Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede."

Transkript

1 NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser, at det under bestemte forudsætninger er muligt at sælge uden at stå tilbage med en restgæld. Men kravet er meget kontant. At købe på toppen af boligmarkedet behøver ikke at være nogen katastrofe. Stavnsbinding, dystre fremtidsudsigter og økonomisk ufrihed forbindes ellers ofte med at have skrevet under på slutsedlen på et tidspunkt, der bagefter viste sig at være den absolutte top på priskurven. Men håbløs behøver situationen ikke nødvendigvis at være for boligejere, der har købt dyrt. Der er dog en meget klar forudsætning. Realkreditforeningen har i samarbejde med Nordea set på situationen for boligejere, der købte på toppen. Beregningerne bygger på, hvornår priserne på et gennemsnitligt hus på 140 kvm toppede i forskellige landsdele, hvorefter udviklingen i priser og finansiering følges for disse boliger. Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. Det antages at den enkelte boligejer selv stillede med 5 pct. af købesummen i udbetaling, optager 80 pct. i realkreditbelåning med den toneangivende obligation med fast rente og afdrag, samt 15 pct. restfinansiering i banken med variabel rente og afdrag. Afdrag betyder (næsten) alt Som landsgennemsnit vil den boligejer, der købte hus i 2. kvartal af 2007, i dag kunne sælge til en pris, der er 13 pct. lavere end hvad huset blev købt for. Så stort et beløb behøver boligejerne dog ikke at skulle aflevere ved et salg. Boligejere kompenserer for prisfald, hvis de løbende afdrager på realkredit- og bankgæld, så de selv optjener friværdi i boligen.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Under netop den forudsætning, at boligejeren har afdraget på sin realkredit- og bankgæld siden huskøbet, vil restgælden "kun" overstige købsprisen med 11 pct. 1 Sådan er billedet på landsplan, og jo længere landsgennemsnitsboligejeren afdrager på sine lån, jo tættere vil vedkommende komme på at kunne gennemføre et salg uden formuetab. Den ovennævnte boligejer vil med uændrede nominelle priser i 2014 kunne sælge sit hus uden at have taget penge op af lommen, selv hvis boligen er købt på toppen af boligmarkedet i foråret Men kravet er meget kontant: Der skal falde afdrag på lånene i huset. Så kan boligejeren sælge uden at have gæld med fra handelen i Beltoft: Afdrag på boliglånet giver håb for boligejere, der købte på toppen "I lyset af den megen debat om udbredelse af afdragsfrie lån og fordelene ved denne lånetype, er det vigtigt også at gøre opmærksom på fordelene ved at afdrage. Har du afdraget i 5-6 år det kan være det, der afgør om du er stavnsbundet eller ej", siger Karsten Beltoft direktør i Realkreditforeningen. "Allerede i 2014 vil hele landet som gennemsnit have boligejere, der igen får friværdi i deres bolig, selvom de købte deres bolig på det værst tænkelige tidspunkt rent prismæssigt. Vi hører ofte historier om, at boligejerne er stavnsbundet til deres hus, hvis de købte, da priserne toppede. Afdragene betyder, at selv ved uændrede huspriser i fremtiden, kan boligejerne forvente, at de stille og roligt får gælden reduceret, så de igen får handlefrihed til at sælge, og evt. får penge med på lommen", siger Karsten Beltoft. "I nogle områder kan man allerede nu sælge huset, og opleve at man ikke skal have penge op af lommen, da afdragene har fået bugt med en pæn del af prisfaldet. I hovedstaden vil afdragene få bugt med prisfaldet i 2016, mens der for det øvrige Sjælland går nogle flere år. Afdrag kan betale sig, og det gør, at man er mindre bundet af den gæld, som der er i boligen, hvis man lige pludselig står i en situation, hvor man gerne vil sælge huset", siger Karsten Beltoft. 1 I beregningen er også analyseret, hvad der var den toneangivende obligation i det pågældende kvartal, hvor priserne toppede i forskellige landsdele. I nogle perioder var kursen nede på 95, hvor kurstabet er 5 pct. Afdragene vil dog som hovedregel udgøre 2-3 pct. af gælden årligt, men kurstabet på restgælden har modsvaret en del af afdragene til at begynde med.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Kolossale gældsforskelle for boligejere der købte på toppen Danmark er gennemskåret af skarpe skel, når man ser på, hvordan boligejere, der købte på toppen, ville stå sig ved at sælge i dag. På dele af Sjælland ville tabet løbe op i næsten en halv million kroner. I Århus ville hussælgere komme ud af samme handel med penge på lommen. Danmark er måske nok et lille land. Men afstandene kan på visse områder være kolossalt store. For boligejere, der skrev under på slutsedlen, da boligmarkedet toppede i deres lokale område, er der gældsmæssigt en verden til forskel på, om huset ligger i den ene eller den anden del af landet. Det viser nye beregninger, som Realkreditforeningen i samarbejde med Nordea har foretaget. Beregningerne afdækker, hvordan boligejere i forskellige regioner i Danmark ville stå formuemæssigt ved et salg i dag. Boligejerne har det til fælles, at de købte deres hus på toppen, og at priserne i dag er lavere, end da de købte. Figur 1 viser "formuetabet" rangordnet efter område med det største nettoformuetab (rød), når man fratrækker afdraget (grøn). Vest- og Sydsjælland og andre områder på Sjælland er hårdest ramt med et formuetab på over 20 pct. Dog har Østsjælland og Nordsjælland afdraget små 5 pct. af gælden. Nogle områder har afdraget minimalt på gælden. Dette skyldes enten, at de har afdraget i ganske få år, eller at kurserne, da man optog lånet, var nede på kurs 95, hvor man så har et kurstab på 5 procentpoint i løbet af kort tid, idet renten siden da er faldet, og kursen i dag er 100. Den røde søjle plus den grønne søjle viser, hvor stor forskellen er på købsprisen på toppen og den forventede salgspris ved udgangen af 2010 i procent af den oprindelige købspris. I grafen kan man se, at priserne er mellem ca. 26 pct. og 5 pct. lavere end den pris, som husejerne købte boligen til på toppen. Den røde søjle viser "tabet" på boligen eller populært sagt, hvor mange penge, sælger skal have op af lommen ved et evt. salg. Den grønne søjle viser, hvor meget restgælden er reduceret ved, at der er afdraget løbende.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Afdragseffekten er overraskende lille i Vest- og Sydsjælland, Vestjylland og Aalborg, som skyldes, at optagelseskursen for realkreditlånet var omkring kurs 95/96, da priserne toppede i området, og nu står gælden til kurs 100. Det betyder, at det løbende afdrag ikke vil kunne indhente kurstabet 2-3 år efter, når lånet indfries ved udgangen af Hvis man fremskriver afdragene, vil afdragseffekten naturligvis blive mere og mere tydelig over tid. Figur 1: Anm.: De 5 pct. i udbetaling er ikke med i figuren, dvs. er den røde søjle under 5 pct. skal man ikke have penge op af lommen, når man sælger huset. Hvis man ikke skal realisere boligens værdi ultimo 2010, og derved ikke skulle indfri lånet, vil afdragseffekten blive større år for år. Efterhånden vil afdragseffekten overskygge kurseffekten, da man i gennemsnit afdrager 2-3 pct. på realkreditgælden det første år. Nordjylland har stort set ingen afdrag endnu, da priserne toppede i 2. kvt I Jylland vil husejerne derimod indkassere et formuetab på under 10 pct. af anskaffelsessummen (rød og grøn søjle lagt sammen). Her er det interessant at se, at når husejerne har afdraget på gælden (grøn søjle), vil "tabet" være lidt mindre, nemlig mellem 6 til 9 pct. i de fleste områder i Jylland. Det svarer til, at jyderne, som købte på toppen, med fortsat løbende afdrag og uforandrede huspriser snart vil kunne komme videre uden at tage penge op af lommen, da de "blot" vil miste de 5 pct., som de stillede med i udbetaling. Den absolutte solstrålehistorie er Århus, hvor husejerne i dag vil realisere et "tab" på 1,2 pct. af den oprindelige værdi, svarende til ca kr. Husejeren skal dog

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 ikke have penge op af lommen, da vedkommende vil modtage 3,8 pct. af udbetalingen eller ca kr., som i givet fald vil kunne finansiere handelsomkostninger i forbindelse med salget. Formue og gæld ved et salg De enkelte husejere har stillet med 5 pct. i udbetaling, hvor husejerne i Århus får ca. 4 procentpoint af dem igen ved et salg her og nu. Figur 2 viser i kroner og øre, hvad salgsprisen vil være i forhold til den restgæld, som er i det enkelte hus. Figur 2 Anm.: Rangordnet som i figur 2, dvs. efter hvor stort relativt prisfald efter toppen. Figuren skal forstås, som hvor mange penge skal man have op af lommen ved et salg. Afdragene på gælden er fratrukket. Boligejere i Århus vil stå med ca kr. i hånden, når de har solgt boligen. Boligejere i Nordsjælland og i Østsjælland kan omvendt forvente at stå med en gæld på ca kr. efter salget. Fremskrivning I de jyske områder nærmer man sig en situation, hvor de der købte på toppen, kan komme gældfrit ud af deres bolig hvis de måtte ønske det.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Figur 3 er en fremskrivning af, hvordan realkreditgælden og bankgælden løbende vil blive nedbragt i forskellige dele af Danmark, hvis man antager, at der løbende afdrages på realkredit- og bankgæld, og at huspriserne låses fast på ultimo 2010-niveau. Fremskrivningen viser, hvornår boligejerne i de forskellige områder kan forvente, at prisen ved et salg overstiger restgælden og udbetalingen på huset. Figur 3 Anm.: I fremskrivningerne forventes, at renter på bankfinansieringen svarer til Derudover fortsætter realkreditlånet uforandret og huspriserne vil også være uforandrede. I 2011 kan Nordjylland, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Odense forvente, at de vil få penge ud af et salg af boligen, da afdragene vil formindske gælden. I hele landet som gennemsnit vil boligejere der købte på toppen kunne forvente, at deres gæld bliver mindre end boligens salgsværdi i 2014, hvis de løbende har afdraget på gælden.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Konklusionen er, at selv med uforandrede huspriser vil mange jyske boligejere i 2011 kunne sælge huset, og få et lille beløb med ved salget. I de sjællandske områder skal man frem til før, at afdragene svarer til prisfaldene siden pristoppen, sådan at boligejerne atter vil have friværdi. Beltoft: Sjællændere er mere stavnsbundne end fynboer og jyder "Vi må konstatere, at boligejere, der købte på det værst tænkelige tidspunkt rent prismæssigt, stadigvæk har tabt på formuen, hvor tabet er helt op til 25 pct. på Sjælland og ned til 5 pct. i Jylland, og kun 1 pct. i Århus. Men der er lys forude for boligejere, der afdrager på bank- og realkreditlånet. Specielt vest for Storebælt vil de fleste inden for få år kunne forvente en friværdi ved et salg, hvis de har afdraget. Øst for Storebælt er formuetabet noget større, og hvis huspriserne ikke stiger, vil det skønsmæssigt tage 5 til 10 år før, at friværdien er positiv igen", siger Karsten Beltoft. "Sådan som boligmarkedet er lige nu, hvor der ikke er mange, der tror på store stigninger eller store fald i fremtiden, er det bedste råd for at få positiv formue ud af boligen, faktisk at man afdrager på gælden, da det i dag afgør om købere på toppen vil få friværdi med sig eller ej", siger Karsten Beltoft. "Tommelfingerreglen er, at man afdrager ca. 2-3 pct. årligt på et 30-årigt realkreditlån, og hvis man blot afdrager i 5 år, vil man have afdraget mindst 10 pct. af gælden. Lidt efter lidt får man mere råderum ved, at man får nedbragt boliggælden. En løsning kan også være, som en del husejere gør, at vælge afdragsfrihed på realkreditgælden i de første 10 år for i stedet at få fjernet den lidt dyrere bankgæld. Konklusionen er, at det giver handlefrihed, hvis man nedbringer den ene type gæld eller begge gældsposter", siger Karsten Beltoft. "Fremskrivninger viser, at boligmarkedet er knækket over, da man i Jylland og på Fyn snart vil få positiv boligformue, pga. et lavere prisfald. Formuetabet er her beskedent med ca kr. i Jylland, hvor sjællændere i gennemsnit kan have en negativ formue på kr., som de har sværere ved at komme videre med end jydernes noget beskedne tab," konkluderer Karsten Beltoft.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Han, hun og boligen Der ER forskel på kvinder og mænd - (i hvert fald) også som boligejere. En EU-dom har for nyligt overraskende fastslået at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det skete i forbindelse med vurderingen af, om der er sagligt grundlag for at gøre forskel på mænd og kvinder i forsikringsmæssig sammenhæng. Til gengæld viser Realkreditforeningens undersøgelse af danske boligejeres syn på en række realkreditspørgsmål, at denne nyfundne samstemmighed ikke helt gør sig gældende, når mænd og kvinder er boligejere. I undersøgelsen er den helt eller delvist ansvarlige for husstandens økonomi blevet spurgt. 554 har svaret heraf 248 mænd og 306 kvinder. Den konkrete ansvarsfordeling kender vi naturligvis ikke. Mænd og kvinder forholder sig i undersøgelsen til en række aspekter knyttet til deres bolig. Det gælder vidensniveau om boligøkonomien og finansieringen, hvordan valg af lån og lånets anvendelse begrundes, og hvordan der prioriteres og planlægges. Viden om boligens finansiering Kvinder ved lidt mindre om finansieringen og økonomien i familiens bolig end mænd. Det ses ved at flere kvinder (7 pct.) end mænd (1 pct.) svarer, at de ikke ved om de har afdragsfrie lån, variabelt forrentede lån (hhv. 2 og 6 pct.) eller om huset indgår i deres pensionsopsparing (hhv. 2 og 6 pct.). Flere kvinder end mænd (hhv. 25 og 12 pct.) svarer, at de ikke kender (eller vil oplyse) den samlede husstandsindkomst. Det er ikke afdækket hvad dette skyldes, men kvinder er formentlig lidt mindre økonomisk fokuserede end mændene er. Det understøttes i et vist omfang af svarene nedenfor om energiforbedringer. Valg af lån Ligeledes motiveres kvinder og mænd på forskellig måde, når de har skullet vælge lånetype.

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Mændene vælger afdragsfrihed lidt oftere end kvinderne (hhv. 32 og 28 pct.), men er tilsyneladende mindre økonomisk pressede end kvinderne, for flere kvinder end mænd (hhv. 24 og 15 pct.) begrunder valg af afdragsfrihed med, at deres økonomi ellers ikke ville hænge sammen. Det kan selvfølgelig også skyldes, at kvinderne er mere ærlige og mindre ærekære i deres besvarelse af dette spørgsmål. Omvendt begrunder lidt flere kvinder end mænd (hhv. 29 og 25 pct.) afdragsfrihed med, at de har brug for frie midler til forbedring af boligen. Det kunne måske skyldes, at kvinderne prioriterer boligens komfort mere end mændene, hvilket understøttes af at kvinderne er mindre fokuserede på opsparingen i boligen. Flere kvinder end mænd (hhv. 13 og 8 pct.) begrunder valg af afdragsfri lån med behov for frie midler i forbindelse med orlov, familieforøgelse, pensionering o. lign. Det kan antages at især orlov og familieforøgelse motiverer kvinderne, eftersom undersøgelsen afdækker at kvinder i mindre grad end mænd ser boligen som en del af pensionsopsparingen, sådan at det næppe er hensynet til pensionen, der begrunder besvarelsen på dette spørgsmål. Mænd og kvinder vælger heller ikke variabelt forrentede lån af de samme årsager, selvom de vælger dem i næsten samme omfang (hhv. 33 og 34 pct.). Kvinderne begrunder deres valg med udsigt til faldende renter i højere grad end mændene gør det (hhv. 27 og 23 pct.). Mændene går i højere grad efter en lavere månedlig ydelse end kvinderne (hhv. 29 og 23 pct.), der til gengæld i mindre grad end mændene (hhv. 22 og 25 pct.) lod sig overtale af en rådgiver til at tage et variabelt forrentet lån. Hverken mænd eller kvinder (hhv. 7 og 9 pct.) tager i særlig høj grad variabelt forrentede lån fordi økonomien ellers ikke ville hænge sammen. Her kan altså konkluderes, at afdragsfrihed af begge køn i højere grad end variabelt (p.t. lavt) forrentede lån anses som en økonomisk livline. Mænd tænker opsparing og pension i forbindelse med boligen Mænd ser i højere grad end kvinder (hhv. 74 og 66 pct.) huset som en del af pensionsopsparingen. Ligeledes er mænd i højere grad end kvinder (hhv. 44 og 35 pct.) opsat på, at realkreditlånene er betalt, når de skal pensioneres. Der ses i andre opgørelser og undersøgelser generelt en mindre pensionsopsparing hos den kvindelige end den mandlige del af befolkningen. Det begrundes typisk med, at kvinder er lavere lønnet end mænd, og at der dermed er en relativt mindre indtægt at

10 10 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 beregne pensionsbidrag af. Dertil er der ikke altid knyttet pensionsordninger til de typiske kvindejobs. Fundet i Realkreditforeningens undersøgelse knytter imidlertid an til hvor meget man tænker på pensionsopsparingsstrategier i forhold til et aktiv, som man ejer og kan vælge at disponere over på forskellig vis. Heraf fremgår at kvinder ganske enkelt er mindre fokuserede på mulighederne for pensionsopsparing end mændene er. Mænd tænker økonomien ind i energiforbedringer Mænd forholder sig mere positivt end kvinder til at investere i energibesparende foranstaltninger i boligen (hhv. 41 og 24 pct.). Mænd er således også mindre negative (svarer nej) over for tanken end kvinderne, der er temmelig afvisende (hhv. 41 og 65 pct.). Det der især kan motivere mændene til at overveje energibesparende foranstaltninger er udsigten til at investeringen er tjent hjem på 3 år. Dette lokker også kvinderne, men ikke i nær så høj grad (hhv. 40 og 29 pct.). Kvinderne motiveres næsten lige så meget af, at forbedringen gavner miljøet, hvilket mændene til gengæld ikke er så optagede af (hhv. 25 og 20 pct.). Man fornemmer de bløde værdier mod de hårde her. I undersøgelsen har det ikke været muligt at vælge mere end en svarmulighed, og det kan derfor ikke konkluderes, at det ene hensyn udelukker det andet. Kun at perspektiverne er forskellige set med henholdsvis mande- og kvindeøjne. Konklusion Der foreligger heldigvis ikke nogen modgående EU-dom på realkreditområdet, og derfor konkluderer vi med god samvittighed, at der er forskel på mænd og kvinder som boligejere. Hvorfor er der så disse forskelle. Det kan være forskelle i livssituation og indkomstforhold, som undersøgelsen ikke afdækker. Skolegang og uddannelsesniveau kan have betydning. Undersøgelsens kvinder havde samlet længere skolegang end mændene, og på den efterfølgende uddannelse er der ikke markante forskelle, der kan begrunde, at kvinderne skulle have mindre indsigt end mændene i boligens muligheder. Men der er altså forskel kønnene imellem. Faktisk så store forskelle i kønnenes økonomiske fokus, at det bør afspejle sig i den måde hvorpå den finansielle sektor rådgiver sine kvindelige henholdsvis mandlige kunder og låntagere.

11 11 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Kvinderne kan (og bør) i højere grad bevidstgøres om, at de bor i et opsparingsobjekt som de kan inddrage i deres pensionsplanlægning og økonomiske strategi. Samt at de kan spare op og være miljøbevidste på samme tid. Boligmarkedet vokser når priserne stiger Det hævdes ofte, at skattestop, nye låneformer og lav rente har presset boligpriserne for meget i vejret. Bag påstanden ligger en antagelse om, at bestanden af boliger er nogenlunde konstant. Men da boligpriserne i Danmark steg kraftigt frem mod , blev der bygget mange nye boliger. De forbedrede finansierings- og skattevilkår er også blevet omsat til flere boliger. Det er en udbredt vurdering, at boligpriserne er for høje, og at skattestop og nye låneformer har en del af skylden. Men analysen er baseret på en antagelse om, at bestanden af boliger er nogenlunde konstant over tid. Når efterspørgsel efter boliger så stiger f.eks. på grund af skattelettelser eller nye lånetyper bliver der knaphed på boliger, og priserne stiger derfor også. Dette presser de købere ud af markedet, der ikke kan være med, så kun de bedst stillede kan etablere sig. Men det er kun halvdelen af historien om, hvordan boligmarkedet reagerer, når priserne stiger. De højere boligpriser betyder, at det bedre kan betale sig at bygge, og det er netop det, der sker. De seneste 5-10 års udvikling i Danmark er et eksempel på denne udvikling. En række ændringer som fx skattestoppet, nye låneformer, lav rente og en højkonjunktur førte hver især til øget efterspørgsel. Effekterne spillede sammen og skabte endnu en stimulans i form af forventninger om yderligere prisstigninger. Priserne steg hurtigt, men byggeaktiviteten fulgte med op, jf. figuren. Hvert eneste år frem til 2006 blev der iværksat stadig mere nybyggeri. Fra 2000 til 2010 er der bygget nye boliger af private bygherrer alene. Nybyggeriet tog dog naturligvis tid og kunne i begyndelsen ikke følge med den hurtigt voksende efterspørgsel.

12 12 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Da priserne toppede, var der sat en mængde byggeri i gang, som først blev færdiggjort senere og medførte yderligere nedadgående pres på priserne. Sidenhen stødte finanskrisen til, og den samlede effekt blev et meget markant fald. Da markedet vendte, var bygherrerne hurtige til at indse, at behovet for boliger var mere end dækket på kort sigt, og at der ikke var behov for at sætte mere i gang. Det private boligbyggeri faldt til det laveste niveau i mindst 30 år. Udviklingen i Danmark i det seneste årti er således et eksempel på, at udbuddet tilpasser sig efterspørgslen boligmarkedet bare ikke hurtigt nok, hvis ændringerne er for stærke og sker for hurtigt. Men retningen er ikke til at tage fejl af: Når priserne stiger, stiger boligbyggeriet, hvilket øger udbuddet, så de indtrufne prisstigninger reduceres. Principielt set fortsætter processen indtil det ikke længere kan betale sig at fortsætte med at bygge mere. Kun den del af prisstigningen, der skyldes knaphed på grunde med en bestemt, attraktiv beliggenhed, kan ikke neutraliseres på denne måde. Som for alle mulige andre goder fører øget efterspørgsel altså til øget udbud. For boliger sker det med forsinkelse, men sammenhængen er pålidelig og stabil, jf. figuren. Filmen kan ikke spilles baglæns Priseffekten af en efterspørgselsstigning, der sker fx i kraft af de nye låneformer, er således ikke den samme i dag, som den var i begyndelsen. I mellemtiden er den er i et vist omfang blevet neutraliseret ved en forøgelse af boligmassen, som netop skyldes efterspørgselsstigningen. En forestilling om, at priserne skal bringes ned på et "naturligt niveau" ved at man ruller liberaliseringerne tilbage, er derfor en misforståelse. "Der kan siges meget kritisk om udviklingen på boligmarkedet de sidste ti år, men udviklingen er ikke en film, der kan spilles baglæns. En forestilling om, at vi skal tilbage til en naturtilstand, der herskede for ti år siden kan føre til farlige fejltagelser, der skaber stilstand eller tilbagegang på boligmarkedet i en lang årrække," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen.

13 13 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 3 APRIL 2011 Private bygherrers påbegyndte boligbyggeri Antal påbegyndte boliger pr. år Boligbyggeri*, venstre akse * Private bygherrer, herunder andelsboligforeninger ** Parcel- og rækkehuse, realpris, trendkorrigeret Prisudvikling**, højre akse Index 1981=100 Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Flemming Dengsø Nielsen Trineke Borch Jacobsen Martin Kjeldsen-Kragh Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Det talte ord gælder!

Det talte ord gælder! Direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft Indlæg om ejerboligmarkedet Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 24. marts 2010 Det talte ord gælder! 1 Velkommen tilbage til anden del af årsmødet.

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere