Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk."

Transkript

1 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave : Spørgsmål.: Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Da prisen falder med kr. hver gang afsætningen stiger med 00 (tusind) stk, er der tale om en lineær prisafsætningsfunktion. Da løsningen skal illustreres grafisk, løses opgaven grafisk 8 Kr Prisafsætningsfunktion GROMS GROMK 2 m.000 stk Brian Nielsen Side af 2

2 Som det ses af grafen, så er grænseomsætningen og grænseomkostningen ens ved kombinationen 650 t.stk. til en pris på kr. 9,50 kr/stk. Det ses af grafen, at prisafsætningsfunktionen har formlen: p=6-/00m, hvorefter pris- /mængdeforholdet kan kontrolleres: p = 6 m 00 GROMS = 6 m 50 GROMS = GROMK 6 50 m = 650 p = 6 m = 3 00 *650 = 9,50 Selv om det ikke kræves beregnes her dækningsbidraget: Dækningsbidrag: Omsætning Stk Pris Kr. Kr ,00 * 9,50 = ,00 Variable omkostninger ,00 * 2,00 = , ,00 * 3,00 = , ,00 Dækningsbidrag ,00 Spørgsmål.2 Bestem den optimale pris og mængde for Getclean og den optimale mængde for Mousicat på anlægget. Brian Nielsen Side 2 af 2

3 8 Kr Prisafsætningsfunktion 8 7 GROMS GROMK m.000 stk Som det ses af grafen (eller måske mere præcist af det bagvedliggende tabelmateriale) krydser grænseomsætningen for Getclean grænseomsætningen for Mousicat ved stk, hvilket betyder, at indtil mængden på stk, får vi større omsætning og dermed DB ved at sælge Getclean end besparelsen i produktionsomkostningerne på Mousicat. Prisen for Getclean bliver så kr 7,25. (Se matematisk løsning i bilag 2) Da besparelsen ved at lade Getclean indgå i Mousicat stadig er større end grænseomkostningen, vil det kunne betale sig at lade ( =) stk. indgå i produktionen af Mousicat (indtil gromk overstiger besparelsen på 2,50 kr./stk.). Svaret på spørgsmål.2 er således: Getclean stk. til kr. 7,25 Mousicat stk. Uden for opgaven kan oplyses DB, hvis nogen har beregnet det (det giver lidt af de ekstra point, da man viser, at man forstår at DB er afgørende for om optimeringen er lykkedes.): Dækningsbidrag: Omsætning Stk Pris Kr. Kr. Getclean * 7,25 = ,00 Besparelse Mousicat * 2,50 = ,00 Brian Nielsen Side 3 af 2

4 ,00 Variable omkostninger *,00 = , * (+2,5)/2 = , ,00 Dækningsbidrag ,00 Spørgsmål.3: Illustrer i et diagram forløbet af grænseomkostningerne indtil kapacitetsgrænsen Først illustreres grænseomkostningernes forløb i nedenstående tabel: Fra Til Grænseomkostning (/ )m (/ )m 2/ Kr m stk Spørgsmål.4: Bestem den optimale fordeling mellem produktionskapaciteten mellem de tre produkter og de optimale priser for Makelove og Getclean. Brian Nielsen Side 4 af 2

5 Igen her må der gælde følgende: Så længe den fælles grænseomsætning for Makelove og Getclean er større end 2,50 er det fordelagtigt at afsætte disse 2 produkter. Når grænseomsætningen kommer ned på 2,50 kr, så kan det betale sig at fremstille Mousicat indtil grænseomkostningerne kommer op på kr. 2,50 kr. Dette kan ses af nedenstående grafer, hvor pris og mængde for Makelove og Getclean også kan aflæses i hvert fald hvis man har nogle meget bedre kurver end de viste, så derfor vises den matematiske løsning efterfølgende. 8 Kr. 8 Kr. 8 Kr. 7 MakeLove 7 GetClean Fælles GROMS "GROMS" Mousicat m stk Som det ses ganske tydeligt af disse grafer, er den optimale kombination af priser og mængder mellem produkterne; stk. Makelove á kr stk. Getclean á kr. 7,25 og stk. Mousicat. I alt enheder. Den matematiske løsning vises her, for at få de viste resultater (alle mængdetal i hele.000): Makelove Getclean p = -(/00)m + 6 p = -(/300)m + 2 Groms = -(/50)m + 6 Groms = -(/50)m + 2 Brian Nielsen Side 5 af 2

6 50 Groms = -m Groms = -m m = Groms m = Groms For m> (800 50*2 =) 200 gælder den fælles grænseomsætningskurve: M fælles = Groms (200 < m < 3.250) Groms fælles = -(/200)m + 3 Groms fælles = -(/200)m + 3 = 2,5 (/200)m = 3 2,5 = 0,5 m fælles = 0,5 * 200 = 2.00 m Makelove = *2,5 = 675, p = -(675/00) + 6 = 9,25 m Getclean = *2,5 =.425, p = -(.425/300) + 2 = 7,25 og mængden af Mousicat: (/750)m 2/3 = 2,5 m = 2,5*750 +(2/3)*750 = m Mousicat = = 275 Hvis vi ikke havde været så heldige at have Mousicat med i beregningen, skulle vi principielt have prøvet at krydse ligningen for groms med ligningen for gromk for hver mulighed, indtil vi fandt en mulighed, der ligger inden for de tilladte intervaller for de to ligninger. Tegningen er her til stor hjælp. Opgave 2: Spørgsmål 2.: Giv en vurdering af hvorvidt det vil være fordelagtigt fremover selv at fremstille flaskerne. Kapaciteten er på 5 mio. flasker pr. år Prisen er kr. Scrapværdien efter 5 år er kr Levetiden er 5 år VE er 0,0, altså en besparelse på 0,50 kr. pr. flaske Reparation og service udgør kr år. De gennemsnitlige årlige omkostninger til anlægget må så blive; Kapitaltjeneste * α 5 0% * s 5 0% Reparation og service Brian Nielsen Side 6 af 2

7 Herefter kan der udføres en sammenligning: Årlig afsætning FO VO Årlige omk Køb > > < Man kan også beregne Break-even-punktet: Breakeven = = flas ker 0,50 Da de økonomiske resultater ligger på hver sin side af break-even, så må man inddrage andre forhold i beslutningsgrundlaget, det kan fx være: Forsyningssikkerheden må formodes at være større ved eget anlæg Ved investering i eget anlæg fastlåses produktudviklingen til dette anlæg i de næste 5 år Er flaskeproduktion en kerneydelse, eller kan leverandøren levere billigere (evt. en anden leverandør) Hvilken indflydelse vil fx inflation og skat have (ud fra opgaveteksten beregnes der ikke noget med skat) Bliver vi afhængige af leverandøren ved ikke at købe selv? Og sikkert mange andre gode idéer. Spørgsmål 2.2: Beregn det optimale udskiftningstidspunkt for anlægget: År Scrapværdi Afskrivning Rente Rep+vedl. Gromk Gnsn. Ny maskine < < < > Det ses, at maskinen skal repareres og beholdes i 3 år. Opgave 3: Spørgsmål 3.: Beregn den effektive rente på annuitetslånet. Løbetid 4 år 6 kvartaler Brian Nielsen Side 7 af 2

8 7% p.a.,75% pr. kvartal Kurs: 95 (udbetalt kurs incl alle omkostninger betalt) Kursværdi: * 0,95 = Kvartalsvis ydelse: Effektiv rente * α 6,75% - = , = ,46α 6 R R = 2,40% pr. kvartal R = (+0,024) 4 = 9,95% p.a. Spørgsmål 3.2: Beregn den effektive rente på det stående lån, under forudsætning af at kronens værdi vil følge EURO en. Løbetid 5 år stående 8% p.a. årlige ydelser Kurs: 98 (udbetalt kurs incl alle omkostninger betalt) Kursværdi: * 0,98 = Årlig ydelse: Effektiv rente * 8% = = α 5 R *(+R) -5 R = 8,5% p.a. Spørgsmål 3: Beregn den effective rente på det stående lån, under forudsætning af at kronens værdi det. år falder med % i forhold til EURO en, det 2. år med ½% og det 3. år med ½%, og at Danmark ved slutningen af det 3. år bliver fuldt integreret i EURO-samarbejdet. År Nettobetalingsstrøm Kursændring Nettobetalingsstrøm Diskontering Nutidsværdi før kursændring efter kursændring (/(+R)) , ,0*, ,02*,05*, ,02*,05*, ,02*,05*, Brian Nielsen Side 8 af 2

9 R=9,22% 0 Spørgsmål 3.4: Giv en samlet vurdering af de to lånemuligheder. For at sammenligne de to lånemuligheder beregnes kapitalværdien af mulighederne: A) Kalkulationsrente pr. kvartal: 4 + 0,0 =,024 2,4% Kapitalværdien bliver så; ,46α 6 2,4% = kr B ) Kapitalværdien: α 5 0% *(+0%) = kr. B 2 ) Indsæt 0% i kalkulationsrente i skemaet ovenfor og beregn K 0 = Under alle omstændigheder har det stående lån en lavere effektiv rente og en højere kapitalværdi. Likviditeten ved det stående lån er ( =) kr. bedre. Det er svært at spå om valutakursudvikling og inflation. Hvis lånet kan indfris når som helst, minimeres risikoen. Ud fra de givne oplysninger er det stående lån det bedste alternativ. Opgave 4 Spørgsmål 4.: Beregn den optimale leverancestørrelse Forudsætninger: T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te ,00 Q Ordrestørrelse Me/ordre S Bestillingsomkostninger pr. ordre Kr/ordre 2.000,00 C Indkøbspris pr. enhed Kr/Me 5,00 H Lageromkostning i % af C %/Te 20% Brian Nielsen Side 9 af 2

10 c h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te,00 Q 0 Optimal ordrestørrelse Me/ordre Antal ordrer pr år Ordrestørrelse Gennemsnitlig lagerværdi Lageromkostninger Ordreafgivelsesomkostninger Omkostninger i alt Stk Kr. Kr/år Kr/år Kr/år Q N Q/2*C Q/2*C*H N*S T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Q 0 = 2 * D * S C * H = 2 *00.000* * 0,0 = Den optimale fremgangsmåde vil være at købe stk 5 gange om året. Dette kunne beregnes direkte med Wilsons formel ovenfor. Spørgsmål 4.2: Hvorledes bør virksomheden nu disponere? T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te ,00 Q Ordrestørrelse Me/ordre S Bestillingsomkostninger pr. ordre Kr/ordre 2.000,00 C Indkøbspris pr. enhed Kr/Me 0,00 H Lageromkostning i % af C %/Te 0% c h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te,00 Q 0 Optimal ordrestørrelse Me/ordre Ordrestørrelse Rabat 4% 3% 0% 0% Råvareomkostninger , , , ,00 Lageromkostninger , , , ,00 Ordreomkostninger 5.000, , , ,00 Omkostning i alt , , , ,00 Optimal mængde Q 0 = 2* D * S C *( rabatsats ) * H Brian Nielsen Side 0 af 2

11 Det ses nu, at den optimale indkøbsmængde er pr. gang, da dette giver den samlede laveste omkostning. Der skal således købes ind 2 gange årligt med stk. pr. gang. Spørgsmål 4.3: Beregn kapitalbehovet i forbindelse med Hairnolooser. Kapitalbehov: Lagre (maksimal pengebinding) *0, Kunder (00.000*0*0,97*45/360)(pengebindingen er kostpriser) Maksimal pengebinding/kapitalbehov Spørgsmål 4.4: Beregn de likviditetsmæssige- og rentabilitetsmæssige konsekvenser ved en sådan ændring. Tilgodehavender hos kunder: (00.000*25*45/360) Ved kontant betaling er der en indbetaling på kr. (32.500*0,98) Betalingsbetingelse 0dage - 2% eller 45dage netto Eksempelvis beregnet for 00 kr. For at få 45dages ekstra kredit betales 2 kr. ekstra Svarende til formlen B elø b_ efter_ ra b a t = B elø b_ fø r_ ra b a*( t + Rk red ittid ) Den helårlige rente kan beregnes således R = ( + R kredittid ) 360 kredittid Dette kan så samles i formlen: R 360 kredittid = ( ) Beløb _ efter _ rabat ( ) Beløb _ før _ rabat Brian Nielsen Side af 2

12 Det vil her sige at rabatten svarer til en årlig rente på 7,542% Det vil således være billigere at låne penge i banken end at give kunderne kontantrabat, hvorfor kontantrabatten ikke kan anbefales. Opgave 5: Spørgsmål 5.: Giv en vurdering af bogholderens beregninger og forslag, og giv din vurdering af hvorledes virksomheden skal handle i den konkrete situation. Bogholderens beregninger bygger på allerede afholdte omkostninger, der er uden betydning for virksomhedens handlemåde (sunk costs). Det afgørende må være: Hvad er omkostningerne ved at hælde på tønder og levere? Hvad er renovationsomkostningerne o For embalagen o For hele produktet Kan vi finde andre bedre afsætningsmuligheder? Brian Nielsen Side 2 af 2

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere