Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen"

Transkript

1 Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen

2 NORDISK MILJØMÆRKNING Udgivet af : Miljøministeriet Højbro Plads København K Layout: Par No 1 Fotos: Venligst udlånt af virksomhederne. Foto side 19: Rune Lundø Papir: Indhold: 150 gr. Dobbelt bestrøget silk Omslag: 200 gr. Dobbelt bestrøget silk Tryk: Scanprint a/s Oplag: 1000 stk., 1. udgave, september Tryksag

3 Miljøteknologi skal gøre Danmark til en grøn vindernation Verden står over for en række store miljøudfordringer, som kræver aktiv handling på flere forskellige fronter. En vigtig del af løsningen er, at vi udvikler nye, smarte teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet, og som sætter nye standarder for bæredygtig produktion. Miljøeffektive teknologier spiller allerede i dag en afgørende rolle i vores indsats for at beskytte miljø og ressourcer. Der er heller ikke tvivl om at uden miljøvenlig teknologi, havde verden været i en langt dårligere tilstand end tilfældet er i dag. Mange danske virksomheder er gode til at udvikle og markedsføre miljøeffektive teknologier, og Danmark er med helt fremme inden for udvikling og anvendelse af de nye løsninger. Denne position er resultatet af en mangeårig indsats, hvor en vigtig grundsten har været en fremsynet miljølovgivning kombineret med målrettede investeringer i forskning og udvikling. Selvom offentlige myndigheder og institutioner således spiller en vigtig rolle, så er det i første række virksomhederne, som skaber de tekniske løsninger. I denne publikation præsenteres 10 gode historier om danske virksomheder, der har haft succes med at udvikle effektive miljøteknologier. Historierne er gode eksempler på, at de nye teknologier eller allerede kendte teknologier, der bruges på nye måder kan tænkes ind i både de høj- og lavteknologiske grene af erhvervslivet. Det er mit håb, at historierne kan tjene som inspiration for danske virksomheder, politikere og forskningsinstitutioner, der ønsker at bidrage til, at Danmark kan blive et af verdens førende centre for miljøteknologi. Miljøminister Troels Lund Poulsen Foto: Klaus Holsting 3

4 Indhold 6 Renere luft i verdens storbyer En ny teknologi kan reducere giftige kvælstofoxider i dieselmotorers udstødning markant. Potentialet er renere luft i verdens storbyer og med brug af danske kompetencer. 8 Store forventninger til CO 2 baseret køling Advansor har udviklet en kølingsmetode, der udelukkede er baseret på CO 2. Miljøfordelene er store og markedet lovende. 10 Gamle bildæk er en værdifuld råvare Genan er verdens største virksomhed for genanvendelse af bildæk. Virksomheden er dansk ejet og opfører fuldautomatiske forarbejdningsanlæg i Tyskland. 12 Eksport af danske miljøstandarder For den danske producent af møbelstoffer, Gabriel, er en af hjørnestenene i forretningsstrategien at producere med de samme høje miljøstandarder i Danmark, Kina og Litauen. 14 Diodeoplyste rockkoncerter er fremtiden Martin Professional A/S fra Århus vil udvikle fremtidens miljøvenlige koncert- og eventbelysning. De første lamper er allerede på markedet.

5 16 Verdensmester i at genanvende gips Gypsum Recycling har gjort Danmark til verdensmester i at genanvende gipsaffald. Og så er det oven i købet en god forretning. 18 Langt mindre klor i svømmehallen Ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg s nye vandrensningsteknologi kan reducere svømmehallernes klorforbrug med 80%. Eksportpotentialet er globalt. 20 Gammelt russisk vindue i nye rammer Et 250 år gammelt vindue er blevet aktuelt igen, blandt andet som følge af nye krav om støj fra veje. HansenProfile forventer et gennembrud for russervinduet. 22 Ny teknik halverer lugtgener fra svinestalde Danske Infarm har opfundet en teknologi, som mindsker lugten af svinegylle og skåner miljøet. Smellfighter kan især gavne naboer til de store svinefarme. 24 Et fremragende alternativ til ftalater Danisco har udviklet en vegetabilsk baseret erstatning for ftalater. Virksomheden ser et stort potentiale inden for blandt andet fødevareemballage og medicinsk udstyr. 5

6 Renere luft i verdens storbyer Det er en spændende opgave og et stort ansvar for os i NoNOx-teamet at få lov til at udvikle en ny miljøteknologi, som kan afhjælpe et stort globalt problem. Det har været muligt for os, fordi vi er del af en virksomhed som Grundfos, der både tænker og handler langsigtet, og som ønsker at udvikle nye forretninger inden for bæredygtig teknologi, siger Jens Lübeck Johansen. En ny teknologi kan reducere giftige kvælstofoxider i dieselmotorers udstødning med mindst 90 %. Potentialet er renere luft i verdens storbyer med brug af danske kompetencer. Udstødningen fra tunge dieselkøretøjer som busser og lastbiler er en væsentlig kilde til luftforurening i verdens storbyer. NoNOx-teknologien omdanner dieseludstødningen til uskadeligt nitrogen (N 2 ) og vanddamp og er installeret på op mod lastbiler i Europa. For at mindske luftforureningen under OL i Beijing blev mere end 2000 af de busser, der kørte under legene, udstyret med den nye teknologi. vanddamp (H 2 O). Nitrogen er en naturlig del af den luft, vi indånder. Teknologien giver desuden mulighed for, at motoren kan optimeres til lavt brændstofforbrug uden hensyn til dannelsen af NO x. Derved kan NoNOx og lignende teknologier skabe grundlag for at dieselforbruget nedsættes med op til 7 % i nye køretøjer og på den måde bidrage til at nedsætte CO 2 -udslippet. 30 graders frost, ørken og off road Den elektronisk styrede doseringspumpe er central for effekten af NoNOx-teknologien. Grundfos havde allerede udviklet en digitalt styret doseringspumpe til andre formål. Stort potentiale i Kina NoNOx-pumpen har et stort markedspotentiale i hele verden, hvor de europæiske emissionskrav til blandt andet dieseludstødning, Euro-normerne, gradvist indføres. Potentialet er enormt i Kina, hvor markedet for dieselmotorer er større end USA og Europa tilsammen. NoNOx har leveret sin doseringspumpe til Kinas største motorproducent, Guangxi Yuchai, i forbindelse med OL i Beijing og forventer flere kunder i Kina. Endelig leverer virksomheden i Bjerringbro sin pumpe til verdens største producent af lastbilsmotorer, Cummins. Urinsyre i udstødningsgassen NoNOx er både kemisk og teknisk meget kompliceret. Udgangspunktet er en katalysator med en elektronisk styret doseringspumpe, NoNOx-pumpen, der sprøjter en blanding af vand og urinsyre (urea), direkte ind i udstødningsgassen. Varmen i udstødningssystemet omdanner urinsyren til ammoniak (NH 3 ) og kultveilte (CO 2 ), som igen omdanner kvælstofoxider (NO x ) til nitrogen (N 2 ) og Vi havde pumpen i forvejen, så udfordringen var dels at forberede den på det vanskelige urea, dels at tilpasse den til bilindustrien, så den både kunne klare 30 graders frost, ørken og off road, siger NoNOx direktør Jens Lübeck Johansen. Det var en opgave, som tog fem år og indimellem krævede over 20 ingeniører; men anstrengelserne har båret frugt og NoNOx-pumpen har blandt andet modtaget den danske EU-miljøpris til industrien i kategorien Miljøteknologi. 6

7 Læs mere om NoNOx pumpen på 7

8 Store forventninger til CO 2 -baseret køling nedbryder ikke ozonlaget, og da der er tale om meget små mængder i forhold til andre udledninger af CO 2, er drivhuseffekten minimal. CO 2 -køling er End of the Journey for de mange problemer, der har knyttet sig til kølesystemer, siger Torben M. Hansen, direktør i Advansor Energisystemer. Vi har fundet en kølemetode, som bygger på naturlige kølemidler, der ikke udleder ozonnedbrydende gasser eller kraftige drivhusgasser; som ikke er giftige, ikke bruger brandfarlige væsker, som kræver mindre energi og kan placeres hvor som helst. Den danske virksomhed Advansor har med støtte fra Miljøstyrelsen udviklet en kølingsmetode, der udelukkede er baseret på CO 2. Miljøfordelene er store, og markedet ekstremt lovende. Køling er andet og mere end det, der foregår i hjemmets køleskab og fryser. Køling indgår blandt andet i fødevareproduktion, lagring og salg, i den farmaceutiske industri, i plastsprøjtestøbing, i kontorernes klimaanlæg og i serverrum. De ozonnedbrydende gasser som CFC og HCFC er i de senere år i stort omfang blevet erstattet af alternative kølemidler. Det drejer sig dels om gasserne af typen HFC, dels om kulbrinter. De to alternativer er imidlertid ikke uden problemer: HFC har en kraftig drivhuseffekt og er omfattet af Kyoto Protokollen, og kulbrinterne er giftige og brandfarlige. Derfor har man længe arbejdet på at udvikle et tredje og holdbart alternativ. CO 2 er et langtidsholdbart alternativ Et sådant alternativ er de CO 2 -baserede køleanlæg, som produceres af den danske virksomhed Advansor. CO 2 8

9 Forarbejdet støttet af Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af CO 2 -baseret køling. Med økonomisk støtte til blandt andet foranalyse og demonstrationsanlæg har Miljøstyrelsen bidraget til, at Advansor i dag producerer komfortkøleanlæg, der udelukkende er baseret på CO 2. Anlægget kan blandt andet benyttes i kontorer, serverrum og i forskellige dele af industriel produktion. Advansor producerer også rent CO 2 -baserede køleanlæg til supermarkeder. Målinger viser, at anlæggene kan spare % strøm, sammenlignet med traditionelle supermarkedsanlæg. Fremsynet miljølovgivning giver fordele CO 2 -køling anvendes i dag i flere supermarkedskæder, ligesom Advansors komfortkøleanlæg er opstillet hos en række større virksomheder. Salget vokser hurtigt inden for supermarkedsområdet, og selvom væksten foreløbig er mere moderat på CO 2 baserede komfortkøleanlæg, så er Torben M. Hansen fortrøstningsfuld. I 2010 skal HCFC gasserne være endeligt udfaset i Danmark. Det betyder, at et stort antal anlæg skal udskiftes. Torben M. Hansen forventer, at de øvrige nordiske lande vil beslutte at følge det danske eksempel inden for få år, og til den tid vil Advansor stå stærkt: I kraft af en fremsynet miljølovgivning får vi et forspring på fem-ti år. For de store udenlandske producenter kan det ikke betale sig at udvikle CO 2 -anlæg til det lille danske marked. Det er os, som er i spidsen her. Og derfor bliver det igen danske virksomheder, der internationalt er forrest med miljøeffektiv teknologi på køleområdet. Læs mere om CO 2 -baserede køleanlæg på 9

10 Gamle bildæk er en værdifuld råvare Den danske model Den danske model forbindes som regel med den særlige indretning af vores arbejdsmarked, men der findes også en dansk model på dækområdet. Den spiller en væsentlig rolle i Genan s succes. Modellen bygger på en afgift, som betales ved importen af et dæk. Når dækket er udtjent, afleverer værkstedet dækket til en autoriseret indsamler. Indsamleren afleverer derefter dækket til for eksempel Genans fabrik i Viborg. Ordningen fungerer, fordi værkstedet kan komme af med gamle dæk gratis, og fordi der er penge fra Dækbranchens Miljøfond til blandt andet at betale indsamlerne. Genan er verdens største virksomhed for genanvendelse af bildæk. Den danskejede virksomhed ligger i Viborg og opfører fuldautomatiske forarbejdningsanlæg i Tyskland. Hvert år kasseres der på verdensplan 12,5 millioner tons dæk. Det er en enorm mængde dæk, som bogstaveligt talt fylder i landskabet, hvis de ikke genanvendes. EU gennemførte i 2003 et totalt forbud mod at deponere dæk på lossepladser, men spørgsmålet er, hvad man så skal gøre med dækkene; brænde eller genanvende dem? Brugte dæk er en enorm ressource, og vores vision er, at alle dæk i verden genanvendes på en samfundsøkonomisk og miljømæssigt optimal måde siger Lars Raahauge, direktør for forretningsudvikling i Genan, der genanvender kasserede bildæk. Læs mere om genanvendelse af dæk på Kunstgræsbaner og asfaltblanding En af Genans ekspertiser er at genanvende de 67 % gummigranulat, der, udover metal og tekstiler, kommer ud af et gammelt bildæk. Genan har udviklet et produktprogram af gummipulver og -granulater, som kan indgå i meget forskellige produkter: underlag i atletik- og kunstgræsbaner, maling, gulvbelægning, dækproduktion og som tilsætning til asfalt. Genan s tekniske koncept indbefatter desuden en efterbehandling af stålfraktionen (18 %), der gør den meget ren og særdeles velegnet til omsmeltning. Fra Viborg til verdensmarkedet På anlægget i Viborg kan Genan behandle 80 % af samtlige kasserede dæk i Danmark. I 2003 etablerede virksomheden en genanvendelsesfabrik for kasserede dæk ved Berlin. Den er i 2008 fulgt op af en fabrik i Nordrhein-Westfalen, og med yderligere en fabrik i Bayern i 2010 får Genan kapacitet til at behandle 30 % af alle kasserede dæk i Tyskland. Genan er ved at etablere sig i USA og planlægger at opføre 15 store fabrikker på verdensplan i løbet af de næste otte år. Visionen er 10 % af det globale marked. Genanvendelse ER mere miljøvenligt end afbrænding Genan har i 2008 fået foretaget en livscyklusanalyse, som sammenholder genanvendelse med afbrænding af dæk i cementværker, hvilket er den almindeligste form for afbrænding. Undersøgelsen er udført af det Danske Temacenter for Affald i samarbejde med det tyske miljøinstitut IFEU, og den inddrager i alt ni typer miljøeffekter. På alle ni parametre blandt andet reduceret olieforbrug og mindsket forsuring er genanvendelse mere miljøvenligt end afbrænding. 10

11 11

12 Eksport af danske miljøstandarder mest anvendte møbelstoffer i EU. Comfort er lavet af 100 % genanvendte polyesterfibre, produktionen er vandbaseret, og produktet er mærket med sundhedsmærket Øko-Tex. Indtil 2008 foregik vådbehandling, farvning og efterbehandling primært på farveriet i Ålborg, der altid har været spydspids for udviklingen af de renest mulige teknologier. For eksempel har farveriet indført specialdesignede maskiner, der gør det muligt at omstille fra serieproduktion til små specielle ordreproduktioner uden at øge belastningen af miljøet. I 2008 og begyndelse af 2009 flyttede Gabriel produktionen fra Ålborg til farveriet Scandye UAB i Litauen. Gabriel ejer 40 % af Scandye, og det er et ufravigeligt mål at fortsætte med at udvikle det høje kvalitets- og miljøniveau i produktionen. For den danske producent af møbelstoffer, Gabriel, er en af hjørnestenene i forretningsstrategien at producere med de samme høje miljøstandarder i Danmark, Kina og Litauen. I mange tredjeverdenslande er tekstilindustrien årsag til en betydelig miljøbelastning, fordi der både mangler krav til og kontrol med produktionsmetoderne. Mange af fabrikkerne har et stort forbrug af energi, vand og kemikalier, og de færdige tekstiler kan indeholde rester af kemikalier, der både skader miljø og sundhed. Mangeårig dansk indsats bærer frugt Tekstilbranchen har gennem de seneste 15 år været omfattet af Miljøstyrelsens udviklingsprogrammer for renere teknologi og produkter. Mange danske tekstilvirksomheder står derfor stærkt i konkurrencen om at levere til den stigende efterspørgsel efter bæredygtige tekstilprodukter. En af disse virksomheder er Gabriel, som er en af Europas største producenter af kvalitetsmøbelstoffer. Produktionen i Ålborg fik i 1996 som den første tekstilvirksomhed i Danmark et miljø ledelsessystem efter EMAS og ISO Vi har lagt en forretningsstrategi, hvor miljøledelse er et værktøj til at styrke vores konkurrenceevne. Det sikrer, at vores produkter er konkurrencedygtige på både miljø, kvalitet og pris, fortæller Gabriels kvalitets- og miljøchef Kurt Nedergaard. Renere teknologi på farveri i Litauen Gabriels største miljømæssige gennembrud er produktprogrammerne Gaja og Comfort. Gaja, der er i 100 % uld, er mærket med EU s miljømærke Blomsten og er i dag et af de Værdiskabende samarbejde i Kina I 2006 blev Gabriels kontor i Kina ISO certificeret. Kontoret har fem lokale kvalitets- og miljøteknikere ansat, som sørger for at ud vælge underleverandører efter deres evne til at opfylde miljøkravene i ISO og kriterierne for miljømærkning med Blomsten. Vores filosofi er, at vi ikke bare skal outsource produktionen vi skal også eksportere hele den måde, vi tænker på. Vi lægger vægt på at opbygge partnerskaber, så vores underleverandører opfatter os som rådgivere frem for kontrollanter. Ingen gør bevidst noget forkert, men i mange tilfælde skal man starte med at få dem til at forstå miljøkonsekvenserne og forretningsmulighederne. Og de underleverandører, vi har hjulpet, har bestemt fået noget igen med andre ord et værdiskabende samarbejde, der kan ses på bundlinjen, fortæller Kurt Nedergaard. Læs mere om miljøteknologi i tekstilproduktion på 12

13 13

14 Diodeoplyste rockkoncerter er fremtiden slags lysvægge. De fleste kan bruges til scenebelysning, men har samlet set endnu ikke tilstrækkelige egenskaber til at dække behovet ved for eksempel store rockkoncerter. Til en rockkoncert skal lamperne indgå i et såkaldt lysfikstur, hvorfra de skal kunne levere et væld af farver ved en høj lysstyrke. Det kræver en teknologi, som endnu ikke er udviklet. De har leveret lys til OL s åbningsceremoni i Beijing og til Live Earth koncerterne i Nu vil Martin Professional A/S fra Århus udvikle fremtidens miljøvenlige koncert- og eventbelysning. De første lamper er allerede på markedet. Når rockstjerner kan have nøgne overkroppe til udendørskoncerter i oktober måned, skyldes det ikke kun deres egen energiudladning. Det hænger også sammen med, at koncertbelysningen ofte er baseret på gløde- og halogenlamper, hvor under 10 % af energien omsættes til lys. De øvrige 90 % omsættes til varme. Det er et enormt energispild og dermed et miljøproblem, som blandt andet blev adresseret på Live Earth koncerterne, der skulle rette verdens opmærksomhed mod på global opvarmning. Koncerterne fandt sted på samtlige syv kontinenter. Mange fordele ved diodebaseret lys Det var oplagt, at koncerterne selv skulle foregå med et godt eksempel og vise, det er muligt at tilrettelægge selv store begivenheder miljøvenligt, og at især brug af glødelamper kan begrænses til et minimum. Som lyssætning ved hovedkoncerten på Wembley Stadion faldt valget på den danske virksomhed Martin Professionals diodebaserede Stagebar 54, suppleret med blandt andet Martins MAC 2000 Wash. Diodebaseret lys er % mere effektivt end glødelampen. Dertil indeholder lysdioder ikke giftige tungmetaller (som blandt andet findes i andre typer af sparepærer); de bruger mindre elektricitet, har en væsentligt længere levetid og længere serviceintervaller. Lavere forbrug af elektricitet betyder både mindre belastning af klimaet og renere luft i form af mindre udledning af NOx, mindre affald fra luftrensning på kraftværker m.m.. Behov for udvikling Martin Professional udvikler og producerer et omfattende katalog af lampetyper og løsninger, som bruges til at skabe ekstraordinære lysoplevelser i alt fra natklubber til katedraler. Det er også en virksomhed med en klar miljøpolitik, og det kan få betydning for lyset og energiforbruget ved fremtidens rockkoncerter. Martin Professional har i deres sortiment aktuelt seks diodebaserede lyskilder; fire slags lamper og to Et teknologisk tigerspring Martin Professional har derfor indledt et forskningsprojekt, som skal skabe grundlaget for et teknologiskifte i scenelysindustrien. Med i projektet er udover Martin Aalborg Universitets institutter for Energiteknik og for Fysik og Nanoteknologi. Budgettet er på 30 millioner kroner, hvoraf de 15 millioner kommer fra Højteknologifonden. Projektet forventes at bringe Martin Professional et teknologisk tigerspring fremad og vil være til stor fordel for miljøet. Som projektchef Henrik Wadman fra Martin siger: I lysprodukter er varme lig med tab. Et af vores strategiske projekter er at skabe mere miljøvenlige produkter med større lysoutput pr. watt. Derfor satser vi blandt andet på diodeteknologien. Læs mere om LED belysningsteknologi på 14

15

16 Verdensmester i at genanvende gips har udviklet renere miljø- eller energiteknologier, og som kan være et forbillede for andre mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Gypsum fik ikke kun prisen for at have skabt en ny miljøvenlig teknologi. Også forretningsmodellen blev præmieret. Virksomheden tjener nemlig penge på alle led i værdikæden; både på at indsamle gipsaffald og på at sælge gipspulver. Kombinationen af patenteret miljøteknologi og et værdiskabende forretningskoncept har på syv år fået Gypsums omsætning op på 50 millioner kr. årligt. Internationalt går det også hurtigt. Gypsums løsning er med succes taget i brug i USA, Japan og flere europæiske lande. Gypsum har gjort Danmark til verdensmester i at genanvende gipsaffald. Og så er det oven i købet en god forretning. Gipsplader er et meget anvendt materiale i moderne byggeri, men gipsaffald kan udgøre et betydeligt miljøproblem. Indtil 2002 deponerede vi stort set alt gipsaffald fra byggeri og nedrivning i Danmark. Når gipsaffald blev deponeret på lossepladsen skyldtes det, at der ikke var et system, som kunne håndtere genanvendelsen af gamle gipsplader, der var forurenede med for eksempel tapet, maling, søm og skruer. Kører hen hvor gipsaffaldet er Alt dette har den danske virksomhed Gypsum Recycling International ændret på, for de har udviklet og patenteret en metode, som kan genvende gips med tapet, lim, maling, glasvæv, søm osv. Gipsgenanvendelsesanlægget fjerner automatisk urenheder og kartonen rundt om gipskernen; herefter knuses gipsen ned til en fuldt genanvendelig råvare. Anlægget har derudover den fordel, at det er mobilt, så gipsproduktionen kører hen hvor gipsaffaldet er. Det er billigere og mere miljøvenligt at flytte anlægget end at flytte de ofte flere tusinde tons affald. Gypsums metode har på få år bevirket, at vi i Danmark nu genvender omkring 75 % eller ca tons årligt af vores gipsaffald. Det er verdensrekord. Førerposition skyldes iværksættere Miljøteknologien bag Gypsum er oprindeligt udviklet af entreprenør Karsten Rasmussen, som ejer et stort nedrivningsselskab. Han kunne godt komme af med beton, metaller, træ m.v. til genanvendelse. Gipsen var der derimod ingen, der kunne bruge. Karsten Rasmussen og andre måtte derfor ty til den dyre og dårlige løsning at sende gipsaffaldet til deponering på lossepladsen. Det fik ham til at opfinde en ny teknologi. Henrik Lund-Nielsen, administrerende direktør i Gypsum Recycling International, siger: Danmark har brug for visionære folk som Karsten Rasmussen, der tør tro på egne ideer og ufortrødent kaster sig over områder, som ingen har prøvet før. Vores internationale førerposition på miljøteknologi bygger i høj grad på innovation skabt af den slags ukuelige iværksættere. Indtjening i alle led I 2007 modtog Gypsum Vækstfondens Cleantech pris på kr., der gives til en mindre dansk virksomhed, som Læs mere om genanvendelse af gips på 16

17

18 Langt mindre klor i svømmehallen vandkvaliteten radikalt, og opnåede støtte til at gennemføre forundersøgelser og teknologiafprøvninger. Med vandrensningsanlæggene i Bernstorffsminde og Lalandia har de danske miljøvirksomheder fået ny viden og et lovende demonstrationsprojekt. Et lille firma som vores har slet ikke kapacitet til at udnytte de muligheder, der ligger i den nye teknologi. I Vandpartnerskabet er vi derfor ved at undersøge, hvordan vi sammen med andre virksomheder kan etablere en organisation, der kan realisere det meget store eksportpotentiale, siger Ole Grønborg. Ny vandrensningsteknologi kan reducere svømmehallernes klorforbrug med 80 % og kan gøre det mere behageligt, sundt og miljøvenligt at bade. Svømmehallernes vand og luft indeholder klorforbindelser, som kan give os røde øjne, ubehag og i nogle tilfælde akutte astmaanfald. Ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg har de sidste ti år forsket i filterteknologi og har nu udviklet en helt ny vandrensningsteknologi sammen med eksperter og andre virksomheder. Teknologien er allerede taget i brug i de store AquaDome-bassiner på feriestedet Lalandia i Rødby og på Bernstoffsminde Efterskole, der blandt andet henvender sig til unge elitesvømmere. Af de 20 svømmere, som går på skolen i øjeblikket, havde de seks sportsastma, da de kom. Ingen af dem har brugt deres astmamedicin siden, fortæller viceforstander Rene Nielsen. Urenheder fjernes effektivt Den nye teknologi bygger på en grundig undersøgelse af svømmehallers eksisterende rensningsmetoder. Når vi bader, efterlader vi os hudceller og andre urenheder i bassinet. Problemet er, at når klor går i forbindelse med opløste hudceller, urin og sved, så udvikles der skadelige kemiske stoffer, blandt andet kloroform og kloramin. Det sker i vandet og især når urenhederne ophobes i filtrene, siger Ole Grønborg fra Skjølstrup & Grønborg. Virksomhedens løsning sigter på at fjerne de organiske urenheder så hurtigt og effektivt, at klorbehovet reduceres, og de skadelige stoffer stort set ikke når at opstå. Vandpartnerskabet viser vejen Aktørerne bag den nye vandrensningsteknologi samarbejder i Vandpartnerskabet, der er en innovationsplatform for danske virksomheder, videninstitutioner, organisationer og offentlige myndigheder med spidskompetence inden for vandforsyning. Temagruppen, der fokuserer på rekreativt vand, havde visioner om teknologier, som kunne forbedre Investering tjent hjem på tre fire år I Lalandia regner man med, at de ekstra omkostninger til det nye anlæg er tjent ind på fire år. Når det drejer sig om den typiske svømmehal, forventer Ole Grønborg, at investeringsudgifterne vil være cirka 25 % højere end omkostningerne til et traditionelt anlæg. Til gengæld vil merudgiften være betalt i løbet af cirka 3 år, grundet besparelser på klor, syre, personaletimer, strøm og vand. I mange tilfælde kan det nye anlæg installeres til den samme pris som et sædvanligt system. Læs mere om vandrensningsteknologi og om Vandpartnerskabet på 18

19

20 Gammelt russisk vindue i nye rammer Et 250 år gammelt vindue er blevet aktuelt igen, blandt andet som følge af nye krav om støj fra veje. Facade- og vinduesproducent HansenProfile forventer et gennembrud for russervinduet. Arkitekten Bartolomeo Rastrelli fik i 1762 til opgave at tegne Vinterpaladset i Sankt Petersborg. Han brugte Oplysningstidens nye viden om termodynamik og udviklede et vindue, som sugede frisk forvarmet luft ind i slottet og samtidig reducerede støjen. Russervinduet, som det kaldes, blev kendt herhjemme, fordi en dansk ingeniør, Sergio Fox, i slutningen af 1990 erne deltog i renoveringen af Vinterpaladset. Han så potentialet og overbeviste facade- og vinduesproducent HansenProfile, som siden har videreudviklet russervinduet. Russervindue reducerer trafikstøj Princippet i det gamle russervindue er meget enkelt. Det består af to lag glas, som sidder uden på hinanden med et mellemrum. Det yderste lag har en åbning forneden, det inderste lag en åbning for oven. Begge åbninger kan reguleres. Den termodynamiske effekt opstår, når luften mellem de to lag bliver opvarmet af solen. Den varme luft stiger til vejrs, ind i huset og suger samtidig ny frisk luft ind mellem vinduerne fra åbningen i bunden. Det betyder, at huset får varme og ventilation på en meget miljøvenlig måde. Samtidig reducerer russervinduet støjen betydeligt. I dag kaldes denne teknik 3. generations-vinduet eller, når det drejer sig om vinduer fra HansenProfile, Hansen 3G. De første Hansen 3G vinduer blev testet af Energistyrelsen i Konklusionen var, at vinduet reducerede trafikstøjen med 28 decibel, når det var åbent; det svarer til et lukket enkeltvindue med termoglas! Fra Vinterpaladset til Ørestaden Det blev relevant et par år senere, da Jægersborg Vandtårn skulle ombygges til ungdomsboliger. Vandtårnet ligger i et stærkt trafikeret område, og for det omdiskuterede byggeri var støjreduktion helt afgørende. En afprøvning i tårnet viste, at Hansen 3G vinduet med en udvendig og indvendig oplukning på 45 grader reducerede trafikstøjen med 32 db fra 69 til 37 db. Der er tale om en væsentlig dæmpning, som betyder, at Vandtårnets unge beboere kan få frisk luft ind med begrænset støj. Senest har Københavns Energi brugt Hansen 3G vinduer i forbindelse med et nyt kontorbyggeri i Ørestaden. Nye støjgrænser fremmer 3G vinduer 3G vinduer er blevet yderligere aktuelle, efter at Miljøstyrelsen i 2007 udsendte vejledningen Støj fra veje, som fastlægger nye trafikstøjsgrænser for nye boliger. Samtidig har Miljøstyrelsen givet udviklings- og testcentret DELTA og HansenProfile midler til at undersøge, hvordan 3G vinduerne kan forbedres. Når undersøgelsen er færdig, samles resultaterne i en designguide, der stilles til rådighed for byggebranchen. Miljøstyrelsen har også støttet udviklingen af en beregningsmodel for 3G vinduers økonomi. 3G vinduer er % dyrere end almindelige vinduer, men sparer til gengæld energi til varme og ventilation. En beregningsmodel vil derfor gøre det lettere for bygherrer, entreprenører og rådgivere at gennemskue økonomien i 3G vinduerne. Læs mere om 3G vinduer på 20

21 21

22 Ny teknik halverer lugtgener fra svinestalde Danske Infarm har opfundet en teknologi, som mindsker lugtgener fra svinegylle og samtidig skåner miljøet. Smellfighter kan især gavne naboer til de store svinefarme. Når lugtgener i de senere år er blevet et alvorligt miljøproblem i landbruget, skyldes det først og fremmest fremkomsten af de meget store industrielt drevne svinefarme, som kan rumme omkring 7500 svin. Nu ser det imidlertid ud til, at den slags lugtgener fremover bliver knap så påtrængende. Den danske virksomhed Infarm har nemlig udviklet en ny teknologi, der reducerer lugten fra svinegylle med op til 50 % fra stald, tanke og mark. Samtidig reducerer Smellfighter, som teknologien er døbt, ammoniakfordampningen med omkring 50 %. Infarm ser derfor teknologien som begyndelsen til en ny tid på landet. Lugtgener har i årevis kilet sig ind mellem landbruget og dets omgivelser; men nu står vi med et fantastisk stykke teknologi, som fjerner et meget stort miljøproblem i et af Danmarks vigtige erhverv, siger Infarms administrerende direktør Allan Skovgaard. To anlæg og et verdenspatent Det lugtende i gylle er en række organiske stoffer med lange molekylekæder. Smellfighter-teknologien virker ved at klippe lugtstoffernes molekylekæder over med gasarten ozon, som nedbryder de fleste lugtfremkaldende organiske forbindelser i gyllen. Når ozonen har reageret med gyllen, omdannes den til ilt. Udover ozon tilsættes svovlsyre, som sænker ph-værdien af gyllen og dermed forhindrer dannelse af den ammoniak, som normalt ville slippe ud til omgivelserne og forurene naturen med kvælstof. Tilbage bliver en lugtreduceret væske, der holder på kvælstofindholdet, samt et tørstof. Væsken har samme ph-værdi som vand og kan bruges som plantegødning, tørstoffet er egnet til afbrænding eller til biogas. Vil forandre landbruget Smellfighter kan etableres ved de fleste eksisterende svinestalde og kobles sammen med Infarms gylle-forsuringsanlæg, som er opstillet mange steder. Kapaciteten er på op til producerede svin om året, eller 800 dyreenheder. Smellfighter blev præsenteret på landbrugsmessen Agromek i januar 2008, hvor den blev kategoriseret som trestjernet nyhed, det vil sige gennemgribende nye teknologier, der vil forandre landbruget. I det forløbne år er to anlæg sat i forsøgsdrift, og flere er på vej. Infarm har udtaget verdenspatent på teknologien og satser massivt på sin nye innovation. 22

23 Mange fordele også for svinene Fordelene ved den nye danske miljøteknologi er mange. Naboerne får en renere luft og kan bedre opholde sig i haven. Landmanden får en kvælstofstabil og plantetilgængelig gødning, et bedre arbejdsmiljø, bedre muligheder for at leve op til myndighedskrav og frem for alt et bedre forhold til naboer og lokalsamfund. For den omgivende natur har især den reducerede ammoniak-fordampning positiv betydning. Ammoniak bidrager via luften til overgødskning af følsomme naturområder som heder og højmoser, der efterfølgende vokser til med anden type plantevækst. Endelig er der svinene selv. For dem betyder en reduceret lugt og ammoniak i stalden en bedre dyrevelfærd. Læs mere om Smellfighter teknologien på 23

24 Et fremragende alternativ til ftalater Tilfældigheder, held og dygtighed Opfindelsen skete ved en kombination af tilfældigheder, held og dygtighed. Danisco har en udviklingsafdeling for blandt andet emulgatorer (ingredienser, som binder vand og fedt). I afdelingen vidste man, at visse emulgatorer også kan bruges til at blødgøre plastic, og det blev derfor besluttet at undersøge effekten nærmere. Daværende divisionschef for emulgatorer, Torben Svejgård, har i et interview med det Økologiske Råd fortalt, hvordan det gik til: Danisco har udviklet en vegetabilsk baseret erstatning for ftalater. Virksomheden ser et stort potentiale inden for blandt andet fødevareemballage og medicinsk udstyr. Forsøg på dyr har vist, at visse ftalater er hormonforstyrrende og blandt andet kan medføre fosterskader. Ftalater overføres fra for eksempel plastic til omgivelserne og optages i den menneskelige organisme. Gennem vores kontakter i dagligdagen vidste vi godt, at man søgte efter alternativer til blødgørere, så vi greb ideen og lavede lidt forarbejde for at se, om der var noget i det. I 9 ud af 10 tilfælde bliver den slags aldrig til noget. Men det gjorde det her, og i dag er Daniscos alternativ godkendt til blandt andet fødevareemballage i EU, USA, Sydamerika og det meste af Asien. Ftalater er den fælles betegnelse for en gruppe kemiske stoffer, som har den egenskab, at de kan gøre plastic blødt. Derfor indgår ftalater i en lang række af de PVC-baserede plasticprodukter som for eksempel plasticprodukter som for eksempel medicinsk udstyr, emballage,tekstiltryk, legetøj, haveslanger og vinylgulve. EU har klassificeret tre ftalater som hormonforstyrrende og har forbudt dem i småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år. Tre andre ftalater er forbudt i artikler, som børn vil kunne putte i munden. I Danmark har vi derudover et totalforbud mod alle ftalater i legetøj til børn under tre år. Løsning gemt i en indisk busk De senere år har en række virksomheder udviklet erstatninger for de mest skadelige ftalater. Et af de bedste alternativer er skabt af danske Danisco. Det hedder GRINDSTED SOFT-N-SAFE og produceres af eddikesyre og castorolie, der udvindes af frøene fra castorplanten, som er en etårig indisk busk. Produktet er fuldt biologisk nedbrydeligt og bliver ved indtagelse fordøjet som vegetabilsk olie i mad. SOFT-N- SAFE har gennemgået en omfattende testning, uden at der er fundet negative effekter. Stor kundeinteresse GRINDSTED SOFT-N-SAFE kan erstatte de mest almindelige ftalat-typer i forholdet 1:1 og anvendes i de eksisterende produktionsanlæg uden ændringer. GRINDSTED SOFT-N-SAFE en dog en del dyrere end ftalater. Og da ftalaterne i en del plasticprodukter kan udgøre helt op til 35 %, så kan producenterne altså påregne en meromkostning, hvis de erstatter de traditionelle blødgørere med Danisco s sundere og mere sikre alternativ. Alligevel er kundeinteressen stor, og Danisco forventer en markant stigende omsætning inden for de næste år. Opnår Soft-N-Safe bare én procent af verdensmarkedet for ftalater, kan Soft-N-Safe give Danisco en øget omsætning på mindst en halv milliard kroner. 24

25 Læs mere om GRINDSTED SOFT-N-SAFE på

26

27 Publikationsliste Danske løsninger på globale miljøudfordringer. Regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Juli 2007 Danish lessons, engelsksproget pjecemateriale om danske løsninger på miljøudfordringer inden for vandområdet, Miljøstyrelsen, forår 2009 Kortlægning af danske miljøteknologiske virksomheder, Andreas Blohm Graversen, FORA, 2009 New City Planning i China, markedsanalyse med fokus på miljøløsninger til nye byer, Arbejdsrapport nr. 1/2009 Analyse af markedet for vandbehandlingsteknologier til svømmebade i England, Frankrig og Tyskland (under udgivelse, efterår 2009) Joining technology, business & environment, 10 Danish enterprises show the way, Miljøministeriet, pjece, april 2005

28 NORDISK MILJØMÆRKNING Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen Den danske regering offentliggjorde i 2007 en handlingsplan, der skal fremme miljøeffektiv miljøteknologi. Planen skal blandt andet bidrage til, at danske virksomheder tager aktiv del i at udvikle teknologiske løsninger på verdens mest presserende miljøproblemer. I publikationen Miljøteknologi der rykker præsenteres 10 historier om danske virksomheders succes med at udvikle effektive miljøteknologier. Historierne er inspirerende eksempler på, at nye innovative løsninger kan komme både miljøet og virksomhederne til gavn Tryksag

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Driftssikker miljøteknologi. Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis

Driftssikker miljøteknologi. Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis Driftssikker miljøteknologi Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis Disposition Luftrensere på markedet Luftrensere på vej Delrensning Gyllebehandling Drift og vedligehold

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt Peter Foged Larsen Baggrund for projekt ideen, samarbejdspartnere Finansiering Tilsagn hvad så? Projektet nu og i fremtiden Ideen - Hvad

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet?

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet? Hvornår har du sidst fået penge for at hjælpe miljøet? Du kan hjælpe miljøet og modtage kontant tilskud Forbrændingsslagger er et velegnet fyld- og bundsikringsmateriale til bl.a. landbrugsbygninger, lagerbygninger

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi Hansen på lavenergi Den globale opvarmning er et faktum! Temperaturen stiger og CO 2 niveauet bærer sin del af skylden, hvorfor det er ønskeligt

Læs mere