NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015."

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I

2 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Kursisternes baggrund Gennemførte kursister De gennemførte kursisters tilfredshed med kurset Vurdering af kursets organisering og tilfredshed med kurset generelt Transport og information om kurset forud for kursusstart Fravær og årsager til fravær blandt gennemførte kursister Frafaldne kursister Forventninger til kurset

3 1. Indledning I 2015 udbød 26 af landets kommuner kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom til borgere i Danmark. Der blev afholdt 40 kurser i årets løb. 453 borgere deltog på disse kurser dvs. gennemsnitligt 9 kursister pr. kursus. Ud af de 453 borgere, der påbegyndte kurset i 2015, deltog 353 borgere på 4 eller flere kursusmoduler, og betragtes derfor som gennemførte kursister. De resterende 100 borgere deltog på 3 eller færre kursusmoduler, og betragtes derfor som frafaldne kursister. Gennemførselsprocenten på kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom i 2015 er således 78 %. Denne rapport er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Rapporten er lavet på baggrund af kursisternes evalueringer af kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Evalueringerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne er blevet udfyldt i papirform af kursisterne efter hvert endt kursusforløb i løbet af 2015, og herefter indtastet i et online datahåndteringssystem. Der er indtastet spørgeskemaer for 270 gennemførte kursister og 26 frafaldne kursister. Dette svarer til en samlet svarprocent på 65 %. Svarprocenten for gennemførte kursister er 76 %, og svarprocenten for frafaldne kursister er 26 %. Den lave svarprocent for frafaldne kursister skyldes, at størstedelen heraf ikke er tilstede ved det sidste kursusmodul, hvor spørgeskemaet uddeles. De fleste kommuner er forhindret i at udsende spørgeskemaet til disse kursister med posten grundet Lov om Offentlig Digital Post, hvilket gør det svært at nå ud til de frafaldne kursister. Komiteen for Sundhedsoplysning arbejder i øjeblikket på en løsning, der skal gøre det muligt at udsende spørgeskemaerne til de frafaldne kursister elektronisk. Databehandlingen i denne rapport består af deskriptiv statistik. Det vil sige, at der benyttes simple frekvenstabeller i illustrationen af kursisternes besvarelser. Frekvenstabellerne opsummerer procentdelene for hver svarkategori i et givent spørgsmål fra spørgeskemaet. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. Rapporten indledes med en kort sammenfatning af evaluering af kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Herefter følger et afsnit, der illustrerer kursisternes baggrund. Afsnit 4 omhandler evalueringer af kurset foretaget af de gennemførte kursister, mens afsnit 5 omhandler evalueringer foretaget af de frafaldne kursister. Rapporten afsluttes med et afsnit omhandlende alle kursisternes vurdering af, hvorvidt kurset levede op til de forventninger, som kursisterne havde forud for kursets start. Der er afholdt yderligere 8 kurser i forbindelse med et partnerskabsprojekt omhandlende implementeringen af LÆR AT TACKLE kronisk sygdom på væresteder. Partnerskabsprojektet bestod af et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, Landsforeningen for VæreSteder (LVS) 3

4 samt værestederne Perron 4 (Randers), Solstrålen og Akademiet (Fredericia). Formålet med partnerskabsprojektet var at afprøve kurset i en arena, hvor kursisterne har en anden social baggrund end de kursister, der deltager på kurset gennem kommunens job- og sundhedscentre. 67 borgere deltog på kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom i forbindelse med dette partnerskabsprojekt. 38 borgere gennemførte kurset, hvilket svarer til en gennemførselsprocent på 57 %. Der er foretaget en selvstændig evaluering af partnerskabsprojektet, som du kan finde på 4

5 2. Sammenfatning Evalueringen af kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom viser, at 72 % af kursisterne er kvinder, og at 25 % af kursisterne er mellem år. Gennemsnitsalderen er 57 år. 5 % af kursisterne angiver at have en anden etnisk baggrund end dansk. De største uddannelsesgrupper blandt kursisterne er mellemlang videregående uddannelse (27%) og erhvervsuddannelse (25%). Hvad angår beskæftigelse, er 48 % af kursisterne folkepensionister, førtidspensionister eller efterlønsmodtagere. 15 % af kursisterne er sygemeldt fra enten job eller ledighed, og 16 % er i arbejde eller har et flexjob. Grundet den store forskel i antallet af respondenter mellem gennemførte kursister (270 respondenter) og frafaldne kursister (26 respondenter) kan det være svært at sammenligne disse to grupper for de forskellige spørgsmål. Umiddelbart er der dog ikke markante sociodemografiske forskelle mellem de to kursistgrupper. Næsten 90 % af kursisterne deltog på kurset, fordi de har en kronisk sygdom. 8 % deltog som pårørende til én med kronisk sygdom eller som både pårørende og syg. De gennemførte kursister er blevet spurgt om deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af disse kursister er tilfredse med kurset og oplever, at de har fået stort udbytte heraf. Dette fremgår ved de spørgsmål, hvor kursisterne er blevet bedt om at vurdere en række udsagn om kurset. Ved langt de fleste udsagn erklærer over 60 % af kursisterne sig enige eller i høj grad enige i det positive udsagn om kurset. Fx angiver 62 % af de gennemførte kursister, at de er blevet bedre til at håndtere deres sygdomssymptomer, 82 % angiver, at instruktørerne var dygtige og velforberedte og 85 % angiver, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. Omkring halvdelen af kursisterne angiver, at de føler sig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn, at de er begyndt at spise sundere, og at de er begyndt at bevæge sig mere. 87 % af de gennemførte kursister angiver, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage på kurset. Alle kursister er blevet spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Blandt de gennemførte kursister angiver ca. 70 %, at kurset levede op til deres forventninger. Blandt de frafaldne kursister angiver ca. 40 %, at kurset levede på til deres forventninger. Omkring 25 % af de frafaldne kursister angiver i øvrigt, at de ville deltage på kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom igen, hvis de fik mulighed herfor. 5

6 3. Kursisternes baggrund Alle kursister er blevet spurgt om deres baggrund, dvs. køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og sygdomsbaggrund. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. KØN Figur 3.0. Fordeling af køn for gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister. KØN Mand 27,0% 30,8% Kvinde 65,4% 72,2% 0,7% 3,8% 80% Gennemførte Frafaldne Det fremgår af figur 3.0., at størstedelen af både gennemførte og frafaldne kursister er kvinder. Blandt de gennemførte kursister er 72,2 % således kvinder og 27 % er mænd, og blandt de frafaldne kursister er 65,4 % kvinder og 30,8 % er mænd. 6

7 ALDER Figur 3.1. Fordeling af alder for gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister. ALDER Under 20 år år 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% år 9,6% 15,4% år 11,5% 16,7% år 15,4% 26,3% år 15,4% 22,6% år 16,3% 19,2% 80 år eller derover 1,9% 3,8% 5,2% 19,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Gennemførte Frafaldne Figur 3.1. viser, at den største aldersgruppe for gennemførte kursister er år 26,3 % tilhører denne gruppe. Der er ingen blandt de gennemførte kursister, der er under 20 år, og 1,5 % er mellem år. Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 57 år. Den største aldersgruppe for frafaldne kursister er år 19,2 % tilhører denne gruppe. Der er ingen blandt de frafaldne kursister, der er under 29 år. Gennemsnitsalderen for frafaldne kursister er 58 år. 7

8 CIVILSTATUS Figur 3.2. Fordeling af civilstatus for gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister. CIVILSTATUS Gift/samlevende 53,8% 67,0% Fraskilt/separeret Enlig/single 9,6% 11,5% 16,3% 15,4% Enke/enkemand 6,3% 11,5% 0,7% 7,7% 80% Genemførte Frafaldne Figur 3.2. viser, at størstedelen af både gennemførte og frafaldne kursister er gift/samlevende 67 % af de gennemførte kursister og 53,8 % af de frafaldne kursister har angivet dette. ETNISK BAGGRUND Figur 3.3. Fordelingen af etnisk baggrund for gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister. ETNISK BAGGRUND Dansk 93,7% 92,3% Anden etnisk baggrund end dansk 5,6% 0,0% 0,7% 7,7% 80% 90% 100% Gennemførte Frafaldne Som det fremgår af figur 3.3., har størstedelen af alle kursister en etnisk dansk baggrund 93,7 % af de gennemførte kursister og 92,3 % af de frafaldne kursister har angivet dette. Blandt de i alt 15 8

9 gennemførte kursister, der har en anden etnisk baggrund end dansk, angiver 40 % heraf at have en tyrkisk baggrund. UDDANNELSE Figur 3.4. Fordeling af uddannelsesmæssig baggrund for gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister. UDDANNELSE Grundskole eller mindre (folkeskole/mellemskole/realeksamen) 18,1% 30,8% Gymnasial uddannelse (fx studentereksamen, HF, HG eller teknisk skole) 3,0% 3,8% Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 15,4% 25,6% Kort videregående uddannelse (1-2 år) 17,8% 15,4% Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 15,4% 28,5% Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 4,4% 7,7% 2,6% 11,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Gennemførte Frafaldne Figur 3.4. viser, at den største uddannelsesgruppe for gennemførte kursister er Mellemlang videregående uddannelse (28,5 % har angivet dette). Blandt de frafaldne kursister er den største uddannelsesgruppe Grundskole eller mindre, hvilket 30,8 % har angivet. 9

10 BESKÆFTIGELSE Figur 3.5. Fordelingen af beskæftigelsesmæssig baggrund blandt gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister. BESKÆFTIGELSE Under uddannelse I arbejde 0,7% 0,0% 0,0% 8,1% Sygemeldt fra job 3,8% 8,1% Sygemeldt fra ledighed Flexjob Revalidering 0,0% 1,1% 0,0% 7,8% 8,5% 7,7% Førtidspensionist 11,5% 15,4% Efterløn 3,7% 3,8% Folkepensionist 33,0% 30,8% Jobsøgende Kontanthjælpsmodtager 1,5% 3,0% 3,8% 7,7% Anden beskæftigelse 11,9% 15,4% 1,1% 11,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Gennemførte Frafaldne Som det fremgår af figur 3.5. er flest kursister (både gennemførte og frafaldne) folkepensionister. 33 % af de gennemførte og 30,8 % af de frafaldne kursister har angivet dette. 42 kursister i alt har svaret Anden beskæftigelse. 40 % heraf angiver at være i et ressourceforløb. 10

11 DELTAGELSE PÅ KURSET SOM DEL AF EN JOBPLAN Figur 3.6. Andel gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister, der deltog i LÆR AT TACKLE kronisk sygdom som en del af en jobplan/aktiveringsplan. DELTAGELSE SOM DEL AF JOBPLAN Del af jobplan 16,3% 11,5% Ikke del af jobplan 73,1% 81,9% 1,9% 15,4% 80% 90% Gennemførte Frafaldne Figur 3.6. viser, at et mindretal af alle kursisterne (både gennemførte og frafaldne) deltog på kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom som en del af en jobplan, aktiveringsplan eller lignende. 16,3 % af de gennemførte og 11,5 % af de frafaldne kursister deltog på kurset som del af en jobplan eller lignende. ÅRSAG TIL DELTAGELSE PÅ KURSET Figur 3.7. Årsag til deltagelse på kurset blandt gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister. ÅRSAG TIL DELTAGELSE Har kronisk sygdom 76,9% 88,9% Har kronisk sygdom og er pårørende Er pårørende til en med en kronisk sygdom 7,0% 0,0% 2,6% 7,7% 1,5% 15,4% 80% 90% 100% Gennemførte Frafaldne Som det fremgår af figur 3.7., deltog størstedelen af alle kursisterne (både gennemførte og frafaldne) på kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, fordi de selv har en kronisk sygdom. 2,6 % af de gennemførte kursister og 7,7 % af de frafaldne deltog på kurset som pårørende til en med en kronisk 11

12 sygdom. 7 % af de gennemførte kursister og ingen af de frafaldne deltog, fordi de både har en kronisk sygdom og er pårørende til en med en kronisk sygdom. De næste 2 figurer indeholder kun besvarelser fra kursister, der har angivet at have en kronisk sygdom (263 respondenter). Kursister, der deltog som pårørende, indgår altså ikke her. LANGVARIGE/KRONISKE SYGDOMME Figur 3.8. Fordeling af sygdomme for de gennemførte (263 respondenter) og frafaldne (24 respondenter) kursister, der har angivet at have en kronisk sygdom. (Respondenten har kunnet angive flere svar). Spørgsmålet blev ikke stillet til pårørende. LANGVARIGE/KRONISKE SYGDOMME Apopleksi (blodprop i hjernen) Astma/allergi Kræft 4,2% 4,2% 5,7% 8,3% 5,7% 8,3% Diabetes 13,7% 20,8% Fibromyalgi 8,3% 13,3% Gigtsygdom 25,5% 33,3% Hjertesygdom 9,9% 16,7% Knogleskørhed 4,2% 8,0% KOL/lungesygdom 14,4% 12,5% Psykisk lidelse 9,1% 8,3% Ryglidelse 16,7% 24,7% Sclerose 0,8% 0,0% Anden sygdom 33,1% 41,7% 2,3% 16,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Gennemførte Frafaldne 12

13 Figur 3.8. viser, at flest gennemførte kursister har angivet at lide af en gigtsygdom (25,5% har angivet dette) og en ryglidelse (24,7%), og flest frafaldne kursister har angivet at lide af en gigtsygdom (33,3 % har angivet dette). Blandt de i alt 87 kursister, der har angivet Andet sygdom, nævnes fx koniske smerter efter operation eller ulykke (22%), Parkinsons sygdom (8%), stofskiftesygdomme (7%) og nervebanesygdomme (7%). VARIGHED AF SYGDOM Figur 3.9. Fordeling af sygdommenes varighed for de gennemførte (263 respondenter) og frafaldne (24 respondenter) kursister, der har angive at have en kronisk sygdom. Spørgsmålet blev ikke stillet til pårørende. HVOR LÆNGE HAR DU HAFT EN KRONISK SYGDOM? Mindre end 1 år 5,7% 4,2% 1 til 5 år 6 til 10 år Mere end 10 år 20,8% 22,1% 20,8% 35,4% 35,0% 37,5% 1,9% 16,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Gennemført Frafaldne Figur 3.9. viser, at flest gennemførte kursister har haft en kronisk sygdom i enten 1-5 år (35,4% har angivet dette) eller mere end 10 år (35% har angivet dette). Flest frafaldne kursister har haft en kronisk sygdom i mere end 10 år (37,5% har angivet dette). Færrest kursister (både gennemførte og frafaldne) har haft en kronisk sygdom i mindre end et år. 13

14 4. Gennemførte kursister Som nævnt i indledningen betragtes en kursist som gennemført fra kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, hvis han/hun har deltaget på 4 eller flere moduler af kurset. Spørgeskemaerne for de gennemførte og frafaldne kursister er forskellige for en del af spørgsmålene. Dette afsnit omhandler udelukkende de gennemførte kursisters evalueringer af kurset De gennemførte kursisters tilfredshed med kurset Alle gennemførte kursister er blevet bedt om at erklære sig enige eller uenige i 21 forskellige udsagn vedrørende deres selvopfattede udbytte af kurset samt deres tilfredshed med kursusforløbet. Dette er fx kursisternes vurdering af værktøjer og metoder på kurset eller deres tilfredshed med instruktørerne. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur 4.0. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at træffe beslutninger. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT TRÆFFE BESLUTNINGER 11,9% 58,1% 21,1% 1,5% 1,5% /ikke relevant 5,9% 70 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at træffe beslutninger. 3 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 14

15 Figur 4.1. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT NÅ DE MÅL, JEG SÆTTER MIG 17,0% 56,3% 18,1% 2,2% 1,9% /ikke relevant 4,4% 73,3 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at nå de mål, som de sætter sig. 4,1 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.2. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg har lært at arbejde med problemløsning. JEG HAR LÆRT AT ARBEJDE MED PROBLEMLØSNING 20,4% 57,8% 16,3% 1,1% 0,7% /ikke relevant 3,7% 78,2 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har lært at arbejde med problemløsning. 1,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 15

16 Figur 4.3. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg har lært at anvende forskellige kognitive teknikker (fx afledning, muskelafspænding, fantasirejse og positiv tænkning). JEG HAR LÆRT AT ANVENDE FORSKELLIGE KOGNITIVE TEKNIKKER 25,6% 54,4% 14,4% /ikke relevant 1,1% 0,7% 3,7% 80 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har lært at anvende forskellige kognitive teknikker såsom afledning, muskelafspænding, fantasirejser og positiv tænkning. 1,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.4. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg føler mig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn. JEG FØLER MIG BEDRE RUSTET TIL AT HÅNDTERE DÅRLIG SØVN 11,1% 34,8% 34,1% 7,0% 2,2% /ikke relevant 10,7% 45,9 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at håndtere dårlig søvn. 9,2 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 16

17 Figur 4.5. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg er begyndt at spise sundere. JEG ER BEGYNDT AT SPISE SUNDERE 13,3% 31,5% 32,2% 6,7% 2,6% /ikke relevant 13,7% 44,8 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er begyndt at spise sundere. 9,3 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.6. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at håndtere mine problemer i forbindelse med at være pårørende til en med sygdom. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT HÅNDTERE MINE PROBLEMER I FORBINDELSE MED AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN MED SYGDOM 11,9% 18,9% 21,9% 1,1% 1,9% /ikke relevant 44,4% 33,8 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at håndtere deres problemer i forbindelse med at være pårørende til en med en sygdom. 3 % er meget uenig eller uenig heri. 22,2 % af kursisterne har angivet, at spørgsmålet ikke er relevant for dem, og yderligere 22,2 % af kursisterne har ikke besvaret spørgsmålet. 17

18 Figur 4.7. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser). JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT HÅNDTERE MINE SYMPTOMER 13,7% 48,1% 26,7% 3,0% 2,2% /ikke relevant 6,3% 61,8 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer såsom smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser. 5,2 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.8. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg er begyndt at bevæge mig mere. JEG ER BEGYNDT AT BEVÆGE MIG MERE 17,8% 34,8% 29,6% 7,0% 2,6% /ikke relevant 8,1% 52,6 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er begyndt at bevæge sig mere. 9,6 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 18

19 Figur 4.9. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE MED MIN LÆGE OG ANDRE SUNDHEDSPROFESSIONELLE 10,4% 27,0% 41,1% 7,0% 2,2% /ikke relevant 12,2% 37,4 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med deres læge og andre sundhedsprofessionelle. 9,2 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE MED FAMILIE OG VENNER 15,9% 39,3% 31,5% 1,1% 3,7% /ikke relevant 8,5% 55,2 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner. 4,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 19

20 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset. JEG HAR TILLID DE INFORMATIONER OG ANVISNINGER, JEG HAR FÅET PÅ KURSET 42,6% 48,5% 4,4% 1,1% 0,4% 3,0% 91,1 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har tillid til de informationer og anvisninger, de har fået på kurset. 1,5 % af kursisterne er meget uenige eller uenige. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde. INSTRUKTØRERNE HAR FORMÅET AT FORMIDLE STOFFET PÅ EN PÆDAGOGISK OG FORSTÅELIG MÅDE 57,4% 31,9% 6,7% 0,7% 0,7% 2,6% 89,3 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde. 1,4 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 20

21 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset. DET HAR VÆRET TIDEN OG KRÆFTERNE VÆRD AT DELTAGE I KURSET 53,0% 34,1% 8,1% 1,5% 1,1% 2,2% 87,1 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. 2,6 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom. DET VAR EN FORDEL, AT INSTRUKTØRERNE SELV LEVER MED EN KRONISK SYGDOM 60,7% 27,8% 6,7% 0,7% 1,1% 3,0% 88,5 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at det var en fordel, at kursets instruktører selv lever med en kronisk sygdom. 1,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 21

22 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Indholdet i kurset var meget relevant for min situation. INDHOLDET I KURSET VAR MEGET RELEVANT FOR MIN SITUATION 37,4% 40,0% 14,1% 3,3% 1,9% 3,3% 77,4 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at indholdet i kurset var meget relevant for deres situation. 5,2 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Instruktørerne var dygtige og velforberedte. INSTRUKTØRERNE VAR DYGTIGE OG VELFORBEREDTE 62,6% 28,9% 4,4% 0,4% 1,1% 2,6% 91,5 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at instruktørerne var dygtige og velforberedte. 1,5 % af kursisterne var meget uenige eller uenige heri. 22

23 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset. JEG HAVDE EN GOD DIALOG MED MINE MEDKURSISTER PÅ KURSET 48,1% 37,4% 9,6% 1,5% 0,0% 3,3% 85,5 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. 1,5 % af kursisterne er uenige heri, og ingen er meget uenige. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne. SVÆRE EMNER OG DISKUSSIONER BLEV HÅNDTERET GODT AF INSTRUKTØRERNE 50,7% 37,4% 6,7% 1,5% 0,4% 3,3% 88,1 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne. 1,9 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 23

24 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset. JEG HAVDE EN GOD DIALOG MED INSTRUKTØRERNE PÅ KURSET 55,2% 34,8% 5,9% 0,7% 0,0% 3,3% 90 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de havde en god dialog med instruktørerne på kurset. 0,7 % af kursisterne er uenige, og ingen er meget uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (270 respondenter) i udsagnet: Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt. JEG VIL FORTÆLLE ANDRE, AT KURSET ER GODT 54,1% 30,4% 9,6% 1,1% 1,5% 3,3% 84,5 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt. 2,6 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 24

25 4.3. Vurdering af kursets organisering og tilfredshed med kurset generelt Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om deres tilfredshed med kursuslokalet, tidspunktet for afholdelse af kurset samt deres generelle tilfredshed med kurset som helhed. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Graden af tilfredshed med kursuslokalet blandt gennemførte kursister (270 respondenter). TILFREDSHED MED KURSUSLOKALE Meget tilfreds 33,3% Tilfreds 53,0% Hverken tilfreds eller utilfreds 8,9% Utilfreds Meget utilfreds 0,7% 0,7% 3,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur viser, at 86,3 % af de gennemførte kursister er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet. 4 % af kursisterne er meget utilfredse eller utilfredse hermed. Figur Foretrukket tidspunkt for afholdelse af kurset blandt gennemførte kursister (270 respondenter). FORETRUKKET KURSUSTIDSPUNKT Formiddag (mellem 9-12) 63,7% Eftermiddag (mellem 12-17) 31,5% Aften (mellem 17-20) 1,9% 3,0% Figur viser, at størstedelen af de gennemførte kursister foretrækker, at kurset afholdes om formiddagen mellem kl ,7 % har angivet dette. Færrest gennemførte kursister (kun 1,9 %) foretrækker at kurset afholdes om aftenen mellem kl

26 Figur Tilfredshed med kurset samlet set blandt gennemførte kursister (270 respondenter). TILFREDSHED MED KURSET SAMLET SET Meget tilfreds 55,2% Tilfreds 33,3% Hverken tilfreds eller utilfreds 8,9% Utilfreds Meget utilfreds 0,7% 0,7% 1,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur viser, at 88,5 % af de gennemførte kursister har været meget tilfredse eller tilfredse med kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom samlet set. 1,4 % af kursisterne har været meget utilfredse eller utilfredse hermed Transport og information om kurset forud for kursusstart Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om, hvordan de kom til kursusstedet samt hvilken form for information, de havde modtaget om kurset på forhånd. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Transportformer til kursusstedet for gennemførte kursister (270 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). TRANSPORT TIL KURSUSSTED Jeg kører selv i bil 60,4% Jeg kører på knallet/scooter/crosser 1,1% Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende Jeg kører i tog eller bus 6,7% 9,6% Jeg cykler Jeg går 15,6% 18,1% Jeg kører med handicapkørsel eller lignende På anden måde 0,4% 3,0% 1,5% 26

27 Figur viser, at størstedelen af de gennemførte kursister er kommet til kursusstedet i egen bil 60,4 % har angivet dette. Herefter er Jeg går den næst største kategori, hvilket 18,1 % har angivet. Blandt de i alt 8 kursister, der har angivet På anden måde nævnes fx kørsel med medkursist og flextrafik. Figur Måder hvorpå de gennemførte kursister (270 respondenter) har fået kendskab til kurset. (Respondenterne har kunnet angive flere svar). KENDSKAB TIL KURSET Via en annonce i den lokale avis 42,6% Hos lægen 8,9% På hospitalet Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 1,1% 2,6% På kommunens jobcenter På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling (fx sagsbehandler) 13,0% 16,3% På kommunens hjemmeside 7,8% På hjemmesiden patientuddannelse.info På hjemmesiden sundhed.dk På biblioteket 1,5% 1,1% 1,5% Gennem en ven/bekendt Andet sted 8,1% 10,7% 3,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Det fremgår af figur 4.25., at de fleste gennemførte kursister har fået kendskab til kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom via en annonce i den lokale avis (42,6% har angivet dette). Herefter følger kommunens sundhedsafdeling (16,3% har angivet dette) og kommunens jobcenter (13% har angivet dette) som de steder, hvor flest kursister har fået kendskab til kurset. Blandt de i alt 32 kursister, der angiver Andet sted nævnes fx på jobbet (fx via kursistens leder) og via et opslag i en opgang. 27

28 Figur Kontaktformer mellem gennemførte kursister (270 respondenter) og koordinator forud for kursusstart. (Respondenterne har kunnet angive flere svar). KONTAKT MED KOORDINATOR FORUD FOR KURSET Mail 30,7% Brev 15,6% Telefon 52,2% SMS 5,9% Personlig samtale 26,3% Informationsmøde 21,5% 6,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur viser, at størstedelen af de gennemførte kursister har været i kontakt med koordinatoren forud for kursusstart over telefon (52,2 % har angivet dette). 30,7 % har været i kontakt med koordinatoren over mail Fravær og årsager til fravær blandt gennemførte kursister Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om, hvor meget fravær de har haft i løbet af kursusforløbet, og om hvad årsagerne til dette eventuelle fravær har været. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Antal fraværsmoduler for gennemførte kursister (270 respondenter). ANTAL FRAVÆRSMODULER 1 modul 37,4% 2 moduler 13,7% Intet fravær 46,7% 2,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur viser, at 46,7 % af de gennemførte kursister har deltaget på alle kursets moduler. 37,4 % har haft 1 moduls fravær og 13,7 % har haft 2 modulers fravær. 28

29 Den næste figur indeholder kun besvarelser fra kursister, der har angivet at have haft fravær i løbet af kurset (144 respondenter). Figur Årsager til fravær blandt de gennemførte kursister, der har angivet at have 1 eller 2 modulers fravær (144 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). ÅRSAGER TIL FRAVÆR Sygdom 41,7% Smerter 22,2% Ferie Jeg havde ikke tid 6,9% 9,7% Jeg havde ingen transportmulighed 2,1% Jeg var for træt/uoplagt 6,3% Kurset levede ikke op til mine forventninger 0,0% Jeg skulle til lægen/hospitalet/kontrol eller lignende 18,8% Tidspunktet kurset blev afholdt på, passede mig dårligt 0,7% Anden årsag 18,8% 4,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Det fremgår af figur 4.28., at de hyppigste fraværsårsager blandt de gennemførte respondenter er henholdsvis sygdom (41,7%) og smerter (22,2%). Blandt de i alt 29 kursister, der har angivet Anden årsag nævnes fx arbejdsrelaterede årsager såsom møder, jobsamtaler og kurser i forbindelse med arbejde (31% af besvarelserne under Anden årsag omhandler arbejdsrelaterede årsager). Derudover nævnes familierelaterede årsager såsom barn eller ægtefælde syg (21% af besvarelserne under Anden årsag omhandler familierelaterede årsager). 29

30 5. Frafaldne kursister Som nævnt i indledningen, betragtes en kursist som frafalden fra kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, hvis han/hun har deltaget på 3 eller færre moduler. Dette afsnit omhandler udelukkende de frafaldne kursisters evalueringer af kurset. Disse kursister er blevet spurgt om, hvor mange moduler de har deltaget i, hvad årsagerne til deres frafald er, og om de kunne have lyst til at deltage på et kursus i LÆR AT TACKLE kronisk sygdom igen, hvis de fik muligheden. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur 5.0. Antal moduler fremmødt for frafaldne kursister (26 respondenter). ANTAL MODULER FREMMØDT 1 modul 11,5% 2 moduler 38,5% 3 moduler 30,8% 19,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 5.0. viser, at flest frafaldne kursister har deltaget i 2 moduler af kurset - 38,5 % af kursisterne har angivet dette. 30,8 % har deltaget i 3 moduler, og 11,5 % har deltaget i 1 modul. 30

31 Figur 5.1. Årsagerne til ikke at deltage på hele kurset blandt frafaldne kursister (26 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). ÅRSAGER TIL FRAFALD Jeg var for syg til at kunne deltage 42,3% Jeg havde for mange smerter 19,2% Jeg havde ikke tid 3,8% Kurset levede ikke op til mine forventninger Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker Kurset gav mig ingen ny viden 19,2% 23,1% 23,1% Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 19,2% Kurset passede ikke til min situation 11,5% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 3,8% Der var for lidt tid til at tale sammen 15,4% Jeg havde ingen transportmulighed 0,0% Tidspunktet kurset blev afhold på, passede mig dårligt 15,4% Anden årsag 26,9% 23,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 5.1. viser, at den hyppigste årsag til ikke at deltage på hele kurset blandt de frafaldne kursister er egen sygdom (42,3% har angivet dette). Blandt de 7 kursister, der har angivet Anden årsag nævnes fx indlæggelse på hospital samt arbejdsrelaterede årsager såsom jobsamtale og praktik. 31

32 Figur 5.2. Andel frafaldne kursister (26 respondenter) med lyst til at deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden. VILLE DU DELTAGE PÅ KURSET IGEN, HVIS DU FIK MULIGHEDEN? Ja 26,9% Nej 11,5% Måske 26,9% 34,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Det fremgår af figur 5.2., at 26,9 % af de frafaldne kursister ville deltage på kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom igen, hvis de fik muligheden herfor. 11,5 % af de frafaldne kursister ønsker ikke at deltage igen. Som begrundelser herfor nævnes fx, at kursets indhold og form ikke var noget for kursisterne. 26,9 % af de frafaldne kursister vil måske deltage på kurset igen, hvis de får muligheden. 32

33 6. Forventninger til kurset Både gennemførte og frafaldne kursister er blevet spurgt, om kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. Besvarelserne fremgår i det følgende. Figur 6.0. Vurdering af indfrielse af forventninger til kurset blandt gennemførte (270 respondenter) og frafaldne (26 respondenter) kursister. VAR KURSET SOM DU HAVDE FORVENTET PÅ BAGGRUND AF DEN INFORMATION, DU HAVDE FÅET FORUD FOR KURSUSSTART? Ja 42,3% 71,1% Nej 12,2% 19,2% Ved ikke 12,2% 26,9% 4,4% 26,9% 80% Gennemførte Frafaldne Figur 6.0. viser, at 71,1 % af de gennemførte kursister og 42,3 % af de frafaldne kursister har angivet, at kurset var som forventet på baggrund af den information, som de havde fået forud for kursusstart. 12,2 % af de gennemførte kursister og 19,2 % af de frafaldne kursister har angivet, at dette ikke er tilfældet. Blandt de i alt 38 kursister, der har angivet, at kurset ikke var som forventet, begrunder de fleste dette med, at kurset var for overfladisk, upersonligt og teoretisk der efterspørges mere tid til dialog mellem kursisterne, så der er mulighed for at udveksle erfaringer. 40 % af svarene handler om dette. 6 % af kursisterne efterspørger fysisk træning, og 6 % var utilfredse med instruktørerne. 12 % af de kursister, der har angivet, at kurset ikke var som forventet, skriver, at kurset var bedre end de havde forventet på forhånd. 33

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den måde

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed Patient uddannelse Lær at leve med kronisk sygdom Din genvej til sundhed Fælles problemer og fælles løsninger Mennesker med kronisk sygdom har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selv om

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere