در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان"

Transkript

1 م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید مظفری نکته های دینی درباره همراهی زن و شوهر در دوره تحصیل

2 بسم اهلل الر حمن الر حیم ک ن ع لی ع مر ک ا ش ح م نک ع لی د ره م ک و د ینار ک در حفظ عمر خود بخیل تر از پول و ثروت خود باش. پیامبر اکرم)ص( مناسبتهای مهرماه پنج شنبه ۳ مهر ۲۹ ذی القعده شهادت حضرت امام محمد تقی)ع( شنبه ۵ مهر روز جهانی جهانگردی سه شنبه ۸ مهر روز بزرگداشت مولوی - روز جهانی ناشنوایان چهارشنبه ۹ مهر روز جهانی سالمندان پنج شنبه ۱۰ مهر شهادت حضرت امام محمد باقر )ع( شنبه ۱۲ مهر روز عرفه - روز نیایش یکشنبه ۱۳ مهر عید قربان جمعه ۱۸ مهر والدت امام علی النقی هادی)ع( دوشنبه ۲۱ مهر عید سعید خم پنج شنبه ۲۴ مهر روز جهانی غذا سراپا اگر زرد و پژمردهایم ولی دل به پاییز نسپردهایم چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترکخوردهایم اگر داغ دل بود ما دیدهایم اگر خون دل بود ما خوردهایم اگر دل دلیل است آوردهایم اگر داغ شرط است ما بردهایم اگر دشنۀ دشمنان گردنیم اگر خنجر دوستان گ ردهایم گواهی بخواهید اینک گواه همین زخمهایی که نشمردهایم دلی سر بلند و سری سر به زیر از این دست عمری به سر بردهایم قیصر امین پور

3 صاحب امتیاز مرکز اسالمی انگلیس سردبیر هادی نادری دبیر تحریریه مجتبی دارابی هیات تحریریه محمد رضا آقا جعفری/ مجید اصفیایی فرشید شکیبا / مرتضی کاردر/ حمید مهاجرینی/ فاطمه نوری ویراستار پرستو راد ویراستار متن ناهید شیروانی مدیر هنری و طراح گرافیک سید محمد رضا برقعی تصویرگر مژگان شریعت زاده سر مقاله/ ۳ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان/ حجت االسالم و المسلمین نقی پور ۴ باطل اباطیل / سید علی میرفتاح ۸ روانشناسی بطالت / دکتر غالمحسین معتمدی ۱۰ گنجشک ها ملول نمی شوند/ دکتر غالمحسین باهر ۱۲ بطالت زندگی منهای همه دروغ هایش / دکتر الستی ۱۴ بطالت وقتی آغاز می شود که به آن فکر می کنیم / مسعود رفیعی طالقانی ۱۶ درگذر تاریخ حقیقت غدیر خم / حجت االسالم والمسلمین احمد احمدی ۱۸ صورتهای از هم پاشیده: یادگار جنگ اول / م.ب.پارسا ۲۰ فرهنگ و هنر»باحال بودن«و تحول فرهنگی کره جنوبی / م.ب.پارسا ۲۲ دین و زندگی اسطوره ی بصیرت / سید حمید رضا بختیاری ۲۴ نکته های دینی درباره همراهی زن و شوهر / زهرا طباطبایی ۲۶ سرباز شیطان نشوید! / دکتر محمد رضا اقا جعفری ۲۶ خودت را اسیر قمار نکن ۲۸ تازه های علمی ۳۰ جدول ۳۲ گفت و گوی ویژه با مجید مظفری ۳۴ کلمات قصار ۳۵ مسجد شجره ۳۶ نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی شماره پنجاه و پنجم سال پنجم مهرماه 139۳ لبخند پاییزی شادی و نشاط هر جامعه ای ضامن بقا و دوام و افزایش امید به زندگی هر جامعه ای ست. شادی ها عیدانه ایست برای هر جامعه جهت زدودن خستگی ها و تلخی های روزمره.و این شادی ها هر چقدر وسیع تر و گسترده تر باشد حاصلش می شود شور و نشاط جمعی و وحدت یک جامعه و ملت.اعیاد و جشن های ما مسلمانان نیز از همین گونه اند.جشن ها و شادی های که فرای بهجت و شادمانی اش هر کدام.حامل پیام های بزرگی بوده اند. که این ماه ذی الحجه نیز گل سر سبد این اعیاد است. عید قربانی که حامل پیام امید و توکل و فداکاری ست و عید غدیری که حاصلش برکت و رحمت است برای جمیع مسلمانان.باید هر سال شادتر از هر بار این شادی ها را تکریم نماییم و بیشتر از تکریم این پیامها و دالیل شادی ست که باید تحلیل و تفسیر شوند برای جامعه جوانتر و نسل اینده. و اما این شماره: وقت و فرصت و گذر عمر از ان مواردی ست که هر انسانی به اندازه فعالیت خود:باز حسرتش را می خورد.حسرت روزهایی که می روند. روزهایی که اکثرا با بطالت و کرختی و تنبلی ما می گذرند و فرصت هایی که مثل جوی اب روانند و هیچ وقت باز نمی گردند. فرصت هایی که اگر چه گذشتند ولی باز در هر سن و مقامی می شود فرصت های اینده را با دید و برنامه بهتری به سراغشان رفت.در این شماره به همین مبحث فرصت ها و بطالت پرداخته ایم.باشد که حاصل کار مورد رضاینت شما نیز قرار بگیرد. ارادتمند. با تشکر از اساتید و کارشناسانی که در تهیه مطالب ما را یاری نمودند ماهنامه نسیم مرکز اسالمی انگلیس 140 Maida Vale London / W9 1QB Tel Fax مطالب درج شده در این نشریه الزاما دیدگاه مسئولین نشریه نیست.

4 نگاه ویژه 4 سرمایه گرانبها بی شک وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها و بی نظیر برای بشر است که می توان در استفاده بهینه از آن در همه عرصه ها به پیش رفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نایل گشت. وقت یعنی فرصت ها ساعت ها روزها و ماه ها و سال ها بلکه دقیقه ها و ثانیه ها بهره گیری از وقت بزرگترین توفیقی است که نصیب بشر می شود و او می تواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسد و به پیروزی در همه ابعاد دست یابد وقت گوهر ناب و گران سنجی است که ارزش هیچ چیز را نمی توان با آن مقایسه کرد این که می گویند وقت طالست تعریف صحیحی نیست چرا که: وقت گذشته را نتوانی خرید باز مفروش خیره کاین گهر پاک بی بهاست سعدی چیزی را برای سنجش ارزش وقت نیافته جز شب قدر را که مطابق قرآن بهتر از هزار ماه است آنجا که گوید: قضا روزگاری زمن در ربود که هر روزش از پی شب قدر بود مکن عمر ضایع به افسوس و حیف که فرصت عزیز است و الوقت ضیف وقت همان عمر انسان است که سرمایه ای باالتر از آن نیست مشروط بر این که از آن برای رشد و ترقی ظاهر و باطن استفاده شود یعنی وقت نردبان ترق ی گردد و گرنه نه تنها سرمایه نیست بلکه شرمایه و وسیله شر و تیره بختی است. بر همین اساس امام سج اد)ع( در فرازی از دعای خود به خداوند عرض می کند:»و ع م رن ی ماکان ع مر ی ب ذل ة ف ی طاع ت ک ف ا ذا کان ع مر ی م رت عا ل لش یطان فاقب ضن ی ا ل یک عمر طوالنی تا هنگامی که عمرم در راه اطاعت تو صرف شود به من عطا کن و هرگاه عمرم چراگاه شیطان گردد جانم را قبل از پیشی گرفتن عذابت بگیر.«و در فراز دیگر عرض می کند:»و نب ه نی ل ذ کر ک ف ی ا وقات الغ فل ة و است عم لن ی

5 حجت االسالم و المسلمین نقی پور فر )استاد و رییس دانشکده معارف دانشگاه قم( با نگاهی به اثر آیت اهلل اشتهاردی ارزش وقت درسیره پیشوایان نگاه ویژه 5 ب طاع ت ک ف ی ا ی ام الم هل ة خدایا مرا در وقت های غفلت و بی خبری برای یاد خودت هوشیار و بیدار کن و در روزگار فرصت و فراغت به عبادت و بندگی بگمار.«انسان ها معموال وقت را فدای مال و ثروت می کنند و آن را وسیله ی ترق ی مادی قرار می دهند در صورتی که باید مال و ثروت در خدمت وقت باشد و آنها را وسیله ی بهره مندی برتر از وقت قرار داد. بر همین اساس پیامبر)ص( فرمود:»ک ن ع لی ع مر ک ا ش ح م نک ع لی د ره م ک و د ینار ک در مورد حفظ عمر خود بخیل تر از پول و ثروت خود باش.«به طور کلی هرکس برای وقت ارزش قائل شد و از آن با آگاهی و جد یت استفاده صحیح نمود به جایی رسید و هرکس آن را عاطل و باطل نمود قطعا خود را تیره بخت نموده و درچاه هالکت انداخته است. از این رو حضرت علی)ع( فرمود:»وقت های زندگی تو جزء جزء عمر تو است پس بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در موارد اموری که عامل نجاتت است تلف نشود.«چگونگی استفاده از وقت چگونگی استفاده بهینه از وقت به این است که انسان با برنامه ریزی صحیح کارهای مثبت خود را با تنظیم خاصی بین ساعات شبانه روز تقسیم کند و هر ساعت یا هر چند ساعت را برای انجام کاری قرار داده و به این برنامه و نظم ادامه دهد به گونه ای که اگر روزی در نظم و برنامه اش خللی وارد شد احساس چالش و کمبود نموده و به جبران آن بپردازد مثال در امور معنوی و خودسازی چنان که علمای اخالق گفته اند وقتی که صبح فرا رسید تا شب هنگام خواب پنج مرحله را با ترتیب و برنامه خاص بپیماید که عبارتند از: مشارطه مراقبه محاسبه معاتبه و مکافئه. یعنی در مرحله نخست با خدا و خود شرط و عهد کند که گناه نکند و دچار لغزش نگردد. در مرحله دوم مراقب و متوجه باشد که به عهد خود وفا نماید و با مراقبت و نگهبانی جد ی به ترک گناه ادامه دهد و با اراده نیرومند از ورود گناه بر زندگیش جلوگیری نماید و در مرحله سوم در پایان کار خود را محاسبه کند و اعمال و گفتارش راحساب رسی نماید و با کنترل دقیق ریز و درشت کارهای خود را تجزیه و تحلیل نماید. در مرحله چهارم هرگاه دریافت که در حساب رسی خود دچار گناه و لغزشی شده است توبه کند و با عتاب و سرزنش خود نفس سرکش خویش را رام نموده و طغیان آن را سرکوب نماید. و در مرحله پنجم توجه داشته باشد که گناه موجب چالش شده با انجام کارهای نیک آن را جبران نماید و خأل به وجود آمده را پ ر کند. این برنامه ریزی پنج مرحله ای یک نوع وقت شناسی و بهره مندی از فرصت طالیی وقت است که قطعا باعث رشد و تعالی شده و موجب نجات و پیروزی در دو جهان خواهد شد. امیرمؤمنان علی)ع( برای استفاده از ساعات شبانه روز و چگونگی بهره مندی از آن ساعت ها در سخنی می فرماید: «انسان با ایمان ساعت های زندگیش را به سه بخش تقسیم می کند 1 بخشی را به مناجات با خدا و برقراری ارتباط با آفریدگار جهان می پردازد. 2 و بخشی را در طریق تأمین هزینه زندگی و سامان دادن به معاش )مانند غذا لباس مسکن و مرکب( به کار می گیرد. 3 و بخش دیگر را برای استراحت و بهره گیری از لذ ت های حالل و آرامش بخش روح و روان برمی گزیند و برای خردمند صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه مورد باشد یعنی تأمین معاش و عبادت و آباد نمودن آخرت یا بهره گیری از لذ ت و آسایش غیر حرام.«ارزش وقت از دیدگاه قرآن در قرآن به قدری به وقت احترام شده که گویی

6 نگاه ویژه در اوج ارزش ها و مادر فضایل است تا آنجا که خداوند به آن سوگند یاد نموده و می فرماید:»والعصر سوگند به زمان» زیرا عصر به معنی زمان و روزگار است که در تفسیر این آیه به عنوان یکی از تفاسیر ذکر شده و زمان همان وقت است. در قرآن آنچه را که موجب اتالف وقت می شود به عنوان لغو باطل افراط و به طور کل ی بیهوده گرایی و پوچی از آن سرزنش شده است چرا که موجب نابودی عالی ترین سرمایه زندگی و آفت زیست سالم می گردد خداوند در تعریف انسان با ایمان می فرماید: «و ال ذین هم عن الل غو معرضون مؤمنان از کارهای بیهوده روی گردان هستند.«نیز در چندین آیه خسارت و آه و افسوس آنان را که به وقت اهمی ت ندادند در قیامت متذک ر شده در یک جا می فرماید:»و خسر هنا لک المبطلون در قیامت اهل باطل و اتالف گران وقت زیان خواهند دید.«و در مورد دیگر می فرماید: «ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فر طت فی جنب الل باید ترسید از آن روزی)قیامت( که انسان بیهوده گرا بگوید افسوس بر من از افراط کاری و کوتاهی هایی که در راه اطاعت خدا نمودم.«تا آنجا که با ناله و فریاد می گویند به دنیا باز گردیم و از وقت استفاده کنیم ولی به آنها گفته می شود ما عمر و وقت وسیعی در اختیار شما گذاشتیم چرا استفاده نکردید»و هم یصطرخون فیها رب نا اخرجنا... دوزخیان فریاد می زنند پروردگارا! ما را از دوزخ خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام دادیم )در پاسخ به آنان گفته می شود( آیا شما را به اندازه ای وقت وسیع ندادیم به طوری که هر کس پندپذیر است پندها را بپذیرد و آیا انذار کننده الهی به سراغ شما نیامد اکنون عذاب الهی را بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست.«چنان که مالحظه می کنید قرآن با تعبیرات گوناگون و هشدارهای شدید ما را به بهره گیری صحیح از وقت فراخوانده و اتالف گران وقت را به عذاب های سخت تهدید نموده است بنابراین آنان که وقت خود را به بطالت می گذرانند در حقیقت بر ضد قرآن گام برداشته و در راه گمراهی افتاده اند چرا که قرآن قدردانی از وقت را از ارکان اصلی ایمان و وسیله نجات و پیروزی قرار داده است. آخرین سخن این که به فرموده قرآن یکی از پرسش هایی که کافران از پیامبر)ص( نمودند در مورد فواید ماه ها بود خداوند به پیامبر)ص( وحی کرد: «قل هی مواقیت للن اس... بگو این ماه ها نشان دهنده وقت ها برای نظام زندگی مردم است.«از این عبارت می توان این نتیجه را گرفت که: زندگی فردی و اجتماعی هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه به سامان نمی رسد نظم در تقسیم صحیح وقت نظم در برنامه ریزی نظم در مدیریت و اجرا ما با یک نگاه به جهان هستی می فهمیم که همه چیز بر اساس نظم دقیق است بنابراین بیهوده گرایی درست گام نهادن بر خالف نظم است همان گونه که گردش ماه وسیله ای برای نظام زمان بندی شده است ما نیز باید همسو با این نظام با برنامه ریزی صحیح حرکت کنیم و زندگی معنوی و مادی خود را با آن هماهنگ سازیم و این هماهنگی همان استفاده مطلوب از وقت ها فرصت ها و لحظه ها است. وقت شناسی در سیره پیشوایان پیامبران و امامان )ع( به طور مکر ر مردم را به اغتنام فرصت ها و اهمیت دقت و استفاده صحیح از آن سفارش می کردند و خود در این راستا پیشتاز و الگو بودند پیامبر)ص( به ابوذر فرمود:»ا غت ن م خ مسا ق بل خ مس ح یات ک ق بل م وت ک و ص ح ت ک ق بل س قم ک و ف راغ ک ق بل ش غل ک و ش باب ک ق بل ه ر م ک و غ ناک ق بل ف قر ک پنج چیز را قبل از فرارسیدن پنج چیز دیگر غنیمت بشمار زندگی قبل از مرگ سالمتی قبل از بیماری فراغت قبل از اشتغال جوانی قبل از پیری و بی نیازی را قبل از تهی دستی.«امیرمؤمنان علی)ع( فرمود:»تزو د من یومک لغدک واغتنم عفو الز مان و انتهز فرصة االمکان از امروزت برای فردایت توشه برگیر و فراهم شدن وقت را غنیمت شمار و از فرصت و مهلت و امکانات استفاده کن.«نیز فرمود:»المؤمن مشغول وقته همه وقت مؤمن پراست و او در همه وقتش به کارهای مثبت 6

7 نگاه ویژه 7 اشتغال دارد.«نیز در ضمن نامه ای به یکی از اصحاب فرمود:»با آنچه از عمرت باقی مانده از گذشته جبران کن فردا و پس فردا نگو ( و کار امروز را به فردا وانگذار( زیرا گذشتگانی که به هالکت رسیدند به خاطر پایداری در آرزوها و امروز و فردا کردن بود تا آنگاه که ناگهان فرمان خدا)مرگ( به سویشان آمد در حالی که غافل بودند. نیز فرمود:»م ن الخ رق ا لم عاج ل ة ق بل اال مکان و ا ال ناة ق بل الف رص ة شتاب در کار پیش از آمادگی و توانایی ابلهی است همان گونه که اتالف وقت پس از فراهم شدن فرصت از ابلهی و نادانی می باشد.«نیز فرمود:»و الفرصة تمر مر الس حاب فانتهزوا فرص الخیر فرصت وقت همچون ابر می گذرد فرصت های نیک را غنیمت بشمارید و قبل از گذشتن از آن ها بهره بگیرید.«و از سخنان امام صادق)ع( است:»لیس شی ء اعز من قلبک و وقتک هیچ چیزی عزیزتر از روح و وقت تو نیست.«برهمین اساس پیامبران و امامان و اولیاء خدا بیشترین استفاده را از وقت خود نموده و وقت گذرانی بیهوده را از گناهان بزرگ می شمردند به عنوان نمونه: 1 پیامبر اسالم )ص( سراسر عمر خود را در راه ارشاد مردم و جهاد با دشمنان و تأمین هزینه زندگی و تعلیم و آموزش گذراند و از لحظه لحظه های عمرش کمال استفاده را نمود. تا آن جا که روزی به مسجد برای عبادت رفت در آن جا ابوذر غفاری وقت را غنیمت شمرد و نزد پیامبر)ص( شتافت و به طور مکر ر از آن حضرت خواست که موعظه کند پیامبر )ص( از همان فرصت استفاده کامل کرد و با آب زالل موعظه های طوالنی و سرشار از حکمت خود روح تشنه ابوذر را سیراب نمود. این مواعظ به قدری طوالنی است که شاید برای ذکر آن نیاز به بیش از ده ساعت وقت است آری پیامبر)ص( برای تربیت شاگرد این چنین وقت گرانبهای خود را به طور رایگان در اختیار شاگردان می گذاشت. در ابتدای این مواعظ آمده: ابوذر می گوید: روزی در مدینه به مسجد الن بی رفتم پیامبر)ص( را در آنجا دیدم تنها بود از وقت استفاده کرده به محضرش رفتم و تقاضای موعظه کردم...«آنگاه پیامبر)ص( به سؤاالت ابوذر پاسخ می داد و مواعظ آن حضرت بسیار طول کشید. فرازی از سخنان پیامبر)ص( به ابوذر در رابطه با ارزش وقت و استفاده صحیح از آن این بود:»ای اباذر! بر خردمندی که عقلش مغلوب هوای نفسش نیست الزم است که ساعات شبانه روز خود را به چهار بخش تقسیم کند: 1 بخشی از آن را به مناجات با خدا و ارتباط با ذات پاک او بپردازد و بخش دوم رابه حساب رسی خود اختصاص دهد و بخش سوم را به تفک ر در مخلوقات خدا بگذراند و بخش چهارم را به بهره مندی از لذ ات و شادی ها و آسایش از راه حالل مصرف کند چرا که این بخش از آسایش و بهره از لذ ات حامی و کمک برای استفاده از سه بخش قبل است و موجب شادی قلب و تفریح روح خواهد شد.«2 امامان )ع( حتی در زندان و در سخت ترین شرایط از وقت استفاده می کردند مطابق بعضی از روایات امام رضا)ع( مدتی در زندان سرخس تحت نظر بود اباصلت هروی می گوید: برای دیدار آن حضرت به کنار زندان رفتم و از زندانبان تقاضای مالقات با امام را نمودم او گفت نمی توانی با امام)ع( مالقات کنی. گفتم: چرا گفت: امام شبانه روز مشغول نماز و عبادت است وقت مالقات ندارد در یک شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند. فقط ساعتی در آغاز روز و قبل از ظهر و ساعاتی هنگام غروب در محل نماز خود به راز و نیاز با خدا مشغول است و نماز نمی خواند... 3 عنوان بصری پیرمرد 94 ساله از اصحاب امام صادق)ع( بود گاهی به محضر امام صادق)ع( می آمد و پس از شنیدن مواعظ آن حضرت در آنجا می نشست بی آنکه کاری داشته باشد نشستن او به طور طبیعی موجب آن می شد که وقت امام)ع( تلف شود روزی امام صادق)ع( به او فرمود:»من مردی هستم که کار و زندگی دارم و در عین حال در ساعاتی از شب و روز ذکرهایی دارم که باید انجام دهم مرا از عبادت بازمدار.«)یعنی برخیز و برو( عنوان بصری برخاست و رفت روز بعد به محضر امام صادق)ع( آمد و پس از شنیدن مواعظ آن حضرت باز بیش از اندازه در حضور آن حضرت نشست که باعث اتالف وقت امام می شد امام به او رو کرد و فرمود:»قم عن ی فقد نصحت لک وال تفسد علی وردی فان ی امرء ضنین بنفسی برخیز و از اینجابرو)نصیحتی که خواستی( آن را انجام دادم ذکر و عبادتم را تباه نساز من کسی هستم که به وجود خود )و به وقت و عمرم( بخل و دریغ دارم ( تا مبادا وقت عزیزم به هدر رود( پس برخیز برو.«بر همین اساس پیروان راستین امامان)ع( از علما و مراجع و سایر اولیاء به پیروی از امامان)ع( به اوقات خود احترام شایانی می کردند و به همین علت به درجات عالی رسیدند. یکی از این علما و مراجع مرحوم آیت الل العظمی شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر)مؤلف جواهرالکالم( است این مرد بزرگ بر اثر اهم یت دادن به وقت این کتاب را که شامل فقه استداللی همه ابواب فقه است و در بیش از 40 جلد تألیف شده به رشته تحریر درآورد و چنین کتاب ارزشمندی را به جهان بشریت تحویل داد نقل شده یکی از پسرانش از دنیا رفت او از آن با خبر شد دست از قلم کشید و کنار جنازه پسر آمد و پس از تالوت آیاتی از قرآن همانجا بقچه خود را گشود و از فرصت استفاده نمود و مشغول نوشتن کتاب جواهر شد تا حاضران از غسل و تکفین پسرش فارغ شوند. به امید آن که به موضوع وقت که مسأله سرنوشت ساز است اهمی ت بیشتر بدهیم تا به روسفیدی دنیا و آخرت نائل گردیم.

8 باطل اباطیل تعطیلی های کش دار نوروزی عذاب آورند و اگر فکری برایشان نکنیم کل سیصد و پنجاه روز دیگر را هم تباه می کنند... اما سوال اینجاست که آیا وقتی سر کار می رویم و پشت میزهای اداره می نشینیم از دست بطالت گریخته ایم سید علی میرفتاح)محقق و روزنامه نگار( نگاه ویژه 8 راستش این است که من برای نوشتن این یادداشت بدجوری خودم را گرفتار کردم. به هر دری زدم بلکه از چرخه عظیم بطالت بیرون بیایم و یک یادداشت به دردبخور بنویسم اما نشد. هر چه بیشتر فکر کردم بیشتر خودم را در باتالق بطالت گرفتار دیدم. زندگی ما عجیب و غریب با بطالت درآمیخته است. ما چه می کنیم کجای کاریم به چه کاری می آییم آیا امکانش هست که سرانجام نور رستگاری بر جبین مان تابیده شود و از این دوزخ بطالت نجات پیدا کنیم چیزی برای پنهان کردن از شما ندارم. راست حسینی اش کاری نداشت که طبق روال معهود در رطب و یابس به هم ببافم و با چهارتا شعر و نقل قول از این و از آن بحث بطالت را هم مثل هر بحث دیگری شروع کنم و دو صفحه بعد تمام کنم... اما گاهی اوقات همه چیز به همین سادگی هم که فکر می کنیم نیست. فکر کردن برای ما که دیگر مد ت هاست کرکره فکر و ذکرمان را پایین کشیده ایم چیز عذاب آوری است. همه چیز با یک سوال لعنتی شروع می شود و کم کم بزرگ می شود و تمام تهیگاه جمجمه را پر می کند و مثل خوره به جان آدم می افتد. دیوژن حکیم و سقراط بزرگ با همین سوال های ساده بود که امن و آسایش مردم غافل را بر هم زدند. سوال اصوال چیز سخت و خطرناکی است کابوس یابوهایی مثل من که می خواهند سرشان به کار خودشان باشد و زندگی محقرشان به مخاطر نیفتد همین سوال است. سوال سوال سوال به دور خود و به دور خانه های خود و به دور شهر و دیار خود دیوار کشیده ایم که هیچ سوالی عیش مان را منغص نکند اما سوال دیو نیست که سرش به دیوار بخورد و برگردد سواالت همان حشرات موذی هستند که از هر منفذی عبور می کنند و خود را به خلوتگاه آدم می رسانند و خواب و آسایش را حرام می کنند. از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان که من هم گرفتار سواالتی اساسی

9 نگاه ویژه 9 شده ام که جواب شان را هم می دانم و هم نمی دانم. ات فاقا مصیبت جایی است که آدم در تذبذب دانستن و ندانستن قرار می گیرد. اینکه یک ذره بدانی اما ندانی کمتر دیده باشی اما ندیده باشی لمحه ای دانسته باشی اما ندانسته باشی لمحه ای بفهمی اما نفهمی ما متوه میم که می فهمیم اما حقیقتا نمی فهمیم. ما از کنار علم رد شده ایم اما عالم نشده ایم ما سر سوزنی فهمیده ایم چه خبر است اما نمی دانیم چه خبر است. کشتی بی لنگری را می مانیم که گژ می شود و مژ می شود بلکه راهی از این تنگه باریک و خطرناک بیابد که نمی یابد: یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها... اولش من ساده لوحانه فکر کردم که تعطیلی نماد بطالت است و آدم ها عموما در روزهای تعطیل عاطل و باطل روز را شب می کنند و وقت و انرژی و ذوق شان را در تعطیلی های بی برنامه هدر می دهند. وقتی به بطالت فکر می کردیم فکر می کردیم که پانزده روز عید وقت مردم به بطالت محض می گذرد و باید که با دیدی انتقادی با این موضوع برخورد کنیم و راهی بیابیم که از این بطالت خالص شویم. فکر می کردیم که بطالت یعنی پانزده روز توی خانه خوردن و خوابیدن و وقت کشتن... تعطیلی های کش دار نوروزی عذاب آورند و اگر فکری برایشان نکنیم کل سیصد و پنجاه روز دیگر را هم تباه می کنند... اما سوال اینجاست که آیا وقتی سر کار می رویم و پشت میزهای اداره می نشینیم از دست بطالت گریخته ایم فقط بحث اداره و کارمندان دولت نیست هر کار دیگری هم که بگویید آیا با هشت ساعت یا بیشتر انجام دادنش از بطالت گریخته ایم فقط توی خانه ماندن و تلویزیون تماشا کردن و کار کردن هم بطالتند آیا چاره عاطل و باطل نبودن همان است که گفت "برو کار می کن مگو چیست کار " من از تعطیلی عید به ستوه آمده بودم و به عینه خود را در بطالت محض می دیدم اما سوال اینجا بود که آیا اگر بر سر کاروبار خویش برمی گشتم و مثال همین صفحات را می نوشتم دیگر عاطل و باطل نبودم ما خودمان را سرگرم می کنیم و در کاروبار روزانه غرق می شویم و راه ورود سواالت جد ی را بر خود می بندیم اما آیا به همین میزان هم از بطالت دور می شویم سوال جد ی اینجاست که آیا همه این کارها در پی باد زحمت کشیدن نبوده متر و معیار ما برای سنجش بطالت چیست آیا وقتی که یک گوشه می نشینیم و به روبه رو خیره می شویم باطل نشسته ایم آیا فقط تعطیالت نوروزی است که ما را در بطالت محض فرو می برد آیا روزهایی که پشت دخل می نشینیم و پول در می آوریم جزء بطالت مان به حساب نمی آیند هر کدام از ما در زندگی مان کار بی حاصل زیاد کرده ایم. مثال درس خوانده ایم اما به دردمان نخورده هزینه کرده ایم اما به سود نرسیده کار کرده ایم اما در میانه راه همه محاسبات مان غلط از آب درآمده و همه چیز به هم ریخته. ات فاقا در این خصوص ز من محروم تر کی سائلی بوده در کارنامه سیاهم کلی کار نیمه تمام و بی حاصل و تعطیل شده و بی سرانجام دارم. آیا سزاوار نیست که به همه این کارهای بی نتیجه لقب بطالت بدهم و بر عمر تلف شده ام افسوس بخورم که چرا هر چه کردم همه را گم کردم همین کاری هم که االن می کنم از کجا که به سرانجام برسد از کجا که همین نوشتن ها و بدو بدو کردن ها و مجله درآوردن و حرص و جوش خوردن و عصبانی شدن بطالت محض نباشد کلی کار کرده ام که تهش هیچ مزدی نگرفته ام کلی کتاب خوانده ام که هیچ نفعی برایم نداشته اند کل ی اطالعات به درد نخور و ناکارآمد توی مخم فرو کرده ام تقریبا تمام آنچه در نظام آموزشی آموخته ام حاصلی برایم نداشته با این حال طبق یک تصور کودکانه تنها به پانزده روز عید نام بطالت می نهم و ابلهانه زندگی ام را خیال می کنم که کار کرده ام و تاثیری در عالم داشته ام... زهی خیال باطل. متوجه عرضم می شوید یک سوال جد ی آیا واقعا با خواندن همین صفحات عمر و وقت و انرژی خود را هدر نمی دهید من واقعا چه حرف به درد بخوری بلدم که شما از خواندنش احساس بطالت نکنید من چه حرف تازه ای می توانم بگویم در حالی که به عمق جان دریافته ایم که زیر چرخ کبود هیچ چیز تازه ای نیست. حاال دیگر واقعا مرز بین زندگی و بطالت آنقدر کمرنگ شده که نمی دانم کجا دارم عمر هدر می دهم و کجا دارم کار می کنم. شما که غریبه نیستید خوب که فکر می کنم تا االنش هر چه بوده بی حاصلی و بوالهوسی بوده بطالت بوده عمر ضایع کرده بوده... اگر عشقی بوده آنقدر ضعیف و نحیف بوده که حتی نتوانسته خودخواهی و خودستایی ام را درمان کند اگر ذوقی بوده چنان الغر و شکننده بوده که تاب و تحمل سنگینی نفس بهیمی ام را نداشته اگر کاری بود خیرش حتی به خودم نرسیده چه برسد به دیگری دانشی اگر بوده چنان الینفع بوده که به هیچ کارم نیامده... هر چه گذشته به هرزه گذشته. "به هرزه بی می و معشوق عمر می گذرد / بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد" اما چه کار خواهم کرد چه کار خواهم کرد که فردا دوباره همین آش و همین کاسه نباشد چه کار خواهم کرد که امیدوار باشم از دام بطالت برهم به قول دوستی بدجوری باد بطالت آمده و مرا با خودش برده که هنوز دارد می برد. چیزی که پدر صاحب بچه ما را درآورده این امور بدیهی - بلکه زیادی بدیهی است که توی مخ ما فرو رفته که یک گوشه نشستن و فکر کردن بطالت است اما پشت دخل مغازه نشستن و مجله درآوردن کار کارستان. امور بدیهی توی مخ ما جا خوش کرده که هر کس سرش بیشتر شلوغ باشد و بیشتر کار کند از بطالت دورتر است و کسی که منزوی باشد و بر نفس خویش به تفکر بپردازد به بطالت نزدیک تر است. آری من هم با شما هم عقیده ام که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل اما تا بادیه کدام بادیه باشد و تا نشستن کدام نشستن باشد. بگذارید چند سطری از جامعه بن داود از باطل اباطیل سلیمان نبی برایتان نقل قول کنم تا ببینید که آدیم را در زیر آفتاب سوزان در هر کار که می کند جز بطالت حاصلی نیست. فقط یک خط اضافه کنم که خداوند با هیچ بنی بشری به قاعده سلیمان بر سر لطف نبوده. او را هم پیامبری داده بی محنت هم پادشاهی داده بی زحمت. جن و انس را مطیع فرمانش ساخته و باد را به تسخیرش درآورده. آنچه می خواسته برایش مهیا فرموده و از علم و حکمت چیزی از حضرتش دریغ نداشته. حتی زبان طیور و جانوران را به او تعلیم فرموده و از مال و اموال هیچ بنی آدمی به منزلت سلیمان نمی رسد و از حیث استیال هیچ بنی آدمی به حد و اندازه او بر زمین و زمان مسلط نبوده. تنها ابتالیی که گاه گاه به سراغ سلیمان می آمده همان اهریمنی بوده که گاه گاه بر نگین سلیمانی اش دست درازی می کرده. حتی درک مقام و منزلت سلیمان برای ما سخت است با این حال ببینید او وقتی با حکمت الهی اش و از ارتفاعی باال به عالم نگاه می کند چه می بیند: "انسان را از تمامی مشفتش که زیر آسمان می کشد چه منفعت است... همه چیزها پر از خستگی است که انسان آن را بیان نتواند کرد... آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست..." سلیمان از بطالت حکمت می گوید که "در پی باد زحمت کشیدن است زیرا در کثرت حکمت کثرت غم است و هر که را علم بیفزاید حزن می افزاید". سلیمان از حکمت و جهالت هم می گوید: "و دیدیم که برتری حکمت بر حماقت مثل برتری نور است بر ظلمت. چشمان مرد حکیم در سر وی است اما احمق در تاریکی راه می رود. با وجود آن دریافتم که هر دو ایشان به یک واقعه خواهند رسید... مرد حکیم چگونه می میرد آیا نه مثل احمق " وقت و جا ندارم که تمام سفر بطالت را برایتان رونویسی کنم. خودتان پیدا کنید و بخوانید اما همین قدر بگویم که سلیمان از بطالت زحمت و لذ ات و محنت و تنهایی و ترقی و ثروت هم به تفصیل می گوید که وقتی خوب فکر می کنی و توی ذهنت دو دوتا چهارتا می کنی می بینی که حقیقت گفته است. حاال وقت آن است تا فصل مشبعی درباره نکویی اهل کرم باز کنیم و در این باره سخن بگوییم که جز نکویی و خیرخواهی و مهربانی و دوستی و عشق باقی هر چه هست بطالت محض است. تعبیر شیخ اجل سعدی شیرازی است که: جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است جز سر عشق هر چه بگویی بطالت است

10 روانشناسی بطالت بروز بیماری های قلبی عروقی را معموال به چاقی و رژیم غذایی نسبت می دهند حال آنکه صحیح تر است که شیوع آنها را ناشی از بطالت و عدم فعالیت جسمانی بدانیم که در میان علل این بیماری ها در مرتبه مصرف سیگار و افزایش فشار خون قرار دارد نگاه ویژه 10 دکتر غالمحسین معتمدی)روانپزشک( واژه انگلیسی»H«به معنی بطالت برابر با کلماتی مانند بیکاری تنبلی بیهودگی سستی بی حالی و بیکارگی است. معانی گوناگون بطالت نشان می دهد که با مفاهیم متفاوت و در عین حال مشابهی رو به رو هستیم. در بررسی پژوهش های علمی انجام شده در مورد بطالت نیز این چندگانگی دیده می شود. تنو ع معانی و برداشت های موجود از بطالت نشان می دهد که با پدیده ای دارای معنی صریح و مشخص سروکار نداریم. لذا فهم درست آن نیازمند رجوع به برخی قرائن و مفاهیم دیگر مانند کار زمان هدف پوچی مالل استراحت و فراغت است. در تعریف بطالت به معنی گذراندن زمان بدون انجام کاری یا اجتناب از انجام کار و فعالیت یا تنبلی بدون هدف نیز این قرائن به چشم می خورد. بطالت امری نکوهیده شمرده می شود و برخی آن را منشاء تمام زشتی ها می دانند. می گویند شیطان در دستان فرد عاطل همیشه شرارتی برای انجام می یابد. هزیود بطالت را مایه شرمساری می دانست و ویکتور هوگو آن را سنگین ترین رنج و ستم بر می شمرد. تاریخ بشر ظاهرا در ستایش کار رقم خورده است. معهذا گهگاه رساالت و مقاالتی با نگاه مثبت به بطالت نگاشته شده است. ویرجینیا و ولف می گوید:»در بطالت و رویاهای ماست که گاه حقیقت فرو نهفته باال می آید و آشکار می شود.«آگاتا کریستی معتقد بود که اختراع زاده بطالت است و نه احتیاج. و آنتوان چخوف می نویسد هیچ شادی نیست که با بطالت برابر نباشد و تنها آنچه بی فایده است می تواند لذت بخش تلقی شود. و باالخره فیلسوف معروف برتراند راسل مقاله ای در ستایش بطالت نوشته است که در آن با نگاهی انتقادی نسبت به کار و انواع آن می گوید که نیل به شادی و سعات بشر در تقلیل سازمان یافته کار تحقق می یابد. اصوال چرا بطالت وجود دارد و از لحاظ زیستی و تکاملی چه نقشی ایفا می کند چنان که گفته شد پژوهش های علمی بسیار اندکی در مورد بطالت انجام شده ولی برخی یافته های قابل توجه به دست آمده است. بر خالف آنچه ظاهرا به نظر می رسد یکی از این تحقیقات نشان می دهد که افراد در نهایت از دست زدن به کار حتی اگر مجبور به انجام آن باشند بیشتر از دست زدن به کار حتی

11 نگاه ویژه 11 اگر مجبور به انجام آن باشند بیشتر از نشستن و کاری انجام ندادن استقبال می کنند. پس اگر به سیزیف اختیار می دادند که میان باال بردن و غلتاندن بی انتهای سنگ از تپه و نشستن در یک سلول انفرادی و بازی با انگشتانش یکی را انتخاب کند او از همان مجازاتی که زئوس برایش تعیین کرد راضی تر بود. یافته تناقض آمیز دیگری نیز وجود دارد وقتی فع الی تی بی معنی و بی هدف به نظر آید افراد بیکار نشستن را بر انجام آن فعالیت ترجیح خواهند داد ولی در عین حال کمتر شاد خواهند بود. افراد دست به این انتخاب می زنند در حالی که پیش بینی می کنند که فعال بودن رضایت بخش تر است اما از آنجا که کار بی هدف و بی معنی است تحت سلطه این نیرو قرار دارند که انتخابی منطقی انجام دهند و نه احساسی. معهذا شاد نخواهند بود. مانند کسی که از راه رفتن بدون هدف احساس حماقت کند. به عبارت دیگر افراد بطالت را بر انجام کار بیهوده ترجیح می دهند. یعنی اگر سیزیف در سلول زندان می نشست کمتر از وقتی که سنگ از تپه باال می برد و می غلتاند می توانست شاد باشد. این یافته ها در حالی است که برخی از روانشناسان بر این باورند که وجود بطالت در انسان دارای وجه عمیق غریزی است و نقش تکاملی داشته است. نیاکان ما مجبور بوده اند برای ذخیره انرژی مد ت ها به صورت عاطل و باطل بنشینند و یا دراز بکشند تا انرژی حیاتی خود را برای انجام امور مهم تر و حفظ بقا ذخیره کنند. امروزه ما به یمن دستاوردهای تمد ن انرژی زیادی برای انجام امور داریم و بطالت چنین نقش مهمی را ایفا نمی کند. معهذا بر اساس باور این دانشمندان بطالت کماکان در اعماق یاخته های عصبی ما حضور دارد. همه افراد زمانی یا دوره ای از عمر خود را به بطالت سپری می کنند. گاهی افراد به یک روز عاطل و باطل نیاز دارند تا رفع خستگی کنند. گذران یک یا چند روز اتفاقی در بطالت مشکلی ایجاد نمی کند اما دوره های طوالنی بیکاری بر افراد تاثیرات منفی جسمانی و روانشناختی دارد. بدیهی است اگر شاعری ساعت ها بدون آنکه کاری کند در تخی الت خود غرق شود یا دانشمندی ظاهرا عاطل و باطل بنشیند و در افکار خود در جست و جوی راه حل مساله ای باشد با توجه به دستاوردهایی که دارند نمی توان انگ بطالت را بر آنها زد. نکته مهم دیگر مرز تعریف نشده میان بطالت و گذراندن اوقات فراغت است. اوقات فراغت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. اوقات فراغت به مفهوم آسودگی و آسایش از کار و شغل و پرداختن به اموری است که فرد از آنها لذت می برد خواه برای رفع خستگی باشد و خواه موجب ایجاد تنوع و یا حتی شکوفایی استعدادها و رشد اجتماعی شود. استراحت بطالت نیست و گاهی دراز کشیدن روی علف ها در زیر درختان در یک روز تابستانی و گوش دادن به صدای آب و تماشای ابرها به هیچ وجه تلف کردن وقت به شمار نمی رود. سازماندهی صحیح اوقات فراغت می تواند زمینه ساز نوعی تربیت و پرورش غیر رسمی باشد که تاثیر آن در مواردی از آموزش و پرورش رسمی نیز بیشتر است و موجب افزایش شکوفایی و بهره وری می شود. اوقات فراغت با خستگی استرس کاری و فرسودگی شغلی مقابله می کند و از ضروریات حفظ تعادل در زندگی است. چنان که گفته شد بطالت دارای اثرات منفی جسمانی و روانشناختی است. افزایش وزن و چاقی که خود مادر بسیاری از بیماری ها به شمار می آید یکی از پیامدهای دوره های طوالنی بطالت است. بطالت سوخت و ساز بدن را کم می کند و بدن مستعد تجمع چربی در بافت ها می شود. افراد برای سوزاندن کالری هایی که مصرف می کنند نیاز به فعالیت دارند و وقتی مدت ها غیر فعال هستند کالری های ذخیره شده تبدیل به چربی می شود. بطالت تنش عصبی به وجود می آورد که در ارتباط نزدیک با گرسنگی قرار دارد. لذا افراد سعی می کنند با پرخوری یا پرنوشی تنش خود را کاهش دهند که هر دو منجربه چاقی می شود بنابراین یکی از راه حل های کاهش وزن و مقابله با چاقی دنبال کردن یک سبک زندگی فعال و هدفمند است. از سوی دیگر بروز بیماری های قلبی عروقی را معموال به چاقی و رژیم غذایی نسبت می دهند حال آنکه صحیح تر است که شیوع آنها را ناشی از بطالت و عدم فعالیت جسمانی بدانیم که در میان علل این بیماری ها در مرتبه مصرف سیگار و افزایش فشار خون قرار دارد. 35 درصد موارد کشنده این امراض با فقدان فعالیت منظم و ورزش پیوند دارد. نقش پیشگیری کننده ورزش در بهداشت جسمی و روانی شناخته شده است و نمی توان آن را نادیده گرفت. از لحاظ تاثیرات روانشناختی خود تنش عصبی می تواند زاییده بطالت باشد. افراد غیر فعال بیشتر نگران می شوند زیرا فرد فعال موضوعات زیادی دارد که باید به آنها بیندیشد و کمتر فرصت می کند بر یک نگرانی خاص متمرکز شود. فرد عاطل مکررا به شکلی بدبینانه غرق در افکاری می شود که منجربه نگرانی بیشتر و تنش عصبی او خواهد شد. تنهایی نیز یکی از دالیل مستقیم بطالت است. فرد عاطل انگیزه ای برای خروج از خانه ندارد و از فرصت تعامل با دیگران محروم می شود. افرادی که برای دوره های طوالنی غیرفعال می مانند تبدیل به افرادی منزوی و تنها می شوند و وضعیت روحی آنان رو به زوال می رود زیرا ما بدون وجود تعامل انسانی با دیگران نمی توانیم زندگی کنیم و از رشد و شکوفایی محروم می شویم. سرانجام باید به رابطه میان بطالت و انگیزه و برخی بیماری های روانی مانند افسردگی و اسکیزوفرنی اشاره کرد. انگیزه که یکی از مباحث بنیادی روانشناسی است در بسیاری از موارد یا اختالالت کاهش می یابد یا می تواند به بطالت منجر شود. یکی از مشخصه های اسکیزوفرنی نیز تخریب عملکرد و کاهش فعالیت بیمار و اسارت او در دست دوره های طوالنی و تشدید شونده بطالت است. رابطه افسردگی و بطالت مانند یک حلقه معیوب است یعنی هر کدام منجربه دیگری می شود. یکی از عالئم افسردگی کاهش حرکت و فعالیت و در نتیجه بطالت است و افراد افسرده نسبت به انجام امور و کار بی انگیزه می شوند. از سوی دیگر عدم فعالیت و تحرک خود به ایجاد خلق افسرده کمک می کند. اصوال یکی از راه های کمک به درمان افسردگی فعالیت و ورزش است. فعالیت منظم نه تنها ذهن را از آنچه موجب ناراحتی اوست مصون می دارد بلکه خالق را نیز باال می برد و موجب تخلیه تنش و استرس و افزایش اعتماد به نفس می شود و فرد عاطل از این مواهب محروم می ماند.

12 دکتر غالمحسین باهر)جامعه شناس( آلبوم عکس هایمان را با جزئیاتی بی نظیر پاس می داریم و ستایش می کنیم اما آدم های دور و بر خودمان را نمی بینیم. از حضورشان لذت نمی بریم. بودن شان را ارج نمی گذاریم نگاه ویژه 12 نوشته اند که وقتی در سال 1275 هجری پیک بادپای سلطنتی به تاخت به تبریز رفت و خبر شاه شدن را به مظفرالدین میرزای 44 ساله داد او با لحنی حزن آلود گفت: "دیگر چه فایده تمام عمرمان به ولیعهدی گذشت!" بسیاری از ما مردمان در تمام زندگی مان مثل مظفرالدین شاه است. شاهزاده ای ملول و منتظر. چه بسا کثیری از ما حتی به خوش اقبالی او هم نخواهیم بود که الاقل ده سال آخر عمرش را در کسوت پادشاهی به پایان برد. ما همه با حسرت یک زندگی از دست رفته روزگارمان را به پایان می بریم و هیچ کس نیست که برای این اپیدمی خانمانسوز ایرانی چاره ای بیندیشد. صبر کنید اگر شما هم از آن دسته مردمان نازنینی هستید که عادت دارند درباره مصادیق یک بحران یا علل یک آسیب فراگیر صدها مقاله بخوانند و ریشه یابی کنند اما نوبت به وضعیت خودشان که می رسد استثنا قائل می شوند بهتر است این نوشته را نخوانید و دقایق عمر نازنین تان را هدر ندهید. مخاطب این نوشته همه ما هستیم از نگارنده تا همسایه بغلی پایین شهری و باال شهری زن و مرد پیر و جوان و میانسال و پولدار و بی پول روشنفکر و عامی. اگر بر سر این اصل توافق داریم که "وضعیت من" با دیگری هیچ فرقی ندارد و می تواند در صورت عالئم مشابه در لیست مبتالیان به همان اپیدمی خطرناک همه گیر قرار گیرد می توانید این یادداشت را بخوانید. در ابتدا از خود بپرسیم: چه تصوری از خود داریم پاسخ به این سوال کلیدی می تواند بسیاری از ابهام ها را در همین ابتدای راه برطرف سازد. اگر از زندگی ملول شده ایم غمگین و بی انگیزه و لخت روزهایمان را از پس دیگری سپری می کنیم به آن دلیل است که می خواستیم کاری انجام دهیم کارستان! می خواستیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم نشد نتوانستیم. حاال در میانه راه به جای آنکه شجاعانه نگاه مان را تغییر دهیم و تصویر غلط و غیر واقعی که از جایگاه خود در این عالم داشتیم را تصحیح کنیم به کنجی خزیده ایم و رندانه مظلوم نمایی می کنیم. زمین و زمان و جامعه و خانواده و مدرسه و معلم و اقتصاد و سیاست و آب و هوا را مقصر می دانیم جز خود. خود مخیر و صاحب اراده. دلیل بسیاری از رنج های ما در تصورات اشتباهی است که از جایگاه خود در این هستی داریم. باید روزی صد

13 بار به خود بگوییم من نتوانستم کره زمین را جا به جا کنم بسیار خوب اما خانه خودم را که می توانم آب و جارو کنم. نتوانستم بشریت را نجات دهم اما خودم را که می توانم به آرامش درونی و بهجت ماندگار برسانم. معنای زندگی ما چیست پرسش درباره معنای زندگی این روزها یکی از پرطرفدارترین مباحث فکری در جهان است و تئوریسین ها و مستمعان فراوانی دارد. اما آنچه به این یادداشت مربوط می شود تنها توجه به این نکته است که در بسیاری اوقات از زندگی ملول می شویم چون زندگی برایمان بی معنا می شود. هیچ پاسخ قانع کننده ای برای این پرسش بنیادی پیدا نمی کنیم که به راستی "آمدنم بهر چه بود". اینکه پاسخ قانع کننده نیست لزوما به آن معنا نیست که مستدل نباشد بلکه باید گفت این پاسخ برای من قانع کننده نیست و چه بسا برای دیگری قانع کننده باشد و حتی شاید برای همه دنیا هم قابل پذیرش باشد ولی من آن را نپسندم. پس در واقع به قول استاد باید گفت: "هر کسی خود باید به زندگی خودش معنا ببخشد". اینجایی و اکنونی بودن ما رنج می کشیم ملول می شویم چشمه خالقیت هایمان خشک می شود چون نمی توانیم ذهن خود را کنترل کنیم چون خودمان را با ذهن یکی می دانیم چون نمی توانیم در حال زندگی کنیم. هنر زندگی کردن در حال همان راز رهای از رنج و مسرور زیستن است. روانشناسان گفته اند آنچه می تواند منشاء رنج آدمی باشد یا حسرت و اندوه برای گذشته ای است که تمام شده یا ترس و نگرانی درباره آینده ای که نمی دانیم چه زمانی از راه خواهد رسید. هرچه هست مفاهیمی ذهنی و انتزاعی است جان ندارد واقعیت ندارد. اگر بتوانیم گوهر زندگی کردن در حال را کشف کنیم در لحظه می توانیم بر بسیاری از رنج های غیر ضروری و ویران کننده فائق آییم. این یک بیماری خانمان برانداز است که ما اساسا شخصیت هایی نوستالژیک داریم. آلبوم عکس هایمان را با جزئیاتی بی نظیر پاس می داریم و ستایش می کنیم اما آدم های دور و بر خودمان را نمی بینیم. از حضورشان لذت نمی بریم. بودن شان را ارج نمی گذاریم. روزها و لحظه ها برای ما کارکرد تونلی تاریک را دارند که آدم های جاندار دور و برمان باید هر چه سریع تر از آن عبور کنند عکس یادگاری بگیرند و بشوند تصویرهای بی جانی که در قاب لبخند می زنند تا ما دوست شان داشته باشیم. کسی می گفت ما آدم ها با "خاطرات زندگی" بیشتر حال می کنیم تا "خود زندگی". زمان حال برای ما هیچ ارزش و کارکردی ندارد جز وسیله ای برای رسیدن به آینده. "انتظار یک حالت ذهنی است و در اصل به این معناست که شما آینده را می خواهید و اکنون را نمی خواهید. آنچه را دارید نمی خواهید و آنچه را ندارید می خواهید. با هر نوع انتظار ناآگاهانه تضادی درونی بین اکنون و اینجا یعنی جایی که نمی خواهید باشید با آینده فرافکنی شده خود یعنی جایی که می خواهید باشید ایجاد می کنید. این نگرش موجب می شود حال حاضر را از دست بدهید و کیفیت زندگی شما به شدت کاهش می یابد." این نگرش ما را ملول و افسرده و چشمه خالقیت هایمان را خشک می کند. وقتی این هیوالی نامرئی بر ذهن و روح مان سایه می اندازد می شویم آدم های سحر شده که نگاه می کنند اما نمی بینند گوش می کنند اما نمی شنوند پاهایی قوی و بلند دارند اما نمی توانند راه بروند. می شویم مظفرالدین شاه ملولی که دیگر هیچ چیز خرسندش نمی کند حتی خبری که یک عمر چشم انتظارش بود.شما که غریبه نیستید ما جماعت عادت داریم همیشه طال را خرج مطال کنیم. سکه نقد روزها و لحظه ها و آن های زندگی را از دست بدهیم تا قصه ای وهم آلود و مبهم و انتزاعی در آینده بستانیم. عادت داریم به هویتی که مشکالت گذشته به ما بخشیده اند پناه ببریم. نق بزنیم مسئولیت هیچ کدام از رفتارهایمان را نپذیریم رندانه چهره تنبلی های خود را پشت یک ژست فلسفی مخفی کنیم که "این کار را بکنم نگاه ویژه 13 که چه بشود " هندیان باستان اصل زر ینی در فرهنگ خود دارند که منشاء برکات بسیاری در زندگی مردمانش شده است. اصلی به نام "کنش بی خواهش" به این معنا که به کار بیشتر از حاصل کار اهمیت دهید. نفس اینکه شما عملی را انجام دهید خود نوعی هدف و معناست ورای نتیجه ای که از آن رفتار عایدتان می شود. ایضا نفس زندگی کردن بیشتر از حاصل زندگی مورد اهمیت و توجه است. همان مفهومی که سهراب سپهری تحت تاثیر فرهنگ هندویی در شعرهایش آورده است: "زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است رخت ها را بکنیم آب در یک قدمی است". توصیه به زندگی کردن در حال در متون ادبیات فارسی و روایات مذهبی نقل شده از عرفا و اولیا هم کم نیست اما به واسطه آنکه ذائقه بد عادت داده شده ما آنها را نمی پسندد همواره مغفول و محجور مانده اند. اینکه امام علی می فرمایند: "ای انسان تو مجموعه ای از روزهایی با پایان رفتن هر روز بخشی از وجود تو پایان می یابد" توصیه ای به زندگی کردن در حال است. اینکه متون دینی و عرفانی ما به شدت ما را از طول و دراز بودن آرزوها برحذر می داشتند اینکه عرفا به زندگی کردن در "آن" و "لحظه" یا به عبارتی غنیمت شمردن "دم" تا به این اندازه توصیه می کردند نشان از اهمیت غیر قابل انکار این قانون طالیی دارد. جان کالم آنکه روزی دوستی می گفت من هرگاه در زندگی روزمره ام دچار ماللت و آزردگی و رنج می شود بالفاصله خود را در کسوت یک گیاه یا گنجشک یا قورباغه ای می بینم که زنده هستند و به حیات خود ادامه می دهند به خود می گویم آنها در مواجهه با چنین اندوهی چه واکنشی از خود نشان می دهند. دوستم می گفت این قانون برای رفع رنج های غیر ضرور آدمی معجزه می کند امتحان کنید. ببین گنجشک شنگ صبحگاهی سکوت بیشه را چون می زند رنگ درین شبگیر این نقاش آواز چه رنگین پرده ها سازد ز آهنگ... به هر نغمه گشاید پهنه ای را فزاید بر اقالیم وجودش چو می داند که سهم او ز هستی نباشد غیر آفاق سرودش... میان خواب و خاموشی چه مانی درون تیرگی ها و تباهی تو نیز این پرده پردازی درآموز از آن گنجشک شنگ صبحگاهی... شفیعی کدکنی

14 دکتر الستی)دکترای ارتباطات و رسانه( اگر در یک حساب سرانگشتی زندگی را از همه زیب و زیور و شور و رنگی که به آن چسبیده اند جدا کنیم چه می ماند اگر همه انسان ها در یک لحظه بفهمند هر معنایی که به زندگی داده اند و هر هدفی که با شور و شوق در پی آن دویده اند و هر آن کس که به او دل بسته اند خوابی و سرابی و خیالی بوده است چه اتفاقی می افتد صورت بی بزک زندگی مرگ نیست که انسان بی هیچ هدفی باز هم زندگی خواهد کرد. چهره بی زیب و زیور زندگی نامش بطالت است زندگی منهای عشق منهای شور و شعف دویدن به سمت هدفی موهوم زندگی منهای تشویش ها و نگرانی هایی که زاییده همین موهومات اند خود بطالت است. ساعت ها خیره شدن به دیوار در هیچ راهی قدم نگذاشتن به سخره گرفتن آنها که با لحنی پر از شور از فردایی حرف می زنند که رنگ امروز اطرافیانش را ببیند عزیزترین نزدیکانش را زیر خاک مدفون کند اما فراموش کند که خودش هم می میرد از خودش نپرسد اگر سرانجام همه رفتن ها این است چرا بروم شما می توانید سر گذر بایستید و راز جاودانگی و زیبایی و زندگی طوالنی و سرخوشی را مدام بفروشید کالس هایی برای آموزش خوب زیستن برگزار کنید کتاب هایی با شمارگان بسیار چاپ کنید تا آدم ها صبح زود که بیدار می شوند بدانند باید قورباغه شان را بدهی. اما نمی توانید به کسی بگویی فالنی هیچ خبری نیست! این حرف خریداری ندارد از آن رو که همه می دانند اما چه باید کرد زیستن با این دانش ثمری ندارد تمدنی در پی اش ساخته نخواهد شد. در این صورت خبردار کردن مردم از حوادث گوشه و کنار دنیا بطالت زندگی منهای همه دروغ هایش چهره بی زیب و زیور زندگی نامش بطالت است زندگی منهای عشق منهای شور و شعف دویدن به سمت هدفی موهوم زندگی منهای تشویش ها و نگرانی هایی که زاییده همین موهومات اند خود بطالت است نیست پوزخندی همیشگی نشاندن روی لبت هنگام دیدن مردانی که فکر می کنند حقیقت زندگی را دریافته اند هی زدن بر وجودت آن وقت که فریفته نگاهی می شود و به یاد آوردن اینکه در پس این نگاه خبری نیست هر چند دیوان دیوان قصیده درباره افسون شدن به آن نگاه نوشته شده باشد... همه انسان ها در لحظاتی از زندگی شان به این حرف ها فکر می کنند و در دام بطالت می افتند اما افسون زندگی برای ادامه حیات بشریت الزم بوده است و به همین دلیل در سیر تکامل بطالت اندیشان بی هیچ زاد و ولدی از چرخه حیات حذف شده اند و کسانی باقی مانده اند که برای ادامه دادن مسیر حرفی و هدفی در آستین داشته اند. کسانی که توانسته اند به بشر بقبوالنند که در پس این جاده پر از سختی و خطر و مالل خبری هست فیلسوفان پیامبران و شاعران همه در پی تصویر معنایی برای این مسیرند چرا که بشر برای راه رفتن انگیزه می خواهد برای ساختن بنای تمدن الزم بوده است که انسان بپذیرد که باید بسازد به رغم علم به اینکه ساخته هایش ویران می شود. نوع بشر برای بقا احتیاج به این باور داشته که زوال مالکیت تجمل و حتی معنویت به یکباره خاصیتش را از دست می دهد و شما به اتهام تبلیغ علیه بشریت احتماال روانه زندان خواهید شد. با گفتن این جمالت که "همه چیز باطل است. انسان را از تمام مشقتی که زیر آسمان می کشد چه منفعت است... همه چیز پر از خستگی است که انسان آن را بیان نتواند کرد... و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست آیا چیزی هست که درباره اش گفته شود ببین این تازه است " شما از طرف همه نهادهای مستقر تکفیر خواهید شد و گفتن اینکه این جمالت

15 از سلیمان نبی است به کار شما نخواهد آمد... در واقع توصیف بطالت و مقاومت درباره بار منفی این کلمه در زبان فارسی کار دشواری است همان طور که سعدی از زبان شیطان می گوید "که ای نیکبخت این نه شکل من است ولیکن قلم در کف دشمن است". در این مورد خاص هم همیشه قلم در دست کسانی بوده که با تیزهوشی یک خصلت بشری را فهمیده اند و از آن بهره برده اند همان خصلت "دلخوش بودن به فریب". تیزهوشی آنها با همراهی میل بشر به خودفریبی گفتمان مسلطی ساخته است که نمی توان به این سادگی ها با آن مقابله کرد. در بهترین حالت می توان در برابر آن مقاومت کرد مقاومتی که البته کار آسانی نیست و ساده ترین بخشش این است که از طرف دیگران متهم به خودبینی و افسردگی و پریشان شوی. نکته جالبی در معنای انگلیسی کلمه بطالت وجود داد می تواند به عنوان تاییدی بر این مخاطرات باشد. در این زبان کلمه VANITY هم به معنای بطالت است همه به معنای نخو ت و غرور و تکب ر و عجب... شاید هم همه این حرف ها حرف های آدم عاطل و باطلی باشد که توان افراشتن بادبان های زندگی را ندارد و نمی تواند مانند دیگران مقابل قطار متروکه بایستد و تند تند به سمت سطح زمین بدود. حتی آبلوموف به عنوان پیغمبر عاطل های دنیا گاه با این تشویش رو به رو می شد که در صح ت بیراهی خود دچار تردید شود. آنجا که می گوید "مثل این است که دشمنی پنهان در همان آغاز راه زندگی دست سنگین خود را بر او نهاده و او را از رسالت انسانی اش دور کرده است". اما نه اینها وسوسه های خزنده همان فریبی است که گاه به جان عاطل و باطل می افتد تا آنها را هم شکل دیگران کند. و چه لحظه بزرگی است آن هنگام که آبلوموف در مقابل عشقش می ایستد و او را که به مثابه یک منجی در پی پایان دادن به بطالت زندگی قهرمان ماست پس می زند آن وقت که در برابر دفاع الگا از زندگی می گوید "وقتی آدم نداند برای چه زندگی می کند هر جور که پیش آید وقت می گذراند خوشحال است که روزش را شام رکده است و شب که شد می تواند این سوال ماللت تبار را که "حاصل روزی که گذشت بود و فردا با چه امید شروع خواهد کرد" در خواب خفه کند!

16 بطالت وقتی آغاز می شود که به آن فکر می کنیم همان وقتی که به آن فکر نمی کنیم! بطالت حوزه ای جبری است. حوزه ای تفکیک ناپذیر و از پیش محقق شده. دیوانگان زیادی در تیمار خانه ها در انتظار مداوا زندگی می کنند لیکن می دانند که کارشان عین بطالت است. از سویی اما مداوا باید انجام بپذیرد و پیش برود. نگاه ویژه 16 "هشدار! در خواندن این نوشته حد مثال زدنی ای از بطالت وجود دارد بنابراین خواند آن را به کسانی که خیال می کنند وقت شان را بی هیچ بطالتی سپری می کنند توصیه نمی شود!" مسعود رفیعی طالقانی)روزنامه نگار(

17 نگاه ویژه 17 بی تردید بطا لت هم تاریخی دارد مثل هر چیزی از علم گرفته تا فلسفه تا ترور تا جنون و چیزهای دیگر. دست بر قضا تاریخ طوالنیتری هم باید داشته باشد به قدمت عمر بشر. فرقش اما با آنهای دیگر این است که کمتر تبدیل می شود به یک دغدغه. یعنی خودش و تاریخش و جامعه شناسی اش اهمیت پیدا می کنند. وقتی هم که دغدغه می شود خود پیشاپیش دغدغه شدنش را نقض می کند زیرا نوشتن و حرف زدن از بطالت بطالتی صد چندان می شود و جالب آنکه تاریخ بطالت یکی از چیزهایی است که کمترین اهمیت را دارد زیرا یک بستر و مجموعی از رخدادها نیست بلکه درآمدی بر رخدادهای دیگر است و پیامدی بر آنها. وقتی برای ما فهم این موضوع سخت است که زیستن کجا مجال می یابد و در رهگذر همین ناتوانی در فهم که می توان برای آن هزار دلیل موجه و ناموجه جست و جو کرد از زیستن به سبک متداول که بیشتر شبیه دلقک بازی است! چیزی ماورای بطالت مستفاد می شود بطالت آغاز شده است. یعنی بطالت درست آنجا آغاز می شود که کسی خیال می کند آن را نقض کرده است. پس بطالت با نخستین سطر از نوشته من آغاز شده و شما حاال دارید بطالت نامه ای کوتاه را می خوانید! اما معلوم نیست که بتوانید پس از چرخاندن نگاهتان از این نوشته به بطالتی دیگر درنغلتید! بطالت مانند یک موجودیت سیال و عنصری که قابلیت ترکیب با همه عناصر را دارد در ساحت زندگی سرگردان می شود و به سرعت در همه جا جا خوش می کند. بطالت به خوبی این قابلیت را دارد که به هیبت یک انسان درآید و یا خود را مانند مهم ترین کارها جا بزند و از خودش سیمایی دیگر گونه نشان بدهد. مثال سیمای یک دونده استقامت! و یا سیمای یک مدیر سختکوش بانک و یا حتی یک فلسفه دان! کیست که بگوید دست کم یک بار احساس بطالت نکرده است مسا له اساسی تر اما این است که بطالت چیست و آیا بطالت مازادی بر امر واقعا مفید است و یا منطبق بر آن. اینجا همان جایی است که بطالت بی تردید وجود دارد و حاال دیگر من را از نوشتن ادامه این یادداشت بر حذر می دارد. اما بطالت همان گونه که مثل خواب شب به تعبیر بالنشو گریزگاه است خود مانند امر ناگزیر هم جلوه می کند و باز هم چه معلوم است که با دست کشیدن از این نوشتار من خود به دامان بطالتی باطل تر درنیفتم! بطالت حوزه ای تفکیک ناپذیر و از پیش محقق شده. دیوانگان زیادی در تیمارخانه ها در انتظار مداوا زندگی می کنند لیکن می دانند که کارشان عین بطالت است. از سویی اما مداوا باید انجام بپذیرد و پیش برود. حاال بد نیست نگاهی به نامه گرانسنگ آنتونن آرتو هنرمند و متفکر فرانسوی به مدیران درمانی دارالمجانینی که مدتی در آنجا تحت مداوا بود و یا بهتر است بگوییم زیست بیندازیم تا قدری درباره مفهوم جبر فکر کنیم و نیز جبر بطالت و بطالت اختیار یعنی در هم تنیدگی و بدل شدگی مفاهیمی که زیستن را همواره به چالش کشیده و کارزاری بزرگ به راه انداخته اند که هنوز هم از پس قرن ها قربانی می گیرد و خواهد گرفت. "آقایان جنتلمن! قانون و قرارداد به شما این حق را می دهد تا ذهن انسان را به ارزیابی بگذارید. شما مقید شده اید که این سلطه را به کار برید از صالحیت قانونی با ابهت و البته به همراه قوه تشخیص برخوردارید. شما به خنده هایمان اهمیتی نمی دهید و اساسا آن را در نمی یابید. مردم متمدن اهالی علم و مدیران از روی ساده لوحی خویشتن را وقف روانپزشکی با آن فرزانگی فوق طبیعی نامحدودش می سازند. موضوع اظهارات و دعاوی شما هماره در حکم یک فتوا پذیرفته شده اند. اینجا بر آن نیستم تا در مورد اعتبار دانش تان بحث کنم و درباره هستی مبهم و ماهیت شک برانگیز بیماری ذهنی داد سخن سر دهم. اما برای صدها تشخیص پاتوژنیک گزافه گو که بین ذهن و موضوع غیر قابل کنترل سر در گم اند و صدها از این دست طبقه بند ی ها که هنوز هم مهمالتی بیش نیستند چه تعداد از این تالش های به قول شما معتبر به جهان ذهن دست یافته است آن جهان ذهنی که بی شمار از زندانیان شما در آن به سر می برند برای نمونه برای چه تعداد از شما رویای یک فرد شیزوفرنی و تصاویری که او را جن زده کرده اند بیش از یک مشت کلمات درهم و برهم بوده اند ما از اینکه درمی یابیم شما در انجام کاری که بهتان محول شده عاجزید حیرت زده نمی شویم. اما صریح و محکم مخالفت خود را علیه حقی که به افرادی خاص داده شده ابراز می کنیم خواه کوته فکرانه باشد یا نه اما بازجویی های ایشان در قلمر و ذهن را برای دست یافتن به حکمی که زندگی را به حبس می کشد تحریم می کنیم ما من باب توقیف های خودسرانه شما سوالی نخواهیم پرسید و همین شما را از وحشت انکارهای سریع و عجوالنه خالص می سازد. اما صریحا اظهار می کنیم یک عضو بزرگ از دیوانگان تان یک دیوانه تمام عیار از نظر تعارف قراردادی همین طور به طرز خودسرانه ای حبس شده است. ما فریاد اعتراض خویش را علیه هرگونه دخالت و اختالل در فرآیند رو به رشد هذیان گویی اعالم می داریم. این فریاد هم مشروع است و هم منطقی به همان اندازه ای که دیگر سلسله اعمال مراتب ایده ها و اعمال انسانی مشروع و منطقی است سعی کنید به یاد آورید که صبح فردا در طول پرسه زنی با اطرافیان تان بدون آنکه زبان آنها را بدانید تالش می کنید تا با این جمعیت مکالمه کنید شما باید بپذیرید که تنها یک برتری دارید و آن هم چیزی جز جبر نیست. این بخش هایی از نامه آنتونن آرتو به مدیران درمانی دارالمجانین است که خواندید. تحلیل محتوایی این نامه را بهتر است هر خواننده ای با این پیش فرض که کاری باطل انجام می دهد بپذیرد. بهتر است بنا را بر این بگذاریم که چیزی را در ذهن یکدیگر حقنه نکنیم تا از باطل ترین سنت فرهنگ کلیشه ای و توده وار تبعیت نکرده باشیم. تنها یافتن یک میانجی برای تفکر اهمیت دارد. یعنی نگره ای استعالیی که از انقیاد انسان جلوگیری می کند. چرا باید برای اثبات وجود یا عدم وجود بطالت و همین طور اینکه چیست و اینکه آیا مازادی بر امر واقعا مفید است یا امری منطبق بر آن به باطل ترین بحث ممکن رو آورد بطالت همان وقتی آغاز می شود که به آن فکر می کنیم همان وقتی که به آن فکر نمی کنیم!

18 در گذر تاریخ 18 پیامبر اکرم)ص( به محل غدیر خم رسیدند و این همان محل معروف است که پیامبر)ص( امام علی )ع( را به عنوان جانشین خود اعالم کرد و عبارت معروف»پس هر کس که من موالی او هستم علی موالی اوست«را بیان داشتند. این واقعه گذشته از سیر تاریخی آن دارای بطن حقیقی است و آن صحبت از حقیقت غدیر خم است. حقیقتی که باید آن را در پیام حضرت رسول اکرم )ص( مالحظه کرد حقیقت غدیرخم را باید در پیام حضرت رسول اکرم )ص( درک کرد... حجت االسالم والمسلمین احمد احمدی

19 در گذر تاریخ 19 واقعه غدیر خم حقیقتی در تاریخ اسالم است. این حقیقت دارای ابعاد معنوی سیاسی و دینی است. ما در ابتدا باید از این حقیقت تاریخی مطلع باشیم و بطن این حقیقت را به خوبی دریافت کرده باشیم و تنها به ابعاد ظاهری آن توجه نکرده باشیم. پیامبر اکرم )ص( بنا بر امر الهی وقتی تصمیم به زیارت خانه خدا و به جا آوردن حج گرفتند مردم را از این امر مطلع کردند و حتی برای آگاه کردن اهالی مناطق مختلف قاصدانی را به آن شهرها گسیل داشتند. فرستادگان حضرت نیز همان گونه که وجود مقدس رسول اکرم )ص( خود اعالم کرده بودند این پیام را به مردم رساندند که این آخرین حج رسول خداست و این سفر دارای اهمیت فراوانی است. هر کس که توانایی و استطاعت آن را دارد بر او الزم است که پیامبر اکرم )ص( را در این سفر همراهی کند. پس از این اعالم جمعیت کثیری در مدینه جهت همراهی با رسول خدا )ص( و به جای آوردن اعمال حج جمع شدند. مورخان از این سفر رسول خدا )ص( با عنوان حجه الوداع یاد می کنند. سرانجام که اعمال حج پایان یافت و پیامبر اکرم)ص( به همراه جمعیت کثیری که ایشان را همراهی می کردند شهر مکه را ترک کردند و رهسپار مدینه شدند که در بین راه به محل غدیر خم رسیدند و این همان محل معروف است که پیامبر)ص( امام علی )ع( را به عنوان جانشین خود اعالم کرد و عبارت معروف»پس هر کس که من موالی او هستم علی موالی اوست«را بیان داشتند. این واقعه گذشته از سیر تاریخی آن دارای بطن حقیقی است و آن صحبت از حقیقت غدیر خم است. حقیقتی که باید آن را در پیام حضرت رسول اکرم )ص( مالحظه کرد. غدیر خم و حقیقت حاکمیت این واقعه نشان آشکاری از تبیین حاکمیت و شرایط تحقق آن در اسالم بود. به نظربنده خود اسالم عین حکومت است و اسالم برای حاکمیت آمده و این را حضرت امام خمینی )ره( هم بارها گفته اند که پیامبران حکومت تشکیل دادند. هر پیامبری که توانسته و قدرتی داشته حکومتی را تشکیل داده است. خود شخص پیامبر )ص( هم برای حکومت به پا خواستند. به طور مثال وقتی که سوره های مکی را می خوانیم می بینیم که رگه هایی از حکومت در آنها دیده می شود. هنگامی که صحبت از جهاد می شود برای چیست وقتی که صحبت از پرداخت زکات می شود به چه معناست و زکات را به چه کسی باید داد اینها سواالتی هستند که حاکمیت باید پاسخ دهد. تعیین جانشینی برای رهبری امت اسالمی از مهم ترین و عمده ترین مسائلی بود که پیامبر اکرم )ص( در آخرین سال حیات هنگام بازگشت از حجه الوداع به همراهان خویش ابالغ کرد. تعیین جانشینی عین حقیقت در اسالم است. اگر چه این اعالم عمومی به فرمان خداوند صورت گرفت ولی صرفنظر از جنبه آن می توانست حاکی از دغدغه طبیعی معمار و بنیانگذار مکتب اسالم نسبت به آینده امت باشد این اقدام یک ضرورت اجتماعی اجتناب ناپذیر بود و از انتظارات عقالی عالم به شمار می آمد و آن حضرت حتی در زمان حیات خویش از آن مهم غفلت نمی ورزید. تبلور حقیقت عینی توصیف شناخت از حاکمیت در اسالم را ما در روز غدیرخم می بینیم. این روز پیامبر )ص( ویژگی های حاکم اسالمی را تشریح کردند و به امت خود گفتند که چه کسی باید بر امت حکومت کند و آن شخص چه ویژگی هایی داشته باشد. اساسا حکومت اسالمی بخشی از دین است و دقیقا یکی از دردهای بزرگ جوامع اسالمی این است که بسیاری از مردم در نازل ترین مرتبه دین پژوهی و دین شناسی قرار دارند و به طور طبیعی معرفت ها و شناخت های آنان نسبت به فرهنگ و تفکر اسالمی بسیار قلیل و ناقص می شود و همین مردم در نهایت به عقاید و افکاری درباره دین می رسند که واژگون و مغشوش و مبهم است و به هیچ وجه نمی توان نام اسالم بر آن گذاشت در محدوده احکام اسالمی جای دارد اصال بخشی از رسالت پیامبرصلی الل علیه و آله است و همان گونه که مشروعیت همه احکام اسالمی و نیز رسالت نبوی مستند به خداوند است حکومت اسالمی نیز از این قلمرو بیرون نیست. غدیر و آموزه امام شناسی یکی از دردهای بزرگ جوامع اسالمی این است که بسیاری از مردم در نازل ترین مرتبه دین پژوهی و دین شناسی قرار دارند و به طور طبیعی معرفت ها و شناخت های آنان نسبت به فرهنگ و تفکر اسالمی بسیار قلیل و ناقص می شود و همین مردم در نهایت به عقاید و افکاری درباره دین می رسند که واژگون و مغشوش و مبهم است و به هیچ وجه نمی توان نام اسالم بر آن گذاشت بلکه ظاهری از دین دارد و باطن و محتوای آن در نقطه مقابل و در تضاد و تعارض با دیانت اصیل و آمیخته با تحریف های گوناگون است. به همین دلیل است که در واقعه غدیر ما با صرف معنای امام رو به رو نیستیم بلکه امام به معنای واقعی آن در ذهن ما جاری است. همچنین طبیعی است امام به معنای عام و صرفنظر از شخص حضرت امیر )ع( امام به عنوان رهبر و هدایت کننده و جانشین پیامبر )ص( کارش این است که حکومت را در دست بگیرد و به عنوان یک شخص صالح و برتر معرفی می شود. پیامبر )ص( در غدیرخم توصیفی از امام را داده اند که جانشینش چه کسی باشد و عمل پیامبر )ص( نیز تعیین شایسته ترین است. از دیدگاه دین کسی جز خداوند بزرگ چه در بعد قانونگذاری برای اداره جامعه بشری و چه در بعد حاکمیت بر انسان حق حکومت بر مردم را ندارد و این معنای دقیق حکومت دینی است. بر این مبنا مشروعیت و اعتبار چنین حکومتی نیز باید الهی باشد. پیامبر نیز با حرکت خود نشان دادند که مشروعیت حکومت باید بر چه اساسی صورت گیرد. منشا مشروعیت حکومت اسالمی هم بر اساس امام شناسی است که مردم آن جامعه دارند. پیام غدیر هر پیامی صرفنظر از ظاهر پیام دارای بطنی نیز هست. پیام غدیر خم هم این است که جامعه نباید بدون امام باشد و این حرکت پیامبر درس آموز است. یکی از ویژگی های اساسی امام بایستگی برتر بودن امام از سایر افراد امت است. شیعه امامیه و برخی ازعلمای اهل سنت افضلیت را از شرایط امامت می دانند. افضلیت امام دایره گسترده یی دارد که هم شامل کماالت دنیوی و فضایل ظاهری همانند علم تدبیر ذکاوت و شجاعت و هم در بردارنده سعادت و تعالی معنوی است. به این معنا که ثواب و پاداش و بهره اخروی او از دیگر مردم بیشتر باشد و عالوه برآن تمامی مسوولیت های مربوط به امر امامت را شامل می شود. تمامی این موارد در شخص حضرت امیر)ع( تجلی داشت. چنین توصیفی را ما باید برای دنیای امروز هم که از وجود و محضر امام محروم هستیم به خوبی دریافت کنیم و بدانیم که امام دارای چه ویژگی هایی باید باشد و چگونه رهبری جامعه باید اداره شود. لذا امام باید چنین خصوصیاتی داشته باشد و هنگامی که معصوم نیست باید دارای صفات برترین باشد.

20 صورت های از هم پاشیده: یادگار جنگ اول م.ب.پارسا در گذر تاریخ 20 جنگ جهانی اول نخستین جنگ کامال مکانیزه و صنعتی بود. گرچه هنوز هم از سواره نظام و اسب و حتی شمشیر در برخی موارد استفاده می شد اما در مجموع کشورهای متخاصم از جدیدترین صنایع و فناوری های روز برای کشتن قشون مقابل استفاده می کردند. همین موضوع صحنه هایی را پیش آورده بود که تا قبل از آن هرگز توسط بشر تجربه نشده بودند. از جمله هرگز درهیچ جنگی نزدیک به ده میلیون کشته نشده بودند. در انگلستان نزدیک یک میلیون نفر در جنگ جهانی اول کشته و دو برابر آن زخمی شدند. زخمی های جنگ جراحاتی داشتند که تا آن زمان هرگز دیده نشده بود. یکی از این جراحات بر اثر قرار گرفتن در معرض موج انفجار گلوله توپ و خمپاره ایجاد شده و ما امروز در فارسی به آن موجی شدن می گوییم. اما این آسیب تا آن زمان کامال ناشناخته بود. از پدیده های نسبتا جدید در جنگ جهانی اول زخمی شدن با»ترکش«خمپاره یا گلوله توپ را باید نام برد. ترکش برخالف تیر مستقیم که زخمی عمیق ولی خطی و مستقیم به جا می گذارد می چرخد و می درد. زخمهای هولناک ترکش کابوس بهداران و نیروهای کمکهای اولیه بودند. معموال ترکش به هنگام اصابت مقداری خاک و تکه هایی از لباس سرباز را هم وارد زخم می کرد. پاک کردن این زخمهای باز و دریده شده کار آسانی نبود. باید در خاطر داشت که در جنگ جهانی اول هنوز آنتی بیوتیک کشف نشده بود. در این دوره حتی یک خراش کوچک می توانست بر اثر عفونت قانقاریا کرده و موجب مرگ شود. جنگ جهانی اول را نبرد سنگر ها نامیده اند. طرفین جنگ در کانالهای طوالنی در امتداد جبهه نبرد سنگر گرفته و مواضع یکدیگر را زیر آتش می گرفتند. دراین نوع نبرد اگرچه سنگر و گودال بدن سربازان را محافظت می کرد اما صدمات وارد به سر بسیار بود. سربازان معموال باید از داخل سنگر سرک می کشیدند و بیرون آوردن سر همراه بود با اصابت تیر یا ترکش. اینگونه بود که تعداد زیادی از آن دو میلیون مجروح جنگی انگلیسی با جراحات سر و صورت از جبهه بازگشتند. کسانی که صورتشان در نبرد از بین می رفت چند راه پیش رو داشتند. اول اینکه از جامعه دوری کرده و صورت ناجور و هولناک خود را برای همیشه مخفی کنند. برخی از این سربازان که بسیار نیز جوان بوده اند پس از بازگشت از طرف همسر یا نامزد خود طرد می شدند. در جامعه افراد از همنشینی با آنها کراهت داشتند بچه ها از آنها می ترسیدند و از همه مهمتر اینکه خودشان از داشتن چنین صورتی در عذاب بودند. برای بعضی از این افراد ماسکهایی از جنس مس ساخته شده بود تا بتوانند با وارد جامعه شوند. در فرانسه از زخمی ها می خواستند که به زخم خود افتخار کرده و با همان وضع و بدون احساس خجالت زندگی کنند. اما جامعه انگلیس به اندازه فرانسه آمادگی پذیرش افراد مجروح را نداشت. فرانسه از یک نظر دیگر هم جلوتر بود: از نظر جراحی ترمیمی و جراحی پالستیک. یکی از پزشکان جوان انگلیسی به نام»هارولد گیلیز«کار پزشکان فرانسوی را دیده و تحت تاثیر قرار گرفته بود. او به زودی متوجه فرصتی که جنگ برایش به وجود آورده بود شد. برای همین به سرعت دست به کار جراحی پالستیک روی صورتهای آاش و الش سربازان زخمی شد. جنگ فرصت بزرگی برای آزمون و خطا و یاد گرفتن جراحی ترمیمی بود. گیلیز به زودی بیمارستانی تاسیس کرد و دراین مدت از دستاوردهای پزشکان فرانسوی و روس تا می توانست آموخته و با فرصت آزمون و خطا روی سربازان پایه های جراحی ترمیمی را بنیان گذاشت. او پوست را از جاهای سالم بدن مجروح جدا کرده و به صورت پیوند می زد. او می دانست که پوست بدن هر کسی فقط به خودش پیوند می خورد و می دانست که تا زمان پیوند باید پوست را زنده نگه دارد. برای همین پوست باید به بدن و به جریان خون متصل باشد. او بخشهایی از پوست سینه یا بازو را با نگه داشتن یک نقطه اتصال جدا کرده و بعد انتهای آن را به جایی در صورت پیوند می زد. برای جلوگیری ازعفونت پوست اضافی را به شکل لوله در می آورد و پس از مدتی که جریان خون از نقطه انتهایی متصل به صورت ایجاد می شد قسمت متصل به سینه یا بازو را قطع می کرد. حاال می ماند پیوند زدن این پوست»پل زده شده«به صورت فرد مجروح. برای هاورلد گیلیز پشاهنگ بودن در جراحی پالستیک به این معنی بود که می بایست تمام این تجربه های با ارزش و تکرار نشدنی حتی نمونه های شکست خورده را به طور دقیق ثبت کند. او از بیماران خود در مراحل مختلف جراحی که گاه تا چند سال طول می کشید عکس می گرفت و شرح حال و روشهای جراحی را به دقت ثبت می کرد. بسیاری از تکنیک های جراحی پالستیک امروزه مدیون کارهای هارولد گیلیز است. در نبود عکاسی رنگی وی برای ثبت نتایج کار خود از یک هنرمند نقاش به نام»هنری تونکس«Henry Tinks دعوت کرد. تونکس که پیش از آن نقاش حرفه ای ولی ناشناخته ای بود پرتره های تاثیر گذاری از این مجروحان نقاشی کرد. این نقاشی ها عالوه بر کاربردی بودنشان به تدریج ارزش هنری نیز پیدا کردند. برخی از هنرمندان معاصر تحت تاثیر هنری توکس به دفورمه کردن پرتره هایشان رو آوردند. معروف ترین آنها نقاش انگلیسی»فرانسیس بیکن«است. بیکن به وضوح تحت تاثیر صورتهای داغان و از هم پاشیده هنری توکس بود. بیکن این روش را ادامه داد و آن را به سبک ویژه خودش تبدیل کرد. بدون دانستن تاریخ جنگ جهانی اول و عواقب و نتایج فاجعه بار آن نمی توان به راحتی معنی ومفهوم کارهای ترسناکی مثل نقاشی های فرانسیس بیکن را به خوبی درک کرد.

21 در گذر تاریخ 21

22 فرهنگ و هنر 22 کره ای ها به خوبی می دانند که سریال»جواهری در قصر«یا همان جومونگ یکی از پر طرفدار ترین برنامه های تلویزیونی در ایران بوده است. محبوب تا حدی که مردم برنامه های روزانه شان را طوری تنظیم می کردند که به دیدن سریال برسند. این برای کره ای ها اصال عجیب نیست. چرا که آنها سالهاست برای صادارت فرهنگی و باال بردن قدرت نرم خود برنامه ریزی و تالش کرده اند. قدرت نرم چیزی است که باعث می شود جوان اهل یوگوسالوی در دهه 1980 حقوق دو ماه خودش را بدهد برای خرید یک شلوار جین»لی وایز«. اکنون دیگر روشن است که بلوک شرق پیش از هر چیز در جبهه فرهنگی شکست خورد. این مثالی بود از قدرت نرم. اما برگردیم به کره جنوبی. داستان از این قرار است که بعد از شوک و بحران مالی 1997 که تمام آسیای جنوب شرقی و از جمله کره را به مرز ورشکستگی رساند رئیس جمهور وقت»کیم دائه جونگ«برنامه توسعه و سپس صادرات فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد. در آن سالها فروش یک سال فیلم پارک ژوراسیک مساوی فروش یک و نیم میلیون اتوموبیل هیوندای بود. کره ای ها به خوبی نیازهای جوامع گوناگون را درک کردند و سعی کردند برای هر منطقه فرهنگی دردنیا برنامه ویژه داشته باشند. سریال هایی مثل جومونگ به خاطر نوع داستان و نداشتن صحنه های عریان مناسب جوامع مسلمان و عرب ساخته شده اند. کره ای ها که می دانستند در پهنه تولیدات فرهنگی مثل موسیقی و فیلم توان رقابت با آمریکا و کال جهان انگلیسی زبان را ندارند به سراغ گوشه ای از بازار رفتند که مورد غفلت واقع شده بود. آنها از جهان سوم شروع کردند. پیش خود گفتند حال که موفق شده ایم مشتری جهان سومی را صاحب ماشین لباسشویی ال جی کنیم و طعم زندگی»باحال بودن«و تحول فرهنگی کره جنوبی م ب پارسا طبقه متوسط را به او بچشانیم چه ایرادی دارد که محصول فرهنگی مناسب جهان سوم هم تولید کنیم. اینگونه بود که در کره جنوبی موجی به راه افتاد که به»هالی یو«(Hallyu) معروف شد. هالی یو موج جدید فرهنگ عامه culture) (popular کره جنوبی است. لغتی که اکنون دیگر به خوبی وارد زبان انگلیسی شده و شاخه های آن مانند K-culture و K-pop طرفداران زیادی دارد. معروف است که هالی یو در 1992 و ازداخل یک پوشه دیپلماتیک متولد شد. پوشه دیپلماتیک به بسته های ویژه سفارتخانه ها می گویند که از بازرسی گمرکی معاف هستند. در این سال رایزنی فرهنگی کره در هنگ کنگ تصمیم گرفت هر طور شده یک سریال کره ای را در تلوزیون هنگ کنگ به نمایش بگذارد. و اینگونه بود که پوشه دیپلماتیک شد وسیله رد کردن چند قطعه کاست بتاکم از مرز. سریال در هنگ کنگ هر طوری بود پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت. عالوه بر بازدید 50 درصدی در هنگ کنگ به خاطر نزدیکی به خاک اصلی چین 50 میلیون نفر دیگر نیز این سریال را تماشا کردند. این واقعه مدلی شد برای صادرات برنامه های کره ای به سایر کشورهای دنیا از جمله کشورهای آمریکای التین و کشورهای عربی. در همه این موارد نقش دولت کره و ادارات دیپلماتیک آن قابل توجه است. در سال 2013 کوبایی ها دچار تب سریال های کره ای شده بودند اما مشکل اینجا بود که کره و کوبا رابطه دیپلماتیک ندارند. با این حال یک شرکت بازرگانی دولتی با نام مخفف KOTRA در هاوانا دفتر داشت. و همین شرکت دولتی بود که هزینه دوبله سریال»ملکه زنان خانه دار«را به زبان اسپانیولی تقبل کرد. )یادمان باشد در ایران هم شرکت ال جی اسپانسر گروه آریان بود.( کره ای ها از این که دولت شان به این آشکاری در برنامه های فرهنگی دخالت می کند ابدا شرمی ندارند. اقتصاد کره یکی از عجیب ترین اقتصاد های دنیا است. با وجود اینکه رسما یک نظام سرمایه داری است اما کنترل و حمایت دولتی و برنامه های پنج ساله آن همه جا حاضر است. در سال درصد کل سرمایه فعال کشور سرمایه دولتی بوده است. دولت کره کتابی منتشر کرده است به نام Hallyu Forever که فقط به زبان کره ای در دسترس است. در این کتاب که به خوبی و با دقت و تحقیق گسترده نوشته شده برنامه و روشهای عملی برای تسخیر بازارهای فرهنگی دنیا تدوین شده است. این کتاب یا هندبوک برای هر منطقه برنامه ویژه ای دارد. به جزئیات توجه ویژه شده است. مثال در بخش مربوط به کشورهای عربی توصیه شده ساعت نماز را در نظر داشته باشند. اینگونه تالشها باعث شده که مرکز ثقل فرهنگی آسیا از ژاپن به سمت کره سنگینی کند. یکی از دالیل آن را اکراه ژاپنی ها در آموختن زبان انگلیسی و کال زبانهای خارجی می دانند. ژاپنی ها مثل هر ملت استعمارگر دیگر توقع دارند که دیگران زبان آنها را یاد بگیرند. یک دلیل دیگر این جابجایی را پاکیزگی نسبی کره ای ها در مسائل جنسی می دانند که در فضای فرهنگی شرق و شرق دور مساله مهمی است. محصوالت فرهنگی کره از نظر برهنگی و مسائل جنسی عموما خیلی سالم تر هستند. تاریخچه سیاسی کره از 1910 تا 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم کره مستعمره و تحت اشغال ژاپن بود. در مدت این اشغال بکار بردن زبان کره ای ممنوع بود و مردم مجبور بودند از زبان ژاپنی استفاده کنند. جنگ جهانی دوم با شکست ژاپن برای کره نعمتی بود اما دیری نگذشت که کره

23 فرهنگ و هنر 23 نیز گرفتار جنگ و سپس تجزیه شد. از زمان جنگ دوم جهانی تا 1960»سینگمن ری«رئیس جمهور کره بود. در انتخابات 1960 اختالفاتی بر سر نتیجه در گرفت که با اعتراضات دانشجویی به مرحله حاد رسید. دراین وقت فرمانده ارتش ژنرال»پارک چونگ هی«)پدر رئیس جمهور فعلی کره در سال 2014( با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا 1979 سالی که ترور شد با مشت آهنین و با استفاده از حکومت نظامی کشور را اداره کرد. ژنرال پارک با وجود اینکه دیکتاتور بود اما پایه های موفقیت اقتصادی امروز کره در زمان او بنیان گذاشته شد. به همین دلیل امروز از نظر دیپلماتیک زیاد مورد پسند عقال نیست که از او به عنوان یک دیکتاتور یاد کنند. به او می گویند»مرد قدرتمند کره«)مجله تایم اخیرا مجبور شد طرح جلد خود را در همین زمینه عوض کرده و جای»دیکتاتور«بنویسد»مرد قدرتمند«(. پس از پارک»چو«رئیس جمهور شد که باز هم به خاطر اعتراضات دانشجویی مجبور به استعفا شد. دراین اعتراضات حداقل 200 نفر فقط در کوانگ جو کشته شدند. این اتفاقات موجب سرکار آمدن دولت نظامی دیگری شد به ریاست ژنرال»چون«. در 1986 قانون اساسی برای چندمین بار بازنگری شد تا انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انجام شود. در 1987 با اعتراضات دانشجویی»چون«کنار رفت و در آستانه المپیک 1988 سئول که از نظر اعتبار و آبرو برای کشور خیلی مهم بود قانون اساسی ششم تصویب شد. در 1987 اولین رئیس جمهور منتخب با رای مستقیم روی کار آمد به نام»رو تائه وو«. کره ای ها در 1993 اولین رئیس جمهور غیرنظامی خود یعنی»کیم یونگ سام«را انتخاب کردند. دولت او به بحران مالی 1997 برخورد و پس از او در 1998»کیم دائه جونگ«قدرت را بدست گرفت و او بود که برنامه توسعه تولیدات فرهنگی و موج جدید موسوم به»هالی یو«را آغاز کرد. رئیس جمهور فعلی( 2014 ) خانم»پارک گئون های«برنامه هالی یو را به افق های جدید تری کشانده است )در کره نام خانوادگی اول می آید(. او وزارتخانه جدیدی با نام عجیب»وزارت خالقیت های آینده«تاسیس کرده. وزارتخانه ای که تنها وظیفه اش حمایت و بها دادن به»تخیل انسانی«نامیده شده است. این وزارتخانه هیچ برنامه مدون ونقشه ای ندارد چون برنامه و چهارچوب را درتضاد با خالقیت می بینند. کره اما همیشه به این اندازه کشور ثروتمندی نبود. در 1965 تولید ناخالص ملی کشور کمتر از غنا و حتی کمتر از کره شمالی بود. در 1985 هنوز کشور از بیماریهای انگلی رنج می برد و سیستم بهداشتی )توالت( سالم برای همه هنوز محقق نشده بود. و از همه مهمتر اینکه کره جنوبی آنطور که در جهان خارج فکر می کنند همیشه هم چندان جامعه باز و کشور دموکراتیکی نبوده. سانسور و محدودیت تا اوایل دهه 1990 در مدارس کره پوشیدن هر نوع لباس با مارک و نوشته غیر کره ای ممنوع بود. دخترها حق نداشتند به موهایشان حالت بدهند. آنهایی که موهایشان به طور طبیعی مجعد بود باید گواهی پزشک می داشتند. حتی کره شمالی در موضوع مدل مو به این حد سختگیر نبود. تا 1991 زنها در کره حق نداشتند قانونا سرپرست خانواده باشند.»لی مون و ن«سرشناس ترین منتقد فرهنگی کره معتقد است که کره ای ها خالق نیستند. برای همین در تولید فرهنگی و حتی تولید صنعتی اساس را بر اقتباس گذاشته اند. از محصوالت موفق الگو برداری کرده و گاهی حتی بهترش را می سازند. آنها می دانستند که در صنایع»آنالوگ«به پای ژاپن نمی رسند. پس از آنالوگ صرفه نظر کرده و مستقیم رفتند سراغ صنایع دیجیتال و اکنون جاهایی از ژاپن هم جلو زده اند. سالها به دلیل اختالفات تاریخی گروه های موسیقی ژاپنی حق برگزاری برنامه زنده در کره را نداشتند. نه موسیقی که حتی سینمای ژاپن هم ممنوع بود. تنها در 1999 بود که دولت کره اجازه داد فیلمهای ژاپنی در تعداد محدود به نمایش در بیایند. فقط فیلمهایی اجازه اکران می گرفتند که در یک جشنواره بین المللی جایزه برده باشند. امروزه موسیقی پاپ یکی از صادرات فرهنگی کره است. اما باید دانست که در دهه 1970 موسیقی پاپ دراین کشور قدغن بود. نه فقط موسیقی پاپ که موی بلند برای مردان دامن کوتاه برای زنان و نوشته های غیر کره ای روی لباس برای همه ممنوع بود. این محدودیت حتی شامل همراه داشتن گیتارهم می شد. شاید برای این است که کره ای ها امروزه عالقه عجیبی به گیتار دارند. گیتار جزء الینفک پیک نیک کره ای است. در پیک نیک های کره ای همیشه دو سه نفر گیتار نواز وجود دارند که بقیه را مجبور می کنند ساکت شده و به هنرنمایی آنها گوش کنند. فرهنگ کره فرهنگی نیست که بتواند موسیقی پاپ تولید کند. نوجوان کره ای برخالف نوجوان آمریکایی وقتی برای رقص و آواز ندارد. او تمام وقت را باید درس بخواند و خودش را برای دانشگاه آماده کند. توقع والدین از بچه و نظام آموزشی وقت اضافی برای جمع شدن بچه های همسایه در گاراژ خانه و راه انداختن گروه موسیقی باقی نمی گذارد. این است که طبق معمول دولت باید دست به کار شود. دولت متوجه شد که باید نسل پاپ را اول بسازد. اکنون مدارس موسیقی پاپ از سن کودکی بچه ها را انتخاب می کنند و قراردادها معموال سیزده ساله است. نیمی از آن صرف آموزش می شود و هنرمند و خواننده موفق باید نیم دیگر قرارداد را برای بازگشت سرمایه مدرسه موسیقی برای آنها کار کند. کره امروز پایتخت عمل جراحی زیبایی دنیاست. بر خالف ایران که در آن عمل زیبایی دماغ مرسوم است مردم کره دنبال بزرگ کردن چشم و دو پله ای کردن پلک هایشان هستند. تقریبا تمام ستاره های سینما تلوزیون و موسیقی کره زیر این تیغ جراحی رفته اند و اگر دقت کنید بر خالف چشم بادامی ها پلکشان دو پله ای است نه یک پله ای. بین یک پنجم تا یک سوم زنهای سئول به نوعی عمل جراحی زیبایی انجام داده اند. مثل طبقه متوسط در جاهای دیگر دنیا کره ای ها هم دوست دارند شبیه سفید پوست ها باشند. یکی دنبال دماغ سرباالست و یکی دنبال پلک دو پله ای. با این حال کره ها این اواخر تا حدود زیادی اعتماد به نفسشان باال رفته. تا چند سال پیش همه مدل های تبلیغی در کره سفید پوست اروپایی بودند. شرکت های تبلیغی کره ای گاه آنقدر مستأصل بودند که به دانشجویان عادی مدارس خارجی برای مدل شدن پول می دادند. با این حال در سال 2014 تقریبا تمام محصوالت کره الاقل تمام آنهایی که در داخل کره عرضه می شوند از مدل کره ای استفاده می کنند. کره جدید کره باحال! دولت کره هزینه زیادی صرف ترقی دادن برند کشور یا nation branding کرده است. مدت زمان زیادی نمی گذرد از وقتی که کره ای بودن در دنیا و به ویژه در اروپا و آمریکا مایه خجالت بود. کره ای ها اصالت شان را مخفی می کردند. بوی بد دهان به خاطر غذای ملی شان یعنی»کیمچی«نوعی کلم نیمپز آغشته به فلفل و سیر مایه شرمساری بود. با این حال کره ای ها در مدت کوتاهی به شدت ثروتمند شده بودند. همه می دانند برای آدم و ملت فقیری که به سرعت پولدار شده یعنی برای آدمهای نوکیسه و تازه به دوران رسیده چقدر سخت است که بخواهند»باحال«باشند. ما اینجا»باحال«را به جای cool به کار می بریم که در زبان انگلیسی ریشه اش به دوران برده داری در آمریکا می رسد که فعال موضوع بحث ما نیست. نکته مهم اینجاست که باحال بودن و باحال ماندن کار ساده ای نیست. مثال تالش اضافی و دست پا زدن زیادی برای باحال بودن باحال نیست یا uncool است آدم را ضایع می کند. بچه پولداری که پول پدرش را به رخ بکشد یا کسی که زیاد قمپز در کند ابدا نمی تواند باحال باشد. باحال یا cool بودن نیازمند رفتاری خیلی دقیق است و به همین راحتی به دست نمی آید. یکی از نشانه های باحال بودن داشتن نوعی روحیه طنز است که به انگیسی به آن sense of irony می گویند. یکی از معانی irony را می توان»طعنه روزگار«نامید یا»دست سرنوشت«اما وقتی شوخی اش گرفته باشد. شوخی ای که گرچه تراژیک است اما طنز تلخی هم در آن نهفته است. یک تعریف دیگر این روحیه طنز توانایی و جرأت خندیدن به خود است. کسی که بتواند به خودش و به سرنوشت اش بخندد sense of irony دارد. آمریکایی ها می گویند آسیایی ها این روحیه را ندارند. اروپایی ها هم معتقد هستند آمریکایی ها روحیه خندیدن و کنایه به خود را ندارند. آنچه روشن است اینکه آدم تازه به دوران رسیده و به قولی طبقه متوسط نوظهور از آن رو که بیشتر سرگرم جا انداختن موقعیت اجتماعی جدیدش است اولویت اصلی اش به رخ کشیدن و پز دادن خواهد بود که صد در صد مخالف باحال بودن است. آن آدم معنای»آیرونی«را درک نمی کند. خواننده پاپ کره ای برای باحال بودن - که باید قبول کرد الزمه موفقیت در موسیقی پاپ است- باید بتواند به خودش بخندد. کاری که در آسیا و در شرق چندان مرسوم نیست. چینی ها را در نظر بگیرید که همیشه چقدر جدی هستند و دائم در حال به رخ کشیدن تمدن باستانی چین. فیلم کمدی چینی یا وجود ندارد یا خیلی کم است. به خصوص در مواجهه با جهان خارج چینی ها همیشه خودشان را درست و حسابی و شق و رق نشان می دهند. عین این وضع را در مورد بقیه ملتهای فقیر یا تازه پولدار شده هم می توان دید از جمله شیخ نشین های عرب. عجیب نیست که موفق ترین موسیقی پاپ کره یعنی»گنگ نم استایل«در واقع یک فکاهه برای استهزاء طبقه متوسط سئول است.»گنگ نم«به کره ای یعنی»جنوب رودخانه«و اسم یک محله پولدار و باالی شهری است در سئول. خواننده این آهنگ»پارک جائه سانگ«با اسم هنری PSY خود بچه پولداری است ساکن گنگ نم. پدرش»پارک وون هو«رئیس شرکت تولید نیمه هادی DI Corp است در کره و نصفه نیمه در کره و آمریکا تحصیل کرده است. آهنگ گنگ نماستایل دست انداختن طبقه نوکیسه کره ای است. بیت اول شعر این است Oppa Gangnam style که در آن oppa به معنی»برادر بزرگ«است. Psy این جمله را خطاب به دختر مورد عالقه اش می گوید. به فارسی سره تهرانی که بخواهیم ترجمه کنیم چیزی است شبیه این:»داداشت بچه نیاورونه!«. جوان نوکیسه ای را فرض کنید که در مسیر رشد از عظیمیه کرج تا نیاوران پولش به بیشتر از یک آپارتمان در صادقیه نرسیده ولی خود را بچه نیاروان می داند و حاال دارد برای دختر مورد عالقه اش از خودش تعریف می کند و شرط می گذارد. ویدئوی گنگ نم استایل با کلوز آپ سای (Psy) در یک ساحل ماسه ای شروع می شود. اما با زوم بک دوربین متوجه می شویم که او در یک پارک عمومی داخل شهری روی ماسه دراز کشیده. در صحنه های دیگر هم او را در حال ژست گرفتن در حمام عمومی توالت و پارکینگ می بینیم. در واقع موفقیت اصلی این آهنگ که رکورد تعداد بازدید در یوتیوب را دارد )اولین ویدئویی که مرز یک میلیارد بازدید را رد کرده( بیش از هر چیز مدیون درک مفهوم irony است. مفهومی که متاسفانه ما نیز در فارسی شبیه زبان کره ای معادل چندان مناسبی برایش نداریم!

24 دین و رندگی 24 درست در بحبوحه ی سیاسی سال 88 بود که مقام معظم رهبری درباره ی شخصیت سیاسی جناب عمار بن یاسر سخنرانی کردند و گفتند:»این عمار / کجاست عمار «. همین جمله ی کوتاه نشان می داد که شخصیت بزرگ عمار در تاریخ بسیار مغفول واقع شده و ابعاد بسیاری دارد که شاید تاکنون کمتر شنیده باشیم. او کسی بود که وقتی به نبی خدا ایمان آورد خیلی زود توانست پدر و مادرش را هم مسلمان کند. پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( درباره ی او فرموده بود:»عمار معیار حق است«. برای همین تا دلتان بخواهد درباره ی سبک زندگی اجتماعی و سیاسی او روایت نقل شده که هریک از آنها می توانند به ما کمک کند طوری زندگی کنیم که مورد تایید ائمه )علیه السالم( باشد. عمار یکی از چهار یار باوفای حضرت علی )علیه السالم( بود که پس از رحلت رسول اکرم )صلی الل علیه واله وسلم( بر سر پیمان خویش با امیرالمومنین باقی ماند و زمانی که امام علی )علیه السالم( به خالفت رسید عمار همه جا کنار آن حضرت حضور داشت. اولین مالقات با پیامبر یاسر اهل یمن و غالم ابوحذیفه مخزونی بود. سن و سالی نداشت که با دختری به نام سمیه که قبال او هم کنیز ابوحذیفه و آزاد شده بود ازدواج کرد. بعد از مدتی خدا فرزند پسری به آنها داد که نامش را»عمار«گذاشتند. آنها تا زمانی که اربابشان ابوحذیفه زنده بود با او زندگی کردند اما بعد از فوت او عمار به همراه پدر و مادرش به خانه ی محقری در شهر مدینه نقل مکان کردند یعنی درست در روزهایی که دعوت پیامبر گرامی اسالم )صلی الل علیه واله وسلم( علنی شده بود. آن روزها خانه ی یکی از مسلمانان به نام»ارقم«مرکز تبلیغ و نشر اسالم بود. عمار که آوازه ی اسالم را شنیده بود به خانه ی ارقم آمد و با پیامبر دیدار کرد دیداری که برای عمار بسیار لذت بخش بود و همان جا مسلمان شد. عمار از صحابه ی خاص رسول خدا )صلی الل علیه واله وسلم( بود و ویژگی های خاص خود را داشت و با همان خصلت ها شناخته می شد کم حرف می زد و اندیشمند بود. یکی از ذکرهایی که مردم بارها از عمار شنیده بودند این بود:»خدایا از فتنه به تو پناه می برم«. همراه موال در فتنه ها یکی از خصلت های بسیار خوب عمار روحیه ی وفاداری او بود. اصال یکی از اصول سبک زندگی عمار این بود که در انتخاب دوست و رفیق دقت زیادی به خرج می داد و با هر کسی همنشین نمی شد. بعد از آن هم وقتی با کسی عهدی می بست برسر عهدش استوار بود. یکی از دالیل سعادت او همین روحیه اش بود که اهل بصیرت بود و کارهایش را از روی عقیده و وفاداری انجام می داد. وفاداری اش نسبت به امیرالمومنین )علیه السالم( براساس همین بصیرت دینی او بود که آنقدر ارزش پیدا کرد تا مالک حقانیت شد و مردم با نگاه به رفتار او راه را از چاه تشخیص می داند به طوری که امام علی در روز شهادت عمار قبل از اینکه وارد میدان جنگ شود او را در آغوش گرفت و فرمود:»خدا به تو پاداش خیر دهد که خوب برادر و رفیقی بودی«. عمار هم در جواب عرض کرد: خدا شاهد است که با بصیرت و دانش از شما پیروی می کنم. چون پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( در جنگ حنین به من فرمود:»ای عمار! بعد از من فتنه و آشوبی پیش می آید. در آن زمان از علی پیروی کن که او با حق است و حق با اوست«. مرد جنگ بیشترین مطالبی که درباره ی عمار نقل شده مربوط به حضور او در جنگ هایی است که به فرماندهی پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( یا حضرت علی )علیه السالم( انجام می شد. عمار تقریبا در همه ی غزوه های پیامبر حضور داشت. به عنوان مثال او در جنگ بدر و احد یکی از سربازان شجاع اسالم به حساب می آمد. زمانی هم که عقد اخوت میان مهاجرین و انصار بسته شد عمار با حذیفه بن یمان که یکی از شیعیان مخلص بود برادر دینی شد. در جنگ خندق هم عمار یکی از فعال ترین نیروهای فعال بود که مورد تقدیر پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( قرار گرفت. او بعد از وفات پیامبر دچار انحراف سیاسی یا دنیاطلبی های بعضی از صحابی نشد. در کتاب های تاریخی آمده عمار در زمان امامت امیرالمومنین )علیه السالم( مدتی والی کوفه بود و وقتی دشمنانش زندگی ساده ی او را بهانه ای برای آزارش قرار دادند دوباره به مدینه برگشت و در کنار حضرت علی ماند. در اوج ایمان اینکه می گویند»در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری است«جمله ی بیراهی نیست. جوان مظهر انرژی و نیاز است و اگر نتواند این ظرفیت های طبیعی خود را کنترل کند بدون تردید به دام آسیب های اعتقادی و اخالقی خواهد افتاد. عمار یاسر رفتارش برای خیلی از جوانان الگو بود. دوران زندگی این صحابی پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( را که مرور کنیم دست مان می آید که عمار از همان جوانی ایمان راسخ و محکمی داشت. او یکی از اولین افرادی بود که به پیامبر ایمان آورد و آنقدر ایمانش محکم بود که دشمنان اسالم بارها او را شکنجه کردند از خواباندن بر شن های داغ بیابان و گذاشتن سنگ های بزرگ و سخت روی سینه اش گرفته تا انداختنش در آتش. اما هیچ کدام از این شکنجه ها باعث نشد ایمانش سست شود. پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( درباره ی او فرمود:»سر تا پای عمار را ایمان پر کرده و ایمان با گوشت و خونش آمیخته شده«. آن حضرت در جای دیگری فرموده:»هرگز عمار میان دو کار مخیر نشد مگر آنکه آنچه را به رشد و هدایت نزدیک تر بود برگزید«. عمار نه تنها خودش از نخستین افرادی بود که به پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( ایمان آورد بلکه آنقدر در راه تبلیغ دین اسالم تالش کرد که خیلی زود پدر و مادرش هم مسلمان شدند. در واقع با دعوت و تشویق های عمار بود که ایمان یاسر و سمیه آنقدر مستحکم شد که شکنجه های بسیاری را در راه اسالم تحمل کردند و در نهایت به شهادت رسیدند و نامشان به عنوان اولین شهدای اسالم ثبت شد. بعد از اینکه پدر و مادر عمار در راه اسالم به شهادت رسیدند او که تا آن زمان در کنار والدینش زندگی می کرد با گروهی از مسلمانان به حبشه هجرت کرد. زمانی که پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( به مدینه هجرت کرد عمار به عشق آن حضرت به مدینه رفت و در آنجا ساکن شد. بعد از ازدواج هم صاحب یک دختر به نام»ام حکم«و یک پسر به نام»محمد«شد. پسرش مانند او در علم سرآمد روزگار خودش بود. موضع گیری عثمان در برابر عمار در دوران خلیفه ی سوم حوادثی برای عمار اتفاق افتاد که شاید کمتر صحابی پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( آن را تجربه کرده باشد. نقل است یک بار خلیفه آن چنان عمار را کتک زد که غش کرد. عمار پس از اینکه به هوش امد گفت:»این اولین روزی نیست که در آن به خاطر خدا اذیت می شوم«. اما چرا عثمان این همه از دست عمار عصبانی بود روایت است از موضع گیری هایی که خاطر عثمان را آزرده کرده بود وداع او با ابوذر و جلوگیری از بیعت با عثمان و دعوت به بیعت با حضرت علی )علیه السالم( بود. وقتی مردم با عثمان بیعت کردند عمار خطاب به مسلمانان گفت:»ای مسلمانان! ما اندک و خوار و بدیم و خدا با دین خود به ما عزت بخشید و با پیامبرش به ما کرامت داد. پس سپاس برای خدای جهانیان است. ای قریش! تا کی می خواهید این موقعیت را از اهل بیت دور کنید و به این و آن تحویل دهید من ایمان دارم که خدا آن را از شما می گیرد و در غیر شما قرار می دهد همان گونه که شما آن را از اهلش گرفتید و در غیر اهل ان قرار دادید«. شهادت در 94 سالگی می گویند عمار چنان روحیه ی حق طلبی ای داشت که مردم او را به عنوان معیار حق می شناختند. نبی مکرم اسالم )ص( درباره ی او فرموده بود:»عمار با حق است و از آن جدا نمی شود«. به همین دلیل بود که وقتی مردم در گیر و دار فریبکاری دشمنان اسالم دچار شک می شدند به عمار رجوع می کردند تا بدانند او در کدام مسیر است و همان را حق می دانستند. به عنوان مثال یک بار در گیرو دار جنگ صفین یکی از نیروهای سپاه دشمن به سوی امام علی )علیه السالم( آمد و خواست حق را به او نشان دهد. آن حضرت مردی را به سوی عمار فرستاد تا او را راهنمایی کند. عمار هم با ایمان و دانشی که در

25 سید حمید رضا بختیاری)پژوهشگر ادیان( مرور سبک زندگی عمار یاسر که به فرموده ی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه واله وسلم( معیار حق بود دین و رندگی 25 تشخیص نفاق داشت دورویی دشمنان اسالم را به آن مرد فهماند. در نهایت هم پیش بینی رسول خدا )صلی الل علیه واله وسلم( درباره ی او محقق شد چرا که آن حضرت درباره ی نحوه ی کشته شدن عمار بارها به او فرموده بود:»تو از اهل بهشت هستی و افراد ظالم تو را خواهند کشت«. سرانجام این شیعه ی مخلص این طور رقم خورد که در حدود 94 سالگی با وجود کهولت سن در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین برای رفاع از حق انقدر شمشیر زد تا به دست سربازان معاویه به شهادت رسید. شهادت عمار باعث اندوه بسیار امام علی شد و آن حضرت در کنار پیکر بی جان عمار فرمود:»رحم الل عمارا یوم ولد و یوم قتل و یوم یبعث حیا / خدا رحمت کند عمار را در روزی که به دنیا آمد روزی که کشته شد و روز قیامت که برانگیخته خواهد شد«. آن حضرت بر پیکر عمار نماز خواند و او را در منطقه ی صفین به خاک سپرد. روایت است بعد از تمام شدن جنگ زمانی که پیکر عمار هنوز در بیابان افتاده بود دو نفر از سپاه معاویه برسر غنیمت بردن لباس و شمشیر او و اینکه کدامشان او را کشته اند مشاجره داشتند. تا اینکه عبدالل پسر عمروعاص رسید و به آنها گفت: وای بر شما که پیامبر خدا )صلی الل علیه واله وسلم( در آن موقعی که قریش قصد آزار عمار را داشتند فرمود:»آنها را با عمار چه نسبت او آنها را به بهشت می خواند و آنها او را به دوزخ می خوانند. قاتل و کسی که لباس و شمشیر او را می دزدد اهل دوزخ است«. رمزگشایی عمار بعد از شهادت نهی از منکر و افشای فریبکاری دشمنان اسالم یکی دیگر از خصلت های عمار بود. او آنقدر در راه امر به معروف و نهی از منکر تالش کرد که حتی شهادتش هم به نوعی نهی از منکر و باز کردن مشت معاویه محسوب می شد. ماجرا از این قرار بود که وقتی خبر شهادت عمار بین مردم منتشر شد همه به یاد حدیثی از پیامبر )صلی الل علیه واله وسلم( افتادند که فرموده بود:»عمار را گروهی ستمکار می کشند«. بدین ترتیب مردم به باطل بودن معاویه پی بردند. وقتی این ماجرا به گوش معاویه رسید او یکی از نزدیکان خود )عمرو( را مسئول این قضیه دانست و وی را بازخواست کرد و گفت:»اهل شام را علیه من شوراندی. آیا هر سخنی که از پیامبر شنیده ای باید برای مردم بگویی «عمرو جواب داد:»به خدا من آن حدیث را در حالی گفتم که نمی دانستم صفین پیش می آید و علم غیب نداشتم. آن روز که آن حدیث را گفتم عمار هم با تو و من بود و خود تو هم درباره ی او همان را که من روایت کرده ام گفتی. مردم هم شاهد این مطلب هستند«.

26 نکته های دینی درباره همراهی زن و شوهردر پیشرفت علمییکدیگر درسبخوان همسرم! زهرا طباطبایی دین و رندگی 26 شب امتحان شام تعطیل است. خانم خانه سرش توی کتاب و جزوه است و تنها چاره سفارش دادن غذاست. حاال اگر یک بچه هم به داستان ما اضافه شود احتماال زندگی حسابی عذاب آور می شود چون قرار است خانم خانه به درس هایش برسد. همین موضوع ساده یکی از مشکالت اصلی برخی از خانواده هاست. درس خواندن مسأله ای است که در دین اسالم تأکید زیادی بر آن شده و برای یاد گرفتن و ادامه تحصیل هیچ فرقی بین زن و مرد نگذاشته. البته این مخالفت و ناسازگاری فقط مختص آقایان نیست و گاهی اوقات خانم ها هم تمایل ندارند همسرانشان درس بخوانند و به بهانه های مختلف مادی با درس خواندن همسرشان مخالفت می کنند. در حالی که ادامه تحصیل از حقوق هر فردی است که همسران می توانند کنار رعایت حقوق زناشویی به طرف مقابل کمک کنند تا درس هم بخواند. اگر می خواهید با دستورات اسالم درباره پیشرفت علمی در زندگی زناشویی و احترام به حقوق یکدیگر در این زمینه بیشتر آشنا شوید.

27 ممکن است زندگی تان بهتر شود زن یا مرد فرقی ندارد مهم این است که با همدلی برای یکدیگر شرایطی به وجود بیاورند که نتیجه آن پیشرفت علمی و تحصیلی باشد. البته این کار خیر و ثواب زیادی هم برای آن ها به همراه دارد. یکی از پاداش های دنیوی این خدمت آن است که زن یا مرد محبت و همراهی همسر خود را در زمینه پیشرفت علمی از یاد نخواهد برد. و اگر بعدها برای همسرش چنین موقعیتی فراهم شود او هم در این زمینه همراه و همکارش خواهد بود. البته گاهی دیده می شود که بعضی از مردان وقتی شرایط تحصیل و پیشرفت علمی همسرشان ایجاد می شود به سختی راضی می شوند و بعد هم بنای ناسازگاری می گذارند. پای حرف هایشان هم که بنشینید و دلیل مخالفتشان را بپرسید کلی دلیل می آورند که با کمی درایت می توان ان ها را مدیریت کرد این که دیگر زندگی آرامی نخواهند داشت و پس فردا که خانم از نظر علمی پیشرفت کرد دیگر کسی جلودارش نیست و ده ها ایراد بنی اسرائیلی دیگر که اصال نمی توانند در زندگی مشترک زناشویی اعتبار داشته باشند. به هر حال زندگی ای که براساس عشق و محبت پایه گذاری شده است دیگر نباید چنین مسائلی در آن مطرح شود و چه زن و چه مرد باید برای پیشرفت یکدیگر تالش کنند. چون رشد و پیشرفت هر کدام آن ها مانند این است که خودش ترقی کرده. در این زمینه باید توجه این گروه از مردان را به حدیثی از پیامبر )صلی الل علیه و آله و سل م( که در کتاب»وسائل الشیعه«نوشته شده جلب کرد که فرموده:»بهترین شما کسی است که برای اهل بیتش خوب تر باشد و من نسبت به خانواده ام از همه بهترم«. البته مرد حق دارد برای حفظ کیان خانواده خود مانع از درس خواندن همسرش باشد اما زن باید تمکین کرده و مطیع امر همسرش باشد ولی در این زمینه باید کمی منطقی تر تصمیم بگیرند و حداقل با چند نفر مشورت کنند که اگر همسرشان درس بخواند واقعا زندگی شان از هم پاشیده می شود یا برعکس. ممکن است نشاط و شادابی زن به اندازه ای شود که او محبت و دلبستگی بیشتری نسبت به همسر و خانواده خود پیدا کند. کارشناسان دینی معتقدند کسی نباید به دالیل واهی و بی اساس مانع از درس خواندن و پیشرفت علمی همسر خود بشود مگر آنکه ضرورتی در این امر باشد. وقتی مرد خانه می خواهد پیشرفت کند درست است که احادیث یا روایات زیادی درباره درس خواندن زن یا شوهر و همراهی همسر موجود نیست اما علمای فن معتقدند باید با توجه به احادیثی که وجود دارد در همه موارد باید زندگی مان را دینی کنیم. نمونه آن حدیثی است که در کتاب»بحاراالنوار«به نقل از پیامبر اکرم )صلی الل علیه و آله وسل م( آمده با این مضمون:»جهاد زن این است که به خوبی شوهرداری کند«. یکی از زمینه های خوب شوهرداری کردن زن زمانی است که برای همسر او امکان پیشرفت علمی فراهم شده است. در این شرایط است که زن می تواند با ایجاد آرامش در محیط خانه امکان درس خواندن همسر خود را به وجود بیاورد و امیدوار باشد که خودش و فرزندانش از این پیشرفت بهره می برند. به هر حال این نوع کارها نشانه محبت و دلسوزی زن نسبت به همسر است و این کار مسئولیت مرد را در زمان فراهم شدن امکان رشد علمی زن پررنگ تر می کند. دین و رندگی 27 درس خواندن زن و مرد ندارد خوشبختانه این روزها در کمتر خانواده ای اتفاق می افتد که خانم یا آقای خانه بدون رضایت همسرش درس بخواند یا به مکان های علمی و فرهنگی سر بزند تا معلوماتش بیشتر شود. البته هر چند کم اما هستند خانم هایی که به طور مرتب در طول هفته برای شرکت در کالس های علمی یا فرهنگی از خانه بیرون می روند و این کار را در روزهای تعطیل هفته هم تکرار می کنند. بدون اینکه توجه داشته باشند همسرشان از این اتفاق ناراضی است. از طرف دیگر مردانی هم هستند که بدون رعایت حال همسر بیشتر وقت خود را به درس خواندن و مطالعه اختصاص می دهند و تنها به فکر پیشرفت علمی خودشان هستند و در این کارها جانب رضایت همسر را در نظر نمی گیرند در حالی که اگر در زندگی زناشویی اصل بر مدارا و مراعات قرار بگیرد و هر یک از زن و شوهر برای پیشرفت علمی خودش در هر شرایطی رضایت طرف مقابل را جلب کند و به او اطمینان بدهد که پیشرفت و ترقی او را هم می خواهد زندگی کردن برای هر دوی آن ها شیرین خواهد بود. بنابراین باید توجه داشت که جلب رضایت همسر برای درس خواندن تنها به زن ها اختصاص ندارد و شامل مردها هم می شود هر چند که برای مرد واجب نیست برای درس خواندن از همسرش اجازه بگیرد اما از انجا که به دست آوردن رضایت همسر و دلگرم کردن او به زندگی یکی از وظایف دینی مردان است خوب است برای پیشرفت علمی خود و بهره مند شدن از خیر و برکت آن همسر خود را راضی کنند. هم شرع تأکید کرده هم عرف خداوند در آیه 19 سوره مبارکه نساء در خصوص شیوه معاشرت با زنان فرموده:»و عاشروهن بالمعروف با زنان شایسته رفتار کنید«. منظور از معروف رفتاری است که شرع و عقل آن را تأیید می کند که شامل تمام آداب و اخالق های پسندیده و خوب انسانی می شود. به عبارت واضح تر»معروف«به هر نوع رسم و آدابی گفته می شود که از نظر مردم عاقلی که تحت تربیت دینی بوده اند تأیید خواهد شد. در چنین شرایطی است که می توان گفت رفتار مردی که به طور کامل و بدون هیچ دلیل منطقی مانع از درس خواندن و علم آموزی همسر خود می شود رفتار معروف و شایسته ای نیست. چرا که زن هم مانند همه انسان ها حق دارد برای رشد علمی خودش وقت بگذارد و تالش کند و مردی که به کلی با این خواسته و نیاز همسر خود مخالفت می کند در واقع با آیه شریفه»و عاشروهن بالمعروف«مخالفت کرده. خدا در آیه 228 سوره مبارکه بقره هم فرموده:»و ل ه ن م ثل ال ذی ع ل یهن ب الم عروف/ برای زنان حقوقی است ]که باید از طرف مردان رعایت شود[ همان طور که تکالیفی هم دارند«. طبق این آیه شریفه زن همان گونه که مسئولیت هایی ر ابرعهده دارد حقوقی هم دارد که این حقوق باید با معروف مطابقت داشته باشد معروفی که طبق منطق عقالنی و دینی شایسته و شناخته شده باشد. بنابراین از این دو آیه فوق می توان نتیجه گرفت که مرد نمی تواند به طور مطلق و براساس خودخواهی مانع پیشرفت علمی زن باشد. هرچند که در هر صورت همسرش وظیفه دارد از همسر خود اطاعت کرده و مطابق میل و خواسته او رفتار کند. اگر همسرم نبود یک کتاب هم نمی نوشتم زندگی خیلی از علما و دانشمندان را که ورق بزنید به خوبی می توانید نقش همسرانشان را در پیشرفت آن ها ببینید. از زندگی علمایی چون عالمه طباطبایی عالمه دوانی و شهید مطه ری گرفته تا ماری کوری که همسران آن ها نقش مهمی در پیشرفت علمی شان داشته اند. به عنوان مثال عالمه طباطبایی درباره نقش همسرش در پیشرفت علمی خود و بخصوص در زمان تألیف تفسیر المیزان تعریف کرده:»وقتی مشغول تحقیق و پژوهش یا نگارش بودم همسرم با من سخن نمی گفت و سعی می کرد شرایط آرامی را پدید آورد تا رشته افکارم از هم گسسته نشود و برای این که خسته نشوم رأی هر ساعت چای می آورد و سراغ کار خودش می رفت«. نمونه دیگر این همراهی در رشد علمی همسر بزرگوار عالمه رجبی دوانی است. محمد رجبی دوانی در این زمینه می گوید:»مادرم نقش بسیار مهمی در زندگی پدرم داشت. او با همه گونه این شرایط زندگی پدرم ساخت. چون پدرم طلبه بود و درآمد زیادی نداشت. در طول عمرش خانه های مستأجری زیادی عوض کرد و مادرم با همه شرایط می ساخت. من که فرزند بزرگ خانواده هستم شاهد بودم که در هر خانه ای که ساکن می شدیم معموال بیشتر از دو اتاق نداشت و مادرم با وجود داشتن فرزندان زیاد همیشه یکی از اتاق ها را به پدرم اختصاص می داد تا به کارهای علمی اش بپردازد. از وقتی به یاد دارم عنوان»اتاق بابا«را از مادرم شنیده ام. یعنی اتاقی که ما نباید در آن وارد می شدیم و کاغذها و کتاب ها را جابه جا می کردیم. مادرم اولویت زندگی خودش را در آسایش پدرم گذاشته بود و لطف و محبتی که پدرم نسبت به پدرم داشت واکنشی نسبت به گذشت و ایثار او بود که اساس تألیفات پدرم شد. به همین دلیل پدرم بارها می گفت اگر مادرتان نبود حتی یکی از این کتاب ها را ننوشته بودم.«

28 بازی های حرام از دیدگاهاسالمکدام است جای هیچ شک و شبهه ای نیست که قمار حرام است. در قرآن صراحتا به آن تأکید شده اما برای اینکه بدانیم به چه نوع بازی و سرگرمی ای قمار اطالق می شود دانستن دو نکته ضروری است: اول اینکه برد و باخت در هر کاری و برای هر نوع بازی حرام است. با این حکم می توان به این نتیجه ی قطعی رسید که بازی با ابزار و آالت قمار که برد و باخت هم جزئی از شرایط آن محسوب می شود حرام به شمار می آید اما آیا می توان با استناد به اینکه یک نوع بازی صرفا جنبه ی سرگرمی دارد و برد و باختی هم در آن نیست حکم قمار بودن را از آن برداشت اصوال تشخیص خارج شدن یک بازی از قمار فقط بر عهده ی حاکم شرع است یا به تشخیص عرف عام نیز می توان عمل کرد حجت االسالم وحید مرادزاده مدیر حوزه ی علمیه آیت الل علم الهدی در این گفت و گو به سؤاالت ما در این زمینه پاسخ داده است. دین و رندگی 28 * برای شروع بگویید اصال به چه نوع بازی و سرگرمی ای قمار اطالق می شود اجازه دهید با یک مقدمه آغاز کنم. خدا در آیات 90 و 91 سوره ی مائده خیلی صریح قمار را در ردیف میگساری و بت پرستی و از کارهای پلید شیطانی دانسته و دستور به اجتناب از آن داده با این مضمون:»ای کسانی که ایمان آورده اید! بدانید که شراب قمار بت ها و»ازالم«)چوب های مخصوص قمار( همگی پلید و ناپاک و از کارهای شیطانی است. پس از این کارها بپرهیزید تا رستگار شوید«. بنابراین آیات و همچنین روایات معصومین)علیه السالم( و آنچه که از علمای قدیم و جدید حکم شده هر چیزی که در آن برد و باخت وجود داشته باشدحرام است و از آالت قمار محسوب می شود. مراجعی مانند شیخ صدوق مرحوم شیخ طوسی محقق اردبیلی و از مراجع فعلی چون مقام معظم رهبری آیت الل مکارم شیرازی و آیت الل همدانی هم بازی کردن با آالت قمار را منع کرده اند. * آیا در قانون هم مجازاتی برای خرید و فروش آالت قمار در نظر گرفته شده است بله در ماده 705 قانون مجازات اسالمی آمده که قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند. همچنین در ماده 706 قانون مجازات اسالمی آمده:»هر کس آالت و وسایل مخصوص قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم می شود«. * دلیل این همه تأکید اسالم بر حرام و ممنوعیت بازی با ابزارآالت قمار چیست اگر بخواهیم این موضوع را از روایات رسیده در این زمینه بررسی کنیم

29 یا از منظر روانشناسی به پیامدهای آن بپردازیم به این نتیجه می رسیم که نخستین دلیل تأکید اسالم بر حرام بودن قمار در مأنوس شدن با آالت قمار است. از طرف دیگر مبتال شدن به این نوع سرگرمی ها انسان را به لبه ی پرتگاه نزدیک و راه را برای ورود شیطان و انجام گناه هموار می کند. * بعضی معتقدند برخی از این بازی ها جنبه ی سرگرمی دارند و اگر بدون برد و باخت انجام شوند دلیلی بر حرام بودن آنها وجود ندارد اصل قمار که حرام است و همه ی مراجع هم بر این اصل اتفاق نظر دارند اما برای اینکه بدانیم بازی هایی از این دست بدون برد و باخت جایزند یا خیر می توانیم به نظر مراجع و روایات رجوع کنیم. تمام مراجع پاسخ های روشنی به سؤاالت مطرح شده در این زمینه داده اند و تکلیف مکلفان االن هم جزو بازی های ورزشی و بین المللی است و فدراسیون دارد. اگر چه برخی مراجع هنوز شطرنج را جزو آالت قمار به شمار می آورند و بر اساس فتوای این مراجع بازی شطرنج جایز نیست اما به نظر برخی مراجع دیگر و با توجه به اینکه جزو بازی های ورزشی به شمار می آید نمی توان آن را قمار به شمار آورد. هر کسی باید به حکم مرجع تقلیدش رجوع کند و احکام مراجع در این زمینه کامل و روشن است. * آیا در روایات و احکام مراجع موردی هست که به صراحت حرام بودن این گونه بازی ها در آنها عنوان شده باشد بله برای نمونه مرحوم شیخ صدوق می گوید از بازی با تخته نرد پرهیز کنید چرا که امام برمی گردد که ممکن است در اثر وسوسه ی شیطان به گناه بیفتد. از طرف دیگر اگر شخصی متدین باشد و این ابزار آالت قمار را در خانه نگهداری کند خود را در معرض سوء ظن قرار داده است. متأسفانه دیده شده برخی افراد از شیشه هایی که به بطری مشروب شهرت دارند برای نوشیدن آب نگهداری می کنند یا اینکه تخته نرد را در دکور منزل استفاده می کنند. چنین کاری قبح استفاده از این گونه لوازم و قمار را از بین می برد. بهتر است از این وسایل حتی برای تزئین منزل هم استفاده نکنند. وقتی دیدن این وسایل یادآور ابزار آالت قمار است چرا باید از این گونه وسایل برای دکور منزل استفاده شود دین و رندگی 29 با مراجعه به این احکام مشخص می شود. * آیا می توان گفت فالن بازی به دلیل اینکه از نظر عرف جامعه جنبه ی سرگرمی پیدا کرده از حالت قمار بیرون آمده است خیر در فقه و اصول عرف متشرع است. این نوع بازی ها در جوامع دیگر حکم قمار دارند و کسی برای سرگرمی سراغ آنها نمی رود. حتی در کشور ما نیز پاسور یا تخته نرد جزو آالت قمار به شمار می آیند. * اما درباره ی شطرنج این اتفاق افتاد. زمانی شطرنج حرام بود اما االن جزو رشته های ورزشی به شمار می آید. ممکن است این اتفاق برای برخی بازی های دیگر هم بیفتد شطرنج در کشورهای دیگر قمار به شمار نمی آید. قانون مجازات اسالمی برای قماربازها در قانون مجازات اسالمی برای مرتکبین قماربازی فروش ابزار آالت قمار و دایر کردن قمارخانه قوانینی بر اساس روایات و منابع اسالمی تعیین شده که نشان دهنده ی قبح و حرام بودن آنهاست. ماده 705 قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردند. ماده 706 هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم می شود. صادق)علیه السالم( آن را نهی کرده و فرموده:»م ثل کسی که قصد قمار با تخته نرد کند مانند کسی است که گوشت خوک می خورد و م ثل کسی که بدون چنین قصدی)یعنی بدون نیت برد و باخت( آن را بازی کند مانندکسی است که گوشت خوک را در مقابل خود قرار داده است«. * برخی ممکن است برای دکور منزلشان این لوازم را خریداری کنند و به دلیل حرام بودن قمار هیچگاه به سمت بازی کردن با این وسایل نروند. در این صورت نگهداری ابزار آالت قمار چه حکمی دارد تأکید زیادی در روایات شده که از جاهای خطر و گناه دوری کنید. دلیلش هم به نفس انسان ماده 707 هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پنصد هزار تا شش میلیون ريال جزای نقدی محکوم می شود. هر کس قمارخانه ای دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یه شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا دوازده میلیون ريال جزای نقدی محکوم می شود. ماده 708 تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود. ماده 709- ماده 710 اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای * اکنون نسخه ی کامپیوتری بعضی از همین بازی های حرام وجود دارد. افرادی چنین بازی هایی را با کامپیوتر انجام می دهند. این کار اشکالی ندارد آیا می توان این بازی ها را به صورت رایانه ای انجام داد برخی مراجع معتقدند حتی اگر این گونه بازی ها که به صورت رایانه ای انجام می شوند از حالت قمار خارج شده باشند اما احتیاط در پرهیز از آنهاست. یعنی احتیاط را جایز دانسته اند. به هر حال وقتی این همه بازی متنوع رایانه ای وجود دارد چه اصراری است که حتما پاسور بازی کنند بهتر است سرگرمی های دیگر را جایگزین این گونه بازی ها کرد. صرف مشروبات الکلی موضوع مواد 701 و 705 قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایرکننده ی این قبیل اماکن کمک کند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. ماده 711 هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین ذی صالح از وجود اماکن مذکور در مواد و 708 یا اشخاص مذکور در ماده 710 مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صالح اطالع ندهند یا بر خالف واقع گزارش کند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس محکوم می شود.

30 تازه های علمی انتقال شگفت انگیز احساسات پوست سریعتر از مغز فکر میکند محققان سوئدی در جدیدترین تحقیقات خود به انتقال شگفت انگیز احساسات از نورون های پوستی به خصوص انگشتان دست ها پی بردند که گاهی از مغز نیز پیشی می گیرند.محققان سوئدی دانشگاه اومئو در جدیدترین تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که انگشتان دست ها تنها به انتقال اطالعاتی که لمس می شود نمی پردازند بلکه نورون های پوستی قبل از ارسال هر گونه اطالعاتی به مغز در ابتدا به انجام محاسبات پرداخته و سپس اطالعات لمسی را در مرحله بعدی به مغز ارسال می کنند. "فیلیپ ورنیر" سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید:"در این مطالعه 30 داوطلب زن و مرد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیقات نشان داد پوست در ابتدا به رمز گذاری اطالعات و داده ها پرداخته سپس سیگنال های الزم را به مغز ارسال می کند. این موضوع در حالی مطرح می شود که تا قبل از این تصور می شد تنها مغز دارای چنین قدرتی است اما اکنون پوست انسان نیز قابلیت هایی همانند مغز از خود نشان داده و باید گفت در بعضی از موارد حتی پوست از مغز سریعتر عمل کرده و پیشی می گیرد."دکتر ورنیز در ادامه افزود اهمیت این تحقیقات از آنجایی مشخص می شود که باید گفت سلول های عصبی پوستی نیز همانند مغز می توانند هوشمند عمل کنند اما هنوز تحقیقات به صورت کامل انجام نشده و ما به درستی نمی دانیم آیا پوست تمام قسمت های بدن دارای این قابلیت هستند یا تنها نورون های پوستی سر انگشتان دارای چنین ویژگی هستند. ساخت نخستین جاروبرقی رباتیک با باالترین قدرت مکش در جهان شرکت انگلیسی»دایسون«از نخستین جاروبرقی رباتیک خود پس از 16 سال تحقیق و صرف 28 میلیون پوند سرمایهگذاری رونمایی کرد. جاروبرقی Dyson 360 Eye تابستان سال آینده در بریتانیا به بهای 750 پوند فروش میرود. این سامانه از عدسیهای دوربین پانورامیک در بخش فوقانیاش برای نقشهبرداری از مسیرش در منزل حرکت روی زنجیرها و تمیزکردن تمامی اتاقها پیش از بازگشت به ایستگاه شارژ استفاده میکند.حسگرهای مادونقرمز از برخورد جاروبرقی با مبلمان جلوگیری میکنند و کاربران میتوانند با استفاده از برنامه نرمافزاری گوشی هوشمند زمانبندی تمیزکردن منزل را به جاروبرقی اعالم کنند. بنابراین حتی زمانی که آنها در منزل نیستند جاروبرقی خانه را تمیز میکند. شرکت سازنده مدعی است دوربین 360 درجه فناوری ابداعی در یک لحظه تمامی خانه را رصد میکند و با ثبت 30 تصویر از اتاق در هر ثانیه میتواند تشخیص دهد کجاست کجا بوده و این که باید کجا را تمیز کند.این جاروبرقی دارای باالترین قدرت مکش در مقایسه با تمامی جاروبرقیهای رباتیک موجود در بازار است. سامانه ابداعی توسط یک موتور دیجیتال V2 Dyson نیرودهی میشود که حاصل یک پروژه تحقیقاتی هزینهبر است. جاروبرقی همچنین از فناوری Cyclone شرکت سازنده برای جداسازی گرد و غبار از سطح خانه استفاده میکند.وزن این سامانه 2.37 کیلوگرم و کمتر از یک جاروبرقی تمامسایز اعالم شده است. باتریهای این ماشین دارای عمر 20 تا 30 دقیقه هستند و جاروبرقی با زنجیرهای تانکمانند میتواند از روی موانع کوچک حرکت کند.

31 »مریم میرزاخانی«مدال»فیلدز» را دریافت کرد مراسم اعطای مدالهای فیلدز و دیگر جوایز اتحادیه جهانی ریاضیات) IMU ( در سال 2014 همزمان با افتتاحیه کنگره بینالمللی ریاضیدانان در سئول کره جنوبی برگزار شد.مدال فیلدز که هر چهار سال یک بار به برترین ریاضیدانان زیر 40 سال جهان اعطا شده و معادل جایزه نوبل در رشته ریاضیات است در این دوره به مریم میرزاخانی برنده مدال طالی المپیاد دانش آموزی ریاضی سالهای 1994 و 1995 دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف - در مقطع کارشناسی - و استاد 37 ساله دانشگاه استنفورد آمریکا آرتور آویال برنده مدال طالی المپیاد دانش آموزی جهانی 1995 دانشآموخته موسسه ملی ریاضیات محض و کاربردی )IMPA( ریودوژانیروی برزیل و استاد 35 ساله دانشگاه دنیس دیدور پاریس مارتین هایرر ریاضیدان 38 ساله اتریشی و استاد دانشگاه وارویک انگلیس و مانجول بارگاوا دانشآموخته دانشگاه هاروارد و استاد 40 ساله دانشگاه پرینستون آمریکا اعطا شد. کاله بافتنی الکترونیکی:با کاله موسیقی گوش کنید و به تماس ها پاسخ دهید کاربران با استفاده از این کاله بافتنی ساده و عجیب می توانند به موسیقی گوش داده یا به تماس های خود پاسخ دهند. تاکنون کاله های الکترونیک و هوشمند بسیاری ساخته و روانه بازارهای فناوری شده اند اما در این میان کاله عجیبی به تازگی توسط شرکتی فرانسوی ساخته شده که توجه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است. این کاله بافتنی می تواند به اسمارت فون تبلت یا تلفن های همراه متصل شده و کاربران در عین اینکه می توانند کاله معمولی و عادی بر سر داشته باشند به موسیقی گوش داده یا تماس های خود را پاسخ دهند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دکمه ای برای افزایش یا کاهش صدا و همینطور توقف یا شروع دوباره موسیقی قرار گرفته است.با آغاز فصل زمستان و استفاده از کاله های بافتنی گوش دادن به موسیقی مشکل می شود اما این کاله جدید نه تنها در فصل زمستان مفید بوده و مانع از سرماخوردگی می شود بلکه قابلیت های بسیاری را نیز برای مخاطبان به ارمغان می آورد. این کاله همچنین قابلیت استفاده از هدست بلوتوث برای تماس های تلفنی را نیز داراست.در زمان کثیف شدن کاله نیز به سادگی می توان دستگاه الکترونیکی را خارج و به شستشوی کاله پرداخته سپس دوباره آن را نصب کرد. این کاله با قیمت 29 یورو از اکتبر سال جاری در رنگ های سفید سیاه و آبی عرضه خواهد شد. رونمایی از این کاله در نمایشگاه محصوالت فناوری IFA 2014 انجام شد. چاقی در کودکی میتواند به آسم در بزرگسالی منجر شودمحققان دریافتند چاقی در دوران کودکی ممکن است در بزرگسالی منجر به آسم شود. پردیتا پرموال سرپرست این مطالعه از بیمارستان عمومی ماساچوست در ایاالت متحده اظهار کرد: بزرگساالنی که بیماری آسم دارند افرادی هستند که در کودکی چاق بودهاند. این بررسی نشان داد رشد سریع شاخص توده بدن) BMI ( در دو سال اول زندگی افزایش خطر ابتال به آسم را تا 6 سال به دنبال دارد. همچنین شروع و مدت زمان چاقی و ترکیب اضافی چربی میتواند در عملکرد ریه تاثیرگذار باشد.محققان همچنین افزودند: اکثر کودکانی که از آسم رنج میبرند به آلرژی نیز مبتال هستند.این مطالعه در مجله ساالنه آلرژی آسم و ایمونولوژی منتشر شده است.

32 طراح جدولها: د اود بازخو ٨ ٢ ٤ ٥ چه تعداد است جد ول سود وکو ٣٦٢٢ اعد اد ١ تا ٩ را د ر هر سطر و ستون و مربع های كوچك ٣ ٣ طوری قرار د هيد كه هر عد د فقط يك بار د رج شود. ٩ ٣ ١ ٦ ٨ ٥ ٤ ٣ ٩ ١ ٧ ٢ ١ ٢ ٨ ٥ ٢ ٥ ٨ ٩ ٤ ٢ ١ ٧ اثري از خواجه نصير طوسي مركز روماني سست نمونه كوچكتر چيزي ايستادن رود ا رام ايالتي در ا مريكا محل بررسي ستارگان راه كوتاه هدف اسب ماده قدم يكپا عدد ورزشي فوري برس دندان نت چهارم هرگز نه حجمي هندسي كندن علف هاي هرز خالص خورشي ايراني مرواريد ورزشي زمستاني شن طبقه بندي درخشنده نغمه شايستگي عدد ماه خداي هندوان درس عبرت ا موز ساز شاكي گل نرم ته نشين شده شهري مازني امر به ا مدن مي كند دندانه سوهان مركز يونان قطار زيرزميني دشنام بيم ترازو بيتوته كردن پدر راز سبزي سالاد عدالت كتاب ابزار رسم زاويه سبزي ا هن دار كال نيز دژخيم تصنيف ساز حامي مالي هنري ورزش سگ مريض رودي در اروپا عدد منفي ضمير وزني ا ش هوس حامله سوره دوم شهري در ا لمان نوعي عارضه رواني 3٣۳6٦۶2٢۲2٢۲ ٤٦ خوردني از توابع فومن بسيار كوشنده گفتگوي خودماني نظم نفت كوره نيست نوعي كارد پهن دسته دار شهري بندري در هند گفتار دانه معطر مرض من و شما نوزاد سگ نسبت ميان دو چيز از جهات اربعه تخم مرغ فرنگي بي گناه راهنمايي منسوب به ا ه سكون پسوندي عربي زناشويي برهنه پزشكي مهندس معمار جزيره اي در جنوب دفعه فلز چهره

33 تصویر ماه تاج محل خالقیت در پارک سوار بر پیانو سنگ دل! بدون شرح!

34 { میهمان ماه } گفت و گو با مجید مظفری پیشکسوت سینما و تلویزیون که این روزها کمپین حمایت از مردم مظلوم غزه را را راه اندازی کرده ایجاد صلح و ارامش زیباترین پیام هنر است. مجید مظفری چهره اشنای سینما و تلویزیون ایران است.کسی که سالها در کسوت بازیگری در خدمت فرهنگ و هنر این سرزمین بوده است و حاال چندی ست که در عرصه دیگری به عنوان هنرمندی متعهد مدیریت کمپین هنرمندان در حمایت از مردم غزه را بر عهده گرفته است.با این هنرمند مردمی از سالها فعالیت های هنری اش و همچنین فعالیت این روزهایش در این کمپین صحبت نمودیم. اقای مظفری اول اینکه بسیار تشکر می کنم خیلی راحت تر از هر هنرمندی دعوت مصاحبه ما را پذیرفتید.این روزها مشغول چه فعالیتی هستید خواهش می کنم.به هر حال این بخشی از وظیفه ما و هر هنرمندی ست که پاسخگوی مخاطبینش باشد.در حوزه بازیگری خب این روزها مشغول بازی در یک تله فیلم هستم و در حوزه اجتماعی هم که همیشه دغدغه ام بوده است و دوست داشته ام خدمتی نیز در این زمینه داشته باشم. با دوستان هنرمند تصمیم به ایجاد کمپینی حمایتی در جهت حمایت از مردم غزه نمودیم و به حمدالل به اندازه توان خود توانستیم خدمتی انجام بدهیم و خدا را شکر می گویم که پایان این امر باز هم با پیروزی مردم فلسطین همراه شد. چه شد که به عنوان مجید مظفری بازیگر واکنشی مستقیم به این موضوع پیدا کردید و حتی خیلی جدی تر مدیریت کمپین این حمایت را هم بر عهده گرفتید ببینید چندین دهه است که ماجرای مردم غزه در دوره های زمانی مختلف به همین منوال می گذرد. زن و بچه های فلسطینی زیر اتش توپ و تانک ها هستند و تنها کاری که از طرف هنرمندان کشور صورت می گیردصدور بیانیه از خانه سینماست. صدور بیانیه خوب است ولی ما باید صدایمان را رساتر و فعالیت مان را جدی تر کنیم تا بتوانیم در حوزه بین الملل نیز هنرمندان جهانی را در این راه ازادی خواهی همراه خود کنیم.ما باید اعالم کنیم که صلح و ارامش پیام و رسالت هر هنر و هنرمندی ست. پس شما اعتقاد دارید می شود جز این حرکت های نمادین کار دیگری هم انجام داد اگر هر کاری بتوانیم بکنیم که اندکی از غم مردم فلسطین بکاهد باید دریغ نکرد.فعالیت ها و جنبش های رسانه ای را نباید دست کم گرفت اگر در دنیا یک نفر را هم از ماجرا با خبر کنیم قدمی رو به جلو برداشته ایم. استقبال هنرمندان کشور از این قضیه چطور بود راهپیمایی روز قدس بسیار نشان داد که استقبال هنرمندان چطور بود.شما دیدید که غالب هنرمندان بودند و مردم هم شانه به شانه ان ها اعتراض کردند.روز قدس امسال خیزش همه مسلمانان بود. البته این فرهنگ ماست و از گذشته همین طور بوده. برویم سمت بازیگری.در بازیگری به انچه خواسته اید رسیده اید هنر بازیگری مانند هر هنر دیگری سقف ندارد و فکر می کنم اگر بپرسید بهترین نقشی که بازی کرده اید کدام است میگویم:هنوز بازی نکرده ام. و اگر بپرسیم بدترین ان ها کدام است من هم می گویم همه نقش هایی که بازی کرده ام. یاد گرفته ام برای رسیدن به ارزو ها و اهداف مان نباید هیچ وقت از کار گذشته راضی باشیم خانواده شما در این موفقیت شما چه نقش و چه مرتبه ای داشته اند من فقط یک دختر دارم و همه این سالها فعالیت را مدیون صبر و تحمل همسر و دخترم بوده ام. ما هنرمندان خیلی بیشتر باید مدیون خانواده مان باشیم چون اغلب اوقات من مشغول کار و بازیگری بوده ام و حتما در مواردی از نقش پدر و همسر کوتاهی کرده ام.و این لطف و بزرگواری ان هاست که توانسته ایم به یک درک متقابل برسیم. و سوال اخر اینکه ارزویی که دوست دارید سریعتر براورده شود چیست چیزی که می خواهم بگویم حقیقتا شعار نیست.از صمیم قلب دوست دارم صلح و ارامش در مرز های همه کشور ها برقرار باشد این چیزی ست که به نظرم نیاز فوری جامعه جهانی اشفته و جنگ زده امروز است.

35 من اساسا در بين اين خصوصيات مهمي که جوانان دارند سه خصوصيت را خيلي بارز مي بينم. آن سه خصوصيت عبارت است از : انرژي اميد ابتکار. اين ها سه خصوصيت برجسته در جوان است. اگر واقعا رسانه ها در کمک هاي فرهنگي که به ما مي کنند - چه گويندگان مذهبي چه گويندگان مسائل فکري و فرهنگي چه صدا و سيما چه مدرسه ها - بتوانند اين سه خصوصيت عمده را درست هدايت کنند من خيال مي کنم که خيلي راحت مي شود يک جوان راه اسالمي پيدا کند. چون اسالم هم چيزي که از ما مي خواهد اين است که ما استعداد هاي خودمان را به فعليت برسانيم. اگر شما جوانان اين سه خصوصيت را در خودتان به وجود آوريد در هر شرايطي و در همه زمينه ها موفق خواهيد بود. جوان اوال بايد احساس مسئوليت کند يعني واقعا خودش را مسئول بداند و بخواهد که زندگي را با پاي خودش پيش ببرد و حرکت کند و مثل پر کاهي در امواج حوادث نباشد. ثانيا با ايمان حرکت کند. ايمان نقش بسيار مهمي در پيشرفت در همه ميدان ها و نيز پيروزي بر همه موانع دارد. ثالثا بصيرت و آگاهي داشته باشد. اگر جوانان اين سه خصوصيت را در خودشان تامين کنند که البته کار چندان آساني نيست اما بسيار ممکن است-در همه زمينه ها شما مي توانيد موفقيت خودتان را تضمين کنيد. از بیانات مقام معظم رهبری در روز جوان

36 دروازه حج مسجد شجره یکی از مهم ترین مساجد تاریخی دنیا است. جایی که زائران برای ورود به مکه و بیت الل الحرام چه ساکن باشند و چه مسافر بدون احرام بستن در آن حق ورود به این شهر را ندارند. پیامبر اکرم در سه سفر عمره و یک سفر حج تمتع در این محل محرم شدند. همچنین روایت است که پیامبر اکرم در این مکان کنار درختی به نام س م ره فرود آمدند.

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

Iransk musik for voksne

Iransk musik for voksne Iransk musik for voksne موسيقی ایرانی-سیدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

Fred og Velsignelser

Fred og Velsignelser 19 19 Durood Shareef Denne brochure er skrevet af Shaykh-e-tariqah Ameer-e- Ahl-e-Sunnah, grundlægger af D awat-e Islami Hadhrat 'Allama Maulana Muhammad Ilyas 'Attar Qadiri Razavi (Majlis- på Urdu. Oversættelses-afdelingen

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere