Velkommen til. Fundraising. Onsdag d. 7. november 2012 kl i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Fundraising. Onsdag d. 7. november 2012 kl. 17.00 22.00 i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk"

Transkript

1 Velkommen til Fundraising Onsdag d. 7. november 2012 kl i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk Ole Holst Formidlingscentret Heslegårdsvej Hellerup

2 hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det det også.

3 Formidlingscentret Ole Holst, tidligere embedsmand Konsulentvirksomhed siden 1995 Evaluering, projektansøgninger og projektudvikling Kurser, internationale projekter Formidlingscentret Heslegårdsvej Hellerup telf;

4 Mål Succes med ansøgninger Indblik i flere støttemuligheder At forstå den politiske ramme Inspiration til egne projekter De vigtigste faldgrupper ved at lede projekter

5 Delmål Hvilke fonde og støtteordninger er i spil for landsbyerne? Hvordan ser den gode projektansøgning ud? Hvordan skal projektet organiseres? Hvordan skal budgettet se ud? Hvilke partnere er gode at have med? Gode råd og inspiration

6 Det er egentligt meget simpelt Det handler om at bearbejde projekterne, så de passer til det, vi selv vil og til den støtteordning (fond), som vi søger. Denne proces handler ofte om at kunne se på projektet udefra og ind. At se det store i det små Vi søger ikke penge til at bygge en hal vi er ikke byggefolk. Vi søger penge til at skabe kulturelle oplevelser for lokalbefolkningen

7 Projektafslutning etablering Projektudvikling Idé Kontakt- Evaluering Projektafvikling Idéudvikling Projektgennemførelse Økonomisk planlægning Finansieringsmuligheder Fundraising Projekt planlægning Informations -indhentning Fælles idéudvikling Økonomi Projektbeskrivelse Strategi og handling Mål og målgrupper Organisation

8 Det gode projekt BUZZ words Innovation, IT Iværksætteri, kreativitet Samarbejde på tværs Brugerdreven innovation Fysisk aktivitet og læring Skabe nye muligheder for landdistrikter Grøn Vækst nye familietyper Transnational

9 HOT Intelligent energi, co2 neutral renovering af bygninger, energivenlige transportløsninger m.m. Arbejdskraftbesparende teknologier, grøn vækst, øko innovation m.m. Kultur og oplevelsesøkonomi, medier, IT, design m.m. Byudvikling, byplanlægning m.m.

10 HOT Sundhedsfremmende initiativer, forebyggelse af sygefravær, rehabilitering m.m. Beskæftigelsesfremme, udvidelse af arbejdsstyrken og erhvervsudvikling. Kvalitetsforbedringer af de kommunale omsorgsfunktioner. Internationalt samarbejde.

11 HOT Frivilligt socialt arbejde Lokale bæredygtige projekter Socialt entrepreneurskab Social Innovation/brugerdreven innovation Velfærdsteknologi

12 hyppigste årsag til afslag Ansøgninger er upræcise og mangelfulde og matcher ikke fondens/puljens formål.

13 Arbejdsprocessen huskeregler Forberedelse, forberedelse og atter forberedelse Learning by doing Skab mening for alle parter Modtagerne skal tidligt ind i processen Kend din målgruppe brugerdreven Tænk politisk Tænk i synlighed

14 Hvad er et godt projekt? Et innovativt banebrydende koncept, der peger på utraditionelle og effektive løsninger på erkendte samfundsmæssige problemer Projektet udvikles og gennemføres i større forpligtende samarbejder mellem såvel offentlige som private aktører

15 altså 1. En unik og bæredygtig projektidé 2. Et kvalificeret og relevant partnerskab 3. Stærk organisering

16 Støtteordninger Nogle er permanente andre er sporadiske Nogle er meget politiske andre er mere driftsorienteret Nogle giver mange penge andre giver få Medfinansiering er altid godt Privat sponsering er ved at blive godt Digitale ansøgningsprocedurer kompliceret

17 Hvad kan støttes? Vækst/ styrket produktivitet Brugerdreven Innovation Grønne løsninger Velfærdsteknologi Afhjælpning af det skæve Danmark Medarbejderne kompetenceudvikling Oplevelse/IT/kulturfusion, osv.

18 Hvad kan støttes? Store projekter Strategiske satsninger Samarbejdsprojekter (privat/offentligt) Lokalt samarbejde God medfinansiering Det rigtige partnerskab Bæredygtighed

19 Eksempler på ordninger Socialfonden Regionalfonden Fornyelsesfonden (Omstilling i hårdt ramte områder) Landdistriktsfonden Anvendt Borgernær Teknologi Forebyggelsesfonden

20 Eksempler på ordninger Satspuljemidlerne DGI LAG EU turisme Obel Landdistriktsprogrammet Tips og Lotto Augustinus fonden, Egmont Fonden. osv

21 Kultur i hele landet Kulturelle projekter af eksemplarisk værdi for andre, dvs. projekter, som rummer muligheder for kunstneriske, kulturelle eller organisatoriske landvindinger Tværgående samarbejder mellem flere parter, f.eks. forskellige dele af kulturlivet, kulturinstitutioner af forskellige typer, erhvervsliv og kommuner Initiativer hvor udviklingsopgaver af national betydning udlægges til institutioner uden for hovedstadsområdet

22 Arbejdsmarkedets Feriefond Yder støtter i form af lån eller tilskud til ferieformål for lønmodtagere, særligt familier med børn og særligt gennem støtte til institutioner eller organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets, oplevelses og bomuligheder. Yder støtter i form af lån eller tilskud til erhvervelse af arealer, opførelse, ombygning og indretninger af bygninger til ferieformål, i form af de før nævnte aktivitets, oplevelses og bomuligheder, modernisering af feriehuse m.v. og andre foranstaltninger til fremme af ferieformål. Yder støtte til information om aktivitets og oplevelsesmuligheder i den eller de pågældende regioner.

23 Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Fonden støtter eksempelvis idræt, børne og ungdomsformål, frilufts og spejderliv, musik, teater, dans, museums og udstillingsvirksomhed. De blå ruter kajakhavne, overdækkede opholdsarealer, bådebroer, pontonanlæg samt pitstop Midler ca. 80 mio. Kr.

24 Friluftsrådets Tips og Lottomidler Støtter projekter der forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Eksempler: Naturformidling Friluftsaktiviteter Kulturmiljøer Øget tilgængelighed til grønne områder Midler: 51,8 mio. Kr./år Ansøgningsfrist: 1. Marts, 1. juli og 1. November.

25 A. P. Møller fonden Med særlig vægt på søfart, nordisk samarbejde, kulturarv, danskheden i Sønderjylland og lægevidenskabelige formål.

26 Realdania Støtter hovedsagligt: Byudvikling Byggeri Arkitektur Stiller krav i forhold til kvalitet, nytænkning samt at projektet gør en fremadrettet forskel i det byggede miljø.

27 Yderområder De danske småøer, Svendborg, Fåborg Midtfyn, Ærø, Langeland, Nørager, Arden, Hobro, Brovst, Fjerritslev, Pandrup, Sydthy, Thyholm, Møn, Sallingsund, Sundsøre, Hjørring, Brønderslev Dronninglund, Frederikshavn, Morsø, Vesthimmerland, Læsø, Norddjurs, Samsø, Tønder, Lolland, Guldborgsund, Bornholm. 35% af de samlede midler

28 Grænseoverskridende samarbejde Samarbejdet er organiseret i fire grænseoverskridende programmer: To dansktyske, ét dansk svensk norsk med to underprogrammer for hhv. Øresundsregionen og Kattegat/Skagerrak og ét for den sydlige Østersø.

29 Interreg IV A Prioritet 2 Grænseoverskridende strukturer & menneskelige ressourcer Fokustemaer: Uddannelse, kvalificering & integration Arbejdsmarked, socialområde & lige muligheder Generel strukturforbedring Regional identitet

30 Landdistriktsprogrammet indsatsområder og resultater Levende landsbyer. Natur og kulturarven. Lokale kvalitetsprodukter. Kunst og kunsthåndværk. Helårsturisme. Innovation, opfinderi og entreprenørskab. Unge i lokalsamfundet. Fiskeriudviklingsprogrammets indsatsområder og resultater. Levende fiskerihavne. Lokale fiskeprodukter

31 LifeLongLearning Comenius: Folkeskole Erasmus: Universitet Leonardo da Vinci:Erhvervsskoler Grundtvig: Folkeoplysning Aktive unge

32 EIP Entrepreneurship and Innovation Programme give virksomheder lettere adgang til finansiering af opstart, vækst og innovationsarbejde skabe bedre vilkår for samarbejde ml. SMV er særligt samarbejde over grænser forbedre mulighederne for innovation specielt økoinnovation fremme iværksætterånd og innovationskultur i Europa fremme økonomiske og administrative reformer til gavn for innovative SMV er Indkaldelser: cfm?displaytype=fo&lang=en&fosubtype=p&tpa_id=135&fo T=f

33 Intelligent Energy 5,4 mia. kr. i aktiviteter til forbedring af energieffektiviteten særligt i bygninger og i industrien, herunder forberedelse og opfølgning på lovinitiativer. fremme af vedvarende energi i såvel central som decentral energiproduktion og integration af vedvarende energi i bymiljøer, herunder forberedelse og opfølgning på lovinitiativer. støtte initiativer vedrørende energiaspekter i transportsektoren, diversifikation af brændsler og fremme af vedvarende energi og energieffektivitet i transportsektoren, herunder forberedelse og opfølgning på lovinitiativer.

34 Hvordan ser det gode projekt ud? Stærke og naturlige netværk Afklaring af præcise behov Grundig planlægning og forberedelse Stærk styring og løbende opfølgning Klare ambitiøse mål og dokumentation Evaluering og effektive resultater Mainstreamning og modeller, der peger fremad

35 Hvordan ser det gode projekt ud? Der findes ikke nogen standardløsning

36 Forandringsteori

37 Indikatorer

38 Eksempel på Gantt skema Organisering af projekt Projektets organisering afhænger i høj grad af størrelsen

39 Hvordan beskrives et projekt? 1) Målgruppe Hvem er projektets målgruppe, og hvor mange er omfattet? 2) Projektets baggrund Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil, og er der evt. afprøvet andre løsninger tidligere? 3) Projektets formål/succeskriterier Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker du at opnå med projektet?

40 Projektbeskrivelsen 4) Projektets aktiviteter og metode Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet? 5) Begrundelse for valg af aktiviteter og metode Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor vil projektet have effekt? Begrund ud fra tidligere forsøg, projekter mv. 6) Sikring af målgruppens deltagelse Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter

41 Projektbeskrivelsen 7) Nytænkning Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny måde/område? 8) Forankring efter projektperiodens udløb Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?

42 Projektbeskrivelsen 9) Projektets organisering Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet? 10) Evaluering Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?

43 Den gode ansøgning Er projektet gennemtænkt Er der planer for videreførelse? Er projektet nyskabende og hvad er dets spredningseffekt (hvor mange vil det gavne)? Hvilket helhedsindtryk giver ansøgningen af projektet? Hvilken troværdighed har projektet? Er ansøgningen/ansøger realistisk i sin tilgang til problemet? Og hvad er projektets bæredygtighed?

44 Salg Hvorfor skal fonden/puljen vælge at støtte netop mit projekt? Hvad falder indenfor fondens/puljens værdier? Vigtigt at alle kan se, hvor vigtigt projektet er for området. Vis entusiasme Titlen på projektet bør ikke være for lang men skal alligevel formidle det overordnede budskab

45 Hvorfor går det ofte galt? Upræcis og uklar ansøgning Sprogbrugen ikke tilpasset omstændighederne Manglende problemanalyse og behov Tidligere fiaskoer, ry og rygte Dårligt gennemarbejdede og planlagte projekter Utroværdigt budget

46 Hvorfor går det ofte galt? er ikke støtteberettiget opmærksom på formalia. Overhold de angivne tidsfrister

47 Råd og vink Læs materialet grundigt Tal med sagsbehandleren Tal med revisor Skab en stærk troværdig projektkonstellation Beskriv forventet effekt Begrund i europæisk og national politik

48 Råd og vink Skriv godt dansk Diagrammer og oversigter er godt Skriv et meget præcist resumé Påvis projektstyring, herunder evaluering Beskriv modtagelsesapparatet

49 Økonomi Økonomien skal være relateret til faktiske udgifter. Partner = kostpriser Underleverandør = markedspris Sparsommelig Medfinansiering Kun nettoudgifter er tilskudsberettigede. Alle budgetposter skal specificeres En person i 8 timer á 160 timeløn = 1280 kr. Timeløn = bruttoårsløn/1924 timer

50 Løn Interne lønudgifter beregnes som en dokumenteret årsløn divideret med antallet af årlige arbejdstimer (1924) og ganget med det faktiske antal timer som forventes brugt på projektet. Udgifter til ATP, pension mv. kan medregnes

51 De mest almindelige udgiftsposter Rejseudgifter Forsikring Kost og logi Lønninger (regnskab over timeforbrug) Udgifter til ekstern assistance (med moms. Vær opmærksom på udbudsreglerne. Udgifter til ekstern assistance bør kun medregnes hvis det er strengt nødvendigt)

52 De mest almindelige udgiftsposter Revision Markedsføring (ca. 10% af budgettet) Husleje Administration (4 7% af budgettet) Udviklingsomkostninger Udgifter til udstyr (afskrivningsregler) Formidling og afrapportering og Evaluering Uforudsete udgifter (max. 2% af budgettet)

53 Dato: Budget I alt Evt. medfinansiering Noter Løn Eksterne konsulenter Transportgodtgørelse Administration Materialer Udstyr Evaluering Revision Evt. kurser Evt. formidling Evt. øvrige udgifter Bruttoudgifter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 14 Eventuelle indtægter i projekter 0 15 Nettoudgifter Medfinansiering Ansøgningssum

54 Note 1 Rådgivere fra Firma x, intern kostpris 480 kr. /time 2 rådg. á 250 timer à 480 kr. = kr. Medarbejdere i produktionen, Firma 70 medarbejdere á 250 kr./time x 16 timer = kr. Medfinansiering Medarbejdere i produktionen, Firma 70 medarbejdere á 250 kr./time x 16 timer = kr. Medarbejderne indgår i brugergrupper, herunder testning og medvirker ved evaluering og kortlægning Note 2 Køb af projektkoordinator (Formidlingscentret) 600 kr./time x 536 t = Køb af Guide2know 675 kr./time. 3 personer 578 timer = Medfinansiering Guide2know 675 kr./time. 150 timer = kr. Note 3 Projektet har omkostninger til projektmedarbejdernes transport i egen bil i forbindelse med udviklingsmøder, herunder styregruppemøder. Der budgetteres med en samlet transportomkostning på kr., herunder broafgifter. Transport sker til godkendte takster. Note 4 Projektet har omkostninger til administrative opgaver, herunder økonomi. 1 administrativ medarbejder à 210 kr./time x 274 timer = kr. Note 5 Projektet har omkostninger til produktion af en folder, der sammenfatter projektets resultater, herunder evaluering. Der budgetteres med kr. Note 6 I forbindelse med projektets gennemførelse indkøber/installerer og indretter Danfoss Drives et undervisningslokale med 20 netforbundne PC`er. Der budgetteres med en stykpris pr. PC kr., inklusiv opsætning/installation. Samlet: 20 x kr. = kr. Firma giver denne omkostning som medfinansiering til projektet svarende til kr. Note 7 Projektet har omkostninger til evaluering. Rådgivere fra Firma x skal gennemføre evalueringen, herunder flere fokusgruppeinterview. Der budgetteres med 2 personer á 150 timer à 480 kr. = kr. Der beregnes til intern kostpris 480 kr./t Derudover har projektet omkostninger til formativ evaluering, herunder beskrivelse af læringsmodel. Der budgetteres med køb af Formidlingscentret á 600 kr./time x 100 timer = kr. Note 8 Projektet har omkostninger til revision. Der budgetteres med udgangspunkt i en timepris på 650 kr. Der budgetteres med 60 timer svarende til kr. fordeles løbende igennem projektets levetid. Note 10 Projektet har omkostninger til interne sprednings- og informationsaktiviteter. Der budgetteres med køb af forplejning til 200 personer i alt til en pris på 50 kr. /deltager = kr.

55 KRAFT EXPLORE THE POWERS OF NATURE

56 HVAD ER KRAFT? EN KOMMENDE OPLEVELSES OG VIDENSATTRAKTION MED NATURKRÆFTERNE I CENTRUM Temaerne: Vind, sol,vand/hav og jord

57 HVEM ER KRAFT? Komitéen for etableringen af KRAFT ORGANISATION Peter Sand, Direktør Henrik Jacobsen, Udviklingschef Gitte Bjerre, Viden & Kommunikation, projektansat Mathias Meldgaard, Projektansat BESTYRELSE Iver Enevoldsen, Formand for Bestyrelsen Hans Laurids Pedersen, Special Task Manager, Vestas Lykke Nielsen Høj, Direktør for Destination Ringkøbing Allan Stampe, Direktør, Vestjysk Bank Michael Goodsite, Professor og Centerleder, AU Herning

58 NOGLE AF HJERNERNE BAG KRAFT: KNOWLEDGE BOARD/PARTNERSKAB Frans Ørsted Andersen, Lektor på Institut for Uddannelse & Pædagogik, Aarhus Universitet Jette Gejl, Formand for Statens Kunstråd og Lektor på Kunsthistorie, Aarhus Universitet Nicolai Moltke Leth, Sociolog Svend Erik Schmidt, Læringsstilsekspert Michael Renvillard, LEGO Fonden Laura Storm, Leder af Sustainia, Mandag Morgen Partnerskaber med AU, Designskolen i Kolding og Arkitektskolen i Aarhus.

59 VISION AT SKABE ET OPLEVELSESFYRTÅRN I RINGKØBING SKJERN KOMMUNE AT GIVE INDBLIK I NATURENS KRÆFTER GENNEM OPLEVELSER OG LEG AT INSPIRERE OG MOTIVERE TIL EN FÆLLES BÆREDYGTIG FREMTID

60 PLACERING

61 FAKTA PLACERING NORD FOR RINGKØBING SAMLET STØRRELSE: 60 HA I udgangspunktet 6600 M2 INDENDØRS og minimum M2 UDEN FOR I omegnen af BESØGENDE OM ÅRET Optil 6000 BESØGENDE PR. DAG I HØJSÆSONEN

62 MÅLGRUPPER BØRNEFAMILIER: SJOV, LEG & LÆRING DET GODE LIV: EMPTY NESTERS UNDERVISNING & ERHVERV

63 FORDELING

64 OPLEVELSERNE I KRAFT SJOVE OG LÆRERIGE INSTALLATIONER ÆSTETISKE OPLEVELSER REKREATIVT OMRÅDE PLATFORM FOR FORSKNINGS OG ERHVERVS SAMARBEJDE

65 LEG & LÆRING

66 DET GODE LIV

67 FORSKNING & ERHVERVSLIV

68 HVORDAN NÅR VI MÅLET? VIDENSBASERET VÆRDIGRUNDLAG I SAMARBEJDE MED KNOWLEDGE BOARD NY FORMIDLINGSTILGANG LOKAL FORANKRING & TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

69 KRAFT VÆRDIGRUNDLAG LEG BEVÆGELSE SANSELIGHED FÆLLESSKAB BÆREDYGTIGHED

70 BÆREDYGTIGHED GOD FORRETNING 75 nye arbejdspladser år 1 ERHVERVS OG FORSKNINGSPOTENTIALE En døråbner og et udstillingsvindue SAMMENHÆNG MED TILTAG I RKSK Energi 2020, RingkøbingK m.m. UNIK POSITIONERING AF KRAFT OG RKSK Unikt på verdensplan BÆREDYGTIGHED GIVER NYE MULIGHEDER

71 FORMIDLINGSTILGANG

72 TIDSHORISONT

73 HVAD KOSTER DET? KR. 250 MIO. forventet initial investering FONDSANSØGNINGER RINGKØBING SKJERN KOMMUNE: KR. 50 MIO. i anlæg KR. 3 MIO. til årlig drift (i de første 10 år)

74 Succes? Tålmodighed! Problemløsningseffekt på samfundsmæssige udfordringer på regionalt niveau Vækstfremmende potentiale på regionalt niveau Unikke løsningsmodeller for produkt, organisering, finansiering og drift Kommunalt commitment i form af aktiv investering og understøttende udviklings og lokalplaner m.m. Politisk enighed om ovenstående Ejerskab og ledestjerne (position, penge, pondus) hos projektets førerhund (e) Timming Balance mellem støtte og modstand Kommunikation, ressourcer, anlæg og DRIFT faseopdelt realisering?

75 VI SES I KRAFT!

Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006

Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006 Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006 etablering Projektafslutning Projektudvikling Idé Kontakt- Evaluering Projektafvikling Idéudvikling Økonomisk planlægning Projekt planlægning Finansieringsmuligheder Informationsindhentning

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

FÅ MIDLER TIL UDVIKLING!

FÅ MIDLER TIL UDVIKLING! HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FÅ MIDLER TIL UDVIKLING! FUNDRAISING WORKSHOP D. 28. JAN. 2017 OM MIG Underviser Projektudvikler Oplægsholder Forfa.er Fundraiser AGENDA FOR DEN NÆSTE TIME

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering

FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering Projektkonferencen 19. maj 2011, Falconer Centret København Dennis Hørmann, FUNDRAISEREN.DK VORES SAMARBEJDSMODEL Fundraising og projektudvikling

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

Tips og tricks til at søge fonde og puljer. FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015

Tips og tricks til at søge fonde og puljer. FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015 Tips og tricks til at søge fonde og puljer FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015 www.foreningsudviklerne.dk Helt ind til benet Fundraising handler om at vinde sympati og tillid Ansøgningen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant side 1 Ansøgningsvejledning Danmark står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens Danmarks befolkning som helhed og specielt i de større byer vokser, oplever mange yderområdekommuner faldende befolkningstal,

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Cirkulær ByInnovation CBi

Cirkulær ByInnovation CBi Informationsmøde 9. September 2016 Cirkulær ByInnovation CBi samle, skubbe, innovere, kommunikere som forudsætning for at skalere Dagsorden -forløb Præsentationsrunde Hvorfor Baggrund, valg af byen som

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Ved Jørgen Hammer (substitut for Michael Skovgaard, Tejn) Nyker Borgerforening Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Paraplyorganisation

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere