B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører."

Transkript

1 Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt Hvor kan der fås mere hjælp?... 2 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata To niveauer af geokodning Geometrityper Beskrivelse af krav til kortdata uanset filformat Levering i CAD dwg filformat DWG-fil med gravpladser eller gravsteder... 5 DWG-fil med baggrundskort... 6 Levering i MapInfo tab filformat... 9 Mapinfo-datasæt: Gravpladser eller Gravsteder... 9 Mapinfo-datasæt: Baggrundskort Side 1 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

2 Generelt. Skovbos Brandsoft kirkegårdsystem er et 100 % web baseret og modulopbygget administrativt system til kirker og kirkegårde. For at kortmodulet kan benyttes kræves mindst modulerne; Kirkegårdsmodul og kortmodul. For at sikre en nem og homogen indlæsning af kortdata ind i Brandsofts den fælles Oracle-baserede kirkegårdssystem, er der i det følgende beskrevet en række krav til datastruktur. Skovbo Brandsoft anvender en spatial database fra Oracle, hvilket stiller nogle krav til datastrukturen med hensyn til den logiske sammenhæng (topologisk) i data. CAD-systemerne, der typisk bruges af landinspektørerne er ikke i samme grad bundet af en sådan sammenhæng i data. For at lette konverteringen mellem de to miljøer, er der i det følgende beskrevet, hvordan leverandøren af kortdata, kan levere kortdata i en struktureret form, som letter datakonverteringen. Der er taget hensyn til, at kortleverandøren har to muligheder. Der kan leveres i CAD-formatet (dwg) og GIS-formatet MapInfo (tab). Desuden er der også mulighed for at benytte en wms-service sammen med ovennævnte filer, hvis der er behov for at hente on-line baggrundskortværk ind i Brandsofts Skovbo kortmodul. Hvor kan der fås mere hjælp? Skovbo Brandsoft kan primært hjælpe med oplysninger omkring kortmodulets funktion i kirkegårdssystemet, priser på software etc. Hvis der er brug for tekniske og uddybende oplysninger omkring dette dokument eller hjælp til konvertering af filer kontakt venligst: Landinspektørerne Hvenegård Rugårdsvej Odense C. Kristian Loftlund Finn Nielsen Tlf Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata. Hvis der skal foretages automatisk tilknytning af de oprettede polygoner i gravstedslaget med data i kirkegårdssystemets gravstedskartotek, skal attributterne i gravstedslaget indeholde præcis den samme notation, som er brugt i gravstedskartoteket. F.eks. er der ofte foranstillede nuller for at sikre en korrekt sortering. Derfor kan f.eks. gravstedets nummer hedde 0032 og ikke blot 32, på samme måde er A-32 ikke det samme som A 32, a-32 eller A 32. Hvis der ikke skal laves automatisk tilknytning af polygonerne i gravstedslaget til data i kirkegårdssystemets gravstedskartotek, er der ingen formkrav til indholdet af attributterne, fordi det alene er løbenummeret som anvendes ved den manuelle tilknytning, kirkegården selv skal foretage i kortmodulet. Side 2 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

3 Automatisk tilknytning er en opgave Brandsoft Skovbo normalt aftaler med både landinspektøren og kirkegården, da databehandlingen og kravene til data er mere krævende. Ofte er det større kirkegårde der benytter denne mulighed. Der vil fra Brandsofts Skovbos side ske en ekstra fakturering af timer til at lave den automatiske tilknytning i forbindelse med indlæsning af kortet på webserveren. To niveauer af geokodning. Brandsoft Skovbos kirkegårdssystem understøtter to niveauer for geokodning. 1. Gravsteder. Der oprettes et polygon og ID for hvert gravsted uanset antallet af gravpladser i gravstedet. 2. Gravpladser. Der oprettes et polygon og ID for hver gravplads. Der vil således kunne være adskillige ID er pr. gravsted. Et gravsted kan bestå af mange gravpladser. Det er klart at foretrække en opmåling på gravpladsniveau. Det giver meget mere fleksibilitet for kirkegården når der sker ændringer på gravstederne. Her med gravstedsopmåling som eksempel Id Gravsted nr Her med gravpladsopmåling som eksempel Id Gravplads nr Geometrityper. De tre grundlæggende geometrityper i kortet er således; Punkter = f.eks. indsætningspunkt for gravstedsnummer (tekst) Linier = f.eks. Stier, hække Flader = f.eks. Veje, gravpladser Side 3 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

4 Beskrivelse af krav til kortdata uanset filformat. 1. Kort skal leveres i koordinatsystemet UTM zone 32/33, EUREF89. Elementer skal være placeret med korrekte koordinater, dvs. i rækkefølge x,y og med akseparallel nordretning. 2. Enheder er meter og cm. 3. Der kan anvendes følgende geometrityper; er punkt, linie, polyline, og polygoner/flader (en flade er en polygon med samme start og slutpunkt). Cirkelbuer og splines er ikke tilladt, disse omdannes i stedet til polylinier. 4. Kun geografiske data leveres, dvs. plothoved, skæremærker og anden tegningsinformation fjernes, herunder også datasnavs som f.eks. nul-vektorer. 5. Symboler og tekster eksploderes, dvs. omdannes til grafik. Det gælder dog ikke tekster vedr. nummerering el. navngivning af kirkegården, f.eks. ID-nr og gravsteds/gravpladsnumre (er beskrevet mere detaljeret i de efterfølgende afsnit. 6. Kortdata opdeles i temaer/lag. Der benyttes navne til hvert lag som angivet senere i dette dokument. F.eks. skal gravsteder/gravpladser ligge i laget Gravsted eller Gravplads 7. Et fortløbende unikt heltalsnummer, ID, skal tildeles alle polygoner i gravsteds/gravpladslaget. F.eks. 1,2,3,4 Hvis der findes unikke gravstedsnumre eller unikke gravpladsnumre kan disse også benyttes. 8. Er der flere kirkegårde, skal der laves et kort/datasæt pr. kirkegård. Inden for hvert kort skal ID nøglen være unik. 9. Gravsted/gravplads notationen placeres med sit vedhæftningspunkt af teksten indenfor den flade notationen tilhører. Levering i CAD dwg filformat. Kortdata leveres som to CAD filer. Èn CAD-fil med enten gravsteder eller gravpladser En anden CAD-fil som indeholder baggrundskort. Filen skal indeholde diverse fonte og andet, således filen kan åbnes uden installation af andre tillægsfiler. Der oprettes ikke flere lag end vist i skemaerne Yderligere beskrivelse/inddeling kan defineres vha. attributværdier tilknyttet det enkelte element. Side 4 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

5 DWG-fil med gravpladser eller gravsteder Lagbeskrivelse Kirkegårdsområde og navn Afdeling, område inddeling af kirkegården og navn Række, underinddeling af en afdeling, samt Betegnelse i dwg fil Kirkegård Afdeling Række Elementer på kirkegården Flade som afgrænser kirkegårdsområdet, samt kirkegårdsnavn som tekst inde i fladen Flade som afgrænser et antal gravsteder/pladser, samt afdelingsnavn som tekst inde i fladen Flade som afgrænser et antal gravsteder/gravpladser, samt et navn inde i fladen navn Gravsted Gravsted Alle gravsteder (Hvis denne bruges må gravpladslaget ikke bruges) Gravsted-ID Gravsted-ID Hører til gravstedslag og benyttes kun, hvis gravstedsnumre ikke er unikke for DWG-filen Gravpladser- Gravplads Alle gravpladser (Hvis denne bruges må gravstedlaget ikke bruges) Gravplads-ID Gravplads-ID Hører til gravpladslag og benyttes kun, hvis gravstedsnumre ikke er unikke for DWG-filen Geometritype Flade (lukket polygon med flere liniestykker) Tekst inde i fladen Flade samt tekst (navn) inde i fladen Flade samt tekst (navn) inde i fladen Flade (én pr. gravsted) Tekster (ét unikt nummer pr. gravsted) Tekster (ét unikt nummer pr. gravsted) Flade (én pr. gravplads) Tekster (ét unikt nummer pr. gravplads) Tekster (ét unikt nummer pr. gravsted) Der skal leveres én fil som dels indeholder gravsteder/gravpladser som flader (lukket polygon), og dels et tilhørende navn/nummer for hver gravsted/gravplads. I samme fil leveres også en flade med kirkegården, samt flader for lagene afdeling og række, hvis det er aftalt med kirkegården at disse lag også skal leveres. Nedenfor er beskrevet de øvrige krav til indhold. Der er følgende krav til fladerne: Lukkede polygoner (dvs. cirkler, rektangler, splines, buestykker etc. skal omdannes til lukkede polygoner som består af liniestykker) Ingen overlap mellem flader i det enkelte lag Ingen selvskæringspunkter i den enkelte flade Ingen dubletter Der skal eksistere ét navn/nummer som tekst pr. flade og kun ét Indsætningspunktet for hvert navn/nummer skal være inden for den aktuelle flade Hvis de enkelte flader ikke har unikke navne/nr, skal der til hver flade indsættes ét unikt nummer som tekst inden for hver flade. Disse ID er oprettes i særskilte lag opdelt efter lagnavn. Dvs. et lag med ID er som relaterer sig til laget med Gravsteder, og et andet lag med ID er som relaterer sig til laget med Gravpladser. Side 5 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

6 DWG-fil med baggrundskort Lagbeskrivelse Betegnelse Elementer på kirkegården Geometritype i dwg fil Bygninger Bygning Alle bygninger Linie, polygon, flade Hække Haek Hække kun hække mellem gravsteder Linie, polygon Teknik Tek El, vand, kloak, diverse ledninger linie, polygon, flade Beplantning Beplant Græs, plæne, busket, levende hegn, Linie,polygon, flade øvrige hække mm. Tekster Tekst Tekster som vejnavne, afdelinger, kapel mm. Fritstående træer, trægrupper, formede træer, flagstang, vandhane, Opløste/ eksploderede tekster til polygoner eller flader skraldespand, bænk, mm. Vej sti Vej Veje, stier, parkeringsplads, kantsten/kantafgrænsning Linie, polygon og flade Diverse Div Bassin, affaldsspand, skilt, bænk etc., Linie, flade og polygon dige, støttemur Ressource Ress Udfyldes kun hvis kirkegården benytter Polygon og flade kortet sammen med ressourcemodulet i Brandsoft Skovbos kirkegårdssystem. Dette lag skal defineres i samarbejde med Brandsoft Skovbo og kirkegården. Baggrundskortet leveres som én særskilt fil i dwg-format med et antal temaer. Disse temaer skal alene fungere som en visuel baggrund, og er således ikke intelligent på samme måde som temaet med Gravsteder/pladser. For at sikre en nem konverteringsproces fra DWG til Oracle, skal baggrundskortet være opbygget på enkel måde. Nedenfor er der beskrevet nogle krav til baggrundskortet, som vil lette konverteringsprocessen. Symboler og tekster omdannes til grafik (dvs. eksploderes til deres grafiske grundelementer). Disse skal være læsbare i målforhold ca. 1:200 Splines, buestykker, cirkler etc. omdannes til liniestykker Flader skal være lukkede og bestå af liniestykker (alternativt kan fladerne også omdannes til polygoner eller liniestykker Fjern grafiske rest-elementer f.eks. 0-vektorer, indsætningspunkter og andre elementer som ikke bør være en del af baggrundskortet (er særlig vigtig hvis der er elementer som er blevet omdannet, f.eks. fra symbol til grafik) Side 6 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

7 Figur 1. Udsnit af en CAD-tegning med flader for gravpladser, afdelinger og kirkegården, samt tilhørende numre/navne som tekst. Bemærk at hver flade har et unikt nummer eller navn, også fladerne som definerer hhv. afdelingerne og kirkegården. Èn flade har kun ét navn/nummer registreret som et tekstelement. Side 7 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

8 Figur 2. Eksempel på baggrundskort i dwg-format med fem lag, Tekst og symboler er omdannet til grafik. Side 8 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

9 Levering i MapInfo tab filformat Der leveres to MapInfo-datasæt. Ét for gravsteder/pladser og et andet for baggrundskortet. Begge datasæt kan indeholde ét til flere lag (MapInfo-tabeller). Datasættet med Gravsted/plads består dels af MapInfo-tabellen (lag) Gravsted eller Gravplads, som er den primære, samt tabellen Kirkegård, som alene indeholder én flade som afgrænser kirkegården. Der kan forekomme to yderligere tabeller, hhv. Række og Afdeling, hvis det er aftalt med kirkegårdskontoret at disse inddelinger også skal laves. Alle disse tabeller indeholder kun flader med attributoplysninger til hver flade. Derudover leveres et datasæt med baggrundskortet, som består af 7 temalag. Nedenfor er alle lag beskrevet i skemaform, og efterfølgende mere detaljeret. Mapinfo-datasæt: Gravpladser eller Gravsteder Lagbeskrivelse Kirkegårdsområde og navn Betegnelse i MapInfo Kirkegård Elementer på kirkegården Flade som afgrænser kirkegårdsområdet. Kirkegårdsnavn som attributværdi Geometritype Flade, (lukket polygon med flere liniestykker), med attributværdier Afdeling; områdeinddeling af kirkgården samt navn Afdeling Flade som afgrænser et antal gravsteder/pladser. Afdelingsnavn/nr. som attributværdi Flade med attributværdier Række; underinddeling af afdeling, samt navn Række Flade som afgrænser et antal gravsteder/pladser. Unikt rækkenr. som attributværdi Flade med attributværdier, se detailbeskrivelse Gravsted Gravsted Alle gravsteder (Hvis denne bruges må gravpladslaget ikke bruges). Unikt navn/nr. som attributværdi Gravpladser Gravplads Alle gravpladser (Hvis denne bruges må gravstedlaget ikke bruges). Uniket navn/nr. som attributværdi Flade med attributværdier, se detailbeskrivelse Flade med attributværdier, se detailbeskrivelse etailbeskrivelse af de enkelte lag Lagnavn: Kirkegård Beskrivelse: flade som definerer (omkrandser alle gravsteder/pladser) med tilhørende navn på den aktuelle kirkegård Geometritype: flade (lukkede polygoner som består af liniestykker) Attributter i datasættet: Kirkegårdsnavn: char(20) navn på kirkegård Side 9 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

10 Figur 4. Afgrænsning af kirkegård (markeret med rødt) med tilhørende navn som attributværdi. Lagnavn: Afdeling el. række Beskrivelse: flade som definerer den enkelte afdeling og/eller række med hver sit unikke navn/nr som attributværdi. Det aftales særskilt med kirkegårdskontoret om disse to lag også skal leveres. Geometritype: flade (lukkede polygoner som består af liniestykker) Attributter i datasættet: Afdeling/række: char(10) navn/nummer på afdeling/række Der er følgende krav til levering af datasættet som vedrører Gravsted/Plads. Lagnavn: Gravplads el. Gravsted afhængig af typen Beskrivelse: Indeholder kun flader som afgrænser en gravplads/gravsted, samt et antal attributoplysninger til hver flade. Hver flade har et unikt navn/nummer og kun ét. Geometritype: flade (lukkede polygoner som består af liniestykker) Attributter (felter) i datasættet alle felter skal forekomme Kirkegård: antal bogstaver/tal max. 20 navn på kirkegård * Afdeling: antal bogstaver/tal max. 10 navn/nummer på afdeling Række: antal bogstaver/tal max. 10 navn/nummer på række Nummer: antal bogstaver/tal max. 15 navn/nummer på gravsted (*) Plads: antal bogstaver/tal max. 20 navn/nummer på gravplads (*) ID: Integer - fortløbende unikt heltalsnummer for hver flade * * Attributter med obligatorisk attributindhold. (*) Enten/eller enten skal Nummer feltet indeholde unikke værdier, eller Plads feltet indeholde unikke værdier. Kun én værdi pr. flade. Side 10 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

11 Det aftales med Kirkegården om de øvrige attributter også skal være udfyldt. Figur 3. Gravpladser som flader i MapInfo. Hver flade har tilknyttet et sæt attributværdier, bla. et unikt navn/nummer. Side 11 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

12 Mapinfo-datasæt: Baggrundskort Mapinfo-datasæt: Baggrundskort Lagbeskrivelse Betegnelse Elementer på kirkegården Geometritype i MapInfo Bygninger Bygning Alle bygninger Linie, polygon, flade med attributværdier, se detailbeskrivelse Hække Haek Hække kun hække mellem gravsteder Linie og polygon med attributværdier, se detailbeskrivelse Teknik Tek El, vand, kloak, diverse ledninger Linie, polygon flade med attributværdier, se detailbeskrivelse Beplantning Beplant Græs, plæne, busket, levende hegn, øvrige hække mm. Tekster Tekst Tekster som vejnavne, afdelinger, kapel mm. Fritstående træer, trægrupper, formede træer, flagstang, vandhane, skraldespand, bænk, mm. Liine, polygon, flade med tilhørende attributværdier, se detailbeskrivelse Opløste/ eksploderede tekster til polygoner eller flader, se detailbeskrivelse Vej sti Vej Veje, stier, parkeringsplads, kantsten/kantafgrænsning Diverse Div Bassin, affaldsspand, skilt, bænk etc., dige, støttemur Ressource Ress Udfyldes kun hvis kirkegården benytter kortet sammen med ressourcemodulet i Brandsoft Skovbos kirkegårdssystem. Dette lag skal defineres i samarbejde med Brandsoft Skovbo og kirkegården. Linie, polygon, flade med attributværdier, se detailbeskrivelse Linie, polygon, flade med attributværdier, se detailbeskrivelse Linie, polygon, flade med attributværdier, detailbeskrivelse Baggrundskortet leveres som et antal tabeller (lag). Begræns antallet til de ovenfor nævnte. Disse lag skal alene fungere som en visuel baggrund, og er således ikke intelligent på samme måde som temaet med Gravsteder/pladser. For at sikre en nem konverteringsproces fra MapInfo til Oracle, skal baggrundskortet være opbygget på enkel måde. Nedenfor er der beskrevet nogle krav til baggrundskortet, som vil lette konverteringsprocessen. Beskrivelse: Indeholder kortlægning af kirkegårdens topografi som aftalt med kirkegården. De registrerede elementer opdeles i fem lag med attributoplysninger. Side 12 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

13 Geometritype: flade (lukkede polygoner som består af liniestykker) og linier, dvs. øvrige elementer er ikke tilladte, ej heller sammensatte elementer. Tekster og symboler skal være omdannet til grafik, og skal være læsbare i målforhold ca. 1:200. Attributter (felter) i hver tabel alle felter skal forekomme: tema: Objekttype: antal bogstaver/tal max. 30 det samme som tabelnavn, f.eks. Beplantning * antal bogstaver/tal max. 30 underdeling af Tema, f.eks. formet træ, busk, bed, bænk etc. Figur 5 Kortudsnit fra gis-programmet MapInfo som indeholder de to datasæt baggrundskort og gravsteder. Bagrundskortet består af lagene; teknik, diverse, bygninger, beplantning samt vej-sti. Datasættet med gravsteder består af lagene; plads og kirkegård. Side 13 af 13 - Vejledning til landinspektører - Brandsoft kortmodul

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 1 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 1 To niveauer af geokodning.... 2 Geometrityper....

Læs mere

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation I forbindelse med tilbudsafgivelse er COWI stødt på følgende spørgsmål, som ønskes afklaret, inden det endelige tilbud afgives. Geometrityper Understøttelse

Læs mere

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter Vejledning i DATAKONVERTERING og DATAOPRYDNING/-TILRETNING Denne vejledning omhandler DFF-EDBs anbefalede behandling af filer med oprindelse fra CAD- og GIS-programmer. Kapitlerne i vejledningen er farvekodet

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 1 INDLEDNING... 2 GENERELT... 3 2.1 FILFORMATER... 3 2.2 PROJEKTIONER... 3 2.3 DATAMODEL... 3 2.4 KOLONNER OG FELTER... 3 2.5 GEOMEDIA TABELNAVNE...

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

Fil import og eksport

Fil import og eksport Import og eksport af filer Næsgaard Markkort/AgroSat kan importere og eksportere en lang række forskellige filformater. Dette afsnit omhandler nogle generelle retningslinier omkring import og eksport.

Læs mere

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks NOTE 2-2008 WWW.GeoCAD.dk Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks Indførelsen af minimaks ved Kort- & Matrikelstyrelsen den 10. september 2008 vil medføre en række

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1

vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1 vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Oversigt... 3 2.1 Geometri versus administrative stedfæstelser... 3 2.2 Serviceområder...

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference Kort10 - en del af den geografiske infrastruktur Produktblad juni 2006 Kort10 som fælles geografisk reference 2 Kort10, produktblad juni 2006 Kort10 en del af den geografiske infrastruktur Kort10 er en

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

IKT-2.21 STANDARD FOR DIGITAL AFLEVERING AF LANDMÅLTE DATA

IKT-2.21 STANDARD FOR DIGITAL AFLEVERING AF LANDMÅLTE DATA DTU Campus Service IKT-2.21 STANDARD FOR DIGITAL AFLEVERING AF LANDMÅLTE DATA INDHOLD 28. november 2016 Version 1 Udarbejdet af MMKS (Niras) Kontrolleret af MHFR (Niras) Godkendt af JOLIND 1 Indledning...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Opgavebeskrivelse til Rammeaftale vedrørende ajourføring af kortmateriale for intensivt plejede arealer 2015

Opgavebeskrivelse til Rammeaftale vedrørende ajourføring af kortmateriale for intensivt plejede arealer 2015 Bilag 1 Opgavebeskrivelse til Rammeaftale vedrørende ajourføring af kortmateriale for intensivt plejede arealer 2015 Version 1 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE YDELSER...

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

Septimas høringssvar vedrørende dokumenteterne FKG datamodellen - Version 2 3 1 - Fysisk implementering.pdf og FKG_2_3_1_mssql.sql

Septimas høringssvar vedrørende dokumenteterne FKG datamodellen - Version 2 3 1 - Fysisk implementering.pdf og FKG_2_3_1_mssql.sql Septima P/S Larsbjørnsstræde 3 1454 København K +45 7230 0672 www.septima.dk 31. juli 2013 Septimas høringssvar vedrørende dokumenteterne FKG datamodellen - Version 2 3 1 - Fysisk implementering.pdf og

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

FKG datamodellen Version Implementeringsguidelines. FKG datamodellen Version Implementeringsguidelines

FKG datamodellen Version Implementeringsguidelines. FKG datamodellen Version Implementeringsguidelines FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 Implementeringsguidelines Sidste revisionsdato: 24. oktober 2013 1 Dokumenthistorik Version Dato Initialer Ændring 1.0 5.7.2013 TBS/NIRAS

Læs mere

STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME

STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME Ansvarlig: TOPL Side 1 af 6 STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME Gældende fra 03. november 2015 Version 2.5 TOPL Indhold Forord... 3 Definitioner...

Læs mere

Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges.

Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges. Danmarks fikspunktsregister Valdemar. Vejledning Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges. Hvis du er ny som bruger af applikationen,

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Dokumentationsstandard Tekniske rapporter, tegninger og lister EDS-50-01 Rev. 0 teknisk standard Revisionsoversigt Dokumentnummer: 44370/09 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2016 13/08149-23 Carsten Henning Bitsch cahb@vd.dk +45 7244 2626 VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS 1. Microstation 2. MapInfo

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS

Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS Slotsgade 22 6000 Kolding Tlf. 75 53 73 93 Fax 75 53 72 93 http://www.artogis.dk Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS KAFFE møde 31. august 2006 Samarbejde med ScanJour. Baggrund Baseret på Ny

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 12 8 2 7 9 3 10 4 1 5 6 11 Brugergrænsefladen 1. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller

Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller Slutrapport: Dokumentation af informationer om modeller sikring af fremtidig anvendelse (+ datablade) Dokumentation

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Nordre Kirkegård Horsens Kirkegårde, den 14. oktober 2014 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning)

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) ver. 16.02.2010 WWW.GeoCAD.dk Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) I denne vejledning beskrives, hvilke krav og forudsætninger der stilles i forbindelse med dannelse af

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD Det rigtige gravsted Denne folder henvender sig til familien, der skal vælge gravsted. Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem,

Læs mere

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur FOT-3 Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur Formål og mål med gruppens arbejde At fastlægge en samlet specifikation

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T QGIS 2.4.

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T QGIS 2.4. D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T QGIS 2.4 Grundkursus September 2014 Velkommen til Grundkursus i QGIS 2.4 Dette kursusmateriale

Læs mere

http://sonderborg.planvis.dk/search

http://sonderborg.planvis.dk/search Vejledning til søgning i digital byggesagssagsarkiv, Sønderborg Kommune http://sonderborg.planvis.dk/search Er hjemmeside portal for tilgængeliggørelse af digitaliserede byggesager fra Sønderborg Kommune

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne URNEGRAVSTEDER Servitutter på urnegravsteder Gravstedet købes for 10 år, som er fredningstiden

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Vejledning til brug af MobilGIS til NST- 3- registreringsprojekt

Vejledning til brug af MobilGIS til NST- 3- registreringsprojekt Digital forvaltning og GIS J.nr. Ref. Rune Heidemann Bjarne Aabrandt Jensen bjaje@nst.dk/72543737 Den 1. juli 2011 Vejledning til brug af MobilGIS til NST- 3- registreringsprojekt Det er meget vigtigt

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt UniKort er det centrale kortmodul i Mastra. Unikort startes via Kort-menuen i Mastra. Kortvinduet er opdelt i en række områder: Oversigtsnavigering: Man kan angive en

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag Side 1 af 5 Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag Formål: Indhold: Målforhold: Tegningshoved Alle tegninger skal forsynes med tegningshoved med kommunens

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 2 8 2 7 9 3 4 0 5 6 Brugergrænsefladen. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Næsgaard Markkort/AgroSat

Næsgaard Markkort/AgroSat Næsgaard Markkort/AgroSat Vejledning til administration af data i ver. 8.00 Udarbejdet specielt til brugere af Næsgaard Markkort ADVICER og AgroSat DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Vejledning til ændringsudpegning

Vejledning til ændringsudpegning Vejledning til ændringsudpegning I forbindelse med ændringsudpegninger er der for at gøre udpegningerne ens fra kommunerne lavet en kort vejledning, som skal give en afklaring af, hvornår man bruger de

Læs mere

SDL - SGE 3D. Forudsætninger. Start. Denne vejledning beskriver, hvordan man visualiserer 3D-data i SDL.

SDL - SGE 3D. Forudsætninger. Start. Denne vejledning beskriver, hvordan man visualiserer 3D-data i SDL. SDL - SGE 3D Denne vejledning beskriver, hvordan man visualiserer 3D-data i SDL. 3D-data indlæses eller skabes i SGE (SDL Grafisk Editor). De fleste SGE redigerings-funktioner arbejder i 3D, men man kan

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse Hvor finder jeg kort på Horsens Kommunes hjemmeside?... 2 Hvordan finder jeg en bestemt adresse i kortet?... 4 Hvordan finder jeg en matrikel eller ejendom?... 5 Jeg

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

Ny navnestandard for vejelementer

Ny navnestandard for vejelementer Af Civilingeniør Marianne Rask CAD-koordinator Transport, Veje & Jernbaner Carl Bro as TMC-DIB bestyrelsesmedlem mar@carlbro.dk Tlf : 43 48 66 73 Ny navnestandard for vejelementer Danmark: Blandt vejingeniører,

Læs mere

Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS

Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS Info planter Dato: 22-06-2006 Landscentret Planteavl Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS Der bruges en del tid på optegning af marker til brug ved udarbejdelse af VVM ansøgninger, præsentation af

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kom godt i gang med dataudveksling med Dansk Markdatabase

Kom godt i gang med dataudveksling med Dansk Markdatabase September 2005 Kom godt i gang med dataudveksling med Dansk Markdatabase 22 21 INTRODUKTION... 2 Vejledningen... 2 Forudsætning for dataudveksling... 2 DATAUDVEKSLING MELLEM BEDRIFTSLØSNING MARK OG DANSK

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen.

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen. Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows I det følgende gives en indføring i SDL-versionen tilwindows. Introduktionen er et supplement til SDL Brugervejledning. Program start SDL startes normalt

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Geokodning af bygninger i FOT2007

Geokodning af bygninger i FOT2007 Kontakt: amc@kl.dk Ref: sabje@kms.dk Oktober 2010 Geokodning af bygninger i FOT2007 Baggrund Notatet indeholder retningslinjer, som FOT2007 anbefaler, at FOTdanmarks medlemmer forholder sig til i forbindelse

Læs mere

Modulet Map. Map_GEv61_1udg,pdf.doc Antal sider: 76 Udskrevet d. 20-04-07

Modulet Map. Map_GEv61_1udg,pdf.doc Antal sider: 76 Udskrevet d. 20-04-07 Modulet Map Map_GEv61_1udg,pdf.doc Antal sider: 76 Udskrevet d. 20-04-07 GeoEnviron 6.1 Indhold Indhold Indledning...6 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 6 Denne manual og dens anvendelse... 6 Introduktion

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 8. december 2014 Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 Baggrund

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i. Begreber

Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i. Begreber Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i Begreber 1 Columbus tog fejl! - jorden er flad når vi tegner i MicroStation!!! Geodætiske begreber definition af jorden Jordens overflade Jordens

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S Spørgsmål og svar

Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S Spørgsmål og svar Den 31. august 2016 Ref.: PERJOR/JADL Journalnr. 16-0311-000002 Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 096-171719 Spørgsmål

Læs mere

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S Arkivering Brugervejledning AdvoForum A/S Arkivering...3 Generelt...3 Arkivering og Sagskort...5 Arkivnummervalg...6 Arkivgrupper...6 Manuel arkivering...8 Massearkivering...9 Genoptagelse sager...11 Delarkivering...11

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

FORMAT - DXF - EKSPORT

FORMAT - DXF - EKSPORT Indledning og indhold Denne vejledning omhandler hvorledes data er formateret gennem DXF-eksport-funktionerne i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk at denne beskrivelse og vejledning er udarbejdet Januar

Læs mere

Håndstempler og Prægeværktøj

Håndstempler og Prægeværktøj Håndstempler og Prægeværktøj Goliath Goliath Spejlvendt Goliath Pryor Mikro mærkning Pryor Kyk og Skandinaviske karakterer Omvendre karakterer fnger en tydelig spejlvendt skt. Karakterstørrelse Typografi

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere