50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013"

Transkript

1 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel Avis 50 års jubilæum De 25 år fra 1988 til 2013 Udgivet af: Hjallerup Fjernvarme HJALLERUP FJERNVARME A.m.b.A. Gravensgade Hjallerup Telefon

2 2 3 Forord Hjallerup Fjernvarmes 50 års jubilæum Hjallerup Fjernvarme blev stiftet på en generalforsamling den 16. maj 1963 som et A.M.B.A, hvor det blev besluttet at oprette Hjallerup Fjernvarme. Værket blev ombygget i 1993, hvor der blev investeret i to nye Caterpillar motorer, der udover at producerer varme også kunne producerer el til salg. I forbindelse med de nye motorer blev hele værket omstillet til naturgas som brændsel, hvor man tidligere havde anvendt forskellige typer olie inkl. spildolie i en periode, men det blev af kommunen forbudt med begrundelse af værkets placering tæt ved gågaden. Fjernvarmeværkets nye skilt Overgang til edb var svær for personalet i Hjallerup Fjernvarme, da det var nyt og ingen havde erfaring med dette, men man klarede opgaven og i dag er det en selvfølge at anvende edb i alle kontormæssige opgaver. I 1994 da de nye motorer var installeret og igangsat skulle der foretages støjmålinger af anlægget, som udgangspunkt for at få en miljøgodkendelse, med målingerne var ikke i orden og dette var årsag til en voldgiftsag mellem byggeriets partner. Værket er igen her i 2012 blevet total renoveret, hvor de gamle Caterpillar motorer er udskiftet med to nye Jenbacher motorer type JMS 620, der hver har en total termisk yder 4,4 MW og nye røggasvekslere til rensning af røggasser, som sikre værket overholder nye gældende miljøregler inkl. nye regler for støj og vibrationer. Der er ligeledes investeret i en ny elkedel type Zeta der yder 6 MW til udnyttelse af lave strømpriser til varmeproduktion. Værkets øvrige installationer er ligeledes blevet renoveret eller udskiftet, så værket i dag fremstår som et nyt værk, hvor CO 2 udledningen er minsket med ca. 10 til 15 %. De nye motorer har medvirket til, at reducerer afgifterne på NO x og metan, da de i modsætning til de gamle Caterpilar motorer kan justeres til mindre udledning og samtidig have den samme varmevirkningsgrad. Kontorfløjen er ligeledes blev udbygget og der er foretaget indvendig renoveringer, som er med til at fremtidssikre Hjallerup Fjernvarme. Værket består i dag udover de nye Jenbacher motorer og den nye elkedel også af en Danstoker gaskedel der yder 9,3 MW varme. Værkets budget for året 2012 / 2013 for brug af naturgas er ca. 5,4 mil. m 3. til produktion af ca MWh El og MWh varme. I foråret 2013 fik Hjallerup Fjernvarme sin miljøgodkendelse fra Brønderslev Kommune. Hjallerup Fjernvarmes bestyrelsesformand, Kaj Tranholm Olesen I 2010 indgik Hjallerup Fjernvarme et samarbejde med Hjallerup Vandforsyning og Klokkerholm Kraft Varme, for derigennem at minimere omkostningerne for forbrugerne igennem indtægter fra dette samarbejde. Ved samarbejdet med Hjallerup Vandforsyning blev samarbejdsaftalen, at Hjallerup Fjernvarme skulle stå for drift og vedligehold, samt det regnskabsmæssige for Hjallerup Vandforsyning med en månedlig indtægt. Ved samarbejdsaftalen med Klokkerholm Kraft Varme blev der aftalt, at Hjallerup Fjernvarme skulle stå for drift og vedligehold af anlægget i Klokkerholm mod en månedlig indtægt. Strategiplanen for 2013 / 2014 er at arbejde for en aftale med Aalborg Forsyning om levering af overskudsvarme fra Vattenfall til anvendelse, når elpriserne ikke er gunstige, som ikke kun vil sikre varme i fremtiden, men også i takt med, at Aalborg Kommune omstilles til CO 2 neutral varmeforsyning, da vil Hjallerup Fjernvarme også blive omstillet og man vil følge den nye energilovgivning på varmeforsyningsområdet. Men bestyrelsen for Hjallerup Fjernvarme ser også på solvarme og varmepumper som alternativ til varme fra Aalborg Forsyning, men blandt andet solvarme vil max kunne dække 20 % af varmebehovet, da det er forbruget i sommermånederne juni, juli og august der sætter grænsen for størrelsen af anlægget. Bestyrelsen for Hjallerup Fjernvarme arbejder også med system til styring af temperatur i ledningsnettet, som også giver mulighed for temperaturstyring i nattetimerne, hvor der næsten ingen forbrug er. Dette system vil også bidrage til reduktion af ledningstab med helt op til mellem 5 til 10 %. Hjallerup Fjernvarme har igennem de sidste tre år renoveret ledningsnettet for ca. 1 mil. om året for derigennem at sikre, at ledningsnettet til stadighed er forbedret og der ikke opstår brud på nettet. Der er i dag 1603 forbrugere i Hjallerup Fjernvarme, som er en stigning fra 985 i 1988 og der foregår stadig nybyggeri i Hjallerup, som ønsker fjernvarme i deres huse. Kaj Tranholm Olesen Bestyrelsesformand

3 4 5 Hjallerup Fjernvarme 50 år i 2013 De 25 år fra 1988 til 2013 I 1988 blev der for Hjallerup Fjernvarme udarbejdet et jubilæumsskrift for de første 25 år»25 års jubilæum «. Det blev udsendt til alle de dengang 985 forbrugere. Mange har sikkert skriftet endnu. Men det er også lagt ind på Hjallerup Fjernvarmes hjemmeside hvor alle i dag kan læse det. Dette nye jubilæumsskrift er så en opfølgning for de næste 25 år og foreligger til udsendelse i forbindelse med 50 års jubilæet, som er 16. maj Fyring med naturgas I 1986 var der bygget den nye varmecentral med kedler, der også kan bruges til gasfyring. I jubilæumsåret 1988 startede så fyringen med naturgas. Dermed var eventyret med den billige spildolie ved at være slut. Man håbede dog fortsat på at kunne fyre med lidt spildolie, for at tage det groveste af prisen. Kommunen ville dog kun tillade fyring med spildolie i tilfælde af en afbrydelighedssituation eller ved en spidsbelastning Man var ved generalforsamlingen i 1988 nået op på 985 brugere. Prisen blev sat op til 370 kr pr MWh. Målerlejen blev sat op til 500 kr. I forbindelse med jubilæets afholdelse var der åbent hus i varmecentralen. Der kom mellem 200 og 300 besøgende. Bestyrelsen så ud som vist på omstående side med som formand. Overgang til edb I 1989 erhvervede Fjernvarmen en computer. Da man ikke havde meget kendskab til edb måtte man ty til eksperthjælp, bl.a. hos Post Danmark (dengang hed det Postog Telegrafvæsenet). Det drejede sig om udsendelse af månedlige opkrævninger til brugerne. Efter lidt begyndervanskeligheder de første par måneder kørte det fremover uden problemer med betalingsservice, opkrævninger og opgørelser. Det vil spare for en masse besværligheder fremover. Desværre løb man også i 1990 ind i problemer, fordi der var fejl i edb-programmet Man var i 1989 nået op på 1027 forbrugere. Man hæftede sig ved, at vedligeholdsudgifterne det år havde været usandsynlig lave. Det var inden de store, omkostningstunge ledningsudskiftninger var begyndt. Naturgas Midt Nord havde foræret Dronninglund Kommune en naturgasfyret gaslampe som tak for arbejdet med at få afsat naturgassen. Den blev opstillet på Dramhusgrunden. Men hvem har set den der? Tanker om decentrale kraftvarmeværker Samme år observerede man alle de decentrale kraftvarmeværker, der dukkede op rundt omkring. Bl.a. var man ved at opføre et i Dronninglund. Det gav alt sammen anledning til overvejelser i bestyrelsen. Varmeprisen blev sat til 395 kr. pr. MWh I 1990 var der tilsluttet 1036 forbrugere. Ved konstitueringen efter generalforsamlingen blev Svend Keller ny formand og fortsatte i bestyrelsen som sekretær. Hans Eegholm blev næstformand. En større ledning i Gravensgade var tæret og blev udskiftet med nye, præisolerede rør. Desuden var der nedlagt en ny ledning i stien fra Dronningensgade til Søndermar- Formand ken. Det betød, at en rigtig kold vinter ikke længere ville være et problem. Der var kommet en ny Varmeforsyningslov, som krævede, at mellemstore varmeværker var konverteret til kraftvarmeværker inden 1996 og havde et projekt klar senest 1. august Man fik udarbejdet en analyse hos JPH-rådgivning i Dronninglund vedr. de priser, man kunne forvente med kraftvarme. JPH-rådgivning havde forestået opførelsen af anlægget i Dronninglund Svend Keller Næstformand I 1991 blev der lagt ledninger på del af Søndergade og på Richardsvej. Forbrugerantallet var nået op på I bestyrelsen blev N. K.Andersen afløst af Ole Petersen. Man ville undersøge muligheden for at forsyne Hjallerup med varme fra kartoffelmelsfabrikken AKV i Langholt. I foråret 1992 måtte man konstatere, at det ikke blev muligt at klare Hjallerups varmeleverancer fra AKV. Forudsætningen var ellers eget kraftværk hos AKV og kølevandet til Hjallerup. Men AKV havde besluttet, at man ikke ville bygge eget kraftværk. Desuden ville det have knebet med at levere de lovede varmemængder Hans Eegholm Sekretær Ved generalforsamlingen 1992, hvor man nu var kommet op på 1102 forbrugere, 1988 N. K. Andersen 1988 blev det også oplyst, at man nu havde henvendt sig til JPH-rådgivning i Dronninglund vedr. projektering af et kraftvarmeværk i Hjallerup. Omkostningerne ville være omkring 30 mio. kr, som skulle finansieres med et 20 årigt serielån hos FIH med en effektiv rente på 10%. De fornødne kontrakter, bl.a. med gasmotorleverandøren Enmaco om køb af to En af de nye Jenbach JMS 620 motorer, 2012

4 6 7 Kraftvarmeværket tages i brug 1993 men der er støjgener Svend Keller Formand Hans Eegholm Næstformand Den nye driftsvarmepumpe 2012 Sekretær Caterpillar gasmotorer blev underskrevet, og arbejdet med konvertering af det eksisterende varmeværk til et kraftvarmeværk blev igangsat. Der var behov for en del ombygninger på den eksisterende kedelbygning. Det krævede desuden bygning af en 12 m høj akkumuleringstank ved side af værket. Den skal holde på det varme kølevand, som kommer fra de 2 gasmotorer, når de producerer elektricitet. Det varme vand fra motorerne, kan så pumpes ud til forbrugerne, når de har brug for varme. Tanken blev placeret på den offentlige parkeringsplads overfor varmeværket. Som kompensation for denne afgivelse fik kommunen et areal mellem værket og Hjallerup Arkaden (i 1993 var det VPs bygning). De to motorer kunne producere 5,7 MW ved fuldlast. Strømmen sendes direkte til 60 kv-stationen på Skelbakvej. Der var 3 pristariffer: lav, høj og spidsbelastning som gav hhv. 14,3 øre, 33,5 øre og 51,0 øre pr kwh. Hertil kom så CO 2 afgiften, som var et tilskud på 10 øre pr kwh. Ved generalforsamlingen 1993 startede man med at præsentere den nye driftsleder, Per Rasmussen, som skulle forestå den daglige drift af værket. Han kom fra Jetsmark Energiværk, hvor han havde været i ni år. Der var nu tilsluttet Ole Petersen 1991 forbrugere. Det er en tilgang på 78 nye forbrugere på 1 år. Denne store tilgang skyldes især kampagnen, der blev kørt fra 15. februar til 22. marts. Her tilbød man sammen med Naturgas Midt Nord gratis tilslutning. Resultatet blev, at der tilmeldte sig 109 nye forbrugere, hvilket var 86% af de mulige tilslutninger. Der var også ønsker fra beboere i Gammel Hjallerup (Præstevænget) om at komme med. Kommunen udarbejdede en lokalplan, som krævede tilslutningspligt. Dermed var der grundlag for en ledning til Gammel Hjallerup. Bestyrelsen startede drøftelsen, om ikke tiden er inde til sammenlægning af de 3 forsyningsselskaber Hjallerup Transformatorforening, Hjallerup Vandforsyning og Hjallerup Fjernvarme. I november 1993 vedtog en ekstraordinær generalforsamling et forslag til vedtægtsændringer. Den væsentligste ændring var en flytning af regnskabsåret fra 1/9-31/8 til 1/6-31/5, så det passede bedre sammen med de 2 måneder, der var fri for acontoopkrævning af varmebidrag I begyndelsen af 1994 blev Fjernvarmen meldt ind i brancheforeningen Danske Fjernvarmeværkers Forening. Det betød bl.a. en reduktion af visse forsikringspræmier. I april 1994 blev der over to dage holdt åbent hus, så forbrugerne kunne besøge værkets nye bygning og faciliteter. Man købte også naboejendommen Gravensgade 16, og gav udtryk for at hensigten var med tiden at rive huset ned og beplante grunden eller henlægge den til evt. kommende udvidelser. Primo 2013, altså 19 år senere, ligger huset der stadig. Der blev efter igangsættelsen af motorerne konstateret støjgener, som enten stammede fra motorerne eller lyddæmperne. Problemerne medførte bl.a., at der var problemer med at sove om natten i naboejendommen Gravensgade 16. Støjproblemerne blev erkendt af lyddæmperleverandøren Fabrikken Tio i Holland, men ikke af motorleverandøren Enmaco. Ved generalforsamlingen 1994 var der 1200 tilsluttede forbrugere. Motorerne havde nu kørt godt et år og her vist en virkningsgrad på 40%, hvilket er over den garanterede virkningsgrad på 38,5%. Voldgiftsagen om støjgenerne Men støjproblemerne var der stadig. Der blev udført en række støjmålinger i naboskellet af både luftbårne og jordbårne vibrationen. Der blev udarbejdet en rapport med måleresultaterne. Det viste, at det var nødvendigt at reducere støjniveauet med 8 db. Dette krævede ændring af både bygning og motorfundamenter. Det var efter rapportens resultater ikke muligt at opnå forlig med leverandøren. Derfor besluttede bestyrelsen i samråd med advokatfirmaet Mehlsen & Kaptain at indanke sagen til endelig afgørelse i Voldgiftsnævner for bygge- og anlægsvirksomhed. Man forventede, at der ville foreligge en afgørelse 1. maj Men det skulle gå helt anderledes. Ledningsrenoveringerne Samtidig skulle der tages fat på de kommende års store ledningsrenoveringer. Derfor ansøgte man Energistyrelsen om renoveringstilskud frem til 1997 til de samlede forventede omkostninger på 9,2 mio. kr. Der blev givet tilsagn om et tilskud på ca. 20% i tilskud, altså i alt for perioden ca. 1,8 mio. kr I 1995 var der tilsluttet 1209 forbrugere, og regnskabet var så godt, at varmeprisen kunne sættes ned til 340 kr. pr. MWh. Man kunne nu med større sikkerhed stole på motorernes virkningsgrad på omkring 40%. Men for at dette kunne opnås krævedes meget vedligehold og udskiftning af slidte maskindele. Man kunne tegne et vedligeholdsabonnement hos motorleverandøren Enmaco til 1 mio. kr. pr. år, at betale forlods. Bestyrelsen mente, at det var billigere selv at stå for vedligeholdet og selv have pengene stående med renter indtil omkostningerne viste sig. Der var flere brud på hovedledninger. Det gjaldt især Ågade og Blomsterkvarteret. Det var ellers ikke her man havde regnet med den første renovering. Men når nu skaden var sket her, valgte man også at starte renoveringen her. Ågade gik over vedligeholdskontoen, mens Blomsterkvarteret gik over renoveringskontoen (med de 20% i tilskud). Sagen omkring støjproblemerne trak i langdrag. En ny syns- og skønsmand ville

5 8 9 have flere lydprøver. Indtil der falder dom, måtte Fjernvarmen afholde udgifterne til advokaten, et beløb, der allerede i 1995 var oppe på kr. Men man regnede ikke med, at Fjernvarmen kunne drages til ansvar for problemet, da man fra starten havde dækket sig ind under ekspertisen fra JPH-rådgivning. De havde jo allerede lavet flere kraftvarmeværker. Tidspunktet for afgørelsen stod hen i det uvisse. Måske i 1996? 1996 I 1996 var der tilsluttet 1220 forbrugere. Årets renovering blev Algade og Idræts Allé samt Jernbanegade og Nørre Allé. De to sidste var ikke planlagt men kom med pga. at kommunen havde kloakarbejder i forbindelse med byggemodningen til Kulturhuset. De faldt også ind under vedligeholdskontoen, som dermed fik en pæn overskridelse. Energistyrelsens tilskudskonto var brugt i Man nåede dog i 1996 udover ovennævnte gader at renovere Møllegade, en del af Østergade og den sidste del af Gravensgade med tilskud. I 1996 indførtes en ny post i varmebetalingerne udover varmepris og målerleje nemlig en fast afgift ( den kaldes 2013 for abonnement ). Den blev sat til 1000 kr pr forbruger. Den blev indført af hensyn til varmeprisloven (fra 1994). Til gengæld blev målerlejen nedsat til 200 kr og varmeprisen blev nedsat med 40 kr. pr. MWh. Voldgiftsagen var stadig ikke afgjort. Man overvejede et forlig. De mangler og nødvendige omforandringer, der nævntes i syns- og skønsmandens rapport løb efter hans vurdering op i 2 mio. kr. Kunne der ikke opnås forlig herom, forlangte man sagen optaget til dom. Tidspunktet for afgørelsen stod hen i det uvisse Bygningsændringen i 2012 i forbindelse med totalrenoveringen I 1997 var der 1235 forbrugere. Man renoverede en del af Søndergade sammen med kommunen og Transformatorforeningen. Fjernvarmen forestod opgravning og tildækning, kommunen og Transformatorforeningen sørgede for renovering af fliser og asfalt. Denne praksis skulle også bruges ved de fremtidige renoveringer. Den faste afgift blev sat op til 1250 kr. Der blev gjort forsøg med nye støddæmpere til en af motorerne. Det hjalp ikke på støjen i naboskellet, hvorimod det hjalp på vibrationerne på værket. Voldgiftssagen kom ikke videre det år. Man kom ikke videre med samarbejdet om fælles administration med Transformatorforeningen. Men det blev dog besluttet at købe et nyt edb-anlæg med tilhørende program, som bl.a. kunne køre fire regnskaber sideløbende Varmemester Henry Jacobsen stoppede i foråret 1998 efter i alt 24 års arbejde for værket. Der blev holdt en afskedsreception i det nye Kulturhus. Der blev ikke ansat nogen afløser, idet driftsleder Per Rasmussen og driftsassistent Niels Thomsen overtog alle vagter, mod at stige noget i lønrammerne. Man indgik en lejekontrakt med Tele Danmark ( i dag TDC) om opsætning af mobilsender på skorstenen for i starten kr årligt. I 1998 var der 1250 forbrugere. Der blev investeret 1 mio. kr til ledninger i de nye udstykninger i Østermarken. For at få balance i regnskabet blev tilslutningsafgiften forhøjet fra til kr. Også tre andre udstykninger var aktuelle, nemlig Syrenparken, Gartnerivej og Alexandravej. Svend Keller Formand Hans Eegholm Næstformand Der var en del rørsprængninger pga. de gamle rør, hovedårsag tæring pga. regnvand, der siver ind i den gamle rørisolering. Derfor overvejede bestyrelsen udskiftning af alle de oprindelige rør én gang for alle, til en samlet pris på 8-10 mio. kr. Man igangsatte udskiftning af målerne. De nye målere var med modem og kunne dels bruges til kontrol af temperatursænkningen i de enkelte huse, dels afllæses direkte af Værkets computer. Med hensyn til voldgiftssagen måtte man stadig have tålmodighed I 1999 var der 1284 forbrugere. Voldgiftssagen var endnu ikke afsluttet. Fremover skulle der renoveres for ca. 1 mio. kr. pr. år Sekretær År 2000 nåede man 1304 forbrugere. Det forløbne år var præget af store prisstigninger på gas, mens prisen på den el, man solgte samtidig faldt. Man opkrævede en 11. rate i foråret 2000, for at få balance i økonomien. I bestyrelsen afløstes Ole Petersen af Mogens Larsen. En del af Søndergade fik nye rør, idet Tele Danmark (i dag TDC) skulle nedlægge et nyt kabel fra centrum til et sted ud for Vandværket. Nygade blev renoveret, og der blev lagt ny ledning i Nørrehaven, samt til den nye Friskole i Gammel Hjallerup. Man håbede med de nye renoveringer at kunne reducere varmetabet, som stadig androg ca. 30%. Den faste afgift blev hævet til kr og målerlejen kom op på 500 kr. Problemet med at få støjniveauet i skel ned på de lovmæssige 35 db, som en betingelse for at få en miljøgodkendelse, var ikke lige om hjørnet. Men der var udsigt til, at voldgiftssagen snart kunne holdes. Mogens Larsen 2000

6 10 11 Brændeovne Fast afgift skal dække de faste omkostninger 2001 var man oppe på 1334 forbrugere. Bestyrelsen rettede sin opmærksomhed mod anvendelsen af brændeovne, som altid er på fremmarch i en tid med høje og voksende varmepriser. Efter vedtægten skulle forbrugerne aftage deres varme fra Fjernvarmen. Det kunne dog tillades at man fik op til 30% af varmen fra andre kilder, men det skulle godkendes af bestyrelsen. Men man havde aldrig modtaget en ansøgning. Derfor vidste man intet Nye rør mellem Dronningensgade og Søndermarken om antallet af brændeovne. Derfor kunne det blive nødvendigt at udsende spørgeskemaer for at få belyst området. En eventuel fast afgift kunne blive konsekvensen af mange brændeovne. Efter Varmeforsyningsloven skal Fjernvarmens faste omkostninger dækkes af en fast afgift, og de variable omkostninger af forbrugerbidraget. Siden disse overvejelser har man ikke hørt mere til problematikken omkring brændeovne. På værket måtte de to røgvekslere skiftes, da vandrørene i disse var tæret op. Man havde generelt det indtryk, at der tilkom ret mange omkostninger på værket, som man ikke havde regnet med så kort tid efter ibrugtagningen. Man blev i 2001 færdig med renoveringen af Søndergade. Man renoverede også Vestergade frem til Grandisvej, samt Drosselvej. Man søgte 1 mio. kr fra Nødhjælpsfonden, som er oprettet af Energistyrelsen for at hjælpe fjernvarmeværker der har en højere MWh-pris end den af Staten fastsatte. Man fik tilsagn om kr, som man regnede med gik ind i kassen inden årets udgang. Det var også året, hvor man skulle refinansiere det store lån, som blev optaget til kraftvarmeværkets bygning i Pga. det aktuelle renteniveau regnede man med besparelser på ½ mio. kr. pr. år. Voldgiftssagen afsluttet 2002 Voldgiftssagen blev heller ikke afsluttet i Men sagen var nu berammet til marts Her fandt den også virkelig sted, og det var på Hjallerup Kro. Der var en dommer fra Vestre Landsret og 2 tekniske sidedommere. Fra bestyrelsen var mødt 3 medlemmer. Desuden Fjernvarmens advokat og 2 teknikere fra Rambøll. Fra modparten, som jo var dels rådgiveren JPH-rådgivning, og dels maskinleverandøren Enmaco, var mødt deres sagførere og samt flere teknikere. Fra Hjallerup Fjernvarme blev nedlagt påstand om 4,4 mio. kr, godt kr i procesrenter samt dækningen af de medførte omkostninger til bl.a. syn- og skøn, i alt ca 6 mio. kr. Derefter var der en lang række afhøringer af ingeniører, skønsmænd, værkets driftsleder og bestyrelsesformand den første dag. 2. dag var der flere afhøringer, inden sagførerne procederede. Dommerne voterede en times tid og kendelsen blev læst op: Fjernvarmen fik tilkendt en erstatning på 2,5 mio. kr samt kr til sagsomkostninger. Bestyrelsen besluttede derefter, for at reducere støjproblemerne til en acceptabelt niveau, kun at køre med motorerne i dagtimerne og ellers herudover at supplere med kedeldrift. I oktober nåede man endelig til omlægningen af restgælden. Lånebetingelserne var nu sådan, at man nåede en årlig besparelse på ca kr I 2003 kunne værket fejre sit 40 års jubilæum, og der var nu 1400 forbrugere. Ejeren af Gravensgade 19 ville nu sælge sit hus. Fjernvarme havde længe haft ønske om at købe ejendommen, da man ikke kunne overholde støjgrænserne i skel. En ny ejer kunne evt. give problemer, så man ikke kunne køre med gasmotorerne på visse tider af døgnet. Derfor købte man Gravensgade 19 til en pris, som måske var lidt i overkanten ( kr). Huset skulle anvendes som portnerbolig for værket og skulle bebos af driftsassistent Niels Thomsen. I Maj 2003 havde driftsleder Per Rasmussen sagt sin stilling op, idet han var blevet driftsleder for Løgstør Varmeværk. Ved ansættelse af en ny driftsleder måtte man så tage forbehold for, at der ikke var brug for ham længere, hvis/når fjernvarmen skulle komme fra Aalborg. tilbød at forestå den daglige administration mv., indtil der forelå en afklaring omkring evt. varmeforsyningen fra Aalborg (se nedenfor). Bestyrelsen tog mod dette tilbud. Fordelen var desuden, at havde et godt kendskab til værket og kunne indgå i værkets døgnvagt. Niels Thomsen skulle så stå for den daglige drift af motorerne og have tilsynet med arbejder i gaderne. Der blev udført renoveringsopgaver ved Horsevænget (i dag Markeds Allé). Ellers blev kun Ingridsvej renoveret i forbindelse med en større rørsprængning. Med renoveringen på et lavt niveau brugte man i stedet kræfterne (og pengene) til udskiftning af ca 500 målere, idet den lovmæssige periode for kontrol og eftersyn var udløbet. Varmeprisen var nu faldet til 400 kr pr MWh. Årsagen var bl.a., at man nu for 2 år havde fået et el-tilskud på 1,5 mio kr. Ved totalrenoveringen 2012 køres en af de gamle Caterpillar gasmotorer ud

7 12 13 Fjernvarme fra Aalborg? Stadig for dyrt Sidst på året begyndte man en undersøgelse af en evt. fremtidig varmeforsyning fra Nordjyllandsværket. Men det var ikke noget, der lige kunne falde på plads. Bl.a. fastholdt Naturgas MidtNord, at Hjallerup Fjernvarme var lovmæssigt forpligtet til at aftage 6 mio m³ naturgas pr. år. Der skulle udarbejdes en projektansøgning for etablering af en transmissionsledning for varme fra Aalborg Fjernvarmes pumpestation ved Rærup til Langholt, Grindsted/Uggerhalne og Hjallerup samt for nedlæggelse af decentrale gasmotoranlæg i de tre byer, samt for fremtidig forsyning med fjernvarme fra Aalborg. Projektudarbejdelsen ville koste ca ½ mio kr, og projektudførelsen ville antagelig løbe op i 30 mio kr. I begyndelsen af 2004 stod det klart, at hvis varmeprisen fra Aalborg kom over 200 kr pr MWh var der ingen sikkerhed for, at man kunne holde den aktuelle varmepris på 400 kr pr MWh i Hjallerup. Da Aalborg fremkom med en pris på 325 kr pr MWh, stoppede man forhandlingerne I 2004 var der 1440 forbrugere. Gaspriserne var lavere end forventet, så man kunne sætte varmeprisen yderligere 80 kr. ned til 320 kr. pr. MWh, laveste pris siden I løbet af året var der hos forbrugerne en del utætte gulvvarmerør og varmtvandsbeholdere. Det gav værket en del problemer med en masse råvand, der kom ind i systemet. Man gjorde sig tanker om fremtiden. Der skulle ske flere ting. Umiddelbart skulle man søge om CO 2 kvoter. Man skulle iværksætte energispareaktiviteter i sit forsyningsområde. Og fra 2007 skulle el sælges på markedsvilkår, og ikke som hidtil til faste priser, afhængigt på produktionstidspunktet. Det betød, at man for at have bedre mulighed for at producere på de tidspunkter, hvor man fik mest for strømmen, skulle kunne lagre det varme vand, der kommer samtidig. Den eksisterende varmvandsbeholder (akkumuleringstank), der var på 900 m³ og kunne lagre 40 MWh, var utilstrækkelig. Man skulle kunne lagre ca 120 MWh, hvilket krævede en ekstra beholder på ca 2000 m³. Svend Keller Formand Næstformand I 2005 var der tilsluttet 1472 forbrugere. De sidste 5 år var varmeforbruget ikke steget, selvom der var næsten 200 flere forbrugere. Det kunne skyldes både mildere vintre og bedre isolering af husene. Men for værket betød dette faktum, at man ikke skulle spekulere på kapacitetsudvidelser. I sommeren døde det mangeårige bestyrelsesmedlem Hans Eegholm af sygdom og blev afløst af 1. suppleanten Roland Skindbjerg. overtog næstformandsposten. Man fik renoveret sidste del af Skolegade og Algade, samt Kastanie Allé. Når også Rønne Allé var renoveret, var man gennem den gamle bydel. Man tegnede lige før årets begyndelse en kontrakt med DONG, som i en 2-årig periode frem til 2007 skulle stå for indkøb af gas, salg af varme til en fast pris og salg af el-produktionen på det frie el-marked. Varmeprisen startede med 195 kr pr MWh men blev forhandlet ned til 187 kr pr MWh. I aftalen var også med, at DONG styrede CO 2 kvoterne, ligesom de afholdt udgifterne med servicekontrakterne på motorerne. Da man havde kvoter i overskud, kunne disse sælges for kr. Der var nu monteret 600 såkaldte lækmålere hos forbrugerne. De kunne automatisk give meddelelser om lækager til værkets computer Sekretær I 2006 var der tilsluttet 1484 forbrugere. Dette år var varmeforbruget steget ca 10% i forhold til de forrige 5 år hvor det stort set var konstant. Måske var det kolde forår årsagen hertil? For at sikre forsyningssikkerheden i forbindelse med nedbrud af gasmotorerne overvejede man at udskifte den daværende 9MW-kedel med en 15 MW-kedel. Pga. de forhøjede energipriser, begyndte igen overvejelse om alternativer. Måske varme fra Nordjyllandsværket sammen med værkerne i Dronninglund og Klokkerholm. Men igen voldte det problemer med Roland Skindbjerg 2005 hvordan man kunne komme ud af gaskontrakten hos Naturgas MidtNord. Driftsaftalen med DONG udløb jo ved årets udgang. Der var som de tidligere år en del reparationer, herunder en større sprængning i Dronningensgade. Den løb op i ca kr. Man var nu oppe på 800 lækmålere. For at få målernes signaler hjem til værkets antenne, skulle der en del sendere op rundt om i byen. Man ville gerne have vandmålerne med på systemet Mogens Larsen 2005 I 2007 var der tilsluttet 1527 forbrugere. Nu skulle værket selv stå for el-salget, idet ny lovgivning desværre forbød en fortsættelse af den gode DONG-aftale. Men nu kunne man en såkaldt rådighedsbetaling for at have el-produktionskapacitet til rådighed, enten motorerne kørte eller ej. Det drejede sig om godt kr. pr. MW pr måned. Med ca. 5,6 MW var det ca kr pr måned. El-prisen på det

8 14 15 Svend Keller Formand Næstformand Sekretær Roland Skindbjerg 2008 Kaj Tranholm Olesen 2008 trakt ved en oliepris på 80$ pr tønde. Men siden faldt olieprisen til 40$ pr tønde. Man var igen begyndt at overveje andre muligheder for varmeforsyning, og så her på leverancer fra Vattenfall, som nu ejede Nordjyllandsværket. Derfor var man indgået i et samarbejde mellem alle værkerne i Brønderslev kommune. Man havde nedsat et udvalg, som skulle komme med forslag til en varmeplan for kommunen. Kaj Tranholm Olesen var værkets mand i det udvalg. Den nye tank blev taget i brug i begyndelsen af april, derfor kunne man herefter altid producere el, selv om den gamle beholder var fyldt med varmt vand. Nu kunne man altid producere el, når priserne var til det, og samtidig udnytte alt det varme vand, der kom ud af el-produktionen. Man fik renoveret Anne Marievej. Derefter skulle der muligvis renoveres i Søndermarken. Man havde opgivet at komme videre med at finde energibesparelser hos de enkelte forbrugere. Det ville nok kræve en heltidsansat. I stedet havde man valgt at betale kr for indkøb af point de steder i landet, hvor der var gennemført flere energibesparelser end krævet og dermed point i overskud. I marts havde man holdt møde med Hjallerup Vandforsyning for at komme videre med den tidligere foreslåede sammenlægning af de to forsyningsselskaber. Tidligere havde også Transformatorforeningen været inde i billeder, men den blev jo nedlagt i 2001 og el-forsyningen lagt ind under ESV. Der blev i oktober ansat en ½-dags kontorassistent, Jeanette Jensen, til at varetage den enorme mængde af papir, som dagligt skal administreres. Sidst på året købte man Gravensgade 14. Dermed blev det muligt for værket at udvide støjgrænsen med 150 m. frie el-marked var ofte så lav, at det var mere økonomisk at inkassere rådighedsbetalingen og lade varme produceres på gaskedlen. Årets renoveringer omfattede Konstantinsvej, Anne Marievej og Nobilisvej. Udstykningerne på Højen og Tennisskoven var overstået. Motorerne blev renoveret, så de igen kunne køre timer, forhåbentligt problemfrit I 2008 var der tilsluttet i alt 1568 forbrugere. 1. juni døde Mogens Larsen og 1. suppleanten Kaj Tranholm Olesen trådte ind i bestyrelsen. Man glædede sig over, at de tidligere års mange renoveringen så ud til at være slået igennem, så der kun var få og små reparationer. Varmeforbruget lå i gennemsnit pr forbruger på ca 16 MWh og havde dermed ikke ændret sig meget de seneste år. Man regnede med, at der i mange af de huse, som skulle bygges fremover ville blive anvendt alternative former for energiforsyning, såsom jordvarme, solvarme og udførelser som passivhuse. Derfor var det et stort spørgsmål, om man fortsat skulle etablere mulighed for fjernvarmeforsyning i kommende udstykninger. Varmeprisen var desværre steget markant i forhold til året før pga. høje gaspriser, se side 12. I 2006 trådte en lovgivning om CO 2 - udledning i kraft, som medførte, at Hjallerup Fjernvarme i sit område skulle sørge for en årlig energibesparelse på 400 MWh. Det kunne f.eks. opnås ved at man ansatte en energirådgiver. Man valgte dog i stedet et samarbejde med Brønderslev Energispar A/S, der med 8 medarbejdere kunne bistå Hjallerups forbrugere. Man fik en aftale med Nordjysk El Handel vedr. salg af el på el-børsen. Inden for en vis grænse skulle Nordjysk El Handel styre el-produktionen. Man kom desuden med i en form for vagttjeneste, hvor man modtog betaling for at være klar til at producere i tilfælde af mangel på el, f.eks. når vindmøllerne stod stille. Derfor besluttede man, i forlængelse af, hvad der blev nævnt under 2004 at bygge en ny akkumuleringstank til varmt vand. Tanken blev på 1500 m³ og skulle stå ved siden af den nuværende. Den var budgetteret til 2,5 mio. kr og skulle stå klar i begyndelsen af I 2009 var der tilsluttet 1585 forbrugere. Man var desværre nødt til at hæve varmeprisen 80 kr. pr. MWh, virkningen af den globale økonomiske krise. Oven i det kom, at el-priserne på el-børsen var så lave, at de to gasmotorer, der på årsbasis kan producere MWh, kun havde kørt 700 timer det forløbne år. Dvs. at varmen i meget vidt omfang skulle produceres på gaskedlen. Medvirkende til de forhøjede priser, var desuden, at man havde været noget uheldigt med valget af tidspunkt, hvor gaskontrakten med DONG skulle underskrives. I sommeren 2008 havde olieprisen (gasprisen følger olieprisen) været 150$ pr tønde. Så man troede, at det var godt med en kon- Driften af tre forsyningsselskaber 2010 /2011 I 2010 fik man på plads, hvordan relationerne mellem de 3 forsyningsselskaber Hjallerup Fjernvarme, Hjallerup Vandværk og Klokkerholm Kraft Varme skulle være fremover. Der var ikke tale om sammenlægninger, som der ellers var arbejdet på i tidligere år. I stedet havde man besluttet, at Hjallerup Fjernvarme skulle stå for den daglige drift i Hjallerup Vandværk fra 1. september Driftsleder havde sagt sin stilling op pr. 1. september og ønskede heller ikke at fortsætte i bestyrelsen. Dermed afsluttedes 36 års tætte relationer til Fjernvarmen: Som bestyrelsesmedlem , som formand , som bestyrelsesmedlem og sekretær og som driftsleder fra 2003 til Svend Keller takkede på generalforsamlingen for de mange års samarbejde. Men generalforsamlingen blev også afslutningen på Svend Kellers mangeårige formandskab. Han blev sammen med og Roland Skindbjerg afløst af Kaj Volden, Asger Lund og Jan Schunk. Ny formand blev Kaj Tranholm Olesen. fortsatte som næstformand og Asger Lund blev sekretær. Som ny driftsleder ansatte man fra 1. september 2010 Palle Hostrup, der i 13 år havde været driftsleder af vandværket. Driften af Klokkerholm Kraft Varme overtog man fra 1. april Man var i 2010 nået op på 1590 forbrugere. Ved den nye udstykning på Skelbakvej kom der ikke fjernvarmeforsyning. Det var jo planen, at man der skulle opføre nulenergihuse, passivhuse eller huse med alternativ form for varmeforsyning, f.eks. jordvarme. Desuden kunne man regne med, at fremtidige huse ville blive opført med så meget ekstra isolering, at behovet for tilført varme ville falde markant. Man fik et nyt lån på 5 mio. kr. til 1% i rente. Dermed kunne de finansielle omkostninger mindskes betydeligt. Der blev gennemført en renovering i Søndermarken. Man havde været gennem en række forhandlinger med flere gasudbydere. Det endte med, at DONG tilbød den største rabat. Det betød, at varmeprisen resten af budgetåret 2010/2011 kunne nedsættes fra 590 kr pr MWh til 520 kr. pr. MWh. I november 2010 holdt værket åbent hus for forbrugere og andre interesserede. Samme måned blev der holdt en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af en opdatering af vedtægterne.

9 16 17 Kaj Tranholm Olesen Formand Næstformand Asger Lund Sekretær Jan Schunck Man havde nu 1592 forbrugere.fjernvarmeværket havde nu fået en hjemmeside, med link fra på hjemmesiden kan man læse om værkets medarbejdere, bestyrelse, vedtægter og regnskaber. Der er et nyhedsarkiv, bl.a. med værkets strategiplaner og en masse billeder. Desuden kan man læse om sin varmemåler, målervejledning, teknisk regulativ og selvbetjening. Her kan man også læse publikationen 25 års jubilæum 1963 Kaj Volden , som blev udsendt til forbrugerne ved 25 års jubilæet i Samtidig blev fjernvarmens øvrige IT opgraderet med ekstern lagring af data, så sikkerheden nu var i orden. Økonomisystemet blev ligeledes opgraderet, idet man gik over til det nyeste system fra Danske Fjernvarmeværkers Forening. Der var blevet holdt 2 temadage, hvor investeringsplaner for fremtidens energiforsyning, udarbejdet af Fleksenergi, blev drøftet med deltagelse af mange forbrugere. Biogasanlæg var også på programmet. Der blev senere holdt et møde med Brønderslev Kommune, hvor kommunens fjernvarmeværkers mulige investering i biogasanlæg blev behandlet. 1. juni havde driftsassistent Niels Thomsen 25 års jubilæum. Det blev fejret med et åben hus arrangement. Bestyrelsen arbejdede efter besøg på flere fjernvarmeværker med den fremtidige investeringsplan og arrangerede sig senere med PlanEnergi som konsulent. Man renoverede Magrethevej, Henriksvej og dele af Granvej. I Østermarken måtte man reparere brud på hovedledningen. Nye fjernvarmeledninger blev lagt til dele af Tenninskoven. Total renovering med to nye motorer 2012 Man havde nu 1599 forbrugere. Der var købt to nye gasmotorer Jenbacher JMS 620, hver med en total termisk Ny røggasveksler i forbindelse med totalrenoveringen i 2012 effekt på 4,4 MW, samt nye røggasvekslere til rensning af røggasser. Det sikrer, at værket overholder nye, gældende miljøregler, incl. nye regler for støj og vibrationer. Det var til erstatning for det gamle anlæg fra Dermed havde man helt nye motorer, hvor der også var mulighed for at fyre med biogas. Ved servicekontrakten med Jenbacher mindskedes vedligeholdsomkostningerne med 10 %. Som noget nyt havde man også anskaffet en 6 MW elkedel type Zeta, så man kunne udnytte den el, som i nogle af døgnets perioder er en billigere energiform end gas. Værkets øvrige installationer blev ligeledes renoveret eller udskiftet, så værket derefter fremstår som et nyt værk, hvor CO 2 er minsket med mellem 10 og 15 %. Værket havde desuden en Danstoker gaskedel med en effekt på 9,3 MW varme. Værkets budget for naturgasforbrug er ca 5,4 mio. m³ til produktion af MWh El og MWh varme. I forbindelse med installering af de nye motorer havde man ombygget og udvidet pumperummet for en ny driftsvarmepumpe. Også kontorbygningen var blevet ombygget og udvidet. Der var foretaget renoveringer i Vestergade og Algade. Man måtte sige farvel til kontorassistent Jeanette Jensen. Derfor havde man ansat Lone Albæk Jørgensen som bogholder på Hjallerup Fjernvarme. Lone er bl.a. uddannet som revisor. Man havde indgået aftale med Henrik Georgsen om at indgå i vagtordningen hver 3. uge fra fredag kl. 16 til mandag kl. 7. Henrik arbejder til daglig i Klokkerholm VVS. Gaskontrakten med DONG blev forlænget til juni Med de nye motorer og med elkedlen kunne varmeprisen fortsat holdes på 520 kr I marts 2013, hvor dette festskrift blev skrevet, var der 1602 forbrugere. Fremtiden kan beskrives ud fra den strategiplan, som bestyrelsen har som sit grundlag for sit fortsatte arbejde.

10 18 19 De kommende år Strategiplanens hovedpunkter Billeder af personalet Hjallerup Fjernvarmeværk Hovedpunkterne er følgende: Investering i et temperaturstyringssystem, som kan styre temperaturen ude i ledningsnettet. Opnåelse af en aftale med enten Aalborg Forsyning eller med Vattenfall (Nordjyllandsværket i Vester Hassing) for levering af overskudsvarme til Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraft Varme. Varme fra fælles solvarmeanlæg, som forsyner både Klokkerholm og Hjallerup med varme. Alternative løsninger for levering af varme til Hjallerup og Klokkerholm gennem aftaler ud fra Brønderslev Samarbejdet, hvor der fra Brønderslev kommune er udarbejdet planen Ny strategisk energiplan. Hjallerup Fjernvarme arbejder på i samarbejde med Klokkerholm Kraft Varme at nå frem til en alternativ varmeforsyning, som kan gøre omkostningerne så lave som muligt. Samtidig vil man mindske udledningen af CO 2 fra fjernvarmeproduktionen, under hensyntagen til gældende lovgivning. Det der arbejdes med her og nu er varme fra enten Aalborg Forsyning eller Vattenfall, De to varmeakkumuleringstanke, 2012 varme fra fælles solvarmeanlæg, temperaturstyring af ledningsnet, jordvarme i forbindelse med Hjallerup Samvirke samt Brønderslevs nye strategiske energiplanlægning. Bestyrelsen har i samarbejde med Klokkerholm Kraft Varme haft møder med både Vattenfall og Aalborg Forsyning, der har hvert sit syn på, hvordan varmeleverancerne kan gennemføres. Ud fra de priser, Vattenfall oplyser, synes Aalborg Forsyning at have den billigste varme en stor del af året. Forsyningen til Hjallerup vil være med en afgrening fra det anlæg, man allerede har i Uggerhalne. Fordelen ved at blive koblet på Aalborgs net er, at Hjallerup ikke bliver afhængig af at tage varme fra Vattenfall. Aalborg Forsyning skal løbende finde billig varme til sine forbrugere. I Brønderslevs strategiske energiplan har et fælles biogasanlæg en stor plads. Men en lang række forudsætninger skal opfyldes, for at det kan blive aktuelt. Eksempelvis skal biogasanlægget være en økonomisk gevinst for både fjernvarmeværkerne og landmændene. Men landmændene har for tiden svært ved at skaffe penge til anlægget. Bestyrelsen har set på solvarmeanlæg og jordvarmeanlæg andre steder i Danmark, for at se om der er noget at hente her. Men der foreligger ikke nogle umiddelbare løsninger for disse former for varmeforsyning. Henry Jacobsen Varmemester Formænd Niels Thomsen Driftsassistant Per Rasmussen Driftsleder År 25 til år 50 i Hjallerup Fjernvarme Svend Keller Kaj Tranholm Olesen Driftsleder Jeannette Jensen Kontorassistent Bestyrelsesmedlemmer Hans Eegholm N. K. Andersen Ole Petersen Mogens Larsen Roland Skindbjerg Jan Schunck Kaj Tranholm Olesen Asger Lund Kaj Volden Palle Hostrup Driftsleder Lone Albæk Jørgensen Bogholder Medarbejdere Henrik Georgsen Vagt Henry Jacobsen, varmemester Niels Thomsen. driftsassistent Per Rasmussen, driftsleder , driftsleder Jeanette Jensen, kontorassistent Palle Hostrup, driftsleder Lone Albæk Jørgensen, bogholder Henrik Georgsen, vagt

11

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året 2015 2016 Ledelsesberetning 2016 Væsentlige aktiviteter Hjallerup Fjernvarmes væsentlige aktiviteter har ligesom tidligere år været at producere varme,

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / 2009

ÅRSBERETNING 2008 / 2009 1 ÅRSBERETNING 2008 / 2009 Produktion nøgletal: Varmesalg 2.500 MWh fald 136 MWh Elproduktion 2.118 MWh stigning 781 MWh Gasforbrug 619.041 m³ stigning 58.701 m 3 Vi startede året med en pris på kr. 1,15

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året 2014 2015-2016. Ordinær generalforsamling i 2015. Hjallerup Fjernvarme har nu tilslutning af 1.622 forbrugere ved årsafslutningen, men der er siden kommet

Læs mere

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag) Formandens beretning til generalforsamlingen 17. august 2016 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive.

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive. Beretning for 2008/2009 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Efter at olieprisen og der med gasprisen for et par år siden var helt oppe at vende, har vi her i forbindelse med finanskrisen haft olieprisen

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Årsberetning ved generalforsamling

Årsberetning ved generalforsamling Årsberetning ved generalforsamling 27.09.2016 Som sædvanlig på generalforsamlingen skal der af bestyrelsen aflægges beretning for det forløbne år, hvor jeg vil redegøre for, hvad der er passeret, herunder

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015 Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015 Nye forbrugere P2 Støvring by fortsætter med at vokse. Der er i det forgangne varmeår tilkommet 42 nye forbrugere

Læs mere

VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING Glamsbjerg Fjernvarme 55. generalforsamling Dagsorden jf. vedtægterne 6 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. Bestyrelsens beretning Indledning 2015 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. For en forsyningsvirksomhed

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Sæby Varmeværk A.m.b.a.

Sæby Varmeværk A.m.b.a. Sæby Varmeværk A.m.b.a. Temadag 18. maj 2016 Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme Pouli S. Rugholt - Sæby Varmeværk 2016 Sæby Varmeværk Fakta 2016 Antal målere: 3.489 Gadeledningsnet: Stikledningsnet:

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. 50 år Åbent hus 3. oktober 2009 kl

Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. 50 år Åbent hus 3. oktober 2009 kl Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. 50 år 1-10-2009 Åbent hus 3. oktober 2009 kl. 13 16.30 Jerslev Kraftvarmeværk 1. oktober 1959 1. oktober 2009 Varmeværkets historie gennem 50 år, fortalt af Arne Larsen.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2012 til 31.05.2013 Regnskab og budget. Året 2012/2013 sluttede med et overskud på kr. 250.153,-hvilket er kr. 200.153,-mere end budgetteret. Af store poster kan

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Tilstede: 31 andelshavere, revisor Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt. Ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A Blad nr.281 Ekstraordinær generalforsamling Tid og sted Stoholm Fjernvarme A.M.B.A Dag: Onsdag d. 29.01.2014 Kl: 19.00, Stoholm Kultur og

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for året 2016 2017 Væsentlige akbviteter Ledelsesberetning 2017 Hjallerup Fjernvarmes væsentlige ak4viteter har ligesom 4dligere år været at producere varme, samt

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 27. november 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Generalforsamling 09.10.2013 Beretning for varmeåret 2012/2013

Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Generalforsamling 09.10.2013 Beretning for varmeåret 2012/2013 Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Generalforsamling 09.10.2013 Beretning for varmeåret 2012/2013 Nye forbrugere P2 Der er i det forgangne varmeår tilkommet 25 nye forbrugere mod 31 i sidste regnskabsår.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Konsulent Erik Sørensen, DFP deltager under

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2015 kl. 19.30 på Blåvandshuk Idrætscenter, Cafe Ålholt

Referat: Ordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2015 kl. 19.30 på Blåvandshuk Idrætscenter, Cafe Ålholt Referat Ordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2015 kl. 19.30 på Blåvandshuk Idrætscenter, Cafe Ålholt Deltagere: 46 incl. bestyrelsen og personale Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere