Budget Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5"

Transkript

1 Budget (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1, , , ,569.0 Tilskud og udligning Finansiering i alt 2, , , ,140.2 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 6/8-14) 1, , , ,984.9 Opprioriteringsforslag Budgettilpasningsforslag Tekniske korrektioner Reduktionsforslag Demografi Lov- og cirkulære Beskæftigelsesområdet Løft på sundhedsområdet 2.2 Afledt drift anlæg Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg Øvrige driftsforslag Resultat af ordinær drift Finansielle poster Afdrag på lån Finansforskydninger Råderum i alt inden anlæg og lån Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan Resultat af skattefinansieret og finansielt område Låneoptagelse Balance, total

2 Oversigt reduktionsforslag til budget TMU R-01 Reduktion i pulje til klimatilpasning -1,000-1,000-1,000-1,000 TMU R-03 Indtægt fra miljøgodkendelser til landbrug TMU R-04 Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje -3,000-9,000-12,000-12,000 TMU R-05 Befordring optimering ,000-1,500-1,500 Total TMU -4,700-11,200-14,700-14,700 UDD R-01 Fritidshjem til SFO I UDD R-02 Fritidsklubber omlægges til SFOII -1,200-1,800-1,800-1,800 UDD R-03 Juniorklubber omlægges til SFO III UDD R-04 Ungdomsklub aktivitet flyttes til Ungdomsskolen Total UDD -2,170-3,560-3,560-3,560 BFU R-01 Førslev Børnehus - besparelse ved lukning BFU R-02 Organisering af kommunal tandpleje ,000-1,020 BFU R-04 Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune BFU R-06 Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler ,000-3,100-3, ,000-1,500-1,500 BFU R-07 Hurtigere overgange ved 18 år Total BFU -1,960-4,450-6,260-6,280

3 Oversigt reduktionsforslag til budget EKU R-01 Lukke biblioteksfilial i Dalby Total EKU ØK R-03 Reduktion barselsudligningspulje -1,000-1,000-1,000-1,000 ØK R-04 Kørselsgodtgørelse udbetales kun med lav takst -1,141-1,141-1,141-1,141 ØK R-05 Besparelse på print og kopi ØK R-08 Gebyrer og andre indtægter ØK R-09 Reduktion af budgettilpasningspuljen -12,000-12,000-12,000-12,000 Total ØK -15,331-15,331-15,331-15,331 SSU R-02 Nedbringelse af ventedage SSU R-06 Rammeaftale - reduktion 1,5% -1,400-1,400-1,400-1,400 Total SSU -1,500-1,500-1,500-1,500 BESK R-01 Jobsøgningskurser Total BESK I alt -26,207-36,587-41,897-41,917

4 Drift - budgettilpasningsforslag ØK B-01 Arkiveringsversioner af ESDH-systemer ØK B-02 Tilpasning af indtægt for byggesagsgebyr SSU B-01 Overgange fra Børne- til Voksenområdet 1,800 5,700 8,900 8,900 SSU B-02 Medfinansiering på sundhedsområdet -1,500-1,500-1,500-1,500 Total budgettilpasning 750 4,950 8,350 8,550

5 Drift - opprioriteringsforslag BFU O-01 Ekstra åbningstid - harmonisering af åbningstid ØK O-01 Omkostninger forbundet med rehabiliteringsteamet ØK O-02 Forlængelse af elevaftaler ved barsel ØK O-03 Business Faxe SSU O-01 Sosu-elever 2,800 2,800 2,800 2,800 SSU O-02 Kørsel til specialiserede aflastningspladser, Faxe Sundhedscenter Oppprioriteringsforslag i alt 3,770 3,810 3,810 3,810

6 Drift - Øvrige forslag BFU Ø-01 Kørselspulje i forbindelse med kørsel til den kommunale tandpleje for børn og unge i alderen 0-18 år BFU Ø-02 Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier UDD NYT Forsøgtprojekt med andre aktører -Musikskole mv. 1,200 1,200 UDD NYT Holddelling og tolærerordning - indskolingen 0 1,000 2,000 2,000 EKU/ØK NYT Turisme (400) og erhvervsbranding (350) EKU/ØK NYT Bosætningsstrategi/pressekonsulent ØK NYT Brandkadetter 75 SSU NYT Fjernelse af besparelser på Paraplyen SSU Ø-01 Forslag fra Handicaprådet SSU Ø-02 Hjerneskadekoordinator Øvrige forslag i alt 3,986 5,048 5,148 4,998

7 Drift - Tekniske korrektioner EKU Tek korr 1 Besparelse indarbejdet 2 gange ØK Tek korr 2 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark UDD Tek korr 3 Korrektion ift. regnskabsresultat -3,000-3,000-3,000-3,000 ØKU Tek korr 4 Kantinemoms ØK Tek korr 5 Afsat pulje til dokumenterede merudgifter 7,900 7,800 3,000 0 ØK Tek korr 6 Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) ØK Tek-korr. 7 Politikerløn - manglende DUT-kompensation I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen) 5,540 5, ,205

8 Balanceforskydninger Udvalg Forslag ØK Permatopia ØK Skovholmslund Balanceforskydninger i alt 0 0

9 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse 2,400 2,300 6,000 6,000 TMU A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse 0 0 2,000 2,000 TMU A-03 Ejendomsstrategi 25,000 25, TMU A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 1,000 1,000 1,000 1,000 TMU A-05 Cykelstier 4,250 5,280 6,000 6,000 TMU A-06 Trafiksanering Rønnede 3,100 3, TMU A-07 Nedrivningspulje kommunale bygninger 3,000 5,000 2,000 0 TMU A-08 Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 1,060 TMU A-09 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 500 5,450 TMU A-10 Kystbeskyttelse 2,500 2,500 TMU A-11 Renovering af Faxe Syd Station 800 TMU A-12 Nedrivningspulje - kommunal andel 2,130 2,000 2,000 2,000 Teknik- og Miljøudvalget i alt 45,740 51,630 19,000 17,000 UDD A-01 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalg i alt BFU A-01 Ny organisering af tandpleje 6,100 6,100 Børne- og Familieudvalg i alt 6,100 6, EKU A-01 Belysninger fodboldbaner EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere 3,250 3,250 3,250 3,250 EKU A-03 Haslev Seminarium - renovering 1, Erhvervs- og Kulturudvalg i alt 4,750 3,750 3,750 3,750 ØK A-01 Byggemodning af erhvervsgrunde 1,000 1,000 8,500 8,500 ØK A-02 Køb/salg af småarealer, pulje ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (udgift) 3,850 3,950 3,050 ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (statstilskud) -1,283-1,317-1,017 ØK A-04 Energifond 5,500 5, ØK A-06 Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 1,000 ØK A-07 TV transmission fra byrådsmøder 321 Økonomiudvalg i alt 10,388 9,133 10,533 8,500

10 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 1,300 1,300 1,300 1,300 SSU A-02 Velfærdsteknologi 1,000 1,000 1,000 1,000 SSU A-03 Nyt værested Perlen 2,600 SSU NYT Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscentret 5,300 Social- og Sundhedsudvalg i alt 10,200 2,300 2,300 2,300 BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter (er medtaget i ejendomsstrategien) Beskæftigelsesudvalg i alt Ekstraordinær gældsafvikling 0 0 Anlæg i alt 77,178 72,913 35,583 31,550

11 Afledt drift af anlæg Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse TMU A-03 Ejendomsstrategi TMU A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 50, , , ,000 TMU A-05 Cykelstier 26,000 47,000 47,000 47,000 TMU A-06 Trafiksanering Rønnede 15,000 15,000 15,000 15,000 TMU A-07 Nedrivningspulje TMU A-08 Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved TMU A-09 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 80,000 80,000 80,000 80,000 TMU A-10 Kystbeskyttelse 130, , , ,000 Teknik- og Miljøudvalget i alt 301, , , ,000 UDD A-01 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalg i alt BFU A-01 Ny organisering af tandpleje Børne- og Familieudvalg i alt EKU A-01 Belysninger fodboldbaner 210, , , ,000 EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU A-03 Haslev Seminarium - renovering 510, , , ,000 Erhvervs- og Kulturudvalg i alt 720, , , ,000 ØKU A-01 Byggemodning af erhvervsgrunde 133, , , ,000 ØKU A-02 Køb/salg af småarealer, pulje ØKU A-03 Områdefornyelse Haslev (udgift) ØKU A-03 Områdefornyelse Haslev (statstilskud) ØKU A-04 Energifond Økonomiudvalg i alt 133, , , ,000 SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 167, , , ,000 SSU A-02 Velfærdsteknologi 60,000 60,000 60,000 60,000 SSU A-03 Nyt værested Perlen Social- og Sundhedsudvalg i alt 227, , , ,000 BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter Beskæftigelsesudvalg i alt "Opfyldningspulje" Anlæg i alt 1,381,000 1,452,000 1,502,000 1,552,000 Afledt drift af nye anlæg TMU Renovering af Faxe Syd Station 13,000 25,000 25,000 25,000 ØKU Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 10,000 10,000 10,000 10,000 ØKU TV transmission fra byrådsmøder 90,000 90,000 90,000 90,000 ØKU KOMLIS ledelsesinformationssystem ØKU Moms- og konteringskontrolmodul til Prisme 15,000 15,000 15,000 15,000 Anlæg SSU Flere plejeboliger og nyt 0 7,767,000 7,767,000 7,767,000 SSU rehabiliteringscenter I alt 128,000 7,907,000 7,907,000 7,907,000 Afledt drift i alt 1,509,000 9,359,000 9,409,000 9,459,000

12 Direktionens forslag til anlægsplan (alle tal i 1000 kr. og 2014 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift Sådan ser / budgettallene merindtægtud i TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Pulje til trafikhandlingsplan 76, , , ,675 TMU A-03 Cykelstier 45,945 45,945 45,945 45,946 TMU A-04 Trafiksanering Rønnede 15,315 15,315 15,315 15,315 TMU A-05 Omfartsvej nordøst om Rønnede TMU A-06 Akut bygningsvedligeholdesespulje (skimmel, nedrivning mv.) Teknik- og Miljøudvalget UDD A-01 IT på uddannelsesområdet UDD A-02 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalget BFU A-01 Forbedring af legepladser BFU A-02 Ny klubtilbud i Haslev by BFU A-03 Reserveret til tandpleje BFU A-04 Udeværksteder Børn og familieudvalget EKU A-01 Belysninger fodboldbaner 210, , , ,326 EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU A-03 Faciliteter i Haslev til idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler og kulturelle aktiviteter 510, , , ,500 EKU A-04 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 10,210 51,050 10,210 10,210 EKU A-05 Vandbehandling Haslev Svømmehal Erhvervs- og Kulturudvalget ØKU A-01 ECO-park Rønnede 124, , , ,562 ØKU A-02 Områdefornyelse Haslev ØKU A-03 Kystbeskyttelse ØKU A-04 Køb af sygehus ØKU A-05 Evt. salg af bygninger, sundhedscenter ØKU A-06 Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning ØKU A-07 Energifond Økonomiudvalget OMS A-01 Nye Handicapboliger i Faxe OMS A-02 Nyt værested Perlen Omsorgsudvalget SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 170, , , ,508 SSU A-02 Velfærdsteknologi 10,394 10,394 10,394 10,394 Social- og Sundhedsudvalget BESK A-01 Nybygningsløsning af Faxe Sociale Udviklingscenter Beskæftigelsesudvalget Anlæg i alt 1,174,335 1,266,226 1,276,435 1,276,436

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere