FORANDRINGSPROCESSER DER FLYTTER ADFÆRD GENNEM OPLEVELSER. Oplevelsesledelsens nye værktøjskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANDRINGSPROCESSER DER FLYTTER ADFÆRD GENNEM OPLEVELSER. Oplevelsesledelsens nye værktøjskasse"

Transkript

1 FORANDRINGSPROCESSER DER FLYTTER ADFÆRD GENNEM OPLEVELSER Af Ask Agger Oplevelsesledelsens nye værktøjskasse Oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse er besnærende ord med svung og drømme om dynamik og virkekraft. Det ligger umiddelbart til højrebenet at tage afsæt i kundens oplevelse - hvordan vi tilsætter følelser, mening og drømme som symbolsk merværdi til produkterne. Det smager af ipod, virale videoer og økologisk flødeis. Selv om denne eksterne vinkel på oplevelsesbegrebet har min store interesse og danner afsæt for meget af mit arbejde så har jeg i denne artikel lyst til at se lidt nærmere på den interne vinkel hvad betyder oplevelsesledelse for medarbejderne og den interne kultur i organisationen? Hvordan kan en oplevelsesbaseret værktøjskasse hjælpe lederen med at orkestrere forandringsprocesser og flytte adfærd gennem holdninger? Det er altid svært og der er altid modstand De fleste store forandringsprojekter går galt. Således er det kun mellem 20% og 30% af alle større business reengeneering projekter, der er en succes i, og blandt it-projekter tegner sig et endnu mere dystert billede ii. Bl.a. løber man ofte ind i store udfordringer, når den nye adfærd skal forankres i en ny hverdag. Udgangspunktet er således grumt, og forandringslederen bør som det første droppe al- 1

2 le naive forestillinger om, at processen bliver hurtig eller let. Det er altid svært. Det fører os til en fundamental erkendelse: Modstand er en fast del af enhver forandringsproces og det, der kuldsejler projekterne, er ikke medarbejdernes modstand, det er hvordan ledelsen opfatter og håndterer denne modstand. Første skridt mod god forandringsledelse er en accept af, at modstand er en naturlig psykologisk reaktion, der bunder i ønsket om at beskytte det vi sættes pris på og finder værdifuldt. Det kan f.eks. være faglig stolthed, kollegaskab eller gode kunderelationer. Forandringsmodstand er normen, ikke undtagelsen. Forandringsledelse handler ikke om at undgå modstand men om at håndtere modstand. Tre niveauer af forandringsmodstand Modstand er ikke en og samme ting - det er en psykologisk reaktion, der kommer til udtryk i mange former og på flere niveauer. Og som forandringsleder er det alfa og omega, at du kan skelne - dine ledelsesmæssige værktøjer virker væsentligt forskelligt afhængigt af situationen. For eksempel er coaching (der mange steder naivt bruges som en universalkur) et effektivt værktøj i visse situationer imens det i andre tilfælde risikerer at gøre modstanden endnu stærkere. Forandringsledelse handler om at have en varieret værktøjskasse, hvor de ledelsesmæssige redskaber bruges varsomt og nuanceret. Man kan tale om tre grundlæggende typer af modstand iii : Niveau 1 Jeg forstår det ikke Vi forstår ikke det nye og kan ikke forholde os til det. Store forandringsprocesser bliver hurtigt voldsomt komplicerede og de fleste ledere går fejlagtigt ud fra, at medarbejderne på få minutter forstår argumenter og overvejelser, som lederen selv har brugt måneder på at tage til sig. Hvad der er rationelt og meningsfuldt i lederens handelshøjskolelogik er umiddelbart noget virkelighedsfjernt volapyk på gulvet i virksomheden. Niveau 2 Jeg kan ikke lide det Det næste modstandsniveau er mere kritisk medarbejderne har forstået det nye, og de er helt sikre på, at de ikke kan lide, hvad de hører. Det kan være, at de er uenige i strategiens konklusioner, nødvendigheden af en reorganisering eller forudsigelserne omkring markedet. 2

3 Niveau 3 Jeg har ikke tillid til dig Det tredje og dybeste niveau af modstand handler om manglende personlig tillid til ledelsen. At selv om medarbejderen forstår det nye og måske syntes det er en god ide, så tror medarbejderen ikke på dine evner som leder til at føre tingene ud i livet. Denne type modstand bunder typisk i dårlige minder fra tidligere forandringsprojekter, hvor ledelsen kom galt af sted f.eks. ved at bryde løfter om at ingen ville miste jobbet. Og du vil møde denne form for modstand selv om du ikke personligt har gjort dig fortjent til den som leder bliver du en symbolsk stedfortræder for topledelsen i organisationen, og du må stå ansigt til de frustrationer, der reelt er rettet mod andre. Hvad kæmper du mod? At kunne differentiere mellem de tre niveauer af modstand er første skridt mod fornuftig forandringsledelse. Processen vil sandsynligvis stadigvæk blive noget rod og planlægningen vil skride, men i det mindste ved du nu lidt mere om, hvorfor tingene ikke virker som beskrevet i lærebøgerne. En klassisk fejltagelse er forestillingen om, at al modstand ligger på det første niveau medarbejderne har ikke set lyset og de skal nok bakke op om alt det nye når de først har fattet det. Man tror løsningen ligger i flere powerpoints, uendelige gentagelser og en dosis employeer branding i form af nye musemåtter m.m. Hvis modstanden ligger på niveau 2 eller 3 vil alle disse formidlingsting sandsynligvis blot forstærke modstanden og bekræfte medarbejderne i, at ledelsen har drukket af natpotten, og at den nye plan er en stinker. Forandringsledelse må aldrig blive til en ren kommunikationsopgave. Det rette værktøj En af årsagerne til, at forandringsprojekter sjældent lykkes er, at klassiske ledelsesværktøjer sjældent er særligt velegnede til at håndtere psykologisk modstand. Vi mangler måder at arbejde med involvering, indlevelse og tillid. I den sammenhæng tilbyder arbejdet med oplevelser en supplerende værktøjskasse, der er bedre gearet til at arbejde med værdier, holdninger og forventninger. Lad os se nærmere på et par af redskaberne. 3

4 Niveau 1 Den meningsfulde historie Løsningen på niveau 1 modstand ligger ofte i evnen til at koge rationalet bag forandringsprojektet ned til en enkel, nærværende og meningsfuld historie, der er til at forstå og forholde sig til. Det handler om effektiv storytelling. Denne øvelse kræver, at lederen kan frigøre sig fra sit eget management perspektiv og sætte sig i medarbejdernes sted. Hvordan ser forandringsprojektet ud i deres verdensbillede? To konkrete greb i værktøjskassen: Valg af konflikt Dramaturgiens første spørgsmål er altid Hvad er konflikten?. Det er konflikter, der skaber spænding og inviterer publikum indenfor. Uden konflikt ingen historie. Problemet i denne sammenhæng er, at de fleste organisationer er konfliktsky. Man underspiller konflikterne og gør kommunikationen tam og ligegyldig. Sandheden er, at ethvert forandring altid bliver fortolket af medarbejderne gennem en konflikt. Hvis ledelsen ikke formår at vælge en konstruktiv konflikten og derved sætte dagsordenen, bliver konflikten alligevel fastsat, men uden deres indflydelse. Det sker typisk ved, at medarbejderne ubevidst falder tilbage på konflikter fra tidligere forandringsprojekter eller fra andre aspekter af arbejdslivet. Vi skaber mening i det vi oplever ud fra hvad vi ved i forvejen med mindre vi bliver præsenteret for nyt input. Fra dramaturgien og manuskriptudvikling kan vi således hente værktøjer til at arbejde med konflikter og derved spinde forandringshistorien på en konstruktiv måde. Der stor forskel på om et nyt projekt bliver opfattet som Fælles overblik vs. Ustruktureret stress i stedet for Bureaukratisk kontrol vs. Individuel frihed. Visualisering & symbolik Et parallelt problem er manglen på billedskabende metaforer og symboler. Vores hukommelse er visuel og vi har meget svært ved at huske og forholde os til ting, der er svære at visualisere. Derfor er det et problem, at traditionel forandringskommunikation sker med tørre ord og tal, som på trods af alverdens bedste argumenter alligevel er næsten umulige at huske. Der er således brug for storytelling og iscenesættelse til at understøtte og fastholde kommunikationen. Hedder det Projekt 21 eller Colombus2010? Snakker vi kundebehov vha. tal i et regneark eller via personlige videoberetninger? Er målsætningerne nøgletal på en tidslinje eller visualiseringen af et bjerg med en række mellemposter på vej til toppen? 4

5 Niveau 2 Jeg kan ikke lide det Hvis medarbejderne allerede har besluttet sig for, at de ikke kan lide det nye, så hjælper det ikke meget med envejskommunikation og pædagogisk formidling. Faktisk risikerer man let at forstærke modstanden, hvis man overkommunikerer og taler ned til de medarbejdede, der allerede har besluttet sig. Der er behov for dialog, og ofte handler det mere om at lytte end om at tale. Et par eksempler på konstruktive tilgange: Gavegivning og medskabelse Medarbejderne oplever det som respektløst, hvis de ikke bliver taget med på råd i udviklingen og planlægningen. Og med god grund, for det er næsten altid dem, der reelt har den bedste forståelse af både problemerne og de mulige løsninger. En oplevelsestilgang kan hjælpe med at designe processer og workshops, hvor medarbejderne får en aktiv rolle som medskabere uden at ledelsen mister greb om målsætninger og fokus. Det handler om ritualer, iscenesættelse og det ceremonielle lederskab. Dialogspil Læringsspil (serious games) er et meget effektivt og stadig mere udbredt værktøj til at skabe konstruktiv dialog i forandringsprocesser. Spilmekanismerne kan skabe en tryg ramme, hvor der kan skabes ny forståelse gennem fælles dialog. Yderligere gør spil det muligt at arbejde med perspektivskifte hvorved fordomme og modstand kan nedbrydes f.eks. ved at medarbejderne prøver at anskue en situation fra en ledelsesvinkel og omvendt. 5

6 Niveau 3 Jeg har ikke tillid til dig Manglerne den grundlæggende tillid, så er problemet alvorligt og det er begrænset, hvad en oplevelsestilgang direkte kan bidrage med. Problemet kræver konkrete og konsekvente ledelseshandlinger og det nytter ikke med smarte lappeløsninger som eksterne peptalkere eller nye t-shirts i friske sandfarver. Det tager lang tid at reetablere grundlæggende tillid og det er vigtigt at forstå, at handlinger er kommunikation. Det handler om, hvad ledelsen reelt gør, og om de ting, der bliver lovet, senere indfries. To vinkler på det svære arbejde: Forventninger Oplevelser er arbejdet med forventninger. Hvordan de opbygges, indfries og udfordres. Således bliver der indgået en uformel kontrakt når vi f.eks. køber en biografbillet. Er filmen markedsført som en kærlighedshistorie ser vi frem til et kys og en lykkelig slutning. Og bliver disse forventninger ikke indfriet føler vi med stor harme, at kontrakten er blevet brudt. På tilsvarende måde hersker der en usagt kontrakt i enhver organisation og alle ledelseshandlinger bliver vurderet på baggrund af denne kontrakt. Et oplevelsesperspektiv kan hjælpe os i arbejdet med at genforhandle og opfylde disse kontrakter. Tilgivelse Det er svært at være leder og man dummer sig hver eneste dag. Nogle gange er det tid til at sige undskyld og bede om tilgivelse. Har tidligere problemer i organisationen undermineret den grundlæggende tillid kan det første skridt på en frisk start være, at ledelsen åbenhjertigt kikker tilbage og erkender sin fejlbarlighed. Det kræver afbalanceret iscenesættelse at lave et sådanne tilgivelsesritual, men det har virket i en række af landets største virksomheder og kan være et vigtigt bidrag til at genopbygge tilliden og respekten mellem medarbejdere og ledelse. Det vigtigste skal som regel siges mellem linjerne. 6

7 Tværfaglig balance Det er min erfaring, at en oplevelsesvinkel tilbyder et uvurderligt bidrag til den traditionelle ledelsesværktøjskasse. Det er dog essentielt, at oplevelsesredskaberne kobles tæt med mere klassisk faglighed indenfor organisationspsykologi og forandringsledelse. Store forandringsprojekter griber alvorligt ind i livet hos rigtig mange mennesker og det er at spille hasard med deres ve og vel, hvis de kreative værktøjer får lov til at stå alene og bruges unuanceret. i Se f.eks. Hal Lancaster: Reengineering Authors Reconsider Reengineering, ii Se f.eks. Jim Johnson: Chaos. The Dollar Drain of IT Failures, iii Rick Maurer: Beyond the wall of resistance,

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere