1 Landeanalyser - Vestafrika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser - Vestafrika"

Transkript

1 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatets kontor i Lomé Februar 2011

2 1.1 Vestafrika Vestafrika dækker 15 lande syd for Sahara: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Cape Verde, Sierra Leone, Liberia, Mali, Burkina Faso, Niger, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin og Nigeria. De fleste af landene blev uafhængige af de franske og engelske kolonimagter sidst i 50 erne eller i begyndelsen af 60 erne. Kun Guinea-Bissau and Cape Verde slap først af med portugiserne i 1974 og Siden uafhængigheden har regionen været præget af en lang række militærkup, diktaturer, konflikter, voldsomme borgerkrige og en generelt meget svag og usikker økonomisk udvikling. Mange af landene slås med interne etniske og religiøse konflikter, som både skaber og nærer vold og borgerkrige. Efter Sovjetunionens kollaps i begyndelse af 90 erne åbnede mange af landene i Vestafrika op for flerpartisystemer og en markedsøkonomisk udvikling. I lande som Sierra Leone, Liberia og senere Guinea Bissau medførte denne udvikling direkte borgerkrig, mens det i lande som Ghana, Benin, Senegal og Mali åbnede op for en demokratisk udvikling med regelmæssige valg og en accept af, at skiftende politiske partier kan have regeringsmagten. Nigeria er med sine 158,2 million indbyggere det mest folkerige land i hele Afrika, og de måtte i mange år lægge ryg til det ene militærkup efter det andet. I dag har Nigeria dog en demokratisk valgt regering, at der har netop været afholdt rimeligt fredelige valg. Senegal bliver betragtet som en demokrati-model i Afrika. Det har et veletableret flerparti-system, en tradition for civilt styre og er et af regionens mere stabile lande.

3 Ghana er både politisk og økonomisk også et meget stabilt land med et veletableret flerpartisystem, regelmæssige valg, skiftende regeringer og en stabil økonomisk udvikling gennem de sidste 15 år. De fleste af landene i regionen er stadig meget fattige med en befolkning, hvor % lever i absolut fattigdom og en gennemsnitlig BNP, der ligger mellem 330 og 1000 USD. De fattigste af landene er Niger, Burkina Faso og Sierra Leone. Endelig skal det nævnes, at regionen ofte er ramt af omfattende og langvarig tørke specielt i Niger, Burkina Faso and Mali i nord. Når der endelig kommer regn, kommer det til gengæld ofte i så store mængder, at det medfører massive oversvømmelser og deraf følgende ødelagte afgrøder. Den globale finanskrise har ramt regionen hårdt og betydet afslutningen på en periode med en rimeligt stabil økonomisk vækst. Arbejdsløsheden og antallet af underbeskæftigede er steget og det på baggrund af en befolkning, hvor % af befolkningen i forvejen ikke har lønarbejde i hverken den private eller den offentlige sektor, og derfor er overladt til at slå sig igennem i den såkaldt uformelle økonomi. Her er livsbetingelserne blevet væsentligt forværret af de stigende priser på både olie, brændsel og basis-fødevarer. Et af de mest alvorlige problemer i alle lande er den meget store del af unge uden beskæftigelse, uden uddannelse og uden nogen udsigt til at få et fast arbejde. Selv de unge, der har formået at få en uddannelse, har meget få muligheder for at få et job i de formelle sektorer. Med en stadigt stigende utilfredshed med livet i fattigdom, manglende sociale rettigheder og den generelle udvikling alt sammen sat i relief af en meget stor og stadigt stigende ulighed mellem rig og fattig rummer landene i Vestafrika alle ingredienser til en cocktail, der på et tidspunkt kan udvikle sig til et voldsomt socialt oprør. Politisk har fokus gennem det sidste år ligget på Guinea, Elfenbenskysten og Niger. Det sidste af disse lande er senere behandlet mere udførligt, da det er et af de lande, hvor Ulandssekretariatet har et samarbejde med de faglige organisationer. Guinea I December 2010 blev Alpha Condé indsat som Præsident efter det første demokratiske valg siden uafhængigheden fra Frankrig i Alpha Condé vandt valget efter en livslang kamp mod det tidligere regime, som både fik ham sendt i eksil og i fængsel. Imidlertid udbrød der efter valget i november voldsomme uroligheder, da taberen i valget, Cellou Dalein Diallo, udfordrede resultatet og hævdede, at der havde fundet omfattende valgsvindel sted. Resultatet var bl.a., at der i en periode blev erklæret undtagelsestilstand. På trods af vold og uroligheder er den endelige anerkendelse af Alpha Condé som Præsident en stor sejr for demokratiet. Guinea er et land, der er meget rigt på mineraler, og derfor potentielt et af Afrikas rigeste lande selvom befolkningen i dag hører til blandt de allerfattigste i Vestafrika. Elfenbenskysten Selv om Elfenbenskysten tidligere så ud til at være en model for stabilitet, gled landet ind i den form for interne stridigheder, der har plaget mange afrikanske lande. Et væbnet oprør i 2002 delte landet i to: det nordlige holdt af oprørere og det sydlige kontrolleret af regeringen. Sidenhen har fredsaftaler skiftet med ny vold, efterhånden som landet langsomt har bevæget sig imod en politisk løsning på konflikten..

4 I oktober 2010 blev der afholdt præsidentvalg, og anden runde mellem den siddende Laurent Gbagbo og oppositionens leder Alassane Ouattara fandt sted i november. Efter valget blev Ouattara som var oprørsleder fra den nordlige del erklæret vinder af valgkommissionen. Men kort efter ændrede forfatningsdomstolen (som siges at være domineret af Gbagbo støtter) resultatet ved at annullere nogle stemmer fra de nordlige provinser og erklære Gbagbo vinder af valget. Størstedelen af det internationale samfund inkl. FN, USA og EU har støttet Ouattara som vinder af valget og har appelleret til Gbagbo om at træde tilbage og overdrage magten til Ouattara. Men Gbagbo holder stadig fast ved magten og begge kandidater har nu etableret deres egne regeringer og siger at de er præsidenter. Cirka 4 måneder efter valget er det stadig denne bizarre situation med to præsidenter og to regeringer der eksisterer i Elfenbenskysten. En delegation på fem afrikanske præsidenter udpeget af AU har prøvet at forhandle med parterne men indtil nu er intet konkret resultat opnået. ECOWAS har truet med at sende militær til landet. Konflikten truer den økonomiske situation, ikke kun i Elfenbenskysten men i hele regionen, og i de seneste uger har der været flere voldsomme sammenstød mellem de to parter. Flygtninge søger til nabolandet Liberia. Hvis ikke krisen løses snart, kunne resultatet blive endnu en livstruende borgerkrig. ECOWAS ECOWAS (the Economic Community of West African States) er en regional sammenslutning af 15 lande, etableret i 1975 med det formal at etablere et frihandelsområde i West Africa. ECOWAS består af Kommissionen, ECOWAS parlamentet og ECOWAS domstolen foruden ECOWAS Bank for Investment and Development. ECOWAS er især engageret i frihandel, men det har også udviklet sig til en politisk og økonomisk samarbejdsorganisation. Det har bidraget med fredsbevarende styrker i interne konflikter som i Liberia i 2001 og i Elfenbenskysten i Nigeria er langt den største bidragyder til organisationen både økonomisk og politisk. En fælles valuta CFA franc er etableret mellem de fransktalende lande og Guinea-Bissau. Den har en fast vekselkurs ift. Euro. 1.2 Udviklingen i 2010 i vore partnerlande Beskrivelsen af vore partnerlande fokuserer på de seneste udviklinger i 2010 og begyndelsen af En mere omfattende beskrivelse af den politiske situation og arbejdsmarkedet i de forskellige lande foruden partnerne kan findes i de landeanalyser, der er udarbejdet til programdokumentet Decent Employment in West Africa Benin Navn: Befolkningstal: Republikken Benin 9.2 million

5 Hovedstad: Porto-Novo (administrativ hovedstad) og Cotonou (økonomisk og politisk hovedstad) Uafhængighed 1960 Størrelse: 112,622 km2 De væsentligste sprog: Fransk (officielt), Fon, Ge, Bariba, Yoruba, Dendi De væsentligste religioner: Stammereligioner, Kristendom, Islam Forventet levealder: 62 år (mænd), 65 år (kvinder) GDP per capita: 745 USD Møntenhed: Francs CFA Hoved eksportområder: UNDP s Human Development Index: Bomuld, palmeolie 134 (ud af 169) Benin opfattes som et af de mest stabile demokratier i West Africa med en rimelig sund økonomisk udvikling over de seneste år. Benin var et af de første lande i Afrika, der sikrede en fredelig overgang til flerparti demokrati i Ved det seneste præsidentvalg i 2006 var der imidlertid et ønske om ændringer, for folk var trætte af politikere. En politisk outsider, direktøren for West African Development Bank, Boni Yayi, blev valgt som præsident med mere end 70 % af stemmerne i anden runde. Yayi talte om forandring og ønskede at ændre Benin til et land, der udviklede sig. Præsidenten er både statsoverhoved og regeringschef. I Benin er det typiske mønster, at nord stemmer på nord, midten stemmer enten nord eller syd, og syd stemmer for nord eller syd. Derfor har Benin I de seneste 50 år været ledet næsten udelukkende af folk fra nord. Yayi kommer også nordfra. Det lykkedes for Yayi at mobilisere væsentlige beløb til infrastruktur, skoler og landbrug. Børneskolen er nu gratis, og gratis behandling er indført for de fattigste og for gravide kvinder. Demokratiet blev styrket, og der var mere fokus på god ledelse og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder. Benin har nu en spredning af politiske partier, et stærkt civilsamfund og øget pressefrihed. Imidlertid blev Yayi også uvenner med de gamle politikere. Siden parlamentsvalget i 2007 har Yayi haft et flertal imod sig i parlamentet, hvilket har gjort det vanskeligt at regere. Endvidere bruger parlamentets flertal alle midler til at angribe regeringen. Den globale finanskrise har desuden betydet, at den forventede økonomiske vækst i Benin er udeblevet. Jobs forsvinder, inflationen stiger, og priserne går op. Den økonomiske vækst er gået i stå og forventes kun at nå ca. 3.5 % i 2010 og Derfor er mange mennesker skuffede over den nuværende regering og præsidenten, og de mener ikke, at de har levet op til deres løfter om forandring. Efter de første to succesrige år under Yayi begyndte tingene at ændre sig i Benin, og de seneste år har været kendetegnet af en række politiske og finansielle skandaler, som i 2010 kastede Benin ud i en alvorlig politisk krise. Der har været massive demonstrationer, som politiet har mødt med voldsom undertrykkelse og censur er blevet indført. Et antal politiske partier og organisationer har dannet en bred koalition ved navn Coalition ABT til støtte for den nuværende formand for West African Development Bank, Abdoulaye Bio

6 Tchané, i præsidentvalget planlagt til 6 marts Deres målsætning er ikke blot at tilbyde et troværdigt alternativ til folket i Benin, men også at fremme demokrati og lovlighed. De anklager det nuværende regime for gentagne overtrædelser af forfatningen, trusler mod flerpartisystemet samt pressefrihed. En anden politisk styrke er UN (l Union fait la Nation) koalitionen ledet af Adrien Houngbédji. Denne koalition har haft flertal i parlamentet siden valget i På trods af al uro og skandaler forventes det, at Yayi vil vinde præsidentvalget og derved få en periode mere. Valget er blevet udsat en uge og oppositionen har bedt om yderligere udsættelse. Dette skyldes, at et computerstyret afstemningssystem er ved at blive introduceret i Benin for første gang, men en vurdering for et par uger siden viste, at mere end en million vælgere ikke har kunnet blive registreret, hvilket vil gøre det umuligt for dem at stemme. Oppositionen har også prøvet at forsinke processen ved ikke at nominere deres kandidater til valgkommissionen. De politiske og finansielle skandaler har forværret klimaet mellem de mange faglige organisationer i Benin. Den største organisation, den kommunistiske CGTB, har ført en massiv kampagne mod Yayi sammen med kommunistpartiet, og har opfordret til en folkelig revolution. Vores partner, UNSTB, den ældste faglige organisation i Benin, og før 1992 den eneste organisation i landet knyttet til den socialistiske regering, har deltaget aktivt i demonstrationer imod regeringen, efter at en ansat i finansministeriet forsvandt på mystisk vis, efter at han blev anklaget for at have givet information til oppositionen om de finansielle skandaler. Men UNSTB har afvist en folkelig opstand af frygt for, at det kunne have uoverskuelige konsekvenser for fred og udvikling i Benin. I stedet har de opfordret regeringen til at sikre social dialog og en afslutning på censur og undertrykkelse. For tiden arbejder UNSTB på at få indført det nye universelle sygesikringssystem (RAMU), som er under udvikling a samarbejde med WHO. Det ville betyde et sygesikringssystem, som også vil dække folk i den informelle økonomi. Seneste nyt: Der ser nu ud til at valget vil blive udsat formentlig til 13 marts pga. de mange vælgere, som ikke har kunnet nå at blive registreret. Imidlertid skal den nye præsident ifølge forfatningen.indsættes den 6. april Ghana Navn: Republikken Ghana Befolkningstal: 24.3 million Hovedstad: Accra Uafhængighed 1957 Størrelse: 238,533 km2 De væsentligste sprog: Engelsk (officielt), Akan, Ewe etc. De væsentligste religioner: Kristendom, stammereligioner, Islam Forventet levealder: 57 år (mænd), 59 år (kvinder) GDP per capita: 700 USD Møntenhed: Cedi

7 Hoved eksportområder: UNDP s Human Development Index: Guld, kakao, tømmer, tunfisk, bauxit, aluminium, mangan, diamanter 130 (ud af 169) Som nævnt i indledningen er Ghana kendt som et af de mere stabile lande i Afrika politisk og økonomisk. Selv om Ghana har haft en stabil økonomisk vækst i de sidste 15 år, er det ikke nået ned til at forbedre levevilkårene for den brede befolkning, og der er stadig ca. 30 % som lever under fattigdomsgrænsen. John Atta Mills fra NDC blev indsat som Præsident i januar Han beskriver sig selv som social demokrat inspireret af de ideer om social velfærd, der blev beskrevet af landets første præsident, Kwame Nkrumah. Hoveddagsordenen for Mills har været at skabe A Better Ghana. Imidlertid er Ghana også berørt af den globale økonomiske krise med stigende arbejdsløshed, manglende investeringer og færre penge sent fra udlandet. Det har resulteret i massive stigninger på benzin, elektricitet og madvarer i Vores partner i Ghana, Ghana Trade Union Congress, TUC, spillede en væsentlig rolle i at få reduceret de planlagte stigninger ved truslen om en generalstrejke i I juli 2009 sikrede Ghana et 600 million dollar treårs lån fra IMF, midt i bekymringer over virkningen af den globale tilbagegang på de fattige lande. IMF sagde, at Ghana s økonomi havde vist sig at være relativ stærk pga. de høje priser på kakao og guld. TUC kritiserer Mills regeringen for dens stramme finanspolitik og inflations-kontrollen for at indrette sig efter reglerne fra IMF og Verdensbanken. TUC opfordrer regeringen til at opfylde løftet om at gore jobskabelse til centrum for dens politik og til basis for at styrke den nationale økonomi. Ifølge TUC bør regeringens succes måles på antallet af job, som er skabt. Beskæftigelsesproblemet i Ghana kan samles omkring tre hovedemner. Det første handler om den fortsatte politik om netto fastfrysning af beskæftigelse i den offentlige sektor. Det andet er regeringens manglende beskyttelse af den hjemlige industri, som regeringen selv anser for at være drivkraft til vækst og leverandør af rimelige job. Det tredje er den stigende afformalisering af beskæftigelsen i alle sektorer. Ud af den totale anslåede arbejdsstyrke på 11 millioner er ca. 10 millioner engageret i uformelle økonomiske aktiviteter. Ifølge TUC kræver omfanget af beskæftigelsesproblemet direkte indgriben af regeringen med særlig henblik på manglen på rimelige job. Regeringen må skaffe direkte beskæftigelse til de unge i vigtige områder som uddannelse, sundhed, sikkerhed, boliger, kloakering, vandforsyning og transport. Det er TUCs synspunkt, at størrelsen af den offentlige sektor skal måles ud fra en tilstrækkelighed (eller utilstrækkelighed) af væsentlige services for ghaneserne. Der er stor mangel på lærere, sundhedspersonale og politifolk. Der er behov for bedre infrastruktur, flere skoler, klinikker og jernbaner foruden forbedring af kloakeringen i hele landet. Der er cirka en halv million offentligt ansatte i Ghana.

8 Den nye lønstruktur for offentligt ansatte Single Spine Pay (SSPP) aftalt i trepartsforhandlinger og forventet indført 1. januar 2010 er stadig ikke fuldt indført. Det er TUC s holdning, at Ghana ikke fortsat kan forvente, at den private sektor kan skaffe den mængde rimelige job, der er nødvendigt for en social udvikling. Hvis den private sektor skal blive den væsentlige drivkraft - og være i stand til at skaffe job i rette antal og rimelig kvalitet - må den støttes aktivt af regeringen. I december begyndte Ghana at udnytte sine offshore olie forekomster. Der har været store diskussioner i Ghana om, hvordan man skulle sikre, at indtægten fra olien bruges til at bygge en økonomisk infrastruktur og skaffe social service til befolkningen. Der er igangværende diskussioner om en Ghana Petroleum Revenue Management Bill og en Petroleum Management Bill foruden planer om at etablere en Investment Management Committee. TUC beklager, at organisationen ikke er inviteret til at være repræsenteret i denne komite. TUC taler stærkt om åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed ift. olie indtægterne, for at sikre at indtægterne kan bruges til social udvikling af landet. De påpeger over for regeringen, at der er mange eksempler i Afrika på olierige lande, som ikke har været i stand til at forbedre folks vilkår, og hvor olien i nogle tilfælde endog har ført til konflikter og borgerkrige. I flere år har TUC søgt at organisere grupper i den uformelle økonomi, især små selvstændige. Men TUC overvejer nu, om det er den rette strategi. Efter at have udarbejdet en analyse af arbejdsmarkedet ser det ud til, at der er ca. 600,000 ansatte i den uformelle økonomi, hvorimod antallet af selvstændige er enormt. Problemet for TUC er, at medlemmer i den uformelle økonomi sjældent betaler kontingent, og at TUC ikke har kapacitet til at organisere eller servicere de selvstændige ordentligt. Det har derfor ikke været muligt at opnå de forventede resultater i organisering af den uformelle økonomi. Hvis fokus var rettet mod arbejdsbetingelser, ville TUC kunne bruge sine forhandlingsevner med arbejdsgiverne til at forhandle nationale eller sektorale aftaler, som kunne sikre en minimumsløn, rimelige arbejdsvilkår og et sikkert arbejdsmiljø. Ghana har en væsentlig rolle i fredsbevarende arbejde. Tropper har været sent til Elfenbenskysten, Liberia, Sierra Leone og DR Congo. Imidlertid gik Præsident Mills imod at sende tropper til Elfenbenskysten, da forslaget kom op i ECOWAS for nylig I forbindelse med den nuværende krise i Elfenbenskysten. Næste præsidentvalg finder sted i december der er rygter om at tidligere Præsident Jerry Rawlings kone vil forsøge at stille op Niger Navn: Republikken Niger Befolkningstal: 15.8 million Hovedstad: Niamey Uafhængighed 1960 Størrelse: 1.27 million km2

9 De væsentligste sprog: De væsentligste religioner: Forventet levealder: GDP per capita: Møntenhed: Hoved eksportområder: UNDP s Human Development Index: Fransk (officielt), Arabisk, Hausa, Songhai Islam, stammereligioner 53 år (mænd), 55 år (kvinder) 330 USD Francs CFA Uran, kød produkter 167 (ud af 169) Efter det turbulente politiske år 2009 i Niger, hvor Præsident Tandja tog ethvert muligt politisk skridt til at blive ved magten i tre år længere - og den påfølgende massive modstand i opposition, fagbevægelse og civil samfund imod ham - blev Tandja endelig væltet ved et militærkup i februar Selv om man aldrig kan rose et militærkup, var der et yderst populært kup i Niger, og det blev set som den sidste mulighed, eftersom al diplomatisk dialog var mislykket. Skønt Niger blev udelukket fra AU, blev kuppet mere eller mindre accepteret af det internationale samfund, som var yderst forsigtig i sin fordømmelse og opfordrede kuplederne til at arbejde hen mod nye valg så hurtigt som muligt. Desuden havde Tandja s skridt resulteret i indefrysning af international udviklingshjælp til Niger, hvilket havde kastet landet ud i en dyb økonomisk krise. Fra den første begyndelse erklærede den højtstående officer, Maj Salou Djibo, som blev leder af den militære junta, at militæret ikke ville forblive ved magten men ville sikre en tilbagevenden til demokrati. En fælles regering af militære og civile blev etableret og en lovgivende forsamling dannet bl.a. med deltagelse af fagforeninger og civil samfund. Det blev erklæret, at ingen af de militære ledere eller medlemmer af den midlertidige regering kunne stille op til valg. Sidst i november blev en folkeafstemning afholdt om den nye forfatning, og den blev vedtaget med en overvældende majoritet (82.35 %). Skønt stemmeprocenten kun var ca. 52 %, var det den højeste nogensinde i Niger. Første runde af præsident- og parlamentsvalgene blev afholdt som planlagt 31. januar 2011 uden store forstyrrelser eller uregelmæssigheder, og det blev anerkendt at de internationale observatører. Anden runde af præsidentvalget skal afholdes 12. marts 2011 mellem den gamle oppositionsleder Mahamadou Issoufou og tidligere Premier Minister Seini Oumarou. På grund af nye påstande om svindel i første runde er det ikke klart, om valget må udsættes. Skønt Niger har et stort potentiale for økonomisk vækst med dets rige uranminer og sandsynlig guld og olie, forbliver Niger et af de fattigste lande i verden, altid i gang med at skaffe mad til befolkningen. I 2010 oplevede Niger massiv tørke fulgt af voldsomme regnmængder, hvilket resulterede i tab af afgrøde og næsten halvdelen af landets kvæg. Det anslås, at fem til syv million mennesker var ramt af sult. For nylig ser det ud til, at Al Qaeda har forøget sine aktiviteter i Niger og nabolandet Mali. I September 2010 blev syv ansatte fra den franskejede uranmine i den nordlige del af Niger kidnappet, tilsyneladende af militante grupper med tilknytning til to Al Qaeda. Senere blev tre af dem frigivet. I Januar 2011 blev to unge franskmænd bortført fra en restaurant midt i hovedstaden Niamey. Få dage senere gik en redningsaktion, der involverede fransk militær, tilsyneladende helt galt, og de to unge franskmænd blev dræbt.

10 Yderligere har Tuareg nomader, der ønsker mere selvstyre for nord, gennemført småkampe i den nordlige del af landet. Som nævnt spillede de faglige organisationer en støre rolle i modstanden mod den nu afsatte Præsident Tandja, og de har været aktivt involveret i arbejdet med at udarbejde en ny forfatning. Den fælles kamp mod Tandja bragte de forskellige organisationer tættere sammen, da de også måtte kæmpe mod Tandja s forsøg på at underminere organisationerne foruden hans etablering af hans egne faglig organisationer. Vores partner, USTN, den ældste faglige organisation i Niger, afholdt sin Congress i februar Abdou Maigandi blev genvalgt som generalsekretær. Han har været en yderst prominent faglig leder både internt og på en internationale scene i mange år, men har i de seneste år været svækket af sygdom Sierra Leone Navn: Republikken Sierra Leone Befolkningstal: 5.7 million Hovedstad: Freetown Uafhængighed 1961 Størrelse: 71,740 km2 De væsentligste sprog: English (officielt), Krio etc De væsentligste religioner: Islam, kristendom Forventet levealder: 46 år (mænd), 49 år (kvinder) GDP per capita: 341 USD Møntenhed: Leone Hoved eksportområder: Diamanter, rutil, kakao, kaffe, fisk UNDP s Human Development 158 (ud af 169) Index: Selv om Sierra Leone fortsat kæmper for at overvinde konsekvenserne af den forfærdelige borgerkrig, der rev landet fra hinanden fra 1991 til 2002, opfattes den politiske situation som rolig og stabil, og der har været en del økonomisk udvikling i Sierra Leone. Infrastrukturen var næsten helt ødelagt under krigen, men er nu blevet forbedret. Kinesere og senegalesere er gået i gang med store vejprojekter. Flere investeringer kommer til, især fra firmaer fra Europa og USA, der investerer i minedrift og landbrug. Det forventes, at investeringer i minedrift kan skaffe cirka 25,000 nye job. Electricitetsdækning og transport er blevet forbedret, og turisme er begyndt at blomstre op. Og der er muligheder for flere investeringer fra udlandet pga. det positive politiske miljø. For øjeblikket fokuserer regeringen på tre hovedområder: landbrug, elektricitet og sundhed. På trods af den økonomiske vækst oplever befolkningen i Sierra Leone reelle problemer pga. En ukontrolleret inflation, vurderet til mellem 18 og 20 %, men ifølge vores partner Sierra Leone Labour Congress er den meget højere. Der har været store stigninger i priser på olie, transport og madprodukter, mens lønningerne er forblevet på stort set same niveau. Ifølge SLLC skulle

11 mindstelønnen være ca. 200 USD for at dække de grundlæggende behov, men de fleste folk i Sierra Leone tjener næppe mere end 35 USD per måned selv i den offentlige sektor. I den private sektor er en gennemsnitsløn 75 til 100 USD per måned. Læger og sygeplejersker fik en 100 % forhøjelse efter en strejke. Imidlertid har ingen andre grupper end folk i sundhedssektoren fået mere i løn. Situationen i uddannelsessystemet er ganske alarmerende med stor mangel på skoler, dårlig infrastruktur, mangel på lærere og på skolebøger. Der er klasser med op til 100 børn men kun bøger til elever. Skoler arbejder på skift med morgen- og aftenhold. Lærerne har forlangt lønstigninger for at nå USD om måneden. Lærernes fagforbund har krævet forbedring af lønninger og arbejdsvilkår ud over ekstra tillæg for at tage ud i regionerne, hvor der er akut lærermangel. SLLC har et godt forhold til regeringen og har bedt om en social dialog for at diskutere lønændringer i Gratis sygesikring er etableret for gravide og ammende kvinder og børn under fem år. En ny universel sygesikring, som SLLC går stærkt ind for, diskuteres for tiden med regeringen i samarbejde med ILO. SLLC er aktivt involveret i diskussionerne om denne nye ordning. Arbejdsløshed og underbeskæftigelse er nogle af de store problemer i Sierra Leone. En stor del af de unge mennesker, som aldrig fik en grundlæggende uddannelse pga. krigen, har nu hverken job eller fremtidsperspektiver og udgør en permanent trussel mod fred og stabilitet i Sierra Leone. Det er utrolig vigtigt, at regeringen virkelig etablerer beskæftigelsesprojekter for denne meget sårbare gruppe. Ellers vil tanken og at gribe til våben igen kunne blive et alternativ for dem. Sierra Leone Labour Congress er selv om der er nogle få mennesker beskæftiget en ganske stærk organisation, som har en væsentlig rolle i treparts forhandlinger og er aktivt involveret i en række komiteer og kommissioner. For tiden er SLLC i gang med diskussioner med regeringen og arbejdsgiverne om en revision af arbejdslovgivningen. TUC fra UK assisterer SLLC med juridisk rådgivning på dette område. SLLC arbejder hårdt med at organisere grupper fra den uformelle økonomi, da der er et voldsomt behov for at sikre dem bedre arbejdsbetingelser og bedre beskyttelse mod skader.. SLLC har f.eks. organiseret gadehandlere i Freetown og har været aktive i at forhandle rimelig skatteopkrævning med de lokale myndigheder. SLLC holder Congress i april 2011, hvor lovene vil blive revideret for styrke kvinderne i organisationen og for at integrere arbejdere i den uformelle økonomi. SLLC har øget sit medlemstal blandt lærere med 200 % og med 50 % i den formelle sektor. Der er et potentiale på 800,000 til en million medlemmer i den uformelle økonomi. Sierra Leone fejrer 50 års uafhængighed i år. Der er nedsat en kommission til at forberede festlighederne, og SLLC er medlem.

12 Næste præsidentvalg er i Togo Navn: Republikken Togo Befolkningstal: 6.8 million Hovedstad: Lomé Uafhængighed 1960 Størrelse: 56,785 km2 De væsentligste sprog: French (official), lokale sprog De væsentligste religioner: Stammereligioner, kristendom, Islam Forventet levealder: 62 år (mænd), 66 år (kvinder) GDP per capita: 431 USD Møntenhed: Francs CFA Hoved eksportområder: Kakao, fosfater, kaffe, bomuld UNDP s Human Development 139 (ud af 169) Index: Det andet præsidentvalg siden diktatoren Eyadéma Gnassingbé s død i 2005 fandt sted 4. marts Gnassingbé havde styret Togo i mere end 30 år,. Hans søn, Faure Gnassingbé, vandt valget med ca. 60 % af stemmerne. For første gang i Togo havde kampagnerne op til valget været fredelige, og valget fandt sted uden større sammenstød. De internationale observatører bl.a. fra EU erklærede valget frit og fair. Alligevel afviste oppositionskandidaten Jean-Pierre Fabre og hans parti, UFC, resultatet som falsk og gennemførte massive demonstrationer i Lomé. Efter nogle måneder med disse demonstrationer blev oppositionens møder forbudt. Fabre blev chikaneret og forfulgt ved nogle lejligheder, og politiet greb ind. For at stoppe uroen gik Gilchrist Olympio, leder af UFC og søn af den første præsident Sylvanos Olympio som blev myrdet under et kup, iværksat af Gnassingbé i 1967, ind og traf en aftale med Præsident Faure om, at UFC kunne gå med i regeringen. Imidlertid afviste UFC aftalen og suspenderede Olympio. Tusinder af partitilhængere protesterede mod aftalen. Dette førte endelig til en splittelse af UFC. Fabre og en del af hans folk i parlamentet forlod UFC og har siden dannet deres eget parti, ANC. Parlamentsudvalget benyttede denne lejlighed til at smide Fabre og hans tilhængere ud af parlamentet, siden de ikke længere repræsenterede UFC, - det parti, de var valgt for. Fabre har naturligvis afvist denne afgørelse og fastholder, at de er valgt som individer og derfor har ret til at forblive. Fabre fortsætter sine demonstrationer mod præsidenten, og for nylig havde ANC planlagt et stort møde som skulle ende med en march til Lomé. De håbede, at det ville føre til folkelig opstand, som den er set i visse lande i Nordafrika. Men mødet blev forbudt af præsidenten. Fabre har prøvet at indbyde Fabre til at starte en dialog og finde en løsning på krisen, men Fabre har sat som betingelse, inden han går ind i forhandlinger, at de forkastede parlamentarikere skal genindsættes.

13 Et antal nære familiemedlemmer til præsidenten har været holdt i husarrest uden retssag i flere år efter anklager om at planlægge et kup mod Faure for nogle år siden. Mange mennesker siger faktisk, at præsidenten prøver at gennemføre reformer, at forbedre infrastrukturen og tiltrække investeringer, men at han stadig er omgivet af de gamle tilhængere af hans far fra RPT partiet og af militæret, som har for meget indflydelse over Faure. Der er påstande om voldsom korruption og mismanagement af internationale funde, bestikkelse og nepotisme. Præsidenten og hans familie er fra den nordlige del af Togo og har domineret den politiske scene i næsten 40 år. Det siges, at det er næsten umuligt for en person, der ikke er fra nord, at få job i den offentlige sektor. Det er vanskeligt at vurdere, om der kunne komme en social og politisk opstand på et eller andet tidspunkt i Togo. Oppositionen er stadig svag og ikke tilstrækkelig samlet. På den anden side lever størstedelen af befolkningen i Togo under ekstremt vanskelige vilkår især med de store stigninger i benzin og fødevarer, som landet har set det seneste år. Minimumslønnen er stadig USD per måned, og det er meget vanskeligt at dække de grundlæggende behov med sådan en løn. Endvidere har kun en meget lille procentdel af befolkningen et formelt job. Der er for få skoler, og de er dyre og dårligt udstyrede med op til 100 børn per klasse. Sundhedssystemet er under al kritik. Offentlige hospitaler har end ikke det mest grundlæggende udstyr, medicin eller forsyninger. De er snavsede og uhygiejniske. Kvinder er nødt til at købe vand uden for hospitalet for at vaske patienterne. Folk, som ikke kan betale øjeblikkeligt, bliver ikke indlagt på hospitalet. Desuden er der flere sager, hvor medicin sendt fra udlandet som hjælp sælges af læger eller sygeplejersker. Som i de fleste tidligere franske kolonier er der et utal af nationale fagorganisationer, som ofte konkurrerer indbyrdes om medlemmer og indflydelse. Vores partner, CNTT, den første og i mange år den eneste fagorganisation i landet, anklages undertiden for at være for tæt knyttet til regeringen. Den fastholder, at den er neutral, men at den frygter at en yderligere forværring af det politiske klima kunne kaste landet ud i en ødelæggende konflikt, og at fred og sikkerhed som Togo desperat har brug for er den eneste måde at sikre udvikling i det fattige land. Den eneste anden store nationale fagorganisation, CSTT, hvorfra adskillige ledere er i ITUC-Africa, påstår at den er en oppositions fagorganisation. Ikke desto mindre er Arbejdsministeren fra CSTT. Så det er lidt vanskeligt at påstå, at man er så meget i opposition til regeringen, når man samtidig er med i den. Der er et nationalt treparts forum til social dialog, som imidlertid hovedsagelig beskæftiger sig med mindstelønnen. Det er derfor overordentlig vanskeligt for forbundene at få nogen reel indflydelse på arbejdsmarkedspolitik eller udviklingsspørgsmål.

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatet i Vestafrika maj 2012 1.1 Benin 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser Benin bliver opfattet som et af de mere stabile demokratier i Vestafrika

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten Mali Alliance MALI Den vestafrikanske republik, Mali, grænser op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Guinea mod syd samt Senegal og Mauretanien mod vest. Hovedstaden

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat, udarbejdet 26.06, rev. 28.06.16 LÆREN AF BREXIT.

Læs mere

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships Don Stephens inspiration: - En storm - En søn - Et skib - En helgen Visionen. Forestil dig så skibe med mandskab bestående af læger,

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria

P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om de nyligt afholdte valg i Nigeria Europa-Parlamentet, - der henviser til erklæringen af 23. april 2007 om de foreløbige

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Det er en bog og jeg har den her. Den hedder Kong Leopolds arv.

Det er en bog og jeg har den her. Den hedder Kong Leopolds arv. 1. maj 2004 Vi skal ville det hele! Mette Frederiksen, Socialdemokratiet For nogle uger siden havde jeg besøg inde i Folketinget. Det var SID Ballerup. Og efter en tur rundt i huset og en efterfølgende

Læs mere

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Bertel Teilfeldt Hansen Krige mellem stater bliver sjældnere og sjældnere, og på mange måder er det internationale samfund i dag fredeligere

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Danish OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt Sammendrag på dansk Outlooket kort fortalt De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga. manglende effektivitet og demokratisk underskud.

LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga. manglende effektivitet og demokratisk underskud. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga.

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA(2014)0026 EU's reaktion på udbrudet af ebola Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om EU's indsats mod udbruddet af ebola

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE Fair trade drejer sig kort og godt om fair handel. Filosofien bag fair trade er at sikre bønder og plan- tagearbejderne en fair pris for deres varer. På

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

1. maj tale, Sønderjylland LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj tale, Sønderjylland LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj tale, Sønderjylland LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Første maj er fællesskab. Første maj er farver. Første maj er en festdag. Det er i dag vi mødes på tværs af generationer, køn og etnisk oprindelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere