(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)"

Transkript

1 Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at søge ovennævnte stilling som midlertidigt ansat hos Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). Jobbeskrivelse Medarbejderen rapporterer til gruppelederen af gruppe A i sektionen for overvågning i støtteenheden for overvågning og reaktion (SRS) og vil arbejde som en del af programmet for (VPD). Den pågældende vil navnlig have ansvaret for at: bistå med at planlægge og prioritere ECDC's aktiviteter inden for overvågning af koordinere det daglige arbejde i forbindelse med overvågningen af vaccineforebyggelige sygdomme (herunder indsamling, validering, analyse, fortolkning og formidling af overvågningsdata vedrørende ) koordinere net vedrørende og indgå i samspil med koordineringsudvalg for net vedrørende sygdomme formidle overvågningsresultater på internationale videnskabelige konferencer og offentliggøre videnskabelige artikler med peer review på basis af en indgående analyse af overvågningsdata vedrørende styre aktiviteter og tjenesteydelseskontrakter, der har til formål at forbedre integrationen af den nationale laboratoriekapacitet i den EU-dækkende overvågning af bistå medlemsstaterne med at vurdere og styrke den nationale overvågning af 1

2 bidrage til at udvikle og opretholde tætte arbejdsforbindelser mellem centret og nationale/internationale organer, der er ansvarlige for overvågningen af bidrage til andre af ECDC's aktiviteter efter behov inden for den pågældendes ekspertiseområde i givet fald indgå i ECDC's døgnvagtordning og arbejde i forbindelse med internationale krisesituationer på folkesundhedsområdet. Nødvendige kvalifikationer og erfaring A. Formelle krav For at være kvalificeret skal ansøgeren opfylde en række formelle krav. Ansøgeren skal: have et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier med bevis for afsluttet uddannelse, hvor den normale varighed af universitetsuddannelsen er fire år eller derover, eller have et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier med bevis for afsluttet uddannelse og relevant erhvervserfaring af mindst ét års varighed, hvor den normale varighed af universitetsuddannelsen er mindst tre år 1 mindst 9 års erhvervserfaring 2 (efter den afsluttende eksamen) have et indgående kendskab til et af EU's officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne udføre arbejdsopgaverne 3 være statsborger i en af EU-medlemsstaterne eller i Norge, Island eller Liechtenstein være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder 4 have opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver, og opfylde de for hvervet nødvendige fysiske krav. B. Udvælgelseskriterier Vi har fastlagt væsentlige kriterier med hensyn til erhvervserfaring og personlige egenskaber/sociale kompetencer, som skal være opfyldt for at komme i betragtning til denne stilling. Disse er følgende: 1 Kun eksamensbeviser, der er udstedt i EU-medlemsstater eller er anerkendt af myndighederne i de pågældende medlemsstater som værende på tilsvarende niveau, tages i betragtning. 2 Der tages altid højde for obligatorisk militærtjeneste. 3 For at være kvalificeret til forfremmelse som led i en årlig forfremmelsesprocedure skal de ansatte endvidere beherske et tredje EU-sprog som arbejdssprog, jf. den gældende personalevedtægt og gennemførelsesbestemmelserne hertil. 4 Inden ansættelsen vil den udvalgte ansøger blive anmodet om at fremlægge en ren straffeattest. 2

3 Erhvervserfaring/faglig viden: universitetsuddannelse inden for medicin, folkesundhed eller epidemiologi mindst 5 års erhvervserfaring i stillinger i relation til de arbejdsopgaver, der fremgår af jobbeskrivelsen dokumenteret erfaring med drift af systemer til overvågning af vaccineforebyggelige sygdomme på regionalt, nationalt eller internationalt plan dokumenteret erfaring med dataanalyse ved hjælp af statistiske og analytiske epidemiologiske metoder dokumenterede kvalifikationer i formidling af videnskabelig information til myndigheder, kolleger samt til et bredere publikum, navnlig offentliggørelse af videnskabelige artikler dokumenteret erfaring med at styre store projekter sammen med flere partnere og interessenter godt kendskab til epidemiologi og laboratorieaspekter i forbindelse med særdeles god beherskelse af engelsk, både skriftligt og mundtligt. Personlige egenskaber/sociale kompetencer: særdeles gode analytiske evner særdeles gode organisatoriske færdigheder og kvalifikationer inden for projektstyring samt evne til at prioritere kvalitetsdrevet og serviceminded stærke sociale kompetencer og kommunikationsfærdigheder samt evne til at arbejde godt i et team evne til at selvstændiggøre, motivere og lede andre indstillet på løbende læring samt at følge med i udviklingen på den pågældendes ekspertiseområde. Vi har også identificeret erfaringer og kvalifikationer, som er fordelagtige for denne stilling. Disse er følgende: uddannelse inden for epidemiologi (f.eks. EIS, EPIET, FETP) uddannelse inden for vaccinologi speciallægeuddannelse i folkesundhed, overførbare sygdomme eller pædiatri dokumenteret erfaring med videnskabelig forskning inden for vaccineforebyggelige sygdomme erfaring med at påvise og undersøge vaccineforebyggelige sygdomsudbrud solidt kendskab til evidensbaserede metoder og erfaring med at koordinere ekspertpaneler. Afhængigt af antallet af modtagne ansøgninger kan udvælgelseskomitéen opstille strengere kriterier inden for de ovennævnte udvælgelseskriteriers områder. 3

4 Ansættelse og ansættelsesvilkår Medarbejderen udnævnes på grundlag af en liste, der opstilles af udvælgelseskomitéen og fremsendes til direktøren. Dette stillingsopslag danner grundlag for udvælgelseskomitéens opstilling af listen. Ansøgerne kan blive anmodet om at deltage i skriftlige prøver. Ansøgerne bør bemærke, at listen kan blive offentliggjort, og at opførelse på listen ikke er en garanti for ansættelse. Listen over ansøgere udarbejdes på grundlag af en åben udvælgelsesproces. Den udvalgte ansøger ansættes som midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union for en periode på fem år med mulighed for forlængelse. Ansættelsen vil være i lønklasse AD 8. Ansøgerne bør bemærke kravet i EU's personalevedtægt om, at alle nye medarbejdere skal gennemgå en prøvetid. Yderligere oplysninger om kontrakt- og arbejdsvilkår findes i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som findes under følgende link: Tjenestestedet er Stockholm, hvor centret har sine aktiviteter. Reserveliste En reserveliste kan blive udarbejdet og anvendt som reserve med henblik på ansættelse, såfremt lignende stillinger skulle blive ledige. Den er gældende indtil den 31. december 2017 og kan forlænges. Ansøgningsprocedure Ansøgeren skal indsende en fuldstændig ansøgning til med tydelig angivelse af referencen for stillingsopslaget og ansøgerens efternavn i ens emnefelt. For at ansøgningen er gyldig, skal ansøgeren udfylde alle krævede afsnit i ansøgningsskemaet, som skal fremsendes i Word- eller pdf-format og helst på engelsk 5. Ufuldstændige ansøgninger vil blive anset for at være ugyldige. ECDC's ansøgningsskema findes på vores websted: Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 13. juni 2016 kl CET. 5 Dette stillingsopslag er blevet oversat til alle 24 officielle EU-sprog fra den engelske originalversion. Da sproget i forbindelse med agenturets daglige aktiviteter generelt er engelsk, foretrækker ECDC at modtage ansøgningen på engelsk. 4

5 På grund af det store antal ansøgninger, der modtages, vil kun ansøgere, der indkaldes til samtale, blive kontaktet. Yderligere oplysninger om status for denne udvælgelsesprocedure findes på vores websted via ovenstående link. 5

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for generel overvågning / gruppeleder for generel overvågning i støtteenheden for overvågning og

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for datastyring / gruppeleder for overvågningsdatatjenester i støtteenheden for overvågning og reaktion

Læs mere

Ledig stilling: Enterprisearkitekt Enhed: Enheden for informations- og kommunikationsteknologi Reference: (ECDC/AD/2016/ICT-EA)

Ledig stilling: Enterprisearkitekt Enhed: Enheden for informations- og kommunikationsteknologi Reference: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) Ledig stilling: Enterprisearkitekt Enhed: Enheden for informations- og kommunikationsteknologi Reference: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) Interesserede opfordres til at søge ovennævnte stilling som midlertidigt

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015

Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015 Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Field Officer 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/013 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern

Læs mere

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/035 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Asylstøttemedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/031 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/004 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse

Læs mere

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/003 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/001 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Leder af Enheden

Læs mere

Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/033 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/005 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/026 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007

Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007 Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Regnskabsfører 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som leder af enheden for menneskelige ressourcer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af enheden for menneskelige ressourcer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af enheden for menneskelige ressourcer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/016 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse

Læs mere

Ledig stilling som ledende medarbejder administrativ støtte (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende medarbejder administrativ støtte (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende medarbejder administrativ støtte (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/034 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ledende

Læs mere

Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/019 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ledende informationsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/025 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse interessenter

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/16 vedrørende EN stilling som ADMINISTRATOR (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i

Læs mere

Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008

Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008 Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Logistikmedarbejder 1. HVEM

Læs mere

Ledig stilling som databeskyttelsesansvarlig (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som databeskyttelsesansvarlig (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som databeskyttelsesansvarlig (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/018 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Databeskyttelsesansvarlig

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Stedfortrædende projektleder (M/K) Midlertidigt

Læs mere

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/009 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

Ledig stilling som uddannelsesmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som uddannelsesmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som uddannelsesmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/008 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Uddannelsesmedarbejder

Læs mere

C 368 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 7. oktober Dansk udgave.

C 368 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 368 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 59. årgang 7. oktober 2016 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Europa-Kommissionen 2016/C 368 A/01 Der søges

Læs mere

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/011 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af IKT-afdelingen Projekter og kontrakter (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af IKT-afdelingen Projekter og kontrakter (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af IKT-afdelingen Projekter og kontrakter (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/020 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Ledig stilling som ledende planlægningsmedarbejder (AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/007

Ledig stilling som ledende planlægningsmedarbejder (AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/007 Ledig stilling som ledende planlægningsmedarbejder (AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/007 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Ledende planlægningsmedarbejder 1.

Læs mere

Ledig stilling som leder af administrationsafdelingen (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af administrationsafdelingen (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af administrationsafdelingen (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/022 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Leder af administrationsafdelingen

Læs mere

Ledig stilling som dataanalysemedarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/006

Ledig stilling som dataanalysemedarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/006 Ledig stilling som dataanalysemedarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/006 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Dataanalysemedarbejder 1.

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 20/03/2017 kl Ledig stilling: Midlertidigt ansat AD11 - AD Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 20/03/2017 kl Ledig stilling: Midlertidigt ansat AD11 - AD Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/17 vedrørende EN stilling som KONTORCHEF (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i henhold

Læs mere

Ledig stilling som HR-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/003

Ledig stilling som HR-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/003 Ledig stilling som HR-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/003 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern HR-assistent 1. HVEM ER VI? Det Europæiske

Læs mere

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI COM/TA/MARE/15/AD8 UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI Europa-Kommissionen organiserer en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte fem administratorstillinger

Læs mere

Ledig stilling som ikt-assistent (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/005. Ekstern Iktmedarbejder

Ledig stilling som ikt-assistent (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/005. Ekstern Iktmedarbejder Ledig stilling som ikt-assistent (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/005 Offentliggørelse Funktionsbetegnels e Ekstern Iktmedarbejder 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Ledig stilling som ledende budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/022 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ledende budgetmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af sikkerhedssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af sikkerhedssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af sikkerhedssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/010 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder af sikkerhedssektionen

Læs mere

Ledig stilling som leder af økonomisektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af økonomisektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af økonomisektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/019 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Leder af økonomisektionen

Læs mere

Ledig stilling som projektkoordinator (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/004

Ledig stilling som projektkoordinator (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/004 Ledig stilling som projektkoordinator (kontraktansat, FG IV) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/004 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Projektkoordinator 1. HVEM ER VI?

Læs mere

Ledig stilling som ikt-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/005

Ledig stilling som ikt-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/005 Ledig stilling som ikt-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/005 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ikt-medarbejder 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.6.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 172 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD 14/ 13BIS /13 vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) i Direktoratet

Læs mere

Ledig stilling som ledende økonomi-/budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende økonomi-/budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende økonomi-/budgetmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/020 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Ledende økonomi-/budgetmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som civilsamfundsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som civilsamfundsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som civilsamfundsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/009 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Civilsamfundsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af indkøbssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af indkøbssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af indkøbssektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/014 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Leder af indkøbssektionen

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-specialist (M/F) (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-specialist (M/F) (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested IT-specialist (M/F) Midlertidigt ansat

Læs mere

Ledig stilling som IKT-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/004

Ledig stilling som IKT-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/004 Ledig stilling som IKT-medarbejder (kontraktansat, FG IV) på Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/004 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern IKT-medarbejder 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Finansiel assistent (M/F) kl , lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Finansiel assistent (M/F) kl , lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AST 3 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Finansiel assistent (M/F) Midlertidigt

Læs mere

Ledig stilling som administrativ assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/003

Ledig stilling som administrativ assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/003 Ledig stilling som administrativ assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/CA/003 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Administrativ assistent 1.

Læs mere

Ledig stilling som informationsassistent - IDS (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som informationsassistent - IDS (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som informationsassistent - IDS (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/023 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Informationsassistent

Læs mere

Ledig stilling som HR-assistent (midlertidigt ansat, AST 3) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/029

Ledig stilling som HR-assistent (midlertidigt ansat, AST 3) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/029 Ledig stilling som HR-assistent (midlertidigt ansat, AST 3) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/029 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern HR-assistent 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

Ledig stilling som ledende medarbejder (domstole og retsinstanser) (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som ledende medarbejder (domstole og retsinstanser) (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som ledende medarbejder (domstole og retsinstanser) (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/011 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende C 191 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 16. juni 2017 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Revisionsretten 2017/C 191 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

Ledig stilling som assistent for afdelingslederen (midlertidigt ansat, AST 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som assistent for afdelingslederen (midlertidigt ansat, AST 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som assistent for afdelingslederen (midlertidigt ansat, AST 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/027 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Assistent for

Læs mere

REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7)

REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7) REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er et decentralt EU-agentur, der blev oprettet i 1996 og

Læs mere

Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret

Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret Ref. BEREC/2015/02 Bekendtgørelse Stillingens titel Ekstern

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 9.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 196 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/15/13 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

Ledig stilling som sikkerhedsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/007

Ledig stilling som sikkerhedsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/007 Ledig stilling som sikkerhedsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/007 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Sikkerhedsassistent 1. HVEM ER

Læs mere

Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/012

Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/012 Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/012 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern IKT-assistent 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.2.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 46 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/3/14 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. 07/11/2016 (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. 07/11/2016 (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Occupational Health and Safety Specialist

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman)

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) 1. Hvilket uddannelsesniveau forlanges der? Du skal have opnået en universitetsgrad for mindst tre års studier (en bachelor eller

Læs mere

Ledig stilling som IKT-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/005

Ledig stilling som IKT-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/005 Ledig stilling som IKT-assistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/005 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern IKT-assistent 1. HVEM ER VI? Det Europæiske

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Budget- og regnskabsassistent. (Midlertidigt ansat lønklasse AST3) Ref. BEREC/2017/01

Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Budget- og regnskabsassistent. (Midlertidigt ansat lønklasse AST3) Ref. BEREC/2017/01 Indkaldelse af interessetilkendegivelser Budget- og regnskabsassistent (Midlertidigt ansat lønklasse AST3) Ref. BEREC/2017/01 Interesserede opfordres til at søge i forbindelse med oprettelse af en reserveliste

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02) C 146 A/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 24.5.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder almindelige

Læs mere

C 256 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 58. årgang. 5. august 2015. Dansk udgave.

C 256 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 58. årgang. 5. august 2015. Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 256 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 58. årgang 5. august 2015 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Regionsudvalget 2015/C 256 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/036

Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/036 Ledig stilling som IKT-assistent (midlertidigt ansat, AST 4) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/036 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern IKT-assistent 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som kommunikationsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/009

Ledig stilling som kommunikationsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/009 Ledig stilling som kommunikationsassistent (kontraktansat, FG III) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/009 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Kommunikationsassistent 1.

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som. HR-medarbejder (lønklasse AD7)

Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som. HR-medarbejder (lønklasse AD7) Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som HR-medarbejder (lønklasse AD7) i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2015/09

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA)

REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA) REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er et decentralt EU-agentur, der

Læs mere

REKRUTTERING TIL STILLING SOM MEDARBEJDER I PERSONALEAFDELINGEN (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA)

REKRUTTERING TIL STILLING SOM MEDARBEJDER I PERSONALEAFDELINGEN (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) REKRUTTERING TIL STILLING SOM MEDARBEJDER I PERSONALEAFDELINGEN (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er et decentralt EU-agentur, der blev

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD14/6BIS/2016. vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K)

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD14/6BIS/2016. vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) 11.2.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 52 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD14/6BIS/2016 vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) i Direktoratet

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Sikkerhedsansvarlig (M/K) (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Sikkerhedsansvarlig (M/K) (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Sikkerhedsansvarlig (M/K) Midlertidigt

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN OPSLAG AF STILLLING Direktør for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 17.11.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 312 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/111/10

Læs mere

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER. Midlertidigt ansatte (AD6) "Presse- og kommunikationsmedarbejder" ERCEA/TA/136/2016

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER. Midlertidigt ansatte (AD6) Presse- og kommunikationsmedarbejder ERCEA/TA/136/2016 Ref. Ares(2016)3636701-19/07/2016 INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER Midlertidigt ansatte (AD6) "Presse- og kommunikationsmedarbejder" ERCEA/TA/136/2016 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

FORMAND FOR ET APPELKAMMER Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 13. VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson Ansøgningsfrist 20/07/2016

FORMAND FOR ET APPELKAMMER Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 13. VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson Ansøgningsfrist 20/07/2016 BESTYRELSEN STILLINGSOPSLAG Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), "kontoret", søger kandidater til at besætte posten som formand for et appelkammer. Stillingsbetegnelse FORMAND

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012 For anden gang uddeles "Den Europæiske Revisionsrets pris for forskning i revision i den offentlige sektor", som

Læs mere

DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR

DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR Løbende indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende kontraktansættelse med henblik på midlertidige opgaver (London) Agenturet har ansvaret for at koordinere vurderingen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Administrerende direktør for Eurojust

Administrerende direktør for Eurojust Ledig stilling Administrerende direktør for Eurojust Midlertidigt ansat i lønklasse AD 14 - Haag Ref. 17/EJ/01 Send Deres ansøgning senest den 17. marts 2017 midnat CET til adapplications@eurojust.europa.eu

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere