Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD)."

Transkript

1 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale. Vi venter en styrkelse af USD overfor EUR. Renterne i steg betydeligt i 213, som de fleste andre steder, og tilbyder en højere rente end i en række små europæiske lande. Det skyldes bl.a. at renterne i ikke er korrigeret tilbage efter stigningerne henover sommeren 213. Vi vurderer derfor, at der basis for rentefald og spændindsnævring til en række små europæiske lande. Vi er positive med hensyn til dollaren. Vi venter USD vil styrkes overfor EUR til 1,2 over de kommende 12 mdr. Læs mere i vores analyse: 214 bliver et godt dollar-år De økonomiske forhold er bedret betydeligt siden krisen ramte hårdt. Restruktureringen efter krisen har været hård, men synes at bære frugt. På en række centrale makroøkonomiske nøgletal og balancer kan vi se en tydelig bedring. Væksten er tilbage på sporet omkring de 2 %, budgetunderskuddet er reduceret markant, den offentlige og private gældsætning er nedbragt, betalingsbalanceunderskuddet er reduceret markant og inflationen er nedbragt (jf. grafsæt). Men der er fortsat en række udfordringer mht. at fjerne kapitalkontrollen, dæmpe inflationen, reducere risikoen i den finansielle sektor samt fortsat konsolidere de offentlige finanser og nedbringe gældsætningen i den private sektor. Vi vurderer, at man aktuelt tilbydes en attraktiv dollarrente i og især i sammenligning med en række små europæiske EM-lande. Køb:,87 % 222 (USD) Instrument Indgangsniveau Mål 12 mdr.,87 % (USD),2 7, EURUSD 1,368 1,2 Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Analytiker: Leander Dreyer Makroøkonom: Peter S. Øemig Kunderådgiver: Kent Bæk Iversen Analytikerassistent: Thue Klit Søndergaard Læs flere analyser om emerging markets obligationer på finansnyt Ifølge Risikomærkningsbekendtgørelse er denne produkttype kategoriseret som GUL. Ansvarsfraskrivelse: se sidste side. Fondskode ISIN kode Rating Min. størrelse, USD Eff. rente USX346AA31 BBB-./1.,1%

2 Rentefald og spændindsnævring Renterne steg kraftigt i i 213 i kølvandet på Feds begyndende snak om tapering i maj. Vi vurderer dog, at renterne i er steget forholdsvis kraftigere end berettiget ud fra de økonomiske fundamentaler og i sammenligning med en række små europæiske lande med næsten samme kreditvurdering (jf. grafen og grafsæt). Hertil kommer, at renterne siden da ikke er faldet tilbage i, som vi ellers har set i de fleste eurolande og herunder i en række mindre europæiske lande. Vi venter, at de islandske renter skal have indhentet noget af efterslæbet i de kommende måneder. Vi vurderer på basis af de økonomiske fundamentaler og ud fra landenes kreditvurdering, at renterne i er for høje ift. og Kroatien, hvis kreditvurdering er ringere end i. Men også at vi skal have en spændindsnævring til bl.a., og og Slovakiet, der kun har en svagt bedre kreditvurdering. Sammenlignet på en række økonomiske nøgletal og balancer, så ser fornuftig ud jf. grafsæt side 3-4. Derfor er renterne i efter vores vurdering ikke prissat korrekt. Vi tror, at fordi bl.a. ikke indgår i EMBI Global, at de har befundet sig lidt udenfor markedets radar. På rette vej blev særdeles hårdt ramt af finanskrisen med kollaps i banksektoren og en 4 % depreciering af valutaen. Næsten år efter finanskrisen og en periode med adskillige politiske tiltag, som kapitalkontrol, finanspolitisk konsolidering og gældsnedbringelse i den private og offentlige sektor er ved at komme ud på den anden side. Herunder har vi fået en positiv vækst fra 211, fald i ledigheden og inflationen, to opgraderinger af kreditvurderingen fra Fitch i 212 og 213,opjustering til stabil outlook af S&P (24. jan 214) samt genvunden adgang til finansiering i markedet. Og ifølge IMF ventes en fortsat positiv vækst på godt 2 % i de kommende år, styr på inflationen og en fortsat konsolidering af de offentlige finanser samt overskud på betalingsbalancen i 216.,87 % 222 (USD) Effektiv rente, % (dollar) 6,2 6,,7,,2, 4,7 4, 4,2 4, 12, 117, 11, 112, 1, 7,, 2,, 3,7 9, maj aug nov feb maj aug nov Effektiv rente Pris tilbyder højere renter end en række små europæiske EMlande Effektiv rente, % (dollar) jan mar maj jul sep nov jan 12,87 % (11//22) Kroatien 6,37 % (24/3/21),2 % (16/6/21) 6,62 % (1/2/22) 97, mar maj jul sep nov jan Slovakiet 4,37 % (21//22), % (26//22) 6,37 % (29/3/21) Svagere real handelsvægtet valuta styrker konkurrenceevnen Real handelsvægtet valutakurs Pris Stærkere valuta Fortsatte udfordringer venter forude Der forestår fortsat en række udfordringer, der udgør en risiko. At få lettet kapitalkontrollen hurtigere, men under kontrollerede forhold. Jf. IMF førstnævnte for at undgå aktivbobler, afdæmpning af investeringerne og reduktion i produktiviteten, mens sidstnævnte er med risiko for stor kapitaludstrømning. Fortsat gældnedbringelse i husholdninger og virksomheder. Det er med risiko for afsmittende effekter på væksten mv. IMF har i 213 påpeget et behov for at få adresseret de tabsgivende lån i den finansielle sektor. Væksten i Euroland og hos de vigtigste handelspartnere. Indeks Gennemsnit Svagere valuta

3 Væksten er robust Faldende betalingsbalanceunderskud BNP-vækst, % BNP-vækst, % Betalingsbalance, % af BNP Betalingsbalance, % af BNP Faldende off. budgetunderskud Eksporten er i bedring Offentlig budgetunder-/overskud, % af BNP, 2,, -2, -, -7, -, , 2,, -2, -, -7, -, Offentlig budgetunder-/overskud, % af BNP å/å, % å/å, % Høj, men aftagende offentlig gæld Offentlig gæld, % af BNP Offentlig gæld, % af BNP Inflationen er aftaget Inflation (å/å), % 17, 1, 12,, 7,, 17, 1, 12,, 2, 2,,, -2, -2, ,, Inflation (å/å), %

4 Høj BNP pr. indbygger (PPP) 4 4 Handelsbalancen er styrket BNP pr. indbygger (PPP-justeret) BNP pr. indbygger (PPP-justeret) Handelsbalance, % af BNP Handelsbalance, % af BNP På regerings- og institutionelle forhold er stærk Slovakiet Kroatien Placering blandt 212 lande (skala 1-), laveste niveau er bedst Kilde: Verdensbanken Kilde: Verdensbanken og EIUs skøn Konkurrenceevnen er vurderet høj i jf. World Economic Forum Slovakiet Kroatien Global konkurrenceevne indeks ( rapport) Placering blandt 148 lande Kilde: World Economic Forum Kreditvurdering Moody's S&P Fitch Baa3 BBB- BBB A1 AA- A+ Baa1 BBB BBB+ Baa2 BBB+ BBB+ Ba1 A- BBB+ Ba1 BB BBB- Kroatien Ba1 BB BB+ Kilde: Bloomberg

5 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår.

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - d. 03.01.12 Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere