KAPITTEL 3 Stillingskode Stillingskode tekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITTEL 3 Stillingskode Stillingskode tekst"

Transkript

1 KAPITTEL 3 Stillingskode Stillingskode tekst 9450 ØVERSTE ADMINISTR. LEDER 9450 ØVERSTE ADMINISTR. LEDER 9450 ØVERSTE ADMINISTR. LEDER 9582 TILLITSVALGT (LØNNET) KAPITTEL 4 Stillingskode Stillingskode tekst 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6014 ARBEIDER 6185 HELSESØSTER 6185 HELSESØSTER 6185 HELSESØSTER

2 6209 JORDMOR 6209 JORDMOR 6209 JORDMOR 6209 JORDMOR 6209 JORDMOR 6221 KONTROLLØR/INSPEKTØR 6221 KONTROLLØR/INSPEKTØR 6293 MASKINIST 6455 VERNEPLEIER 6455 VERNEPLEIER 6470 PSYKOLOG 6470 PSYKOLOG 6470 PSYKOLOG 6508 BARNEVERNSPEDAGOG 6508 BARNEVERNSPEDAGOG 6508 BARNEVERNSPEDAGOG 6517 ERGOTERAPEUT 6517 ERGOTERAPEUT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT 6559 KONSULENT

3 6582 TILLITSVALGT (LØNNET) 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6675 MILJØTERAPEUT 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6709 FØRSKOLELÆRER 6771 LANDBRUKSVIKAR 6814 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6814 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6814 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6814 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6816 MUSIKK-/KULTURMEDARBEIDER 6816 MUSIKK-/KULTURMEDARBEIDER 6863 SEKRETÆR 6863 SEKRETÆR 6863 SEKRETÆR 6883 SJÅFØR 6883 SJÅFØR 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6912 SERVICEMEDARBEIDER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER 6937 MUSIKK-/KULTURSKOLELÆRER

4 7001 ADVOKAT

5 7024 BARNEPLEIER 7024 BARNEPLEIER 7024 BARNEPLEIER 7024 BARNEPLEIER 7024 BARNEPLEIER 7026 BIBLIOTEKAR 7026 BIBLIOTEKAR 7026 BIBLIOTEKAR 7026 BIBLIOTEKAR 7046 DRIFTSLEDER 7046 DRIFTSLEDER 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7084 INGENIØR 7168 SOSIALKURATOR 7168 SOSIALKURATOR 7168 SOSIALKURATOR 7174 SYKEPLEIER 7174 SYKEPLEIER 7174 SYKEPLEIER 7174 SYKEPLEIER 7174 SYKEPLEIER

6 7174 SYKEPLEIER 7199 HELSESEKRETÆR 7210 RENHOLDER 7210 RENHOLDER 7249 PED./PSYK. RÅDGIVER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7453 FAGLEDER 7482 FOLKEVALGT 7482 FOLKEVALGT 7482 FOLKEVALGT 7482 FOLKEVALGT

7 7520 FØRSTESEKRETÆR 7520 FØRSTESEKRETÆR 7520 FØRSTESEKRETÆR 7522 SPESIALPEDAGOG 7522 SPESIALPEDAGOG 7522 SPESIALPEDAGOG 7522 SPESIALPEDAGOG 7522 SPESIALPEDAGOG 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7527 LEGE 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER

8 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7530 RÅDGIVER 7533 VETERINÆR 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM 7534 SOSIONOM

9 7535 ARKITEKT 7592 KLIN. BARNEVERNPEDAGOG 7592 KLIN. BARNEVERNPEDAGOG 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT 7619 KLINISK SOSIONOM 7619 KLINISK SOSIONOM 7637 PEDAGOGISK LEDER 7637 PEDAGOGISK LEDER 7666 LÆRLING (REFORM 94)

10 7711 UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M UTD. STILLINGER M.M AVD.LEDER/FAGLEDER 7954 AVD.LEDER/FAGLEDER 7954 AVD.LEDER/FAGLEDER 7960 LÆRER U/GODKJ. UTDANNELSE 7961 LÆRER 7961 LÆRER 7961 LÆRER 7962 ADJUNKT 7962 ADJUNKT 7963 ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ADJUNKT M/TILLEGGSUTD LEKTOR 7966 LEKTOR M/TILLEGGSUTD.

11 KAPITTEL 5 Stillingskode Stillingskode tekst 8001 ADVOKAT 8209 JORDMOR 8209 JORDMOR 8209 JORDMOR

12 8209 JORDMOR 8209 JORDMOR 8209 JORDMOR 8293 MASKINIST 8470 PSYKOLOG 8470 PSYKOLOG

13 8509 FAGKONSULENT I LANDBRUK 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE 8527 LEGE

14 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8531 SAKSBEHANDLER 8535 ARKITEKT 8535 ARKITEKT 8535 ARKITEKT 8535 ARKITEKT 8711 UTDANNINGSSTILLINGER M.M UTDANNINGSSTILLINGER M.M.

15 Alternativ stillingskode Alternativ stillingskode tekst RÅDMANN KOMMUNALDIREKTØR REVISJONSDIREKTØR LEDER ADM STYRER BARNEHAGE SONELEDER STYRER SYKEHJEM FINANS OG REGNSKAPSSJEF INNKJØPSSJEF REKTOR TKM BYDRIFTSSJEF KEMNER IT-SJEF UTBYGGINGSSJEF DIREKTØR BRANN- OG REDNINGSSJEF REKTOR REKTOR KOMB. SKOLE LEDER B & F, FORVALTNING LEDER B & F, TILTAK LEDER H & V, FORVALTNING LEDER H & V, OPPFØLGING LEDER DAGTILBUD LEDER ÅV MOD I LEDER ÅV MOD II LEDER ÅV MOD III LEDER ÅV MOD IV BIBLIOTEKSJEF REKTOR MOD I REKTOR MOD II REKTOR MOD III REKTOR MOD IV REKTOR MOD V LEDER ÅV MOD V HOVEDTILLITSVALGT Alternativ stillingskode Alternativ stillingskode tekst BADEBETJENT FEIERFORMANN/-MESTER FEIERMESTER I FEIERMESTER II FEIERINSPEKTØR SVØMMEINSTRUKTØR HELSESØSTER HELSESØSTER III HELSESØSTER IV

16 JORDMOR I JORDMOR II JORDMOR III JORDMOR IV JORDMOR M/MASTERGRAD INSPEKTØR FEIERINSPEKTØR MASKINIST I VERNEPLEIER VERNEPLEIER I PSYKOLOG I PSYKOLOGSPESIALIST PSYKOLOGSPESIALIST BARNEVERNSPEDAGOG BARNEVERNSPED. I BARNEVERNSPED. MASTERGRAD ERGOTERAPEUT ERGOTERAPEUT I FØRSTEKONSULENT IT-SPES.KONSULENT IT-KONSULENT INFORMASJONSKOORDINATOR ØKONOMIKONSULENT PERSONALKONSULENT KONSULENT FAMILIEVERN OPPLÆRINGSKONSULENT ØKONOMI/REGNSKAPSMEDARB SPESIALKONSULENT ATTFØRINGSKONSULENT KONSULENT LØNNSREVISOR ASSISTENT ASSISTENT (SFO) ASSISTENT (BARNEHAGE) ASSISTENT SKOLE ASSISTENT FAM.BARNEH ELEVASSISTENT KOKK UTEN FAGBREV STIKNINGSASSISTENT LABORATORIEASSISTENT INTERNATASSISTENT SOSIALASSISTENT ASSISTENT HELSEINSTITUSJ MORSMÅLSTRENER HUSMORVIKAR M/GODKJ.UTD LEDER BARNEPARK STUDENT HO 1 OG 2 ÅR STUDENT HO 3.ÅR STUDENT (KAP 5) KANTINEASSISTENT

17 KOKK DAGHJEM KULTURMEDARBEIDER FRITIDSASSISTENT HOVEDTILLITSVALGT MILJØTERAPEUT MILJØTERAPEUT/-ARB. I TEATERPEDAGOG PROSJEKTMEDARBEIDER MILJØTERAPEUT TOLK M/HØYSKOLEUTD TOLK M/HØYSKOLEUTD. I FØRSKOLELÆRER FØRSKOLELÆRER I FØRSKOLELÆRER FØRSK.LÆRER II FØRSK.LÆRER III FØRSK.LÆRER IV PEDAGOGISK LEDER FØRSKOLELÆRER MASTERGRAD LANDBRUKSVIKAR MUS/KULTURSK.L.3 ÅR MUS/KULT.SK.L.4ÅR MUS/KULT.SK.L. I 3 ÅR MUS/KULT.SK.L. I 4 ÅR INSTRUKTØR MUSIKER SEKRETÆR KONTORLEDER REGNSKAPSMEDARBEIDER SJÅFØR SJÅFØR HS SPESIALARBEIDER BETJENT VAKT KLUBBARBEIDER TRAFIKKBETJENT DRIFTSOPERATØR INTERNATBETJENT ASPIRANT BESTYRER LEANGEN TOLKEFORMIDLER TEKNISK DRIFTSOPERATØR HÅNDVERKER MUS/KULTSK.L.5 ÅR MUS/KULTSK.L. 6 ÅR MUS-KULTSK.L. 7 ÅR MUS/KULT.SK.L. I 5 ÅR MUS/KULT.SK.L. II 5 ÅR FEIER M/FAGBREV SETTER

18 RENHOLDSOPERATØR RENHOLDSOPERATØR I RENHOLDSOPERATØR II RENHOLDSOPERATØR III RENHOLDSOPERATØR IV SJÅFØR SJÅFØR I SJÅFØR II SJÅFØR III SJÅFØR IV FEIERSVENN FEIERSVENN I FEIERSVENN II FEIERSVENN III FEIERSVENN IV FEIERSVENN V KOMMUNEADVOKAT DRIFTSLEDER FORMANN ARBEIDSLEDER BADEMESTER KLUBBLEDER AVDELINGSLEDER AVDELINGSLEDER KJØKKEN PSYKOLOG HUSØKONOM TEKNISK LEDER MATERIALFORVALTER KANTINEBESTYRER OPPSYNSMANN MATERIALFORVALTER BRANNFORMANN TEGNELEDER OPPSYNSMANN I SENTRALBORDLEDER HUSØKONOM I DAGLIG LEDER BRANNVERNKOORDINATOR HOT BADEMESTER I OMRÅDELEDER LEDER DRIFTSSENTRALEN LEDER HÅPNDVERKSGRUPPA UNDERBRANNMESTER UNDERBRANNMESTER III UNDERBRANNMESTER IV UNDERBRANNMESTER V BRANNMESTER FORBYG.I ARB.LEDER/FEIERMESTER ARB.LEDER/FEIERMESTER I ARB.LEDER/FEIERMESTER II

19 ARB.LEDER/FEIERMESTER III ARB.LEDER/FEIERMESTER IV ARB.LEDER/FEIERMESTER V BARNEPLEIER BARNEPLEIER I BARNEPLEIER II BARNEPLEIER III BARNEPLEIER IV BIBLIOTEKAR DISTRIKTSBIBLIOTEKAR BIBLIOTEKAR I BIBLIOTEKAR MASTERGRAD DRIFTSINGENIØR MATERIALFORVALTER FYSIOTERAPEUT FYSIOTERAPEUT I LEDENDE FYSIOTERAPEUT FYSIOTERAPEUT SERVK.TR I FYSIO.SERVK.II FYSIOTERAPEUT SERVKTR III FYSIOTERAPEUT SERV.KTR V FYSIOTERAPEUT SERVKTR IV FYSIOTERAPEUT M/MASTER HJELPEPLEIER MILJØARBEIDER HJELPEPLEIER I HJELPEPLEIER II HJELPEPL.III HJELPEPLEIER IV MILJØARBEIDER I MILJØARBEIDER II MILJØARBEIDER III MILJØARB. IV AVDELINGSINGENIØR AVDELINGSINGENIØR AVDELINGSINGENIØR INGENIØR I BIOINGENIØR INGENIØR II INGENIØR III INGENIØR IV VA-INSPEKTØR SOSIALKONSULENT FAMILIEKURATOR SOSIALK.UTEKONTAKTEN SYKEPLEIER SYKEPLEIER I SYKEPLEIER SERV.KTR V SYKEPLEIER SERVICEKTR IV SYKEPLEIER M/MASTERGRAD

20 SYKEPLEIER HELSESEKRETÆR RENHOLDER RENHOLDER I PED/PSYK RÅD I FAGLEDER AVD.LEDER MUSIKKSKOLEN FAGLEDER BARNEHAGE FAGLEDER HELSE OG VELFERD FAGLEDER BFT FAGLEDER ADM.INTERN TJEN DAGL LEDER SFO I DAGL LEDER SFO II DAGL LEDER SFO III DAGL LEDER SFO IV PROSJEKTLEDER KOMMUNALRÅD KOMITELEDER KOMITE NESTLEDER GRUPPELEDER BARNE- OG UNGDOMSARB OMSORGSARBEIDER AKTIVITØR FAGBREV I KOKK M/FAGBREV AKTIVITØR M/FAGBREV YRKESSJÅFØR RENHOLDSOPERATØR OMSORGSARB.I OMSORGSARB.II OMSORGSARB.III OMSORGSARBEIDER IV AKTIVITØR FAGARB. IV STUDENT HO 3.ÅR TRYKKER AKTIVITØR II AKTIVITØR FAGARB. III BARNE/UNGD.ARB. I BARNE/UNGDOMARB. II BARNE/UNGDOMS.ARB. III STUDENT NTNU INTERNATBETJENT DRIFTSOPERATØR HÅNDVERKER TEKNISK DRIFTSOPERATØR BARNE/UNGDOMS.ARB. IV KOKK M/FAGBREV I KOKK M/FAGBREV III KOKK M/FAGBREV IV RENHOLDSOPERATØR III RENHOLDSOPERATØR IV

21 FAGARBEIDER BYGG/ANLEGG FAGARBEIDER I,BYGG/ANLEGG FAGARBEIDER II,BYGG/ANL FAGARBEIDER III,BYGG/ANL FAGARBEIDER IV, BYGG/ANL FAGARBEIDER VERKSTED FAGARBEIDER I, VERKSTED FAGARBEIDER II, VERKSTED FAGARBEIDER III, VERKSTED FAGARBEIDER IV, VERKSTED TOLK TOLK I TOLK II TOLK III TOLK IV TOLK V DRIFTSOPERATØR DRIFTSOPERATØR I DRIFTSOPERATØR II DRIFTSOPERATØR III DRIFTSOPERATØR IV DRIFTSOPERATØR V HELSEFAGARBEIDER HELSEFAGARBEIDER I HELSEFAGARBEIDER II HELSEFAGARBEIDER III HELSEFAGARBEIDER IV FØRSTESEKRETÆR KONTORLEDER FØRSTESEKRETÆR I FØRSKOLELÆRER SPESPED SPESIALPEDAGOG LOGOPED SPES.PED SPES.PED PEDAGOGISK LEDER SPES.PED. VIDEREUTD.FØRSK SPESIALSYKEPLEIER SPES.SYKPL.III SPES.SYKEP.III SPES.SYKEPL. IV SPES.SYKEPLEIER SERVK. IV SPESIALSYKEPL. MASTERGRAD KOMMUNELEGE II KOMMUNELEGE II ASS.LEGE II LEGESPESIALIST LEGESPESIALIST ASSISTENTLEGE II LEGESPES. I JURIST I JURIST

22 JURIST JURIST I PLANLEGGER DIR.STAB PLANLEGGER KONTORLEDER PROSJEKTMEDARBEIDER FØRSTEKONSULENT REVISOR SPESIALKONSULENT REVISOR BARNEV.KONS.I BARNEV.KONS.II BARNV.KONS.III BARN.V.KONS.IV BOLIGKONS. I BOLIGKONS. II BOLIGKONS. III BOLIGKONSULENT IV PLANLEGGER OMSORGSLEDER (HO) LØNNSREVISOR GRUPPELEDER IT-SPES.KONSULENT PLANLEGGER DIR.STAB PLANLEGGER ØKONOMIKONSULENT PROSJEKTMEDARBEIDER REGNSKAPSSEKRETÆR GRUPPEKOORDINATOR SAKSBE. BARNEVERNKONS BARNEVERN. SAKSBE.MASTERG BOLIGKONSULENT BOLIGKONSULENT M/MASTERGR SAKSBEHANDLER BARNEV. I IKKE KOMP.TILL BARNEV.KONS.III IKKE KOMP AVDELINGSVETERINÆR SOSIONOM SOSIONOM I SOSIONOM II SOSIONOM SERVKTR TR II SOSIONOM SERVKTR III SOSIONOM SERV.KTR V SOSIONOM II SOSIONOM III SOSIONOM IV SOSIONOM SERVICEKTR IV SOSIONOM M/MASTERGRAD ALT.FAGSTIGE II FOR.KONT ALT.FAGSTIGE IV FOR.KONT

23 AVD.LANDSK.ARKITEKT KLINISK BARNEVERNSPED KLINISK BARNEVERNSPED SPESIALFYSIOTERAPEUT II SPESIALFYSIOTERAPEUT III SPESIALFYSIOTERAPEUT IV SPES.FYSIOTERAP.SERVK III SPES.FYSIOTERAP. SERVKTRV SPES.FYSIOTERAP.SERVK IV KLINISK SOSIONOM SOSIONOM IV PEDAGOGISK LEDER PEDAGOGISK LEDER I LÆRLING (REFORM 94) BARNEVERNSPEDAGOG II BARNEV.PED.III BARNEV.PED.IV BIBLIOTEKAR II BIBLIOTEKAR III BIBLIOTEKAR IV SPES.ERGOTERAPEUT II SPES.ERGOTERAPEUT III SPES.ERGO.TERAPEUT IV FØRSK.LÆRER II FØRSK LÆRER III FØRSK LÆRER IV SPES.ERG.S.III SOSIONOM SERV.KTR TR III SYKEPL.S.III VERNEPL.S.III SPES.ERGOTERAPEUT SERVK V FYSIOTERAPEUT SERVKTR V SOSIONOM SERVKTR TRINN V SYKEPLEIER SERVKTR TR V VERNEPLEIER SERV.KTR TR V SOSIONOM II SOSIONOM III SOSIONOM IV SYKEPLEIER II SYKEPLEIER III SYKEPLEIER IV VERNEPLEIER II VERNEPLEIER III VERNEPLEIER IV SPES.ERGOTERAP.SERVKTR IV SOSIONOM SERVICEKTR IV SYKEPLEIER SERVICEKTR IV VERNEPLEIER SERVICEKTR IV PEDAGOGISK LEDER II PED.LEDER III

24 PEDAGOGISK LEDER IV MILJØTERAPEUT II MILJØTERAPEUT III MILJØTERAPEUT IV FØRSKOLELÆRER SPESPED SPES.PED.FØRSK. M/MASTER SPES.PED PED.LED.M/MASTER SPES.PED M/MASTER TOLK M/HØYSKOLEUTD. II TOLK M/HØYSKOLEUTD. III TOLK M/HØYSKOLEUTD. IV UNGE ARBEIDSTAKERE TURNUSLEGE LÆRLING (GML. ORDNING) FYSIOTERAPEUT TURNUSÅR MEDISINERSTUD. M/LISENS MEDISINERSTUD. M/LISENS TURNUSLEGE TURNUSKANDIDAT (LEGE) BARNEVERNKONS. M/MASTER BARNEVERNSPED. M/MASTER BIBLIOTEKAR M/MASTERGRAD BOLIGKONS. M/MASTERGRAD ERGOTERAPEUT M/MASTER FYSIOTERAPEUT M/MASTER FØRSKOLELÆRER M/MASTER SPESIALPEDAGOG M/MASTER MILJØTERAPEUT MASTERGRAD SOSIONOM M/MASTER SYKEPLEIER M/KRAV MASTER HELSESØSTER M/MASTER SPESIALSYKEPL M/MASTER VERNEPL. M/KRAV OM MASTER TOLK MED MASTER FAGLEDER SKOLE I FAGLEDER SKOLE II FAGLEDER SKOLE III LÆRER U/GODKJ UTDANNELSE LÆRER MORMÅLSLÆRER LÆRER I ADJUNKT ADJUNKT I ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ADJUNK M/TILLEGGSUTD. I ADJUNKT M/TILLEGGSUTD. II LEKTOR LEKTOR M/TILLEGGUTD GODTGJ. PERSON FOSTERHJEM

25 BESØKSHJEM STØTTEKONTAKT OMSORGSLØNN AVLASTER TILSYNSFØRER USPESIFISERT PROSJEKTKOORDINATOR PROSJEKTMEDARBEIDER FAGARBEIDER ARBEIDER TIMER KOMMUNALRÅD GRUPPELEDER FOLKEVALTE FOLKEVALGTE KOMITELEDER KOMITE NESTLEDER POLITISK RÅDGIVER UNGD.FOSTERHJEM BEREDSKAPSHJEM FAMILIEHJEM ORDFØRER VARAORDFØRER PROGRAMDELTAKER MUSIKKSKOLETILSATT DANSEINSTRUKTØR VERGE LEDER FORLIKSRÅD Alternativ stillingskode Alternativ stillingskode tekst ADVOKAT INGENIØR AVDELINGSINGENIØR BRANNINGENIØR AVDELINGSINGENIØR I IT-SPES.KONSULENT LEDER MASKINSEKSJONEN OVERINGENIØR SIVILINGENIØR SIVILINGENIØR I SIV.INGENIØR II SIVILING.III VA-INSPEKTØR INGENIØR INGENIØR I INGENIØR II INGENIØR III DRIFTSINGENIØR JORDMOR JORDMOR I JORDMOR II

26 JORDMOR III JORMOR IV JORDMOR M/MASTERGRAD MASKINIST I LEDER(ADM) SJEFINGENIØR OVERVETERINÆR FAGSJEF SJEFARKITEKT PLANSJEF REGNSKAPSSJEF EIEND/UTBYGG.SJEF SEKSJONSLEDER DRIFTSLEDER MILJØDIREKTØR KOMMUNEPLANSJEF BYDRIFTSSJEF KEMNER LEDER ADM. ENHETEN LEDER ANLEGG LEDER IPS LEDER VANN LEDER VEGVEDLIKEHOLD LEDER HJELPETJ.(OPPV) SPESIALINGENIØR AVD.LEDER BIBLIOTEK AVDELINGSSJEF STYRER BARNEHAGE IT-SJEF LEDER MASKINSEKSJONEN PROSJEKTKOORDINATOR UTBYGGINGSSJEF DIREKTØR KONTORSJEF STYRER ØKONOMISJEF PROSJEKTSJEF LANDBRUKSSJEF BYGNINGSSJEF LEDER KUNDESERVICE KART OG OPPMÅLINGSSJEF FAGSJEF GRØNT PRODUKSJONSSJEF FAGLEDER ARBEIDSLEDER KOORDINATOR DRIFTSSERVICESJEF FAGANSVARLIG PERS.ORG.HMS PSYKOLOG PSYKOLOGSPESIALIST

27 JORDMOR IV LEGE ALM.LEGE M/AVTF.DELTD LEGER FASTLØNNEDE STILL ASSISTENTLEGE II KOMMUNEOVERLEGE KOMMUNEOVERLEGE I OVERLEGE DELTIDSST BEDRIFTSLEGE OVERLEGE MFR 50% EL MIN OVERLEGE MFR UNDER 50% OVERLEGE MFR OVER 50% JURIDISK KONSULENT RÅDGIVER JURIST I JURIST NATURFORVALTER II PLANLEGGER DIR.STAB BEREDSKAPSRÅDGIVER JURIST III PED/PSYK RÅDG JURIDISK KONSULENT JURIST II PED/PS.RÅDG.I PED/PS.RÅDG.II JURIDISK RÅDGIVER SIVILØKONOM II SIVILØKONOM III SAMFUNNSØKONOM II SAMFUNNSØKONOM III NATURFORVALTER III LEDER LOVFORVALTNING SAKSBEH. U/KRAV T AK.UTD SIVILØKONOM REVISOR IT-SPES.KONSULENT IT-KONSULENT ØKONOMIKONSULENT PROGRAMRÅDGIVER SPESIALKONSULENT SIVILØKONOM I SAMFUNNSØKONOM SAMFUNNSØKONOM I NATURFORVALTER NATURFORVALTER I SAMFUNNSVITER CAN.MAG SAMFUNNSVITER HOVEDFAG SAMFUNNSVITER I SAMFUNNSVIT.II SAMFUNNSV.III

28 SAKSBEHANDLER SPESIALRÅDGIVER PRODUKSJONSPLANLEGGER PERSONALRÅDGIVER FAGANSVARLIG ØKONOMI PED.PSYK.RÅDG. III SENIORRÅDGIVER FARMASØYT REVISOR IT-SPES.KONSULENT IT-KONSULENT PLANLEGGER DIR.STAB PLANLEGGER ØKONOMIKONSULENT HELSELEDER (HO) PROSJEKTMEDARBEIDER SAMFUNNSØKONOM I NATURFORVALTER NATURFORVALTER I PROGRAMRÅDGIVER ARKITEKT ARKITEKT I ARKITEKT II ARKITEKT III MEDISINERSTUD. M/LISENS TURNUSLEGE

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Karriere en verden af muligheder

Karriere en verden af muligheder Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl. 13.30-17.00 Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner

Læs mere

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer Danske Lønninger 2015 Lønstatistik for chefer og funktionærer Copyright 2015 - Bluegarden A/S og Stine Normann Lønanalyse Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

FORSKER FORUM. 119 forskere tilhører eliten 4 - siger Magtudredningens analyse af den danske elite D Det er bemærkelsesværdigt, hvor godt medicinerne

FORSKER FORUM. 119 forskere tilhører eliten 4 - siger Magtudredningens analyse af den danske elite D Det er bemærkelsesværdigt, hvor godt medicinerne DM s & DJØF s & IDA s FORSKER FORUM NR. 144 MAJ 2001 Lægen og advokaten scorer 650.000 kr. om året til lægen med privat praksis. Og 550.000 til advokaten. I den anden ende af skalaen findes så humanister

Læs mere

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet...

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER 2002 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2002 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider:

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Fra standardpakke til ambitiøs a-kasse

Fra standardpakke til ambitiøs a-kasse FRA STANDARDPAKKE TIL AMBITIØS A-KASSE Fra standardpakke til ambitiøs a-kasse Vores ambition er at få vores ledige medlemmer ud og indfri deres ambitioner - Michael Valentin, adm. direktør Fakta Medlemmer

Læs mere

DIN 48-TIMERS SMART START GUIDE. Gruppens vækst er afhængig af lederen. www.theroyalalliance.com

DIN 48-TIMERS SMART START GUIDE. Gruppens vækst er afhængig af lederen. www.theroyalalliance.com DIN 48-TIMERS SMART START GUIDE Gruppens vækst er afhængig af lederen www.theroyalalliance.com Kære Nikkenpartner Velkommen til Nikkenfamilien og tillykke med dit første positive skridt med Nikken. Vi

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling. Afdelingschef- Stabschef

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling. Afdelingschef- Stabschef 6. december 2013 Stillings- og funktionsbeskrivelse Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling Afdelingschef- Stabschef Chef til Filadelfias fælles administrative stab

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere