Nordisk Økonomi. Juni Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst"

Transkript

1 Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom bedring Norge: Vækstpause - ingen tegn på krise; norsk økonomi er stadig i god form Finland: Endnu et kriseår - økonomien skrumper i 2013, men kommer til live igen i 2014

2 Markets Research Redaktionen afsluttet 25. juni 2013 Investeringsanalyse Ansvarshavende redaktør: Steen Bocian Cheføkonom Makroøkonomer: Jens Nærvig Pedersen Danmark Las Olsen Danmark Roger Josefsson Sverige +46 (0) Frank Jullum Norge Pasi Petteri Kuoppamäki Finland +358(0) Salgsansvarlige Thomas Thøgersen Grønkjær Head of Markets Research Rolf Kofod Head of Sales Copenhagen Henrik Voetmann Mikkelsen Global Head of Equities Anders Damgaard Derivatives Sales and Structuring Jesper Ronald Petersen FX Sales and Structuring +44 (0) Bo Wetterstein Debt Capital Markets Lars Worsøe Andersen Fixed Income Torben Frederiksen Sales and Sales Trading, US Denne publikation findes også på websiden Statistisk kildemateriale: Datastream, Reuters EcoWin, OECD, IMF, National Institute of Social and Economic Research, Danmarks Statistik og andre nationale statistiske institutter samt egne beregninger. 2 Juni 2013

3 Indhold Danmark Klar til temposkift 4 Prognosen i tal 10 Sverige Uklare signaler 11 Prognosen i tal 19 Norge Vækstpause 20 Prognosen i tal 25 Finland Endnu et kriseår 26 Prognosen i tal 31 Globalt Opsvinget i den globale økonomi halter videre 32 Makroøkonomisk prognose 33 Finansiel prognose 34 Nordisk Økonomi er Danske Banks kvartalspublikation, som fokuserer på de økonomiske udsigter for de nordiske lande og sætter den økonomiske udvikling på vores hjemmemarkeder i en international sammenhæng. Kvartalspublikationen Globale Scenarier præsenterer vores forventninger til udviklingen i den internationale økonomi. Som et supplement til Nordisk Økonomi og Globale Scenarier kan man på Danske Analyses hjemmeside altid finde bankens aktuelle syn på den økonomiske udvikling i følgende lande/områder: Danmark Sverige Norge Finland USA Storbritannien Euroland Schweiz Central- og Østeuropa/EMEA Asien 3 Juni 2013

4 Danmark Klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten svære betingelser på grund af recessionen i euroområdet. Det er vores forventning, at dansk økonomi mod slutningen af året vil forlade dødvandet og begynde at vokse igen. Fremgangen vil være drevet af voksende indenlandsk efterspørgsel, herunder højere privatforbrug og øgede investeringer, men også voksende eksport hjulpet af en bedring i den globale økonomi. Væksten de kommende år vil dog næppe blive høj nok til at skabe fremgang på arbejdsmarkedet, men den vil dog blive høj nok til at holde beskæftigelsen og ledigheden stabil. Inflationen er faldet betydeligt siden begyndelsen af året. Der er dog tale om et midlertidigt fald, blandt andet som følge af afskaffelsen af fedtskatten. Boligmarkedet ser ud til at have passeret bunden, og vi venter gradvise prisstigninger på landsplan i de kommende år. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognosetidligere prognose BNP 0,1 1,5 0,4 1,5 Privatforbrug 0,4 1,2 0,4 1,1 Offentligt forbrug 0,8 0,5 1,2 0,2 Faste bruttoinvesteringer 1,7 1,8 0,3-0,5 Eksport -0,8 3,5 0,1 3,2 Import 1,9 2,4 0,0 1,6 Bruttoledighed (1000 personer) Inflation 0,8 1,7 1,3 1,9 Offentlig saldo, % af BNP -1,9-1,1-1,4-0,3 Betalingsbalance, % af BNP 4,6 5,1 4,1 4,7 Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank To skridt frem og to skridt tilbage Dansk økonomi har de seneste tre år været i en to skridt frem, to skridt tilbage situation. BNP er ikke vokset, og arbejdsmarkedet har været fastfrosset. Men vi er i gang med et temposkift vi nærmer os således to skridt frem og kun et skridt tilbage. Det er en klar acceleration men desværre ikke med en høj sluthastighed. Dansk økonomi er kommet langt i den nødvendige tilpasning oven på finanskrisen og den indenlandske overophedning af både bolig- og arbejdsmarked. Boligpriserne er faldet med cirka 20 procent, lønvæksten er kommet markant ned, og særligt virksomhederne har øget deres opsparing betragteligt. Tilpasningen har kostet, men den har været nødvendig, og det giver nu plads til vækst i økonomien. Det, sammen med en forventning om en langsom bedring af den økonomiske situation i Europa, er baggrunden for, at vi forventer et brud på de seneste næsten tre år med nulvækst. En klar bedring; men der er lang vej til at kalde det et økonomisk opsving. Selvom vi kun forventer, at BNP stiger med 0,1 procent i år, så er det værd at understrege, at vi forventer ganske pæn vækst i både 3. og 4. kvartal, en fremgang, der efter vores vurdering vil fortsætte ind i 2014, hvor årsvæksten kan nå op på 1,5 procent. Væksten vil i 2014 sikre en beskeden fremgang i beskæftigelsen. Fremgangen ventes at være drevet af såvel eksport som indenlandsk efterspørgsel. Den lave vækst og den forholdsvis høje ledighed har givet anledning til en diskussion om, hvorvidt man bør lempe finanspolitikken i 2014 i forhold til det planlagte. De økonomiske vismænd anbefaler en finanspolitisk lempelse på mia. kroner, mens OECD og Danmarks Nationalbank fraråder det. Uenigheden afspejler dels en diskussion om det finanspolitiske råderum, dels en diskussion om, hvor meget ledig kapacitet, der er i økonomien og endelig nok også en diskussion om, hvor virkningsfuld en finanspolitisk lempelse vil BNP er ikke vokset i snart tre år 415 mia. kr, faste priser mai. kr., faste priser BNP Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Den indenlandske efterspørgsel vokser Årlig vækst (%) Indenlandsk efterspørgsel Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Eksport Juni 2013

5 være i en lille åben og meget rentefølsom økonomi. Der findes desværre ikke et facit med to streger under, selvom både vismænd og nationalbanken gerne vil give indtryk af at sidde med facitlisten. Efter vores vurdering burde man derfor i stedet koncentrere indsatsen om at gennemføre initiativer, som strukturelt styrker økonomien. Hvis sådanne initiativer kan designes, så de har en svagt ekspansiv effekt på den økonomiske aktivitet i 2014, så kan det bestemt overvejes, men det er det strukturelle indhold, og ikke det konjunkturregulerende indhold, der bør være i fokus. Ovennævnte diskussion illustrerer nemlig med al ønskelig tydelighed, at konjunkturstyring ikke er et præcisionsværktøj, og diskussionen mellem de fagligt stærke og uafhængige analyseenheder viser, at der er fordele og ulemper uanset den præcise stramhedsgrad, og at de økonomiske risici går i flere retninger. Sammenligner vi vores nuværende prognose med vores seneste prognose fra marts, har vi ikke ændret syn på den økonomiske fremtid. Vores vækstskøn for 2013 er nedjusteret en smule, men det skal primært ses i lyset af, at dansk økonomi i første halvår i år har skuffet, fremadrettet fastholder vi den forsigtige optimisme. Der er mange usikkerhedsfaktorer i relation til prognosen men den største usikkerhedsfaktor er klart, at krisen kommer til trække længere ud, end vi har lagt til grund i prognosen. Timingen af temposkift er altid vanskelig at forudsige. Betingelserne for et temposkift er bestemt til stede, men der er endnu ingen sikre indikationer på, at det sker allerede i andet halvår, som jo begynder om ganske få dage. Privatforbruget ved at komme sig Som forventet har der været en svag stigning i privatforbruget indtil videre i år. I første kvartal voksede privatforbruget med 0,1 procent, trukket af blandt andet ferieforbrug og brændsel i det kolde forår og af højere forbrug af fødevarer, efter at fedtskatten blev fjernet fra nytår. Tal for Dankortomsætningen i maj tyder på, at den moderate vækst er fortsat eller måske endda accelereret lidt i andet kvartal. Alt i alt peger det mod, at privatforbruget i 2013 kommer til at vokse næsten lige så meget som den fremgang, der er i realindkomsten efter skat. Vækstraten for hele året 2013 bliver ikke imponerende 0,4 procent er vores bud. Men det dækker over en stigning i forbruget fra kvartal til kvartal omkring de 0,3 procent. Det er ikke langt fra, hvad man kunne kalde normalvækst i dansk privatforbrug. I 2014 bliver væksten i realindkomsten mindre end i år. Til gengæld regner vi med, at forbrugerne vil bruge en større del af indkomsten, så der alligevel er udsigt til en stigende forbrugsvækst. En gradvis forbedring af situationen på boligmarkedet og efterhånden også på arbejdsmarkedet burde kunne løfte forbrugertilliden. Men vi forventer kun meget gradvise forbedringer, og dermed også kun en meget gradvis stigning i forbrugskvoten. En kvote, der efter vores vurdering kun er lidt lavere end sit historiske gennemsnit for øjeblikket. Krisen har medført et kraftigt fald i forbruget i forhold til den disponible indkomst, som vi beregner den. Men faldet kom fra et meget højt niveau. Derfor forventer vi ikke en ketchup-effekt, hvor en vending i forbrugertilliden pludselig udløser en stigning i forbrugskvoten til samme niveau som i for eksempel Udsigt til vækst % vækst i BNP Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Vækst i privatforbruget på vej 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00 % k/k Privatforbrug inkl prognose Forventet ud fra Dankortomsætning Kilde: Danmarks Statistik, Nets og Danske Bank Forbruget er lavt, men ikke ekstremt lavt 96,0 % af disponibel indkomst 94,0 92,0 90,0 88,0 Forbrugskvote 86,0 84,0 Kilde: Danmarks Statstik og Danske Bank 5 Juni 2013

6 Stort, men teknisk fald i inflationen År-til-år inflationen er nu nede på 0,9 procent (i maj). Det er et temmelig dramatisk fald i betragtning af, at den så sent som i februar 2012 var på 2,8 procent. En række udefrakommende og tekniske forhold trak inflationen op i 2012 og ned i år. Det gælder især energipriserne og afgifterne, ikke mindst fedtskatten. Der var også et fald i den målte pris på transportforsikringer på 15,5 procent i januar, som trækker kraftigt ned i Inflationen er endnu lavere, end vi forventede i vores seneste prognose, hvilket især hænger sammen med faldet i olieprisen siden. I 2014 forventer vi at vende tilbage til en inflationstakt i underkanten af to procent. Inden da kommer vi dog formentlig til at se endnu lavere inflationsrater hen over sensommeren og efteråret. Der er en mindre afgiftslettelse i juli (og endnu én i januar), og basiseffekten fra 2012 vil også trække nedad. Inflationsraten kan komme så tæt på nul, at der opstår diskussioner om risiko for deflation. Men vi er stadig langt fra egentlig deflation i Danmark, fordi det er midlertidige faktorer, der giver den lave prisvækst, og fordi der stadig er vækst i lønningerne. Vi regner med en lønvækst på det private arbejdsmarked i år på linje med sidste års 1,6 procent. I 2014 kan lidt bedre udsigter for beskæftigelsen give lidt højere lønvækst. Fragmenteret boligmarked Boligmarkedet er i øjeblikket i gang med at rejse sig igen oven på flere års nedtur. Prisudviklingen det seneste års tid indikerer, at bedringen for alvor har fået fat i ejerlejlighedsmarkedet. Her er priserne over det seneste år steget omkring 8 procent. På markedet for parcelhuse har der imidlertid også været bedringstegn at spore på det seneste. Priserne er her steget omkring 3 procent over de seneste tolv måneder. Prisstigninger har gået hånd i hånd med et fald i udbuddet af boliger til salg. Siden det samlede boligudbud toppede i midten af 2011, er det faldet med godt boliger. En del af faldet skyldes, at nogle sælgere har taget deres bolig af markedet igen, men en del skyldes også en svag fremgang i omsætningen på boligmarkedet. Selvom billedet på landsplan er lysnet en smule, så er boligmarkedet i øjeblikket meget fragmenteret. Den seneste tids fremgang kan primært tilskrives fremgang på boligmarkedet i Region Hovedstaden. Her er ejerlejlighedspriserne skudt pænt i vejret, men der har også været svag fremgang i parcelhuspriserne. Omvendt er der andre steder i landet, hvor priserne fortsat falder mest bemærkelsesværdigt i Region Sjælland. Denne udvikling genfindes også i antallet af tvangsauktioner. På landsplan er antallet af tvangsauktioner fortsat i den høje ende sammenlignet med perioden før 2008 omkring 425 om måneden. Det skyldes blandt andet, at der fortsat finder mange tvangsauktioner sted i Region Sjælland. Til gengæld peger pilen nedad i Region Hovedstaden, hvor antallet af tvangsauktioner er faldet støt den seneste tid. Vi venter en fortsat fremgang i prisen på parcelhuse hen over prognoseperioden. Prisstigningerne vil nok ligge omkring 1,5 procent om året i gennemsnit på landsplan, men der vil fortsat være betydelige regionale forskelle. Selvom der er udsigt til fremgang på boligmarkedet, er det værd at understrege, at boligmarkedet hviler på et skrøbeligt fundament. Grundskylden stiger i disse år i flere kommuner, og udløbet af afdragsfrihed nærmer sig for et større antal boligejere. Derudover udgør det svage arbejdsmarked også en begrænsning på boligmarkedet. Midlertidigt fald i inflationen Biddrag til ændring i inflation siden februar 2012 Procentpoint Brændstof til biler -0.5 Fødevarer -0.5 Forsikringer -0.3 Finansielle tjenester -0.1 Kaffe -0.1 Alkohol og tobak -0.1 Elektricitet -0.1 Husleje 0 Beklædning -0.1 Flydende brændsel -0.1 Restauranter mv Bøger 0.1 Charterrejser 0.1 Fritid, kultur, sport 0.1 I alt -1.9 Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Boligudbuddet er faldet Boligudbud (parcelhuse og ejerlejligheder) Fortsat mange tvangsauktioner Kilde: Danmarks Statistik Tvangsauktioner Kilde: Danmarks Statistik Juni 2013

7 Negativ rente året ud Siden Nationalbanken i januar måtte hæve renten for at modgå presset på fastkursen, har kronekursen ligget forholdsvist stabilt under centralkursen over for euroen. I begyndelsen af maj sænkede Nationalbanken udlånsrenten med 0,10 procentpoint som reaktion på rentenedsættelsen fra den Europæiske Centralbank. Det bragte udlånsrenten tilbage på det historisk lave 0,20 procent renten på indskudsbeviser blev fastholdt på -0,10 procent. Nationalbanken har således fastholdt den negative rentepolitik, som den indførte i juli sidste år, og meget tyder i øjeblikket på, at den vil blive fastholdt året ud. Dansk økonomi bliver således fortsat hjulpet af historisk lave renter. Det lave renteniveau har ikke været nok til at sparke gang i efterspørgslen i dansk økonomi, men har holdt hånden under økonomien, herunder boligejerne, som har haft gavn af historisk lave realkreditrenter. Investeringsfremgang fra meget lavt niveau Erhvervsinvesteringskvoten har i kølvandet på krisen ligget på godt ti procent af BNP, hvilket er det laveste i det kvartalsvise nationalregnskabs levetid. Det er især investeringer i bygninger og transportmidler, som ligger på et lavt niveau, mens maskininvesteringerne er steget pænt oven på det store fald i 2008 og 2009 og har lukket en del af hullet. Tager man højde for virksomhedernes løbende afskrivninger, er der i øjeblikket et investeringsefterslæb. Virksomhedernes manglende lyst til at investere skyldes formentlig, at vækstudsigterne de seneste par år har været magre, hvilket har gjort det mindre attraktivt at investere, og at bankerne samtidig har strammet kreditstandarderne oven på finanskrisen. I samme periode har der været pæn vækst i de offentlige investeringer som følge af fremrykningen af offentlige investeringer, blandt andet i forbindelse med regeringens kickstart. Boliginvesteringerne har stabiliseret sig på det niveau, de lå på inden 00 ernes byggeboom. Flere forhold får os til vente pæn fremgang i investeringsaktiviteten i de kommende år. Investeringsvinduet lukker med udgangen af i år, og det vil formentlig øge erhvervsinvesteringerne i år, og særligt mod slutningen af året. En del af erhvervsinvesteringerne vil dog formentlig være fremrykninger fra Derudover vil investeringerne i metroen og forbindelsen over Femern bælt også trække op i erhvervsinvesteringerne. Boliginvesteringerne vil blive hjulpet på vej af BoligJobordningen, der som en del af Vækstplan DK blev forlænget til og med 2014, samt de planlagte renoveringer af almene boliger. Endelig er der i Vækstplan DK planlagt endnu en fremrykning af offentlige investeringer. Derudover lysner vækstudsigterne i øjeblikket, hvilket bør stimulere investeringslysten. Produktivitetsvæksten er gået i stå I fjerde kvartal sidste år lå timearbejdskraftsproduktiviteten omtrent på samme niveau som to år tidligere. Hovedårsagen til den flade produktivitetsudvikling er formentlig konjunkturel. Virksomhederne har løbende siden 2008 tilpasset kapaciteten til den svagere efterspørgselssituation, hvilket blandt andet har resulteret i et fald i beskæftigelsen og en stigning i ledigheden. Virksomhederne har dog ikke taget den fulde tilpasning, og de kan således få mere ud af den nuværende arbejdskraft de har altså holdt igen med fyringerne, så de har arbejdskraft i reserve, når et opsving melder sig. Der er dermed formentlig et ikke ubetydeligt produktivitetsgab i dansk økonomi i øjeblikket, som i første Store regionale forskelle i husprisudviklingen K1= K1= Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Syddanmark Kilde: Realkreditrådet og Danske Bank Negativ rente siden sidste sommer Jan May Sep Jan 11 Sjælland 1.75 % % Indskudsbevisrente Kilde: Danmarks Nationalbank Udlånsrente May Sep Jan 12 Investeringerne ligger på et lavt niveau May % af BNP % af BNP Boliginvesteringer Offentlige investeringer Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Erhvervsinvesteringer Juni 2013

8 omgang kan lægge en begrænsning på beskæftigelsesvæksten, når der kommer gang i efterspørgselsvæksten igen. I perioden voksede produktiviteten med omkring 1¼ procent om året i gennemsnit. Det er formentlig der omkring, den strukturelle produktivitetsvækst ligger i dansk økonomi. Det er imidlertid noget lavere end produktivitetsvæksten i flere af landene omkring os. Siden 2000 er produktiviteten steget omkring 2,5 procent mere i Holland, omkring 6 procent mere i Tyskland og Storbritannien og hele 13,5 procent mere i Sverige. Der findes dog også eksempler på lande, som har klaret sig dårligere i Italien ligger produktiviteten nu omkring 6,5 procent lavere. Der er således behov for at se på mulighederne for at forbedre produktiviteten i dansk økonomi. Her mener vi, man med fordel kan rette blikket mod produktivitetskommissionens anbefalinger, som indtil videre viser, at der er gode muligheder for at øge produktiviteten ved at kigge på blandt andet deregulering, privatisering af offentlige selskaber og effektivisering af den offentlige sektor. Arbejdsmarkedet har nået bunden Dansk økonomi har i snart tre år ligget stort set fladt. Det har naturligt sat aftryk på arbejdsmarkedet, som i samme periode gradvist er blevet svækket. Beskæftigelsen i den private sektor har ganske vist holdt sig nogenlunde stabil, men et fald i beskæftigelsen i den offentlige sektor har trukket ned i den samlede beskæftigelse. Bruttoledigheden er ganske vist faldet pænt siden nytår aktuelt er den godt personer lavere end ved årsskiftet men dette fald skal hovedsagelig tilskrives forhold omkring implementeringen af dagpengereformen vil kun byde på svag vækst i efterspørgslen, og i 2014 vil væksten bevæge sig op omkring niveauet for den trendmæssige vækst. Derudover er der i øjeblikket et produktivitetsgab i dansk økonomi. Det er begge forhold som gør, at virksomhederne ikke umiddelbart får behov for at ansætte de i kommende år. Der er dog normalt en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes investeringslyst og deres efterspørgsel efter arbejdskraft. Når virksomhederne investerer, er de også mere tilbøjelige til at ansætte nyt personale. Givet at vi venter fremgang i investeringerne i de kommende år, så kan dette forhold hjælpe arbejdsmarkedet i den rigtige retning. Derudover har regeringen lagt op til svag vækst i det offentlige forbrug, hvilket mindsker behovet for at ansætte i den offentlige sektor. Samlet venter vi derfor, at beskæftigelsen vil være mere eller mindre uændret i de kommende år, formentlig med et lille fald i år og en lille fremgang næste år. Ledigheden forventer vi også, vil holde sig stabil. Tiltrængt afdæmpet offentlig forbrugsvækst I Vækstplan DK har regeringen lagt op til afdæmpet vækst i det offentlige forbrug i de kommende år. Med indførelsen af budgetloven og udgiftsloftet vil det formentlig blive nemmere at holde forbrugsvæksten på et moderat niveau. Det er tiltrængt for dansk økonomi, da den offentlige sektor, selv hvis man tager højde for den nuværende konjunktursituation, fortsat fylder meget i økonomien. Det vil derfor ikke være ønskeligt, at en eventuelt kommende finanspolitisk lempelse sker via højere offentligt forbrug. Produktiviteten vokser hurtigere i nabolandene = = Beskæftigelsen er faldet i den offentlige sektor K1= K1= Tyskland Italien Holland Sverige Kilde: Eurostat og Danske Bank Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Storbritannien Note: Figuren viser den relative udvikling i timearbejdsproduktiviteten i det enkelte land i forhold til Danmark Større investeringslyst er lig med lavere ledighed % af BNP % <<Investeringskvoten Arbejdsløshed (OECD)>> Kilde: Danmarks Statistik, OECD og Danske Bank Sidste år var underskuddet på ØMU-saldoen 4 procent af BNP, og det oversteg dermed for første gang EU-kravet på 3 procent af BNP. 8 Juni 2013

9 Overskridelsen skyldtes imidlertid engangsudbetalingen af efterlønsbidrag, som var en del af tilbagetræningsreformen. Fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner vil generere en midlertidig ekstraindtægt, som vil pynte på det offentlige budget. Oprindeligt var planen, at det kun skulle være muligt at straksbeskatte tidligere indbetalinger på kapitalpensioner i 2013, men i Vækstplan DK har regeringen lagt op til, at det også skal være muligt i Det er vores forventning, at det samlet set vil give en engangsindtægt i størrelsesordenen 40 mia. kroner, og at størstedelen formentlig vil falde i Lyse udsigter for eksporten Betingelserne for eksporten har været svære de seneste kvartaler. Recessionen i euroområdet, vores vigtigste eksportmarked, er trukket ud, og den effektive kronekurs er blevet styrket omkring fire procent siden august sidste år. Valutastyrkelsen kommer på baggrund af de markante pengepolitiske lempelser i USA og Japan og en formindsket risiko for eurosammenbrud. Betingelserne for eksporten bliver dog formentlig bedre mod slutningen af året. De markante pengepolitiske lempelser i USA og Japan vil løfte efterspørgslen her, og der er også spæde tegn på en begyndende økonomisk bedring i euroområdet. Det vil, alt andet lige, løfte efterspørgslen efter danske varer og dermed løfte eksporten vil formentlig byde på et lille fald i eksporten, mens vi venter pæn fremgang for eksporten næste år. Vi venter en pæn vækst i importen de kommende år. Det skyldes særligt, at en stor del af de øgede erhvervsinvesteringer og en del af lageropbygningen, som finder sted i år, vil blive dækket af importen. Importfremgangen betyder videre, at nettoeksporten vil levere et betydeligt negativt bidrag til væksten i år, og at overskuddet på betalingsbalancen vil falde en smule. Næste år vender fortegnet, og nettoeksporten vil igen bidrage positivt til væksten, ligesom betalingsbalanceoverskuddet vil vokse en smule igen. Selvom overskuddet på betalingsbalancen formentlig bliver en anelse mindre i år, så er det fortsat stort, og selvom en del af faldet skyldes en svag eksportudvikling, skyldes en del af faldet også voksende indenlandsk efterspørgsel, og at det trækker ned i overskuddet, må siges at være et sundhedstegn. Det offentlige forbrug fylder meget 31 % af BNP % af BNP Offentligt forbrug Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Eksporten har haft det svært 4 % k/k % k/k Eksportvækst Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Kronekursen er blevet styrket siden sidste sommer aug 12= Nominel effektiv kronekurs Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Mar May Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank 9 Juni 2013

10 Danmark: Prognosen i tal Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) Privatforbrug 874,5 0,6 0,4 1,2 Offentligt forbrug 508,1 0,2 0,8 0,5 Faste bruttoinvesteringer 311,7 0,0 1,7 1,8 - Erhvervsinvesteringer 2,7 5,7 1,6 - Boliginvesteringer -9,5-2,9 2,6 - Offentlige investeringer 7,4-7,8 1,3 Væksbidrag fra lagerændringer 3,6-0,4 0,3-0,2 Eksport 956,8 0,9-0,8 3,5 - Vareeksport 593,4-0,4 0,2 3,3 - Tjenesteeksport 363,4 3,0-2,4 3,9 Import 863,3 1,8 1,9 2,4 - Vareimport 552,7 1,8 3,6 1,6 - Tjenesteimport 310,6 1,7-1,1 3,8 Bruttonationalprodukt 1791,5-0,5 0,1 1,5 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 105,0 85,0 95,0 - % af BNP 5,8 4,6 5,1 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -72,5-35,0-20,0 - % af BNP -4,0-1,9-1,1 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 832,5 825,0 810,0 - % af BNP 45,8 45,0 43,4 Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) 2758,8 2750,5 2757,5 Bruttoledigheden (1000 pers.) 161,7 155,8 154,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 6,1 5,9 5,9 Oliepris - dollar pr. tønde 112,0 106,0 99,0 Huspriser, % å/å -3,4 1,5 1,6 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,6 1,4 1,7 Forbrugerpriser, % å/å 2,4 0,8 1,7 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente 0,20 0,20 0,20 0,30 2-årig swap-rente 0,88 0,70 0,85 1,00 10-årig swap-rente 2,30 1,90 2,05 2,25 EUR/DKK 7,46 7,46 7,46 7,46 USD/DKK 5,67 5,74 5,87 5,92 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Reuters EcoWin, Danske Bank 10 Juni 2013

11 Sverige Uklare signaler Her først på sommeren sidder vi med en fornemmelse af, at det er lidt usikkert, hvor svensk økonomi egentlig er på vej hen. Heldigvis er vi ikke de eneste, der har det sådan. Selv Riksbanken ser ud til at være i tvivl om, hvordan man skal tackle en økonomi, der nærmest opfører sig som en seismograf. Da vi før er blevet fanget på det forkerte ben, vælger vi at spille det sikre kort. Vi mener fortsat, at svensk økonomi langsomt er ved at komme sig, og vi fastholder i store træk vores skøn for væksten i 2013 og Vi venter således en vækst på 1,7 % i år (uændret i forhold til forrige prognose) og 2,1 % næste år (mod tidligere 2,0 %). Volatiliteten i verdensøkonomien giver imidlertid en høj risiko for, at der senere kan komme betydelige revisioner i prognosen for en lille, åben økonomi som den svenske. Vi tror imidlertid, at en efterspørgselsvækst på omkring 2 % vil være tilstrækkelig til at holde jobvæksten i gang, og det burde også kunne trække ledigheden ned under 8 % til trods for tilgangen til arbejdsstyrken. Givet vores lave skøn for den potentielle vækst i svensk økonomi på 1,5 % er der derfor også udsigt til en stigning i kapacitetsudnyttelsen. Vi venter imidlertid fortsat lav inflation, idet der stadig vil være et stort ressourceudbud i hele prognoseperioden. Inflationen renset for boligrenter ventes at ligge under inflationsmålet på 2 %, selv når vi ser tre år frem. Den svenske nationalbank, Riksbanken, har fået et par nye direktionsmedlemmer. Vi er ret usikre på Riksbankens rentebeslutninger fremover. Frem til foråret argumenterede vi for en mere lempelig pengepolitik, men da verdensøkonomien nu er i bedring, har vi i nogen grad skiftet holdning. Mere specifikt har vi valgt at se bort fra vores mere pessimistiske syn på de fundamentale økonomiske forhold som f.eks. gældssituationen på globalt plan, idet de ukonventionelle pengepolitiske lempelser, som de store centralbanker har iværksat, nu langt om længe ser ud til at virke. Sverige mister markedsandele Kilde: National Institute for Economic and Social Research (NIESR), Konjunkturinstituttet (KI), Sveriges Statistik(SCB) og Danske Bank Den internationale baggrund Udviklingen i amerikansk økonomi giver anledning til optimisme. Det gælder ikke mindst, når vi ser på boligmarkedet, hvor boligpriserne nu er steget uafbrudt i næsten et år. 11 Juni 2013

12 Samtidig ser de store udviklingslande, BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) nu langt om længe ud til at være på vej op i omdrejninger. Det kan især komme den investeringstunge svenske eksportindustri til gode, da de midler, der tages i anvendelse for at styrke efterspørgslen i de nye økonomier, ikke mindst ser ud til at sigte mod at øge investeringerne. Der er samtidig udsigt til, at japansk økonomi får et stærkt comeback i 2013 efter en meget kraftig lempelse af penge- og finanspolitikken. De sydeuropæiske lande inkl. Frankrig er imidlertid fortsat i recession, selv om tillidsindikatorerne nu også begynder at pege opad her. Heldigvis udgør Sydeuropa kun en meget lille del af det svenske eksportmarked, og væksten i importefterspørgslen på de svenske eksportmarkeder (den svenske verdensmarkedsvækst ) ventes derfor at holde sig pænt oppe i prognoseperioden. Samlet set venter vi, at den svenske verdensmarkedsvækst vil ligge over 3 % i 2013 og på omkring 6,5 % i 2014, hvilket er på linje med det historiske gennemsnit. Vi ser dog fortsat en række risikofaktorer til trods for den stigende optimisme på finansmarkederne og stabiliseringen i realøkonomien. Det gælder bl.a. spørgsmålet om, hvordan tillidsindikatorerne vil blive påvirket af de relativt beskedne finanspolitiske stramninger i USA og en mere håndfast reaktion fra ECB eller andre kreditorlande (IMF, Tyskland etc.) på de skrøbelige offentlige finanser i Sydeuropa. Økonomisk politik og aktivpriser Den svenske krone har stort set ligget uændret mod de fleste andre valutaer siden april, og det brede handelsvægtede valutaindeks KIX er steget igen (dvs. at den effektive svenske krone er blevet svækket), både når vi ser på den nominelle og den reale værdi. Det har lettet lidt på situationen hos de svenske eksportører på kort sigt, men vi tror kun, at den positive effekt holder sig midlertidigt, på grund af den fundamentalt stærke svenske økonomi, og vi venter en ny styrkelse af den svenske krone, når vi ser lidt længere frem. Det vil gå ud over indtjeningen i de svenske virksomheder og vil også kunne betyde, at det svenske aktiemarked ikke vil kunne følge med de globale aktiemarkeder i en længere periode. Renterne er fortsat med at stige over en bred kam i de seneste måneder, hvilket har modvirket effekten af de pengepolitiske lempelser i de seneste måneder. Risikopræmierne på (kredit)obligationer er imidlertid fortsat ned, og det betyder, at virksomhedernes og boligejernes finansieringsrenter ligger tæt på et historisk bundniveau for de fleste tidshorisonter. De korte renter holdes som i de fleste andre lande nede af centralbanken, mens den stigende optimisme på finansmarkederne og de lysere økonomiske udsigter nu begynder at presse de lange renter op. Vi mener imidlertid ikke, at det aktuelle renteniveau udgør en trussel mod den økonomiske vending, da den forsigtige stigning i de lange renter som nævnt skyldes en positiv udvikling i investorernes syn på finansmarkederne og lysere udsigter for svensk økonomi, samtidig med at renterne fortsat ligger tæt på et historisk bundniveau. Da Riksbanken samtidig nyder høj troværdighed, når det gælder viljen til at holde inflationen i skak, er der ikke umiddelbart risiko for en ødelæggende stigning i renteniveauet. Lempelig finanspolitik Kilde: KI, SCB og Danske Bank 12 Juni 2013

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere