Bilag 4b - Besigtigelser af offentlige skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4b - Besigtigelser af offentlige skoler"

Transkript

1 Bilag b - Besigtigelser af offentlige skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den. maj 00

2 Brattingborgskolen Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum:.0. Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus A B A B B A SØV SØPARKEN 0 KIRKEBAKKEN BRATTINGBORG J BAKKEVÆNGET 0 A VANDVÆRKSVEJ VANDVÆRKSVEJ DE B B CD A C A DC BA KIRKEBAKKEN KIRKE AE På Kirkebakken, foran skolen, er der skråparkering. Der er lavet busholdeplads foran skolen. Eleverne kan gå fra pladsen og direkte ind i skolegården. Enkelte forældre parkerer på den sydlige del af Søparken og følger deres børn ind på skolen. Kirkebakken er fra Brattingborgsvej ensrettet i retning mod syd. De forældre der parkerer på Søparken skal muligvis videre mod nord af Kirkebakken. Der er ligeledes mulighed for at parkere / afsætte elever på Vandværksvej ved hallens p-plads. Der er en vendeplads for enden af vejen.

3 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er en lokal hastighedsbegrænsning på 0 km/t på Kirkebakken, fra Brattingsborgvej til Skårupvej. På Kirkebakken er der fortov langs med den østlige del af vejen. Der er lavet en cykelbane (bred kantlinie og cykelsymbol) i samme side. Det er tilladt at cykle imod ensretningen. På Søparken og Vandværksvej er der intet fortov eller cykelsti.

4 Bøgeskovskolen Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Dorte Vejr: Skyet Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus D E F G H J I J ASAVEJ F BROGADE 0 F KODSKÆR 0 0 0A BAKKEY 0 BAKKEY Der er to parkeringspladser ved skolen. Den nordligste af pladserne ser ud til at være reserveret til lærerne. Der er desuden indrettet parkeringspladser i loopet. Skolebussen holder ved indgangen til skolen (i rundkørslen). De fleste elever bliver afsat foran SFO en. Eller i rundkørslen foran skolens indgang. Der er parkeringsforbud i rundkørslen ved skolens indgang.

5 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er stisystem rundt om hele skolen. Koldskær: Der er fortov på begge sider af vejen. Brogade: Der er afmærket med kantbaner, der er ikke cykelsymbol. Der er etableret chikaner på den sydlige del afvejen, inden Koldskærs tilslutning. Det er muligt at krydse vejen via et fodgængerfelt med helleanlæg. Der er skolepatrulje om morgen. Når Brogade er krydset er det etableret en sti op til skolen som cyklister og fodgænger kan benytte.

6 Egeskovskolen Sted: Viborg Kommune Dato: Tirs /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Dorte Vejr: Sol Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus UNKS VEJ 0 0 0S VESTRE RINGVEJ INGEMANNSVEJ B Der er en stor p-plads på skolens område. Det er etableret et loop foran skolens indgang. Her er det muligt at afsætte elever. Her er der lige ledes p-pladser. Pladserne bliver benyttet af de forældre, som vil følge deres børn ind i skolen. Skolebusserne afsætter eleverne på busholdepladsen, der er placeret langs med den vestlige bygningsfacade.

7 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Skolen er løbende i kontakt med en forælder, der parkerer på Vestre Ringvej og følger sine børn ind på skolen. For skolens side anser man det ikke for et problem. ette og tunge trafikanter er adskilt på skolens område. På den sydlige side af Vestre Ringvej er der etableret en gang- og cykelsti. Eleverne kommer ned til skolens område via en sti fra Vestre Ringvej ned til skolens hovedindgang.

8 Finderuphøj Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Man /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Thorkild Vejr: Klart Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus 0 FUG 0 V BA 0 BYSVAEVEJ RØRSANGERVEJ S Der er ikke skolebus til skolen. De almindelige lokalruter har stoppested ved skolen, men bruges ikke af ret mange på grund af korte afstande indtil videre. SPÆTTEVEJ A B C D 0 0 A E P-plads foran skolen deles med Finderuphøjhallen. Der var lidt problemer lige pludselig, idet postbilen ankom samtidig med at mange elever var på vej mod hovedindgangen, hvor posten gerne ville holde så tæt på døren som mulig. Der er overdækket cykelparkering.

9 Fodgænger/cyklister Kommer til skolen ad stianlæg. En del skal krydse Rørsangervej i fodgængerovergang ved sti fra Bysvalevej. Rart at se, at de mindste elever både har cykelhjelm og at de trækker over fodgængerovergangen. Konflikter Andet Skoledistriktet er ved at blive større som følge af nye boligområder sydvest for Søndre Ringvej. Det betyder, at der inden længe bør etableres en stibro over Søndre Ringvej, idet elever fra Møgelkærområdet ellers vil få så langt til skole, at de er kørselsberettigede. Det vil være til skade for sundheden, idet de via broen og stistystemet sagtens vil kunne gå eller cykle til skole. Der er planer om at bygge specielskoleenhed ved siden af skolen. det er vigtigt at vælge det rigtige sted hertil, idet en placering umiddelbart ud for skolens hovedindgang mellem P-pladsen og Rørsangervej ikke synes at være den bedste placering. Stibommen ved Rørsangervej virker for smal. Den er vanskelig at passere for mange cykler og jeg vil tro, at barnevogne og kørestole også vil have problemer med passagen.

10 Frederiks Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Tors /-0 Tidsrum:. -. Besigtiget af: Dorte Vejr: Skyet Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus A B TREHUSEVEJ Skolebusserne afsætter eleverne i buslommerne på henholdsvis Trehusevej og Skolen. A SKOEN 0 GRUNDTVIGSVEJ A NØRREGADE B B A Det er muligt at parkere på p-pladsen ved indkørslen til Skolen samt på parkeringspladsen ved Trehusevej. Skolen: Der er opsat et skilt med p-henvisning ved indkørslen til skolegården, da man ikke ønsker biler tættere på skolegården. Enkelte kører forbi skiltet. 0

11 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Skolen: Der er fortov og cykelsti i begge sider af vejen. Ved indkørslen til skolen er det muligt at krydse vejen via fodgængerfelt med helleanlæg. Trehusevej: Der er dobbeltrettet cykelsti på den nordlige side af vejen. Ved skolen er det muligt at krydse vejen to steder.

12 Hald Ege Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Ons /-0 Tidsrum:. -. Besigtiget af: Dorte Vejr: Sol Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus EGESKOVVE BIRGITTEYSTVEJ BIRGITTEYSTVEJ EGESKOVVEJ HERNINGVEJ Det er muligt at parkere på skolens område foran hallen (på Birgittelystvej). Der er en p-plads på den nordøstlige side af hallen. På Egeskovvej langs med buslommen er det tilladt at parkere i time. På Egeskovvej er der etableret en buslomme til afsætning af elever. På den vestlige side af Egeskovvej er det muligt for busserne at køre ind igennem skoven når de skal til og fra buslommen. ærerne parkerer fortrinsvis på p-området i skoven ved Egeskovvej.

13 Fodgænger/cyklister Egeskovvej: Der er fortov langs med den østlige del af vejen. Birgittelystvej: Der er intet fortov eller cykelsti. En stor del af dem der cykler i skole kommer fra stien nord for Birgittelystvej. Konflikter Andet På Egeskovvej er der etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af en indsnævring af vejbanen. Der er dagligt problemer med trafikken på skolens parkeringsplads. Biler og cyklister er ikke adskilt og der opstår dagligt farlige situationer når bilisterne bakker ind og ud af parkeringspladserne. Det er muligt at komme til skolens p-plads via en skovsti. Mange elever ser sig ikke for når de krydser Birgittelystvej for at komme til skolen.

14 VORNINGVEJ Hammershøj Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Ons /-0 Tidsrum: Besigtiget af: Dorte Vejr: Sol Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus TJØRNEVEJ 0 V TJØRNEVEJ 0 PIEVEJ PIEV VORNINGVEJ 0 V BØDKERVÆNGET FREDERIKSBERG BAKKE Der er etableret parkeringspladser langs med skolens bygning. Enkelte vælger at afsætte eleverne på parkeringspladsen ved hallen. Skolebussen afsætter elever på p-pladsen ved hallen. Der er opsat et busskur, men der er ikke afmærket på vejen. Fra skolens side ønsker man en form for afmærkning, således at det er mere tydeligt for eleverne hvor bussen holder. Derved håber man på at farlige situationer med børn på kørebanen kan undgås.

15 Fodgænger/cyklister På Vorningvej er der etableret dobbeltrettet cykelsti fra indkørslen til skolens område og syd på. Det er muligt at krydse Vorningvej via helleanlæg. Der er skolepatrulje om morgenen. Alternativt kan benyttes en tunnel under Vorningvej. De fleste elever valgte denne morgen den første løsning. Konflikter Andet Hvis der holder bilister i kø for at komme ud på Vorningvej, opstår der problemer hvis skolebussen kommer. Bussen skal svinge til venstre ind til p-pladsen ved hallen. Der opstår ifølge skolelederen dagligt konflikter mellem cyklister og bilister, hvor cykelstien krydser vejen ind til p-pladsen ved hallen. Der er tvivl om hvem der har vigepligten.

16 Houlkærskolen Sted: Viborg Kommune Dato: /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Thorkild Vejr: Klart Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus A ODSHØJVEJ GYMNASIESTIEN Ø ODSHØJVEJ B HEDEVÆNGET HEDEVÆNGET V HEDEVÆNGET F 0 KOKKEYNGEN SKADEHØJVEJ B Der er p-pladser ved skolen alle med adgang fra Skaldehøjvej. Den ene er ret stor, mens de andre er lidt mindre. De mindre pladser ser ud til at blive brugt af ansatte mens den store bliver brugt at både ansatte samt forældre, der sætter elever af. Blandingen af elever og biler på den store plads ser ud til at foregå uden problemer. Der er gode overdækkede cykel P- pladser flere steder ved skolens indgange. Der er stoppesteder langs Skaldehøjvej, hvoraf er ud for skolen i samme side. Stoppestederne bruges af både rutebusser og skolebusser. Der er desuden muligt for skolebusser at anvende den store P-plads.

17 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er et godt stianlæg ved skolen, og fodgængere og cyklister er gode til at bruge systemet. Der er mange, der krydser Skaldehøjvej lige ud for skolen i den kombinerede fordgængerovergang og cykelbane i rundkørslen ved hedevænget. Det er dog ikke alle, der bruger den nye tunnel under Skaldehøjvej. Der er desuden et godt stisystem syd for skolen, hvor der også er cykelparkering. Der mangler muligheder for at krydse Odshøjvej, som mangler fortove. Det betyder, at elever går langs vejen i rabatten. Der er behov for at etablere egentlige stikrydsninger af vejen i tilknytning til det eksisterende stinet. Den ene af stierne mellem Odshøjvej og skolen (ved Houlkærhallen). Stinettet ved skolen bevirker, at skolen ikke finder, at det er nødvendigt med en skolepatrulje.

18 Karup Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum: Besigtiget af: Dorte Vejr: Sol Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus A ENVEJ C B A GENVEJ A Busserne afsatte denne morgen elever på Ved Banen og på parkeringspladsen nord for Ved Banen. VED BANEN ØSTERGADE SKOVGÅR VAERBÆKVEJ På Genvej ved skolen er der en stor parkeringsplads. På Østergade er der ud for skolen lavet en parkeringslomme, det er tilladt at parkere i min. Ved Banen er der en vendeplads her er det muligt at afsætte elever.

19 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er etableret en 0 km zone omkring skolen. Der er etableret chikaner, der indsnævrer vejbane, i den ene side af vejen. På Østergade er der standsningsforbud Genvej: Der er fortov på den nordlige side af vejen. Alhedestien (gang/cykel) er langs med skolens nordlige side og syd for Genvej. Der er fodgængerovergang i krydset Genvej / Birkevej, der er skolepatrulje ved overgangen. Fodgængerovergangen er placeret på en hævet flade og er markeret med rødt asfalt. Der er ligeledes en fodgængerovergang ved krydset Genvej / Elmevej. Der er ikke skolepatrulje. Østergade: Der er fortov i begge sider af vejen. På Østergade er der på begge sider af krydset Østergade / Vallerbækvej etableret hævede flader med fodgængerfelter. De hævede flader er ikke sammenhængende. Der er ikke skolepatrulje. Cyklister fra Østergade kører via Ved Banen til Alhedestien for at komme til skolens cykelstativer.

20 øgstrup Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum:.0 -. Besigtiget af: ene Vejr: Regn, blæst Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus A B EN 0 V BORGERGADE VORDE V SKOEGADE KØSENVEJ H ØEVANG 0 BORGERGADE BORGERGADE MØEGÅRDSVEJ B BORGE A SKOEGADE B B 0 A ØSTERGADE 0 FÆGTEBORGVEJ V 0 V 0 FÆGTEBORGVEJ JESHØJVEJ DRAGSHØJV RISHØJVEJ V Ved skolen er der p-plads med ind- og udkørsel fra Skolegade. Der er standsningsforbud på Skolegade ud for skolen. Skolebussen standser på Vordevej. 0

21 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er fortov i begge sider af Skolegade. Der er ikke anlæg for cyklister på Skolegade. Himmerlands-stien ligger vest for skolen. Der er fodgængerfelt på Skolegade ud for skolen. Ved fodgængerfeltet står skolepatruljen. Skolen har oplyst, at skolepatruljen ikke må standse trafikken, men alene hjælpe med at se, hvornår vejen kan krydses. Der er cykelparkering foran skolen ud mod Skolegade (øst for indgangen til skolens område) og bag egestuen (vest for indgangen til skolens område). Der er alene tilladt tjenestekørsel på indgangen til skolens område i skoletiden, se under Andet. Der er kaos på parkeringspladsen, hvor biler parkerer / standser, bakker og kører væk, samtidig med at børn læsses af og skal gå mellem disse biler. Der er formentlig nogle parkerede biler, som tilhører lærerne. Disse lærere kan opfordres til at parkere længere væk fra skolen, måske ved hallen på Vordevej. Der er kørsels-forbud på hverdage kl på indgangen til skolens område til skolegården, som ligger ved siden af egestuen. Tjenestekørsel er tilladt.

22 Møldrup Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Man /-0 Tidsrum: Besigtiget af: ene Vejr: Tørt Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus G G G G NØRREGADE AK E GIJ 0 Der kører flere skolebusser, både på Nørregade og på Skolegade. På Nørregade brugte bussen (rute ) afsætningspladsen. V NGET SKOEGADE 0 SKOEGADE 0 A B HOBROVE C Der er afsætningsplads på Nørregade ved skolens nordlige del / SFO. Der er også afsætningsplads på Skolegade vest for adgangen til skolen. Der er en stor parkeringsplads ved hallen vest for skolen. Denne bliver formentlig kun brugt som lærerparkering.

23 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er lokal hastighedsbegrænsning på 0 km/t på Nørregade, og der er chikaner på Nørregade. Der er fodgængerfelt på Nørregade syd for Skolegade (billede) og på Skolegade vest for Nørregade. Der er cykelparkering i skolegården ved indkørsel fra Skolegade, og ved hallen vest for skolen. Der er fortov på vejene. Der er ingen skolepatrulje. Holdende biler på Skolevejs østlige del er til gene for øvrige trafikanter. En større brug af afsætningspladsen på Skolegades vestlige del kunne mindske dette problem, eller ved afsætning på den store p-plads ved hallen. På Nørregade blev observeret en bil, som standsede lige syd for en tom afsætningsplads men lige ud for SFO en.

24 Møllehøjskolen Sted: Viborg Kommune Dato: Tors /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus A B F 0 Ø 0 STENSHØJ EHØJSTIEN F KONGEHØJ MØEHØJ KONGEHØJ BRUUNSHÅBVEJ BRUUNSHÅBVEJ MØEHØJSTIEN 0 BRONZEHØJ BRONZEHØJ 0 B A B A B A B BVEJ Der er skråparkering foran skolen. Det er desuden muligt at parkere på p-pladsen ved hallen. På området foran skolen er der lavet to parkeringspladser til skolebusserne. Der er to indkørsler til skolens p-plads og én til hallens p-plads. De busser der kører nord på af Bruunshåbvej, og som skal afsætte elever til skolen, kører ind af hallens indkørsel og henover hallens p-plads for at komme til skolens område.

25 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er fortov på den vestlige side af Bruunshåbvej. Der er fodgængerfelt på Bruunshåbvej. Når eleverne har krydset vejen kan de gå via et fortov ind til skolegården. Eleverne er af færdselskontaktlæren blevet opfordret til at cykle på fortovet hen til fodgængerovergangen, hvilket eleverne gør. Der er cykelparkering ved indgangen til skolen. Ifølge færdselskontaktlæren er der hver morgen mellem kl problemer med meget trafik på Bruunshåbvej. Bilisterne kører igennem byen for at komme til Viborg, frem for at bruge omfartsvejen. Når man kommer nord på af Bruunshåbvej er der ved byzonetavlen lavet en forsætning af kørebanen. Der er desuden etableret to bump på Bruunshåbvej, et på hver side af indkørslen til skolens område. Den anbefalede hastighed på Bruunshåbvej er km/t.

26 Mønsted Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Tirs /-0 Tidsrum: Besigtiget af: ene Vejr: Sol Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus 0 SOBAKKEN HOSTEBROVEJ Der er busholdeplads syd for skolen med stiadgang til skolen. Hvor bussen holder er der skiltet: Der er indkørsel til skolen fra Holstebrovej. Ved skolen kommer man først til en afsætningsplads / bus-holdeplads / parkeringsplads (se under Skolebus ). Tættere på skolen er der en større parkeringsplads (billedet). Der er desuden parkerings-båse til personbiler.

27 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er cykel-/ gangsti fra Solbakken i Mønsted til skolen. På Holstebrovej er der kantbaner. Skolebørn på Solbakken i retning mod stien til skolen. Stien set fra skolen. Cykelparkering overfor stien.

28 Nordre Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Ons /-0 Tidsrum:. -. Besigtiget af: Thorkild Vejr: Klart Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus C B INDRE RINGVEJ A A B G. SKIVEVEJ HØGER REENBERGS VEJ 0 H.C. ANDERSENS VEJ B.S. I A Ø DIGTERSTIEN Der er en stor p-plads foran skolen, hvor ansatte og forældre, der afleverer børn parkerer. Pladsen er ensrettet mod sydvest. Pladsen ser ud til at have en passende størrelse, men i myldretiden er det meget vanskeligt at svinge til venstre ved udkørsel. Det giver ofte opstuvning på pladsen. Kan eventuelt løses ved at etablere et tidsbegrænset venstresvingsforbud. De deciderede skolebusser sætter af inde på P- pladsen. Derudover er der bybusser på H.C. Andersens Vej. På trods af sammenblandingen af biler, der sætter af eller parkerer og fodgængere virker pladsen.

29 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er mange fodgængere og cyklister på H.C. Andersens Vej. Ud for skolen er der skolepatrulje ved fodgængerovergang. Der er registreret et problem ved Daglig Brugsen på Baldersvej, som også er en del af skolevejen fra nordøst. Store biler kører ofte ind over fortovet ved levering af varer til brugsen, og det giver ofte gener for skoleelever på fortovet på dette sted. H.C. Andersens Vej er meget befærdet ved skolestart, idet vejen også giver adgang til Teknisk Gymnasium og Teknisk Skole, der ligger nordøst for skolen med nogenlunde samme mødetid. Der er mange cyklister og fodgængere til skolen langs vejen fra begge sider. Ved Gl. Skivevej er der som følge heraf en meget blandet trafik, idet der også er megen biltrafik på Gl. Skivevej. Der er helleanlæg på Gl. Skivevej, som gør det lettere at krydse vejen. Ser man godt efter på billedet er en højresvinger tæt på et køre ind foran en cyklist. Ved Gl. Aalborgvej sker krydsningen af vejen i signalanlæg. Venstresvingere ud fra skolens p-plads til H.C. Andersens Vej kan være et problem i myldretiden om morgenen. De skal ud foran biler og cyklister i begge sider af vejen. Der opstår dagligt konflikter i krydset Gl. Skivevej / H.C. Andersens Vej, men da trafikken er tæt sker der meget få egentlige trafikuheld.

30 Overlund Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Thorkild Vejr: Klart Oversigtskort Parkeringsforhold A 0 A B C B A B A A TOFTEN G. RANDERSVEJ A B A A B 0 0 ANDREAS JENSENS VEJ 0 SKOEVEJ 0 0 TVÆRVEJ A A B B 0 C A 0 B A C C B DSVEJ A G RA AB Der er flere p-pladser ved skolen, hvor forældre sætter børn af i morgentrafikken. Den store plads med indkørsel fra Gl. Randersvej fungerer fint, selvom ankommende og bilister på vej væk skal køre mellem elever og forældre, der er på vej fra en bil og ind i skolen. Der kommer mange elever til skolen via denne p-plads. Den anden p-plads, der ligger på Gl. Randersvej, er en p-lomme, der fungerer som afsætningsplads for mange elever, som dermed bliver sat af lige udfor skolen uden gene for andre. 0

31 Skolebus Der er skolebus og taxaholdeplads på den store p-plads med indkørsel fra Gl. Randersvej, og det ser ud til at fungere godt. Passagererne fra bus og taxa kommer af direkte ved skolens største indgang. Den. p-plads ligger på Skolevej, hvor der er nogle få pladser ved den indgang, der ofte bruges af ansatte og store elever på skolen. Brugen af p-pladsen giver en gang i mellem problemer afhængig af hvor mange, forældre der vælger at sætte deres elever af på dette sted. Problemerne opstår, når biler blandes med de mange elever, der cykler eller går på Skolevej. De kommer til skolevej via tunnel under Randersvej eller direkte ind fra Randersvej uden at bruge tunnelen. Derudover er der busstoppesteder for de almindelige bybusser på Randersvej, Gl. Randersvej og Tværvej, men det er få elever, der bruger disse busser, på den måde køreplanerne i dag er indrettet.

32 Overlund Skole, fortsat Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Thorkild Vejr: Klart Fodgænger/cyklister Fodgængere og cyklister kommer til skolen: Ad Skolevej fra tunnel under Randersvej eller direkte fra Randersvej det er ikke alle der bruger tilbuddet om tunnel, idet den har en ret stejl rampe i sydsiden, og den er endvidre vinkelret på selve tunnelen, så hvis man som cyklist søger at lave tilløb til, stigningen inde fra tunnelen kan man ikke se om der er en på vej den anden vej. Derfor er der en tendens til at de større elever ikke bruger tunnelen, hvis de da ikke kommer fra Helledalen. Via Tværvej fra Hamlenområdet og Spangsbjerg området. Der er en skolepatrulje på Tværvej ved indsnævring af vejen og det virker rigtig godt.

33 Konflikter Andet Der kommer fortsat elever fra Hamlen området til skolen. De skal krydse Randersvej / Tapdrupvej, hvor der nu er etableret en niveaufri krydsning. Stedet ikke besigtiget denne morgen. Via Gl. Randersvej, hvor der stadig er en fodgængerovergang ved skolen, dog uden skolepatrulje. Der er ikke ret mange, der krydser vejen ved fodgængerovergangen. På Gl. Randersvej er der en del cyklister på fortov flere i den forkerte side af vejen i forbindelse med konfirmationsundervisning, hvor de skal hen til Asmild Kirke eller Margrethegården. Der kan opstå konflikter mellem bilister og cykler/fodgængere på Skolevej kan måske løses ved at gøre Skolevej bilfri i den halve time omkring skolens ringetid om morgenen. Der er også konflikter på Randersvej, idet en del krydser den meget trafikerede vej uden at bruge tunnelen. Der er også en del fodgængere og cyklister til skolen fra Klostermarken og de krydser Gl. Randersvej ca. i helleanlægget ved rundkørslen Gl. Randersvej / Klostermarken.

34 Rødkærsbro Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Tirs /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus NS BIRKS VEJ 0 0 B BAKKEVÆNGET BRANDSTRUPVEJ V 0 A D B C N. P. HANSENS VEJ 0 F 0 E UPINVEJ BYGVEJ angs Brandstrupvej er der parkeringsforbud. Skolebussen afsætter eleverne ved hovedindgangen til hallen. Det er muligt at benytte parkeringspladsen nord for hallen. En del forældre parkerer udenfor afmærkningen i det syd-vestlige hjørne af pladsen.

35 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet På Brandstrupvej er der fortov i begge sider af vejen, Fra fodgængerfeltet ved skolen og ned til byen. Ved skolen er der to fodgængerfelter på Brandstrupvej. Det nordligste felt er med midterhelle. Det sydlige felt er bemandet med skolepatrulje. Cyklister der kommer syd fra krydser vejen via fodgængerfeltet. Der er afmærket med røde kantbaner (punkteret kantlinier) på Brandstrupvej fra byen af og indtil det sydlige fodgængerfelt. Der er cykelparkering langs skolens nordlige facade

36 Skals Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Ons /0-0 Tidsrum: Besigtiget af: ene Vejr: Tørt Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus D VEJ TVÆRVEJ ÆRVEJ EN A B C D E F B D C B A F GHK C E FGHK C B DGADEN A B C A HOVEDGADEN B A A B 0 A B E D C G B A CBE 0 D A C A B B A F 0 G. SKOEVEJ EJSTR A C D 0 0 B D C E F G H I A D M NP E F A G H B I CD BA K 0 ROSENSTIEN 0 A KÆRVEJ Der er parkeringsplads ved skolen. Der er afsætningspladser på Gl. Skolevej ud for skolen. På Gl. Skolevej standser skolebusserne for afsætning / optagning af elever dette sker ud for afsætningspladserne.

37 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er fortov og rød kantbane til cyklister på Gl. Skolevej. Kantbanen er ikke afmærket som cykelbane. Der kan være en konflikt mellem skolebusser og personbiler, der sætter børn af / henter børn. Endvidere kan biler på Gl. Skolevej være generet af holdende skolebus. Der er dog ikke observeret konflikter. Gl. Skolevej og området omkring Hovedgaden / Vesterled er blevet ombygget / renoveret i 00 / 00, så Gl. Skolevej er blevet ensrettet for bil-kørsel i retningen fra Kærvej mod Hovedgaden. Det er tilladt at cykle i begge retninger af Gl. Skolevej. På Hovedgaden er der fodgængerfelt på begge sider af krydset Gl. Skolevej / Vesterled.

38 Sparkær Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Man /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus EJ 0 ANGGADE SPARKÆR MOSEVEJ C BA ED A D 0 TVEJ Der blev ikke observeret skolebusser denne morgen. Busserne afsætter sandsynligvis eleverne på parkeringspladsen foran skolen. JVEJ NYVÆNGET V HØJVEJ ANGGADE 0 0 A B ANGGADE 0 0 MOSEGÅRDSVEJ V FODBJERGVEJ FODBJERGVEJ Det er muligt at parkere foran skolen. Der er ikke etableret p-lommer. En del forældre holder midt på pladsen for at afsætte eleverne.

39 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet På anggade er der fortov i begge sider af vejen. Der er ikke cykelsti eller kantbaner til cyklisterne. På anggade står der skolepatrulje. Der er ingen fodgængerovergang, så skolepatruljen stiller sig ud på vejen når der kommer elever der skal krydse vejen. Når elever på cykler kommer til p-pladsen står de af cyklen og trækker det sidste stykke hen til cykelkælderen. Den er placeret ved det nordvestlige hjørne af p-pladsen. 00 m fra indkørslen til skolen er der en togoverskæring. På anggade syd for skolens indgang er der etableret chikaner. Cyklisterne kører højre om chikanerne.

40 J Stoholm Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Tirs /-0 Tidsrum: Besigtiget af: ene Vejr: Tørt N BITTMANNS VEJ Oversigtskort 0 B 0 C B C D A 0 0 A B B A A A A 0 A B B A B V B C F 0 A C B 0 0 0D A 0E 0C BC 0 0B 0 0 A C C B 0 A 0 C A D B 0 B B C 0 D E F DC A B 0 0 A B VÆNGET ÆNGET VESTERVANG IGSØVEJ VESTERED IGSØVEJ VESTERED HØJUNDSVEJ VESTERED VESTERED KIRKEVEJ HØJUN VESTERGADE SKOEGADE SØNDERGADE KIRKEVEJ EJ VESTERGADE SØNDERGADE Ø Parkeringsforhold Der er en stor parkeringsplads syd for skolen, og ca. p-pladser tæt på hovedindgangen ved Vesterled. Parkeringspladserne bruges tilsyneladende ikke til afsætning af børn. Bilerne standser for afsætning af børn (store børn) på Vesterled ved hovedindgangen, mens de parkerer på Skolegade og forældrene følger børnene (mindre børn) ind i skolen. Skolebus Rute 0 standser ved hovedindgangen på Vesterled. Der blev ikke observeret øvrige skolebusser. 0 Øverste billede viser Vesterled, nederste Skolegade.

41 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er fodgængerfelt både på Vesterled nord for Skolegade og på Skolegade ved Fritidsordningen. Der er skolepatrulje begge steder, som standser trafikken. Skolegade er ensrettet for motorkøretøjer ved skolen, i retning fra øst mod vest til Vesterled. Cyklister må færdes i begge retninger. Der er standsningsforbud på Skolegade ved skolen i tidsrummet -. Cykler parkeres på den store parkeringsplads syd for skolen, og ved Fritidsordningen.

42 Sødalskolen, øvel Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum:.0 -. Besigtiget af: Thorkild Vejr: Småregn vand på vejene Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus 0A ENGVEJ G. RØDDINGVEJ V MOSEVÆNGET 0 0 KORNVÆNGET KØVERMARKEN B A B A B A Stor p-plads ved skolens indgange ved Gl. Røddingvej bruges af ansatte, forældre, der sætter børn af samt af skolebusser. Holder på p-pladsen lige foran indgangen til skolen. Der er overdækket cykel p-plads.

43 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Man kunne måske overveje om den ene af vejene til Rødding kan lukkes for biltrafik midt på. På den måde kan der opstå en stirute til Rødding, hvor Sødalsskolens overbygning ligger. Kommer ad stier og de mindre rolige veje ved skolen. Mange af vejene er hastighedsdæmpede. Ved ringetid startede skoledagen med en samlet løbetur langs gaderne i øvel med start mod nord ad Gl. Røddingvej.

44 Sødalskolen, Rødding Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum: Besigtiget af: Thorkild Vejr: Småregn Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus MEDGÅRDSVEJ V 0 A B 0 INGSTRUPVEJ KIDEVÆNGET EVÆNGET Der er en enkelt P-plads foran skolen. Den virker ikke ret stor i forhold til skolen, men den blev ikke fyldt op denne morgen. Nogle elever sættes af på pladsen, mens andre sættes af ude på vejen (Meldgårdsvej). Nogle holder på Meldgårdsvej ud for skolen mens andre holder på Kirkegade ved stoppested ud for Daglig Brugsen nede i byen. Begge steder kan der være problemer. På Meldgårdsvej skal bussen have vendt, og det sker ved at bakke ind på lille areal i grus nord for skolen. Samme sted er der en indgang, hvor der er fodgængere på vej ind i skolen. Det er en blind vej, og det betyder, at der skal vendes, og det kan give problemer ved bakning ind på sideveje ved skolen eller overfor skolen. Ved Daglig Brugsen mangler der stoppestedsfaciliteter specielt for de busser, der stopper i vestsiden, idet det betyder, at eleverne skal krydse Kirkegade.

45 Fodgænger/cyklister Konflikter Bakkende biler på Meldgårdsvej og krydsende elever på Kirkegade. Andet Det virkede som om, der ikke var ret mange elever på vej til skolen denne morgen, og jeg kunne ikke finde ud af, om de eventuelt kunne bruge en anden indgang. Meldgårdsvej ender blindt ude ved det nye idræts- og aktivitetshus i Rødding. Måske skal der laves et par vendemuligheder på vejen uden at der er behov for at bakke. Der var denne morgen ikke ret mange på Meldgårdsvej, så jeg undrede mig lidt over, hvordan de kommer til skolen. På Meldgårdsvej var der ikke problemer bortset fra de bakkende køretøjer. Der er sikkert lidt større problemer på Kirkegade

46 Søndre Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Ons /-0 Tidsrum: Besigtiget af: ene Vejr: Tørt Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus 0 BROMBÆRVEJ 0 HYBENVEJ 0 HYBENVEJ Ø E C F H B A G K A 0 C AB B A C D 00 D C EF B 0A 0 0 A 0B 0 B A A 0 V KODINGVEJ TEGMARKSTIEN Ø ANEMONEVEJ E TYTTEBÆRVEJ F Der er parkeringsplads på skolen, som bruges af lærere og til afsætning af børn. B Der er p-båse på Koldingvej i begge vejsider ud for skolen.

47 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Afsætning af børn / parkering på skolens område, hvor børn samtidig kommer cyklende fra tunellen eller fra Hybenvej. Der er cykel- og gangtunnel under Koldingvej. Der er fortov og cykelsti i begge sider af Koldingvej. Der er fortov på Hybenvej, som er adgangsvej til skolen. Der er ikke skolepatrulje. Cykelparkering i skolegården og i cykel-kælder. Øverste billede er tunnel set fra skole-siden. Cyklister fra Koldingvej (syd) benytter cykelsti (eller fortov) i forkert retning og fortsætter ad Hybenvej. Nederste billede er tunnel set fra kirke-siden.

48 Ulbjerg Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Tirs /-0 Tidsrum:. -.0 Besigtiget af: ene Vejr: et regn Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus 0 0 FJORDGIMT FJORDGIMT A B Der er parkeringsplads med båse øst for skolen, som betjener skole, børnehave og SFO. Adgangen hertil er ensrettet. Standsning forbudt på skolesiden, bus undtaget. Skolebus sætter børn af på p-pladsen øst for skolen. Se billede under Parkeringsforhold. PRÆSTEVEJ Når p-pladsen er fyldt parkeres i rabatten på Ågade. Vest for skolen ved hallen er der en stor parkeringsplads med rigelig kapacitet.

49 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er fortov på Ågade. Der er hævet flade med rød asfalt i krydset Ågade / Ågade -. Fortov føres igennem i krydset med Fjordglimt. Der er cykelskur i den nordlige del af skolegården.

50 Vestervang Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Man /-0 Tidsrum: Besigtiget af: ene Vejr: Tørt Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus A B V 0 ETOFTEN KASTANIEVEJ BOGHVEDEVEJ HIRSEVÆNGET EDEMARKEN KRUSEMYNTEVEJ 0 RISMARKEN BOGHVEDESTIEN Ø C VESTERVANGSSTIEN TIMIANVEJ 0 MERIANVEJ Ø ØVSTIKKEVEJ MAURTVEJ V 0 Boghvedevej er ensrettet på den nord-syd-gående strækning ved skolen. Her er der skråparkering, hvor man må parkere i timer. Nord for dette i kørselsretningen er der en afsætningsbane kiss and ride, hvor børn kan sættes af og forældrene kan køre hurtigt igen. ængere nordpå er der indkørsel til stor parkeringsplads, som bruges af de ansatte. 0 Syd for skolen ved Ungdomsskolen er der en parkeringsplads, med indkørsel fra Rughavevej. Denne bru ges også til afsætning af skolebørn. Der er stiforbindelse til skolen.

51 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet Der er cykelsti langs vestsiden af skolen, gangsti på sydsiden (som også bruges af cyklister) og cykel-/gangsti på østsiden. Der er cykelparkering flere steder på skolens område. Forældre, der måske tror, der ikke er plads i skråparkeringen, parkerer eller standser i stedet på Boghvedevej ved svinget mellem den dobbeltrettede og ensrettede vejstrækning. Dette er til stor gene for cyklende børn, som skal ind på cykelstien eller til cykelparkeringen ved svinget. Når bilerne kører derfra igen, kan der opstå farlige situationer for de cyklende.

52 Æ-DRØWT ÅØ Vestfjendsskolen Sted: Viborg Kommune Dato: Fre /-0 Tidsrum:.0 -. Besigtiget af: Dorte Vejr: Sol Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus A B C D B A DÅSBJERGVEJ EGÅRDSVEJ 0 0 C 0 PIKÆRVEJ Æ-DRØWT Æ-DRØWT DÅSBJERGVEJ 0 PRÆSTETOFTEN F A B 0 C B A B Det er muligt at parkere på parkeringspladsen ved hallen. På Dåsbjergvej ud for nr. 0 er der buslommer i begge sider af vejen. En del forældre bruger buslommen til afsætning af deres børn. Skolebusserne holder på p-pladsen ved hallen. De kører rundt om helleanlægget på p-pladsen og parkerer langs med hallen (A).

53 Fodgænger/cyklister Konflikter Andet På Dåsbjervej langs med skolen er der etableret 0 km-zone. Der er desuden etableret en rød hævet flade i forbindelse med fodgængerfeltet / buslommerne. På Dåsbjergvej er der fortov i begge sider af vejen. Ved skolen er det muligt at krydse vejen via et fodgængerfelt. Der er ikke skolepatrulje, men i kort afstand fra feltet står der en lærer der kan hjælpe eleverne over vejen hvis det er nødvendigt. Ved indkørslen til hallens p-område er det fortov langs med den sydlige del af vejen.

54 Vestre Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Ons /-0 Tidsrum:. -. Besigtiget af: ene Vejr: Sol Oversigtskort Parkeringsforhold Skolebus 0 FREDENSGADE 0 B BA 0 0 B A CHR. ERICHSØNS VEJ ASKVE B A.S. ØRSTEDS VEJ 0 A 0B AB A B 0 0 SKOTTENBORG 0 SKOVGAARDSVEJ MORVIESVEJ A T A Der er ikke decideret skolebus til denne byskole, men lokalrute og har stoppested på Skovgaardsvej, lokalrute på Skottenborg ved skolen og ruterne og har på Vesterbrogade. Under besigtigelsen kørte ingen busser forbi skolen. 0 0A 0 0 V 0 V DAGASVEJ A.S. ØRSTEDS VEJ RAMSVEJ MORV C Der er parkeringsplads på skolens område med indkørsel fra A.S. Ørsteds Vej, som tilsyneladende mest bliver brugt til lærer-parkering. Der blev ikke observeret afsætning af børn på parkeringspladsen. Der blev observeret afsætning af skolebørn på A.S. Ørsteds Vej, men det foregik uden problemer. Forældrene gik ikke med børnene ind på skolen, så bilerne var hurtigt væk igen. Der var kun få afsætninger. Der blev ikke observeret afsætning af skolebørn på Skovgaardsvej.

55 Fodgænger/cyklister Der er fortov og cykelsti i begge vejsider på Skottenborg nord for skolen, og på Skovgaardsvej øst for skolen. På A.S. Ørsteds Vej og Chr. Erichsøns Vej er der fortov i begge sider. Chr. Erichsøns Vej har kun cykel / gang-forbindelse til Skottenborg. Der er fodgængerfelt på Skottenborg umiddelbart øst for krydset Skottenborg / Jegstrupvej. Her står der skolepatrulje. Der er cykelparkering flere steder på skolens område. Konflikter Der blev ikke observeret konflikter mellem biler og cyklister / gående. Der var uhensigtsmæssig færd sel af cyklister i krydset Skovgaardsvej / A.S. Ørsteds Vej. Her krydser cyklister vejen for at komme til den modsatte cykelsti (forkert færdselsretning) på skole-siden. Dette kan skyldes manglende ramper mellem cykelsti og vej. Der er etableret ramper dagen efter observationen, dvs. den /-0. Tilsvarende kørte cyklister på fortovet i venstre side fra A.S. Ørsteds Vej og mod skolen i østlig retning. Dette kan også skyldes manglende rampe mellem vej og fortov ved indkørsel til cykelparkering. Der er etableret rampe dagen efter observationen, dvs. den /-0. Andet

56 Ørum Skole Sted: Viborg Kommune Dato: Tors /-0 Tidsrum:. -. Besigtiget af: Dorte & Thorkild Vejr: Skyet Oversigtskort Parkeringsforhold 0 0 A B C D E F V 0 V B E D A A B C C C A B B A F AB A 0 B V G 0 0 A F C A F B C 0 DE A X B C G TJEEVEJ VESTERGADE G. TJEEVEJ RÅDHUS AE G. TJEEVEJ SVEJ BØGEVEJ VINGEVEJ GYVEVEJ VINGEVEJ VINGEVEJ KIRKEVEJ EMEVEJ T SØYSTVEJ PRÆSTEGÅRDSVEJ

57 Skolebus Virker uoverskuelige. Der er en mindre plads ved det gamle rådhus, som er indrettet upraktisk. Der kan godt være lidt flere pladser. Desuden er der pladser vinkelret på køreretningen på Gl. Tjelevej ud for skolen. Det giver anledning til problemer, når forældre skal bakke ud mellem cyklister, andre forældre og busser. Der er desuden en tendens til, at forældre holder i buslommen på Gl. Tjelevej ud for skolen specielt om eftermiddagen. Ved indgangen til skolevej fra Vingevej er der ofte afsætning af elever fra forældrebiler, og det virker lidt rodet i et sving. ) Indgangen fra Vingevej, der ligger i en kurve, og hvor der meget tæt på vejen er optegnet P-pladser. ) Dette forareal burde omredigeres ved lejlighed, idet det virker rodet og uoverskueligt for trafikanterne. ) Kurven på Vingevej ved indkørslen til skolen. Der er cykelbaner på vejen. ) Der er overdækkede cykel pladser ved Gl. Tjelevej. ) Der er overdækket cykelparkering ved indgangen fra Vingevej, men forarealet her burde ombygges, så man ikke får biler ind på arealet, der bedre kunne anvendes til boldspil i frikvarterer. Har holdeplads på Gl. Tjelevej ud for skolen. Bag bussen ses en privat bil, der ulovligt holder i buslommen til gene for bussen.

58 Ørum Skole, fortsat Sted: Viborg Kommune Dato: Tors /-0 Tidsrum:. -. Besigtiget af: Dorte & Thorkild Vejr: Skyet Fodgænger/cyklister Vestergade og Østergade: Der er cykelstier i begge sider af vejen. Der er to fodgængerfelter, den ene ved Østergade den anden ved Østergade. Der er skolepatrulje ved Østergade. En del elever kommer fra den sydlige del af byen via stien til Østergade nr.. Herfra cykles der på fortov (mod færdselsretningen) hen til fodgængerovergangen ved Østergade hvor vejen krydses. Herfra køres der til skolen via Gl. Tjelevej. Elever der kommer øst fra kommer til skolen via Østergade Vingevej Bøgevej Gl. Tjelevej til skolen. Der er sti forbi det gamle rådhus over mod idrætsanlægget på vest siden af Tjelevej. Der hvor stien ender, er der fodgængerovergang over Tjelevej, men lærere tager ofte elever med til idræt ad den kortere vej via krydset Gl. Tjelevej / Tjelevej, hvor der på Tjelevej ikke er fodgængerfaciliteter. Mange elever både fodgængere og cyklister på Gl. Tjelevej.

59 Konflikter Andet Mellem skolebusser og forældres biler, der stilles i buslommen specielt om eftermiddagen. Måske burde Gl. Tjelevej helt friholdes for biler bortset fra skolebussen. Måske krydsning af hovedvej, men det ser ud til at skolepatruljen har godt styr på denne krydsning. Der er etableret et bump på Vingevej på strækningen mellem Østergade og Bøgevej. Måske er disse bomme ud mod Gl. Tjele for tætte, så cyklister vælger andre veje ind mod cykelparkeringen.

60 Bilag b - Besigtigelser af offentlige skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej

GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej (sydsiden, væk fra Erhvervsparken og Danish Agro). Effekt:

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig.

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. Daugård Elevtal: ca. 125. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017

Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 I maj 2017 gav Byrådet en anlægsbevillig med et rådighedsbeløb på 5.854.000 kr. til cykelstier og trafiksikkerhed. Vej og Trafik har

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION TRIN 5: TRAFIKFORSØG 2, LÅSBY: SIKKER PÅ CYKEL

TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION TRIN 5: TRAFIKFORSØG 2, LÅSBY: SIKKER PÅ CYKEL TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION TRIN 5: TRAFIKFORSØG 2, LÅSBY: SIKKER PÅ CYKEL Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 23 Parkalle 25, Frederiks, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

1310 1 Work4You Vestervangsvej 4 8800 Viborg 220.000

1310 1 Work4You Vestervangsvej 4 8800 Viborg 220.000 RENGØRING 53 enheder har valgt at hjemtage rengøring kontraktsum 9,9 mio. kr. (28 %) 125 enheder har valgt at gå med i nyt udbud kontraktsum 24,5 mio. kr. (72 %) Institutioner, der hjemtager rengøring

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder.

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. BILAG 2 Dato: 21-04-2016 Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. De er prioriterede i 3 grupper. Gruppe 1 er projekter der anbefales udført

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted

Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted Karup Skole Østergade 19 7470 Karup J 6482 Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J Kilebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg 14399 6476 Sennels Skole Sennelsvej 120 6453 Rolighedsskolen Skolebiblioteket

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE.

BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE. BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE. Indholdsfortegnelse af skoleblade: 1. Hornsyld skole 2. n I Midten (SIM) 3. Rårup skole 4. Glud skole 5. As Friskole 6. Juelsminde

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år.

ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år. Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har gennem de seneste måneder planlagt et nyt udbud af rengøring i Viborg Kommune, efter at kontrakten med Absolut Rengøring er ophørt. Hovedpunkterne i det nye

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere. Avis-maraton træningsprogram 2017 Hver torsdag kl. 19.00 Start fra Viborg Atletik stadion. Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Institutionsnavn/Enhed Adresse og nr. Postnr. og by 1. Budget inden udbud

Institutionsnavn/Enhed Adresse og nr. Postnr. og by 1. Budget inden udbud Fordeling af 5. mio. kr. puljen - Oversigten indeholder: 1. Budgetbeløb i 2013 inden udbud 2. Udgifter i 2014 3. Nyt budget efter 5 mio. kr. puljen er fordelt Stednu mmer Enhed nr. Institutionsnavn/Enhed

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Sankt Joseph Søstrenes Skole og Munkegårdsskolen Cyklistprøve Rute 4 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere