Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer: Børge Larsen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Jan Møller Jørgensen Jette Rosenfeldt Leif Urhøj Niels Middelbo Side 1

2 Indholdsfortegnelse 13 Godkendelse af dagsorden Nye mødedatoer Vedligeholdelsesplan for fritidsfaciliteter under spejderne Økonomisk overblik over forbruget på folkeoplysningsområdet i Projekt Frivillig i Fredericia Kommende sager til Folkeoplysningsrådet d Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Side 2

3 13 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Godkendelse af dagsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at dagsordnen godkendes. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Side 3

4 14 Nye mødedatoer Sagsnr.:14/12641 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Folkeoplysningsrådets møde d. 8. april kl ønskes flyttet af formanden. Følgende alternative dage foreslås: Tirsdag d. 7. april kl Torsdag d. 9. april kl Onsdag d. 15. april kl Folkeoplysningsrådet ønsker en temadag til arbejdet med Revision af Fredericia Ordningen. Følgende dage foreslås: Mandag d kl Onsdag d kl Derudover ønsker Folkeoplysningsrådet en temadag om Revision af Fredericia Ordningen, hvor foreningerne inviteres til at deltage. Denne dag foreslås lagt i maj på en af følgende dage: 5. maj kl maj kl maj kl maj kl maj kl Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse. Side 4

5 Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Ordinært møde i Folkeoplysningsrådet d. 8. april flyttes til d. 15. april kl Temamøde for Folkeoplysningsrådet bliver d kl ca. Temamøde for foreningerne bliver d. 11. maj kl ca. Side 5

6 15 Vedligeholdelsesplan for fritidsfaciliteter under spejderne 2015 Sagsnr.:15/40 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Nye oplysninger i sagen: Der er kommet positiv tilbagemelding fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd i Fredericia. Sagsbeskrivelse: I 2014 blev der udarbejdet en vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteterne i kommunen. Vedligeholdelsesplanen blev udarbejdet for de fire selvejende haller og for de idrætsforeninger, der har egne lokaler eller lejer sig ind hos selvejende institutioner. Idrætsfaciliteterne blev gennemgået af Ejendomscenteret med primær fokus på faciliteternes klimaskærm. Efterfølgende blev der lavet beregninger på de vedligeholdelsesudgifter, der kan forventes over de næste 10 år. I forlængelse af dette blev der afsat et årligt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. I arbejdet med vedligeholdelsesplanen indgik også, at den skulle udvides til at også at rumme en vedligeholdelsesplan for alle fritidsanlæg, herunder spejdernes fritidsfaciliteter. En vedligeholdelsesplan for spejdernes fritidsfaciliteter skal indeholde en analyse af og oversigt overvedligeholdelsesbehov på de 11 eksisterende anlæg. Det sker på samme niveau, som ved idrætsfaciliteterne. Ejendomscentret har givet tilbud på cirka kr. for arbejdet. I forbindelse med en kommende ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til en spejdergruppe til en større renovering, er behovet for en vedligeholdelsesplan på spejderområdet blevet mere presserende. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er vigtigt, at få lavet en vedligeholdelsesplan for spejdernes fritidsfaciliteter. Den vil være med til at synliggøre de samlede idræts- og fritidsmæssige udfordringer i de forskellige lokalområder og dermed være grundlag for at kunne udvikle løsninger, der tilgodeser begge områder og skabe en bedre udnyttelse af faciliteterne. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der skal afsættes en ramme på kr. til udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen. Beløbet kan finansieres af midler på lokaletilskudskontoen. Side 6

7 Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for fritidsfaciliteterne under spejderne. Der afsættes kr. til formålet, finansieret af midler på lokaletilskudsområdet. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Sagen udsættes med henblik på en tilbagemelding fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd i Fredericia. Fraværende: Jette Rosenfeldt Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Side 7

8 16 Økonomisk overblik over forbruget på folkeoplysningsområdet i 2014 Sagsnr.:14/6290 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Vedlagte bilag over forbruget på folkeoplysningsområdet i 2014 gennemgås. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Folkeoplysningsområdet opgørelse d pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Opgørelsen er taget til efterretning. Side 8

9 17 Projekt Frivillig i Fredericia Sagsnr.:14/5154 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Folkeoplysningsrådet har tidligere besluttet at: 1. Der sættes gang i arbejdet med at lave materialer til foreningsbrug med henblik på at få nye voksne frivillige. 2. Der sættes gang i arbejdet med at lave et fællesarrangement for de voksne frivillige inden for folkeoplysningsområdet, som tak, anerkendelse og værdsættelse af det frivillige arbejde. Folkeoplysningsrådet skal drøfte hvilken økonomi de vil lægge i projektet, og om punkt to skal foregå som en del af Frivillig Fredag 2015 d. 25. september. De frivillige sociale foreninger deltager i Frivillig Fredag Alternativt kan arrangementet ligge i samme uge som Frivillig Fredag (uge 39). Samtidig kan rådet diskutere om og hvordan, de ønsker at deltage i Frivillig Fredag. Der er vedlagt et udkast til budget for projektet, som Folkeoplysningsrådet kan tage afsæt i. Det endelige beløb i indsatspuljen kendes først medio april, hvor forventede spar/lån midler fra 2014 frigives. Der er hvert år afsat kr. i budgettet, og der forventes at være samlet over kr. i indsatspuljen. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse. Bilag: Åben - Udkast til budget for projekt Frivillig i Fredericia 2.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Der arbejdes videre med et arrangement i forbindelse med frivillig fredag eller ugen omkring. Side 9

10 18 Kommende sager til Folkeoplysningsrådet d Sagsnr.:15/6 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Forslag til emner til behandling i Folkeoplysningsrådet fra rådets medlemmer. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Idræt I Dagtimerne vedrørende konkurrenceforvridende forhold til aftenskole- og idrætsområdet. Side 10

11 19 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Sagsnr.:15/5 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Gensidig orientering. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til gensidig orientering. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gensidig orientering foretaget. Side 11

12 Underskriftsside Leif Urhøj Jette Rosenfeldt Jan Møller Jørgensen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Børge Larsen Niels Middelbo

13 Bilag: Folkeoplysningsområdet opgørelse d pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 04. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12713/15

14 Regnskabsår 2014 Opgørelse Folkeoplysningsområdet opgørelse 2014 Korrigeret budget Periodens forbrug JAN Rest korr. budget Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Område Delområde Underområde DKK DKK DKK Folkeoplysningsrådet Til møder, kurser og lign , , ,12 Folkeoplysningsrådet Indsatspulje , , ,00 Selvejende haller Driftstilskud til haller , , ,09 Selvejende haller Rådighedspulje , ,60 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Aftenskoleområdet 6 midler, fælleskatalog , ,00 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Aftenskoleområdet Undervisning , ,00 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Aftenskoleområdet Tolkebistand , ,00 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Aftenskoleområdet Lokaletilskud , , ,93 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Varmtvandbassin Lokaletilskud , , ,01 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Foreningstilskud Spejdere , , ,51 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Foreningstilskud Andre Godkendte Foreninger , , ,05 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Foreningstilskud Idrætsklubber , , ,77 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ungdomstimetilskud Idrætsklubber , , ,80 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Svømmetimetilskud Idrætsklubber , ,00 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter SIF Tilskud til SIF , ,00 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Lokaletilskud Spejdere , , ,75 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Lokaletilskud Andre Godkendte Foreninger , , ,00

15 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Lokaletilskud Idrætsklubber Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ekstraordinært lokaletilskud , , ,72 Alle Godkendte Folkeoplysende Foreninger , , ,11 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udviklingspulje , ,00 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Mellemkommunal refusion Indtægter og udgifter , , ,60

16

17 Bilag: Udkast til budget for projekt Frivillig i Fredericia 2.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 04. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12860/15

18 Budget for projekt Frivillig i Fredericia Område Materiale Pris pr. stk. Antal Samlet pris I alt Til stand Roll up Bluser Skjorter Jakker Handsker Til uddeling Nøglesnorer Net Bolcher kg 3500 Tyggegummi 2, Krukker til slik 500 Handsker Klistermærker Førstehjælpskasse Drikkekunk Termokrus folder Frivillig Fredag Uspecifikceret Frivllig Fredag arrangement Forplejning Kaffe, kage, vand Foredragsholder Lokaleleje Samlet pris

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere