antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området"

Transkript

1 Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere / gæster eller medlemmer (cirka) antal frivillige (cirka) Der søges om kr/øre ( 18 midler) Formål - hvad skal beløbet anvendes til? Der søges også om midler hos? Hvor meget? Udbetalt 18 i 2010 Udbetalt 18 i 2011 Udbetalt 18 i 2012 Udvalgets møde 28. nov Vestermose Hyggeklub 2 Livslinien (Selvejende institution) Ellen Frederiksen Hans- Jørgen Knudsen ja ja Kassebeholdn ing 31/ kr ja ja Resultatopgør else 31/ kr Samle ældre til socialt samvær (fx foredrag, udflugter, musikunderholdni ng) Landsdækkende social humanitær organisation. Danmarks eneste selvmordsforebygg ende forening ved telefonlinier, foredrag og offentlige arrangementer Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Selvmordstruede borgere i hele landet, særligt mænd + 50 og unge kvinder Forsamlingshus kr , bustransport kr , udflugter kr , foredrag kr , administration kr der besvares ca anonyme henvendelser årligt Selvmordsforeby ggende anonym telefon- og netrådgivning (ITadministrationsu dgifter, administration, undervisningsm ateriale mv.,) nej der søges 18 midler hos 20 af de største kommuner. Samlet søges om KLO - Kultur og Litteratur Orientering (Selvejende institution) Grethe Nissen ja ja 0 Udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek.in dlæsning af faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst Læsehandicappe de. Specielt unge i folkeskolen. 78 i Slagelse (på landsplan 3.500) Udgifter i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek (porto, returkuverter, papir, CD). Det er gratis for brugerne at låne lydbøger mv. Der søges hos alle landets kommuner og relevante fonde

2 4 De Ældres Klub Jytte Larsen ja ja 0 - der arrangeres ikke for mere end der er penge til. Der dækkes også med egenbetaling Socialt samvær 1 gang ugentlig i perioden september til april. Kulturelle indslag, foredrag, bankospil, julefest, fællespisning mv., Klubben startede i 1962 med det formål at samle pensionister og efterlønsmodtag ere til socialt amvær. Klubben har ikke medlemmer, men Gæster Sommerudflugt for medlemmer + de 10 frivllige. Beløbet bruges blandt andet til leje af bus. Deltagerne betaler selv tilskud til turen, så arrangementent kan gennemføres for de midler der søges om. nej Osteoporosefor eningen, Lokalafdeling Vestsjælland Lise Lundov ja ja Balance 31/ kr Vestsjællands Beregninger viser lokalafdeling at hver 3. kvinde dækker Slagelse, og hver 8. mand i Sorø, Kalundborg, løbet af livet vil Holbæk og få et brud pga. Odsherred km. knogleskørhed. Knogleskørhed har udviklet sig til et samfundsproblem. Flere og flere bliver ramt. Foreningen arbejder med forebyggelse samt støtte til dem som er ramt Der søges om midler til dækning af et foredrag som allerede er afholdt den den 17/ vedr. smertebehandli ng (kr ).Samt 2 oplysende foredrag om motion og knogleskørhed i Slagelse Bibliotek (kr ) nej

3 6 Tårnborg Hyggeklub Inge Hansen nej - det er en lille klub, men på forlangend e så vil vi hjælpe med at få lavet nogle vedtægter. ja - der er vedlagt et regnskab for der arrangeres ikke for mere end der er penge til Målet er at sikre aktivitet og fællesskab. Man mødes til socialt samvær og får etableret et netværk.der afholdes hyggeklub og bankospil for de voksne og ældre. Endvidere afholdes fastelavnsfest og julefest for børn, voksne og ældre. Samt film og foredrag Målgruppen er ældre, som nuværende - eller tidligere bosiddende i Tårnborg Sogn Der søges om støtte til at kunne tilbyde deltagerne sikker transport til og fra hyggeklubben i Tårnborg præstegård. Flere af de ældre har ikke mulighed for at benytte offentligt transportmiddel. nej De frvivillige Blæksprutter i Slagelse Tom Dahl ja ja saldo 31/ kr Opgaver som den kommunale hjemmepleje ikke må løse (sy, reapartion, flytte møbler, skifte pærer, indstille TV, hænge malerier op osv. Ældre og handicappede personer svingende - henvendelser efter behov Annoncering, kørsel ug til borgerne, værktøj, kontor, administration, telefon nej

4 8 Ældre Sagen, Korsør afd. Jonna Pihl Rasmussen nej - men det er Hovedorga nisationens vedtægter der er gældende for lokalafdelin gerne ja Forbedre ældres og svages livskvalitet. Borgere med mangel på netværk og sociale grupper. Aflastning af pårørende til demente. Afdækning og hjælp til ældre svage borgere. afdækning af Udsatte grupper, svage ældre, ensomme ældre, borgere med anden etninsk baggrund Telefonstjerne (tryghedsopkald), Socialt samvær, igangsætning af nye aktiviteter (se budget i ansøgning), udviklende studiebesøg for de frivllige, socialt samvær for de frivillige besøgsvenner, kurser i sms/ mobil, opfriskende teori og trafikregler, hjertestarterkurs er, foredrag og busture nej Hashøj pensionistforen ing Inga Pedersen ja ja formue 31/ kr Samler alle pensionister i området. Fremmer sammenhold og skaber netværk og socialt samvær for de ældre. Pensionister fra området Bus til at hente medlemmer til og fra hvilebjergskolen i Sørbymagle. Endvidere til foredrag, hobby mv., nej

5 10 Tårnborg idrætsforenings Aktivitetsudvalg Marianne Olsen ja ja 31/ kr Aktivitetsudvalget under TIF afholder 48 bankospil prligt, ved hjælp af frivillig kraft.målet er at sikre aktivitet og fællesskab i lokalområdet. Man mødes til socialt samvær og får etableret et netværk Målgruppen er voksne / ældre fra lokalområdet, der ødes og har et netværk og socialt samvær Aktivitetsudvalg et afholder årligt 48 bankospil. Der søges om tilskud til buskørsel, annoncering, papirvarer, i forbindelse med bankospil mv. nej Vemmelev S G & I Fodboldafdelin g Helle Priess ja ja resultat 31/ kr Klovneløbet er et velgørenhedsløb, som støtter De Danske Hospitalsklovne. Det finder sted 1 gang årligt og der vil være underholdning, leg for børnene, opvarmning og mm Alle Tilskud til Klovneløbet 2013 (balloner, dragt, medaljer, annoncering, strips, ansigtsmaling mv.,. Klovneløbet er en stor succes! nej

6 12 Seniorbadmint on + 65 Keld Andersen Formålspar agraffer ja De ældre holder sig i form ved fysisk aktivitet og udbygger samtidigt et socialt netværk og samvær. Målgruppen er ældre mellem 65 og Der søges om tilskud til socialt samvær. Endvidere opfølgning på sidste års hjertestarterkurs us, turneringsbolde til træning og transport til ligestillede klubber på Sjælland (venskabskampe ). nej Afasi - og Apopleksiforein gen, Slagelse afdeling Vagn Eghave ja ja Balance december 2012 kr Det primære mål er, at medlemmerne får så meget livskvaltet i deres hverdag som muligt og kommer videre i livet.endvidere at opmuntre, støtte og hjælpe - herunder pårørende. medlemmer som er ramt af afasi - og apopleksi og som ikke kan klare sig blandt raske pensionister i foreninger Tilskud til Der er søgt minihøjskole på kr Danhostel vandrehjem, hvor vi lærer om byen og omegnens historie. Leje af bus, kørsel og i Ministeriet for Sundhed og forebyggels e entre til oplevelser og arrangementer. Understøttelse af socialt samvær

7 14 Tårnborg Forsamlingshus James Hansen ja ja Årets resultat 31/ kr Det er formålet at drive, vedligeholde og opretholde Tårnborg sogns forsamlingshus, som almennyttigt lokalt samlingssted for blandt andet det gamle sogns ældre, til socialt samvær mv., møder og andre fælles aktiviteter af idrætslig, kulturelt, oplysende, foreningsmæssigt art Hvert år afholdes juletræsfest for det gamle Tårnborgs sogns ældre (ca. 100 deltagere). Endvidere holdes juletræsfest forsognets børn, samt fastelavnsfest for både børn og voksne. 100 ældre (ved banko ca. 500) Der søges om midler til plakater, annoncering, musik, rekvisitter, fortæring mv., i forbindelse med afholdelse af arrangementern e (juletræsfester og fastelavnsfest) nej Alliancens Venneforening Steen Bøttiger ja ja aktiver i alt kr Socialt samvær er et 'must' og vores mål. Dette opnår vi gennem foredrag, musik, underholdning, søndags Cafe, banko, hygge, fremvisning af billeder, kæmpe loppemarked. Ældre borgere (Plejecenter beboere + ældre boliger) 198 (beboere + pårørende, venner og personale) Ved et tilskud vil vi i 2013 kunne nå vores mål med at forøge aktiviteterne med musik/underhol dning mv.mindst 1 gang månedligt. Der er pt. Ikke planlagt noget, vi afventer og ser hvad vi har råd til. nej

8 16 Ringen i Slagelse Mogens Lindstrøm ja ja Likvide beholdning hvoraf skal anvendes til lønninger Alkoholfrit værested, der fungerer efter hjælp til selvhjælp. Netværk med faste åbningstider også i weekenden.ringen giver håb og omsorg - et holdepunkt for en skrøbelig gruppe. Støtte til alle, både den der har lkoholproblemet, men også pårørende, børn og venner.vi hjælper mennesker fra alle samfundslag Kr til zoneterapi (Når en alkoholiker starter et ædru liv, så er det et tilbud tænkt som 6 gange terapi over 12 uger. Endvidere kr til uddannelse af de frivillige (de frivillige i ringen bliver udfordret på forskellig vis). Foreningen er i det off. System placeret i Misbrugsce ntrets regi. Det vedtagne budget 2012 indeholder et fast tilskud fra Slagelse kommune Dansk Blindes Samfund - Torsdagsklubbe n Niels K. Hansen (kasserer) ja ja Resultatopgør else kr At give personer med synshandicap mulighed for at deltage i socialt samvær (fx underholdning, foredrag, udflugter, samt festligheder og højtider) Målgruppen er synshandicapped e Der søges om tilskud til taxakørsel (for en gruppe af de synshandicappe de - nogle transporterer sig selv) til møder, underholdning, foredrag, julearrangement og andet socialt samvær,). Samt til bus (udflugter), nej

9 18 Diabetesforenin gen, Slaelse afdeling Jørgen G. Schmidt ja ja Årets resultat (minus) - kr Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeninge n, der har adresse i kommunen. Oplysende virksomhed og sociale arrangementer, netværksdannelse Diabetikere 900 (i Slagelse km.) 10 (i Slagelse km.) Der søges om midler til socialt arrangement "Diabetesdagen 14. nov.2013", til underholdning, forplejning og annoncering. Der søges om kr minus forventede entreindtægt på kr == kr nej? Folkekirkens nødhjælp - Genbrugsbutik Slagelse Hanne Kok er underlagt hovedorga nisationens vedtægter mv., ja bankbeholdni ng 31/ kr Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde I denne ansøgning er målgruppen de 17 frivllige medarbejdere alle givere og alle kunder (købere) Der søges om midler til medarbejderplej e. En tur i Krabasken og spisning for de 17 frivillige nej ej søgt

10 20 H.K. Seniorklub i Slagelse Keld Runge Poulsen ja ja Saldo 31/ kr Socialt samvær og Slagelse netværk til glæde Klubbens H.K og opmuntring for efterlønnere og den enkelte pensionister med deltager. Der ledsagere afholdes møder og primært enlige) kulturelle indslag. Musik, teatertur og 2 udflugter med bus. ca Der søges om kr til teatertur og kr til hjælp til 2 udflugter nej Motionsvenner Bente Nørgaard ja ja Saldo 878 Hjemmetræning til svage seniorer (+60). Inspirere til hjemmetræning med en motionsven. Øge trivslen, sundhed, skabe netværk og sociale relationer Borgere der har afsluttet et genoptræningsfo rløb i et af Slagelse kommunes genoptræninsce ntre.borgeren vurderes så svage, at de bør trænes i eget hjem pressemeddelels er, annonceringer, kurser for de frivllige, mødeudgifter. Jfr. Spcificeret økonomisk oversigt. Har søgt tuborgs grønne fond, men fået afslag

11 22 Elevklubben - Blok 6 Inger Albrechtse n ja ja Balance 31/ kr ,27 En klub for gamle og nye elever der har deltaget i kursus på C.S.U. Socialt samvær med venner, være ligestillede og få oplevelser.ugentli ge sammenkomster, møder og udflugter. Mere livskvalitet i hverdagen På CSU-Slagelse kan børn, unge og voksne få hjælp, hvis de har problemer med hørelse, syn, læsning, kommunikation/ tale, hukommelse eller psykiske vanskeligheder. Der findes desuden en særligt tilrettelagt ungdomsuddann else for unge med særlige behov person, men alle klubbens medlemme r er medbeste mmende og hjælper til, på skift Der søges om tilskud til bustransport ved udflugter, sammenkomster og sangkor mv., nej Dansk Epilepsiforenin g - Kreds Vestsjælland Berit Andersen ja ja Balance 31/ kr Kredsen støtter Børn og Unge initatiativer der med særligt forbedrer behov for støtte - behandlingsmuligh Kronisk syge - eder, samler familier med personer med personlige eller epilepsi og andre sociale om opgaverne. problemer. Der arrangeres Udsatte eller udflugter, vanskeligt arrangementer og stillede grupper. ture, hvorved der Mennesker med skabes socialt epilesi og fysisk / samvære og psykisk handicap netværk. 91 i Slagelse kommune Der søges tilskud til familieweekend er, uddannelse af frivllige, revytur og tur til Gerlev legepark Der er søgt kr kr. i hver af kommuner ne i kredsen

12 24 Boeslunde sogns Hyggeklub Niels Andersen ja ja kasse-og bankbeholdni ng 31/ kr socialt samvær og netværk. Foredragseftermid dage hver anden mandag i vinterhalvåret Alle er velkommen, men det er mest ældre fra sognet der deltager Der søges om tilskud til foredragsholder e nej Bedre Psykiatri, Lokalafdeling Slagelse Hanne Møller ja ja formue 31/ kr Arbejder med tiltag for borgere, der har psykisk sygdom i familien. Det sker via foreningsaktivitete r, netværks- og samtalegrupper, information og oplysningsarbejde. foreningens målgruppe er pårørende. I år 2012 og 2013 er der specielt fokus på børn og unge pårørende til psykisk syge Der søges om midler til informations og oplysningarbejd e, annonceringer, uddannelse af frivillige, støtte og hjælpeaktivitete r - samt foreningsaktivite ter nej

13 26 Dansk Handicap Per forbund, Korsør- Lehrmann Skælskør Gustavsen lokalafdeling ja ja 31/ kr DHF er en brugerstyret organisation for mennesker med fysisk handicap, hvis formål er èt samfund for alle. Med forskellige arrangementer forsøger vi at gøre noget for de medlemmer, der er bosiddende i Korsør/Skælskør, som ikke har mulighed for at komme ud på lige fod med andre borgere. Borgere med fysisk handicap. Foreningen forsøger også at påvirke de instanser, som er ansvarlige for den fysiske planlægning, således at barrierer allerede i planlægninsstadi et forebygges De fleste af vores medlemmer kan kun deltage i aktiviteter, herunder udflugter, ferierejser og medlemsmøder mv., såfremt transporten foregår i liftbus/lifttaxa, idet der er tale om kørestolsbrugere samt gangbesværede medlemmer, der bruger rollator o.lign.. Der søges om midler til transport samt hjælpere (kørsel, entre, forplejning). Endvidere til kurser, kontorhold, trykning af blad, telefon og IT udgifter mv. nej

14 27 Hjernesagen i Slagelse og Sorø kommune Tom Kristiansen ja ja Saldo 31/ kr Foreningen arbejder for at sikre bedst mulig støtte til ramte og deres pårørende. At de ramte kommer ud til socialt samvær, motion, foredrag, møder, udflugter,mv.- og på den måde får skabt et netværk. Medlemmer der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen eller andre former for erhvervet hjerneskade (uanset alder), deres pårørende m.fl. 190 alle er medlemme r af hjernesage n - dvs både ramte og pårørende Der søges om liftbus til en forårstur, som går til Odense ZOO - samt entrebilleter. Der er søgt om 1 8 midler i Sorø, til en efterårstur DSB Pensionisterne i Korsør Tage Olsen ja ja 31/ kr Foreningens sociale formål er at arrangere socialt samvær vis udflugter, museum, banko, mv.. Endvidere at skabe adspredelser, netværk og bistå svage og syge medlemmer samt pårørende, med oplysning om særlige forhold vedr. pensionister. Ældre / pensionister efter et langt arbejdsliv ved DSB. Endvidere enker og samlevere Der søges omtilskud til annoncering og informationsmat eriale i forbindelse med afholdelse af arrangementer med socialt samvær. Samt tilskud til materialer, kontorhold og porto. nej

15 29 Børns voksenvenner, Slagelse og Omegn Elna Ølegaard ja ja 31/ Balance kr Gennem visitation Upolitisk finder man en forening, der voksenven der gennem 20 år passer præcist til med succes har barnet. Foreningen arbejdet med at følger barnet tæt, formidle bla ved venskaber fællesmøder, mellem børn, der arrangementer, har for lidt erfaringsudvekslin voksenkontakt, g mv., og ressourcestærke voksne Der søges om midler til annoncering, møder, hjemmebesøg (transport), materialer (pjercer mv.)administrati on (Indkøb af IT, porto, telefon Der søges hos lokale firmaer og fonde. Kommunen Nej Ældre Sagen, Skælskør afd. Peder Elbæk Jensen ja ja 31/ balance kr Ældre Sagen er en almennyttigt forening, hvis formål er at virke for de ældres sag, for medindflydelse og medbestemmelse. Via bisidertjeneste, foredrag og arrangementer. - endvidere varmvandttræning, kortspil, petanque, kurser Ældre, udsatte grupper, svage ensomme mv. i Skælskør og Omegn Der søges om midler til trykning af foldere, førstehjælpskurs er, tilskud til studieture, foredrag, sms og mms kurser, højtlæsning, søndagscafe med lokal underholdning. Socialt samvær med forplejning, som man selv er med til at forberede. Julearrangement og teatertur nej

16 31 Kirkens Korshær, Slagelse kommune Søren Bruun Christense n ja ja egenkapital primo Årets resultat kr Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisatio n, der hjælper samfundets udstødte grupper som ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere Målgruppen er misbrugere af alkohol/stoffer, psykisk syge, ensomme, marginaliserede borgere.kirkens korshærs målsætning søges nået gennem omsorgs-, rådgivnings og behandlingarbej de. Kirkens Korshærs væresteder er åbne for alle. Priserne på mad og kaffe er symbolske og det er muligt at få gratis tøj Slagelse kommune driver vi : 3 varmestuer ( Korsør, Skælskør og Slagelse) samt 1 værested for kvinder Der søges om midler til sommerlejr for brugere, hvor lønnede og frivillige medarbejdere deltager. Sommerlejr 1 uge for Korsør og ligeledes 1 uge for Slagelse/Skælsk ør. I alt 2 uger. nej

17 32 Sudan Genbrug Ellen Hansen ja ja 31/ kr Socialt arbejde hvor medarbejderne indbyrdes og den store faste kreds af "kunder" der kommer og får uformelle samtaler og en kop kaffe.som følge af faste butikshold fungerer disse grupper som selvhjælpsgrupper, hvor mna tager hånd om hinanden, hvorlivsvilkår som tab af ægtefælle, ensomhed og den 3. alders udfordringer kan deles oog drøftes I denne ansøgning er målgruppen de 34 frivillige medarbejdere. Disse medarbejdere har selv dannet et netværk, selvhjælpsgrupp er og nye venskaber. kunderne i butikken Der søges om midler til uddannelse af de frivllige. 2 medarbejdere på landsdækkende kursus og en medarbejderdag. nej

18 33 Bjergbyparkens Venneforening Kirsten Jensen ja ja egenkapital 31/ kr Vi ønsker at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangmenter, at give tilskud til nyanskaffelser og at være til hjælp for beboerne og personale, når det er muligt. Beboerne i Bjergbyparken 90 Bestyrelsen og dem som vi får til at hjælpe Der søges om midler til sommerfest med underholdning, advents og julearrangement med musik, for beboerne og de frivillige samt personale. Tilskud til bustranport ved ture og arrangementer, nej Skælskør Handicap Idrætsforening Kirsten Jensen ja ja 31/ kr At give børn og Idræt og træning unge en god i vamrt vand for oplevelse i hold 1: Unge hverdagen samt meget give forældrene en handicappede og støtte så begge hold 2: parter får en bedre Handdicappede hverdag med små børnehold. lyspunkter Endvnidere 1 hold for voksne/ældre Der søges om midler til instruktører / undervisning og leje af varmtvandsbasi n ja - Kultur og fritid om medlemstil skud og basinleje

19 35 Støtteforeninge n for Ringsted krisecenter, Selvejende institution Valborg Lykke Sørensen ja ja 31/ kr Krisecentret tilbyder ophold, krisehjælp og behandling o forhold til volden. bo - og behandlingstilbu d til voldsudsatte kvinder og børn Beboerne pt. 9 kvinder og 12 børn De kvinder der kommer på Krisecentret lider næsten altid af PTSD (post traumatisk stress syndrom). Det er bevist at Mindfullness er en metode som de kan anvende i hverdagen. Der søges om tilskud til kurser i Mindfullness. nej Folkekirkens nødhjælp - Genbrugsbutik Korsør Inge Lise Borre ja ja Balance 31/ kr , men heraf er der indsendt kr til Hovedafdelin gen. Bankbeholdni ng er derefter 31/ på kr Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde I denne ansøgning er målgruppen de 18 medarbejdere kunderne i butikken Der søges om tilskud til højskoleophold for 2 medarbejdere, transport til Lands- og regionsmøder, sommerudflugt alle medarbejdere, julefrokost nej de glemte at ansøge 10000

20 37 Hyggeklubben i Kirke Stillinge Annelise Egede ja ja egenkapital 31/ kr Hyggeklubben Pensionister/ arbejder for at ældre som har skabe socialt stor tilknytning samvær uanset til Kirke Stillinge økonomisk, social sogn & område eller enten gennem helbredsmæssig deres tidligere baggrund.fællessk virke eller de bor abet og samværet / eller har boet i styrker selvværd, området.langt øger livskvalitete de fleste er og yder støtte til enlige ældre med øget selvhjælp og aldersbetinget til hinanden. handicap, hvilket gør at de ikke kan benytte offentlig transport Der søges om midler til 2 minibusser, der skal bringe medlemmerne sikkert fra deres hjem til Stillinge Præstegård t/rt, ca. 42 tirsdage eftermiddage om året. Der er flere kørestolsbrugere. ja - sparekasse n. Nej - KUF

21 38 Slagelse Efterløn - og Pensionistforen ing Jørgen Andreasen ja ja Overskud 31/ kr Foreningen varetager medlemmernes interesser over for myndigheder og institutioner. Skabe en indholdsrig, meningsfyldt tilværelser, samt fremme socialt samvær - samarbejde og sammenhold gennem aktiviteter, i samarbejde med Aktivitetshuset Midgård. Pensionister og efterlønsmodtag ere i Slagelse (området) Beløbet skal bruges til at nedbringe brugerbetalinge n til aktiviteter og den stigende transport. Til temadage, uddannelse, søndagscaffer, foredrag, sang og socialt samvær. nej søgte ikke Scleroseforenin gens lokalafdeling Irene Jensen ja ja Underskud - kr. 3242,81 Foreningen arbejder med at styrke selvværd og via erfaringsudveklsin g at lære om sclerose og leve med et handicap. Gennem oplysning, arrangementer og oplevelser skabe socialt samvær og netværk Personer med sclerose og deres pårørende Der søges midler til foredrag, events som f.eks. Sundhedsdage og ladywalk, udflugter for medlemmer med liftbus, sociale aktiviteter og fællesskab( koncerter,banko ), samt uddannelse og kurser til frivillige. ja - sclerosefor eningen kr

22 40 Arbejdsskadefo reningen - Vestsjælland Kurt A.Nissen ja ja egenkapital ultimo kr. 479,79 formålet er at Borgere der er samle alle ramt af en arbjedsskadede fra arbejdsskade, alle samfundslag nogle gange også og fra alle grene af pårørende - samt arbejdsmarkedet i offentligheden en forening der herunder bygger på hjælp til beslutningstager selvhjælp. e. Foreningen hjælper blandet andet med råd og vejledning i deres sagsbehandling overfor offentlige myndigheder. ca Der søges om tilskud til annonceringer, udarbejdelse af pjecer, informationsmat eriale, vedligeholdelse af ny EDB, hjemmeside, kontorhold mv.det er nødvendigt at være på forkant med IT, da alt sagsbehandling og vidererformidlin g foregår ad den vej. Endvidere kurser & uddannelse. ja - vi søger Sorø km., om midler til år I 2012 fik vi ikke noget

23 41 Unge for Ligeværd Vestsjælland Inge Jørgensen ja ja beholdning ultimo kr Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlæringsog funktionsmæssige vanskeligheder. ligeværdighed.for eningen styrker det sociale og kulturelle samvær.via et lokalt mødested gives der mulighed for at møde ligestillede og få nye venner Unge - fra 16 år - bogligt svage med særlig behov. Unge der gerne vil have et socialt samvær og et aktivit fritidsliv med ligestillede Der søges om midler til Klubaktiviteter, drift af klubben, udviklende weekendture og udflugter. ja - der søges hos Sorø, Kalundborg - om i alt kr

24 42 DUI - Leg og Virke, Korsør afdeling Hennning Henningse ja ja Underskud - kr Det sociale arbejde består blandt andet af af vi mødes 2 gange ugentligt. 1 dag med lektiehjælp og 1 dag med kreativt udeliv, som bål og strandture, virksomhedsbesøg, filmaftener mv. Der arrangeres fællesspisning 1 gang månedligt, de fleste gange er der både etniske og danske børn. Målgruppen er Børn-Unge familier, etniske som danske, især økonomisk trængte familier. DUI er en selvstændig, idebetonet børne og familieorganisati on, der har til formål at fremme fællesskabet, bevare miljøog natur, udbygge børn og unges kreative evner, sikre ret til at leve i fred og frihed, organisere, aktiviteter, udbygge solidaritetem og udvikle børn og unge Der søges om tilskud til Tøndeslagning kr Store legedag kr og koloni ophold for 30 personer i 7 dage (forplejning og bustransport samt entre Sommerland Sjælland) kr nej

25 43 Flex Team Slagelse Niels Erik Madsen ja ja minus - kr. 6363,85 Foreningen støtter Personer på vej i personer som er skåne og flexjob - på vej til at blive eller allerede visteret til flexjob visiteret til skåne eller skånejob - eller flexjob. eller er visisteret, ved vejledning, forbedring af forhold og forståelse. Der arrangeres informationsmøde r, fordrag og andet socialt samvær Der søges om midler til en udflugt nej Røde Kors - Slagelse, Korsør og Hashøj Lillian Nielsen ja ja underlagt hovedorganis ationens regnskaber. Der ligger dog underbilag og regnskab for deres projekter. Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte og svage borgere i Slagelse kommune, gennem vore mange aktiviteter. Personale i genbrugsbutikker skal plejes med en årligt udflugt og julefrokost. Julehjælp uddeles til trængende borgere udvalgt af kommunen. Ældre, ensomme, handicappede, svage borgere. Udsatte børn, der kommer fra belastede familier, Unge mødre med børn og svage familier Beløbet fordeles selv af Røde Kors, det kommer til at dække: Besøgstjenesten, Selvhjælpsgrupp er, Vågetjenesten, Telefonkæder, Unge Mødre, Familiegruppe, sygehusbesøgstj enesten, Nørklere, personalepleje i 3 genbrugsbutikke r, julehjælp! nej

26 45 Motion & Samvær Tage Brostrøm ja ja Aktivering og socialt samvær for pensionister, efterlønnere m.fl., Vi forsøger at give personer med ledige dagtimer mulighed for motion og socialt samvær. Pensionister, efterlønner, kontanthjælpsm odtagere, skifteholdsarbejd ere m.fl. - med lyst til motion og socialt samvær Midlerne skal bruges til opstart af nye aktiviteter og bevarelse af nuværende aktiviteter.vedli geholdelse af værestedet i forbindelse med udflytning fra Frederikshøj til Vestre skole. nej Bisserup Pensionistforen ing - torsdagsklubbe n Lise Kreipke ja ja Foreningens formål er at drive klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister, efterlønsmodtager e o.a. i Bisserup.Fællesska bet og samværet i klubben styrker selvværd, øger livskvaliteten. man om en masse aktiviteter og skaber derved også et netværk. pensionister, efterlønsmodtag ere o.a. i Bisserup bestyrelse + dem der ellers hjælper til gymnastik, slægtsforskning, foredrag, museumsbesøg og mange andre aktiviteter. nej

27 47 Solbakkens Venner Dorrit Mortensen ja ja 31/ formue kr Foreningens hensigt er at gøre en forskel i dagligdagen for beboerne, ved socialt samvær og aktiviteter, som søndagscafe, byture, erindringsværkste d, ture, luciaoptog mv., Beboerne på plejecenter Solbakken Der søges om midler til administration, fester (høstfest, Sct. Hans, jul)søndagscafe (underholdning, musik), udflugt og byture (forplejning,entr e, bus) nej Kreative Kvinder Anni Hansen ja ja minus - kr Formålet med foreningen er socialt samvær, fællesskab og netværk. At kvinder kan mødes og diskuterer om stort og småt, udveksle erfaringer, deltaget i r Der søges om tilskud til foredrag og udflugt nej

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6)

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) 2. halvår 2008 36. årgang Aktiv Nytprogram & magasin for seniorer i århus Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) Fremtidens

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere