Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde"

Transkript

1 Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde MBUK s generalforsamling Søndag d. 8. marts

2 Dagsorden Lovprisning og nadver Brunch Indberetning for 2014 Vision 2020 Statistik regnskab budget Vedtægter MBUK Valg og godkendelse til tjenesteområder Eventuelt Indberetning I ved, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv, I arvede fra jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige, materielle værdier som guld eller sølv. Nej, I blev købt med Kristi dyrebare blod, blodet fra Guds uskyldige offerlam. Sådan bestemte Gud, længe før verden blev skabt, at det skulle gøres. Hans plan er nu ved tidernes ende blevet udført for jer, som gennem Jesus er kommet til tro på den almægtige Gud, der oprejste ham fra de døde og ophøjede ham til den himmelske herlighed. Derfor kan I have fuld tillid til, at Gud giver jer del i det evige liv. I lydighed mod sandheden er I nu blevet renset i sjæl og sind, så I oprigtigt kan leve i kærlighed. Så elsk da hinanden inderligt og helhjertet. I er jo blevet født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige ord. Der står jo skrevet: Ethvert menneske er som græs, dets herlighed er kortvarig som en kornblomst. Græsset visner, og blomsten falder. Men Guds ord varer til evig tid Og det evige ord har I mødt i budskabet om Jesus. Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord. Har I oplevet Herrens godhed? Så stræb 2

3 efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk, så I kan vokse i jeres frelse. (1.Peters brev 1,18 2,3) Året Stor taknemmelighed Hvordan måler man vækst og succes? Var Solrød Frikirke en virksomhed ville tallene på bundlinjen være en god indikator, og dog, så ikke alligevel. Investeringer kan være en nødvendighed for vækst, hvilket i en periode kan bevirke, at tallene på bundlinjen ikke viser vækst. Solrød Frikirke er ikke en virksomhed. Vi er en levende, bevægelig organisme - Vi er Kristi krop. Hvordan måles vækst og succes i et kirkefællesskab? Her er der væsentligt flere parametre. Der er den numeriske vækst, der er let og ligetil at måle. Som for eksempel flere deltagere i gudstjenesterne samt i andre af kirkens aktiviteter. Den numeriske vækst kan måles på flere medlemmer, flere i tjeneste, flere smågrupper, nye tiltag, vækst i økonomi osv. Hvordan måles åndelig vækst? Hvordan måles udvikling af et menneskets relation til Kristus? Her er det ikke så lige til, som ved den numeriske vækst, selvom erfaringen i Kirkens historie viser, at åndelig vækst som regel også bevirker vækst på ovennævnte områder. Men vi kan ikke på samme måde måle åndelig vækst, for det foregår på et andet plan. Det vi kan, som kirkefællesskab, er at skabe rammerne for, at åndelig vækst har gode forhold. Apostlen Peter er klar i mæglet i sit brev, når han fremhæver livet med Gud i et kirkefællesskab. Det er et fællesskab, som bygger på Guds kærlighed og ses, samt kommer til udtryk i blandt og ud fra fællesskabet. Det er et kirkefællesskab, som bygger på Guds Ord et evigt fundament. Den treenige Gud er årsag til, vi er kirkefællesskab. Vi har oplevet Herrens godhed, og vi længes efter mere af Hans godhed. Vi har gennem en årrække være menighedsplantning, men sidste år kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, JA, selvfølgelig er vi et kirkefællesskab med alt, hvad det indebærer. Det blev markeret ved en stor og festlig begivenhed, hvor mange med ord i skrift og tale gav udtryk for, at Solrød Frikirke er et kirkefællesskab, hvor der er plads til åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling i troen. Når vi ser tilbage på 2014, har året selvfølgelig bragt udfordringer, som vi ikke skal vende det blinde øje til men lære af. Dog er det vigtigt, vi altid starter med taknemmelighed. Taknemmelighed over det vi både ser og erfarer nemlig, at Gud er til stede og rører folks hjerte og vilje. Vi kan tælle vores velsignelser og glædes over, at Helligånden stadig bevæger os mennesker i dybere relation med Kristus. Vi kan være taknemmelige, når vi oplever, at Guds retfærdighed sker lige midt i blandt os. En taknemmelig holdning gør noget godt ved os. Taknemmelighed er en adfærd, som smitter alle områder i kirkefællesskabet. Vi er Gud taknemmelig og takker Ham for Hans nærvær blandt os. 3

4 Refleksion: Kan du med få ord beskrive din taknemmelighed. Det kan være en hændelse i Solrød Frikirke, en troserfaring eller andet, som du har oplevet i og eller ud fra Solrød Frikirke.. og lidt mismod. Desværre oplevede vi ikke, at 2014 blev året, hvor Solrød Frikirke fik egne lokaler. Arbejdet med egne lokaler har trukket tænder ud, og når det ikke lykkes, som vi havde håbet på, kan det ikke undgå at give mismod. Vi har sikkert alle i større eller mindre grad oplevet mismodet komme snigende i forbindelse med de længe ventede lokaler. Situationen omkring lokaler er desværre stadig op ad bakke og lige nu, er der intet nyt. Mismod kan ligesom taknemmelighed være eller blive en holdning, og ligesom taknemmelighed kan mismod spredes til alle områder i kirkefællesskabet. Hvor taknemmelighed er opbyggende og opmuntrende, bliver mismod det stik modsatte, hvis ikke vi adresserer årsagen, taler om det og lærer af det. Vi har i ledergruppen talt om, at arbejdet med og udeblivelsen af nye lokaler på en måde har haft en stopklods-effekt på os i kirkefællesskabet. Hvor vi tidligere har haft fokus på et kirkefællesskabs kendetegn og trosliv uafhængigt af bygninger, virker det næsten som om, det opleves som, at et kirkefællesskab næsten ikke kan have vækst ensidigt eksistere uden bygninger. Stopklodseffekten har givet sig til kende på forskellig vis som f.eks., at det kan være vanskeligt for folk at kommitte sig på den lange bane gennem det personlige samt økonomisk engagement. År 2015 Der skal ikke herske nogen tvivl omkring Solrød Frikirkes eksistens. Så længe der er mennesker, som længes og stræber efter mere af Herrens godhed, vil der altid være et kirkefællesskab. Et kirkefælleskab mennesker kan regne med. Hvor åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling en levende kristen tro udfoldes. Vi er her for at blive. Vi er her nu, og vi er her om 30 år. De frø vi sår nu, kan blive stærke ege om 30 år. En 30 års plan er ikke, hvad vi vil fremlægge nu, dog er elementerne for vækst frem mod 30 år tilstede. En visionsgruppe har arbejdet med vision Hele kirkefællesskabet har været indbudt til visionsbrunch, og ledergruppen har arbejdet med vision. Vi har bedt Gud vise os vej i arbejdet og Helligånden om inspiration. Det har været et inspirerende arbejde, og det er glædeligt at erfare, at Solrød Frikirkes DNA og fokusområder, stadig gør sig gældende. Vi har først og fremmest fokus på vores relation med Gud, vores relation med vores omverden og hinanden. Det er dejligt at fremlægge vision

5 Vision 2020 Solrød Frikirke - åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling en levende kristen tro. Mangfoldigt & kærligt fællesskab Socialt engagement lokalt & globalt Kirke med musik, kreativitet & glæde Solrød Frikirke har tre omdrejningspunkter. Vores relation med Gud vores indbyrdes relation vores relation med vores omverden. Ud fra disse omdrejningspunkter har vi fokus det eksisterende i Solrød Frikirke og vil fremadrettet mod 2020 have fokus på: Børn og unge Teenage-alpha Messy church børn, musik og leg Musik Caféaften med musik 2 Lovsangsgrupper Socialt engagement lokalt og globalt DFH - Dansk flygtninge hjælp Julehjælp Integrationsarbejde Honduras Udvikling Smågrupper og undervisning Alpha og tjenestegrupper Leder- og kompetenceudvikling Større kernegruppe Fysiske rammer Egne lokaler (herunder bedre økonomi) 5

6 Vision 2020 til overvejelse og samtale: Hvorfor tror du vision 2020 kan skabe åndelig og numerisk vækst? Hvad inspirerer dig? Hvilke områder af Vision 2020 ser du dig selv i? Hvordan kan vi forbedre økonomien i Solrød Frikirke? Statistik Metodistkirken i Danmark Statistik for året 2014 for menigheden i Solrød Solrød Bekendende medlemmer 1. Bekendende medlemmer den 1. Januar Optaget ved bekendelse Tilflyttede 0 4. Fraflyttede 0 5. Udmeldte 2 6. Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen 0 7. Døde Bekendende medlemmer den 31. december ( ) (full members) Døbte medlemmer 11. Døbte medlemmer den 1. Januar Døbte Optagne eller tilflyttede 14. Fraflyttede, slettede og udtrådte Døbte medlemmer under 18 år Døbte medlemmer over 18 år Døbte medlemmer 31. december ( ) (preparatory members) 30. Samlet antal bekendende og døbte medlemmer den 31. december (10+20) (total of full and preparatory members) Øvrige medlemmer 31. Tilknyttede medlemmer (Affiliated members KO'97 228*) 0 0 6

7 32. Associerede medlemmer (Associated members KO'97 228*) Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december (31+32) 0 0 (Affiliated and associated members) Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger 41. Vielser (medregnes ikke i pkt. 50) Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50) Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bibelkredse og lign.) Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer) Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper den 31. december (44+45) (participants in educational program) Kvindearbejdet 51. Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvindeforbund Samlet antal deltagere i kvindearbejdet den 31. december (51) 0 0 (United Methodist Women) Arbejdet blandt mænd 70. Samlet antal deltagere i arbejdet blandt mænd den 31. december 0 (United Methodist Men) Statistik, side 2, Solrød Børne- og ungdomsarbejdet 71. MB - Metodistkirkens Børnearbejde MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund MS - Metodistkirkens Spejdere MM - Metodistkirkens Musikarbejde Deltagende børn & unge (til og med 25 år), som ikke er registreret i MBUF Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 31. december ( ) (Children's and youth work) Kontaktkreds (Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt) 90. Kontaktkreds den 31. december (contacts) 100. Lægprædikanter den 31. december 0 0 Totalt pastoralt ansvar 7

8 (summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene, registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds. Ingen skal medregnes mere end én gang.) 130. Totalt pastoralt ansvar den 31. december (total community) 140. Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse (afholdes flere typer gudstjenester på en helligdag summeres gennemsnittene) 150. Prædikepladser og steder hvor der drives virksomhed inkl. hovedkirke 1 1 (preaching points, including main church) Kirkebygninger 151. Antal siddepladser i kirkebygningerne Kirkebygninger 0 0 (church buildings) 170. Andre ejendomme og andele af ejendomme 0 0 (other buildings and shares in buildings * 228 omtaler at: Et medlem i Metodistkirken, som for en længere periode bor langt fra sin egen menighed, kan på begæring blive optaget som tilknyttet medlem i en metodistmenighed i nærheden af den midlertidige bopæl. Præsten i den oprindelige menighed skal have besked, hvis et medlem på den måde tilslutter sig en anden menighed. Et tilsluttende medlem er berettiget til fællesskab i menigheden, til den pastorale omsorg og tilsyn og til at deltage i den aktiviteter, hvilket også indebærer retten til at påtage sig tjenester, bortset fra tjenester som indebærer, at personer har stemmeret udover lokalmenigheden. Et sådant medlem skal dog medregnes og rapporteres som medlem i den oprindelige menighed. Et medlem i et andet trossamfund kan blive associeret medlem på samme vilkår. Dog har et associeret medlem ikke stemmeret i menighedsrådet. 8

9 Regnskab og budget Resultatopgørelse: Året 2014 Året 2013 Budget 2015 Budget 2014 Indtægter: Kollekter Kr Medlemsbidrag (nota 1) Kr Øvrige indtægter (nota 1a) Kr Tipsmidler Kr Moms refusion Kr Kr Udgifter: Løn - præst Kr Løn - pianist/lovsangsleder Kr Kørsel Kr Rejser - præst/øvr. Ansatte Kr Rejser/Kursus/Bøger/Udd. Matr. Kr Delegater/Årskonferencen Kr Nyanskaffelser (nota 2a) Kr Menighedsweekend/øvrige Kr Leje af lokaler Kr Pr. Matrialer/Kontorhold Kr Arrangør af flygningehjælpen Kr Videresendte kollekter/gaver andre org. (note 2) Kr Offergaver/Landskontingent Kr Øvrige udgifter Kr Dekoration/Gudstjenester Kr Gaver Kr Jacob Ladder (note 3) Kr Børneteater/Børnekirke/Myreture Kr Driftudgifter før Honduras Kr Honduras (note 4.) Kr Driftudgifter efter Honduras Kr Indtægter Kr Udgifter Kr Resultat af drift Kr Renter og udbytter Kr , Årets resultat Kr

10 Balance: Aktiver Bank ultimo året Kr Kasse ultimo året Kr Depot ultimo året, (note 5) Kr Kr Passiver Egenbeholdning primo året kr Regulering af værdi papirer Kr Årets Resultat kr Egenbeholdning ulimo året kr Note 1. Vi har oplevet en nedgang i medlemsbidrag primært pga. nogle overførsel af medlemmer. Vi fik desuden mange positive tilkendegivelser, om opstart af og forhøjelse af medlemsbidrag iforbindelse med søgningen efter nye lokaler, hvilket desvære endnu ikke er lykkedes og realiser. Hverken og finde de rette lokaler eller og få mange forpligtende økonomiske aftale i gang. OPFORDRING: Alle skal bidrage, det er vi forpligtet til iht medlemsløftet, desuden er det nødvendigt, hvis vi skal have chance for og realisere vores drøm/vision om "egne lokaler". Indtægterne fordeler sig således, at kr er indkommet via forpligtigelseserklæring ( 12) og kr er indkommet via gaveordning ( 8A). Note 1. a. Bl.a. Gave fra Landskassen og Greve Frikirke kr Note2.a. Coffetime4571,43, Projekter2139,75, Klaver4500, Musikstativ etc 2796 Note 2. kr Julekollekt/mission, Præsteuddannelse kr. 730, Kollekt Renecer kr Note 3. Jacobs Ladder - Jacob Asmussen - Løn - Overført til MBUK (tilskud/lån) Note 4. kr Bevilget til skolen Renacer (for 2010 til og med 2015) Note 5. Fordelingen ultimo 2014 af vores formue: Obligationer 43%, Aktier 28%, kontant/konto 29%. Investeringspolitik (vedtaget af årsmødet 2011): "Vi har fokus på rentebærende papirer (obligationer), men med ret til at disponerer op til 25% i aktier, Som primært foretages via investeringsforeninger, således at risikoen spredes på flere selskaber og geografisk. Vi forsøger kun at foretage investeringer, der harmonerer med det at være kirke, moral, etik osv. Forholdet mellem obligationer og aktier afstemmes løbende i relation til renteniveau og økonomiske udsigter, men dog altid med fokus på vores risiko og bevaring af vores formue intakt. Vi forsøger og have en balance på vores investering med kort, mellem og lang investeringshorisont." Forslag: Ændring til disponerer op til 50% i aktier, begrundes mundtligt. 10

11 Kommentarer: Arvebeløb fra Jan Cristiansen (2008) - Modtaget kr ,84 Realiseret Beløb: År: Forslag: Initiiativer på baggrund af arv: Hjemmeside Fødselsdagsfest Hoduras Udflugts-gudstjeneste Renacer Udflugts-gudstjeneste Renacer Renacer Renacer Renacer Renacer Fortsættelse med samme støtte på årligt de kommende 3 år ( ) Nye initiativer I alt: Vi har fortsat en målsætning om, at alle medlemmer kommer ind i en fast bidragsordning til menigheden, hvilket er endnu mere aktuelt med det aktuelle regnskab og budget. Revisionspåtegning: Bilag er stikprøvevis gennemgået, startsaldo og indestående ultimo 2014 er afstemt med kontoudskrift, kvitteringer til medlemmer med forpligtigelseserklæring ligeledes stikprøvevis gennemgået Ovennævnte giver ikke anledning til bemærkninger. Fremadrettet henstilles det til, at der i regskabsprogrammet SummaSumarum oprettes konti, som understøtter det samlede oversigtsregnskab mere optimalt. Det opstillede regnskab giver efter vores overbevisning et retvisende billede af Solrød Frikirkes økonomi. Solrød Strand, den Uffe Mortensen Michael Christensen 11

12 Vedtægter for Solrød Frikirke Metodistkirken i Solrød Strand) 1 Metodistmenigheden i Solrød Strand er stiftet Menigheden i Solrød Strand udgør sammen med landets øvrige metodistmenigheder Metodistkirken i Danmark, som i Danmark blev Anerkendt Trossamfund ved kongelig resolution af 22. september Metodistmenigheden i Solrød Strand driver sin virksomhed uden tilknytning til bestemt adresse. 4 Metodistmenigheden i Solrød Strand består af: - medlemmer, der ved personlig tilkendegivelse har tilsluttet sig menigheden og er indskrevet i medlemslisterne, - børn under 18 år, som efter forældrenes ønsker er indskrevet i medlemslisterne, - andre personer, som er døbt i kirken, og som ikke er tilflyttet anden kirke eller meldt sig ud, og som er indskrevet i medlemslisterne. 5 Menighedens øverste myndighed og generalforsamling, også kaldet pastoratskonference eller menighedsmøde, samles mindst 1 gang årligt under ledelse af kirkens tilsynsførende (distriktsforstander), eller dennes stedfortræder. Pastoratskonferencen indkaldes gennem menighedens nyhedsbrev og med angivelse af dagsorden. Ekstra ordinær pastoratskonference kan indkaldes med mindst 10 dages varsel ved meddelelse i gudstjenesten og gennem skriftlig meddelelse af dagsorden. Alle medlemmer af menigheden og de til menigheden knyttede præster har tale- og stemmeret ved pastoratskonferencen. Pastoratskonferencen modtager rapporter fra alle menighedens arbejdsområder og de til menigheden knyttede foreningsaktiviteter, samt fastsætter målsætning og arbejdsplaner for kirken. Pastoratskonferencen modtager regnskaber og godkender revision samt fastsætter budgetter. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, som er indviet til kirkeligt brug, skal en beslutning i pastoratskonferencen godkendes af Metodistkirkens Landsledelse. Menigheden kan ikke optage lån eller stifte gæld større end 50 % af menighedens egenkapital uden godkendelse af Metodistkirkens Landsledelse. Pastoratskonferencen fastsætter menighedens organisatoriske struktur under hensyn til menighedens arbejde og aktivitetsniveau, herunder sammensætningen af menighedsråd. Pastoratskonferencen beslutter, om der skal være et selvstændigt kirkeværger (udvalg for bygninger),*) selvstændig pastoralkomite (komite for personaleforhold)*) og finanskomite*) eller om menighedsrådet skal varetage samtlige funktioner. Pastoratskonferencen foretager alle personvalg ved demokratisk afstemning, herunder repræsentant(er) til Metodistkirkens Årskonference, menighedens kasserer og revisorer samt samtlige råd og udvalg i menigheden. *) Obligatorisk for menigheder med 60 medlemmer eller derover. 6 Menighedsrådet består af mindst 3 valgte medlemmer, heraf formand, sekretær og kasserer samt repræsentant(er) fra udvalg, samt leder af arbejdsgrene og aktiviteter i menigheden. Menighedsrådet, også kaldet menighedens ledelse eller styrelse, udgør menighedens ledelse igennem årets arbejde. Menighedsrådet har myndighed til at udøve de funktioner og varetage de opgaver, som pastoratskonferencen har besluttet eller henvist til menighedsrådet. Menighedsrådet disponerer over menighedens midler indenfor de økonomiske rammer, som pastoratskonferencen har fastsat. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes af menighedsrådet efter godkendelse af pastoratskonferencen. Beslutninger om ansættelser, bortset fra præster, og den dertil hørende økonomi træffes af menighedsrådet. Menighedsrådets medlemmer er tegningsberettigede to i forening på menighedsrådets vegne. 7 Metodistmenigheden i Solrød Strand udgør sammen med landets øvrige metodistmenigheder, Metodistkirken i Danmark, og er underlagt dennes myndighed, Metodistkirkens danske årskonference, hvis funktioner udøves af Metodistkirkens Landsledelse. 8 I tilfælde af, at menigheden ophæves, tilfalder dens midler Metodistkirken i Danmark. 9 I tilfælde af, at menigheden fusionerer med anden metodistmenighed, overføres dens midler til den nye metodistmenighed. 10 Vedtægtsændringer kan ske ved beslutning i Metodistkirkens Årskonference og efterfølgende beslutning på Metodistmenigheden i Solrød Strand s pastoratskonference. Vedtægterne, der er i overensstemmelse med Metodistkirken i Danmark (kirkens internationale navn er the United Methodist Church) kirkeordning (the Northern Europe and Eurasia Book of Discipline of the United Methodist Church), er vedtaget af Metodistkirken i Danmark s Årskonference i Holstebro den 23. maj 2010 og af metodistmenigheden i Solrød Strand s Pastoratskonference den 8. marts Keld Munk (distriktsforstander) Solrød, den 8. marts 2015 (Pastoratskonferencens sekretær) 12

13 MBUK s generalforsamling Dagsorden Indberetninger Regnskab og budget Valg Indberetning fra børnearbejdet i Solrød Frikirke 2014 Børnekirken er for børn op til konfirmationsalderen. Vi har børnekirke hver anden søndag formiddag sideløbende med gudstjenesten for de voksne. Børnene deltager i starten af gudstjenesten og kører herefter med børnetoget til børnekirken. I børnekirken er der bibelundervisning, vi beder, synger, leger og er kreative. Dagens tema har knytter sig til temaet for gudstjenesten for de voksne. Børnene i børnekirken er aktivt deltagende og initiativrige. Både børn og medhjælpere finder stor glæde i at være sammen. Vi er 6 medhjælpere som skiftes til at være i børnekirken. I forhold til antallet af børn variere antallet af medhjælpere. I årets løb har antallet af børn varieret mellem 2 og 12. En enkelt gang har vi været på tur til Noas ark ved Køge Havn. 2 fra Solrød Frikirkes børnekirke deltog i MBUF s børnelejr i Holstebro. Lone Havskov og Anette Steinvig Indberetning fra ungebrunch I 2014 har unge i Solrød Frikirke, Metodistkirken i Solrød, mødtes 1 gang månedligt til brunch, og går deraf under navnet Brunchgruppen. Brunchgruppen mødes som regel lørdage hos pastor Mai- Brit Tvilling, men har også mødtes en enkel gang hos en af de unge. Gruppen består af ca. 8 unge i alderen Gruppen har eksisteret i nogle år, men i 2014 har flere af de unge været 'bortrejst' til arbejde i London, studie- og praktikophold i Honduras og Tanzania, og en har færdiggjort uddannelse i Aarhus. Derfor har gruppen i år kørt på et lavere blus, med mindre tilslutning, men til gengæld har et par venner af de unge, været inviteret ind og været en del af gruppen. Som navnet antyder er det brunch, der er på menuen, når de unge mødes, men udover at dele brød (og bacon) med hinanden mødes gruppen for at dele liv, tale tro og beskæftiger sig med, hvordan man som ung i en moderne verden kan leve med tro på Gud og følge Jesus. Vi har arbejdet med 13

14 bogen 'Et rigere liv', som er skrevet af danske metodistpræster, og har lagt op til refleksion, bibellæsning og samtale. Derudover har gruppen beskæftiget sig med emner som tvivl og skæbnen, som de unge selv har ønsket, der i form af artikler og bibelvers har været belyst og diskuteret. I Brunchgruppen bliver der hygget, og man er altid sikret sig et godt grin. Vi glæder os til 2015, hvor flere af de faste deltagere vender tilbage. På vegne af Brunchgruppen //Daniel Steinvig Indberetning for Jacob s Ladder år 2014 Gospelkoret Jacob s Ladder trives og har haft endnu et godt år. Der er konsensus og glæde i koret. Vi har i årets løb holdt fast i de vante arrangementer så som gospelgudstjenester, julefest i Solrød Frikirke, Lions Clubs nytårskoncert, samt medhjælpere ved MSA s årlige jule-og nytårsfest for hjemløse og andre udsatte. Som noget helt nyt for Jacob s Ladder, stod koret selv i spidsen for en julekoncert i Karlstrup landsbykirke. Julekoncerten var en velgørenhedskoncert til fordel for Danmissions Luciastafet. Det er en glæde for Jacob s Ladder, at nogle folk fra koret har indgået i visionsarbejdet i Solrød Frikirke. Jacob s Ladder har et fælles ønske og lyst til at udvikles i sangen samt et ønske om at komme mere på banen mht. arrangementer. Ledergruppen i koret arbejder pt med dette. Ledergruppen er også ved at lægge sidste hånd på en ny sangbog, som ser dagens lys inden længe. Tak for økonomisk tilskud fra MBUF, samt tak til Solrød Frikirke for lån til betaling af produktion af sangbøgerne. I året 2014 har vi haft et medlemstal på 38. Det har været / er en økonomisk samt administrativ udfordring at overgå til centralstyring af kontingentindbetaling. Det tyder på, at MBUF er ved at få en afklaring på problemerne, hvilket fremadrettet vil gøre det nemmere. En stor tak til kasserer og økonomisk team i MBUK samt Solrød Frikirke for at indgå i samarbejdet omkring dette og få tingene til at glide så gnidningsløst som muligt. På vegne af Jacob s Ladders lederteam Mai-Brit Tvilling 14

15 Regnskab og budget Resultatopgørelse: Året 2014 Budget 2015 Budget 2014 Indtægter: (note 1) Børnekirke Kontingent kr kr Ungdomsgruppen Kontingent kr kr Jacobs Ladder Kontingent kr Tilskud fra Solrød Frikirke kr Tilskud fra MBUF kr kr I alt kr Udgifter: (note 2) Børnekirke Materialer kr Udflugter kr Admistration kr. 380,4 425 kr. 1445, Ungdomsgruppen Materialer kr Events kr Admistration kr. 271, kr. 271,

16 Jacobs Ladder Honorar kr Materialer kr Admistration kr. 1159, kr , I alt kr , Børnekirken Indtægter kr Udgifter kr. 1445, Resultat af drift kr. -920, Renter kr. -0,1 0 - Årets resultat kr. -920, Ungdomsgruppen Indtægter kr Udgifter kr. 271, Resultat af drift kr. 28, Renter kr. -0,1 0 - Årets resultat kr. 28, Jacobs Ladder Indtægter kr Udgifter kr , Resultat af drift kr , Renter kr. -0,2 0 - Årets resultat kr , Samlet Indtægter kr Udgifter kr , Resultat af drift kr , Renter kr. -0,4 0 - Årets resultat kr ,

17 Balance: Aktiver: Børnekirke Bank ultimo året kr. -920,5 Kasse ultimo året kr. 0 kr. -920,5 Ungdomsgruppen Bank ultimo året kr. 28,2 Kasse ultimo året kr. 0 kr. 28,2 Jacobs Ladder Bank ultimo året kr. 2540,6 Kasse ultimo året kr. 0 kr. 2540,6 I alt kr. 1648,3 Passiver: Børnekirke Egenbeholdning primo året kr. 0 Årets resultat kr. -920,5 Gæld/lån Solrød Frikirke kr. 0 Egenbeholdning ultimo året kr. -920,5 Ungdomsgruppen Egenbeholdning primo året kr. 0 Årets resultat kr. 28,2 Gæld/lån Solrød Frikirke kr. 0 Egenbeholdning ultimo året kr. 28,2 17

18 Jacobs Ladder Egenbeholdning primo året kr. 0 Årets resultat kr ,4 Gæld/lån Solrød Frikirke (note 3) kr Egenbeholdning ultimo året kr. 2540,6 I alt kr. 1648,3 NOTER Note 1 Grundet problemer med centralt medlemssystem blev kun én af to årlige opkrævningsrunder fuldført i regnskabsåret 2014, hvilket har udmyntet sig i, at de faktisk modtagne kontingenter er noget under det budgetterede for året. Disse kontingenter er dog ikke tabt, men vil blot indgå i regnskabet for Note 2 Udgifterne er som udgangspunkt adskildt mellem de tre arbejdsgrene, dog opdeles fælles omkostninger såsom administration, hvilket bl.a. indeholder abonnement på regnskabsprogram samt bankgebyrer, ud fra en fordelingsnøgle, som indbefatter at den enkelte arbejdsgren påtager sig den procentdel af de fælles omkostninger, som svarer til dens andel af total antal medlemmer. Her vises den enkelte arbejdsgrens procentdel af de samlede omkostninger: Børnekirken: 10 ud af 47 medl. = 21% Ungdomsgruppen: 7 ud af 47 medl. = 15% Jacobs Ladder: 30 ud af 47 medl. = 64% Note 3 Som udgangspunkt betragtes denne post som et lån hos Solrød Frikirke, hvilket vil sige pengene som skal tilbagebetales, medmindre andet besluttes. Fastsættelse af kontingent for indeværende år Børnekirken: 75,- kr. pr. halvår Ungebrunchgruppe: 100,- kr. pr. halvår Jacob s Ladder: 650,- kr. pr. halvår. 18

19 Valg og tjenesteområder Bestyrelsen Bestyrelsen består af (v): Carsten Thomsen ( ) Jonatan Steinvig ( ) Vibeke Normann Larsen ( ) Mai-Brit Tvilling ( ) Anne Rasmussen ( ) Anne Rasmussen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Hanne Ratleff Hansen har vikarieret for Anne Rasmussen. På valg: Carsten Thomsen og Jonatan Steinvig Vi foreslår genvalg til Carsten og Jonatan samt valg af Hanne Ratleff Hansen. Repræsentant til Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbunds delegeretmøde Daniel Steinvig repræsenterede Solrød Frikirke efter invitation fra MBUF. Vi foreslår Daniel vælges som repræsentant. Valgperiode Tjenesteområder Følgende personer godkendes som teamledere: Ungdomsgruppe: Daniel Steinvig, Nanna L. Andreasen 2015: ingen ændringer Børnekirke: Anette Steinvig, Lone Havskov Jensen. Medledere: Amalie Ratleff Hansen, Clara Steinvig, Jonatan Steinvig, Kathrine Tvilling, Monique G. Nielsen, Annika Ratleff Hansen og Mathilde Havskov Jensen. 2015: ingen ændringer Jacob s Ladder: Pernille Wulff, Elisabeth Fredslund, Marianne Agerlin, Linda Baier, Lone H. Jensen, Lone Andreasen, Vibeke Normann Larsen, Jacob Asmussen, Mai-Brit Tvilling 2015: Pernille Wulff, Elisabeth Fredslund, Marianne Agerlin, Linda Baier, Lone Andreasen, Vibeke Normann Larsen, Jacob Asmussen, Mai-Brit Tvilling 19

20 Valg og godkendelse til tjenesteområder i Solrød Frikirke. Tjenesteområder med tovholdere på valg. Ledergruppe (v): Anette Steinvig ( ) Carsten Thomsen (2014), Daniel Steinvig (2014), Lone Andreasen (2014), Jonatan Steinvig ( ), Hanne Ratleff Hansen ( ), Mai-Brit Tvilling (del af ledergruppen som præst. Vælges ikke) Suppleant til ledergruppen: Jon Frydensbjerg ( ) På valg: Carsten Thomsen, Daniel Steinvig og Lone Andreasen.. Carsten modtager genvalg. Daniel og Lone stiller ikke op. Forslagskomitéen foreslår: Carsten ( ) Forslagskomitéen anbefaler årsmødet give Ledergruppen bemyndigelse til selv at udpege to yderligere personer, hvis den finder det nødvendigt. Personalegruppe (v): Alland Holm ( ) Anette Steinvig ( ) Vibeke Normann Larsen ( ) På valg: ingen på valg Kasserer (v): Alland Holm ( ) På valg: Revision (v): Uffe Mortensen ( ) Ledergruppen blev ved sidste årsmøde bemyndiget til at finde yderligere en revisor. Michael Christensen har revideret regnskabet for På valg: Steffen Tvilling Repræsentant til Metodistkirkens landsmøde (v): Jonatan Steinvig ( ) På valg: Ingen på valg. Suppleant til landsmødet (v): Lone Havskov Jensen ( ) På valg: ingen på valg 20

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere