Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013"

Transkript

1 Halvårsrapport

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side 5 Ledelsesberetning...side 6 Ledelsespåtegning...side 13 Resultatopgørelse side 14 Balance pr side 15 Egenkapitalopgørelse pr side 16 Kapitalforhold og solvens...side 17 Noter...side 18 Organisationsdiagram...side 37 Side 2

3 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut: Adresse Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Hjemmeside Direktion Ordførende direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Direktør Otto Feierskov, Strandvejen 42, 7120 Vejle Øst Titel og navn Adresse Fødselsdato Valgt i formand Gårdejer Sejer Mortensen Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Poppelvej 6, 7441 Bording Elektroinstallatør Bent Grøn Andersen Kærbyvej 32, Nr. Rind, 8832 Skals Gartner Erik Bendixen Hygumvej 62, Hygum, 7300 Jelling Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Rønshovedvej 60, 7100 Vejle * Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen Tjørnevej 6, 7200 Grindsted * Landmand Knud-Ove Hansen Munkeparken 57, 6240 Løgumkloster Borgmester Ib Kristensen Dalsvinget 38, 7200 Grindsted Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg * Kunderådgiver Steen Louie Vangeager 6, 7120 Vejle Øst * Advokat Bjarne L. Petersen Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl Direktør Bjarne Toftlund Kappelvænget 2, 5620 Glamsbjerg Elinstallatør Søren Øgaard Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø Bestyrelse Aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen er 70 år jf. sparekassens vedtægter. * Medarbejdervalgte Risiko- og revisionsudvalg Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Uafhængig revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frodesgade 125 Postboks Esbjerg Halvårsrapport 2013 Side 3

4 Velkomst fra direktionen Otto Feierskov direktør Claus E. Petersen ordførende direktør Travlt halvår i sparekassen har haft et travlt 1. halvår præget af fusionerne i 2012 og Finanstilsynets besøg i foråret Fusionerne i 2012 med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals har afstedkommet et stort arbejde med at integrere systemer, produkter mv., så kunderne har mærket så lidt til fusionerne som overhovedet muligt. På grund af fusionerne er sparekassen vokset med ca. 60 pct. på balance og er som følge heraf fra årsskiftet blevet gruppe 2 pengeinstitut, der er underlagt højere forventninger til forretningsgange og administrative rutiner. Begge dele påpeger Finanstilsynet i deres redegørelse offentliggjort den 14. august Finanstilsynets besøg medfører at sparekassen skal foretage yderligere nedskrivninger på 288 mio. kr., hvilket er indregnet i halvårets tal. Redegørelsen indeholder desuden en række påbud. Sparekassen har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning og er i fuld gang med at implementere påbuddene i organisationen, så vi er på plads inden efterårets udgang. Sparekassens resultat for 1. halvår 2013 ender med et underskud før skat på 98,5 mio. kr. som en konsekvens af et faldende aktivitetsniveau på kundesiden og et større nedskrivside 4 ningsbehov end først antaget. Sparekassen har hidtil anvendt et mere langsigtet driftsperspektiv ved vurderingen af øvrige landbrugsaktiver og ejendomme end Finanstilsynet, som er mere forsigtige i deres vurdering begrundet i en hurtig realisation af værdierne. Nedskrivninger er imidlertid ikke lig med tab. Set over en femårig periode har sparekassen kun tabt 34 kr. for hver 100 kr., som er reserveret til fremtidige tab. er fortsat et robust pengeinstitut med en solid kapitalreserve og en solvensprocent pr. halvåret på 12,6 pct. mod lovgivningens krav om minimum 8 pct. Sparekassens individuelle solvensbehov er opgjort til 10,6 pct. Sparekassens bestyrelse har med virkning fra 14. august indført en garantbørs for at sikre stabilitet i garantmidlerne og dermed stille og roligt forøge sparekassens solvens til gavn for garanter, kunder og sparekassen. ser med optimisme på fremtiden, ikke mindst fordi sparekassen har en god basisindtjening, hvilket Finanstilsynet også fremhæver. Samfundsøkonomisk er der spæde tegn på en begyndende vending. Direktionen

5 Glimt fra det forløbne halvår vi har fået nyt navn... NYT LOGO Navneskifte i Skals Læs m ere på js.dk Den 25. februar skiftede de tidligere filialer i Sparekassen i Skals officielt navn til, og der kom nyt logo op på alle bygninger. Navneskiftet blev markeret med radiospots og annoncer i lokale aviser under overskriften Nu hedder vi Den Jyske Sparekasse, en lille forskel - mere at byde på. Formålet var at fortælle kunderne, at de stadig har nemt ved at få gode råd og professionel rådgivning. Billån I starten af året introducerede et nyt og fordelagtigt billån til en variabel rente på 5,95%. Med dette tiltag har vi ønsket at fortælle såvel kunder som ikke-kunder om fordelene ved at få et billån i sparekassen frem for hos et finansieringsselskab. Udover en attraktiv rente kan vi også tilbyde rådgivning, så lånet passer bedst muligt til kundens økonomi. I løbet af foråret er det nye billån blevet markedsført med en større kampagne i filialnettet. Der er 100 mio. kr. i udlånspuljen. Hovedgaden Skals Tlf Garantmøder 2013 Forårets kundearrangementer Jubilæum i Viborg og Esbjerg Ny hjemmeside Årets garantmøder blev afholdt i Løgumkloster, Grindsted, Ikast, Vejle, Farsø og Skals. Ca garanter mødte op til en festlig aften, der på sædvanligvis blev indledt med formandens beretning efterfuldt af en gennemgang af regnskabet for Herefter gik underholdningen på scenen - i skikkelse af Tørfisk, Brødrene Olsen, Sigurd Barret, De 4 Tenorer samt Birthe Kjær og Feel Good Band. I Skals var programmet lidt anderledes, og her spillede det lokale orkester Roulet. Den 4. juni var der 25 års jubilæum i Viborg. Det blev fejret i forbindelse med byens Open by Night, hvor der blev serveret øl, vand og pølser i et telt uden for filialen. Mange besøgende lagde vejen forbi i løbet af aftenen, og der blev foretaget ca. 700 serveringer i løbet af de fire timer, arrangementet varede. I Esbjerg kunne de fejre 20 års jubilæum den 3. juni, og det blev markeret med åbent hus. I den anledning var der parkeret en pølsevogn uden for filialen og knap 300 mennesker besøgte filialen denne eftermiddag. Halvårsrapport 2013 Henover foråret er der blevet afholdt mange forskellige og spændende kundearrangementer i sparekassens filialer. I Give inviterede man eksempelvis nogle nye kunder til champagnesmagning. Kunderne var velkomne til at tage et vennepar med, som måske også var interesseret i at lære bedre at kende. I Esbjerg inviterede filialen med stor succes en gruppe kvindelige kunder til pigeaften på Hudplejeklinikken. Det blev en hyggelig aften, hvor gode kunderelationer blev plejet. Fra mandag den 24. juni var det en helt anderledes hjemmeside, der mødte kunderne på Det overordnede formål med siden er at brande for såvel nye som gamle kunder. Det skal være let og logisk at navigere rundt på siden og finde de informationer, man har brug for. Udover et friskt og lækkert design har hjemmesiden fået nye og spændende funktioner som eksempelvis MIT DJS og PDF PRINT, hvor man kan samle sider som en PDF og printe eller sende den pr. mail. Side 5

6 Ledelsesberetning Halvåret der gik Overblik har realiseret et underskud på 98,5 mio. kr. før skat for første halvår af 2013, hvor der var et overskud på 109,3 mio. kr. før skat ved halvåret Resultatet er påvirket af et faldende aktivitetsniveau og et større nedskrivningsbehov end forventet. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013 gennemgik Finanstilsynet sparekassens 61 største udlånsengagementer, 4 største udlånsengagementer fra sparekassen i Skals, 305 stikprøveengagementer blandt sparekassens øvrige engagementer samt engagementer med sparekassens bestyrelse og direktion. Finanstilsynet fandt på baggrund af gennemgangen af de udvalgte engagementer, at behovet for yderligere nedskrivninger opgjort pr. 31. marts 2013 var 288 mio.kr. større end opgjort af sparekassen. Heraf har sparekassen opgjort, at 190 mio. kr. skal tilbageføres til 2012, jf. Supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten Restbeløbet på 98 mio. kr. er indregnet i halvårsrapporten Tallene er ikke sammenlignelige tilbage i tid på grund af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i Netto rente- og gebyrindtægter på 410,0 mio. kr. er steget med 52,2 mio. kr. i forhold til 1. halvår Hvis der korrigeres for markedsudvidelsen som følge af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i 2012, er der dog tale om et fald, som anslås til 10 pct. Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i sparekassen har i første halvår 2013 udgjort ca. 479 personer. Pr udgjorde antal ansatte i sparekassen (ekskl. medarbejdere fra Sparekassen i Skals) omregnet til fuldtidsbeskæftigede ca Stigningen på 47 personer er ikke en egentlig stigning, men kan forklares med sammenlægningen med Sparekassen i Skals pr Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør i alt 264,6 mio. kr. mod 125,0 mio. kr. for halvåret Sparekassens kernekapital- og solvensprocent blev henholdsvis 11,5 pct. og 12,6 pct. mod 12,5 pct. og 14,2 pct. ved halvåret Egenkapitalen er faldet med 6,2 pct. til mio. kr. i forhold til , primært som følge af resultatet for 1. halvår 2013 og udbetaling af renter til garanter. Sparekassens garantkapital er på 872,4 mio. kr., og der har været et mindre fald på 0,2 pct. siden ultimo Vi har garanter. Sparekassens garanter har modtaget 29,3 mio. kr. i rente i foråret Sparekassen har nu kunder mod ultimo Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse Resultatopgørelsen Resultatet for 1. halvår 2013 er ikke sammenligneligt med 1. halvår 2012, som følge af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i Den primære indtjening, jf. den ombrudte resultatopgørelse ovenfor, udgør 163,0 mio. kr. og er stort set på niveau med 1. halvår Indtjeningen har dog ikke helt levet op til forventningerne, bl.a. som følge af et faldende aktivitetsniveau. Netto rente- og gebyrindtægter stiger i første halvår med 52,2 mio. kr. (14,5 pct.), mens udgifterne til personale og administration er steget med 45,6 mio. kr. (24,4 pct.). Korrigeres der for markedsudvidelsen som følge af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i 2012, er der tale om et fald på omkring 10 pct. i netto rente- og gebyrindtægter. Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår / Mio. kr. 30/ Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår / kr kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Andre poster Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal Solvensprocent... 12,6 14,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,5 110,2 Summen af store engagementer... 21,5 10,4 Halvårets nedskrivningsprocent... 1,6 0, / / / Netto rente og gebyrindtægter Index Udg. til personale og adm Index Side 6

7 Ledelsesberetning Omkostningsindexet stiger i såvel 2012 som i 2013, som en konsekvens af markedsudvidelserne. De absolutte udgifter til personale og administration kommer fra et lavt niveau, hvorfor selv forholdsvise begrænsede omkostningsforøgelser vil påvirke omkostningsindexet relativt meget i opadgående retning. De igangsatte ressourcebesparelser gennemført i juni måned 2013 vil først have fuld effekt fra 2014 regnskabet, og dermed på omkostningsindexet. Nedskrivningerne er i 1. halvår 2013 fortsat på et højt niveau og beløber sig til 264,6 mio. kr. mod 125,0 mio. kr. ved halvåret Det er væsentligt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende nedskrivninger og korrektivkonto på side 8 og afsnittet vedrørende nedskrivninger på side 31. Balancen s balance udgør pr. 30. juni mio. kr. Det udskudte skatte aktiv som knytter sig til reguleringsposterne (forskelsbeløbene) i resultatopgørelsen i Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 er ikke indregnet som et udskudt skatteaktiv, hverken pr. 31. december 2012 eller pr. 30. juni 2013, jf. nærmere på side 34 under skat. Udlånssiden er reduceret med 2,9 pct. fra mio. kr. ultimo 2012 til mio. kr. ved halvåret Indlån er reduceret med 8,2 pct. fra ,1 mio. kr. ultimo 2012 til ,7 mio. kr. ved halvåret Korrigeres der for indfrielse af seniorlån i 1. halvår 2013 på ca mio. kr., er der tale om en mindre stigning på 0,4 pct. Pr er der i indlån medregnet seniorlån på 144,9 mio. kr. Udviklingen på indlånssiden er tilfredsstillende. Garantkapitalen er faldet svagt fra 874,1 mio. kr. ultimo 2012 til 872,4 mio. kr. Egenkapitalen er ved halvåret 2013 reduceret med 6,2 pct. fra 1.678,1 mio. kr. ultimo 2012 til 1.573,6 mio. kr. Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 16. Kernekapitalens andel af den samlede basiskapital udgør nu 90,7 pct. Den likviditetsmæssige overdækning er på 166,5 pct., hvilket er tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejdes der løbende på forbedringer af metoder til indregning og måling heraf. Der henvises til note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn for yderligere beskrivelse. Forretningsmæssige tilpasninger Med baggrund i at risikobilledet i dansk og europæisk økonomi fortsat ikke er forbedret, har sparekassen vurderet det nødvendigt at foretage nogle forretningsmæssige tilpasninger på medarbejdersiden og i filialnettet i juni. En af tilpasningerne er en renteændring. Rentesatsen for almindelige lån og kreditter forhøjes med 0,25%-point pr. 5. august Renteforhøjelsen på 0,25%-point for et typisk udlån svarer til en forhøjelse af debitorrenten med 0,27%-point. Derudover bliver der som følge af den nødvendige kapitalreservation ved uudnyttede trækningsretter på kreditter, indført en provision af maksimum på kreditter på 0,25%-point med virkning fra 1. januar Endvidere har et faldende aktivitetsniveau i 1. halvår 2013 og et større nedskrivningsbehov end forventet medført at 8 af de mindste filialer er blevet sammenlagt med den nærmeste større filial, og samtidig er der sagt farvel til 17 dygtige kolleger. I forlængelse af dette er der et antal medarbejdere, der er blevet tilbudt et aftalt pensionstidspunkt. Ved samme lejlighed er der indført ansættelsesstop, hvorved der er udvist rettidig omhu. På udvalgte fagområder vil vi dog i lyset af Finanstilsynets krav annoncere efter nye medarbejdere. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån I Sparekassen har vi i de seneste år gået efter balance mellem ind- og udlån. Pr. 30. juni udgør udlån mio. kr., mens indlån udgør mio. kr. I indlån er medregnet seniorlån på 145 mio. kr. Efter bortfald af seniorlånet (juli 2013) har vi 948 mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. At det er lykkedes at få et pænt indlånsoverskud er et resultat af øget fokus samt kundernes lyst til at spare op og mindre lyst til at låne. Samtidig påvirkede fusionen med Sparekassen i Skals positivt, da de havde et indlånsoverskud. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag. De nuværende lånemuligheder gør det dyrere at skaffe likviditet, hvorfor finansiering via indlån giver mulighed for at tilbyde kunderne skarpere priser. Likviditet Forlængelse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik forlænget statsgarantirammen for likviditet via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet til mio. kr., der primo 2013 er udnyttet til at udstede egne obligationer. Disse obligationer kan benyttes til at belåne i Danmarks Nationalbank, og kan dermed tælles med i likviditetsprocenten. 2/3 af obligationsbeløbet forfalder efter 3 år primo 2016, mens 1/3 forfalder ultimo Likviditetslån på mio. kr. med forfald primo 2013 er indfriet og erstattet af ovennævnte forlængelse af statsgarantien. Likviditetsprocenten Sparekassen har været i stand til at forbedre likviditetsprocenten til 166,5 procent i forhold til 147,2 procent ved ultimo ,5 30/ , , , Likviditetsprocent 160, , Halvårsrapport 2013 Side 7

8 Ledelsesberetning Liquidity Coverage Requirement og Net Stable Funding Ratio På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal, som over tid vil erstatte den traditionelle likviditetsprocent. Fra januar 2015 indføres Liquidty Coverage Requirement (LCR). For at leve op til kravet skal sparekassens beholdning af likvide aktiver af høj kvalitet, der kan konverteres til kontanter inden for en 30-dages tidshorisont, være over 100 pct. af hvad stresstests viser, at der må forventes mistet ved en akut likviditetskrise. Den 20. juni 2013 vedtog Europarådet CRD IV-pakken blandt andet indeholdende kapitalkravsforordningen (CRR), hvor den endelige implementering af LCR udskydes, således at LCR kun skal udgøre 60 procent 1. januar 2015 stigende til 100% 1. januar Indtil da gælder de nuværende likviditetsregler. Tidligst fra 2018 indføres det andet nøgletal Net Stable Funding Ratio (NFSR), som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil, set over en et-årig tidshorisiont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, den skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af NSFR, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 8). Kapital Sparekassen laver løbende kapitalplaner for den kommende kapitalsammensætning. Planerne forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt og med løbende opfølgning. s kapitalplan for : Opgørelse (t.kr) af basiskapital pr.: Kernekapital Kernekap. eft. primær fradrag Fradrag i kernekapitalen Hybrid kernekapital Supplerende kapital efter fradrag Supplerende kapital Fradrag i supplerende kapital 30/ / / / Basiskapital i alt Vægtet balance Egenkapital efter fradrag i pct Kernekapitalpct Solvenspct Individuel solvensbehov Buffer 8,1% 11,5% 12,6% 10,6% 2,0% 8,2% 11,6% 12,7% 10,6% 2,1% 9,0% 12,2% 13,4% 10,7% 2,7% 9,5% 12,7% 13,8% 10,6% 3,2% I tabellen ovenfor ses sparekassens kapitalplan frem til Planen er baseret på de gældende regler for så vidt angår fradragsposterne og opgørelse af vægtede poster. Fra 1. januar 2014 træder nye (EU) regler i kraft (kapitalkravsforordningen CRR). Den konkrete udformning af visse overgangsregler (der indenfor visse rammer skal fastsættes lokalt) kendes ikke p.t. Samlet set forventes reglerne at være en fordel for sparekassen i ovennævnte kapitalplanperiode, da fordelen ved de nye regler om lempelse af vægtene på små og mellemstore virksomheder (artikel 501 i CRR) forventes at overstige kravene på andre områder. Pr. 30. juni 2013 er solvensen opgjort til 12,6 pct. og solvensbehovet er opgjort til 10,6 pct. Der er således en overdækning på 2 pct. point. Dette svarer i beløb til ca. 312 mio. kr. Sparekassen er således forsvarligt kapitaliseret og lever til fulde op til lovens krav. Det er imidlertid bestyrelsens målsætning, at sparekassen skal kapitaliseres endnu bedre i de kommende år. Dette med baggrund i kommende EUregler og ønsket om en stærkere kapitalbase, når konjunkturerne vender. Heri indgår også overvejelser, som ikke er indregnet i kapitalplanen ovenfor. Tilsynsdiamanten Sparekassen ligger sikkert inden for tilsynsdiamantens rammer, jf. tabellen nedenfor. Det er herunder positivt, at likviditetsoverdækningen er væsentligt over grænseværdien i tilsynsdiamanten, og at stabil funding på 0,74 ligger på et fornuftigt niveau. De 5 nøgletal Finanstilsynets pejlemærke Den Jyske Sparekasse Godkendt Summen af store engagementer max. 125 % ,5 a Udlånsvækst max. 20 % 20-2,9 a Ejendomseksponering max. 25 % 25 16,4 a Likviditetsoverdækning min. 50 % ,5 a Stabil funding max. 1 * 1 0,74 a * Udlån/Arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år. Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital, heri medregnes lån i Nationalbanken med restløbetid over 1 år. Nedskrivninger og korrektivkonto Sparekassen har igennem de senere år foretaget store nedskrivninger. Nye nedskrivningsregler er en del af forklaringen på de store nedskrivninger. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013 gennemgik Finanstilsynet sparekassens 61 største udlånsengagementer, 4 største udlånsengagementer fra sparekassen i Skals, 305 stikprøveengagementer blandt sparekassens øvrige engagementer samt engagementer med sparekassens bestyrelse og direktion. Finanstilsynet fandt på baggrund af gennemgangen af de udvalgte engagementer, at behovet for yderligere nedskrivninger opgjort pr. 31. marts 2013 var 288 mio.kr. større end opgjort af sparekassen. Heraf har sparekassen opgjort, at 190 mio. kr. skal tilbageføres til 2012, jf. Supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten Restbeløbet på 98 mio. kr. er indregnet i halvårsrapporten Side 8

9 Ledelsesberetning / halvår 2. halvår Endelige tab af nedskrivninger I ovenstående figur vises udviklingen over en årrække for nedskrivninger og de dertil hørende endelige tab. Figuren viser tydeligt, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Set over pereioderne er tabene kun 22,3 pct. i 2013, 36,9 pct. i 2012, 16,8 pct. i 2011, 63,6 pct. i 2010 og 23,3 pct. i På korrektivkontoen er der opbygget en samlet nedskrivningssaldo på mio. kr. inklusive hensættelser til tab på garantier m.m. på 10 mio. kr. Denne saldo er en buffer for fremtidige forventede tab. Hertil kommer nedskrivninger på overtagne engagementer (dagsværdireguleringer) i forbindelse med fusionerne/sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals på 584 mio. kr. Sidstnævnte må ikke regnskabsmæssigt vises som en del af korrektivkontoen. Tillægges beløbet vil den samlede korrektivkonto være på ca. 2 mia. kr. Med lidt fremgang i samfundet vil der alt andet lige være mulighed for at en del af de nuværende nedskrivninger (og dagsværdireguleringer) kan tilbageføres (indtægtsføres) i sparekassens regnskab. styrker bestyrelsen På det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. marts blev Bjarne Toftlund, direktør i GF Forsikring, indvalgt i sparekassens bestyrelse. Med Bjarne Toftlunds indtræden opfylder dermed Finanstilsynets nye krav til Gruppe 2 pengeinstitutter om at have et medlem med ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed i bestyrelsen. Bjarne Toftlund er uddannet cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor. I 1993 startede han som økonomichef i GF Forsikring, og siden 1999 har han været en del af direktionen. Derudover er Bjarne Toftlund blandt andet medlem af bestyrelsen i Sparinvest Holding, brancheforeningen Forsikring og Pension samt foreningen Gensidig Forsikring, hvor han er formand. Mangfoldighed i s ledelse og bestyrelse ønsker generelt en mere lige fordeling af kvinder og mænd i såvel bestyrelse som i ledelsen. De repræsentantskabsvalgte medlemmer i sparekassens bestyrelse består i dag udelukkende af mænd. Bestyrelsen har en målsætning om at fordelingen skal ændres, således at andelen af kvindelige repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen skal udgøre mindst 25 % fra I sparekassens ledelse er andelen af kvinder i dag 21,3 %, men ønskes øget til 30 % inden Derfor har sparekassen fastlagt en strategi for at opnå denne fordeling. Det indebærer blandt andet, at der skal igangsættes initiativer på de områder, hvor det er nødvendigt. Den Jyske Sparekasse ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder udnytter sine kompetencer bedst muligt uanset køn. ansætter altid den kandidat, som er bedst egnet til en lederstilling uafhængigt af køn. Ny hjemmeside Fra mandag den 24. juni var det en helt anderledes hjemmeside, der mødte kunderne på Udover et nyt design har hjemmesiden fået nye og spændende funktioner. Det overordnede formål med siden er at brande Den Jyske Sparekasse for såvel nye som nuværende kunder. Det skal være let og logisk at navigere rundt på siden og finde informationer. På forsiden er der adgang til Netbank og flere forskellige kontakt muligheder, så man hurtigt kan finde sin rådgiver eller nærmeste filial. I toppen af siden findes MIT DJS med mulighed for at få vist sin personlige rådgiver og filial samt dertilhørende kontaktinformationer. Derudover kan man få hurtig adgang til sine favoritsider. Den nye hjemmeside byder på flere nyheder og funktioner, og vi opfordrer alle til at besøge og selv gå på opdagelse. Garantmøder Garanterne i bliver hvert år inviteret til garantmøde. Her gennemgår formanden årets gang i sparekassen, og direktøren gennemgår sparekassens regnskab og forventninger til fremtiden. Garantmøderne er en anledning til at sige tak til vores trofaste garanter, som udgør en vigtig del af sparekassens fundament. Garanterne havde også i år mulighed for at vælge frit mellem garantmøderne, der blev afholdt i Grindsted, Vejle, Løgumkloster, Ikast og Farsø. Underholdningen var en bred vifte af kendte danske kunstnere, som gav vores garanter en rigtig god aften. Med Tørfisk, Brødrene Olsen, De 4 Tenorer, Birthe Kjær og Feel Good Band Sigurd Barrett på scenen blev der både danset, grinet og sunget med. Garantmødet i Skals blev afviklet som planlagt før fusionen med middag og dans ved Roulet, og der deltog kun garanter fra Skals. Medarbejdere Vi er fremtiden - sådan lyder det ordsprog som Den Jyske Sparekasse arbejder efter i Det er en naturlig opfølgning på Overskud er guld værd, som prægede 2012 og var med til at skabe sammenhold og fokus på 6 forskellige områder i. En proces der i 2013 bl.a. har været medvirkende årsag til en ny underafdeling af sparekassens personaleforening Egetræet. Underafdelingen af Egetræet vil have idræt som hovedfokus herunder både individuelle og teambaserede aktiviteter. Halvårsrapport 2013 Side 9

10 Ledelsesberetning På baggrund af opstramning på området for anti-hvidvask er det besluttet, at alle medarbejdere i, som et supplement til kompetenceafklaringen, skal gennemgå en funktionsopdelt test omkring anti-hvidvask. Ved beståelse af den funktionsopdelte test vil det klart fremgå, at sparekassens medarbejdere er tilstrækkeligt klædt på til at være opmærksomme på denne udfordring. Desuden vil alle sparekassens rådgivere, hen over sommeren, opleve at skulle bestå yderligere én test inden for de gule og grønne investeringsprodukter, nemlig testen i Garant- og Andelskapital. Med den ekstra fokus der er på videreuddannelse af sparekassens medarbejdere sikrer vi fortsat, at Den Jyske Sparekasses kunder altid får en kvalificeret og professionel rådgivning. Faktaboks om sparekassens medarbejdere 1. halvår Aldersfordeling 0-30 år = 11,18% år = 16,46% år = 28,27% år = 36,08% 61 år = 8,02% Anciennitet i gennemsnit Kønsfordeling Mænd = 41,8% Kvinder = 58,2% 0-30 år = 11,64% år = 15,98% år = 28,77% år = 38,13% 61 år = 5,48% 12,8 år 12,0 år Mænd = 41,3% Kvinder = 58,7% Gennemsnitsalder 46,8 år 46,4 år Antal medarbejdere 478,9 413,0 omregnet til fuldtidsansatte Uddannelsesdage i 2,1 3,8 gennemsnit Kønsfordeling - ledelsen i sparekassen Mænd = 77,1% Kvinder = 22,9% Mænd = 78,7% Kvinder = 21,3% Nye produkter Nyt garantkoncept I marts måned præsenterede sparekassen et nyt og gratis garantkoncept som afløste Segl klubben og gælder for alle sparekassens garanter. Kunder med kr. i garantkapital er nu Garant- Basis kunder og kan deltage i det årlige garantmøde. Kunder med kr. eller mere i garantkapital er GarantPremium kunder og får derudover en række fordele som eksempelvis gratis valutaveksling og Visa/Dankort, rabat på MasterCard samt en attraktiv rente på løn- og opsparingskonti. Du kan se alle fordelene og læse mere om garantkonceptet på Billån I starten af året introducerede en ny og fordelagtig billånspulje til en variabel rente på 5,95 %. Med dette tiltag har vi ønsket at fortælle såvel kunder som ikke-kunder om fordelene ved at få et billån i sparekassen frem for hos et finansieringsselskab. Udover en attraktiv rente kan vi også tilbyde rådgivning, så lånet passer bedst muligt til kundens økonomi. I løbet af foråret er det nye billån blevet markedsført med en større kampagne i filialnettet, og sparekassens reklamebil Juken er blevet omfolieret i en orange farve og et design, som matcher kampagnen. Der er afsat 100 mio. kr. i udlånspuljen. Nyt ungdomskoncept I juni måned lancerede sparekassen et nyt ungdomskoncept, som afløste Flextra konceptet. Det nye ungdomskoncept er aldersinddelt i tre grupper: FIRSTstep: 0-14 år NEXTstep: år MYstep: år På den måde kan vi målrette kommunikationen til vores unge kunder, så den bliver mere vedkommende og relevant for den enkelte aldersgruppe. Samtidig kan vi bedre differentiere de produkter og arrangementer, som vi tilbyder de forskellige grupper. Alle sparekassens unge kunder er blevet informeret om det nye koncept samt de tilbud og attraktive fordele, der knytter sig til netop deres aldersgruppe. Der sendes fødselsdagsbreve ud, når kunderne fylder 15, 18 og 28 år blandt andet med information om, hvilke produkter vi nu kan tilbyde dem. Netbank til tablets I sommeren 2013 blev det muligt at få adgang til Netbank på en ipad eller Android tablet. Man skal blot installere en app, der hedder Netbanknøgle, og herefter kan man logge på Netbank med NemID via sparekassens hjemmeside Med Netbank på sin tablet er der mange muligheder. Man kan overføre penge, betale regninger, oprette betalingsservice og meget mere. Swipp En helt ny måde at overføre penge på så dagens lys i juli måned under navnet Swipp. Uden at bruge NemID kan man nu hurtigt og nemt overføre beløb op til kr. når man har modtagerens mobilnummer. Både afsender og modtager skal være tilmeldt ordningen i sit pengeinstitut. Side 10

11 Ledelsesberetning Forventninger til resten af 2013 Risikobilledet i dansk og europæisk økonomi er i løbet af det første halvår 2013 ikke forbedret som ellers forventet og aktivitetsniveauet har været faldende, hvilket har medført nogle forretningsmæssige tilpasninger. Udvidelsen af sparekassens markedsområde i 2012 har medført at omkostningerne i absolutte tal har taget et spring opad. Som beskrevet i afsnittet Forretningsmæssige tilpasninger, side 7, er der sket tiltag i 2013 for at reducere omkostningerne, som dog først får fuld effekt i Herefter forventes det, at omkostningerne kan holdes på et fladt niveau. Vi forventer fortsat lav efterspørgsel på udlån i resten af Det vil give et pres på basisindtjening og sparekassens omkostninger som konstant vil være i fokus. Basisindtjeningen i sparekassen er for 1. halvår 2013 tilfredsstillende, konjunkturerne taget i betragtning, men dog mindre end forventet. Den primære indtjening forventes i 2. halvår 2013 at være omkring 145 mio. kr. Nedskrivningerne har igennem en længere periode ligget på et højt niveau, vi forventer, at nedskrivningerne fremadrettet vil ligge på et noget lavere niveau. Der forventes derfor et mindre og positivt resultat for 2. halvår Der er fra balancedagen og frem til underskriftsdagen ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. Halvårsrapport 2013 Side 11

12 Ledelsesberetning Udvikling i sparekassens hovedtal Udvikling i udlån og indlån (mio. kr.) Garantkapital (mio. kr.) Indlån Udlån / / / / / / / / / / Udvikling i indlån og udlån Udlån er steget fra mio. kr. pr. 30. juni 2012 til mio. pr. 30. juni Samtidig er indlån steget fra mio. kr. pr. 30. juni 2012 til mio. pr. 30. juni 2013, heraf udgør optagne seniorlån 145 mio. kr. Garantkapital Garantkapitalen er faldet fra 874 mio. kr. pr. 31. december 2012 til 872 mio. kr. pr. 30. juni Egenkapital (mio. kr.) Kunder - heraf garanter Garanter / / / / / / / / / /6-2009' Egenkapital Egenkapitalen er pr. 30. juni 2013 faldet med 6,2 pct. i forhold til ultimo Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2012 og udgør mio. kr. pr. 30. juni Kunder - heraf garanter Sparekassens kundeantal udgør pr. 30. juni mod pr. 30. juni Heri er indeholdt garanter pr. 30. juni 2013 mod på samme tid i Kunder og garanter fra Sparekassen i Skals er først indregnet pr. 31. december Side 12

13 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. januar juni 2013 for koncernen og Den Jyske Sparekasse. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i modervirksomhedens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som modervirksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af. Grindsted, den 29. august 2013 Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernen og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for 1. halvår Bestyrelse Direktion Claus E. Petersen ordførende direktør Otto Feierskov direktør Sejer Mortensen Jakob Plum Lauridsen Bent Grøn Andersen Erik Bendixen Anette Hundebøll Bjerregaard Karsten Westergård Hansen Knud-Ove Hansen Ib Kristensen Preben Nørgaard Larsen Steen Louie Bjarne L. Petersen Bjarne Toftlund Søren Øgaard Halvårsrapport 2013 Side 13

14 Resultatopgørelse Koncernen Note kr kr kr kr. 4 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Ændring i værdien af swap - fremtidige betalingsstrømme Skat af ændring i værdien af swap Periodens totalindkomst Bemærkning: Tallene pr er ikke korrigeret i henhold til Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012, da disse ændringer er indregnet i 2. halvår Side 14

15 Balance pr Koncernen Note Aktiver: kr kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 18 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Renter til garanter Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser og risikostyring. Halvårsrapport 2013 Side 15

16 Egenkapitalopgørelse pr Koncernen kr kr kr kr. Garantkapital Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Ultimo heraf garantkapital Finansiel Stabilitet Opskrivningshenlæggelser Primo Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver Primo Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Ultimo Øvrige reserver Primo Tilgang øvrige reserver Anden afgang Ultimo Overført resultat Primo Anden totalindkomst. Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap, 1. halvår Kapitalbevægelse i datterselskab - fejlrettelse tidligere år Periodens resultat korrigeret for nettoopskr. efter indre værdis metode Ultimo Foreslået renter til garanter Primo Udbetalt Ultimo Egenkapital i alt Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Anden totalindkomst Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap, 1. halvår Kapitalbevægelse i datterselskab - fejlrettelse tidligere år Nettoopskrivning efter indre værdis metode Tilgang øvrige reserver Anden afgang øvrige reserver Periodens resultat Årets renter til garanter Udbetalte renter til garanter Ultimo Side 16

17 Kapitalforhold og solvens Koncernen kr kr kr kr. Solvensprocent 12,6 12,5 12,5 12,3 Kernekapitalprocent 11,5 11,4 11,3 11,2 Basiskapitalopgørelse Egenkapital Opskrivningshenlæggelse Immaterielle aktiver Aktiverede skatteaktiver Foreslået udbytte (Renter til garanter) Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Halvdelen af kapitalandele større end 10 pct., jf. 31, stk 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. større end eller lig med 10 % jf. 31, stk. 1, nr. 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital, andel Opskrivningshenlæggelse Basiskapital før fradrag Halvdelen af kapitalandele støøre end 10 pct., jf. 31, stk 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. større end eller lig med 10 % jf. 31, stk. 1, nr. 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Vægtede poster i alt Kapitalkrav iht. lov om finansiel virksomhed 124, stk Halvårsrapport 2013 Side 17

18 Note 1 Noter Anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) og afrundet til nærmeste kr. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for 2012 herunder tillæg med korrigerende/supplerende information til årsrapporten Sammenligningstallene er ændret f.s.v.a. renter af garantkapital, som er elimineret i resultatopgørelsen for sammenligningshalvårene, hvorved der er anvendt samme praksis som i 1. halvår På balancesiden er der ikke ændret i sammenligningstallene, da ændringerne er uvæsentlige. Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2013, er beskrevet i note 2. Vi har valgt at præsentere den anvendte regnskabspraksis, som har særlig betydning for regnskabsaflæggelsen for Den Jyske Sparekasse i note 1. Præsentationen af den øvrige anvendte regnskabspraksis fremgår af note 23. Fastlæggelse af dagsværdi Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse kan indfries til ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til lukkekursen på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata. Regnskabsmæssig sikring Sparekassen anvender de særlige regler om regnskabsmæssig sikring for at undgå den inkonsistens, der opstår ved, at visse finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser (de sikrede poster) måles til amortiseret kostpris, mens afledte finansielle derivater (sikringsinstrumenterne) måles til dagsværdi. I sparekassen er sikringsforholdet etableret på porteføljeniveau for udlån samt indlån. Effektiviteten måles løbende. Udlån Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager samt leasingaktiver (tilgodehavender) i finansiel leasing, hvor sparekassen er leasinggiver. Børsnoterede udlån, og udlån, der indgår i en handelsbeholdning, måles til dagsværdi. Øvrige udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer m.v., og nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Individuelle nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. For individuelle nedskrivninger anses objektiv indikation som indtruffet, f.eks. når låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, (f.eks. insolvens eller en særdeles truende konjunkturmæssig udvikling), ved låntagers kontraktbrud (f.eks. manglende betaling af renter eller afdrag eller overtræk uden forudgående aftale herom), når låntager har fået lempet lånevilkår pga. økonomiske problemer (f.eks. henstand med ydelser, reduktion eller nulstilling af rente eller akkordering) eller ved sandsynliggjort konkurs eller rekonstruktion (f.eks. betalingsstandsning eller akkordforhandling). Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivning og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på engagementet. Sikkerheder optages til realisationsværdi inden for 6 måneder og betalingsstrømme fra indtjening og af afvikling tilbagedis-konteres med den gennemsnitlige rente på engagementet. Alle erhvervsengagementer over 0,5 mio. kr. revurderes individuelt minimum én gang årligt. Herudover gennemgår sparekassen kvartalsvis alle engagementer over 25 mio. kr. på individuel basis. Engagementer, hvor objektive indikationer viser, at der foreligger en risiko for tab udover det normale, vurderes individuelt hvert kvartal. Øvrige engagementer vurderes gruppevis. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 11 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, hvor erhvervskunderne er opdelt efter branche. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet, hvorvidt modelestimaterne afspejler kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. De tilpassede estimater er yderligere korrigeret for at tage højde for det ændrede konjunkturforløb. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, der udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne det enkelte udlåns aktuelle tabsrisiko med udlånets oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Obligationer Obligationer og pantebreve, der handles på aktive markeder, Side 18

19 Note 1 2 Noter måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Hvis markedet for en eller flere obligationer eller pantebreve er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt anerkendt pris, fastsætter pengeinstituttet dagsværdien ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter, analyser af tilbagediskonterede pengestrømme samt andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Aktier Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres for aktier, der handles på aktive markeder efter lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende eller alternativt kapitalværdiberegninger. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, der som udgangspunkt er baseret på noterede markedspriser. I det omfang, der er tale om ikke noterede instrumenter, opgøres dagsværdien efter almindeligt anerkendte principper, der bygger på markedsbaserede parametre. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre passiver. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster, bortset fra i tilfælde, hvor der er etableret et sikringsforhold vedrørende sikring af fremtidige betalingsstrømme. I disse tilfælde indregnes den del af ændringen i dagsværdien af sikringsinstrumentet, der afdækker udsving i betalindsstrømmen, i anden totalindkomst. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for årsregnskabet, er følgende: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor der er væsentlige skøn og dermed usikkerhed forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn. For skøn over sikkerheder i noterede og unoterede værdipapirer henvises til senere omtale. Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav en af de væsentligste forudsætninger, som sparekassen anvender. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 5,75 pct. til 8,50 pct. Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstest forudsættes ejendomme at blive solgt efter 3 til 6 måneder. Som følge af de nuværende og seneste års konjunkturusikkerheder, er værdiansættelsen af sikkerhederne i sparekassens engagementer fortsat forbundet med usikkerhed og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Der har de senere år været behov for større nedskrivninger på sparekassens landbrugsengagementer, idet flere landmænd har en hårdt presset økonomi, og de har haft svært ved at få deres landbrug til at generere overskud. En afgørende faktor for nedskrivninger på landbrugsengagementer er værdien af landbrugsjorden og de skærpede krav til fastsættelse af bygningsværdier. I de foretagne nedskrivningsberegninger for de landbrugsengagementer, hvor der er vurderet at være objektiv indikation for værdiforringelse, er der anvendt en hektarpris på t.kr. De foretagne nedskrivninger er forbundet med betydelige skøn, foretaget i overensstemmelse med regnskabspraksis og den økonomiske afmatning, som krisen har medført, og medfører en større usikkerhed ved måling af engagementerne. Regnskabspraksis baseres på de IFRS forenelige regler i regnskabsbekendtgørelsen, hvor det i væsentlig omfang er ledelsens intention med hensyn til engagementet, der styrer udarbejdelse af betalingsrækker, herunder tidshorisonten. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan være væsentlig. Gruppevise nedskrivninger er fortsat behæftet med en vis usikkerhed, da sparekassen kun har et begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningerne, og det har således været nødvendigt at supplere modellens beregninger med ledelsesmæssige skøn. De ledelsesmæssige skøn relaterer sig især til: Hensættelser til tab på garantier, hvor der er væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti. Noterede værdipapirer indgår i betalingsrækken til børskurs, men der kan være usikkerhed i det omfang, der er tale om markeder med lav omsætning. Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. Midlertidigt overtagne aktiver, hvor der er væsentlige skøn forbundet med fastlæggelsen af salgsværdien og tidspunktet for salg af de overtagne aktiver. Udskudte skatteaktiver indregnes for alle uudnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Fastlæggelse af hvor stort et beløb, der kan indregnes for udskudte skatteaktiver, baseres på skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen af fremtidige skattepligtige overskud. har jævnfør ledelsesberetningen op- Halvårsrapport 2013 Side 19

20 Note 2 Noter gjort en aktuel solvensprocent på 12,6 pct., hvilket skal vurderes i forhold til lovens minimumskrav på 8 pct. og det til Finanstilsynet af sparekassen opgjorte og indberettede individuelle solvensbehov på 10,6 pct. (solvenskravet). Væsentlig uforudsete ændringer i kapitaldækningsbekendtgørelsen eller i Finanstilsynets fortolkning af praksis for vurdering af det nødvendige solvensbehov kan imidlertid medføre, at sparekassens overdækning (p.t. 2,0 pct.) mindskes. Fortsat nedadgående konjunkturer og væsentlige uforudsete begivenheder hos kunder vil ligeledes kunne påvirke sparekassens individuelle solvensbehov negativt. Opgørelsen af det individuelle solvensbehov er sket under iagtagelse af den nuværende markedssituation, og det er er ledelsens vurdering, at s kapital er tilstrækkelig til sparekassens nuværende forretningsomfang. Side 20

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere