Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten"

Transkript

1 Af chefanalytiker Allan Sørensen, November 217 Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten Kina er blevet en afgørende spiller i verdensøkonomien og for dansk eksport. Den kinesiske omstilling fra investeringer til forbrug giver nye danske eksportmuligheder. Stigende gæld kan få de kinesiske politikere til stramme kreditgivningen, hvilket vil føre til lavere vækst end ventet. Dette kan koste danske eksportvirksomheder og deres ansatte dyrt ifølge beregninger foretaget af DI på Oxford Economics Model. Kinas økonomi er i de senere årtier braget derudaf med en sådan kraft, at Kina i dag er verdens næststørste økonomi kun overgået af USA. Udviklingen har medført at Kinas økonomi har fået stadig større betydning for verden og for Danmark. Udsving i Kinas økonomi har nu ganske stor betydning for danske virksomheder og for deres ansatte. En betydelig Lavere vækst i Kina har betydning for Danmark Udvikling i dansk BNP, kædede 21-priser 3, 2,5 Ved ventet vækst i Kina på 6 pct. Ved lavere vækst i Kina på 4,5 5 pct. 2, 1,5 Oxford Economics Global Model og DI-beregninger 1,,5,

2 KINAS STORE OMSTILLING: NU SKAL FORBRUGERNE TRÆKKE VÆKSTEN DI INDSIGT NOVEMBER 217 SIDE 2 vækstnedgang i Kina er en af de tre største negative risikofaktorer i global økonomi over de næste to år 1. Væksten i kinesisk økonomi er fortsat drevet af en stor investeringsaktivitet, og den private gæld er stærkt stigende. For at sikre en mere holdbar vækstpolitik, kan de kinesiske politikere blive nødt til at bremse kreditvæksten. Det vil dæmpe investeringerne, men de bliver således nødt til at acceptere en lavere vækst. Men hvad vil det egentlig betyde for dansk økonomi, hvis de nuværende kinesiske vækstrater tager et dyk sydpå? Det har Dansk Industri undersøgt med udgangspunkt i Oxford Economics Global Model, der kan afdække det komplicerede samspil i verdensøkonomien. I beregningerne er det undersøgt, hvad betydningen vil være af, at væksten i Kina falder fra de ventede ca. 6 pct. til ca. 4½ 5 pct. Altså et relativt stort fald i væksten men vel at mærke fortsat en vækstrate, der ligger væsentligt over den, som vi kender herhjemme. Alligevel er betydningen for dansk økonomi og de danske virksomheder ganske stor. Kina har stor betydning for Danmark Vækstnedgangen i Kina vil især medføre en svækkelse af dansk eksport, men der vil også være en betydelig nedgang i investeringerne i Danmark. Dette skyldes lavere vækst i verdensøkonomien og øget usikkerhed som også påvirker aktiviteten i Danmark. Beregningerne viser, at dansk økonomi vil vokse med knap 1 pct. mindre frem mod 22, svarende til, at BNP i 22 vil være ca. 2 mia. kr. lavere end ellers. Vækstnedgangen giver på kort sigt anledning til et jobtab på ca. 5. personer. Den lavere vækst i Kina vil have konsekvenser for hele verdensøkonomien. Men særligt de råvareproducerende lande rammes hårdt, da den lavere efterspørgsel fra Kina vil reducere prisen på olie og andre råvarer. Lav vækst i Kina påvirker hele verden Kina forventes som udgangspunkt, at opretholde en vækst på ca. seks pct. årligt i de kommende år. Ifølge Oxford Economics er der 1 pct. sandsynlighed for at den kinesiske regering strammer kreditgivningen og dermed bliver nødt til at slække på vækstambitionerne. Betydning af lavere vækst i Kina DI har lavet beregninger på Oxford Economics Global Model af konsekvenserne af en mere holdbar vækstpolitik i Kina. Beregningerne er foretaget ved at antage en strammere kreditpolitik, som bremser gældsudviklingen, hvilket vil føre til færre investeringer og lavere vækst både i Kina, verdensøkonomien og Danmark. Ved at acceptere en vækstmålsætning på 4½ 5 pct. årligt, bliver det muligt at stramme kreditgivningen op og bremse gældsudviklingen i Kina. Den 1 Ifølge Oxford Economics risikoanalyse for 3. kvartal 217 angiver 58 procent af de adspurgte en betydelig vækstnedgang i Kina som en af de tre største negative risikofaktorer i global økonomi over de næste to år. 18 procent har en betydelig vækstnedgang i Kina som den absolut største risikofaktor over de kommende to år. : Oxford Economics Global Risk Survey: Q3 217

3 KINAS STORE OMSTILLING: NU SKAL FORBRUGERNE TRÆKKE VÆKSTEN DI INDSIGT NOVEMBER 217 SIDE 3 strammere kreditgivning gør det sværere at skaffe kapital til projekter med lav profitabilitet. Lavere vækst i Kina via opstramning af kreditgivning Realvækst i kinesisk BNP Årsvækst i pct Forventet vækst i Kina Lavere vækst i Kina gennem strammere kreditgivning Oxford Economics Global Model Som følge af lavere investeringsaktivitet reduceres væksten i Kina med 1,2 pct. i 218, 1, pct. i 219 og,8 pct. i 219. Som verdens næststørste økonomi har dette også betydelige effekter på resten af verdensøkonomien. Væksten i verdensøkonomien reduceres med næsten,8 pct. i både 218 og 219. De afsmittende væksteffekter er størst på landene i Asien, Sydamerika og Østeuropa. Vesteuropa og USA påvirkes i mindre grad, som følge af mindre eksport til Kina. De råvareproducerende lande rammes hårdere af en vækstnedgang i Kina, da dette vil føre til mindre efterspørgsel og lavere priser på råvarer. Med lavere efterspørgsel fra Kina vil olieprisen over de næste tre år ligge 17 2 dollars under det forventede niveau, og det samlede råvareprisindeks vil falde med 7 8 pct. Effekter på verdensøkonomien af lavere vækst i Kina Ændring i realvækst i BNP, pct.,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, -1,2-1,4 USA EU15 Asien Østeuropa (ekskl. Kina) Syd- og Mellemamerika Kina Verden Dansk markedsvækst Oxford Economics Global Model og DI-beregninger

4 KINAS STORE OMSTILLING: NU SKAL FORBRUGERNE TRÆKKE VÆKSTEN DI INDSIGT NOVEMBER 217 SIDE 4 De store danske eksportmarkeder i Europa påvirkes ikke lige så hårdt af nedgangen i væksten i Kina. Den samlede danske eksportmarkedsvækst bliver reduceret med ca.,6 pct. i 218 og 219. Dansk eksport bliver således markant hårdere ramt, end hvis effekten blot var isoleret til det kinesiske marked. Vækstnedgangen i Kina vil især medføre en svækkelse af dansk eksport, men der vil også være en betydelig nedgang i investeringerne. Privatforbruget svækkes af den lavere aktivitet i dansk økonomi, men den samlede effekt dæmpes af de lavere råvarepriser, som giver forbrugerne øget købekraft. Beregningerne viser, at væksten i Danmark reduceres med,6 pct. i 218 og,4 pct. i 219. Samtidig giver det isoleret set anledning til et jobtab på ca. 5. personer frem mod 219. Lav vækst i Kina = mindre vækst i dansk eksport Kina er blevet en økonomisk stormagt Kina har vokset sig til en stor spiller på den verdensøkonomiske scene. Kinesisk økonomi udgjorde således blot 3½ pct. af den samlede verdensøkonomi i 2, men siden årtusindeskiftet er deres andel vokset til nu 15 pct. af den samlede verdensøkonomi. Kina har stigende betydning for verdensøkonomien Realvækst i kinesisk økonomi og Kinas andel af globalt BNP Realvækst i Kinesisk økonomi Kinas andel af globalt BNP i løbende priser Oxford Economics Global Model og IMF World Economic Outlook Database, oktober 217 Kina er i dag verdens næststørste økonomi, kun overgået af USA 2. Selvom væksten i Kina har været nedadgående siden finanskrisen, så er væksten fortsat høj, og de vokser stadig betydeligt hurtigere end den samlede verdensøkonomi. Kinesisk økonomi er blevet firedoblet i størrelse siden år 2, og derfor fastholder kineserne et ligeså stort vækstbidrag til verdensøkonomien på trods af, at væksten er faldet fra 1 14 pct. årligt til nu ca. 6½ pct. 2 Tages der højde for forskelle i produktionsomkostninger og prisniveauer, så overhalede kinesisk økonomi amerikanerne allerede i 214.

5 KINAS STORE OMSTILLING: NU SKAL FORBRUGERNE TRÆKKE VÆKSTEN DI INDSIGT NOVEMBER 217 SIDE 5 Kina har indtaget rollen som verdens fabrikshal De seneste 25 års udvikling i kinesisk økonomi har især været båret af den kinesiske fremstillingsindustri, som er vokset betydeligt hurtigere end resten af økonomien. Industrien er meget afgørende for kinesisk økonomi Branchers andel af værditilvækst, faste priser Andre services Finans, forsikring og ejendomme Handel, transport og restauranter Landbrug, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Industri og energiforsyning OECD Fremstillingsindustrien er fortsat den klart største sektor i Kina, men billedet er ved at ændre sig, og servicesektoren har i de seneste år haft en større vækst end fremstillingsindustrien. Væksten i servicesektoren er især båret af øget efterspørgsel fra de kinesiske forbrugere. Investeringer og eksport udgør dog fortsat over halvdelen af den samlede efterspørgsel i Kina. Investeringer er afgørende for kinesisk økonomi Efterspørgselskomponenter andel af samlet efterspørgsel i udvalgte økonomier, Eksport Investeringer Offentligt forbrug Privat forbrug OECD og DI-beregninger 1 USA Japan Tyskland Sydkorea Kina Sammenlignet med andre store økonomier, så spiller investeringerne en langt større rolle i Kina. I Tyskland og Sydkorea er det især eksporten, der

6 KINAS STORE OMSTILLING: NU SKAL FORBRUGERNE TRÆKKE VÆKSTEN DI INDSIGT NOVEMBER 217 SIDE 6 driver efterspørgslen, mens det i Japan og især USA i udpræget grad er forbrugerne, der svinger den økonomiske taktstok. Investeringsdrevet vækst Kina har haft en meget ambitiøs vækststrategi, og det har krævet massive investeringer. Ny infrastruktur, boliger og fabrikker er skudt op, og investeringerne har været en stor drivkraft bag væksten i Kina. Investeringer har drevet væksten i Kina Investeringerne er fortsat den største drivkraft i kinesisk økonomi, men det bliver sværere og sværere at finde lige så gode investeringer, og derfor bliver det vanskeligt for kineserne at fortsætte med at øge investeringerne. Hertil kommer, at de seneste års massive investeringsaktivitet i Kina har medført en stigende gældsætning. Siden 28 er den private gæld i Kina mere end fordoblet fra knap 1 til mere end 2 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Kineserne bliver mere og mere forgældede Udlån til privat sektor i pct. af BNP 25 Macrobond Kineserne kan ikke opretholde høj vækst ved at blive ved med at øge investeringerne. For at sikre en mere stabil vækstbane er det vigtigt for kinesisk økonomi, at andre dele af økonomien kan tage over og drive væksten. De kinesiske forbrugere spiller en stigende rolle Kina er i gang med en transformation, hvor det i stigende grad er de kinesiske forbrugere, der er den økonomiske drivkraft. I takt med det stigende velstandsniveau får de kinesiske forbrugere større og større betydning for væksten. Forbruget i byerne er ca. tre gange så stort som i landområderne.

7 KINAS STORE OMSTILLING: NU SKAL FORBRUGERNE TRÆKKE VÆKSTEN DI INDSIGT NOVEMBER 217 SIDE 7 Kineserne forbrug stiger med ekspresfart Privat forbrug per indbygger, opgjort i faste priser Indeks, 2 = Macrobond Kinesernes privatforbrug er steget med næsten 25 pct. siden årtusindeskiftet. Til sammenligning er den gennemsnitlige danskers privatforbrug steget med lidt over 13 pct., mens amerikanerne har øget forbruget med 23 pct. Alene over det seneste år er det kinesiske detailsalg steget med 1 pct.. Forbrugertilliden ligger aktuelt på det højest niveau siden 28, hvilket giver klare forventninger om fremgang i forbruget i de kommende år. Privatforbrug er steget 25 pct. siden 2 Kineserne kommer mange varer i kurven Detailsalg fordelt på produktgrupper Andel af detailsalg Vækst over det seneste år, pct. Biler 29,6 9,6 Føde- og drikkevarer og tobak 15,4 1,1 Brændsel mv 13,7 7,3 Beklædning og fodtøj 1,1 5,7 Husholdningsapparater, tv mv. 6,8 11,5 Medicin 6,4 14,1 Dagligsvarer 3,9 6, Kommunikationsudstyr 2,9 13,9 Bygnings- og dekorationsmaterialer 2,5 5,2 Kontorartikler 2,5 11,1 Møbler 2,1 1,6 Smykker 2, 2,9 Kosmetik 1,6 13,7 Sportsudstyr,5 22,7 Samlet detailsalg 1, 1,1 Anm: Væksten er opgjort som de seneste 6 måneder i fht. de samme måneder året før. Andelen af beregnet som andel af samlet detailsalg fra august 216 til august 217. Macrobond Der er fremgang i salget af alle produktgrupper, hvilket vidner om, at kineserne er blevet nogle mere moderne forbrugere, som bruger penge på mere end blot en husholdnings basisvarer som mad og opvarmning.

8 KINAS STORE OMSTILLING: NU SKAL FORBRUGERNE TRÆKKE VÆKSTEN DI INDSIGT NOVEMBER 217 SIDE 8 Den gennemsnitlige kineser har siden årtusindeskiftet oplevet en næsten firedobling af velstanden. Og med næsten 1,4 mia. indbyggere er Kina et meget interessant marked for virksomhederne. Ser man alene på de 2 pct. rigeste kinesere, som udgør 275 millioner mennesker, så har de i gennemsnit en købekraft på niveau med de sydeuropæiske lande 3. Omstillingen over mod en mere forbrugsdrevet økonomi åbner nye eksportmuligheder i Kina, særligt for virksomheder der producerer varer målrettet til de private forbrugere. Dansk eksport til Kina Danske virksomheder eksporterede sidste år for næsten 6 mia. kr. til Kina (inkl. Hongkong). Siden 25 er andelen af dansk eksport, der sælges på det kinesiske marked steget fra 2,8 pct. til nu 5,2 pct., hvilket gør Kina til vores sjettestørste eksportmarked. Kineserne har dermed overhalet Frankrig, Holland, Italien og Finland i det danske eksporthieraki. Fortsætter de seneste års tendenser, vil de i løbet af de næste 4 5 år også kunne passere Norge og Storbritannien på listen over Danmarks største eksportmarkeder. Danmark eksporter 6 mia. kr. til Kina Fordeling af dansk eksport til Kina og HongKong, pct. 14 pct. 31 pct. 14 pct. 14 pct. Medicinske og pharmaceutiske produkter Fødevarer Maskiner og transportmidler Minkskind Tekniske og videnskabelige instrumenter Andre varer Søtransport Andre tjenester 9 pct. 3 pct. 7 pct. Danmarks Statistik Vareeksporten tegner sig for 6 pct. af dansk eksport til Kina. Medicin, kød, maskiner og minkskind er blandt de varer, vi sælger mest af til Kina. Omstillingen over mod en mere forbrugsdrevet vækst kan også ses i dansk eksport. For 1 15 år siden var maskiner og kapitaludstyr de mest eksporterede produkter til Kina. Men i de seneste 5 1 år har salget af forbrugsvarer fyldt mest i vores eksport til Kina. Flere forbrugsgoder til Kina 3 DI Indsigt VM i vækst: Her er fremtidens vindere, maj 217

9 KINAS STORE OMSTILLING: NU SKAL FORBRUGERNE TRÆKKE VÆKSTEN DI INDSIGT NOVEMBER 217 SIDE 9 Dansk eksport af forbrugsvarer og kapitaludstyr til Kina Andel af vareeksport i løbende priser Forbrugsvarer Maskiner og kapitaludstyr Danmarks Statistik og DI-beregninger Danske virksomheders salg til det kinesiske marked er større end de officielle eksporttal viser. Tallene inkluderer ikke produkter, der bliver produceret og solgt i Kina 4. Danske virksomheder har næsten 7 datterselskaber i Kina og Hongkong, og disse beskæftiger tilsammen 18. medarbejdre. Dermed er Kina (inkl. Hongkong) det land i verden, hvor danske virksomheder beskæftiger flest medarbejdere. Udviklingen i kinesisk økonomi har således langt større betydning for danske virksomheder og de danske forbrugere, end de officielle eksporttal indikerer. Dels producerer virksomhederne mange varer lokalt i Kina. Men endnu vigtigere så har Kina, som verdens næststørste økonomi, også betydning for væksten og efterspørgslen på vores øvrige eksportmarkeder og som også har stor indflydelse på vækst- og forbrugsmulighederne i Danmark. Oxford Economics Global Model indregner de samlede effekter på dansk økonomi. 4 Danske underleverancer til fx tyske virksomheder som eksporterer til Kina optræder heller ikke som eksport til Kina i den danske eksportstatistik.

10 > DI H. C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TLF. : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til en bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på dibusiness.dk

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed

Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed Verdensøkonomien genvinder momentum og er på vej ind i et opsving. Tillidsindikatorerne

Læs mere

Amerikansk økonomi på vej frem igen

Amerikansk økonomi på vej frem igen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit jabc@di.dk SEPTEMBER 2016 Amerikansk økonomi på vej frem igen Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier Af seniorchefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk og analytiker Lotte Ockert, loho@di.dk November 2017 Afrikas løver: nogle brøler, andre tier De afrikanske lande efterspørger danske varer og serviceydelser

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser

Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE februar 2016 Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser Eksporten har udviklet sig meget skuffende igennem 2015. Den ventede bedring af de internationale konjunkturer bør

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

GLOBAL VÆKST SUNDHEDSINDUSTRIENS EKSPORT ER REKORDHØJ. DI analyse

GLOBAL VÆKST SUNDHEDSINDUSTRIENS EKSPORT ER REKORDHØJ. DI analyse GLOBAL VÆKST SUNDHEDSINDUSTRIENS EKSPORT ER REKORDHØJ DI analyse Udgivet af DI Redaktion: Michael Meineche og Bastian Emil Jørgensen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7144-122-2 350.9.17 Michael Meineche,

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Import fra Kina løfter dansk. 23 mia. kr. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Import fra Kina løfter dansk. 23 mia. kr. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Import fra Kina løfter dansk købekraft med 23 mia. kr. Open for Business Import fra Kina løfter dansk købekraft med 23 mia. kr. Dansk økonomi er afhængig af import

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling OKTOBER 2011 LANDEANALYSER Tyskland Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Tysk økonomi er vokset kraftigt efter de kriseprægede år 2008 og 2009. Det skyldes især at den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Markedsfokus på Holland

Markedsfokus på Holland Markedsfokus på Holland September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Hong Kong

Markedsfokus på Hong Kong Markedsfokus på Hong Kong December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet 1 Præsentation Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

i Allan Sørensen Svensk økonomi skrumper knap 5 pct. i 2009 side 2 svenske nøgletal side 3 økonomiske udsigter

i Allan Sørensen Svensk økonomi skrumper knap 5 pct. i 2009 side 2 svenske nøgletal side 3 økonomiske udsigter DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Sverige bliver hver måned opdateret

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere