DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30"

Transkript

1 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30 I Odense Formalia: Til stede: Jens, Thomas, Troels, Uffe, Martin og Peter Gæster: Ingen Deltog via Skype: Ingen Afbud: Ian Ordstyrer: Torels Referent: Martin O. Dagsorden 1. Formalia Udpegning af dirigent (Troels) og referent (Martin). 1.a. Fastlæggelse af endelig dagsorden Den udsendte midlertidige dagsorden blev vedtaget med enkelte tilføjelser. 1. Intern koordinering i bestyrelsen. Projekter, ad-hoc sager, sager inden for hver bestyrelsesmedlems kompetence. Diskussion af Troels forslag til styringsinstrument. 2. Opsamling af sommerens pressediskussioner. Presseberedskab i sommerperioden. Hjælp til pressemeddelser. 3. Hvad kan vi gøre i forhold til strandene? Hvordan håndterer vi swingere og puritanere? 4. Dialog med Thomas Asferg om folkemødeprojekt. 5. Igangsættelse af projekt om strand- og eller festivalturne til næste sommer 6. Status på generalforsamling i Justering af forretningsorden. Beslutning om fuld refusion af Jens og Troels flybilletter til Ålborg. 8. Hvilken beretning vil vi gerne kunne aflægge til næste generalforsamling? Hvilke opgaver skal vi have løst? 9. Indrapportering af upassende adfærd fra et par medlemmers side på Tysmosen og Solbakken. Klage fra et medlem over bortvisning fra Solbakken. Plus afrundning af sagen om af nordmanden Arne Birger Bjerksetmyt Side 1 af 5

2 10. Annoncering generelt. 11. Samarbejde med INF. 12. Gaveindsamling Status økonomi. Halvårs regnskab. 14. Status medlemmer. 15. årsskrift Støtte til saunacampingvogn 17. Årsskrift 18. Evt. 1. Intern koordinering i bestyrelsen. Projekter, ad-hoc sager, sager inden for hver bestyrelsesmedlems kompetence. Diskussion af Troels forslag til styringsinstrument Vi mangler et værktøj til styring af de forskellige opgaver i bestyrelsen, kommunikation samt dokumenthåndtering. Uffe og Thomas arbejder videre med at finde egnet værktøj. F.eks. Iglo eller google docs (efterfølger). 2. Opsamling af sommerens pressediskussioner. Presseberedskab i sommerperioden. Hjælp til pressemeddelser. To medlemmer, Ewa og Torben, har tilbudt at bistå foreningen med at fremstille pressemeddelser. De har allerede sendt første udkast. Uffe tager kontakt til ewa og Torben og varetage kontakten med dem fremover. Jens er til rådighed for pressen, når han er til rådighed, og mener ikka at vi skal have et presseberedskab ud over det. 3. Hvad kan vi gøre i forhold til strandene? Hvordan håndterer vi swingere og puritanere? Vi diskuterede kort problemstillingen under maden, men udskyder punktet til næste møde. 4. Dialog med Thomas Asferg om folkemødeprojekt. Thomas Asferg har henvendt sig angående DN s mulige deltagelse i folkemødet på Bornholm i Uffe laver en buisnesscase og tager kontakt til Thomas. 5. Igangsættelse af projekt om strand- og eller festivalturne til næste sommer Bjarne og Troels laver forslag/projektbeskrivelse. Side 2 af 5

3 6. Status på generalforsamling i 2014 Målet er en samlet årssamling/generalforsamling i Q Grundet årstiden er naturiscampingpladserne ikke egnede. Martin undersøger egnede steder (spejderhytter eller lignede), gerne på Fyn, samt forslag til dato. 7. Justering af forretningsorden. Beslutning om fuld refusion af Jens og Troels flybilletter til Ålborg. Jens mener Forretningsordnen vedr. befordringsgodtgørelse bør ændres, da det ikke skal koste bestyrelsesmedlemmerne penge at deltage i bestyrelsesarbejde. Udgangspunktet er stadig at laveste takst med offentlig transport, men det skal sammenholdes med tid og besvær. Jens og Troels får udbetalt det resterende fra Aalborgturen. Troels omskriver forretningsordnen i forhold til det diskuterede. Vi tildeler Leila Quant en godtgørelse for frivilligt arbejde, svarende til det et bestyrelsesmedlem modtager 8. Hvilken beretning vil vi gerne kunne aflægge til næste generalforsamling? Hvilke opgaver skal vi have løst? Troels sender bilag vedr. dette. 9. Indrapportering af upassende adfærd fra et par medlemmers side på Tysmosen og Solbakken. Klage fra et medlem over bortvisning fra Solbakken. Plus afrundning af sagen om af norsk medlem. Vi har modtaget indrapportering om upassende adfærd vedr. to medlemmer. Efter forsøg på at udrede hvad der egentligt er foregået, har vi besluttet at indstille det ene medlem til eksklusion og det andet til en prøvetid med skærpet tilsyn. Indberetningerne fra både Tysmosen og Solbakken fremstod utroligt rodede. Fakta og formodninger var blandet sammen i en grad så det var umuligt at skelne det ene fra det andet. Jens retter henvendelse til begge pladser, og beder dem om at være meget mere præcise i fremtidige klager. Hvis bestyrelsen skal tage stilling til sådanne sager, er det ikke nok at personen har opført sig upassende, det er væsentligt for os at vide hvori det upassende bestod. Samtidig er det væsentligt at der skelnes mellem uomtvistelig fakta, og gisninger og rygter om hvad sådan en person nok laver inde i teltet. Vi har tidligere skrevet til det norske medlem, som er ekskluderet af Norges Naturistforbund. Vi holder fast i at hans medlemskab ikke kan fornyes, på baggrund af hans eksklusion fra NNF. Side 3 af 5

4 10. Annoncering generelt. Vi skal huske at procecere aftaler og udstede faktura når vi har indgået aftaler. Vi skal lave en prisliste så vi kan svarer hvad annoncering koster, både online og på tryk. Se oplæg fra Kim Øverup. Vi har en kunde der venter på en pris nu (Andrew). Vi skal have et banner på Alt om Camping Uffe og Bjarne arbejder videre med dette. Vi tager emnet op igen på næste møde 11. Samarbejde med INF. Jens og Thomas tager til INF s 60 års jubilæum i Frankrig 19.september. Der skal købes gave til INF, budget: 1000 kroner Der er centralkomitemøde hvor den danske situation er oppe som punkt på dagsordnen, Ny klagesag, hvor Vedsølejren ikke ville godkende vores inf-kort. Klage er sendt videre til INF. INF mangler to jurister, Leslie er kandidat. Vi får officielt venskabsbesøg af NNF den 9. november. 12. Gaveindsamling Vi skal indsamle 100 gaver om året i 3 år i gennemsnit. Vi er lige nu oppe på 56 ud af de 300 som skal ind inden udgangen af Hvis ikke vi modtager dem mister vi vores 8A godkendelse. Der skal gang i uddelingen af gaveblanketter i papir og på nettet. 13. Status økonomi. Halvårs regnskab. Budgettet holder pænt i Bjarne gennemgik halvårsstatus. 14. Status medlemmer. Peter gennemgik medlemstilgang, mest markant har Henrik Paaske sagen givet et positivt udslag i juli. 15. årsskrift 2014 Kim Ø har lavet et oplæg til årsskrift Kontaktprisen på årsskrift 2013 har indtil videre været alt for høj. Jens ønsker at sikre at vi kommer bredere ud, og ønsker mere kontakt for pengene. Kim Ø skal finde forslag til en distributionsplan. 16. Støtte til saunacampingvogn DN Århus ønsker at ombygge en campingvogn til mobil sauna (med DN-logo) og ønsker tilskud og lån til dette til dette. De anmoder om et lån på øjeblikkeligt samt et tilskud på når vognen er klar. Danske naturister tildeler pr d.d hvor halvdelen er et lån der tilbagebetales Det er en forudsætning at projektet bliver dokumenteret, samt at det danske saunaselskab bliver konsulteret, vedr. sikkerhedsklassificering og lignende. Samt at der føres projektregnskab. Side 4 af 5

5 17. Årsskrift De sidste årsskrifter skal ud. Lokalforeningerne skal have tilbuddet igen, gerne med gaveblanket indlagt. 18. Evt. Arbejdsskadeforsikring. Bjarne har modtaget tilbud Vi tegner, da det er lovpligtigt. Skal vi tage imod Kim Ø s tilbud om provisionsafhængig reklamesalg? Svaret vil blafre i vinden til næste bestyrelsesmøde. Mødet slut ca. 22:15 Således opfattet Martin Vilmann Side 5 af 5

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere