Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede."

Transkript

1 NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser, at det under bestemte forudsætninger er muligt at sælge uden at stå tilbage med en restgæld. Men kravet er meget kontant. At købe på toppen af boligmarkedet behøver ikke at være nogen katastrofe. Stavnsbinding, dystre fremtidsudsigter og økonomisk ufrihed forbindes ellers ofte med at have skrevet under på slutsedlen på et tidspunkt, der bagefter viste sig at være den absolutte top på priskurven. Men håbløs behøver situationen ikke nødvendigvis at være for boligejere, der har købt dyrt. Der er dog en meget klar forudsætning. Realkreditforeningen har i samarbejde med Nordea set på situationen for boligejere, der købte på toppen. Beregningerne bygger på, hvornår priserne på et gennemsnitligt hus på 140 kvm toppede i forskellige landsdele, hvorefter udviklingen i priser og finansiering følges for disse boliger. Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. Det antages at den enkelte boligejer selv stillede med 5 pct. af købesummen i udbetaling, optager 80 pct. i realkreditbelåning med den toneangivende obligation med fast rente og afdrag, samt 15 pct. restfinansiering i banken med variabel rente og afdrag. Afdrag betyder (næsten) alt Som landsgennemsnit vil den boligejer, der købte hus i 2. kvartal af 2007, i dag kunne sælge til en pris, der er 13 pct. lavere end hvad huset blev købt for. Så stort et beløb behøver boligejerne dog ikke at skulle aflevere ved et salg. Boligejere kompenserer for prisfald, hvis de løbende afdrager på realkredit- og bankgæld, så de selv optjener friværdi i boligen.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Under netop den forudsætning, at boligejeren har afdraget på sin realkredit- og bankgæld siden huskøbet, vil restgælden "kun" overstige købsprisen med 11 pct. 1 Sådan er billedet på landsplan, og jo længere landsgennemsnitsboligejeren afdrager på sine lån, jo tættere vil vedkommende komme på at kunne gennemføre et salg uden formuetab. Den ovennævnte boligejer vil med uændrede nominelle priser i 2014 kunne sælge sit hus uden at have taget penge op af lommen, selv hvis boligen er købt på toppen af boligmarkedet i foråret Men kravet er meget kontant: Der skal falde afdrag på lånene i huset. Så kan boligejeren sælge uden at have gæld med fra handelen i Beltoft: Afdrag på boliglånet giver håb for boligejere, der købte på toppen "I lyset af den megen debat om udbredelse af afdragsfrie lån og fordelene ved denne lånetype, er det vigtigt også at gøre opmærksom på fordelene ved at afdrage. Har du afdraget i 5-6 år det kan være det, der afgør om du er stavnsbundet eller ej", siger Karsten Beltoft direktør i Realkreditforeningen. "Allerede i 2014 vil hele landet som gennemsnit have boligejere, der igen får friværdi i deres bolig, selvom de købte deres bolig på det værst tænkelige tidspunkt rent prismæssigt. Vi hører ofte historier om, at boligejerne er stavnsbundet til deres hus, hvis de købte, da priserne toppede. Afdragene betyder, at selv ved uændrede huspriser i fremtiden, kan boligejerne forvente, at de stille og roligt får gælden reduceret, så de igen får handlefrihed til at sælge, og evt. får penge med på lommen", siger Karsten Beltoft. "I nogle områder kan man allerede nu sælge huset, og opleve at man ikke skal have penge op af lommen, da afdragene har fået bugt med en pæn del af prisfaldet. I hovedstaden vil afdragene få bugt med prisfaldet i 2016, mens der for det øvrige Sjælland går nogle flere år. Afdrag kan betale sig, og det gør, at man er mindre bundet af den gæld, som der er i boligen, hvis man lige pludselig står i en situation, hvor man gerne vil sælge huset", siger Karsten Beltoft. 1 I beregningen er også analyseret, hvad der var den toneangivende obligation i det pågældende kvartal, hvor priserne toppede i forskellige landsdele. I nogle perioder var kursen nede på 95, hvor kurstabet er 5 pct. Afdragene vil dog som hovedregel udgøre 2-3 pct. af gælden årligt, men kurstabet på restgælden har modsvaret en del af afdragene til at begynde med.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Kolossale gældsforskelle for boligejere der købte på toppen Danmark er gennemskåret af skarpe skel, når man ser på, hvordan boligejere, der købte på toppen, ville stå sig ved at sælge i dag. På dele af Sjælland ville tabet løbe op i næsten en halv million kroner. I Århus ville hussælgere komme ud af samme handel med penge på lommen. Danmark er måske nok et lille land. Men afstandene kan på visse områder være kolossalt store. For boligejere, der skrev under på slutsedlen, da boligmarkedet toppede i deres lokale område, er der gældsmæssigt en verden til forskel på, om huset ligger i den ene eller den anden del af landet. Det viser nye beregninger, som Realkreditforeningen i samarbejde med Nordea har foretaget. Beregningerne afdækker, hvordan boligejere i forskellige regioner i Danmark ville stå formuemæssigt ved et salg i dag. Boligejerne har det til fælles, at de købte deres hus på toppen, og at priserne i dag er lavere, end da de købte. Figur 1 viser "formuetabet" rangordnet efter område med det største nettoformuetab (rød), når man fratrækker afdraget (grøn). Vest- og Sydsjælland og andre områder på Sjælland er hårdest ramt med et formuetab på over 20 pct. Dog har Østsjælland og Nordsjælland afdraget små 5 pct. af gælden. Nogle områder har afdraget minimalt på gælden. Dette skyldes enten, at de har afdraget i ganske få år, eller at kurserne, da man optog lånet, var nede på kurs 95, hvor man så har et kurstab på 5 procentpoint i løbet af kort tid, idet renten siden da er faldet, og kursen i dag er 100. Den røde søjle plus den grønne søjle viser, hvor stor forskellen er på købsprisen på toppen og den forventede salgspris ved udgangen af 2010 i procent af den oprindelige købspris. I grafen kan man se, at priserne er mellem ca. 26 pct. og 5 pct. lavere end den pris, som husejerne købte boligen til på toppen. Den røde søjle viser "tabet" på boligen eller populært sagt, hvor mange penge, sælger skal have op af lommen ved et evt. salg. Den grønne søjle viser, hvor meget restgælden er reduceret ved, at der er afdraget løbende.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Afdragseffekten er overraskende lille i Vest- og Sydsjælland, Vestjylland og Aalborg, som skyldes, at optagelseskursen for realkreditlånet var omkring kurs 95/96, da priserne toppede i området, og nu står gælden til kurs 100. Det betyder, at det løbende afdrag ikke vil kunne indhente kurstabet 2-3 år efter, når lånet indfries ved udgangen af Hvis man fremskriver afdragene, vil afdragseffekten naturligvis blive mere og mere tydelig over tid. Figur 1: Anm.: De 5 pct. i udbetaling er ikke med i figuren, dvs. er den røde søjle under 5 pct. skal man ikke have penge op af lommen, når man sælger huset. Hvis man ikke skal realisere boligens værdi ultimo 2010, og derved ikke skulle indfri lånet, vil afdragseffekten blive større år for år. Efterhånden vil afdragseffekten overskygge kurseffekten, da man i gennemsnit afdrager 2-3 pct. på realkreditgælden det første år. Nordjylland har stort set ingen afdrag endnu, da priserne toppede i 2. kvt I Jylland vil husejerne derimod indkassere et formuetab på under 10 pct. af anskaffelsessummen (rød og grøn søjle lagt sammen). Her er det interessant at se, at når husejerne har afdraget på gælden (grøn søjle), vil "tabet" være lidt mindre, nemlig mellem 6 til 9 pct. i de fleste områder i Jylland. Det svarer til, at jyderne, som købte på toppen, med fortsat løbende afdrag og uforandrede huspriser snart vil kunne komme videre uden at tage penge op af lommen, da de "blot" vil miste de 5 pct., som de stillede med i udbetaling. Den absolutte solstrålehistorie er Århus, hvor husejerne i dag vil realisere et "tab" på 1,2 pct. af den oprindelige værdi, svarende til ca kr. Husejeren skal dog

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 ikke have penge op af lommen, da vedkommende vil modtage 3,8 pct. af udbetalingen eller ca kr., som i givet fald vil kunne finansiere handelsomkostninger i forbindelse med salget. Formue og gæld ved et salg De enkelte husejere har stillet med 5 pct. i udbetaling, hvor husejerne i Århus får ca. 4 procentpoint af dem igen ved et salg her og nu. Figur 2 viser i kroner og øre, hvad salgsprisen vil være i forhold til den restgæld, som er i det enkelte hus. Figur 2 Anm.: Rangordnet som i figur 2, dvs. efter hvor stort relativt prisfald efter toppen. Figuren skal forstås, som hvor mange penge skal man have op af lommen ved et salg. Afdragene på gælden er fratrukket. Boligejere i Århus vil stå med ca kr. i hånden, når de har solgt boligen. Boligejere i Nordsjælland og i Østsjælland kan omvendt forvente at stå med en gæld på ca kr. efter salget. Fremskrivning I de jyske områder nærmer man sig en situation, hvor de der købte på toppen, kan komme gældfrit ud af deres bolig hvis de måtte ønske det.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Figur 3 er en fremskrivning af, hvordan realkreditgælden og bankgælden løbende vil blive nedbragt i forskellige dele af Danmark, hvis man antager, at der løbende afdrages på realkredit- og bankgæld, og at huspriserne låses fast på ultimo 2010-niveau. Fremskrivningen viser, hvornår boligejerne i de forskellige områder kan forvente, at prisen ved et salg overstiger restgælden og udbetalingen på huset. Figur 3 Anm.: I fremskrivningerne forventes, at renter på bankfinansieringen svarer til Derudover fortsætter realkreditlånet uforandret og huspriserne vil også være uforandrede. I 2011 kan Nordjylland, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Odense forvente, at de vil få penge ud af et salg af boligen, da afdragene vil formindske gælden. I hele landet som gennemsnit vil boligejere der købte på toppen kunne forvente, at deres gæld bliver mindre end boligens salgsværdi i 2014, hvis de løbende har afdraget på gælden.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Konklusionen er, at selv med uforandrede huspriser vil mange jyske boligejere i 2011 kunne sælge huset, og få et lille beløb med ved salget. I de sjællandske områder skal man frem til før, at afdragene svarer til prisfaldene siden pristoppen, sådan at boligejerne atter vil have friværdi. Beltoft: Sjællændere er mere stavnsbundne end fynboer og jyder "Vi må konstatere, at boligejere, der købte på det værst tænkelige tidspunkt rent prismæssigt, stadigvæk har tabt på formuen, hvor tabet er helt op til 25 pct. på Sjælland og ned til 5 pct. i Jylland, og kun 1 pct. i Århus. Men der er lys forude for boligejere, der afdrager på bank- og realkreditlånet. Specielt vest for Storebælt vil de fleste inden for få år kunne forvente en friværdi ved et salg, hvis de har afdraget. Øst for Storebælt er formuetabet noget større, og hvis huspriserne ikke stiger, vil det skønsmæssigt tage 5 til 10 år før, at friværdien er positiv igen", siger Karsten Beltoft. "Sådan som boligmarkedet er lige nu, hvor der ikke er mange, der tror på store stigninger eller store fald i fremtiden, er det bedste råd for at få positiv formue ud af boligen, faktisk at man afdrager på gælden, da det i dag afgør om købere på toppen vil få friværdi med sig eller ej", siger Karsten Beltoft. "Tommelfingerreglen er, at man afdrager ca. 2-3 pct. årligt på et 30-årigt realkreditlån, og hvis man blot afdrager i 5 år, vil man have afdraget mindst 10 pct. af gælden. Lidt efter lidt får man mere råderum ved, at man får nedbragt boliggælden. En løsning kan også være, som en del husejere gør, at vælge afdragsfrihed på realkreditgælden i de første 10 år for i stedet at få fjernet den lidt dyrere bankgæld. Konklusionen er, at det giver handlefrihed, hvis man nedbringer den ene type gæld eller begge gældsposter", siger Karsten Beltoft. "Fremskrivninger viser, at boligmarkedet er knækket over, da man i Jylland og på Fyn snart vil få positiv boligformue, pga. et lavere prisfald. Formuetabet er her beskedent med ca kr. i Jylland, hvor sjællændere i gennemsnit kan have en negativ formue på kr., som de har sværere ved at komme videre med end jydernes noget beskedne tab," konkluderer Karsten Beltoft.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Han, hun og boligen Der ER forskel på kvinder og mænd - (i hvert fald) også som boligejere. En EU-dom har for nyligt overraskende fastslået at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det skete i forbindelse med vurderingen af, om der er sagligt grundlag for at gøre forskel på mænd og kvinder i forsikringsmæssig sammenhæng. Til gengæld viser Realkreditforeningens undersøgelse af danske boligejeres syn på en række realkreditspørgsmål, at denne nyfundne samstemmighed ikke helt gør sig gældende, når mænd og kvinder er boligejere. I undersøgelsen er den helt eller delvist ansvarlige for husstandens økonomi blevet spurgt. 554 har svaret heraf 248 mænd og 306 kvinder. Den konkrete ansvarsfordeling kender vi naturligvis ikke. Mænd og kvinder forholder sig i undersøgelsen til en række aspekter knyttet til deres bolig. Det gælder vidensniveau om boligøkonomien og finansieringen, hvordan valg af lån og lånets anvendelse begrundes, og hvordan der prioriteres og planlægges. Viden om boligens finansiering Kvinder ved lidt mindre om finansieringen og økonomien i familiens bolig end mænd. Det ses ved at flere kvinder (7 pct.) end mænd (1 pct.) svarer, at de ikke ved om de har afdragsfrie lån, variabelt forrentede lån (hhv. 2 og 6 pct.) eller om huset indgår i deres pensionsopsparing (hhv. 2 og 6 pct.). Flere kvinder end mænd (hhv. 25 og 12 pct.) svarer, at de ikke kender (eller vil oplyse) den samlede husstandsindkomst. Det er ikke afdækket hvad dette skyldes, men kvinder er formentlig lidt mindre økonomisk fokuserede end mændene er. Det understøttes i et vist omfang af svarene nedenfor om energiforbedringer. Valg af lån Ligeledes motiveres kvinder og mænd på forskellig måde, når de har skullet vælge lånetype.

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Mændene vælger afdragsfrihed lidt oftere end kvinderne (hhv. 32 og 28 pct.), men er tilsyneladende mindre økonomisk pressede end kvinderne, for flere kvinder end mænd (hhv. 24 og 15 pct.) begrunder valg af afdragsfrihed med, at deres økonomi ellers ikke ville hænge sammen. Det kan selvfølgelig også skyldes, at kvinderne er mere ærlige og mindre ærekære i deres besvarelse af dette spørgsmål. Omvendt begrunder lidt flere kvinder end mænd (hhv. 29 og 25 pct.) afdragsfrihed med, at de har brug for frie midler til forbedring af boligen. Det kunne måske skyldes, at kvinderne prioriterer boligens komfort mere end mændene, hvilket understøttes af at kvinderne er mindre fokuserede på opsparingen i boligen. Flere kvinder end mænd (hhv. 13 og 8 pct.) begrunder valg af afdragsfri lån med behov for frie midler i forbindelse med orlov, familieforøgelse, pensionering o. lign. Det kan antages at især orlov og familieforøgelse motiverer kvinderne, eftersom undersøgelsen afdækker at kvinder i mindre grad end mænd ser boligen som en del af pensionsopsparingen, sådan at det næppe er hensynet til pensionen, der begrunder besvarelsen på dette spørgsmål. Mænd og kvinder vælger heller ikke variabelt forrentede lån af de samme årsager, selvom de vælger dem i næsten samme omfang (hhv. 33 og 34 pct.). Kvinderne begrunder deres valg med udsigt til faldende renter i højere grad end mændene gør det (hhv. 27 og 23 pct.). Mændene går i højere grad efter en lavere månedlig ydelse end kvinderne (hhv. 29 og 23 pct.), der til gengæld i mindre grad end mændene (hhv. 22 og 25 pct.) lod sig overtale af en rådgiver til at tage et variabelt forrentet lån. Hverken mænd eller kvinder (hhv. 7 og 9 pct.) tager i særlig høj grad variabelt forrentede lån fordi økonomien ellers ikke ville hænge sammen. Her kan altså konkluderes, at afdragsfrihed af begge køn i højere grad end variabelt (p.t. lavt) forrentede lån anses som en økonomisk livline. Mænd tænker opsparing og pension i forbindelse med boligen Mænd ser i højere grad end kvinder (hhv. 74 og 66 pct.) huset som en del af pensionsopsparingen. Ligeledes er mænd i højere grad end kvinder (hhv. 44 og 35 pct.) opsat på, at realkreditlånene er betalt, når de skal pensioneres. Der ses i andre opgørelser og undersøgelser generelt en mindre pensionsopsparing hos den kvindelige end den mandlige del af befolkningen. Det begrundes typisk med, at kvinder er lavere lønnet end mænd, og at der dermed er en relativt mindre indtægt at

10 10 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 beregne pensionsbidrag af. Dertil er der ikke altid knyttet pensionsordninger til de typiske kvindejobs. Fundet i Realkreditforeningens undersøgelse knytter imidlertid an til hvor meget man tænker på pensionsopsparingsstrategier i forhold til et aktiv, som man ejer og kan vælge at disponere over på forskellig vis. Heraf fremgår at kvinder ganske enkelt er mindre fokuserede på mulighederne for pensionsopsparing end mændene er. Mænd tænker økonomien ind i energiforbedringer Mænd forholder sig mere positivt end kvinder til at investere i energibesparende foranstaltninger i boligen (hhv. 41 og 24 pct.). Mænd er således også mindre negative (svarer nej) over for tanken end kvinderne, der er temmelig afvisende (hhv. 41 og 65 pct.). Det der især kan motivere mændene til at overveje energibesparende foranstaltninger er udsigten til at investeringen er tjent hjem på 3 år. Dette lokker også kvinderne, men ikke i nær så høj grad (hhv. 40 og 29 pct.). Kvinderne motiveres næsten lige så meget af, at forbedringen gavner miljøet, hvilket mændene til gengæld ikke er så optagede af (hhv. 25 og 20 pct.). Man fornemmer de bløde værdier mod de hårde her. I undersøgelsen har det ikke været muligt at vælge mere end en svarmulighed, og det kan derfor ikke konkluderes, at det ene hensyn udelukker det andet. Kun at perspektiverne er forskellige set med henholdsvis mande- og kvindeøjne. Konklusion Der foreligger heldigvis ikke nogen modgående EU-dom på realkreditområdet, og derfor konkluderer vi med god samvittighed, at der er forskel på mænd og kvinder som boligejere. Hvorfor er der så disse forskelle. Det kan være forskelle i livssituation og indkomstforhold, som undersøgelsen ikke afdækker. Skolegang og uddannelsesniveau kan have betydning. Undersøgelsens kvinder havde samlet længere skolegang end mændene, og på den efterfølgende uddannelse er der ikke markante forskelle, der kan begrunde, at kvinderne skulle have mindre indsigt end mændene i boligens muligheder. Men der er altså forskel kønnene imellem. Faktisk så store forskelle i kønnenes økonomiske fokus, at det bør afspejle sig i den måde hvorpå den finansielle sektor rådgiver sine kvindelige henholdsvis mandlige kunder og låntagere.

11 11 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Kvinderne kan (og bør) i højere grad bevidstgøres om, at de bor i et opsparingsobjekt som de kan inddrage i deres pensionsplanlægning og økonomiske strategi. Samt at de kan spare op og være miljøbevidste på samme tid. Boligmarkedet vokser når priserne stiger Det hævdes ofte, at skattestop, nye låneformer og lav rente har presset boligpriserne for meget i vejret. Bag påstanden ligger en antagelse om, at bestanden af boliger er nogenlunde konstant. Men da boligpriserne i Danmark steg kraftigt frem mod , blev der bygget mange nye boliger. De forbedrede finansierings- og skattevilkår er også blevet omsat til flere boliger. Det er en udbredt vurdering, at boligpriserne er for høje, og at skattestop og nye låneformer har en del af skylden. Men analysen er baseret på en antagelse om, at bestanden af boliger er nogenlunde konstant over tid. Når efterspørgsel efter boliger så stiger f.eks. på grund af skattelettelser eller nye lånetyper bliver der knaphed på boliger, og priserne stiger derfor også. Dette presser de købere ud af markedet, der ikke kan være med, så kun de bedst stillede kan etablere sig. Men det er kun halvdelen af historien om, hvordan boligmarkedet reagerer, når priserne stiger. De højere boligpriser betyder, at det bedre kan betale sig at bygge, og det er netop det, der sker. De seneste 5-10 års udvikling i Danmark er et eksempel på denne udvikling. En række ændringer som fx skattestoppet, nye låneformer, lav rente og en højkonjunktur førte hver især til øget efterspørgsel. Effekterne spillede sammen og skabte endnu en stimulans i form af forventninger om yderligere prisstigninger. Priserne steg hurtigt, men byggeaktiviteten fulgte med op, jf. figuren. Hvert eneste år frem til 2006 blev der iværksat stadig mere nybyggeri. Fra 2000 til 2010 er der bygget nye boliger af private bygherrer alene. Nybyggeriet tog dog naturligvis tid og kunne i begyndelsen ikke følge med den hurtigt voksende efterspørgsel.

12 12 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Da priserne toppede, var der sat en mængde byggeri i gang, som først blev færdiggjort senere og medførte yderligere nedadgående pres på priserne. Sidenhen stødte finanskrisen til, og den samlede effekt blev et meget markant fald. Da markedet vendte, var bygherrerne hurtige til at indse, at behovet for boliger var mere end dækket på kort sigt, og at der ikke var behov for at sætte mere i gang. Det private boligbyggeri faldt til det laveste niveau i mindst 30 år. Udviklingen i Danmark i det seneste årti er således et eksempel på, at udbuddet tilpasser sig efterspørgslen boligmarkedet bare ikke hurtigt nok, hvis ændringerne er for stærke og sker for hurtigt. Men retningen er ikke til at tage fejl af: Når priserne stiger, stiger boligbyggeriet, hvilket øger udbuddet, så de indtrufne prisstigninger reduceres. Principielt set fortsætter processen indtil det ikke længere kan betale sig at fortsætte med at bygge mere. Kun den del af prisstigningen, der skyldes knaphed på grunde med en bestemt, attraktiv beliggenhed, kan ikke neutraliseres på denne måde. Som for alle mulige andre goder fører øget efterspørgsel altså til øget udbud. For boliger sker det med forsinkelse, men sammenhængen er pålidelig og stabil, jf. figuren. Filmen kan ikke spilles baglæns Priseffekten af en efterspørgselsstigning, der sker fx i kraft af de nye låneformer, er således ikke den samme i dag, som den var i begyndelsen. I mellemtiden er den er i et vist omfang blevet neutraliseret ved en forøgelse af boligmassen, som netop skyldes efterspørgselsstigningen. En forestilling om, at priserne skal bringes ned på et "naturligt niveau" ved at man ruller liberaliseringerne tilbage, er derfor en misforståelse. "Der kan siges meget kritisk om udviklingen på boligmarkedet de sidste ti år, men udviklingen er ikke en film, der kan spilles baglæns. En forestilling om, at vi skal tilbage til en naturtilstand, der herskede for ti år siden kan føre til farlige fejltagelser, der skaber stilstand eller tilbagegang på boligmarkedet i en lang årrække," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen.

13 13 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Private bygherrers påbegyndte boligbyggeri Antal påbegyndte boliger pr. år Boligbyggeri*, venstre akse * Private bygherrer, herunder andelsboligforeninger ** Parcel- og rækkehuse, realpris, trendkorrigeret Prisudvikling**, højre akse Index 1981=100 Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Flemming Dengsø Nielsen Trineke Borch Jacobsen Martin Kjeldsen-Kragh Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Spar millioner på huskøbet

Spar millioner på huskøbet NR. 6 JUNI 2015 Spar millioner på huskøbet Analyse: Priserne i hovedstaden er steget så markant de seneste kvartaler, at der kan spares millioner ved at flytte lidt uden for centrum. Realkreditforeningen

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Travlhed venter ejendomsmæglerne

Travlhed venter ejendomsmæglerne NR. 2 APRIL 2016 Travlhed venter ejendomsmæglerne Flere danskere end længe er klar til at købe hus. De næste seks måneder tegner dermed til at blive en travl periode for ejendomsmæglere, flyttefolk og

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015 BORGER- PANEL August 2015 Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem Mange boligejere i Region Syddanmark frygter, at det kan blive vanskeligt at sælge deres bolig. Det gælder især i landområder, hvor

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Store forskelle i salgstider

Store forskelle i salgstider NR. 1 JANUAR 2014 Store forskelle i salgstider I de større danske byer tager det under et år at sælge en bolig. I yderområder tager det over fire år. Realkreditforeningen har udarbejdet en analyse af,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen Økonom Jens L. Pedersen Agenda Hvordan påvirker finanskrisen boligmarkedet? Udenlandsk storm giver bølgegang i renterne Status og fundamentale forhold Afledte

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 18. september 2013 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016 Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2016 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2013 17. december 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej P R E S S E M E D D E L E L S E Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej Ejerlejlighederne i storbyerne stiger i pris, imens parcelhuse falder de fleste steder. Det er positivt, at salget af både

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening 21. juni 2012 Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2012 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E 20. marts 2012 Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.028 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 4. kvartal 2011,

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere