Undervisningslokale Der henvises til timeplanen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningslokale Der henvises til timeplanen:"

Transkript

1 Masterprojekt, Emdrup og Aarhus, forår 2016 Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog Modul (nr. + navn): Modul 2, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: Emdrup og Aarhus Modulansvarlig (navn og adresse) Elina Maslo, Undervisere (navn og adresse) Karen Lund, Bergthóra Kristjánsdóttir Pernille Rosberg Frederiksen, Elina Maslo, Vejledere (navn og adresse) Karen Lund, Karen Bjerg Petersen, Bergthóra Kristjánsdóttir Claus Haas, Ulf Dalvad Berthelsen, Elina Maslo, Signe Wendt Galster, Helle Stenum, Sophia Frovin Stampe, Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: Mål og indhold (jf. gældende studieordning) Der henvises til gældende studieordning: dningid=2111&sprog=da Prøveform/eksamen Der henvises til gældende studieordning: dningid=2111&sprog=da Evt. tilrettelæggelsesform Masterprojektforløbet vil blive organiseret som en kombination af enkelte seminarer, selvstudium, e- læring og vejledning. 1 af 6

2 Der bliver i alt tilbudt deltagelse i tre heldags sessioner, hvor holdundervisning bliver kombineret med aktiv deltagelse af de studerende, samt gruppearbejde omkring løsning af opgaver. På opstartsseminaret vil de studerende få mulighed for at præsentere deres emner for projekter med henblik på at danne samarbejdsaftaler mellem de studerende, samt tildeling af en vejleder. På sprogtilegnelsesdagene arbejdes der med: teorier om fremmed- og andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning analyse af sproglige og sprogpædagogiske data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Vejledning og feedback På opstartsseminaret vil de studerende have mulighed for at præsentere deres ideer til emner til projekter og får tildelt en vejleder. Vejledningen foregår individuelt eller kollektivt. Evaluering Spørgeskemaundersøgelse fremsendes elektronisk til den studerendes AU adresse. Spørgeskemaet udfyldes individuelt af de studerende næstsidste undervisningsseminar/undervisningsgang, og resultatet drøftes med de studerende på sidste undervisningsseminar/undervisningsgang. Se nærmere: Litteratur Grundbøger: Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Sprogforum nr. 57 (2013). Subjektivitet og flersprogethed. Aarhus Universitets Forlag. Byram, Michael et al. (2009). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur. Kompendium: Der udleveres et kompendium ved første mødegang. 2 af 6

3 Undervisningsplan - oversigt Session Dato og tid Undervisningstema Sted Underviser februar 2016, 10:15 16:00 Opstartsseminar Hvad skal dit projekt handle om? Hvem skal være din vejleder? Aarhus Bergthóra Kristjánsdóttir Elina Maslo 2 9. marts 2016, 10:15 16:00 Sprogtilegnelse dag 1: Andetsprogstilegnelse: Hvad diskuterer man? Aarhus Karen Lund, Pernille Rosberg Frederiksen marts 2016, 10:15 16:00 Sprogtilegnelse dag 2: Sprog og læring i komplekse læringsrum Aarhus Elina Maslo OBS: tilmelding til seminarer og indsendelse af beskrivelse af projekttanker skal ske senest den 31. januar 2016 via mail til Elina Maslo, Ud over disse aktiviteter tilbyder CUDIM workshops i akademisk skrivning i Emdrup: Masterprojektworkshop 1: Torsdag den 11. februar 2016 kl Masterprojektworkshop 2: Tirsdag den 12. april 2016 kl Særskilt tilmelding er nødvendig via CUDIMs hjemmeside: 3 af 6

4 Session 1 Titel: Opstartsseminar Dato og tidspunkt: 10. februar 2016, 10:15-16:00. Sted: Aarhus Undervisere: Bergthóra Kristjánsdóttir og Elina Maslo Program: Formiddagen vil dels indeholde nogle oplæg vedr. masterprojekt, dels får I mulighed for at præsentere jeres projektideer. Seminaret er bl.a. tænkt som et udvekslingsrum hvor I også finder ud af hvem der kan have glæde af at arbejde lidt tættere sammen i projektforløbet. Det vil på seminaret blive besluttet hvem der bliver jeres vejleder, og efter frokost vil vi forsøge at arrangere et møde med vejledere. Forud for opstartsseminaret senest søndag den 31. januar 2016 bedes I sende en foreløbig problemformulering, en mindre beskrivelse af jeres projekttanker, samt et udkast til litteraturliste til projektet. Beskrivelsen sendes til I samme mail vil vi gerne bede dig om at fortælle, om du planlægger at deltage i et eller alle tre seminarer for masterprojektstuderende. 4 af 6

5 Session 2 Titel: Sprogtilegnelse dag 1 Andetsprogstilegnelse: hvad diskuterer man? Dato og tidspunkt: 9. marts 2016, 10:15-16:00 Sted: Aarhus Undervisere: Karen Lund og Pernille Rosberg Frederiksen Indhold: På dagen bliver der diskuteret følgende emner: Andetsprogstilegnelse: Hvad diskuterer man? Sprogsyn og sprogtilegnelsessyn/læringssyn Intersprogsbegrebet Input-output-interaktion hypoteserne og pædagogiske implikationer Socio-kognitive tilgange til sproglæring og pædagogiske implikationer Samspil mellem et funktionelt sprogsyn og et socio-kognitivt læringssyn Ved gennemgang af emnerne bliver der taget udgangspunkt i forskellige typer sprog- og sprogpædagogiske data. Litteratur knyttet til undervisningen: Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Kapitel 1-6. Mitchell, Rosamond and Florence Myles (1998). Second language learning: key concepts and issues: Introduction, What makes for a good theory? I Second language learning theories, s. 2-5 (kompendium). Lund, Karen (2009): Fokus på sprog. Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer. I Byram m.fl. (red.) Sprogfag i forandring pædagogik og praksis. Sprogforum Temanummer om sprogtilegnelse Nr (downloades) Supplerende læsning: Lindberg, Inger (2005). Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning. Natur og Kultur. Lindberg, Inger (1998). Interaktion med fokus på form. I: Møller, Janus, Pia Quist, Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.). Nordiske sprog som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed 30. Danmarks Lærerhøjskole, s (kompendium) Swain, M. (2000). The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue. I: Lantolf (ed.). Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford University Press. Forberedelse til undervisningen: Mens læser, overvej, hvordan de udvalgte teorier kan bruges i dit masterprojekt. 5 af 6

6 Session 3 Titel: Sprogtilegnelse dag 2 Sprog og læring i komplekse læringsrum Dato og tidspunkt: 30. marts 2016, 10:15-16:00 Sted: Aarhus Underviser: Elina Maslo Indhold: I denne session vil vi arbejde med teorier om sprog og læring, som kan forklare de meget komplekse forhold sproglæringen kan finde sted i. Fokus vil være på den sociale dimension i tilegnelsesteorierne, og på samspillet mellem individ og læringsrum. Pædagogiske implikationer vil blive diskuteret. Empirisk materiale fra de nyeste projekter om sprog og læring vil blive præsenteret og diskuteret. Litteratur knyttet til undervisningen: Ellis, Rod (2002). Kap. 4, 8: I Second Language Acquisition. Van Lier, L. (2000). From input to affordance: Social-interactive learning from an ecological perspective. I: Lantolf (ed.) Sociokultural theory and second language learning, s (kompendium) Maslo, Elina (2011). Flersprogethed det handler om at skabe rum for læring. I: Sprogforum nr. 49, (kompendium) Mitchell, Rosamond and Florence Myles (1998). Kap. 7: Sociocultural perspectives on second language learning. I: Second language learning theories, s (kompendium). Norton Peirce, Bonny (1995). Social identity, investment and language learning. I TESOL QUAR- TERLY, vol. 29, n. 1, s (kompendium). Donato (1994). Collective scaffolding in second language learning. I: Lantolf, J. P & G. Appel (eds.), Vygotskyan Approaches in second language research. Ablex Pub. S (kompendium) Supplerende læsning: Brower, C. E. & A. Nissen (2003). At lære dansk som andetsprog i praksis et sprogpædagogisk koncept med konversationsanalyse som fagligt grundlag. I: Asmuss, B. og J. Steensig (red.): Samtalen på arbejde konversationsanalyse og kompetenceudvikling. København: Samfundlitteratur. Block, D. (2007). Second Language Identities. London, Continuum. Forberedelse til undervisningen: Mens læser, overvej, hvordan de udvalgte teorier kan bruges i dit masterprojekt. 6 af 6

Masterprojektmodulet

Masterprojektmodulet Sted: København og Århus. Forår 2014 Masterprojektmodulet (Masterprojektseminar og Sprogtilegnelsesdage) Master i dansk som andetsprog Undervisere og e-mail-adresse(r): Karen Lund karlund@dpu.dk Elina

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for Uddannelse: Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og uge Modul: Modul 4, Sprogtilegnelse Hold A ECTS: 15 Semester + år: Forår 2017 Undervisningssted: Århus Modulansvarlig

Læs mere

Sprogtilegnelse (15 ECTS) København

Sprogtilegnelse (15 ECTS) København København, foråret 2015 Sprogtilegnelse (15 ECTS) København Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere/vejledere:

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2016

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2016 Dato: mandag 13. juni 2016 AK71532 DSA Kulturforståelse Claus Haas Karen-Margrete Frederiksen 201511018 DSA Kulturforståelse Claus Haas Karen-Margrete Frederiksen 19984713 DSA Kulturforståelse Claus Haas

Læs mere

Sprogtilegnelse (15 ECTS) Aarhus

Sprogtilegnelse (15 ECTS) Aarhus Sted: Aarhus. Forår 2014 Sprogtilegnelse (15 ECTS) Aarhus Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne Undervisere og e-mail-adresse(r): Karen Bjerg Petersen kp@dpu.dk Richard Madsen

Læs mere

Sprogtilegnelse (15 ECTS) København

Sprogtilegnelse (15 ECTS) København Sted: København. Forår 2014 Sprogtilegnelse (15 ECTS) København Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne Undervisere og e-mail-adresse(r): Elina Maslo elma@dpu.dk Signe Wendt

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Undervisere: Anne-Vera Meidell Sigsgaard Fællesforelæsning den 28.9.

Undervisere: Anne-Vera Meidell Sigsgaard Fællesforelæsning den 28.9. Uddannelse: DAV Modul: Modul 3, Andetsprogspædagogik Hold B ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2017 Undervisningssted: Aarhus Modulansvarlig: Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk Undervisere: Anne-Vera

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

ENDELIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

ENDELIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 D166 09:00 09:30 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen 09:30 10:15 Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen 10:15 11:00

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 13. møde den 2. december 2013 kl. 9.30-13 Lokale A104 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson Tilforordnede:

Læs mere

Cooperative Learning. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik. aarhus universitetsforlag. sprogforum. nummer 53. december 2011

Cooperative Learning. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik. aarhus universitetsforlag. sprogforum. nummer 53. december 2011 tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 53. december 2011 Cooperative Learning» Man kan med brug af CL-strukturer videreudvikle den kommunikative sprogundervisning, men det forudsætter at CL-strukturernes

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Aarhus hold C, efteråret 2016

Aarhus hold C, efteråret 2016 Aarhus hold C, efteråret 2016 Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul: Modul 1, Sprogbeskrivelse ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016

Læs mere

Sprogbeskrivelse (15 ETCS)

Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus hold C, efteråret 2015 Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus Master i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul 1 Studiekoordinator: Karen Lund karlund@dpu.dk Modulkoordinator:

Læs mere

Subjektivitet og flersprogethed

Subjektivitet og flersprogethed tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 57. oktober 2013 Subjektivitet og flersprogethed»lad være med at undervise i noget som du ikke føler stærkt for om du nu elsker eller hader det. Alt for ofte

Læs mere

Modulansvarlig Lektor Claus Haas, DPU, AU,

Modulansvarlig Lektor Claus Haas, DPU, AU, Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og uge Modul: Modul 2, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation,

Læs mere

Modulansvarlig Lektor Claus Haas, DPU, AU,

Modulansvarlig Lektor Claus Haas, DPU, AU, Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og uge Modul: Modul 2, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation,

Læs mere

København, efteråret Sophia Frovin Stampe Søren Skov

København, efteråret Sophia Frovin Stampe Søren Skov København, efteråret 2017 Uddannelse: Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul: Modul 1, Sprogbeskrivelse ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2017 Undervisningssted: København Modulansvarlig:

Læs mere

Sprog skaber Folk - klædt varmt på til rejsen

Sprog skaber Folk - klædt varmt på til rejsen 1 Holmes, J.: "What is a sociolinguist?" 1 Kilde: An introduction to sociolinguistics Pearson, 2008 ISBN: 9781405821315 2 Perregaard, Bettina: "Tidlig sociolingvistik" 10 Kilde: Pædagogisk sprogforskning

Læs mere

Aarhus hold A, efteråret 2016

Aarhus hold A, efteråret 2016 Aarhus hold A, efteråret 2016 Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul: Modul 1, Sprogbeskrivelse ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016

Læs mere

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED OPLÆG PÅ FIP - FAGGRUPPEUDVIKLING I PRAKSIS, EFTERÅRET 2015 SARA HØJSLET NYGAARD, AALBORG UNIVERSITET Oplæggets struktur! Teoretisk

Læs mere

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform?

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform? Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne Modul: Modul 3, Andetsprogspædagogik ECTS: 15 Semester + år: Efterår

Læs mere

Aarhus, efteråret Sophia Frovin Stampe Søren Skov Karen Lund

Aarhus, efteråret Sophia Frovin Stampe Søren Skov Karen Lund Aarhus, efteråret 2017 Uddannelse: Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul: Modul 1, Sprogbeskrivelse ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2017 Undervisningssted: Aarhus Modulansvarlig: Karen

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Modulansvarlig Lektor Claus Haas, DPU, AU,

Modulansvarlig Lektor Claus Haas, DPU, AU, Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og uge Modul: Modul 2, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation,

Læs mere

Aarhus hold B, efteråret 2015

Aarhus hold B, efteråret 2015 Aarhus hold B, efteråret 2015 Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul: Modul 1, Sprogbeskrivelse ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016

Læs mere

Sprogbeskrivelse (15 ETCS)

Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus, efteråret E2014 Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus hold B Master i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul 1 Koordinator: Professor Karen Lund karlund@dpu.dk

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform?

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform? Uddannelse: Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog. Uddannelse til Underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne. Modul: Modul 3, Andetsprogspædagogik, hold A ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

Sprogbeskrivelse (15 ETCS)

Sprogbeskrivelse (15 ETCS) København, efteråret 2015 Sprogbeskrivelse (15 ETCS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul 1 Studiekoordinator: Karen Lund karlund@dpu.dk Modulkoordinator:

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Kritiske potentialer i sprogpædagogisk

Kritiske potentialer i sprogpædagogisk Kritiske potentialer i sprogpædagogisk praksis Siden 1970 erne har den pædagogiske dagsorden inden for sprogundervisning i stort omfang været kommunikativ, således at målet med undervisningen har været

Læs mere

Pernille Rosberg Frederiksen. 1 af 23. København 2016

Pernille Rosberg Frederiksen. 1 af 23. København 2016 København 2016 Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul: Modul 1, Sprogbeskrivelse ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016 Undervisningssted:

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Sprogbeskrivelse (15 ETCS)

Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus hold B, efteråret 2015 Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus Master i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul 1 Studiekoordinator: Karen Lund karlund@dpu.dk Modulkoordinator:

Læs mere

Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog

Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog København. Efterår 2013 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog Studiekoordinator: Karen Lund karlund@dpu.dk Undervisere

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse. 12-03-2015 Bjerringbro 1

Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse. 12-03-2015 Bjerringbro 1 Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse 12-03-2015 Bjerringbro 1 Holdet fra Læreruddannelsen UCC Petra Daryai-Hansen : tysk Karoline Søgård : engelsk Robert Lee Revier : engelsk 12-03-2015 Bjerringbro 2 Hovedpunkter

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Sprogbeskrivelse (15 ETCS)

Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus, efteråret E2014 Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus hold A Master i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul 1 Koordinator: Professor Karen Lund karlund@dpu.dk

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as a Second Language The 2010 Curriculum Justeret 2016 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Samarbejdende læring i fremmedsprog. Lektor, cand. pæd. Susanne Karen Jacobsen Professionshøjskolen Metropol, København

Samarbejdende læring i fremmedsprog. Lektor, cand. pæd. Susanne Karen Jacobsen Professionshøjskolen Metropol, København Samarbejdende læring i fremmedsprog Lektor, cand. pæd. Susanne Karen Jacobsen Professionshøjskolen Metropol, København Program for eftermiddagen Workshop, del 1 (12:15-14.00) Teamdannelse Hvordan lærer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET FORÅR 2016 Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ DPU Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Daryai-Hansen, Gregersen, Søgaard: Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger Søgaard, Andersen: Evaluering af tidlig

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

Seminaroversigt Modul 2 Forår Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis

Seminaroversigt Modul 2 Forår Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis Seminaroversigt Modul 2 Forår 2017 - Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis Der tages forbehold for ændringer! Seminaroversigt vil blive opdateret løbende Generelle

Læs mere

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER AARHUS AU UNIVERSITET UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER Identifikation af og støtte til studerende med specifikke matematikvanskeligheder Foto: Søren Kjeldgaard, AU Kommunikation

Læs mere

Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen

Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen DUN konference 2012 Tine Wirenfeldt Jensen, Gry Sandholm Jensen, AU & Anker Helms Jørgensen, ITU. Program 1. Peer feedback: læringsudbytte og

Læs mere

ARTS STUDIER. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: Lokale: D120

ARTS STUDIER. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: Lokale: D120 ARTS STUDIER Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Lone Nordin, Helle Merete Jacobsen, Elina Maslo, Bergthora,

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02 UGE 46: Organisationskommunikation Dato Tid Indhold Bemærkninger Underviser d. 9.11. ftermiddag 13:00-14:30 Introduktion af modul og rekvirentforløb. Få tre eksempler på kommunikationsarbejdet i organisationer.

Læs mere

Århus B, efterår E2016 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København

Århus B, efterår E2016 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Århus B, efterår E2016 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog DAV Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Modulansvarlig:

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Kom godt fra start med masterprojektrapporten

Kom godt fra start med masterprojektrapporten Kom godt fra start med masterprojektrapporten Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

Kom godt fra start med masterprojektrapporten

Kom godt fra start med masterprojektrapporten Kom godt fra start med masterprojektrapporten Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning -

Læs mere

Evaluering og test af tosprogede elever

Evaluering og test af tosprogede elever Evaluering og test af tosprogede elever 36 lektioner plus to mellemliggende hjemmeopgaver Udvikler Seminarielektor Ulla Bryanne, University College Nordjylland Resumé Kurset henvender sig til lærere, der

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

-i det som du brænder for

-i det som du brænder for i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE PÅ HOLD det, du brænder for Nu har du mulighed for få din egen underviser værktøjskasse lige til at bruge for Skjoldholm har oprettet en voksenunderviser

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Århus Efterår Tovholdere: Karen Bjerg Petersen & Richard Madsen Undervisere/Vejledere:

Århus Efterår Tovholdere: Karen Bjerg Petersen & Richard Madsen Undervisere/Vejledere: Århus Efterår 2015 Andetsprogspædagogik (15 ECTS) Århus hold B Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog (Modul 3) Modulansvar og modulkoordination: Karen Bjerg Petersen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Kære kommende studerende på UPP F14 I er blevet optaget på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. Vi glæder os

Læs mere

Modul 1: Sprogbeskrivelse (15 ECTS) Aarhus hold A Masteruddannelse i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog

Modul 1: Sprogbeskrivelse (15 ECTS) Aarhus hold A Masteruddannelse i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Aarhus hold A. Efterår 2013 Modul 1: Sprogbeskrivelse (15 ECTS) Aarhus hold A Masteruddannelse i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Undervisere og e-mail-adresse(r):

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Sprogbeskrivelse (15 ETCS)

Sprogbeskrivelse (15 ETCS) København, efteråret 2015 Sprogbeskrivelse (15 ETCS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul 1 Studiekoordinator: Karen Lund karlund@dpu.dk Modulkoordinator:

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

b. Personale Intet nyt.

b. Personale Intet nyt. Møde i koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab den 5. maj kl. 12.30-16.00 Emdrup lokale Emdrup D118, Aarhus 2113-252 Trøjborg REFERAT Deltagere: Pia Bramming, Trine Ø. Nielsen,

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Tilrettelæggelsesform Modulet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, dialogbaseret undervisning, samt mindre gruppeøvelser.

Tilrettelæggelsesform Modulet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, dialogbaseret undervisning, samt mindre gruppeøvelser. Uddannelse: Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog Modul: Modul 2, Sprog, Kultur og samfund ECTS: 15 Semester + år: Forår 2018 Undervisningssted: Aarhus Modulansvarlig Lektor, DPU, AU, haas@edu.au.dk

Læs mere

MARTE MEO & FUNKTIONEL SPROGTILEGNELSE. Klik her for kursusoversigt. Kurser v. Mette Isager

MARTE MEO & FUNKTIONEL SPROGTILEGNELSE. Klik her for kursusoversigt. Kurser v. Mette Isager MARTE MEO & FUNKTIONEL SPROGTILEGNELSE Klik her for kursusoversigt Kurser v. Mette Isager FUNKTIONELT SPROGSYN V. METTE ISAGER Et funktionelt sprogsyn betyder, at et barn har brug for at lære sprog med

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

sprogforum Jubilæum tidsskriftet gennem 50 numre tidsskrift for sprogog kulturpædagogik aarhus universitetsforlag nummer 49-50.

sprogforum Jubilæum tidsskriftet gennem 50 numre tidsskrift for sprogog kulturpædagogik aarhus universitetsforlag nummer 49-50. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 49-50. december 2010 Jubilæum tidsskriftet gennem 50 numre» Flere og flere mennesker har brug for mere og mere sprogundervisning.«fra forordet i Sprogforum

Læs mere