Nordisk Økonomi. Juni Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst"

Transkript

1 Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom bedring Norge: Vækstpause - ingen tegn på krise; norsk økonomi er stadig i god form Finland: Endnu et kriseår - økonomien skrumper i 2013, men kommer til live igen i 2014

2 Markets Research Redaktionen afsluttet 25. juni 2013 Investeringsanalyse Ansvarshavende redaktør: Steen Bocian Cheføkonom Makroøkonomer: Jens Nærvig Pedersen Danmark Las Olsen Danmark Roger Josefsson Sverige +46 (0) Frank Jullum Norge Pasi Petteri Kuoppamäki Finland +358(0) Salgsansvarlige Thomas Thøgersen Grønkjær Head of Markets Research Rolf Kofod Head of Sales Copenhagen Henrik Voetmann Mikkelsen Global Head of Equities Anders Damgaard Derivatives Sales and Structuring Jesper Ronald Petersen FX Sales and Structuring +44 (0) Bo Wetterstein Debt Capital Markets Lars Worsøe Andersen Fixed Income Torben Frederiksen Sales and Sales Trading, US Denne publikation findes også på websiden Statistisk kildemateriale: Datastream, Reuters EcoWin, OECD, IMF, National Institute of Social and Economic Research, Danmarks Statistik og andre nationale statistiske institutter samt egne beregninger. 2 Juni 2013

3 Indhold Danmark Klar til temposkift 4 Prognosen i tal 10 Sverige Uklare signaler 11 Prognosen i tal 19 Norge Vækstpause 20 Prognosen i tal 25 Finland Endnu et kriseår 26 Prognosen i tal 31 Globalt Opsvinget i den globale økonomi halter videre 32 Makroøkonomisk prognose 33 Finansiel prognose 34 Nordisk Økonomi er Danske Banks kvartalspublikation, som fokuserer på de økonomiske udsigter for de nordiske lande og sætter den økonomiske udvikling på vores hjemmemarkeder i en international sammenhæng. Kvartalspublikationen Globale Scenarier præsenterer vores forventninger til udviklingen i den internationale økonomi. Som et supplement til Nordisk Økonomi og Globale Scenarier kan man på Danske Analyses hjemmeside altid finde bankens aktuelle syn på den økonomiske udvikling i følgende lande/områder: Danmark Sverige Norge Finland USA Storbritannien Euroland Schweiz Central- og Østeuropa/EMEA Asien 3 Juni 2013

4 Danmark Klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten svære betingelser på grund af recessionen i euroområdet. Det er vores forventning, at dansk økonomi mod slutningen af året vil forlade dødvandet og begynde at vokse igen. Fremgangen vil være drevet af voksende indenlandsk efterspørgsel, herunder højere privatforbrug og øgede investeringer, men også voksende eksport hjulpet af en bedring i den globale økonomi. Væksten de kommende år vil dog næppe blive høj nok til at skabe fremgang på arbejdsmarkedet, men den vil dog blive høj nok til at holde beskæftigelsen og ledigheden stabil. Inflationen er faldet betydeligt siden begyndelsen af året. Der er dog tale om et midlertidigt fald, blandt andet som følge af afskaffelsen af fedtskatten. Boligmarkedet ser ud til at have passeret bunden, og vi venter gradvise prisstigninger på landsplan i de kommende år. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognosetidligere prognose BNP 0,1 1,5 0,4 1,5 Privatforbrug 0,4 1,2 0,4 1,1 Offentligt forbrug 0,8 0,5 1,2 0,2 Faste bruttoinvesteringer 1,7 1,8 0,3-0,5 Eksport -0,8 3,5 0,1 3,2 Import 1,9 2,4 0,0 1,6 Bruttoledighed (1000 personer) Inflation 0,8 1,7 1,3 1,9 Offentlig saldo, % af BNP -1,9-1,1-1,4-0,3 Betalingsbalance, % af BNP 4,6 5,1 4,1 4,7 Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank To skridt frem og to skridt tilbage Dansk økonomi har de seneste tre år været i en to skridt frem, to skridt tilbage situation. BNP er ikke vokset, og arbejdsmarkedet har været fastfrosset. Men vi er i gang med et temposkift vi nærmer os således to skridt frem og kun et skridt tilbage. Det er en klar acceleration men desværre ikke med en høj sluthastighed. Dansk økonomi er kommet langt i den nødvendige tilpasning oven på finanskrisen og den indenlandske overophedning af både bolig- og arbejdsmarked. Boligpriserne er faldet med cirka 20 procent, lønvæksten er kommet markant ned, og særligt virksomhederne har øget deres opsparing betragteligt. Tilpasningen har kostet, men den har været nødvendig, og det giver nu plads til vækst i økonomien. Det, sammen med en forventning om en langsom bedring af den økonomiske situation i Europa, er baggrunden for, at vi forventer et brud på de seneste næsten tre år med nulvækst. En klar bedring; men der er lang vej til at kalde det et økonomisk opsving. Selvom vi kun forventer, at BNP stiger med 0,1 procent i år, så er det værd at understrege, at vi forventer ganske pæn vækst i både 3. og 4. kvartal, en fremgang, der efter vores vurdering vil fortsætte ind i 2014, hvor årsvæksten kan nå op på 1,5 procent. Væksten vil i 2014 sikre en beskeden fremgang i beskæftigelsen. Fremgangen ventes at være drevet af såvel eksport som indenlandsk efterspørgsel. Den lave vækst og den forholdsvis høje ledighed har givet anledning til en diskussion om, hvorvidt man bør lempe finanspolitikken i 2014 i forhold til det planlagte. De økonomiske vismænd anbefaler en finanspolitisk lempelse på mia. kroner, mens OECD og Danmarks Nationalbank fraråder det. Uenigheden afspejler dels en diskussion om det finanspolitiske råderum, dels en diskussion om, hvor meget ledig kapacitet, der er i økonomien og endelig nok også en diskussion om, hvor virkningsfuld en finanspolitisk lempelse vil BNP er ikke vokset i snart tre år 415 mia. kr, faste priser mai. kr., faste priser BNP Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Den indenlandske efterspørgsel vokser Årlig vækst (%) Indenlandsk efterspørgsel Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Eksport Juni 2013

5 være i en lille åben og meget rentefølsom økonomi. Der findes desværre ikke et facit med to streger under, selvom både vismænd og nationalbanken gerne vil give indtryk af at sidde med facitlisten. Efter vores vurdering burde man derfor i stedet koncentrere indsatsen om at gennemføre initiativer, som strukturelt styrker økonomien. Hvis sådanne initiativer kan designes, så de har en svagt ekspansiv effekt på den økonomiske aktivitet i 2014, så kan det bestemt overvejes, men det er det strukturelle indhold, og ikke det konjunkturregulerende indhold, der bør være i fokus. Ovennævnte diskussion illustrerer nemlig med al ønskelig tydelighed, at konjunkturstyring ikke er et præcisionsværktøj, og diskussionen mellem de fagligt stærke og uafhængige analyseenheder viser, at der er fordele og ulemper uanset den præcise stramhedsgrad, og at de økonomiske risici går i flere retninger. Sammenligner vi vores nuværende prognose med vores seneste prognose fra marts, har vi ikke ændret syn på den økonomiske fremtid. Vores vækstskøn for 2013 er nedjusteret en smule, men det skal primært ses i lyset af, at dansk økonomi i første halvår i år har skuffet, fremadrettet fastholder vi den forsigtige optimisme. Der er mange usikkerhedsfaktorer i relation til prognosen men den største usikkerhedsfaktor er klart, at krisen kommer til trække længere ud, end vi har lagt til grund i prognosen. Timingen af temposkift er altid vanskelig at forudsige. Betingelserne for et temposkift er bestemt til stede, men der er endnu ingen sikre indikationer på, at det sker allerede i andet halvår, som jo begynder om ganske få dage. Privatforbruget ved at komme sig Som forventet har der været en svag stigning i privatforbruget indtil videre i år. I første kvartal voksede privatforbruget med 0,1 procent, trukket af blandt andet ferieforbrug og brændsel i det kolde forår og af højere forbrug af fødevarer, efter at fedtskatten blev fjernet fra nytår. Tal for Dankortomsætningen i maj tyder på, at den moderate vækst er fortsat eller måske endda accelereret lidt i andet kvartal. Alt i alt peger det mod, at privatforbruget i 2013 kommer til at vokse næsten lige så meget som den fremgang, der er i realindkomsten efter skat. Vækstraten for hele året 2013 bliver ikke imponerende 0,4 procent er vores bud. Men det dækker over en stigning i forbruget fra kvartal til kvartal omkring de 0,3 procent. Det er ikke langt fra, hvad man kunne kalde normalvækst i dansk privatforbrug. I 2014 bliver væksten i realindkomsten mindre end i år. Til gengæld regner vi med, at forbrugerne vil bruge en større del af indkomsten, så der alligevel er udsigt til en stigende forbrugsvækst. En gradvis forbedring af situationen på boligmarkedet og efterhånden også på arbejdsmarkedet burde kunne løfte forbrugertilliden. Men vi forventer kun meget gradvise forbedringer, og dermed også kun en meget gradvis stigning i forbrugskvoten. En kvote, der efter vores vurdering kun er lidt lavere end sit historiske gennemsnit for øjeblikket. Krisen har medført et kraftigt fald i forbruget i forhold til den disponible indkomst, som vi beregner den. Men faldet kom fra et meget højt niveau. Derfor forventer vi ikke en ketchup-effekt, hvor en vending i forbrugertilliden pludselig udløser en stigning i forbrugskvoten til samme niveau som i for eksempel Udsigt til vækst % vækst i BNP Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Vækst i privatforbruget på vej 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00 % k/k Privatforbrug inkl prognose Forventet ud fra Dankortomsætning Kilde: Danmarks Statistik, Nets og Danske Bank Forbruget er lavt, men ikke ekstremt lavt 96,0 % af disponibel indkomst 94,0 92,0 90,0 88,0 Forbrugskvote 86,0 84,0 Kilde: Danmarks Statstik og Danske Bank 5 Juni 2013

6 Stort, men teknisk fald i inflationen År-til-år inflationen er nu nede på 0,9 procent (i maj). Det er et temmelig dramatisk fald i betragtning af, at den så sent som i februar 2012 var på 2,8 procent. En række udefrakommende og tekniske forhold trak inflationen op i 2012 og ned i år. Det gælder især energipriserne og afgifterne, ikke mindst fedtskatten. Der var også et fald i den målte pris på transportforsikringer på 15,5 procent i januar, som trækker kraftigt ned i Inflationen er endnu lavere, end vi forventede i vores seneste prognose, hvilket især hænger sammen med faldet i olieprisen siden. I 2014 forventer vi at vende tilbage til en inflationstakt i underkanten af to procent. Inden da kommer vi dog formentlig til at se endnu lavere inflationsrater hen over sensommeren og efteråret. Der er en mindre afgiftslettelse i juli (og endnu én i januar), og basiseffekten fra 2012 vil også trække nedad. Inflationsraten kan komme så tæt på nul, at der opstår diskussioner om risiko for deflation. Men vi er stadig langt fra egentlig deflation i Danmark, fordi det er midlertidige faktorer, der giver den lave prisvækst, og fordi der stadig er vækst i lønningerne. Vi regner med en lønvækst på det private arbejdsmarked i år på linje med sidste års 1,6 procent. I 2014 kan lidt bedre udsigter for beskæftigelsen give lidt højere lønvækst. Fragmenteret boligmarked Boligmarkedet er i øjeblikket i gang med at rejse sig igen oven på flere års nedtur. Prisudviklingen det seneste års tid indikerer, at bedringen for alvor har fået fat i ejerlejlighedsmarkedet. Her er priserne over det seneste år steget omkring 8 procent. På markedet for parcelhuse har der imidlertid også været bedringstegn at spore på det seneste. Priserne er her steget omkring 3 procent over de seneste tolv måneder. Prisstigninger har gået hånd i hånd med et fald i udbuddet af boliger til salg. Siden det samlede boligudbud toppede i midten af 2011, er det faldet med godt boliger. En del af faldet skyldes, at nogle sælgere har taget deres bolig af markedet igen, men en del skyldes også en svag fremgang i omsætningen på boligmarkedet. Selvom billedet på landsplan er lysnet en smule, så er boligmarkedet i øjeblikket meget fragmenteret. Den seneste tids fremgang kan primært tilskrives fremgang på boligmarkedet i Region Hovedstaden. Her er ejerlejlighedspriserne skudt pænt i vejret, men der har også været svag fremgang i parcelhuspriserne. Omvendt er der andre steder i landet, hvor priserne fortsat falder mest bemærkelsesværdigt i Region Sjælland. Denne udvikling genfindes også i antallet af tvangsauktioner. På landsplan er antallet af tvangsauktioner fortsat i den høje ende sammenlignet med perioden før 2008 omkring 425 om måneden. Det skyldes blandt andet, at der fortsat finder mange tvangsauktioner sted i Region Sjælland. Til gengæld peger pilen nedad i Region Hovedstaden, hvor antallet af tvangsauktioner er faldet støt den seneste tid. Vi venter en fortsat fremgang i prisen på parcelhuse hen over prognoseperioden. Prisstigningerne vil nok ligge omkring 1,5 procent om året i gennemsnit på landsplan, men der vil fortsat være betydelige regionale forskelle. Selvom der er udsigt til fremgang på boligmarkedet, er det værd at understrege, at boligmarkedet hviler på et skrøbeligt fundament. Grundskylden stiger i disse år i flere kommuner, og udløbet af afdragsfrihed nærmer sig for et større antal boligejere. Derudover udgør det svage arbejdsmarked også en begrænsning på boligmarkedet. Midlertidigt fald i inflationen Biddrag til ændring i inflation siden februar 2012 Procentpoint Brændstof til biler -0.5 Fødevarer -0.5 Forsikringer -0.3 Finansielle tjenester -0.1 Kaffe -0.1 Alkohol og tobak -0.1 Elektricitet -0.1 Husleje 0 Beklædning -0.1 Flydende brændsel -0.1 Restauranter mv Bøger 0.1 Charterrejser 0.1 Fritid, kultur, sport 0.1 I alt -1.9 Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Boligudbuddet er faldet Boligudbud (parcelhuse og ejerlejligheder) Fortsat mange tvangsauktioner Kilde: Danmarks Statistik Tvangsauktioner Kilde: Danmarks Statistik Juni 2013

7 Negativ rente året ud Siden Nationalbanken i januar måtte hæve renten for at modgå presset på fastkursen, har kronekursen ligget forholdsvist stabilt under centralkursen over for euroen. I begyndelsen af maj sænkede Nationalbanken udlånsrenten med 0,10 procentpoint som reaktion på rentenedsættelsen fra den Europæiske Centralbank. Det bragte udlånsrenten tilbage på det historisk lave 0,20 procent renten på indskudsbeviser blev fastholdt på -0,10 procent. Nationalbanken har således fastholdt den negative rentepolitik, som den indførte i juli sidste år, og meget tyder i øjeblikket på, at den vil blive fastholdt året ud. Dansk økonomi bliver således fortsat hjulpet af historisk lave renter. Det lave renteniveau har ikke været nok til at sparke gang i efterspørgslen i dansk økonomi, men har holdt hånden under økonomien, herunder boligejerne, som har haft gavn af historisk lave realkreditrenter. Investeringsfremgang fra meget lavt niveau Erhvervsinvesteringskvoten har i kølvandet på krisen ligget på godt ti procent af BNP, hvilket er det laveste i det kvartalsvise nationalregnskabs levetid. Det er især investeringer i bygninger og transportmidler, som ligger på et lavt niveau, mens maskininvesteringerne er steget pænt oven på det store fald i 2008 og 2009 og har lukket en del af hullet. Tager man højde for virksomhedernes løbende afskrivninger, er der i øjeblikket et investeringsefterslæb. Virksomhedernes manglende lyst til at investere skyldes formentlig, at vækstudsigterne de seneste par år har været magre, hvilket har gjort det mindre attraktivt at investere, og at bankerne samtidig har strammet kreditstandarderne oven på finanskrisen. I samme periode har der været pæn vækst i de offentlige investeringer som følge af fremrykningen af offentlige investeringer, blandt andet i forbindelse med regeringens kickstart. Boliginvesteringerne har stabiliseret sig på det niveau, de lå på inden 00 ernes byggeboom. Flere forhold får os til vente pæn fremgang i investeringsaktiviteten i de kommende år. Investeringsvinduet lukker med udgangen af i år, og det vil formentlig øge erhvervsinvesteringerne i år, og særligt mod slutningen af året. En del af erhvervsinvesteringerne vil dog formentlig være fremrykninger fra Derudover vil investeringerne i metroen og forbindelsen over Femern bælt også trække op i erhvervsinvesteringerne. Boliginvesteringerne vil blive hjulpet på vej af BoligJobordningen, der som en del af Vækstplan DK blev forlænget til og med 2014, samt de planlagte renoveringer af almene boliger. Endelig er der i Vækstplan DK planlagt endnu en fremrykning af offentlige investeringer. Derudover lysner vækstudsigterne i øjeblikket, hvilket bør stimulere investeringslysten. Produktivitetsvæksten er gået i stå I fjerde kvartal sidste år lå timearbejdskraftsproduktiviteten omtrent på samme niveau som to år tidligere. Hovedårsagen til den flade produktivitetsudvikling er formentlig konjunkturel. Virksomhederne har løbende siden 2008 tilpasset kapaciteten til den svagere efterspørgselssituation, hvilket blandt andet har resulteret i et fald i beskæftigelsen og en stigning i ledigheden. Virksomhederne har dog ikke taget den fulde tilpasning, og de kan således få mere ud af den nuværende arbejdskraft de har altså holdt igen med fyringerne, så de har arbejdskraft i reserve, når et opsving melder sig. Der er dermed formentlig et ikke ubetydeligt produktivitetsgab i dansk økonomi i øjeblikket, som i første Store regionale forskelle i husprisudviklingen K1= K1= Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Syddanmark Kilde: Realkreditrådet og Danske Bank Negativ rente siden sidste sommer Jan May Sep Jan 11 Sjælland 1.75 % % Indskudsbevisrente Kilde: Danmarks Nationalbank Udlånsrente May Sep Jan 12 Investeringerne ligger på et lavt niveau May % af BNP % af BNP Boliginvesteringer Offentlige investeringer Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Erhvervsinvesteringer Juni 2013

8 omgang kan lægge en begrænsning på beskæftigelsesvæksten, når der kommer gang i efterspørgselsvæksten igen. I perioden voksede produktiviteten med omkring 1¼ procent om året i gennemsnit. Det er formentlig der omkring, den strukturelle produktivitetsvækst ligger i dansk økonomi. Det er imidlertid noget lavere end produktivitetsvæksten i flere af landene omkring os. Siden 2000 er produktiviteten steget omkring 2,5 procent mere i Holland, omkring 6 procent mere i Tyskland og Storbritannien og hele 13,5 procent mere i Sverige. Der findes dog også eksempler på lande, som har klaret sig dårligere i Italien ligger produktiviteten nu omkring 6,5 procent lavere. Der er således behov for at se på mulighederne for at forbedre produktiviteten i dansk økonomi. Her mener vi, man med fordel kan rette blikket mod produktivitetskommissionens anbefalinger, som indtil videre viser, at der er gode muligheder for at øge produktiviteten ved at kigge på blandt andet deregulering, privatisering af offentlige selskaber og effektivisering af den offentlige sektor. Arbejdsmarkedet har nået bunden Dansk økonomi har i snart tre år ligget stort set fladt. Det har naturligt sat aftryk på arbejdsmarkedet, som i samme periode gradvist er blevet svækket. Beskæftigelsen i den private sektor har ganske vist holdt sig nogenlunde stabil, men et fald i beskæftigelsen i den offentlige sektor har trukket ned i den samlede beskæftigelse. Bruttoledigheden er ganske vist faldet pænt siden nytår aktuelt er den godt personer lavere end ved årsskiftet men dette fald skal hovedsagelig tilskrives forhold omkring implementeringen af dagpengereformen vil kun byde på svag vækst i efterspørgslen, og i 2014 vil væksten bevæge sig op omkring niveauet for den trendmæssige vækst. Derudover er der i øjeblikket et produktivitetsgab i dansk økonomi. Det er begge forhold som gør, at virksomhederne ikke umiddelbart får behov for at ansætte de i kommende år. Der er dog normalt en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes investeringslyst og deres efterspørgsel efter arbejdskraft. Når virksomhederne investerer, er de også mere tilbøjelige til at ansætte nyt personale. Givet at vi venter fremgang i investeringerne i de kommende år, så kan dette forhold hjælpe arbejdsmarkedet i den rigtige retning. Derudover har regeringen lagt op til svag vækst i det offentlige forbrug, hvilket mindsker behovet for at ansætte i den offentlige sektor. Samlet venter vi derfor, at beskæftigelsen vil være mere eller mindre uændret i de kommende år, formentlig med et lille fald i år og en lille fremgang næste år. Ledigheden forventer vi også, vil holde sig stabil. Tiltrængt afdæmpet offentlig forbrugsvækst I Vækstplan DK har regeringen lagt op til afdæmpet vækst i det offentlige forbrug i de kommende år. Med indførelsen af budgetloven og udgiftsloftet vil det formentlig blive nemmere at holde forbrugsvæksten på et moderat niveau. Det er tiltrængt for dansk økonomi, da den offentlige sektor, selv hvis man tager højde for den nuværende konjunktursituation, fortsat fylder meget i økonomien. Det vil derfor ikke være ønskeligt, at en eventuelt kommende finanspolitisk lempelse sker via højere offentligt forbrug. Produktiviteten vokser hurtigere i nabolandene = = Beskæftigelsen er faldet i den offentlige sektor K1= K1= Tyskland Italien Holland Sverige Kilde: Eurostat og Danske Bank Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Storbritannien Note: Figuren viser den relative udvikling i timearbejdsproduktiviteten i det enkelte land i forhold til Danmark Større investeringslyst er lig med lavere ledighed % af BNP % <<Investeringskvoten Arbejdsløshed (OECD)>> Kilde: Danmarks Statistik, OECD og Danske Bank Sidste år var underskuddet på ØMU-saldoen 4 procent af BNP, og det oversteg dermed for første gang EU-kravet på 3 procent af BNP. 8 Juni 2013

9 Overskridelsen skyldtes imidlertid engangsudbetalingen af efterlønsbidrag, som var en del af tilbagetræningsreformen. Fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner vil generere en midlertidig ekstraindtægt, som vil pynte på det offentlige budget. Oprindeligt var planen, at det kun skulle være muligt at straksbeskatte tidligere indbetalinger på kapitalpensioner i 2013, men i Vækstplan DK har regeringen lagt op til, at det også skal være muligt i Det er vores forventning, at det samlet set vil give en engangsindtægt i størrelsesordenen 40 mia. kroner, og at størstedelen formentlig vil falde i Lyse udsigter for eksporten Betingelserne for eksporten har været svære de seneste kvartaler. Recessionen i euroområdet, vores vigtigste eksportmarked, er trukket ud, og den effektive kronekurs er blevet styrket omkring fire procent siden august sidste år. Valutastyrkelsen kommer på baggrund af de markante pengepolitiske lempelser i USA og Japan og en formindsket risiko for eurosammenbrud. Betingelserne for eksporten bliver dog formentlig bedre mod slutningen af året. De markante pengepolitiske lempelser i USA og Japan vil løfte efterspørgslen her, og der er også spæde tegn på en begyndende økonomisk bedring i euroområdet. Det vil, alt andet lige, løfte efterspørgslen efter danske varer og dermed løfte eksporten vil formentlig byde på et lille fald i eksporten, mens vi venter pæn fremgang for eksporten næste år. Vi venter en pæn vækst i importen de kommende år. Det skyldes særligt, at en stor del af de øgede erhvervsinvesteringer og en del af lageropbygningen, som finder sted i år, vil blive dækket af importen. Importfremgangen betyder videre, at nettoeksporten vil levere et betydeligt negativt bidrag til væksten i år, og at overskuddet på betalingsbalancen vil falde en smule. Næste år vender fortegnet, og nettoeksporten vil igen bidrage positivt til væksten, ligesom betalingsbalanceoverskuddet vil vokse en smule igen. Selvom overskuddet på betalingsbalancen formentlig bliver en anelse mindre i år, så er det fortsat stort, og selvom en del af faldet skyldes en svag eksportudvikling, skyldes en del af faldet også voksende indenlandsk efterspørgsel, og at det trækker ned i overskuddet, må siges at være et sundhedstegn. Det offentlige forbrug fylder meget 31 % af BNP % af BNP Offentligt forbrug Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Eksporten har haft det svært 4 % k/k % k/k Eksportvækst Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Kronekursen er blevet styrket siden sidste sommer aug 12= Nominel effektiv kronekurs Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Mar May Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank 9 Juni 2013

10 Danmark: Prognosen i tal Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) Privatforbrug 874,5 0,6 0,4 1,2 Offentligt forbrug 508,1 0,2 0,8 0,5 Faste bruttoinvesteringer 311,7 0,0 1,7 1,8 - Erhvervsinvesteringer 2,7 5,7 1,6 - Boliginvesteringer -9,5-2,9 2,6 - Offentlige investeringer 7,4-7,8 1,3 Væksbidrag fra lagerændringer 3,6-0,4 0,3-0,2 Eksport 956,8 0,9-0,8 3,5 - Vareeksport 593,4-0,4 0,2 3,3 - Tjenesteeksport 363,4 3,0-2,4 3,9 Import 863,3 1,8 1,9 2,4 - Vareimport 552,7 1,8 3,6 1,6 - Tjenesteimport 310,6 1,7-1,1 3,8 Bruttonationalprodukt 1791,5-0,5 0,1 1,5 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 105,0 85,0 95,0 - % af BNP 5,8 4,6 5,1 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -72,5-35,0-20,0 - % af BNP -4,0-1,9-1,1 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 832,5 825,0 810,0 - % af BNP 45,8 45,0 43,4 Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) 2758,8 2750,5 2757,5 Bruttoledigheden (1000 pers.) 161,7 155,8 154,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 6,1 5,9 5,9 Oliepris - dollar pr. tønde 112,0 106,0 99,0 Huspriser, % å/å -3,4 1,5 1,6 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,6 1,4 1,7 Forbrugerpriser, % å/å 2,4 0,8 1,7 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente 0,20 0,20 0,20 0,30 2-årig swap-rente 0,88 0,70 0,85 1,00 10-årig swap-rente 2,30 1,90 2,05 2,25 EUR/DKK 7,46 7,46 7,46 7,46 USD/DKK 5,67 5,74 5,87 5,92 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Reuters EcoWin, Danske Bank 10 Juni 2013

11 Sverige Uklare signaler Her først på sommeren sidder vi med en fornemmelse af, at det er lidt usikkert, hvor svensk økonomi egentlig er på vej hen. Heldigvis er vi ikke de eneste, der har det sådan. Selv Riksbanken ser ud til at være i tvivl om, hvordan man skal tackle en økonomi, der nærmest opfører sig som en seismograf. Da vi før er blevet fanget på det forkerte ben, vælger vi at spille det sikre kort. Vi mener fortsat, at svensk økonomi langsomt er ved at komme sig, og vi fastholder i store træk vores skøn for væksten i 2013 og Vi venter således en vækst på 1,7 % i år (uændret i forhold til forrige prognose) og 2,1 % næste år (mod tidligere 2,0 %). Volatiliteten i verdensøkonomien giver imidlertid en høj risiko for, at der senere kan komme betydelige revisioner i prognosen for en lille, åben økonomi som den svenske. Vi tror imidlertid, at en efterspørgselsvækst på omkring 2 % vil være tilstrækkelig til at holde jobvæksten i gang, og det burde også kunne trække ledigheden ned under 8 % til trods for tilgangen til arbejdsstyrken. Givet vores lave skøn for den potentielle vækst i svensk økonomi på 1,5 % er der derfor også udsigt til en stigning i kapacitetsudnyttelsen. Vi venter imidlertid fortsat lav inflation, idet der stadig vil være et stort ressourceudbud i hele prognoseperioden. Inflationen renset for boligrenter ventes at ligge under inflationsmålet på 2 %, selv når vi ser tre år frem. Den svenske nationalbank, Riksbanken, har fået et par nye direktionsmedlemmer. Vi er ret usikre på Riksbankens rentebeslutninger fremover. Frem til foråret argumenterede vi for en mere lempelig pengepolitik, men da verdensøkonomien nu er i bedring, har vi i nogen grad skiftet holdning. Mere specifikt har vi valgt at se bort fra vores mere pessimistiske syn på de fundamentale økonomiske forhold som f.eks. gældssituationen på globalt plan, idet de ukonventionelle pengepolitiske lempelser, som de store centralbanker har iværksat, nu langt om længe ser ud til at virke. Sverige mister markedsandele Kilde: National Institute for Economic and Social Research (NIESR), Konjunkturinstituttet (KI), Sveriges Statistik(SCB) og Danske Bank Den internationale baggrund Udviklingen i amerikansk økonomi giver anledning til optimisme. Det gælder ikke mindst, når vi ser på boligmarkedet, hvor boligpriserne nu er steget uafbrudt i næsten et år. 11 Juni 2013

12 Samtidig ser de store udviklingslande, BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) nu langt om længe ud til at være på vej op i omdrejninger. Det kan især komme den investeringstunge svenske eksportindustri til gode, da de midler, der tages i anvendelse for at styrke efterspørgslen i de nye økonomier, ikke mindst ser ud til at sigte mod at øge investeringerne. Der er samtidig udsigt til, at japansk økonomi får et stærkt comeback i 2013 efter en meget kraftig lempelse af penge- og finanspolitikken. De sydeuropæiske lande inkl. Frankrig er imidlertid fortsat i recession, selv om tillidsindikatorerne nu også begynder at pege opad her. Heldigvis udgør Sydeuropa kun en meget lille del af det svenske eksportmarked, og væksten i importefterspørgslen på de svenske eksportmarkeder (den svenske verdensmarkedsvækst ) ventes derfor at holde sig pænt oppe i prognoseperioden. Samlet set venter vi, at den svenske verdensmarkedsvækst vil ligge over 3 % i 2013 og på omkring 6,5 % i 2014, hvilket er på linje med det historiske gennemsnit. Vi ser dog fortsat en række risikofaktorer til trods for den stigende optimisme på finansmarkederne og stabiliseringen i realøkonomien. Det gælder bl.a. spørgsmålet om, hvordan tillidsindikatorerne vil blive påvirket af de relativt beskedne finanspolitiske stramninger i USA og en mere håndfast reaktion fra ECB eller andre kreditorlande (IMF, Tyskland etc.) på de skrøbelige offentlige finanser i Sydeuropa. Økonomisk politik og aktivpriser Den svenske krone har stort set ligget uændret mod de fleste andre valutaer siden april, og det brede handelsvægtede valutaindeks KIX er steget igen (dvs. at den effektive svenske krone er blevet svækket), både når vi ser på den nominelle og den reale værdi. Det har lettet lidt på situationen hos de svenske eksportører på kort sigt, men vi tror kun, at den positive effekt holder sig midlertidigt, på grund af den fundamentalt stærke svenske økonomi, og vi venter en ny styrkelse af den svenske krone, når vi ser lidt længere frem. Det vil gå ud over indtjeningen i de svenske virksomheder og vil også kunne betyde, at det svenske aktiemarked ikke vil kunne følge med de globale aktiemarkeder i en længere periode. Renterne er fortsat med at stige over en bred kam i de seneste måneder, hvilket har modvirket effekten af de pengepolitiske lempelser i de seneste måneder. Risikopræmierne på (kredit)obligationer er imidlertid fortsat ned, og det betyder, at virksomhedernes og boligejernes finansieringsrenter ligger tæt på et historisk bundniveau for de fleste tidshorisonter. De korte renter holdes som i de fleste andre lande nede af centralbanken, mens den stigende optimisme på finansmarkederne og de lysere økonomiske udsigter nu begynder at presse de lange renter op. Vi mener imidlertid ikke, at det aktuelle renteniveau udgør en trussel mod den økonomiske vending, da den forsigtige stigning i de lange renter som nævnt skyldes en positiv udvikling i investorernes syn på finansmarkederne og lysere udsigter for svensk økonomi, samtidig med at renterne fortsat ligger tæt på et historisk bundniveau. Da Riksbanken samtidig nyder høj troværdighed, når det gælder viljen til at holde inflationen i skak, er der ikke umiddelbart risiko for en ødelæggende stigning i renteniveauet. Lempelig finanspolitik Kilde: KI, SCB og Danske Bank 12 Juni 2013

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere