Temamøde om VARMEPLAN RANDERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014"

Transkript

1 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen, Randers Kommune Varmeplan for Randers Kommune Carsten Wesenberg og Louise Bisgaard, NIRAS Spørgsmål og debat Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Afslutning Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1

2 Varmeforsyningsloven (LBK 347 af 17/05/2005) Varmeforsyningsloven regulerer varmeplanlægningen i Danmark og hovedprincipperne i loven er : kommunerne skal godkende det mest samfundsøkonomiske projekt, varmeproduktion skal som udgangspunkt produceres i samproduktion med elektricitet, kollektive varmeforsyningsanlæg er underlagt betingelse om indregning af nødvendige omkostninger ("hvile-i-sig-selv" princip) og kommunerne er ansvarlige for godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. Kilde; Energistyrelsens hjemmeside I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 2

3 Varmeplan Randers en løbende planlægning Varmeforsyningsloven påbyder bl.a. Randers Kommune at udføre planlægning for kollektiv varmeforsyning i kommunen, godkende projekter for etablering/ændring af kollektiv varmeforsyning i kommunen, drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for bl.a. 1. forsyning af områder med en bestemt energi til opvarmning, 2. mest økonomiske anvendelse af energi, 3. samkøring med andre anlæg. Kommunalbestyrelsen kan Påbyde et kollektivt varmeforsyningsanlæg at gennemføre et godkendt projekt inden en vis frist, Overtage anlægget, hvis det private kollektive varmeværk kræver det, Pålægge et kollektivt varmeværk at indrette for/anvende en bestemt form for energi i et nærmere fastsat omfang, hvis det forudsættes i et godkendt projekt og Pålægge et kollektivt varmeværk at udarbejde de i 6 og 7 nævnte projekter. I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 3

4 Varmeplanens mål en konkretisering af klimaplanen Formålet med varmeplanen er bl.a. at skitsere en konkret plan for omlægning og udbygning af varmeforsyningen i kommunen i overensstemmelse med klimaplanen og herunder belyse de samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ved at; omlægge fra kul til 100 % biomasse på kraftvarmeværket i Randers, omlægge de eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværker til CO 2 -fri fjernvarmeforsyning, omstille af de nuværende huse med individuel naturgas til CO 2 -fri fjernvarme (i for eks. Assentoft, Harridslev, Spentrup, Øster Bjerregrav, Stevnstrup og Romalt) samt at øge tilslutningen til de eksisterende fjernvarmenet herunder tilslutning af ca oliefyrede huse i de eksisterende fjernvarmeområder. I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 4

5 Typer af varmeforsyning i og omkring Randers I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 5

6 Kollektiv varmeforsyning i Randers kommune I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 6

7 Fjernvarmepriser i og omkring Randers kommune Forbrugerpriser, fjernvarmeværker Standardhus, 18.1 MWh Kilde: Energitilsynet, okt Viborg Auning Hobro Århus Hadsten Fjernvarme Fyn Aalborg Mariager Langå Gjerlev Havndal Energi Randers Mejlby Mellerup Gassum-Hvidsten Uggelhuse-Langkastrup Værum -Ørum kr/år I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 7

8 Hvordan kan man få bedre og billigere fjernvarmeforsyning? Billigere fjernvarme ved: Øget tilslutning til fjernvarme (tilslutningskampagner) jo flere forbrugere, jo billigere fjernvarme! Billigere energi f.eks. afgifts- og CO 2 -fri biobrændsel (træflis, biogas etc.) eller/og store kollektive solvarmeanlæg, vindmøllestrøm etc. Mere effektiv udnyttelse af energien røggaskøling, kraftvarme etc. Samdrift med andre værker Mere hensigtsmæssig belåning Fordele ved udnyttelse af lokale vedvarende energikilder Øget beskæftigelse i lokalområdet flere job Øget beskatningsgrundlag lokalt mindre skat Forbrugerbesparelser på for eks kr/år på varmeregningen Mindre CO 2 -udledning bedre klima og miljø I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 8

9 Fjernvarmepriser eksempel på omlægning af lån m.v. Billigere fjernvarmepriser Eksempel Kr/år pr hus inkl. moms Overskud/underskud Afskrivninger Finansiering Administration Drift og vedligehold Brændsel - elsalg Status ALT 1 ALT 2 Alternativer I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 9

10 Varmeplan Randers forslag til alternative oplæg Randers Kommune skal i henhold til Varmeforsyningsloven godkende de mest samfundsøkonomiske projekter (planperiode 20 år) Følgende alternative oplæg foreslås vurderet i Varmeplan Randers: 1. Samme fjernvarmepris som Energi Randers i resten af kommunen uden udbygning/omlægning af fjernvarmeforsyningen 2. Samme fjernvarmepris som Energi Randers i resten af kommunen med udbygning/omlægning af fjernvarmeforsyningen lokalt 3. Samme fjernvarmepris som Energi Randers i resten af kommunen med nye transmissionsledninger 4. Lavere fjernvarmepriser i hele kommunen med nye transmissionsledninger I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 10

11 Varmeforsyning udenfor fjernvarmeområder I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 11

12 Løsninger til huse udenfor kollektiv varmeforsyning Træpillefyr og solfanger Billig løsning Lille CO 2 -udledning Ca. 1 times arbejde om ugen Plads til fyrrum og silo Varmepumpe jordvarme eller luft/vand-varmepumpe Kræver ikke pasning Elforbrug på ca kwh/ år = middel CO 2 -udledning Huset skal være velisoleret, og der skal helst være gulvvarme Jordvarme Luft/vand-varmepumpe I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 12

13 Hvad bliver varmeregningen? Drift, standardhus 18,1 MWh 150 m2, rimeligt efterisoleret, 4 personer inkl. abonnementer/eftersyn/skorstensfejning, uden investering Elvarme Olie Elvarme+luftluft-vp Gas FJV Energi Randers Luft-vand-vp Jordvarme Træpillefyr og solfanger Brændefyr og solfanger årligt udgift I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 13

14 Huse med eget naturgasfyr Naturgas udleder meget CO 2, så i klimahenseende vil det være hensigtsmæssigt at mindske naturgasforbruget i kommunen! Biogas Planer om biogas i naturgasnettet Kan have lange udsigter Fjernvarme Nogle områder kan kobles på fjernvarmeforsyning Individuelle løsninger Træpillefyr kombineret med solfanger Jordvarme eller luft/vand-varmepumpe Landbrug: Halmfyr I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 14

15 Hvor stor er CO 2 -udledningen? CO 2 -udledning pr. år for standardhuset Elvarme Elvarme+luftluft-vp Olie Gas FJV Energi Randers 2009 Luft-vand-vp Jordvarme Træpillefyr og solfanger Brændefyr og solfanger kg CO 2 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 15

16 Nyudstykninger Nybyggeri Har i dag et lille varmebehov Fjernvarme Fjernvarme i små rørdimensioner Lavere fremløbstemperatur Varmt brugsvand kan evt. fås fra boligventilationsvarmepumpe Varmepumper Jordvarme eller luft/vand-varmepumpe Vanskeligt for et lavenergihus at overholde energirammen, hvis der vælges fjernvarme, fordi beregningsprogrammet stiller varmepumper bedre end fjernvarme. Planer om at ændre dette. Krav om at nybyggeri skal være lavenergi træder sandsynligvis i kraft i slutningen af I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 16

17 Hvor stor er investeringen? Hvis investeringen deles ud over 10 år, uden renter 1/10 af investering Drift pr. år kr/år Brændefyr og solfanger Træpillefyr og solfanger Jordvarme Luft-vand-vp FJV Energi Randers Gasfyr Oliefyr Luftluft-vp og elvarme I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 17

18 Hvad kan man vælge ifølge loven? Fjernvarme Udstykning ønsker sendes til varmeværket, som udarbejder projekt kommunen godkender Individuelle løsninger med mindre der er tilslutningspligt Fritagelse for tilslutningspligt Hvis man bygger et lavenergihus klasse 1 eller 2, gives der dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 18

19 Lokale ønsker og planer for kollektiv varmeforsyning Regeringen har afsat 400 mio. kr som tilskud til skrotning af oliefyr, tilslutning til fjernvarme, solvarme og varmepumper etc. Men hvilke ønsker og planer har I for den kollektive varmeforsyning? Fjernvarmeværker Borgerforeninger Boligforeninger Grundejerforeninger Landboforeninger Interessegrupper (biogasfællesanlæg, vindmøllerlaug etc.) - hvis I nu har individuel naturgas? - hvis I nu har fjernvarme? - hvis I nu har oliefyr eller andre former for individuel opvarmning? Udfyld de fremlagte spørgeskemaer og giv/send dem til Randers Kommune hurtigst muligt. I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 19

20 Hvad sker der herefter Ud fra de indkomne ønsker, idéer og planer vil Randers Kommune nu i samråd med de lokale varmeværker, forsyningsselskaber, borgergrupper m.v. og NIRAS udarbejde et oplæg til en varmeplan, som vil blive lagt frem for offentligheden. Varmeplanen vil efter godkendelse af kommunalbestyrelsen gælde for perioden frem til 2014, hvorefter den vil blive taget op til revision. I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 20

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Velkommen til Skrot oliefyret!

Velkommen til Skrot oliefyret! Velkommen til Skrot oliefyret! 19. marts 2015 Program 19.00 Velkomst 19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering v/energivejleder Charlie Lemtorp

Læs mere

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning.

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. 1 Til læseren Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. Rapportens opbygning(se også INDHOLD, næste side) Rapporten er inddelt i 3 afsnit:

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Tekniske retningslinier for formålstjenlig national og kommunal planlægning Klaus Illum ECO-consult Juni 2012 Denne udredning findes på www.klausillum.dk Nedtrapning af CO2-udslippet.

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere