Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne"

Transkript

1 Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk Af Anne Holst & Jens Hjørne RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN...

2 Side 2 af 16 Indhold: Om netmusik... side 3 Om rapporten... side 3 Undersøgelsens mål... side 3 Om undersøgelsen Undersøgelsesdesign... side 4 Spørgeskemadesign... side 4 Præmie... side 4 Svar og respondenter... side 4 Resultater Netmusikbrugerne - hvem er de?... side 5 Hvor ofte bruger de netmusik.dk?... side 6 Hvor kommer de fra?... side 7 Hvordan afspiller de netmusik?... side 8 Indhold - populært, nyt og the long tail... side 9 Nok information?... side 10 Fremtidsønsker... side 11 Hovedkonklusioner... side 15 Resultatorienteret... den superhurtige bagside... side 16 Denne rapport og den forudgående undersøgelse er udarbejdet i perioden maj til juni 2007 af Anne Holst & Jens Hjørne. Netbaserede Services, Statsbiblioteket. Materialet i rapporten er til fri afbenyttelse, kopiering og formidling. Eventuelle spørgsmål er velkomne. Netmusik.dk - Administration, Support & PR - ) Statsbiblioteket Universitetsparken 8000 Århus C Website: Administrativt website: Blog:

3 Side 3 af 16 Brugerundersøgelse 2007 Om netmusik.dk Netmusik.dk (Bibliotekernes netmusik) er en biblioteksservice med netbaseret udlån af musikfiler til danske biblioteksbrugere. Servicen fungerer som en abonnementsservice, hvor danske folkebiblioteker kan stille servicen til rådighed overfor deres bruger. Netmusik.dk har fungeret som et projekt fra september 2004, og løber frem til årsskiftet , hvor servicen overgår til fast drift. Om rapporten Denne rapport viser resultaterne fra en brugerundersøgelse på websitet netmusik. dk, og giver forslag til tolkning af brugernes svar på undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget i perioden 15. maj 15. juni I maj 2006 blev der lavet en lignede undersøgelse og resultaterne fra denne rapport blev anvendt til at dokumentere hvem netmusik.dk s brugere var og hvad de gerne ville have. Resultaterne blev brugt til analyse og udvikling af en ny version af netmusik.dk (version 3), og har efterfølgende mange gange været brugt til dokumentation af brugergruppen, deres adfærd på websitet og ønsker til udvikling. Den nærværende undersøgelse læner sig op ad 2006-undersøgelsen og vi vil drage sammenligninger i forhold til nogle af resultaterne. Brugerundersøgelsen fra 2006 kan findes på: Undersøgelsens mål Da netmusik fra 2008 skal være en fast service, har undersøgelsen haft fokus på fremtiden for netmusik. Ved at opstille forskellige fremtidsmodeller håber vi at få et fingerpeg fra brugerne om hvilken model, de ønsker at netmusik.dk skal have i fremtiden. Undersøgelsen indeholder fire forskellige modeller for servicens indhold. Vi er interesserede i at kende brugernes ønsker og holdninger til netmusik.dk, herunder om der ønskes Web 2.0. komponenter i servicen (brugergenereret indhold). Det kan eksempelvis være elementer som anmeldelser, ratings, upload af egen musik m.v. I 2006 undersøgte vi den typiske brugers profil (alder, køn mv.), og i denne udgave vil vi afklare om det tidligere billede af den typiske netmusikbruger fortsat er identisk med det vi erfarede 2006, eller om det har ændret sig.

4 Side 4 af 16 Vi vil også gerne vide hvordan brugerne bliver opmærksomme på netmusik.dk, for derigennem at få en fornemmelsen af om den hidtidige markedsføring har haft en effekt, samt at kortlægge hvor markedsføringen bedst kan sættes ind. Om undersøgelsen Undersøgelsesperiode: 15. maj juni 2007 Antal besøg på netmusik i perioden: Antal spørgsmål: 16 Antal svar: 7812 Undersøgelsesdesign Undersøgelsen er designet som en såkaldt pop-up, som brugeren fik tilbudt da vedkommende kom ind på siden. Brugeren fik kun tilbudt at deltage i undersøgelsen en gang, dvs. første gang han gik ind på netmusik.dk. Brugerundersøgelsen er udarbejdet og behandlet i net-survey-programmet Survey Xact. Spørgeskemadesign Undersøgelsen indeholdt 16 lukkede spørgsmål, med forhåndsdefinerede svarmuligheder (Ja/nej og prædefinerede svar), denne spørgsmålstype er valgt for at sikre ensartede svar som (svarmængden taget i betragtning) er statistisk anvendelig. Samtidig var erfaringen fra undersøgelsen i 2006 at de åbne svarkategorier krævede et stort analysearbejde og at svarene efterfølgende var vanskelige at bearbejde på en kvalitativ måde. Præmie Creative sponsorerede 3 creative mp3-afspillere til undersøgelsen, og netmusik udtrak 3 heldige vindere blandt alle besvarelserne. Vinderne blev annonceret d.25. juni på forsiden af netmusik.dk samt på netmusik.wordpress.com. Svar og respondenter Knapt 8000 individuelle brugere besvarede undersøgelsen (mod 500 i 2006 hvor undersøgelsen lå på netmusik.dk som et aktivt tilvalg).

5 Side 5 af 16 Overvejelser omkring respondentgruppen og repræsentativ værdi af deres svar Der var præmier for svar, hvilket kan være en motivationsfaktor for ikke-netmusik-brugere til at deltage i undersøgelsen svar på baggrund af et samlet besøg på ca , hvoraf ca er unikke (forskellige) besøgende. Det giver en svarprocent på 27 %. Undersøgelsen fandt sted på selve websitet og var annonceret på et par biblioteks- og /informationsfaglige blogs, hvilket måske kan have boostet svarprocenten. I det efterfølgende finder du en analyse af de indsamlede data samt forslag til tolkning af disse. Resultater Netmusikbrugerne - Hvem er de? Billedet af en typisk netmusik-bruger er identisk med dét vi fik ved brugerundersøgelsen Brugerne er aldersmæssigt bredt repræsenteret, dog med hovedvægten på de årige. Der er en overrepræsentation af mænd (ca. 65 %). Er du? (mand - kvinde) Hvor gammel er du?

6 Side 6 af 16 Den typiske netmusik-bruger er en mand, og han er aldersmæssigt svær at placere. Hvor ofte bruger de netmusik.dk? Netmusik bruges af 27% af respondenterne flere gange om ugen eller flere gange Har du lånt musik på netmusik.dk? om måneden. Resten af respondenterne anvender netmusik 1 gang om måneden eller sjældnere. Hvis ja, hvor ofte? Halvdelen af respondenterne har ikke lånt musik på netmusik.dk Halvdelen af respondenterne har ikke lånt musik på netmusik.dk, af dem der bruger netmusik anvender kun 27% ofte servicen Downloads Unikke besøgende pr. måned ( ) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Måned

7 Side 7 af 16 Hvor kommer de fra? Vi kan se at biblioteket (fortsat) har en væsentlig rolle i forhold til eksponering (35 %), således er PR og eksponering via de enkeltes bibliotekers websites og biblioteker effektive. Netmusik.dk fungerer altså i høj grad som en integreret del af bibliotekernes services (hvilket også er erfaringen i supportarbejdet). Søgemaskinen Google er kilden til 22 % af besøgene, mens anbefalinger og andet udgør kilden til de resterende 43 % besøg. Biblioteket har en stor rolle i forhold til eksponering, og netmusik.dk fungerer om en integreret del af bibliotekerne service. Hvordan opdagede du netmusik.dk? Endvidere kan det konkluderes at selve brandet netmusik.dk er vigtigt. Omtrent 50 % af brugerne taster adressen direkte ind i browseren eller har bogmærket websitet. Brandet netmusik.dk er altså aflejret i brugernes hukommelse, imens det oprindelige kendskab til servicen primært stammer fra biblioteket eller Google. netmusik.dk-brandet er vigtigt og genkendeligt for brugeren. Når du bruger netmusik går du så ind via..?

8 Side 8 af 16 Hvordan afspiller du din musik? MP3. Hvordan afspiller du din musik? Stereoanlæg. Hvordan afspiller du din musik? PC. Hvordan afspiller du din musik? Andet.

9 Side 9 af 16 Hvordan afspiller de musik? Mange netmusik-brugere anvender fortsat mange forskellige fysiske platforme til at afspille musik på (både mp3-afspiller, stereoanlæg og pc). Det er værd at bemærke at mange fortsat bruger stereoanlægget - men undersøgelsens svar viser ikke om det er de samme brugere, der også afspiller musik på pc. En meget lille procentdel afspiller ikke musik på pc (dermed er de ikke brugere af netmusik). Hvis vi ser netmusik.dk som en musik-service udelukkende rettet mod pc, er det ca. 90 % af respondenterne som fortsat er målgruppe, idet mindre end 10 % af respondenterne enten sjældent, næsten aldrig eller aldrig afspiller deres musik på pc. Det er vigtigt at understrege at spørgsmålet retter sig mod afspilning af musik generelt ikke blot musik lånt via netmusik.dk Netmusik-brugeren er en erfaren pc-bruger og anvender forskellige platforme til at lytte til og afspille musik på. Indhold populært, nyt og the long tail! Svaret fra respondenterne viser klart at det er der det brede indhold, der er interessant. Tre kategorier udskiller sig markant: Tidligere udgivelser ( the long tail ), den populære og den nyeste musik. Variationen i indholdet på netmusik.dk er vigtig og det brede indhold er det mest søgte. Hvilken type musik leder du efter på netmusik? (sæt gerne flere kryds) I vid udstrækning har brugerne fundet det musik de kom efter: 96 % har enten altid eller nogle gange fundet det de søgte (fordelt på 17 % altid og 79 % Ja/ nogle gange/ikke altid ).

10 Side 10 af 16 Netmusik er godt med i forhold til musikindhold, og leverer ofte det brugeren søger efter. Samtidig øges musikkataloget hele tiden, og nye kunstnere kommer til. Finder du det musik du leder efter på netmusik.dk? Nok information? I efteråret 2006 udviklede vi med netmusik version 3 hjælpesiderne (www.netmusik.dk/netmusik2006/abouthelp.jsp). Besvarelserne viser at 70 % af respondenterne oplever at de får tilstrækkelig information, og 30 % har manglet information. Vi tolker det sådan at hjælpeteksterne i høj grad imødekommer brugernes informationsbehov (og evt. at websitets brugbarhed ikke fordrer megen information). 30 % har efterspurgt yderligere informationer. Det antyder at der er plads til fortsat udvikling af websitets brugervenlighed. Undersøgelsen specificerer dog ikke hvilken type information eller brugbarhed, der efterspørges. Vi kan altså ikke på denne baggrund vide hvilke funktionaliteter, der eksplicit mangler information eller udvikling. Det nuværende informationsniveau er tilstræbt minimalistisk, men formår dog at imødekomme 70% af brugernes behov. Det er et vurderingsspørgsmål, hvorvidt det er muligt at tilfredsstille de resterende 30%. De 70% informationsmætte er et tilfredsstillende resultat. Har du savnet information på websitet?

11 Side 11 af 16 Fremtidsønsker På Netmusik Inspirationsdagen, en temadag for netmusikbiblioteker i januar 2007, blev de fremmødte biblioteksmedarbejdere præsenteret for 4 forskellige modeller for den fremtidige netmusik.dk. Brugerne af servicen blev med nærværende undersøgelse præsenteret for de samme fire modeller, og blev bedt om at vurdere deres appeal på en skala, der spændte fra meget attraktiv til ikke attraktiv. Model 1 - netmusik uforandret: (Servicen vurderet som den fremstår i dag) Attraktiv: 47 % Hverken eller: 24 % Ikke/ved ikke: 29 % Model 2 længere lånetid, færre lån: (Servicen beriget med en lånetid på 30 dage, men med færre lån) Attraktiv: 54 % Hverken eller: 21 % Ikke/ved ikke: 25 % Model 3 - netmusik som streaming: (I stedet for downloads fungerer servicen som streaming, med mulighed for flere platforme (eksempelvis 3G-telefoner)) Attraktiv: 35 % Hverken eller: 27 % Ikke/ved ikke: 38 % Model 4 - netmusik forærer musikken væk: (Servicen tilbyder filerne som brugernes ejendom, dog med markant færre downloads) Attraktiv: 67 % Hverken eller: 13 % Ikke/ved ikke: 20 % Tilfredsheden med servicens nuværende form fremgår ikke klokkeklart i brugerundersøgelsen. Dermed kan svaret fortolkes som at servicen fortsat har mangler i forhold til at opfylde brugernes ønsker. Igen er det vigtigt at understrege at vi med den brede spørgsmålsformulering har fokuseret på at opnå et generelt billede. Dette betyder også at vi ikke her er gået i detaljer med hvilke eksplicitte problemer brugerne ser.

12 Side 12 af 16 Netmusik.dk overvejer at ændre koncept. I dag er det sådan, at du fx kan downloade 100 sange om måneden. Disse musikfiler har en teknisk foranstaltning som gør at de holder op med at virke efter 7 dage, og de kan kun afspilles på få bærbare mp3-afspillere. Giv din vurdering af modellen: En anderledes model kunne være ligesom den ovenstående, dog med 30 dages levetid for musikfilerne i stedet for de nuværende 7 dage. Hvordan vil du vurdere det? Netmusik.dk kunne også bygge på streaming (dvs. du skal være online for at høre musikken). Du vil fortsat have et begrænset antal lån, du kan dog aflytte musikken streamet, til gengæld kan du aflytte den på 3G-telefoner. Hvordan vil du vurdere det? En tredje fremtidsmodel kunne være at du henter musikfilerne og derefter beholde dem, du vil kunne lægge dem på hvilken som helst mp3-afspiller, til gengæld vil du kun kunne hente langt færre fx 10 numre mod tidligere 100 numre om måneden. Hvordan vil du vurdere det?

13 Side 13 af 16, 4 modeller er der en vinder? Som udgangspunkt vil flest kunder gerne eje musikfilerne dvs. flest kan lide model 4, på trods af at antallet af tracks til download bliver mindre. Dette er måske ikke overraskende, da brugerne tilbydes gratis musik. Men vurderingen af de 3 andre modeller er relativt positiv. Selv om model 4 generelt vurderes som mest attraktiv er model 2 og 3 er også vurderet højt og følger tæt herefter. Fordelingen af ikke attraktiv/ved ikke er i alle scenarierne væsentlig. en er at model 4 er respondenternes foretrukne valg, men ikke et valg, hvor tilkendegivelsen er klart overbevisende. Skal der udnævnes en taber må det dog blive model 3. Berigelse af indholdet - Web 2.0? Skal vi berige netmusik.dk med brugergenereret indhold? Skal der være anmeldelser, anbefalinger, ratings og kollaborativ filtrering og upload af brugernes egen musik? Der tegner sig et generelt billede af at brugerne primært ønsker at anvende netmusik.dk til at hente musik og intet andet. Supplerende og sekundære ting (som mange andre websites tilbyder), som: At se hvad andre har lånt, at læse anmeldelser og anbefalinger, at anbefale musik og uploade musik efterspørges ikke i markant grad. De forskellige funktioner hvor brugeren har mulighed for at øve indflydelse på indholdet bliver ikke efterspurgt i overvældende grad. Dog er der en vis interesse i muligheden for at læse anmeldelser og artikler, samt at få anbefalinger fra andre brugere. Brugerne ønsker at anvende netmusik til at hente musik. At læse anmeldelser og se anbefalinger mv. efterspørges ikke i overvældende grad, men de betragtes som sekundære ydelser.

14 Side 14 af 16 Hvor meget vil du være interesseret i... at se hvad andre har lånt? Hvor meget vil du være interesseret i... at læse anbefalinger fra andre brugere? Hvor meget vil du være interesseret i... at anbefale musik du kan lide at høre? Hvor meget vil du være interesseret i... at du kan oploade den musik du selv har lavet? Hvor meget vil du være interesseret i... at læse anmeldelser og artikler på netmusik.dk?

15 Side 15 af 16 er Hvem er brugerne? Aldersmæssigt er netmusik.dk for alle. Aldersspredningen er centreret om de år, men med repræsentation af alle aldre. Netmusik.dk er en mande-ting. Ca. to tredjedele af brugerne er mænd. Antallet af downloads er stigende men brugergruppen er statisk til faldende. Der er ved at udskille sig en kerne af netmusik-læderhalse. En relativt lille, men trofast brugerskare. Hvad med markedsføring? Bibliotekerne og deres websites er de primære eksponenter for netmusik.dk, hvilket delvist matcher det hidtidige markedsføringskoncept. Det brede ikke-biblioteksrelaterede potentiale er fortsat uberørt. Det vil med andre ord sige at der fortsat er et uberørt potentiale blandt de ikke-biblioteksvante (potentielle) brugere. Hvis vi skal have fat i en ny og bredere brugerskare kræver det nytænkning af markedsføringen og nye tiltag, evt. markedsføring udenfor biblioteksregi. Hvilke fremtidsmodeller skal vi vælge kan man overhovedet spørge brugerne? Blandt de mulige nye modeller for servicekonceptet i et fremtidigt netmusik.dk, var der ikke markante konkurrenter til den nuværende model. Oplevelsen af det attraktive i de nye muligheder omkring streaming, bortgivelse af musikken og længere lånetid var relativt svag. Hvis vores mål var, at brugerne skulle tilkendegive tydelige ønsker i forhold til nye modeller for netmusik.dk, så blev det ikke nået. Dette resultat bør give anledning til at overveje om brugerne kan forholde sig til teoretiske innovative forslag, og om man kan bruge oplevelsen af behov som pegepind for nyudvikling. Muligvis er den praktiske afprøvning af nye muligheders bæreevne den eneste vej til innovation. Berigelse af indhold - Web 2.0, skal vi det? Skal der være mere end blot musik i netmusik.dk? I slipstrømmen på web 2.0 har vi forsøgt at spørge brugerne om deres ønsker til en berigelse af servicen, og om de ønsker brugerindflydelse. Der er ikke et entydigt ønske, nærmest en lidt lunken holdning indhold synes klart at være det vigtigste.

16 Side 16 af 16 Resultater De nuværende netmusikbrugere... bruger mere netmusik end nogensinde er en trofast kernegruppe kræver ikke web 2.0 på netmusik.dk er ret ligeglade med hvilket fremtidsmodel vi vælger er i forvejen biblioteksbrugere. Hvordan får vi fat på alle de andre?

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Nye forretningskoncepter

Nye forretningskoncepter Nye forretningskoncepter Workshop C som case Dias 1 Agenda Proces & status v/ Morten Ny forretningsmodel, perspektiver m.v. v/ Flemming Diskussion, ideer og visioner v/ Alle Der serveres lidt kaffe & kage

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek Danskernes Digitale Bibliotek Hvorfor er det en god idé? Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen DB SYD biblioteks- og kulturforening. 1. marts 2011, Jelling.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere