Tilstandsvurdering af brugsvandssystem, Boligforeningen Vesterport, afdeling 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering af brugsvandssystem, Boligforeningen Vesterport, afdeling 4"

Transkript

1 Tilstandsvurdering af brugsvandssystem, Boligforeningen Vesterport, afdeling 4 Rekvireret af: Boligforeningen Vesterport, Kim Dalby Udfærdiget af: FORCE Technology, Søren Klinggaard Gennemset af: FORCE Technology, Frank Fontenay Deres ref.: Kim Dalby/Anders Hansen Vor ref.: SRK/jtj 5. januar 2012 KORROSION OG METALLURGI Gennemset af: Udfærdiget af: Lars Nøhr-Nielsen Specialist Søren Klinggaard Specialist

2 Indholdsfortegnelse Modtaget materiale... 4 Undersøgelse og resultater... 5 Ad. 1. Visuel vurdering af rørprøver som modtaget... 5 Ad. 2. Langsgående gennemskæring... 6 Ad. 3. Vurdering af rørprøver efter langsgående gennemskæring... 6 Ad. 4. Kemisk fjernelse af korrosionsprodukter... 6 Ad. 5. Visuel vurdering af de afrensede overflader... 6 Vurdering af rørprøver udtaget fra varmesystemet... 9 Opsummering/konklusion Brugsvandsinstallation Varmesystem BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S forsyningsområde Observationer i forbindelse med visuel vurdering af rørprøver fra brugsvandsinstallation Graf over reduktion i godstykkelse i rørprøver fra brugsvandssystemet Observationer i forbindelse med visuel vurdering af rørprøver fra varmesystemet

3 Boligforeningen Vesterport har et ønske om en vurdering af tilstande af brugsvandssystemet i afdeling 4. FORCE Technology er blevet bedt om at udpege positioner til udtagning af rørprøver og ud fra disse rørprøver at foretage en tilstandsvurdering af brugsvandssystemet. Baggrundsinformation I marts 2011 blev der foretaget en udvendig visuel vurdering i følgende to bebyggelser: Provst Dreslers Vej Provst Dreslers Vej Vores observationer ved denne vurdering er tidligere afrapporteret og konklusionen på den visuelle vurdering var: Der blev ved rundgangen observeret flere gennemtæringer af brugsvandssystemet og varmesystem. Vi anbefaler, at der foretages en uddybende undersøgelse af rørsystemer, som indebærer en udtagelse og vurdering af rørprøver. I bebyggelsen er brugsvandssystemet udført i varmgalvaniseret stålrør i forskellige dimensioner. Ved tappestederne er installationen udført i kobber og messing. Der er ikke monteret ionfælder mellem den lodrette fordeling udført i varmforzinket stålrør og fordelingen ud til de enkelte tappesteder. Efter vores oplysninger er brugsvandssystemet samt varmesystemet fra opførelsen af bebyggelsen ( ), hvilket giver rørsystemet en alder på ca. 50 år. Varmesystemet er udført i almindeligt sorte jernrør (lavt legeret stålrør). Varmtvandsproduktionen er siden 1987 foregået vha. fjernvarmevekslere. Der er ikke anvendt korrosionsbeskyttelse i form af elektrolytisk opløsning af aluminium. Det varme brugsvandssystem er udført med cirkulation, der sammen med de øvrige varmforzinkede rør er ført i kælder. Varmesystemet er udført i , hvilket giver rørsystemet en alder på ca. 50 år

4 Brugsvand i ejendommen bliver primært leveret af Frederikshavn Vand og er en blanding af vand fra Åsted Vandværk og Tolne Vandværk. Frederikshavn Vand har fået udarbejdet en rapport Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S forsyningsområde. Rapporten kan ses i bilag 1. Som det ses af bilag 1, side 5 og 6, har vandet, der leveres til afdeling 4, følgende sammensætning: Komponent Åsted Vandværk Tolne Vandværk Hydrogenkarbonat (HCO - 3 ) mg/l Klorid (Cl) mg/l Sulfat (SO 2-4 ) mg/l Calcium (Ca) mg/l ph 7,7 7,7 Agg. (CO 2 ) mg/l 0 0 Total hårdhed 7,9 8,7 Ledningsevne ms/cm Tabel 1: Kvalitet af brugsvand leveret til ejendom Som det fremgår af tabel 1, er der tale om blødt vand, total hårdhed 7,9 8,7 med et forholdsvist lavt saltindhold og en ledningsevne på 43 ms/cm. Vandets indhold af hydrogencarbonat er mg/l. Derudover er der bestemt et sulfatindhold på mg/l samt et kloridindhold på mg/l. Som det fremgår af bilag 1, vurderes det i rapporten Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S forsyningsområde, at varmforzinkede stålrør vil være anvendelige i denne vandkvalitet, dog med den bemærkning, at der bør anvendes korrosionsbeskyttelse på systemet, samt at varmforzinkede stålrør er uegnet i systemer med lavt vandforbrug. FORCE Technology er enig med ovennævnte vurdering, men da der ikke er anvendt korrosionsbeskyttelse af brugsvandsystemet på afdeling 4 og da det på ovennævnte system, ikke kan garanteres, at der er tilstrækkelig vandhastighed i systemet, vil vi vurdere, at varmforzinkede stålrør er uegnede til nye installationer og større reparationer/udskiftninger.

5 Egnede rørmaterialer i det aktuelle system er plastrør, samt rustfrie stålrør, samlet med presfittings. Ved total udskiftning kan der anvendes presfittings udført i rødgods eller rustfrit stål. Ved deludskiftning må der kun anvendes fittings i rustfrit stål. Alternativt kan der foretages en total udskiftning af det varmforzinkede rørsystem med kobberrør. Modtaget materiale Ud fra tegningsmateriale har FORCE Technology anbefalet, at der blev udtaget 12 sæt rørprøver (brugsvand koldt, brugsvand varmt og brugsvand cirkulation) fra bebyggelsen. Herved kunne tilstanden af den vandrette fordeling vurderes. De lodrette stigstrenge samt fordelingsledningerne ud til forbrugsstederne er udført i kobber og der er ikke observeret lækager på disse og det forudsætte derfor, at denne del af rørsystemet er i en tilfredsstillende tilstand. Vi modtog i alt 36 rørprøver, der var udtaget på følgende positioner: Mærkning Rørtyper Rørprøver E. And Vandret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 18 Vandret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 23 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 23 3tv Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 77 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation 87 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation PD 50 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation PD 51 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation PD 55 Vandret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation PD 60 Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation Blok G Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation Blok E Lodret fordeling Brugsvand koldt; brugsvand varmt; brugsvand cirkulation Tabel 2: Opsummering af 36 modtaget rørprøver fra brugsvandssystem

6 Fra varmesystemet blev der modtaget 6 rørprøver med følgende mærkning: Mærkning Rørtyper 12 Sort jern 28 Sort jern 29 Sort jern 38 Sort jern 57 Sort jern Sort jern Tabel 3: Modtaget prøver fra varmesystemet Undersøgelse og resultater Undersøgelsen af rørprøverne fra brugsvandssystemet omfattede følgende: 1. Visuel vurdering af rørprøver som modtaget 2. Langsgående gennemskæring 3. Visuel vurdering af vandsiden i rørene 4. Kemisk fjernelse af korrosionsprodukterne 5. Visuel vurdering af de afrensede overflader 6. Opmåling af restgodstykkelse I forbindelse med de visuelle vurderinger er der taget fotos, som er vist i umiddelbar forlængelse af denne rapport. Ad. 1. Visuel vurdering af rørprøver som modtaget Indtrykkene ved den visuelle vurdering af ydersiden af de modtagne rørprøver er angivet i bilag 2. Der blev ikke ved nogen af de modtagne rørprøver fundet synlige tegn på gennemtæringer eller lækager. I fem af de indleverede rørprøver blev det bemærket, at korrosionsprodukterne i rørprøverne var så tykke, at der næsten ikke var lysning tilbage i røret og det vurderes, at der i de områder, hvor disse rørprøver stammer fra, at det er meget svært at transportere vand ud til forbrugerne. Det er ligeledes vores vurdering, at så kraftige korrosionsprodukter i rørsystemet må give problemer med misfarvning af vandet.

7 Ad. 2. Langsgående gennemskæring For at kunne vurdere vandsiden i rørprøven, er der foretaget en langsgående gennemskæring. Gennemskæringen er foretaget med traditionel båndsav uden anvendelse af skæreolie eller andre smøremidler. Ad. 3. Vurdering af rørprøver efter langsgående gennemskæring Efter den langsgående gennemskæring er der foretaget en fornyet visuel vurdering af vandsiden i rørprøverne. Bemærkninger gjort i forbindelse med denne vurdering er angivet i bilag 2. Der er set nogen variation af udseendet af vandsiden i de modtagne rør. I nogle rør er der set tynde gullige farvede belægninger af korrosionsprodukter, mens der i andre rør er fundet meget tykke rødlige belægninger i rørene. I nogle rør er belægningsdannelsen så udtalt, at det er vores vurdering, at transporten af brugsvand ud til forbrugeren er vanskelig. Der er ikke foretaget kemiske analyser af korrosionsprodukterne, da det er vores vurdering, at dette ikke vil belyse tilstanden af systemet yderligere. Efter vores vurdering består korrosionsprodukterne primært af jernoxider, men der vil sandsynligvis også være noget kobber i belægningen, der stammer fra en afsmitning af kobberrørene fra systemet. Ad. 4. Kemisk fjernelse af korrosionsprodukter Korrosionsprodukterne i rørprøverne er fjernet kemisk ved afrensning af rørene i 10 % inhiberet saltsyre. Herefter er der foretaget en fornyet visuel vurdering. I de rørprøver, hvor der er observeret korrosion, er restgodstykkelsen i de kraftigst korroderede områder opmålt. Ad. 5. Visuel vurdering af de afrensede overflader Kommentarer til de afrensede overflader samt eventuelle korrosionsangreb er vist i bilag 2. De afrensede overflader udviser nogen variation. I nogle rør ses en generel korrosion, men med en lav korrosionsdybde, mens der i andre rør er set generel korrosion med stor korrosionsdybde. Endelig ses i nogle tilfælde lokaliserede korrosionsangreb. Hvis det antages, at de varmgalvaniserede rørføringer i systemet er udført i middelsvære rør, kan den nominelle godstykkelse ses i DIN Godstykkelsen er afhængig af dimensionen af røret. I nedenstående skema er der foretaget en opsamling af de målte godstykkelser og der er foretaget en sammenligning med den nominelle godstykkelse:

8 Mærkning Type Dimension Nominel godstykkelse Mindste restgodstykkelse Reduktion i % E. And 1 BK 1 1/4 " 3,25 3,2 1,5 E. And 1 BV 1 1/4 " 3,25 2,4 26,2 E. And 1 BC 3/4 " 2, ,5 18 BK 1 1/4 " 3,25 3,4 4,6 18 BV 1 1/4 " 3,25 1,4 56,9 18 BC 3/4 " 2, ,5 23 BK 1 " 3,25 3 7,7 23 BV 1 " 3,25 2,6 20,0 23 BC 3/4 " 2,65 2,8 5,7 23 3v BK 3/4 " 2, ,0 23 3v BV 3/4 " 2, ,0 23 3v BC 3/4 " 2,65 0,2 92,5 77 BK 3/4 " 2, ,2 77 BV 3/4 " 2,65 2,4 9,4 77 BC 3/4 " 2,65 2,2 17,0 87 BK 1 " 3,25 3,4 4,6 87 BV 1 " 3,25 2,2 32,3 87 BC 3/4 " 2,65 2,2 17,0 PD 50 BK 1 " 3,25 3,4 4,6 PD 50 BV 1 " 3, ,0 PD 50 BC 3/4 " 2,65 2,2 17,0 PD 51 BK 1 " 3,25 3,4 4,6 PD 51 BV 1 " 3, ,0 PD 51 BC 1 " 3,25 1,8 44,6 PD 55 BK 1 1/2" 3,25 3,2 1,5 PD 55 BV 1 1/2" 3,25 2,8 13,8 PD 55 BC 1 " 3,25 1,8 44,6 PD 60 BK 2 " 3,65 3,6 1,4 PD 60 BV 1 " 3,25 2,6 20,0 PD 60 BC 3/4 " 2,65 1,8 32,1 Blok G BK 1 1/4 " 3,25 2,6 20,0 Blok G BV 1 1/4 " 3,25 1,6 50,8 Blok G BC 3/4 " 2,65 2,4 9,4 Blok E BK 1 1/4 " 3,25 3,4 4,6 Blok E BV 1 1/4 " 3,25 1,8 44,6 Blok E BC 3/4 " 2, ,3 Tabel 4: Opsummering af nominelle godstykkelser, målte godstykkelser og reduktion

9 Det bemærkes, at der i tabel 4 er opmålt rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er negativ. Dette skyldes, at der er en vis usikkerhed på målingen samt at der kan være anvendt rør med en højere godstykkelse. I vurderingen af godstykkelsen kan en negativ reduktion i godstykkelsen anses for at være en reduktion i godstykkelsen på 0 %. Generelt ses de største reduktioner i godstykkelsen i rørprøver fra det varme brugsvand og fra cirkulationsledningen, hvilket er ganske naturligt, da den højere temperatur i disse systemer vil accelerere korrosionen. Der ses en tendens til, at korrosionen er mere udtalt i den lodrette fordeling sammenlignet med den vandrette fordeling, men forskellen er dog ikke markant. For et lettere overblik over resultaterne i tabel 4, er disse vist grafisk i bilag 3. For at få et overordnet billede af rørprøverne, har vi valgt at inddele rørprøverne i følgende klasser: Klasse 1: Rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er 0 20 %. I disse rørprøver vurderes det, at restlevetiden af rørsystemet er år, hvis ikke andre forhold, eksempelvis tilstopning af rørene, retfærdiggør en tidligere udskiftning. Klasse 2: Rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er %. I disse rørprøver vurderes det, at restlevetiden af rørsystemet er år, hvis ikke andre forhold, eksempelvis tilstopning af rørene, retfærdiggør en tidligere udskiftning. Klasse 3: Rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er %. I disse rørprøver vurderes det, at restlevetiden af rørsystemet er 5 10 år, hvis ikke andre forhold, eksempelvis tilstopning af rørene, retfærdiggør en tidligere udskiftning. Klasse 4: Rørprøver, hvor reduktionen i godstykkelsen er > 60 %. Her må levetiden af rørsystemet anses for at være opbrugt og en umiddelbar udskiftning af rørsystemet anbefales. Generelt kan det ikke udelukkes, at der indenfor den angivne restlevetid vil forekomme enkelte gennemtæringer. Hvis rørprøverne opmålt i tabel 4 er et repræsentativ for rørsystemerne er der fundet 16 rørsystemer i klasse 1, hvor der kan forventes en restlevetid på år.

10 Der er fundet 8 rørprøver i klasse 2, hvor der kan forventes en restlevetid på år. I klasse 3 er der fundet 5 rørprøver, hvor der kan forventes en restlevetid på 5 10 år Endelig er der fundet 5 rørprøver i klasse 4, hvor levetiden af disse rørsystemer må anses for opbrugt og vi vil anbefale en umiddelbar udskiftning. Vurdering af rørprøver udtaget fra varmesystemet Som nævnt tidligere har vi modtaget 6 rørprøver udskåret fra varmesystemet. Rørprøverne fra varmesystemet er i lighed med prøverne fra brugsvandssystemet underkastet følgende undersøgelse: 1. Visuel vurdering af rørprøver som modtaget 2. Langsgående gennemskæring 3. Visuel vurdering af vandsiden i rørene 4. Kemisk fjernelse af korrosionsprodukterne 5. Visuel vurdering af de afrensede overflader 6. Opmåling af restgodstykkelse Billeder taget under ovennævnte undersøgelser ses i figur I tabellen i bilag 4 har vi opsummeret vores observationer ved vurdering af rørprøverne fra varmesystemet. Ingen af de indleverede rørprøver fra varmesystemet viste tegn på gennemtæring eller lækage. På vandsiden var rørene dækket af en tynd, sort fastsiddende belægning. Efter fjernelsen af den sorte belægning er der fundet enkelte lokale korrosionsangreb, dog med en ringe dybde < 0,1 mm. En rørprøve med mærkning 12 skiller sig dog lidt ud fra dette billede, idet der i rørprøven mærket 12 er fundet bløde grubeformede korrosionsangreb. Det er også i denne rørprøve, at den mindste restgodstykkelse (1,8 mm) er fundet. Det er ikke muligt, ud fra driften af varmesystemet, at forklare de observerede korrosionsangreb, men det anbefales at undersøge antallet af lækager i dette systemet og ud fra dette foretage den endelige vurdering, om en udskiftning af denne del af systemet er påkrævet.

11 I de øvrige rørprøver fra varmesystemet er der målt restgodstykkelser på 3 4 mm og hvis de indsendte rørprøver er repræsentative for systemets tilstand, er det er vores vurdering, at restlevetiden af systemet er ganske lang (> 20 år). Vores vurdering af restlevetiden er dog angivet under forudsætning af uforandret drift af varmeanlægget, herunder er det specielt vigtigt, at der ikke er indtrængning af atmosfærisk luft/ilt i systemet, da dette vil accelerere korrosionen i systemet markant. Det blev dog bemærket, at der ved de svejste samlinger og den reparationssvejsning, der var lavet i rørprøve mærket 12, ikke var opnået en fuldstændig gennembrænding. Dette bevirker, at der er en spalte i røret, hvilket kan udgøre en ekstra korrosionsrisiko. Det er derfor af største vigtighed, at der ved svejste samlinger af systemet tilstræbes en fuldstændig opfyldning af svejsefugen således, at spalte på vandsiden i systemet gøres mindst mulig. Opsummering/konklusion FORCE Technology har foretaget en visuel vurdering af 36 rørprøver udskåret fra brugsvandssystemet i Boligforeningen Vesterport, afdeling 4, samt 6 rørprøver udskåret fra varmesystemet i afdeling 4. Alderen på de undersøgte rør er ca. 50 år. Brugsvandsinstallation Ved den visuelle vurdering af rørprøver fra brugsvandsinstallationen er der fundet forholdsvis stor variation i korrosionsforholdene i de indleverede rørprøver, idet der i nogle rørprøver er set tykke belægninger af korrosionsprodukter. I enkelte rørprøver er belægningerne så tykke, at det efter vores vurdering vil give driftsmæssige problemer med en tilfredsstillende leverance af brugsvand til beboerne. Det er typisk i det varme brugsvandssystem og i cirkulationsledningen de tykke belægninger er set. I nogle rørprøver er der set ganske tynde belægninger og godstykkelser, der nærmer sig de nominelle godstykkelser. For at få et overblik over reduktionerne i godstykkelsen, er rørprøverne inddelt i klasser afhængig af reduktionen i godstykkelse på følgende måde:

12 Klasse 1: Reduktionen i godstykkelsen på <20 %. Klasse 2: Reduktionen i godstykkelsen på %. Klasse 3: Reduktionen i godstykkelsen på %. Klasse 4: Reduktionen i godstykkelsen på > 60 % I nedenstående skema er de modtagne rørprøver fra brugsvandssystemet opsummeret og inddelt i klasser. Ud fra denne inddeling er restlevetiden vurderet og der er givet anbefalinger omkring bevarelse eller udskiftning af systemet. Opsummering af anbefalinger Mærkning Type Reduktion Kvalitets Restlevetid vurderes til at være i % klasse E. And 1 BK 1, år E. And 1 BV 26, år E. And 1 BC 24, år 18 BK 4, år 18 BV 56, år 18 BC 24, år På grund af kraftig belægning/tilstopning af rørprøve med korrosionsprodukter anbefales en umiddelbar udskiftning 23 BK 7, år 23 BV 20, år 23 BC 5, år 23 3v BK 100,0 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales 23 3v BV 100,0 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales 23 3v BC 92,5 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales 77 BK 13, år 77 BV 9, år 77 BC 17, år 87 BK 4, år 87 BV 32, år 87 BC 17, år PD 50 BK 4, år PD 50 BV 100,0 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales PD 50 BC 17, år PD 51 BK 4, år

13 Mærkning Type Reduktion i % Kvalitetsklasse Restlevetid vurderes til at være PD 51 BV 100,0 4 Restlevetiden vurderes til at være opbrugt. Umiddelbar udskiftning af rørsystem anbefales PD 51 BC 44, år PD 55 OP BK 1, år PD 55 OP BV 13, år PD 55 OP BC 44, år PD 60 BK 1, år PD 60 BV 20, år PD 60 BC 32, år Blok G BK 20, år Blok G BV 50, år Blok G BC 9, år På grund af kraftig belægning/tilstopning af rørprøve med korrosionsprodukter anbefales en umiddelbar udskiftning Blok E BK 4, år Blok E BV 44, år Blok E BC 62, år Tabel 5: Opsummering af vurderet restlevetid (fortsat) Som nævnt tidligere, anbefales der ved udskiftninger og større reparationer, at der anvendes rustfrie stålrør, samlet med presfittings. Ved total udskiftning til rustfri rør kan der anvendes presfittings udført i rødgods eller rustfrit stål. Ved deludskiftning må der kun anvendes fittings i rustfrit stål. Alternativt kan der foretages en total udskiftning af det varmeforzinkede rørsystem med kobberrør eller plastrør. Ved udskiftning af en del af systemet, eksempelvis det varme brugsvand eller cirkulationen i en bebyggelse, kan det rent praktisk nogle gange være formålstjenligt at udskifte alle tre rørføringer samtidig. Varmesystem Hvis de indleverede rørprøver fra varmesystemet er repræsentative for varmesystemets tilstand, er det vores vurdering, at systemets tilstand er ganske god og set ud fra et korrosionsmæssigt synspunkt, er restlevetiden af systemet ganske lang (> 20 år), dog under forudsætning af, at driftsforholdene ikke ændres.

14 Figur 1 Prøve mærket E. And 1, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 2 Prøve mærket E. And 1, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 3 Prøve mærket E. And 1, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

15 Figur 4 Prøve mærket E. And 1, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 5 Prøve mærket E. And 1, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 6 Prøve mærket E. And 1, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

16 Figur 7 Prøve mærket E. And 1, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 8 Prøve mærket E. And 1, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 9 Prøve mærket E. And 1, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

17 Figur 10 Prøve mærket 18, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 11 Prøve mærket 18, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 12 Prøve mærket 18, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

18 Figur 13 Prøve mærket 18, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 14 Prøve mærket 18, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 15 Prøve mærket 18, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 2

19 Figur 16 Prøve mærket 18, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 17 Prøve mærket 18, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 18 Prøve mærket 18, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

20 Figur 19 Prøve mærket 23, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 20 Prøve mærket 23, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 21 Prøve mærket 23, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

21 Figur 22 Prøve mærket 23, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 23 Prøve mærket 23, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 24 Prøve mærket 23, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

22 Figur 25 Prøve mærket 23, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 26 Prøve mærket 23, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 27 Prøve mærket 23, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

23 Figur 28 Prøve mærket tv, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 29 Prøve mærket tv, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 30 Prøve mærket tv, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

24 Figur 31 Prøve mærket tv, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 32 Prøve mærket tv, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 33 Prøve mærket tv, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 2

25 Figur 34 Prøve mærket tv, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 35 Prøve mærket tv, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 36 Prøve mærket tv, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

26 Figur 37 Prøve mærket 77, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 38 Prøve mærket 77, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 39 Prøve mærket 77, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

27 Figur 40 Prøve mærket 77, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 41 Prøve mærket 77, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 42 Prøve mærket 77, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

28 Figur 43 Prøve mærket 77, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 44 Prøve mærket 77, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 45 Prøve mærket 77, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

29 Figur 46 Prøve mærket 87, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 47 Prøve mærket 87, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 48 Prøve mærket 87, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

30 Figur 49 Prøve mærket 87, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 50 Prøve mærket 87, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 51 Prøve mærket 87, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 2

31 Figur 52 Prøve mærket 87, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 53 Prøve mærket 87, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 54 Prøve mærket 87, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

32 Figur 55 Prøve mærket PD 50, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 56 Prøve mærket PD 50, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 57 Prøve mærket PD 50, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

33 Figur 58 Prøve mærket PD 50, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 59 Prøve mærket PD 50, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 60 Prøve mærket PD 50, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

34 Figur 61 Prøve mærket PD 50, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 62 Prøve mærket PD 50, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 63 Prøve mærket PD 50, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

35 Figur 64 Prøve mærket PD 51, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 65 Prøve mærket PD 51, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 66 Prøve mærket PD 51, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

36 Figur 67 Prøve mærket PD 51, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 68 Prøve mærket PD 51, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 69 Prøve mærket PD 51, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 2

37 Figur 70 Prøve mærket PD 51, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 71 Prøve mærket PD 51, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 72 Prøve mærket PD 51, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

38 Figur 73 Prøve mærket PD 55, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 74 Prøve mærket PD 55, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 75 Prøve mærket PD 55, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

39 Figur 76 Prøve mærket PD 55, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 77 Prøve mærket PD 55, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 78 Prøve mærket PD 55, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

40 Figur 79 Prøve mærket PD 55, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 80 Prøve mærket PD 55, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 81 Prøve mærket PD 55, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

41 Figur 82 Prøve mærket PD 60, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 83 Prøve mærket PD 60, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 84 Prøve mærket PD 60, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosions-produkter 1

42 Figur 85 Prøve mærket PD 60, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 86 Prøve mærket PD 60, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 87 Prøve mærket PD 60, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 2

43 Figur 88 Prøve mærket PD 60, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 89 Prøve mærket PD 60, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 90 Prøve mærket PD 60, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

44 Figur 91 Prøve mærket BLOK G, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 92 Prøve mærket BLOK G, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 93 Prøve mærket BLOK G, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

45 Figur 94 Prøve mærket BLOK G, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 95 Prøve mærket BLOK G, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 96 Prøve mærket BLOK G, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

46 Figur 97 Prøve mærket BLOK G, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 98 Prøve mærket BLOK G, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 99 Prøve mærket BLOK G, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

47 Figur 100 Prøve mærket BLOK E, brugsvand koldt, rørprøve som modtaget Figur 101 Prøve mærket BLOK E, brugsvand koldt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 102 Prøve mærket BLOK E, brugsvand koldt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 1

48 Figur 103 Prøve mærket BLOK E, brugsvand varmt, rørprøve som modtaget Figur 104 Prøve mærket BLOK E, brugsvand varmt, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 105 Prøve mærket BLOK E, brugsvand varmt, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter 2

49 Figur 106 Prøve mærket BLOK E, brugsvand cirkulation, rørprøve som modtaget Figur 107 Prøve mærket BLOK E, brugsvand cirkulation, rørprøve efter langsgående gennemskæring Figur 108 Prøve mærket BLOK E, brugsvand cirkulation, rørprøve efter afrensning af korrosionsprodukter

50 Figur 109 Varmerør mærket 12, som modtaget Figur 110 Varmerør mærket 12, efter langsgående gennemskæring Figur 111 Varmerør mærket 12, efter afrensning af korrosionsprodukter

51 Figur 112 Varmerør mærket 28, som modtaget Figur 113 Varmerør mærket 28, efter langsgående gennemskæring Figur 114 Varmerør mærket 28, efter afrensning af korrosionsprodukter

52 Figur 115 Varmerør mærket 29, som modtaget Figur 116 Varmerør mærket 29, efter langsgående gennemskæring Figur 117 Varmerør mærket 29, efter afrensning af korrosionsprodukter

53 Figur 118 Varmerør mærket 38, som modtaget Figur 119 Varmerør mærket 38, efter langsgående gennemskæring Figur 120 Varmerør mærket 38, efter afrensning af korrosionsprodukter

54 Figur 121 Varmerør mærket 57, som modtaget Figur 122 Varmerør mærket 57, efter langsgående gennemskæring Figur 123 Varmerør mærket 57, efter afrensning af korrosionsprodukter

55 Figur 124 Varmerør mærket 77-87, som modtaget Figur 125 Varmerør mærket 77-87, efter langsgående gennemskæring Figur 126 Varmerør mærket 77-87, efter afrensning af korrosionsprodukter

56 BILAG 1 Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S forsyningsområde (9 bilagssider inklusive denne side)

57 Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S' forsyningsområde Frederikshavn Vand A/S har lavet en vurdering af, hvilke materialer der kan benyttes i vandinstallationer i vores forsyningsområde. Vurderingen er udført på baggrund af anbefalingerne i Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 12 (2005) samt DS 439. Derudover er GEUS s Jupiter database benyttet til at fremskaffe analysedata for renvandskvaliteten fra de enkelte vandværker. Der er brugt renvandsanalyser fra perioden med undtagelse af Skagen Vandværk, hvor der kun er benyttet data fra Der er foretaget vurderinger af renvandet leveret fra følgende 6 vandværker: Skagen Bunken Tolne Åsted Ørnedal Sæbygård Se beregningerne af materialernes egnethed og de benyttede rentvandsdata i vedlagte bilag. I nedenstående tabel er opstillet en samlet oversigt. Materiale/Vandværk Varmforzinket stål Kobber* Fortinnet kobber* Rustfrit stål PEX/PVC-C Skagen uegnet uegnet** Bunken uegnet begrænset egnet *** Tolne **** Åsted **** Ørnedal **** Sæbygård ****

58 Side: 2 af 8 * Der er krav til vandhastigheden ved brug af disse materialer se DS439 for nærmere information ** Rustfrit stål fabrikater specifikt godkendt op til 250 mg/l klorid er egnet *** Indholdet af hydrogenkarbonat i vandet ligger lige på grænsen af det tilladelige **** Der måles meget små indhold af aggressiv kuldioxid i enkelte analyser over de 5 år. De få positive målinger kan skyldes usikkerhed ved analysen, men aggressiv kuldioxid må ikke forekomme i vandet, hvis der benyttes varmforzinket stål. Der kan opstå ændringer i anbefalingerne i tabellen, hvis 1. kvaliteten af vandet i boringerne ændres eller 2. der indvindes fra nye boringer eller 3. krydsfeltet for indvindingen ændres eller 4. doseringen af kemikalier til vandbehandlingen ændres Ved sammenblanding af forskellige vandtyper i ledningsnettet skal man være opmærksom på, at der kan forekomme lokale variationer i materialers egnetheden. Hvis der fx ledes vand fra Skagen til dele af Bunken forsyningsområde, vil rustfrit stål ikke være egnet i dette område, medmindre det specifikt er godkendt af leverandøren op til 250 mg/l klorid. Alle anbefalinger i denne pjece er vejledende. Frederikshavn Vand A/S påtager sig ikke ansvar for anbefalingerne. Du er som bygherre, rådgiver og vvs-mester ansvarlig for valg af materialer i forbrugernes installationer. Du skal derfor søge information om vandkvaliteten i det aktuelle område, inden du planlægger og udfører vandinstallationer. Desuden skal du vælge materialer, som opfylder de krav, som den aktuelle vandkvalitet kræver.

59 Side: 3 af 8 Bilag Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer (baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439) Baggrundsdata Vandtype Vand fra Analysedato Beregning udført af Beregning udført dato Rentvand Skagen Vandværk PEN/Krüger Vandkvalitet (data indtastes) Interval i perioden Min Max Kommentar Hydrogenkarbonat mg/l HCO Klorid mg/l Cl Sulfat mg/l SO Calcium mg/l Ca ph - 7,8 7,8 8,3 - Agg. CO2 mg/l 0 < 2 < 2 - Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet ) Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse 100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 169 ok (Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 2,31 uegnet Ca > 20 mg/l 42 ok Varmforzinket stål ph > 7 7,8 ok Agg. CO2 < 2 0 ok Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug 100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 169 ok Kobber 7,5 < ph < 9 7,8 ok HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 9,39 ok Krav til vandhastighed - se DS439 Fortinnet kobber Rusfrit stål Cl < 150 mg/l 220 uegnet Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør 7,5 < ph < 9 7,8 ok Krav til vandhastighed - se DS439 PEX og PVC-C ingen krav ok Vejledning til bedømmelse For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK' Docs nr

60 Side: 4 af 8 Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer (baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439) Baggrundsdata Vandtype Vand fra Analysedato Beregning udført af Beregning udført dato Rentvand Bunken Vandværk PEN/Krüger Vandkvalitet (data indtastes) Interval i perioden Min Max Kommentar Hydrogenkarbonat mg/l HCO Klorid mg/l Cl Sulfat mg/l SO Calcium mg/l Ca ph - 7,7 7,7 8,6 - Agg. CO2 mg/l 0 < 2 4 én analyse > 2 Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet ) Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse 100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 92 uegnet (Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 1,69 uegnet Ca > 20 mg/l 35 ok Varmforzinket stål ph > 7 7,7 ok Agg. CO2 < 2 0 ok Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug 100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 92 uegnet Kobber 7,5 < ph < 9 7,7 ok HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 1,59 ok Krav til vandhastighed - se DS439 Fortinnet kobber Rusfrit stål Cl < 150 mg/l 69 ok Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør 7,5 < ph < 9 7,7 ok Krav til vandhastighed - se DS439 PEX og PVC-C ingen krav ok Vejledning til bedømmelse For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK' Docs nr

61 Side: 5 af 8 Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer (baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439) Baggrundsdata Vandtype Vand fra Analysedato Beregning udført af Beregning udført dato Rentvand Åsted Vandværk PEN/Krüger Vandkvalitet (data indtastes) Interval i perioden Min Max Kommentar Hydrogenkarbonat mg/l HCO Klorid mg/l Cl Sulfat mg/l SO Calcium mg/l Ca ph - 7,7 7,7 8,1 - Agg. CO2 mg/l 0 < 2 2 én analyser på 2 Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet ) Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse 100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 160 ok (Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 0,72 ok Ca > 20 mg/l 58 ok Varmforzinket stål ph > 7 7,7 ok Agg. CO2 < 2 0 ok Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug 100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 160 ok Kobber 7,5 < ph < 9 7,7 ok HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 1,70 ok Krav til vandhastighed - se DS439 Fortinnet kobber Rusfrit stål Cl < 150 mg/l 32 ok Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør 7,5 < ph < 9 7,7 ok Krav til vandhastighed - se DS439 PEX og PVC-C ingen krav ok Vejledning til bedømmelse For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK' Docs nr

62 Side: 6 af 8 Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer (baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439) Baggrundsdata Vandtype Vand fra Analysedato Beregning udført af Beregning udført dato Rentvand Tolne Vandværk PEN/Krüger Vandkvalitet (data indtastes) Interval i perioden Min Max Kommentar Hydrogenkarbonat mg/l HCO Klorid mg/l Cl Sulfat mg/l SO Calcium mg/l Ca ph - 7,8 7,8 8,2 - Agg. CO2 mg/l 0 < 2 4 én analyse på 4 Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet ) Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse 100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 133 ok (Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 0,91 ok Ca > 20 mg/l 44 ok Varmforzinket stål ph > 7 7,8 ok Agg. CO2 < 2 0 ok Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug 100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 133 ok Kobber 7,5 < ph < 9 7,8 ok HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 2,29 ok Krav til vandhastighed - se DS439 Fortinnet kobber Rusfrit stål Cl < 150 mg/l 49 ok Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør 7,5 < ph < 9 7,8 ok Krav til vandhastighed - se DS439 PEX og PVC-C ingen krav ok Vejledning til bedømmelse For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK' Docs nr

63 Side: 7 af 8 Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer (baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439) Baggrundsdata Vandtype Vand fra Analysedato Beregning udført af Beregning udført dato Rentvand Ørnedalsværket PEN/Krüger Vandkvalitet (data indtastes) Interval i perioden Min Max Kommentar Hydrogenkarbonat mg/l HCO Klorid mg/l Cl Sulfat mg/l SO Calcium mg/l Ca ph - 7,6 7,6 8 - Agg. CO2 mg/l 0 < 2 2 én analyse på 2 Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet ) Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse 100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 117 ok (Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 0,84 ok Ca > 20 mg/l 34 ok Varmforzinket stål ph > 7 7,6 ok Agg. CO2 < 2 0 ok Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug 100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 117 ok Kobber 7,5 < ph < 9 7,6 ok HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 3,66 ok Krav til vandhastighed - se DS439 Fortinnet kobber Rusfrit stål Cl < 150 mg/l 45 ok Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør 7,5 < ph < 9 7,6 ok Krav til vandhastighed - se DS439 PEX og PVC-C ingen krav ok Vejledning til bedømmelse For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK' Docs nr

64 Side: 8 af 8 Vurdering af egnethed af rørmaterialer til brugsvandsinstallationer (baseret på Miljøstyrelsen arbejdsrapport nr 12/2005 samt DS 439) Baggrundsdata Vandtype Vand fra Analysedato Beregning udført af Beregning udført dato Rentvand Sæbygård Vandværk PEN/Krüger Vandkvalitet (data indtastes) Interval i perioden Min Max Kommentar Hydrogenkarbonat mg/l HCO Klorid mg/l Cl én analyse 50 Sulfat mg/l SO Calcium mg/l Ca ph - 7,6 7,6 8,1 - Agg. CO2 mg/l 0 < 2 3 énkelt analyse 3 Krav og bedømmelse ( ok eller uegnet ) Materiale Krav til vandkemi m.m. Værdi Bedømmelse 100 mg/l < HCO3 < 300 mg/l 105 ok (Cl + 2*SO4)/HCO3 < 1 (NB: beregnet i mol) 0,96 ok Ca > 20 mg/l 34 ok Varmforzinket stål ph > 7 7,6 ok Agg. CO2 < 2 0 ok Elektrolyse på anlæg for varmt brugsvand Materialet er uegnet ved lavt vandforbrug 100 mg/l < HCO3 < 240 mg/l 105 ok Kobber 7,5 < ph < 9 7,6 ok HCO3 / (2*SO4) > 1 (NB: beregnet i mg/l) 2,10 ok Krav til vandhastighed - se DS439 Fortinnet kobber Rusfrit stål Cl < 150 mg/l 40 ok Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l Cl - tjek hos leverandør 7,5 < ph < 9 7,6 ok Krav til vandhastighed - se DS439 PEX og PVC-C ingen krav ok Vejledning til bedømmelse For at et materiale er egnet skal alle krav til det være opfyldt - dvs. være markeret 'OK' Docs nr

65 BILAG 2 Observationer i forbindelse med visuel vurdering af rørprøver fra brugsvandsinstallation (7 bilagssider inklusive denne side)

66 Mærkning Type Udseende som modtaget Udseende efter langsgående gennemskæring E. And 1 BK Intet at bemærke Rødlig belægning med enkelte store gullige korrosionstuer Udseende efter afrensning af korrosionsprodukter Store områder med general korrosion lav korrosionsdybde E. And 1 BV Intet at bemærke Mange voluminøse rødlige korrosionstuer Kraftig generel korrosion og generel reduktion af godstykkelsen E. And 1 BC Intet at bemærke Tyk rødlig belægning, indikation af lokal korrosion Generel korrosion med moderat korrosionsdybde 18 BK Intet at bemærke, rester af gammel isolering, ingen tegn på lækage Tynd hvidlig belægning ingen tegn på korrosion Ingen tegn på korrosion 18 BV Intet at bemærke Kraftig belægning af rødlige korrosionsprodukter Generel korrosion i den ene rørhalvdel, mens den anden rørhalvdel er uangrebet 18 BC Intet at bemærke, der var ingen lysning i røret stoppet af korrosionsprodukter Meget kraftige rødlige korrosionsprodukter Kraftig generel korrosion og generel reduktion af godstykkelsen

67 Mærkning Type Udseende som modtaget Udseende efter langsgående gennemskæring 23 BK Malet rør bøjning, ingen synlige lækager Tyk belægning af korrosionsprodukter omfanget tiltager hen mod bøjning Udseende efter afrensning af korrosionsprodukter Generel korrosion tiltagende hen imod bøjning lav korrosionsdybde 23 BV Malet rør, ingen synlige lækager Meget tykke rødlige korrosionsprodukter Kraftig generel korrosion og generel reduktion af godstykkelsen 23 BC Intet at bemærke Tynde hvidlige korrosionsprodukter Ingen tegn på korrosion 23 3v BK Malet rør, ingen tegn på lækage Tynde gullige belægninger Meget dybe lokale korrosioner, rørprøven gennemtæret 4 5 steder 23 3v BV Malet rør, 4 5 indikationer på lækager (rustblomster) 23 3v BC Malet rør, rørprøve med union, næsten ingen lysning Større korrosionstuer og tykke rødlige korrosionsprodukter Tykke korrosionsprodukter omkring samling, i rest af rørprøven tynde belægninger af korrosionsprodukter Kraftig generel korrosion omkring samling samme reduktion i godstykkelse pga. gevind, bevirker næsten en gennemtæring Ingen tegn på korrosion

68 Mærkning Type Udseende som modtaget Udseende efter langsgående gennemskæring 77 BK Malet rør, ventil, afproppet T stykke Tynd belægning af korrosionsprodukter, lidt kraftigere hen mod ventil Udseende efter afrensning af korrosionsprodukter Let overfladekorrosion ringe korrosionsdybde 77 BV Malet rør, intet at bemærke Mørk belægning af korrosionsprodukter enkelte korrosionstuer Generel korrosion 77 BC Malet rør, intet at bemærke Fastsiddende belægning af korrosionsprodukter Generel korrosion 87 BK Intet at bemærke Tynd fastsiddende gullig belægning Ingen tegn på korrosion 87 BV Intet at bemærke Tynd fastsiddende rød/brun belægning indikation på grubetæring Grubetæring, der går over i generel korrosion 87 BC Intet at bemærke Tynd mørkebrun belægning Områder med lokal korrosion afløst af områder uden korrosion, moderat korrosionsdybde

69 Mærkning Type Udseende som modtaget Udseende efter langsgående gennemskæring PD 50 BK Intet at bemærke Tynd gullig belægning ingen tegn på korrosion Udseende efter afrensning af korrosionsprodukter Ingen tegn på korrosion PD 50 BV Gevindsamling på rørprøve I en del af rørprøven er der mange korrosionstuer og grubetæring i anden halvdel er der en tynd brunlig belægning PD 50 BC Intet at bemærke En del korrosionstuer og tegn på grubetæring Mange grubeformede korrosionsangreb 2 lækager i indleveret prøve Mange grubeformede korrosionsangreb PD 51 BK Intet at bemærke Tynd gullig belægning Ingen tegn på korrosion PD 51 BV Intet at bemærke, næsten ingen lysning i rørprøve Mange korrosionstuer, grubetæring Mange korrosionsangreb 2 gennemtæringer PD 51 BC Intet at bemærke Mørkebrun belægning af korrosionsprodukter, en del korrosionstuer Dybe grubeformede korrosionsangreb

70 Mærkning Type Udseende som modtaget PD 55 OP Udseende efter langsgående gennemskæring BK Let overfladerust, ingen tegn på lækager Tynd gullig belægning ingen korrosionstuer Udseende efter afrensning af korrosionsprodukter Ingen tegn på korrosion PD 55 OP BV Intet at bemærke Mange korrosionstuer, tegn på grubetæring Generel korrosion PD 55 OP BC Intet at bemærke Tyk belægning af korrosionsprodukter korrosionstuer grubetæring Generel korrosion PD 60 BK Intet at bemærke Gullig store korrosionstuer, ellers mørkebrun belægning Store områder med general korrosion lav korrosionsdybde PD 60 BV Intet at bemærke Brunlig belægning af korrosionsprodukter, enkelte korrosionstuer Forholdsvise dybe lokale korrosionsgruber PD 60 BC Intet at bemærke Store korrosionstuer tilstopning af rør Generel korrosion

71 Mærkning Type Udseende som modtaget Udseende efter langsgående gennemskæring Blok G BK Intet at bemærke Store gullige korrosionstuer, ellers tynd mørkebrun belægning Udseende efter afrensning af korrosionsprodukter Generel korrosion hen i mod samling Blok G BV Intet at bemærke Store korrosionstuer tegn på grubetæring, mørkebrun belægning Lokale korrosionsgruber med stor dybde Blok G BC Intet at bemærke, næsten tilstoppet af korrosionsprodukter Tynd mørkebrun belægning, enkelte korrosionstuer Generel korrosion Blok E BK Intet at bemærke Store korrosionstuer i den ene rørhalvdel, ellers mørke belægning Områder med generel korrosion Blok E BV Intet at bemærke Enkelte store korrosionstuer Kraftig grubeformede korrosionsangreb Blok E BC Intet at bemærke Mange store korrosionstuer rør næsten tillukket Mange grubeformede korrosionsangreb med stor korrosionsdybde

72 BILAG 3 Graf over reduktion i godstykkelse i rørprøver fra brugsvandssystemet (2 bilagssider inklusive denne side)

73 120,0 Opsummering af reduktioner i godstykkelser i forhold til nominel godstykkelse 100,0 80,0 i godstykkelse % Reduktion 60,0 40,0 20,0 0,0 20,0

74 BILAG 4 Observationer i forbindelse med visuel vurdering af rørprøver fra varmesystemet (2 bilagssider inklusive denne side)

75 Rørprøver fra varmesystem Mærkning Dimension Udseende som modtaget Udseende efter langsgående gennemskæring Udseende efter udsyring Godstykkelse 12 Dy 76,3 Reparationssvejsning 28 Dy 76,3 Svejst samling, ingen tegn på lækage Tynd, sort belægning, årsag til reparationssvejsning kendes ikke Tynd sort fastsiddende belægning 29 Dy 76,3 Intet at bemærke Tynd, sort belægning, ingen tegn på lokal korrosion 38 Dy 76,3 Let overfladerust kun på den ene halvdel Sort belægning, indikation af punktformig tæringsangreb 57 Dy 76,3 Let overfladerust Tynd sort belægning, tendens til afskalning Dy 89,4 Intet at bemærke Tynd, sort belægning, ingen tegn på lokal korrosion Bløde grubeformede korrosionsangreb langs røret. Oprindelse af korrosionsangreb kan ikke fastlægges Ikke fuldstændig gennembrænding af svejsning, men ingen tegn på korrosion Ingen tegn på lokal korrosion, indikation af vandstandslinje Mange punktformige korrosionsangreb, men med ringe dybde < 0,1 mm Lokale korrosionsangreb, men med ringe dybde < 0,1 mm Ingen tegn på korrosion Ned til 1,8 mm 3,6 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm

76

Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S' forsyningsområde

Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S' forsyningsområde Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S' forsyningsområde Frederikshavn Vand A/S har lavet en vurdering af, hvilke materialer der

Læs mere

Indledning Følgende notat er udfærdiget som en samlet konklusion på undersøgelsesresultaterne af rørsystemerne i afdelingen.

Indledning Følgende notat er udfærdiget som en samlet konklusion på undersøgelsesresultaterne af rørsystemerne i afdelingen. NOTAT Sag nr. 11367 Dato 08.06.2012 Vedrørende Vesterport afd. 04 - Mølleparken Int. Jba Vurdering af rørsystemerne Konklusion Flere undersøgelser og vurderinger siden 2010 af afdelingens varme- og vandrør

Læs mere

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. marts 2010 Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Vand fra værk til forbruger Det er målet for Rønne Vand- og Varmeforsyning (RVV) at producere drikkevand af

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Nye materialer Nye skader

Nye materialer Nye skader Temadage d. 21. og 22. april Nye materialer Nye skader Skader på fittings og ventiler af messing Agenda Materialer før og nu Nye materialer nye skader Renovering af gamle installationer af varmforzinkede

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Undgå fejl og skader i installationerne

Undgå fejl og skader i installationerne Undgå fejl og skader i installationerne Korrosionsskader i vandinstallationer Vandskadedag 10. marts 2016 Frank Fontenay FORCE Technology Undgå fejl og skader i installationerne Forenklede råd Korrosion

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

Typiske skader på rustfrie materialer

Typiske skader på rustfrie materialer Typiske skader på rustfrie materialer af J. Vagn Hansen og Carsten Jensen FORCE Technology 2016.02.01 Disposition Generelt om skades undersøgelser (CSJ) Case 1: Eksempel på forkert termisk påvirkning (CSJ)

Læs mere

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO John christensen 10 år i rådgivende ingeniørfirma 20 år i AAB, København 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO Varmt vand Før og nu. Hvordan Hvilke udfordringer Denne metode har vi

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Udformning af varmtvandsinstallationen

Udformning af varmtvandsinstallationen Udformning af varmtvandsinstallationen Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i indlæg Hvor er der kritiske steder i installationen? Indretning af små installationer

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE 82 1 FORRÅDSBEHOLDERE KN forrådsbeholdere type FO er beregnet for opbevaring af varmt brugsvand i fjernvarmeanlæg og centralvarmeanlæg, hvor veksler anvendes som opvarmnings

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Vandsystemer på Hospitaler FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Præsentation: Navn: Ole Vestergaard Uddannelse: Akademiingeniør Stilling: Chefrådgiver Afdeling: VVS-teknik, Virum Dagsorden: Vandtyper

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017 Central blødgøring Teknologi og Tendens IDA Miljø 7/3 2017 Lidt Baggrund Vandets hårdhed i Danmark Total hårdhed: I Danmark ønskes typisk blødgøring til 8 12 dh Størst potentiale for blødgøring i øst /GEUS

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Atmosfærisk korrosion af rustfrit stål Korrosionsforhold? Hvilke rustfri ståltyper kan anvendes hvor?

Atmosfærisk korrosion af rustfrit stål Korrosionsforhold? Hvilke rustfri ståltyper kan anvendes hvor? www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Trods sit flotte og stolte navn er rustfrit stål desværre ikke altid rustfrit. Afhængig af ståltypen og miljøforholdene kan stålet blive

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg.

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. Udfordringer og problemer med lukkede vandkredsløb Løsningen o Hvorfor o Hvordan Hvem har vi løst problemer for? Udfordringerne

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Vejledende retningslinjer for brugeranlæg

Vejledende retningslinjer for brugeranlæg Vejledende retningslinjer for brugeranlæg Generelt Nærværende vejledende retningslinjer for brugeranlæg er udarbejdet som et supplement til Almindelige- og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Korrosion i vvs-installationer

Korrosion i vvs-installationer SBi-anvisning 227 Korrosion i vvs-installationer 1. udgave, 2009 Korrosion i vvs-installationer Erik Brandt (red.) SBi-anvisning 227 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Korrosion

Læs mere

Valg af stål til varmforzinkning

Valg af stål til varmforzinkning Valg af stål til varmforzinkning Hvilke specielle krav skal man stille til stål, for at det skal være egnet til varmforzinkning? Spørgsmålet bør besvares allerede under projekteringen af såvel større som

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål De forskellige processer, virkemåde, fordele og ulemper Damstahl Group: Germany, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Slovenia and Finland Kemisk overfladebehandling

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Temadag omkring vandbehandling. Søren Klinggaard, FORCE Technology

Temadag omkring vandbehandling. Søren Klinggaard, FORCE Technology Temadag omkring vandbehandling Søren Klinggaard, FORCE Technology Formål med vandbehandling på et fjernvarmesystem Maksimal forsyningssikkerhed Maksimal levetid af anlægget Minimering af driftsomkostninger

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget I dette afsnit undersøges det hvilken økonomisk gevinst, der på længere sigt kan opnås ved at investere i det dimensionerede solfangeranlæg. Dette indebærer

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand

Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand . Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand 1 Her ligger Nye 10.000 Boliger 20.000 Indbyggere 150 ha Hvorfor går Aarhus Vand ind i det? Sikkerhed: Undgå 10.000 private regnvandsanlæg

Læs mere

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.)

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.) Korrosion i vvs-installationer Erik Brandt (red.) SBi-anvisning 227 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Korrosion i vvs-installationer Serietitel SBi-anvisning 227 Udgave 1.

Læs mere

Den attraktive løsning til udsatte installationer

Den attraktive løsning til udsatte installationer Den attraktive løsning til udsatte installationer Udviklet til synlige områder Professionel PVC-indkapsling Selvlukkende Hygiejnisk, glat overflade 77 Tekniske data - Armalok Kort beskrivelse Materialetype

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forsyning Ballerup A/S

Forsyning Ballerup A/S Juli 2015 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Peter B. Nielsen og Sonsoles Quinzanos, Liselotte Clausen Udgave/dato: 9. juli 2015 Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED CVR 57446412 www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator.

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Preben Fogd Jørgensen, Greve Vandværk A.m.b.a., Håndværkerbyen

Læs mere

Udsholt Vandværk. Handlingsplan for renovering af vandværk og boringer. Maksimalt timeforbrug om sommeren er 120 m3/t

Udsholt Vandværk. Handlingsplan for renovering af vandværk og boringer. Maksimalt timeforbrug om sommeren er 120 m3/t 27-06-2016 Udsholt Vandværk Handlingsplan for renovering af vandværk og boringer Date: Forudsætninger Maksimalt timeforbrug om sommeren er 120 m3/t Nødforsyning til Gilleleje Vandværk er 100 m3/t Udsholt

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

PROJEKTMATERIALE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG OVER 1200 kw

PROJEKTMATERIALE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG OVER 1200 kw Installationsoplysninger: Installationsnavn: Installationsnr.: Adresse: Anlægsbeskrivelse: Nyanlæg/ombygning/ændring: Dato: Postnr. + By Apparater med beskrivelse af styrin Forventet tidsplan: Krav om

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn Ansøgningsprocessen ved sekretariatsleder Ole Ravn Testning Step 1 Ansøger Læs vejledninger og materialespecifikation Strukturér ansøgningen, fx hvor mange ansøgninger skal der indsendes i forhold til

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere