BOSTEDHOVED LEJRPLADS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSTEDHOVED LEJRPLADS"

Transkript

1 BOSTEDHOVED LEJRPLADS B1 Bostedhoved Lejrplads er en del af Troldhøj Hytte og Lejrpladser, der tilhører Dybbøl Division, under Det Danske Spejderkorps. Troldhøj er et nedlagt husmandssted, der efter en gennemgribende restaurering i 1978, også blev åbnet for udlejning til børnehaver, skoler læreanstalter o.lign. I 1999 kunne Troldhøj igen åbne for lejemål, efter ca. ½ års lukning, hvor der blev bygget nyt køkken. Efter køkkenet var turen kommet til toiletter og bad. I januar 2006 kunne de nye faciliteter tages i brug. Det er spejdere der ejer Troldhøj Hytte og Lejrpladser, det vil sige, at den plejes og vedligeholdes af frivillige, ulønnede personer, som bruger en stor del af deres fritid herude. Derfor beder vi vore lejere hjælpe os med at bevare Troldhøj, ved at bruge hytten og de udendørs arealer med nænsomhed. Bostedhoved Lejrplads er pladsen for dem, der ønsker en primitiv lejr. Ved Troldhøj Hytten findes dog en række faciliteter, for dem der gerne vil opleve lidt fra den civiliserede verden, under lejren. Herom senere. Troldhøj Hytten ligger ca. 1,5 km. sydøst for Bostedhoved Lejrplads, langs stranden. Se TROLDHØJ s egen hjemmeside, på adressen: Se også Dybbøl Divisions hjemmeside, på adressen: VELKOMMEN TIL BOSTEDHOVED LEJRPLADS

2 BOSTEDHOVED LEJRPLADS INFORMATION B2 Bostedhoved Lejrplads information er en samling løsblade, der indeholder et væld af facts, der kan blive nødvendige og gavnlige, for bedre at kunne planlægge et ophold på Bostedhoved Lejrplads, eller for at kunne indhente eksakt viden medens du er der. Foroven er angivet navnet på det emne, der beskrives på løsbladet. Bostedhoved Lejrplads Information indeholder følgende: 1 Bostedhoved Lejrplads. 2 Bostedhoved Lejrplads Information. 3 Navn- og adresseliste. 4 Praktiske forhold. 5 Faciliteter. 6 Færdsel i skoven. 7 Fjordmoseengene. 8 Bestilling og betaling. 9 Troldhøjudvalget. 10 Naturoplevelser. Klik ind på: og få et overblik over de fantastiske naturoplevelser i Nørreskoven, rundt om Troldhøj. Læs venligst BOSTEDHOVED LEJRPLADS INFORMATION grundigt igennem, dette vil spare dig for en del ærgrelser, under dit ophold.

3 NAVN- OG ADRESSELISTE B3-1 ADRESSE LÆGE Bostedhoved Lejrplads, Englændervej, Østerholm, 6430 Nordborg. Lægehuset. Mosevej 3 Guderup, 6430 Nordborg. Telefon: På hverdage mellem kl og På alle andre tidspunkter. Lægevagten. Telefon: FALCK BUSFORBINDELSER TOGFORBINDELSER BUS TIL UDFLUGTER TURIST-INFORMATION HANDLENDE Falck, Fynsgade 2, 6400 Sønderborg. Telefon: eller Sønderborg Rutebilstation Jernbanegade 1, 6400 Sønderborg. Telefon: Sønderborg Station. Dybbølgade 2-4, 6400 Sønderborg. Intet billetkontor! G. F. Busser. Stevning Gade 15A,Stevning, 6430 Nordborg. Telefon: Sønderborg Turistbureau. Rådhustorvet 7, 6400 Sønderborg. Telefon: Super Brugsen i Guderup. Østergade 4, Guderup, 6430 Nordborg. Telefon: Super Brugsen i Fynshav Toftevej 2, Fynshav, 6440 Augustenborg. Telefon: Henrik's Bageri. Vestergade 3, Guderup, 6430 Nordborg. Telefon: REMA 1000 i Guderup. Søndergade 22, Guderup, 6430 Nordborg Telefon: BRÆNDE Grannegaard Biobrændsel Foldager 4, 6400 Sønderborg Tlf

4 SKOVFOGEDEN Gråsten Statsskovdistrikt Felstedvej 14, 6300 Gråsten Ekspedition mandag fredag 9-16 Telefon:

5 PRAKTISKE FORHOLD B4 BELIGGENHED Geodætisk Institut Atlasblad 1: II SØ. BEDSTE VEJ TIL LEJRPLADSEN Gennem Østerholm, videre til venstre ad Nørreskovvej ca m. til "Den lådne bøg". Til højre ad Englændervej, ca. 800 m. Pladsen ligger på højre side, lige efter skoven. BILKØRSEL OG PARKERING Al færdsel med MOTORDREVNE KØRETØJER, fra Nørreskovvej til Bostedhoved Lejrplads, er FORBUDT. Benyt parkeringspladsen ved "Den lådne bøg". I meget begrænset omfang kan der gives en særlig køretilladelse. Ansøgning om tilladelse rettes til skovfogeden. Se navn- og adresseliste, side B3. Ansøgningsfristen er 14 dage. MEDBRING 2 kr. mønter til automater, varmt brusebad, på Troldhøj. Brænde til bål. BRÆNDE MÅ IKKE SANKES I SKOVEN! BADNING Havvandet er godt, men pas på, det bliver hurtigt dybt. Ved ophold på havet, anbefales brug af redningsvest. VIS HENSYN Vi beder jer vise hensyn til andre i området. I TIDSRUMMET FRA KL TIL KL SKAL DER VÆRE NATTERO. DET ER FORBUDT AT FÆRDES PÅ INDHEGNEDE AREALER. ANVISNINGER Troldhøjudvalgets skriftlige og mundtlige anvisninger skal følges. Overtrædelse af disse anvisninger, kan medføre bortvisning, uden varsel. I tilfælde af bortvisning, ydes ingen form for erstatning. PROBLEMER Skulle der opstå problemer vedrørende lejemålet, der ikke kan løses på stedet, så kontakt straks en fra forretningsudvalget (se listen: Troldhøjudvalget, side B9).

6 FACILITETER B5-1 VAND Der forefindes vandværksvand på pladsen. Hvis der ikke er vand i hanen, kan det hentes på Troldhøj. AFFALD Affald henlægges i den opstillede container. LEJRARBEJDSTRÆ Hvis du ønsker at lave lejrarbejde, kan du låne rafter og skaller, mod at sætte dem på plads igen efter brug. MÅ IKKE BRUGES TIL BÅL. FLAG Der er flagstang på pladsen - medbring selv flag. BÅL Der må laves bål, hvis græsset graves af i tørv og kanterne beskyttes. Græstørvene vandes hver dag. Inden bålstedet sløjfes, fjernes aske og brænde. Jorden graves igennem og vandes. Derefter lægges græstørvene tilbage, således at de ligger jævnt. Sprækkerne imellem tørvene fyldes ud med løst jord og det hele vandes godt igennem. BRÆNDE Medbringes. BRÆNDE MÅ IKKE SANKES I SKOVEN! Økse må ikke medbringes i skoven. TOILET FORHOLD Da det ikke er tilladt at grave latriner eller forrette sin nødtørft i skoven, skal lejere sikre sig, at de kan opsamle toiletaffald og aflevere dette til deponi. Udlejer er behjælpelig med at skabe kontakt til en evt. udlejer af en toiletvogn, som så kan anbringes på pladsen. Et felttoilet kan også anvendes. FORTSÆTTER!!!!!!!

7 B5-2 BRUSEBAD I laden på Troldhøj er der 4 brusekabiner med koldt og varmt vand. Disse brusere er for lejerne på Troldhøj og Bostedhoved lejrpladser. Du får varmt vand ved at putte 2 kr. i den opsatte automat. Put kun een mønt i automaten af gangen. Hvis der er mange der bruger varmt vand, kan vandvarmeren tømmes. Skulle dette ske, er der ikke andet at gøre end at vente til vandet igen bliver varmt. HIKE-FORSLAG Vi har lavet en række forslag til HIKE-ture. Turene har forskellig længde og du finder sikkert en du kan bruge. Henvend dig til lejrinspektøren hvis du vil vide mere. Se adresselisten, side B9. PRIMITIV OVERNATNING I perioden fra Skt. Hans til 1. september er en del af pladsen afsat til "Primitiv overnatning".

8 FÆRDSEL I SKOVEN B6-1 VÆRN OM SKOVEN Vi er mange, der bruger skoven, omkring Troldhøj til at gå i til at lege i til at løbe i til at opdage i til spejderaktiviteter og hver af disse ting har et sæt regler, som sigter mod at bevare naturen. Kender du ikke reglerne - så klik ind på: FÆRDEN I SKOVEN Man må bevæge sig i hele skoven, undtagen i indhegningerne. Dagøvelser med indtil 30 deltagere kan afholdes uden anmeldelse. Dagøvelser med mere end 30 deltagere, og natøvelser (mellem solnedgang og solopgang), uanset deltagerantal, anmeldes på Naturstyrelsens online bookingsystem: senest 14 dage før afholdelsen. Natøvelser gives kun i begrænset omfang og normalt ikke i perioden 1. april juni. Se mere på: afsnit og Kontakt evt.: Naturstyrelsen Felstedvej Gråsten. Ekspedition mandag - fredag 9-16 Tlf POSTMARKERINGER, MELDINGER O.L. må tidligst udsættes dagen før øvelsens afholdelse og inddrages senest dagen efter. Poster og meldinger skal være tydeligt mærkede med organisations- og afdelingsbetegnelser samt dato for øvelsens afholdelse. Der må kun anvendes let nedbrydeligt materiale såsom karton og sejlgarn og ikke søm, metal, plastic og maling. Skovvæsenet er berettiget til uden at afvente øvelsens afholdelse at inddrage ikke mærkede poster og meldinger. DET ER FORBUDT - at fjerne eller beskadige skovens træer, buske og effekter, her under kvas og brænde, eller fjerne disses numre. - at tænde bål i skoven, uden tilladelse fra skovbestyrelsen. - at henkaste, anbringe eller nedgrave affald i skoven eller på anden måde forurene denne. - at medtage løse hunde i skoven. - at opslå telte eller på anden måde bygge noget i skoven. FORTSÆTTER!!!!!!!

9 B6-2 VOLDEN omkring skoven er ingen "almindelig jordvold" men et stykke skovkulturhistorie, der går mange hundrede år tilbage, til den tid, hvor forstvæsenet gravede grøfter omkring skovene. Jorden der blev gravet op blev den nuværende vold. Grøfterne er føget til da man gik over til andre afvandingsformer, men "grøftens" bredde (1,5 m.) tilhører skovvæsenet. NATURSKOV I Nørreskoven er i alt godt 40 ha i 1994 udpeget til "urørt naturskov", dvs. at arealerne, efter en kortere overgangsperiode, skal overlades til helt at passe sig selv. Arealerne danner en næsten sammenhængende bræmme langs kysten i en bredde, der efter bevoksningsforholdene varierer fra 20 m. til et par hundrede meter. Med tiden vil denne bræmme udvikle sig til en slags urskov med døde, væltede træer og et interessant liv af de mange plante-, svampe-, dyre- og fuglearter, der er afhængige netop af døde træer og uforstyrrede forhold. Det er tilladt at færdes i disse naturskovarealer - men gå forsigtigt, og brændesankning m.v. er FORBUDT. I Troldhøjs informationsmappe er der et skovkort med markering af de udlagte urørte skovarealer. På de lokale biblioteker kan man kan læse mere om naturskovene. FUGLEOMRÅDET BOSTED MAJ OG TROLDSMOSE I 1994 er et område på ca. 10 ha skov og tilstødende ca. 10 ha eng blevet mere eller mindre oversvømmet. Det er sket for at få et rigere og anderledes plante- og fugleliv, og især fuglene har allerede indfundet sig i stort tal. Fuglene har brug for fred, så lad være med at gå ind i området. Det meste kan meget bedre iagttages fra strandvolden eller fra de tørre bevoksninger inde i skoven.

10 B7 FJORDMOSEENGENE Landskabet er formet af den sidste istid. Der er aflejret sten, sand og ler på de højtliggende arealer, indimellem har der været søer og moser samt fjordsystemer. Det nuværende engareal har været en ret stor sø, hvor der gennem tusinder af år er sket en aflejring af blade, plantestængler, grene med videre. Efterhånden er der fyldt op til det nuværende niveau, og vegetationen har skiftet fra rørskov til sumpskov og senere til græsvegetation, som i de seneste århundreder har brugt til afgræsning og høslæt. Vandhullerne, som findes i området, er gamle tørvegrave, hvor man især under 2. verdenskrig foretog opgravning af tørvemasse til brændselsformål. Afgræsning med kreaturer, heste eller får er nødvendig for at bevare det nuværende udseende. Uden græsning ville arealet blive uigennemtrængeligt krat i løbet af få år. Omkring 1990 blev der foretaget naturpleje og hegnssætning for at bevare afgræsningen og dermed bevare det dyreliv, fugleliv og planteliv, som hører til sådanne arealer. Lodsejerne beder jer hermed om ved jeres færden at vise hensyn til husdyrene, hegnene og det ville liv, så det også i fremtiden vil være et dejligt område at se på. Husdyrene er normalt ikke farlige, men lad være med at gå ind i indhegningerne, da skræmte dyr kan udgøre en risiko, både for sig selv og for mennesker. Derfor gå aldrig ind i indhegningerne og foretag aldrig fodring af husdyrene. For øvrigt siger loven, at indhegnede arealer ikke må betrædes. Velkommen i Fjordmosen! Lodsejerne.

11 B8 BESTILLING OG BETALING BESTILLING Klik ind på vores hjemmeside: / Udlejning / Online Booking. Udfyld samtlige punkter i skemaet og du ser straks om den ønskede periode er ledig. Afmærk "Accepter Betingelse" efter du har læst og accepteret betingelserne. Klik på "Send forespørgsel". Efter godkendelse af lejemålet sendes lejekontrakt og faktura på depositum, til lejeren. BEMÆRK-VIGTIG!!! Såfremt indbetaling af depositum, ikke har fundet sted senest den på fakturaen anførte dato, sendes en rykker med oplysning om, at såfremt betaling ikke er indgået inden 8 dage fra rykkerens dato, vil kontrakten blive annulleret og vi tillader os at udleje til anden side. BETALING Straks efter lejemålets afslutning, sendes det udfyldte Lejemåls - skema retur. Herefter fremsendes faktura, omfattende leje, elforbrug, mm. modregnet det indbetalte depositum. AFBESTILLING/FLYTNING Ved afbestilling og flytning senere end 1 måned (dog 2 måneder i perioden 1. maj august) før lejemålet, medfører tab af depositum. Afbestillingen og flytningen skal være skriftlig, og helst på den tilsendte lejekontrakt. Ved tilbagebetaling af depositum opkræves et gebyr på 500 kr. VARIGHED AF LEJEMÅLET Lejeperioden er fra kl til kl , søndag dog til kl

12 B9 TROLDHØJUDVALGET Troldhøj ejes af Dybbøl Division, Det Danske Spejderkorps, og administreres af Troldhøjudvalget. Udvalget har til opgave at administrere, bevare og udbygge Troldhøj i takt med de stillede krav. De med #, udgør forretningsudvalget, som varetager den daglige administration af Troldhøj. Formand. Kasserer. # Poul Søndergaard # Anne Tychsen Galgebjerg 1, Mommark Sankelmarkvej 24 Dybbøl 6470 Sydals 6400 Sønderborg Tlf / Tlf / Lejrinspektør. Lejrinspektør. # Søren Q. Christensen # Martin Hansen Helved 24 Tingholm 13A, Guderup 6440 Augustenborg 6430 Nordborg Tlf Tlf / Udlejer. Nøgle ansvarlig. # Michael Topp # John Pedersen Sprogøvej 1, Kirkeby Møllehaven Nordborg 6430 Nordborg Tlf.: / Tlf.: / : .: Lederrepræsentant. Spejderinteresseret. Karin Hansen Karin Jepsen Ulkebøldam 7 B st.tv. Poppelhegnet Sønderborg 6400 Sønderborg Tlf / Tlf Spejderinteresseret. Pia W. Born Tjørning 144 Havnbjerg Vesterbakke Nordborg 6310 Broager. Divisionschef. Carsten Christiansen Tlf Tlf Webmaster. Per Kongebro Agerglimt Kruså Tlf

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

AVNØ. har svaret på det meste

AVNØ. har svaret på det meste AVNØ har svaret på det meste Velkommen til Avnø Naturcenter Har du et spørgsmål? Find svar på de fleste praktiske spørgsmål i Avnø ABC. Avnø Naturskole: Naturskolen er en del af Avnø Naturcenter og drives

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står)

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening, 2004 Tekst: Thorstein Thomsen, Stephan

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere