Tag dit lederskab alvorligt udviklingsgrupper for ledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag dit lederskab alvorligt udviklingsgrupper for ledere"

Transkript

1 Lisa Bindner Dorte Holmberg Thomas Ryan Jensen Birgitte Haahr Johanne Eriksen Michael Højlund Larsen Lene Worning Indholdsfortegnelse: Stærke relationer Stærke resultater Praktisk filosofi i ledelse & Filosofisk frirum Konstruktiv konflikthåndtering for ledere God kontakt i børnefamilien 9 10 Tag dit lederskab alvorligt udviklingsgrupper for ledere Eksistentielt lederskab Kroppen på arbejde Mindfulness fokus, effektivitet og flow Intuitiv mediatoruddannelse

2 Stærke relationer stærke resultater 6 måneders udviklingsforløb 4 Menneskelige kompetencer kan ses på bundlinjen! For mange højtuddannede er det ikke ukompliceret at samarbejde på tværs af faggrænser og menneskelige forskelligheder. Selv når vi fungerer fint samme med andre, er der store gevinster at hente ved at arbejde professionelt med vores relationer. Målgruppe: Du er fagligt stærk leder, generalist eller specialist og har i din karriere primært fokuseret på din faglige udvikling. Nu er du klar til at satse målrettet og ambitiøst på udviklingen af dine personlige og sociale kompetencer. Du er måske leder/chef med lederuddannelser bag dig og vil nu arbejde på at omsætte teorien til mere vedvarende ændringer i din adfærd, der skaber en mærkbar effekt i din hverdag. Udbytte: Du opstiller individuelle mål for de konkrete relationer og resultater, der skal forbedres i forløbet. Eksempler på personlige målområder kan være: Bedre resultater ved at: forstå din prægning af dem omkring dig og bruge din prægning af andre til at skabe positive relationer og bedre resultater i form af højere effektivitet og bedre motivation forstå hvordan andre påvirker og præger dig og hvordan du kan vende egne uhensigtsmæssige reaktioner træne målrettet i at involvere, engagere og begejstre både dig selv og dem omkring dig Forbedret effektivitet ved at: finde balancen mellem udfordringer og pres undgå stress, træthed, manglende motivation og sygefravær hos dig selv og andre forstå hvordan du og andre kan bruge jer selv optimalt hvilket pres, hvilke udfordringer, hvilken tryghed har I hver især brug for? få nye vaner der sikrer den nødvendige restitution og balance Styrket din autoritet uden at blive autoritær eller firkantet ved at: finde din egen personlige synlighed og autencitet tage din autoritet på dig og sætte klare grænser styrke din gennemslagskraft uden dominans, unødvendige kampe eller manipulation Metode: Vi tager afsæt i korte teorioplæg, hvor essensen af centrale teorier præsenteres. Med afsæt i teorien arbejder vi med øvelser og opgaver, hvor nye færdigheder og ny adfærd trænes og afprøves på kurset, i de individuelle samtaler og efterfølgende i egen hverdag. Teori, samt øvelser og opgaver tilpasses de konkrete mål som de enkelte kursister sætter sig fra start. Vi arbejder med systematisk feed-back fra konsulenter, medkursister og egne relationer (efter aftale med den enkelte deltager). Deltagerantal og pris: Max 12 deltagere og 2 seniorkonsulenter Pris: kr. excl. moms

3 Undervisere: Lene Worning, cand.merc. HRM, coach og psykoterapeut & Birgitte Haahr, cand. scient.pol, coach og psykoterapeut. Begge har arbejdet med lederudvikling og udvikling af personlige og sociale kompetencer gennem de sidste 15 år. Læs mere om os og deltagernes udbytte på Indhold: Forløbet består af 4 individuelle samtaler og 6 kursusdage: Individuel samtale Modul I Mennesket det sociale dyr Personligt fokus - aftales evt. med egen organisation Evolutionære og sociale arv Empati og kontakt Social intelligens Kommunikation, prægning og påvirkning Individuel samtale Modul II At skabe resultater sammen med andre Individuel samtale Modul III At træde i karakter uden at træde på nogen Individuel samtale Personligt fokus Fortsat arbejde med de personlige mål Autoritet og magt At lede og følge Dominans ligeværd indordne Grænser og konflikter Emotionel intelligens Følelser i relationer Personligt fokus Fortsat arbejde med de personlige mål Gruppers dynamik Mennesker i flok Autentisk Gennemslagskraft Styrker Balance Mening Formål Personlige mål forankring Kurser i 2013: Forår Samtaler: jan, marts, april & juni 2013 Kursusdage: 31. jan +1. feb, marts & 2+3. maj 2013 efterår Samtaler: sept, nov, dec 2013 & jan 2014 Kursusdage: sept, 31. okt+1. nov & dec 2013 Tilmelding: 5

4 6 Thomas Ryan Jensen PRAKTISK FILOSOFI I LEDELSE + FILOSOFISK FRIRUM Filosofisk kursusforløb fulgt op af månedlige filosofiske frirum Kursets formål er at give ledere inspiration og rum til at blive klogere på deres egen ledelsesfilosofi og samtidig indsigt i, hvordan praktisk filosofi kan kvalificere den daglige ledelse og dialog på en arbejdsplads. Kurset introducerer filosofiske teorier om bl.a. etik, eksistens, erkendelse og dialog som midler til, at den enkelte leder, eller gruppe, kan styrke sin evne til at tænke og derigennem kvalificere sit beslutningsgrundlag. Derudover indeholder kurset en række metoder, som giver lederen mulighed for at iværksætte praktisk filosofi i sin egen organisation alene eller sammen med andre. Målgruppe: Du er leder eller lederaspirant. Du ønsker at blive klogere på filosofi som ledelsesoptik, på din personlige ledelsesfilosofi, og på hvad praktisk filosofi kan bruges til i ledelse. Du ønsker inspiration, indsigter og metoder, som er relevante og omsættelige i dit ledelsesliv. Hvis du allerede er bekendt med praktisk filosofi og ledelse fx via et af vores andre kurser eller undervisningsmoduler kan du tilmelde dig Filosofisk Frirum direkte. Udbytte En forståelse af praktisk filosofi og evne til i hverdagen at filosofere over bl.a. ledelsesmæssige spørgsmål Udforskning, afklaring og formulering af egen ledelsesfilosofi, eller dele heraf Metoder til at filosofere i grupper fx ledelsesteams med henblik på bl.a. at styrke evnen til at træffe gode beslutninger Metode Kursusforløbet bygger på filosofiske teorier, filosofiske metoder og lederes erfaringer med at anvende filosofi i praksis. Formen er oplæg, kombineret med dialoger og personlige refleksionspauser. Det efterfølgende Filosofisk Frirum er tilrettelagt som et forum, hvor ledere mødes en gang om måneden for sammen at filosofere over væsentlige spørgsmål. Filosofisk Frirum ledes af filosoffen Thomas Ryan Jensen. Deltagerantal og pris Max 12 deltagere Pris: kr. + moms. Prisen for Filosofisk Frirum alene er kr. + moms. Michael Højlund Larsen

5 Undervisere Thomas Ryan Jensen er cand. mag i filosofi og kommunikation. Michael Højlund Larsen er cand. polyt og master fra DPU med speciale i filosofi og ledelse. Sammen driver vi virksomheden Ryan & Højlund filosofi i organisationer. Vores erfaringer med praktisk filosofi i ledelse stammer bl.a. fra undervisning af over 700 ledere i Filosofi og ledelse på Diplomuddannelsen i ledelse, konsulentarbejde for en række arbejdspladser, vores egne filosofiske ledelsesseminarer Scholé filosofisk frirum for ledere, samt som filosofiske dialogpartnere for ledere og grupper af medarbejdere. Læs mere på Som forberedelse til kurset udleveres Michael Højlund Larsens bog Praktisk filosofi og ledelse, L&R Business. Program Programmet består af fire hele kursusdage og seks halve frirums-dage Tema Indhold Kursusdage Praktisk filosofi og ledelse Introduktion til filosofi, praktisk filosofi i ledelse og personlig ledelsesfilosofi. Første formulering af egen ledelsesfilosofi Eksistens Introduktion til eksistensfilosofi og dens betydning for ledelse. At vælge sig selv som menneske og leder Etik Introduktion til etikken og de tre store etikker; dyd-, pligt- og nytteetik. Formulering af etisk fundament Dialog og hexis Introduktion til dialogfilosofi. Dialogfilosofiske metoder. Hexis som filosofisk læringsstrategi Filosofisk Frirum Ledelsesfilosofiske temaer aftales fra gang til gang. Oplæg, plads til eftertanke og åben dialog Tilmelding: 7

6 Konstruktiv konflikthåndtering for mennesker med ledelsesansvar 8 Synes du konflikter er en udfordring i hverdagen? Har du ønske om at blive bedre til at forstå og handle i konflikter på arbejdspladsen? Har du brug for at afklare dit ledelsesansvar og dine handlemuligheder som leder i forhold til konflikter? Har du lyst til at blive klogere på dine egne reaktionsmønstre og grundantagelser vedr. konflikter? Har du brug for konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig og andre med at skabe konstruktive veje igennem det, der er svært? Målgruppe: Du har ansvar for ledelse af andre mennesker. Indhold og form: Kurset vil introducere dig til grundlæggende viden om, hvad der er på spil i mellemmenneskelige og organisatoriske konflikter. Kurset trækker på filosofi om fredelig konflikthåndtering, og på viden indenfor bl.a. systemisk,organisationspsykologisk og neuropsykologisk teori. Kurset vil introducere dig til en række konkrete modeller og redskaber til analyse og forståelse af konflikter. Kurset vil indeholde praktisk træning i kommunikation og konflikthåndtering på baggrund af eksempler fra dit og de andre deltageres arbejdsliv. Herunder en introduktion til kompetencer, redskaber og dilemmaer i rollen som mægler. Kurset rummer mulighed for personlig feedback fra kursusleder og de øvrige deltagere. Udbytte: Du vil få støtte og inspiration til at afklare dine egne grundholdninger og værdier i forhold til konflikter på arbejdspladsen, og at se hvilke handlemuligheder der ligger i forlængelse af dine værdier. Du vil få redskaber til at vurdere egnede interventioner i konflikter i din organisation eller blandt enkelte af dine medarbejdere, herunder en introduktion til rollen som mægler. Du vil blive klogere på dine egne reaktioner og reaktionsmønstre i konfliktsituationer, du selv er part i. Du vil stå mere sikkert i konflikter, fordi du både har relevant viden og konkrete værktøjer til at håndtere konflikterne omkring dig. Deltagerantal og pris: Der vil være mellem 6-10 deltagere. Modul 1: Den marts 2012 Modul 2: Den april 2012 Pris: kr. + moms. Underviser: Dorte Holmberg er selvstændig proceskonsulent, konfliktmægler og underviser. Uddannet indenfor Kultursociologi (BA) og Voksenpædagogik, samt Exam,. Psykoterapeut. Videreuddannet indenfor konflikthåndtering og konfliktmægling, samt Marte Meo (samspil mellem børn og voksne). Fast tilknyttet Center for Konfliktløsning som underviser og konsulent siden Læs mere på

7 God kontakt i børnefamilien 4 intensive workshops til udvikling af hverdagslivet Ønsker du mere frugtbart samvær i din nære familie? Kender du til at komme hjem efter en arbejdsdag og drømme om et harmonisk middagsmåltid i familiens skød og i stedet opleve sammenstød og frustration? Synes du, der er for mange småkonflikter i hverdagslivet i din familie? Har du lyst til at blive bedre til at håndtere dem i tide, og undgå at de vokser sig store og æder pladsen fra det gode samvær? Forløb med 4 workshops til inspiration og udvikling Målgruppe: Alle der har lyst til inspiration, refleksionsrum og nye handlemuligheder i deres børnefamilieliv. Indhold: Introduktion til grundbegreber i fredelig konflikthåndtering med børn. Neuropsykologisk viden om reaktionsmønstre i konflikt, hos børn og voksne. Træning i at forstå og møde sine børns følelsesmæssige reaktioner. Træning i selv at være tydelig som forælder og få sat sine egne grænser uden at krænke barnets integritet. Sparring med andre ud fra egne eksempler og konkrete input fra underviser. Udbytte: Ny indsigt i dynamikken i din families hverdagsliv. Kendskab til redskaber der kan fremme konstruktiv kommunikation og kontaktfuldt samvær i familien. Nye handlemuligheder i forhold til konkrete problematikker eller konflikter i dit familieliv. Støtte og inspiration til dig som forælder, via refleksion og sparring med andre forældre og kursusleder. Datoer: Fire eftermiddage fra kl , hver anden onsdag i februar og marts: onsdag den 6. feb feb., den 6. marts marts Deltagerantal og pris: Deltagerantal: 6-10 personer. Pris: kr. Tilmelding: 9

8 Tag dit lederskab alvorligt teoretisk og menneskelig udvikling på højt niveau 10 Har du ambitioner om, at du som leder: Kan levere gode resultater også i perioder med pres, omfattende forandringer og kontante krav om effektivisering Står på et solidt teoretisk fundament, der løbende bliver opdateret med tidens nye tanker og teorier om ledelse Er professionel og menneskelig i din håndtering af lederjobbet Kan navigere med såvel hjerne som hjerte Så kan en udviklingsgruppe for ledere være en mulighed. Udbytte: I denne intensive udviklingsgruppe får du: Teoretiske begreber og teorier omsat på en enkel og direkte brugbar form Inspiration og værktøjer til håndtering af krævende ledelsesopgaver Nye tanker, plads til refleksion og fordøjelse Personlig feed-back fra konsulenten, der følger dig igennem et år Metode: Vi trækker på det bedste fra tidens teoretiske strømme bl.a. systemiske, narrative, eksistentielle, psykodynamiske og neuropsykologiske. Vi sætter perspektiv på dagligdagens ledelsesudfordringer gennem oplæg, øvelser, sparring, refleksion, erfaringsudveksling og feed-back, og skaber derved en kontinuerlig professionalisering af din ledelse. Vi tager udgangspunkt i dig som menneske, i dit lederskab og dine konkrete oplevelser og ønsker til udvikling. Lederudviklingsgruppe: Lille gruppe (4-8 deltagere) med løbende optag. Deltagerne melder sig til 6 dage. Grupperne vil blive sammensat efter ledelseserfaring. Grupperne mødes 6 hele dage på et år. Pris: kr. + moms. Datoer: 29. jan 20. mar 23. maj aug 9. okt 26. nov Se datoer for 2014 på under: Kommende kurser Lene Worning Birgitte Haahr Undervisere: Lene Worning, cand.merc. HRM, coach og psykoterapeut & Birgitte Haahr, cand.scient.pol, coach og psykoterapeut. Begge har arbejdet med lederudvikling og udvikling af personlige og sociale kompetencer gennem de sidste 15 år. Læs mere om os og deltagernes udbytte på

9 Eksistentielt lederskab menneskelig udvikling i dybden Har du ambitioner om, at du som menneske: Udvikler din autencitet, så du med ro og nærvær møder andre Kan navigere ud fra dig selv omsætte din kropslige, følelsesmæssige og mentale intelligens til gavn for dig og dem omkring dig Udfordrer din måde at se på dig selv, så du udvikler flere facetetter Udvider dit personlige handlerepetoire, så du kan respondere konstruktivt på andre mennesker også dem, der udfordrer dig Så kan en udviklingsgruppe være en mulighed. Udbytte: I denne intensive udviklingsgruppe får du: Indgående psykologisk indsigt i menneskelige reaktioner og gruppers dynamikker Fordybelse, refleksion og fordøjelse Personlig feed-back fra konsulenten, der følger dig igennem et år Metode Vi trækker på det bedste fra tidens teoretiske strømme og sætter perspektiv på dine konkrete udfordringer i livet. Gennem oplæg, øvelser, refleksion, erfaringsudveksling og feed-back skaber vi grobund for en kontinuerlig udviklingsproces. Vi tager udgangspunkt i dig som menneske og i de sammenhænge du er en del af dine konkrete oplevelser og ønsker til udvikling. Udviklingsgruppe: Lille gruppe (4-8 deltagere) med løbende optag. Deltagerne melder sig for et år af gangen. Grupperne mødes 4 hele dage og 4 halve dage på et år. Pris: kr. + moms. Kan betales i 4 rater á kr. pr. kvartal. Datoer: 16. jan 28. feb 9. apr 11. jun aug 18. sep 24. okt 28. nov Se datoer for 2014 på under: Kommende kurser Tilmelding: 11

10 Kroppen på arbejde forebyg stress og få større nærvær Lene Worning Johanne Eriksen Udfordringen for mange vestlige mennesker er, at vi intellektuelt er top trænede, men at vi følelsesmæssigt og kropsligt halter langt bagefter. Vores samlede informationsgrundlag bliver dermed stærkt begrænset. Med ny viden om vores følelsesmæssige og kropslige signaler bliver det muligt for os at tage tidlige stress signaler alvorligt og navigere i forhold til at skabe balance, mening og glæde i (arbejds-) livet. Målgruppe: Kurset er for dig, der har lyst til at udforske sammenhængen mellem krop, følelser, tanker og adfærd, så du kan bruge de signaler, du får fra din krop og dine følelser, som et bevidst styringsredskab i dit liv. Kurset er relevant for ledere, medarbejdere og privat personer, der ønsker at forebygge stress og opbygge en sundere balance i livet. Indhold og form: På kurset vil vi med afsæt i gruppens egne ønsker og erfaringer udforske bevidste og ubevidste signaler fra krop og følelser. Vi veksler mellem teori, praktiske øvelser, refleksion og dialog i større og mindre grupper. Områder: Landkort til krop og følelser. Bliv bevidst om hvilke følelser og kropslige signaler du kender til og hvilke der er mere ukendte for dig og hvordan du kan bruge den information du hele tiden får fra krop og følelser til at navigere på en for dig hensigtsmæssig måde Følelsesmæssig intelligens udvid dit følelsesmæssige repertoire og balancér mellem empati og hensyn til egne behov Bliv bevidst om dine tankers indhold og kvalitet, og hvordan de spiller sammen med krop og følelser Kropslige og mentale færdigheder til at mestre pressede situationer Udbytte efter de 3 dage: Nye kropslige og mentale færdigheder, som støtter dig i din hverdag. Viden om de signaler din krop sender, hvordan du tolker signalerne og kan handle på dem. Strategier til langsigtet forebyggelse af stress. Ny erfaring med kropslige værktøjer som centrering, afgrænsning og grounding, der skaber bedre kontakt med dig selv og andre. Øget bevidsthed om dine tidlige signaler, der signalerer behovet for grænsesætning, ro, aktivitet, restitution eller kontakt. Undervisere: Johanne Eriksen, proceskonsulent og psykoterapeut & Lene Worning, cand.merc. HRM, coach og psykoterapeut. Begge har arbejdet med kroppen som en vital ressource i arbejdslivet både i gruppeprocesser og i individuelle udviklingsforløb gennem de sidste 15 år. 12 Datoer: Kurset afholdes over 3 dage fra den 4. til den 6. september. Alle dage fra kl Deltagerantal og pris: Kurset er intensivt og der er 2 konsulenter til max. 12 deltagere. Pris: kr. + moms. Tilmelding:

11 Mindfulness-forløb fokus, effektivitet og flow Underviser: Lisa Bindner. Mindfulness- og mentalttræner og coach. Lisa har arbejdet med personlig udvikling, mindfulness og meditation siden Læs mere på Målgruppe Dette forløb er skræddersyet til dig, som i hverdagen skal jonglere med mange bolde og som ønsker at arbejde med din evne til at koncentrere dig, nå dine mål og opleve mere ro og nærvær. Formål og udbytte Når du træner mindfulness, så træner du sindets evne til at være opmærksomt, nærværende og til at koncentrere sig. Det vil sige, at du opnår en større grad af mental frihed til at reagere konstruktivt, når du oplever forstyrrende tanker, følelser og situationer. På dette forløb træner du din mentale indstilling, koncentration og dit fokus, så du bliver mere effektiv og er til stede lige der, hvor du er. Du får redskaber til at skærpe din bevidsthed om dig selv, dine tanker, forventninger, tålmodighed samt at håndtere og forebygge stress. Samtidig får du de nye redskaber godt implementeret i din dagligdag over en periode på 4 måneder med dels workshops og hjemmearbejde hos dig selv. Det kræver træning at skabe nye vaner og nye spor i hjernen, hvilket betyder, at du skal være indstillet på at lave hjemmeøvelser og skrive logbog. Der skal altså en vilje til forandringer og en egenindsats til, for at du får et ordentligt udbytte. MEN hvis du er indstillet på dét, så er du til gengæld helt sikker på et godt udbytte! Udbytte: Øget mentalt overskud og overblik, så du bliver bedre til at styre en travl arbejds- og hverdag Forbedret evne til at håndtere høje performancekrav og krav om omstilling Forbedret evne til at fastholde fokus og arbejde koncentreret og effektivt Færre bekymringer om fremtiden mere nærvær og tilstedeværelse i nuet Teknikker til at opnå ro, balance og flow Større rummelighed i forhold til dig selv og andre Indhold Forløbet består af en teoretisk del bl.a. om stress, mindfulness, det begrænsende og det udviklende tankesæt, koncentration, forventninger til sig selv og andre, ændringer af vaner mv. Derudover fylder den praktiske del meget, og den består af mentaltræning, meditation, øvelser til øget bevidsthed om ens tanker og vaner samt eget arbejde omkring implementering af det lærte. Datoer for forløb En hel dags workshop fra : mandag den 15. april halvdags workshops fra : mandag den 29. april, mandag den 13. maj, mandag den 27. maj, mandag den 10. juni, mandag den 24. juni. Deltagerantal og Pris Deltagerantal: max. 10 personer Pris for forløbet pr. deltager: kr. + moms I prisen er inkluderet: Forplejning alle dage og materiale. Alle deltagere anskaffer sig en logbog, der medtages alle dage. Tilmelding: 13

12 Intuitiv mediatoruddannelse Grunduddannelse 14 Kompetencer i mediation er ikke til at komme uden om i fremtidens måde at løse konflikter på. Grundtanken er, at mediator er procesleder, men det er konfliktens parter, der har ansvaret for at løse konflikten. Når parterne selv har ansvaret, tager de ejerskab for de løsninger, de bliver enige om. Mediator hjælper parterne til at kommunikere, udtrykke egne interesser og høre modparten. Derved bliver der skabt forståelse for hinandens baggrund og intentioner, så parterne kan finde en fælles løsning på konflikten. Målgruppe: Ledere, alle inden for HR og personale, tillids- og arbjedsmiljørepræsentanter, konsulenter, projektledere, selvstændige og andre, der ønsker at fungere som mediator og brobygger: Du oplever konflikter, som ikke bliver løst optimalt og vil gerne lære en metode som fremmer samarbejde på trods af forskelligheder og uenighed Du ønsker værktøjer til at hjælpe andre med at løse konflikter, så ansvaret for løsningen er hos parterne Du ønsker at lære en konfliktløsningsmetode, som fører til forståelse og varige løsninger med udgangspunkt i deltagernes interesser og behov På den intuitive mediatoruddannelse arbejder vi i tre spor: 1. Mediationsteori og masser af træning Du vil få solid teoretisk ballast samt en intensiv træning i at lede en mediation henimod en løsning, som varetager alle parters interesser, behov og bekymringer. Vigtige elementer er refleksion over teori, egen praksis og empowerment af dig og parterne. Derudover vægter fokus på det etiske ansvar som mediator og løbende feedback til hver enkelt deltager højt. Ud over træning mellem deltagerne er der en træningsdag med skuespillere. 2. Bevidst nærvær med henblik på at yde det ypperste Mediator skal kunne rumme andres konflikter, forskellige følelser som irritation, vrede, tristhed og sorg. Mediator skal kunne vise empati, sørge for at egne følelser og overbevisninger ikke projiceres over på parterne. Det er vigtigt, at mediator kan sætte sin egen person og dagsorden til side og støtte parterne. Derfor arbejder vi med bevidst nærvær gennem meditation og mentaltræning, så mediator kan være helt nærværende med parter og proces. 3. Det intuitive aspekt i forhold til at fornemme stemninger, spændinger, usagte ting osv. Denne mediatoruddannelse er den eneste, hvor der inddrages intuition i mediationstræningen. De fleste mennesker bruger deres intuition i samarbejdet mellem mennesker, men den information vi får om situationer og mennesker er ofte ikke bevidst. Du vil derfor komme til at arbejde med at bevidstgøre de intuitive informationer, du får, så du kan blive skarpere i at fornemme, hvor skoen trykker hos parterne i en konfliktsituation. Udbytte Du kan mediere mellem to-tre parter Du formår at bevare ro og overblik i en tilspidset situation Du er skarpere til at læse stemninger

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTHÅNDTERING Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTER KOSTER KASSEN Mødet med konflikter, tvister, kontroverser, diskussioner og uenigheder er en uundgåelig del af hverdagen i enhver

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Resiliens træn din mentale robusthed

Resiliens træn din mentale robusthed Resiliens træn din mentale robusthed Giv dig selv mentalt overskud og undgå stress Resiliens bliver nøglen til robusthed i en stadig mere stresset og kompleks verden hvor krydspresset mellem egne og virksomhedens

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet Konfliktcoach med Lars Mogensen og Henrik Heilmann Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet konfliktcoach med certificering conflict.dk

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet Konfliktcoach med Lars Mogensen og Henrik Heilmann Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet konfliktcoach med certificering conflict.dk

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokkos bjerge og ørken Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 Seks dage fra 11. marts til 30. april 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Systemisk teori, -tænkning og -ledelse Procesdesign og -ledelse Det personlige

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere