Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens"

Transkript

1 Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har gået, da alle har ydet en ekstra stor indsats med mange ekstra udlånsvagter og ekstra undervisning af studerende og ansatte. Vi havde barselsvikar for Sine i efteråret. Og det var naturligvis en god hjælp. Under Sines barsel har Anne Marie været vikar på Halmstadgade, for Bygningskonstruktørerne i Århus. Det har været en god lejlighed til at udbygge det gode samarbejde mellem uddannelsen og biblioteket. Fokus har været på at få hverdagen til at fungere, men takket være dygtige medarbejdere er det lykkedes over al forventning. I lighed med sidste år vil overskrifterne for årsberetningen være: Bæredygtige relationer, Innovative rum og Roller under forandring. Alle tre temaer, vi har arbejdet videre med i 2014 fra VIA Bibliotekernes strategi for Indhold Bæredygtige relationer... 1 Kontaktpersoner på Teknisk-Merkantile Uddannelser... 1 Lynkurser... 2 Teams i VIA Bibliotekerne... 2 Erasmus besøg... 2 Innovative rum... 2 DEFF projekt om e-læring... 2 Roller under forandring... 3 Markedsføring... 3 Nye måder at organisere teams og arbejdsgrupper på biblioteket Fakta om året der gik... 4 Brug af e-ressourcer... 4 Budget- og regnskabstal... 4 Undervisning... 5 Personalia... 5 Bæredygtige relationer Kontaktpersoner på Teknisk-Merkantile Uddannelser Biblioteket har nu fået undervisere som kontaktpersoner for alle uddannelser på Teknisk- Merkantil Højskole.. Der er etableret samarbejde med Maskiningeniøruddannelsen, Global Business Engineering og Value Chain Management. Næste fase bliver at få beskrevet mål og 1

2 progression i samarbejdet mellem biblioteket og uddannelserne. Det er planen at samarbejdet med de øvrige uddannelser tilhørende Teknisk-Merkantil Højskole vil blive udbygget og beskrevet i 2015 og Formålet med kontaktpersonerne er at sikre progression og sammenhæng imellem uddannelsens krav til de studerendes opgaveskrivning og den undervisning biblioteket udarbejder i samarbejde med uddannelserne. VBI-Parken Som et led i vores samarbejde med VBI-parken, var et af deres ugentlige Breakfast-møder henlagt til biblioteket, og de fremmødte blev informeret om mulighederne for at bruge biblioteket. Planen er, at der fremadrettet afholdes minimum et møde om året. Lynkurser Biblioteket tilbyder fortsat Lynkurser i specialområder til alle ansatte på Campus Horsens. Kurserne bliver afviklet forår og efterår. Vi tilbyder dem på forskellige ugedage og tidspunkter, således at så mange som muligt har mulighed for at deltage. Kurserne i 2014 har været indenfor søgning af Internationale artikler, opsætning af Alerts og referencehåndteringsværktøjer. De er efterfølgende evalueret og gentænkes i samarbejde med deltagerne. Teams i VIA Bibliotekerne Alle i Horsens deltager i teams på tværs af VIA Bibliotekerne. Dette, sammen med det årlige Medarbejderseminar, er stærkt med til at skabe fællesskabsfølelse og oplevelsen af at arbejde for et samlet bibliotek. Det er meget forskellige opgaver der løses i de tværgående teams. Fx erstatningssager, forskning- udvikling, markedsføring af e-ressourcer og vedligeholdelse og udbygning af hjemmesiden. Det er vigtigt for Biblioteket på Campus Horsens at vi deltager i de tværgående teams, da det skaber synergien i opgaveløsningen. Vi bliver inspireret af, hvordan opgaverne løses på tværs og teams bliver inspireret af, hvordan opgaverne løses lokalt. Erasmus besøg I november fik vi besøg fra Šiauliai University (læs mere om deres bibliotek på linket) Litauen. Et universitet VIA har samarbejde med. Der kom 2 bibliotekarer fra deres universitetsbibliotek. De var her i Horsens 2 dage. Der var rig lejlighed til vidensudveksling om deres og vores vilkår for at drive biblioteksvirksomhed. Deres studerende har gode muligheder for at studere på selve biblioteket, men det er de også nødt til, da de ikke kan låne bøgerne med hjem. Derfor er vilkårene for deres studerende er meget anderledes, når de kommer til Danmark. Her skal de købe deres lærerbøger, men til gengæld har de gode muligheder for at vi kan skaffe supplerende materialer hjem til dem. Noget der ikke er mulighed for, med mindre man er professor og arbejder indenfor forskning. På den tredje og sidste dag var de i Århus og se Statsbiblioteket og Biblioteket for Arts i Nobelparken. Det var 3 meget indholdsrige dage for alle parter, og en god mulighed for os til at få en dybere forståelse af den baggrund mange vores internationale studerende har med sig. Innovative rum DEFF projekt om e-læring Ulla Buch Nilson deltager frem til udgangen af 2015 i et DEFF-projekt om e-læring. VIA Bibliotekerne er med i projektet, finansieret af DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og 2

3 Forskningsbibliotek). Projektet er både på tværs i VIA Bibliotekerne og i samarbejde med flere universitetsbiblioteker. I VIA Bibliotekerne er der produceret en læringssti bestående af Quiz og en praksisrelateret case til den netbaserede socialrådgiveruddannelse og der er også lavet flere læringselementer til Sygeplejerskernes netuddannelser. Roller under forandring Markedsføring Biblioteket har igennem længere tid arbejdet målrettet med markedsføring. Tiltagene tager alle udgangspunkt i de brugerundersøgelser biblioteket har lavet i 2012 og Temaopdelt årshjul for markedsføring af vores forskellige tiltag og opdateringer på alle platforme. Platformene er vores fysiske udstillinger i samarbejde med uddannelserne, relevante fysiske bøger, infoskærmen og pauseskærmene i udlånet, Facebook og vores papirlinje (brochurer og andet informationsmateriale). En arbejdsgruppe på biblioteket har arbejdet med at udvikle vores service Booke en bibliotekar. En service hvor den/de studerende kan reservere 1 times vejledning med en bibliotekar. Alle studerende, der skriver afgangsprojekt, bacheloropgaver osv. får dette tilbud. I den forbindelse er der udarbejdet en fælles folder, målrettet alle uddannelser her på Campus Horsens og et problemanalyseark der ligeledes kan bruges til alle uddannelser. Derudover, for kontinuerligt at videreudvikle servicen, er der også udarbejdet et egenevalueringsskema og et elektronisk evalueringsskema til de studerende der har benyttet servicen. Dette projekt er udsprunget af at 3 medarbejdere har deltaget i et kursus i hverdagsevaluering. Folderen er bygget op, så den kan bruges af de studerende, når de selv skal i gang med deres søgning af materialer. Nye måder at organisere teams og arbejdsgrupper på biblioteket. På vores personaledag i august besluttede vi os for at stramme op på omfanget af teams og arbejdsgrupper. Charlotte Greve chefkonsulent for VIA Bibliotekerne faciliterede dagen og til at sætte struktur på teams og arbejdsgrupper, fik vi disse definitioner: Ansvarsområde drift permanent periode- en velafgrænset opgave, der gentages Arbejdsgruppe udvikling tidsbegrænset periode undersøgende elementer Projektgruppe udvikling tidsbegrænset periode en større opgave, men slutproduktet af opgaven er ikke givet på forhånd Team drift permanent periode opgaver der skal løses i et indbyrdes afhængigt samarbejde Da personaledagen var færdig, havde vi en projektgruppe med fokus på relationerne til de teknisk-merkantile uddannelser. Teams indenfor Kvalitet i undervisningen og Markedsføring. Desuden to arbejdsgrupper. Den ene skal arbejde med en eventuel ombygning, hvis Blok D skal renoveres og den anden med Book en bibliotekar med henblik på at udbygge netop den service for alle vores studerende. Derudover har fire bibliotekarer fået et nyt ansvarsområde at opbygge relationer til underviserne bl.a. via vores lynkurser, specialintroduktioner til nye 3

4 undervisere og tilbud om nyhedslister for alle undervisere. I øvrigt nye tiltag der kan fremme relationerne til underviserne/uddannelserne. Fakta om året der gik et her i Horsens er stabilt. Brugen af VIA Bibliotekernes e-ressourcer øges år for år. Det til trods kan man se at den trykte bog stadig har en stor berettigelse for vores lånere. Brug af e-ressourcer Benyttelse af e-ressourcer Elektroniske serier i fuldtekst, download E-bøger, download (ny fra 2014) Database, bibliografisk, antal søgninger Database, fuldtekst, søgninger Databaser, fuldtekst, download Databaser, øvrige, søgninger Databaser, øvrige, download Budget- og regnskabstal Materialebudget for VIA Biblioteket. Campus Horsens Bøger kr kr kr. Tidsskrifter kr kr kr kr. 4

5 Databaseregnskab for VIA Bibliotekerne E-ressourcer kr kr kr. Undervisning Omfanget af undervisningen af de studerende stiger stadig i takt med, at der kommer flere studerende og der efterspørges mere undervisning fra uddannelserne. I 2014 havde biblioteket 253 timers undervisning, med 2519 deltagere. En stigning i forhold til 2013, hvor vi havde 233 lektioner med 2478 deltagere. Undervisningen kan være både 1:1 ved vejledninger i afsluttende speciale eller forelæsninger for hold. Kørselsstatistik VIA Bibliotekernes daglige kørselsordning har gjort at vore studerende og undervisere kan trække på alle VIA Bibliotekernes samlinger er det første hele kalenderår, hvor vi har haft fælles database og dermed et samlet overblik over beholdningerne af bøger og tidsskrifter. Statistikken viser at Campus Horsens har flest bøger i cirkulation. I 2014 håndterede vi enheder ind og ud af biblioteket fra andre VIA Biblioteker og folke- og forskningsbiblioteker. Personalia I februar havde vi Christiane H. Nielsen i 1 måneds virksomhedspraktik. Christiane er uddannet cand. mag i engelsk og historie og desuden cand. scient. bibl. Formålet med virksomhedspraktikken var at give Christiane et indblik i arbejdet på et fagbibliotek. Desuden lavede Christiane flere oversættelser for os og var med til at lave flere infofilm til vores selvbetjeningsautomat. Sine Kusk Clausen gik fra til barsel i juni, og medio august fik vi ansat Stine Nielsen i ½ års barselsvikariatet. Kirsten Lindbæk Knudsen fejrede 40 års jubilæum i statens tjeneste d. 15. august og gik derefter på pension. Kirsten blev ansat på Horsens Tekniske Bibliotek i Og blev efter ingeniør Ib Grundahls pensionering i maj 1993 leder af biblioteket. Kirsten var leder indtil april 2012, da hun besluttede sig for at trappe ned og i stedet arbejde primært i udlånet og have med biblioteks fjernlån at gøre. Kirsten har gennem årene oparbejdet en stor kontaktflade på Campus Horsens, hvilket også afspejlede sig da vi holdt afskedsreception for hende. Personale fra alle afdelinger på skolen var mødt frem og var med til at gøre dagen festlig for Kirsten. Birgit Truelsen Larsen er i gang med et diplomforløb - Biblioteksdidaktik. Forløbet udbydes af UC Lillebælt og er specielt tilrettelagt for biblioteksansatte. Det består af 3 moduler: Didaktik og læreprocesser, Didaktik med medier & Vejledningsmetoder og processer. Som en følge af skolereformen og elevernes længere skoledage, måtte vi sige farvel til vores bogopsætter fra Langmarkskolen. I stedet har vi fået ansat en studentermedhjælper. En studerende her fra Campus Horsens. 5

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. ..

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. .. 14. årgang Nr. 2 december 2013 Plagiering er mere end bare snyd.. Læs side 4 The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14 Learning Commons.. Læs side 17 Uddannelsesbibliotekaren udgives af

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere