1 Landeanalyser - Vestafrika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser - Vestafrika"

Transkript

1 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatets kontor i Lomé Februar 2011

2 1.1 Vestafrika Vestafrika dækker 15 lande syd for Sahara: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Cape Verde, Sierra Leone, Liberia, Mali, Burkina Faso, Niger, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin og Nigeria. De fleste af landene blev uafhængige af de franske og engelske kolonimagter sidst i 50 erne eller i begyndelsen af 60 erne. Kun Guinea-Bissau and Cape Verde slap først af med portugiserne i 1974 og Siden uafhængigheden har regionen været præget af en lang række militærkup, diktaturer, konflikter, voldsomme borgerkrige og en generelt meget svag og usikker økonomisk udvikling. Mange af landene slås med interne etniske og religiøse konflikter, som både skaber og nærer vold og borgerkrige. Efter Sovjetunionens kollaps i begyndelse af 90 erne åbnede mange af landene i Vestafrika op for flerpartisystemer og en markedsøkonomisk udvikling. I lande som Sierra Leone, Liberia og senere Guinea Bissau medførte denne udvikling direkte borgerkrig, mens det i lande som Ghana, Benin, Senegal og Mali åbnede op for en demokratisk udvikling med regelmæssige valg og en accept af, at skiftende politiske partier kan have regeringsmagten. Nigeria er med sine 158,2 million indbyggere det mest folkerige land i hele Afrika, og de måtte i mange år lægge ryg til det ene militærkup efter det andet. I dag har Nigeria dog en demokratisk valgt regering, at der har netop været afholdt rimeligt fredelige valg. Senegal bliver betragtet som en demokrati-model i Afrika. Det har et veletableret flerparti-system, en tradition for civilt styre og er et af regionens mere stabile lande.

3 Ghana er både politisk og økonomisk også et meget stabilt land med et veletableret flerpartisystem, regelmæssige valg, skiftende regeringer og en stabil økonomisk udvikling gennem de sidste 15 år. De fleste af landene i regionen er stadig meget fattige med en befolkning, hvor % lever i absolut fattigdom og en gennemsnitlig BNP, der ligger mellem 330 og 1000 USD. De fattigste af landene er Niger, Burkina Faso og Sierra Leone. Endelig skal det nævnes, at regionen ofte er ramt af omfattende og langvarig tørke specielt i Niger, Burkina Faso and Mali i nord. Når der endelig kommer regn, kommer det til gengæld ofte i så store mængder, at det medfører massive oversvømmelser og deraf følgende ødelagte afgrøder. Den globale finanskrise har ramt regionen hårdt og betydet afslutningen på en periode med en rimeligt stabil økonomisk vækst. Arbejdsløsheden og antallet af underbeskæftigede er steget og det på baggrund af en befolkning, hvor % af befolkningen i forvejen ikke har lønarbejde i hverken den private eller den offentlige sektor, og derfor er overladt til at slå sig igennem i den såkaldt uformelle økonomi. Her er livsbetingelserne blevet væsentligt forværret af de stigende priser på både olie, brændsel og basis-fødevarer. Et af de mest alvorlige problemer i alle lande er den meget store del af unge uden beskæftigelse, uden uddannelse og uden nogen udsigt til at få et fast arbejde. Selv de unge, der har formået at få en uddannelse, har meget få muligheder for at få et job i de formelle sektorer. Med en stadigt stigende utilfredshed med livet i fattigdom, manglende sociale rettigheder og den generelle udvikling alt sammen sat i relief af en meget stor og stadigt stigende ulighed mellem rig og fattig rummer landene i Vestafrika alle ingredienser til en cocktail, der på et tidspunkt kan udvikle sig til et voldsomt socialt oprør. Politisk har fokus gennem det sidste år ligget på Guinea, Elfenbenskysten og Niger. Det sidste af disse lande er senere behandlet mere udførligt, da det er et af de lande, hvor Ulandssekretariatet har et samarbejde med de faglige organisationer. Guinea I December 2010 blev Alpha Condé indsat som Præsident efter det første demokratiske valg siden uafhængigheden fra Frankrig i Alpha Condé vandt valget efter en livslang kamp mod det tidligere regime, som både fik ham sendt i eksil og i fængsel. Imidlertid udbrød der efter valget i november voldsomme uroligheder, da taberen i valget, Cellou Dalein Diallo, udfordrede resultatet og hævdede, at der havde fundet omfattende valgsvindel sted. Resultatet var bl.a., at der i en periode blev erklæret undtagelsestilstand. På trods af vold og uroligheder er den endelige anerkendelse af Alpha Condé som Præsident en stor sejr for demokratiet. Guinea er et land, der er meget rigt på mineraler, og derfor potentielt et af Afrikas rigeste lande selvom befolkningen i dag hører til blandt de allerfattigste i Vestafrika. Elfenbenskysten Selv om Elfenbenskysten tidligere så ud til at være en model for stabilitet, gled landet ind i den form for interne stridigheder, der har plaget mange afrikanske lande. Et væbnet oprør i 2002 delte landet i to: det nordlige holdt af oprørere og det sydlige kontrolleret af regeringen. Sidenhen har fredsaftaler skiftet med ny vold, efterhånden som landet langsomt har bevæget sig imod en politisk løsning på konflikten..

4 I oktober 2010 blev der afholdt præsidentvalg, og anden runde mellem den siddende Laurent Gbagbo og oppositionens leder Alassane Ouattara fandt sted i november. Efter valget blev Ouattara som var oprørsleder fra den nordlige del erklæret vinder af valgkommissionen. Men kort efter ændrede forfatningsdomstolen (som siges at være domineret af Gbagbo støtter) resultatet ved at annullere nogle stemmer fra de nordlige provinser og erklære Gbagbo vinder af valget. Størstedelen af det internationale samfund inkl. FN, USA og EU har støttet Ouattara som vinder af valget og har appelleret til Gbagbo om at træde tilbage og overdrage magten til Ouattara. Men Gbagbo holder stadig fast ved magten og begge kandidater har nu etableret deres egne regeringer og siger at de er præsidenter. Cirka 4 måneder efter valget er det stadig denne bizarre situation med to præsidenter og to regeringer der eksisterer i Elfenbenskysten. En delegation på fem afrikanske præsidenter udpeget af AU har prøvet at forhandle med parterne men indtil nu er intet konkret resultat opnået. ECOWAS har truet med at sende militær til landet. Konflikten truer den økonomiske situation, ikke kun i Elfenbenskysten men i hele regionen, og i de seneste uger har der været flere voldsomme sammenstød mellem de to parter. Flygtninge søger til nabolandet Liberia. Hvis ikke krisen løses snart, kunne resultatet blive endnu en livstruende borgerkrig. ECOWAS ECOWAS (the Economic Community of West African States) er en regional sammenslutning af 15 lande, etableret i 1975 med det formal at etablere et frihandelsområde i West Africa. ECOWAS består af Kommissionen, ECOWAS parlamentet og ECOWAS domstolen foruden ECOWAS Bank for Investment and Development. ECOWAS er især engageret i frihandel, men det har også udviklet sig til en politisk og økonomisk samarbejdsorganisation. Det har bidraget med fredsbevarende styrker i interne konflikter som i Liberia i 2001 og i Elfenbenskysten i Nigeria er langt den største bidragyder til organisationen både økonomisk og politisk. En fælles valuta CFA franc er etableret mellem de fransktalende lande og Guinea-Bissau. Den har en fast vekselkurs ift. Euro. 1.2 Udviklingen i 2010 i vore partnerlande Beskrivelsen af vore partnerlande fokuserer på de seneste udviklinger i 2010 og begyndelsen af En mere omfattende beskrivelse af den politiske situation og arbejdsmarkedet i de forskellige lande foruden partnerne kan findes i de landeanalyser, der er udarbejdet til programdokumentet Decent Employment in West Africa Benin Navn: Befolkningstal: Republikken Benin 9.2 million

5 Hovedstad: Porto-Novo (administrativ hovedstad) og Cotonou (økonomisk og politisk hovedstad) Uafhængighed 1960 Størrelse: 112,622 km2 De væsentligste sprog: Fransk (officielt), Fon, Ge, Bariba, Yoruba, Dendi De væsentligste religioner: Stammereligioner, Kristendom, Islam Forventet levealder: 62 år (mænd), 65 år (kvinder) GDP per capita: 745 USD Møntenhed: Francs CFA Hoved eksportområder: UNDP s Human Development Index: Bomuld, palmeolie 134 (ud af 169) Benin opfattes som et af de mest stabile demokratier i West Africa med en rimelig sund økonomisk udvikling over de seneste år. Benin var et af de første lande i Afrika, der sikrede en fredelig overgang til flerparti demokrati i Ved det seneste præsidentvalg i 2006 var der imidlertid et ønske om ændringer, for folk var trætte af politikere. En politisk outsider, direktøren for West African Development Bank, Boni Yayi, blev valgt som præsident med mere end 70 % af stemmerne i anden runde. Yayi talte om forandring og ønskede at ændre Benin til et land, der udviklede sig. Præsidenten er både statsoverhoved og regeringschef. I Benin er det typiske mønster, at nord stemmer på nord, midten stemmer enten nord eller syd, og syd stemmer for nord eller syd. Derfor har Benin I de seneste 50 år været ledet næsten udelukkende af folk fra nord. Yayi kommer også nordfra. Det lykkedes for Yayi at mobilisere væsentlige beløb til infrastruktur, skoler og landbrug. Børneskolen er nu gratis, og gratis behandling er indført for de fattigste og for gravide kvinder. Demokratiet blev styrket, og der var mere fokus på god ledelse og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder. Benin har nu en spredning af politiske partier, et stærkt civilsamfund og øget pressefrihed. Imidlertid blev Yayi også uvenner med de gamle politikere. Siden parlamentsvalget i 2007 har Yayi haft et flertal imod sig i parlamentet, hvilket har gjort det vanskeligt at regere. Endvidere bruger parlamentets flertal alle midler til at angribe regeringen. Den globale finanskrise har desuden betydet, at den forventede økonomiske vækst i Benin er udeblevet. Jobs forsvinder, inflationen stiger, og priserne går op. Den økonomiske vækst er gået i stå og forventes kun at nå ca. 3.5 % i 2010 og Derfor er mange mennesker skuffede over den nuværende regering og præsidenten, og de mener ikke, at de har levet op til deres løfter om forandring. Efter de første to succesrige år under Yayi begyndte tingene at ændre sig i Benin, og de seneste år har været kendetegnet af en række politiske og finansielle skandaler, som i 2010 kastede Benin ud i en alvorlig politisk krise. Der har været massive demonstrationer, som politiet har mødt med voldsom undertrykkelse og censur er blevet indført. Et antal politiske partier og organisationer har dannet en bred koalition ved navn Coalition ABT til støtte for den nuværende formand for West African Development Bank, Abdoulaye Bio

6 Tchané, i præsidentvalget planlagt til 6 marts Deres målsætning er ikke blot at tilbyde et troværdigt alternativ til folket i Benin, men også at fremme demokrati og lovlighed. De anklager det nuværende regime for gentagne overtrædelser af forfatningen, trusler mod flerpartisystemet samt pressefrihed. En anden politisk styrke er UN (l Union fait la Nation) koalitionen ledet af Adrien Houngbédji. Denne koalition har haft flertal i parlamentet siden valget i På trods af al uro og skandaler forventes det, at Yayi vil vinde præsidentvalget og derved få en periode mere. Valget er blevet udsat en uge og oppositionen har bedt om yderligere udsættelse. Dette skyldes, at et computerstyret afstemningssystem er ved at blive introduceret i Benin for første gang, men en vurdering for et par uger siden viste, at mere end en million vælgere ikke har kunnet blive registreret, hvilket vil gøre det umuligt for dem at stemme. Oppositionen har også prøvet at forsinke processen ved ikke at nominere deres kandidater til valgkommissionen. De politiske og finansielle skandaler har forværret klimaet mellem de mange faglige organisationer i Benin. Den største organisation, den kommunistiske CGTB, har ført en massiv kampagne mod Yayi sammen med kommunistpartiet, og har opfordret til en folkelig revolution. Vores partner, UNSTB, den ældste faglige organisation i Benin, og før 1992 den eneste organisation i landet knyttet til den socialistiske regering, har deltaget aktivt i demonstrationer imod regeringen, efter at en ansat i finansministeriet forsvandt på mystisk vis, efter at han blev anklaget for at have givet information til oppositionen om de finansielle skandaler. Men UNSTB har afvist en folkelig opstand af frygt for, at det kunne have uoverskuelige konsekvenser for fred og udvikling i Benin. I stedet har de opfordret regeringen til at sikre social dialog og en afslutning på censur og undertrykkelse. For tiden arbejder UNSTB på at få indført det nye universelle sygesikringssystem (RAMU), som er under udvikling a samarbejde med WHO. Det ville betyde et sygesikringssystem, som også vil dække folk i den informelle økonomi. Seneste nyt: Der ser nu ud til at valget vil blive udsat formentlig til 13 marts pga. de mange vælgere, som ikke har kunnet nå at blive registreret. Imidlertid skal den nye præsident ifølge forfatningen.indsættes den 6. april Ghana Navn: Republikken Ghana Befolkningstal: 24.3 million Hovedstad: Accra Uafhængighed 1957 Størrelse: 238,533 km2 De væsentligste sprog: Engelsk (officielt), Akan, Ewe etc. De væsentligste religioner: Kristendom, stammereligioner, Islam Forventet levealder: 57 år (mænd), 59 år (kvinder) GDP per capita: 700 USD Møntenhed: Cedi

7 Hoved eksportområder: UNDP s Human Development Index: Guld, kakao, tømmer, tunfisk, bauxit, aluminium, mangan, diamanter 130 (ud af 169) Som nævnt i indledningen er Ghana kendt som et af de mere stabile lande i Afrika politisk og økonomisk. Selv om Ghana har haft en stabil økonomisk vækst i de sidste 15 år, er det ikke nået ned til at forbedre levevilkårene for den brede befolkning, og der er stadig ca. 30 % som lever under fattigdomsgrænsen. John Atta Mills fra NDC blev indsat som Præsident i januar Han beskriver sig selv som social demokrat inspireret af de ideer om social velfærd, der blev beskrevet af landets første præsident, Kwame Nkrumah. Hoveddagsordenen for Mills har været at skabe A Better Ghana. Imidlertid er Ghana også berørt af den globale økonomiske krise med stigende arbejdsløshed, manglende investeringer og færre penge sent fra udlandet. Det har resulteret i massive stigninger på benzin, elektricitet og madvarer i Vores partner i Ghana, Ghana Trade Union Congress, TUC, spillede en væsentlig rolle i at få reduceret de planlagte stigninger ved truslen om en generalstrejke i I juli 2009 sikrede Ghana et 600 million dollar treårs lån fra IMF, midt i bekymringer over virkningen af den globale tilbagegang på de fattige lande. IMF sagde, at Ghana s økonomi havde vist sig at være relativ stærk pga. de høje priser på kakao og guld. TUC kritiserer Mills regeringen for dens stramme finanspolitik og inflations-kontrollen for at indrette sig efter reglerne fra IMF og Verdensbanken. TUC opfordrer regeringen til at opfylde løftet om at gore jobskabelse til centrum for dens politik og til basis for at styrke den nationale økonomi. Ifølge TUC bør regeringens succes måles på antallet af job, som er skabt. Beskæftigelsesproblemet i Ghana kan samles omkring tre hovedemner. Det første handler om den fortsatte politik om netto fastfrysning af beskæftigelse i den offentlige sektor. Det andet er regeringens manglende beskyttelse af den hjemlige industri, som regeringen selv anser for at være drivkraft til vækst og leverandør af rimelige job. Det tredje er den stigende afformalisering af beskæftigelsen i alle sektorer. Ud af den totale anslåede arbejdsstyrke på 11 millioner er ca. 10 millioner engageret i uformelle økonomiske aktiviteter. Ifølge TUC kræver omfanget af beskæftigelsesproblemet direkte indgriben af regeringen med særlig henblik på manglen på rimelige job. Regeringen må skaffe direkte beskæftigelse til de unge i vigtige områder som uddannelse, sundhed, sikkerhed, boliger, kloakering, vandforsyning og transport. Det er TUCs synspunkt, at størrelsen af den offentlige sektor skal måles ud fra en tilstrækkelighed (eller utilstrækkelighed) af væsentlige services for ghaneserne. Der er stor mangel på lærere, sundhedspersonale og politifolk. Der er behov for bedre infrastruktur, flere skoler, klinikker og jernbaner foruden forbedring af kloakeringen i hele landet. Der er cirka en halv million offentligt ansatte i Ghana.

8 Den nye lønstruktur for offentligt ansatte Single Spine Pay (SSPP) aftalt i trepartsforhandlinger og forventet indført 1. januar 2010 er stadig ikke fuldt indført. Det er TUC s holdning, at Ghana ikke fortsat kan forvente, at den private sektor kan skaffe den mængde rimelige job, der er nødvendigt for en social udvikling. Hvis den private sektor skal blive den væsentlige drivkraft - og være i stand til at skaffe job i rette antal og rimelig kvalitet - må den støttes aktivt af regeringen. I december begyndte Ghana at udnytte sine offshore olie forekomster. Der har været store diskussioner i Ghana om, hvordan man skulle sikre, at indtægten fra olien bruges til at bygge en økonomisk infrastruktur og skaffe social service til befolkningen. Der er igangværende diskussioner om en Ghana Petroleum Revenue Management Bill og en Petroleum Management Bill foruden planer om at etablere en Investment Management Committee. TUC beklager, at organisationen ikke er inviteret til at være repræsenteret i denne komite. TUC taler stærkt om åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed ift. olie indtægterne, for at sikre at indtægterne kan bruges til social udvikling af landet. De påpeger over for regeringen, at der er mange eksempler i Afrika på olierige lande, som ikke har været i stand til at forbedre folks vilkår, og hvor olien i nogle tilfælde endog har ført til konflikter og borgerkrige. I flere år har TUC søgt at organisere grupper i den uformelle økonomi, især små selvstændige. Men TUC overvejer nu, om det er den rette strategi. Efter at have udarbejdet en analyse af arbejdsmarkedet ser det ud til, at der er ca. 600,000 ansatte i den uformelle økonomi, hvorimod antallet af selvstændige er enormt. Problemet for TUC er, at medlemmer i den uformelle økonomi sjældent betaler kontingent, og at TUC ikke har kapacitet til at organisere eller servicere de selvstændige ordentligt. Det har derfor ikke været muligt at opnå de forventede resultater i organisering af den uformelle økonomi. Hvis fokus var rettet mod arbejdsbetingelser, ville TUC kunne bruge sine forhandlingsevner med arbejdsgiverne til at forhandle nationale eller sektorale aftaler, som kunne sikre en minimumsløn, rimelige arbejdsvilkår og et sikkert arbejdsmiljø. Ghana har en væsentlig rolle i fredsbevarende arbejde. Tropper har været sent til Elfenbenskysten, Liberia, Sierra Leone og DR Congo. Imidlertid gik Præsident Mills imod at sende tropper til Elfenbenskysten, da forslaget kom op i ECOWAS for nylig I forbindelse med den nuværende krise i Elfenbenskysten. Næste præsidentvalg finder sted i december der er rygter om at tidligere Præsident Jerry Rawlings kone vil forsøge at stille op Niger Navn: Republikken Niger Befolkningstal: 15.8 million Hovedstad: Niamey Uafhængighed 1960 Størrelse: 1.27 million km2

9 De væsentligste sprog: De væsentligste religioner: Forventet levealder: GDP per capita: Møntenhed: Hoved eksportområder: UNDP s Human Development Index: Fransk (officielt), Arabisk, Hausa, Songhai Islam, stammereligioner 53 år (mænd), 55 år (kvinder) 330 USD Francs CFA Uran, kød produkter 167 (ud af 169) Efter det turbulente politiske år 2009 i Niger, hvor Præsident Tandja tog ethvert muligt politisk skridt til at blive ved magten i tre år længere - og den påfølgende massive modstand i opposition, fagbevægelse og civil samfund imod ham - blev Tandja endelig væltet ved et militærkup i februar Selv om man aldrig kan rose et militærkup, var der et yderst populært kup i Niger, og det blev set som den sidste mulighed, eftersom al diplomatisk dialog var mislykket. Skønt Niger blev udelukket fra AU, blev kuppet mere eller mindre accepteret af det internationale samfund, som var yderst forsigtig i sin fordømmelse og opfordrede kuplederne til at arbejde hen mod nye valg så hurtigt som muligt. Desuden havde Tandja s skridt resulteret i indefrysning af international udviklingshjælp til Niger, hvilket havde kastet landet ud i en dyb økonomisk krise. Fra den første begyndelse erklærede den højtstående officer, Maj Salou Djibo, som blev leder af den militære junta, at militæret ikke ville forblive ved magten men ville sikre en tilbagevenden til demokrati. En fælles regering af militære og civile blev etableret og en lovgivende forsamling dannet bl.a. med deltagelse af fagforeninger og civil samfund. Det blev erklæret, at ingen af de militære ledere eller medlemmer af den midlertidige regering kunne stille op til valg. Sidst i november blev en folkeafstemning afholdt om den nye forfatning, og den blev vedtaget med en overvældende majoritet (82.35 %). Skønt stemmeprocenten kun var ca. 52 %, var det den højeste nogensinde i Niger. Første runde af præsident- og parlamentsvalgene blev afholdt som planlagt 31. januar 2011 uden store forstyrrelser eller uregelmæssigheder, og det blev anerkendt at de internationale observatører. Anden runde af præsidentvalget skal afholdes 12. marts 2011 mellem den gamle oppositionsleder Mahamadou Issoufou og tidligere Premier Minister Seini Oumarou. På grund af nye påstande om svindel i første runde er det ikke klart, om valget må udsættes. Skønt Niger har et stort potentiale for økonomisk vækst med dets rige uranminer og sandsynlig guld og olie, forbliver Niger et af de fattigste lande i verden, altid i gang med at skaffe mad til befolkningen. I 2010 oplevede Niger massiv tørke fulgt af voldsomme regnmængder, hvilket resulterede i tab af afgrøde og næsten halvdelen af landets kvæg. Det anslås, at fem til syv million mennesker var ramt af sult. For nylig ser det ud til, at Al Qaeda har forøget sine aktiviteter i Niger og nabolandet Mali. I September 2010 blev syv ansatte fra den franskejede uranmine i den nordlige del af Niger kidnappet, tilsyneladende af militante grupper med tilknytning til to Al Qaeda. Senere blev tre af dem frigivet. I Januar 2011 blev to unge franskmænd bortført fra en restaurant midt i hovedstaden Niamey. Få dage senere gik en redningsaktion, der involverede fransk militær, tilsyneladende helt galt, og de to unge franskmænd blev dræbt.

10 Yderligere har Tuareg nomader, der ønsker mere selvstyre for nord, gennemført småkampe i den nordlige del af landet. Som nævnt spillede de faglige organisationer en støre rolle i modstanden mod den nu afsatte Præsident Tandja, og de har været aktivt involveret i arbejdet med at udarbejde en ny forfatning. Den fælles kamp mod Tandja bragte de forskellige organisationer tættere sammen, da de også måtte kæmpe mod Tandja s forsøg på at underminere organisationerne foruden hans etablering af hans egne faglig organisationer. Vores partner, USTN, den ældste faglige organisation i Niger, afholdt sin Congress i februar Abdou Maigandi blev genvalgt som generalsekretær. Han har været en yderst prominent faglig leder både internt og på en internationale scene i mange år, men har i de seneste år været svækket af sygdom Sierra Leone Navn: Republikken Sierra Leone Befolkningstal: 5.7 million Hovedstad: Freetown Uafhængighed 1961 Størrelse: 71,740 km2 De væsentligste sprog: English (officielt), Krio etc De væsentligste religioner: Islam, kristendom Forventet levealder: 46 år (mænd), 49 år (kvinder) GDP per capita: 341 USD Møntenhed: Leone Hoved eksportområder: Diamanter, rutil, kakao, kaffe, fisk UNDP s Human Development 158 (ud af 169) Index: Selv om Sierra Leone fortsat kæmper for at overvinde konsekvenserne af den forfærdelige borgerkrig, der rev landet fra hinanden fra 1991 til 2002, opfattes den politiske situation som rolig og stabil, og der har været en del økonomisk udvikling i Sierra Leone. Infrastrukturen var næsten helt ødelagt under krigen, men er nu blevet forbedret. Kinesere og senegalesere er gået i gang med store vejprojekter. Flere investeringer kommer til, især fra firmaer fra Europa og USA, der investerer i minedrift og landbrug. Det forventes, at investeringer i minedrift kan skaffe cirka 25,000 nye job. Electricitetsdækning og transport er blevet forbedret, og turisme er begyndt at blomstre op. Og der er muligheder for flere investeringer fra udlandet pga. det positive politiske miljø. For øjeblikket fokuserer regeringen på tre hovedområder: landbrug, elektricitet og sundhed. På trods af den økonomiske vækst oplever befolkningen i Sierra Leone reelle problemer pga. En ukontrolleret inflation, vurderet til mellem 18 og 20 %, men ifølge vores partner Sierra Leone Labour Congress er den meget højere. Der har været store stigninger i priser på olie, transport og madprodukter, mens lønningerne er forblevet på stort set same niveau. Ifølge SLLC skulle

11 mindstelønnen være ca. 200 USD for at dække de grundlæggende behov, men de fleste folk i Sierra Leone tjener næppe mere end 35 USD per måned selv i den offentlige sektor. I den private sektor er en gennemsnitsløn 75 til 100 USD per måned. Læger og sygeplejersker fik en 100 % forhøjelse efter en strejke. Imidlertid har ingen andre grupper end folk i sundhedssektoren fået mere i løn. Situationen i uddannelsessystemet er ganske alarmerende med stor mangel på skoler, dårlig infrastruktur, mangel på lærere og på skolebøger. Der er klasser med op til 100 børn men kun bøger til elever. Skoler arbejder på skift med morgen- og aftenhold. Lærerne har forlangt lønstigninger for at nå USD om måneden. Lærernes fagforbund har krævet forbedring af lønninger og arbejdsvilkår ud over ekstra tillæg for at tage ud i regionerne, hvor der er akut lærermangel. SLLC har et godt forhold til regeringen og har bedt om en social dialog for at diskutere lønændringer i Gratis sygesikring er etableret for gravide og ammende kvinder og børn under fem år. En ny universel sygesikring, som SLLC går stærkt ind for, diskuteres for tiden med regeringen i samarbejde med ILO. SLLC er aktivt involveret i diskussionerne om denne nye ordning. Arbejdsløshed og underbeskæftigelse er nogle af de store problemer i Sierra Leone. En stor del af de unge mennesker, som aldrig fik en grundlæggende uddannelse pga. krigen, har nu hverken job eller fremtidsperspektiver og udgør en permanent trussel mod fred og stabilitet i Sierra Leone. Det er utrolig vigtigt, at regeringen virkelig etablerer beskæftigelsesprojekter for denne meget sårbare gruppe. Ellers vil tanken og at gribe til våben igen kunne blive et alternativ for dem. Sierra Leone Labour Congress er selv om der er nogle få mennesker beskæftiget en ganske stærk organisation, som har en væsentlig rolle i treparts forhandlinger og er aktivt involveret i en række komiteer og kommissioner. For tiden er SLLC i gang med diskussioner med regeringen og arbejdsgiverne om en revision af arbejdslovgivningen. TUC fra UK assisterer SLLC med juridisk rådgivning på dette område. SLLC arbejder hårdt med at organisere grupper fra den uformelle økonomi, da der er et voldsomt behov for at sikre dem bedre arbejdsbetingelser og bedre beskyttelse mod skader.. SLLC har f.eks. organiseret gadehandlere i Freetown og har været aktive i at forhandle rimelig skatteopkrævning med de lokale myndigheder. SLLC holder Congress i april 2011, hvor lovene vil blive revideret for styrke kvinderne i organisationen og for at integrere arbejdere i den uformelle økonomi. SLLC har øget sit medlemstal blandt lærere med 200 % og med 50 % i den formelle sektor. Der er et potentiale på 800,000 til en million medlemmer i den uformelle økonomi. Sierra Leone fejrer 50 års uafhængighed i år. Der er nedsat en kommission til at forberede festlighederne, og SLLC er medlem.

12 Næste præsidentvalg er i Togo Navn: Republikken Togo Befolkningstal: 6.8 million Hovedstad: Lomé Uafhængighed 1960 Størrelse: 56,785 km2 De væsentligste sprog: French (official), lokale sprog De væsentligste religioner: Stammereligioner, kristendom, Islam Forventet levealder: 62 år (mænd), 66 år (kvinder) GDP per capita: 431 USD Møntenhed: Francs CFA Hoved eksportområder: Kakao, fosfater, kaffe, bomuld UNDP s Human Development 139 (ud af 169) Index: Det andet præsidentvalg siden diktatoren Eyadéma Gnassingbé s død i 2005 fandt sted 4. marts Gnassingbé havde styret Togo i mere end 30 år,. Hans søn, Faure Gnassingbé, vandt valget med ca. 60 % af stemmerne. For første gang i Togo havde kampagnerne op til valget været fredelige, og valget fandt sted uden større sammenstød. De internationale observatører bl.a. fra EU erklærede valget frit og fair. Alligevel afviste oppositionskandidaten Jean-Pierre Fabre og hans parti, UFC, resultatet som falsk og gennemførte massive demonstrationer i Lomé. Efter nogle måneder med disse demonstrationer blev oppositionens møder forbudt. Fabre blev chikaneret og forfulgt ved nogle lejligheder, og politiet greb ind. For at stoppe uroen gik Gilchrist Olympio, leder af UFC og søn af den første præsident Sylvanos Olympio som blev myrdet under et kup, iværksat af Gnassingbé i 1967, ind og traf en aftale med Præsident Faure om, at UFC kunne gå med i regeringen. Imidlertid afviste UFC aftalen og suspenderede Olympio. Tusinder af partitilhængere protesterede mod aftalen. Dette førte endelig til en splittelse af UFC. Fabre og en del af hans folk i parlamentet forlod UFC og har siden dannet deres eget parti, ANC. Parlamentsudvalget benyttede denne lejlighed til at smide Fabre og hans tilhængere ud af parlamentet, siden de ikke længere repræsenterede UFC, - det parti, de var valgt for. Fabre har naturligvis afvist denne afgørelse og fastholder, at de er valgt som individer og derfor har ret til at forblive. Fabre fortsætter sine demonstrationer mod præsidenten, og for nylig havde ANC planlagt et stort møde som skulle ende med en march til Lomé. De håbede, at det ville føre til folkelig opstand, som den er set i visse lande i Nordafrika. Men mødet blev forbudt af præsidenten. Fabre har prøvet at indbyde Fabre til at starte en dialog og finde en løsning på krisen, men Fabre har sat som betingelse, inden han går ind i forhandlinger, at de forkastede parlamentarikere skal genindsættes.

13 Et antal nære familiemedlemmer til præsidenten har været holdt i husarrest uden retssag i flere år efter anklager om at planlægge et kup mod Faure for nogle år siden. Mange mennesker siger faktisk, at præsidenten prøver at gennemføre reformer, at forbedre infrastrukturen og tiltrække investeringer, men at han stadig er omgivet af de gamle tilhængere af hans far fra RPT partiet og af militæret, som har for meget indflydelse over Faure. Der er påstande om voldsom korruption og mismanagement af internationale funde, bestikkelse og nepotisme. Præsidenten og hans familie er fra den nordlige del af Togo og har domineret den politiske scene i næsten 40 år. Det siges, at det er næsten umuligt for en person, der ikke er fra nord, at få job i den offentlige sektor. Det er vanskeligt at vurdere, om der kunne komme en social og politisk opstand på et eller andet tidspunkt i Togo. Oppositionen er stadig svag og ikke tilstrækkelig samlet. På den anden side lever størstedelen af befolkningen i Togo under ekstremt vanskelige vilkår især med de store stigninger i benzin og fødevarer, som landet har set det seneste år. Minimumslønnen er stadig USD per måned, og det er meget vanskeligt at dække de grundlæggende behov med sådan en løn. Endvidere har kun en meget lille procentdel af befolkningen et formelt job. Der er for få skoler, og de er dyre og dårligt udstyrede med op til 100 børn per klasse. Sundhedssystemet er under al kritik. Offentlige hospitaler har end ikke det mest grundlæggende udstyr, medicin eller forsyninger. De er snavsede og uhygiejniske. Kvinder er nødt til at købe vand uden for hospitalet for at vaske patienterne. Folk, som ikke kan betale øjeblikkeligt, bliver ikke indlagt på hospitalet. Desuden er der flere sager, hvor medicin sendt fra udlandet som hjælp sælges af læger eller sygeplejersker. Som i de fleste tidligere franske kolonier er der et utal af nationale fagorganisationer, som ofte konkurrerer indbyrdes om medlemmer og indflydelse. Vores partner, CNTT, den første og i mange år den eneste fagorganisation i landet, anklages undertiden for at være for tæt knyttet til regeringen. Den fastholder, at den er neutral, men at den frygter at en yderligere forværring af det politiske klima kunne kaste landet ud i en ødelæggende konflikt, og at fred og sikkerhed som Togo desperat har brug for er den eneste måde at sikre udvikling i det fattige land. Den eneste anden store nationale fagorganisation, CSTT, hvorfra adskillige ledere er i ITUC-Africa, påstår at den er en oppositions fagorganisation. Ikke desto mindre er Arbejdsministeren fra CSTT. Så det er lidt vanskeligt at påstå, at man er så meget i opposition til regeringen, når man samtidig er med i den. Der er et nationalt treparts forum til social dialog, som imidlertid hovedsagelig beskæftiger sig med mindstelønnen. Det er derfor overordentlig vanskeligt for forbundene at få nogen reel indflydelse på arbejdsmarkedspolitik eller udviklingsspørgsmål.

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatet i Vestafrika maj 2012 1.1 Benin 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser Benin bliver opfattet som et af de mere stabile demokratier i Vestafrika

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

I dag er der i Ghana konsensus om at inddele landets nyere historie i tre perioder:

I dag er der i Ghana konsensus om at inddele landets nyere historie i tre perioder: Det moderne Ghana Af, lektor, Egedal Gymnasium & HF Den britiske koloni, Gold Coast, blev til Ghana den 6. marts 1957. Ghana blev dermed den første europæiske koloni syd for Sahara, som blev til en selvstændig

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

1 Landeanalyser - Sydlige Afrika

1 Landeanalyser - Sydlige Afrika 1 Landeanalyser - Sydlige Afrika Ulandssekretariatets kontor i Maputo April 2011 1.1 Udvikling i 2010 i vore partnerlande 1.1.1 Zambia Arbejdsmarkedet Regeringen oprettede i 2010 en lønrevisions kommission

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Kultur og samfund. Historie og Politik. Opgaver til Samuel K. Doe. TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor

Kultur og samfund. Historie og Politik. Opgaver til Samuel K. Doe. TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor Historie og Politik TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor Opgave 1: Styreformer Charles Taylor og Samuel Doe kan begge betegnes som diktatorer. Inddel eleverne i grupper og lad dem undersøge forskellige styreformer.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere