Halvårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013"

Transkript

1 Halvårsrapport

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side 5 Ledelsesberetning...side 6 Ledelsespåtegning...side 13 Resultatopgørelse side 14 Balance pr side 15 Egenkapitalopgørelse pr side 16 Kapitalforhold og solvens...side 17 Noter...side 18 Organisationsdiagram...side 37 Side 2

3 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut: Adresse Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Hjemmeside Direktion Ordførende direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Direktør Otto Feierskov, Strandvejen 42, 7120 Vejle Øst Titel og navn Adresse Fødselsdato Valgt i formand Gårdejer Sejer Mortensen Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Poppelvej 6, 7441 Bording Elektroinstallatør Bent Grøn Andersen Kærbyvej 32, Nr. Rind, 8832 Skals Gartner Erik Bendixen Hygumvej 62, Hygum, 7300 Jelling Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Rønshovedvej 60, 7100 Vejle * Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen Tjørnevej 6, 7200 Grindsted * Landmand Knud-Ove Hansen Munkeparken 57, 6240 Løgumkloster Borgmester Ib Kristensen Dalsvinget 38, 7200 Grindsted Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg * Kunderådgiver Steen Louie Vangeager 6, 7120 Vejle Øst * Advokat Bjarne L. Petersen Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl Direktør Bjarne Toftlund Kappelvænget 2, 5620 Glamsbjerg Elinstallatør Søren Øgaard Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø Bestyrelse Aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen er 70 år jf. sparekassens vedtægter. * Medarbejdervalgte Risiko- og revisionsudvalg Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Uafhængig revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frodesgade 125 Postboks Esbjerg Halvårsrapport 2013 Side 3

4 Velkomst fra direktionen Otto Feierskov direktør Claus E. Petersen ordførende direktør Travlt halvår i sparekassen har haft et travlt 1. halvår præget af fusionerne i 2012 og Finanstilsynets besøg i foråret Fusionerne i 2012 med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals har afstedkommet et stort arbejde med at integrere systemer, produkter mv., så kunderne har mærket så lidt til fusionerne som overhovedet muligt. På grund af fusionerne er sparekassen vokset med ca. 60 pct. på balance og er som følge heraf fra årsskiftet blevet gruppe 2 pengeinstitut, der er underlagt højere forventninger til forretningsgange og administrative rutiner. Begge dele påpeger Finanstilsynet i deres redegørelse offentliggjort den 14. august Finanstilsynets besøg medfører at sparekassen skal foretage yderligere nedskrivninger på 288 mio. kr., hvilket er indregnet i halvårets tal. Redegørelsen indeholder desuden en række påbud. Sparekassen har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning og er i fuld gang med at implementere påbuddene i organisationen, så vi er på plads inden efterårets udgang. Sparekassens resultat for 1. halvår 2013 ender med et underskud før skat på 98,5 mio. kr. som en konsekvens af et faldende aktivitetsniveau på kundesiden og et større nedskrivside 4 ningsbehov end først antaget. Sparekassen har hidtil anvendt et mere langsigtet driftsperspektiv ved vurderingen af øvrige landbrugsaktiver og ejendomme end Finanstilsynet, som er mere forsigtige i deres vurdering begrundet i en hurtig realisation af værdierne. Nedskrivninger er imidlertid ikke lig med tab. Set over en femårig periode har sparekassen kun tabt 34 kr. for hver 100 kr., som er reserveret til fremtidige tab. er fortsat et robust pengeinstitut med en solid kapitalreserve og en solvensprocent pr. halvåret på 12,6 pct. mod lovgivningens krav om minimum 8 pct. Sparekassens individuelle solvensbehov er opgjort til 10,6 pct. Sparekassens bestyrelse har med virkning fra 14. august indført en garantbørs for at sikre stabilitet i garantmidlerne og dermed stille og roligt forøge sparekassens solvens til gavn for garanter, kunder og sparekassen. ser med optimisme på fremtiden, ikke mindst fordi sparekassen har en god basisindtjening, hvilket Finanstilsynet også fremhæver. Samfundsøkonomisk er der spæde tegn på en begyndende vending. Direktionen

5 Glimt fra det forløbne halvår vi har fået nyt navn... NYT LOGO Navneskifte i Skals Læs m ere på js.dk Den 25. februar skiftede de tidligere filialer i Sparekassen i Skals officielt navn til, og der kom nyt logo op på alle bygninger. Navneskiftet blev markeret med radiospots og annoncer i lokale aviser under overskriften Nu hedder vi Den Jyske Sparekasse, en lille forskel - mere at byde på. Formålet var at fortælle kunderne, at de stadig har nemt ved at få gode råd og professionel rådgivning. Billån I starten af året introducerede et nyt og fordelagtigt billån til en variabel rente på 5,95%. Med dette tiltag har vi ønsket at fortælle såvel kunder som ikke-kunder om fordelene ved at få et billån i sparekassen frem for hos et finansieringsselskab. Udover en attraktiv rente kan vi også tilbyde rådgivning, så lånet passer bedst muligt til kundens økonomi. I løbet af foråret er det nye billån blevet markedsført med en større kampagne i filialnettet. Der er 100 mio. kr. i udlånspuljen. Hovedgaden Skals Tlf Garantmøder 2013 Forårets kundearrangementer Jubilæum i Viborg og Esbjerg Ny hjemmeside Årets garantmøder blev afholdt i Løgumkloster, Grindsted, Ikast, Vejle, Farsø og Skals. Ca garanter mødte op til en festlig aften, der på sædvanligvis blev indledt med formandens beretning efterfuldt af en gennemgang af regnskabet for Herefter gik underholdningen på scenen - i skikkelse af Tørfisk, Brødrene Olsen, Sigurd Barret, De 4 Tenorer samt Birthe Kjær og Feel Good Band. I Skals var programmet lidt anderledes, og her spillede det lokale orkester Roulet. Den 4. juni var der 25 års jubilæum i Viborg. Det blev fejret i forbindelse med byens Open by Night, hvor der blev serveret øl, vand og pølser i et telt uden for filialen. Mange besøgende lagde vejen forbi i løbet af aftenen, og der blev foretaget ca. 700 serveringer i løbet af de fire timer, arrangementet varede. I Esbjerg kunne de fejre 20 års jubilæum den 3. juni, og det blev markeret med åbent hus. I den anledning var der parkeret en pølsevogn uden for filialen og knap 300 mennesker besøgte filialen denne eftermiddag. Halvårsrapport 2013 Henover foråret er der blevet afholdt mange forskellige og spændende kundearrangementer i sparekassens filialer. I Give inviterede man eksempelvis nogle nye kunder til champagnesmagning. Kunderne var velkomne til at tage et vennepar med, som måske også var interesseret i at lære bedre at kende. I Esbjerg inviterede filialen med stor succes en gruppe kvindelige kunder til pigeaften på Hudplejeklinikken. Det blev en hyggelig aften, hvor gode kunderelationer blev plejet. Fra mandag den 24. juni var det en helt anderledes hjemmeside, der mødte kunderne på Det overordnede formål med siden er at brande for såvel nye som gamle kunder. Det skal være let og logisk at navigere rundt på siden og finde de informationer, man har brug for. Udover et friskt og lækkert design har hjemmesiden fået nye og spændende funktioner som eksempelvis MIT DJS og PDF PRINT, hvor man kan samle sider som en PDF og printe eller sende den pr. mail. Side 5

6 Ledelsesberetning Halvåret der gik Overblik har realiseret et underskud på 98,5 mio. kr. før skat for første halvår af 2013, hvor der var et overskud på 109,3 mio. kr. før skat ved halvåret Resultatet er påvirket af et faldende aktivitetsniveau og et større nedskrivningsbehov end forventet. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013 gennemgik Finanstilsynet sparekassens 61 største udlånsengagementer, 4 største udlånsengagementer fra sparekassen i Skals, 305 stikprøveengagementer blandt sparekassens øvrige engagementer samt engagementer med sparekassens bestyrelse og direktion. Finanstilsynet fandt på baggrund af gennemgangen af de udvalgte engagementer, at behovet for yderligere nedskrivninger opgjort pr. 31. marts 2013 var 288 mio.kr. større end opgjort af sparekassen. Heraf har sparekassen opgjort, at 190 mio. kr. skal tilbageføres til 2012, jf. Supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten Restbeløbet på 98 mio. kr. er indregnet i halvårsrapporten Tallene er ikke sammenlignelige tilbage i tid på grund af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i Netto rente- og gebyrindtægter på 410,0 mio. kr. er steget med 52,2 mio. kr. i forhold til 1. halvår Hvis der korrigeres for markedsudvidelsen som følge af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i 2012, er der dog tale om et fald, som anslås til 10 pct. Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i sparekassen har i første halvår 2013 udgjort ca. 479 personer. Pr udgjorde antal ansatte i sparekassen (ekskl. medarbejdere fra Sparekassen i Skals) omregnet til fuldtidsbeskæftigede ca Stigningen på 47 personer er ikke en egentlig stigning, men kan forklares med sammenlægningen med Sparekassen i Skals pr Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør i alt 264,6 mio. kr. mod 125,0 mio. kr. for halvåret Sparekassens kernekapital- og solvensprocent blev henholdsvis 11,5 pct. og 12,6 pct. mod 12,5 pct. og 14,2 pct. ved halvåret Egenkapitalen er faldet med 6,2 pct. til mio. kr. i forhold til , primært som følge af resultatet for 1. halvår 2013 og udbetaling af renter til garanter. Sparekassens garantkapital er på 872,4 mio. kr., og der har været et mindre fald på 0,2 pct. siden ultimo Vi har garanter. Sparekassens garanter har modtaget 29,3 mio. kr. i rente i foråret Sparekassen har nu kunder mod ultimo Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse Resultatopgørelsen Resultatet for 1. halvår 2013 er ikke sammenligneligt med 1. halvår 2012, som følge af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i Den primære indtjening, jf. den ombrudte resultatopgørelse ovenfor, udgør 163,0 mio. kr. og er stort set på niveau med 1. halvår Indtjeningen har dog ikke helt levet op til forventningerne, bl.a. som følge af et faldende aktivitetsniveau. Netto rente- og gebyrindtægter stiger i første halvår med 52,2 mio. kr. (14,5 pct.), mens udgifterne til personale og administration er steget med 45,6 mio. kr. (24,4 pct.). Korrigeres der for markedsudvidelsen som følge af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i 2012, er der tale om et fald på omkring 10 pct. i netto rente- og gebyrindtægter. Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår / Mio. kr. 30/ Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår / kr kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Andre poster Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal Solvensprocent... 12,6 14,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,5 110,2 Summen af store engagementer... 21,5 10,4 Halvårets nedskrivningsprocent... 1,6 0, / / / Netto rente og gebyrindtægter Index Udg. til personale og adm Index Side 6

7 Ledelsesberetning Omkostningsindexet stiger i såvel 2012 som i 2013, som en konsekvens af markedsudvidelserne. De absolutte udgifter til personale og administration kommer fra et lavt niveau, hvorfor selv forholdsvise begrænsede omkostningsforøgelser vil påvirke omkostningsindexet relativt meget i opadgående retning. De igangsatte ressourcebesparelser gennemført i juni måned 2013 vil først have fuld effekt fra 2014 regnskabet, og dermed på omkostningsindexet. Nedskrivningerne er i 1. halvår 2013 fortsat på et højt niveau og beløber sig til 264,6 mio. kr. mod 125,0 mio. kr. ved halvåret Det er væsentligt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende nedskrivninger og korrektivkonto på side 8 og afsnittet vedrørende nedskrivninger på side 31. Balancen s balance udgør pr. 30. juni mio. kr. Det udskudte skatte aktiv som knytter sig til reguleringsposterne (forskelsbeløbene) i resultatopgørelsen i Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 er ikke indregnet som et udskudt skatteaktiv, hverken pr. 31. december 2012 eller pr. 30. juni 2013, jf. nærmere på side 34 under skat. Udlånssiden er reduceret med 2,9 pct. fra mio. kr. ultimo 2012 til mio. kr. ved halvåret Indlån er reduceret med 8,2 pct. fra ,1 mio. kr. ultimo 2012 til ,7 mio. kr. ved halvåret Korrigeres der for indfrielse af seniorlån i 1. halvår 2013 på ca mio. kr., er der tale om en mindre stigning på 0,4 pct. Pr er der i indlån medregnet seniorlån på 144,9 mio. kr. Udviklingen på indlånssiden er tilfredsstillende. Garantkapitalen er faldet svagt fra 874,1 mio. kr. ultimo 2012 til 872,4 mio. kr. Egenkapitalen er ved halvåret 2013 reduceret med 6,2 pct. fra 1.678,1 mio. kr. ultimo 2012 til 1.573,6 mio. kr. Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 16. Kernekapitalens andel af den samlede basiskapital udgør nu 90,7 pct. Den likviditetsmæssige overdækning er på 166,5 pct., hvilket er tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejdes der løbende på forbedringer af metoder til indregning og måling heraf. Der henvises til note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn for yderligere beskrivelse. Forretningsmæssige tilpasninger Med baggrund i at risikobilledet i dansk og europæisk økonomi fortsat ikke er forbedret, har sparekassen vurderet det nødvendigt at foretage nogle forretningsmæssige tilpasninger på medarbejdersiden og i filialnettet i juni. En af tilpasningerne er en renteændring. Rentesatsen for almindelige lån og kreditter forhøjes med 0,25%-point pr. 5. august Renteforhøjelsen på 0,25%-point for et typisk udlån svarer til en forhøjelse af debitorrenten med 0,27%-point. Derudover bliver der som følge af den nødvendige kapitalreservation ved uudnyttede trækningsretter på kreditter, indført en provision af maksimum på kreditter på 0,25%-point med virkning fra 1. januar Endvidere har et faldende aktivitetsniveau i 1. halvår 2013 og et større nedskrivningsbehov end forventet medført at 8 af de mindste filialer er blevet sammenlagt med den nærmeste større filial, og samtidig er der sagt farvel til 17 dygtige kolleger. I forlængelse af dette er der et antal medarbejdere, der er blevet tilbudt et aftalt pensionstidspunkt. Ved samme lejlighed er der indført ansættelsesstop, hvorved der er udvist rettidig omhu. På udvalgte fagområder vil vi dog i lyset af Finanstilsynets krav annoncere efter nye medarbejdere. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån I Sparekassen har vi i de seneste år gået efter balance mellem ind- og udlån. Pr. 30. juni udgør udlån mio. kr., mens indlån udgør mio. kr. I indlån er medregnet seniorlån på 145 mio. kr. Efter bortfald af seniorlånet (juli 2013) har vi 948 mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. At det er lykkedes at få et pænt indlånsoverskud er et resultat af øget fokus samt kundernes lyst til at spare op og mindre lyst til at låne. Samtidig påvirkede fusionen med Sparekassen i Skals positivt, da de havde et indlånsoverskud. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag. De nuværende lånemuligheder gør det dyrere at skaffe likviditet, hvorfor finansiering via indlån giver mulighed for at tilbyde kunderne skarpere priser. Likviditet Forlængelse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik forlænget statsgarantirammen for likviditet via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet til mio. kr., der primo 2013 er udnyttet til at udstede egne obligationer. Disse obligationer kan benyttes til at belåne i Danmarks Nationalbank, og kan dermed tælles med i likviditetsprocenten. 2/3 af obligationsbeløbet forfalder efter 3 år primo 2016, mens 1/3 forfalder ultimo Likviditetslån på mio. kr. med forfald primo 2013 er indfriet og erstattet af ovennævnte forlængelse af statsgarantien. Likviditetsprocenten Sparekassen har været i stand til at forbedre likviditetsprocenten til 166,5 procent i forhold til 147,2 procent ved ultimo ,5 30/ , , , Likviditetsprocent 160, , Halvårsrapport 2013 Side 7

8 Ledelsesberetning Liquidity Coverage Requirement og Net Stable Funding Ratio På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal, som over tid vil erstatte den traditionelle likviditetsprocent. Fra januar 2015 indføres Liquidty Coverage Requirement (LCR). For at leve op til kravet skal sparekassens beholdning af likvide aktiver af høj kvalitet, der kan konverteres til kontanter inden for en 30-dages tidshorisont, være over 100 pct. af hvad stresstests viser, at der må forventes mistet ved en akut likviditetskrise. Den 20. juni 2013 vedtog Europarådet CRD IV-pakken blandt andet indeholdende kapitalkravsforordningen (CRR), hvor den endelige implementering af LCR udskydes, således at LCR kun skal udgøre 60 procent 1. januar 2015 stigende til 100% 1. januar Indtil da gælder de nuværende likviditetsregler. Tidligst fra 2018 indføres det andet nøgletal Net Stable Funding Ratio (NFSR), som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil, set over en et-årig tidshorisiont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, den skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af NSFR, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 8). Kapital Sparekassen laver løbende kapitalplaner for den kommende kapitalsammensætning. Planerne forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt og med løbende opfølgning. s kapitalplan for : Opgørelse (t.kr) af basiskapital pr.: Kernekapital Kernekap. eft. primær fradrag Fradrag i kernekapitalen Hybrid kernekapital Supplerende kapital efter fradrag Supplerende kapital Fradrag i supplerende kapital 30/ / / / Basiskapital i alt Vægtet balance Egenkapital efter fradrag i pct Kernekapitalpct Solvenspct Individuel solvensbehov Buffer 8,1% 11,5% 12,6% 10,6% 2,0% 8,2% 11,6% 12,7% 10,6% 2,1% 9,0% 12,2% 13,4% 10,7% 2,7% 9,5% 12,7% 13,8% 10,6% 3,2% I tabellen ovenfor ses sparekassens kapitalplan frem til Planen er baseret på de gældende regler for så vidt angår fradragsposterne og opgørelse af vægtede poster. Fra 1. januar 2014 træder nye (EU) regler i kraft (kapitalkravsforordningen CRR). Den konkrete udformning af visse overgangsregler (der indenfor visse rammer skal fastsættes lokalt) kendes ikke p.t. Samlet set forventes reglerne at være en fordel for sparekassen i ovennævnte kapitalplanperiode, da fordelen ved de nye regler om lempelse af vægtene på små og mellemstore virksomheder (artikel 501 i CRR) forventes at overstige kravene på andre områder. Pr. 30. juni 2013 er solvensen opgjort til 12,6 pct. og solvensbehovet er opgjort til 10,6 pct. Der er således en overdækning på 2 pct. point. Dette svarer i beløb til ca. 312 mio. kr. Sparekassen er således forsvarligt kapitaliseret og lever til fulde op til lovens krav. Det er imidlertid bestyrelsens målsætning, at sparekassen skal kapitaliseres endnu bedre i de kommende år. Dette med baggrund i kommende EUregler og ønsket om en stærkere kapitalbase, når konjunkturerne vender. Heri indgår også overvejelser, som ikke er indregnet i kapitalplanen ovenfor. Tilsynsdiamanten Sparekassen ligger sikkert inden for tilsynsdiamantens rammer, jf. tabellen nedenfor. Det er herunder positivt, at likviditetsoverdækningen er væsentligt over grænseværdien i tilsynsdiamanten, og at stabil funding på 0,74 ligger på et fornuftigt niveau. De 5 nøgletal Finanstilsynets pejlemærke Den Jyske Sparekasse Godkendt Summen af store engagementer max. 125 % ,5 a Udlånsvækst max. 20 % 20-2,9 a Ejendomseksponering max. 25 % 25 16,4 a Likviditetsoverdækning min. 50 % ,5 a Stabil funding max. 1 * 1 0,74 a * Udlån/Arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år. Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital, heri medregnes lån i Nationalbanken med restløbetid over 1 år. Nedskrivninger og korrektivkonto Sparekassen har igennem de senere år foretaget store nedskrivninger. Nye nedskrivningsregler er en del af forklaringen på de store nedskrivninger. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013 gennemgik Finanstilsynet sparekassens 61 største udlånsengagementer, 4 største udlånsengagementer fra sparekassen i Skals, 305 stikprøveengagementer blandt sparekassens øvrige engagementer samt engagementer med sparekassens bestyrelse og direktion. Finanstilsynet fandt på baggrund af gennemgangen af de udvalgte engagementer, at behovet for yderligere nedskrivninger opgjort pr. 31. marts 2013 var 288 mio.kr. større end opgjort af sparekassen. Heraf har sparekassen opgjort, at 190 mio. kr. skal tilbageføres til 2012, jf. Supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten Restbeløbet på 98 mio. kr. er indregnet i halvårsrapporten Side 8

9 Ledelsesberetning / halvår 2. halvår Endelige tab af nedskrivninger I ovenstående figur vises udviklingen over en årrække for nedskrivninger og de dertil hørende endelige tab. Figuren viser tydeligt, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Set over pereioderne er tabene kun 22,3 pct. i 2013, 36,9 pct. i 2012, 16,8 pct. i 2011, 63,6 pct. i 2010 og 23,3 pct. i På korrektivkontoen er der opbygget en samlet nedskrivningssaldo på mio. kr. inklusive hensættelser til tab på garantier m.m. på 10 mio. kr. Denne saldo er en buffer for fremtidige forventede tab. Hertil kommer nedskrivninger på overtagne engagementer (dagsværdireguleringer) i forbindelse med fusionerne/sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals på 584 mio. kr. Sidstnævnte må ikke regnskabsmæssigt vises som en del af korrektivkontoen. Tillægges beløbet vil den samlede korrektivkonto være på ca. 2 mia. kr. Med lidt fremgang i samfundet vil der alt andet lige være mulighed for at en del af de nuværende nedskrivninger (og dagsværdireguleringer) kan tilbageføres (indtægtsføres) i sparekassens regnskab. styrker bestyrelsen På det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. marts blev Bjarne Toftlund, direktør i GF Forsikring, indvalgt i sparekassens bestyrelse. Med Bjarne Toftlunds indtræden opfylder dermed Finanstilsynets nye krav til Gruppe 2 pengeinstitutter om at have et medlem med ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed i bestyrelsen. Bjarne Toftlund er uddannet cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor. I 1993 startede han som økonomichef i GF Forsikring, og siden 1999 har han været en del af direktionen. Derudover er Bjarne Toftlund blandt andet medlem af bestyrelsen i Sparinvest Holding, brancheforeningen Forsikring og Pension samt foreningen Gensidig Forsikring, hvor han er formand. Mangfoldighed i s ledelse og bestyrelse ønsker generelt en mere lige fordeling af kvinder og mænd i såvel bestyrelse som i ledelsen. De repræsentantskabsvalgte medlemmer i sparekassens bestyrelse består i dag udelukkende af mænd. Bestyrelsen har en målsætning om at fordelingen skal ændres, således at andelen af kvindelige repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen skal udgøre mindst 25 % fra I sparekassens ledelse er andelen af kvinder i dag 21,3 %, men ønskes øget til 30 % inden Derfor har sparekassen fastlagt en strategi for at opnå denne fordeling. Det indebærer blandt andet, at der skal igangsættes initiativer på de områder, hvor det er nødvendigt. Den Jyske Sparekasse ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder udnytter sine kompetencer bedst muligt uanset køn. ansætter altid den kandidat, som er bedst egnet til en lederstilling uafhængigt af køn. Ny hjemmeside Fra mandag den 24. juni var det en helt anderledes hjemmeside, der mødte kunderne på Udover et nyt design har hjemmesiden fået nye og spændende funktioner. Det overordnede formål med siden er at brande Den Jyske Sparekasse for såvel nye som nuværende kunder. Det skal være let og logisk at navigere rundt på siden og finde informationer. På forsiden er der adgang til Netbank og flere forskellige kontakt muligheder, så man hurtigt kan finde sin rådgiver eller nærmeste filial. I toppen af siden findes MIT DJS med mulighed for at få vist sin personlige rådgiver og filial samt dertilhørende kontaktinformationer. Derudover kan man få hurtig adgang til sine favoritsider. Den nye hjemmeside byder på flere nyheder og funktioner, og vi opfordrer alle til at besøge og selv gå på opdagelse. Garantmøder Garanterne i bliver hvert år inviteret til garantmøde. Her gennemgår formanden årets gang i sparekassen, og direktøren gennemgår sparekassens regnskab og forventninger til fremtiden. Garantmøderne er en anledning til at sige tak til vores trofaste garanter, som udgør en vigtig del af sparekassens fundament. Garanterne havde også i år mulighed for at vælge frit mellem garantmøderne, der blev afholdt i Grindsted, Vejle, Løgumkloster, Ikast og Farsø. Underholdningen var en bred vifte af kendte danske kunstnere, som gav vores garanter en rigtig god aften. Med Tørfisk, Brødrene Olsen, De 4 Tenorer, Birthe Kjær og Feel Good Band Sigurd Barrett på scenen blev der både danset, grinet og sunget med. Garantmødet i Skals blev afviklet som planlagt før fusionen med middag og dans ved Roulet, og der deltog kun garanter fra Skals. Medarbejdere Vi er fremtiden - sådan lyder det ordsprog som Den Jyske Sparekasse arbejder efter i Det er en naturlig opfølgning på Overskud er guld værd, som prægede 2012 og var med til at skabe sammenhold og fokus på 6 forskellige områder i. En proces der i 2013 bl.a. har været medvirkende årsag til en ny underafdeling af sparekassens personaleforening Egetræet. Underafdelingen af Egetræet vil have idræt som hovedfokus herunder både individuelle og teambaserede aktiviteter. Halvårsrapport 2013 Side 9

10 Ledelsesberetning På baggrund af opstramning på området for anti-hvidvask er det besluttet, at alle medarbejdere i, som et supplement til kompetenceafklaringen, skal gennemgå en funktionsopdelt test omkring anti-hvidvask. Ved beståelse af den funktionsopdelte test vil det klart fremgå, at sparekassens medarbejdere er tilstrækkeligt klædt på til at være opmærksomme på denne udfordring. Desuden vil alle sparekassens rådgivere, hen over sommeren, opleve at skulle bestå yderligere én test inden for de gule og grønne investeringsprodukter, nemlig testen i Garant- og Andelskapital. Med den ekstra fokus der er på videreuddannelse af sparekassens medarbejdere sikrer vi fortsat, at Den Jyske Sparekasses kunder altid får en kvalificeret og professionel rådgivning. Faktaboks om sparekassens medarbejdere 1. halvår Aldersfordeling 0-30 år = 11,18% år = 16,46% år = 28,27% år = 36,08% 61 år = 8,02% Anciennitet i gennemsnit Kønsfordeling Mænd = 41,8% Kvinder = 58,2% 0-30 år = 11,64% år = 15,98% år = 28,77% år = 38,13% 61 år = 5,48% 12,8 år 12,0 år Mænd = 41,3% Kvinder = 58,7% Gennemsnitsalder 46,8 år 46,4 år Antal medarbejdere 478,9 413,0 omregnet til fuldtidsansatte Uddannelsesdage i 2,1 3,8 gennemsnit Kønsfordeling - ledelsen i sparekassen Mænd = 77,1% Kvinder = 22,9% Mænd = 78,7% Kvinder = 21,3% Nye produkter Nyt garantkoncept I marts måned præsenterede sparekassen et nyt og gratis garantkoncept som afløste Segl klubben og gælder for alle sparekassens garanter. Kunder med kr. i garantkapital er nu Garant- Basis kunder og kan deltage i det årlige garantmøde. Kunder med kr. eller mere i garantkapital er GarantPremium kunder og får derudover en række fordele som eksempelvis gratis valutaveksling og Visa/Dankort, rabat på MasterCard samt en attraktiv rente på løn- og opsparingskonti. Du kan se alle fordelene og læse mere om garantkonceptet på Billån I starten af året introducerede en ny og fordelagtig billånspulje til en variabel rente på 5,95 %. Med dette tiltag har vi ønsket at fortælle såvel kunder som ikke-kunder om fordelene ved at få et billån i sparekassen frem for hos et finansieringsselskab. Udover en attraktiv rente kan vi også tilbyde rådgivning, så lånet passer bedst muligt til kundens økonomi. I løbet af foråret er det nye billån blevet markedsført med en større kampagne i filialnettet, og sparekassens reklamebil Juken er blevet omfolieret i en orange farve og et design, som matcher kampagnen. Der er afsat 100 mio. kr. i udlånspuljen. Nyt ungdomskoncept I juni måned lancerede sparekassen et nyt ungdomskoncept, som afløste Flextra konceptet. Det nye ungdomskoncept er aldersinddelt i tre grupper: FIRSTstep: 0-14 år NEXTstep: år MYstep: år På den måde kan vi målrette kommunikationen til vores unge kunder, så den bliver mere vedkommende og relevant for den enkelte aldersgruppe. Samtidig kan vi bedre differentiere de produkter og arrangementer, som vi tilbyder de forskellige grupper. Alle sparekassens unge kunder er blevet informeret om det nye koncept samt de tilbud og attraktive fordele, der knytter sig til netop deres aldersgruppe. Der sendes fødselsdagsbreve ud, når kunderne fylder 15, 18 og 28 år blandt andet med information om, hvilke produkter vi nu kan tilbyde dem. Netbank til tablets I sommeren 2013 blev det muligt at få adgang til Netbank på en ipad eller Android tablet. Man skal blot installere en app, der hedder Netbanknøgle, og herefter kan man logge på Netbank med NemID via sparekassens hjemmeside Med Netbank på sin tablet er der mange muligheder. Man kan overføre penge, betale regninger, oprette betalingsservice og meget mere. Swipp En helt ny måde at overføre penge på så dagens lys i juli måned under navnet Swipp. Uden at bruge NemID kan man nu hurtigt og nemt overføre beløb op til kr. når man har modtagerens mobilnummer. Både afsender og modtager skal være tilmeldt ordningen i sit pengeinstitut. Side 10

11 Ledelsesberetning Forventninger til resten af 2013 Risikobilledet i dansk og europæisk økonomi er i løbet af det første halvår 2013 ikke forbedret som ellers forventet og aktivitetsniveauet har været faldende, hvilket har medført nogle forretningsmæssige tilpasninger. Udvidelsen af sparekassens markedsområde i 2012 har medført at omkostningerne i absolutte tal har taget et spring opad. Som beskrevet i afsnittet Forretningsmæssige tilpasninger, side 7, er der sket tiltag i 2013 for at reducere omkostningerne, som dog først får fuld effekt i Herefter forventes det, at omkostningerne kan holdes på et fladt niveau. Vi forventer fortsat lav efterspørgsel på udlån i resten af Det vil give et pres på basisindtjening og sparekassens omkostninger som konstant vil være i fokus. Basisindtjeningen i sparekassen er for 1. halvår 2013 tilfredsstillende, konjunkturerne taget i betragtning, men dog mindre end forventet. Den primære indtjening forventes i 2. halvår 2013 at være omkring 145 mio. kr. Nedskrivningerne har igennem en længere periode ligget på et højt niveau, vi forventer, at nedskrivningerne fremadrettet vil ligge på et noget lavere niveau. Der forventes derfor et mindre og positivt resultat for 2. halvår Der er fra balancedagen og frem til underskriftsdagen ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. Halvårsrapport 2013 Side 11

12 Ledelsesberetning Udvikling i sparekassens hovedtal Udvikling i udlån og indlån (mio. kr.) Garantkapital (mio. kr.) Indlån Udlån / / / / / / / / / / Udvikling i indlån og udlån Udlån er steget fra mio. kr. pr. 30. juni 2012 til mio. pr. 30. juni Samtidig er indlån steget fra mio. kr. pr. 30. juni 2012 til mio. pr. 30. juni 2013, heraf udgør optagne seniorlån 145 mio. kr. Garantkapital Garantkapitalen er faldet fra 874 mio. kr. pr. 31. december 2012 til 872 mio. kr. pr. 30. juni Egenkapital (mio. kr.) Kunder - heraf garanter Garanter / / / / / / / / / /6-2009' Egenkapital Egenkapitalen er pr. 30. juni 2013 faldet med 6,2 pct. i forhold til ultimo Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2012 og udgør mio. kr. pr. 30. juni Kunder - heraf garanter Sparekassens kundeantal udgør pr. 30. juni mod pr. 30. juni Heri er indeholdt garanter pr. 30. juni 2013 mod på samme tid i Kunder og garanter fra Sparekassen i Skals er først indregnet pr. 31. december Side 12

13 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. januar juni 2013 for koncernen og Den Jyske Sparekasse. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i modervirksomhedens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som modervirksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af. Grindsted, den 29. august 2013 Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernen og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for 1. halvår Bestyrelse Direktion Claus E. Petersen ordførende direktør Otto Feierskov direktør Sejer Mortensen Jakob Plum Lauridsen Bent Grøn Andersen Erik Bendixen Anette Hundebøll Bjerregaard Karsten Westergård Hansen Knud-Ove Hansen Ib Kristensen Preben Nørgaard Larsen Steen Louie Bjarne L. Petersen Bjarne Toftlund Søren Øgaard Halvårsrapport 2013 Side 13

14 Resultatopgørelse Koncernen Note kr kr kr kr. 4 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Ændring i værdien af swap - fremtidige betalingsstrømme Skat af ændring i værdien af swap Periodens totalindkomst Bemærkning: Tallene pr er ikke korrigeret i henhold til Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012, da disse ændringer er indregnet i 2. halvår Side 14

15 Balance pr Koncernen Note Aktiver: kr kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 18 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Renter til garanter Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser og risikostyring. Halvårsrapport 2013 Side 15

16 Egenkapitalopgørelse pr Koncernen kr kr kr kr. Garantkapital Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Ultimo heraf garantkapital Finansiel Stabilitet Opskrivningshenlæggelser Primo Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver Primo Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Ultimo Øvrige reserver Primo Tilgang øvrige reserver Anden afgang Ultimo Overført resultat Primo Anden totalindkomst. Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap, 1. halvår Kapitalbevægelse i datterselskab - fejlrettelse tidligere år Periodens resultat korrigeret for nettoopskr. efter indre værdis metode Ultimo Foreslået renter til garanter Primo Udbetalt Ultimo Egenkapital i alt Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Anden totalindkomst Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap, 1. halvår Kapitalbevægelse i datterselskab - fejlrettelse tidligere år Nettoopskrivning efter indre værdis metode Tilgang øvrige reserver Anden afgang øvrige reserver Periodens resultat Årets renter til garanter Udbetalte renter til garanter Ultimo Side 16

17 Kapitalforhold og solvens Koncernen kr kr kr kr. Solvensprocent 12,6 12,5 12,5 12,3 Kernekapitalprocent 11,5 11,4 11,3 11,2 Basiskapitalopgørelse Egenkapital Opskrivningshenlæggelse Immaterielle aktiver Aktiverede skatteaktiver Foreslået udbytte (Renter til garanter) Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Halvdelen af kapitalandele større end 10 pct., jf. 31, stk 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. større end eller lig med 10 % jf. 31, stk. 1, nr. 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital, andel Opskrivningshenlæggelse Basiskapital før fradrag Halvdelen af kapitalandele støøre end 10 pct., jf. 31, stk 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. større end eller lig med 10 % jf. 31, stk. 1, nr. 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Vægtede poster i alt Kapitalkrav iht. lov om finansiel virksomhed 124, stk Halvårsrapport 2013 Side 17

18 Note 1 Noter Anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) og afrundet til nærmeste kr. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for 2012 herunder tillæg med korrigerende/supplerende information til årsrapporten Sammenligningstallene er ændret f.s.v.a. renter af garantkapital, som er elimineret i resultatopgørelsen for sammenligningshalvårene, hvorved der er anvendt samme praksis som i 1. halvår På balancesiden er der ikke ændret i sammenligningstallene, da ændringerne er uvæsentlige. Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2013, er beskrevet i note 2. Vi har valgt at præsentere den anvendte regnskabspraksis, som har særlig betydning for regnskabsaflæggelsen for Den Jyske Sparekasse i note 1. Præsentationen af den øvrige anvendte regnskabspraksis fremgår af note 23. Fastlæggelse af dagsværdi Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse kan indfries til ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til lukkekursen på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata. Regnskabsmæssig sikring Sparekassen anvender de særlige regler om regnskabsmæssig sikring for at undgå den inkonsistens, der opstår ved, at visse finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser (de sikrede poster) måles til amortiseret kostpris, mens afledte finansielle derivater (sikringsinstrumenterne) måles til dagsværdi. I sparekassen er sikringsforholdet etableret på porteføljeniveau for udlån samt indlån. Effektiviteten måles løbende. Udlån Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager samt leasingaktiver (tilgodehavender) i finansiel leasing, hvor sparekassen er leasinggiver. Børsnoterede udlån, og udlån, der indgår i en handelsbeholdning, måles til dagsværdi. Øvrige udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer m.v., og nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Individuelle nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. For individuelle nedskrivninger anses objektiv indikation som indtruffet, f.eks. når låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, (f.eks. insolvens eller en særdeles truende konjunkturmæssig udvikling), ved låntagers kontraktbrud (f.eks. manglende betaling af renter eller afdrag eller overtræk uden forudgående aftale herom), når låntager har fået lempet lånevilkår pga. økonomiske problemer (f.eks. henstand med ydelser, reduktion eller nulstilling af rente eller akkordering) eller ved sandsynliggjort konkurs eller rekonstruktion (f.eks. betalingsstandsning eller akkordforhandling). Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivning og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på engagementet. Sikkerheder optages til realisationsværdi inden for 6 måneder og betalingsstrømme fra indtjening og af afvikling tilbagedis-konteres med den gennemsnitlige rente på engagementet. Alle erhvervsengagementer over 0,5 mio. kr. revurderes individuelt minimum én gang årligt. Herudover gennemgår sparekassen kvartalsvis alle engagementer over 25 mio. kr. på individuel basis. Engagementer, hvor objektive indikationer viser, at der foreligger en risiko for tab udover det normale, vurderes individuelt hvert kvartal. Øvrige engagementer vurderes gruppevis. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 11 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, hvor erhvervskunderne er opdelt efter branche. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet, hvorvidt modelestimaterne afspejler kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. De tilpassede estimater er yderligere korrigeret for at tage højde for det ændrede konjunkturforløb. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, der udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne det enkelte udlåns aktuelle tabsrisiko med udlånets oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Obligationer Obligationer og pantebreve, der handles på aktive markeder, Side 18

19 Note 1 2 Noter måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Hvis markedet for en eller flere obligationer eller pantebreve er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt anerkendt pris, fastsætter pengeinstituttet dagsværdien ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter, analyser af tilbagediskonterede pengestrømme samt andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Aktier Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres for aktier, der handles på aktive markeder efter lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende eller alternativt kapitalværdiberegninger. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, der som udgangspunkt er baseret på noterede markedspriser. I det omfang, der er tale om ikke noterede instrumenter, opgøres dagsværdien efter almindeligt anerkendte principper, der bygger på markedsbaserede parametre. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre passiver. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster, bortset fra i tilfælde, hvor der er etableret et sikringsforhold vedrørende sikring af fremtidige betalingsstrømme. I disse tilfælde indregnes den del af ændringen i dagsværdien af sikringsinstrumentet, der afdækker udsving i betalindsstrømmen, i anden totalindkomst. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for årsregnskabet, er følgende: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor der er væsentlige skøn og dermed usikkerhed forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn. For skøn over sikkerheder i noterede og unoterede værdipapirer henvises til senere omtale. Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav en af de væsentligste forudsætninger, som sparekassen anvender. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 5,75 pct. til 8,50 pct. Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstest forudsættes ejendomme at blive solgt efter 3 til 6 måneder. Som følge af de nuværende og seneste års konjunkturusikkerheder, er værdiansættelsen af sikkerhederne i sparekassens engagementer fortsat forbundet med usikkerhed og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Der har de senere år været behov for større nedskrivninger på sparekassens landbrugsengagementer, idet flere landmænd har en hårdt presset økonomi, og de har haft svært ved at få deres landbrug til at generere overskud. En afgørende faktor for nedskrivninger på landbrugsengagementer er værdien af landbrugsjorden og de skærpede krav til fastsættelse af bygningsværdier. I de foretagne nedskrivningsberegninger for de landbrugsengagementer, hvor der er vurderet at være objektiv indikation for værdiforringelse, er der anvendt en hektarpris på t.kr. De foretagne nedskrivninger er forbundet med betydelige skøn, foretaget i overensstemmelse med regnskabspraksis og den økonomiske afmatning, som krisen har medført, og medfører en større usikkerhed ved måling af engagementerne. Regnskabspraksis baseres på de IFRS forenelige regler i regnskabsbekendtgørelsen, hvor det i væsentlig omfang er ledelsens intention med hensyn til engagementet, der styrer udarbejdelse af betalingsrækker, herunder tidshorisonten. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan være væsentlig. Gruppevise nedskrivninger er fortsat behæftet med en vis usikkerhed, da sparekassen kun har et begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningerne, og det har således været nødvendigt at supplere modellens beregninger med ledelsesmæssige skøn. De ledelsesmæssige skøn relaterer sig især til: Hensættelser til tab på garantier, hvor der er væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti. Noterede værdipapirer indgår i betalingsrækken til børskurs, men der kan være usikkerhed i det omfang, der er tale om markeder med lav omsætning. Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. Midlertidigt overtagne aktiver, hvor der er væsentlige skøn forbundet med fastlæggelsen af salgsværdien og tidspunktet for salg af de overtagne aktiver. Udskudte skatteaktiver indregnes for alle uudnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Fastlæggelse af hvor stort et beløb, der kan indregnes for udskudte skatteaktiver, baseres på skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen af fremtidige skattepligtige overskud. har jævnfør ledelsesberetningen op- Halvårsrapport 2013 Side 19

20 Note 2 Noter gjort en aktuel solvensprocent på 12,6 pct., hvilket skal vurderes i forhold til lovens minimumskrav på 8 pct. og det til Finanstilsynet af sparekassen opgjorte og indberettede individuelle solvensbehov på 10,6 pct. (solvenskravet). Væsentlig uforudsete ændringer i kapitaldækningsbekendtgørelsen eller i Finanstilsynets fortolkning af praksis for vurdering af det nødvendige solvensbehov kan imidlertid medføre, at sparekassens overdækning (p.t. 2,0 pct.) mindskes. Fortsat nedadgående konjunkturer og væsentlige uforudsete begivenheder hos kunder vil ligeledes kunne påvirke sparekassens individuelle solvensbehov negativt. Opgørelsen af det individuelle solvensbehov er sket under iagtagelse af den nuværende markedssituation, og det er er ledelsens vurdering, at s kapital er tilstrækkelig til sparekassens nuværende forretningsomfang. Side 20

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 8 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere