Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne"

Transkript

1 Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk Af Anne Holst & Jens Hjørne RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN...

2 Side 2 af 16 Indhold: Om netmusik... side 3 Om rapporten... side 3 Undersøgelsens mål... side 3 Om undersøgelsen Undersøgelsesdesign... side 4 Spørgeskemadesign... side 4 Præmie... side 4 Svar og respondenter... side 4 Resultater Netmusikbrugerne - hvem er de?... side 5 Hvor ofte bruger de netmusik.dk?... side 6 Hvor kommer de fra?... side 7 Hvordan afspiller de netmusik?... side 8 Indhold - populært, nyt og the long tail... side 9 Nok information?... side 10 Fremtidsønsker... side 11 Hovedkonklusioner... side 15 Resultatorienteret... den superhurtige bagside... side 16 Denne rapport og den forudgående undersøgelse er udarbejdet i perioden maj til juni 2007 af Anne Holst & Jens Hjørne. Netbaserede Services, Statsbiblioteket. Materialet i rapporten er til fri afbenyttelse, kopiering og formidling. Eventuelle spørgsmål er velkomne. Netmusik.dk - Administration, Support & PR - ) Statsbiblioteket Universitetsparken 8000 Århus C Website: Administrativt website: Blog:

3 Side 3 af 16 Brugerundersøgelse 2007 Om netmusik.dk Netmusik.dk (Bibliotekernes netmusik) er en biblioteksservice med netbaseret udlån af musikfiler til danske biblioteksbrugere. Servicen fungerer som en abonnementsservice, hvor danske folkebiblioteker kan stille servicen til rådighed overfor deres bruger. Netmusik.dk har fungeret som et projekt fra september 2004, og løber frem til årsskiftet , hvor servicen overgår til fast drift. Om rapporten Denne rapport viser resultaterne fra en brugerundersøgelse på websitet netmusik. dk, og giver forslag til tolkning af brugernes svar på undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget i perioden 15. maj 15. juni I maj 2006 blev der lavet en lignede undersøgelse og resultaterne fra denne rapport blev anvendt til at dokumentere hvem netmusik.dk s brugere var og hvad de gerne ville have. Resultaterne blev brugt til analyse og udvikling af en ny version af netmusik.dk (version 3), og har efterfølgende mange gange været brugt til dokumentation af brugergruppen, deres adfærd på websitet og ønsker til udvikling. Den nærværende undersøgelse læner sig op ad 2006-undersøgelsen og vi vil drage sammenligninger i forhold til nogle af resultaterne. Brugerundersøgelsen fra 2006 kan findes på: Undersøgelsens mål Da netmusik fra 2008 skal være en fast service, har undersøgelsen haft fokus på fremtiden for netmusik. Ved at opstille forskellige fremtidsmodeller håber vi at få et fingerpeg fra brugerne om hvilken model, de ønsker at netmusik.dk skal have i fremtiden. Undersøgelsen indeholder fire forskellige modeller for servicens indhold. Vi er interesserede i at kende brugernes ønsker og holdninger til netmusik.dk, herunder om der ønskes Web 2.0. komponenter i servicen (brugergenereret indhold). Det kan eksempelvis være elementer som anmeldelser, ratings, upload af egen musik m.v. I 2006 undersøgte vi den typiske brugers profil (alder, køn mv.), og i denne udgave vil vi afklare om det tidligere billede af den typiske netmusikbruger fortsat er identisk med det vi erfarede 2006, eller om det har ændret sig.

4 Side 4 af 16 Vi vil også gerne vide hvordan brugerne bliver opmærksomme på netmusik.dk, for derigennem at få en fornemmelsen af om den hidtidige markedsføring har haft en effekt, samt at kortlægge hvor markedsføringen bedst kan sættes ind. Om undersøgelsen Undersøgelsesperiode: 15. maj juni 2007 Antal besøg på netmusik i perioden: Antal spørgsmål: 16 Antal svar: 7812 Undersøgelsesdesign Undersøgelsen er designet som en såkaldt pop-up, som brugeren fik tilbudt da vedkommende kom ind på siden. Brugeren fik kun tilbudt at deltage i undersøgelsen en gang, dvs. første gang han gik ind på netmusik.dk. Brugerundersøgelsen er udarbejdet og behandlet i net-survey-programmet Survey Xact. Spørgeskemadesign Undersøgelsen indeholdt 16 lukkede spørgsmål, med forhåndsdefinerede svarmuligheder (Ja/nej og prædefinerede svar), denne spørgsmålstype er valgt for at sikre ensartede svar som (svarmængden taget i betragtning) er statistisk anvendelig. Samtidig var erfaringen fra undersøgelsen i 2006 at de åbne svarkategorier krævede et stort analysearbejde og at svarene efterfølgende var vanskelige at bearbejde på en kvalitativ måde. Præmie Creative sponsorerede 3 creative mp3-afspillere til undersøgelsen, og netmusik udtrak 3 heldige vindere blandt alle besvarelserne. Vinderne blev annonceret d.25. juni på forsiden af netmusik.dk samt på netmusik.wordpress.com. Svar og respondenter Knapt 8000 individuelle brugere besvarede undersøgelsen (mod 500 i 2006 hvor undersøgelsen lå på netmusik.dk som et aktivt tilvalg).

5 Side 5 af 16 Overvejelser omkring respondentgruppen og repræsentativ værdi af deres svar Der var præmier for svar, hvilket kan være en motivationsfaktor for ikke-netmusik-brugere til at deltage i undersøgelsen svar på baggrund af et samlet besøg på ca , hvoraf ca er unikke (forskellige) besøgende. Det giver en svarprocent på 27 %. Undersøgelsen fandt sted på selve websitet og var annonceret på et par biblioteks- og /informationsfaglige blogs, hvilket måske kan have boostet svarprocenten. I det efterfølgende finder du en analyse af de indsamlede data samt forslag til tolkning af disse. Resultater Netmusikbrugerne - Hvem er de? Billedet af en typisk netmusik-bruger er identisk med dét vi fik ved brugerundersøgelsen Brugerne er aldersmæssigt bredt repræsenteret, dog med hovedvægten på de årige. Der er en overrepræsentation af mænd (ca. 65 %). Er du? (mand - kvinde) Hvor gammel er du?

6 Side 6 af 16 Den typiske netmusik-bruger er en mand, og han er aldersmæssigt svær at placere. Hvor ofte bruger de netmusik.dk? Netmusik bruges af 27% af respondenterne flere gange om ugen eller flere gange Har du lånt musik på netmusik.dk? om måneden. Resten af respondenterne anvender netmusik 1 gang om måneden eller sjældnere. Hvis ja, hvor ofte? Halvdelen af respondenterne har ikke lånt musik på netmusik.dk Halvdelen af respondenterne har ikke lånt musik på netmusik.dk, af dem der bruger netmusik anvender kun 27% ofte servicen Downloads Unikke besøgende pr. måned ( ) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Måned

7 Side 7 af 16 Hvor kommer de fra? Vi kan se at biblioteket (fortsat) har en væsentlig rolle i forhold til eksponering (35 %), således er PR og eksponering via de enkeltes bibliotekers websites og biblioteker effektive. Netmusik.dk fungerer altså i høj grad som en integreret del af bibliotekernes services (hvilket også er erfaringen i supportarbejdet). Søgemaskinen Google er kilden til 22 % af besøgene, mens anbefalinger og andet udgør kilden til de resterende 43 % besøg. Biblioteket har en stor rolle i forhold til eksponering, og netmusik.dk fungerer om en integreret del af bibliotekerne service. Hvordan opdagede du netmusik.dk? Endvidere kan det konkluderes at selve brandet netmusik.dk er vigtigt. Omtrent 50 % af brugerne taster adressen direkte ind i browseren eller har bogmærket websitet. Brandet netmusik.dk er altså aflejret i brugernes hukommelse, imens det oprindelige kendskab til servicen primært stammer fra biblioteket eller Google. netmusik.dk-brandet er vigtigt og genkendeligt for brugeren. Når du bruger netmusik går du så ind via..?

8 Side 8 af 16 Hvordan afspiller du din musik? MP3. Hvordan afspiller du din musik? Stereoanlæg. Hvordan afspiller du din musik? PC. Hvordan afspiller du din musik? Andet.

9 Side 9 af 16 Hvordan afspiller de musik? Mange netmusik-brugere anvender fortsat mange forskellige fysiske platforme til at afspille musik på (både mp3-afspiller, stereoanlæg og pc). Det er værd at bemærke at mange fortsat bruger stereoanlægget - men undersøgelsens svar viser ikke om det er de samme brugere, der også afspiller musik på pc. En meget lille procentdel afspiller ikke musik på pc (dermed er de ikke brugere af netmusik). Hvis vi ser netmusik.dk som en musik-service udelukkende rettet mod pc, er det ca. 90 % af respondenterne som fortsat er målgruppe, idet mindre end 10 % af respondenterne enten sjældent, næsten aldrig eller aldrig afspiller deres musik på pc. Det er vigtigt at understrege at spørgsmålet retter sig mod afspilning af musik generelt ikke blot musik lånt via netmusik.dk Netmusik-brugeren er en erfaren pc-bruger og anvender forskellige platforme til at lytte til og afspille musik på. Indhold populært, nyt og the long tail! Svaret fra respondenterne viser klart at det er der det brede indhold, der er interessant. Tre kategorier udskiller sig markant: Tidligere udgivelser ( the long tail ), den populære og den nyeste musik. Variationen i indholdet på netmusik.dk er vigtig og det brede indhold er det mest søgte. Hvilken type musik leder du efter på netmusik? (sæt gerne flere kryds) I vid udstrækning har brugerne fundet det musik de kom efter: 96 % har enten altid eller nogle gange fundet det de søgte (fordelt på 17 % altid og 79 % Ja/ nogle gange/ikke altid ).

10 Side 10 af 16 Netmusik er godt med i forhold til musikindhold, og leverer ofte det brugeren søger efter. Samtidig øges musikkataloget hele tiden, og nye kunstnere kommer til. Finder du det musik du leder efter på netmusik.dk? Nok information? I efteråret 2006 udviklede vi med netmusik version 3 hjælpesiderne (www.netmusik.dk/netmusik2006/abouthelp.jsp). Besvarelserne viser at 70 % af respondenterne oplever at de får tilstrækkelig information, og 30 % har manglet information. Vi tolker det sådan at hjælpeteksterne i høj grad imødekommer brugernes informationsbehov (og evt. at websitets brugbarhed ikke fordrer megen information). 30 % har efterspurgt yderligere informationer. Det antyder at der er plads til fortsat udvikling af websitets brugervenlighed. Undersøgelsen specificerer dog ikke hvilken type information eller brugbarhed, der efterspørges. Vi kan altså ikke på denne baggrund vide hvilke funktionaliteter, der eksplicit mangler information eller udvikling. Det nuværende informationsniveau er tilstræbt minimalistisk, men formår dog at imødekomme 70% af brugernes behov. Det er et vurderingsspørgsmål, hvorvidt det er muligt at tilfredsstille de resterende 30%. De 70% informationsmætte er et tilfredsstillende resultat. Har du savnet information på websitet?

11 Side 11 af 16 Fremtidsønsker På Netmusik Inspirationsdagen, en temadag for netmusikbiblioteker i januar 2007, blev de fremmødte biblioteksmedarbejdere præsenteret for 4 forskellige modeller for den fremtidige netmusik.dk. Brugerne af servicen blev med nærværende undersøgelse præsenteret for de samme fire modeller, og blev bedt om at vurdere deres appeal på en skala, der spændte fra meget attraktiv til ikke attraktiv. Model 1 - netmusik uforandret: (Servicen vurderet som den fremstår i dag) Attraktiv: 47 % Hverken eller: 24 % Ikke/ved ikke: 29 % Model 2 længere lånetid, færre lån: (Servicen beriget med en lånetid på 30 dage, men med færre lån) Attraktiv: 54 % Hverken eller: 21 % Ikke/ved ikke: 25 % Model 3 - netmusik som streaming: (I stedet for downloads fungerer servicen som streaming, med mulighed for flere platforme (eksempelvis 3G-telefoner)) Attraktiv: 35 % Hverken eller: 27 % Ikke/ved ikke: 38 % Model 4 - netmusik forærer musikken væk: (Servicen tilbyder filerne som brugernes ejendom, dog med markant færre downloads) Attraktiv: 67 % Hverken eller: 13 % Ikke/ved ikke: 20 % Tilfredsheden med servicens nuværende form fremgår ikke klokkeklart i brugerundersøgelsen. Dermed kan svaret fortolkes som at servicen fortsat har mangler i forhold til at opfylde brugernes ønsker. Igen er det vigtigt at understrege at vi med den brede spørgsmålsformulering har fokuseret på at opnå et generelt billede. Dette betyder også at vi ikke her er gået i detaljer med hvilke eksplicitte problemer brugerne ser.

12 Side 12 af 16 Netmusik.dk overvejer at ændre koncept. I dag er det sådan, at du fx kan downloade 100 sange om måneden. Disse musikfiler har en teknisk foranstaltning som gør at de holder op med at virke efter 7 dage, og de kan kun afspilles på få bærbare mp3-afspillere. Giv din vurdering af modellen: En anderledes model kunne være ligesom den ovenstående, dog med 30 dages levetid for musikfilerne i stedet for de nuværende 7 dage. Hvordan vil du vurdere det? Netmusik.dk kunne også bygge på streaming (dvs. du skal være online for at høre musikken). Du vil fortsat have et begrænset antal lån, du kan dog aflytte musikken streamet, til gengæld kan du aflytte den på 3G-telefoner. Hvordan vil du vurdere det? En tredje fremtidsmodel kunne være at du henter musikfilerne og derefter beholde dem, du vil kunne lægge dem på hvilken som helst mp3-afspiller, til gengæld vil du kun kunne hente langt færre fx 10 numre mod tidligere 100 numre om måneden. Hvordan vil du vurdere det?

13 Side 13 af 16, 4 modeller er der en vinder? Som udgangspunkt vil flest kunder gerne eje musikfilerne dvs. flest kan lide model 4, på trods af at antallet af tracks til download bliver mindre. Dette er måske ikke overraskende, da brugerne tilbydes gratis musik. Men vurderingen af de 3 andre modeller er relativt positiv. Selv om model 4 generelt vurderes som mest attraktiv er model 2 og 3 er også vurderet højt og følger tæt herefter. Fordelingen af ikke attraktiv/ved ikke er i alle scenarierne væsentlig. en er at model 4 er respondenternes foretrukne valg, men ikke et valg, hvor tilkendegivelsen er klart overbevisende. Skal der udnævnes en taber må det dog blive model 3. Berigelse af indholdet - Web 2.0? Skal vi berige netmusik.dk med brugergenereret indhold? Skal der være anmeldelser, anbefalinger, ratings og kollaborativ filtrering og upload af brugernes egen musik? Der tegner sig et generelt billede af at brugerne primært ønsker at anvende netmusik.dk til at hente musik og intet andet. Supplerende og sekundære ting (som mange andre websites tilbyder), som: At se hvad andre har lånt, at læse anmeldelser og anbefalinger, at anbefale musik og uploade musik efterspørges ikke i markant grad. De forskellige funktioner hvor brugeren har mulighed for at øve indflydelse på indholdet bliver ikke efterspurgt i overvældende grad. Dog er der en vis interesse i muligheden for at læse anmeldelser og artikler, samt at få anbefalinger fra andre brugere. Brugerne ønsker at anvende netmusik til at hente musik. At læse anmeldelser og se anbefalinger mv. efterspørges ikke i overvældende grad, men de betragtes som sekundære ydelser.

14 Side 14 af 16 Hvor meget vil du være interesseret i... at se hvad andre har lånt? Hvor meget vil du være interesseret i... at læse anbefalinger fra andre brugere? Hvor meget vil du være interesseret i... at anbefale musik du kan lide at høre? Hvor meget vil du være interesseret i... at du kan oploade den musik du selv har lavet? Hvor meget vil du være interesseret i... at læse anmeldelser og artikler på netmusik.dk?

15 Side 15 af 16 er Hvem er brugerne? Aldersmæssigt er netmusik.dk for alle. Aldersspredningen er centreret om de år, men med repræsentation af alle aldre. Netmusik.dk er en mande-ting. Ca. to tredjedele af brugerne er mænd. Antallet af downloads er stigende men brugergruppen er statisk til faldende. Der er ved at udskille sig en kerne af netmusik-læderhalse. En relativt lille, men trofast brugerskare. Hvad med markedsføring? Bibliotekerne og deres websites er de primære eksponenter for netmusik.dk, hvilket delvist matcher det hidtidige markedsføringskoncept. Det brede ikke-biblioteksrelaterede potentiale er fortsat uberørt. Det vil med andre ord sige at der fortsat er et uberørt potentiale blandt de ikke-biblioteksvante (potentielle) brugere. Hvis vi skal have fat i en ny og bredere brugerskare kræver det nytænkning af markedsføringen og nye tiltag, evt. markedsføring udenfor biblioteksregi. Hvilke fremtidsmodeller skal vi vælge kan man overhovedet spørge brugerne? Blandt de mulige nye modeller for servicekonceptet i et fremtidigt netmusik.dk, var der ikke markante konkurrenter til den nuværende model. Oplevelsen af det attraktive i de nye muligheder omkring streaming, bortgivelse af musikken og længere lånetid var relativt svag. Hvis vores mål var, at brugerne skulle tilkendegive tydelige ønsker i forhold til nye modeller for netmusik.dk, så blev det ikke nået. Dette resultat bør give anledning til at overveje om brugerne kan forholde sig til teoretiske innovative forslag, og om man kan bruge oplevelsen af behov som pegepind for nyudvikling. Muligvis er den praktiske afprøvning af nye muligheders bæreevne den eneste vej til innovation. Berigelse af indhold - Web 2.0, skal vi det? Skal der være mere end blot musik i netmusik.dk? I slipstrømmen på web 2.0 har vi forsøgt at spørge brugerne om deres ønsker til en berigelse af servicen, og om de ønsker brugerindflydelse. Der er ikke et entydigt ønske, nærmest en lidt lunken holdning indhold synes klart at være det vigtigste.

16 Side 16 af 16 Resultater De nuværende netmusikbrugere... bruger mere netmusik end nogensinde er en trofast kernegruppe kræver ikke web 2.0 på netmusik.dk er ret ligeglade med hvilket fremtidsmodel vi vælger er i forvejen biblioteksbrugere. Hvordan får vi fat på alle de andre?

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Som baggrund for drøftelse af udviklingsplan for bibliotek.dk er der lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk i september 2006. Her beskrives de vigtigste resultater og forslag

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere