Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde"

Transkript

1 Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde MBUK s generalforsamling Søndag d. 8. marts

2 Dagsorden Lovprisning og nadver Brunch Indberetning for 2014 Vision 2020 Statistik regnskab budget Vedtægter MBUK Valg og godkendelse til tjenesteområder Eventuelt Indberetning I ved, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv, I arvede fra jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige, materielle værdier som guld eller sølv. Nej, I blev købt med Kristi dyrebare blod, blodet fra Guds uskyldige offerlam. Sådan bestemte Gud, længe før verden blev skabt, at det skulle gøres. Hans plan er nu ved tidernes ende blevet udført for jer, som gennem Jesus er kommet til tro på den almægtige Gud, der oprejste ham fra de døde og ophøjede ham til den himmelske herlighed. Derfor kan I have fuld tillid til, at Gud giver jer del i det evige liv. I lydighed mod sandheden er I nu blevet renset i sjæl og sind, så I oprigtigt kan leve i kærlighed. Så elsk da hinanden inderligt og helhjertet. I er jo blevet født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige ord. Der står jo skrevet: Ethvert menneske er som græs, dets herlighed er kortvarig som en kornblomst. Græsset visner, og blomsten falder. Men Guds ord varer til evig tid Og det evige ord har I mødt i budskabet om Jesus. Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord. Har I oplevet Herrens godhed? Så stræb 2

3 efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk, så I kan vokse i jeres frelse. (1.Peters brev 1,18 2,3) Året Stor taknemmelighed Hvordan måler man vækst og succes? Var Solrød Frikirke en virksomhed ville tallene på bundlinjen være en god indikator, og dog, så ikke alligevel. Investeringer kan være en nødvendighed for vækst, hvilket i en periode kan bevirke, at tallene på bundlinjen ikke viser vækst. Solrød Frikirke er ikke en virksomhed. Vi er en levende, bevægelig organisme - Vi er Kristi krop. Hvordan måles vækst og succes i et kirkefællesskab? Her er der væsentligt flere parametre. Der er den numeriske vækst, der er let og ligetil at måle. Som for eksempel flere deltagere i gudstjenesterne samt i andre af kirkens aktiviteter. Den numeriske vækst kan måles på flere medlemmer, flere i tjeneste, flere smågrupper, nye tiltag, vækst i økonomi osv. Hvordan måles åndelig vækst? Hvordan måles udvikling af et menneskets relation til Kristus? Her er det ikke så lige til, som ved den numeriske vækst, selvom erfaringen i Kirkens historie viser, at åndelig vækst som regel også bevirker vækst på ovennævnte områder. Men vi kan ikke på samme måde måle åndelig vækst, for det foregår på et andet plan. Det vi kan, som kirkefællesskab, er at skabe rammerne for, at åndelig vækst har gode forhold. Apostlen Peter er klar i mæglet i sit brev, når han fremhæver livet med Gud i et kirkefællesskab. Det er et fællesskab, som bygger på Guds kærlighed og ses, samt kommer til udtryk i blandt og ud fra fællesskabet. Det er et kirkefællesskab, som bygger på Guds Ord et evigt fundament. Den treenige Gud er årsag til, vi er kirkefællesskab. Vi har oplevet Herrens godhed, og vi længes efter mere af Hans godhed. Vi har gennem en årrække være menighedsplantning, men sidste år kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, JA, selvfølgelig er vi et kirkefællesskab med alt, hvad det indebærer. Det blev markeret ved en stor og festlig begivenhed, hvor mange med ord i skrift og tale gav udtryk for, at Solrød Frikirke er et kirkefællesskab, hvor der er plads til åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling i troen. Når vi ser tilbage på 2014, har året selvfølgelig bragt udfordringer, som vi ikke skal vende det blinde øje til men lære af. Dog er det vigtigt, vi altid starter med taknemmelighed. Taknemmelighed over det vi både ser og erfarer nemlig, at Gud er til stede og rører folks hjerte og vilje. Vi kan tælle vores velsignelser og glædes over, at Helligånden stadig bevæger os mennesker i dybere relation med Kristus. Vi kan være taknemmelige, når vi oplever, at Guds retfærdighed sker lige midt i blandt os. En taknemmelig holdning gør noget godt ved os. Taknemmelighed er en adfærd, som smitter alle områder i kirkefællesskabet. Vi er Gud taknemmelig og takker Ham for Hans nærvær blandt os. 3

4 Refleksion: Kan du med få ord beskrive din taknemmelighed. Det kan være en hændelse i Solrød Frikirke, en troserfaring eller andet, som du har oplevet i og eller ud fra Solrød Frikirke.. og lidt mismod. Desværre oplevede vi ikke, at 2014 blev året, hvor Solrød Frikirke fik egne lokaler. Arbejdet med egne lokaler har trukket tænder ud, og når det ikke lykkes, som vi havde håbet på, kan det ikke undgå at give mismod. Vi har sikkert alle i større eller mindre grad oplevet mismodet komme snigende i forbindelse med de længe ventede lokaler. Situationen omkring lokaler er desværre stadig op ad bakke og lige nu, er der intet nyt. Mismod kan ligesom taknemmelighed være eller blive en holdning, og ligesom taknemmelighed kan mismod spredes til alle områder i kirkefællesskabet. Hvor taknemmelighed er opbyggende og opmuntrende, bliver mismod det stik modsatte, hvis ikke vi adresserer årsagen, taler om det og lærer af det. Vi har i ledergruppen talt om, at arbejdet med og udeblivelsen af nye lokaler på en måde har haft en stopklods-effekt på os i kirkefællesskabet. Hvor vi tidligere har haft fokus på et kirkefællesskabs kendetegn og trosliv uafhængigt af bygninger, virker det næsten som om, det opleves som, at et kirkefællesskab næsten ikke kan have vækst ensidigt eksistere uden bygninger. Stopklodseffekten har givet sig til kende på forskellig vis som f.eks., at det kan være vanskeligt for folk at kommitte sig på den lange bane gennem det personlige samt økonomisk engagement. År 2015 Der skal ikke herske nogen tvivl omkring Solrød Frikirkes eksistens. Så længe der er mennesker, som længes og stræber efter mere af Herrens godhed, vil der altid være et kirkefællesskab. Et kirkefælleskab mennesker kan regne med. Hvor åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling en levende kristen tro udfoldes. Vi er her for at blive. Vi er her nu, og vi er her om 30 år. De frø vi sår nu, kan blive stærke ege om 30 år. En 30 års plan er ikke, hvad vi vil fremlægge nu, dog er elementerne for vækst frem mod 30 år tilstede. En visionsgruppe har arbejdet med vision Hele kirkefællesskabet har været indbudt til visionsbrunch, og ledergruppen har arbejdet med vision. Vi har bedt Gud vise os vej i arbejdet og Helligånden om inspiration. Det har været et inspirerende arbejde, og det er glædeligt at erfare, at Solrød Frikirkes DNA og fokusområder, stadig gør sig gældende. Vi har først og fremmest fokus på vores relation med Gud, vores relation med vores omverden og hinanden. Det er dejligt at fremlægge vision

5 Vision 2020 Solrød Frikirke - åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling en levende kristen tro. Mangfoldigt & kærligt fællesskab Socialt engagement lokalt & globalt Kirke med musik, kreativitet & glæde Solrød Frikirke har tre omdrejningspunkter. Vores relation med Gud vores indbyrdes relation vores relation med vores omverden. Ud fra disse omdrejningspunkter har vi fokus det eksisterende i Solrød Frikirke og vil fremadrettet mod 2020 have fokus på: Børn og unge Teenage-alpha Messy church børn, musik og leg Musik Caféaften med musik 2 Lovsangsgrupper Socialt engagement lokalt og globalt DFH - Dansk flygtninge hjælp Julehjælp Integrationsarbejde Honduras Udvikling Smågrupper og undervisning Alpha og tjenestegrupper Leder- og kompetenceudvikling Større kernegruppe Fysiske rammer Egne lokaler (herunder bedre økonomi) 5

6 Vision 2020 til overvejelse og samtale: Hvorfor tror du vision 2020 kan skabe åndelig og numerisk vækst? Hvad inspirerer dig? Hvilke områder af Vision 2020 ser du dig selv i? Hvordan kan vi forbedre økonomien i Solrød Frikirke? Statistik Metodistkirken i Danmark Statistik for året 2014 for menigheden i Solrød Solrød Bekendende medlemmer 1. Bekendende medlemmer den 1. Januar Optaget ved bekendelse Tilflyttede 0 4. Fraflyttede 0 5. Udmeldte 2 6. Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen 0 7. Døde Bekendende medlemmer den 31. december ( ) (full members) Døbte medlemmer 11. Døbte medlemmer den 1. Januar Døbte Optagne eller tilflyttede 14. Fraflyttede, slettede og udtrådte Døbte medlemmer under 18 år Døbte medlemmer over 18 år Døbte medlemmer 31. december ( ) (preparatory members) 30. Samlet antal bekendende og døbte medlemmer den 31. december (10+20) (total of full and preparatory members) Øvrige medlemmer 31. Tilknyttede medlemmer (Affiliated members KO'97 228*) 0 0 6

7 32. Associerede medlemmer (Associated members KO'97 228*) Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december (31+32) 0 0 (Affiliated and associated members) Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger 41. Vielser (medregnes ikke i pkt. 50) Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50) Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bibelkredse og lign.) Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer) Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper den 31. december (44+45) (participants in educational program) Kvindearbejdet 51. Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvindeforbund Samlet antal deltagere i kvindearbejdet den 31. december (51) 0 0 (United Methodist Women) Arbejdet blandt mænd 70. Samlet antal deltagere i arbejdet blandt mænd den 31. december 0 (United Methodist Men) Statistik, side 2, Solrød Børne- og ungdomsarbejdet 71. MB - Metodistkirkens Børnearbejde MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund MS - Metodistkirkens Spejdere MM - Metodistkirkens Musikarbejde Deltagende børn & unge (til og med 25 år), som ikke er registreret i MBUF Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 31. december ( ) (Children's and youth work) Kontaktkreds (Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt) 90. Kontaktkreds den 31. december (contacts) 100. Lægprædikanter den 31. december 0 0 Totalt pastoralt ansvar 7

8 (summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene, registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds. Ingen skal medregnes mere end én gang.) 130. Totalt pastoralt ansvar den 31. december (total community) 140. Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse (afholdes flere typer gudstjenester på en helligdag summeres gennemsnittene) 150. Prædikepladser og steder hvor der drives virksomhed inkl. hovedkirke 1 1 (preaching points, including main church) Kirkebygninger 151. Antal siddepladser i kirkebygningerne Kirkebygninger 0 0 (church buildings) 170. Andre ejendomme og andele af ejendomme 0 0 (other buildings and shares in buildings * 228 omtaler at: Et medlem i Metodistkirken, som for en længere periode bor langt fra sin egen menighed, kan på begæring blive optaget som tilknyttet medlem i en metodistmenighed i nærheden af den midlertidige bopæl. Præsten i den oprindelige menighed skal have besked, hvis et medlem på den måde tilslutter sig en anden menighed. Et tilsluttende medlem er berettiget til fællesskab i menigheden, til den pastorale omsorg og tilsyn og til at deltage i den aktiviteter, hvilket også indebærer retten til at påtage sig tjenester, bortset fra tjenester som indebærer, at personer har stemmeret udover lokalmenigheden. Et sådant medlem skal dog medregnes og rapporteres som medlem i den oprindelige menighed. Et medlem i et andet trossamfund kan blive associeret medlem på samme vilkår. Dog har et associeret medlem ikke stemmeret i menighedsrådet. 8

9 Regnskab og budget Resultatopgørelse: Året 2014 Året 2013 Budget 2015 Budget 2014 Indtægter: Kollekter Kr Medlemsbidrag (nota 1) Kr Øvrige indtægter (nota 1a) Kr Tipsmidler Kr Moms refusion Kr Kr Udgifter: Løn - præst Kr Løn - pianist/lovsangsleder Kr Kørsel Kr Rejser - præst/øvr. Ansatte Kr Rejser/Kursus/Bøger/Udd. Matr. Kr Delegater/Årskonferencen Kr Nyanskaffelser (nota 2a) Kr Menighedsweekend/øvrige Kr Leje af lokaler Kr Pr. Matrialer/Kontorhold Kr Arrangør af flygningehjælpen Kr Videresendte kollekter/gaver andre org. (note 2) Kr Offergaver/Landskontingent Kr Øvrige udgifter Kr Dekoration/Gudstjenester Kr Gaver Kr Jacob Ladder (note 3) Kr Børneteater/Børnekirke/Myreture Kr Driftudgifter før Honduras Kr Honduras (note 4.) Kr Driftudgifter efter Honduras Kr Indtægter Kr Udgifter Kr Resultat af drift Kr Renter og udbytter Kr , Årets resultat Kr

10 Balance: Aktiver Bank ultimo året Kr Kasse ultimo året Kr Depot ultimo året, (note 5) Kr Kr Passiver Egenbeholdning primo året kr Regulering af værdi papirer Kr Årets Resultat kr Egenbeholdning ulimo året kr Note 1. Vi har oplevet en nedgang i medlemsbidrag primært pga. nogle overførsel af medlemmer. Vi fik desuden mange positive tilkendegivelser, om opstart af og forhøjelse af medlemsbidrag iforbindelse med søgningen efter nye lokaler, hvilket desvære endnu ikke er lykkedes og realiser. Hverken og finde de rette lokaler eller og få mange forpligtende økonomiske aftale i gang. OPFORDRING: Alle skal bidrage, det er vi forpligtet til iht medlemsløftet, desuden er det nødvendigt, hvis vi skal have chance for og realisere vores drøm/vision om "egne lokaler". Indtægterne fordeler sig således, at kr er indkommet via forpligtigelseserklæring ( 12) og kr er indkommet via gaveordning ( 8A). Note 1. a. Bl.a. Gave fra Landskassen og Greve Frikirke kr Note2.a. Coffetime4571,43, Projekter2139,75, Klaver4500, Musikstativ etc 2796 Note 2. kr Julekollekt/mission, Præsteuddannelse kr. 730, Kollekt Renecer kr Note 3. Jacobs Ladder - Jacob Asmussen - Løn - Overført til MBUK (tilskud/lån) Note 4. kr Bevilget til skolen Renacer (for 2010 til og med 2015) Note 5. Fordelingen ultimo 2014 af vores formue: Obligationer 43%, Aktier 28%, kontant/konto 29%. Investeringspolitik (vedtaget af årsmødet 2011): "Vi har fokus på rentebærende papirer (obligationer), men med ret til at disponerer op til 25% i aktier, Som primært foretages via investeringsforeninger, således at risikoen spredes på flere selskaber og geografisk. Vi forsøger kun at foretage investeringer, der harmonerer med det at være kirke, moral, etik osv. Forholdet mellem obligationer og aktier afstemmes løbende i relation til renteniveau og økonomiske udsigter, men dog altid med fokus på vores risiko og bevaring af vores formue intakt. Vi forsøger og have en balance på vores investering med kort, mellem og lang investeringshorisont." Forslag: Ændring til disponerer op til 50% i aktier, begrundes mundtligt. 10

11 Kommentarer: Arvebeløb fra Jan Cristiansen (2008) - Modtaget kr ,84 Realiseret Beløb: År: Forslag: Initiiativer på baggrund af arv: Hjemmeside Fødselsdagsfest Hoduras Udflugts-gudstjeneste Renacer Udflugts-gudstjeneste Renacer Renacer Renacer Renacer Renacer Fortsættelse med samme støtte på årligt de kommende 3 år ( ) Nye initiativer I alt: Vi har fortsat en målsætning om, at alle medlemmer kommer ind i en fast bidragsordning til menigheden, hvilket er endnu mere aktuelt med det aktuelle regnskab og budget. Revisionspåtegning: Bilag er stikprøvevis gennemgået, startsaldo og indestående ultimo 2014 er afstemt med kontoudskrift, kvitteringer til medlemmer med forpligtigelseserklæring ligeledes stikprøvevis gennemgået Ovennævnte giver ikke anledning til bemærkninger. Fremadrettet henstilles det til, at der i regskabsprogrammet SummaSumarum oprettes konti, som understøtter det samlede oversigtsregnskab mere optimalt. Det opstillede regnskab giver efter vores overbevisning et retvisende billede af Solrød Frikirkes økonomi. Solrød Strand, den Uffe Mortensen Michael Christensen 11

12 Vedtægter for Solrød Frikirke Metodistkirken i Solrød Strand) 1 Metodistmenigheden i Solrød Strand er stiftet Menigheden i Solrød Strand udgør sammen med landets øvrige metodistmenigheder Metodistkirken i Danmark, som i Danmark blev Anerkendt Trossamfund ved kongelig resolution af 22. september Metodistmenigheden i Solrød Strand driver sin virksomhed uden tilknytning til bestemt adresse. 4 Metodistmenigheden i Solrød Strand består af: - medlemmer, der ved personlig tilkendegivelse har tilsluttet sig menigheden og er indskrevet i medlemslisterne, - børn under 18 år, som efter forældrenes ønsker er indskrevet i medlemslisterne, - andre personer, som er døbt i kirken, og som ikke er tilflyttet anden kirke eller meldt sig ud, og som er indskrevet i medlemslisterne. 5 Menighedens øverste myndighed og generalforsamling, også kaldet pastoratskonference eller menighedsmøde, samles mindst 1 gang årligt under ledelse af kirkens tilsynsførende (distriktsforstander), eller dennes stedfortræder. Pastoratskonferencen indkaldes gennem menighedens nyhedsbrev og med angivelse af dagsorden. Ekstra ordinær pastoratskonference kan indkaldes med mindst 10 dages varsel ved meddelelse i gudstjenesten og gennem skriftlig meddelelse af dagsorden. Alle medlemmer af menigheden og de til menigheden knyttede præster har tale- og stemmeret ved pastoratskonferencen. Pastoratskonferencen modtager rapporter fra alle menighedens arbejdsområder og de til menigheden knyttede foreningsaktiviteter, samt fastsætter målsætning og arbejdsplaner for kirken. Pastoratskonferencen modtager regnskaber og godkender revision samt fastsætter budgetter. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, som er indviet til kirkeligt brug, skal en beslutning i pastoratskonferencen godkendes af Metodistkirkens Landsledelse. Menigheden kan ikke optage lån eller stifte gæld større end 50 % af menighedens egenkapital uden godkendelse af Metodistkirkens Landsledelse. Pastoratskonferencen fastsætter menighedens organisatoriske struktur under hensyn til menighedens arbejde og aktivitetsniveau, herunder sammensætningen af menighedsråd. Pastoratskonferencen beslutter, om der skal være et selvstændigt kirkeværger (udvalg for bygninger),*) selvstændig pastoralkomite (komite for personaleforhold)*) og finanskomite*) eller om menighedsrådet skal varetage samtlige funktioner. Pastoratskonferencen foretager alle personvalg ved demokratisk afstemning, herunder repræsentant(er) til Metodistkirkens Årskonference, menighedens kasserer og revisorer samt samtlige råd og udvalg i menigheden. *) Obligatorisk for menigheder med 60 medlemmer eller derover. 6 Menighedsrådet består af mindst 3 valgte medlemmer, heraf formand, sekretær og kasserer samt repræsentant(er) fra udvalg, samt leder af arbejdsgrene og aktiviteter i menigheden. Menighedsrådet, også kaldet menighedens ledelse eller styrelse, udgør menighedens ledelse igennem årets arbejde. Menighedsrådet har myndighed til at udøve de funktioner og varetage de opgaver, som pastoratskonferencen har besluttet eller henvist til menighedsrådet. Menighedsrådet disponerer over menighedens midler indenfor de økonomiske rammer, som pastoratskonferencen har fastsat. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes af menighedsrådet efter godkendelse af pastoratskonferencen. Beslutninger om ansættelser, bortset fra præster, og den dertil hørende økonomi træffes af menighedsrådet. Menighedsrådets medlemmer er tegningsberettigede to i forening på menighedsrådets vegne. 7 Metodistmenigheden i Solrød Strand udgør sammen med landets øvrige metodistmenigheder, Metodistkirken i Danmark, og er underlagt dennes myndighed, Metodistkirkens danske årskonference, hvis funktioner udøves af Metodistkirkens Landsledelse. 8 I tilfælde af, at menigheden ophæves, tilfalder dens midler Metodistkirken i Danmark. 9 I tilfælde af, at menigheden fusionerer med anden metodistmenighed, overføres dens midler til den nye metodistmenighed. 10 Vedtægtsændringer kan ske ved beslutning i Metodistkirkens Årskonference og efterfølgende beslutning på Metodistmenigheden i Solrød Strand s pastoratskonference. Vedtægterne, der er i overensstemmelse med Metodistkirken i Danmark (kirkens internationale navn er the United Methodist Church) kirkeordning (the Northern Europe and Eurasia Book of Discipline of the United Methodist Church), er vedtaget af Metodistkirken i Danmark s Årskonference i Holstebro den 23. maj 2010 og af metodistmenigheden i Solrød Strand s Pastoratskonference den 8. marts Keld Munk (distriktsforstander) Solrød, den 8. marts 2015 (Pastoratskonferencens sekretær) 12

13 MBUK s generalforsamling Dagsorden Indberetninger Regnskab og budget Valg Indberetning fra børnearbejdet i Solrød Frikirke 2014 Børnekirken er for børn op til konfirmationsalderen. Vi har børnekirke hver anden søndag formiddag sideløbende med gudstjenesten for de voksne. Børnene deltager i starten af gudstjenesten og kører herefter med børnetoget til børnekirken. I børnekirken er der bibelundervisning, vi beder, synger, leger og er kreative. Dagens tema har knytter sig til temaet for gudstjenesten for de voksne. Børnene i børnekirken er aktivt deltagende og initiativrige. Både børn og medhjælpere finder stor glæde i at være sammen. Vi er 6 medhjælpere som skiftes til at være i børnekirken. I forhold til antallet af børn variere antallet af medhjælpere. I årets løb har antallet af børn varieret mellem 2 og 12. En enkelt gang har vi været på tur til Noas ark ved Køge Havn. 2 fra Solrød Frikirkes børnekirke deltog i MBUF s børnelejr i Holstebro. Lone Havskov og Anette Steinvig Indberetning fra ungebrunch I 2014 har unge i Solrød Frikirke, Metodistkirken i Solrød, mødtes 1 gang månedligt til brunch, og går deraf under navnet Brunchgruppen. Brunchgruppen mødes som regel lørdage hos pastor Mai- Brit Tvilling, men har også mødtes en enkel gang hos en af de unge. Gruppen består af ca. 8 unge i alderen Gruppen har eksisteret i nogle år, men i 2014 har flere af de unge været 'bortrejst' til arbejde i London, studie- og praktikophold i Honduras og Tanzania, og en har færdiggjort uddannelse i Aarhus. Derfor har gruppen i år kørt på et lavere blus, med mindre tilslutning, men til gengæld har et par venner af de unge, været inviteret ind og været en del af gruppen. Som navnet antyder er det brunch, der er på menuen, når de unge mødes, men udover at dele brød (og bacon) med hinanden mødes gruppen for at dele liv, tale tro og beskæftiger sig med, hvordan man som ung i en moderne verden kan leve med tro på Gud og følge Jesus. Vi har arbejdet med 13

14 bogen 'Et rigere liv', som er skrevet af danske metodistpræster, og har lagt op til refleksion, bibellæsning og samtale. Derudover har gruppen beskæftiget sig med emner som tvivl og skæbnen, som de unge selv har ønsket, der i form af artikler og bibelvers har været belyst og diskuteret. I Brunchgruppen bliver der hygget, og man er altid sikret sig et godt grin. Vi glæder os til 2015, hvor flere af de faste deltagere vender tilbage. På vegne af Brunchgruppen //Daniel Steinvig Indberetning for Jacob s Ladder år 2014 Gospelkoret Jacob s Ladder trives og har haft endnu et godt år. Der er konsensus og glæde i koret. Vi har i årets løb holdt fast i de vante arrangementer så som gospelgudstjenester, julefest i Solrød Frikirke, Lions Clubs nytårskoncert, samt medhjælpere ved MSA s årlige jule-og nytårsfest for hjemløse og andre udsatte. Som noget helt nyt for Jacob s Ladder, stod koret selv i spidsen for en julekoncert i Karlstrup landsbykirke. Julekoncerten var en velgørenhedskoncert til fordel for Danmissions Luciastafet. Det er en glæde for Jacob s Ladder, at nogle folk fra koret har indgået i visionsarbejdet i Solrød Frikirke. Jacob s Ladder har et fælles ønske og lyst til at udvikles i sangen samt et ønske om at komme mere på banen mht. arrangementer. Ledergruppen i koret arbejder pt med dette. Ledergruppen er også ved at lægge sidste hånd på en ny sangbog, som ser dagens lys inden længe. Tak for økonomisk tilskud fra MBUF, samt tak til Solrød Frikirke for lån til betaling af produktion af sangbøgerne. I året 2014 har vi haft et medlemstal på 38. Det har været / er en økonomisk samt administrativ udfordring at overgå til centralstyring af kontingentindbetaling. Det tyder på, at MBUF er ved at få en afklaring på problemerne, hvilket fremadrettet vil gøre det nemmere. En stor tak til kasserer og økonomisk team i MBUK samt Solrød Frikirke for at indgå i samarbejdet omkring dette og få tingene til at glide så gnidningsløst som muligt. På vegne af Jacob s Ladders lederteam Mai-Brit Tvilling 14

15 Regnskab og budget Resultatopgørelse: Året 2014 Budget 2015 Budget 2014 Indtægter: (note 1) Børnekirke Kontingent kr kr Ungdomsgruppen Kontingent kr kr Jacobs Ladder Kontingent kr Tilskud fra Solrød Frikirke kr Tilskud fra MBUF kr kr I alt kr Udgifter: (note 2) Børnekirke Materialer kr Udflugter kr Admistration kr. 380,4 425 kr. 1445, Ungdomsgruppen Materialer kr Events kr Admistration kr. 271, kr. 271,

16 Jacobs Ladder Honorar kr Materialer kr Admistration kr. 1159, kr , I alt kr , Børnekirken Indtægter kr Udgifter kr. 1445, Resultat af drift kr. -920, Renter kr. -0,1 0 - Årets resultat kr. -920, Ungdomsgruppen Indtægter kr Udgifter kr. 271, Resultat af drift kr. 28, Renter kr. -0,1 0 - Årets resultat kr. 28, Jacobs Ladder Indtægter kr Udgifter kr , Resultat af drift kr , Renter kr. -0,2 0 - Årets resultat kr , Samlet Indtægter kr Udgifter kr , Resultat af drift kr , Renter kr. -0,4 0 - Årets resultat kr ,

17 Balance: Aktiver: Børnekirke Bank ultimo året kr. -920,5 Kasse ultimo året kr. 0 kr. -920,5 Ungdomsgruppen Bank ultimo året kr. 28,2 Kasse ultimo året kr. 0 kr. 28,2 Jacobs Ladder Bank ultimo året kr. 2540,6 Kasse ultimo året kr. 0 kr. 2540,6 I alt kr. 1648,3 Passiver: Børnekirke Egenbeholdning primo året kr. 0 Årets resultat kr. -920,5 Gæld/lån Solrød Frikirke kr. 0 Egenbeholdning ultimo året kr. -920,5 Ungdomsgruppen Egenbeholdning primo året kr. 0 Årets resultat kr. 28,2 Gæld/lån Solrød Frikirke kr. 0 Egenbeholdning ultimo året kr. 28,2 17

18 Jacobs Ladder Egenbeholdning primo året kr. 0 Årets resultat kr ,4 Gæld/lån Solrød Frikirke (note 3) kr Egenbeholdning ultimo året kr. 2540,6 I alt kr. 1648,3 NOTER Note 1 Grundet problemer med centralt medlemssystem blev kun én af to årlige opkrævningsrunder fuldført i regnskabsåret 2014, hvilket har udmyntet sig i, at de faktisk modtagne kontingenter er noget under det budgetterede for året. Disse kontingenter er dog ikke tabt, men vil blot indgå i regnskabet for Note 2 Udgifterne er som udgangspunkt adskildt mellem de tre arbejdsgrene, dog opdeles fælles omkostninger såsom administration, hvilket bl.a. indeholder abonnement på regnskabsprogram samt bankgebyrer, ud fra en fordelingsnøgle, som indbefatter at den enkelte arbejdsgren påtager sig den procentdel af de fælles omkostninger, som svarer til dens andel af total antal medlemmer. Her vises den enkelte arbejdsgrens procentdel af de samlede omkostninger: Børnekirken: 10 ud af 47 medl. = 21% Ungdomsgruppen: 7 ud af 47 medl. = 15% Jacobs Ladder: 30 ud af 47 medl. = 64% Note 3 Som udgangspunkt betragtes denne post som et lån hos Solrød Frikirke, hvilket vil sige pengene som skal tilbagebetales, medmindre andet besluttes. Fastsættelse af kontingent for indeværende år Børnekirken: 75,- kr. pr. halvår Ungebrunchgruppe: 100,- kr. pr. halvår Jacob s Ladder: 650,- kr. pr. halvår. 18

19 Valg og tjenesteområder Bestyrelsen Bestyrelsen består af (v): Carsten Thomsen ( ) Jonatan Steinvig ( ) Vibeke Normann Larsen ( ) Mai-Brit Tvilling ( ) Anne Rasmussen ( ) Anne Rasmussen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Hanne Ratleff Hansen har vikarieret for Anne Rasmussen. På valg: Carsten Thomsen og Jonatan Steinvig Vi foreslår genvalg til Carsten og Jonatan samt valg af Hanne Ratleff Hansen. Repræsentant til Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbunds delegeretmøde Daniel Steinvig repræsenterede Solrød Frikirke efter invitation fra MBUF. Vi foreslår Daniel vælges som repræsentant. Valgperiode Tjenesteområder Følgende personer godkendes som teamledere: Ungdomsgruppe: Daniel Steinvig, Nanna L. Andreasen 2015: ingen ændringer Børnekirke: Anette Steinvig, Lone Havskov Jensen. Medledere: Amalie Ratleff Hansen, Clara Steinvig, Jonatan Steinvig, Kathrine Tvilling, Monique G. Nielsen, Annika Ratleff Hansen og Mathilde Havskov Jensen. 2015: ingen ændringer Jacob s Ladder: Pernille Wulff, Elisabeth Fredslund, Marianne Agerlin, Linda Baier, Lone H. Jensen, Lone Andreasen, Vibeke Normann Larsen, Jacob Asmussen, Mai-Brit Tvilling 2015: Pernille Wulff, Elisabeth Fredslund, Marianne Agerlin, Linda Baier, Lone Andreasen, Vibeke Normann Larsen, Jacob Asmussen, Mai-Brit Tvilling 19

20 Valg og godkendelse til tjenesteområder i Solrød Frikirke. Tjenesteområder med tovholdere på valg. Ledergruppe (v): Anette Steinvig ( ) Carsten Thomsen (2014), Daniel Steinvig (2014), Lone Andreasen (2014), Jonatan Steinvig ( ), Hanne Ratleff Hansen ( ), Mai-Brit Tvilling (del af ledergruppen som præst. Vælges ikke) Suppleant til ledergruppen: Jon Frydensbjerg ( ) På valg: Carsten Thomsen, Daniel Steinvig og Lone Andreasen.. Carsten modtager genvalg. Daniel og Lone stiller ikke op. Forslagskomitéen foreslår: Carsten ( ) Forslagskomitéen anbefaler årsmødet give Ledergruppen bemyndigelse til selv at udpege to yderligere personer, hvis den finder det nødvendigt. Personalegruppe (v): Alland Holm ( ) Anette Steinvig ( ) Vibeke Normann Larsen ( ) På valg: ingen på valg Kasserer (v): Alland Holm ( ) På valg: Revision (v): Uffe Mortensen ( ) Ledergruppen blev ved sidste årsmøde bemyndiget til at finde yderligere en revisor. Michael Christensen har revideret regnskabet for På valg: Steffen Tvilling Repræsentant til Metodistkirkens landsmøde (v): Jonatan Steinvig ( ) På valg: Ingen på valg. Suppleant til landsmødet (v): Lone Havskov Jensen ( ) På valg: ingen på valg 20

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL Udgivet af Årskonferencens sekretariat Protokollens inddeling Side Konferencens bestillingsmænd... 5

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere