Det sorte arbejde stagnerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sorte arbejde stagnerer"

Transkript

1 maj 2017 Nyt fra rff issn Det sorte arbejde stagnerer R OCKWOOL Fondens Forskningsenhed har i mere end tre årtier nøje fulgt udviklingen i danskernes udbud af sort arbejde. I bogen Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde opgøres den seneste udvikling i niveauet af sort arbejde. Bogen, der udkommer på Syddansk Universitetsforlag den 23. maj, behandler også en række andre problemstillinger. Der stilles blandt andet skarpt på udviklingen i gør det selv-arbejde, og der ses på om de, der arbejder sort, i højere grad end andre udfører egentlig kriminalitet. Undersøgelsen viser, at intet tyder på, at sort arbejde er et stigende problem. Tværtimod. Bedste bud på, hvor meget det sorte arbejde fyldte i forhold til BNP i 2016, er 2,2 procent. Tallet skal holdes op mod omfanget i 2009, hvor sort arbejde blev vurderet til at udgøre 2,8 procent. Umiddelbart ligner det et fald, men da målingerne er inden for den statistiske usikkerhed, er konklusionen den noget blødere, at der formentlig ikke er tale om en stigning. Analysen af det sorte arbejde i Danmark baserer sig på en interviewundersøgelse, hvor deltagerne blandt andet har svaret på, om de det seneste år har arbejdet sort, og i bekræftende fald hvor meget de har gjort det. Omkring hver femte af de godt og vel deltagende årige kunne i slutningen af 2016 bekræfte, at de i løbet af de seneste tolv måneder havde haft opgaver eller havde solgt noget, som nok skulle have været oplyst til skattevæsenet. De, der arbejder sort, gør det typisk to-tre timer om ugen i gennemsnit. Mistede skatteindtægter Værdien af de sorte aktiviteter kan beregnes, når man kender antallet, der arbejder sort, og ved, hvor mange timer de arbejder. Årligt arbejdes der i alt sort for en værdi, der ligger et sted imellem 34 og 59 milliarder kroner. Nu kunne man måske forestille sig, at samfundets tab er skatteværdien af det beløb. Men så enkelt er det ikke. Langt fra, faktisk. Mange ville ikke arbejde til den løn, de får sort, hvis de Figur 1 Omfanget af sort arbejde ift. BNP, 2009 og ,5 Det sorte arbejde udgør i omegnen af to-tre procent i forhold til den samlede økonomi. Umiddelbart viser resultaterne, at andelen af sort arbejde i forhold til BNP viger (søjlerne), men når man tager højde for usikkerheden (lodrette stave), kan man alene konkludere, at der ikke er noget, der har ændret sig signifikant. Procent 3 2,5 2 1,5 1 0, Note: De beregnede værdier er angivet med 95 procent-usikkerhedsintervaller. Usikkerhedsintervallerne er beregnet ved brug af den såkaldte bootstrappingmetode. Her antages, at den formelle arbejdsuge er målt præcist, dvs. at tallene fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), som den hvide arbejdsuge er beregnet på baggrund af, er uden statistisk usikkerhed. Der er foretaget bootstrap-replikationer. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 1

2 skulle betale skat af den. Og meget af det sorte arbejde ville ikke blive efterspurgt, hvis det var til den fulde, hvide pris. Derudover omsættes mange af de sorte penge til almindeligt dagligdags forbrug, som beskattes helt almindeligt, lige som der betales moms og afgifter af de materialer, der indgår i det sorte arbejde. Alt i alt ville det ekstra provenu, hvis sort arbejde blev afskaffet, derfor være en del mindre end skatteværdien af ovenstående beløb. Sort arbejde og kriminalitet D e, der arbejder sort, bliver oftere end andre sigtet for også at overtræde loven på andre områder. Det gælder både de mildere former for lovbrud, for eksempel færdselsforseelser, og overtrædelser af straffeloven. Det viser en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, hvor svarene fra flere interviewundersøgelser er blevet matchet med Kriminalregisteret. Den korte version af analysens resultater er, at de, der arbejder sort, har knap 60 procent større sandsynlighed end andre for også at blive sigtet for andre lovbrud, jævnfør nedenstående figur (søjlerne til venstre). Analysens resultater gælder alene gruppen af mænd under 30 år. Forklaringen er, at det er blandt dem, de store mængder af sort arbejde udføres, ligesom den samme gruppe står for langt den største del af samtlige lovbrud. Både den ene og den anden type er nemlig i høj grad et ungdomsfænomen. Målt i personer er billedet som følger: Blandt 100 unge mænd, der ikke har arbejdet sort de seneste tolv måneder, vil et opslag i Kriminalregisteret afsløre, at 18 inden for de seneste fem år er blevet sigtet for et eller andet. Sammenlign det med 100 andre unge, nemlig dem, der har ar bejdet sort. Her vil det tilsvarende opslag vise 29 sigtede. Tallene her omhandler som nævnt unge mænd under 30 år. Forskellene inden for gruppen reduceres med knap en tredjedel, hvis man inden for gruppen kun sammenligner med sammenlignelige andre, altså for eksempel tager højde for uddannelsesniveau. Fra blød til hård Lad os sige, at vi kan måle henholdsvis sort arbejde og kriminalitet på en skala fra blød til hård. Hvis din svoger hjælper dig med bilen den ene weekend, og du hjælper ham med at male den næste, og I ikke fortæller nogen om det, så er det en overtrædelse af reglerne men i den bløde ende. En hårdere overtrædelse er det derimod, hvis en bekendt af en bekendt lægger dit stuegulv om og bliver betalt med kontanter i hånden. På samme måde med kriminalitet, hvor et klip i kørekortet er noget andet og mindre end en straffelovsovertrædelse, for eksempel tyveri, røveri eller vold. Figur 2 Overrepræsentationen i kriminelle sigtelser blandt dem, der arbejder sort Procent Alle sorte ydelser Kontant betalte sorte ydelser + 60 Unge mænd, der arbejder sort, bliver i højere grad sigtet for lovbrud. I forhold til straffeloven er det især dem, der har fået penge i hånden for sort arbejde, der er overrepræsenteret. Figuren viser procentdel ekstra sigtede blandt dem, der arbejder sort, i forhold til andre Alle sigtelser Straffelovssigtelser Note: Mænd under 30 år. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 2

3 Det naturlige spørgsmål er derfor, om der er sammenhæng mellem hårdheden af overtrædelser det ene og det andet sted. Altså om de, der arbejder sort for kontanter, i højere grad end dem, der har udført blødere sorte ydelser, har en tendens til at overtræde straffeloven. Svaret er, som det fremgår af figuren, at denne sammenhæng eksisterer. I almindelighed er de sortarbejdende unge mænd overrepræsenteret med 30 procent i forhold til straffelovsovertrædelser. For dem, der har fået I andre kredse er gør det selv-aktiviteterne meget minsorte penge i hånden, er der tale om næsten 50 procent ekstra. Omsat, som ovenfor, til personer er der tale om følgende: Blandt 100 unge mænd, der ikke har arbejdet sort, vil fem være sigtet for at have overtrådt straffeloven inden for de seneste fem år. Blandt alle, der har arbejdet sort, vil antallet ikke være fem, men syv. Og blandt dem, der har modtaget kontanter for sort arbejde, vil der være tale om otte ud af 100. Gør det selv-arbejdet fylder stadigt mindre i Danmark E r danskerne generelt villige til selv at gribe skruetrækker, vandpumpetang eller hammer, når vandhanen skal repareres eller carporten bygges? Er vi et gør det selv-folk? Svaret er: Ikke i udpræget grad og i markant mindre omfang end tidligere. Det viser den nyeste interviewundersøgelse fra ROCK- WOOL Fondens Forskningsenhed, hvor deltagerne i starten af 2017 har svaret på, om de i løbet af de seneste tolv måneder selv har arbejdet med at forbedre eller vedligeholde hjemmet. Kun godt hver fjerde (28 procent) har i løbet af det seneste år selv taget fat, hvis noget derhjemme skulle repareres, forbedres eller bygges. Hvilket ikke er mange, når man sammenligner med tidligere. For ti år siden, i 2007, var det hver tredje (34 procent), mens det tilbage i 1996 var hver anden (50 procent). Undersøgelsen viser, at knap 40 procent af alle husstande i den seneste undersøgelse har haft større eller mindre projekter i løbet af det seneste år. Og at gør det selv-arbejde indgår i en betydelig del af de projekter, der rent faktisk sættes i gang i de danske hjem. Unge, faglærte, der bor på landet Det overrasker næppe mange, at nogle grupper i samfundet udfører flere gør det selv-aktiviteter end andre. Det ser man for eksempel, hvis man fokuserer på de lidt større projekter som at montere et køkken eller et badeværelse eller at bygge en garage. I fire ud af ti af denne type projekter indgår der gør det selv-arbejde. Tallet trækkes op af nogle bestemte grupper. Blandt de unge (op til 39 år), de faglærte og dem, der bor på landet (eller i byer med under indbyggere) gælder, at man selv bidrager med arbejde til omkring halvdelen af den type byggeprojekter. Figur 3 Procentdel, der har udført gør det selv-arbejde inden for de seneste tolv måneder 60 Procent Gør det selv-arbejde er noget mindre udbredt, end det har været tidligere. På bare to årtier er andelen, der selv har udført reparationer eller forbedringer i hjemmet, næsten blevet halveret Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 3

4 Hvad er gør det selv-arbejde? Gør det selv-arbejde omfatter en bred vifte af aktiviteter i hjemmet for eksempel at lave mad, sy og strikke, gå i haven eller at vedligeholde og forbedre boligen. Det er ret umuligt at indkredse og måle hele feltet, hvorfor definitionen her er indskrænket til eget arbejde med vedligeholdelse og forbedring af boligen. Et fællestræk ved den type gør det selv-aktiviteter er, at de alle kan erstattes med ydelser og produkter fremstillet på det ordinære og beskattede arbejdsmarked eller ved ydelser fra den sorte sektor. Samme definition er også brugt ved tidligere analyser, hvorfor det er muligt at følge udviklingen i gør det selv-arbejde gennem 20 år. dre populære. Det gælder for eksempel blandt storbyboerne, de ældre og mennesker med en lang videregående uddannelse. Kun et sted mellem hver fjerde og hver tredje af de projekter, disse grupper har gang i, giver anledning til gør det selv-arbejde. Noget kunne i øvrigt godt tyde på, at faldet i gør det selv-aktiviteten hænger sammen med, at samfundet er blevet rigere. Siden 2001 er der blevet spurgt ind til forklaringen på gør det selv-arbejdet. De to hovedforklaringer på, at man selv bygger eller reparerer, er enten, at man kan lide det, eller at man vil spare penge. Igennem alle årene har økonomien været den helt centrale forklaring, men der synes at være en stigende andel, der griber til værktøjet, fordi de nyder at udføre arbejdet selv. Det skævt fordelte sorte arbejde D e sorte aktiviteter i Danmark er særdeles skævt fordelt i forhold til køn, alder, geografi, uddannelse og indkomst. Imens det for nogle nærmest er en norm, at man til tider arbejder og handler sort, så er det aldeles fremmed for andre. Den mest sandsynlige udbyder af sort arbejde er en ung mand på år. Han bor på landet eller i en by med færre end indbyggere er erhvervsfagligt uddannet, har en lav indkomst og er uden hvidt arbejde. Ud af 100 af denne type unge mænd vil de 71 have arbejdet sort i løbet af de seneste tolv måneder. Og modsat: Den mindst sandsynlige udbyder er en årig kvinde. Hun har en lang uddannelse, en god pensionsindtægt og bor i en by med flere end indbyggere. Tag 100 af den type, og kun tre vil svare ja til, at de det seneste år har deltaget i en sort aktivitet. Det viser en analyse, der bygger på mere end interviews fra 2008 til De interviewede er efterfølgende inddelt i bestemte persontyper, og derudfra er det analyseret, hvor sandsynligt det er, at en sådan type arbejder sort. De to beskrevne typer indrammer de fleste af de karakteristika, der adskiller dem, der arbejder sort, fra andre. Der er dog et væsentligt ekstra særligt kendetegn, nemlig at man har stor tendens til at arbejde sort, hvis ens uddannelse ligger inden for industri, byggeri eller jordbrug. Størstedelen af den sorte økonomi er noget, der foregår i familien eller mellem venner, bekendte og kolleger. Hele tre ud af fire sorte aktiviteter sker i disse grupper, imens resten involverer fremmede og firmaer. Køb af sort arbejde er mere jævnt fordelt Modsat det ovenfor beskrevne skæve udbud af det sorte arbejde, så er efterspørgslen meget mere jævn. I to omgange (2010 og 2014) har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed spurgt til, om man har fået udført sort arbejde. Den korte version af resultatet er, at alle grupper gør brug af sorte aktiviteter. Der er forskelle, men de er ikke markante. For eksempel har 40 procent af lejerne og 50 procent af ejerne købt sort. Køberne af sort arbejde finder man i alle grupperinger mænd, kvinder, unge, ældre, mennesker med lange og korte uddannelser, københavnere, sjællændere, fynboer og jyder. Eneste markante tendens synes at være den forventelige, at mennesker med de laveste indkomster i mindre grad end andre får udført sorte opgaver. 4

5 e, i danskernes have en viden til det arbejde, jde reducerer gøre en trused andre ord økonomiske eres med en tur, livsinditeten og af, minalitetsstadsmarked i af udbredelsen rte arbejde. t samt udvik- es uformelle t frem til i dag SFORLAG Sort arbejde er produktive og i sig selv lovlige økonomiske aktiviteter, der burde beskattes, men som ikke bliver det. Køber og sælger undlader at fortælle skattevæsenet om aktiviteten, hvorfor de kan dele den sparede skat og moms. Illegale aktiviteter som salg af narkotika eller rufferi indgår ikke. Sort arbejde indeholder både arbejde, for eksempel mekanikeren, der fikser biler uden for åbningstiden, og handler, for eksempel landmandens salg af en halv sort gris i stalddøren. Betalingen kan enten foregå kontant eller ved en byttehandel, som når blikkenslageren hjælper maleren med det nye badeværelse mod at få opfrisket sine stuer med modehvid. Udveksling af tjenester for eksempel gensidige vennetjenester udgør en stor del af det sorte arbejde. Det er dog også i forhold til køb muligt at udskille typer, der som ovenfor har en højere eller lavere sandsynlighed for at købe sort. købt noget sort inden for de seneste tolv måneder. Den mindst sandsynlige køber er en enlig kvinde på 60 år eller derover. Hun bor på landet i en lejet bolig og har en årlig indkomst på under kroner. Ud af 100 af sådanne kvinder vil 21 inden for det seneste år have fået udført en opgave, som for eksempel via gentjenester, penge eller naturalier er betalt sort. Den mest sandsynlige køber af sort arbejde er en 30-39årig mand, der lever i parforhold, og som har en mellemlang videregående uddannelse. Han ejer sin bolig, bor på landet, husstandsindkomsten ligger på mellem og kroner. Med 100 af den type vil de 80 have Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde sket i sort i Nordeuropa, data har mfund. Hvad er sort arbejde? Bogen formidler den mest omfattende indsigt i danskernes uformelle arbejdsudbud i form af sort arbejde og gør det selv-arbejde ført frem til i dag på et helt opdateret talmateriale. Den er skrevet af seks forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som siden 1980 erne har beskæftiget sig med udbredelsen af sort arbejde i velfærdssamfund. Lars Højsgaard Andersen Kristian Hedeager Bentsen Camilla Hvidtfeldt Bent Jensen Jan Rose Skaksen Peer Ebbesen Skov Lars Højsgaard Andersen Født Cand.scient.soc og ph.d Ansat ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i 2007 og udnævnt til seniorforsker i Kristian Hedeager Bentsen Født Cand.polit Forskningsassistent i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, hvor han blev ansat i Kristian forsker i beskatning og sort arbejde. Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde Camilla Hvidtfeldt Født Cand.scient.soc. fra Københavns Universitet. Si den 2007 forsker i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed med blandt andet indvandring, ud dannelse og sort arbejde som forskningsområder. ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Udkommer den 23. maj :54:10 5

6 Nyt fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i enheden. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse. Andre udgivelser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed kan ses på Rockwoolfonden.dk/forskning

Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017

Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017 december 2018 Nyt fra rff Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017 A rbejde uden moms og regning er steget set i forhold til det danske bruttonationalprodukt (BNP). Konkret er omfanget af sort arbejde

Læs mere

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde marts 216 Nyt fra rff Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde E fterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det. Det viser en

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde

Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde Lars Højsgaard Andersen, Kristian Hedeager

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark, opnår bedre arbejdsmarkedstilknytning

Flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark, opnår bedre arbejdsmarkedstilknytning JUNI 218 NYT FRA RFF Flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark, opnår bedre arbejdsmarkedstilknytning D e ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte indvandrere, der uddanner sig

Læs mere

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? NOVEMBER 2017 NYT FRA RFF Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? 25.000 eller flere børn lever i familier med lav indkomst 7.200 i tre år i træk I 2015 det seneste

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug

De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug MARTS 218 NYT FRA RFF De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug T il trods for, at den danske ungdom er stordrikkende i international sammenhæng, så har mere end halvdelen af dem et ganske moderat

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Notat Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Hovedcentret Indsats Indledning Som led i arbejdet med de nye måltal for SKAT følger SKAT

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE. Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen og Claus Larsen

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE. Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen og Claus Larsen DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen og Claus Larsen Indhold DEL 1. LIDT OM SKATTER OG HVAD DE BLIVER BRUGT TIL 1. Introduktion: Hvordan skatterne for alvor kom ind i billedet

Læs mere

Kriminalitet smitter. Tre mulige mekanismer

Kriminalitet smitter. Tre mulige mekanismer april 18 Nyt fra rff marginaliserede grupper og risikoadfærd issn 446-386 Kriminalitet smitter U ndgå én kriminel handling og få, uden yderligere omkostninger, betydeligt flere undgåede kriminelle handlinger

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng?

Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng? FebrUAR 2016 Nyt fra rff Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng? D Børn har ikke den store betydning for fædres er er stort fokus på, om danskerne arbejder nok, samtidig med at stadig flere

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

De to grupper har dog omtrent samme chance (63-

De to grupper har dog omtrent samme chance (63- oktober 216 Nyt fra rff Optagelse på den foretrukne lange videregående uddannelse har ingen betydning for, hvilket uddannelsesniveau man opnår, eller hvor meget man tjener efter endt uddannelse D e afviste

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Sort arbejde er faldet

Sort arbejde er faldet Nyt fra April 26 Sort arbejde er faldet Befolkningen i Danmark arbejdede mindre sort i 25 end i 21. Det viser en ny analyse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført på baggrund af interview

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Skolen påvirker hele familien

Skolen påvirker hele familien JANUAR 2019 NYT FRA RFF Skolen påvirker hele familien N år et barns skolestart udskydes, har det konsekvenser - ikke kun for barnet selv, men også for forældrene og for barnets ældre søskende. Det viser

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Danskernes sorte arbejde under krisen 2009-2012

Danskernes sorte arbejde under krisen 2009-2012 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 32 Danskernes sorte arbejde under krisen 2009-2012 Peer Ebbesen Skov Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Danskernes sorte arbejde under krisen 2009-2012

Læs mere

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Nyt fra December 2014 Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Det sker, at spørgsmålet om betalt frokostpause dukker op. Bliver det til lige så meget arbejde, hvis denne pause er betalt? En analyse

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 7 Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Indkomsttryghed... 4 2.1. er mere utrygge end

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft februar 016 Nyt fra rff De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft B landt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Sort arbejde er på retur i Tyskland

Sort arbejde er på retur i Tyskland Nyt fra Maj 213 Sort arbejde er på retur i Tyskland Omfanget af sort arbejde i Tyskland er mindre i forhold til tidligere. Det viser resultaterne fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som via 14 interviewundersøgelser

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Nyt studie: Lavere arveafgift kan sænke arbejdsudbuddet

Nyt studie: Lavere arveafgift kan sænke arbejdsudbuddet Nyt studie: Lavere arveafgift kan sænke arbejdsudbuddet Et nyt studie fra Norges svar på Danmarks Statistik, Statistisk Sentralbyrå, viser, at arvinger i Norge, der modtager en arv, der er større end gennemsnitsarven,

Læs mere

Fald i det sorte arbejde under krisen

Fald i det sorte arbejde under krisen Nyt fra Maj 2014 Fald i det sorte arbejde under krisen Sort arbejde fylder i dag mindre, end det gjorde i 2008, hvor den økonomiske krise satte ind. Det viser en analyse lavet på baggrund af interview

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET

VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET Kontakt: Ph.d.-studerende, Karsten Tingleff Vestergaard +45 26 70 52 25 ktv@thinkeuropa.dk RESUME Et stort flertal af danskerne er tilhængere

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst

Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst FEBRUAR 2018 NYT FRA RFF Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst D et danske samfund er på ingen måde mættet af mennesker med en uddannelse. Tværtimod: Hvis 10.000 ufaglærte tog en uddannelse, ville

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Hvem flytter, når lokale arbejdssteder lukker, og mennesker mister deres arbejde? Juni 2017

Hvem flytter, når lokale arbejdssteder lukker, og mennesker mister deres arbejde? Juni 2017 Hvem flytter, når lokale arbejdssteder lukker, og mennesker mister deres arbejde? Juni 2017 Opsummering 7 Opsummering I Danmark har man, ligesom i mange andre europæiske lande, oplevet et flyttemønster

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Prisen på sort arbejde. Kristian Hedeager Bentsen

Prisen på sort arbejde. Kristian Hedeager Bentsen Prisen på sort arbejde Kristian Hedeager Bentsen arbejdspapir 45 juni 2016 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 45 Prisen på sort arbejde Kristian Hedeager Bentsen København 2016 Prisen på

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af?

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Center for ungdomsforskning i samarbejde med Ligestillingsministeriet og Forum 100 % Statusnotat marts 2011 v. lektor Camilla Hutters & videnskabelig

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Hvem er danskerne og hvordan lever vi sammen?

Hvem er danskerne og hvordan lever vi sammen? Vejle, den 17. august 2011 INTEGRATIONSDØGNET 2011 Hvem er danskerne og hvordan lever vi sammen? Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed Indhold Det (over) modne danske velfærdssamfund Indvandring

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi Det gode liv i Kommune Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Kommunes Udviklingsstrategi Baggrund Region Syddanmark og Kommune arbejder med at skabe det gode liv for borgere og gode

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere