Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2001 2003"

Transkript

1 Virksomhedsplan Februar 2002

2 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES SELVSTYRENDE TEAM HOLDDANNELSE VIKARDÆKNING SPECIAL- OG 2-SPROGSUNDERVISNING LEG/LÆRING BARNET I CENTRUM PÆDAGOGISK SERVICECENTER (BIBLIOTEK) SKOLE/HJEM SAMARBEJDE UTILPASSEDE BØRN OG UNGE/SOCIAL TRÆNING OG KOMPETENCEUDVIKLING BØRN KOST OG MOTION IDRÆTSOMRÅDET KOST 12 4 INDSATSOMRÅDE UNDERVISNINGSDEL ÅRSPLANER IKT-LÆRINGSPLAN LOKAL LÆSEPLAN INTERNATIONALISERING/E.N.I.S INDSATSOMRÅDE FRITIDSDEL PERSONALEUDVIKLING INDRETNING STUER FORÆLDREMØDER INTEGRATION AF DE 2-SPROGEDE BØRN AKTIVITETER MODTAGELSE AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN UDSLUSNING AF 3. KLASSER 23 6 SKOLEN I TAL PERSONALE TID/RESURSER SKOLENS BUDGET SFO ENS BUDGET 28

3 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 3 1 Skolens profil Parkskolen er beliggende i den østlige del af Taastrup Kommune, 700 meter fra Taastrup station, midt i et blandet boligkvarter bestående af etagebyggeri på den ene side og villakvarter på den anden side af skolen. Skolen består af et samlet etageareal på m2 på Parkvej 76, tæt ved Taastrup svømmehal og idrætscenter. Skolen har gennem årene arbejdet meget med udvikling af skolen, lige fra vores 10 punkts program med Ivan Hauser i 1991/1992 til Røsnæs kurserne i 1998, 1999 og Indimellem disse punkter har skolen arbejdet med indskoling (Barnet i Centrum samarbejde mellem lærere og pædagoger), Mål og Med (skole hjem samarbejde), IT, internationalisering, læseindsatsplan, teamdannelse, skoleudvikling (de regionale konsulenter), assertion, 10. klasse struktur, projektarbejdsformen, featureuger, teamuger, traditioner (bl.a. gammel elevfest) og meget andet. Senest er hele skolen overgået til selvstyrende teams (en ny anderledes og spændende organisationsform). Skolen har kort sagt udviklet sig på fundamentet af en solidt forankret dansk folkeskole. Parkskolen er i 2001 kendetegnet ved en klar kurs, et godt image, stor lokal respekt med de særheder og specialiteter, som en god folkeskole er kendetegnet ved. En kvalitetsbevidst skole med gode traditioner, en dygtig engageret medarbejderskare, interesserede forældre og på den baggrund også et stort udviklingspotentiale. Parkskolen er en to-spors skole fra klassetrin, med 2 børnehaveklasser har 2 specialklasser, en børnehaveklasse og en 1. klasse har en SkoleFritidsOrdning (SFO) med ca. 190 børn, fordelt på 2 afdelinger har ca. 65 medarbejdere bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, HKpersonale samt teknisk servicemedarbejdere har en ledelse, bestående af skoleleder, afdelingsleder 1 (souschef), afdelingsleder 2, SFOleder samt teknisk serviceleder. Skolen har: 24 klasselokaler, herunder specielle klasselokaler til specialklasser samt en række faglokaler et mediatek, bestående af multimedieværksted, bibliotek med 6 pc er med Internet-adgang og to edb-lokaler med 24 arbejdspladser med Internet-adgang i hver. 3 idrætssale 1 festsal med scenefaciliteter samt mulighed for filmforevisning på stort lærred. Myretuen er Parkskolens fritidstilbud for elever der går i kl.. SFO en er fysisk adskilt i to afdelinger, men arbejder som én SFO med fælles målsætning og regler, samt aktiviteter og ture på tværs. I afd. 1 findes Rød og Blå stue på 30-gangen og Orange og Turkis stue på 40-gangen og i afd. 2 Grøn, Lilla og Gul stue. På hver stue er der 2 voksne og ca. 30 børn i alle aldre. Undtaget herfra er dog Gul stue, der er et specialtilbud til børn med særlige behov, hvorfor der her er væsentlig færre børn. Morgenåbning foregår altid fælles i afd. 2.

4 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 4 2 Skolens målsætning 2.1 for undervisningsdelen Med baggrund i, at skolens aktiviteter berører mange børn og forældre i området, skal Parkskolen som kommunal folkeskole give eleverne mulighed for faglig og personlig udvikling og gennem kontakt med forældrene skabe sammenhold om skolens virke. Eleverne tilbydes aktiverende undervisning, som styrker deres faglige viden og kunnen og medvirker til at selvstændiggøre dem som individer samtidig med, at de lærer at arbejde på et demokratisk grundlag. Eleverne skal opnå forståelse for, at frihed under ansvar er en forudsætning for dette mål. Eleverne skal inddrages i skolens arbejde så meget som muligt, således at selvansvarligheden øges. For lærerne skal Parkskolen være en god og udviklende arbejdsplads, der giver den enkelte lærer mulighed for på eget initiativ og i samarbejde med andre ansatte, at aktivere eleverne til at nå fastlagte mål, samt motivere og støtte både svage og dygtige elever. Skolen vil endvidere fortsat arbejde for at styrke undervisningsniveauet gennem en stadig udvikling af skolen, blandt andet gennem tværfaglig undervisning og projektorienterede emnearbejder. I forhold til forældrene skabes en aktiv og åben kontakt mellem skole og forældre på alle områder for at opnå større fælles interesse og ansvar for skolens virke. Parkskolen ønsker til alle tider at være åben overfor elever, forældre og det øvrige samfund. en er udarbejdet af skolebestyrelsen.

5 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side for SFO en Mål: Det primære formål med vores pædagogiske arbejde i Myretuen er, at støtte børnenes generelle udvikling. Tryghed, trivsel og tillid, ser vi som et fundament og en betingelse for en positiv udvikling. Vores overordnede mål er at støtte børnenes udvikling af: Selvværd Selvstændighed Ansvarlighed Vi ønsker således at styrke børnene i at kunne indgå i forpligtende fællesskaber, samt styrke deres forudsætninger for indlæring i skoletiden. Midler til at nå ovenstående: Som voksne vælger vi aktiviteter udfra børnenes ønsker og behov, med det formål at nå de overordnede mål. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns niveau. Vi vægter i dagligdagen fællesskab, ligeværdighed og plads til personlighed højt. Medbestemmelse og selvforvaltning er ligeledes væsentlige nøglebegreber for os. Generelt gør vi ikke tingene for børnene, men hjælper dem til at lære selv at gøre. Vi ønsker at inspirere børnene til at udvide deres horisont og stimulere deres kreativitet, for herigennem at gøre dem bedre til at forstå og dermed respektere andres forskelligheder, samt finde ud af hvad netop de er gode til og har det godt med. Vi vil til stadighed arbejde på at højne vores faglige niveau. Vi er meget opmærksomme på at vi som voksne er forbilleder og i vores adfærd fremstår som eksempler overfor børnene. Eksempler på hvordan vi praktisk kan arbejde frem mod vores mål: Ikke løse konflikter for børnene, men hjælpe dem til at lære selv at løse dem. Ikke binde børns snørebånd, men lære dem hvordan, gerne ved hjælp af andre børn Vi holder samling på stuerne dagligt, tager på ture sammen og laver fælles aktiviteter. Vi forsøger at inddrage alle børn i sociale aktiviteter. Vi er særligt opmærksomme på de børn som vi oplever er meget for sig selv. Lære dem at sige til og fra, samt respektere andres behov og egne. Anerkende barnet for den han/hun er, uden at fokusere på en præstation. Vi holder café hvor de børn der ønsker det, deltager i at forberede og afvikle arrangementet. Vi har til daglig fri frugt. Børnene ved bedst selv hvornår de er sultne. Vi lægger vægt på metodefrihed for at udnytte den styrke der ligger i vores forskelligheder. Dette selvfølgelig med udgangspunkt i vores mål og midler. Vedr. fortolkning af begreber, se bilag 1.

6 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 6 3 Indsatsområder fælles 3.1 Selvstyrende team Parkskolen har fået mulighed for i en 2-årig forsøgsperiode at organisere arbejdet i selvstyrende teams. Ledelsens har i samarbejde med lærerne samt indskolingspædagogerne dannet 11 funktionsdygtige teams, et omkring hver årgang. Udgangspunktet for dannelsen af årgangsteamene har været: Faglig bredde (det humanistiske, det naturvidenskabelige, det praktisk-/musiske) Personlige ønsker (kærlighedsprincippet) Menneskelig bredde (alder, erfaring, køn, interesser osv.) Alle lærere er tilknyttet et team og to af lærerne er tilknyttet to teams. Derudover er der en del lærere som er lånt ud (lånelærere) til andre teams i få timer hver uge. Denne lånelærer-ordning er faglig nødvendig men skal begrænses mest muligt, da den begrænser fleksibiliteten både i de teams som skal låne en lærer og hos de som låner læreren ud. Arbejdet med de selvstyrende teams, er en hel ny organisationsform i folkeskolen og derfor en meget omfattende og meget omfangsrigt indsatsområde. Vi har derfor udvalgt nogle få delområder inden for dette indsatsområde som vi vil fokusere på i år: Holddannelse/special- og tosprogsundervisning Vikardækning af planlagt fravær. er Etablering af holddannelser. Kompetent specialundervisning i samarbejde med de enkelte afdelinger. Kompetent 2-sprogsundervisning i samarbejde med de enkelte afdelinger. Bedre vikardækning. Evaluering i forhold til skoleafdelingen/kommunen. Holddannelser, specialundervisning og 2-sprogsundervisning er det centrale i forbindelse med TeamUdviklingsSamtaler. Omlægning af timeressourcer i forbindelse med langtidssygdom, jobskift, kurser o.lign Holddannelse 50% af timerne til specialundervisning- og tosprogsundervisning er lagt ud i teamene som ekstra lærerressourcer.

7 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 7 Skal styrke muligheden for holddannelse. Holddannelse skal fremgå af klassernes arbejdsplaner/skemaer og årsplaner. Periodevis redegørelse for anvendelsen. Ovenstående medtages i forbindelse med TeamUdviklingsSamtaler Vikardækning Ca. 50% af timerne til vikardækning er lagt ud i teamene som ekstra lærerresurser. Teamet dækker, i størst mulig omfang, selv ved planlagt fravær samt ved 2. sygedag og frem, dog ikke ved langtidssygdom. Teamet orienteres om deres pligter i forbindelse med fravær dvs. hvilke ting som er indeholdt i den ressource som er udlagt til det enkelte team. Skal ske på Afdelingsmøder, TeamUdviklingsSamtaler samt teammøder Special- og 2-sprogsundervisning I forbindelse med indførelsen af de selvstyrende teams er en stor del af special- og 2- sprogsundervisningen blevet lagt ud i teamene. Det har betydet at der ikke alle steder er uddannede/kompetente lærere til at varetage undervisningen. At få klarlagt hvordan vi laver den bedst mulige special- og 2-sprogsundervisning under de selvstyrende teams. Få indført eventuelle justeringer/ændringer med skolestarten 02. Følgende spørgsmål skal afklares: Skal der efteruddannes i stor stil? eller skal undervisningen omorganiseres, eksempelvis så den ligger som en afdelingsopgave? Spørgsmålene afklares i ledelsen i samarbejde med de relevante koordinatorere, skolens psykolog samt kommunens læsekonsulent. Forslag fremlægges i Pædagogisk Råd inden sommerferien 02.

8 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Leg/læring Barnet i centrum Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er etableret. Kombinationsgange på 1. og 2 årgang er etableret(når svamperenoveringen er færdig!). er Fælles planlægning mellem pædagoger og lærere. Rollefordeling mellem lærere og pædagoger skal tydeliggøres (Teamsamarbejde). Unødig ventetid begrænses. Ledelsen og de enkelte team skal skabe rum for mødevirksomhed. Der skal laves møder med udgangspunkt i samarbejde. F.eks. arbejde konkret med nogle af de forslag som der blev fremlagt på Røsnæs i foråret 2001 Der skal startes diskussioner om rollefordeling og kompetence udnyttelse. Der evalueres løbende på afdeling 1 s møder, SFO ens personalemøder samt teammøder. Pædagogisk Råd orienteres årligt.

9 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Pædagogisk Servicecenter (bibliotek) Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal fremlægge forslag til en fornyelse af Pædagogisk Servicecenter. At skolebiblioteket rummer et bredt og tidssvarende udvalg af undervisningsmidler der kan fastholde og udvikle elevernes interesser og lyst til læring gennem hele skoleforløbet. At der er adgang til at bruge skolebiblioteket i hele skolens åbningstid At skolebiblioteket også lokalemæssigt udvikles til at løse opgaven som pædagogisk service og mediecenter. At skolebiblioteket kommer til at spille en central rolle i udviklingen af arbejdet med medier og IKT. At skolebiblioteket spiller en central rolle i registrering og administration af alle skolens undervisningsmidler. At skolebiblioteket indgår i nye samarbejdsformer med folkebiblioteket(minibib med SFO som eks.) Arbejdsgruppen skal i foråret 2002 fremlægge forslag som så skal diskuteres i LUG, afdelingerne samt på PR.

10 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Skole/Hjem samarbejde Efter indførelse af selvstyrende teams har det vist sig at der er behov for forbedring og udvikling af skole/hjemsamarbejdet. Kontaktforældrenes rolle er uklar og udefineret. Der leves ikke op til tidligere udarbejdet kontaktforældrefolder (1991). Skolens elevevaluerings materiale Mål og Med opleves af de fleste lærere som mangelfuld. At forbedre kommunikationen mellem skole og forældre såvel fra lærerne som fra ledelsen. Det er skolens målsætning at informere i et omfang så flest mulige er tilfredse. At engagere og samarbejde med kontaktforældrene omkring forældremøder og sociale problemer i klassen At udarbejde et nyt og bedre materiale (mål og med) til evaluering af den enkelte elev. At få diskuteret den oprindelige kontaktforældre folder og enten få den tilrettet eller effektueret. Vi ønsker at give nye forældre i børnehaveklassen mere præcise informationer om hvad vi forventer af forældrene og deres barn. Klasselæreren informerer via kontaktbog, brev, telefonisk og/eller til Mål og Med møder forældrene om ændringer i den enkelte elevs adfærd, faglige og sociale færdigheder i negativ retning,. Teamet informerer via brev og/eller forældremøder forældrene om klassens faglige og sociale mål og eventuelle problemer af kollektiv art. Ledelsens opgave er generel skoleinformation og større ændringer i de enkelte klasser. Skolebestyrelsen reviderer i samarbejde med LUG, pjecen om kontaktforældrenes opgaver og lærerne og kontaktforældrene implementerer tankerne i denne pjece. Skolebestyrelsen orienteres om vores ønske og enkelte klasser får lov at afprøve nye former for samtaleark. De enkelte teams erfaringer skal danne grundlag for udarbejdelsen af en ny Mål og Med. Skolebestyrelsen tager initiativ til arbejdet med kontaktforældre folderen. På baggrund af det eksisterende arbejde i SFO en startes arbejde i afd. 1 om hvad vi skal forvente af kommende elever og forældre. Arbejdet skal udmunde i information til forældrene inden skolestart 03. Skolebestyrelsen laver en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolens information niveau på alle niveauer.

11 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Utilpassede børn og unge/social træning og kompetenceudvikling Årsplanerne bærer tydelig præg af at mange teams ikke får lavet mål og planer for dette arbejde. Yderligere foregår der heller intet koordineret arbejde indenfor dette felt. Der er dog ingen tvivl om der bliver arbejdet med området når behovet melder sig. Trin for Trin er blevet indkøbt til indskolingen. Trin for Trin er et undervisningsprogram der støtter børn i udviklingen af sociale kompetencer. Skabe trivsel og tryghed for elever på Parkskolen. Udarbejdelse af en social som skal sikre et koordineret arbejde. Der skal arbejdes med og dannes grundlag for en reel elevmedindflydelse og elevmedansvar. På baggrund af erfaringerne med Trin for Trin skal der tages stilling til hvordan arbejdet skal foregå på mellemtrinnet og i udskolingen. LUG nedsætter en arbejdsgruppe inden sommerferien 02. Der skal arbejdes med Trin for Trin fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

12 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Børn kost og motion Idrætsområdet Parkskolen har 3 gymnastiksale, en festsal og adgang til TIK s haller. Idræt opfattes af elever og lærere som et lavstatusfag. I afdeling 3 er der mange elever som udebliver eller ikke deltager aktivt. Det er Parkskolens målsætning, at Idrætsundervisningen bliver opkvalificeret og bliver en del af Parkskolens kultur. Ved nyansættelse bør liniefag i Idræt prioriteres højt. Der skal laves en lokal læseplan for faget Idræt, hvilket bliver en del af Idrætfagudvalgets arbejde, som der skal afsættes tid til. Der skal skabes en interesse for at dyrke skolesport. Der vælges og prioriteres 2-3 sportsgrene. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde med forslag til at strukturere idrætsundervisningen anderledes. Det kan f.eks. være morgenløb, for én eller flere afdelinger, idræt på tværs af afdelinger valgfrit afhængigt af interesser eller sæsonopdelt idræt Kost I sensommeren fik vi del i Sundhedsstyrelsens kostpulje: kr. om året i 3 år. Fysiske faciliteter: Parkskolen er ikke i besiddelse af ét eller flere lokaler som umiddelbart kan omdannes til en form for kantine. Parkskolen har flere små rum som kan benyttes om udleveringssted for mad samt bruges til oprettelse af en skolebod. Det er vores målsætning at eleverne får bedre og mere sunde kostvaner. Det er hensigten at få belyst elevernes kostvaner, indrette vores kosttilbud efter elevernes reelle behov samt informere om sund kost. Kostprojektet skal være bæredygtigt dvs. det skal kunne fortsætte efter den periode hvor vi får tilskud til projektet. På kort sigt skal der indrettes to rum til brug for kostprojektet. Et til udlevering af frugt/boller samt et rum til skolebod. PÅ længere sigt skal der arbejdes med indretning af kantineforhold. Trin : Der etableres en indkøbs- og tilmeldingsordning hvor det er muligt for eleverne at købe boller, frugt og juice. Trin : Der evalueres på erfaringerne med trin 1. og der etableres en skolebod. Der vil blive mulighed for løssalg af drikkevarer, frugt, brød, lune snacks m.m.

13 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 13 Trin : Der evalueres på trin 1. og 2. Der arbejdes med en fortsættelse af kostprojektet på trods af at tilskuddet falder bort. Der træffes afgørelse om hvorvidt der skal etableres kantineforhold.

14 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 14 4 Indsatsområde undervisningsdel 4.1 Årsplaner Alle klasseteam har udarbejdet årsplaner Årsplanerne er blevet udleveret til forældre og ledelse. Skabe årsplaner der tager udgangspunkt i skolens virksomhedsplan og derved dens indsatsområder. Årsplanerne skal indeholde en aktivitetskalender, samt en beskrivelse af de faglige, sociale og pædagogiske mål for hele elevgruppen. Årsplanen som helhed skal være tilgængelig for skoleledelsen og hele det selvstyrende team. Relevante dele skal offentliggøres for elever og forældre. De relevante dele danner grundlag for dialogen med elever og forældre om undervisningens form og indhold. Hele årsplanen danner grundlag for første teamsamtale med ledelsen. Der afholdes 2 TeamUdviklingsSamtaler om året. Der arbejdes med at gøre årsplanerne til et styrings- og planlægningsredskab i teamene. Der arbejdes med de af ledelsen fastsatte krav til årsplanerne jf. skoleaftalen. Alle teams vil få en skriftlig tilbagemelding fra ledelsen på årsplanarbejdet. Årsplanen og den skriftlige tilbagemelding fra ledelsen vil blive evalueret til den første teamsamtale. I løbet af efteråret 02 skal indholds- og formkravet diskuteres i afdelingerne, med henblik på at øge ejerskabet. Der skal endvidere findes en form at informere forældrene på. Ovenstående baserer sig på den beskrivelse af årplaner der er lavet i vores skoleaftale.

15 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side IKT-læringsplan lokal læseplan Der er udarbejdet oplæg til IKT for hele skolen. Kommunen har udarbejdet retningslinier på IKT området. Integrere IKT en i undervisningen på alle klassetrin Lærerne skal opkvalificeres til brugen af IKT ved bl.a. kursusvirksomhed. IKT ens synlighed i undervisningen evalueres på første teamsamtale i skoleåret Til TeamUdviklingsSamtalen evalueres teamets IKT planer som de er beskrevet i teamets årsplan.

16 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Internationalisering/E.N.I.S. Skolen er af undervisningsministeriet udpeget til E.N.I.S.-skole. European Network of Innovative Schools er et program under det Europæiske skolenet, der sigter på at lade specielt IKT-involverede skoler med kraftig pædagogisk udvikling gå foran i at vise vejen for, hvordan man integrerer IKT i den daglige undervisning i et samspil med pædagogisk dialog. Skolen skal være i front med udnyttelsen af IKT i undervisningen og skal sammen med 499 andre uddannelsesinstitutioner i Europa være lokomotiv for den pædagogiske IKT-udvikling indenfor undervisningssektoren såvel i Danmark som i Europa. At skabe mulighed for at skolens elever og medarbejdere samarbejder med andre EU-lande samt kommunens venskabsbyer. Via Internet at kommunikere med elever og kollegaer fra andre lande. Via elevudveksling at skabe en større fælles forståelse for det fælles Europa samt den verden vi lever i. At tilslutte sig internationale organisationer, der arbejder for den mellemfolkelige forståelse og samarbejde. At ansøge EU om støttemidler til projekter, der fremmer vores målsætning. At skabe teknologisk mulighed for Internetadgang og anden elektronisk adgang til international kommunikation. Ledelsesmæssigt støtte og deltage i det internationale samarbejde bl.a. ved besøg i andre lande samt besøg fra andre lande. Endvidere deltage i sammenhænge, der støtter vores målsætning. Skabe muligheder både lokalt, men også kommunalt, for elevbesøg i andre lande gennem økonomiske rammer og tilskud, der fremmer vores målsætning. Evaluering på afdelingsmøde maj/juni Evaluering på afdelingsmøde maj/juni 2003.

17 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 17 5 Indsatsområde fritidsdel 5.1 Personaleudvikling Pædagogiske diskussioner og dialog, mulighed for kurser, oplæg til kollegial supervision, fagbibliotek + tidsskrifter. At vi er praktikinstitution giver os bl.a. en føling med nyt på det pædagogiske område. Generelt: Til stadighed højne vores faglige niveau, og følge med i nyt på de pædagogiske og psykologiske områder. Specifikt: Implementere Kollegial supervision som metode. Kunne spørge til hinandens praksis, så det holdes på et fagligt plan og ikke opfattes som personligt angreb. MUS. Øve os i kollegial supervision, evt. få bistand udefra. Kurser. Arrangere foredrag. Pædagogisk debat på personalemøder. Bruge vores fagbibliotek. Personaledag/weekend. Socialt samvær for at skabe tryghed. Runde dagen af sammen når det er muligt, fremfor at skynde sig ud af døren hver dag. At kunne spørge til hinandens praksis kræver tillid til hinanden, såvel som kendskab til assertive kommunikationsformer, herunder jeg-budskaber. Færdigheder heri (personlige kvalifikationer) vil vi opnå gennem midler som bøger, foredrag, kursus og dialog. Løbende tage op om vi bruger kollegial supervision, og om vi kan være ærlige og åbne omkring at diskutere vores praksis, uden at nogle skal føle sig angrebet, men på en måde så vi skaber udvikling. At vi indbyrdes anbefaler hinanden ny litteratur vi er stødt på, tager emner op der udspringer af ny tænkning på området, er tegn på at vi følger med i en udvikling.

18 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Indretning stuer Stuerne er i dag indrettet med hårde møbler, hvilket betyder stol og bordplads til godt 30 børn. Denne indretning levner meget lidt gulvplads, samt nærmest ingen plads til bløde møbler. Indretningen begrænser legemulighederne, og lægger meget lidt op til mere afslappet fritid. Aktiviteterne på stuerne i dag, begrænser sig hovedsageligt til hvad man kan sidde ved et bord og lave. En mere fritidspræget indretning med mere fleksible anvendelsesmuligheder. Nogle rum der klart signalerer: Her handler det om fritid. I forbindelse med indretningen af stuerne skal der udarbejdes en plan så man så vidt muligt køber møbler der passer sammen. Færre høje borde, men siddemuligheder for alle, f.eks. ved taburetter der kan stables og sættes væk efter behov. Bløde møbler som f.eks. sofagruppe eller madras på gulvet. Hyggekroge f.eks. ved reoler eller afskærmning der deler rummet op. Maling og indretning af smårum som f.eks. Oranges lille, hvor et gammelt bord med vask ønskes fjernet. Planen kræver nogle nyindkøb, der ønskes fordelt med 30-gangen i indeværende år, og 40-gangen + afd. 2 i 2002, evt Indkøb til 30-gangen vil naturligt hænge sammen med indflytning fra pavillonerne. Vi laver Før og nu fotos af alle stuer. En vurdering af om der foregår mere alsidige fritidsaktiviteter på stuerne. En lytten til om børn og forældre oplever stuerne mere indbydne end tidligere.

19 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Forældremøder Forældremøderne i Myretuen afvikles meget traditionelt, med fælles information, valg til forældreråd, samt afslutning stuevis. Vi mener det er meget lidt man her som forældre får med hjem, som man ikke kan opnå ved blot at have en rimelig f.eks. ugentlig kontakt til os, og ved at læse hvad vi sender ud, f.eks. Myrenyt. At nå frem til en mere spændende form, der gør det mere attraktivt som forældre, at bruge sin aftentid sammen med os, således at vi kan opnå større fremmøde her og større engagement. Arrangere foredrag og debatoplæg om emner relevant for Myretuen og vores brugere. F.eks. om aktuel pædagogik, samfundsforhold, udviklingspsykologi, eller holdninger til relevante emner. En gang om året vil vi arrangere os med en foredragsholder udefra. Forældrerådet ønskes inddraget i planlægning og afholdelse af møderne. Tilbagemelding fra forældre og forældreråd om hvorvidt man synes møderne har fået et mere spændende indhold. En vurdering i forældreråd og personalegruppe af, om tiltagene kommer til udtryk i bedre dialog forældre/personale om livet i Myretuen. Vurdering af om flere deltager i forældremøderne. Evaluering foretages efter hvert forældremøde, første gang forår 2002.

20 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Integration af de 2-sprogede børn De deltager aktivt i vores ture ud af huset De deltager i aktiviteter som f.eks. boldspil, svømning, rytmik og bevægelse. Spontane aktiviteter for de 2-sprogede børn. Nogle, især 2-sprogede drenge, isolerer sig i grupper fra de øvrige børn og voksne. at skabe trivsel og tryghed, sproglig, social og følelsesmæssig udvikling af 2-sprogede børn i SFO Myretuen at gruppen af 2-sprogede ikke isolerer sig, men blander sig med de øvrige børn, uden skelen til etniske baggrund. Flere ture med de 2-sprogede, specielt hvis det har noget med danske traditioner og kultur at gøre. Specielt projekt, hvor børnene laver en planche med fx. et landskab eller lignende, forskellige figurer, dyr og ting ( hvor man kan sætte dem forskellige steder på planchen ) og selv laver historier og fortællinger. Flere sprog- og legeaktiviteter, f.eks. lave dukketeater og lave historier, bruge lyd- bøger. Bruge PC programmer, f.eks. Den talende bog og andre. Sørge for at de 2-sprogedes forældre, efter behov og hvis muligt, får brev på eget sprog om arrangementer i SFO /skolen. F.eks.: åbent hus før jul, sommer festen, forældremøder. Arrangere en aften med f.eks. tyrkisk mad og musik, eventuelt ved indvielse af 30- gangen Efterhånden efter et stykke tid snakke med de 2-sprogede børn om, hvordan det er at gå i SFO, om de kan lide at være i SFO, om de kan lide de voksne. Vurdere om deres danske sprog udvikler sig og om de udvikler sig socialt og blander sig med andre. Snakke med deres forældre. Evaluering maj/juni Evaluering maj/juni 2003.

21 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Aktiviteter Mht. de planlagte faste aktiviteter, har vi en ny aktivitet hver dag. Programmet for disse aktiviteter gælder typisk en måned ad gangen. En aktivitetsform der er en blanding af hvordan det er nu, og så nogle længerevarende forløb, hvor børnene får tid til at fordybe sig i nogle bestemte emner. Det kunne f.eks. være at vi tog en hel uge med et maleprojekt. Andre projektemner kunne være: Sund mad. Sport, papirklip, natur eller træværksted. Vi skal på baggrund af vores målsætning tage udgangspunkt i børnenes interesser, ligesom vi ønsker at inspirere børnene til at prøve noget nyt. Der nedsættes en projektgruppe til hvert projekt. Forløbets emne og længde planlægges, med bevidsthed om mål og målgruppe. Muligheden for en gæstepædagog udefra, tages med i betragtning. Formålet er ny inspiration og viden. Der skal evalueres efter hvert projekt. Der kan f.eks. skrives logbog.

22 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Modtagelse af børnehaveklassebørn Mangelfuld kontakt til nye forældre om morgenen. Flere børn var ikke krydset ind. Ringe opmærksomhed omkring forældrene når de hentede deres børn om eftermiddagen. Hvis der endelig var, var det tilfældig tilbagemelding. På børnenes gaderober manglede der billeder. At børn og forældre føler sig trygge og velkomne når de starter i myretuen. At forældrene kan få en tilbagemelding omkring deres barns dag. Når de nye børn starter skal der være en garderobe med et billede klar til hvert enkelt barn. Billederne tages til indskolingscaféen. Vi skal blive bedre til at orientere forældrene om dagligdagen i myretuen. At vi er imødekomne, f.eks. i afleveringssituationen, at rejse sig op, sige hej og virke interesseret i lige netop deres familie. I afhentningssituationen at fortælle hvordan dagen er gået og vide hvor børnene er. At der hver dag i sommerferien, en uge ad gangen, er to voksne fast afsat til at følge de nye børn. Disse to voksne går på tur uge for uge, alt efter arbejdsskemaet. Med jævne mellemrum (et par gange om måneden) samles børnene, så vi kan snakke med dem om hvordan de trives. Efter sommerferien august september evaluerer personalet på et personalemøde. Forældre og børn høres. Evaluering første gang, august september 2002.

23 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Udslusning af 3. klasser Dialog med klubberne om overflytning og besøg i klubberne. Fordybelsesrummet (nr. 54) kun for 3. klasser. Visse ture og arrangementer kun for 3.kl. Gradvist mere ansvar for at gøre dem klar til klub. Forberede børnene på klubstart. I samarbejde med klubberne skabe tryghed for overgang til klub for både børn og forældre. Markere en afslutning på SFO livet, så 4 år ikke bare ebber ud uden afrunding. Give gradvist større ansvar omkring gå hjem tid : Inddrage forældrene i at lave aftaler med børnene omkring selv at styre hvad tid de selv må gå hjem. F.eks. mellem kl. 15 og 16, eller selv bestemme. Løbende dialog med klubberne. I januar afholde informationsmøde for forældre til 3. klasser, om udslusning og klubstart. Invitere klubberne hertil. Evt. indrage personale fra klubberne i aktiviteter her. Besøge klubberne i foråret, med og uden SFO personale. Efter nytår ture/aktiviteter kun for 3. kl. Fortsat kun 3. kl i nr. 54. Afslutningsfest for at markere SFO tiden er slut. De pædagoger der er med i 3. årgang kan evt. være trådholdere i udslusningen. Feed back fra børn, forældre og klubber, i relation til målene. Første gang sommeren 2002, anden gang sommeren efter.

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

3. Principper s. 2. 4. PALS s. 3. 5. Trivselsprofil s. 3. 6. Læseindlæring i indskolingen er et højt prioriteret på Ikast Østre s.

3. Principper s. 2. 4. PALS s. 3. 5. Trivselsprofil s. 3. 6. Læseindlæring i indskolingen er et højt prioriteret på Ikast Østre s. Ikast Østre Skole Ikast Østre Ikast Østre er en byskole fra 1961. Skolens elever kommer primært fra skolens eget distrikt. Et distrikt som er bredt sammensat af såvel meget resurse stærke familier, som

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Baggrund Allerød kommunes skolepolitik er i dag styret af Målsætning for skolevæsenet fra januar 2002. Siden januar 2002 er der sket mange forandringer i

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

SFO og klub har samme daglig ledelse og personalet arbejder delvist på tværs af tilbuddet i hver afdeling.

SFO og klub har samme daglig ledelse og personalet arbejder delvist på tværs af tilbuddet i hver afdeling. 1 Auraskolens fritidsafdeling - kerneværdier og læringsmål: Auraskolens fritidstilbud har som målsætning at tilbyde gode rammer for fritiden for alle børn i distriktet. Vi har tilbud til børn og unge fra

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 af 12 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for: SFO Tarm Skole Fakta Bekendtgørelsen Når nedenstående spørgsmål er besvaret, er SFO ens Mål-

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere