antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området"

Transkript

1 Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere / gæster eller medlemmer (cirka) antal frivillige (cirka) Der søges om kr/øre ( 18 midler) Formål - hvad skal beløbet anvendes til? Der søges også om midler hos? Hvor meget? Udbetalt 18 i 2010 Udbetalt 18 i 2011 Udbetalt 18 i 2012 Udvalgets møde 28. nov Vestermose Hyggeklub 2 Livslinien (Selvejende institution) Ellen Frederiksen Hans- Jørgen Knudsen ja ja Kassebeholdn ing 31/ kr ja ja Resultatopgør else 31/ kr Samle ældre til socialt samvær (fx foredrag, udflugter, musikunderholdni ng) Landsdækkende social humanitær organisation. Danmarks eneste selvmordsforebygg ende forening ved telefonlinier, foredrag og offentlige arrangementer Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Selvmordstruede borgere i hele landet, særligt mænd + 50 og unge kvinder Forsamlingshus kr , bustransport kr , udflugter kr , foredrag kr , administration kr der besvares ca anonyme henvendelser årligt Selvmordsforeby ggende anonym telefon- og netrådgivning (ITadministrationsu dgifter, administration, undervisningsm ateriale mv.,) nej der søges 18 midler hos 20 af de største kommuner. Samlet søges om KLO - Kultur og Litteratur Orientering (Selvejende institution) Grethe Nissen ja ja 0 Udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek.in dlæsning af faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst Læsehandicappe de. Specielt unge i folkeskolen. 78 i Slagelse (på landsplan 3.500) Udgifter i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek (porto, returkuverter, papir, CD). Det er gratis for brugerne at låne lydbøger mv. Der søges hos alle landets kommuner og relevante fonde

2 4 De Ældres Klub Jytte Larsen ja ja 0 - der arrangeres ikke for mere end der er penge til. Der dækkes også med egenbetaling Socialt samvær 1 gang ugentlig i perioden september til april. Kulturelle indslag, foredrag, bankospil, julefest, fællespisning mv., Klubben startede i 1962 med det formål at samle pensionister og efterlønsmodtag ere til socialt amvær. Klubben har ikke medlemmer, men Gæster Sommerudflugt for medlemmer + de 10 frivllige. Beløbet bruges blandt andet til leje af bus. Deltagerne betaler selv tilskud til turen, så arrangementent kan gennemføres for de midler der søges om. nej Osteoporosefor eningen, Lokalafdeling Vestsjælland Lise Lundov ja ja Balance 31/ kr Vestsjællands Beregninger viser lokalafdeling at hver 3. kvinde dækker Slagelse, og hver 8. mand i Sorø, Kalundborg, løbet af livet vil Holbæk og få et brud pga. Odsherred km. knogleskørhed. Knogleskørhed har udviklet sig til et samfundsproblem. Flere og flere bliver ramt. Foreningen arbejder med forebyggelse samt støtte til dem som er ramt Der søges om midler til dækning af et foredrag som allerede er afholdt den den 17/ vedr. smertebehandli ng (kr ).Samt 2 oplysende foredrag om motion og knogleskørhed i Slagelse Bibliotek (kr ) nej

3 6 Tårnborg Hyggeklub Inge Hansen nej - det er en lille klub, men på forlangend e så vil vi hjælpe med at få lavet nogle vedtægter. ja - der er vedlagt et regnskab for der arrangeres ikke for mere end der er penge til Målet er at sikre aktivitet og fællesskab. Man mødes til socialt samvær og får etableret et netværk.der afholdes hyggeklub og bankospil for de voksne og ældre. Endvidere afholdes fastelavnsfest og julefest for børn, voksne og ældre. Samt film og foredrag Målgruppen er ældre, som nuværende - eller tidligere bosiddende i Tårnborg Sogn Der søges om støtte til at kunne tilbyde deltagerne sikker transport til og fra hyggeklubben i Tårnborg præstegård. Flere af de ældre har ikke mulighed for at benytte offentligt transportmiddel. nej De frvivillige Blæksprutter i Slagelse Tom Dahl ja ja saldo 31/ kr Opgaver som den kommunale hjemmepleje ikke må løse (sy, reapartion, flytte møbler, skifte pærer, indstille TV, hænge malerier op osv. Ældre og handicappede personer svingende - henvendelser efter behov Annoncering, kørsel ug til borgerne, værktøj, kontor, administration, telefon nej

4 8 Ældre Sagen, Korsør afd. Jonna Pihl Rasmussen nej - men det er Hovedorga nisationens vedtægter der er gældende for lokalafdelin gerne ja Forbedre ældres og svages livskvalitet. Borgere med mangel på netværk og sociale grupper. Aflastning af pårørende til demente. Afdækning og hjælp til ældre svage borgere. afdækning af Udsatte grupper, svage ældre, ensomme ældre, borgere med anden etninsk baggrund Telefonstjerne (tryghedsopkald), Socialt samvær, igangsætning af nye aktiviteter (se budget i ansøgning), udviklende studiebesøg for de frivllige, socialt samvær for de frivillige besøgsvenner, kurser i sms/ mobil, opfriskende teori og trafikregler, hjertestarterkurs er, foredrag og busture nej Hashøj pensionistforen ing Inga Pedersen ja ja formue 31/ kr Samler alle pensionister i området. Fremmer sammenhold og skaber netværk og socialt samvær for de ældre. Pensionister fra området Bus til at hente medlemmer til og fra hvilebjergskolen i Sørbymagle. Endvidere til foredrag, hobby mv., nej

5 10 Tårnborg idrætsforenings Aktivitetsudvalg Marianne Olsen ja ja 31/ kr Aktivitetsudvalget under TIF afholder 48 bankospil prligt, ved hjælp af frivillig kraft.målet er at sikre aktivitet og fællesskab i lokalområdet. Man mødes til socialt samvær og får etableret et netværk Målgruppen er voksne / ældre fra lokalområdet, der ødes og har et netværk og socialt samvær Aktivitetsudvalg et afholder årligt 48 bankospil. Der søges om tilskud til buskørsel, annoncering, papirvarer, i forbindelse med bankospil mv. nej Vemmelev S G & I Fodboldafdelin g Helle Priess ja ja resultat 31/ kr Klovneløbet er et velgørenhedsløb, som støtter De Danske Hospitalsklovne. Det finder sted 1 gang årligt og der vil være underholdning, leg for børnene, opvarmning og mm Alle Tilskud til Klovneløbet 2013 (balloner, dragt, medaljer, annoncering, strips, ansigtsmaling mv.,. Klovneløbet er en stor succes! nej

6 12 Seniorbadmint on + 65 Keld Andersen Formålspar agraffer ja De ældre holder sig i form ved fysisk aktivitet og udbygger samtidigt et socialt netværk og samvær. Målgruppen er ældre mellem 65 og Der søges om tilskud til socialt samvær. Endvidere opfølgning på sidste års hjertestarterkurs us, turneringsbolde til træning og transport til ligestillede klubber på Sjælland (venskabskampe ). nej Afasi - og Apopleksiforein gen, Slagelse afdeling Vagn Eghave ja ja Balance december 2012 kr Det primære mål er, at medlemmerne får så meget livskvaltet i deres hverdag som muligt og kommer videre i livet.endvidere at opmuntre, støtte og hjælpe - herunder pårørende. medlemmer som er ramt af afasi - og apopleksi og som ikke kan klare sig blandt raske pensionister i foreninger Tilskud til Der er søgt minihøjskole på kr Danhostel vandrehjem, hvor vi lærer om byen og omegnens historie. Leje af bus, kørsel og i Ministeriet for Sundhed og forebyggels e entre til oplevelser og arrangementer. Understøttelse af socialt samvær

7 14 Tårnborg Forsamlingshus James Hansen ja ja Årets resultat 31/ kr Det er formålet at drive, vedligeholde og opretholde Tårnborg sogns forsamlingshus, som almennyttigt lokalt samlingssted for blandt andet det gamle sogns ældre, til socialt samvær mv., møder og andre fælles aktiviteter af idrætslig, kulturelt, oplysende, foreningsmæssigt art Hvert år afholdes juletræsfest for det gamle Tårnborgs sogns ældre (ca. 100 deltagere). Endvidere holdes juletræsfest forsognets børn, samt fastelavnsfest for både børn og voksne. 100 ældre (ved banko ca. 500) Der søges om midler til plakater, annoncering, musik, rekvisitter, fortæring mv., i forbindelse med afholdelse af arrangementern e (juletræsfester og fastelavnsfest) nej Alliancens Venneforening Steen Bøttiger ja ja aktiver i alt kr Socialt samvær er et 'must' og vores mål. Dette opnår vi gennem foredrag, musik, underholdning, søndags Cafe, banko, hygge, fremvisning af billeder, kæmpe loppemarked. Ældre borgere (Plejecenter beboere + ældre boliger) 198 (beboere + pårørende, venner og personale) Ved et tilskud vil vi i 2013 kunne nå vores mål med at forøge aktiviteterne med musik/underhol dning mv.mindst 1 gang månedligt. Der er pt. Ikke planlagt noget, vi afventer og ser hvad vi har råd til. nej

8 16 Ringen i Slagelse Mogens Lindstrøm ja ja Likvide beholdning hvoraf skal anvendes til lønninger Alkoholfrit værested, der fungerer efter hjælp til selvhjælp. Netværk med faste åbningstider også i weekenden.ringen giver håb og omsorg - et holdepunkt for en skrøbelig gruppe. Støtte til alle, både den der har lkoholproblemet, men også pårørende, børn og venner.vi hjælper mennesker fra alle samfundslag Kr til zoneterapi (Når en alkoholiker starter et ædru liv, så er det et tilbud tænkt som 6 gange terapi over 12 uger. Endvidere kr til uddannelse af de frivillige (de frivillige i ringen bliver udfordret på forskellig vis). Foreningen er i det off. System placeret i Misbrugsce ntrets regi. Det vedtagne budget 2012 indeholder et fast tilskud fra Slagelse kommune Dansk Blindes Samfund - Torsdagsklubbe n Niels K. Hansen (kasserer) ja ja Resultatopgør else kr At give personer med synshandicap mulighed for at deltage i socialt samvær (fx underholdning, foredrag, udflugter, samt festligheder og højtider) Målgruppen er synshandicapped e Der søges om tilskud til taxakørsel (for en gruppe af de synshandicappe de - nogle transporterer sig selv) til møder, underholdning, foredrag, julearrangement og andet socialt samvær,). Samt til bus (udflugter), nej

9 18 Diabetesforenin gen, Slaelse afdeling Jørgen G. Schmidt ja ja Årets resultat (minus) - kr Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeninge n, der har adresse i kommunen. Oplysende virksomhed og sociale arrangementer, netværksdannelse Diabetikere 900 (i Slagelse km.) 10 (i Slagelse km.) Der søges om midler til socialt arrangement "Diabetesdagen 14. nov.2013", til underholdning, forplejning og annoncering. Der søges om kr minus forventede entreindtægt på kr == kr nej? Folkekirkens nødhjælp - Genbrugsbutik Slagelse Hanne Kok er underlagt hovedorga nisationens vedtægter mv., ja bankbeholdni ng 31/ kr Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde I denne ansøgning er målgruppen de 17 frivllige medarbejdere alle givere og alle kunder (købere) Der søges om midler til medarbejderplej e. En tur i Krabasken og spisning for de 17 frivillige nej ej søgt

10 20 H.K. Seniorklub i Slagelse Keld Runge Poulsen ja ja Saldo 31/ kr Socialt samvær og Slagelse netværk til glæde Klubbens H.K og opmuntring for efterlønnere og den enkelte pensionister med deltager. Der ledsagere afholdes møder og primært enlige) kulturelle indslag. Musik, teatertur og 2 udflugter med bus. ca Der søges om kr til teatertur og kr til hjælp til 2 udflugter nej Motionsvenner Bente Nørgaard ja ja Saldo 878 Hjemmetræning til svage seniorer (+60). Inspirere til hjemmetræning med en motionsven. Øge trivslen, sundhed, skabe netværk og sociale relationer Borgere der har afsluttet et genoptræningsfo rløb i et af Slagelse kommunes genoptræninsce ntre.borgeren vurderes så svage, at de bør trænes i eget hjem pressemeddelels er, annonceringer, kurser for de frivllige, mødeudgifter. Jfr. Spcificeret økonomisk oversigt. Har søgt tuborgs grønne fond, men fået afslag

11 22 Elevklubben - Blok 6 Inger Albrechtse n ja ja Balance 31/ kr ,27 En klub for gamle og nye elever der har deltaget i kursus på C.S.U. Socialt samvær med venner, være ligestillede og få oplevelser.ugentli ge sammenkomster, møder og udflugter. Mere livskvalitet i hverdagen På CSU-Slagelse kan børn, unge og voksne få hjælp, hvis de har problemer med hørelse, syn, læsning, kommunikation/ tale, hukommelse eller psykiske vanskeligheder. Der findes desuden en særligt tilrettelagt ungdomsuddann else for unge med særlige behov person, men alle klubbens medlemme r er medbeste mmende og hjælper til, på skift Der søges om tilskud til bustransport ved udflugter, sammenkomster og sangkor mv., nej Dansk Epilepsiforenin g - Kreds Vestsjælland Berit Andersen ja ja Balance 31/ kr Kredsen støtter Børn og Unge initatiativer der med særligt forbedrer behov for støtte - behandlingsmuligh Kronisk syge - eder, samler familier med personer med personlige eller epilepsi og andre sociale om opgaverne. problemer. Der arrangeres Udsatte eller udflugter, vanskeligt arrangementer og stillede grupper. ture, hvorved der Mennesker med skabes socialt epilesi og fysisk / samvære og psykisk handicap netværk. 91 i Slagelse kommune Der søges tilskud til familieweekend er, uddannelse af frivllige, revytur og tur til Gerlev legepark Der er søgt kr kr. i hver af kommuner ne i kredsen

12 24 Boeslunde sogns Hyggeklub Niels Andersen ja ja kasse-og bankbeholdni ng 31/ kr socialt samvær og netværk. Foredragseftermid dage hver anden mandag i vinterhalvåret Alle er velkommen, men det er mest ældre fra sognet der deltager Der søges om tilskud til foredragsholder e nej Bedre Psykiatri, Lokalafdeling Slagelse Hanne Møller ja ja formue 31/ kr Arbejder med tiltag for borgere, der har psykisk sygdom i familien. Det sker via foreningsaktivitete r, netværks- og samtalegrupper, information og oplysningsarbejde. foreningens målgruppe er pårørende. I år 2012 og 2013 er der specielt fokus på børn og unge pårørende til psykisk syge Der søges om midler til informations og oplysningarbejd e, annonceringer, uddannelse af frivillige, støtte og hjælpeaktivitete r - samt foreningsaktivite ter nej

13 26 Dansk Handicap Per forbund, Korsør- Lehrmann Skælskør Gustavsen lokalafdeling ja ja 31/ kr DHF er en brugerstyret organisation for mennesker med fysisk handicap, hvis formål er èt samfund for alle. Med forskellige arrangementer forsøger vi at gøre noget for de medlemmer, der er bosiddende i Korsør/Skælskør, som ikke har mulighed for at komme ud på lige fod med andre borgere. Borgere med fysisk handicap. Foreningen forsøger også at påvirke de instanser, som er ansvarlige for den fysiske planlægning, således at barrierer allerede i planlægninsstadi et forebygges De fleste af vores medlemmer kan kun deltage i aktiviteter, herunder udflugter, ferierejser og medlemsmøder mv., såfremt transporten foregår i liftbus/lifttaxa, idet der er tale om kørestolsbrugere samt gangbesværede medlemmer, der bruger rollator o.lign.. Der søges om midler til transport samt hjælpere (kørsel, entre, forplejning). Endvidere til kurser, kontorhold, trykning af blad, telefon og IT udgifter mv. nej

14 27 Hjernesagen i Slagelse og Sorø kommune Tom Kristiansen ja ja Saldo 31/ kr Foreningen arbejder for at sikre bedst mulig støtte til ramte og deres pårørende. At de ramte kommer ud til socialt samvær, motion, foredrag, møder, udflugter,mv.- og på den måde får skabt et netværk. Medlemmer der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen eller andre former for erhvervet hjerneskade (uanset alder), deres pårørende m.fl. 190 alle er medlemme r af hjernesage n - dvs både ramte og pårørende Der søges om liftbus til en forårstur, som går til Odense ZOO - samt entrebilleter. Der er søgt om 1 8 midler i Sorø, til en efterårstur DSB Pensionisterne i Korsør Tage Olsen ja ja 31/ kr Foreningens sociale formål er at arrangere socialt samvær vis udflugter, museum, banko, mv.. Endvidere at skabe adspredelser, netværk og bistå svage og syge medlemmer samt pårørende, med oplysning om særlige forhold vedr. pensionister. Ældre / pensionister efter et langt arbejdsliv ved DSB. Endvidere enker og samlevere Der søges omtilskud til annoncering og informationsmat eriale i forbindelse med afholdelse af arrangementer med socialt samvær. Samt tilskud til materialer, kontorhold og porto. nej

15 29 Børns voksenvenner, Slagelse og Omegn Elna Ølegaard ja ja 31/ Balance kr Gennem visitation Upolitisk finder man en forening, der voksenven der gennem 20 år passer præcist til med succes har barnet. Foreningen arbejdet med at følger barnet tæt, formidle bla ved venskaber fællesmøder, mellem børn, der arrangementer, har for lidt erfaringsudvekslin voksenkontakt, g mv., og ressourcestærke voksne Der søges om midler til annoncering, møder, hjemmebesøg (transport), materialer (pjercer mv.)administrati on (Indkøb af IT, porto, telefon Der søges hos lokale firmaer og fonde. Kommunen Nej Ældre Sagen, Skælskør afd. Peder Elbæk Jensen ja ja 31/ balance kr Ældre Sagen er en almennyttigt forening, hvis formål er at virke for de ældres sag, for medindflydelse og medbestemmelse. Via bisidertjeneste, foredrag og arrangementer. - endvidere varmvandttræning, kortspil, petanque, kurser Ældre, udsatte grupper, svage ensomme mv. i Skælskør og Omegn Der søges om midler til trykning af foldere, førstehjælpskurs er, tilskud til studieture, foredrag, sms og mms kurser, højtlæsning, søndagscafe med lokal underholdning. Socialt samvær med forplejning, som man selv er med til at forberede. Julearrangement og teatertur nej

16 31 Kirkens Korshær, Slagelse kommune Søren Bruun Christense n ja ja egenkapital primo Årets resultat kr Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisatio n, der hjælper samfundets udstødte grupper som ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere Målgruppen er misbrugere af alkohol/stoffer, psykisk syge, ensomme, marginaliserede borgere.kirkens korshærs målsætning søges nået gennem omsorgs-, rådgivnings og behandlingarbej de. Kirkens Korshærs væresteder er åbne for alle. Priserne på mad og kaffe er symbolske og det er muligt at få gratis tøj Slagelse kommune driver vi : 3 varmestuer ( Korsør, Skælskør og Slagelse) samt 1 værested for kvinder Der søges om midler til sommerlejr for brugere, hvor lønnede og frivillige medarbejdere deltager. Sommerlejr 1 uge for Korsør og ligeledes 1 uge for Slagelse/Skælsk ør. I alt 2 uger. nej

17 32 Sudan Genbrug Ellen Hansen ja ja 31/ kr Socialt arbejde hvor medarbejderne indbyrdes og den store faste kreds af "kunder" der kommer og får uformelle samtaler og en kop kaffe.som følge af faste butikshold fungerer disse grupper som selvhjælpsgrupper, hvor mna tager hånd om hinanden, hvorlivsvilkår som tab af ægtefælle, ensomhed og den 3. alders udfordringer kan deles oog drøftes I denne ansøgning er målgruppen de 34 frivillige medarbejdere. Disse medarbejdere har selv dannet et netværk, selvhjælpsgrupp er og nye venskaber. kunderne i butikken Der søges om midler til uddannelse af de frivllige. 2 medarbejdere på landsdækkende kursus og en medarbejderdag. nej

18 33 Bjergbyparkens Venneforening Kirsten Jensen ja ja egenkapital 31/ kr Vi ønsker at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangmenter, at give tilskud til nyanskaffelser og at være til hjælp for beboerne og personale, når det er muligt. Beboerne i Bjergbyparken 90 Bestyrelsen og dem som vi får til at hjælpe Der søges om midler til sommerfest med underholdning, advents og julearrangement med musik, for beboerne og de frivillige samt personale. Tilskud til bustranport ved ture og arrangementer, nej Skælskør Handicap Idrætsforening Kirsten Jensen ja ja 31/ kr At give børn og Idræt og træning unge en god i vamrt vand for oplevelse i hold 1: Unge hverdagen samt meget give forældrene en handicappede og støtte så begge hold 2: parter får en bedre Handdicappede hverdag med små børnehold. lyspunkter Endvnidere 1 hold for voksne/ældre Der søges om midler til instruktører / undervisning og leje af varmtvandsbasi n ja - Kultur og fritid om medlemstil skud og basinleje

19 35 Støtteforeninge n for Ringsted krisecenter, Selvejende institution Valborg Lykke Sørensen ja ja 31/ kr Krisecentret tilbyder ophold, krisehjælp og behandling o forhold til volden. bo - og behandlingstilbu d til voldsudsatte kvinder og børn Beboerne pt. 9 kvinder og 12 børn De kvinder der kommer på Krisecentret lider næsten altid af PTSD (post traumatisk stress syndrom). Det er bevist at Mindfullness er en metode som de kan anvende i hverdagen. Der søges om tilskud til kurser i Mindfullness. nej Folkekirkens nødhjælp - Genbrugsbutik Korsør Inge Lise Borre ja ja Balance 31/ kr , men heraf er der indsendt kr til Hovedafdelin gen. Bankbeholdni ng er derefter 31/ på kr Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde I denne ansøgning er målgruppen de 18 medarbejdere kunderne i butikken Der søges om tilskud til højskoleophold for 2 medarbejdere, transport til Lands- og regionsmøder, sommerudflugt alle medarbejdere, julefrokost nej de glemte at ansøge 10000

20 37 Hyggeklubben i Kirke Stillinge Annelise Egede ja ja egenkapital 31/ kr Hyggeklubben Pensionister/ arbejder for at ældre som har skabe socialt stor tilknytning samvær uanset til Kirke Stillinge økonomisk, social sogn & område eller enten gennem helbredsmæssig deres tidligere baggrund.fællessk virke eller de bor abet og samværet / eller har boet i styrker selvværd, området.langt øger livskvalitete de fleste er og yder støtte til enlige ældre med øget selvhjælp og aldersbetinget til hinanden. handicap, hvilket gør at de ikke kan benytte offentlig transport Der søges om midler til 2 minibusser, der skal bringe medlemmerne sikkert fra deres hjem til Stillinge Præstegård t/rt, ca. 42 tirsdage eftermiddage om året. Der er flere kørestolsbrugere. ja - sparekasse n. Nej - KUF

21 38 Slagelse Efterløn - og Pensionistforen ing Jørgen Andreasen ja ja Overskud 31/ kr Foreningen varetager medlemmernes interesser over for myndigheder og institutioner. Skabe en indholdsrig, meningsfyldt tilværelser, samt fremme socialt samvær - samarbejde og sammenhold gennem aktiviteter, i samarbejde med Aktivitetshuset Midgård. Pensionister og efterlønsmodtag ere i Slagelse (området) Beløbet skal bruges til at nedbringe brugerbetalinge n til aktiviteter og den stigende transport. Til temadage, uddannelse, søndagscaffer, foredrag, sang og socialt samvær. nej søgte ikke Scleroseforenin gens lokalafdeling Irene Jensen ja ja Underskud - kr. 3242,81 Foreningen arbejder med at styrke selvværd og via erfaringsudveklsin g at lære om sclerose og leve med et handicap. Gennem oplysning, arrangementer og oplevelser skabe socialt samvær og netværk Personer med sclerose og deres pårørende Der søges midler til foredrag, events som f.eks. Sundhedsdage og ladywalk, udflugter for medlemmer med liftbus, sociale aktiviteter og fællesskab( koncerter,banko ), samt uddannelse og kurser til frivillige. ja - sclerosefor eningen kr

22 40 Arbejdsskadefo reningen - Vestsjælland Kurt A.Nissen ja ja egenkapital ultimo kr. 479,79 formålet er at Borgere der er samle alle ramt af en arbjedsskadede fra arbejdsskade, alle samfundslag nogle gange også og fra alle grene af pårørende - samt arbejdsmarkedet i offentligheden en forening der herunder bygger på hjælp til beslutningstager selvhjælp. e. Foreningen hjælper blandet andet med råd og vejledning i deres sagsbehandling overfor offentlige myndigheder. ca Der søges om tilskud til annonceringer, udarbejdelse af pjecer, informationsmat eriale, vedligeholdelse af ny EDB, hjemmeside, kontorhold mv.det er nødvendigt at være på forkant med IT, da alt sagsbehandling og vidererformidlin g foregår ad den vej. Endvidere kurser & uddannelse. ja - vi søger Sorø km., om midler til år I 2012 fik vi ikke noget

23 41 Unge for Ligeværd Vestsjælland Inge Jørgensen ja ja beholdning ultimo kr Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlæringsog funktionsmæssige vanskeligheder. ligeværdighed.for eningen styrker det sociale og kulturelle samvær.via et lokalt mødested gives der mulighed for at møde ligestillede og få nye venner Unge - fra 16 år - bogligt svage med særlig behov. Unge der gerne vil have et socialt samvær og et aktivit fritidsliv med ligestillede Der søges om midler til Klubaktiviteter, drift af klubben, udviklende weekendture og udflugter. ja - der søges hos Sorø, Kalundborg - om i alt kr

24 42 DUI - Leg og Virke, Korsør afdeling Hennning Henningse ja ja Underskud - kr Det sociale arbejde består blandt andet af af vi mødes 2 gange ugentligt. 1 dag med lektiehjælp og 1 dag med kreativt udeliv, som bål og strandture, virksomhedsbesøg, filmaftener mv. Der arrangeres fællesspisning 1 gang månedligt, de fleste gange er der både etniske og danske børn. Målgruppen er Børn-Unge familier, etniske som danske, især økonomisk trængte familier. DUI er en selvstændig, idebetonet børne og familieorganisati on, der har til formål at fremme fællesskabet, bevare miljøog natur, udbygge børn og unges kreative evner, sikre ret til at leve i fred og frihed, organisere, aktiviteter, udbygge solidaritetem og udvikle børn og unge Der søges om tilskud til Tøndeslagning kr Store legedag kr og koloni ophold for 30 personer i 7 dage (forplejning og bustransport samt entre Sommerland Sjælland) kr nej

25 43 Flex Team Slagelse Niels Erik Madsen ja ja minus - kr. 6363,85 Foreningen støtter Personer på vej i personer som er skåne og flexjob - på vej til at blive eller allerede visteret til flexjob visiteret til skåne eller skånejob - eller flexjob. eller er visisteret, ved vejledning, forbedring af forhold og forståelse. Der arrangeres informationsmøde r, fordrag og andet socialt samvær Der søges om midler til en udflugt nej Røde Kors - Slagelse, Korsør og Hashøj Lillian Nielsen ja ja underlagt hovedorganis ationens regnskaber. Der ligger dog underbilag og regnskab for deres projekter. Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte og svage borgere i Slagelse kommune, gennem vore mange aktiviteter. Personale i genbrugsbutikker skal plejes med en årligt udflugt og julefrokost. Julehjælp uddeles til trængende borgere udvalgt af kommunen. Ældre, ensomme, handicappede, svage borgere. Udsatte børn, der kommer fra belastede familier, Unge mødre med børn og svage familier Beløbet fordeles selv af Røde Kors, det kommer til at dække: Besøgstjenesten, Selvhjælpsgrupp er, Vågetjenesten, Telefonkæder, Unge Mødre, Familiegruppe, sygehusbesøgstj enesten, Nørklere, personalepleje i 3 genbrugsbutikke r, julehjælp! nej

26 45 Motion & Samvær Tage Brostrøm ja ja Aktivering og socialt samvær for pensionister, efterlønnere m.fl., Vi forsøger at give personer med ledige dagtimer mulighed for motion og socialt samvær. Pensionister, efterlønner, kontanthjælpsm odtagere, skifteholdsarbejd ere m.fl. - med lyst til motion og socialt samvær Midlerne skal bruges til opstart af nye aktiviteter og bevarelse af nuværende aktiviteter.vedli geholdelse af værestedet i forbindelse med udflytning fra Frederikshøj til Vestre skole. nej Bisserup Pensionistforen ing - torsdagsklubbe n Lise Kreipke ja ja Foreningens formål er at drive klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister, efterlønsmodtager e o.a. i Bisserup.Fællesska bet og samværet i klubben styrker selvværd, øger livskvaliteten. man om en masse aktiviteter og skaber derved også et netværk. pensionister, efterlønsmodtag ere o.a. i Bisserup bestyrelse + dem der ellers hjælper til gymnastik, slægtsforskning, foredrag, museumsbesøg og mange andre aktiviteter. nej

27 47 Solbakkens Venner Dorrit Mortensen ja ja 31/ formue kr Foreningens hensigt er at gøre en forskel i dagligdagen for beboerne, ved socialt samvær og aktiviteter, som søndagscafe, byture, erindringsværkste d, ture, luciaoptog mv., Beboerne på plejecenter Solbakken Der søges om midler til administration, fester (høstfest, Sct. Hans, jul)søndagscafe (underholdning, musik), udflugt og byture (forplejning,entr e, bus) nej Kreative Kvinder Anni Hansen ja ja minus - kr Formålet med foreningen er socialt samvær, fællesskab og netværk. At kvinder kan mødes og diskuterer om stort og småt, udveksle erfaringer, deltaget i r Der søges om tilskud til foredrag og udflugt nej

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km

Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km Nr. Forening / organisationens navn Foreningens frivillige sociale arbejde / formålet Målgruppen Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune Antal frivillige (cirka) i Slagels e

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Bevilgede midler marts 2012

Bevilgede midler marts 2012 Bevilgede midler marts 2012 Ansøger Kontaktperson Målgruppe Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter: Ansøgte midler marts 2012 Bevillinger marts 2012 Aktivitetshuset Dalgården Ernst Hansen

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere