Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen"

Transkript

1 Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen

2 NORDISK MILJØMÆRKNING Udgivet af : Miljøministeriet Højbro Plads København K Layout: Par No 1 Fotos: Venligst udlånt af virksomhederne. Foto side 19: Rune Lundø Papir: Indhold: 150 gr. Dobbelt bestrøget silk Omslag: 200 gr. Dobbelt bestrøget silk Tryk: Scanprint a/s Oplag: 1000 stk., 1. udgave, september Tryksag

3 Miljøteknologi skal gøre Danmark til en grøn vindernation Verden står over for en række store miljøudfordringer, som kræver aktiv handling på flere forskellige fronter. En vigtig del af løsningen er, at vi udvikler nye, smarte teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet, og som sætter nye standarder for bæredygtig produktion. Miljøeffektive teknologier spiller allerede i dag en afgørende rolle i vores indsats for at beskytte miljø og ressourcer. Der er heller ikke tvivl om at uden miljøvenlig teknologi, havde verden været i en langt dårligere tilstand end tilfældet er i dag. Mange danske virksomheder er gode til at udvikle og markedsføre miljøeffektive teknologier, og Danmark er med helt fremme inden for udvikling og anvendelse af de nye løsninger. Denne position er resultatet af en mangeårig indsats, hvor en vigtig grundsten har været en fremsynet miljølovgivning kombineret med målrettede investeringer i forskning og udvikling. Selvom offentlige myndigheder og institutioner således spiller en vigtig rolle, så er det i første række virksomhederne, som skaber de tekniske løsninger. I denne publikation præsenteres 10 gode historier om danske virksomheder, der har haft succes med at udvikle effektive miljøteknologier. Historierne er gode eksempler på, at de nye teknologier eller allerede kendte teknologier, der bruges på nye måder kan tænkes ind i både de høj- og lavteknologiske grene af erhvervslivet. Det er mit håb, at historierne kan tjene som inspiration for danske virksomheder, politikere og forskningsinstitutioner, der ønsker at bidrage til, at Danmark kan blive et af verdens førende centre for miljøteknologi. Miljøminister Troels Lund Poulsen Foto: Klaus Holsting 3

4 Indhold 6 Renere luft i verdens storbyer En ny teknologi kan reducere giftige kvælstofoxider i dieselmotorers udstødning markant. Potentialet er renere luft i verdens storbyer og med brug af danske kompetencer. 8 Store forventninger til CO 2 baseret køling Advansor har udviklet en kølingsmetode, der udelukkede er baseret på CO 2. Miljøfordelene er store og markedet lovende. 10 Gamle bildæk er en værdifuld råvare Genan er verdens største virksomhed for genanvendelse af bildæk. Virksomheden er dansk ejet og opfører fuldautomatiske forarbejdningsanlæg i Tyskland. 12 Eksport af danske miljøstandarder For den danske producent af møbelstoffer, Gabriel, er en af hjørnestenene i forretningsstrategien at producere med de samme høje miljøstandarder i Danmark, Kina og Litauen. 14 Diodeoplyste rockkoncerter er fremtiden Martin Professional A/S fra Århus vil udvikle fremtidens miljøvenlige koncert- og eventbelysning. De første lamper er allerede på markedet.

5 16 Verdensmester i at genanvende gips Gypsum Recycling har gjort Danmark til verdensmester i at genanvende gipsaffald. Og så er det oven i købet en god forretning. 18 Langt mindre klor i svømmehallen Ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg s nye vandrensningsteknologi kan reducere svømmehallernes klorforbrug med 80%. Eksportpotentialet er globalt. 20 Gammelt russisk vindue i nye rammer Et 250 år gammelt vindue er blevet aktuelt igen, blandt andet som følge af nye krav om støj fra veje. HansenProfile forventer et gennembrud for russervinduet. 22 Ny teknik halverer lugtgener fra svinestalde Danske Infarm har opfundet en teknologi, som mindsker lugten af svinegylle og skåner miljøet. Smellfighter kan især gavne naboer til de store svinefarme. 24 Et fremragende alternativ til ftalater Danisco har udviklet en vegetabilsk baseret erstatning for ftalater. Virksomheden ser et stort potentiale inden for blandt andet fødevareemballage og medicinsk udstyr. 5

6 Renere luft i verdens storbyer Det er en spændende opgave og et stort ansvar for os i NoNOx-teamet at få lov til at udvikle en ny miljøteknologi, som kan afhjælpe et stort globalt problem. Det har været muligt for os, fordi vi er del af en virksomhed som Grundfos, der både tænker og handler langsigtet, og som ønsker at udvikle nye forretninger inden for bæredygtig teknologi, siger Jens Lübeck Johansen. En ny teknologi kan reducere giftige kvælstofoxider i dieselmotorers udstødning med mindst 90 %. Potentialet er renere luft i verdens storbyer med brug af danske kompetencer. Udstødningen fra tunge dieselkøretøjer som busser og lastbiler er en væsentlig kilde til luftforurening i verdens storbyer. NoNOx-teknologien omdanner dieseludstødningen til uskadeligt nitrogen (N 2 ) og vanddamp og er installeret på op mod lastbiler i Europa. For at mindske luftforureningen under OL i Beijing blev mere end 2000 af de busser, der kørte under legene, udstyret med den nye teknologi. vanddamp (H 2 O). Nitrogen er en naturlig del af den luft, vi indånder. Teknologien giver desuden mulighed for, at motoren kan optimeres til lavt brændstofforbrug uden hensyn til dannelsen af NO x. Derved kan NoNOx og lignende teknologier skabe grundlag for at dieselforbruget nedsættes med op til 7 % i nye køretøjer og på den måde bidrage til at nedsætte CO 2 -udslippet. 30 graders frost, ørken og off road Den elektronisk styrede doseringspumpe er central for effekten af NoNOx-teknologien. Grundfos havde allerede udviklet en digitalt styret doseringspumpe til andre formål. Stort potentiale i Kina NoNOx-pumpen har et stort markedspotentiale i hele verden, hvor de europæiske emissionskrav til blandt andet dieseludstødning, Euro-normerne, gradvist indføres. Potentialet er enormt i Kina, hvor markedet for dieselmotorer er større end USA og Europa tilsammen. NoNOx har leveret sin doseringspumpe til Kinas største motorproducent, Guangxi Yuchai, i forbindelse med OL i Beijing og forventer flere kunder i Kina. Endelig leverer virksomheden i Bjerringbro sin pumpe til verdens største producent af lastbilsmotorer, Cummins. Urinsyre i udstødningsgassen NoNOx er både kemisk og teknisk meget kompliceret. Udgangspunktet er en katalysator med en elektronisk styret doseringspumpe, NoNOx-pumpen, der sprøjter en blanding af vand og urinsyre (urea), direkte ind i udstødningsgassen. Varmen i udstødningssystemet omdanner urinsyren til ammoniak (NH 3 ) og kultveilte (CO 2 ), som igen omdanner kvælstofoxider (NO x ) til nitrogen (N 2 ) og Vi havde pumpen i forvejen, så udfordringen var dels at forberede den på det vanskelige urea, dels at tilpasse den til bilindustrien, så den både kunne klare 30 graders frost, ørken og off road, siger NoNOx direktør Jens Lübeck Johansen. Det var en opgave, som tog fem år og indimellem krævede over 20 ingeniører; men anstrengelserne har båret frugt og NoNOx-pumpen har blandt andet modtaget den danske EU-miljøpris til industrien i kategorien Miljøteknologi. 6

7 Læs mere om NoNOx pumpen på 7

8 Store forventninger til CO 2 -baseret køling nedbryder ikke ozonlaget, og da der er tale om meget små mængder i forhold til andre udledninger af CO 2, er drivhuseffekten minimal. CO 2 -køling er End of the Journey for de mange problemer, der har knyttet sig til kølesystemer, siger Torben M. Hansen, direktør i Advansor Energisystemer. Vi har fundet en kølemetode, som bygger på naturlige kølemidler, der ikke udleder ozonnedbrydende gasser eller kraftige drivhusgasser; som ikke er giftige, ikke bruger brandfarlige væsker, som kræver mindre energi og kan placeres hvor som helst. Den danske virksomhed Advansor har med støtte fra Miljøstyrelsen udviklet en kølingsmetode, der udelukkede er baseret på CO 2. Miljøfordelene er store, og markedet ekstremt lovende. Køling er andet og mere end det, der foregår i hjemmets køleskab og fryser. Køling indgår blandt andet i fødevareproduktion, lagring og salg, i den farmaceutiske industri, i plastsprøjtestøbing, i kontorernes klimaanlæg og i serverrum. De ozonnedbrydende gasser som CFC og HCFC er i de senere år i stort omfang blevet erstattet af alternative kølemidler. Det drejer sig dels om gasserne af typen HFC, dels om kulbrinter. De to alternativer er imidlertid ikke uden problemer: HFC har en kraftig drivhuseffekt og er omfattet af Kyoto Protokollen, og kulbrinterne er giftige og brandfarlige. Derfor har man længe arbejdet på at udvikle et tredje og holdbart alternativ. CO 2 er et langtidsholdbart alternativ Et sådant alternativ er de CO 2 -baserede køleanlæg, som produceres af den danske virksomhed Advansor. CO 2 8

9 Forarbejdet støttet af Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af CO 2 -baseret køling. Med økonomisk støtte til blandt andet foranalyse og demonstrationsanlæg har Miljøstyrelsen bidraget til, at Advansor i dag producerer komfortkøleanlæg, der udelukkende er baseret på CO 2. Anlægget kan blandt andet benyttes i kontorer, serverrum og i forskellige dele af industriel produktion. Advansor producerer også rent CO 2 -baserede køleanlæg til supermarkeder. Målinger viser, at anlæggene kan spare % strøm, sammenlignet med traditionelle supermarkedsanlæg. Fremsynet miljølovgivning giver fordele CO 2 -køling anvendes i dag i flere supermarkedskæder, ligesom Advansors komfortkøleanlæg er opstillet hos en række større virksomheder. Salget vokser hurtigt inden for supermarkedsområdet, og selvom væksten foreløbig er mere moderat på CO 2 baserede komfortkøleanlæg, så er Torben M. Hansen fortrøstningsfuld. I 2010 skal HCFC gasserne være endeligt udfaset i Danmark. Det betyder, at et stort antal anlæg skal udskiftes. Torben M. Hansen forventer, at de øvrige nordiske lande vil beslutte at følge det danske eksempel inden for få år, og til den tid vil Advansor stå stærkt: I kraft af en fremsynet miljølovgivning får vi et forspring på fem-ti år. For de store udenlandske producenter kan det ikke betale sig at udvikle CO 2 -anlæg til det lille danske marked. Det er os, som er i spidsen her. Og derfor bliver det igen danske virksomheder, der internationalt er forrest med miljøeffektiv teknologi på køleområdet. Læs mere om CO 2 -baserede køleanlæg på 9

10 Gamle bildæk er en værdifuld råvare Den danske model Den danske model forbindes som regel med den særlige indretning af vores arbejdsmarked, men der findes også en dansk model på dækområdet. Den spiller en væsentlig rolle i Genan s succes. Modellen bygger på en afgift, som betales ved importen af et dæk. Når dækket er udtjent, afleverer værkstedet dækket til en autoriseret indsamler. Indsamleren afleverer derefter dækket til for eksempel Genans fabrik i Viborg. Ordningen fungerer, fordi værkstedet kan komme af med gamle dæk gratis, og fordi der er penge fra Dækbranchens Miljøfond til blandt andet at betale indsamlerne. Genan er verdens største virksomhed for genanvendelse af bildæk. Den danskejede virksomhed ligger i Viborg og opfører fuldautomatiske forarbejdningsanlæg i Tyskland. Hvert år kasseres der på verdensplan 12,5 millioner tons dæk. Det er en enorm mængde dæk, som bogstaveligt talt fylder i landskabet, hvis de ikke genanvendes. EU gennemførte i 2003 et totalt forbud mod at deponere dæk på lossepladser, men spørgsmålet er, hvad man så skal gøre med dækkene; brænde eller genanvende dem? Brugte dæk er en enorm ressource, og vores vision er, at alle dæk i verden genanvendes på en samfundsøkonomisk og miljømæssigt optimal måde siger Lars Raahauge, direktør for forretningsudvikling i Genan, der genanvender kasserede bildæk. Læs mere om genanvendelse af dæk på Kunstgræsbaner og asfaltblanding En af Genans ekspertiser er at genanvende de 67 % gummigranulat, der, udover metal og tekstiler, kommer ud af et gammelt bildæk. Genan har udviklet et produktprogram af gummipulver og -granulater, som kan indgå i meget forskellige produkter: underlag i atletik- og kunstgræsbaner, maling, gulvbelægning, dækproduktion og som tilsætning til asfalt. Genan s tekniske koncept indbefatter desuden en efterbehandling af stålfraktionen (18 %), der gør den meget ren og særdeles velegnet til omsmeltning. Fra Viborg til verdensmarkedet På anlægget i Viborg kan Genan behandle 80 % af samtlige kasserede dæk i Danmark. I 2003 etablerede virksomheden en genanvendelsesfabrik for kasserede dæk ved Berlin. Den er i 2008 fulgt op af en fabrik i Nordrhein-Westfalen, og med yderligere en fabrik i Bayern i 2010 får Genan kapacitet til at behandle 30 % af alle kasserede dæk i Tyskland. Genan er ved at etablere sig i USA og planlægger at opføre 15 store fabrikker på verdensplan i løbet af de næste otte år. Visionen er 10 % af det globale marked. Genanvendelse ER mere miljøvenligt end afbrænding Genan har i 2008 fået foretaget en livscyklusanalyse, som sammenholder genanvendelse med afbrænding af dæk i cementværker, hvilket er den almindeligste form for afbrænding. Undersøgelsen er udført af det Danske Temacenter for Affald i samarbejde med det tyske miljøinstitut IFEU, og den inddrager i alt ni typer miljøeffekter. På alle ni parametre blandt andet reduceret olieforbrug og mindsket forsuring er genanvendelse mere miljøvenligt end afbrænding. 10

11 11

12 Eksport af danske miljøstandarder mest anvendte møbelstoffer i EU. Comfort er lavet af 100 % genanvendte polyesterfibre, produktionen er vandbaseret, og produktet er mærket med sundhedsmærket Øko-Tex. Indtil 2008 foregik vådbehandling, farvning og efterbehandling primært på farveriet i Ålborg, der altid har været spydspids for udviklingen af de renest mulige teknologier. For eksempel har farveriet indført specialdesignede maskiner, der gør det muligt at omstille fra serieproduktion til små specielle ordreproduktioner uden at øge belastningen af miljøet. I 2008 og begyndelse af 2009 flyttede Gabriel produktionen fra Ålborg til farveriet Scandye UAB i Litauen. Gabriel ejer 40 % af Scandye, og det er et ufravigeligt mål at fortsætte med at udvikle det høje kvalitets- og miljøniveau i produktionen. For den danske producent af møbelstoffer, Gabriel, er en af hjørnestenene i forretningsstrategien at producere med de samme høje miljøstandarder i Danmark, Kina og Litauen. I mange tredjeverdenslande er tekstilindustrien årsag til en betydelig miljøbelastning, fordi der både mangler krav til og kontrol med produktionsmetoderne. Mange af fabrikkerne har et stort forbrug af energi, vand og kemikalier, og de færdige tekstiler kan indeholde rester af kemikalier, der både skader miljø og sundhed. Mangeårig dansk indsats bærer frugt Tekstilbranchen har gennem de seneste 15 år været omfattet af Miljøstyrelsens udviklingsprogrammer for renere teknologi og produkter. Mange danske tekstilvirksomheder står derfor stærkt i konkurrencen om at levere til den stigende efterspørgsel efter bæredygtige tekstilprodukter. En af disse virksomheder er Gabriel, som er en af Europas største producenter af kvalitetsmøbelstoffer. Produktionen i Ålborg fik i 1996 som den første tekstilvirksomhed i Danmark et miljø ledelsessystem efter EMAS og ISO Vi har lagt en forretningsstrategi, hvor miljøledelse er et værktøj til at styrke vores konkurrenceevne. Det sikrer, at vores produkter er konkurrencedygtige på både miljø, kvalitet og pris, fortæller Gabriels kvalitets- og miljøchef Kurt Nedergaard. Renere teknologi på farveri i Litauen Gabriels største miljømæssige gennembrud er produktprogrammerne Gaja og Comfort. Gaja, der er i 100 % uld, er mærket med EU s miljømærke Blomsten og er i dag et af de Værdiskabende samarbejde i Kina I 2006 blev Gabriels kontor i Kina ISO certificeret. Kontoret har fem lokale kvalitets- og miljøteknikere ansat, som sørger for at ud vælge underleverandører efter deres evne til at opfylde miljøkravene i ISO og kriterierne for miljømærkning med Blomsten. Vores filosofi er, at vi ikke bare skal outsource produktionen vi skal også eksportere hele den måde, vi tænker på. Vi lægger vægt på at opbygge partnerskaber, så vores underleverandører opfatter os som rådgivere frem for kontrollanter. Ingen gør bevidst noget forkert, men i mange tilfælde skal man starte med at få dem til at forstå miljøkonsekvenserne og forretningsmulighederne. Og de underleverandører, vi har hjulpet, har bestemt fået noget igen med andre ord et værdiskabende samarbejde, der kan ses på bundlinjen, fortæller Kurt Nedergaard. Læs mere om miljøteknologi i tekstilproduktion på 12

13 13

14 Diodeoplyste rockkoncerter er fremtiden slags lysvægge. De fleste kan bruges til scenebelysning, men har samlet set endnu ikke tilstrækkelige egenskaber til at dække behovet ved for eksempel store rockkoncerter. Til en rockkoncert skal lamperne indgå i et såkaldt lysfikstur, hvorfra de skal kunne levere et væld af farver ved en høj lysstyrke. Det kræver en teknologi, som endnu ikke er udviklet. De har leveret lys til OL s åbningsceremoni i Beijing og til Live Earth koncerterne i Nu vil Martin Professional A/S fra Århus udvikle fremtidens miljøvenlige koncert- og eventbelysning. De første lamper er allerede på markedet. Når rockstjerner kan have nøgne overkroppe til udendørskoncerter i oktober måned, skyldes det ikke kun deres egen energiudladning. Det hænger også sammen med, at koncertbelysningen ofte er baseret på gløde- og halogenlamper, hvor under 10 % af energien omsættes til lys. De øvrige 90 % omsættes til varme. Det er et enormt energispild og dermed et miljøproblem, som blandt andet blev adresseret på Live Earth koncerterne, der skulle rette verdens opmærksomhed mod på global opvarmning. Koncerterne fandt sted på samtlige syv kontinenter. Mange fordele ved diodebaseret lys Det var oplagt, at koncerterne selv skulle foregå med et godt eksempel og vise, det er muligt at tilrettelægge selv store begivenheder miljøvenligt, og at især brug af glødelamper kan begrænses til et minimum. Som lyssætning ved hovedkoncerten på Wembley Stadion faldt valget på den danske virksomhed Martin Professionals diodebaserede Stagebar 54, suppleret med blandt andet Martins MAC 2000 Wash. Diodebaseret lys er % mere effektivt end glødelampen. Dertil indeholder lysdioder ikke giftige tungmetaller (som blandt andet findes i andre typer af sparepærer); de bruger mindre elektricitet, har en væsentligt længere levetid og længere serviceintervaller. Lavere forbrug af elektricitet betyder både mindre belastning af klimaet og renere luft i form af mindre udledning af NOx, mindre affald fra luftrensning på kraftværker m.m.. Behov for udvikling Martin Professional udvikler og producerer et omfattende katalog af lampetyper og løsninger, som bruges til at skabe ekstraordinære lysoplevelser i alt fra natklubber til katedraler. Det er også en virksomhed med en klar miljøpolitik, og det kan få betydning for lyset og energiforbruget ved fremtidens rockkoncerter. Martin Professional har i deres sortiment aktuelt seks diodebaserede lyskilder; fire slags lamper og to Et teknologisk tigerspring Martin Professional har derfor indledt et forskningsprojekt, som skal skabe grundlaget for et teknologiskifte i scenelysindustrien. Med i projektet er udover Martin Aalborg Universitets institutter for Energiteknik og for Fysik og Nanoteknologi. Budgettet er på 30 millioner kroner, hvoraf de 15 millioner kommer fra Højteknologifonden. Projektet forventes at bringe Martin Professional et teknologisk tigerspring fremad og vil være til stor fordel for miljøet. Som projektchef Henrik Wadman fra Martin siger: I lysprodukter er varme lig med tab. Et af vores strategiske projekter er at skabe mere miljøvenlige produkter med større lysoutput pr. watt. Derfor satser vi blandt andet på diodeteknologien. Læs mere om LED belysningsteknologi på 14

15

16 Verdensmester i at genanvende gips har udviklet renere miljø- eller energiteknologier, og som kan være et forbillede for andre mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Gypsum fik ikke kun prisen for at have skabt en ny miljøvenlig teknologi. Også forretningsmodellen blev præmieret. Virksomheden tjener nemlig penge på alle led i værdikæden; både på at indsamle gipsaffald og på at sælge gipspulver. Kombinationen af patenteret miljøteknologi og et værdiskabende forretningskoncept har på syv år fået Gypsums omsætning op på 50 millioner kr. årligt. Internationalt går det også hurtigt. Gypsums løsning er med succes taget i brug i USA, Japan og flere europæiske lande. Gypsum har gjort Danmark til verdensmester i at genanvende gipsaffald. Og så er det oven i købet en god forretning. Gipsplader er et meget anvendt materiale i moderne byggeri, men gipsaffald kan udgøre et betydeligt miljøproblem. Indtil 2002 deponerede vi stort set alt gipsaffald fra byggeri og nedrivning i Danmark. Når gipsaffald blev deponeret på lossepladsen skyldtes det, at der ikke var et system, som kunne håndtere genanvendelsen af gamle gipsplader, der var forurenede med for eksempel tapet, maling, søm og skruer. Kører hen hvor gipsaffaldet er Alt dette har den danske virksomhed Gypsum Recycling International ændret på, for de har udviklet og patenteret en metode, som kan genvende gips med tapet, lim, maling, glasvæv, søm osv. Gipsgenanvendelsesanlægget fjerner automatisk urenheder og kartonen rundt om gipskernen; herefter knuses gipsen ned til en fuldt genanvendelig råvare. Anlægget har derudover den fordel, at det er mobilt, så gipsproduktionen kører hen hvor gipsaffaldet er. Det er billigere og mere miljøvenligt at flytte anlægget end at flytte de ofte flere tusinde tons affald. Gypsums metode har på få år bevirket, at vi i Danmark nu genvender omkring 75 % eller ca tons årligt af vores gipsaffald. Det er verdensrekord. Førerposition skyldes iværksættere Miljøteknologien bag Gypsum er oprindeligt udviklet af entreprenør Karsten Rasmussen, som ejer et stort nedrivningsselskab. Han kunne godt komme af med beton, metaller, træ m.v. til genanvendelse. Gipsen var der derimod ingen, der kunne bruge. Karsten Rasmussen og andre måtte derfor ty til den dyre og dårlige løsning at sende gipsaffaldet til deponering på lossepladsen. Det fik ham til at opfinde en ny teknologi. Henrik Lund-Nielsen, administrerende direktør i Gypsum Recycling International, siger: Danmark har brug for visionære folk som Karsten Rasmussen, der tør tro på egne ideer og ufortrødent kaster sig over områder, som ingen har prøvet før. Vores internationale førerposition på miljøteknologi bygger i høj grad på innovation skabt af den slags ukuelige iværksættere. Indtjening i alle led I 2007 modtog Gypsum Vækstfondens Cleantech pris på kr., der gives til en mindre dansk virksomhed, som Læs mere om genanvendelse af gips på 16

17

18 Langt mindre klor i svømmehallen vandkvaliteten radikalt, og opnåede støtte til at gennemføre forundersøgelser og teknologiafprøvninger. Med vandrensningsanlæggene i Bernstorffsminde og Lalandia har de danske miljøvirksomheder fået ny viden og et lovende demonstrationsprojekt. Et lille firma som vores har slet ikke kapacitet til at udnytte de muligheder, der ligger i den nye teknologi. I Vandpartnerskabet er vi derfor ved at undersøge, hvordan vi sammen med andre virksomheder kan etablere en organisation, der kan realisere det meget store eksportpotentiale, siger Ole Grønborg. Ny vandrensningsteknologi kan reducere svømmehallernes klorforbrug med 80 % og kan gøre det mere behageligt, sundt og miljøvenligt at bade. Svømmehallernes vand og luft indeholder klorforbindelser, som kan give os røde øjne, ubehag og i nogle tilfælde akutte astmaanfald. Ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg har de sidste ti år forsket i filterteknologi og har nu udviklet en helt ny vandrensningsteknologi sammen med eksperter og andre virksomheder. Teknologien er allerede taget i brug i de store AquaDome-bassiner på feriestedet Lalandia i Rødby og på Bernstoffsminde Efterskole, der blandt andet henvender sig til unge elitesvømmere. Af de 20 svømmere, som går på skolen i øjeblikket, havde de seks sportsastma, da de kom. Ingen af dem har brugt deres astmamedicin siden, fortæller viceforstander Rene Nielsen. Urenheder fjernes effektivt Den nye teknologi bygger på en grundig undersøgelse af svømmehallers eksisterende rensningsmetoder. Når vi bader, efterlader vi os hudceller og andre urenheder i bassinet. Problemet er, at når klor går i forbindelse med opløste hudceller, urin og sved, så udvikles der skadelige kemiske stoffer, blandt andet kloroform og kloramin. Det sker i vandet og især når urenhederne ophobes i filtrene, siger Ole Grønborg fra Skjølstrup & Grønborg. Virksomhedens løsning sigter på at fjerne de organiske urenheder så hurtigt og effektivt, at klorbehovet reduceres, og de skadelige stoffer stort set ikke når at opstå. Vandpartnerskabet viser vejen Aktørerne bag den nye vandrensningsteknologi samarbejder i Vandpartnerskabet, der er en innovationsplatform for danske virksomheder, videninstitutioner, organisationer og offentlige myndigheder med spidskompetence inden for vandforsyning. Temagruppen, der fokuserer på rekreativt vand, havde visioner om teknologier, som kunne forbedre Investering tjent hjem på tre fire år I Lalandia regner man med, at de ekstra omkostninger til det nye anlæg er tjent ind på fire år. Når det drejer sig om den typiske svømmehal, forventer Ole Grønborg, at investeringsudgifterne vil være cirka 25 % højere end omkostningerne til et traditionelt anlæg. Til gengæld vil merudgiften være betalt i løbet af cirka 3 år, grundet besparelser på klor, syre, personaletimer, strøm og vand. I mange tilfælde kan det nye anlæg installeres til den samme pris som et sædvanligt system. Læs mere om vandrensningsteknologi og om Vandpartnerskabet på 18

19

20 Gammelt russisk vindue i nye rammer Et 250 år gammelt vindue er blevet aktuelt igen, blandt andet som følge af nye krav om støj fra veje. Facade- og vinduesproducent HansenProfile forventer et gennembrud for russervinduet. Arkitekten Bartolomeo Rastrelli fik i 1762 til opgave at tegne Vinterpaladset i Sankt Petersborg. Han brugte Oplysningstidens nye viden om termodynamik og udviklede et vindue, som sugede frisk forvarmet luft ind i slottet og samtidig reducerede støjen. Russervinduet, som det kaldes, blev kendt herhjemme, fordi en dansk ingeniør, Sergio Fox, i slutningen af 1990 erne deltog i renoveringen af Vinterpaladset. Han så potentialet og overbeviste facade- og vinduesproducent HansenProfile, som siden har videreudviklet russervinduet. Russervindue reducerer trafikstøj Princippet i det gamle russervindue er meget enkelt. Det består af to lag glas, som sidder uden på hinanden med et mellemrum. Det yderste lag har en åbning forneden, det inderste lag en åbning for oven. Begge åbninger kan reguleres. Den termodynamiske effekt opstår, når luften mellem de to lag bliver opvarmet af solen. Den varme luft stiger til vejrs, ind i huset og suger samtidig ny frisk luft ind mellem vinduerne fra åbningen i bunden. Det betyder, at huset får varme og ventilation på en meget miljøvenlig måde. Samtidig reducerer russervinduet støjen betydeligt. I dag kaldes denne teknik 3. generations-vinduet eller, når det drejer sig om vinduer fra HansenProfile, Hansen 3G. De første Hansen 3G vinduer blev testet af Energistyrelsen i Konklusionen var, at vinduet reducerede trafikstøjen med 28 decibel, når det var åbent; det svarer til et lukket enkeltvindue med termoglas! Fra Vinterpaladset til Ørestaden Det blev relevant et par år senere, da Jægersborg Vandtårn skulle ombygges til ungdomsboliger. Vandtårnet ligger i et stærkt trafikeret område, og for det omdiskuterede byggeri var støjreduktion helt afgørende. En afprøvning i tårnet viste, at Hansen 3G vinduet med en udvendig og indvendig oplukning på 45 grader reducerede trafikstøjen med 32 db fra 69 til 37 db. Der er tale om en væsentlig dæmpning, som betyder, at Vandtårnets unge beboere kan få frisk luft ind med begrænset støj. Senest har Københavns Energi brugt Hansen 3G vinduer i forbindelse med et nyt kontorbyggeri i Ørestaden. Nye støjgrænser fremmer 3G vinduer 3G vinduer er blevet yderligere aktuelle, efter at Miljøstyrelsen i 2007 udsendte vejledningen Støj fra veje, som fastlægger nye trafikstøjsgrænser for nye boliger. Samtidig har Miljøstyrelsen givet udviklings- og testcentret DELTA og HansenProfile midler til at undersøge, hvordan 3G vinduerne kan forbedres. Når undersøgelsen er færdig, samles resultaterne i en designguide, der stilles til rådighed for byggebranchen. Miljøstyrelsen har også støttet udviklingen af en beregningsmodel for 3G vinduers økonomi. 3G vinduer er % dyrere end almindelige vinduer, men sparer til gengæld energi til varme og ventilation. En beregningsmodel vil derfor gøre det lettere for bygherrer, entreprenører og rådgivere at gennemskue økonomien i 3G vinduerne. Læs mere om 3G vinduer på 20

21 21

22 Ny teknik halverer lugtgener fra svinestalde Danske Infarm har opfundet en teknologi, som mindsker lugtgener fra svinegylle og samtidig skåner miljøet. Smellfighter kan især gavne naboer til de store svinefarme. Når lugtgener i de senere år er blevet et alvorligt miljøproblem i landbruget, skyldes det først og fremmest fremkomsten af de meget store industrielt drevne svinefarme, som kan rumme omkring 7500 svin. Nu ser det imidlertid ud til, at den slags lugtgener fremover bliver knap så påtrængende. Den danske virksomhed Infarm har nemlig udviklet en ny teknologi, der reducerer lugten fra svinegylle med op til 50 % fra stald, tanke og mark. Samtidig reducerer Smellfighter, som teknologien er døbt, ammoniakfordampningen med omkring 50 %. Infarm ser derfor teknologien som begyndelsen til en ny tid på landet. Lugtgener har i årevis kilet sig ind mellem landbruget og dets omgivelser; men nu står vi med et fantastisk stykke teknologi, som fjerner et meget stort miljøproblem i et af Danmarks vigtige erhverv, siger Infarms administrerende direktør Allan Skovgaard. To anlæg og et verdenspatent Det lugtende i gylle er en række organiske stoffer med lange molekylekæder. Smellfighter-teknologien virker ved at klippe lugtstoffernes molekylekæder over med gasarten ozon, som nedbryder de fleste lugtfremkaldende organiske forbindelser i gyllen. Når ozonen har reageret med gyllen, omdannes den til ilt. Udover ozon tilsættes svovlsyre, som sænker ph-værdien af gyllen og dermed forhindrer dannelse af den ammoniak, som normalt ville slippe ud til omgivelserne og forurene naturen med kvælstof. Tilbage bliver en lugtreduceret væske, der holder på kvælstofindholdet, samt et tørstof. Væsken har samme ph-værdi som vand og kan bruges som plantegødning, tørstoffet er egnet til afbrænding eller til biogas. Vil forandre landbruget Smellfighter kan etableres ved de fleste eksisterende svinestalde og kobles sammen med Infarms gylle-forsuringsanlæg, som er opstillet mange steder. Kapaciteten er på op til producerede svin om året, eller 800 dyreenheder. Smellfighter blev præsenteret på landbrugsmessen Agromek i januar 2008, hvor den blev kategoriseret som trestjernet nyhed, det vil sige gennemgribende nye teknologier, der vil forandre landbruget. I det forløbne år er to anlæg sat i forsøgsdrift, og flere er på vej. Infarm har udtaget verdenspatent på teknologien og satser massivt på sin nye innovation. 22

23 Mange fordele også for svinene Fordelene ved den nye danske miljøteknologi er mange. Naboerne får en renere luft og kan bedre opholde sig i haven. Landmanden får en kvælstofstabil og plantetilgængelig gødning, et bedre arbejdsmiljø, bedre muligheder for at leve op til myndighedskrav og frem for alt et bedre forhold til naboer og lokalsamfund. For den omgivende natur har især den reducerede ammoniak-fordampning positiv betydning. Ammoniak bidrager via luften til overgødskning af følsomme naturområder som heder og højmoser, der efterfølgende vokser til med anden type plantevækst. Endelig er der svinene selv. For dem betyder en reduceret lugt og ammoniak i stalden en bedre dyrevelfærd. Læs mere om Smellfighter teknologien på 23

24 Et fremragende alternativ til ftalater Tilfældigheder, held og dygtighed Opfindelsen skete ved en kombination af tilfældigheder, held og dygtighed. Danisco har en udviklingsafdeling for blandt andet emulgatorer (ingredienser, som binder vand og fedt). I afdelingen vidste man, at visse emulgatorer også kan bruges til at blødgøre plastic, og det blev derfor besluttet at undersøge effekten nærmere. Daværende divisionschef for emulgatorer, Torben Svejgård, har i et interview med det Økologiske Råd fortalt, hvordan det gik til: Danisco har udviklet en vegetabilsk baseret erstatning for ftalater. Virksomheden ser et stort potentiale inden for blandt andet fødevareemballage og medicinsk udstyr. Forsøg på dyr har vist, at visse ftalater er hormonforstyrrende og blandt andet kan medføre fosterskader. Ftalater overføres fra for eksempel plastic til omgivelserne og optages i den menneskelige organisme. Gennem vores kontakter i dagligdagen vidste vi godt, at man søgte efter alternativer til blødgørere, så vi greb ideen og lavede lidt forarbejde for at se, om der var noget i det. I 9 ud af 10 tilfælde bliver den slags aldrig til noget. Men det gjorde det her, og i dag er Daniscos alternativ godkendt til blandt andet fødevareemballage i EU, USA, Sydamerika og det meste af Asien. Ftalater er den fælles betegnelse for en gruppe kemiske stoffer, som har den egenskab, at de kan gøre plastic blødt. Derfor indgår ftalater i en lang række af de PVC-baserede plasticprodukter som for eksempel plasticprodukter som for eksempel medicinsk udstyr, emballage,tekstiltryk, legetøj, haveslanger og vinylgulve. EU har klassificeret tre ftalater som hormonforstyrrende og har forbudt dem i småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år. Tre andre ftalater er forbudt i artikler, som børn vil kunne putte i munden. I Danmark har vi derudover et totalforbud mod alle ftalater i legetøj til børn under tre år. Løsning gemt i en indisk busk De senere år har en række virksomheder udviklet erstatninger for de mest skadelige ftalater. Et af de bedste alternativer er skabt af danske Danisco. Det hedder GRINDSTED SOFT-N-SAFE og produceres af eddikesyre og castorolie, der udvindes af frøene fra castorplanten, som er en etårig indisk busk. Produktet er fuldt biologisk nedbrydeligt og bliver ved indtagelse fordøjet som vegetabilsk olie i mad. SOFT-N- SAFE har gennemgået en omfattende testning, uden at der er fundet negative effekter. Stor kundeinteresse GRINDSTED SOFT-N-SAFE kan erstatte de mest almindelige ftalat-typer i forholdet 1:1 og anvendes i de eksisterende produktionsanlæg uden ændringer. GRINDSTED SOFT-N-SAFE en dog en del dyrere end ftalater. Og da ftalaterne i en del plasticprodukter kan udgøre helt op til 35 %, så kan producenterne altså påregne en meromkostning, hvis de erstatter de traditionelle blødgørere med Danisco s sundere og mere sikre alternativ. Alligevel er kundeinteressen stor, og Danisco forventer en markant stigende omsætning inden for de næste år. Opnår Soft-N-Safe bare én procent af verdensmarkedet for ftalater, kan Soft-N-Safe give Danisco en øget omsætning på mindst en halv milliard kroner. 24

25 Læs mere om GRINDSTED SOFT-N-SAFE på

26

27 Publikationsliste Danske løsninger på globale miljøudfordringer. Regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Juli 2007 Danish lessons, engelsksproget pjecemateriale om danske løsninger på miljøudfordringer inden for vandområdet, Miljøstyrelsen, forår 2009 Kortlægning af danske miljøteknologiske virksomheder, Andreas Blohm Graversen, FORA, 2009 New City Planning i China, markedsanalyse med fokus på miljøløsninger til nye byer, Arbejdsrapport nr. 1/2009 Analyse af markedet for vandbehandlingsteknologier til svømmebade i England, Frankrig og Tyskland (under udgivelse, efterår 2009) Joining technology, business & environment, 10 Danish enterprises show the way, Miljøministeriet, pjece, april 2005

28 NORDISK MILJØMÆRKNING Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen Den danske regering offentliggjorde i 2007 en handlingsplan, der skal fremme miljøeffektiv miljøteknologi. Planen skal blandt andet bidrage til, at danske virksomheder tager aktiv del i at udvikle teknologiske løsninger på verdens mest presserende miljøproblemer. I publikationen Miljøteknologi der rykker præsenteres 10 historier om danske virksomheders succes med at udvikle effektive miljøteknologier. Historierne er inspirerende eksempler på, at nye innovative løsninger kan komme både miljøet og virksomhederne til gavn Tryksag

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 7. juni 2006

ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 7. juni 2006 ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S Dir. Thorkil Dahlgreen, ScanAirclean Dir. Allan Skovgaard, Staring Miljø Dir. Jørgen Yde Jensen, Skov Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Genanvendelse af tagpap

Genanvendelse af tagpap «From Roof to Road» Innovative recycling of bitumen felt roofing material Genanvendelse af tagpap Karsten Rasmussen 11. maj 2012 1 Workshop genanvendelse af tagpap Indhold Historien Konceptet Udfordringerne

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

Alternative veje til mere genbrug - via reparation

Alternative veje til mere genbrug - via reparation Alternative veje til mere genbrug - via reparation Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier Genbrugsaktiviteter med affald fra genbrugspladsen ; 21. juni 2016 Det Økologiske Råd Miljøorganisation der

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

A WORLD OF HUMIDIFICATION

A WORLD OF HUMIDIFICATION A WORLD OF HUMIDIFICATION KOR R EKT LU F TF UGTIGH ED ER EN ESSENTI EL FAKTOR Luftfugtighed er et vigtigt parameter i de klimatiske forhold her på jorden. Naturen og klimaet iværksætter i sig selv en meget

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Hvad og hvem er DANETV?

Hvad og hvem er DANETV? Hvad og hvem er DANETV? Dansk Center for Klima- og Miljøteknologi verifikation - DANETV Et samarbejde mellem 5 GTS (Godkendte Teknologiske Service Institutter) DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Prutbarometer. Varighed: Ca. en time. Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold. Løbsbeskrivelse:

Prutbarometer. Varighed: Ca. en time. Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold. Løbsbeskrivelse: Prutbarometer Varighed: Ca. en time Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold Løbsbeskrivelse: Løbet er et stjerneløb, der handler om, at pigerne skal producere varer. For at de kan det, skal de ud i

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Sara Korzen, Specialkonsulent. Spor 2. NanoNord, den 20. november kl. 13-15. 15. august 2013

Sara Korzen, Specialkonsulent. Spor 2. NanoNord, den 20. november kl. 13-15. 15. august 2013 Sara Korzen, Specialkonsulent Center Referat for af Innovation, teknisk dialog NaturErhvervstyrelsen Spor 2 15. august 2013 NanoNord, den 20. november kl. 13-15 1 Indhold Deltagere Formål og vision Status

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere