10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal Besparelser i Midttrafiks administration og fællesaktiviteter 3 Forslag til budget Byrde- og indtægtsdeling på ruter med delt finansiering 1. foreløbige administrative svar pr. 1. juli 2010 fra regionen 5 Ændring af takster fra 16. januar Forhøjelse af kontrolafgifter 7 Billetautomater på Odderbanen 8 Midttrafiks miljøstrategi 9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november Orientering om regionale effektiviseringer af buskørsel 12 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 1. høringssvar om lovforslaget fra KL, Danske Regioner, Danske Busvognmænd og DI 13 Eventuelt Bestyrelsen i Midttrafik 10. september 2010

2 Århus, 3. september 2010 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 10. september 2010 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 4

3 Fra: Peter Hermansen Sendt: 1. juli :41 Til: Poul Masud; Henning Nielsen Cc: Per Tankred Holm; Henrik Brask Lund Pedersen; Peter Hermansen; Claus Meldgaard Emne: Region Midtjyllands foreløbige indspil til Midttrafiks arbejdsprogram K11 Til Midttrafik Midttrafik har fremsendt forslag til arbejdsprogram for K11 i høring hos kommuner og region. Midttrafiks arbejdsprogram indeholder projekt om effektivisering af det regionale rutenet, som tager udgangspunkt i det af trafikstyregruppen udarbejdede forslag. Hertil skal oplyses, at regionens forretningsudvalg på møde den 8. juni 2010 drøftede trafikstyregruppens forslag under hensyntagen til de bemærkninger, som er indkommet fra kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl. Forretningsudvalget besluttede på mødet at udsætte sagen med henblik på afklaring af mulighederne for betjening af de uddannelsessøgende. Det forventes, at regionsrådet behandler sagen på møde den 25. august På Kommunekontaktudvalgsmødet den 24. juni 2010 mellem borgmestrene og regionsrådsformanden blev trafikstyregruppens forslag drøftet. Forinden udsendte Region Midtjylland vedlagte forslag til kommunerne, hvori regionen påtager sig et udvidet ansvar for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Det drejer sig om de ruter der i trafikstyregruppens forlag var udpeget til minimumsbetjening (1 morgentur og 2 hjemture om eftermiddagen), samt yderligere 19 ruter. (Se vedlagte notat / liste). På de ruter, der fremgår af listen, lægger regionen op til at finansiere minimumsbetjening af Region Midtjylland (1 morgentur og 2 hjemture om eftermiddagen), indtil videre. Desuden har der været afholdt møder med nedenstående kommuner, hvor følgende er aftalt med relevans for arbejdsprogrammet. Randers - Se notat / listen Norddjurs - Se notat / listen Ringkøbing-Skjern Rute 26 Holstebro Spjald - Skjern. Fortsætter som regionalrute. Forslaget til betjening i Trafikstyregruppens rapport tilpasses så der fra Spjald bliver ligelighed i antal afgange mellem Spald - Holstebro som i oplægget for Spjald Skjern. Rute 41 Esbjerg-Varde-Skjern. Ok som foreslået i regionens oplæg på mødet om styrket regional betjening af de uddannelsessøgende, dvs. rute 41 overgår til Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner i fællesskab. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne på ruten svarende til kr. pr. år. Rute 58 Ringkøbing Hvide Sande Nr. Nebel (og 952X Århus - Ringkøbing). Region Midtjylland noterede sig, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke er interesseret i Trafikstyregruppens forslag med daglig betjening af Hvide Sande med 952X. Det blev aftalt, at rute 58, i overensstemmelse med trafikstyregruppens forslag overgår til lokalrute. Region Midtjylland overflytter finansiering fra rute 952X ( kr. pr. år) til rute 58 af hensyn til betjening af uddannelsessøgende. Herudover udvider Region Midtjylland rute 952X med weekendkørsel (i første omgang fredag og søndag), fra Ringkøbing til Søndervig og Hvide Sande. Rute 61 Skjern Borris - Sdr. Felding. Ringkøbing-Skjern Kommune opretholder rute 61 som lokalrute. Regionen finansierer minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne svarende til 1 tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen. Anslået kr. Rute 69 Skjern - Tarm - Nr. Nebel. Region Midtjylland anerkender rute 69 s betydning som regional forbindelse, bl.a. af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne også fra Nr. Nebel området. Det blev aftalt, at rute 69 fortsætter som regionalrute, og at Region Midtjylland lægger kr. oveni Trafikstyregruppens forslag, således at betjeningsomfanget afpasses til et nettotilskud på 1 mio. kr. om året.

4 Rute 307 Vejle - (Grindsted) - Sdr. Omme - Skjern. På den lokalrute Skjern Hoven - Ørbæk som Ringkøbing-Skjern Kommune opretter når rute 307 nedlægges, finansierer regionen minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne svarende til 1 tur om morgenen og 2 hjem om eftermiddagen. Anslået kr. Hedensted Rute 506, Tørring Jelling. Det blev aftalt, at rute 506 tages ud af forslaget, således, at ruten fortsætter som regionalrute. Ruten betjener mange elever fra Jelling-området der benytter Tørring Gymnasium. Rute 513, Vejle Tørring (Brædstrup). Det blev aftalt at rute 513 tages ud af forslaget, således, at ruten fortsætter som regionalrute. Rute 114 (Horsens - Tørring). Det blev aftalt, at regionen finansierer udvidet minimumsbetjening i af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne, svarende til 2 ture om morgenen og 3 ture hjem om eftermiddagen. Rute 508 (Thyregod-Tørring). Det blev aftalt, at regionen finansierer udvidet minimumsbetjening i af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne, svarende til 2 ture om morgenen og 3 ture hjem om eftermiddagen. Skanderborg Rute 311 Skanderborg Ry Silkeborg. Tilskuddet, i størrelsesordenen kr. indgår i stedet i at opretholde regional betjening på rute 502 samt til at bidrage til betjening af Virring og Fruering på rute 331 Rute 502 Brædstrup Skanderborg. Ruten opretholdes som regionalrute med reduceret betjeningsomfang Rute 331. Skanderborg Odder. Skanderborg Kommune oplyste, at det har vist sig vanskeligt, rent praktisk at oprette en betjening af hensyn til uddannelsessøgende fra Virring og Fruering-området. Det blev aftalt, at der på regionalrute 331 opretholdes betjening af Virring og Fruering på et minimumsniveau af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne. Rute 109 Galten Hørning Århus. Skanderborg Kommune oplyste, at man tager nedlæggelsen af rute 109 som regionalrute til efterretning. Skanderborg Kommune oplyste at man arbejder på at sikre en bedre intern sammenhæng i kommunen mellem Galten-området og Skanderborg. Herunder mere direkte busforbindelser. Samlet tilskud til rute 502 og 331: Under 1 mio. kr. Favrskov Rute 124. Forsøget med rute 124 opretholdes i en yderligere 2 årig forsøgsperiode. Der foretages en justering af ruteforløbet, samt afpasning betjeningsomfanget i forhold til benyttelsen, så ruten fortrinsvis rettes mod pendlere til job og uddannelse, morgen og eftermiddag. Syddjurs (foreløbig aftale) Rute 212. Opretholdes som regional rute med minimumsbetjening, svarende til et tilskud på kr. Relevante ture skal være gennemgående Ebeltoft Randers. I august er der (indtil videre) aftalt møder med: Holstebro og Viborg Kommuner Der kan derfor komme yderligere tilføjelser / ændringer. For god ordens skyld skal det bemærkes, at aftalerne er indgået under forudsætning af Regionsrådets efterfølgende godkendelse. Regionsrådet forventes at godkende de indåede aftaler på møde den 25. august Udover de i arbejdsprogrammet nævnte opgaver skal regionen bemærke følgende i relation til det regionale rutenet:

5 Regionens rådgivende udvalg for regional udvikling drøftede på møde den 3. marts 2010 muligheden for, at regionen iværksætter et afgrænset geografisk forsøg i samarbejde med Midttrafik og én eller flere kommuner om kollektive trafikløsninger i tyndt befolkede områder. Det er med Midttrafik aftalt, at regionen og Midttrafik sammen udarbejder et notat om kollektiv trafikbetjening i tyndt befolkede områder. Midttrafik og regionen har deltaget i møde den 27. maj 2010 om U21-EM i fodbold i 2011 med henblik på afklaring af transportmulighederne i og mellem Herning, Viborg, Aalborg og Århus, hvor EM-kampene gennemføres. Region Midtjylland har foreslået Midttrafik at indarbejde buskørsel til/fra arrangementerne i køreplanerne. I forhold til X bus har Midttrafik orienteret regionen om, at Midttrafik forventer at have et oplæg til et samlet X busnet klar inden eller lige efter sommer. Endvidere, at NT til Midttrafik har fremsendt et oplæg vedrørende X busruter, som krydser regionsgrænsen, og at Midttrafik vil foretage en trafikfaglig vurdering af NT s oplæg, som herefter drøftes med regionen. Vi hører naturligvis gerne jeres kommentarer og spørgsmål til ovenstående. Med venlig hilsen Per T. Holm og Peter Hermansen Region Midtjylland Regional Udvikling Tlf.: Mobiltlf.:

6 Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens rapport, har Region Midtjylland udarbejdet et tilpasset forslag, hvori regionen påtager sig et udvidet ansvar for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Det tilpassede forslag er fortrinsvis rettet mod ruter der af trafikstyregruppen foreslås at overgå til 2 eller flere kommuner i fællesskab. Region Midtjylland påtager sig at finansiere minimumsbetjening (1 tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen) på ruter der betjener elever til ungdomsuddannelserne. Det er fortsat Region Midtjyllands opfattelse, at der er tale om ruter, der helt overvejene betjener lokale formål. Det er derfor en forudsætning, at kommunerne i fællesskab overtager ansvaret for driften af de konkrete ruter, men at regionen betaler for minimumsbetjening morgen og eftermiddag af hensyn til de uddannelsessøgende. I øvrige tidsrum er det derfor op til de pågældende kommuner at fastlægge og finansiere betjeningsomfanget. Desuden skal regionen have en forholdsmæssig andel af indtægterne. Region Midtjylland har ved gennemgang af ruterne udpeget nedenstående liste med ruter i de enkelte kommuner, hvor regionen vil oprette minimumsbetjening. Listen er udarbejdet på grundlag af oplysningerne i bilag A til Trafikstyregruppens rapport. Der er for nogle af ruterne foretaget et overslagsmæssigt skøn for omkostningerne til minimumsbetjening på ruter der betjener elever til ungdomsuddannelserne. Kommune Rute Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Kommunens andel af minimumsbetjening som foreslås finansieret. af regionen. Favrskov 221 Randers- Voldum- Hornslet Hedensted 114 Horsens Tørring Vejle Glud Ruten nedlægges. Der omlægges lokal rabatrutebetjening i Hedensted Kommune Tørring Jelling Thyregod- Tørring Ejstrupholm Foreslået permanent Brædstrup 513 Vejle - Tørring - (Brædstrup) Der er foreslået alternativer, for uddannelsessøgende til Tørring Gymnasium. Alternativerne betyder længere rejsetid. (Obs. Den angivne regionale besparelse er i Region Midtjylland og dermed kun en mindre del af ruten)

7 Herning 11 Herning- Arnborg- Brande 19 Herning- Hammerum- Brande 21 Holstebro- Vildbjerg 29 Holstebro- Feldborg- Haderup 130 Ilskov- Sunds-Ikast Holstebro 21 Holstebro- Vildbjerg 29 Holstebro- Feldborg- Haderup Ruten nedlægges. Omlæggelse af lokalrute 140 giver forbindelse fra Feldborg og Hodsager til toget i Aulum. Ruten nedlægges. Berørte elever i Sunds og Ilskov vil kunne skifte bus i Herning. Alternativt benytte uddannelsesinstitutioner i Herning. Ruten nedlægges. Omlæggelse af lokalrute 140 giver forbindelse fra Feldborg og Hodsager til toget i Aulum Horsens 114 Horsens Tørring 502 Brædstrup Horsens og Skanderborg arbejder videre med Skanderborg fælleskommunal løsning. Benyttes af uddannelsessøgende, dog kun internt Skanderborg Kommune 509 Ejstrupholm Brædstrup Foreslået permanent Ikast-Brande 11 Herning- Arnborg- Brande 19 Herning- Hammerum- Brande 96 Grindsted- Filskov- Brande 130 Ilskov- Sunds-Ikast 509 Ejstrupholm Brædstrup Uddannelsessøgende i Grindsted eller med skiftemulighed, uddannelsessøgende til Herning Ruten nedlægges. Berørte elever i Sunds og Ilskov vil kunne skifte bus i Herning. Alternativt benytte uddannelsesinstitutioner i Herning. Foreslået permanent

8 Norddjurs 352 Ryomgård- Bønnerup- Grenaa Randers 61 Viborg- Løvskal- Randers 221 Randers- Voldum- Hornslet 230 Randers Fårup Hobro 235 Randers- Mariager- Hadsund 237 Randers- Gjerlev- Havndal- Hadsund Ringkøbing-Skjern 41 Esbjerg- Varde- Skjern 69 Skjern- Tarm- Nr.Nebel 307 Vejle- (Grindsted)- Sdr. Omme- Skjern Bønnerup-Grenå opretholdes Ruten nedlægges. Der foreslås lokale løsninger i Randers og Viborg Kommuner Ruten nedlægges. Uddannelsessøgende i Fårup og Asferg berøres. Foreslået permanent En del uddannelsessøgende internt i Randers Kommune kan ikke benytte 918X, pga. lang afstand (3-5 km) til stoppested. Varde og Ringkøbing-Skjern arbejder på fælles minimumsbetjening. Uddannelsessøgende, kun inden for Ringkøbing-Skjern Kommune til Tarm / Skjern Foreslået permanent Ruten nedlægges. Der omlægges /oprettes lokal betjening i Ringkøbing-Skjern: Hoven-Tarm-Skjern Silkeborg 54 Viborg- Thorning- Engesvang 77 Bjerringbro- Kjellerup 311 Silkeborg- Ry- Skanderborg Forventes nedlagt. Hvis den forudsatte udvidede betjening med 926X ikke gennemføres, står elever fra Thorning-området uden transport til Viborg Skanderborg 311 Silkeborg- Ry- Skanderborg

9 Skive Syddjurs Viborg 502 Brædstrup Skanderborg Horsens og Skanderborg arbejder videre med fælleskommunal løsning. Benyttes af uddannelsessøgende, dog kun internt Skanderborg Kommune 45 Skive-Sjørup Rute 45 og 51 foreslås lagt sammen. Kørsel med uddannelsessøgende både mod Viborg og Skive 51 Viborg- Stoholm- Skive 212 Randers Ryomgård Ebeltoft 221 Randers- Voldum- Hornslet Rute 45 og 51 foreslås lagt sammen. Kørsel med uddannelsessøgende både mod Viborg og Skive Delstrækningen Ryomgård Ebeltoft nedlægges. Omlægges til lokal tilbringerbetjening til rute 120, 122, Skive-Sjørup Rute 45 og 51 foreslås lagt sammen. Kørsel med uddannelsessøgende både mod Viborg og Skive 51 Viborg- Stoholm- Skive 54 Viborg- Thorning- Engesvang 55 Viborg- Bjerringbro- Hammel 61 Viborg- Løvskal- Randers 65 Viborg- Klejtrup- Hobro 66 Viborg- Skals- Ålestrup 77 Bjerringbro- Kjellerup Rute 45 og 51 foreslås lagt sammen. Kørsel med uddannelsessøgende både mod Viborg og Skive Forventes nedlagt. Hvis den forudsatte udvidede betjening med 926X ikke gennemføres, står elever fra Thorning-området uden transport til Viborg. Omfatter kun strækningen i Viborg-Bjerringbro. (Bjerringbro-Hammel opretholdes med reduceret betjening). Mange uddannelsessøgende til Bjerringbro og Viborg. Ruten nedlægges. Der foreslås lokale løsninger i Randers og Viborg Kommuner Rute 65 og 66 foreslås lagt sammen til ny lokalrute inden for Viborg Kommune. Transporterer elever til Viborg. Mulighed for kørsel til Hobro fra Klejtrupområdet ophører. Rute 65 og 66 foreslås lagt sammen til ny lokalrute inden for Viborg Kommune. Transporterer elever til Viborg. Mulighed for kørsel til Hobro fra Klejtrupområdet ophører se rute 65 se rute

10 Summeret oversigt over udgifter til minimumsbetjening opgjort pr. kommune. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Norddjurs Randers Ringkøbing- Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Syddjurs Viborg i alt Berører ikke følgende kommuner: Lemvig, Odder, Samsø, Struer, Århus. 5

11 Århus, 3. september 2010 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 10. september 2010 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 12

12 Trafikstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 DK-1304 København K Sendt pr. mail til Dato Deres ref. FS Vores ref. k-lr/ Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (tilladelser til offentlig servicetrafik) Danske Busvognmænd har modtaget forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (tilladelser til offentlig servicetrafik) i høring. - Konkurrencemæssig ligestilling mellem tilladelser til offentlig servicetrafik og taxitilladelser. - Decentral behovsvurdering på området for tilladelser til offentlig servicetrafik. Danske Busvognmænd har følgende bemærkninger til de enkelte elementer i forslaget: Konkurrencemæssig ligestilling mellem taxitilladelser og tilladelser til offentlig servicetrafik Lovændringen indebærer, at køretøjer der benyttes på baggrund af tilladelse til offentlig servicetrafik omfattes af de krav, der fremgår af Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. Det oplyses i bemærkningerne, at transportministeriet vil revidere bekendtgørelsen i overensstemmelse hermed, således at der opnås en konkurrencemæssig ligestilling mellem køretøjstyperne (tilladelsesformerne). En overgangsordning vil være gældende. Danske Busvognmænd kan uden forbehold støtte denne del af forslaget. Danske Busvognmænd støtter også ensretningen af de krav, der stilles til føreren af køretøjerne og har noteret sig, at der pågår et arbejde om modernisering af kurset. DB skal i den forbindelse opfordre til, at det sikres, at kurset også er relevant for førere af køretøjer på basis af tilladelse til offentlig servicetrafik. Det foreslås, at uddannelseskravet til førere træder i kraft den 1. juli Transportministeriet bedes overveje om en længere overgangsperiode kunne være aktuel. Det ville blandet andet give nye kursister mulighed for at nyde gavn af et moderniseret kursus, når dette er implementeret på uddannelsesinstitutionerne. Kommunalbestyrelsen gives mulighed for at fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik Ifølge forslaget udstedes tilladelser til offentlig servicetrafik af transportministeren. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel og kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden. DANSKE BUSVOGNMÆND, Sundkrogsgade 13, København Ø Tlf Fax Medlem af IRU og UITP Danish Bus and Coach Owners Association

13 DB har noteret sig lovforslagets bemærkninger: Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at tilladelser til offentlig servicetrafik giver et problem i udkantsområderne, kan de lægge loft på antallet af disse tilladelser. Omvendt hvis der ikke vurderes at være problemer i udkantsområderne, kan kommunalbestyrelsen vælge ikke at lægge loft på antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. DB forstår dette afsnit således, at hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den kan varetage taxilovens øvrige formål at sikre en tilfredsstillende betjening af offentligheden med taxibevillinger i kommunens udkantsområder ved at begrænse antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik, er dette en mulighed. DB er enig i, at hvis et sådant skøn skal foretages, bør dette finde sted decentralt i kommunen og ikke af Transportministeriet. Kommunalbestyrelsen bør høre det regionale trafikselskab inden fastsættelse af antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik Det vil efter Danske Busvognmænds opfattelse være passende og relevant, hvis det regionale trafikselskab også høres i forbindelse med den eventuelle fastsættelse af et loft på antallet af tilladelser. Trafikselskaberne vil i mange tilfælde have et overblik over den trafikale situation og kørselsbehovet. I trafikselskaberne sidder også repræsentanter fra nabokommuner, der vil kunne blive påvirket af et eventuelt loft. Endelig vil trafikselskabet kunne bidrage til en anskueliggørelse af nogle af de praktiske og økonomiske konsekvenser for kommunen og dens borgere af en eventuel antalsbegrænsning. Praktisk gennemførelse af antalsbegrænsningen Det fremgår ikke tydeligt, hvordan en eventuel antalsbegrænsning skal administreres. Der er efter Danske Busvognmænds opfattelse tre alternativer: 1) Antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for kommunens område defineres som det antal tilladelser, der er udstedt til virksomheder med hjemadresse i den pågældende kommune. 2) Antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for kommunens område defineres som det antal tilladelser, der må benyttes til offentlig servicetrafik på baggrund af kontrakt med det regionale trafikselskab om offentlig servicetrafik med passagerer til, fra eller indenfor den pågældende kommunes geografiske område. 3) Antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for kommunens område defineres som det antal tilladelser, der må benyttes til offentlig servicetrafik på baggrund af kontrakt med det regionale trafikselskab om offentlig servicetrafik med hjemsted i den pågældende kommunes geografiske område. Med hjemsted refereres til den adresse, der i forbindelse med trafikselskabernes udbud, opgives som køretøjets stationeringssted. Dette hjemsted behøver ikke være sammenfaldende med virksomhedens hjemadresse. Alternativ nr. 3 er efter DB s opfattelse den mest hensigtsmæssige. Alternativ nr. 1 vil skabe en urimelig forskelsbehandling mellem vognmænd der har hjemsted i en kommune med antalsbegrænsning og vognmænd med hjemsted i en (nabo-)kommune uden antalsbegrænsning. Alternativ 2 vil være politisk og økonomisk uholdbar, idet beslutningen om antalsbegrænsning i én kommune vil kunne fordyre personbefordring, der rekvireres og betales af andre (nabo-) kommuner og regionen. Benyttes alternativ 3 vil kommunen i praksis skulle meddele sin beslutning om antalsbegrænsning til trafikselskabet. Herefter vil trafikselskabet skulle udbyde kørsel med det DANSKE BUSVOGNMÆND, Sundkrogsgade 13, København Ø Tlf Fax Medlem af IRU og UITP Danish Bus and Coach Owners Association

14 vilkår, at der kun vil kunne indgås kontrakt med et givent antal vogne med hjemsted i den pågældende kommune. Foreningen forbeholder sig ret til at komme med uddybende bemærkninger, når den praktiske gennemførelse af antalsbegrænsningen præciseres i løbet af høringsprocessen. Eksisterende tilladelser bør bevares Danske Busvognmænd forudsætter, at hvis en kommunalbestyrelse vælger at etablere antalsbegrænsning for tilladelser til offentlige servicetrafik inden for sit område, vil det ikke påvirke allerede udstedte tilladelser, der bevarer deres gyldighed fra udstedelsesdatoen på op til fem år. I den forbindelse ønskes det yderligere belyst, om det vil være lovmedholdeligt at undlade at forny allerede udstedte tilladelser med henvisning til en kommunalbestyrelses beslutning om at indføre antalsbegrænsning for tilladelser til offentlig servicetrafik. I den forbindelse henvises til praksis indenfor taxiområdet. Anvendelsesområdet for tilladelser til offentlig servicetrafik bør udvides Administrationen af tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring med køretøjer, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med trafikselskab om almindelig rutekørsel flyttes fra busloven til taxiloven. Begrebet offentlig servicetrafik er en samlebetegnelse for de kørselsopgaver, der varetages af trafikselskaberne (Defineret i Lov om trafikselskaber 5). Lovforslaget forudsætter, at tilladelsen til offentlig servicetrafik alene giver indehaveren adgang til at udføre erhvervsmæssig personbefordring (offentlig servicetrafik) i forbindelse med en kontrakt med et regionalt trafikselskab om almindelig rutekørsel. Hovedformålet med lovforslaget er at sikre en konkurrencemæssig ligestilling af tilladelsesformerne således, at krav til køretøjer og chauffører er de samme for taxibevillinger og tilladelser til offentlig servicetrafik. Det er Danske Busvognmænds opfattelse, at den konkurrencemæssige ligestilling bør have som konsekvens, at anvendelsesområdet for tilladelser til offentlig servicetrafik udvides til at omfatte speciel rutekørsel (jf. Lov om trafikselskaber 19, stk. 3) forudsat, at denne kørsel udføres i forbindelse med en kontrakt med en offentlig myndighed - typisk en kommune. Udstedelse af tilladelsen skulle tilsvarende være betinget af, at der foreligger en kontrakt med en kommune. Idet den konkurrencemæssige ligestilling mellem tilladelsesformerne er blevet etableret og kommunalbestyrelsen har fået adgang til at fastsætte antallet af såvel taxibevillinger som tilladelser til offentlig servicetrafik ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden, finder Danske Busvognmænd det ikke hensigtsmæssigt, at forskelsbehandlingen mellem kommunale kørselsordninger og kørselsordninger hos trafikselskaberne opretholdes. Den situation, der lægges op til i lovforslaget vil på længere sigt være til skade for konkurrencen, pluraliteten og innovationskraften indenfor offentlig personbefordring. Kravet om faglige kvalifikationer hos tilladelsesindehaveren Danske Busvognmænd har noteret sig, at Transportministeriet med en ændring af taxibekendtgørelsen vil muliggøre, at kravet til faglige kvalifikationer tillige kan opfyldes efter de krav, der er fastsat i buslovgivningen. Dette er efter foreningens opfattelse særdeles hensigtsmæssigt. For det første vil en ansøger der opfylder buslovgivningens krav efter Danske Busvognmænds opfattelse til fulde være kvalificeret til at drive forretning på baggrund af tilladelser til offentlig servicetrafik. For det andet vil det være til gavn for iværksættere, at de kan vælge at kvalificere sig efter enten DANSKE BUSVOGNMÆND, Sundkrogsgade 13, København Ø Tlf Fax Medlem af IRU og UITP Danish Bus and Coach Owners Association

15 taxilovgivningens krav eller buslovgivningens krav afhængig af, hvilken tilladelsestyper de i øvrigt ønsker at anvendes i deres virksomhed (taxi- eller bustilladelse, EP). DB foreslår i tilknytning til dette forslag, at det i taxibekendtgørelsens bilag 1 (Emner der indgår i taxivognmandskursus), præciseres, at vognmandskurset også skal omfatte kendskab til kørsel for trafikselskaber og speciel rutekørsel for kommuner. På baggrund af DB s erfaringer fra busvognmandskurser foreslås det, at det eksisterende kursus udvides med yderligere 8 timer. DB forudsætter i øvrigt, at eksisterende tilladelsesindehavere ikke berøres af nye kvalifikationskrav. Øvrige konsekvenser DB ønsker at berøre yderligere to forhold, der ikke er belyst i bemærkningerne. Udstedelse af tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at ansøgeren har en kontrakt med et regionalt trafikselskab om almindelig rutekørsel. Dermed umuliggøres en ellers udbredt forretningsmodel, hvor vognmænd benytter underentreprenører til dele af deres kørsel. Dette er ikke hensigtsmæssigt og Trafikstyrelsen opfordres til at vurdere, om der kan findes en løsning herpå. Kontrakter om samordnet kørsel med trafikselskaber fungerer i dag således, at en operatør ikke er garanteret en bestemt mængde kørsel, men har tilsvarende også mulighed for at lukke vognen ned, så den ikke er til rådighed for trafikselskabet. Det betyder i praksis, at selv om kommunen har fastlagt et givet loft for antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik er det ikke sikkert, at alle tilladelserne reelt vil blive benyttet. Det vil gøre det vanskeligere for kommunen at foretage det nødvendige skøn. Hvis Der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående står vi naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen Lasse Repsholt Konsulent DANSKE BUSVOGNMÆND, Sundkrogsgade 13, København Ø Tlf Fax Medlem af IRU og UITP Danish Bus and Coach Owners Association

16 Trafikstyrelsen Tilsynsafdelingen 24. august 2010 PEHE Adelgade København K (via til Bemærkninger til forslag til ændring af lov om ændring af lov om taxikørsel (EP-tilladelser). Journalnummer FS DI Transport har modtaget ovennævnte høringsmateriale, der omfatter et forslag til ændring af taxiloven vedrørende tilladelser til offentlig servicetrafik for køretøjer til befordring af højst 9 personer. Forslaget har blandt andet til formål, at tilstræbe en konkurrencemæssig ligestilling mellem taxitilladelser og tilladelser til offentlig servicetrafik på området for den såkaldte erhvervsmæssige persontransport. Forslaget tilstræber endvidere, ere, at der sikres ligestilling vedrørende energi- og miljøkrav til køretøjer, der anvendes til den offentlige servicetrafik, i lighed med de krav, der stilles til køretøjer, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransportkø- retøjer. Med forslaget ligestilles endvidere de uddannelsesmæssige krav mellem de ovenfor nævnte områder. DI Transport kan tilslutte sig de ovenfor nævnte formål, men har enkelte bemærkbehovsvurdering af antallet af udstedte tilladelse. Det foreslås konkret, at Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser indenfor sit område, mens Transportministeriet fortsat skal udste- de tilladelserne. De regionale trafikselskaber udbyder opgaverne. Kommunerne forpligtes til at høre Regionsrådet inden fastsættelse af antallet af tilladelser, og er forpligtet til at indberette til Transportministeren. Det er efter vores opfattelse ninger til forslaget. Det foreslås i forslaget, at der indføres en ny form for uklart og usikkert, hvorledes dette i praksis skal kunne fungere. Vi finder således, at der inden lovens vedtagelse, er et påtrængende behov for en nærmere afdækning af definitionsapparatet og de bagvedliggende administrative processer. Det fremgår endvidere af forslaget, at betingelsen for en tilladelse er, at der foreligger et kontraktforhold med et trafikselskab. Vi finder det uklart, hvorledes det administrative forløb er påtænkt udformet. Forestiller man sig, at der forud for et ud-

17 bud udstedes et antal betingede tilladelser, eller er det forudsat, at der hele tiden er et antal tilladelser i omløb benyttede som ubenyttede? Sidstnævnte tilfælde synes at være i konflikt med reglen om, at der skal foreligge et kontraktforhold inden der udstedes en tilladelse. Idet lovforslaget lægger op til, at der skal foreligge en kontrakt, vil muligheden for en operatør til at benytte underleverandører efter alt at dømme ikke eksistere. Det mener vi er uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre den nødvendige fleksibilitet i de moderne samhandelsformer. Vi forstår endelig forslagets tekst vedrørende kvalifikationskrav således, at kravet til faglige kvalifikationer også kan opfyldes efter de krav, der er fastsat i buslovgivningen. Det er vi ubetinget enige i, men finder at den tekstmæssige beskrivelse i bemærkningerne er tvetydig. Det bunder formentlig i det forhold, at begrebet offentlig servicetrafik nu anvendes i to betydninger, dvs. i forhold til den traditionelle betydning vedrørende rutekørsel, men nu også vedrørende nærværende specielle kørselsfelt. Vi skal i den forbindelse anbefale, at teksten tydeliggøres i forhold til ovennævnte forståelse. Af ovenstående bemærkninger indikeres, at lovforslaget ikke skaber en fuld og endegyldig løsning på de forskellige problemfelter, der eksisterer omkring denne specielle kørselstype. Vi er i den forbindelse usikre på, om lovgivningen langsigtet er en dækkende platform i forhold til det moderne offentlige udbudssystem, herunder bl.a. i forhold til overenskomstmæssige forhold. Såfremt lovforslaget vedtages i den foreliggende form, skal vi derfor anbefale, at vedtagelsen følges af en tilbundsgående analyse af det fremtidige lovgrundlag for persontransporten. Vi står naturligvis til rådighed i den videre proces. Med venlig hilsen Per Henriksen DI Transport Direkte:

18

19

20 Trafikstyrelsen Adelgade København K Att : Lis Caspersen Sag nr. 10/1140 Dokumentnr /10 Johan Nielsen Tel Høringssvar Ændring af lov om taxi kørsel FS (tilladelser til offentlig servicetrafik/ep tilladelser) Trafikstyrelsen har den 5. august 2010 sendt et forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel i høring. Regionerne vælger brug af EP tilladelser til patientbefordring ud fra en afvejning af service og pris. Muligheden for brug af EP tilladelser er afgørende for at sikre konkurrence på markedet og dermed lavere priser for den offentligt betalte kørsel. Danske Regioner anbefaler derfor mulighed for fortsat brug af EP tilladelser. For så vidt angår siddende patientbefordring fremgår det af forslagets 2, stk. 5, at tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at indehaveren har kontrakt med et regionalt trafikselskab om udførelse af offentlig servicetrafik. Det synes ulogisk, hvis dette betyder, at regionerne ikke kan indgå kontrakter med udvalgte leverandører om siddende patientbefordring, hvis disse leverandører ikke har kontrakt med et regionalt trafikselskab om offentlig servicetrafik og derfor ikke kan få en tilladelse til offentlig servicetrafik. Mere logisk vil det være, om forudsætningen for tilladelsen bliver, at leverandøren mere generelt har en kontrakt med en offentlig myndighed. Som bestemmelsen står beskrevet i forslaget, vil det konkret være et væsentligt problem for Region Hovedstadens patientbefordring, idet regionen får udført patienttransport af virksomheder, som har indgået kontrakt direkte med regionen og ikke via trafikselskabet. Det vil ikke kunne fortsætte ifølge forslaget, hvilket vil kunne forøge regionens udgifter til patientbefordring betragteligt.

21 Efter lovforslaget kan kommunalbestyrelsen, såfremt den måtte ønske det, vælge at sætte loft for antal EP-tilladelser, idet regionerne skal høres. Det fremgår dog ikke af lovforslaget, ud fra hvilke kriterier kommunalbestyrelsen kan fastsætte loftet eller hvordan loftet rent geografisk skal afgrænses/fastsættes. Regionerne har behov for patiensbefordring på tværs af kommunerne, og også på tværs af regionerne, f.eks. fra Region Sjælland til Universitetshospitalet i Odense. Det vil have store og formentlig utilsigtede konsekvenser, hvis lovforslaget eller kommunernes tilladelser lægger restriktioner herfor. Side 2 Hvis kommunalbestyrelsen benytter muligheden for at begrænse antallet af tilladelser, vil det kunne medføre højere priser på kørslen. Da regionen alene høres, men ikke har reel indflydelse på, hvor mange tilladelser den enkelte kommune giver, medfører systemet således stor usikkerhed for regionerne vedrørende udgifterne til kørslen. Indførelsen af bestemmelsen vil medfører krav fra regionerne om kompensation for øgede udgifter. Omfanget vil afhænge af kommunernes brug af bestemmelsen, og derfor kræve løbende vurderinger, som vil være særdeles vanskelige at foretage. Danske Regioner kan støtte, at der stilles samme miljø og energikrav til køretøjer med EP tilladelse som med Taxitilladelse og at der stilles samme uddannelseskrav til føreren af køretøjet. Dette vil dog også medføre øgede udgifter for regionerne, som der vil blive stillet krav om refusion for. Danske Regioner tager forbehold for yderligere kommentarer i forbindelse med en politisk behandling af forslaget. Danske Regioner skal desuden bede om at få forslaget i økonomisk høring. Med venlig hilsen Lotte Holten-Møller

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008 Punkt nr. 17 Udskrift af protokol Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 20. februar

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Rute 11: Antallet af ture reduceres fra 9 til 3. Ruten betjener fremover strækningen Herning-Arnborg- Skarrild-Karstoft med 1 tur om tur

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr.

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef Susanne Krawack i Aarhus Kommune

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Regionshuset Viborg Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet 3 8500 Grenå Regional

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2 Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 2 Rute Rutenavn Anslået regional besparelse Bemærkninger 2. juni 2008 Oversigt

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere