedrer den præventive effekt). Hvis der blev sprøjtet sent i latensperioden, det vil sige lige før udbrud af sporulerende læsioner (5½ dage efter infektion), var virkningen af alle produkter svækket afgørende (figur 4). Forsøget bekræfter, hvor vigtig det er i en højrisikoperiode at få sprøjtet så tæt på infektionstidspunktet som muligt. Jo mere svampen når at udvikle sig i bladet (jo længere henne i Figur 4. Virkning af eradikativ behandling bedømt som % angreb af kartoffelskimmel. Sprøjtning 5½ dage efter kunstig smitte (25. juni). Produkter er som angivet i figur 2. Bedømt 7. juli på hele planten i marken. Markforsøg i Bintje, Flakkebjerg

7 Tabel 2. Sprøjtning med specifikke midler i perioder med høj risiko for skimmelangreb. Oleva, Flakkebjerg jun 25-jun 01-jul 09-jul 16-jul 23-jul 31-jul 06-aug 15-aug 22-aug Led A B C D E F G H I J K L M N 1 Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh Ubeh 2 D D Dithane Dithane D D D Dithane Dithane Dithane D Dithane D D 3 D D Proxanil Proxanil D D D Proxanil Proxanil Proxanil D Proxanil D D 4 D D Ranman Ranman D D D Ranman Ranman Ranman D Ranman D D 5 D D Tyfon Tyfon D D D Tyfon Tyfon Tyfon D Tyfon D D 6 D D ½ Ty/½ Di ½ Ty/½ Di D D D ½ Ty/½ Di ½ Ty/½ Di ½ Ty/½ Di D ½ Ty/½ Di D D 7 D D Curzate M Curzate M D D D Curzate M Curzate M Curzate M D Curzate M D D 8 D D 2,0 C + ½R 2,0 C + ½R D D D 2,0 C + ½R 2,0 C + ½R 2,0 C + ½R D 2,0 C + ½R D D 9 D D Acrobat Acrobat D D D Acrobat Acrobat Acrobat D Acrobat D D Proxanil (2 l/ha), Ranman + additiv (0,2 l/ha+0,15 l/ha), Tyfon (2,0 l/ha), Tyfon + Dithane NT (1,0 l/ha+ 1,0 kg/ha), Curzate M 68 (2,2 kg/ ha), Curzate M68 + Ranman (2,0 kg + 0,1 l/ha) samt Acrobat WG + designer (2,0 kg/ha + 0,375 l/ha) er sprøjtet forud for prognose for skimmelrisiko. D: Dithane NT (2,0 kg/ha). Sprøjtedato er angivet øverst i tabellen. 29- aug 05-sep 11- sep 18- sep latensperioden), des svagere er virkningen af alle de midler vi i dag har til rådighed. For at være sikker skal der derfor sprøjtes forud for infektion, og tidligere forsøg har da også bekræftet, at sprøjtning lige før infektion har lige så god effekt som sprøjtning lige efter infektion. Vurdering af den kurative virkning af svampemidlerne kan se på under kartoffelskimmel fungicider/fungicider og strategier. Bekæmpelse i perioder med høj skimmelrisiko I 2008 blev der udført markforsøg ved Flakkebjerg (tabel 2), Sunds og Dronninglund, hvor virkningen af sprøjtning med Proxanil, Ranman, Tyfon og Curzate M68 forud for høj risiko for angreb af kartoffelskimmel blev undersøgt. I forsøget på Flakkebjerg (tabel 3) og Dronninglund, hvor der kom kraftige angreb, blev der generelt opnået en god effekt af midlerne med de anvendte sprøjtetidspunkter. Der blev Figur 5. % bekæmpelse af kartoffelskimmel i forsøg med Shirlan med 2 doser (0,4 l/ha og 0,2 l/ha) samt sprøjteinterval på 3-4 dage, 7 dage og 10 dage sammenlignet med Dithane NT (2,0 kg/ha og 7 dages sprøjteinterval). Dianella, Flakkebjerg

8 Tabel 3. Sprøjtning med specifikke midler i perioder med højrisiko for skimmelangreb. Oleva, Flakkebjerg AUDPC % knold- Udbytte og % stivelse BI % angreb af kartoffelskimmel skimmel merudbytte hkg/ha 1 Untreated 0 2,13 43, ,1 3,3 491,8 16,49 (0,0%) (100,0%) 2 Dithane NT 2 kg/ha 0 a 0,02 b 0,6 b 2,5 a 26,3 ab 88,5 a 1106,9 ab 0,8 a 142,4 a 17,72 14,0 (72,1%) (129,0%) 3 Dithane NT 2 kg/ha 0 a 0,15 ab 1,1 ab 5 a 35 a 91,8 a 1269,7 a 0,3 a 147,7 a 17,12 15,8 Proxanil 2 l/ha (68,0%) (130,0%) 4 Dithane NT 2 kg/ha 0 a 0,3 ab 0,7 b 4,5 a 24,3 abc 86,8 a 1134,1 ab 0,3 a 178,1 a 17,57 14,0 Ranman 0,2 l/ha (71,4%) (136,2%) Additiv til Ranman 0,15 l/ha 5 Dithane NT 2 kg/ha 0 a 0,49 a 2,9 a 6,5 a 27,5 ab 87,5 a 1221,5 ab 0,3 a 157,7 a 17,8 15,5 Tyfon 2 l/ha (69,2%) (132,1%) 6 Dithane NT 2 kg/ha 0 a 0,03 b 1,4 ab 5 a 27,5 ab 87,3 a 1167,3 ab 0 a 134 a 17,7 14,8 Tyfon 1 l/ha (70,5%) (127,3%) Dithane NT 1 kg/ha 7 Dithane NT 2 kg/ha 0 a 0,04 b 1,6 ab 5 a 33,8 a 92,8 a 1265,7 a 0 a 150,8 a 17,13 17,0 Curzate M68 WG 2,2 kg/ha (68,1%) (130,7%) 8 Dithane NT 2 kg/ha 0 a 0,14 ab 0,8 b 3 a 15,5 c 83,8 a 995,9 b 0 a 150,7 a 17,42 19,2 Curzate M68 WG 2 kg/ha (74,9%) (130,6%) Ranman 0,1 l/ha Additiv til Ranman 0,075 l/ha 9 Dithane NT 2 kg/ha 0 a 0,26 ab 0,7 b 3 a 18,8 bc 86,8 a 1044,4 ab 0 a 160,5 a 17,96 15,1 Acrobat WG 2 kg/ha (73,6%) (132,6%) Designer 0,375 l/ha LSD (P=.05) 0 0,3 1,4 2,5 7,9 8,4 162,9 0,6 27,7 0,9 Proxanil, Ranman, Tyfon, Tyfon + Dithane NT, Curzate M 68, Curzate M68 + Ranman samt Acrobat er sprøjtet forud for prognose for skimmelrisiko. De aktuelle behandlinger er angivet i tabel 1. Sprøjtning med ugeinterval. Kunstig smitte 10/7. BI = Behandlingsindeks. Knoldskimmel opgjort som % angrebne knolde. AUDPC er areal under sygdomskurven. % bekæmpelse er beregnet på basis af AUDPC og er anført under værdierne for AUDPC. Der er angivet merudbytte (hkg/ha) og % forøgelse i forhold til ubehandlet. Sprøjtedato m.v. er angivet i tabel 2. 78

9 ikke sprøjtet lige forud for de første angreb, og det kan ikke udelukkes at en bedre placering kunne give en endnu bedre bekæmpelse. Bedst bekæmpelse blev opnået med Curzate M68 + Ranman (2 kg + 0,1 l) samt Acrobat WG, led 8-9 i tabel 3. Forsøg med Shirlan Forsøg med Shirlan blev fortsat i 2008 med 0,4 l/ha og sprøjtning hver uge. Der blev i forsøgene på Flakkebjerg fundet en lidt bedre virkning mod kartoffelskimmel end i Virkningen var på niveau med 2 kg Dithane NT. I forsøg ved Jyndevad i det sydlige Danmark blev der dog fundet en svagere virkning af Shirlan. Med henblik på at belyse betydningen af sprøjteinterval for virkningen af Shirlan blev der anlagt forsøg, hvor Shirlan blev sprøjtet med 0,4 og 0,2 l/ha i sprøjteinterval på 3-4 dage, 7 dage og 10 dage. Forsøget viste, at lange sprøjteintervaller (10 dage) gav en meget ringe virkning af Shirlan, mens den bedste effekt blev opnået med de meget korte intervaller (3-4 dage, figur 5)). Virkningen af 0,4 l Shirlan med 7 dages sprøjteinterval var på niveau med Dithane NT, hvor der blev anvendt 7 dages interval (figur 5). Bekæmpelse af knoldskimmel. Tilsætning af fungicid ved nedvisning Det er vigtigt, at der ydes en effektiv skimmelbekæmpelse sidst på sæsonen for at beskytte kartoffelknoldene mod angreb. I 2007 blev der startet forsøg, hvor effekten af tilsætning af Ranman til Reglone ved nedvisning blev undersøgt. Forsøgene er fortsat i 2008 ved Flakkebjerg og Dronninglund og viste, at der ved selve Reglonebehandlingen og nedvisningen blev opnået en betydelig reduktion i angreb af knoldskimmel. Tilsætning af Ranman (0,2 l/ha) til de to Reglonebehandlinger reducerede angrebet af knoldskimmel lidt mere men ikke signifikant i forhold til den rene Reglonebehandling (figur 6-7). Forsøgene i 2007 viste tilsvarende, at Reglone alene ved de to nedvisningstidspunkter har en betydelig effekt, som afspejler sig i et reduceret angreb på knoldskimmel. Blanding med Ranman ved de to behandlinger reducerer yderligere angrebet af knoldskimmel, men virkningen er ikke signifikant forskellig fra Reglone alene. I forsøget på Flakkebjerg 2007 kunne det konstateres, at der var en bedre effekt af den første Reglonebehandling end af Figur 6. % angreb af knoldskimmel i forsøg med Ranman kombineret med Reglone ved nedvisning. Ranman: 2 x Ranman (samme tidspunkt som nedvisningen), Ranman//Reglone: 2 x Ranman forud for nedvisning, dernæst 2 x Reglone. Reglone + Ranman: 2 x (Reglone + Ranman), Ranman anvendt samtidigt med nedvisning). Reglone: 2 x Reglone. Sort Karnico. 2 forsøg 2008, Flakkebjerg (DJF) og Dronninglund (Landscentret). 79

10 den sidste, men forskellene var ikke signifikante. Forsøgene i 2008 viste, at to Ranmanbehandlinger forud for Reglonebehandlingerne, faktisk gav en lige så god virkning. Der er således ingen grund til generelt at blande svampemiddel med Reglone ved nedvisning (figur 6). Figur 7. % angreb af knoldskimmel i forsøg med Ranman kombineret med Reglone ved nedvisning. Ranman: 2 x Ranman (samme tidspunkt som nedvisningen). Reglone + Ranman: 2 x (Reglone + Ranman), Ranman anvendt samtidigt med nedvisning). Reglone: 2 x Reglone. Sort Karnico. 4 forsøg 2007 og 2008, Flakkebjerg (DJF) og Dronninglund (Landscentret). 80

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Pesticidafprøvning 7 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Indledning I 7 er der udført forsøg med Dithane NT, Tridex samt nye mancozeb- og manebformuleringer. Desuden

Læs mere

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 & Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 VII Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffel bladplet (Alternaria solani & A. alternata) samt rodfiltsvamp (Rhizocto nia solani) i kartofler

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg 2008

Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg 2008 Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg Bent J. Nielsen Plantekongres 2009 Bedre bekæmpelse af kartoffelskimmel Virkning af forebyggende (præventiv) sprøjtning Beskyttelse af nytilvækst Virkning af sprøjtning

Læs mere

VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen

VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2010 VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen Indledning I 2010 er der afprøvet forskellige strategier for bekæmpelse af kartoffelskimmel, dels forsøg med forskellige

Læs mere

Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel

Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen, Aarhus Universitet Lars Bødker (LC), Jens Grønbech Hansen (DJF), Henrik Pedersen (AKV) & Hans Hansen (DJF) Plantekongres, 14 januar 2011, Herning

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen & Lars Bødker Danmarks JordbrugsForskning Planteværnsseminar 2002 Disposition Beslutningsstøtte Sprøjtetidspunkt Regnfasthed Sprøjteteknik Nye midler Beslutningsstøtte

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS

BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS 16. JANUAR 2013 BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS BENT J. NIELSEN, & LARS BØDKER & VIDENCENTRET FOR LANDBRUG UNI VERSITET Kartoffelbladplet To arter Alternaria solani

Læs mere

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M blev opdaget i 1972 og registreret i Frankrig første gang i 1975. Anvendelsen i Danmark understøttes derfor af mange gode erfaringer

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

KARUP KARTOFFELMELSFABRIK december 2016 og 24. januar 2017

KARUP KARTOFFELMELSFABRIK december 2016 og 24. januar 2017 KARUP KARTOFFELMELSFABRIK 13.- 2. december 216 og 24. januar 217 5 1 15 2 25 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Læs mere

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 KARTOFLER Bejdsning og ukrudt Bejdsning Rodfiltsvamp Bejdsemetoder Middelvalg Ukrudt Midler og anvendelse Sort natskygge Middelvalg RODFILTSVAMP AKS 10. marts

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden 2015

Kartoffelafgiftsfonden 2015 Kartoffelafgiftsfonden 2015 Afrapportering af KAF-projekt 2015 Titel. Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

Udvikling i skimmelstrategier

Udvikling i skimmelstrategier Skimmel og Bladplet Udvikling i skimmelstrategier Periode Basis middel Frem til ca. 1997 Dithane Rimelig beskyttelse mod bladplet 1997-2008 Shirlan ½, ¾ eller fuld dosis 2009 2014 Ranman eller Revus ½,

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere

Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler

Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler AARHUS UNIVERSITET Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler Klaus Paaske Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Flakkebjerg Forsøgsaktiviteter senere år Svampe og insektmidler til anvendelse i planteskoler

Læs mere

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 1 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 1 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 213 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 213 BJ-Agro har de sidste par år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode salat- og babykartoffelsorter til det

Læs mere

Nordisk Alkali er medlem af Dansk Planteværn.

Nordisk Alkali er medlem af Dansk Planteværn. KARTOFLER 2 Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Placering af gødning betaler sig

Placering af gødning betaler sig sorter, gødskning og etablering Placering af gødning betaler sig Tidlige sorter Sorten Solist har igen i 2008 vist sig som en stabil og højtydende sort blandt de meget tidlige og tidlige sorter, når den

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010!

Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010! Effektiv beskyttelse indefra og ud Hvilke erfaringer har dine nordiske kolleger gjort sig med Revus i 2009? Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010! God økonomi i højere

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN- OG DILDFRØ (Foto: Makhteshim-Agan) 2... TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN

Læs mere

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter 214 Chips/Pulver/Pommes Frites sorter Knolde pr plante Chips/Pulver/Pommes Frites sorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af kartofler til forarbejdning.

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning I den næste halve time vil Knud Bastholm og jeg gennemgå resultater vedr. forsøg med direkte lægning af kartofler i stub, risikotal og beslutningsstøtte til kontrol af kartoffelskimmel og nedvisning af

Læs mere

Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight

Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight 20. Danske Planteværnskonference 2003 Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight Jens Grønbech Hansen & Iver Thysen

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens

Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebeskyttelse Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens Forsøg nr: 00290-1 00290-2 Rekvirent:

Læs mere

Skurv på blad. Monilia. Gloeosporium. Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer.

Skurv på blad. Monilia. Gloeosporium. Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer. Skurv på blad Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer. Monilia 4 produkter med effekt på skurv. Candit og Delan WG har desuden effekt på gloeosporium

Læs mere

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget. Dithane NT

Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget. Dithane NT MACOZEB Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Dithane T, reg.nr. 687-4, 10 kg, Indofil Industries Limited Tridex DG, reg.nr. 291-7, 25 kg, United Phosphorus Manfil 75 WG, reg.nr. 687-2,

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger.

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger. Innovativ bejdsning Indledning BJ-Agro her i samarbejde med en landmand prøvet at nytænke måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Problemet med rodfiltsvamp er enormt men varierer meget

Læs mere

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt af 6 2-4-28 13:41 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 28 LandbrugsInfo > Planteavl

Læs mere

Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran

Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran Temadag om Neonectria og certificering 19. Januar 2015 Klaus Paaske & Magnus Gammelgaard Aarhus Universitet Flakkebjerg Disposition Baggrund Forsøg

Læs mere

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Klaus Nielsen BASF A/S klaus.nielsen@basf.com + 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Foto: + 1 tons Gavnø 2015, Steen Knarberg Påvirkning af udbytte komponenter i raps Udbytte pr.

Læs mere

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: 1.optagning Sort /ha KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Steen Møller Madsen DJF Jyndevad Ove

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler 214 Sortsforsøg Stivelseskartofler Sortsforsøg Stivelseskartofler Stivelsessorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af stivelsessorter. De afprøvede sorter

Læs mere

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Delrapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé...

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt 46-29 GEP Annual Report Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt Leaf diseases control and harvest time Anne Lisbet Hansen alalh@nordicsugar.com +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience.

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience. Foråret 2012 Kartoffeldyrkning Bejdsning den bedste forsikring Succes med lægge- og spirekartofler Nytænkning er nødvendig bayercropscience.dk Forsøg viser, at manglende bejdsning i værste fald kan betyde

Læs mere

Innovativ Bejdsning. Innovativ Bejdsning

Innovativ Bejdsning. Innovativ Bejdsning 2012 2012 Innovativ Bejdsning Innovativ Bejdsning Innovativ bejdsning fortsættelse 2012 Indledning I 2011 nytænkte vi måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Resultaterne var meget lovende

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran AARHUS UNIVERSITET. De første resultater fra forsøg med svampemidler

Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran AARHUS UNIVERSITET. De første resultater fra forsøg med svampemidler Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran AARHUS UNIVERSITET De første resultater fra forsøg med svampemidler Baggrund for forsøgene Ingen godkendte midler mod Neonectria ædelgrankræft Neonectria

Læs mere

Mangantest & Bladgødskning

Mangantest & Bladgødskning Avlerforeningen af danske spiseløg Årsmøde den 28.-29. januar 2014 Mangantest & Bladgødskning Jørn Nygaard Sørensen AU-Årslev Bladgødskning i 2013 Formål at sikre en sund plantetop og derigennem sygdomsfrie

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: Forsøget: 1.optagning Sort KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær DJF-Jyndevad Ove Edlefsen

Læs mere

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L169866 DENM/12Q PPE 4018642 Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Salat. Kål Vi ser som forventet flere skadedyr i markerne nu i varmen, men trods alt stadig på et relativt lavt niveau. Nr. 8 12.

Salat. Kål Vi ser som forventet flere skadedyr i markerne nu i varmen, men trods alt stadig på et relativt lavt niveau. Nr. 8 12. Nr. 8 12. august 2004 Aktuelt Heldigvis er der ingen græshoppesværme i udsigt i vore egne, men som de fleste vist har bemærket, er det væltet ind med svirrefluer på det seneste, især i kystegnene. De mange

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Screening af herbicider i juletræer

Screening af herbicider i juletræer Screening af herbicider i juletræer Udført 2006-2007 af DJF Flakkebjerg med finansiel støtte fra Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde Tlf. 87912000 Fax. 87912001 Forsøg 2009 Dato: 08.10.2008

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Sorter af gule spiseløg 2010

Sorter af gule spiseløg 2010 er af gule spiseløg 2010 Resultaterne fra 2010 viste, at der blandt de afprøvede sorter er mange dyrkningsværdige sorter, som giver et stort udbytte af god kvalitet selv efter fem måneders lagring. Under

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø 12 JANUAR, 2010 AARHUS DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET græsfrø Udbyttepotentiale Etablering Frøanlæg (frøstængler og blomster) Udnyttelse Frøsætning Realisering Frøvægt og begrænsning af spild Konklusion

Læs mere

Kartoffel nyt 51. Bekæmpelse af fritlevende nematoder og rodfiltsvamp Af Henrik Pedersen, AKV Langholt AmbA.

Kartoffel nyt 51. Bekæmpelse af fritlevende nematoder og rodfiltsvamp Af Henrik Pedersen, AKV Langholt AmbA. Kartoffelforsøg 2004 ved Dansk Kartoffelforsøgssamarbejde - august 2004 Deltagere: AKV-Langholt, KMC, Danespo, Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning (Landscentret Planteavl, Midtjysk

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Økologisk landmand Flemming Skov Resume: Der er ikke tidligere lavet sortsforsøg

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET Nyt fra projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg Rent for 100 kr. pr. hektar?. Rent for 100 kr. pr. hektar? er et PAF finansieret

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

STORKNOLDET KNOLDBÆGERSVAMP

STORKNOLDET KNOLDBÆGERSVAMP 14. JANUAR 2014 STORKNOLDET KNOLDBÆGERSVAMP (SCLEROTINIA SCLEROTIORUM) KAN PCR-TEST FORUDSIGE ANGREB? BENT J. NIELSEN & ANNEMARIE FEJER JUSTESEN, AGROØKOLOGI UNI VERSITET Storknoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia

Læs mere

Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10. UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD

Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10. UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10 UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD Peter Hartvig November 2010 Rapport

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Sprøjteteknik og dysevalg

Sprøjteteknik og dysevalg Sprøjteteknik og dysevalg Planteverndag i potet 17. juni 2009 Niels Enggaard Klausen, innovationskonsulent AgroTech, Danmark Hvem står foran jer? Gartner og hortonom AgroTech arbejder med innovation Jeg

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af: Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 070400808 Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere