antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området"

Transkript

1 Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere / gæster eller medlemmer (cirka) antal frivillige (cirka) Der søges om kr/øre ( 18 midler) Formål - hvad skal beløbet anvendes til? Der søges også om midler hos? Hvor meget? Udbetalt 18 i 2010 Udbetalt 18 i 2011 Udbetalt 18 i 2012 Udvalgets møde 28. nov Vestermose Hyggeklub 2 Livslinien (Selvejende institution) Ellen Frederiksen Hans- Jørgen Knudsen ja ja Kassebeholdn ing 31/ kr ja ja Resultatopgør else 31/ kr Samle ældre til socialt samvær (fx foredrag, udflugter, musikunderholdni ng) Landsdækkende social humanitær organisation. Danmarks eneste selvmordsforebygg ende forening ved telefonlinier, foredrag og offentlige arrangementer Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Selvmordstruede borgere i hele landet, særligt mænd + 50 og unge kvinder Forsamlingshus kr , bustransport kr , udflugter kr , foredrag kr , administration kr der besvares ca anonyme henvendelser årligt Selvmordsforeby ggende anonym telefon- og netrådgivning (ITadministrationsu dgifter, administration, undervisningsm ateriale mv.,) nej der søges 18 midler hos 20 af de største kommuner. Samlet søges om KLO - Kultur og Litteratur Orientering (Selvejende institution) Grethe Nissen ja ja 0 Udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek.in dlæsning af faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst Læsehandicappe de. Specielt unge i folkeskolen. 78 i Slagelse (på landsplan 3.500) Udgifter i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek (porto, returkuverter, papir, CD). Det er gratis for brugerne at låne lydbøger mv. Der søges hos alle landets kommuner og relevante fonde

2 4 De Ældres Klub Jytte Larsen ja ja 0 - der arrangeres ikke for mere end der er penge til. Der dækkes også med egenbetaling Socialt samvær 1 gang ugentlig i perioden september til april. Kulturelle indslag, foredrag, bankospil, julefest, fællespisning mv., Klubben startede i 1962 med det formål at samle pensionister og efterlønsmodtag ere til socialt amvær. Klubben har ikke medlemmer, men Gæster Sommerudflugt for medlemmer + de 10 frivllige. Beløbet bruges blandt andet til leje af bus. Deltagerne betaler selv tilskud til turen, så arrangementent kan gennemføres for de midler der søges om. nej Osteoporosefor eningen, Lokalafdeling Vestsjælland Lise Lundov ja ja Balance 31/ kr Vestsjællands Beregninger viser lokalafdeling at hver 3. kvinde dækker Slagelse, og hver 8. mand i Sorø, Kalundborg, løbet af livet vil Holbæk og få et brud pga. Odsherred km. knogleskørhed. Knogleskørhed har udviklet sig til et samfundsproblem. Flere og flere bliver ramt. Foreningen arbejder med forebyggelse samt støtte til dem som er ramt Der søges om midler til dækning af et foredrag som allerede er afholdt den den 17/ vedr. smertebehandli ng (kr ).Samt 2 oplysende foredrag om motion og knogleskørhed i Slagelse Bibliotek (kr ) nej

3 6 Tårnborg Hyggeklub Inge Hansen nej - det er en lille klub, men på forlangend e så vil vi hjælpe med at få lavet nogle vedtægter. ja - der er vedlagt et regnskab for der arrangeres ikke for mere end der er penge til Målet er at sikre aktivitet og fællesskab. Man mødes til socialt samvær og får etableret et netværk.der afholdes hyggeklub og bankospil for de voksne og ældre. Endvidere afholdes fastelavnsfest og julefest for børn, voksne og ældre. Samt film og foredrag Målgruppen er ældre, som nuværende - eller tidligere bosiddende i Tårnborg Sogn Der søges om støtte til at kunne tilbyde deltagerne sikker transport til og fra hyggeklubben i Tårnborg præstegård. Flere af de ældre har ikke mulighed for at benytte offentligt transportmiddel. nej De frvivillige Blæksprutter i Slagelse Tom Dahl ja ja saldo 31/ kr Opgaver som den kommunale hjemmepleje ikke må løse (sy, reapartion, flytte møbler, skifte pærer, indstille TV, hænge malerier op osv. Ældre og handicappede personer svingende - henvendelser efter behov Annoncering, kørsel ug til borgerne, værktøj, kontor, administration, telefon nej

4 8 Ældre Sagen, Korsør afd. Jonna Pihl Rasmussen nej - men det er Hovedorga nisationens vedtægter der er gældende for lokalafdelin gerne ja Forbedre ældres og svages livskvalitet. Borgere med mangel på netværk og sociale grupper. Aflastning af pårørende til demente. Afdækning og hjælp til ældre svage borgere. afdækning af Udsatte grupper, svage ældre, ensomme ældre, borgere med anden etninsk baggrund Telefonstjerne (tryghedsopkald), Socialt samvær, igangsætning af nye aktiviteter (se budget i ansøgning), udviklende studiebesøg for de frivllige, socialt samvær for de frivillige besøgsvenner, kurser i sms/ mobil, opfriskende teori og trafikregler, hjertestarterkurs er, foredrag og busture nej Hashøj pensionistforen ing Inga Pedersen ja ja formue 31/ kr Samler alle pensionister i området. Fremmer sammenhold og skaber netværk og socialt samvær for de ældre. Pensionister fra området Bus til at hente medlemmer til og fra hvilebjergskolen i Sørbymagle. Endvidere til foredrag, hobby mv., nej

5 10 Tårnborg idrætsforenings Aktivitetsudvalg Marianne Olsen ja ja 31/ kr Aktivitetsudvalget under TIF afholder 48 bankospil prligt, ved hjælp af frivillig kraft.målet er at sikre aktivitet og fællesskab i lokalområdet. Man mødes til socialt samvær og får etableret et netværk Målgruppen er voksne / ældre fra lokalområdet, der ødes og har et netværk og socialt samvær Aktivitetsudvalg et afholder årligt 48 bankospil. Der søges om tilskud til buskørsel, annoncering, papirvarer, i forbindelse med bankospil mv. nej Vemmelev S G & I Fodboldafdelin g Helle Priess ja ja resultat 31/ kr Klovneløbet er et velgørenhedsløb, som støtter De Danske Hospitalsklovne. Det finder sted 1 gang årligt og der vil være underholdning, leg for børnene, opvarmning og mm Alle Tilskud til Klovneløbet 2013 (balloner, dragt, medaljer, annoncering, strips, ansigtsmaling mv.,. Klovneløbet er en stor succes! nej

6 12 Seniorbadmint on + 65 Keld Andersen Formålspar agraffer ja De ældre holder sig i form ved fysisk aktivitet og udbygger samtidigt et socialt netværk og samvær. Målgruppen er ældre mellem 65 og Der søges om tilskud til socialt samvær. Endvidere opfølgning på sidste års hjertestarterkurs us, turneringsbolde til træning og transport til ligestillede klubber på Sjælland (venskabskampe ). nej Afasi - og Apopleksiforein gen, Slagelse afdeling Vagn Eghave ja ja Balance december 2012 kr Det primære mål er, at medlemmerne får så meget livskvaltet i deres hverdag som muligt og kommer videre i livet.endvidere at opmuntre, støtte og hjælpe - herunder pårørende. medlemmer som er ramt af afasi - og apopleksi og som ikke kan klare sig blandt raske pensionister i foreninger Tilskud til Der er søgt minihøjskole på kr Danhostel vandrehjem, hvor vi lærer om byen og omegnens historie. Leje af bus, kørsel og i Ministeriet for Sundhed og forebyggels e entre til oplevelser og arrangementer. Understøttelse af socialt samvær

7 14 Tårnborg Forsamlingshus James Hansen ja ja Årets resultat 31/ kr Det er formålet at drive, vedligeholde og opretholde Tårnborg sogns forsamlingshus, som almennyttigt lokalt samlingssted for blandt andet det gamle sogns ældre, til socialt samvær mv., møder og andre fælles aktiviteter af idrætslig, kulturelt, oplysende, foreningsmæssigt art Hvert år afholdes juletræsfest for det gamle Tårnborgs sogns ældre (ca. 100 deltagere). Endvidere holdes juletræsfest forsognets børn, samt fastelavnsfest for både børn og voksne. 100 ældre (ved banko ca. 500) Der søges om midler til plakater, annoncering, musik, rekvisitter, fortæring mv., i forbindelse med afholdelse af arrangementern e (juletræsfester og fastelavnsfest) nej Alliancens Venneforening Steen Bøttiger ja ja aktiver i alt kr Socialt samvær er et 'must' og vores mål. Dette opnår vi gennem foredrag, musik, underholdning, søndags Cafe, banko, hygge, fremvisning af billeder, kæmpe loppemarked. Ældre borgere (Plejecenter beboere + ældre boliger) 198 (beboere + pårørende, venner og personale) Ved et tilskud vil vi i 2013 kunne nå vores mål med at forøge aktiviteterne med musik/underhol dning mv.mindst 1 gang månedligt. Der er pt. Ikke planlagt noget, vi afventer og ser hvad vi har råd til. nej

8 16 Ringen i Slagelse Mogens Lindstrøm ja ja Likvide beholdning hvoraf skal anvendes til lønninger Alkoholfrit værested, der fungerer efter hjælp til selvhjælp. Netværk med faste åbningstider også i weekenden.ringen giver håb og omsorg - et holdepunkt for en skrøbelig gruppe. Støtte til alle, både den der har lkoholproblemet, men også pårørende, børn og venner.vi hjælper mennesker fra alle samfundslag Kr til zoneterapi (Når en alkoholiker starter et ædru liv, så er det et tilbud tænkt som 6 gange terapi over 12 uger. Endvidere kr til uddannelse af de frivillige (de frivillige i ringen bliver udfordret på forskellig vis). Foreningen er i det off. System placeret i Misbrugsce ntrets regi. Det vedtagne budget 2012 indeholder et fast tilskud fra Slagelse kommune Dansk Blindes Samfund - Torsdagsklubbe n Niels K. Hansen (kasserer) ja ja Resultatopgør else kr At give personer med synshandicap mulighed for at deltage i socialt samvær (fx underholdning, foredrag, udflugter, samt festligheder og højtider) Målgruppen er synshandicapped e Der søges om tilskud til taxakørsel (for en gruppe af de synshandicappe de - nogle transporterer sig selv) til møder, underholdning, foredrag, julearrangement og andet socialt samvær,). Samt til bus (udflugter), nej

9 18 Diabetesforenin gen, Slaelse afdeling Jørgen G. Schmidt ja ja Årets resultat (minus) - kr Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeninge n, der har adresse i kommunen. Oplysende virksomhed og sociale arrangementer, netværksdannelse Diabetikere 900 (i Slagelse km.) 10 (i Slagelse km.) Der søges om midler til socialt arrangement "Diabetesdagen 14. nov.2013", til underholdning, forplejning og annoncering. Der søges om kr minus forventede entreindtægt på kr == kr nej? Folkekirkens nødhjælp - Genbrugsbutik Slagelse Hanne Kok er underlagt hovedorga nisationens vedtægter mv., ja bankbeholdni ng 31/ kr Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde I denne ansøgning er målgruppen de 17 frivllige medarbejdere alle givere og alle kunder (købere) Der søges om midler til medarbejderplej e. En tur i Krabasken og spisning for de 17 frivillige nej ej søgt

10 20 H.K. Seniorklub i Slagelse Keld Runge Poulsen ja ja Saldo 31/ kr Socialt samvær og Slagelse netværk til glæde Klubbens H.K og opmuntring for efterlønnere og den enkelte pensionister med deltager. Der ledsagere afholdes møder og primært enlige) kulturelle indslag. Musik, teatertur og 2 udflugter med bus. ca Der søges om kr til teatertur og kr til hjælp til 2 udflugter nej Motionsvenner Bente Nørgaard ja ja Saldo 878 Hjemmetræning til svage seniorer (+60). Inspirere til hjemmetræning med en motionsven. Øge trivslen, sundhed, skabe netværk og sociale relationer Borgere der har afsluttet et genoptræningsfo rløb i et af Slagelse kommunes genoptræninsce ntre.borgeren vurderes så svage, at de bør trænes i eget hjem pressemeddelels er, annonceringer, kurser for de frivllige, mødeudgifter. Jfr. Spcificeret økonomisk oversigt. Har søgt tuborgs grønne fond, men fået afslag

11 22 Elevklubben - Blok 6 Inger Albrechtse n ja ja Balance 31/ kr ,27 En klub for gamle og nye elever der har deltaget i kursus på C.S.U. Socialt samvær med venner, være ligestillede og få oplevelser.ugentli ge sammenkomster, møder og udflugter. Mere livskvalitet i hverdagen På CSU-Slagelse kan børn, unge og voksne få hjælp, hvis de har problemer med hørelse, syn, læsning, kommunikation/ tale, hukommelse eller psykiske vanskeligheder. Der findes desuden en særligt tilrettelagt ungdomsuddann else for unge med særlige behov person, men alle klubbens medlemme r er medbeste mmende og hjælper til, på skift Der søges om tilskud til bustransport ved udflugter, sammenkomster og sangkor mv., nej Dansk Epilepsiforenin g - Kreds Vestsjælland Berit Andersen ja ja Balance 31/ kr Kredsen støtter Børn og Unge initatiativer der med særligt forbedrer behov for støtte - behandlingsmuligh Kronisk syge - eder, samler familier med personer med personlige eller epilepsi og andre sociale om opgaverne. problemer. Der arrangeres Udsatte eller udflugter, vanskeligt arrangementer og stillede grupper. ture, hvorved der Mennesker med skabes socialt epilesi og fysisk / samvære og psykisk handicap netværk. 91 i Slagelse kommune Der søges tilskud til familieweekend er, uddannelse af frivllige, revytur og tur til Gerlev legepark Der er søgt kr kr. i hver af kommuner ne i kredsen

12 24 Boeslunde sogns Hyggeklub Niels Andersen ja ja kasse-og bankbeholdni ng 31/ kr socialt samvær og netværk. Foredragseftermid dage hver anden mandag i vinterhalvåret Alle er velkommen, men det er mest ældre fra sognet der deltager Der søges om tilskud til foredragsholder e nej Bedre Psykiatri, Lokalafdeling Slagelse Hanne Møller ja ja formue 31/ kr Arbejder med tiltag for borgere, der har psykisk sygdom i familien. Det sker via foreningsaktivitete r, netværks- og samtalegrupper, information og oplysningsarbejde. foreningens målgruppe er pårørende. I år 2012 og 2013 er der specielt fokus på børn og unge pårørende til psykisk syge Der søges om midler til informations og oplysningarbejd e, annonceringer, uddannelse af frivillige, støtte og hjælpeaktivitete r - samt foreningsaktivite ter nej

13 26 Dansk Handicap Per forbund, Korsør- Lehrmann Skælskør Gustavsen lokalafdeling ja ja 31/ kr DHF er en brugerstyret organisation for mennesker med fysisk handicap, hvis formål er èt samfund for alle. Med forskellige arrangementer forsøger vi at gøre noget for de medlemmer, der er bosiddende i Korsør/Skælskør, som ikke har mulighed for at komme ud på lige fod med andre borgere. Borgere med fysisk handicap. Foreningen forsøger også at påvirke de instanser, som er ansvarlige for den fysiske planlægning, således at barrierer allerede i planlægninsstadi et forebygges De fleste af vores medlemmer kan kun deltage i aktiviteter, herunder udflugter, ferierejser og medlemsmøder mv., såfremt transporten foregår i liftbus/lifttaxa, idet der er tale om kørestolsbrugere samt gangbesværede medlemmer, der bruger rollator o.lign.. Der søges om midler til transport samt hjælpere (kørsel, entre, forplejning). Endvidere til kurser, kontorhold, trykning af blad, telefon og IT udgifter mv. nej

14 27 Hjernesagen i Slagelse og Sorø kommune Tom Kristiansen ja ja Saldo 31/ kr Foreningen arbejder for at sikre bedst mulig støtte til ramte og deres pårørende. At de ramte kommer ud til socialt samvær, motion, foredrag, møder, udflugter,mv.- og på den måde får skabt et netværk. Medlemmer der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen eller andre former for erhvervet hjerneskade (uanset alder), deres pårørende m.fl. 190 alle er medlemme r af hjernesage n - dvs både ramte og pårørende Der søges om liftbus til en forårstur, som går til Odense ZOO - samt entrebilleter. Der er søgt om 1 8 midler i Sorø, til en efterårstur DSB Pensionisterne i Korsør Tage Olsen ja ja 31/ kr Foreningens sociale formål er at arrangere socialt samvær vis udflugter, museum, banko, mv.. Endvidere at skabe adspredelser, netværk og bistå svage og syge medlemmer samt pårørende, med oplysning om særlige forhold vedr. pensionister. Ældre / pensionister efter et langt arbejdsliv ved DSB. Endvidere enker og samlevere Der søges omtilskud til annoncering og informationsmat eriale i forbindelse med afholdelse af arrangementer med socialt samvær. Samt tilskud til materialer, kontorhold og porto. nej

15 29 Børns voksenvenner, Slagelse og Omegn Elna Ølegaard ja ja 31/ Balance kr Gennem visitation Upolitisk finder man en forening, der voksenven der gennem 20 år passer præcist til med succes har barnet. Foreningen arbejdet med at følger barnet tæt, formidle bla ved venskaber fællesmøder, mellem børn, der arrangementer, har for lidt erfaringsudvekslin voksenkontakt, g mv., og ressourcestærke voksne Der søges om midler til annoncering, møder, hjemmebesøg (transport), materialer (pjercer mv.)administrati on (Indkøb af IT, porto, telefon Der søges hos lokale firmaer og fonde. Kommunen Nej Ældre Sagen, Skælskør afd. Peder Elbæk Jensen ja ja 31/ balance kr Ældre Sagen er en almennyttigt forening, hvis formål er at virke for de ældres sag, for medindflydelse og medbestemmelse. Via bisidertjeneste, foredrag og arrangementer. - endvidere varmvandttræning, kortspil, petanque, kurser Ældre, udsatte grupper, svage ensomme mv. i Skælskør og Omegn Der søges om midler til trykning af foldere, førstehjælpskurs er, tilskud til studieture, foredrag, sms og mms kurser, højtlæsning, søndagscafe med lokal underholdning. Socialt samvær med forplejning, som man selv er med til at forberede. Julearrangement og teatertur nej

16 31 Kirkens Korshær, Slagelse kommune Søren Bruun Christense n ja ja egenkapital primo Årets resultat kr Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisatio n, der hjælper samfundets udstødte grupper som ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere Målgruppen er misbrugere af alkohol/stoffer, psykisk syge, ensomme, marginaliserede borgere.kirkens korshærs målsætning søges nået gennem omsorgs-, rådgivnings og behandlingarbej de. Kirkens Korshærs væresteder er åbne for alle. Priserne på mad og kaffe er symbolske og det er muligt at få gratis tøj Slagelse kommune driver vi : 3 varmestuer ( Korsør, Skælskør og Slagelse) samt 1 værested for kvinder Der søges om midler til sommerlejr for brugere, hvor lønnede og frivillige medarbejdere deltager. Sommerlejr 1 uge for Korsør og ligeledes 1 uge for Slagelse/Skælsk ør. I alt 2 uger. nej

17 32 Sudan Genbrug Ellen Hansen ja ja 31/ kr Socialt arbejde hvor medarbejderne indbyrdes og den store faste kreds af "kunder" der kommer og får uformelle samtaler og en kop kaffe.som følge af faste butikshold fungerer disse grupper som selvhjælpsgrupper, hvor mna tager hånd om hinanden, hvorlivsvilkår som tab af ægtefælle, ensomhed og den 3. alders udfordringer kan deles oog drøftes I denne ansøgning er målgruppen de 34 frivillige medarbejdere. Disse medarbejdere har selv dannet et netværk, selvhjælpsgrupp er og nye venskaber. kunderne i butikken Der søges om midler til uddannelse af de frivllige. 2 medarbejdere på landsdækkende kursus og en medarbejderdag. nej

18 33 Bjergbyparkens Venneforening Kirsten Jensen ja ja egenkapital 31/ kr Vi ønsker at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangmenter, at give tilskud til nyanskaffelser og at være til hjælp for beboerne og personale, når det er muligt. Beboerne i Bjergbyparken 90 Bestyrelsen og dem som vi får til at hjælpe Der søges om midler til sommerfest med underholdning, advents og julearrangement med musik, for beboerne og de frivillige samt personale. Tilskud til bustranport ved ture og arrangementer, nej Skælskør Handicap Idrætsforening Kirsten Jensen ja ja 31/ kr At give børn og Idræt og træning unge en god i vamrt vand for oplevelse i hold 1: Unge hverdagen samt meget give forældrene en handicappede og støtte så begge hold 2: parter får en bedre Handdicappede hverdag med små børnehold. lyspunkter Endvnidere 1 hold for voksne/ældre Der søges om midler til instruktører / undervisning og leje af varmtvandsbasi n ja - Kultur og fritid om medlemstil skud og basinleje

19 35 Støtteforeninge n for Ringsted krisecenter, Selvejende institution Valborg Lykke Sørensen ja ja 31/ kr Krisecentret tilbyder ophold, krisehjælp og behandling o forhold til volden. bo - og behandlingstilbu d til voldsudsatte kvinder og børn Beboerne pt. 9 kvinder og 12 børn De kvinder der kommer på Krisecentret lider næsten altid af PTSD (post traumatisk stress syndrom). Det er bevist at Mindfullness er en metode som de kan anvende i hverdagen. Der søges om tilskud til kurser i Mindfullness. nej Folkekirkens nødhjælp - Genbrugsbutik Korsør Inge Lise Borre ja ja Balance 31/ kr , men heraf er der indsendt kr til Hovedafdelin gen. Bankbeholdni ng er derefter 31/ på kr Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde I denne ansøgning er målgruppen de 18 medarbejdere kunderne i butikken Der søges om tilskud til højskoleophold for 2 medarbejdere, transport til Lands- og regionsmøder, sommerudflugt alle medarbejdere, julefrokost nej de glemte at ansøge 10000

20 37 Hyggeklubben i Kirke Stillinge Annelise Egede ja ja egenkapital 31/ kr Hyggeklubben Pensionister/ arbejder for at ældre som har skabe socialt stor tilknytning samvær uanset til Kirke Stillinge økonomisk, social sogn & område eller enten gennem helbredsmæssig deres tidligere baggrund.fællessk virke eller de bor abet og samværet / eller har boet i styrker selvværd, området.langt øger livskvalitete de fleste er og yder støtte til enlige ældre med øget selvhjælp og aldersbetinget til hinanden. handicap, hvilket gør at de ikke kan benytte offentlig transport Der søges om midler til 2 minibusser, der skal bringe medlemmerne sikkert fra deres hjem til Stillinge Præstegård t/rt, ca. 42 tirsdage eftermiddage om året. Der er flere kørestolsbrugere. ja - sparekasse n. Nej - KUF

21 38 Slagelse Efterløn - og Pensionistforen ing Jørgen Andreasen ja ja Overskud 31/ kr Foreningen varetager medlemmernes interesser over for myndigheder og institutioner. Skabe en indholdsrig, meningsfyldt tilværelser, samt fremme socialt samvær - samarbejde og sammenhold gennem aktiviteter, i samarbejde med Aktivitetshuset Midgård. Pensionister og efterlønsmodtag ere i Slagelse (området) Beløbet skal bruges til at nedbringe brugerbetalinge n til aktiviteter og den stigende transport. Til temadage, uddannelse, søndagscaffer, foredrag, sang og socialt samvær. nej søgte ikke Scleroseforenin gens lokalafdeling Irene Jensen ja ja Underskud - kr. 3242,81 Foreningen arbejder med at styrke selvværd og via erfaringsudveklsin g at lære om sclerose og leve med et handicap. Gennem oplysning, arrangementer og oplevelser skabe socialt samvær og netværk Personer med sclerose og deres pårørende Der søges midler til foredrag, events som f.eks. Sundhedsdage og ladywalk, udflugter for medlemmer med liftbus, sociale aktiviteter og fællesskab( koncerter,banko ), samt uddannelse og kurser til frivillige. ja - sclerosefor eningen kr

22 40 Arbejdsskadefo reningen - Vestsjælland Kurt A.Nissen ja ja egenkapital ultimo kr. 479,79 formålet er at Borgere der er samle alle ramt af en arbjedsskadede fra arbejdsskade, alle samfundslag nogle gange også og fra alle grene af pårørende - samt arbejdsmarkedet i offentligheden en forening der herunder bygger på hjælp til beslutningstager selvhjælp. e. Foreningen hjælper blandet andet med råd og vejledning i deres sagsbehandling overfor offentlige myndigheder. ca Der søges om tilskud til annonceringer, udarbejdelse af pjecer, informationsmat eriale, vedligeholdelse af ny EDB, hjemmeside, kontorhold mv.det er nødvendigt at være på forkant med IT, da alt sagsbehandling og vidererformidlin g foregår ad den vej. Endvidere kurser & uddannelse. ja - vi søger Sorø km., om midler til år I 2012 fik vi ikke noget

23 41 Unge for Ligeværd Vestsjælland Inge Jørgensen ja ja beholdning ultimo kr Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlæringsog funktionsmæssige vanskeligheder. ligeværdighed.for eningen styrker det sociale og kulturelle samvær.via et lokalt mødested gives der mulighed for at møde ligestillede og få nye venner Unge - fra 16 år - bogligt svage med særlig behov. Unge der gerne vil have et socialt samvær og et aktivit fritidsliv med ligestillede Der søges om midler til Klubaktiviteter, drift af klubben, udviklende weekendture og udflugter. ja - der søges hos Sorø, Kalundborg - om i alt kr

24 42 DUI - Leg og Virke, Korsør afdeling Hennning Henningse ja ja Underskud - kr Det sociale arbejde består blandt andet af af vi mødes 2 gange ugentligt. 1 dag med lektiehjælp og 1 dag med kreativt udeliv, som bål og strandture, virksomhedsbesøg, filmaftener mv. Der arrangeres fællesspisning 1 gang månedligt, de fleste gange er der både etniske og danske børn. Målgruppen er Børn-Unge familier, etniske som danske, især økonomisk trængte familier. DUI er en selvstændig, idebetonet børne og familieorganisati on, der har til formål at fremme fællesskabet, bevare miljøog natur, udbygge børn og unges kreative evner, sikre ret til at leve i fred og frihed, organisere, aktiviteter, udbygge solidaritetem og udvikle børn og unge Der søges om tilskud til Tøndeslagning kr Store legedag kr og koloni ophold for 30 personer i 7 dage (forplejning og bustransport samt entre Sommerland Sjælland) kr nej

25 43 Flex Team Slagelse Niels Erik Madsen ja ja minus - kr. 6363,85 Foreningen støtter Personer på vej i personer som er skåne og flexjob - på vej til at blive eller allerede visteret til flexjob visiteret til skåne eller skånejob - eller flexjob. eller er visisteret, ved vejledning, forbedring af forhold og forståelse. Der arrangeres informationsmøde r, fordrag og andet socialt samvær Der søges om midler til en udflugt nej Røde Kors - Slagelse, Korsør og Hashøj Lillian Nielsen ja ja underlagt hovedorganis ationens regnskaber. Der ligger dog underbilag og regnskab for deres projekter. Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte og svage borgere i Slagelse kommune, gennem vore mange aktiviteter. Personale i genbrugsbutikker skal plejes med en årligt udflugt og julefrokost. Julehjælp uddeles til trængende borgere udvalgt af kommunen. Ældre, ensomme, handicappede, svage borgere. Udsatte børn, der kommer fra belastede familier, Unge mødre med børn og svage familier Beløbet fordeles selv af Røde Kors, det kommer til at dække: Besøgstjenesten, Selvhjælpsgrupp er, Vågetjenesten, Telefonkæder, Unge Mødre, Familiegruppe, sygehusbesøgstj enesten, Nørklere, personalepleje i 3 genbrugsbutikke r, julehjælp! nej

26 45 Motion & Samvær Tage Brostrøm ja ja Aktivering og socialt samvær for pensionister, efterlønnere m.fl., Vi forsøger at give personer med ledige dagtimer mulighed for motion og socialt samvær. Pensionister, efterlønner, kontanthjælpsm odtagere, skifteholdsarbejd ere m.fl. - med lyst til motion og socialt samvær Midlerne skal bruges til opstart af nye aktiviteter og bevarelse af nuværende aktiviteter.vedli geholdelse af værestedet i forbindelse med udflytning fra Frederikshøj til Vestre skole. nej Bisserup Pensionistforen ing - torsdagsklubbe n Lise Kreipke ja ja Foreningens formål er at drive klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister, efterlønsmodtager e o.a. i Bisserup.Fællesska bet og samværet i klubben styrker selvværd, øger livskvaliteten. man om en masse aktiviteter og skaber derved også et netværk. pensionister, efterlønsmodtag ere o.a. i Bisserup bestyrelse + dem der ellers hjælper til gymnastik, slægtsforskning, foredrag, museumsbesøg og mange andre aktiviteter. nej

27 47 Solbakkens Venner Dorrit Mortensen ja ja 31/ formue kr Foreningens hensigt er at gøre en forskel i dagligdagen for beboerne, ved socialt samvær og aktiviteter, som søndagscafe, byture, erindringsværkste d, ture, luciaoptog mv., Beboerne på plejecenter Solbakken Der søges om midler til administration, fester (høstfest, Sct. Hans, jul)søndagscafe (underholdning, musik), udflugt og byture (forplejning,entr e, bus) nej Kreative Kvinder Anni Hansen ja ja minus - kr Formålet med foreningen er socialt samvær, fællesskab og netværk. At kvinder kan mødes og diskuterer om stort og småt, udveksle erfaringer, deltaget i r Der søges om tilskud til foredrag og udflugt nej

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

frivillige (cirka) i Slagelse km 110 10 80.000 Bustransport til udflugter, ture,

frivillige (cirka) i Slagelse km 110 10 80.000 Bustransport til udflugter, ture, Nr. Forening / organisationens navn 1 Vestermose Hyggeklub 2 Dansk Blindesamfund, Torsdagsklubben i Slagelse Foreningens frivillige sociale arbejde Klubben holder til i Hallelev forsamlingshus. Formålet

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008.

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Nr. Ansøger Att. Ansøgt beløb Bemærkning Aktivitet Målgruppe 1 Lokalkomite i 19.000 kr. ønskes Fik tildelt

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 008. Gennemgang af ansøgninger om økonomisk støtte 18 midler... 16 009. Frivilligdagen 2012...

Læs mere

Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km

Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km Nr. Forening / organisationens navn Foreningens frivillige sociale arbejde / formålet Målgruppen Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune Antal frivillige (cirka) i Slagels e

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Amaliehavens Venner Augustenborg Kontaktperson: Ulla L. Petersen E-mail: bryllupskagen@bbsyd.dk Postnummer: 6440 By: Augustenborg Tlf.

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Lynghaven. Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere. i Lemvig Kommune

Lynghaven. Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere. i Lemvig Kommune Lynghaven Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere i Lemvig Kommune Jeg er pr. 1. juli ansat som gruppeleder i et nyt dagcenter for demente borgere i Lemvig Kommune. Derfor har jeg brug for, at I er opmærksomme

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Analyse af de brugerstyrede centre

Analyse af de brugerstyrede centre RAPPORT Analyse af de brugerstyrede centre August 2015 Foto: 2/11 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Metode... 4 Sammenfatning... 5 Samlet dataindsamling.. 8 3/11 Indledning På Velfærdsudvalgsmødet den

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Indhold. 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig

Indhold. 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig Gå-med-venner Indhold 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig TEKST: FRIVILLIGAFDELINGEN/GITTE ROE ERIKSEN, JOURNALIST GRAFIK/DESIGN: OLE

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Personalestøttede Aktiviteter

Personalestøttede Aktiviteter Aktivitetskatalog Personalestøttede Aktiviteter Sæson 2016/2017 Aktiv Centret, Herning Tlf.: 9628 5959 www.herning.dk Aktiv Centret udbyder aktiviteter, til dig der kunne have brug for let personalestøtte

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgningen sendes til: Hørsholm Kommune Center for Politik og Borgerservice Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Mail: pub-post@horsholm.dk

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere