Budget Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5"

Transkript

1 Budget (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1, , , ,569.0 Tilskud og udligning Finansiering i alt 2, , , ,140.2 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 6/8-14) 1, , , ,984.9 Opprioriteringsforslag Budgettilpasningsforslag Tekniske korrektioner Reduktionsforslag Demografi Lov- og cirkulære Beskæftigelsesområdet Løft på sundhedsområdet 2.2 Afledt drift anlæg Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg Øvrige driftsforslag Resultat af ordinær drift Finansielle poster Afdrag på lån Finansforskydninger Råderum i alt inden anlæg og lån Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan Resultat af skattefinansieret og finansielt område Låneoptagelse Balance, total

2 Oversigt reduktionsforslag til budget TMU R-01 Reduktion i pulje til klimatilpasning -1,000-1,000-1,000-1,000 TMU R-03 Indtægt fra miljøgodkendelser til landbrug TMU R-04 Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje -3,000-9,000-12,000-12,000 TMU R-05 Befordring optimering ,000-1,500-1,500 Total TMU -4,700-11,200-14,700-14,700 UDD R-01 Fritidshjem til SFO I UDD R-02 Fritidsklubber omlægges til SFOII -1,200-1,800-1,800-1,800 UDD R-03 Juniorklubber omlægges til SFO III UDD R-04 Ungdomsklub aktivitet flyttes til Ungdomsskolen Total UDD -2,170-3,560-3,560-3,560 BFU R-01 Førslev Børnehus - besparelse ved lukning BFU R-02 Organisering af kommunal tandpleje ,000-1,020 BFU R-04 Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune BFU R-06 Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler ,000-3,100-3, ,000-1,500-1,500 BFU R-07 Hurtigere overgange ved 18 år Total BFU -1,960-4,450-6,260-6,280

3 Oversigt reduktionsforslag til budget EKU R-01 Lukke biblioteksfilial i Dalby Total EKU ØK R-03 Reduktion barselsudligningspulje -1,000-1,000-1,000-1,000 ØK R-04 Kørselsgodtgørelse udbetales kun med lav takst -1,141-1,141-1,141-1,141 ØK R-05 Besparelse på print og kopi ØK R-08 Gebyrer og andre indtægter ØK R-09 Reduktion af budgettilpasningspuljen -12,000-12,000-12,000-12,000 Total ØK -15,331-15,331-15,331-15,331 SSU R-02 Nedbringelse af ventedage SSU R-06 Rammeaftale - reduktion 1,5% -1,400-1,400-1,400-1,400 Total SSU -1,500-1,500-1,500-1,500 BESK R-01 Jobsøgningskurser Total BESK I alt -26,207-36,587-41,897-41,917

4 Drift - budgettilpasningsforslag ØK B-01 Arkiveringsversioner af ESDH-systemer ØK B-02 Tilpasning af indtægt for byggesagsgebyr SSU B-01 Overgange fra Børne- til Voksenområdet 1,800 5,700 8,900 8,900 SSU B-02 Medfinansiering på sundhedsområdet -1,500-1,500-1,500-1,500 Total budgettilpasning 750 4,950 8,350 8,550

5 Drift - opprioriteringsforslag BFU O-01 Ekstra åbningstid - harmonisering af åbningstid ØK O-01 Omkostninger forbundet med rehabiliteringsteamet ØK O-02 Forlængelse af elevaftaler ved barsel ØK O-03 Business Faxe SSU O-01 Sosu-elever 2,800 2,800 2,800 2,800 SSU O-02 Kørsel til specialiserede aflastningspladser, Faxe Sundhedscenter Oppprioriteringsforslag i alt 3,770 3,810 3,810 3,810

6 Drift - Øvrige forslag BFU Ø-01 Kørselspulje i forbindelse med kørsel til den kommunale tandpleje for børn og unge i alderen 0-18 år BFU Ø-02 Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier UDD NYT Forsøgtprojekt med andre aktører -Musikskole mv. 1,200 1,200 UDD NYT Holddelling og tolærerordning - indskolingen 0 1,000 2,000 2,000 EKU/ØK NYT Turisme (400) og erhvervsbranding (350) EKU/ØK NYT Bosætningsstrategi/pressekonsulent ØK NYT Brandkadetter 75 SSU NYT Fjernelse af besparelser på Paraplyen SSU Ø-01 Forslag fra Handicaprådet SSU Ø-02 Hjerneskadekoordinator Øvrige forslag i alt 3,986 5,048 5,148 4,998

7 Drift - Tekniske korrektioner EKU Tek korr 1 Besparelse indarbejdet 2 gange ØK Tek korr 2 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark UDD Tek korr 3 Korrektion ift. regnskabsresultat -3,000-3,000-3,000-3,000 ØKU Tek korr 4 Kantinemoms ØK Tek korr 5 Afsat pulje til dokumenterede merudgifter 7,900 7,800 3,000 0 ØK Tek korr 6 Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) ØK Tek-korr. 7 Politikerløn - manglende DUT-kompensation I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen) 5,540 5, ,205

8 Balanceforskydninger Udvalg Forslag ØK Permatopia ØK Skovholmslund Balanceforskydninger i alt 0 0

9 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse 2,400 2,300 6,000 6,000 TMU A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse 0 0 2,000 2,000 TMU A-03 Ejendomsstrategi 25,000 25, TMU A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 1,000 1,000 1,000 1,000 TMU A-05 Cykelstier 4,250 5,280 6,000 6,000 TMU A-06 Trafiksanering Rønnede 3,100 3, TMU A-07 Nedrivningspulje kommunale bygninger 3,000 5,000 2,000 0 TMU A-08 Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 1,060 TMU A-09 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 500 5,450 TMU A-10 Kystbeskyttelse 2,500 2,500 TMU A-11 Renovering af Faxe Syd Station 800 TMU A-12 Nedrivningspulje - kommunal andel 2,130 2,000 2,000 2,000 Teknik- og Miljøudvalget i alt 45,740 51,630 19,000 17,000 UDD A-01 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalg i alt BFU A-01 Ny organisering af tandpleje 6,100 6,100 Børne- og Familieudvalg i alt 6,100 6, EKU A-01 Belysninger fodboldbaner EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere 3,250 3,250 3,250 3,250 EKU A-03 Haslev Seminarium - renovering 1, Erhvervs- og Kulturudvalg i alt 4,750 3,750 3,750 3,750 ØK A-01 Byggemodning af erhvervsgrunde 1,000 1,000 8,500 8,500 ØK A-02 Køb/salg af småarealer, pulje ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (udgift) 3,850 3,950 3,050 ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (statstilskud) -1,283-1,317-1,017 ØK A-04 Energifond 5,500 5, ØK A-06 Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 1,000 ØK A-07 TV transmission fra byrådsmøder 321 Økonomiudvalg i alt 10,388 9,133 10,533 8,500

10 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 1,300 1,300 1,300 1,300 SSU A-02 Velfærdsteknologi 1,000 1,000 1,000 1,000 SSU A-03 Nyt værested Perlen 2,600 SSU NYT Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscentret 5,300 Social- og Sundhedsudvalg i alt 10,200 2,300 2,300 2,300 BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter (er medtaget i ejendomsstrategien) Beskæftigelsesudvalg i alt Ekstraordinær gældsafvikling 0 0 Anlæg i alt 77,178 72,913 35,583 31,550

11 Afledt drift af anlæg Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse TMU A-03 Ejendomsstrategi TMU A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 50, , , ,000 TMU A-05 Cykelstier 26,000 47,000 47,000 47,000 TMU A-06 Trafiksanering Rønnede 15,000 15,000 15,000 15,000 TMU A-07 Nedrivningspulje TMU A-08 Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved TMU A-09 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 80,000 80,000 80,000 80,000 TMU A-10 Kystbeskyttelse 130, , , ,000 Teknik- og Miljøudvalget i alt 301, , , ,000 UDD A-01 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalg i alt BFU A-01 Ny organisering af tandpleje Børne- og Familieudvalg i alt EKU A-01 Belysninger fodboldbaner 210, , , ,000 EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU A-03 Haslev Seminarium - renovering 510, , , ,000 Erhvervs- og Kulturudvalg i alt 720, , , ,000 ØKU A-01 Byggemodning af erhvervsgrunde 133, , , ,000 ØKU A-02 Køb/salg af småarealer, pulje ØKU A-03 Områdefornyelse Haslev (udgift) ØKU A-03 Områdefornyelse Haslev (statstilskud) ØKU A-04 Energifond Økonomiudvalg i alt 133, , , ,000 SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 167, , , ,000 SSU A-02 Velfærdsteknologi 60,000 60,000 60,000 60,000 SSU A-03 Nyt værested Perlen Social- og Sundhedsudvalg i alt 227, , , ,000 BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter Beskæftigelsesudvalg i alt "Opfyldningspulje" Anlæg i alt 1,381,000 1,452,000 1,502,000 1,552,000 Afledt drift af nye anlæg TMU Renovering af Faxe Syd Station 13,000 25,000 25,000 25,000 ØKU Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 10,000 10,000 10,000 10,000 ØKU TV transmission fra byrådsmøder 90,000 90,000 90,000 90,000 ØKU KOMLIS ledelsesinformationssystem ØKU Moms- og konteringskontrolmodul til Prisme 15,000 15,000 15,000 15,000 Anlæg SSU Flere plejeboliger og nyt 0 7,767,000 7,767,000 7,767,000 SSU rehabiliteringscenter I alt 128,000 7,907,000 7,907,000 7,907,000 Afledt drift i alt 1,509,000 9,359,000 9,409,000 9,459,000

12 Direktionens forslag til anlægsplan (alle tal i 1000 kr. og 2014 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift Sådan ser / budgettallene merindtægtud i TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Pulje til trafikhandlingsplan 76, , , ,675 TMU A-03 Cykelstier 45,945 45,945 45,945 45,946 TMU A-04 Trafiksanering Rønnede 15,315 15,315 15,315 15,315 TMU A-05 Omfartsvej nordøst om Rønnede TMU A-06 Akut bygningsvedligeholdesespulje (skimmel, nedrivning mv.) Teknik- og Miljøudvalget UDD A-01 IT på uddannelsesområdet UDD A-02 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalget BFU A-01 Forbedring af legepladser BFU A-02 Ny klubtilbud i Haslev by BFU A-03 Reserveret til tandpleje BFU A-04 Udeværksteder Børn og familieudvalget EKU A-01 Belysninger fodboldbaner 210, , , ,326 EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU A-03 Faciliteter i Haslev til idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler og kulturelle aktiviteter 510, , , ,500 EKU A-04 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 10,210 51,050 10,210 10,210 EKU A-05 Vandbehandling Haslev Svømmehal Erhvervs- og Kulturudvalget ØKU A-01 ECO-park Rønnede 124, , , ,562 ØKU A-02 Områdefornyelse Haslev ØKU A-03 Kystbeskyttelse ØKU A-04 Køb af sygehus ØKU A-05 Evt. salg af bygninger, sundhedscenter ØKU A-06 Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning ØKU A-07 Energifond Økonomiudvalget OMS A-01 Nye Handicapboliger i Faxe OMS A-02 Nyt værested Perlen Omsorgsudvalget SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 170, , , ,508 SSU A-02 Velfærdsteknologi 10,394 10,394 10,394 10,394 Social- og Sundhedsudvalget BESK A-01 Nybygningsløsning af Faxe Sociale Udviklingscenter Beskæftigelsesudvalget Anlæg i alt 1,174,335 1,266,226 1,276,435 1,276,436

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.

Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale. Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag 18. september 2017 - budgetaftale. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering (ved

Læs mere

Budget balance okt. 2013

Budget balance okt. 2013 Budget 2014-2017 - balance okt. 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud

Læs mere

Budget balance august 2013

Budget balance august 2013 Budget 2014-2017 - balance august 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud og udligning 590,7 550,5

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016

Budget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 Budget 2017-2020 - statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Finansiering (ved

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012

Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt

Læs mere

Budgettemadag 19. august 2013

Budgettemadag 19. august 2013 Budgettemadag 19. august 2013 Program 8.30 Morgenmad 9.00 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 9.15 Opdatering af den økonomiske situation Finansiering Samlet balance Status budget 2014

Læs mere

Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Erhvervs- & Direktionssekretariatet Erhvervs- & Direktionssekretariatet Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2019 Indsats Ansvar Opfølgning/kommentarer Status - maj 2015 Bosætningsstrategi Direktionen Der er afsat 500.000 kr. til

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 1

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 1 Budget 2015 Budget 2013-2016 Bind 1 Budgetmappe Forord Budget 2015 Et investeringsbudget Faxe Kommune har en sund økonomi. Vi har igennem flere år haft succes med at holde vores driftsbudgetter, og vi

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Postadresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 3000 Telefax 56 20 3001 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Dato 20 06 2011 j./sagsnr. 11/5870 Strategisk

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Forord. På mange områder stiller Budget 2016 skarpt på kvalitet og fortsat udvikling af vores gode service.

Forord. På mange områder stiller Budget 2016 skarpt på kvalitet og fortsat udvikling af vores gode service. Budget 2016 Bind 1 Forord Budget 2016 Et kvalitetsbudget Med Budget 2016 står et enigt byråd bag fortsatte investeringer i kvaliteten af vores folkeskole. Vi sikrer gode pasningsmuligheder for pendlerfamilierne

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budget 2014. Bind 1. Version til 1. behandling

Budget 2014. Bind 1. Version til 1. behandling Budget 2014 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 17 Sammendrag 20 Investeringsplan 25 Takstblad 28 Bevillingsoversigt 39 Budgettets funktion

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til drift (til politisk behandling)

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til drift (til politisk behandling) i Teknik- og Miljøudvalget 8.799 1.990 759-173 586 0 609 Center for Plan & Miljø 2.683 831 759-173 586 0 609 Områder direkte under chef 2.269 0 0 0 0 0 1 % puljen 238 238 0 0 0 0 Landsbypulje 2016 1.844

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Forord. Budget 2014 et fælles ansvar

Forord. Budget 2014 et fælles ansvar Budget 2014 Bind 1 Forord Budget 2014 et fælles ansvar Med Budget 2014 har vi nået et vigtigt mål. Vi er blevet enige om et budget, der ikke blot er i balance, men også har et lille plus på bundlinjen.

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget OPPRIORITERING 800 800 800 800 1 Byggesagsgebyr - mindre indtægt 300 300 300 300 2 Skatteomlægninger - ingen refusion på CO2-500 500 500 500 Der er hentet refusion hjem tidligere

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 - og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Budget 2016 Bind 1. Version til 1. behandling

Budget 2016 Bind 1. Version til 1. behandling Budget 2016 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 16 Sammendrag 19 Investeringsplan 24 Takstblad 26 Bevillingsoversigt 40 Indhold Budgettets

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forslag til anlægsplan - til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser)

Forslag til anlægsplan - til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) Forslag til anlægsplan - til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) Udvalg Lb.nr Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget 35.260 58.080 41.810 34.410 TMU TMU-A-01 Udskiftning af gadelys til LED 8.000

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Udvalg. Udvalg Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger

Udvalg. Udvalg Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger Drift - Forslag til effektiviseringer 2018-2021 til høring (alle tal i 1.000 kr. og 2018 P/L ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Udvalg Samtlige udvalg Udvalg

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2014 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 1.2 STATUS OG RESUME... 3 2

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Bilag 2. Afstemningsliste i kr. Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere