KAPITTEL 3 Stillingskode Stillingskode tekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITTEL 3 Stillingskode Stillingskode tekst"

Transkript

1 KAPITTEL 3 Stillingskode Stillingskode tekst 9450 ØVERSTE ADMINISTR. LEDER 9450 ØVERSTE ADMINISTR. LEDER 9450 ØVERSTE ADMINISTR. LEDER 9582 TILLITSVALGT (LØNNET) KAPITTEL 4 Stillingskode Stillingskode tekst 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6185 HELSESØSTER 6185 HELSESØSTER 6185 HELSESØSTER

2 6209 JORDMOR 6209 JORDMOR 6209 JORDMOR 6209 JORDMOR 6209 JORDMOR 6221 KONTROLLØR/INSPEKTØR 6221 KONTROLLØR/INSPEKTØR 6293 MASKINIST 6455 VERNEPLEIER 6455 VERNEPLEIER 6470 PSYKOLOG 6470 PSYKOLOG 6470 PSYKOLOG 6508 BARNEVERNSPEDAGOG 6508 BARNEVERNSPEDAGOG 6508 BARNEVERNSPEDAGOG 6517 ERGOTERAPEUT 6517 ERGOTERAPEUT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT

3 6582 TILLITSVALGT (LØNNET) 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6771 LANDBRUKSVIKAR 6814 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6814 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6814 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6814 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6816 MUSIKK-/KULTURMEDARBEIDER 6816 MUSIKK-/KULTURMEDARBEIDER 6863 SEKRETÆR 6863 SEKRETÆR 6863 SEKRETÆR 6883 SJÅFØR 6883 SJÅFØR 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER

4 7001 ADVOKAT

5 7024 BARNEPLEIER 7024 BARNEPLEIER 7024 BARNEPLEIER 7024 BARNEPLEIER 7024 BARNEPLEIER 7026 BIBLIOTEKAR 7026 BIBLIOTEKAR 7026 BIBLIOTEKAR 7026 BIBLIOTEKAR 7046 DRIFTSLEDER 7046 DRIFTSLEDER 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7168 SOSIALKURATOR 7168 SOSIALKURATOR 7168 SOSIALKURATOR 7174 SYKEPLEIER 7174 SYKEPLEIER 7174 SYKEPLEIER 7174 SYKEPLEIER 7174 SYKEPLEIER

6 7174 SYKEPLEIER 7199 HELSESEKRETÆR 7210 RENHOLDER 7210 RENHOLDER 7249 PED./PSYK. RÅDGIVER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7482 FOLKEVALGT 7482 FOLKEVALGT 7482 FOLKEVALGT 7482 FOLKEVALGT

7 7520 FØRSTESEKRETÆR 7520 FØRSTESEKRETÆR 7520 FØRSTESEKRETÆR 7522 SPESIALPEDAGOG 7522 SPESIALPEDAGOG 7522 SPESIALPEDAGOG 7522 SPESIALPEDAGOG 7522 SPESIALPEDAGOG 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER

8 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7533 VETERINÆR 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM

9 7535 ARKITEKT 7592 KLIN. BARNEVERNPEDAGOG 7592 KLIN. BARNEVERNPEDAGOG 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7619 KLINISK SOSIONOM 7619 KLINISK SOSIONOM 7637 PEDAGOGISK LEDER 7637 PEDAGOGISK LEDER 7666 LÆRLING (REFORM 94)

10 7711 UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M AVD.LEDER/FAGLEDER 7954 AVD.LEDER/FAGLEDER 7954 AVD.LEDER/FAGLEDER 7960 LÆRER U/GODKJ. UTDANNELSE 7961 LÆRER 7961 LÆRER 7961 LÆRER 7962 ADJUNKT 7962 ADJUNKT 7963 ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ADJUNKT M/TILLEGGSUTD LEKTOR 7966 LEKTOR M/TILLEGGSUTD.

11 KAPITTEL 5 Stillingskode Stillingskode tekst 8001 ADVOKAT 8209 JORDMOR 8209 JORDMOR 8209 JORDMOR

12 8209 JORDMOR 8209 JORDMOR 8209 JORDMOR 8293 MASKINIST 8470 PSYKOLOG 8470 PSYKOLOG

13 8509 FAGKONSULENT I LANDBRUK 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE

14 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8535 ARKITEKT 8535 ARKITEKT 8535 ARKITEKT 8535 ARKITEKT 8711 UTDANNINGSSTILLINGER M.M UTDANNINGSSTILLINGER M.M.

15 Alternativ stillingskode Alternativ stillingskode tekst RÅDMANN KOMMUNALDIREKTØR REVISJONSDIREKTØR LEDER ADM STYRER BARNEHAGE SONELEDER STYRER SYKEHJEM FINANS OG REGNSKAPSSJEF INNKJØPSSJEF REKTOR TKM BYDRIFTSSJEF KEMNER IT-SJEF UTBYGGINGSSJEF DIREKTØR BRANN- OG REDNINGSSJEF REKTOR REKTOR KOMB. SKOLE LEDER B & F, FORVALTNING LEDER B & F, TILTAK LEDER H & V, FORVALTNING LEDER H & V, OPPFØLGING LEDER DAGTILBUD LEDER ÅV MOD I LEDER ÅV MOD II LEDER ÅV MOD III LEDER ÅV MOD IV BIBLIOTEKSJEF REKTOR MOD I REKTOR MOD II REKTOR MOD III REKTOR MOD IV REKTOR MOD V LEDER ÅV MOD V HOVEDTILLITSVALGT Alternativ stillingskode Alternativ stillingskode tekst BADEBETJENT FEIERFORMANN/-MESTER FEIERMESTER I FEIERMESTER II FEIERINSPEKTØR SVØMMEINSTRUKTØR HELSESØSTER HELSESØSTER III HELSESØSTER IV

16 JORDMOR I JORDMOR II JORDMOR III JORDMOR IV JORDMOR M/MASTERGRAD INSPEKTØR FEIERINSPEKTØR MASKINIST I VERNEPLEIER VERNEPLEIER I PSYKOLOG I PSYKOLOGSPESIALIST PSYKOLOGSPESIALIST BARNEVERNSPEDAGOG BARNEVERNSPED. I BARNEVERNSPED. MASTERGRAD ERGOTERAPEUT ERGOTERAPEUT I FØRSTEKONSULENT IT-SPES.KONSULENT IT-KONSULENT INFORMASJONSKOORDINATOR ØKONOMIKONSULENT PERSONALKONSULENT KONSULENT FAMILIEVERN OPPLÆRINGSKONSULENT ØKONOMI/REGNSKAPSMEDARB SPESIALKONSULENT ATTFØRINGSKONSULENT KONSULENT LØNNSREVISOR ASSISTENT ASSISTENT (SFO) ASSISTENT (BARNEHAGE) ASSISTENT SKOLE ASSISTENT FAM.BARNEH ELEVASSISTENT KOKK UTEN FAGBREV STIKNINGSASSISTENT LABORATORIEASSISTENT INTERNATASSISTENT SOSIALASSISTENT ASSISTENT HELSEINSTITUSJ MORSMÅLSTRENER HUSMORVIKAR M/GODKJ.UTD LEDER BARNEPARK STUDENT HO 1 OG 2 ÅR STUDENT HO 3.ÅR STUDENT (KAP 5) KANTINEASSISTENT

17 KOKK DAGHJEM KULTURMEDARBEIDER FRITIDSASSISTENT HOVEDTILLITSVALGT MILJØTERAPEUT MILJØTERAPEUT/-ARB. I TEATERPEDAGOG PROSJEKTMEDARBEIDER MILJØTERAPEUT TOLK M/HØYSKOLEUTD TOLK M/HØYSKOLEUTD. I FØRSKOLELÆRER FØRSKOLELÆRER I FØRSKOLELÆRER FØRSK.LÆRER II FØRSK.LÆRER III FØRSK.LÆRER IV PEDAGOGISK LEDER FØRSKOLELÆRER MASTERGRAD LANDBRUKSVIKAR MUS/KULTURSK.L.3 ÅR MUS/KULT.SK.L.4ÅR MUS/KULT.SK.L. I 3 ÅR MUS/KULT.SK.L. I 4 ÅR INSTRUKTØR MUSIKER SEKRETÆR KONTORLEDER REGNSKAPSMEDARBEIDER SJÅFØR SJÅFØR HS SPESIALARBEIDER BETJENT VAKT KLUBBARBEIDER TRAFIKKBETJENT DRIFTSOPERATØR INTERNATBETJENT ASPIRANT BESTYRER LEANGEN TOLKEFORMIDLER TEKNISK DRIFTSOPERATØR HÅNDVERKER MUS/KULTSK.L.5 ÅR MUS/KULTSK.L. 6 ÅR MUS-KULTSK.L. 7 ÅR MUS/KULT.SK.L. I 5 ÅR MUS/KULT.SK.L. II 5 ÅR FEIER M/FAGBREV SETTER

18 RENHOLDSOPERATØR RENHOLDSOPERATØR I RENHOLDSOPERATØR II RENHOLDSOPERATØR III RENHOLDSOPERATØR IV SJÅFØR SJÅFØR I SJÅFØR II SJÅFØR III SJÅFØR IV FEIERSVENN FEIERSVENN I FEIERSVENN II FEIERSVENN III FEIERSVENN IV FEIERSVENN V KOMMUNEADVOKAT DRIFTSLEDER FORMANN ARBEIDSLEDER BADEMESTER KLUBBLEDER AVDELINGSLEDER AVDELINGSLEDER KJØKKEN PSYKOLOG HUSØKONOM TEKNISK LEDER MATERIALFORVALTER KANTINEBESTYRER OPPSYNSMANN MATERIALFORVALTER BRANNFORMANN TEGNELEDER OPPSYNSMANN I SENTRALBORDLEDER HUSØKONOM I DAGLIG LEDER BRANNVERNKOORDINATOR HOT BADEMESTER I OMRÅDELEDER LEDER DRIFTSSENTRALEN LEDER HÅPNDVERKSGRUPPA UNDERBRANNMESTER UNDERBRANNMESTER III UNDERBRANNMESTER IV UNDERBRANNMESTER V BRANNMESTER FORBYG.I ARB.LEDER/FEIERMESTER ARB.LEDER/FEIERMESTER I ARB.LEDER/FEIERMESTER II

19 ARB.LEDER/FEIERMESTER III ARB.LEDER/FEIERMESTER IV ARB.LEDER/FEIERMESTER V BARNEPLEIER BARNEPLEIER I BARNEPLEIER II BARNEPLEIER III BARNEPLEIER IV BIBLIOTEKAR DISTRIKTSBIBLIOTEKAR BIBLIOTEKAR I BIBLIOTEKAR MASTERGRAD DRIFTSINGENIØR MATERIALFORVALTER FYSIOTERAPEUT FYSIOTERAPEUT I LEDENDE FYSIOTERAPEUT FYSIOTERAPEUT SERVK.TR I FYSIO.SERVK.II FYSIOTERAPEUT SERVKTR III FYSIOTERAPEUT SERV.KTR V FYSIOTERAPEUT SERVKTR IV FYSIOTERAPEUT M/MASTER HJELPEPLEIER MILJØARBEIDER HJELPEPLEIER I HJELPEPLEIER II HJELPEPL.III HJELPEPLEIER IV MILJØARBEIDER I MILJØARBEIDER II MILJØARBEIDER III MILJØARB. IV AVDELINGSINGENIØR AVDELINGSINGENIØR AVDELINGSINGENIØR INGENIØR I BIOINGENIØR INGENIØR II INGENIØR III INGENIØR IV VA-INSPEKTØR SOSIALKONSULENT FAMILIEKURATOR SOSIALK.UTEKONTAKTEN SYKEPLEIER SYKEPLEIER I SYKEPLEIER SERV.KTR V SYKEPLEIER SERVICEKTR IV SYKEPLEIER M/MASTERGRAD

20 SYKEPLEIER HELSESEKRETÆR RENHOLDER RENHOLDER I PED/PSYK RÅD I FAGLEDER AVD.LEDER MUSIKKSKOLEN FAGLEDER BARNEHAGE FAGLEDER HELSE OG VELFERD FAGLEDER BFT FAGLEDER ADM.INTERN TJEN DAGL LEDER SFO I DAGL LEDER SFO II DAGL LEDER SFO III DAGL LEDER SFO IV PROSJEKTLEDER KOMMUNALRÅD KOMITELEDER KOMITE NESTLEDER GRUPPELEDER BARNE- OG UNGDOMSARB OMSORGSARBEIDER AKTIVITØR FAGBREV I KOKK M/FAGBREV AKTIVITØR M/FAGBREV YRKESSJÅFØR RENHOLDSOPERATØR OMSORGSARB.I OMSORGSARB.II OMSORGSARB.III OMSORGSARBEIDER IV AKTIVITØR FAGARB. IV STUDENT HO 3.ÅR TRYKKER AKTIVITØR II AKTIVITØR FAGARB. III BARNE/UNGD.ARB. I BARNE/UNGDOMARB. II BARNE/UNGDOMS.ARB. III STUDENT NTNU INTERNATBETJENT DRIFTSOPERATØR HÅNDVERKER TEKNISK DRIFTSOPERATØR BARNE/UNGDOMS.ARB. IV KOKK M/FAGBREV I KOKK M/FAGBREV III KOKK M/FAGBREV IV RENHOLDSOPERATØR III RENHOLDSOPERATØR IV

21 FAGARBEIDER BYGG/ANLEGG FAGARBEIDER I,BYGG/ANLEGG FAGARBEIDER II,BYGG/ANL FAGARBEIDER III,BYGG/ANL FAGARBEIDER IV, BYGG/ANL FAGARBEIDER VERKSTED FAGARBEIDER I, VERKSTED FAGARBEIDER II, VERKSTED FAGARBEIDER III, VERKSTED FAGARBEIDER IV, VERKSTED TOLK TOLK I TOLK II TOLK III TOLK IV TOLK V DRIFTSOPERATØR DRIFTSOPERATØR I DRIFTSOPERATØR II DRIFTSOPERATØR III DRIFTSOPERATØR IV DRIFTSOPERATØR V HELSEFAGARBEIDER HELSEFAGARBEIDER I HELSEFAGARBEIDER II HELSEFAGARBEIDER III HELSEFAGARBEIDER IV FØRSTESEKRETÆR KONTORLEDER FØRSTESEKRETÆR I FØRSKOLELÆRER SPESPED SPESIALPEDAGOG LOGOPED SPES.PED SPES.PED PEDAGOGISK LEDER SPES.PED. VIDEREUTD.FØRSK SPESIALSYKEPLEIER SPES.SYKPL.III SPES.SYKEP.III SPES.SYKEPL. IV SPES.SYKEPLEIER SERVK. IV SPESIALSYKEPL. MASTERGRAD KOMMUNELEGE II KOMMUNELEGE II ASS.LEGE II LEGESPESIALIST LEGESPESIALIST ASSISTENTLEGE II LEGESPES. I JURIST I JURIST

22 JURIST JURIST I PLANLEGGER DIR.STAB PLANLEGGER KONTORLEDER PROSJEKTMEDARBEIDER FØRSTEKONSULENT REVISOR SPESIALKONSULENT REVISOR BARNEV.KONS.I BARNEV.KONS.II BARNV.KONS.III BARN.V.KONS.IV BOLIGKONS. I BOLIGKONS. II BOLIGKONS. III BOLIGKONSULENT IV PLANLEGGER OMSORGSLEDER (HO) LØNNSREVISOR GRUPPELEDER IT-SPES.KONSULENT PLANLEGGER DIR.STAB PLANLEGGER ØKONOMIKONSULENT PROSJEKTMEDARBEIDER REGNSKAPSSEKRETÆR GRUPPEKOORDINATOR SAKSBE. BARNEVERNKONS BARNEVERN. SAKSBE.MASTERG BOLIGKONSULENT BOLIGKONSULENT M/MASTERGR SAKSBEHANDLER BARNEV. I IKKE KOMP.TILL BARNEV.KONS.III IKKE KOMP AVDELINGSVETERINÆR SOSIONOM SOSIONOM I SOSIONOM II SOSIONOM SERVKTR TR II SOSIONOM SERVKTR III SOSIONOM SERV.KTR V SOSIONOM II SOSIONOM III SOSIONOM IV SOSIONOM SERVICEKTR IV SOSIONOM M/MASTERGRAD ALT.FAGSTIGE II FOR.KONT ALT.FAGSTIGE IV FOR.KONT

23 AVD.LANDSK.ARKITEKT KLINISK BARNEVERNSPED KLINISK BARNEVERNSPED SPESIALFYSIOTERAPEUT II SPESIALFYSIOTERAPEUT III SPESIALFYSIOTERAPEUT IV SPES.FYSIOTERAP.SERVK III SPES.FYSIOTERAP. SERVKTRV SPES.FYSIOTERAP.SERVK IV KLINISK SOSIONOM SOSIONOM IV PEDAGOGISK LEDER PEDAGOGISK LEDER I LÆRLING (REFORM 94) BARNEVERNSPEDAGOG II BARNEV.PED.III BARNEV.PED.IV BIBLIOTEKAR II BIBLIOTEKAR III BIBLIOTEKAR IV SPES.ERGOTERAPEUT II SPES.ERGOTERAPEUT III SPES.ERGO.TERAPEUT IV FØRSK.LÆRER II FØRSK LÆRER III FØRSK LÆRER IV SPES.ERG.S.III SOSIONOM SERV.KTR TR III SYKEPL.S.III VERNEPL.S.III SPES.ERGOTERAPEUT SERVK V FYSIOTERAPEUT SERVKTR V SOSIONOM SERVKTR TRINN V SYKEPLEIER SERVKTR TR V VERNEPLEIER SERV.KTR TR V SOSIONOM II SOSIONOM III SOSIONOM IV SYKEPLEIER II SYKEPLEIER III SYKEPLEIER IV VERNEPLEIER II VERNEPLEIER III VERNEPLEIER IV SPES.ERGOTERAP.SERVKTR IV SOSIONOM SERVICEKTR IV SYKEPLEIER SERVICEKTR IV VERNEPLEIER SERVICEKTR IV PEDAGOGISK LEDER II PED.LEDER III

24 PEDAGOGISK LEDER IV MILJØTERAPEUT II MILJØTERAPEUT III MILJØTERAPEUT IV FØRSKOLELÆRER SPESPED SPES.PED.FØRSK. M/MASTER SPES.PED PED.LED.M/MASTER SPES.PED M/MASTER TOLK M/HØYSKOLEUTD. II TOLK M/HØYSKOLEUTD. III TOLK M/HØYSKOLEUTD. IV UNGE ARBEIDSTAKERE TURNUSLEGE LÆRLING (GML. ORDNING) FYSIOTERAPEUT TURNUSÅR MEDISINERSTUD. M/LISENS MEDISINERSTUD. M/LISENS TURNUSLEGE TURNUSKANDIDAT (LEGE) BARNEVERNKONS. M/MASTER BARNEVERNSPED. M/MASTER BIBLIOTEKAR M/MASTERGRAD BOLIGKONS. M/MASTERGRAD ERGOTERAPEUT M/MASTER FYSIOTERAPEUT M/MASTER FØRSKOLELÆRER M/MASTER SPESIALPEDAGOG M/MASTER MILJØTERAPEUT MASTERGRAD SOSIONOM M/MASTER SYKEPLEIER M/KRAV MASTER HELSESØSTER M/MASTER SPESIALSYKEPL M/MASTER VERNEPL. M/KRAV OM MASTER TOLK MED MASTER FAGLEDER SKOLE I FAGLEDER SKOLE II FAGLEDER SKOLE III LÆRER U/GODKJ UTDANNELSE LÆRER MORMÅLSLÆRER LÆRER I ADJUNKT ADJUNKT I ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ADJUNK M/TILLEGGSUTD. I ADJUNKT M/TILLEGGSUTD. II LEKTOR LEKTOR M/TILLEGGUTD GODTGJ. PERSON FOSTERHJEM

25 BESØKSHJEM STØTTEKONTAKT OMSORGSLØNN AVLASTER TILSYNSFØRER USPESIFISERT PROSJEKTKOORDINATOR PROSJEKTMEDARBEIDER FAGARBEIDER ARBEIDER TIMER KOMMUNALRÅD GRUPPELEDER FOLKEVALTE FOLKEVALGTE KOMITELEDER KOMITE NESTLEDER POLITISK RÅDGIVER UNGD.FOSTERHJEM BEREDSKAPSHJEM FAMILIEHJEM ORDFØRER VARAORDFØRER PROGRAMDELTAKER MUSIKKSKOLETILSATT DANSEINSTRUKTØR VERGE LEDER FORLIKSRÅD Alternativ stillingskode Alternativ stillingskode tekst ADVOKAT INGENIØR AVDELINGSINGENIØR BRANNINGENIØR AVDELINGSINGENIØR I IT-SPES.KONSULENT LEDER MASKINSEKSJONEN OVERINGENIØR SIVILINGENIØR SIVILINGENIØR I SIV.INGENIØR II SIVILING.III VA-INSPEKTØR INGENIØR INGENIØR I INGENIØR II INGENIØR III DRIFTSINGENIØR JORDMOR JORDMOR I JORDMOR II

26 JORDMOR III JORMOR IV JORDMOR M/MASTERGRAD MASKINIST I LEDER(ADM) SJEFINGENIØR OVERVETERINÆR FAGSJEF SJEFARKITEKT PLANSJEF REGNSKAPSSJEF EIEND/UTBYGG.SJEF SEKSJONSLEDER DRIFTSLEDER MILJØDIREKTØR KOMMUNEPLANSJEF BYDRIFTSSJEF KEMNER LEDER ADM. ENHETEN LEDER ANLEGG LEDER IPS LEDER VANN LEDER VEGVEDLIKEHOLD LEDER HJELPETJ.(OPPV) SPESIALINGENIØR AVD.LEDER BIBLIOTEK AVDELINGSSJEF STYRER BARNEHAGE IT-SJEF LEDER MASKINSEKSJONEN PROSJEKTKOORDINATOR UTBYGGINGSSJEF DIREKTØR KONTORSJEF STYRER ØKONOMISJEF PROSJEKTSJEF LANDBRUKSSJEF BYGNINGSSJEF LEDER KUNDESERVICE KART OG OPPMÅLINGSSJEF FAGSJEF GRØNT PRODUKSJONSSJEF FAGLEDER ARBEIDSLEDER KOORDINATOR DRIFTSSERVICESJEF FAGANSVARLIG PERS.ORG.HMS PSYKOLOG PSYKOLOGSPESIALIST

27 JORDMOR IV LEGE ALM.LEGE M/AVTF.DELTD LEGER FASTLØNNEDE STILL ASSISTENTLEGE II KOMMUNEOVERLEGE KOMMUNEOVERLEGE I OVERLEGE DELTIDSST BEDRIFTSLEGE OVERLEGE MFR 50% EL MIN OVERLEGE MFR UNDER 50% OVERLEGE MFR OVER 50% JURIDISK KONSULENT RÅDGIVER JURIST I JURIST NATURFORVALTER II PLANLEGGER DIR.STAB BEREDSKAPSRÅDGIVER JURIST III PED/PSYK RÅDG JURIDISK KONSULENT JURIST II PED/PS.RÅDG.I PED/PS.RÅDG.II JURIDISK RÅDGIVER SIVILØKONOM II SIVILØKONOM III SAMFUNNSØKONOM II SAMFUNNSØKONOM III NATURFORVALTER III LEDER LOVFORVALTNING SAKSBEH. U/KRAV T AK.UTD SIVILØKONOM REVISOR IT-SPES.KONSULENT IT-KONSULENT ØKONOMIKONSULENT PROGRAMRÅDGIVER SPESIALKONSULENT SIVILØKONOM I SAMFUNNSØKONOM SAMFUNNSØKONOM I NATURFORVALTER NATURFORVALTER I SAMFUNNSVITER CAN.MAG SAMFUNNSVITER HOVEDFAG SAMFUNNSVITER I SAMFUNNSVIT.II SAMFUNNSV.III

28 SAKSBEHANDLER SPESIALRÅDGIVER PRODUKSJONSPLANLEGGER PERSONALRÅDGIVER FAGANSVARLIG ØKONOMI PED.PSYK.RÅDG. III SENIORRÅDGIVER FARMASØYT REVISOR IT-SPES.KONSULENT IT-KONSULENT PLANLEGGER DIR.STAB PLANLEGGER ØKONOMIKONSULENT HELSELEDER (HO) PROSJEKTMEDARBEIDER SAMFUNNSØKONOM I NATURFORVALTER NATURFORVALTER I PROGRAMRÅDGIVER ARKITEKT ARKITEKT I ARKITEKT II ARKITEKT III MEDISINERSTUD. M/LISENS TURNUSLEGE

Telefonliste for RYGGE KOMMUNE

Telefonliste for RYGGE KOMMUNE Telefonliste for RYGGE KOMMUNE Arnesen, Oddvar 69264380/4390 Kommunalsjef Binde, Anne Mona anne.binde@rygge.kommune.no 69264317 Konsulent Eriksen, Stig stig.eriksen@rygge.kommune.no 69232370 95043454 Kommunalsjef

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN Kurt Klaudi Klausen og Per Selle (red.) FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN TANO og Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Indhold Forord 11 Kapittel 1 Frivillig organisering i Norden 13 Kurt Klaudi Klausen og

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 I alt uddannet 72 mentorer i 2010 Pr. 16.12.10, er aktiviteten fordelt således: 11 fra UMO ikke interesseret i arbejdet 50 matchet 5 faldet fra 4 afventer match

Læs mere

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole EUX OPLEVELSESDAG Roskilde Tekniske Skole Hvad er en EUX Oplevelsesdag? En EUX oplevelsesdag er en besøgsdag, hvor 8. 10. klasser kan besøge det nyopførte oplevelsescenter under EUX afdelingen og i løbet

Læs mere

Ungdomskultur. Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov

Ungdomskultur. Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov Ungdomskultur Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spørgeskema Status pr. 1.august 2007 1. Kommunenavn Antal indbyggere_ A. ORGANISERING 2. Under hvilken forvaltning /afdeling henhører PPR? Skole-/kultur Børn og unge

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig gruppepsykoterapeutisk

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Støj og stress Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Hvem er udsat for støj i arbejdsmiljøet? Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med en, der står lige ved siden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor?

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor? Hvordan samarbejder Jobcenter med den frivillige sektor? Ulla Sørensen Mentorkoordinator Jobcenter Baggrund for opstart af frivilligt socialt mentorkorps i Jobcenterregi Opstart af pilotprojekt, Projekt

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer Social kapital og Uddannelse v/rådgivende Sociologer Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen respekt for ældre mennesker

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse.

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse. Bestyrelsen foreslår at der foretages følgende rettelser og ændringer i foreningens vedtægter. Ændringer i en ordlyd er markeret med gult og afsnit der slettes er markeret med rød/gennemstreget. Ad 2 Ad

Læs mere

Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan for strategisk utvikling i sykehus

Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan for strategisk utvikling i sykehus Fra: Hansen, Wenche [mailto:wenche.hansen@sykehuset-innlandet.no] Sendt: 14. februar 2012 20:52 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: strategisk utvikling Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan

Læs mere

Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Fjordskolen Lysholm & Hedevang SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen,

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor...

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor... Forhandlingskartellets hvem, hvad, hvor... Udgiver: Forhandlingskartellet c/o FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Telefon 33 36 88 00 fk@ftf.dk www.forhandlingskartellet.dk Introduktion

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Juni 2012 Side 1 af 9 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Tirsdag 12.02.13 Beboere og aktivitetsleder går tur i nærmiljøet. Bingo i 1.etasje på Villa Skaar. Sangstund på Villa Skaar.

Tirsdag 12.02.13 Beboere og aktivitetsleder går tur i nærmiljøet. Bingo i 1.etasje på Villa Skaar. Sangstund på Villa Skaar. Uke 7 11.02.13 12.02.13 13.02.13 14.02.13 Valentins dag: Vi lager hjerter til å henge på rom-dørene på Valentinsday. Vi lager hjerter til å henge på romdørene på Valentinsday. På Villa Skaar viser vi den

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Status over arbejdsmiljøet i 2005

Status over arbejdsmiljøet i 2005 Status over arbejdsmiljøet i 2005 Hermann Burr, NFA Hvilke job er udsat for hvad? Hvilke brancher? Hvilke aldersgrupper? Mænd og kvinder Status Hvilke job er udsat for hvad? Hvilke brancher? Hvilke aldersgrupper?

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Bodø kommune Innhold timefordeling gymsaler, bad og haller 2013-2014

Bodø kommune Innhold timefordeling gymsaler, bad og haller 2013-2014 kommune Innhold timefordeling gymsaler, bad og haller 2013-2014 1 Innhold timefordeling 2013 2014 1 Kontaktpersoner kulturkontoret: 1 Alstad barneskole gymsal 1 Alstad ungdomsskole gymsal 1 Aspåsen skole

Læs mere

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Åge Weigelt Rektor Tlf.: 87 34 80 15 og 40101914 Mail: aaw@viby-gym.dk Overordnet ansvar for pædagogisk, administrativ og økonomisk ledelse over for bestyrelsen

Læs mere

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE?

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Bliv klogere på den kommunale indkøber HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Eller én/flere af de øvrige 97 kommuner? Afdelingschef Adam Hey Udbud & Indkøb 30. aug. 2012 Tre temaer:

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft i køkkenerne

Fremtidens arbejdskraft i køkkenerne KRAM Madservice KRAM Madservice A/S proaktiv proaktiv omtanke omtanke ambitiøs ambitiøs Fremtidens arbejdskraft i køkkenerne April Hanne Østergaard Køkkenassistent Økonoma Kvalitetsrådgiver PD i ernæring

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-98.145/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-98.145/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-98.145/ 2005-0002373 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen og Michael Jacobsen) 2. september 2005 K E N D E L S E Tipo Danmark A/S (advokat Peter Lambert ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014

Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014 Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014 Til stede : Forældre: 33 forældre og 21 fuldmagter Forældre valgt til bestyrelsen van LINGEN Catherine, valgt forældre,

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Fusion Handicapcenter Herning

Fusion Handicapcenter Herning Fusion Handicapcenter Herning Navn på nuværende tilbud Ydelser Tjørringhus, Gisselfeldvej 2, 7400 Herning Brændgårdvej 99, 7400 Herning Målgruppen er 0-18-årige med multiple funktionsnedsættelser. Juridisk

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING

GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING Det er haket av for de terapeuter som sannsynligvis har ledig plass, =menn, K=kvinner Akershus: Listen sist oppdatert 9.desember 2009 på

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Hvad er VÆRKTØJSKASSEN?

Hvad er VÆRKTØJSKASSEN? Ekstra hjælperedskaber Det handler om dine kunder Det handler om dine medarbejdere Styr på juraen - lige efter bogen Gør livet lidt lettere for selvstændige SELVSTÆNDIGE Hvad er VÆRKTØJSKASSEN? VÆRKTØJSKASSEN

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere