Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt"

Transkript

1 1 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål Udviklings- og kapacitetspulje Restpuljer, anlæg (note 1) Erhverv: Salg af erhvervsjord Salgsomkostninger, erhvervsformål Ubestemte formål: Arealerhvervelser Salg af havnearealer

2 2 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Faste ejendomme: Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. Salgsindtægter, diverse bygninger m.v. Diverse køb og salg i 2016 og 2017 Ramme til presserende anlægsbehov Trafik og infrastruktur: Udvikling af arealer omkring FÆNGSLET Etablering af Lorentzens tunnel Forskydninger i langfristede tilgodehavender: Indskud i Landsbyggefonden Udg Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt Indt Netto

3 3 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud til børn og unge: Fornyelse af daginstitutionskapacitet i Midtbyen Etablering af 100 nye vuggestuepladser Nye vuggestuepladser Fussingsvej Igangværende daginstitutionsprojekter (note 2) Folkeskoler: Udbygning til 3 spor på Horsens Byskole Fysiske rammer på folkeskoleområdet Hovedgd Skole, renovering Østbirk Skole, renovering Stensballeskolen, renovering Østerhåbskolen, afdeling Torsted, renovering Igangværende skoleprojekter (note 3)

4 4 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Børne- og Skoleudvalget i alt Udg Indt Netto

5 5 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Kulturudvalget Fritidsfaciliteter: Haller og andre anlægsinvesteringer på Kulturområdet Udvidelse af Horsens Kunstmuseum Igangvær. projekter på Kulturområdet (note 4) Kulturudvalget i alt Udg Indt Netto

6 6 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Jordforsyning: Boligformål: Pulje til nye byggemodninger Pulje til færdiggørelser af byggemodninger Igangv. byggemodninger, boligformål (note 5) Erhvervsformål: Igangv. byggemodninger, erhvervsformål (note 5) Faste ejendomme: Pulje til energibesparende foranstaltninger Igangværende energiprojekter (note 8) Fjernvarme i kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse

7 7 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Energimærkning af kommunale ejd. Igangv. vedligeholdelsesprojekter (note 9) Byfornyelse: Byfornyelse, nye udvalgte områder (note 6) Områdefornyelse af Horsens Midtby Tilskud til områdefornyelse Kommunale veje: Vejplan Motorvejstilslutning Hatting Omfartsvej syd om Horsens Indtægt fra Hedensted Kommune vedr. omfartsvej Pulje til vejvedligeholdelse Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Cykelsti på Spedalsø Cykelsti på Spedalsø, indtægt

8 8 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Pulje til renovering af cykelstier Trafikstøj Forbedring af trafikafvikling i kryds Udvidelse af Nordrevej Gadebelysning Ombygning af Andreas Steenbergs Plads Værvej, etape 2+3 Overvågning af trafiksignal Igangv. trafik- og infrastrukturprojekter (note 7) Natur & Miljø Madpakkehus ved Voervadsbro Badebro ved Langelinie Aktivitetspark i Brædstrup Jordplan

9 9 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Jordplan, indtægter Rottehandlingsplan Igangværende naturprojekter (note 10) Havne Havneprojekt Administrativ organisation Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner Byudviklingspujle Udg Teknik- og Miljøudvalget i alt Indt Netto

10 10 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Velfærds- og Sundhedsudvalget Ældreområdet: Akutboliger Moderne og imødekomne sundhedscentre Renovering af Hanstedholm Diverse anlægsarbejder Sundhed og Omsorg Igangværende projekter under Velfærd & Sundhed (note 11) Udg Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt Indt Netto Udg Skattefinansieret omr. i alt Indt Netto

11 11 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Brugerfinansieret område Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsvirksomheder: Renovation m.v.: Affaldsplan Deponeringsanlæg Igangv. projekter på affaldsområdet (note 12) Teknik- og Miljøudvalget i alt Udg Brugerfinansieret omr. i alt Udg

12 12 Noter til baggrundsnotat Note 1 - Anlægspuljer Pulje, trafik og vej U Pulje, U&A U Pulje, jordforsyning U Pulje, ejendomme U Pulje, byfornyelse U Pulje, byfornyelse I Pulje, V&S U U I N Note 2 - Igangværende daginstitutionsprojekter tidligere Ny daginstitution i Dagnæs U Børneenhed Søndermark U Børneenhed Søndermark, indtægter I Børnehavekapacitet Langmark U Nye vuggestuepladser - Silkeborgvej U Nye vuggestuepladser - Nordrevej U

13 Nye vuggestuepladser - Dagnæsparken U U I N Note 3 - Igangværende skoleprojekter Skole-IT, 2. generation U Lundskolen, renovering U Højvangskolen, renovering U U I N Note 4 - Igangværende kulturprojekter Ny Torstedhal U Ombygning af Musikskolen, Komediehus m.v. U Etablering selvbetjen. Søvind Bibliotek U Planlægning udendørsfac. Kulturstationen U Opgradering af faciliteter i KUBEN U

14 Omklædningsfaciliteter Vesthallen U Omklædningsfaciliteter Vesthallen I Stensballe Idrætsanlæg, etabl.omkl.rum U U I N Note 5 - Igangværende projekter på jordforsyningen Boligformål Boliger ved Ring Sø II U Boliger på Galgehøj I Keldhøj, Nim I Ring Søpark U Ring Søpark, indtægter I Boligudstykning Gedved 13A mfl. U Byggemodning Torsted Vest U Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg U Bygg. Østerhåb 1. (Brombær/Hindbær) U Bygg. Østerhåb 2. (Hyldebl/Kirsebær) U Bygg. Østerhåb 2. (Hyldebl/Kirsebær) I Byggem. Andr. Flensborgs Minde I parceller v/stationsvej Hatting I Byggemodning Østerhåb, etape 4 (RødtjørnenU Byggemodning Østerhåb, etape 5 (HvidtjørnenU Byggemodning Østerhåb, etape 5 (Hvidtjørnen I Galgehøj, Stensballe U Galgehøj, Stensballe, indtægter I

15 Byggemodning Østerhåb, etape 6 (HvidtjørnenU Byggemodning Østerhåb, etape 6 (Hvidtjørnen I Byggemodning Østerhåb, etape 3 (MirabelleheU Byggemodning Østerhåb, etape 3 (Mirabellehe I Færdiggørelse Østerhåbsalle U Byggemodning syd for Egedalsvej U Byggemodning syd for Egedalsvej, indtægter I Færdiggørelse grønne områder Østerhåb U Byggemodning Bygvej og Havrevej U Byggemodning Bygvej og Havrevej I Bygholm Bakker, hovedadgangsveje U Byggemodning Billes Have U Byggemodning Billes Have I Byggemodning Rødtjørnen, etape II U Byggemodning Rødtjørnen, etape II, indtægte I Andreas Flensborgs Minde, etape 2 U Andreas Flensborgs Minde, etape 2, indtægte I Færdiggørelse Sundgdsvej U Byggemodning Normandshave U Byggemodning Kirkevej, Gedved U Byggemodning Egebjerggdsvej U U I N Erhvervsformål Byggemodning Buen, Brædstrup U Virkelyst, etape 1 U

16 Færdiggørelse af Egeskovvej syd for Højvang U Erhvervscenter Horsens Syd, indtægter I Færdiggørelse af Mossvej, indtægter I Gl. Kirkevej, Egebjerg U Byggemodning nord for Højvangsvej U U I N Note 6 - Byfornyelse Byfornyelse, nye udvalgte områder U Byfornyelse, nye udvalgte områder I Malteri karreen nord-vest (Vesterg./Nyg) U Malteri karreen nord-vest (Vesterg./Nyg) I Ekstraordinær byfornyelse Vestbyen U Byfornyelse facadeforskønnelse U Byfornyelse facadeforskønnelse I Byf. nedrivn./istandsætt. huse små byer U Byf. nedrivn./istandsætt. huse små byer I U I N Note 7 - Igangværende projekter på vejområdet

17 Optimering af cyklistvilk U Busprioritering/trafikstyring I Dynamisk passagerinformation I Kongensgade - forskønnelse U Cykelsti Emil Møllers Gade U Cykelsti Emil Møllers Gade, indtægter I Cykelsti Claus Cortsens Gade U Cykelsti Claus Cortsens Gade, indtægter I Cykelsti Kirkebakken, Hatting U Cykelsti Kirkebakken, Hatting, indtægter I Trafiksikkerhed landevejen rute 52 U Stianlæg på Holmedal U Cykelsti langs Fr. Bajers Gade U Cykelsti langs Fr. Bajers Gade, indtægter I Cykelsti langs Thorsgdsvej U Cykelsti langs Thorsgdsvej, indtægter I Trafikundersøgelse havneområdet U Cykelsti og trafiksikkerhedsprojekt 2015 U Busfremkommelighed Horsens og Brædstrup U Busfremkommelighed Kollektiv trafik i yderom U Busfremkommelighed Kollektiv trafik i yderom I Ombygning af springvand V.Berings Plads U Renovering af cykelstier 2016 U Vejvedligeholdelse 2016 U Sønderbrogade, svingbaner U Etablering af p-plads ved Den Genfundne Bro U Udbygning af infrastruktur Egebjerggdsvej U Trafiksikkerhed ved Kirkevej U

18 Trafiksikkerhed ved Normandshave U U I N Note 8 - Igangværende energiprojekter Energibesp.foranst. 2015, etape 1 U Energibesp.foranst. 2015, etape 1 I Energibesp.foranst. 2015, etape 2 U Energibesp.foranst. 2015, etape 2 I Energibesp.foranst. 2016, etape 1 U U I N Note 9 - Igangværende vedligeholdelsesprojekter Bygningsvedl., påbud Arbejdstilsynet U U

19 19 I N Note 10 - Igangværende naturprojekter Lunden, stirenovering U Ændr. overfladevandsafvand. Lunden U Horsens Grøn By U Kønnere, grønnere by U Sti rundt om Ring Sø U Forbedringer ved Bygholm Sø U Udbygning høfder mv ved Husodde Strand U Folkets Lund U U I N Note 11 - Igangværende projekter under Velfærd & Sundhed IT-projekter, ældreområdet U Istands./indretning Tordenskjoldsg U

20 20 U I N Note 12 - Igangværende projekter på affaldsområdet Flytning af containerpladsen, Endelave U Losseplads/Deponeringsanlæg U U I N

Omplacering vedr. 2015

Omplacering vedr. 2015 Bilag 3 - er 2014-2017 Nr. Navn 800003 Boliger v. Ring Sø II (salgsomkostninger) U 17.609 0 0 0 800004 Kjeldbjergvej, Grædstrup (salgsomkostningeru 2.700 0 0 0 800008 Keldhøj, Nim (salgsomkostninger) U

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2009-2012 Skattefinansieret område Økonomiudvalg: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord -50.500-27.500-27.500-27.500 Erhverv: Salg af erhvervsjord -34.000-51.000-26.000-26.000

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Resumé. Bilag 2 - Overførsel af restrådighedsbeløb Samlet restrådighedsbeløb 2013, netto

Resumé. Bilag 2 - Overførsel af restrådighedsbeløb Samlet restrådighedsbeløb 2013, netto Bilag 2 - Overførsel af restrådighedsbeløb -2014 Resumé Samlet restrådighedsbeløb, netto 37.211.236 Restrådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter, der overføres til 2014 U 97.150.462 I -73.069.486 N 24.080.976

Læs mere

Bilag 4 Plan- og Miljøudvalgets forslag til investeringsoversigt , april 2018

Bilag 4 Plan- og Miljøudvalgets forslag til investeringsoversigt , april 2018 Bilag 4 Plan- og Miljøudvalgets forslag til investeringsoversigt 2019-2026, april 2018 Plan- og Miljøudvalget Jordforsyning, boligformål Pulje til nye byggemodninger, boligformål 22.800 38.000 38.000 38.000

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Investeringsoversigten

Investeringsoversigten Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249

Læs mere

Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt

Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E BUDGET 2018 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2018-2025 med bemærkninger... 10 Kontoopdelt investeringsoversigt 2018-2025... 48 Budgetaftale

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budget 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2014-2019... 10 Budgetaftale og generelle bemærkninger... 28 Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger...

Læs mere

Bemærkninger til investeringsoversigt

Bemærkninger til investeringsoversigt Bemærkninger til investeringsoversigt 2009-2012 Bemærkninger til Investeringsoversigt 2009-2012 Økonomiudvalg Jordforsyning, salgssummer Boliger: Der forventes i 2009 solgt 40 grunde. Herudover forventes

Læs mere

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010 Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budget 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2015-2020... 9 Budgetaftale og generelle bemærkninger... 25 Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budget 2016 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2016-2021... 10 Budgetaftale og generelle bemærkninger... 24 Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger...

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2019-2022 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Forslag til investeringsoversigt 2019-2026... 10 Bemærkninger til forslag til investeringsoversigt 2019-2026...

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2017-2024... 10 Budgetaftale og generelle bemærkninger... 18 Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger...

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Direkte: 20878124 Mobil: 20878124 www.horsens.dk Sagsnr. 00.30.00-Ø00-9-17 Dato: 16.5.2017 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Anlægsstyreliste 2013 Total

Anlægsstyreliste 2013 Total Total til 2014 Skattefinansieret anlæg 154.212 3.000 54.240 211.452 14.757 32.142 180.910 0 0 Udgifter 170.967 3.600 81.939 256.506 14.757 61.705 195.813 0 0-16.755-600 -27.699-45.054 0-29.563-14.903 0

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Investeringsoversigt behandling af budgettet

Investeringsoversigt behandling af budgettet Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående

Læs mere

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hele 1.000 kr. +=udgifter, -=indtægter BEV/ RÅD U/I Opr. Budget 2017 Tillægsbevi lling 1. halvår 2017 Korr. budget 2017 (incl TB for 1. halvår) Forbrug pr. 30.6.2017 Forventet årsregnskab 2017 BYRÅD I

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer 1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)

Læs mere

Investeringsoversigt Økonomiudvalget

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget Beløb angivet i kr.

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget Beløb angivet i kr. 1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget 2015-2018 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Efterfølgende år udgiftsoverslag

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500

Læs mere

Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden

Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden Sagsnr. 00.30.00-Ø00-10-18 Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden 2019-26 Dato: 3.5.2018 Vurdering af anlægsbehov for Børne- og Uddannelsesudvalgets området tager afsæt i følgende

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Årsbudget 2013 Bind 1 Oversigter - Bemærkninger

Årsbudget 2013 Bind 1 Oversigter - Bemærkninger Årsbudget 2013 Bind 1 Oversigter - Bemærkninger I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2013-2016... 9 Budgetaftale 2013 for Horsens Kommune... 29

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

Korrigeret budget Budget 2019

Korrigeret budget Budget 2019 Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord Ledelsespåtegning Revisionspåtegning/erklæring Finansiel beretning...

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord Ledelsespåtegning Revisionspåtegning/erklæring Finansiel beretning... Årsberetning 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning/erklæring... 6 Finansiel beretning... 8 sopgørelsen... 9 Likviditetens udvikling...11

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28.

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28. Anlægsnotat Budget & Analyse Sagsnr.: 00.30.00-S00-19-17 Dato: 28. august 2018 Udvalgenes presserende anlægsbehov til B2019-2026 Horsens Kommunes politiske udvalg har i forbindelse med udarbejdelsen af

Læs mere

Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017

Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 I maj 2017 gav Byrådet en anlægsbevillig med et rådighedsbeløb på 5.854.000 kr. til cykelstier og trafiksikkerhed. Vej og Trafik har

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 393.681 29.698 6.606 1.205 121 0 I -299.945-64.110 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793

Læs mere

Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget

Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Ændringer til budget Serviceændringer

Ændringer til budget Serviceændringer Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000

Læs mere

Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr.

Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr. Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr. Anlæg som indgår i eksisterende investeringsoversigt 2015 2016 2017 2018 2019 Bevillings program Stier 200 40% støtte til stier -3.200.000-3.200.000-3.200.000-3.200.000-3.200.000

Læs mere

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.) ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39144 Dok.nr: 2010-161107 Budgetbilag 2. opfølgning

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Forslag til investeringsoversigt 2017-2022... 9 Generelle bemærkninger til budgettet samt udskrivningsprocenter...

Læs mere

Investeringsoversigt (efter budgetforlig)

Investeringsoversigt (efter budgetforlig) SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer. Omplaceringer mellem udvalg og efterfølgende

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer. Omplaceringer mellem udvalg og efterfølgende 1 Omplaceringer mellem udvalg Strategi og Kommunikation: Konsulentkontoen, Forberedelse af Stadsarkiv (modpost Museum Horsens, Byarkivet, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) -375 Uddannelse og Arbejdsmarked:

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget

Vedtaget anlægsbudget I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Gul: Projektet er igangsat, men der er visse udfordringer, der kan have betydning for projektets gennemførelse.

Gul: Projektet er igangsat, men der er visse udfordringer, der kan have betydning for projektets gennemførelse. Evaluering Projektplan 2015 Teknik og Miljø Grøn: Projektet er igangsat og gennemføres planmæssigt. Gul: Projektet er igangsat, men der er visse udfordringer, der kan have betydning for projektets gennemførelse.

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere