Kul, olie, gas og CO2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kul, olie, gas og CO2"

Transkript

1 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy

2 Brændslernes udvikling siden jan-7 mar-7 maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 maj-8 jul-8 sep-8 nov-8 jan-9 mar-9 maj-9 jul-9 $/ton Kul 21 (API2 ARA) jan-7 mar-7 maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 maj-8 jul-8 sep-8 nov-8 jan-9 mar-9 maj-9 jul-9 $/ton Olie (brent crude jan-1) 2 jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul jan-7 mar-7 maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 maj-8 jul-8 sep-8 nov-8 jan-9 mar-9 maj-9 jul-9 /ton CO2-1 (EUADEC1) jan-7 mar-7 maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 maj-8 jul-8 sep-8 nov-8 jan-9 mar-9 maj-9 jul-9 /MWh Gas (TTF-hub 21)

3 nogenlunde samme udvikling for elmarkedet i DK 7 YR-1 VESTDANMARK 6 5 DKK/MWh Meget våd periode jan-7 feb-7 mar-7 apr-7 maj-7 jun-7 jul-7 aug-7 sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 3

4 Historien Nogenlunde samme udvikling for alle 3 brændsler og CO2, men dog med visse forskelligheder. For at have en holdning til elmarkedet er nøglen en holdning til brændslerne. Udviklingen kræver dog næsten en forklaring, og for at kunne danne sig en holdning til fremtiden bør man også forstå den historiske udvikling. 4

5 Fra begyndelsen For at kunne forklare hele opturen (og nedturen) i elmarkedet de seneste år er vi nødt til at gå tilbage til begyndelsen: Kreditkrisen For at forstå hvordan kreditkrisen opstod skal vi se på hvordan boligfinansiering i Amerika er foregået. 5

6 Innovative banker Sub Prime Prime CDO/MBS (Collateralized Debt Obligation), Rating AA Nogle innovative banker finder på at lave et struktureret produkt (CDO/MBS) der består af forskellige klasser af lån (med forskellig risiko og afkast) CDO/MBS blev af nogle anset for risikable, men kreativiteten hos bankerne fortsatte med "forsikring på CDO'er/MBS'er" via CDS'er (Credit Default Swap), bl.a. solgt af AIG i stor stil. CDS'erne bygger på gns. amerikansk konkursrate på 2 %!!! Ë eksponerer AIG for en enorm risiko Ë Høj rating af gæld hos bankerne, der kan låne endnu flere penge ud Ë endnu mere risikovillig kapital Ë endnu flere Sub-prime lån Ë opbygningen af en boble 6

7 Boblen brister Bear Sterns afslører store tab i en hedgefond der investerer i CDO'er Kredit spread Det viser sig efterhånden at mange af de amerikanske husejere ikke kan betale deres renter og afdrag Ë store afskrivninger hos CDO-ejerne I første omgang ser man problemet som isoleret til nogle enkelte banker Efterhånden som der viser sig tab på mange af CDO'erne falder tilliden til bankerne og der begynder at brede sig tvivl om hvor godt det går i USA. Toppen Dow Jones Den 9. oktober 27 topper Dow Jones indekset i 14164,53 7

8 Linket til råvarer Samme dag ligger olien i 77,49 $/bbl. Dow Jones topper Olie Olien kommer ikke under dette niveau før præcist et år efter Under uro på de finansielle markeder bruges råvarer typisk som værn mod dårlige tider. FED begynder at sætte renten kraftigt ned og det medfører bekymring for inflation i USA hvilket får investorer til at søge over i råvarer. Kul Derudover er bl.a. Kina i fortsat stor vækst og efterspørger mere og mere olie og kul. 8

9 Korrelationen mellem aktier og råvarer Fra oktober 27 til juli/september 28 bevæger råvarer (her olien) og de amerikanske aktier sig i hver sin retning Fra september 28 falder de begge kraftigt. Det er i denne periode Lehman Brothers går konkurs og AIG bliver redet af Fed. AIG havde solgt mange CDS'er men havde ikke dækket sig af og tabte penge på at folk ikke kunne betale deres lån. Krisen er ikke længere en finansiel krise i USA, men erklæres en global økonomisk krise der rammer forbruget hårdt 9 Den 9. marts 28 var Dow Jones mere end halveret til 6547,5

10 Krisen kradser Årsagen til den tætte korrelation mellem aktier og råvarer er at de underliggende drivere er de samme: Makroøkonomien Nye ordrer i USA Der er sjældent set et så pludseligt fald i efterspørgslen efter varer som ved denne krise. Bemærk tidslinjen, starter i 198 1

11 Alting har en ende Stort set alle markedet bundede ud i februar/marts måned i år, og siden har især aktierne rettet sig. Investorerne begyndte at tro på at bunden var ved at være nået: 3 Estimater på USA's BNP 2 1 % ændring Q1-9 Q2-9 Q3-9 Q4-9 Q

12 Lad os se fremad Indtil nu har vi set på historikken Lad os nu se hvordan fremtiden ser ud jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 feb-1 jun-1 okt-1 feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 jun-12 okt-12 feb-13 jun-13 okt-13 12

13 Status nu på udsigterne for den amerikanske økonomi: 1 BNP-vækst i USA % ændring Faktisk Forecast 13

14 Denne forventning kan også ses i forwardkurverne: $/ton Kul API2 65% $/bbl Olie Brent Crude 17% sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 CO2 Gas TTF /ton % sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 /MWh maj-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 87% 14

15 Elmarkedet afspejler også denne forventning 45 Vestdanmark DKK/MWh %

16 Gas Gas er blevet meget hårdt ramt af finanskrisen, og markedet er specielt på den måde det er opbygget. Langt den største del af gassen i Europa (ca. 9%) kommer på langtidskontrakter, og er oftest olieindekseret. Det betyder også at der som regel er et maksimum og et minimum for hvor meget gas man skal aftage. I forb. med krisen er mange forbrugeres forbrug lavere end minimum, og man skal enten betale for gas man ikke bruger eller prøve at sælge den gas man ikke selv bruger i det såkaldte Hub-gas marked. Det presser priserne på hub-gas nedad, hvorfor den stigning der ses på kurven i høj grad kan forklares med at det er de nuværende priser der er unaturligt lave. Længere ude på kurven er det forventningen af hub-gas-priserne når ca. samme niveau som de olieindekserede Gas TTF sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 87% 16

17 CO2 I teorien skulle kurven stige med renten hvert år. Det er muligt at bruge kvoter fra i år i alle år fremad, og idet man får tildelt kvoter for et givent år inden der skal afleveres kvoter for det foregående år er det muligt at "låne" kvoter fremad i tid. Dette setup gør at hældningen på kurven bør være lig rentekurven. Den er en smule mere stejl, men forskellige imperfektioner i markedet gør også at teorien ikke nødvendigvis passer CO2-markedet vil være stærkt afhængigt af hvad der sker på klimatopmødet i København til december. CO2 Vigtigt er det dog at analyser har vist at 2 det ikke entydigt er positivt for priserne 18 hvis vi opnår en international aftale og 16 22,2% 14 EU vælger en 3% 12 reduktionsforpligtelse. 1 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 17

18 Olie Oliekurven er relativt flad men har tidligere været betydeligt mere stejl. Oliemarkedet er specielt i den henseende at et kartel (OPEC) sidder på ca. 4 % af verdens produktion. Vi har ikke samme markedsstruktur i de andre markeder. Olien er faktisk den mest flade kurve, hvilket afspejler at selvom der er forventning om vækst, så er olielagrene rundt om i verden godt fyldte, så der er grænser for hvor langt priserne får lov at komme op. Vigtigt er det også at der er meget overskudskapacitet i OPEC, der vil kunne skrue op for hanerne hvis det bliver nødvendigt. Mange analytikere anser 8-niveauet for nødvendigt for at sikre investeringer nok i udvikling af nye oliefelter til at tilfredsstille verdens behov for olie. Spørgsmålet er om deres forbrugsforecast kommer til at holde stik Olie Brent Crude okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 16,8% 18

19 Kul Kul er en af de vigtigste drivere i relation til det nordiske elmarked. Kulmarkedet er præget af en relativt stejl kurve, dvs. at det er noget billigere at købe kul med levering i den nærmeste fremtid i forhold til at købe kul til fremtidig levering. Kurven bygger på forventning om fortsat stor vækst i specielt den kinesiske økonomi, med stærkt stigende kulforbrug til følge. Kul API % sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 19

20 Hvor står vi nu? Ingen tvivl om det er en alvorlig krise vi befinder os i Spørgsmålet er nu hvor alvorlig/dyb og hvor langvarig krisen bliver Typer af løsninger: L V UU W 2

21 BNP-forecast for USA og Kina De nuværende forecast for USA ligner mest af alt en V-løsning, hvor man efter en nedtur blot fortsætter opad Kina har fået lidt lavere vækst, og forventes nu "kun" at vækste med ca. 9 % i gennemsnit. Disse forventninger er allerede i priserne, og det vil sige at økonomien skal overraske positivt for at trække priserne meget længere op. Indeks USA (Q4-96=1) Indeks Kina (Q4-96=1) USA Forecast USA Kina Forecast Kina 21

22 Tingene hænger sammen Selvom den vigtigste driver for elmarkedet er kulmarkedet, der i høj grad er drevet af Kina, er der en vigtig sammenhæng mellem Kina og USA. Handelsbalance USA-Kina $ mio. (løbende 12 mdr gns) dec-85 mar-87 jun-88 sep-89 jan-91 apr-92 jul-93 okt-94 jan-96 apr-97 jul-98 okt-99 jan-1 apr-2 jul-3 okt-4 jan-6 apr-7 jul

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet Ask holme Agenda Finanskrisen set fra offentlighed Hvad skete der? Optakten De gode tider Optakten Bankerne og deres produkter og incitamenter Krisen Systemet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - d. 03.01.12 Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere