Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb"

Transkript

1 Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave - 5 min. Signaturark Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb herunder hvad orienteringsløb er, og hvordan et orienteringskort ser ud, samt hvad de vigtigste farver og signaturer betyder og refererer til i virkeligheden. Forklar endvidere hvordan en orienteringsbane er tegnet på kortet. Elevopgave Bed eleverne om at udfylde signaturarket. Formålet med øvelsen er, at eleverne får opsummeret og trænet kortets vigtigste farver og symboler. Samtidig kan denne aktivitet fungere som en evaluering af modulets mål. Aktivitet 1 Stjerneløb i makkerpar - Kendskab til orienteringsløb At give eleverne kendskab til kortet, banepåtryk og baneforløb. Brug et kort printet i A3-format til instruktionen. De vigtigste ting til instuktionen: De vigtigste farver på kortet er: Sort, Grøn, Gul og lysebrun. Orienteringsbanen er markeret med violet farve på kortet. Posten ligger lige i midten af postcirklen. Snak med eleverne om hvilke af skolens bygninger og arealer man kan se på kortet. Hvad for nogle ting er tegnet med på kortet? Variation Til indskolingselever kan man gøre det mere simpelt ved, at de kun skal finde én post ad gangen. På kortet de får udleveret skal der kun være én post på, og så får de et nyt kort, når de kommer tilbage. Eleverne inddeles i par. Eleverne løber til to poster ad gangen, hvorefter de løber tilbage til start/mål. Sådan fortsættes der, indtil de har nået alle poster eller tiden er gået. Få eleverne til at gætte på hvor deres første post ligger, inden de løbet fra start. Par nr. 1 starter med at løbe til post 1 og post 2 og tilbage til mål. Par nr. 2 starter med at løbe til post 3 og post 4 og tilbage til mål osv.

2 Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Formål At eleverne får kendskab til hvad orienteringsløb er, samt erfaring med at bruge et orienteringskort. Endvidere at eleverne får kendskab til orienteringskortets forskellige farver og signaturer. Læringsmål Eleverne ved hvordan start, mål, poster og baneforløb er markeret på et orienteringskort. Eleverne ved hvad orienteringskortets farver og signaturer betyder og repræsenterer i virkeligheden. Tegn på læring 1. Eleverne kan forklare hvordan baneforløbet er markeret på kortet. 2. Eleverne kan forklare hvad farverne sort, grøn og gul betyder. 3. Eleverne kan forklare hvad de 3 mest anvendte signaturer på kortet betyder. Aktivitet 2 Farvebaner - Kendskab til kortets farver og symboler At give eleverne kendskab til hvad orienteringskortets farver og signaturer betyder. Hjælp og vejled eleverne inden de starter. Dette kan f.eks. gøres ved at i sammen peger i den retning som posten ligger, og at I sammen snakker om hvad posterne ligger ved - f.eks. at posten ligger på hjørnet af en bygning og at denne bygning er hallen, som de kan se derovre (peg i retningen). Eleverne løber i par eller alene, og når så mange baner som tiden tillader. Hver bane fokuserer på én af de vigtigste farvegrupper: sort/grå, grøn og gul/lysebrun. Eleverne skal undervejs på banen være nysgerrige og opmærksomme på, hvad de forskellige signaturer inden for farvekategorien betyder. Når de har løbet banen, skal de fortælle om de enkelte symboler og genstande inden for hver kategori. Hvilke forskellige genstande lå jeres poster ved på denne bane? Hvad betyder et sort kryds? Hvordan er en flagstang markeret på kortet? Hvilken af de grønne signaturer er nemmest at løbe igennem? Eks. på bane med poster ved grønne signaturer. Eleverne løber en bane ad gangen. Der kan starte en elev/et par på hver bane ad gangen. Når eleverne kommer tilbage fra en bane afleverer de deres kort og starter herefter på en anden bane.

3 Program for modulet 1. Introduktion - 10 min. 2. Aktivitet 3-25 min. Træk et symbol 3. Aktivitet 4-35 min. Orienteringstagfat Modul 2 Kortets farver og signaturer Introduktion Lav en fælles repetition af orienteringskortets farver og signaturer. De vigtigste farver på kortet er: Sort = bygninger, legeredskaber, hegn, mure etc. Grøn = buske, træer, hække. Gul/lysebrun = Græs og åbne områder, asfalt og grus. Signaturforklaring I den tilhørende lærervejledningen finder du en signaturforklaring, der kan kopieres og deles ud til eleverne, så de selv kan finde ud af, hvad de signaturer, som de er i tvivl om, betyder. Se lærervejledningen s. 17. Aktivitet 3 Træk en signatur - Fortrolighed med kortets signaturer At gøre eleverne fortrolige med kortets farver og signaturer, og hvordan disse ser ud i virkeligheden. Du kan udfordre eleverne ved at bede dem om at løbe til det symbol som der er kortest afstand til, (bemærk at den korteste vej i luftlinje ikke nødvendigvis er den korteste at løbe til posten pga. bygninger etc.) eller den som tager længst tid at løbe til. Signatur-sedlerne kan kopieres fra opgavearket, der hører til forløbet. Hvorfor valgte I lige netop at løbe til dette symbol på kortet? Var det hurtigst eller nemmest - Hvorfor? Hvordan fandt I vej hen til posten? Hvilke af kortets farver/signaturer kan man se på lang afstand i virkeligheden? De udklippede Signatur-sedler lægges i en bunke på jorden med teksten nedad. Hver elev/par trækker en seddel, hvorefter sedlen lægges tilbage i bunken. Herefter finder eleverne en post på Alle-Post-Kortet, som er placeret ved dette symbol, og løber hen til denne post. Hvis der ikke står en post ved den trukne genstand, f.eks. sand, skal eleverne finde nærmeste sandområde på kortet og løbe hen til det. Da der er flere poster, som er placeret ved samme symbol, skal eleverne selv vælge, hvad for en af disse poster de vil løbe hen til.?? Eleverne kan således vælge at løbe til den post som de først ser på kortet, men kan også vælge at kigge grundigere på kortet og finde den, der er kortest eller hurtigst at løbe til. Alle eleverne starter på samme tid. Det gælder om at nå så mange poster som muligt. Aktiviteten stopper når tiden er gået.

4 Formål At eleverne får kendskab til hvad orienteringsløb er, samt erfaring med at bruge et orienteringskort. Endvidere at eleverne får kendskab til orienteringskortets forskellige farver og signaturer. Modul 2 Kortets farver og signaturer Læringsmål Eleverne ved hvordan start, mål, poster og baneforløb er markeret på et orienteringskort. Eleverne ved hvad orienteringskortets farver og signaturer betyder og repræsenterer i virkeligheden. Tegn på læring 1. Eleverne kan forklare hvordan baneforløbet er markeret på kortet. 2. Eleverne kan forklare hvad farverne sort, grøn, gul og lysebrun betyder. 3. Eleverne kan forklare hvad de 3 mest anvendte signaturer på kortet betyder. Aktivitet 4 Orienteringstagfat - Orienteringsløb gennem leg At eleverne gennem leg får kendskab til kortets signaturer og farver. Lav evt. regler for hvordan og hvornår parrene har helle, og altså ikke kan fanges (fx når man er ved en post), samt regler for hvis parrene ikke hele tiden følges ad, men bliver skilt. Legen kan varieres ved at sætte krav til, at eleverne i stedet for kronologisk rækkefølge, skal opsøge posterne efter farven på genstandene (eks. alle sorte først, dernæst grønne osv.). Hvilken farve og hvilken signatur fandt I flest poster ved? Var det sværere at finde vej til posterne når der var fangere? Hvorfor? Hvilke af kortets farver/signaturer kan man se på lang afstand i virkeligheden? I denne aktivitet løber alle elever parvis. 2/3 af elevparrene får udleveret et Alle-Post-Kort. Parrene skal besøge så mange poster som muligt i den rigtige kronologiske rækkefølge. For at sikre, at de ikke løber i flok, skal par nr. 1 starte med post 1, par nr. 2 starte med post 2 og så fremdeles. Den sidste 1/3 af elevparrene er fangere. De får således ikke udleveret et kort, men bliver forsynet med en overtræksvest. Fangerne skal forsøge at fange elevparrene med kort. Hvis et par med kort bliver fanget, bytter elevparrene roller. Elevparret som overtager kortet fra de nye fangere, fortsætter derfra, hvor de nye fangere er kommet til. Dvs. er de kommet til og med post 14, fortsættes til post 15 osv. Legen sættes i gang ved at alle parrene med kort sendes afsted først. Kort herefter sendes fangerne også afsted. Det gælder om at finde flest poster.

5 Modul 3 Retvending af orienteringskortet med omgivelserne Program for modulet 1. Introduktion - 10 min. 2. Elevopgave - 10 min. Keglebane 3. Aktivitet 5-20 min. Retningsskift 4. Aktivitet 6-30 min. Stjerneløb Introduktion Giv en kort introduktion til hvordan man retvender kortet ved hjælp af omgivelserne. Brug instruktionsvideoen om retvending af kortet. Scan koden eller brug linket. Elevopgave Modulet indledes med, at eleverne samarbejder om at stille keglerne til aktivitet 5 op. Keglerne skal stå med den samme relative afstand mellem sig, som det er angivet på kortet, og de skal placeres, så retningerne mellem dem også stemmer. Aktivitet 5 Retningsskift på minibane - Retvending af kortet At eleverne retvender kortet mange gange, så de får en kropslig rutine i at retvende. Vis eleverne (med brug af et A3-kort) hvordan kortet retvendes, netop der hvor I står i forhold til omgivelserne. Start eleverne med ca. 10 sek. mellemrum. Del evt. klassen, så den ene halvdel starter ved start og den anden halvdel ved mål. Sørg for, at eleverne retvender kortet fra start. Hvordan skal I stille jer rigtigt I forhold til det retvendte kort, hvis I skal løbe til post 1? Prøv at pege i den retning du skal løbe - stemmer det overens med hvordan dit kort vender? Variation Med indskolingselever kan læreren med fordel have sat keglerne op fra start, da det er for svært for mange elever. Aktiviteten foregår i et åbent område uden forhindringer. Eleverne får udleveret et kort med en bane, hvor banens poster opsættes ved hjælp af kegler. Banen indeholder en masse retningsskift, hvor eleverne ved hvert retningskift skal retvende kortet. Eleverne skal gennemføre banen min. to gange. Første gang starter eleverne med at gå banen igennem, så de kan tage sig god tid til at retvende kortet ved hvert retningsskift. Eleverne kan evt. herefter gennemføre banen bagfra. Anden gang bestemmer eleverne selv farten. Det er dog stadig vigtigt at de har fokus på at retvende kortet ordentligt ved hvert retningsskift.

6 Modul 3 Retvending af orienteringskortet med omgivelserne Formål At eleverne får kendskab til, og forståelse for, at orienteringskortet er repræsenteret således at signaturerne på kortet vender i overensstemmelse med de genstande, de repræsenterer i virkeligheden, og at disse kan bruges til at retvende kortet. Læringsmål Eleverne kan retvende kortet ved hjælp af omgivelserne, således at kort og virkelighed vender i overensstemmelse med hinanden. Aktivitet 6 Stjerneløb - Retvending af kortet Tegn på læring 1. Eleverne ved at teksten på kortet ikke har betydning for hvilken vej kortet skal vende. 2. Eleverne retvender kortet. 3. Eleverne retvender kortet og vender kroppen således at fødder og næse peger i løbsretningen. At eleverne får erfaring med betydningen af at retvende kortet hver gang man er ved en post. Start eleverne, så Elev 1 starter med at løbe til post 1. Elev 2 starter ved post 2. Osv. Hjælp og vejled eleverne med at retvende kortet hver gang de kommer til start/mål. Få dem til at pege i den retning de skal løbe, og sikre at kortet er retvendt i forhold til dette. Stjerneløbet er tilrettelagt sådan at start/mål findes i midten af banen ( stjernen ) (se illustration). Eleverne løber ud til én post ad gangen og tilbage til start/mål, hvorefter de løber ud til den næste post. Eleverne skal have fokus på at retvende kortet ved hjælp af omgivelserne. De skal retvende kortet hver gang de står ved start og skal til at løbe til en post, og ligeledes når de står ved en post og skal tilbage til start/mål. Hvilke omgivelser (fx bygninger, hegn etc.) kan I se omkring jer? Hvordan kan disse hjælpe jer med at retvende kortet? Hvordan skal I stille jer rigtigt i forhold til det retvendte kort, hvis i skal løbe til post 1? Prøv at pege i den retning du skal løbe - stemmer det overens med hvordan dit kort vender? Efter at have klippet posten retvender eleverne som oftest kortet ved at dreje både kroppen og kortet 180 grader. Dette bør tydeliggøres af læreren. Eleverne løber så mange poster som de kan nå inden for tidsrammen.

7 Modul 4 Retvending af orienteringskortet med kompas Program for modulet 1. Introduktion - 10 min. 2. Aktivitet 7-30 min. Kompasstjernen 3. Aktivitet 8-30 min. Mangepostløb Introduktion Giv en kort introduktion til hvordan man retvender kortet ved hjælp af kompassets nordpil.. Brug instruktionsvideoen om retvending af kortet. QR-kode til video om retvending. Aktivitet 7 Kompastjernen - Retvending af kort med kompas At eleverne får erfaring med at retvende kortet mange gange ved hjælp af kompasset. Start eleverne, så Elev 1 starter med at løbe til post 1. Herefter løber eleven tilbage til mål og videre til post 2. Elev 2 starter ved post 2. Osv. Hjælp og vejled eleverne med at retvende kortet med kompasset hver gang de kommer til start/ mål. Få dem til at pege i den retning de skal løbe, og sikre at kortets nord og kompassets nordpil flugter. Hvordan kan du bruge kompasset nordpil til at retvende kortet? Hvordan stiller du dig rigtigt i forhold til det retvendte kort, hvis du skal løbe til post 1? Prøv at pege med armen i den retning du skal løbe - stemmer det overens med hvordan dit kort vender? Banen har start/mål i midten af stjernen (se illustration). Eleverne løber ud til en post ad gangen og tilbage til start/mål, hvorefter de løber ud til den næste post. Eleverne skal have fokus på at retvende kortet med kompasset. De skal retvende kortet hver gang de står ved start og skal til at løbe til en post, og ligeledes når de står ved en post og skal tilbage til start/ mål. På nogle stræk kan det også være nødvendig at retvende kortet undervejs. Eleverne løber så mange poster som de kan nå inden for tidsrammen.

8 Modul 4 Retvending af orienteringskortet med kompas Formål At eleverne får kendskab til og forståelse for at orienteringskortet kan retvendes ved hjælp af kompasset nordpil, således at kortet vender i overensstemmelse med virkeligheden. Læringsmål Eleverne kan retvende kortet ved hjælp af et kompas. Tegn på læring 1. Eleverne retvender kortet ved at få nord på kortet til at flugte med kompassets nordpil. 2. Eleverne retvender kortet med kompasset, og vender kroppen (fødder og næse) i den retning der skal løbes i. Aktivitet 8 Mangepostløb - Mange retningsskift og retvendinger At eleverne oplever fordel ved retvending med kompas, når der skal foretages mange retvendinger. Der kan starte 4 elever ud ad gangen en på hver bane. Vent 30 sek. og send 4 nye elever afsted på hver sin bane og sådan fortsætter det. Hjælp og vejled eleverne med at retvende kortet og kompasset hver gang de kommer til start/ mål. Få dem til at pege i den retning de skal løbe, og sikre at kortets nord og kompassets nordpil flugter. Hvordan har du retvendt kortet, og hvordan ved du at dette er rigtigt? Hvorfor har du lige netop gjort sådan? Hvordan skal i stille jer rigtigt i forhold til det retvendte kort, hvis i skal løbe til post 1? Prøv at pege med armen i den retning du skal løbe - stemmer det overens med hvordan dit kort vender? Aktiviteten indeholder 4 forskellige baner. Hver bane har mange poster og mange retningsskift, således at eleverne indirekte tvinges til at skulle retvende deres kort. Eleverne har således fortsat fokus på at retvende kortet ved hjælp af kompasset, men kan også gøre det i kombination med retvende det med hjælp fra omgivelserne. Eleverne løber så mange baner som de kan nå inden for tidsrammen.

9 Modul 5 Orientering som helhed i leg og konkurrence Program for modulet 1. Introduktion - 10 min. 2. Aktivitet 9-20 min. Orienteringstagfat 3. Aktivitet min. Orienteringsløb Introduktion Skab en dialog med eleverne omkring alt det de ved om orienteringsløb og har lært indtil nu. Aktivitet 9 Orienteringstagfat - Orienteringsløb gennem leg At eleverne får fundet mange poster, og får erfaring med, hvordan dette gøres hurtigst muligt. Lav evt. regler for hvordan og hvornår parrene har helle, og altså ikke kan fanges (fx når man er ved en post), samt regler for hvis parrene ikke hele tiden følges ad, men bliver skilt. Legen kan varieres ved at sætte krav til, at eleverne i stedet for kronologisk rækkefølge, skal opsøge posterne efter farven på genstandene (eks. alle sorte først, dernæst grønne osv.). Hvilken farve og hvilken signatur fandt I flest poster ved? Var det sværere at finde vej til posterne når der var fangere? Hvorfor? Hvilke af kortets farver/signaturer kan man se på lang afstand i virkeligheden? I denne aktivitet løber alle elever parvis. 2/3 af elevparrene får udleveret et Alle-Post-Kort. Parrene skal besøge så mange poster som muligt i den rigtige kronologiske rækkefølge. For at sikre, at de ikke løber i flok, skal par nr. 1 starte med post 1, par nr. 2 starte med post 2 og så fremdeles. Den sidste 1/3 af elevparrene er fangere. De får således ikke udleveret et kort, men bliver forsynet med en overtræksvest. Fangerne skal forsøge at fange elevparrene med kort. Hvis et par med kort bliver fanget, bytter elevparrene roller. Elevparret som overtager kortet fra de nye fangere, fortsætter derfra, hvor de nye fangere er kommet til. Dvs. er de kommet til og med post 14, fortsættes til post 15 osv. Legen sættes i gang ved at alle parrene med kort sendes afsted først. Kort herefter sendes fangerne også afsted. Det gælder om at finde flest poster.

10 Modul 5 Orientering som helhed i leg og konkurrence Formål At eleverne får mulighed for at sammensætte og opleve deres læring og erfaring i orienteringsløb som helmetode, og prøve orienteringsløb i sin konkurrenceform. Læringsmål Eleverne kan gennemføre et længere orienteringsløb ved hjælp af kort og kompas. Aktivitet 10 Orienteringsløb som konkurrence Tegn på læring 1. Eleverne kan forklare hvad posterne ligger ved. 2. Eleverne kan gengive og forklare hvilken vej de har løbet. 3. Eleverne retvender kortet og vender kroppen i den retning, der skal løbes, mens kortet holdes retvendt. At eleverne prøver at løbe orienteringsløb som helmetode og i dets konkurrenceform. Start én elev på hver af banerne på samme tid. Efter 30 sek startes de næste to elever, og dette gentages indtil alle er startet. Eleverne kan starte ud på to forskellige baner, som begge er lavet som helt almindelige orienteringsbaner. Banerne er således længere og har flere poster end de baner som eleverne har gennemført i de tidligere moduler. Eleverne kommer herved også til at være mere alene og på egen hånd. Send eleverne ud på den næste bane, efterhånden som de kommer tilbage til mål, såfremt der er tid nok til dette. Hvordan fandt du vej hen til posten? Kunne du have løbet endnu hurtigere/taget en endnu bedre vej til nogle af posterne? Hvilken post var den nemmeste - hvorfor? Hvilken post var den sværeste - hvorfor? Aktiviteten kan laves med tidtagning for at skabe yderligere konkurrence blandt eleverne, men kan også sagtens foregå uden dette. Variation: Tag til et nærliggende Find vej i Danmark-tilbud for at udfordre eleverne i ukendt terræn, hvilket øger sværhedsgraden.

11 Signaturark Elevopgave til modul 1 Find vej i Skolen - Lær at finde vej Udfyld arket ved at skrive navnet på symbolet altså hvad symbolet fra orienteringskortet repræsenterer i virkeligheden. Kopier denne side til alle elever - husk at kopiere i farver

12 Signatursedler Modul 2 - Aktivitet 3. Kopiér og klip ud.

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

FOTO S: JAN HAUE RSLEV

FOTO S: JAN HAUE RSLEV j e v e d n i f t a L ær også tværfagligt Orientering i undervisningen - FOTO S: JAN HAUE RSLEV! EJ V E D N FI AT R LÆ ED M G N A G I KOM GODT Lær at finde vej består af et skoleundervisningsforløb, der

Læs mere

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 1) o-fange gælder om at få klippet alle 18 poster først... Rekvisitter: 18 store kegler, 18 klippetænger, numrene 1-18, o-fange-kort Forberedelse:

Læs mere

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f. Orientering i skolen Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.dk Hvorfor Orienteringsidræt Motivation til aktivitet Fysisk udvikling Psykisk udvikling Naturoplevelser

Læs mere

Find vej i Skolen Lær at finde vej

Find vej i Skolen Lær at finde vej Find vej i Skolen Lær at finde vej Lærervejledning Om hæftet Dette hæfte er en lærervejledning til idrætsundervisningen i orienteringsløb grundskolen. Lærervejledningen giver en introduktion til de mest

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation. Nr.10162 Haleleg Nr.10161 som placeres i buksekanten. Herefter skal alle mod alle samle flest mulige haler ved at stjæle dem fra de andre. Man må kun fange en hale ad gangen, som så skal placeres sammen

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V.

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. UNDERVISNINGSMATERIALE om forskellighed 0. 2. KLASSE og venskab HVEM BESTEMMER? UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. AKTØR TEATER HUND & CO. OM MATERIALET KÆRE UNDERVISER Det nærværende

Læs mere

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen. 6 eller flere Papir Blyant eller kuglepen Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede

Læs mere

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1 Vi ses i skoven sundt sjovt sejt - 16 Orientering sundt sjovt sejt - 1 Begynderinstruktion Indhold Indhold 2 Kortet 4 Målestok 4 Signaturer 5 Højdekurver 6 Nord er altid opad 7 Kompasset 8 Afstande 8 Skridttælling

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Så det er bare at tage hjelmen ved hornene!

Så det er bare at tage hjelmen ved hornene! Hej OK-GORM løbere Vi vinder Cuppen 2008! (Divisionsmatchene i 2. division) Simpelthen sådan det var det målsætningen er på plads! Ja-ja!! Har du overhovedet set hvem vi skal møde var den første kommentar

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

Fange haletudsens hale

Fange haletudsens hale Fange haletudsens hale Cirka 10 børn danner en cirkel som forstiller haletudsens store krop, og 3-4 børn danner haletudsen hale. Det vil sige at cirka 14 børn en haletudse. Derudover skal 3 børn holde

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I denne test skal I finde ud af, hvilket transportmiddel, I kan køre hurtigst på? Hypotese Hvilket transportmiddel tror I, I kan køre hurtigst på? Hvorfor? Det skal I bruge:

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

Lego-øvelse i Visual Management 2015-01-13

Lego-øvelse i Visual Management 2015-01-13 Formål Denne øvelse har til formål at vise forskellen på en skriftlig og en visuel instruktion. Legoklodser Til øvelsen anvendes otte Legoklodser i fire farver. ne er 1 x 6, 2 x 2, 2 x 3 og 2 x 4. Der

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Udarbejdet af MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Billedlotteri

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Klubdag for de mindste (U-6/U-8)

Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Saml foreningens mindste spillere og deres forældre til en sjov og hyggelig dag i hallen, hvor der er fokus på fælles aktiviteter og klubånd. Denne klubdag er målrettet

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Titel. Data om læremidlet:

Titel. Data om læremidlet: Titel Tema: Fag: Målgruppe: Blue-Bot Blue-Bot robotterne Engelskfaget 0. 4. klasse Data om læremidlet: QR-kode Fører til posten i mitcfu 6 Blue-bot 1 dockingstation Opgaveark Udgiver: PodConsult Udgivelsesår:

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE TRÆNINGSDAGBOG SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE. - 5 TRÆNINGSPAS OM UGEN Navn: Ved spørgsmål eller hvis dine smerter forværres eller du på anden vis føler

Læs mere

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Alle deltagere står i en rundkreds med en person i midten. Alle deltagere i kredsen har en plads, enten ved et kryds på jorden, en

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Projektbog og læringsbarometer. Navn: Klasse:

Projektbog og læringsbarometer. Navn: Klasse: Navn: Klasse: 1 Indholdsfortegnelse Idésamling 3 INTRO 4 Opgave 1 4 KAPITEL 1 - EN GOD START 5 Opgave 2 5 Opgave 3 6 Opgave 4 7 Opgave 5 8 Opgave 6 9 LÆRINGSBAROMETER - KAPITEL 1 10 LÆRINGSBAROMETER -

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Værd at lære.. Forside Orientering. - en vejledning i fremstilling af skolekort. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at lære.. Forside Orientering. - en vejledning i fremstilling af skolekort. Dansk Orienterings-Forbund Værd at lære.. Forside Orientering - en vejledning i fremstilling af skolekort Dansk Orienterings-Forbund Hvorfor tegne skolekort? - Vi laver ikke så meget orienteringsløb i skolen af to grunde. For det

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK

AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK & AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK BANKO: Beskrivelse af legen: Eleven får udleveret en bankoplade med 5 tal mellem 1-15. Regnestykker og farveblyanter

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Intervalløb med styrkeøvelser INTERVALØVELSER INTERVALØVELSER.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Intervalløb med styrkeøvelser INTERVALØVELSER INTERVALØVELSER. Nr.10027 Nr.10026 Intervalløb med styrkeøvelser 2 Løberne går sammen to og to. Løber 1 laver en udvalgt styrkeøvelse, mens løber 2 løber en given strækning. Når løber 2 kommer tilbage, er det løber 1's

Læs mere

Træningsmateriale - Stafetløb

Træningsmateriale - Stafetløb Træningsmateriale - Stafetløb Indhold Generelt om stafet... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1 Generelt om stafet I atletik løber man typisk 4x100m eller 4x400m,

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

Synlighed. Trin for trin - til læreren

Synlighed. Trin for trin - til læreren Trin for trin - til læreren Klassetrin: 4.-5. klasse Tid: 2 lektioner pr. test Fag: Matematik, Natur/Teknologi og Trafik Forberedelse: Du skal have adgang til smartboard/projektor samt have PÅ MED PANG-kassen

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege Del 13: Lege Fang slangens hale: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Fang slangens hale. Eleverne deles i grupper á 4-5 elever. Kegler/markeringer. 5x5 meter. Hver gruppe får et areal markeret

Læs mere

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet:

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet: Lærervejledning Få ord på trafikken! Har jeres skole en trafikpolitik? Hvis ikke, kan et spil TrafikPanik være det første skridt. Her kan du læse om spillet, og hvordan du bruger det i trafikundervisningen.

Læs mere

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme.

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme. Vejledning Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget af det de tænker på. At voldsbegrebet

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Mus eum. spas. Lærervejledning

Mus eum. spas. Lærervejledning Mus eum spas Lærervejledning Før Kære lærer Dette museumspas danner rammen om jeres besøg på et af de lokale museer i Varde Kommune. Gennem arbejdet med pas og besøg får eleverne et nyt kendskab til et

Læs mere

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter Forfatter: Merete Spangsberg Nielsen Orientering i Skolen Naturløbet Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse naturløbet Forord Dette træningsprogram

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Orienteringslære...

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Sansebane

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Øvelseshæfte til trænere dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 ww.dgi.dk Boost trivslen i foreningslivet, Øvelseshæfte til trænere Udgivet af: DGI

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: god tone blandt børn og voksne giver mindre mobning. forskel på, hvad børn og voksne synes er ok rent sprogligt. Formål Nogen vil måske mene, at sproget i kampagnen er

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

Aktivitetsmateriale. til familiespejder

Aktivitetsmateriale. til familiespejder Aktivitetsmateriale til familiespejder Forord Velkommen til familiespejd. Vi har på de følgende sider samlet en lang række af vores populære lege som er klar til at blive afprøvet på vores familiespejdermøder.

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD. Bevægelse, leg og idræt for Klasse

Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD. Bevægelse, leg og idræt for Klasse Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD Bevægelse, leg og idræt for 0.-7. Udviklet i samarbejde med Michael Lykke, Øverst Oppe December 2016 Ha det sjovt med vores kæmpe Flip-flap Astma-Allergi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning. Idrætsludo

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning. Idrætsludo Idrætsundervisning Idrætsludo Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016

Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016 Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016 Lærere: Edmund Davis. Udendørs aktiviteter: Hvis vejret tillader det, vil alle gymnastiktimerne primært foregå udendørs i den næste periode, frem

Læs mere

Undervisningsforløb i Materialekendskab

Undervisningsforløb i Materialekendskab Forberedelse inden forløbet: Undervisningsforløb i Materialekendskab - Aftal rundvisning med pedellen. - Aftal besøg på (nær)genbrugsstation. (alternativt kan I besøge en baggård i nærheden med tydelige

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Disc Golf

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Disc Golf Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Disc Golf Læringsmål Eleven skal deltage aktivt i aktiviteterne. Eleven skal reflektere over justeringer, som kan gøre aktiviteten bedre. Eleven skal få

Læs mere

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Årstid: Hele året Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Loboratorium Trin for trin De overordnede formål med mærket Formålet med,, er at udvide pigernes horisont indenfor løb og løbsformer. Pigerne vil

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

alle, der har lyst. Du skal have fat i minimum fem Frisbees på forhånd (disse Formålet Med Aftenen

alle, der har lyst. Du skal have fat i minimum fem Frisbees på forhånd (disse Formålet Med Aftenen 21 / FRISBEE FREAK / SIDE 1 AF 6 [ Frisbee-freak ] Introduktion Til Denne Aften Dette opstartsevent er til en lys sommeraften, og du kan passende invitere alle, der har lyst Du skal have fat i minimum

Læs mere