Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation."

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden tog delvist dirigentens job og gennemgik dagsordenen. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, hvorefter han klarede de formelle forhold angående generalforsamlingens lovlige afholdelse. Beretning Formand, John Wilhardt, fremlagde beretningen og beskrev et rigtig godt klubår med mange tiltag og aktiviteter. Formanden orienterede medlemmerne om følgende: Aktiviteter på banen. Der er i år spillet ca runder hvoraf ca er gæster. 304 turneringer over hele sæsonen, såsom Pro Am, Sponsorgolf, Golf Tour Sønderjylland, sommerlejr for de unge og de sociale arrangementer som turneringsudvalget har arrangeret, gør at vi bliver synlige som klub i Haderslev. Som noget nyt i år, har der været Golf for livet, det fortsætter igen til næste år, dog ikke sammen med Pro Am. Elitegolf, hvor damerne rykkede op i 3 div. og herrerne blev i 2 div. Mageskifte. Projektet omkring mageskifte er nu endelig, efter 8 år, afsluttet. Det giver os bedre mulighed for optagelse af nye lån, da klubben nu ejer jorden, hvor bygningerne ligger. Den gamle Driving Range er nu ude af spil, da kun ca. 1/3 forbliver i klubbens eje. Der skal etableres en ny Driving Range, hvilket bestyrelsen har fået tegninger på fra arkitekten. Bestyrelsen har lavet et ad hoc udvalg for Driving Range projektet. Medlemstal. I 2012 var vi 1123 aktive medlemmer, hvor vi i år har været En tilbagegang på 57 medlemmer. Ifølge landsgennemsnittet er det ok, men herved stilles vi ikke tilfreds. Klubben skal have flere medlemmer i næste sæson, så det vil der blive fokuseret meget på fremadrettet. Greenfee. Greenfee blev i 2013 ændret til en flad greenfee på 200 kr. for fuldgyldige DGU medlemmer. Det har betydet, at indtægtsmæssigt er vi steget, hvorimod antallet af gæster er næsten det samme som

2 sidste år, ca Bestyrelsen overvejer at differentiere prisen ved specielle tider på dagen for at øge indtægten yderligere. Bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at have handlefrihed, så vi kan matche omkringliggende klubber med nye tiltag for hvervning af nye medlemmer. Som vedtægterne er i dag, har bestyrelsen ikke mulighed for at afvige gældende kontingent- samt indskudssatser. Mark Gates Der er genforhandlet kontrakt med Mark Gates, samtidig skal Mark være ansvarlig for det udvalg som står for hvervningen af nye medlemmer til næste år. Sponsorindtægter. Indtægterne har været faldende fra tidligere år, så her er en opgave som bestyrelsen vil sætte fokus på i fremtiden. Banen. Banen er i en god stand, og det er takket være vore kompetente greenkeepere, som gør et fantastisk stykke arbejde. Formanden sluttede sin beretning med at takke klubbens frivillige og ansatte. Dirigenten efterspurgte eventuelle spørgsmål/kommentarer fra salen. Vil gerne have uddybet spørgsmålet om handlefrihed til bestyrelsen? Det er stillet som et forslag under punkt 5. John Wilhardt suspenderede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Mark Gates som overrakte div. pokaler til årets klubmestre. Årets Profil/Profiler John Wilhardt motiverede valget af årets profiler Hyggegolferne, Kent Kristensen, Erik Molter og Carsten Madsen med ordene: Altid positive og ved godt humør. Trofast onsdag efter onsdag. Fristed for klubbens medlemmer. Hyggegolferne modtog hvert et diplom og 2 x gavekort á 250 kr. til henholdsvis Mark Gates golf og Golfrestauranten med stort bifald fra hele forsamlingen. John Wilhardt takkede for indkomne forslag til årets profil, deriblandt Thomas Martin. Vi vil blot slå fast, at som ansat kan man ikke blive modtager af denne pris, da det skal være en frivillig.

3 Regnskab Klubbens kasserer, Lauritz Matthiesen, gennemgik regnskabet, der udviste et årsresultat på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Kassereren takkede alle ansatte og frivillige for at vise ansvarlighed og mådehold med hensyn til udgifter. Regnskabet viste, at klubben har en egenkapital på 4,41 mio. kr. og i alt samlede aktiver og passiver for 9,94 mio. kr. eller en egenkapitalandel på 44,4%. Dirigenten efterspurgte eventuelle spørgsmål/kommentarer fra salen. Ingen spørgsmål Dirigenten foreslog herefter en samlet afstemning vedrørende regnskab fra Afstemning foregik ved håndsoprækning og regnskabet blev godkendt med overvældende flertal. Budget Lauritz Matthiesen fremlagde budgettet, hvor bestyrelsen forventer et overskud for på kr. Budgettet er baseret på en kontingentstigning på 100,- kr. årligt for langt de fleste medlemskategorier. Indskud foreslås nedsat til kr kr. Kontingenter og indskud Medlemsform Kontingent Indskud Prøvemedlemskab kr. 0 Junior 0-18 år kr. 0 Junior prøvemedlem 600 kr. 0 Ungdom år kr. 0 Studerende år kr. 0 Fleks medlem inkl. 3 runder kr. 0 Senior 25-op kr kr. /3x1200 Frit fuldtids 25-op kr. 0 Kun bestående medlemmer Long Distance kr. 0 Pay & Play kr. 0 Passiv 700 kr. 0 Bagrum alm. 450 kr. Bagrum el. 900 kr.

4 Planlagte investeringer Traktor og banemaskiner kr. Endelig vedtagelse afventer første del af kontingentindbetalinger. Dirigenten efterspurgte eventuelle spørgsmål/kommentarer fra salen. Der kommer kommentarer fra flere ved generalforsamlingen, såsom: Lavere kontingent til medlemmer på 75 + Greenfee sættes op med kr. Reducering af runder for medlemmer 75+ Ungdom betale seniorkontingent, såfremt de ikke kan fremvise et studiekort DER HOLDES EN LILLE PAUSE PÅ 10 MIN. Generalforsamlingen genoptages. Ved greenfee på 250 kr. vil klubben få en større indtjening på greenfee, også såfremt der ikke kommer lige så mange greenfee gæster som i Fornuftigt budget, husk at bakke op om bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen har lyttet og tager kommentarerne til sig. Dirigenten foreslog herefter samlet afstemning vedrørende bestyrelsens forslag til budget, kontingent og indskud for Afstemning foregik ved håndsoprækning, kontingent og indskud blev godkendt med overvældende flertal. (der skal ikke stemmes om budget). Ændringsforslag Forslag fra bestyrelsen A. Bestyrelsen har bemyndigelse til at etablere særlige tilbud i forbindelse med hvervekampagner i John Wilhardt forklarede meningen med forslaget. Vi vil gerne matche andre klubber for at få nye medlemmer, som det er nu har bestyrelsen ingen strenge at spille på. Lars Olesen forklarer tilbud fra andre klubber.

5 Efter kommentarer fra generalforsamling om hvorvidt det skulle gælde for kommende sæson, og igen drøftes ved næste generalforsamling, blev forslaget vedtaget ved håndsoprækning. Forslag B. Der kan stemmes ved fuldmagt for aktive medlemmer der er stemmeberettigede, hvis ikke de selv har mulighed for at deltage på generalforsamlingen. Man kan maksimalt stemme med fuldmagt for 1 medlem. Der blev diskuteret for og imod. Forslaget blev nedstemt da der ikke var 2/3 flertal. Forslag C. Alle aktive medlemmer er stemmeberettiget ændres til at alle aktive medlemmer fra 18 år er stemmeberettiget. Med kommentarer fra generalforsamling blev forslaget vedtaget ved håndsoprækning. Valg til bestyrelsen På valg var Kjeld Bodholdt og Johnny Thomhav, begge ønskede ikke genvalg. John Wilhardt takkede Kjeld Bodholdt og Johnny Thomhav for deres virke i bestyrelsen, hvorefter Dorit overrakte de afgående bestyrelsesmedlemmer en kurv hver. Der var tre kandidater opstillet til bestyrelsen. Micheli Gaarde, som desværre ikke kunne møde op til generalforsamlingen. Per Eskildsen og Knud Høeg Rasmussen. Nye i bestyrelsen blev Per Eskildsen m. 73 stemmer og Knud Høeg Rasmussen med 74 stemmer. Nicolai Madsen (NM) og Kjeld Bodholdt (KB), blev begge valgt som suppleanter. NM som 1 suppleant og KB som 2 suppleant. Micheli Gaarde fik 67 stemmer. Valg af revisor og revisorsuppleant Forslag til revisor: BDO Revision Forslag til revisorsuppleant: Per Haller

6 BDO Revision blev enstemmigt valgt som revisor. Per Haller blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant. John Wilhardt takkede BDO for samarbejdet og Dorit overrakte som tak en kurv til revisor Jens Harder og til partner af BDO David Riis Nielsen. Eventuelt John Wilhardt præsenterede det nye Driving Range projekt. Forventes færdig i Et estimat på kr. Meget jord skal flyttes. Mark Gates skal primært stå for det nye projekt. Der vil være mulighed for at tiltrække nye medlemmer ved, at vi kan differentiere os i forhold til andre klubber. Bestyrelsen vil indkalde til et infomøde omkring forløbet af Driving Range projektet. Der er mange to-bolde i Haderslev Golfklub, Lars Olesen skal flytte bolde sammen, så der er flere ledige tider. Lars Olesen gør det i dag, men med en hitrate på 95 % på at medlemmerne efterfølgende flytter deres tid til en anden, er det lidt tidsspilde. Lars Olesen opfordrer til at klubbens medlemmer skal tage godt imod vores gæster og give dem en god oplevelse. John Wilhardt takkede de fremmødte for en god generalforsamling og takkede herefter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Dirigenten fik også overrakt en kurv som tak. Til slut blev der udråbt et trefoldigt leve for Haderslev Golfklub.

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg.

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Dagsorden for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Landsmødereferat 2014

Landsmødereferat 2014 Landsmødereferat 2014 Referent: Lilian Rasmussen Referentsuppleant: Rasmus Gregers Madsen - Deltagerliste er vedlagt som bilag A. - Vedtaget budget er vedlagt som bilag B. - Udtalelser fra kritiske revisorer

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Oversigt over økonomi 5.

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere