Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland"

Transkript

1 Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret med en klar profil målrettet erhvervsakademierne og professionsuddannelserne. Det er de uddannelser, som langt størstedelen af hfkursisterne i forvejen fortsætte på efter hf-eksamen. Region Sjælland har modtaget 12 ansøgninger om at udbyde toårig hf på i alt 14 lokaliteter i Region Sjælland fra skoleåret 2018/2019. Der er indkommet 11 ansøgninger fra erhvervsskoler i regionen og 1 ansøgning fra ét alment gymnasium. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt et notat om Principper og kriterier for vurdering af ansøgere om udbud af gymnasiale uddannelser. Det er disse principper og kriterier, der ligger til grund for vurdering af de indkomne ansøgninger. Dato: 3. februar 2017 Brevid: Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf. Det er Undervisningsministeriets vurdering, at der normalt skal være to spor, svarende til minimum 40 elever pr. årgang for, at der et tilstrækkeligt søgningsmæssigt grundlag til at oprette et nyt udbud. Samtidig skal den nuværende kapacitet så vidt muligt udnyttes, så der ikke bruges offentlige ressourcer på at indrette nye faciliteter, hvor der tilstrækkelige faciliteter i forvejen. Region Sjælland har bedt Center for Vækstanalyse, under Væksthus Sjælland, om at udarbejde en analyse af det eksisterende hf-udbud med fokus på søgemønstre, kapacitet og tilgængelighed til hf-uddannelsen. Derudover har administrationen udarbejdet et kort notat om karakteristika af hf-kursister og et skematisk overblik over ansøgningerne og høringssvarene. De 12 ansøgninger om udbud af toårig hf er geografisk spredt ud i hele den region sjællandske geografi. For at skabe et overblik er analysen og denne vurdering derfor inddelt i delgeografier baseret på de nuværende søgemønstre i Region Sjælland. Side 1

2 Delgeografi Odsherred (Odsherred og Holbæk kommune): Der er to uddannelsesinstitutioner, der søger om at udbyde toårig hf: - EUC Nordvestsjælland, Holbæk - Odsherred Gymnasium, Asnæs - Stenhus gymnasium og HF, Holbæk - Nordvestsjælland HF og VUC, Holbæk Langt de fleste unge i delgeografien vælger en stx-uddannelse (55 %) som deres 1. prioritet, 19% vælger en erhvervsuddannelse, 10% og 9 % af de unge vælger henholdsvis htx og hhx. 7% af de unge har hf-uddannelsen som 1. prioritet. Der er uudnyttet kapacitet hos de to eksisterende udbydere af hf. Nordvestsjællands HF og VUC har i skoleåret 2017/2018 opjusteret deres kapacitet med én klasse, da de forventer en øget søgning fra voksne hf-ansøgere. Stenhus Gymnasium og HF har opjusteret deres klassekvotient en smule. Det giver plads til at optage 232 elever i skoleåret 2017/2018. I 2015 var der i alt 175 elever, der begyndte en toårig hf i delgeografien. Der er generelt en faldende udvikling i elevtilgangen til hf i delgeografien. EUC Nordvestsjælland: EUC Nordvestsjælland har søgt om at udbyde toårig hf på deres afdeling, Slotshaven, i Holbæk, hvor der i forvejen udbydes hhx, htx, eux og eud. Slotshaven ligger ca. 200 meter fra Nordvestsjællands HF og VUC og 1,9 km fra Stenhus Gymnasium og HF, og Slotshaven ligger således tæt på to eksisterende hf-udbydere i Holbæk. Den demografiske udvikling i Holbæk frem mod 2022 viser en lille stigning i antallet af unge mellem år. Elevgrundlaget til et hf-udbud på EUC Nordvestsjælland forventes primært at komme fra en formodet øget søgning til hf blandt de unge i Odsherred og Holbæk, målgruppen er ikke nærmere defineret. EUC Nordvestsjælland forventer i første omgang at oprette én klasse, mens det forventes, at der på sigt kan oprettes to spor. Begge de eksisterende hf-udbydere i Holbæk har ledig kapacitet. Det er administrationens vurdering, at der er tilstrækkelig med kapacitet i Holbæk. Endnu et hf-udbud i Holbæk vil betyde, at der vil være tre uddannelsesinstitutioner inden for kort afstand af hinanden. Det må forventes at medføre en nedgang i antal ansøgere til de eksisterende hf-udbydere og kan således risikere at bringe det faglige og økonomiske grundlag for de eksisterende udbud i fare. Der er indkommet fem høringssvar, og de er alle imod at anbefale et hf-udbud på EUC Nordvestsjælland. EUC Nordvestsjælland har redegjort for, at de har de fysiske faciliteter til rådighed og har de relevante lærerkompetencer eller er indstillet på at skaffe dem til et udbud af hf. Der er et godt fælles studiemiljø på tværs af hhx og htx på Slotshaven. Dog skal det bemærkes, at hhx og htx har mere tilfælles, da de begge er erhvervsgymnasiale uddannelser modsat hf som er en almen gymnasial uddannelse. Odsherred Gymnasium Odsherred Gymnasium har søgt om at udbyde toårig hf på Odsherred Gymnasium i Asnæs, hvor der i forvejen udbydes stx. Odsherred gymnasium ligger ca. 22 km fra Nordvestsjællands HF og VUC og ca. 21 km fra Stenhus Gymnasium og HF. Der er således en vis afstand til nærmeste udbydere af hf. Side 2

3 Odsherred Gymnasium forventer, at der er elevgrundlag til oprettelsen af 2 hf-klasser. Antallet af elever er ikke defineret nærmere. Elevgrundlaget forventes til dels at komme fra unge, der i dag pendler til andre hf-udbydere, og fra unge, der i dag vælger en stx på Odsherred Gymnasium, men som enten er bedre egnet til en hf, eller som ikke vil kunne komme ind på stx efter de skærpede krav til uddannelsesparathed. Mange af de unge i Odsherred har en stærk tilknytning til nærmiljøet, hvilket bl.a. ses af, at der er unge, der vælge stx på Odsherred Gymnasium, selvom de ifølge Odsherred Gymnasium vil have haft fordelt af at læse hf fremfor stx. På trods af at den demografiske udvikling i Odsherred frem mod 2022 viser et fald i antallet af unge i alderen 15-17, er der administrationens vurdering, at et hf-udbud på Odsherred Gymnasium i Asnæs vil være til gavn for området, og være med til at sikre, at flere unge tager en ungdomsuddannelse i området. Det vil formodentlig betyde, at en del af de unge, der i dag pendler til hf-udbydere i andre kommuner vil vælge at blive i nærområdet og dermed betyde en faldende søgning til de eksisterende hf-udbydere. Kalundborg Gymnasium HF og Stenhus Gymnasium og HF støtter op om at hfudbud på Odsherred gymnasium, mens Nordvestsjællands HF og VUC ikke anbefaler endnu et udbud af hf i Nordvestsjælland. Odsherred Gymnasium har redegjort for, at de har de fysiske faciliteter og lærerkompetencer til at kunne udbyde toårig hf. De forventer at udbyde 3-4 hf-pakker rettet mod videregående uddannelser. Odsherred Gymnasium definerer deres læringsmiljø som overskueligt og trygt, og de har flere tiltag for at hjælpe elever fra uddannelsesfremmede hjem. Delgeografi Vestsjælland (Kalundborg, Slagelse og Sorø) Der er to uddannelsesinstitutioner, der søger om at udbyde toårig hf: - EUC Nordvestsjælland, Kalundborg - Selandia, Slagelse - Kalundborg gymnasium og HF, Holbæk - VUC Vestsjælland Syd - Høng Gymnasium og HF - Slagelse Gymnasium og HF Langt de fleste unge i delgeografien vælger en stx-uddannelse (45 %) som deres 1. prioritet, 25% vælger en erhvervsuddannelse, 11% og 11% af de unge vælger henholdsvis htx og hhx. 8 % af de unge har hf-uddannelsen som 1. prioritet. Der er uudnyttet kapacitet hos de fire eksisterende udbydere af hf. Slagelse Gymnasium har i skoleåret 2017/2018 opjusteret deres kapacitet med én klasse, da de forventer en øget søgning til hf i år, da det fra 2017 er blevet muligt for 9. klasserne at søge direkte på hf. Denne opjustering gælder kun i skoleåret 2017/2018. Det giver plads til at optage ca. 480 elever i skoleåret 2018/2019. I 2015 var der i alt 285 elever, der begyndte en toårig hf i delgeografien. Der er generelt en faldende udvikling i elevtilgangen til hf i delgeografien. EUC Nordvestsjælland: EUC Nordvestsjælland har søgt om at udbyde toårig hf på deres afdeling, Allikelund, i Kalundborg, hvor der i forvejen udbydes hhx, htx, eux og eud. Allikelund ligger ca. 200 meter fra Kalundborg Gymnasium og hf og ligger dermed tæt på en eksisterende udbyder af hf. Den demografiske udvikling i Kalundborg frem mod 2022 viser et fald i antallet af unge mellem år. Elevgrundlaget til et hf-udbud på EUC Nordvestsjælland forventes primært at komme fra en formodet øget søgning til hf blandt de unge i Kalundborg, Odsherred og Hol- Side 3

4 bæk, men målgruppen er ikke nærmere defineret. EUC Nordvestsjælland forventer i første omgang at oprette én klasse, mens det forventes, at der på sigt kan oprettes to spor. Endnu et hf-udbud i Kalundborg vil betyde, at der vil være to uddannelsesinstitutioner inden for kort afstand af hinanden. Samtidig kan endnu et hf-udbud også få betydning for Høng Gymnasium og HF, der ligger inden for en times transporttid fra Allikelund. En nedgang i antallet af ansøgere til de eksisterende hf-udbydere kan risikere at bringe det faglige og økonomiske grundlag for de eksisterende udbud i fare. Der er indkommet fem høringssvar, og de er alle imod at anbefale et hf-udbud på EUC Nordvestsjælland. EUC Nordvestsjælland har redegjort for, at de har de fysiske faciliteter til rådighed og har de relevante lærerkompetencer eller er indstillet på at skaffe dem til et udbud af hf. Der er et godt fælles studiemiljø på tværs af hhx og htx på Allikelund. Dog skal det bemærkes, at hhx og htx har mere tilfælles, da de begge er erhvervsgymnasiale uddannelser modsat hf som er en almen gymnasial uddannelse. Selandia Selandia har søgt om at udbyde toårig hf i Slagelse. På Selandia udbydes der i forvejen hhx, htx, eux og eud. Selandia ligger ca. 250 meter fra Slagelse Gymnasium og HF og ca. 1,3 km fra VUC Vestsjælland Syd, Slagelse. Selandia ligger dermed tæt på to eksisterende udbydere af hf. Den demografiske udvikling i Slagelse frem mod 2022 viser et fald i antallet af unge mellem år, mens der er en stigning i Sorø kommune. Elevgrundlaget til et hf-udbud på Selandia forventes primært at komme fra de unge, der ellers ville have søgt eux, htx og hhx. Det begrundes bl.a. med de skærpede adgangskrav til hhx og htx, der blev indført i forbindelse med gymnasiereformen. Selandia forventer at udbyde to spor, et merkantilt spor og et teknisk spor. Der er kapacitet til i alt 60 elever på Selandia. Endnu et hf-udbud i Slagelse vil betyde, at der vil være to uddannelsesinstitutioner inden for kort afstand af hinanden. Samtidig kan endnu et hf-udbud også få betydning for Høng Gymnasium og HF, der ligger inden for en times transporttid fra Selandia. En nedgang i antallet af ansøgere til de eksisterende hf-udbydere kan risikere at bringe det faglige og økonomiske grundlag for de eksisterende udbud i fare. Alle fire indkomne høringssvar er imod at anbefale et hf-udbud på Selandia. Selandia har redegjort for, at de har de fysiske faciliteter til rådighed og har de relevante lærerkompetencer til et udbud af hf. Studiemiljøet på Selandia er beskrevet som et erhvervsskole studiemiljø, der kan bidrage til at målrette kursisterne mod videreuddannelsesmuligheder inden for det tekniske og merkantile område. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsgymnasial uddannelse. Delgeografi Roskilde (Lejre, Ringsted og Roskilde) Der er fire uddannelsesinstitutioner, der søger om at udbyde toårig hf: - Roskilde Handelsskole, Roskilde - Roskilde Tekniske Skole, Roskilde - ZBC, Roskilde - ZBC, Ringsted - Himmelev Gymnasium og HF, Roskilde Side 4

5 - Roskilde Gymnasium og HF, Roskilde - VUC Roskilde, Roskilde - VUC Vestsjælland Syd, Ringsted Langt de fleste unge i delgeografien vælger en stx-uddannelse (53 %) som deres 1. prioritet, 17% vælger en erhvervsuddannelse, 17% og 18% af de unge vælger henholdsvis htx og hhx. 5 % af de unge har hf-uddannelsen som 1. prioritet. Den demografiske udvikling i delgeografen Roskilde frem mod 2022 viser en lille stigning i antallet af unge mellem år. Der er uudnyttet kapacitet hos alle fire eksisterende udbydere af hf. Det er plads til at optage ca. 364 elever i skoleåret 2017/2018, heraf 140 på VUC Vestsjælland Syd 1. De resterende tre udbydere af hf har en samlet optagekapacitet på 224 elever i skoleåret 2017/2018. I 2015 var der i alt 181 elever, der begyndte en toårig hf i delgeografien, heraf startede de 39 på VUC Vestsjællands Syd i Ringsted. Der er generelt en faldende udvikling i elevtilgangen til hf i delgeografien. Roskilde Handelsskole Roskilde Handelsskole har søgt om at udbyde toårig hf i Roskilde. På Roskilde Handelsskole udbydes der i forvejen hhx, eux og eud. Roskilde Handelsskole ligger 3 km fra Roskilde Gymnasium og Hf og ca. 2,7 km fra VUC Roskilde. Roskilde Handelsskole ligger dermed tæt på to eksisterende udbydere af hf. Roskilde Handelsskole forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud er den målgruppe af unge, der har fokus på det merkantile område, idet de vil profilere et evt. hf-udbud med en merkantil profil. Roskilde Handelsskole forventer at oprette to klasser med i alt ca. 50 elever. Selvom Roskilde Handelsskole ønsker at profilere en eventuel hf med en merkantil profil, er hf-uddannelsen stadig en almen gymnasial uddannelse, hvor der i forvejen er tre udbydere inden for kort afstand af hinanden. Der er indkommet høringssvar fra 11 aktører, heraf er de 8 imod at anbefale et hf-udbud på Roskilde Handelsskole, mens 3 er ikke har bemærkninger eller indvendinger til ansøgningen. Roskilde Handelsskole har redegjort for, at de har de fleste fysiske faciliteter til rådighed, undtagen til fagene fysik og kemi. De vil indlede samarbejde med de eksisterende udbydere om disse faciliteter. De har endvidere relevante lærerkompetencer til alle hf-fag på nær til religion og billedkunst, men er indstillet på at ansætte disse lærerkompetencer. Roskilde Handelsskole er beliggende sammen med flere andre erhvervsrettede uddannelser, der giver et levende studiemiljø. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Roskilde Tekniske Skole har søgt om at udbyde toårig hf i Roskilde. På Roskilde Tekniske Skole udbydes der i forvejen htx, eux og eud. Roskilde Tekniske Skole ligger 2,5 km fra både Roskilde Gymnasium og Hf og fra VUC Roskilde. Roskilde Tekniske Skole ligger dermed tæt på to eksisterende udbydere af hf. 1 VUC Vestsjælland Syd udbyder både hf i Slagelse og Ringsted og begge lokaliteter indgår i tallet. I 2015 var der i alt 134 elever, der begyndte en hf på VUC Vestsjælland Syd, heraf var der 39 elever der begyndte hf i Ringsted (delgeografi Roskilde). Side 5

6 Roskilde Tekniske Skole forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud er den målgruppe af unge, der har fokus på design, medie og fashion-områderne, idet de vil profilere et evt. hf-udbud med denne profil. Roskilde Tekniske Skole forventer at oprette to klasser med i alt ca. 50 elever. Selvom Roskilde Tekniske Skole ønsker at profilere en eventuel hf med en design, medie og fashion-profil, er hf-uddannelsen stadig en almen gymnasial uddannelse, hvor der i forvejen er tre udbydere inden for kort afstand af hinanden med ledig kapacitet. Der er indkommet fem høringssvar, og de er alle imod at anbefale et hf-udbud på Roskilde Tekniske Skole. Roskilde Tekniske Skole har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed og de relevante lærerkompetencer til alle hf-fag på nær til religion og geografi, men er indstillet på at ansætte disse lærerkompetencer. Roskilde Tekniske Skole vil tilbyde to fagpakker inden for Design, Medie og Fashion på en eventuel hf. Det sociale miljø for en eventuel hf vil blive en del af det eksisterende faglige og sociale uddannelsesmiljø med elever fra htx og erhvervsuddannelserne. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. ZBC Roskilde ZBC Roskilde har søgt om at udbyde toårig hf i Roskilde. På ZBC Roskilde udbydes der i forvejen hhx, htx, eux og eud. ZBC Roskilde ligger 2,2 km fra Roskilde Gymnasium og HF og 2 km fra VUC Roskilde. ZBC Roskilde ligger dermed tæt på to eksisterende udbydere af hf. ZBC Roskilde forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud primært vil komme fra en formodet øget søgning til hf blandt de unge pga. den skærpede profil og muligheden for optagelse efter 9. klasse. ZBC Roskilde forventer at oprette to klasser med i alt ca. 40 elever. Selvom ZBC Roskilde ønsker at tone en eventuel hf med en fødevareprofil, er hfuddannelsen stadig en almen gymnasial uddannelse, hvor der i forvejen er tre udbydere inden for kort afstand af hinanden. Der er indkommet fem høringssvar, og de er alle imod at anbefale et hf-udbud på ZBC Roskilde. ZBC Roskilde har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed og de relevante lærerkompetencer til et udbud af hf. Det sociale miljø for en eventuel hf vil blive en del af det eksisterende sociale miljø på eux-uddannelserne. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. ZBC Ringsted ZBC Ringsted har søgt om at udbyde toårig hf i Ringsted. På ZBC Ringsted udbydes der i forvejen hhx, htx, eux og EUD. ZBC Ringsted ligger ca. 26 km fra Næstved Gymnasium og HF og ca. 100m fra VUC Vestsjælland Syd. ZBC Ringsted ligger dermed tæt på en eksisterende udbydere af hf, mens der er en vis afstand til de øvrige udbydere af hf. ZBC Ringsted forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud primært vil komme fra en formodet øget søgning fra især drenge til hf blandt andet på grund af ZBC s profil vedr. game design, samt pga. den skærpede profil på hf-uddannelse og muligheden for optagelse efter 9. klasse. ZBC Ringsted forventer at oprette to spor med i alt ca. 50 elever. Endnu et hf-udbud i Ringsted vil betyde, at der vil være to uddannelsesinstitutioner inden for kort afstand af hinanden, der udbyder hf. I Ringsted findes der en række ungdomsuddan- Side 6

7 nelser, som i forvejen er mindre udbud. Endnu et ungdomsuddannelsestilbud kan risikere at bringe det faglige og økonomiske grundlag for de eksisterende ungdomsuddannelsesudbud i fare, da det må formodes, at elevgrundlaget til et nyt hf-udbud bl.a. vil komme fra disse. Der er indkommet to høringssvar, og de er alle imod at anbefale et hf-udbud på ZBC Ringsted. ZBC Ringsted har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed til alle fag undtagen idræt, hvor de vil leje sig ind i den nærtliggende hal. De har endvidere relevante lærerkompetencer til et hf-udbud. Det sociale miljø for en eventuel hf vil blive en del af det eksisterende fælles sociale miljø på htx, hhx og eux-uddannelserne. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. Delgeografi Køge Bugt (Greve, Køge, Solrød og Stevns) Der er to uddannelsesinstitutioner, der fælles søger om at udbyde toårig hf: - Køge Handelsskole og EUC Sjælland, Campus Køge - Køge Gymnasium og HF, Køge - Solrød Gymnasium og HF, Solrød - Greve Gymnasium og HF, Greve Langt de fleste unge i delgeografien vælger en stx-uddannelse (45 %) som deres 1. prioritet, 21% vælger en erhvervsuddannelse, 8% og 21% af de unge vælger henholdsvis htx og hhx. 5 % af de unge har hf-uddannelsen som 1. prioritet. Der er uudnyttet kapacitet hos de tre eksisterende udbydere af hf. Det er plads til at optage 168 elever i skoleåret 2017/2018. I 2015 var der i alt 133 elever, der begyndte en toårig hf i delgeografien. Der er generelt en faldende udvikling i elevtilgangen til hf i delgeografien. Køge Handelsskole og EUC Sjælland Køge Handelsskole og EUC Sjælland har i fællesskab ansøgt om at udbyde toårig hf på Campus Køge. På de to institutioner udbydes der i forvejen hhx, htx, eux og eud. De to institutioner ligger ca. 5,7 km fra Køge Gymnasium, som er den nærmeste hf-udbyder, og ligger dermed forholdsvis tæt på en eksisterende udbyder af hf. Den demografiske udvikling i delgeografen Køge Bugt frem mod 2022 viser en stigning i antallet af unge mellem år, undtagen i Greve kommune, hvor der et lille fald. Køge Handelsskole og EUC Sjælland forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud kommer fra en formodet øget søgning til hf blandt elever fra 9. og 10. klasser, der opfylder forudsætningerne for optagelse. Målgruppen er defineret som unge fra ikke-akademiske familier og unge, der gerne vil gå på Campus Køge. Køge Handelsskole og EUC Sjælland forventer at oprette to spor. Antallet af elever er ikke defineret nærmere. Der er i forvejen tre hf-udbydere i delgeografien, hvoraf den ene Køge Gymnasium ligger forholdsvis tæt på. Der er indkommet fem høringssvar, og de er alle imod at anbefale et hfudbud på Køge Handelsskole og EUC Sjælland. Køge Handelsskole og EUC Sjælland har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed, og at de har de relevante lærerkompetencer, undtagen i faget religion, men at de er indstillet på at skaffe dem til et udbud af hf. Det sociale miljø for en eventuel hf vil blive en del af det eksisterende sociale miljø på de to erhvervsrettede uddannelser. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. Side 7

8 Delgeografi Storstrøm (Faxe, Næstved og Vordingborg) Der er én uddannelsesinstitution, der søger om at udbyde toårig hf på tre forskellige lokaliteter: - ZBC, Haslev - ZBC, Næstved - ZBC, Vordingborg - Næstved Gymnasium og HF - Midtsjællands Gymnasium, Haslev - Vordingborg Gymnasium og HF - VUC Storstrøm, Faxe og Næstved Langt de fleste unge i delgeografien vælger har en stx-uddannelse (48 %) som deres 1. prioritet, 24% vælger en erhvervsuddannelse, 10% og 14% af de unge vælger henholdsvis htx og hhx. 4% af de unge har hf-uddannelsen som 1. prioritet. Der er uudnyttet kapacitet hos de fire eksisterende udbydere af hf. Næstved Gymnasium og HF har i skoleåret 2017/2018 opjusteret deres kapacitet med én klasse, da de forventer en øget søgning til hf i år, da det fra 2017 er blevet muligt for 9. klasserne at søge direkte på hf. Denne opjustering gælder kun i skoleåret 2017/2018. Det giver plads til at optage 476 elever i skoleåret 2018/2019. I 2015 var der i alt 216 elever, der begyndte en toårig hf i delgeografien. Der er generelt en faldende udvikling i elevtilgangen til hf i delgeografien. ZBC Haslev ZBC Haslev har søgt om at udbyde toårig hf i Haslev. På ZBC Haslev udbydes der i forvejen eux og eud. ZBC Haslev ligger 11 meter fra Midtsjællands Gymnasium og HF, som er den nærmeste hf-udbyder, og ligger dermed meget tæt på en eksisterende udbyder af hf. Den demografiske udvikling i delgeografen Storstrøm frem mod 2022 viser, at antallet af unge mellem år i Faxe kommune vil stige en smule, mens det vil falde en smule i Næstved og Vordingborg Kommuner. ZBC Haslev forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud primært vil komme fra en formodet øget søgning fra især drenge til hf bl.a. pga. ZBC s profil vedr. game design, samt pga. den skærpede profil på hf-uddannelse og muligheden for optagelse efter 9. klasse. ZBC Haslev forventer at oprette to spor med i alt ca. 40 elever. Der er i forvejen fire hf-udbydere i delgeografien med ledig kapacitet, hvoraf den ene Midtsjællands Gymnasium ligger meget tæt på. Der er indkommet to høringssvar fra Midtsjællands Gymnasium og VUC Storstrøm som ikke kan anbefale et hf-udbud på ZBC Haslev. ZBC Haslev har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed til alle fag undtagen idræt, hvor de vil leje sig ind i den nærtliggende hal. De har endvidere relevante lærerkompetencer til et hf-udbud. Det sociale miljø for en eventuel hf vil blive en del af det eksisterende sociale miljø på eux-uddannelserne. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. ZBC Næstved ZBC Næstved har søgt om at udbyde toårig hf i Næstved. På ZBC Næstved udbydes der i forvejen hhx, og den merkantile eux og eud. ZBC Næstved ligger 6 km fra Næstved Gymnasium og HF, som er den nærmeste hf-udbyder, og ligger dermed forholdsvis tæt på en eksisterende udbyder af hf. Side 8

9 Den demografiske udvikling i delgeografen Storstrøm frem mod 2022 viser, at antallet af unge mellem år i Faxe kommune vil stige en smule, mens det vil falde en smule i Næstved og Vordingborg Kommuner. ZBC Næstved forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud primært vil komme fra en formodet øget søgning fra især drenge til hf bl.a. pga. ZBC s profil vedr. game design, samt pga. den skærpede profil på hf-uddannelse og muligheden for optagelse efter 9. klasse. ZBC Næstved forventer at oprette to spor med i alt ca. 40 elever. Der er i forvejen fire hf-udbydere i delgeografien med ledig kapacitet, hvoraf den ene Næstved Gymnasium og HF ligger forholdsvis tæt på. Der er indkommet tre høringssvar, hvoraf de to er imod at anbefale et hf-udbud på ZBC Næstved, mens Herlufsholm støtter op om et hf-udbud på ZBC Næstved. ZBC Næstved har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed til alle fag undtagen idræt, hvor de vil leje sig ind i den nærtliggende hal. De har endvidere relevante lærerkompetencer til et hf-udbud. Det sociale miljø for en eventuel hf vil blive en del af det eksisterende sociale miljø på hhx og eux-uddannelserne. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. ZBC Vordingborg ZBC Vordingborg har søgt om at udbyde toårig hf i Vordingborg. På ZBC Vordingborg udbydes der i forvejen hhx, htx, eux og eud. ZBC Vordingborg deler adresse med Vordingborg Gymnasium og HF, som er den nærmeste hf-udbyder, og ligger dermed meget tæt på en eksisterende udbyder af hf. Den demografiske udvikling i delgeografen Storstrøm frem mod 2022 viser, at antallet af unge mellem år i Faxe kommune vil stige en smule, mens det vil falde en smule i Næstved og Vordingborg Kommuner. ZBC Vordingborg forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud primært vil komme fra en formodet øget søgning til hf pga. den skærpede profil på hfuddannelse og muligheden for optagelse efter 9. klasse. ZBC Vordingborg ønsker at udbyde en hf med en særlig toning rettet mod piger. ZBC Vordingborg forventer at oprette to spor med i alt ca. 40 elever. Der er i forvejen fire hf-udbydere i delgeografien med ledig kapacitet, hvoraf den ene Vordingborg Gymnasium og HF ligger på samme adresse. Der er indkommet fire høringssvar, hvoraf de tre er imod at anbefale et hf-udbud på ZBC Vordingborg, mens CELF generelt anbefaler at lægge hf på erhvervsskolerne. ZBC Vordingborg har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed til alle fag undtagen idræt, hvor de vil leje sig ind i den nærtliggende hal. De har endvidere relevante lærerkompetencer til et hf-udbud. Det sociale miljø for en eventuel hf vil blive en del af det eksisterende sociale miljø på hhx og eux-uddannelserne. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. Delgeografi Lolland/ Falster (Guldborgsund og Lolland) Der er en uddannelsesinstitution, der søger om at udbyde toårig hf på to lokaliteter: - CELF, Nykøbing Falster - CELF, Nakskov - Nykøbing Katedralskole, Nykøbing Falster Side 9

10 - Nakskov Gymnasium og HF, herunder forlagt udbud på Maribo Gymnasium - VUC Storstrøm Langt de fleste unge i delgeografien vælger en stx-uddannelse (44 %) som deres 1. prioritet, 26% vælger en erhvervsuddannelse, 9% og 12% af de unge vælger henholdsvis htx og hhx. 9% af de unge har hf-uddannelse som 1. prioritet. Der er uudnyttet kapacitet hos de tre eksisterende udbydere af hf. Nykøbing Katedralskole nedjusterer deres kapacitet med én klasse fra skoleåret 2017/2018. Det er plads til at optage 420 elever i skoleåret 2017/2018. I 2015 var der i alt 147 elever, der begyndte en toårig hf i delgeografien. Der er generelt en faldende udvikling i elevtilgangen til hf i delgeografien. CELF, Nykøbing F og Nakskov CELF har søgt om at udbyde toårig hf i Nykøbing F og i Nakskov. På CELF udbydes der på begge afdelinger i forvejen hhx, htx og eud, og i Nykøbing F udbydes derudover også merkantil og teknisk eux. CELF i Nykøbing F ligger 400 meter fra Nykøbing Katedralskole og CELF i Nakskov deler adresse med Nakskov Gymnasium og HF. Dermed ligger CELFs to afdelinger tæt på eksisterende udbydere af hf. Den demografiske udvikling i delgeografien Lolland/ Falster frem mod 2022 viser, at antallet af unge mellem år i vil være lavere i 2022, end det var i CELF forventer, at der vil være en øget søgning til hf, og at elevgrundlaget til et yderligere hf-udbud primært vil komme fra unge, der ellers ville tage en eux, hhx, htx eller eud-uddannelse, samt fra den lidt ældre målgruppe (20-39 årige). CELF forventer at oprette to spor, et teknisk spor og et merkantil spor, med i alt ca. 40 elever på hver afdeling. Der er i forvejen tre hf-udbydere i delgeografien med ledig kapacitet, hvoraf både Nykøbing Katedralskole og Nakskov Gymnasium og HF ligger tæt på CELFs afdelinger. En nedgang i antallet af ansøgere til de eksisterende hf-udbydere kan risikere at bringe det faglige og økonomiske grundlag for de eksisterende udbud i fare. Der er indkommet seks høringssvar, hvoraf de fem er imod at anbefale et hf-udbud på CELFs to afdelinger, mens ZBC generelt anbefaler at lægge HF på erhvervsskolerne. CELF har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed på begge lokaliteter til alle fag undtagen idræt, hvor de vil leje sig ind i en nærtliggende hal. De har endvidere relevante lærerkompetencer til alle hf-fag på nær til religion og idræt, men er indstillet på at ansætte disse lærerkompetencer. CELF har et fagligt og pædagogisk miljø, der er praksis og projektorienter, og der er et etableret ungdomsmiljø. Det skal bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. Side 10

Center for Vækstanalyse 2017

Center for Vækstanalyse 2017 Center for Vækstanalyse 2017 Analyse af HF-udbud i Region Sjælland - Executive Summary Center for Vækstanalyse har på vegne af Region Sjælland udarbejdet en analyse af det eksisterende HF-udbud i Region

Læs mere

Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne.

Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne. Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne. Udarbejdet af Center for Vækstanalyse januar 2017. Indholdsfortegnelse Politisk ramme

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010)

Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010) Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010) 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i Region Sjælland er nedsat af Regionsrådet og udfører deres opgaver i henhold

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

ÅBENT HUS 2016/2017. Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl

ÅBENT HUS 2016/2017. Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl ÅBENT HUS 2016/2017 Red.: 08-11-2016 HOLBÆK KOMMUNE center onsdag den 18. januar kl. 19.00-20.30 Stenhus Kostskole torsdag den 17. november kl. 19.00-20.30 Holbæk Lille Skole mandag den 9. januar kl. 19.00-20.30

Læs mere

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Elevgrundlaget for den delvise udlægning af hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har ansøgt om en delvis udlægning af hf

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -2 af 66 Bilag 1 - Side -3 af 66 Bilag 1 - Side -4 af 66 Bilag 1 - Side -5 af 66 Bilag 1 - Side -6 af 66 Bilag 1 - Side -7 af 66 Bilag 1 - Side -8 af 66 Bilag 1 -

Læs mere

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse.

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse. Baggrund for ansøgning om etablering af grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik (SOP) i Haslev. SOSU Sjælland har indsendt en ansøgning for at oprette SOP, Grundforløb Sundhed Omsorg og Pædagogik i Haslev.

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Mariagerfjord Gymnasium - Aalborghus Gymnasium - Aalborg

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg NOTAT Hovednotat 1 Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg Voksenuddannelsescenteret VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af 2-årigt højere forberedelseseksamen

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing

Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing Indledning EUC Nordvest ansøger ministeren for børn, undervisning og ligestilling om retten til at udbyde teknisk studentereksamen

Læs mere

I det følgende vil der blive foretaget en redegørelse og vurdering af elevgrundlaget for at oprette 2-årigt HF (2HF) i Nakskov.

I det følgende vil der blive foretaget en redegørelse og vurdering af elevgrundlaget for at oprette 2-årigt HF (2HF) i Nakskov. NOTAT Hovednotat 2 Nakskov Analyse af oprettelse af 2-årigt HF i Nakskov VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af 2-årigt HF på VUC Storstrøms afdelinger

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2015

UDDANNELSES- ANALYSE 2015 UDDANNELSES- ANALYSE 2015 INDHOLD De unges vej igennem uddannelsessystemet Mobilitet og beskæftigelse i Region Sjælland De unges flyttemønstre Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse blandt de unge Veluddannet

Læs mere

Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud

Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud 1. Indledning Denne analyse har til formål at kortlægge den geografiske tilgængelighed til de erhvervsgymnasiale uddannelser

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2015

UDDANNELSES- ANALYSE 2015 UDDANNELSES- ANALYSE 2015 INDHOLD De unges vej igennem uddannelsessystemet Mobilitet og beskæftigelse i Region Sjælland De unges flyttemønstre Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse blandt de unge Veluddannet

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium.

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik, Ministeriet for Børn og Unge s databaser, rejseplanen og egne

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Aabybro

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Aabybro Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Aabybro Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Aalborg Katedralskole - Aalborg Handelsskole - Nørresundby

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt overgangen til tekniske og naturvidenskabelige mellemlange eller lange videregående uddannelser blandt studenter med

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning Indledning.............................................................................. 3 Kampen

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Statistik for skoleåret 2009-10

Statistik for skoleåret 2009-10 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2009-10 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2009/10 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med sidste års statistik... 3 Skoleåret

Læs mere

Behandling af høringssvar til toårigt hf på VUC Storstrøm

Behandling af høringssvar til toårigt hf på VUC Storstrøm Behandling af høringssvar til toårigt hf på VUC Storstrøm VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af toårigt hf (2hf) på VUC Storstrøms afdelinger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 Uddannelsesanalyse 2016 3 INDHOLD 6 Fakta om Region Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Optag vinter 2011 Diplomingeniør

Optag vinter 2011 Diplomingeniør Optag vinter 2011 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland

Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Hovedpointer Kvalificeret arbejdskraft: Ledigheden har været faldende de seneste år. I 2015 var ledigheden

Læs mere