Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne"

Transkript

1 Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk Af Anne Holst & Jens Hjørne RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN...

2 Side 2 af 16 Indhold: Om netmusik... side 3 Om rapporten... side 3 Undersøgelsens mål... side 3 Om undersøgelsen Undersøgelsesdesign... side 4 Spørgeskemadesign... side 4 Præmie... side 4 Svar og respondenter... side 4 Resultater Netmusikbrugerne - hvem er de?... side 5 Hvor ofte bruger de netmusik.dk?... side 6 Hvor kommer de fra?... side 7 Hvordan afspiller de netmusik?... side 8 Indhold - populært, nyt og the long tail... side 9 Nok information?... side 10 Fremtidsønsker... side 11 Hovedkonklusioner... side 15 Resultatorienteret... den superhurtige bagside... side 16 Denne rapport og den forudgående undersøgelse er udarbejdet i perioden maj til juni 2007 af Anne Holst & Jens Hjørne. Netbaserede Services, Statsbiblioteket. Materialet i rapporten er til fri afbenyttelse, kopiering og formidling. Eventuelle spørgsmål er velkomne. Netmusik.dk - Administration, Support & PR - ) Statsbiblioteket Universitetsparken 8000 Århus C Website: Administrativt website: Blog:

3 Side 3 af 16 Brugerundersøgelse 2007 Om netmusik.dk Netmusik.dk (Bibliotekernes netmusik) er en biblioteksservice med netbaseret udlån af musikfiler til danske biblioteksbrugere. Servicen fungerer som en abonnementsservice, hvor danske folkebiblioteker kan stille servicen til rådighed overfor deres bruger. Netmusik.dk har fungeret som et projekt fra september 2004, og løber frem til årsskiftet , hvor servicen overgår til fast drift. Om rapporten Denne rapport viser resultaterne fra en brugerundersøgelse på websitet netmusik. dk, og giver forslag til tolkning af brugernes svar på undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget i perioden 15. maj 15. juni I maj 2006 blev der lavet en lignede undersøgelse og resultaterne fra denne rapport blev anvendt til at dokumentere hvem netmusik.dk s brugere var og hvad de gerne ville have. Resultaterne blev brugt til analyse og udvikling af en ny version af netmusik.dk (version 3), og har efterfølgende mange gange været brugt til dokumentation af brugergruppen, deres adfærd på websitet og ønsker til udvikling. Den nærværende undersøgelse læner sig op ad 2006-undersøgelsen og vi vil drage sammenligninger i forhold til nogle af resultaterne. Brugerundersøgelsen fra 2006 kan findes på: Undersøgelsens mål Da netmusik fra 2008 skal være en fast service, har undersøgelsen haft fokus på fremtiden for netmusik. Ved at opstille forskellige fremtidsmodeller håber vi at få et fingerpeg fra brugerne om hvilken model, de ønsker at netmusik.dk skal have i fremtiden. Undersøgelsen indeholder fire forskellige modeller for servicens indhold. Vi er interesserede i at kende brugernes ønsker og holdninger til netmusik.dk, herunder om der ønskes Web 2.0. komponenter i servicen (brugergenereret indhold). Det kan eksempelvis være elementer som anmeldelser, ratings, upload af egen musik m.v. I 2006 undersøgte vi den typiske brugers profil (alder, køn mv.), og i denne udgave vil vi afklare om det tidligere billede af den typiske netmusikbruger fortsat er identisk med det vi erfarede 2006, eller om det har ændret sig.

4 Side 4 af 16 Vi vil også gerne vide hvordan brugerne bliver opmærksomme på netmusik.dk, for derigennem at få en fornemmelsen af om den hidtidige markedsføring har haft en effekt, samt at kortlægge hvor markedsføringen bedst kan sættes ind. Om undersøgelsen Undersøgelsesperiode: 15. maj juni 2007 Antal besøg på netmusik i perioden: Antal spørgsmål: 16 Antal svar: 7812 Undersøgelsesdesign Undersøgelsen er designet som en såkaldt pop-up, som brugeren fik tilbudt da vedkommende kom ind på siden. Brugeren fik kun tilbudt at deltage i undersøgelsen en gang, dvs. første gang han gik ind på netmusik.dk. Brugerundersøgelsen er udarbejdet og behandlet i net-survey-programmet Survey Xact. Spørgeskemadesign Undersøgelsen indeholdt 16 lukkede spørgsmål, med forhåndsdefinerede svarmuligheder (Ja/nej og prædefinerede svar), denne spørgsmålstype er valgt for at sikre ensartede svar som (svarmængden taget i betragtning) er statistisk anvendelig. Samtidig var erfaringen fra undersøgelsen i 2006 at de åbne svarkategorier krævede et stort analysearbejde og at svarene efterfølgende var vanskelige at bearbejde på en kvalitativ måde. Præmie Creative sponsorerede 3 creative mp3-afspillere til undersøgelsen, og netmusik udtrak 3 heldige vindere blandt alle besvarelserne. Vinderne blev annonceret d.25. juni på forsiden af netmusik.dk samt på netmusik.wordpress.com. Svar og respondenter Knapt 8000 individuelle brugere besvarede undersøgelsen (mod 500 i 2006 hvor undersøgelsen lå på netmusik.dk som et aktivt tilvalg).

5 Side 5 af 16 Overvejelser omkring respondentgruppen og repræsentativ værdi af deres svar Der var præmier for svar, hvilket kan være en motivationsfaktor for ikke-netmusik-brugere til at deltage i undersøgelsen svar på baggrund af et samlet besøg på ca , hvoraf ca er unikke (forskellige) besøgende. Det giver en svarprocent på 27 %. Undersøgelsen fandt sted på selve websitet og var annonceret på et par biblioteks- og /informationsfaglige blogs, hvilket måske kan have boostet svarprocenten. I det efterfølgende finder du en analyse af de indsamlede data samt forslag til tolkning af disse. Resultater Netmusikbrugerne - Hvem er de? Billedet af en typisk netmusik-bruger er identisk med dét vi fik ved brugerundersøgelsen Brugerne er aldersmæssigt bredt repræsenteret, dog med hovedvægten på de årige. Der er en overrepræsentation af mænd (ca. 65 %). Er du? (mand - kvinde) Hvor gammel er du?

6 Side 6 af 16 Den typiske netmusik-bruger er en mand, og han er aldersmæssigt svær at placere. Hvor ofte bruger de netmusik.dk? Netmusik bruges af 27% af respondenterne flere gange om ugen eller flere gange Har du lånt musik på netmusik.dk? om måneden. Resten af respondenterne anvender netmusik 1 gang om måneden eller sjældnere. Hvis ja, hvor ofte? Halvdelen af respondenterne har ikke lånt musik på netmusik.dk Halvdelen af respondenterne har ikke lånt musik på netmusik.dk, af dem der bruger netmusik anvender kun 27% ofte servicen Downloads Unikke besøgende pr. måned ( ) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Måned

7 Side 7 af 16 Hvor kommer de fra? Vi kan se at biblioteket (fortsat) har en væsentlig rolle i forhold til eksponering (35 %), således er PR og eksponering via de enkeltes bibliotekers websites og biblioteker effektive. Netmusik.dk fungerer altså i høj grad som en integreret del af bibliotekernes services (hvilket også er erfaringen i supportarbejdet). Søgemaskinen Google er kilden til 22 % af besøgene, mens anbefalinger og andet udgør kilden til de resterende 43 % besøg. Biblioteket har en stor rolle i forhold til eksponering, og netmusik.dk fungerer om en integreret del af bibliotekerne service. Hvordan opdagede du netmusik.dk? Endvidere kan det konkluderes at selve brandet netmusik.dk er vigtigt. Omtrent 50 % af brugerne taster adressen direkte ind i browseren eller har bogmærket websitet. Brandet netmusik.dk er altså aflejret i brugernes hukommelse, imens det oprindelige kendskab til servicen primært stammer fra biblioteket eller Google. netmusik.dk-brandet er vigtigt og genkendeligt for brugeren. Når du bruger netmusik går du så ind via..?

8 Side 8 af 16 Hvordan afspiller du din musik? MP3. Hvordan afspiller du din musik? Stereoanlæg. Hvordan afspiller du din musik? PC. Hvordan afspiller du din musik? Andet.

9 Side 9 af 16 Hvordan afspiller de musik? Mange netmusik-brugere anvender fortsat mange forskellige fysiske platforme til at afspille musik på (både mp3-afspiller, stereoanlæg og pc). Det er værd at bemærke at mange fortsat bruger stereoanlægget - men undersøgelsens svar viser ikke om det er de samme brugere, der også afspiller musik på pc. En meget lille procentdel afspiller ikke musik på pc (dermed er de ikke brugere af netmusik). Hvis vi ser netmusik.dk som en musik-service udelukkende rettet mod pc, er det ca. 90 % af respondenterne som fortsat er målgruppe, idet mindre end 10 % af respondenterne enten sjældent, næsten aldrig eller aldrig afspiller deres musik på pc. Det er vigtigt at understrege at spørgsmålet retter sig mod afspilning af musik generelt ikke blot musik lånt via netmusik.dk Netmusik-brugeren er en erfaren pc-bruger og anvender forskellige platforme til at lytte til og afspille musik på. Indhold populært, nyt og the long tail! Svaret fra respondenterne viser klart at det er der det brede indhold, der er interessant. Tre kategorier udskiller sig markant: Tidligere udgivelser ( the long tail ), den populære og den nyeste musik. Variationen i indholdet på netmusik.dk er vigtig og det brede indhold er det mest søgte. Hvilken type musik leder du efter på netmusik? (sæt gerne flere kryds) I vid udstrækning har brugerne fundet det musik de kom efter: 96 % har enten altid eller nogle gange fundet det de søgte (fordelt på 17 % altid og 79 % Ja/ nogle gange/ikke altid ).

10 Side 10 af 16 Netmusik er godt med i forhold til musikindhold, og leverer ofte det brugeren søger efter. Samtidig øges musikkataloget hele tiden, og nye kunstnere kommer til. Finder du det musik du leder efter på netmusik.dk? Nok information? I efteråret 2006 udviklede vi med netmusik version 3 hjælpesiderne (www.netmusik.dk/netmusik2006/abouthelp.jsp). Besvarelserne viser at 70 % af respondenterne oplever at de får tilstrækkelig information, og 30 % har manglet information. Vi tolker det sådan at hjælpeteksterne i høj grad imødekommer brugernes informationsbehov (og evt. at websitets brugbarhed ikke fordrer megen information). 30 % har efterspurgt yderligere informationer. Det antyder at der er plads til fortsat udvikling af websitets brugervenlighed. Undersøgelsen specificerer dog ikke hvilken type information eller brugbarhed, der efterspørges. Vi kan altså ikke på denne baggrund vide hvilke funktionaliteter, der eksplicit mangler information eller udvikling. Det nuværende informationsniveau er tilstræbt minimalistisk, men formår dog at imødekomme 70% af brugernes behov. Det er et vurderingsspørgsmål, hvorvidt det er muligt at tilfredsstille de resterende 30%. De 70% informationsmætte er et tilfredsstillende resultat. Har du savnet information på websitet?

11 Side 11 af 16 Fremtidsønsker På Netmusik Inspirationsdagen, en temadag for netmusikbiblioteker i januar 2007, blev de fremmødte biblioteksmedarbejdere præsenteret for 4 forskellige modeller for den fremtidige netmusik.dk. Brugerne af servicen blev med nærværende undersøgelse præsenteret for de samme fire modeller, og blev bedt om at vurdere deres appeal på en skala, der spændte fra meget attraktiv til ikke attraktiv. Model 1 - netmusik uforandret: (Servicen vurderet som den fremstår i dag) Attraktiv: 47 % Hverken eller: 24 % Ikke/ved ikke: 29 % Model 2 længere lånetid, færre lån: (Servicen beriget med en lånetid på 30 dage, men med færre lån) Attraktiv: 54 % Hverken eller: 21 % Ikke/ved ikke: 25 % Model 3 - netmusik som streaming: (I stedet for downloads fungerer servicen som streaming, med mulighed for flere platforme (eksempelvis 3G-telefoner)) Attraktiv: 35 % Hverken eller: 27 % Ikke/ved ikke: 38 % Model 4 - netmusik forærer musikken væk: (Servicen tilbyder filerne som brugernes ejendom, dog med markant færre downloads) Attraktiv: 67 % Hverken eller: 13 % Ikke/ved ikke: 20 % Tilfredsheden med servicens nuværende form fremgår ikke klokkeklart i brugerundersøgelsen. Dermed kan svaret fortolkes som at servicen fortsat har mangler i forhold til at opfylde brugernes ønsker. Igen er det vigtigt at understrege at vi med den brede spørgsmålsformulering har fokuseret på at opnå et generelt billede. Dette betyder også at vi ikke her er gået i detaljer med hvilke eksplicitte problemer brugerne ser.

12 Side 12 af 16 Netmusik.dk overvejer at ændre koncept. I dag er det sådan, at du fx kan downloade 100 sange om måneden. Disse musikfiler har en teknisk foranstaltning som gør at de holder op med at virke efter 7 dage, og de kan kun afspilles på få bærbare mp3-afspillere. Giv din vurdering af modellen: En anderledes model kunne være ligesom den ovenstående, dog med 30 dages levetid for musikfilerne i stedet for de nuværende 7 dage. Hvordan vil du vurdere det? Netmusik.dk kunne også bygge på streaming (dvs. du skal være online for at høre musikken). Du vil fortsat have et begrænset antal lån, du kan dog aflytte musikken streamet, til gengæld kan du aflytte den på 3G-telefoner. Hvordan vil du vurdere det? En tredje fremtidsmodel kunne være at du henter musikfilerne og derefter beholde dem, du vil kunne lægge dem på hvilken som helst mp3-afspiller, til gengæld vil du kun kunne hente langt færre fx 10 numre mod tidligere 100 numre om måneden. Hvordan vil du vurdere det?

13 Side 13 af 16, 4 modeller er der en vinder? Som udgangspunkt vil flest kunder gerne eje musikfilerne dvs. flest kan lide model 4, på trods af at antallet af tracks til download bliver mindre. Dette er måske ikke overraskende, da brugerne tilbydes gratis musik. Men vurderingen af de 3 andre modeller er relativt positiv. Selv om model 4 generelt vurderes som mest attraktiv er model 2 og 3 er også vurderet højt og følger tæt herefter. Fordelingen af ikke attraktiv/ved ikke er i alle scenarierne væsentlig. en er at model 4 er respondenternes foretrukne valg, men ikke et valg, hvor tilkendegivelsen er klart overbevisende. Skal der udnævnes en taber må det dog blive model 3. Berigelse af indholdet - Web 2.0? Skal vi berige netmusik.dk med brugergenereret indhold? Skal der være anmeldelser, anbefalinger, ratings og kollaborativ filtrering og upload af brugernes egen musik? Der tegner sig et generelt billede af at brugerne primært ønsker at anvende netmusik.dk til at hente musik og intet andet. Supplerende og sekundære ting (som mange andre websites tilbyder), som: At se hvad andre har lånt, at læse anmeldelser og anbefalinger, at anbefale musik og uploade musik efterspørges ikke i markant grad. De forskellige funktioner hvor brugeren har mulighed for at øve indflydelse på indholdet bliver ikke efterspurgt i overvældende grad. Dog er der en vis interesse i muligheden for at læse anmeldelser og artikler, samt at få anbefalinger fra andre brugere. Brugerne ønsker at anvende netmusik til at hente musik. At læse anmeldelser og se anbefalinger mv. efterspørges ikke i overvældende grad, men de betragtes som sekundære ydelser.

14 Side 14 af 16 Hvor meget vil du være interesseret i... at se hvad andre har lånt? Hvor meget vil du være interesseret i... at læse anbefalinger fra andre brugere? Hvor meget vil du være interesseret i... at anbefale musik du kan lide at høre? Hvor meget vil du være interesseret i... at du kan oploade den musik du selv har lavet? Hvor meget vil du være interesseret i... at læse anmeldelser og artikler på netmusik.dk?

15 Side 15 af 16 er Hvem er brugerne? Aldersmæssigt er netmusik.dk for alle. Aldersspredningen er centreret om de år, men med repræsentation af alle aldre. Netmusik.dk er en mande-ting. Ca. to tredjedele af brugerne er mænd. Antallet af downloads er stigende men brugergruppen er statisk til faldende. Der er ved at udskille sig en kerne af netmusik-læderhalse. En relativt lille, men trofast brugerskare. Hvad med markedsføring? Bibliotekerne og deres websites er de primære eksponenter for netmusik.dk, hvilket delvist matcher det hidtidige markedsføringskoncept. Det brede ikke-biblioteksrelaterede potentiale er fortsat uberørt. Det vil med andre ord sige at der fortsat er et uberørt potentiale blandt de ikke-biblioteksvante (potentielle) brugere. Hvis vi skal have fat i en ny og bredere brugerskare kræver det nytænkning af markedsføringen og nye tiltag, evt. markedsføring udenfor biblioteksregi. Hvilke fremtidsmodeller skal vi vælge kan man overhovedet spørge brugerne? Blandt de mulige nye modeller for servicekonceptet i et fremtidigt netmusik.dk, var der ikke markante konkurrenter til den nuværende model. Oplevelsen af det attraktive i de nye muligheder omkring streaming, bortgivelse af musikken og længere lånetid var relativt svag. Hvis vores mål var, at brugerne skulle tilkendegive tydelige ønsker i forhold til nye modeller for netmusik.dk, så blev det ikke nået. Dette resultat bør give anledning til at overveje om brugerne kan forholde sig til teoretiske innovative forslag, og om man kan bruge oplevelsen af behov som pegepind for nyudvikling. Muligvis er den praktiske afprøvning af nye muligheders bæreevne den eneste vej til innovation. Berigelse af indhold - Web 2.0, skal vi det? Skal der være mere end blot musik i netmusik.dk? I slipstrømmen på web 2.0 har vi forsøgt at spørge brugerne om deres ønsker til en berigelse af servicen, og om de ønsker brugerindflydelse. Der er ikke et entydigt ønske, nærmest en lidt lunken holdning indhold synes klart at være det vigtigste.

16 Side 16 af 16 Resultater De nuværende netmusikbrugere... bruger mere netmusik end nogensinde er en trofast kernegruppe kræver ikke web 2.0 på netmusik.dk er ret ligeglade med hvilket fremtidsmodel vi vælger er i forvejen biblioteksbrugere. Hvordan får vi fat på alle de andre?

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Question 1* Question 2* Question 3*

Question 1* Question 2* Question 3* Survey Invitations Invitations Sent: 0 Invitations Accepted: 0 Untracked Responses: 73 Total Responses Received: 73 Results Filtering Add Filter invitations & send reminders Question 1* Er du TDC/YouSee

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport oktober 21 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for dels individuelle biblioteker, og dels

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for dels individuelle biblioteker, og dels

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport december 2010 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. NY Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for individuelle biblioteker, og tal og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - OKTOBER 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - SEPTEMBER 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr.

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Nye forretningskoncepter

Nye forretningskoncepter Nye forretningskoncepter Workshop C som case Dias 1 Agenda Proces & status v/ Morten Ny forretningsmodel, perspektiver m.v. v/ Flemming Diskussion, ideer og visioner v/ Alle Der serveres lidt kaffe & kage

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Birgitte Halle Projektleder og koordinator Aarhus kommune bhal@aarhus.dk Rikke Voldsgaard Risager Vicepræsident for innovation Blue Ocean Robotics rvr@blue-ocean-fobotics.com

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere